Wake Up Call. Nieuwsbrief. Stichtingen N O 3 FEBRUARI 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wake Up Call. Nieuwsbrief. Stichtingen N O 3 FEBRUARI 2013"

Transcriptie

1 N O 3 FEBRUARI 2013 Wake Up Call INHOUDSOPGAVE WMP heeft zowel de UN PRI als de UN Global Compact getekend > Laat u zien en leen best practices > Deskundigen geven hun advies op de nieuwe transparantie-eisen > Transparantie in de praktijk In september 2012 hebben de overheid en de sector een overeenkomst getekend over Toezicht en Verantwoording in de filantropische sector. Standpunt van de overheid hierbij: iedere ANBI-stichting profiteert van fiscale voordelen en moet daarover verantwoording afleggen. Deze overeenkomst stelt dan ook nieuwe eisen aan ANBI s op het gebied van transparantie, toezicht en governance. Niet anders dan in andere maatschappelijke sectoren, zoals woningbouwcorporaties of de gezondheidszorg. Per 1 januari 2014 krijgt u te maken met de overeengekomen maatregelen. Denk aan: publicatieplicht van uw cijfers, ondertekenen van een gedragscode en verantwoording afleggen via een website. Aan u de uitdaging om deze maatregelen voor uw fonds gestalte te geven. In die dynamiek kan Wealth Management Partners uw klankbord zijn. Op 16 januari jl. organiseerden we voor circa 40 bestuurders van grotere vermogensfondsen het seminar Transparantie in de filantropische sector, nut en noodzaak. In deze nieuwsbrief leest u meer over de recente ontwikkelingen en wat wij daarbij voor u kunnen betekenen. Patrick Mol, managing partner

2 Laat u zien en leen best practices Succesvol seminar Transparantie filantropische sector, nut en noodzaak Op 16 januari jl. ontmoetten 40 bestuurders van zowel vermogensfondsen als wervende fondsen elkaar in het Concertgebouw in Amsterdam. Onder leiding van Jérôme Koelewijn ontstond een levendige discussie tussen een panel en de aanwezige bestuurders. Advies van FIN-voorzitter Rien van Gendt en WMP managing partner Patrick Mol: laat breed zien welk bijzonder werk uw fonds doet en leer van wervende fondsen hoe u kunt omgaan met governance-eisen. Bijzonder werk vermogensfondsen Rien van Gendt, o.a. voorzitter van de FIN, was medeonderhandelaar bij de gesprekken met de overheid. Hij lichtte uitgebreid toe welke uitdagingen en overwegingen meewegen bij het behartigen van de belangen van vermogensfondsen. Zijn overtuiging: Vermogensfondsen kunnen niet ontkomen aan toenemende eisen voor transparantie. Maar zij moeten juist veel breder laten zien wat voor goed en bijzonder werk ze doen. Ook riep hij de aanwezige bestuurders op om vooral nieuwe en eigenzinnige initiatieven te steunen. Fondsen hoeven niet per definitie mee te bewegen in de richting die de publieke opinie voorschrijft. Afkijken Als zijn gesprekspartner trad Patrick Mol op, managing partner bij Wealth Management Partners. Hij gaf aan hoe de afspraken met de overheid zullen uitwerken op de praktijk van vermogensfondsen. Zijn suggestie: kijk af bij wervende fondsen hoe zij omgaan met de strikte eisen voor transparantie en governance, die voor hen al langer gelden. Tot slot van de avond bezochten de bestuurders het nieuwjaarsconcert Breder dan Klassiek van Amsterdam Sinfonietta. Wealth Management Partners is al jarenlang sponsor van dit bijzondere muziekgezelschap. II Het Concertgebouw wordt wel gezien als hét voorbeeld van particulier initiatief. Gefinancierd met private middelen is het in 125 jaar uitgegroeid tot een van de meest vooraanstaande concertpodia ter wereld. Een inspirerende ontmoetingsplek om te discussiëren over de verdergaande transparantie in de filantropische sector.

