assist! Professionele uitvoering gewaarborgd De hulpverleners zijn er klaar voor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "assist! Professionele uitvoering gewaarborgd De hulpverleners zijn er klaar voor"

Transcriptie

1 Professionele uitvoering gewaarborgd Mondial Assistance nieuwe uitvoerder van het Landelijk Centraal Meldpunt (LCM) De hulpverleners zijn er klaar voor De nadruk ligt nu meer dan ooit op snelheid Relatiemagazine Mondial Assistance, Special voorjaar 2009 assist! LCM special

2 Wij hebben alle vertrouwen in een goede uitvoering Relatiemagazine Mondial Assistance, Special voorjaar 2009 Willem Snijders, Algemeen Directeur Mondial Assistance Mark Peereboom, Manager Operations Assistance P04 Mondial Assistance garandeert goede en snelle uitvoering Feitelijk wijzigt alleen het telefoonnummer, maar achter de schermen gebeurt meer P06 Succes van vandaag, is morgen niet goed genoeg Vanaf 1 juli gaat Mondial Assistance het LCM uitvoeren. Daarmee gaan wij de uitdaging aan om enerzijds de goede resultaten van en ervaringen met het LCM te behouden en anderzijds om achter de schermen aan een verdere ontwikkeling te werken, zodat het LCM ook in de toekomst goed blijft functioneren. kunnen wij een belangrijke bijdrage leveren aan het zo snel mogelijk vrijmaken van de rijbaan. Bovendien werken wij al jaren voor leasemaatschappijen, schadeverzekeraars en ruim 25 automerken. Onze mensen zijn opgeleid om met veel verschillende werkinstructies rekening te houden. P07 Bert Wijbenga, Korpschef regiopolitie Flevoland Iedereen onderkent nut en noodzaak incident management Eeltje Hoekstra, Rijkswaterstaat Het bijzondere aan deze opdracht is voor ons dat we met deze vorm van hulpverlening niet alleen de mensen helpen die direct of indirect bij het ongeval zijn betrokken, maar dat we ook een maatschappelijke bijdrage leveren. Hoe sneller wij hulp sturen, hoe sneller de weg vrij komt, hoe korter de file is. Het maatschappelijk belang is voor ons een nieuwe dimensie. Het snel inschakelen van en werken met bergers is geen nieuwe materie. Mondial Assistance heeft ruime ervaring in het regisseren van voertuighulpverlening en dus ook in het werken met bergers. Ons systeem is daarop toegerust. Zo In deze LCM-special leest u wat u van Mondial Assistance als uitvoerder van het LCM mag verwachten. Ook Rijkswaterstaat, politie en bergend Nederland spreken zich uit. En natuurlijk de opdrachtgever: Stichting Incident Management Nederland, bij monde van voorzitter Lex Mentink. Wij zijn trots dat de Stichting IMN voor ons heeft gekozen als uitvoerder van het LCM en kijken uit naar de start op 1 juli! Willem Snijders, Mark Peereboom P08 P10 Brancheverenigingen bergers twijfelen niet aan goede voortzetting LCM Uitsluitend het aanspreekpunt verandert De hulpverleners zijn er klaar voor De nadruk ligt nu meer dan ooit op snelheid MONDIAL ASSISTANCE? Onze naam vertelt waar wij voor staan, namelijk wereldwijde hulpverlening. Dit betekent dat wij reisgerelateerde verzekeringen bieden, maar ook hulpverlening aan gestrande reizigers in binnen- en buitenland. Wij maken onderdeel uit van de internationale Mondial Assistance Group, wereldwijd marktleider in hulpverlening, reisverzekeringen en persoonlijke diensten. Meer dan 250 miljoen mensen kunnen in geval van nood een beroep op ons doen. In Nederland verzorgen wij de voertuigenhulpverlening bij pech of ongeval voor ruim 1,9 miljoen auto s. Onder eigen label, maar ook uit naam van onze zakelijke partners. Grote, gerenommeerde automerken vertrouwen al sinds jaar en dag op de pechhulpverlening van Mondial Assistance. Door onze jarenlange ervaring in hulpverlening bij ongeval en pech, weet Mondial Assistance als geen ander wat te doen als een auto of motor uitvalt door welke oorzaak dan ook. Mondial Assistance zorgt ervoor dat je snel weer je reis kunt vervolgen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. 2 Mondial Assistance

3 Lex Mentink, voorzitter Stichting IMN: Het is goed geregeld en het blijft goed geregeld Professionele uitvoering Landelijk Centraal Meldpunt (LCM) gewaarborgd Vanaf 1 juli is Mondial Assistance de nieuwe uitvoerder van het Landelijk Centraal Meldpunt (LCM). Stichting IMN-voorzitter Lex Mentink licht toe hoe de professionele exploitatie van deze belangrijke schakel gewaarborgd blijft. Net als voorheen wordt het LCM uitgevoerd door een kwalitatief hoogwaardige partij. Strengere eisen, vertrouwde service De eisen op het gebied van performance en het leveren van managementinformatie zijn aangescherpt. In de manier van werken zal niets veranderen, het is hooguit wennen aan nieuwe contactpersonen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat dit proces snel verloopt. Vorig jaar schreef de Stichting IMN voor het eerst een tender uit voor de uitvoering van het LCM. De aanleiding hiervoor is zeker niet voortgekomen uit ontevredenheid over de huidige uitvoering, benadrukt Mentink. Criteria voor gunning Het in de Stichting vertegenwoordigde Verbond van Verzekeraars (formeel de eigenaar Lex Mentink van het LCM) wilde volgens Mentink graag andere alarmcentrales ook de kans geven om het contract te verwerven en de dienst uit te voeren. De tender is wel meteen aangegrepen om het contract met het LCM verder aan te scherpen op bijvoorbeeld het gebied van performance en het leveren van managementinformatie. Daarmee verwachten we dat het LCM alleen maar nog professioneler en beter gaat lopen dan het al liep. In alle opzichten. Dat is ook onze ambitie. Criteria in de (voorlopige) gunning waren de prijsstelling en tal van kwalificaties, zoals: Wat zijn de kwalificaties rond het afhandelen van telefoonverkeer? Wat kan en doet de organisatie op het gebied van genereren van managementinformatie? Wat is de visie op het relatieonderhoud met alle betrokken partijen in deze markt van incident management? En hoe wordt het LCM binnen de organisatie van de huidige alarmcentrale georganiseerd? Cum laude geslaagd De uitkomst van die beoordeling was dat Mondial Assistance de voorlopige gunning won, op basis van de combinatie van prijsstelling en de genoemde kwaliteitsaspecten. Een voorwaarde voor het definitief verwerven van het LCM, was dat Mondial Assistance kon Stichting Incident Management Nederland (Stichting IMN) Stichting Incident Management Nederland (Stichting IMN) is een samenwerkingsverband van de alarmcentrales. Zij is bij de melding van incidenten met personenvoertuigen op de Nederlandse wegen verantwoordelijk voor het inschakelen van bergingsbedrijven. Deze bergers worden door de Stichting IMN gecontracteerd op alle incident management (IM-) wegen - om betrokken voertuigen zo snel mogelijk van de weg te krijgen. Met als belangrijkste doel het minimaliseren van de veiligheidsrisico s en het beperken van filevorming. IM-wegen zijn wegen van het hoofdwegennet: snelwegen en gemeentelijke of provinciale wegen die als belangrijke verbindingsweg fungeren. aantonen dat hun alarmcentralesysteem in staat is een automatische, foutloze koppeling te genereren met het aanrijdtijdensysteem voor bergers, ofwel AIM, legt Mentink uit. Voor deze test slaagde Mondial Assistance cum laude. Wat niet alleen betekent dat er letterlijk is voldaan aan alle gunningcriteria, maar ook dat we het volste vertrouwen kunnen hebben in deze nieuwe uitvoerder als belangrijke schakel in incident management. Het feit dat de grondslag voor de uitvoering van de werkzaamheden vaststaat in het contract van de Stichting IMN met de nieuwe uitvoerder Mondial Assistance, moet iedereen die met het LCM te maken heeft de geruststelling geven dat de manier van werken niet verandert. Dat ze dus gewoon op dezelfde manier door kunnen werken zoals ze dat deden. De Stichting IMN heeft op deze manier zeker de continuïteit van de hoge kwaliteit gewaarborgd. 3

4 Mark Peereboom: Feitelijk wijzigt alleen het telefoonnummer, maar achter de schermen gebeurt meer. Mondial Assistance garandeert goede en snelle uitvoering Mondial Assistance is achter de schermen druk bezig om de exploitatie van het LCM voor te bereiden. De medewerkers zijn doordrongen van het belang van een goede, snelle uitvoering. Dat we met vlag en wimpel zijn geslaagd voor het examen om de definitieve gunning binnen te slepen is een goed voorteken, zegt Mark Peereboom, Manager Operations Assistance. Maar iedereen beseft dat het echte werk 1 juli pas gaat beginnen. Hoe serieus de test ook was, het blijft een simulatie. Landelijk Centraal Meldpunt (LCM) De Stichting IMN heeft de activiteit van onder andere het inschakelen van de bergers ondergebracht bij het Landelijk Centraal Meldpunt voor incidenten, ofwel het LCM. Voorheen ook wel bekend onder de naam Centraal Meldpunt Incidenten (CMI). Het LCM regisseert, schakelt de juiste berger in en informeert betrokken partijen over incidenten met personenvoertuigen. Het LCM is voor de politie en wegbeheerders het meldpunt om binnenkomende meldingen van incidenten met personenvoertuigen door te geven. Bij de inzet van de bergers wordt een onderscheid gemaakt in meldingen op IM-wegen en het onderliggend wegennet (OWN). De Stichting IMN heeft voor IM-wegen per rayon een berger gecontracteerd, voor het onderliggende wegennet hebben de verschillende alarmcentrales per rayon bergers gecontracteerd. Hanneriek Jansen (projectleider en Client Service Manager), Marieke Tijdink (Teammanager) en Mark Peereboom (als Manager Operations Assistance verantwoordelijk voor voertuig- en personenhulpverlening en voor het medisch team) zitten midden in de projectuitvoering. Wat zijn de grootste aandachtspunten en waar kunnen de samenwerkende partijen op rekenen? Een vast team en vangnet De hulpverleners van Mondial Assistance zijn eraan gewend om regelmatig met nieuwe opdrachtgevers te werken. Om zich in korte tijd te verdiepen in de desbetreffende werkinstructies. Het is eigenlijk een continu proces dat er nieuwe opdracht gevers komen, zegt Hanneriek Jansen. Maar omdat het LCM qua volume en type opdrachtgever zo bijzonder is, besteden wij hier extra aandacht aan. We starten op 1 juli met een vast team hulpverleners voor het LCM. Maar alle ruim negentig voertuighulpverleners moeten in het traject kunnen stappen in geval van drukte, in mei en juni wordt iedereen daarom opgeleid. We hebben dus een enorm vangnet. Naast haar verantwoordelijkheid dat het LCM op 1 juli helemaal staat, is Hanneriek Jansen het aanspreekpunt voor de betrokken partijen. We betrekken alle partijen bij de huidige ontwikkelingen. Zo hebben we al enkele meldkamers van de politie bezocht en zijn er eind april brieven gestuurd naar alle betrokkenen met ondere andere het nieuwe telefoonnummer. We begrijpen dat een zorgvuldige communicatie belangrijk is bij het LCM, want het speelveld is nogal groot en er zijn veel ontwikkelingen die allemaal in elkaar grijpen. Ook als je kijkt naar de kabinetsdoelstellingen voor mobiliteitsbeleid van de komende tien jaar, dat wordt alleen maar strenger. Transparant verantwoording afleggen Mondial Assistance heeft niet alleen de opdracht om voor een kwalitatief hoge uitvoering van het LCM te zorgen, maar ook om zeer transparant verantwoording af te leggen over de werkzaamheden. Om aan deze aangescherpte eis in het contract te voldoen, heeft Mondial Assistance een paar kleine aanpassingen moeten doen. Wij hebben veel ervaring in het uitgebreid rapporteren aan klanten, die lijn gaan wij doortrekken voor het LCM, zegt Peereboom en hij vat vervolgens samen welke voor bereidingen er worden getroffen om het LCM in goede banen te kunnen leiden. Vanaf het moment dat we de voorlopige gunning kregen en wisten dat we een examen moesten doen, is onze ICT-afdeling volop aan de slag gegaan met het softwarehouse dat onze hulpverleningsapplicatie bouwt. Peereboom vertelt dat verder een stuurgroep is gevormd met managers van diverse afdelingen, zodat alles dubbel gecheckt kan worden. Tegelijk zijn Hanneriek en Marieke ingeschakeld om het voorbereidende werk uit te zetten en er invulling aan te geven. 4 Mondial Assistance

5 Van links naar rechts: Mark Peereboom, Hanneriek Jansen en Marieke Tijdink. De rol van Marieke Tijdink als Teammanager LCM is om de ontwikkeling van het systeem te coördineren en de hulpverleners op te leiden. Belangrijke aandachtspunten tijdens de trainingen zijn topografische kennis, testcalls, bewustwording van het belang van incident management en achtergrondkennis over onder meer de samenwerkende partijen. Vanaf 1 juli zal ze als Teammanager LCM samenwerken met de vijf huidige Teammanagers. Ik stuur de hulpverleners aan voor alles wat op LCM-gebied naar voren kan komen, zegt zij. Niet alleen inhoudelijk, maar ook operationeel ben ik het aanspreekpunt op de werkvloer. Rondje langs de velden Een van de wijzigingen bij de exploitatie van het LCM door Mondial Assistance is volgens Peereboom dat er vanaf 1 juli een nieuw telefoonnummer voor iedere meldende partij gaat komen, een 088-nummer. Een eenmalige wijziging die in de toekomst niet meer nodig is. Peereboom benadrukt dat men erop mag rekenen dat Mondial Assistance alle partijen proactief blijft benaderen en informeren. Mondial Assistance maakt in de aanloopfase een rondje langs de velden, waarbij zowel politiemeldkamers als verkeerscentrales bezocht worden. Daarnaast wordt een groep bergers een aantal keren uitgenodigd om als klankbordgroep te fungeren. We verdiepen ons in de belangen van de verschillende partijen en toetsen of we alles goed hebben begrepen, zegt Jansen. Die informatie nemen we mee in de trainingen en koppelen we aan ons systeem, zoals we dat in ons huidige werk ook doen trouwens. We treffen in ieder geval alle voorbereidingen om te waarborgen dat voor de LCM-gebruikers alles blijft zoals het is. Want mensen zijn tevreden zoals het nu is, dat weten we. Het is wel ons streven om alle processen te optimaliseren. Een voorbeeld hiervan is het logo dat op de cover van dit magazine staat. Dat is speciaal voor het LCM ontwikkeld, zodat iedereen precies kan zien wanneer wij vanuit de naam van het LCM communiceren. We voeren natuurlijk ook gesprekken met de huidige uitvoerder voor een vlekkeloze overdracht. De meldingen voor het bergen van vrachtauto s Kijkje achter de schermen van het LCM In het najaar organiseert Mondial Assistance open dagen waarin u als gebruiker van het LCM een kijkje achter de schermen van het LCM krijgt. Wat gebeurt er aan de andere kant van de telefoonlijn op het moment dat u een melding doorgeeft, of van ons ontvangt? Daarnaast krijgt u ook de mogelijkheid om de LCMmedewerkers te ontmoeten, om eindelijk de gezichten te zien die bij de stemmen horen. Mondial Assistance wil met dit soort initiatieven een positieve bijdrage leveren aan een prettige samenwerking. blijven bovendien bij de VHD, dus een goede samenwerking is vereist. Peereboom verzekert: Omdat we alles en iedereen zo intensief voorbereiden voor 1 juli, kunnen we garanderen dat het goed gaat en zelfs professioneler en beter gaat lopen door de verscherpte punten in het contract. 5

6 Succes van vandaag, is morgen niet goed genoeg Bert Wijbenga, sinds tweeënhalf jaar een van de 25 korpschefs van de Nederlandse politie. Verantwoordelijk voor korps Flevoland en daarnaast landelijk verantwoordelijk voor milieu, verkeer en bijzondere wetten (zoals vuurwapens en particuliere beveiliging). Bert Wijbenga De politie heeft geen primaire verantwoordelijkheid voor doorstroming. Het is echter wel zo dat doorstroming voor ons van primair belang is, omdat het de verkeersveiligheid bevordert. Als mensen zich prettig voelen in het verkeer en een vlotte voortgang ervaren, heeft dat bovendien invloed op agressie in het verkeer. Via die omweg is doorstroming en mobiliteit voor ons een heel belangrijk aandachtspunt. Daarom voelen we ons echt een partner, medeverantwoordelijk voor het management rondom incidenten. Vanuit die verantwoordelijkheid doen wij mee. In de tweede plaats is het zo dat wij praktisch gezien een grote bijdrage leveren, omdat wij veel aan en op de weg werken en betrokken zijn bij incidenten. Dan is ons eigen optreden mede bepalend voor de snelheid van het proces. Op veel verschillende manieren is de politie dus een belangrijke schakel in het managen van incidenten. Incident management is inmiddels echt een vak geworden. Precisiewerk. Er liggen uitstekende protocollen voor alle betrokken partijen. In het proces hebben wij hele goede afspraken met onze partners. Afspraken die er mede toe leiden dat het incident management goed en snel kan verlopen. Of het nu gaat om onze meldkamer, onze noodhulp of om technisch onderzoek en strafrechterlijke afspraken. Succesfactoren in de samenwerking zijn elkaar kennen en van elkaar begrijpen wat de rollen en verantwoordelijkheden zijn. En vervolgens naar elkaar toe streng zijn over de gemaakte afspraken. Doorslaggevend zijn ten slotte de bereidheid om kritiek te geven en te ontvangen en je werk voortdurend beter te willen doen. Want er is alle reden om de lat steeds iets hoger te leggen. We weten allemaal hoeveel druk er dagelijks op de ketel staat. Het succes van vandaag, is morgen niet meer genoeg. Van de nieuwe uitvoerder verwacht ik dat de medewerkers zich er mede verantwoordelijk voor voelen om steeds beter te worden. Want het aantal voertuigen op de Nederlandse wegen neemt toe en de weguitbreiding houdt geen gelijke tred. Ergo: er komt steeds meer druk op de ketel. Daar moet je rekening mee houden. Belangrijke ontwikkeling is dat er andere regels zijn geformuleerd voor politiewerk ten aanzien van verkeersongevallen, met onder andere een taakverschuiving naar Rijkswaterstaat. Ik kan me verder ook niets anders voorstellen dan dat de technologische ontwikkelingen effect gaan hebben over hoe wij onze mensen instrueren. Zo zijn er tal van relevante ontwikkelingen, ook wat betreft spits mijden en automatische gegevensuitwisseling. Dat maakt dit onderwerp ook zo interessant voor de komende jaren. 6 Mondial Assistance

7 Iedereen onderkent nut en noodzaak incident management Eeltje Hoekstra, programmamanager Incident Management (IM) bij Verkeerscentrum Nederland van Rijkswaterstaat (RWS), waar hij sinds 2003 werkzaam is. RWS is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en als zodanig verantwoordelijk voor het bouwen van nieuwe infrastructuur, het onderhouden van wegen en het terugdringen van files. Er zijn in Nederland een aantal soorten wegbeheerders; Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, kaderwetgebieden en waterschappen. Al die instanties hebben wegen in beheer. Vanuit de verantwoordelijkheid om wegen van het hoofdwegennet (snelwegen en belangrijke verbindingswegen) zo snel mogelijk vrij te maken, heeft RWS incident management opgestart. In het belang van de weggebruiker. Op dit gebied loopt Nederland voorop in Europa. Vooral omdat zowel verzekeraars, wegbeheerders, alarmcentrales als uitvoerende partijen het nut en de noodzaak onderkennen van het snel helpen van mensen. Verzekeraars en alarmcentrales zijn al jaren druk bezig om ongevalhulpverlening goed te organiseren, om zorgvuldig en snel te handelen. De VHD heeft het LCM heel lang succesvol uitgevoerd, er zijn sterke relaties gegroeid. Automatismen. Wat je nu bij de organisaties merkt, is dat mensen best begrijpen dat er aanbesteed moest worden, maar dat ze zich toch afvragen of de nieuwe partij net zo goed is als de vorige. Wat ik de andere partners graag wil meegeven is dat Mondial Assistance misschien dingen iets anders aanpakt, maar dat het ook verfrissend kan werken. Alle betrokkenen zullen hun werk nog steeds goed en misschien wel beter kunnen doen. Wij verwachten van de nieuwe uitvoerder van het LCM dat zij de bergers adequaat op weg stuurt. Dat de telefoon meteen wordt opgenomen, zoals we gewend zijn. Niet in de wacht staan, is voor de verkeerscentrale vreselijk belangrijk. Andersom moeten meldingen, vooral voor de weggedeeltes waar we geen camera s op hebben staan, adequaat bij ons binnen blijven komen. De aansturing van onze bekende geelgroene wagentjes vindt tenslotte plaats door een melding die wij ontvangen vanuit het LCM. Verder verwachten we een correcte, directe afhandeling van het verrichte werk. Het zorgvuldig aanleveren van managementinfor- Toekomstige ontwikkeling: E-call Eeltje Hoekstra matie is voor ons erg belangrijk, we willen dat onze eigen prestaties snel inzichtelijk zijn. Incident management is een samenwerking die nu tien jaar structureel is. Maar we zijn er nog steeds niet helemaal, er zijn nog verbeteringen mogelijk. In mijn ogen valt er voor het IMN nog veel winst te behalen in het realtime met elkaar gegevens uitwisselen bij een ongeval. Daarin liggen veel kansen voor de toekomst, zoals e-call (zie kader). Slimme ideeën zijn trouwens altijd van harte welkom! De Europese Commissie heeft autofabrikanten verplicht om vanaf 2010 een soort blackbox in nieuwe auto s te installeren. Bij een ongeval met de auto alarmeert dit kastje automatisch 1-1-2, of het equivalent daarvan in het buitenland. Deze ontwikkeling is vooral bedoeld voor automobilisten in afgelegen gebieden, om te voorkomen dat ze niet in staat zijn om zelf te bellen. De auto is bovendien in staat om informatie te geven over bijvoorbeeld de hoeveelheid mensen in het voertuig. Bijkomend voordeel van e-call is vanzelfsprekend dat een melding sneller binnen is, zodat de betrokken partijen sneller kunnen handelen. Voor marktpartijen biedt e-call bovendien commerciële mogelijkheden voor bestaande voertuigen. 7

8 Uitsluitend het aanspreekpunt verandert Brancheverenigingen bergers twijfelen niet aan goede voortzetting LCM Bergers vragen van het LCM een snelle en zo compleet mogelijke melding. Alleen zo kunnen zij keer op keer aan de strenge eisen van incident management (IM) voldoen. En op het juiste moment op de juiste plek komen. Brancheverenigingen VBS en ABNed zijn tevreden met de huidige uitvoering, ze verwachten dan ook dat er per 1 juli voor de bergers operationeel niets gaat veranderen. Het is hooguit even wennen aan nieuwe contactpersonen, menen Ingrid Huffener (directeur VBS) en Marjo Reijs (voorzitter ABNed). Goed klimaat voor bergers creëren Er zijn in Nederland ongeveer 160 operationele bergingsbedrijven. Vanuit de Bovag werd in 1989 de VBS (Nederlandse Vereniging van Bergingsspecialisten) opgericht om de belangen te behartigen van Nederlandse bergers. 8 Mondial Assistance

9 Tien jaar later werden dat twee brancheverenigingen, omdat de branche door veranderingen in de markt in twee groepen bergers was te verdelen. Die nieuwe branchevereniging kreeg de naam ABNed (Vereniging Autoberging Nederland). Inmiddels werken beide verenigingen steeds nauwer samen, met als gezamenlijke topprioriteit een zo goed mogelijk klimaat voor de bergers creëren. We kunnen naast elkaar opereren als twee professionele brancheverenigingen, die beide serieus genomen worden door zowel opdrachtgever als achterban, legt Reijs uit. Het is eerder zo dat we elkaar versterken dan Links: Ingrid Huffener (directeur VBS) en Marjo Reijs (voorzitter ABNed). dat we elkaar in de weg lopen. Door twee aparte verenigingen te blijven, houden we elkaar scherp. En de kwaliteit van de branche hoog. Doorstroming garanderen Bergers zijn mobiliteitsherstellers, vat Huffener de rol van bergingsbedrijven in IM samen. Er is een incident op de weg waar incident management van toepassing is en de gevolgen daarvan moeten tot het minimum worden beperkt. De mobiliteit moet hersteld en de doorstroming gegarandeerd worden. Dat is waar bergers gespecialiseerd en uniek in zijn. In de snelheid zit voor de bergers weinig rek, tenzij je een berger op een belangrijk knooppunt situeert. Maar als hij of zij vanuit de vestigingsplaats moet komen, is er altijd een bepaalde aanrijdtijd nodig. Reijs voegt eraan toe dat het voor een berger daarom essentieel is dat hij een melding zo snel en zorgvuldig mogelijk ontvangt om binnen de vereiste twintig minuten ter plaatse te zijn. Zij zijn echter voor de snelle afhandeling op plaats incident ook afhankelijk van bijvoorbeeld politie en ambulances en de Verkeers Ongevallen Analyse (VOA). Bergers willen dus niet alleen exacte informatie over locatie en voertuig(en), maar ook of er gewonden bij zijn. Om hun werk goed te doen zijn de kwaliteit van de melding en de telefooncapaciteit bij het LCM essentieel. Mondial Assistance zal de ervaring en kennis die VHD door de jaren heen heeft opgebouwd in recordtijd moeten opbouwen om het LCM professioneel neer te zetten. Huffener en Reijs geloven niet dat de exploitatie van het LCM door de nieuwe uitvoerder tot grote veranderingen gaat leiden. Uitsluitend het aanspreekpunt, zegt Reijs. De mensen van die centrale zijn andere mensen, de berger heeft te maken met een ander communicatiekanaal. Maar Mondial Assistance heeft net als VHD een zeer professionele alarmcentrale. Ik ben ervan overtuigd, dat we er niet op achteruit zullen gaan. Het LCM is ook niet meer dan een alarmcentrale die volgens een vast protocol de melding aanneemt van de politie en Het is eerder zo dat we elkaar versterken dan dat we elkaar in de weg lopen. doorgeeft aan de bergingsbedrijven, die daarvoor contracten hebben met de Stichting IMN en de alarmcentrales. Operationeel zou er voor de bergers niets hoeven en moeten veranderen, zegt Huffener. Het LCM draait om automatisering, communicatie, kwaliteit en snelheid. En de afspraken liggen vast. Mondial Assistance is er als organisatie bovendien goed op voorbereid en op ingericht. Het is gewoon een stukje gewenning. Met alle technologische ontwikkelingen moet het LCM volgens mij zelfs vanuit Tokyo mogelijk zijn. 9

10 De nadruk ligt nu meer dan ooit op snelheid De hulpverleners zijn er klaar voor De ruim negentig voertuighulpverleners op de alarmcentrale van Mondial Assistance zijn eraan gewend voortdurend te moeten schakelen. Situaties snel te moeten inschatten. Naast de binnenkomende telefoontjes van gestrande automobilisten, staan zij dagelijks in contact met bergers, verzekeraars en andere samenwerkende partijen. Werken voor het LCM brengt een nieuwe dimensie met zich mee. Het betekent een accentverschuiving. Snelheid van handelen is hierbij belangrijker dan persoonlijke zorg voor de betrokkenen. Van links naar rechts Martijn Suithoff, Jenny ten Berge en Sarah el Miligi. Jenny ten Berge (28), Sarah el Miligi (28) en Martijn Suithoff (26) zijn ervaren voertuighulpverleners bij de alarmcentrale van Mondial Assistance. Aan de vooravond van de start van hun werk voor het LCM, spreken ze vol enthousiasme hun verwachtingen uit over de andere manier van hulpverlenen. In essentie blijft ons werk hetzelfde, begint Jenny. Ergens is een ongeluk gebeurd, of iemand staat met schade op een gevaarlijke plek, en daar moet zo snel mogelijk hulp naartoe. Alleen heb je geen klant, geen verzekerde, aan de telefoon, maar een andere zakelijke partij. De uitdaging blijft om het allemaal snel voor elkaar te krijgen. Melding ontvangen en knallen Sarah, die als planner bij een bergingsbedrijf heeft gewerkt en daar juist meldingen van het LCM ontving, weet het essentiële verschil tussen beide vormen van hulpverlenen in enkele woorden te vangen. Bij het LCM moeten we meer to-the-point zijn, zegt ze. Melding ontvangen en knallen!, zegt Jenny, waarop Martijn toevoegt: Bij ons reguliere werk proberen we meldingen natuurlijk ook snel af te handelen, 10 Mondial Assistance

11 maar de kunst is daarbij om de beller niet het gevoel te geven dat je het gesprek afraffelt. Goede zorg verlenen is de hoofdzaak. Rekening houdend met de voorwaarden in de polis. Jenny vult aan dat goed en zorgvuldig hulpverlenen bij het LCM ook noodzakelijk is, maar dat de snelheid van handelen voorop staat. De politiemeldkamer zit niet te wachten op een praatje van vijf minuten. Je dient met z n allen hetzelfde doel. Dat teamidee spreekt ons erg aan. Ik vind het dan ook geen moeilijke omschakeling van de hulpverlening die we doorgaans verlenen. Je merkt wel dat het LCM binnen de organisatie leeft. Men beseft dat het om iets groots gaat, dat het voor Mondial Assistance heel belangrijk is dat het goed gaat. Maatschappelijke impact Sarah, Jenny en Martijn verheugen zich op de afwisseling van voertuighulpverlening en het werken voor het LCM. Wat ze bovendien erg aanspreekt, is het belang van het LCM. Het is werk met een grote maatschappelijke impact, zegt Sarah. Martijn vult Sarah s uitspraak aan: Kijk, als een klant met een lekke band voor de deur staat, is dat heel vervelend voor die persoon en als hulpverlener doen we er alles aan om te helpen, maar het staat natuurlijk niet in verhouding tot de dreiging van een lange file op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Het werken en contact houden met bergers is niets nieuws voor de hulpverleners. Zelfs niet op het gebied van het LCM. Eigenlijk hebben we er allemaal vaker mee te maken gehad, zegt Jenny. We krijgen altijd al oproepen van bergers die een LCM-melding hebben gehad, dus wij waren er al aan de achterkant bij betrokken. Wederzijds begrip Onderdeel van de samenwerking met bergers is dat de hulpverleners van Mondial Assistance een dag op bezoek gaan bij bergers. Martijn is een van de medewerkers die een dagje heeft mee gelopen met een berger. Je maakt het hele proces mee, van melding tot berging. Erg leerzaam, je kunt je daardoor nog beter in de situatie van bergers verplaatsen. We vinden het belangrijk dat er wederzijds begrip is tussen de samenwerkende partijen, licht Sarah toe. Behalve dat onze mensen met een berger meegingen, hebben wij hier een dag Het is werk met een grote maatschappelijke impact georganiseerd waar ongeveer vijftig bergers aanwezig waren om te kijken hoe het er hier aan toe gaat. Sarah lacht. En waarom wij af en toe zoveel van ze vragen. Sindsdien is er absoluut meer wederzijds begrip. Je snapt bijvoorbeeld van elkaar waarom er ergens over wordt gemopperd. Tijdens zo n dag kom je ook mensen tegen die je al heel lang kent via de telefoon, zegt Martijn. Dan zie je eindelijk eens het gezicht dat bij een stem hoort. Door dit soort initiatieven begrijp je steeds beter waar het om gaat. Je merkt echt dat iedereen 200 procent gemotiveerd is om er een succes van te maken. 11

12 Colofon Speciale editie van de Assist! Assist! is een kwartaal-uitgave voor relaties van reisverzekeraar en alarmcentrale Mondial Assistance. Bezoekadres Poeldijkstraat 4, 1059 VM Amsterdam, (020) (Mondial Assistance) Redactie Fotografie Vormgeving Drukwerk Mondial Assistance, Audrey Denkelaar, Hanneriek Jansen Van Hulzen Public Relations, Voorschoten Arno Masse Kicks concept & design, Voorschoten Drukwerk HFCM Fullservice communicatiebureau, Hoogeveen Hoe bereikt u het LCM voor vragen, suggesties en klachten? Algemene vragen, suggesties, klachten Voor algemene vragen, suggesties of eventuele klachten over het LCM, kunt u contact opnemen met de Client Service Manager van het LCM, Hanneriek Jansen. Telefoon: Operationele vragen Een specifieke vraag over een melding? Neem dan contact op via het speciale LCM-nummer dat u van ons heeft ontvangen. Ook kunt u hiervoor contact opnemen met de teammanager van het LCM, Marieke Tijdink. Telefoon: U kunt ons altijd per benaderen. Voor alle vragen, suggesties of eventuele klachten over het LCM kunt u contact opnemen via: Ook hebben we voor specifieke onderwerpen de volgende adressen: voor alle vragen over het aanrijdtijdensysteem incident management (AIM); voor het aanleveren van mutaties door de alarmcentrales over o.a. de samenwerkende bergers en opdrachtgevers en eventuele kentekenbestanden; voor vragen over facturen.

Ongevallen op IM-wegen

Ongevallen op IM-wegen Ongevallen op IM-wegen 2010-2015 Ongevalsmeldingen bij de Stichting IMN per wegvak van vijf kilometer op de IM-wegen van Nederland in de periode 2010 2015 Ongevallen op IM-wegen 2010-2015 160802/IWW/iww

Nadere informatie

Ongevallen op snelwegen

Ongevallen op snelwegen Ongevallen op snelwegen 09-11 Ongevalsmeldingen bij de Stichting IMN per wegvak van vijf kilometer op de belangrijkste snelwegen van Nederland in 09, en 11 Ongevallen op snelwegen 09-11 121127/IWW/iww

Nadere informatie

Mondial Assistance heet voortaan Allianz Global Assistance. Een sterk merk, dezelfde mensen. Mark Peereboom Directeur Operations

Mondial Assistance heet voortaan Allianz Global Assistance. Een sterk merk, dezelfde mensen. Mark Peereboom Directeur Operations Willem Snijders Algemeen Directeur Frank Schaaij Directeur Finance Mark Peereboom Directeur Operations René Vermeule Directeur Marketing & Sales Mondial Assistance heet voortaan Allianz Global Assistance

Nadere informatie

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Factsheet Algemene informatie Wat is het project Spookfiles A58? In de hele wereld wordt gewerkt aan manieren om het verkeer sneller, veiliger, comfortabeler en duurzamer maken. Nederland loopt voorop

Nadere informatie

Een goede reis begint met uw goede raad. Over de Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering

Een goede reis begint met uw goede raad. Over de Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering Een goede reis begint met uw goede raad Over de Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering Uw advies kan een hoop ellende voorkomen. Een goede reis- en annuleringsverzekering kan uw klanten veel ellende

Nadere informatie

Versnelde en uitgestelde berging vrachtwagens

Versnelde en uitgestelde berging vrachtwagens Versnelde en uitgestelde berging vrachtwagens juni 2012 Inleiding Een incident waarbij vrachtauto s zijn betrokken heeft vaak lange en langdurige files tot gevolg en veroorzaken daarmee aanzienlijke economische

Nadere informatie

Wat van waarde is, moet van waarde blijven MOBILITY PROPERTY VITALITY

Wat van waarde is, moet van waarde blijven MOBILITY PROPERTY VITALITY Wat van waarde is, moet van waarde blijven PROPERTY MOBILITY VITALITY Mobiliteit: het geeft je de mogelijkheid om te gaan en staan waar je wilt. Voor de één is het noodzaak, zoals goederentransport voor

Nadere informatie

Resultaten Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland )

Resultaten Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland ) Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland ) Zoetermeer, februari 12 Algemeen Decentrale overheden (provincies, waterschappen en gemeenten) zijn samen verantwoordelijk

Nadere informatie

DE MARKT VOOR BERGINGSWERK EINDRAPPORT. Drs. R.C. van der Mark Mevrouw ir. M.A.R. van Roost Prof. dr. M.J.W. van Twist

DE MARKT VOOR BERGINGSWERK EINDRAPPORT. Drs. R.C. van der Mark Mevrouw ir. M.A.R. van Roost Prof. dr. M.J.W. van Twist DE MARKT VOOR BERGINGSWERK EINDRAPPORT Utrecht, 21 april 2004 Ir. D. Hendriks Drs. R.C. van der Mark Mevrouw ir. M.A.R. van Roost Prof. dr. M.J.W. van Twist 26659 DE MARKT VOOR BERGINGSWERK EINDRAPPORT

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. U heeft schade, wat nu? sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. U heeft schade, wat nu? sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen U heeft schade, wat nu? sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten

Nadere informatie

Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet!

Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet! ziekenhuis Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet! Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda is een modern, flexibel, slagvaardig en ondernemend ziekenhuis met zo n 450 bedden en ruim 125 medisch

Nadere informatie

Letseldiagnostiek bij kinderen

Letseldiagnostiek bij kinderen Letseldiagnostiek bij kinderen Informatie voor verwijzers Letseldiagnostiek bij kinderen De Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) verricht letseldiagnostiek bij 0- tot 18-jarigen. Dit gebeurt

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Incident Management gemeentelijk wegennet Oplegvel Collegebesluit Portefeuille R. van Doorn Auteur Dhr. M. Boterman Telefoon 5113252 E-mail: mboterman@haarlem.nl WZ/BB Reg.nr. 2011/396936 Bijlagen

Nadere informatie

U heeft letsel opgelopen, wat nu?

U heeft letsel opgelopen, wat nu? U heeft letsel opgelopen, wat nu? Belangrijk U heeft als gevolg van een ongeval letsel opgelopen. Hierbij was een verzekerde van De Goudse betrokken en daarom ontvangt u van ons dit document. Hierin leest

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Het MAAT Agrarisch Comfort Plan

Het MAAT Agrarisch Comfort Plan De wereld verandert. Verandert uw polis mee? De wereld om ons heen verandert in snel tempo. Verzekeringsmaatschappijen slaan de handen ineen, waardoor de diversiteit in aanbieders afneemt. De agrarische

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering)

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

AlarmServiceCentrale, telefoondiensten en tal van extra s. Altijd iemand die waakt over uw mensen, gebouwen en installaties

AlarmServiceCentrale, telefoondiensten en tal van extra s. Altijd iemand die waakt over uw mensen, gebouwen en installaties AlarmServiceCentrale, telefoondiensten en tal van extra s Altijd iemand die waakt over uw mensen, gebouwen en installaties Een veilig gevoel dat er iemand actie onderneemt als dat nodig is Laat uw waardevolle

Nadere informatie

Voorwoord. Karin Visser, Voorzitter van de STIMVA, Hoofdingenieur Directeur Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement. Pagina 2

Voorwoord. Karin Visser, Voorzitter van de STIMVA, Hoofdingenieur Directeur Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement. Pagina 2 JAARRAPPORT 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totaal IM-meldingen Totaal vergeefse ritten 2012 Inhoud Voorwoord pag. 2 Samenvatting pag. 3

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Uw bereikbaarheid is onze zorg

Uw bereikbaarheid is onze zorg Uw bereikbaarheid is onze zorg De Vos Groep front office services is gespecialiseerd in het verlenen van hoogwaardige front office diensten. Centraal in onze aanpak staan de bereikbaarheid en toegankelijkheid

Nadere informatie

U stelt u klanten in de gelegenheid achteraf te betalen. De klant is immers koning. Maar een niet betalende klant, is geen klant.

U stelt u klanten in de gelegenheid achteraf te betalen. De klant is immers koning. Maar een niet betalende klant, is geen klant. Gilles & Partner Incasso is dé partner op het gebied van credit management en incasso voor het midden- en kleinbedrijf. Ons dienstenpakket bestaat uit debiteurenbeheer, incasso, gerechtelijke incasso en

Nadere informatie

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u?

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Meedenken en meedoen Portaal wil graag dat u tevreden bent over uw woning en woonomgeving. Om dit goed te organiseren, is informatie over uw woonomgeving erg

Nadere informatie

Zorgen voor het bedreigde kind. Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg

Zorgen voor het bedreigde kind. Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Zorgen voor het bedreigde kind Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, november 2006 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Achmea Personenschade: aangenaam!

Achmea Personenschade: aangenaam! Achmea Personenschade: aangenaam! INHOUD Achmea Personenschade: aangenaam! 3 Wat doen wij voor u? 4 Hoe doen wij dat? 5 Met wie krijgt u te maken? 7 Wat doet u? 9 Wat betalen wij? 10 Zoekt u extra hulp?

Nadere informatie

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Water. Wegen. Werken.. Workshop "Privacy en geo-informatie: een onmogelijke combinatie!? Gebruik van Geo-informatie bij in Verkeersmanagement ir Jose A. Hernandez Procesmanager Verkeerscentrum Nederland

Nadere informatie

De objectieve zakenpartner in telecommunicatie SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE

De objectieve zakenpartner in telecommunicatie SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE Voor specifieke vragen kunnen we altijd bij de medewerkers van BTC Teleconsult terecht. De onafhankelijke positie die BTC inneemt past uitstekend bij de behoefte en grootte

Nadere informatie

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline.

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline. BUSINESS CASE Exact Online MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING De 5 tips van Marc Vosse www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY DE 5 TIPS VAN MARC VOSSE Voor

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

Veelzijdig Vakmanschap. Echte service is bereikbaar zijn. Altijd. via 088-429 00 00. Service & Onderhoud

Veelzijdig Vakmanschap. Echte service is bereikbaar zijn. Altijd. via 088-429 00 00. Service & Onderhoud Veelzijdig Vakmanschap Echte service is bereikbaar zijn. Altijd. via 088-429 00 00 Service & Onderhoud Friso neemt uw zorg uit handen. Voor onderhoud... Wat kunnen wij voor u betekenen? Reparatie Onderhoud

Nadere informatie

Een goede reis begint met uw goede raad. Over Mondial Assistance Pechhulp

Een goede reis begint met uw goede raad. Over Mondial Assistance Pechhulp Een goede reis begint met uw goede raad Over Mondial Assistance Pechhulp Mondial Assistance. Beter op weg. Verschilt pechhulp van Mondial Assistance nu echt zoveel van die van andere verzekeraars? Wanneer

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Productwijzer Pechhulpverzekering

Productwijzer Pechhulpverzekering Pechhulpverzekering Productwijzer Pechhulpverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pechhulpverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inho ud: 1. Doelstelling pag. 4 2. Realisatie pag. 5 3. Begrippen pag. 6 4. Verantwoordelijkheid pag. 7 5. Pastorale verzorger pag. 8 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Groot in kleinschalige projecten

Groot in kleinschalige projecten Groot in kleinschalige projecten Beheer en onderhoud Verbouw en renovatie Kleinschalige nieuwbouw Gerritsen kleinbouw Nieuw bedrijfsonderdeel, vertrouwde naam In ruim 75 jaar heeft Gerritsen Bouwgroep

Nadere informatie

Klanttevredenheids onderzoek 2012

Klanttevredenheids onderzoek 2012 Klanttevredenheids onderzoek 2012 Ook dit jaar heeft TMCDAS weer een klanttevredenheidsonderzoek gedaan. In dit document vindt u de uitkomsten hiervan, de feedback, de bevindingen en de daarop gestelde

Nadere informatie

Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik!

Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik! Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik! Helène van der Poel Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) Sharon Schoppema Provincie Noord-Holland Wim Smittenaar Nationale Databank Wegverkeersgegevens

Nadere informatie

Care for Systems. Inter Service Level Agreements

Care for Systems. Inter Service Level Agreements Care for Systems Inter Service Level Agreements Service: maximale beschikbaarheid Wat gebeurt er als de AV-installatie uitvalt in uw meldkamer, vergaderruimte of operatiekamer? Wat is de impact op de geplande

Nadere informatie

Investeren in elkaar

Investeren in elkaar Investeren in elkaar Kwaliteit begint bij de bron U vindt bij Adecco Contact Center Solutions antwoorden en oplossingen. Van betrokken specialisten die zich sterk maken voor de kwaliteit en effectiviteit

Nadere informatie

Verzekerd als geen ander...

Verzekerd als geen ander... Verzekerd als geen ander... Over Hiscox Inleiding Waarom Hiscox het verschil kan maken Op Hiscox kunt u vertrouwen Geschiedenis Vestigingen Gelderlandplein 75A, Postbus 87033, 1080 JA Amsterdam T +31 (0)20

Nadere informatie

UW BELANG BEPAALT ONZE KOERS

UW BELANG BEPAALT ONZE KOERS De formule waar úw belangen centraal staan! UW BELANG BEPAALT ONZE KOERS Uw belang, VAKGARAGE, het énige echt onafhankelijke concept. Er zijn veel garageconcepten in Nederland. Toch is er maar één echt

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

Handboek tijdelijk IM

Handboek tijdelijk IM Handboek tijdelijk IM Een handboek voor het tijdelijk instellen van Incident Management Definitief Rijkswaterstaat Verkeerscentrum Nederland (onder begeleiding van de werkgroep Tijdelijk IM) Grontmij Nederland

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

Certificering Gebruik gele attentieverlichting

Certificering Gebruik gele attentieverlichting Zware Richtlijn berging Certificering Gebruik gele attentie keuring oktober 2011 2011 Colofon De brochure Richtlijn Gebruik gele attentie, oktober 2011, is opgesteld in samenwerking met: ANWB Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Fractie Stem van Krimpen Hoflaan 40 2926 RC KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: D 22/01/2015 Zaaknummer: ZK14005472 Z Afdeling: Ruimte Contactpersoon: R. Brienne Uw brief van: 11-12-2014 Onderwerp: Schriftelijke

Nadere informatie

Uw vertaling van begin tot eind

Uw vertaling van begin tot eind Uw vertaling van begin tot eind Bij Concorde Group hebben we kwaliteit en flexibiliteit vanzelfsprekend hoog in het vaandel staan. Een vertaling moet precies aan uw wensen voldoen. Want een echt goede

Nadere informatie

ARBEIDSONGESCHIKT? Samen zoeken we de oplossing die bij u past. Verzekerd van alle aandacht.

ARBEIDSONGESCHIKT? Samen zoeken we de oplossing die bij u past. Verzekerd van alle aandacht. ARBEIDSONGESCHIKT? Samen zoeken we de oplossing die bij u past Verzekerd van alle aandacht. Inhoudsopgave IDit kunt u verwachten 3 Met wie kunt u te maken krijgen? 8 Als u twijfelt of het ergens niet mee

Nadere informatie

1. Contract X Trace Zeker+ SMC V12

1. Contract X Trace Zeker+ SMC V12 1. Contract X Trace Zeker+ SMC V12 Security Monitoring Centre BV, gevestigd te Tiel Hoog Kellenseweg 2, 4004 JB Tiel.Tel. 0344 78900, Fax 0344 789. Hierna te noemen SMC De vragen met een dienen minimaal

Nadere informatie

Quick scan vrachtauto-ongevallen op het hoofdwegennet

Quick scan vrachtauto-ongevallen op het hoofdwegennet Quick scan vrachtauto-ongevallen op het hoofdwegennet Vrachtauto-ongevallen op het hoofdwegennet en oplossingsrichtingen Verkeerscentrum Nederland oktober 2005 Quick scan vrachtauto-ongevallen op het hoofdwegennet

Nadere informatie

Missie, Visie en Kernwaarden

Missie, Visie en Kernwaarden Missie, Visie en Kernwaarden Samen je centen de baas De Stichting Mijn Geld en Zo begeleidt mensen met een verstandelijke beperking die niet in staat zijn hun eigen geldzaken te regelen en hun financiële

Nadere informatie

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Plan Today to be ready for Tomorrow Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Weet u welke risico s uw bedrijf

Nadere informatie

Jaarmeting Incident Management 2011

Jaarmeting Incident Management 2011 Jaarmeting Incident Management 2011 Definitief In opdracht van: Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 3 juli 2012 Samenvatting Aanleiding Rijkswaterstaat is in

Nadere informatie

Manage all things moving

Manage all things moving Manage all things moving Wat is Moving Intelligence? Online mobiliteitsdiensten De actuele locatie van uw voertuig op uw smartphone, uw rittenadministratie altijd inzichtelijk, diefstalopsporing en rijstijlanalyse.

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Nieuwe werkwijze toezicht rond Schiphol. convenant Schiphol Airport Authority

Nieuwe werkwijze toezicht rond Schiphol. convenant Schiphol Airport Authority Nieuwe werkwijze toezicht rond Schiphol convenant Schiphol Airport Authority Nieuwe werkwijze toezicht rond Schiphol Vanaf 1 februari 2010 werkt de overheid voor enkele controle- en toezichtstaken samen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord pag. 2. Inleiding pag. 3. Samenvatting pag. 4. Organisatie en Organisatieontwikkelingen pag. 5

Inhoudsopgave. Voorwoord pag. 2. Inleiding pag. 3. Samenvatting pag. 4. Organisatie en Organisatieontwikkelingen pag. 5 JAARRAPPORT 2006 Inhoudsopgave Voorwoord pag. 2 Inleiding pag. 3 Samenvatting pag. 4 Organisatie en Organisatieontwikkelingen pag. 5 Financiële verantwoording pag. 6 Landelijke Vrachtwagenregeling (LVR)

Nadere informatie

Verhaal van uw persoonlijke schade bij letsel

Verhaal van uw persoonlijke schade bij letsel Persoonlijke bijstand Verhaal van uw persoonlijke schade bij letsel 1 Juridische hulp met een warm hart Bent u buiten uw schuld slachtoffer van een ongeval? Zijn er bij een medische behandeling fouten

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Door het proces tussen aanvraag en afsluiten van een verzekering te automatiseren, verloopt het sneller en is de kans op fouten sterk afgenomen. Independer.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer. 1. Ons kantoor

Dienstenwijzer. 1. Ons kantoor Dienstenwijzer U bent van plan de zorg voor uw voorziening(en) toe te vertrouwen aan ons kantoor, of heeft reeds een of meer voorziening(en) toevertrouwd aan ons kantoor. U kunt ervan overtuigd zijn dat

Nadere informatie

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002.

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002. Gesloten openheid Beleid informatiebeveiliging gemeente Leeuwarden 2014-2015 VOORWOORD In januari 2003 is het eerste informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld voor de gemeente Leeuwarden in de nota Gesloten

Nadere informatie

EuroRAP Road Protection Score

EuroRAP Road Protection Score EuroRAP Road Protection Score Samenvatting Verkeersveiligheid staat hoog op de Europese en de Nederlandse agenda. Het European Road Assessment Programme (EuroRAP) wil eraan bijdragen om de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Groot in kleinschalige projecten

Groot in kleinschalige projecten Groot in kleinschalige projecten Beheer en onderhoud Verbouw en renovatie Kleinschalige nieuwbouw Nieuw bedrijfsonderdeel, vertrouwde naam Giesbers Arnhem heeft naam gemaakt als specialist in woningbouw,

Nadere informatie

Files. We kunnen er samen wat aan doen.

Files. We kunnen er samen wat aan doen. Files. We kunnen er samen wat aan doen. Inhoud Files. We kunnen er samen wat aan doen. Inleiding Tip 1: Invoegen op snelheid Tip 2: Blijf bij drukte in uw rijstrook Tip 3: Gebruik de spitsstrook Tip 4:

Nadere informatie

Letseldiagnostiek bij kinderen. Informatie voor verwijzers

Letseldiagnostiek bij kinderen. Informatie voor verwijzers Letseldiagnostiek bij kinderen Informatie voor verwijzers Letseldiagnostiek bij kinderen De Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) is een expertisecentrum voor letselonderzoek bij kinderen en

Nadere informatie

Het succes van de A12

Het succes van de A12 Het succes van de A12 Meer markt én meer samenwerking!! Carel van Belois (RWS) Jan Willem Bruining (BAM) Oktober 2014 1 Inhoud presentatie Het project A12 Luve: wat behelsde het? Wat was het Samenwerkingsmodel?

Nadere informatie

Probleem 2. Oplossing 3. Kosten en opbrengsten 4. Impact Gemiddelde automobilist 5 Maatschappij 6. Verdeling van kosten en opbrengsten 7

Probleem 2. Oplossing 3. Kosten en opbrengsten 4. Impact Gemiddelde automobilist 5 Maatschappij 6. Verdeling van kosten en opbrengsten 7 Inhoudsopgave Onderwerp paginanummer Probleem 2 Oplossing 3 Kosten en opbrengsten 4 Impact Gemiddelde automobilist 5 Maatschappij 6 Verdeling van kosten en opbrengsten 7 Stakeholders 8 Implementatieplan

Nadere informatie

Direct Schade Melden. Schade? Wij staan voor u klaar!

Direct Schade Melden. Schade? Wij staan voor u klaar! Direct Schade Melden Schade? Wij staan voor u klaar! Direct Schade Melden 24 uur per dag, 7 dagen in de week Heeft u schade? Wij gaan meteen voor u aan de slag Heeft u schade? Dan kunt u deze direct bij

Nadere informatie

Uw KBC-verzekeringsagent, een stapje voor.

Uw KBC-verzekeringsagent, een stapje voor. Uw KBC-verzekeringsagent, altijd een stapje voor. We nemen uw verzekeringen serieus. Bij KBC vinden we verzekeringen voor particulieren en ondernemers zó belangrijk dat we er een apart netwerk voor hebben

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG a 1 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 16 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070

Nadere informatie

Heeft u een klacht, compliment of suggestie? uw mening is onze sterkste schakel

Heeft u een klacht, compliment of suggestie? uw mening is onze sterkste schakel Heeft u een klacht, compliment of suggestie? uw mening is onze sterkste schakel Alles naar wens? Bij Parnassia staat kwaliteit van zorg voorop. Al onze programma s zijn gecertificeerd. Dat betekent dat

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Beleidsregels incident management Rijkswaterstaat VW

Beleidsregels incident management Rijkswaterstaat VW Beleidsregels incident management Rijkswaterstaat VW «Wet beheer rijkswaterstaatswerken» 27 april 1999/Nr. HKW/UB 99/3289 Hoofdkantoor van de Waterstaat/Stafafdeling Bestuurlijk Juridische Zaken De Minister

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Profiel. Teamleider Zorg en Wonen. 23 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour

Profiel. Teamleider Zorg en Wonen. 23 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour Profiel Teamleider Zorg en Wonen 23 april 2015 Opdrachtgever InteraktContour Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-2900 47 45 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem Demonstratie (Demo)

Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem Demonstratie (Demo) Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem Demonstratie (Demo) Februari 2016 Colofon Uitgave Datum Februari 2016 Versie definitief Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem

Nadere informatie

Nedasco Voordeelpakket Bedrijven

Nedasco Voordeelpakket Bedrijven Nedasco Voordeelpakket Bedrijven Nedasco Voordeelpakket Bedrijven De beste producten én pakketkorting Wilt u uw zakelijke klanten deskundig adviseren over bedrijfsrisico s? Biedt u ze graag gemak, overzicht

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Ambulancezorg Nederland Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg V&VN Ambulancezorg Juni 2011 Inleiding In Nederland zijn 24 uur

Nadere informatie

PROPERTY MOBILITY VITALITY

PROPERTY MOBILITY VITALITY Wat van waarde is, moet van waarde blijven PROPERTY MOBILITY VITALITY Vitaliteit is ons meest kostbare bezit. Je sterk en fit voelen, beschikken over mentale kracht en doorzettingsvermogen. Op het werk,

Nadere informatie

SPORT FRYSLÂN. Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN.

SPORT FRYSLÂN. Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN. SPORT FRYSLÂN Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN. INHOUDSOPGAVE EEN AGILE PROJECTAANPAK 3 INLEIDING 3 4 EEN

Nadere informatie

Gastvrijheid. Snel schakelen in een dynamische wereld

Gastvrijheid. Snel schakelen in een dynamische wereld Gastvrijheid. Snel schakelen in een dynamische wereld Snel schakelen in een dynamisch wereld Adecco Hospitality, Events & Promotions houdt zich bezig met het mobiliseren, begeleiden en binden van zowel

Nadere informatie

Raadsvoorstel Inleiding Vervolgstappen

Raadsvoorstel Inleiding Vervolgstappen Raadsvoorstel Inleiding Rijkswaterstaat (RWS) heeft de opdracht van het Ministerie gekregen om de Bergsche Maasveren af te stoten. Het betreft de overname van 3 veerboten en een reserveveer. De veren worden

Nadere informatie

Het informatieprobleem, groot/klein?

Het informatieprobleem, groot/klein? Het informatieprobleem, groot/klein? Stelling 1 is een klein probleem: Is niet essentieel, want autonoom is juist autonoom, en een volledig autonoom (level 5) voertuig kan dus zonder informatie via Wifi-P

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

Business Travel Insurance Individueel

Business Travel Insurance Individueel 40 44 16 N 73 59 30 W Ellis Klein Bog - Rigter Accountmanager, Europeesche Business Travel Insurance Individueel Onbezorgd op pad voor de zaak 37027 (09-16) Uw zakenreis compleet verzekerd met Business

Nadere informatie

41 december 2010. MAT Afbouw Zaltbommel. Ale van der Veen van Gerko Afbouw op het project Wave. MATinfo 1

41 december 2010. MAT Afbouw Zaltbommel. Ale van der Veen van Gerko Afbouw op het project Wave. MATinfo 1 MAT Afbouw Zaltbommel # 41 december 2010 Ale van der Veen van Gerko Afbouw op het project Wave #37 - januari 2009 Hotel Zwolle MATinfo 1 Ale van der Veen 26 jaar, lts, werken/leren als timmerman, bij MAT

Nadere informatie

Scholten Awater B.V. Pastoor van Laakstraat 92, 6663 CC Lent. Postbus 483, 6500 AL Nijmegen T: +31 (0)24 357 98 88 F: +31 (0)24 357 98 78

Scholten Awater B.V. Pastoor van Laakstraat 92, 6663 CC Lent. Postbus 483, 6500 AL Nijmegen T: +31 (0)24 357 98 88 F: +31 (0)24 357 98 78 30196-08/05 Scholten Awater / Reclamebureau DplusM BV Scholten Awater B.V. Pastoor van Laakstraat 92, 6663 CC Lent Postbus 483, 6500 AL Nijmegen T: +31 (0)24 357 98 88 F: +31 (0)24 357 98 78 E: info@sa.nl

Nadere informatie

De transitie van een omvangrijk contract van KPN

De transitie van een omvangrijk contract van KPN De transitie van een omvangrijk contract van KPN Het is cruciaal dat het KPN-netwerk 24/7 in de lucht is, ook omdat vitale communicatiediensten ervan afhankelijk zijn. Onderhoud, schoonmaak en beveiliging

Nadere informatie

RSM S LITTLE BIG BOOK

RSM S LITTLE BIG BOOK RSM S LITTLE BIG BOOK THE POWER OF BEING UNDERSTOOD THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING WIJ LUISTEREN Onze belofte We luisteren naar uw wensen. We nemen de tijd om uw business echt te begrijpen.

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Handboek Incident Management provincie Noord-Holland

Handboek Incident Management provincie Noord-Holland Handboek Incident Management provincie Noord-Holland Definitief In opdracht van: provincie Noord-Holland Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 16 september 2010 Verantwoording Titel : Handboek Incident Management

Nadere informatie

Toonaangevend in services

Toonaangevend in services De juiste receptionistes, telefonistes en servicedeskmedewerkers Toonaangevend in services De juiste mensen op de juiste plek Trigion Services biedt al ruim 20 jaar oplossingen als het gaat om de invulling

Nadere informatie

Vertrouwenspersoon Wmo Sociaal domein

Vertrouwenspersoon Wmo Sociaal domein Vertrouwenspersoon Wmo Sociaal domein Opvang onvrede burger Voorkomen dat onvrede uitmondt in een klacht Verbeteren kwaliteit van uw dienstverlening Vertrouwenspersoon Wmo Sociaal domein Gemeenten krijgen

Nadere informatie

Digibiz en Stevens Van Dijck realiseren dynamische en aansprekende website

Digibiz en Stevens Van Dijck realiseren dynamische en aansprekende website Digibiz en Stevens Van Dijck realiseren dynamische en aansprekende website Digibiz.com - (073) 6 100 795 PAGINA 1 VAN 5 1 of 15 SAMENWERKING MET AMBITIE 'Kunnen jullie voor ons een website bouwen die beter

Nadere informatie

oofdzaken Het infomagazine van Hoofdstad Assurantiën Jaargang 1 september 2011 www.ass-hoofdstad.nl

oofdzaken Het infomagazine van Hoofdstad Assurantiën Jaargang 1 september 2011 www.ass-hoofdstad.nl oofdzaken Het infomagazine van Hoofdstad Assurantiën Jaargang 1 september 2011 www.ass-hoofdstad.nl Nieuw, de gratis risicocheck voor kraanverhuurbedrijven Welke risico s loopt u als kraanverhuurbedrijf

Nadere informatie

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Jongerenraad Wageningen Adviesnr. : 1 Datum : 29-05-2013 Colofon De Jongerenraad, een adviesorgaan van de gemeente Wageningen, is geïnstalleerd in

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie