assist! Professionele uitvoering gewaarborgd De hulpverleners zijn er klaar voor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "assist! Professionele uitvoering gewaarborgd De hulpverleners zijn er klaar voor"

Transcriptie

1 Professionele uitvoering gewaarborgd Mondial Assistance nieuwe uitvoerder van het Landelijk Centraal Meldpunt (LCM) De hulpverleners zijn er klaar voor De nadruk ligt nu meer dan ooit op snelheid Relatiemagazine Mondial Assistance, Special voorjaar 2009 assist! LCM special

2 Wij hebben alle vertrouwen in een goede uitvoering Relatiemagazine Mondial Assistance, Special voorjaar 2009 Willem Snijders, Algemeen Directeur Mondial Assistance Mark Peereboom, Manager Operations Assistance P04 Mondial Assistance garandeert goede en snelle uitvoering Feitelijk wijzigt alleen het telefoonnummer, maar achter de schermen gebeurt meer P06 Succes van vandaag, is morgen niet goed genoeg Vanaf 1 juli gaat Mondial Assistance het LCM uitvoeren. Daarmee gaan wij de uitdaging aan om enerzijds de goede resultaten van en ervaringen met het LCM te behouden en anderzijds om achter de schermen aan een verdere ontwikkeling te werken, zodat het LCM ook in de toekomst goed blijft functioneren. kunnen wij een belangrijke bijdrage leveren aan het zo snel mogelijk vrijmaken van de rijbaan. Bovendien werken wij al jaren voor leasemaatschappijen, schadeverzekeraars en ruim 25 automerken. Onze mensen zijn opgeleid om met veel verschillende werkinstructies rekening te houden. P07 Bert Wijbenga, Korpschef regiopolitie Flevoland Iedereen onderkent nut en noodzaak incident management Eeltje Hoekstra, Rijkswaterstaat Het bijzondere aan deze opdracht is voor ons dat we met deze vorm van hulpverlening niet alleen de mensen helpen die direct of indirect bij het ongeval zijn betrokken, maar dat we ook een maatschappelijke bijdrage leveren. Hoe sneller wij hulp sturen, hoe sneller de weg vrij komt, hoe korter de file is. Het maatschappelijk belang is voor ons een nieuwe dimensie. Het snel inschakelen van en werken met bergers is geen nieuwe materie. Mondial Assistance heeft ruime ervaring in het regisseren van voertuighulpverlening en dus ook in het werken met bergers. Ons systeem is daarop toegerust. Zo In deze LCM-special leest u wat u van Mondial Assistance als uitvoerder van het LCM mag verwachten. Ook Rijkswaterstaat, politie en bergend Nederland spreken zich uit. En natuurlijk de opdrachtgever: Stichting Incident Management Nederland, bij monde van voorzitter Lex Mentink. Wij zijn trots dat de Stichting IMN voor ons heeft gekozen als uitvoerder van het LCM en kijken uit naar de start op 1 juli! Willem Snijders, Mark Peereboom P08 P10 Brancheverenigingen bergers twijfelen niet aan goede voortzetting LCM Uitsluitend het aanspreekpunt verandert De hulpverleners zijn er klaar voor De nadruk ligt nu meer dan ooit op snelheid MONDIAL ASSISTANCE? Onze naam vertelt waar wij voor staan, namelijk wereldwijde hulpverlening. Dit betekent dat wij reisgerelateerde verzekeringen bieden, maar ook hulpverlening aan gestrande reizigers in binnen- en buitenland. Wij maken onderdeel uit van de internationale Mondial Assistance Group, wereldwijd marktleider in hulpverlening, reisverzekeringen en persoonlijke diensten. Meer dan 250 miljoen mensen kunnen in geval van nood een beroep op ons doen. In Nederland verzorgen wij de voertuigenhulpverlening bij pech of ongeval voor ruim 1,9 miljoen auto s. Onder eigen label, maar ook uit naam van onze zakelijke partners. Grote, gerenommeerde automerken vertrouwen al sinds jaar en dag op de pechhulpverlening van Mondial Assistance. Door onze jarenlange ervaring in hulpverlening bij ongeval en pech, weet Mondial Assistance als geen ander wat te doen als een auto of motor uitvalt door welke oorzaak dan ook. Mondial Assistance zorgt ervoor dat je snel weer je reis kunt vervolgen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. 2 Mondial Assistance

3 Lex Mentink, voorzitter Stichting IMN: Het is goed geregeld en het blijft goed geregeld Professionele uitvoering Landelijk Centraal Meldpunt (LCM) gewaarborgd Vanaf 1 juli is Mondial Assistance de nieuwe uitvoerder van het Landelijk Centraal Meldpunt (LCM). Stichting IMN-voorzitter Lex Mentink licht toe hoe de professionele exploitatie van deze belangrijke schakel gewaarborgd blijft. Net als voorheen wordt het LCM uitgevoerd door een kwalitatief hoogwaardige partij. Strengere eisen, vertrouwde service De eisen op het gebied van performance en het leveren van managementinformatie zijn aangescherpt. In de manier van werken zal niets veranderen, het is hooguit wennen aan nieuwe contactpersonen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat dit proces snel verloopt. Vorig jaar schreef de Stichting IMN voor het eerst een tender uit voor de uitvoering van het LCM. De aanleiding hiervoor is zeker niet voortgekomen uit ontevredenheid over de huidige uitvoering, benadrukt Mentink. Criteria voor gunning Het in de Stichting vertegenwoordigde Verbond van Verzekeraars (formeel de eigenaar Lex Mentink van het LCM) wilde volgens Mentink graag andere alarmcentrales ook de kans geven om het contract te verwerven en de dienst uit te voeren. De tender is wel meteen aangegrepen om het contract met het LCM verder aan te scherpen op bijvoorbeeld het gebied van performance en het leveren van managementinformatie. Daarmee verwachten we dat het LCM alleen maar nog professioneler en beter gaat lopen dan het al liep. In alle opzichten. Dat is ook onze ambitie. Criteria in de (voorlopige) gunning waren de prijsstelling en tal van kwalificaties, zoals: Wat zijn de kwalificaties rond het afhandelen van telefoonverkeer? Wat kan en doet de organisatie op het gebied van genereren van managementinformatie? Wat is de visie op het relatieonderhoud met alle betrokken partijen in deze markt van incident management? En hoe wordt het LCM binnen de organisatie van de huidige alarmcentrale georganiseerd? Cum laude geslaagd De uitkomst van die beoordeling was dat Mondial Assistance de voorlopige gunning won, op basis van de combinatie van prijsstelling en de genoemde kwaliteitsaspecten. Een voorwaarde voor het definitief verwerven van het LCM, was dat Mondial Assistance kon Stichting Incident Management Nederland (Stichting IMN) Stichting Incident Management Nederland (Stichting IMN) is een samenwerkingsverband van de alarmcentrales. Zij is bij de melding van incidenten met personenvoertuigen op de Nederlandse wegen verantwoordelijk voor het inschakelen van bergingsbedrijven. Deze bergers worden door de Stichting IMN gecontracteerd op alle incident management (IM-) wegen - om betrokken voertuigen zo snel mogelijk van de weg te krijgen. Met als belangrijkste doel het minimaliseren van de veiligheidsrisico s en het beperken van filevorming. IM-wegen zijn wegen van het hoofdwegennet: snelwegen en gemeentelijke of provinciale wegen die als belangrijke verbindingsweg fungeren. aantonen dat hun alarmcentralesysteem in staat is een automatische, foutloze koppeling te genereren met het aanrijdtijdensysteem voor bergers, ofwel AIM, legt Mentink uit. Voor deze test slaagde Mondial Assistance cum laude. Wat niet alleen betekent dat er letterlijk is voldaan aan alle gunningcriteria, maar ook dat we het volste vertrouwen kunnen hebben in deze nieuwe uitvoerder als belangrijke schakel in incident management. Het feit dat de grondslag voor de uitvoering van de werkzaamheden vaststaat in het contract van de Stichting IMN met de nieuwe uitvoerder Mondial Assistance, moet iedereen die met het LCM te maken heeft de geruststelling geven dat de manier van werken niet verandert. Dat ze dus gewoon op dezelfde manier door kunnen werken zoals ze dat deden. De Stichting IMN heeft op deze manier zeker de continuïteit van de hoge kwaliteit gewaarborgd. 3

4 Mark Peereboom: Feitelijk wijzigt alleen het telefoonnummer, maar achter de schermen gebeurt meer. Mondial Assistance garandeert goede en snelle uitvoering Mondial Assistance is achter de schermen druk bezig om de exploitatie van het LCM voor te bereiden. De medewerkers zijn doordrongen van het belang van een goede, snelle uitvoering. Dat we met vlag en wimpel zijn geslaagd voor het examen om de definitieve gunning binnen te slepen is een goed voorteken, zegt Mark Peereboom, Manager Operations Assistance. Maar iedereen beseft dat het echte werk 1 juli pas gaat beginnen. Hoe serieus de test ook was, het blijft een simulatie. Landelijk Centraal Meldpunt (LCM) De Stichting IMN heeft de activiteit van onder andere het inschakelen van de bergers ondergebracht bij het Landelijk Centraal Meldpunt voor incidenten, ofwel het LCM. Voorheen ook wel bekend onder de naam Centraal Meldpunt Incidenten (CMI). Het LCM regisseert, schakelt de juiste berger in en informeert betrokken partijen over incidenten met personenvoertuigen. Het LCM is voor de politie en wegbeheerders het meldpunt om binnenkomende meldingen van incidenten met personenvoertuigen door te geven. Bij de inzet van de bergers wordt een onderscheid gemaakt in meldingen op IM-wegen en het onderliggend wegennet (OWN). De Stichting IMN heeft voor IM-wegen per rayon een berger gecontracteerd, voor het onderliggende wegennet hebben de verschillende alarmcentrales per rayon bergers gecontracteerd. Hanneriek Jansen (projectleider en Client Service Manager), Marieke Tijdink (Teammanager) en Mark Peereboom (als Manager Operations Assistance verantwoordelijk voor voertuig- en personenhulpverlening en voor het medisch team) zitten midden in de projectuitvoering. Wat zijn de grootste aandachtspunten en waar kunnen de samenwerkende partijen op rekenen? Een vast team en vangnet De hulpverleners van Mondial Assistance zijn eraan gewend om regelmatig met nieuwe opdrachtgevers te werken. Om zich in korte tijd te verdiepen in de desbetreffende werkinstructies. Het is eigenlijk een continu proces dat er nieuwe opdracht gevers komen, zegt Hanneriek Jansen. Maar omdat het LCM qua volume en type opdrachtgever zo bijzonder is, besteden wij hier extra aandacht aan. We starten op 1 juli met een vast team hulpverleners voor het LCM. Maar alle ruim negentig voertuighulpverleners moeten in het traject kunnen stappen in geval van drukte, in mei en juni wordt iedereen daarom opgeleid. We hebben dus een enorm vangnet. Naast haar verantwoordelijkheid dat het LCM op 1 juli helemaal staat, is Hanneriek Jansen het aanspreekpunt voor de betrokken partijen. We betrekken alle partijen bij de huidige ontwikkelingen. Zo hebben we al enkele meldkamers van de politie bezocht en zijn er eind april brieven gestuurd naar alle betrokkenen met ondere andere het nieuwe telefoonnummer. We begrijpen dat een zorgvuldige communicatie belangrijk is bij het LCM, want het speelveld is nogal groot en er zijn veel ontwikkelingen die allemaal in elkaar grijpen. Ook als je kijkt naar de kabinetsdoelstellingen voor mobiliteitsbeleid van de komende tien jaar, dat wordt alleen maar strenger. Transparant verantwoording afleggen Mondial Assistance heeft niet alleen de opdracht om voor een kwalitatief hoge uitvoering van het LCM te zorgen, maar ook om zeer transparant verantwoording af te leggen over de werkzaamheden. Om aan deze aangescherpte eis in het contract te voldoen, heeft Mondial Assistance een paar kleine aanpassingen moeten doen. Wij hebben veel ervaring in het uitgebreid rapporteren aan klanten, die lijn gaan wij doortrekken voor het LCM, zegt Peereboom en hij vat vervolgens samen welke voor bereidingen er worden getroffen om het LCM in goede banen te kunnen leiden. Vanaf het moment dat we de voorlopige gunning kregen en wisten dat we een examen moesten doen, is onze ICT-afdeling volop aan de slag gegaan met het softwarehouse dat onze hulpverleningsapplicatie bouwt. Peereboom vertelt dat verder een stuurgroep is gevormd met managers van diverse afdelingen, zodat alles dubbel gecheckt kan worden. Tegelijk zijn Hanneriek en Marieke ingeschakeld om het voorbereidende werk uit te zetten en er invulling aan te geven. 4 Mondial Assistance

5 Van links naar rechts: Mark Peereboom, Hanneriek Jansen en Marieke Tijdink. De rol van Marieke Tijdink als Teammanager LCM is om de ontwikkeling van het systeem te coördineren en de hulpverleners op te leiden. Belangrijke aandachtspunten tijdens de trainingen zijn topografische kennis, testcalls, bewustwording van het belang van incident management en achtergrondkennis over onder meer de samenwerkende partijen. Vanaf 1 juli zal ze als Teammanager LCM samenwerken met de vijf huidige Teammanagers. Ik stuur de hulpverleners aan voor alles wat op LCM-gebied naar voren kan komen, zegt zij. Niet alleen inhoudelijk, maar ook operationeel ben ik het aanspreekpunt op de werkvloer. Rondje langs de velden Een van de wijzigingen bij de exploitatie van het LCM door Mondial Assistance is volgens Peereboom dat er vanaf 1 juli een nieuw telefoonnummer voor iedere meldende partij gaat komen, een 088-nummer. Een eenmalige wijziging die in de toekomst niet meer nodig is. Peereboom benadrukt dat men erop mag rekenen dat Mondial Assistance alle partijen proactief blijft benaderen en informeren. Mondial Assistance maakt in de aanloopfase een rondje langs de velden, waarbij zowel politiemeldkamers als verkeerscentrales bezocht worden. Daarnaast wordt een groep bergers een aantal keren uitgenodigd om als klankbordgroep te fungeren. We verdiepen ons in de belangen van de verschillende partijen en toetsen of we alles goed hebben begrepen, zegt Jansen. Die informatie nemen we mee in de trainingen en koppelen we aan ons systeem, zoals we dat in ons huidige werk ook doen trouwens. We treffen in ieder geval alle voorbereidingen om te waarborgen dat voor de LCM-gebruikers alles blijft zoals het is. Want mensen zijn tevreden zoals het nu is, dat weten we. Het is wel ons streven om alle processen te optimaliseren. Een voorbeeld hiervan is het logo dat op de cover van dit magazine staat. Dat is speciaal voor het LCM ontwikkeld, zodat iedereen precies kan zien wanneer wij vanuit de naam van het LCM communiceren. We voeren natuurlijk ook gesprekken met de huidige uitvoerder voor een vlekkeloze overdracht. De meldingen voor het bergen van vrachtauto s Kijkje achter de schermen van het LCM In het najaar organiseert Mondial Assistance open dagen waarin u als gebruiker van het LCM een kijkje achter de schermen van het LCM krijgt. Wat gebeurt er aan de andere kant van de telefoonlijn op het moment dat u een melding doorgeeft, of van ons ontvangt? Daarnaast krijgt u ook de mogelijkheid om de LCMmedewerkers te ontmoeten, om eindelijk de gezichten te zien die bij de stemmen horen. Mondial Assistance wil met dit soort initiatieven een positieve bijdrage leveren aan een prettige samenwerking. blijven bovendien bij de VHD, dus een goede samenwerking is vereist. Peereboom verzekert: Omdat we alles en iedereen zo intensief voorbereiden voor 1 juli, kunnen we garanderen dat het goed gaat en zelfs professioneler en beter gaat lopen door de verscherpte punten in het contract. 5

6 Succes van vandaag, is morgen niet goed genoeg Bert Wijbenga, sinds tweeënhalf jaar een van de 25 korpschefs van de Nederlandse politie. Verantwoordelijk voor korps Flevoland en daarnaast landelijk verantwoordelijk voor milieu, verkeer en bijzondere wetten (zoals vuurwapens en particuliere beveiliging). Bert Wijbenga De politie heeft geen primaire verantwoordelijkheid voor doorstroming. Het is echter wel zo dat doorstroming voor ons van primair belang is, omdat het de verkeersveiligheid bevordert. Als mensen zich prettig voelen in het verkeer en een vlotte voortgang ervaren, heeft dat bovendien invloed op agressie in het verkeer. Via die omweg is doorstroming en mobiliteit voor ons een heel belangrijk aandachtspunt. Daarom voelen we ons echt een partner, medeverantwoordelijk voor het management rondom incidenten. Vanuit die verantwoordelijkheid doen wij mee. In de tweede plaats is het zo dat wij praktisch gezien een grote bijdrage leveren, omdat wij veel aan en op de weg werken en betrokken zijn bij incidenten. Dan is ons eigen optreden mede bepalend voor de snelheid van het proces. Op veel verschillende manieren is de politie dus een belangrijke schakel in het managen van incidenten. Incident management is inmiddels echt een vak geworden. Precisiewerk. Er liggen uitstekende protocollen voor alle betrokken partijen. In het proces hebben wij hele goede afspraken met onze partners. Afspraken die er mede toe leiden dat het incident management goed en snel kan verlopen. Of het nu gaat om onze meldkamer, onze noodhulp of om technisch onderzoek en strafrechterlijke afspraken. Succesfactoren in de samenwerking zijn elkaar kennen en van elkaar begrijpen wat de rollen en verantwoordelijkheden zijn. En vervolgens naar elkaar toe streng zijn over de gemaakte afspraken. Doorslaggevend zijn ten slotte de bereidheid om kritiek te geven en te ontvangen en je werk voortdurend beter te willen doen. Want er is alle reden om de lat steeds iets hoger te leggen. We weten allemaal hoeveel druk er dagelijks op de ketel staat. Het succes van vandaag, is morgen niet meer genoeg. Van de nieuwe uitvoerder verwacht ik dat de medewerkers zich er mede verantwoordelijk voor voelen om steeds beter te worden. Want het aantal voertuigen op de Nederlandse wegen neemt toe en de weguitbreiding houdt geen gelijke tred. Ergo: er komt steeds meer druk op de ketel. Daar moet je rekening mee houden. Belangrijke ontwikkeling is dat er andere regels zijn geformuleerd voor politiewerk ten aanzien van verkeersongevallen, met onder andere een taakverschuiving naar Rijkswaterstaat. Ik kan me verder ook niets anders voorstellen dan dat de technologische ontwikkelingen effect gaan hebben over hoe wij onze mensen instrueren. Zo zijn er tal van relevante ontwikkelingen, ook wat betreft spits mijden en automatische gegevensuitwisseling. Dat maakt dit onderwerp ook zo interessant voor de komende jaren. 6 Mondial Assistance

7 Iedereen onderkent nut en noodzaak incident management Eeltje Hoekstra, programmamanager Incident Management (IM) bij Verkeerscentrum Nederland van Rijkswaterstaat (RWS), waar hij sinds 2003 werkzaam is. RWS is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en als zodanig verantwoordelijk voor het bouwen van nieuwe infrastructuur, het onderhouden van wegen en het terugdringen van files. Er zijn in Nederland een aantal soorten wegbeheerders; Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, kaderwetgebieden en waterschappen. Al die instanties hebben wegen in beheer. Vanuit de verantwoordelijkheid om wegen van het hoofdwegennet (snelwegen en belangrijke verbindingswegen) zo snel mogelijk vrij te maken, heeft RWS incident management opgestart. In het belang van de weggebruiker. Op dit gebied loopt Nederland voorop in Europa. Vooral omdat zowel verzekeraars, wegbeheerders, alarmcentrales als uitvoerende partijen het nut en de noodzaak onderkennen van het snel helpen van mensen. Verzekeraars en alarmcentrales zijn al jaren druk bezig om ongevalhulpverlening goed te organiseren, om zorgvuldig en snel te handelen. De VHD heeft het LCM heel lang succesvol uitgevoerd, er zijn sterke relaties gegroeid. Automatismen. Wat je nu bij de organisaties merkt, is dat mensen best begrijpen dat er aanbesteed moest worden, maar dat ze zich toch afvragen of de nieuwe partij net zo goed is als de vorige. Wat ik de andere partners graag wil meegeven is dat Mondial Assistance misschien dingen iets anders aanpakt, maar dat het ook verfrissend kan werken. Alle betrokkenen zullen hun werk nog steeds goed en misschien wel beter kunnen doen. Wij verwachten van de nieuwe uitvoerder van het LCM dat zij de bergers adequaat op weg stuurt. Dat de telefoon meteen wordt opgenomen, zoals we gewend zijn. Niet in de wacht staan, is voor de verkeerscentrale vreselijk belangrijk. Andersom moeten meldingen, vooral voor de weggedeeltes waar we geen camera s op hebben staan, adequaat bij ons binnen blijven komen. De aansturing van onze bekende geelgroene wagentjes vindt tenslotte plaats door een melding die wij ontvangen vanuit het LCM. Verder verwachten we een correcte, directe afhandeling van het verrichte werk. Het zorgvuldig aanleveren van managementinfor- Toekomstige ontwikkeling: E-call Eeltje Hoekstra matie is voor ons erg belangrijk, we willen dat onze eigen prestaties snel inzichtelijk zijn. Incident management is een samenwerking die nu tien jaar structureel is. Maar we zijn er nog steeds niet helemaal, er zijn nog verbeteringen mogelijk. In mijn ogen valt er voor het IMN nog veel winst te behalen in het realtime met elkaar gegevens uitwisselen bij een ongeval. Daarin liggen veel kansen voor de toekomst, zoals e-call (zie kader). Slimme ideeën zijn trouwens altijd van harte welkom! De Europese Commissie heeft autofabrikanten verplicht om vanaf 2010 een soort blackbox in nieuwe auto s te installeren. Bij een ongeval met de auto alarmeert dit kastje automatisch 1-1-2, of het equivalent daarvan in het buitenland. Deze ontwikkeling is vooral bedoeld voor automobilisten in afgelegen gebieden, om te voorkomen dat ze niet in staat zijn om zelf te bellen. De auto is bovendien in staat om informatie te geven over bijvoorbeeld de hoeveelheid mensen in het voertuig. Bijkomend voordeel van e-call is vanzelfsprekend dat een melding sneller binnen is, zodat de betrokken partijen sneller kunnen handelen. Voor marktpartijen biedt e-call bovendien commerciële mogelijkheden voor bestaande voertuigen. 7

8 Uitsluitend het aanspreekpunt verandert Brancheverenigingen bergers twijfelen niet aan goede voortzetting LCM Bergers vragen van het LCM een snelle en zo compleet mogelijke melding. Alleen zo kunnen zij keer op keer aan de strenge eisen van incident management (IM) voldoen. En op het juiste moment op de juiste plek komen. Brancheverenigingen VBS en ABNed zijn tevreden met de huidige uitvoering, ze verwachten dan ook dat er per 1 juli voor de bergers operationeel niets gaat veranderen. Het is hooguit even wennen aan nieuwe contactpersonen, menen Ingrid Huffener (directeur VBS) en Marjo Reijs (voorzitter ABNed). Goed klimaat voor bergers creëren Er zijn in Nederland ongeveer 160 operationele bergingsbedrijven. Vanuit de Bovag werd in 1989 de VBS (Nederlandse Vereniging van Bergingsspecialisten) opgericht om de belangen te behartigen van Nederlandse bergers. 8 Mondial Assistance

9 Tien jaar later werden dat twee brancheverenigingen, omdat de branche door veranderingen in de markt in twee groepen bergers was te verdelen. Die nieuwe branchevereniging kreeg de naam ABNed (Vereniging Autoberging Nederland). Inmiddels werken beide verenigingen steeds nauwer samen, met als gezamenlijke topprioriteit een zo goed mogelijk klimaat voor de bergers creëren. We kunnen naast elkaar opereren als twee professionele brancheverenigingen, die beide serieus genomen worden door zowel opdrachtgever als achterban, legt Reijs uit. Het is eerder zo dat we elkaar versterken dan Links: Ingrid Huffener (directeur VBS) en Marjo Reijs (voorzitter ABNed). dat we elkaar in de weg lopen. Door twee aparte verenigingen te blijven, houden we elkaar scherp. En de kwaliteit van de branche hoog. Doorstroming garanderen Bergers zijn mobiliteitsherstellers, vat Huffener de rol van bergingsbedrijven in IM samen. Er is een incident op de weg waar incident management van toepassing is en de gevolgen daarvan moeten tot het minimum worden beperkt. De mobiliteit moet hersteld en de doorstroming gegarandeerd worden. Dat is waar bergers gespecialiseerd en uniek in zijn. In de snelheid zit voor de bergers weinig rek, tenzij je een berger op een belangrijk knooppunt situeert. Maar als hij of zij vanuit de vestigingsplaats moet komen, is er altijd een bepaalde aanrijdtijd nodig. Reijs voegt eraan toe dat het voor een berger daarom essentieel is dat hij een melding zo snel en zorgvuldig mogelijk ontvangt om binnen de vereiste twintig minuten ter plaatse te zijn. Zij zijn echter voor de snelle afhandeling op plaats incident ook afhankelijk van bijvoorbeeld politie en ambulances en de Verkeers Ongevallen Analyse (VOA). Bergers willen dus niet alleen exacte informatie over locatie en voertuig(en), maar ook of er gewonden bij zijn. Om hun werk goed te doen zijn de kwaliteit van de melding en de telefooncapaciteit bij het LCM essentieel. Mondial Assistance zal de ervaring en kennis die VHD door de jaren heen heeft opgebouwd in recordtijd moeten opbouwen om het LCM professioneel neer te zetten. Huffener en Reijs geloven niet dat de exploitatie van het LCM door de nieuwe uitvoerder tot grote veranderingen gaat leiden. Uitsluitend het aanspreekpunt, zegt Reijs. De mensen van die centrale zijn andere mensen, de berger heeft te maken met een ander communicatiekanaal. Maar Mondial Assistance heeft net als VHD een zeer professionele alarmcentrale. Ik ben ervan overtuigd, dat we er niet op achteruit zullen gaan. Het LCM is ook niet meer dan een alarmcentrale die volgens een vast protocol de melding aanneemt van de politie en Het is eerder zo dat we elkaar versterken dan dat we elkaar in de weg lopen. doorgeeft aan de bergingsbedrijven, die daarvoor contracten hebben met de Stichting IMN en de alarmcentrales. Operationeel zou er voor de bergers niets hoeven en moeten veranderen, zegt Huffener. Het LCM draait om automatisering, communicatie, kwaliteit en snelheid. En de afspraken liggen vast. Mondial Assistance is er als organisatie bovendien goed op voorbereid en op ingericht. Het is gewoon een stukje gewenning. Met alle technologische ontwikkelingen moet het LCM volgens mij zelfs vanuit Tokyo mogelijk zijn. 9

10 De nadruk ligt nu meer dan ooit op snelheid De hulpverleners zijn er klaar voor De ruim negentig voertuighulpverleners op de alarmcentrale van Mondial Assistance zijn eraan gewend voortdurend te moeten schakelen. Situaties snel te moeten inschatten. Naast de binnenkomende telefoontjes van gestrande automobilisten, staan zij dagelijks in contact met bergers, verzekeraars en andere samenwerkende partijen. Werken voor het LCM brengt een nieuwe dimensie met zich mee. Het betekent een accentverschuiving. Snelheid van handelen is hierbij belangrijker dan persoonlijke zorg voor de betrokkenen. Van links naar rechts Martijn Suithoff, Jenny ten Berge en Sarah el Miligi. Jenny ten Berge (28), Sarah el Miligi (28) en Martijn Suithoff (26) zijn ervaren voertuighulpverleners bij de alarmcentrale van Mondial Assistance. Aan de vooravond van de start van hun werk voor het LCM, spreken ze vol enthousiasme hun verwachtingen uit over de andere manier van hulpverlenen. In essentie blijft ons werk hetzelfde, begint Jenny. Ergens is een ongeluk gebeurd, of iemand staat met schade op een gevaarlijke plek, en daar moet zo snel mogelijk hulp naartoe. Alleen heb je geen klant, geen verzekerde, aan de telefoon, maar een andere zakelijke partij. De uitdaging blijft om het allemaal snel voor elkaar te krijgen. Melding ontvangen en knallen Sarah, die als planner bij een bergingsbedrijf heeft gewerkt en daar juist meldingen van het LCM ontving, weet het essentiële verschil tussen beide vormen van hulpverlenen in enkele woorden te vangen. Bij het LCM moeten we meer to-the-point zijn, zegt ze. Melding ontvangen en knallen!, zegt Jenny, waarop Martijn toevoegt: Bij ons reguliere werk proberen we meldingen natuurlijk ook snel af te handelen, 10 Mondial Assistance

11 maar de kunst is daarbij om de beller niet het gevoel te geven dat je het gesprek afraffelt. Goede zorg verlenen is de hoofdzaak. Rekening houdend met de voorwaarden in de polis. Jenny vult aan dat goed en zorgvuldig hulpverlenen bij het LCM ook noodzakelijk is, maar dat de snelheid van handelen voorop staat. De politiemeldkamer zit niet te wachten op een praatje van vijf minuten. Je dient met z n allen hetzelfde doel. Dat teamidee spreekt ons erg aan. Ik vind het dan ook geen moeilijke omschakeling van de hulpverlening die we doorgaans verlenen. Je merkt wel dat het LCM binnen de organisatie leeft. Men beseft dat het om iets groots gaat, dat het voor Mondial Assistance heel belangrijk is dat het goed gaat. Maatschappelijke impact Sarah, Jenny en Martijn verheugen zich op de afwisseling van voertuighulpverlening en het werken voor het LCM. Wat ze bovendien erg aanspreekt, is het belang van het LCM. Het is werk met een grote maatschappelijke impact, zegt Sarah. Martijn vult Sarah s uitspraak aan: Kijk, als een klant met een lekke band voor de deur staat, is dat heel vervelend voor die persoon en als hulpverlener doen we er alles aan om te helpen, maar het staat natuurlijk niet in verhouding tot de dreiging van een lange file op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Het werken en contact houden met bergers is niets nieuws voor de hulpverleners. Zelfs niet op het gebied van het LCM. Eigenlijk hebben we er allemaal vaker mee te maken gehad, zegt Jenny. We krijgen altijd al oproepen van bergers die een LCM-melding hebben gehad, dus wij waren er al aan de achterkant bij betrokken. Wederzijds begrip Onderdeel van de samenwerking met bergers is dat de hulpverleners van Mondial Assistance een dag op bezoek gaan bij bergers. Martijn is een van de medewerkers die een dagje heeft mee gelopen met een berger. Je maakt het hele proces mee, van melding tot berging. Erg leerzaam, je kunt je daardoor nog beter in de situatie van bergers verplaatsen. We vinden het belangrijk dat er wederzijds begrip is tussen de samenwerkende partijen, licht Sarah toe. Behalve dat onze mensen met een berger meegingen, hebben wij hier een dag Het is werk met een grote maatschappelijke impact georganiseerd waar ongeveer vijftig bergers aanwezig waren om te kijken hoe het er hier aan toe gaat. Sarah lacht. En waarom wij af en toe zoveel van ze vragen. Sindsdien is er absoluut meer wederzijds begrip. Je snapt bijvoorbeeld van elkaar waarom er ergens over wordt gemopperd. Tijdens zo n dag kom je ook mensen tegen die je al heel lang kent via de telefoon, zegt Martijn. Dan zie je eindelijk eens het gezicht dat bij een stem hoort. Door dit soort initiatieven begrijp je steeds beter waar het om gaat. Je merkt echt dat iedereen 200 procent gemotiveerd is om er een succes van te maken. 11

12 Colofon Speciale editie van de Assist! Assist! is een kwartaal-uitgave voor relaties van reisverzekeraar en alarmcentrale Mondial Assistance. Bezoekadres Poeldijkstraat 4, 1059 VM Amsterdam, (020) (Mondial Assistance) Redactie Fotografie Vormgeving Drukwerk Mondial Assistance, Audrey Denkelaar, Hanneriek Jansen Van Hulzen Public Relations, Voorschoten Arno Masse Kicks concept & design, Voorschoten Drukwerk HFCM Fullservice communicatiebureau, Hoogeveen Hoe bereikt u het LCM voor vragen, suggesties en klachten? Algemene vragen, suggesties, klachten Voor algemene vragen, suggesties of eventuele klachten over het LCM, kunt u contact opnemen met de Client Service Manager van het LCM, Hanneriek Jansen. Telefoon: Operationele vragen Een specifieke vraag over een melding? Neem dan contact op via het speciale LCM-nummer dat u van ons heeft ontvangen. Ook kunt u hiervoor contact opnemen met de teammanager van het LCM, Marieke Tijdink. Telefoon: U kunt ons altijd per benaderen. Voor alle vragen, suggesties of eventuele klachten over het LCM kunt u contact opnemen via: Ook hebben we voor specifieke onderwerpen de volgende adressen: voor alle vragen over het aanrijdtijdensysteem incident management (AIM); voor het aanleveren van mutaties door de alarmcentrales over o.a. de samenwerkende bergers en opdrachtgevers en eventuele kentekenbestanden; voor vragen over facturen.

assist! Hulpverlening komt tot leven 2009 druk rampenjaar Mondial Assistance doorbrak afgelopen jaar tradities in reisverzekeringen

assist! Hulpverlening komt tot leven 2009 druk rampenjaar Mondial Assistance doorbrak afgelopen jaar tradities in reisverzekeringen Colofon Assist! is een uitgave voor relaties van reisverzekeraar en alarmcentrale Mondial Assistance. Mondial Assistance maakt deel uit van de Mondial Assistance Group, wereldwijd marktleider in reisverzekeringen

Nadere informatie

06 Interview. Gastcolumn Professor Verhoef vertelt over klanttevredenheid: hoe ver kun je gaan?

06 Interview. Gastcolumn Professor Verhoef vertelt over klanttevredenheid: hoe ver kun je gaan? Colofon Assist is een kwartaaluitgave voor relaties van Mondial Assistance, de grootste hulpverlener én reis - verzekeraar. In Nederland zijn zo n 280 medewerkers werkzaam. De organisatie heeft eigen alarmcentrales

Nadere informatie

Assist. Think global, act local Het gaat erom dat klanten goed geholpen worden. Wereldwijd best practices delen

Assist. Think global, act local Het gaat erom dat klanten goed geholpen worden. Wereldwijd best practices delen Assist Relatiemagazine van Mondial Assistance Oktober 2012 Think global, act local Het gaat erom dat klanten goed geholpen worden Wereldwijd best practices delen KLM: We leren van elkaars internationale

Nadere informatie

Assist. Kwaliteit van de dienstverlening: Het draait allemaal om klanten zo goed mogelijk helpen

Assist. Kwaliteit van de dienstverlening: Het draait allemaal om klanten zo goed mogelijk helpen Assist Relatiemagazine van Mondial Assistance December 2011 04 11 15 Kwaliteit van de dienstverlening: Het draait allemaal om klanten zo goed mogelijk helpen Theo Eitjes van Hyundai: Je levert pas kwaliteit

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

RIJKSWATERSTAAT EN DE TOEKOMST EEN INTERNATIONALE LEEROMGEVING EXPERIMENTEREN OP DE WERKVLOER SAMENWERKEN MET DE MARKT WINST VOOR DE GEBRUIKER

RIJKSWATERSTAAT EN DE TOEKOMST EEN INTERNATIONALE LEEROMGEVING EXPERIMENTEREN OP DE WERKVLOER SAMENWERKEN MET DE MARKT WINST VOOR DE GEBRUIKER RESULTATENCATALOGUS RIJKSWATERSTAAT EN DE TOEKOMST PIM test de toekomst van Rijkswaterstaat. In een glazen huis verkent, ontwikkelt en toetst PIM best practices en verbeteringen die kunnen bijdragen aan

Nadere informatie

De kracht van projectmatig werken

De kracht van projectmatig werken 1 De kracht van projectmatig werken HOOFDSTUK 1 Kernstof Projectmatig werken is een manier van werken om klussen, activiteiten en opdrachten doelgericht, resultaatgericht en efficiënt uit te voeren. De

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Zakendoen met bedrijven: een goede business!

Zakendoen met bedrijven: een goede business! Zakendoen met bedrijven: Handleiding voor maatschappelijke organisaties over samenwerking met bedrijven MOVISIE, i.s.m. Het Nederlandse Rode Kruis, Humanitas, House of Sharing en Vereniging NOV, versie

Nadere informatie

Colofon. Redactie Elvia/Mondial Assistance, Amsterdam Audrey Denkelaar, Communicatie Manager Van Hulzen Public Relations, Voorschoten

Colofon. Redactie Elvia/Mondial Assistance, Amsterdam Audrey Denkelaar, Communicatie Manager Van Hulzen Public Relations, Voorschoten Colofon Assist! is een kwartaaluitgave voor relaties van reisverzekeraar Elvia en alarmcentrale Mondial Assistance. Beide maken deel uit van de Mondial Assistance Group, wereldwijd marktleider in reisverzekeringen

Nadere informatie

Een Raad die in zijn kracht staat

Een Raad die in zijn kracht staat Een Raad die in zijn kracht staat Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 High Trust wordt gangbare werkwijze... 4 Samenwerking tussen advocatuur en Raad... 8 De Raad is klaar voor de toekomst...

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

4PSMAGAZINE. 15 jaar 4PS. Met referentiecases van:

4PSMAGAZINE. 15 jaar 4PS. Met referentiecases van: 4PSMAGAZINE Het magazine met nieuws over Microsoft Dynamics NAV 4PS Construct Integrale ERP software voor de Bouw, GWW en Installatietechniek UITGAVE 18 - april 2015 15 jaar 4PS Innovatie met oog voor

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Nieuwe telefoonvoorzieningen. Erasmus MC. Groningen eerste van 26 regiokorpsen in Nederland met beleid voor mobiel bellen

Nieuwe telefoonvoorzieningen. Erasmus MC. Groningen eerste van 26 regiokorpsen in Nederland met beleid voor mobiel bellen Nieuwe telefoonvoorzieningen voor Erasmus MC Groningen eerste van 26 regiokorpsen in Nederland met beleid voor mobiel bellen KLM: Portofooncommunicatie is voor ons van groot belang Strict magazine is een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Handleiding aanvraag & implementatie 14+netnummer Antwoord versie 19 - augustus 2013 1 Handleiding aanvraag & implementatie

Nadere informatie

Ketensamenwerking werkt

Ketensamenwerking werkt pagina 3 pagina 4-5 pagina 7 Het Mooie Plan Dura Vermeer Bouw Rotterdam realiseert samen met de Rotterdamse woningcorporatie Com wonen Het Mooie Plan. Dit project wordt gerealiseerd aan de oostflank van

Nadere informatie

High availability. van onze ICT is cruciaal. Special retail & logistiek. Coverstory

High availability. van onze ICT is cruciaal. Special retail & logistiek. Coverstory November 2012 Jaargang 25 #8 Special retail & logistiek Elke kans om ons proces te automatiseren, grijpen we aan. Serge Turel, Euro-Events Hoogvliet kiest voor QlikView voor inzicht in onze winkelresultaten.

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE De toekomst van de jeugdzorg Decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders

Nadere informatie

Assetmanagement binnen Rijkswaterstaat. Een kennismaking op hoofdlijnen

Assetmanagement binnen Rijkswaterstaat. Een kennismaking op hoofdlijnen Assetmanagement binnen Rijkswaterstaat Een kennismaking op hoofdlijnen Assetmanagement binnen Rijkswaterstaat Een kennismaking op hoofdlijnen 2 Rijkswaterstaat Inhoudsopgave 4 Voorwoord Jan Hendrik Dronkers

Nadere informatie

magazine op eigen benen? Adaptive Cruise Control ACC slim én coöperatief aansturen dankzij nieuw raamwerk.

magazine op eigen benen? Adaptive Cruise Control ACC slim én coöperatief aansturen dankzij nieuw raamwerk. Hét vakblad voor netwerkmanagement in verkeer en vervoer. 10 e Jaargang Nr. 1, 2015 nm-magazine.nl magazine Staat regionaal operationeel verkeersmanagement na vijftien jaar op eigen benen? Stedelijk incidentmanagement

Nadere informatie

Innoveren met de klant voorop

Innoveren met de klant voorop relatiemagazine mei 04 Assist Allianz Global Assistance Innoveren met de klant voorop 04 0 Technologie biedt kansen Businesspartners over voor iedereen die verder wil kijken innovatie en technologie 8

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent Coöperatie UVIT UA Oog voor talent 2 SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Grijp de kans om je te kunnen ontwikkelen 6 Het unieke DNA van Univé Schade 8 Het succesvol klant denken van SUR

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

Vooruitgang door verbinding

Vooruitgang door verbinding NM Magazine 7 e Jaargang Nummer 2 2012 www.nm-magazine.nl Kansen creëren door het koppelen van kennis, producten en diensten Vooruitgang door verbinding Interview Goede mogelijkheden voor business cases

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

EspritXB: betere processen, betere dienstverlening. Verder in dit nummer: Klantcase MTV Networks De Telecom Adviseur

EspritXB: betere processen, betere dienstverlening. Verder in dit nummer: Klantcase MTV Networks De Telecom Adviseur J A A R G A N G 1 N U M M E R 2 Z O M E R 2 0 0 9 EspritXB: betere processen, betere dienstverlening Verder in dit nummer: Klantcase MTV Networks De Telecom Adviseur VERBONDEN JAARGANG 1 NUMMER 2 ZOMER

Nadere informatie

Coöperatieve systemen

Coöperatieve systemen NM Magazine 4 e Jaargang Nummer 1 2009 www.nm-magazine.nl Coöperatieve systemen Special Interview Laurens Schrijnen over de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven Regio VERDER: verkeers- en mobiliteismanagement

Nadere informatie