3 Nieuwsbrief Drie deskundigen geven hun visie op de nieuwe transparantie-eisen Rien van Gendt, voorzitter Vermogensfondsen in Nederland (FIN) Matthijs van Seventer, penningmeester Karel Doorman Fonds (KDF) Frederik Kooij, penningmeester Stichting Dyslexie Fonds (SDF) en lid van het team van WMP Welke praktische gevolgen hebben de nieuwe eisen voor transparantie en governance voor uw (eigen) vermogensfonds(en)? Vermogensfondsen zullen zowel naar overheid als publiek uitgebreider moeten gaan rapporteren, ook over financiële gegevens. De uitwerking hiervan loopt deels via aanpassingen in het Burgerlijk Wetboek en kan daarom nog enige tijd vragen. Maar per 1 januari 2014 zullen de nieuwe eisen voor publieke transparantie al in werking treden. Het KDF ambieert vooralsnog geen ANBI-status. De nieuwe eisen spelen dan ook niet direct voor ons. Maar ik ben evengoed voorstander van meer openheid en transparantie. Op zich hebben wij al een systeem van checks and balances, maar hoofdzakelijk intern gericht: Ons bestuur is samengesteld uit diverse stakeholders, zoals de Koninklijke Marine en de familie Doorman. Onze statuten vormen de leidraad voor de bestedingen, het bestuur geeft daar invulling aan. Jaarlijks wordt de jaarrekening gecontroleerd door een externe accountant. SDF heeft wel een ANBI status. Hierdoor zijn er (fiscale) voordelen, maar het brengt ook verplichtingen met zich mee. Het bestuur van SDF discussieert voortdurend over het proces naar openheid en transparantie. Niet alleen vanwege de nieuwe regelgeving, maar ook om een duidelijk beeld te scheppen naar geïnteresseerden in SDF en aanvragers van giften. Onze website is recent voorzien van additionele (financiële) informatie.

4 Rien van Gendt, voorzitter Vermogensfondsen in Nederland (FIN) Matthijs van Seventer, penningmeester Karel Doorman Fonds (KDF) Frederik Kooij, penningmeester Stichting Dyslexie Fonds (SDF) en lid van het team van WMP Vermogensfondsen hebben in het verleden volledig hun eigen koers kunnen bepalen, ook aan wie of wat ze hun giften willen besteden. Voorziet u hier in de toekomst wijzigingen in? Men moet volgens mij de eigen koers varen als het gaat om wat en aan wie men giften wil besteden. Fondsen moeten in hun bestedingen niet gaan lijken op overheden en overheden moeten hier met hun handen van afblijven. Particulier geld bevordert de kwaliteit en pluriformiteit van de samenleving. Publiekelijk verantwoording afleggen over wat we doen met geld dat niet van ons is, vinden wij gewenst. Niet alleen omdat vreemde ogen dwingen, maar ook om elke schijn van verkeerd gebruik weg te nemen. We hebben niets te verbergen - alleen de gegevens van onze cliënten, die zijn natuurlijk vertrouwelijk. Wij zien veel begunstigden, die hun nuttige projecten zonder steun van SDF niet hadden kunnen realiseren. Ik verwacht dat de overheid, met meer transparantie van de fondsen en meer kennis van zaken, juist dankbaar zal zijn voor de mogelijkheden die vermogensfondsen bieden aan de samenleving. De afspraken tussen de sector en de overheid worden door werkgroepen verder uitgewerkt. Welk aspect moeten ze zeker meenemen? Het is heel belangrijk dat deze werkgroepen de diversiteit van de sector respecteren. In de komende discussie is het belangrijk dat vermogensfondsen aandacht kunnen blijven besteden aan de waardevolle initiatieven die zij voor de samenleving nemen. Zij kunnen meer risico s nemen en trajecten afleggen over langere termijn dan de fondsenwervende instellingen. Ik hoop dat de eigenheid van de vermogensfondsen goed naar voren komt in deze werkgroepen. In de werkgroepen moet de maatvoering worden meegenomen van de te stellen eisen. Men moet er rekening mee houden dat veel fondsen nauwelijks een apparaat hebben en vaak drijven op vrijwilligers. De verscheidenheid onder vermogensfondsen is heel groot. De nieuwe afspraken moeten voor alle categorieën vermogensfondsen goed uitvoerbaar zijn. Ook voor kleinere fondsen. Bestuurders zijn meestal zeer betrokken bij de doelstelling van het fonds. Dat moeten we niet verstoren.

5 Nieuwsbrief Transparantie in de praktijk Adviezen van Jérôme Koelewijn De paneldiscussie op het WMPseminar over transparantie werd begeleid door Jérôme Koelewijn. Jarenlang was hij als partner verbonden aan het gerenommeerde adviesbureau Roland Berger, heeft voor Morgan Stanley gewerkt en zich recent aangesloten bij WMP. We stelden hem enkele vragen, hij deelt zijn ervaring als adviseur met u. Jérôme, wat viel je op in de discussie over transparantie Allereerst adviseer ik bestuurders een huishoudelijk reglement op te stellen, al dan niet met een apart beleggingsstatuut. Daarin kunnen zaken worden vastgelegd zoals: het hanteren van een vierogenprincipe, het periodiek opstellen van een beleids- en beleggingsplan en het periodiek evalueren van inkomsten en uitgaven Qua verslaglegging hebben lang niet alle vermogensfondsen een website. En als ze deze wel hebben, zijn daar vaak niet alle elementen uit de nieuwe publicatieplicht beschikbaar. Brancheorganisaties kunnen dit met een internetportaal wel ondersteunen, maar de fondsen moeten zelf de benodigde informatie samenstellen en onderhouden. Hoe kunnen WMP en jijzelf bestuurders concreet helpen bij het opzetten van een goede structuur? Allereerst kunnen wij helpen met het ontwikkelen van een huishoudelijk reglement en een beleggingsstatuut, al dan niet met een duurzaamheidsparagraaf. Met het opzetten en het gebruik van dergelijke documenten hebben wij de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan. Uit deze ervaringen en de feedback van bestuurders hebben we enkele modellen opgebouwd die als sjabloon kunnen dienen voor andere vermogensfondsen. Daarnaast kunnen we een aanpak ontwerpen om maatschappelijke impact van een vermogensfonds vast te stellen. Dit is relatief nieuw: de laatste jaren wordt er steeds meer over gepubliceerd, vooral in Angelsaksische landen. Mijn collega Roland Engbers heeft hier uitgebreid onderzoek naar gedaan. Het implementeren van deze nieuwe vorm van evalueren is een spel van vallen en opstaan. Daarbij kunnen wij goed als klankbord fungeren. Het opzetten van bijvoorbeeld een website moeten bestuurders in eerste instantie zelf oppakken. Wel organiseren wij regelmatig netwerkbijeenkomsten waar bestuurders ervaringen kunnen uitwisselen en hun voordeel doen met elkaars kennis. I I

6 Wealth Management Partners is actief als vermogensbeheerder en vermogensregiseur (investment reporting en consultancy) voor vermogens fondsen, publieke fondsen en religieuze instellingen. WMP heeft de voor deze doelgroep benodigde expertise ondergebracht in een apart team. In de goede doelensector is op dit moment sprake van een steeds verdere professionalisering, mede vanwege toenemende bestuurlijke en maatschappelijke eisen. Dit geldt zeker ook voor het beheer van het vermogen, waarbij ook (ANBI) wetgeving een rol speelt. WMP herkent bovenstaande trend en onderscheidt zich in haar dienstverlening door de vergaande aandacht voor governance, verantwoord beleggen, transparantie in beleggingsbeleid (en kosten) en het monitoren van risico s. Boven: Jérôme Koelewijn, Frederik Kooij Onder: Patrick Mol, Roland Engbers Wealth Management Partners NV is in het bezit van een vergunning als vermogensbeheerder op grond van de Wet op het Financieel Toezicht en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Wealth Management Partners NV is deel nemer in het Dutch Securities Institute (DSI), en haar vermogens beheer ders zijn geregistreerd bij het DSI. Het DSI heeft tot doel het vertrouwen van het publiek in de financiële markten te versterken, o.a. door het verstrekken van een keur merk aan gekwalificeerde effectenspecialisten en financieel adviseurs. Wealth Management Partners NV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer Contact Indien u meer wilt weten over onze dienstverlening dan is een persoonlijke kennismaking de logische volgende stap. Bel gerust Patrick Mol voor een vrijblijvend gesprek. Wealth Management Partners NV Krijgsman DM Amstelveen T +31 (0) F +31 (0) De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Goede Doelen Wereld in Beweging

Goede Doelen Wereld in Beweging N O 1 OKTOBER 2011 Goede Doelen Wereld in Beweging INHOUDSOPGAVE 2 Onderzoek Nyenrode inzake verantwoord beleggen bij vermogensfondsen > 4 WMP breidt stichtingen team uit > 5 Beleggingsreglement leidt

Nadere informatie

Maximale transparantie voor Stichtingen en Instellingen

Maximale transparantie voor Stichtingen en Instellingen Maximale transparantie voor Stichtingen en Instellingen WMP heeft zowel de UN PRI als de UN Global Compact getekend Wealth Management Partners is actief als vermogensbeheerder en vermogensregiseur (investment

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs

HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs Dit hoofdstuk is onderdeel van de publicatie Filantropie in Nederland, onder redactie van Lucas Meijs, een

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Geld geldt ook! Best practices en dilemma s rondom duurzame financiën en filantropische instellingen

Geld geldt ook! Best practices en dilemma s rondom duurzame financiën en filantropische instellingen Geld geldt ook! Best practices en dilemma s rondom duurzame financiën en filantropische instellingen Pieterstraat 11 3512 JT Utrecht T +31 (0) 30 234 00 31 info@vbdo.nl www.vbdo.nl Geld geldt ook! Best

Nadere informatie

CharityWijzer. Inhoud

CharityWijzer. Inhoud CharityWijzer Misschien geeft u wel eens aan één of meer goede doelen. Effectief geven is niet altijd eenvoudig. Er zijn veel goededoelenorganisaties en er zijn verschillende manieren om vermogen over

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij beleggingsondernemingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD?

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? R.G.J. van Beek CFP FA is zelfstandig consultant (About Life & Finance BV) en als associate verbonden aan AF-Widehorn NV/SA. Uit marktbreed onderzoek

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

Hier vindt u per thema haar uitleg en het antwoord op praktische vragen van (collega)fondsen.

Hier vindt u per thema haar uitleg en het antwoord op praktische vragen van (collega)fondsen. Geslaagde informatiebijeenkomst in Sociëteit De Witte Overeenstemming over uitleg ANBI-regels Vermogensfondsen, adviseurs en de Belastingdienst zijn het in grote lijnen eens over de manier waarop de ANBI-wet

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

Externe verslaggeving van fondsenwervende instellingen transparant?

Externe verslaggeving van fondsenwervende instellingen transparant? Externe verslaggeving van fondsenwervende instellingen transparant? Een onderzoek naar de verslaggeving in het algemeen, de wijzigingen in RJ 650 Fondsenwervende instellingen en de gevolgen hiervan voor

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2011 Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2011 Inhoud Managementverklaring 6 Voorwoord 7 Samenvatting 8 Uitvoering activiteiten verantwoord beleggen 10 Voorbeelden

Nadere informatie

De belofte om het klantbelang centraal te stellen. De tussenstand

De belofte om het klantbelang centraal te stellen. De tussenstand De belofte om het klantbelang centraal te stellen De tussenstand Amsterdam, 20 juni 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP

Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP INHOUD VOORWOORD 5 Bestuur en organisatie 7 bestuursverslag Ontwikkelingen in 2012 13 Fondsspecifieke ontwikkelingen in 2012 16 De financiële

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER en DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER en DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER en DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wegwijs bij Spaland Hypotheken Elke financieel adviseur is per 1 juli 2009 verplicht om schriftelijk een omschrijving van de dienstverlening aan u te overhandigen.

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Manual geldwerving. 1. Inleiding. 2. Belangrijke aandachtspunten bij geldwerving

Manual geldwerving. 1. Inleiding. 2. Belangrijke aandachtspunten bij geldwerving Manual geldwerving 1. Inleiding Geldwerving is voor organisaties een vak apart. Het wordt er als gevolg van de vaak toch al aanwezige hoge werkdruk, de grote hoeveelheid benodigde specifieke kennis en

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Zoetermeer e.o.

Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Zoetermeer e.o. Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Zoetermeer e.o. Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer 2015-2020 Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 2 1. Inleiding 3

Nadere informatie

HOF HOORNEMAN BANKIERS VERMOGENSBEHEERDER VOOR:

HOF HOORNEMAN BANKIERS VERMOGENSBEHEERDER VOOR: HOF HOORNEMAN BANKIERS VERMOGENSBEHEERDER VOOR: STICHTINGEN EN VERENIGINGEN KERKELIJKE EN CHARITATIEVE INSTELLINGEN UW VERMOGEN IS HET WAARD HOF HOORNEMAN BANKIERS vermogensbeheer - 2 - INTRODUCTIE Als

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie