Rekenmonitor Omdat elk kind telt! Rapportage Samenwerkingsverband Zuidoost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rekenmonitor Omdat elk kind telt! Rapportage Samenwerkingsverband Zuidoost"

Transcriptie

1 Rekenmonitor Omdat elk kind telt! Rapportage Samenwerkingsverband Zuidoost Eindmeting (peildatum ) Datum : oktober 2011 Status : definitief Correspondentieadres: Project Omdat elk kind telt! Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost Krimpertplein 30 A 1104 PH Amsterdam Zuidoost telefoon (020) fax (020) website Rekenmonitor Rapportage Samenwerkingsverband Zuidoost, oktober 2011 pagina 1 van 33

2 Inhoud Samenvatting Inleiding Bereikte resultaten Overzichten van scholen geordend van hoge naar lage overall score Overzichten van scholen met bovengemiddelde, ondergemiddelde en zwakke overall rekenscore Overzichten met bovengemiddelde, ondergemiddelde en zwakke scores op de vier onderdelen van de monitor Rekenopbrengsten scholen Zuidoost Resultaten op de afzonderlijke onderdelen van de CITO eindtoets Rekenen-wiskunde Vergelijking van de resultaten op de verschillende hoofdonderdelen van CITO eindtoets Resultaten op de CITO eindtoets en de deelname van I-, J-, en K-leerlingen Bijlage 1: Opzet van de rekenmonitor Rekenmonitor Rapportage Samenwerkingsverband Zuidoost, oktober 2011 pagina 2 van 33

3 Samenvatting Project Omdat elk kind telt! in Zuidoost Rekenprestaties basisscholen in Zuidoost aantoonbaar verbeterd De basisscholen in Zuidoost hebben aan het einde van het project Omdat elk kind telt in Zuidoost! de rekenprestaties van de leerlingen in kaart gebracht en vergeleken met de rekenprestaties bij de start van het project. De meting van de rekenprestaties heeft plaatsgevonden met behulp van (landelijke) objectieve toetsen. Afgezet tegen vergelijkbare scholen in Nederland laten de rekenprestaties in Zuidoost aan het einde van schooljaar het volgende beeld zien: Bij ruim 50% van de scholen (14 scholen) liggen de rekenprestaties bij de eindmeting op bovengemiddeld niveau. Dit is een verbetering van 17% in vergelijking met de meting bij de start van het project. Ruim 40% van de scholen (11 scholen) presteert op ondergemiddeld niveau. Dit is een lichte verbetering ten opzichte van de nulmeting, toen de score van 37% van de scholen (10 scholen) ondergemiddeld was. Ongeveer 5% van de scholen (2 scholen) presteert op zwak niveau. Bij de start van het project behaalde 30% van de scholen (8 scholen) de score zwak. De verbetering van de rekenprestaties van de scholen in Zuidoost valt verder af te leiden uit de volgende gegevens: De gemiddelde score op de landelijke rekentoetsen van alle scholen verloopt van 2,47 (nulmeting in schooljaar ) naar + 0,21 (eindmeting in schooljaar ). De tussentijdse rekentoetsen (eind groep 2, eind groep 5, midden groep 8 c.q. eind groep 7) laten sterke verbeteringen in de gemiddelde eindscores zien zowel aan de bovenkant (bovengemiddelde scores) als aan de onderkant (zwakke scores). De besturen in Zuidoost zijn tevreden over de resultaten die de scholen hebben bereikt in de afgelopen drie schooljaren. Zij zien dit als een stap in de goede richting. De schoolbesturen blijven de komende beleidsperiode krachtig doorgaan op de ingeslagen weg om de kwaliteit van het onderwijs in Zuidoost aantoonbaar te verbeteren. Centraal in deze aanpak staat het versterken van het opbrengstgericht werken bij het reken- en taalonderwijs in samenhang met het beleid rond passend onderwijs. Rekenmonitor Rapportage Samenwerkingsverband Zuidoost, oktober 2011 pagina 3 van 33

4 1. Inleiding Project Omdat elk kind telt! in Zuidoost De scholen voor primair onderwijs in Amsterdam Zuidoost werkten tijdens de periode augustus 2008 tot en met juli 2011 gezamenlijk aan het sterk(er) maken van het rekenonderwijs. In een school met sterk rekenonderwijs liggen de rekenopbrengsten over ten minste twee achtereenvolgende jaren ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie verwacht mag worden. Elke school werkt aan het tot stand brengen van het volgende doel: De rekenprestaties van de leerlingen zijn op de peildatum 1 augustus 2011 meetbaar en zichtbaar verbeterd ten opzichte van de nulmeting op 1 augustus Dit valt onder andere af te leiden uit de vergelijkende gegevens van de CITO Eindtoets en een aantal tussentoetsen. Om periodiek na te gaan of elke school de beoogde doelstelling bereikt, vonden tijdens de aangegeven periode drie metingen plaats: 1. de nulmeting (peildatum ) 2. de tussenmeting (peildatum ) 3. de eindmeting (peildatum ) Deze notitie geeft (in hoofdstuk 2) inzicht in de rekenresultaten van de scholen op de nul-, tussen- en eindmeting. Hierbij worden de resultaten van de school vergeleken met de resultaten van vergelijkbare scholen. In deze rekenmonitor is gekozen voor drie kleuren om de rekenprestaties van de scholen te waarderen. Een bovengemiddelde prestatie (gelijk aan of beter dan het gemiddelde van vergelijkbare scholen) krijgt de kleur groen; een ondergemiddelde prestatie de kleur oranje en een zwakke prestatie de kleur rood. bovengemiddeld ondergemiddeld zwak De rekenmonitor bevat daarnaast gegevens over de positie van de school in vergelijking met de andere scholen die samenwerken in het project Omdat elk kind telt! (hoofdstuk 3). Hoofdstuk 4 laat overzichten zien van scholen met bovengemiddelde, ondergemiddelde en zwakke overall rekenscore. In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de scores op de vier onderdelen van de monitor. De resultaten op de afzonderlijke onderdelen van de CITO eindtoets Rekenen-wiskunde worden beschreven in hoofdstuk 6 en in hoofdstuk 7 volgt een vergelijking van de resultaten op de verschillende hoofdonderdelen van CITO eindtoets. Het laatste hoofdstuk besteedt aandacht aan de invloed van de deelname van I-, J-, en K-leerlingen. De bijlage ten slotte beschrijft de opzet van de rekenmonitor. Directie, team en bestuur kunnen met deze rekenmonitor aan de slag om de rekenresultaten van de leerlingen in de school op een (nog) hoger niveau te brengen. Rekenmonitor Rapportage Samenwerkingsverband Zuidoost, oktober 2011 pagina 4 van 33

5 2. Bereikte resultaten Project Omdat elk kind telt! in Zuidoost Doelstelling project Omdat elk kind telt! in Zuidoost : De rekenprestaties van de deelnemende scholen zijn op de peildatum 1 augustus 2011 meetbaar en zichtbaar verbeterd ten opzichte van de nulmeting op de peildatum 1 augustus Dit valt onder andere af te leiden uit de vergelijkende gegevens van de CITO eindtoets en een aantal LVSrekentoetsen. Aanvullend criterium: Bij daling van de rekenprestaties, maar desondanks een score 5,0 wordt de school gewaardeerd in de rubriek doel gerealiseerd. Overzicht 1: Bereikte resultaten project Omdat elk kind telt! in Zuidoost doel doel niet school nulmeting eindmeting gerealiseerd gerealiseerd Jan Woudsma 10,0 6,6 Shri Laksmi 8,5 9,1 Cornelis Jetses 4,9 16,1 16 e Montessori 3,4 0,6 Regenboog 3,1 2,5 As-Soeffah 2,6 1,2 Klaverblad 0,8-5,6 Morgenster 0,3-2,8 Brink 0,2 5,6 Tamboerijn -0,6 4,0 Crescendo -1,0-3,4 Wereldwijs -1,5 1,2 Rozemarn -2,1 4,7 Blauwe Lijn -2,1-5,5 Mobiel -3,6 6,7 Samenspel -3,7 6,2 Nellestein -4,1 1,0 Knotwilg -4,6 0,2 Ster -4,9-0,2 Holendrecht -6,5-4,3 Polsstok -6,8-4,6 Bijlmerdrie -8,5-1,8 Schakel -8,8-3,3 Bijlmerhorst -9,6-2,2 Onze Wereld -9,6-3,3 Schalmei -11,0-9,9 Achtsprong -11,4-13,1 Gemiddeld -2,47 0, % 30% Rekenmonitor Rapportage Samenwerkingsverband Zuidoost, oktober 2011 pagina 5 van 33

6 Gemeten naar de doelstelling en het aanvullend criterium hebben 19 van de 27 scholen (70%) de doelstelling gerealiseerd. Acht scholen (30%) hebben de doelstelling niet gehaald. Bij Sirius realiseren 11 van de 13 scholen (85%) de doelstelling. Bij Bijzonderwijs is dat 6 van de 8 scholen (75%). Binnen het overig Bijzonder Onderwijs realiseren 2 van de 6 scholen (33%) de doelstelling. Overzicht 2: Gerealiseerde doelstelling bij Sirius, Bijzonderwijs en Overig Bijzonder Onderwijs doel doel niet Schoolbestuur: N scholen gerealiseerd gerealiseerd Sirius 11 2 Bijzonderwijs 6 2 Overig Bijzonder 2 4 Totaal 19 8 Schoolbestuur: % scholen Sirius 85% 15% Bijzonderwijs 75% 25% Overig Bijzonder 33% 67% Totaal 70% 30% De 19 scholen die zich in vergelijking met de nulmeting verbeteren, verhogen gemiddeld hun overallscore met 5,0 punten. De 8 scholen die een slechter resultaat boeken dan bij de nulmeting verslechteren gemiddeld -2,7 punten. Bij de nulmeting bedroeg de gemiddelde score van alle scholen -2,47 punten. Bij de eindmeting bedroeg deze score +0,21 punten. De overall verbetering tussen de nulmeting en de eindmeting bedraagt dus 2,68 punten. De score in punten geeft aan hoe individuele scholen, en dus ook het totaal van de scholen, zich verhouden tot vergelijkbare scholen in Nederland. Een negatieve score betekent dat de school c.q. scholen lager scoren dan vergelijkbare scholen en een positieve score betekent dat de school c.q. scholen hoger scoren dan vergelijkbare scholen in Nederland. Uit het bovenstaande kunnen we concluderen dat de scholen in Zuidoost bij de eindmeting gemiddeld iets hoger scoren dan vergelijkbare scholen in Nederland (+ 0,21). Dit is een duidelijke verbetering ten opzichte van de nulmeting, waarbij de scholen in Zuidoost gemiddeld lager scoorden dan vergelijkbare scholen in Nederland (- 2,47). Rekenmonitor Rapportage Samenwerkingsverband Zuidoost, oktober 2011 pagina 6 van 33

7 3. Overzichten van scholen geordend van hoge naar lage overall score De overzichten beginmeting en eindmeting scholen van hoge naar lage overall score laten zien dat bij de nulmeting 9 van de 27 scholen beter scoren dan vergelijkbare scholen. Bij de eindmeting zijn dat 14 van de 27 scholen. Dit betekent dat bij de eindmeting nog 13 scholen lager scoren dan vergelijkbare scholen in Nederland. Overzicht 3: Overall score rekenmonitor nulmeting Overzicht 4: Overall score rekenmonitor eindmeting Rekenmonitor Rapportage Samenwerkingsverband Zuidoost, oktober 2011 pagina 7 van 33

8 4. Overzichten scholen met bovengemiddelde, ondergemiddelde en zwakke overall rekenscore Het Overzicht 5 toont met de namen van de scholen en in kleur per bestuur (Sirius, Bijzonderwijs en Overig Bijzonder Onderwijs) de positie van de scholen op de nul- en eindmeting, geordend van hoge naar lage overall score. In deze overzichten is te zien dat Sirius en Bijzonderwijs scholen in de eindmeting beter vertegenwoordigd zijn bij de hoge overall scores, terwijl het Overig Bijzonder Onderwijs hier terrein verliest. Bijzonderwijs blijft oververtegenwoordigd bij de lage overall scores. De overzichten laten zien dat tussen de nulmeting en de eindmeting het aantal scholen met een bovengemiddelde/sterke rekenscore toeneemt van 9 tot 14. Het aantal scholen met een ondergemiddelde rekenscore neemt licht toe van 10 naar 11. Het aantal scholen met een zwakke rekenscore neemt af van 8 naar 2. Bij Sirius neemt het aantal scholen met een zwakke rekenscore af van 4 naar 0. Bijzonderwijs start ook met 4 scholen met een zwakke rekenscore, daarvan resteren er nog 2 bij de eindmeting. Bij het Overig Bijzonder Onderwijs heeft zowel bij de nulmeting als bij de eindmeting geen scholen met een zwakke rekenscore. Rekenmonitor Rapportage Samenwerkingsverband Zuidoost, oktober 2011 pagina 8 van 33

9 Overzicht 5: Scholen van hoge naar lage overall score nulmeting en eindmeting nulmeting 2009 eindmeting 2011 overall overall School score N School score N Jan Woudsma 10,0 Cornelis Jetses 16,1 Shri Laksmi 8,5 Shri Laksmi 9,1 Cornelis Jetses 4,9 Mobiel 6,7 16e Montessori 3,4 Jan Woudsma 6,6 Regenboog 3,1 9 Samenspel 6,2 As-Soeffah 2,6 Brink 5,7 Klaverblad 0,8 Rozemarn 4,7 14 Morgenster 0,3 Tamboerijn 4,0 Brink 0,2 Regenboog 2,5 Tamboerijn -0,6 As-Soeffah 1,2 Crescendo -1,0 Wereldwijs 1,2 Wereldwijs -1,5 Nellestein 1,0 Rozemarn -2,1 16e Montessori 0,6 Blauwe Lijn -2,1 10 Knotwilg 0,2 Mobiel -3,6 Ster -0,2 Samenspel -3,7 Bijlmerdrie -1,8 Nellestein -4,1 Bijlmerhorst -2,2 Knotwilg -4,6 Morgenster -2,8 Ster -4,9 Schakel -3,3 11 Holendrecht -6,5 Onze Wereld -3,3 Polsstok -6,8 Crescendo -3,4 Bijlmerdrie -8,5 Holendrecht -4,3 Schakel -8,8 8 Polsstok -4,6 Bijlmerhorst -9,6 Blauwe Lijn -5,5 Onze Wereld -9,6 Klaverblad -5,6 Schalmei -11,0 Schalmei -9,9 2 Achtsprong -11,4 Achtsprong -13,1 Gemiddeld -2,47 Tot. 27 Gemiddeld 0,21 Tot. 27 Sirius Bijzonderwijs Overig Bijzonder Onderwijs Overall waardering scholen gebaseerd op de eindwaarde per school: 0 of meer punten bovengemiddeld/sterk -6 tot 0 punten ondergemiddeld -6 en lager zwak Bij Sirius is de overallscore bij de nulmeting -3,1 en bij de eindmeting +1,2. Een verbetering van +4,3. Bij Bijzonderwijs is de overallscore bij de nulmeting -6,2 en bij de eindmeting -2,9. Een verbetering van +3,3. Rekenmonitor Rapportage Samenwerkingsverband Zuidoost, oktober 2011 pagina 9 van 33

10 Bij het Overig Bijzonder Onderwijs is de overall score bij de nulmeting +4,0 en bij de eindmeting +2,2. Een verslechtering van -1,8. Al eerder is aangegeven dat de overall score van alle 27 scholen tussen de nulmeting en de eindmeting is gestegen van -2,47 naar +0,21. Een verbetering van +2,7. Overzicht 6: Overall waardering Sirius, Bijzonderwijs en Overig Bijzonder op nulmeting, tussenmeting en eindmeting. Rekenmonitor Rapportage Samenwerkingsverband Zuidoost, oktober 2011 pagina 10 van 33

11 5. Overzichten met bovengemiddelde, ondergemiddelde en zwakke scores op de vier onderdelen van de Rekenmonitor Waar in hoofdstuk 4 de overall score wordt behandeld, worden in dit hoofdstuk de resultaten behandeld op de vier subtoetsen die samen de overall score opleveren. Deze vier subtoetsen zijn: CITO eindtoets onderdeel hoofdrubriek rekenen, LVS Ordenen midden groep 2, LVS Rekenen-wiskunde midden groep 5, LVS Rekenen-wiskunde midden groep 8. (Voor scholen die deze laatste toets niet afnemen is gebruik gemaakt van LVS Rekenen-wiskunde eind groep 7). Onderstaand overzicht van alle 27 scholen in Zuidoost laat zien dat tussen de nulmeting en de eindmeting het percentage scholen dat een bovengemiddelde score behaalt op de CITO eindtoets rekenen daalt met 7% (van 33% naar 26%). Op dit onderdeel stijgt het % scholen dat een zwakke score haalt met 11% (van 30% naar 41%). De drie LVS toetsen laten daarentegen wel een aanzienlijke verbetering zien. Op Ordenen stijgt het % bovengemiddelde scores met 37% (van 48% naar 85%). Op Ordenen waren bij de nulmeting 11% zwakke scores; bij de eindmeting is dat gereduceerd tot 0%. Op Rekenen-wiskunde groep 5 stijgt het % bovengemiddelde scores met 33% (van 22% naar 56%). Op dit onderdeel waren bij de nulmeting 26% zwakke scores; bij de eindmeting is dat gereduceerd tot 4%. Op Rekenen-wiskunde groep 8 stijgt het % bovengemiddelde scores met 37% (van 41% naar 78%). Op dit onderdeel waren bij de nulmeting 11% zwakke scores; bij de eindmeting is dat gereduceerd tot 0%. Op de drie LVS toetsen gezamenlijk stijgt het % bovengemiddelde scores met 34% (van 39% naar 73%). (Zie overzicht 7 en 8 op volgende pagina s.) Rekenmonitor Rapportage Samenwerkingsverband Zuidoost, oktober 2011 pagina 11 van 33

12 Overzicht 7: Monitor per onderdeel per school Rekenmonitor Rapportage Samenwerkingsverband Zuidoost, oktober 2011 pagina 12 van 33

13 Overzicht 8: Ontwikkeling scores op CITO eindtoets en op tussentoetsen Rekenmonitor Rapportage Samenwerkingsverband Zuidoost, oktober 2011 pagina 13 van 33

14 Sirius Sirius laat op de CITO eindtoets Rekenen-wiskunde een daling van het % bovengemiddelde scores zien van 8% (van 31% naar 23%). Het % zwakke scores stijgt met 23% (van 23% naar 46%). Sirius laat op de drie LVS toetsen een stijging van het % bovengemiddelde scores zien van 43,4% (van 36,1% naar 79,5%). Het % zwakke scores daalt met 19,4% (van 19,4 naar 0%). Overzicht 9: Sirius - nulmeting, tussenmeting en eindmeting, waardering per onderdeel in kleur Rekenmonitor Rapportage Samenwerkingsverband Zuidoost, oktober 2011 pagina 14 van 33

15 Overzicht 10: Sirius ontwikkeling scores op CITO eindtoets en op tussentoetsen Rekenmonitor Rapportage Samenwerkingsverband Zuidoost, oktober 2011 pagina 15 van 33

16 Bijzonderwijs Bijzonderwijs laat op de CITO eindtoets Rekenen-wiskunde een stijging van het % bovengemiddelde scores zien van 12,5% (van 12,5% naar 25,0%). Het % zwakke scores daalt met 25% (van 63% naar 38%). Bijzonderwijs laat op de drie LVS toetsen een stijging van het % bovengemiddelde scores zien van 45,8% (van 16,7% naar 62,5%). Het % zwakke scores daalt met 16,6% (van 20,8 naar 4,2%). Overzicht 11: Bijzonderwijs - nulmeting, tussenmeting en eindmeting, waardering per onderdeel in kleur Rekenmonitor Rapportage Samenwerkingsverband Zuidoost, oktober 2011 pagina 16 van 33

17 Overzicht 12: Bijzonderwijs ontwikkeling scores op CITO eindtoets en op tussentoetsen Rekenmonitor Rapportage Samenwerkingsverband Zuidoost, oktober 2011 pagina 17 van 33

18 Overig Bijzonder Onderwijs Het Overig Bijzonder Onderwijs laat op de CITO eindtoets Rekenen-wiskunde een daling van het % bovengemiddelde scores zien van 33,4% (van 66,7% naar 33,3%). Het % zwakke scores stijgt met 33% (van 0% naar 33%). Het Overig Bijzonder Onderwijs laat op de drie LVS toetsen een daling van het % bovengemiddelde scores zien van 4,3% (van 76,5% naar 72,2%). Het % zwakke scores daalt met 5,5% (van 5,5% naar 0%). Overzicht 13: Overig Bijzonder Onderwijs - nulmeting, tussenmeting en eindmeting, waardering per onderdeel in kleur Rekenmonitor Rapportage Samenwerkingsverband Zuidoost, oktober 2011 pagina 18 van 33

19 Overzicht 14: Project Omdat elk kind telt! in Zuidoost Overig Bijzonder Onderwijs ontwikkeling scores op CITO eindtoets en op tussentoetsen Rekenmonitor Rapportage Samenwerkingsverband Zuidoost, oktober 2011 pagina 19 van 33

20 6. Rekenopbrengsten scholen Zuidoost Overzicht 15 ( Rekenopbrengsten van de scholen Zuidoost ) waarin de opbrengsten van alle scholen op de nul-, tussen- en eindmeting zijn samengevat, laat zien dat de gezamenlijke scholen in Zuidoost bij de eindmeting nog steeds minder goed scoren op de CITO eindtoets rekenen dan vergelijkbare scholen in Nederland. Bij de nulmeting was dit 3,4% lager en bij de eindmeting 5,0% lager. Op het onderdeel LVS Ordenen groep 2 echter wordt een behoorlijke winst gerealiseerd. Bij de nulmeting was dit nog 1,9% lager dan vergelijkbare scholen; bij de eindmeting is dit 14,4% hoger dan vergelijkbare scholen. Op het onderdeel LVS Rekenen-wiskunde groep 5 wordt ook een behoorlijke winst gerealiseerd. Bij de nulmeting was dit nog 9,6% lager dan vergelijkbare scholen; bij de eindmeting is dit 2,3% hoger dan vergelijkbare scholen. Op het onderdeel LVS Rekenen-wiskunde groep 8 is de winst ook aanzienlijk. Bij de nulmeting was dit nog 5,2% lager dan vergelijkbare scholen; bij de eindmeting is dit 9,8% hoger dan vergelijkbare scholen. Overzicht 15: Rekenopbrengsten van de scholen Zuidoost Rekenmonitor Rapportage Samenwerkingsverband Zuidoost, oktober 2011 pagina 20 van 33

21 7. Resultaten op de afzonderlijke onderdelen van de CITO eindtoets Rekenen-wiskunde Tot nu toe zijn de resultaten van de scholen vergeleken met de resultaten van vergelijkbare scholen. In dit hoofdstuk worden de absolute resultaten gebruikt zoals weergegeven op de schoolrapporten zonder correctie waarvan de scholen via het toetsportal van CITO kennis kunnen nemen. Het onderdeel Rekenen-wiskunde op de CITO eindtoets bestaat uit 3 subonderdelen; te weten: Getallen en bewerkingen, Verhoudingen, breuken en procenten en Meten, meetkunde tijd en geld. Overzicht 16 laat een opmerkelijke ontwikkeling zien bij de resultaten van de 27 scholen uit Zuidoost. De resultaten op de onderdelen Getallen en bewerkingen en Verhoudingen, breuken en procenten laten een kleine daling zien van -1,5% respectievelijk -1,8%. Sirius laat op deze onderdelen een lichte verbetering zien (overzicht 17) en Bijzonderwijs een lichte daling (overzicht 18). Het Overig Bijzonder Onderwijs laat op deze onderdelen een behoorlijke daling zien met -5,3% respectievelijk -8,6% (overzicht 19). Overzicht 16: Zuidoost - Percentage goed op rekenonderdelen CITO eindtoets 2008 t/m 2011 Percentage goed op rekenonderdelen CITO eindtoets 2008 t/m 2011 Zuidoost getallen en bewerkingen 65,9 66,6 62,8 64,4 verhoudingen, breuken en procenten 62,9 60,6 60,7 61,1 meten, meetkunde, tijd en geld 64,2 60,1 59,8 56,8 Rekenmonitor Rapportage Samenwerkingsverband Zuidoost, oktober 2011 pagina 21 van 33

22 Het resultaat op het onderdeel Meten, meetkunde tijd en geld daalt behoorlijk met -7,2%. Voor Sirius betreft het -5,8%, voor Bijzonderwijs -7,4% en voor het Overig Bijzonder Onderwijs zelfs -10,3%. Overzicht 17: Sirius - Percentage goed op rekenonderdelen CITO eindtoets 2008 t/m 2011 Percentage goed op rekenonderdelen CITO eindtoets 2008 t/m 2011 Sirius getallen en bewerkingen 63,8 68,5 64,2 64,4 verhoudingen, breuken en procenten 58,8 60,9 61,0 61,2 meten, meetkunde, tijd en geld 62,5 62,4 60,2 56,7 Rekenmonitor Rapportage Samenwerkingsverband Zuidoost, oktober 2011 pagina 22 van 33

23 Overzicht 18: Bijzonderwijs - Percentage goed op rekenonderdelen CITO eindtoets 2008 t/m 2011 Percentage goed op rekenonderdelen CITO eindtoets 2008 t/m 2011 Bijzonderwijs getallen en bewerkingen 63,2 60,6 59,6 61,6 verhoudingen, breuken en procenten 60,5 54,2 57,9 57,7 meten, meetkunde, tijd en geld 61,2 51,7 56,5 53,8 Rekenmonitor Rapportage Samenwerkingsverband Zuidoost, oktober 2011 pagina 23 van 33

24 Overzicht 19: Project Omdat elk kind telt! in Zuidoost Overig Bijzonder Onderwijs - Percentage goed op rekenonderdelen CITO eindtoets 2008 t/m 2011 Percentage goed op rekenonderdelen CITO eindtoets 2008 t/m 2011 Overig Bijzonder getallen en bewerkingen 73,8 70,2 64,4 68,5 verhoudingen, breuken en procenten 74,5 67,8 63,9 65,9 meten, meetkunde, tijd en geld 71,7 65,7 63,4 61,4 Rekenmonitor Rapportage Samenwerkingsverband Zuidoost, oktober 2011 pagina 24 van 33

25 7. Vergelijking van de resultaten op de verschillende hoofdonderdelen van CITO eindtoets In dit hoofdstuk worden evenals in hoofdstuk 6 de absolute resultaten gebruikt zoals weergegeven op de schoolrapporten zonder correctie waarvan de scholen via het toetsportal van CITO kennis kunnen nemen. Overzicht 20 ( Scholen Zuidoost ontwikkeling % goed hoofdrubrieken CITO eindtoets ) laat zien dat de daling van het resultaat van de 27 scholen in Zuidoost op het onderdeel Rekenen-wiskunde in de periode 2008 t/m 2011 niet overeenkomt met de resultaten op de overige hoofdonderdelen van de CITO eindtoets: Rekenen-wiskunde daalt met: - 2,9% Taal stijgt met: + 2,6% Studievaardigheden daalt met: + 0,3% Wereldoriëntatie daalt met: + 3,8% Rekenmonitor Rapportage Samenwerkingsverband Zuidoost, oktober 2011 pagina 25 van 33

26 Overzicht 20: Scholen Zuidoost ontwikkeling % goed hoofdrubrieken CITO eindtoets Rekenmonitor Rapportage Samenwerkingsverband Zuidoost, oktober 2011 pagina 26 van 33

27 Overzicht 21: Sirius ontwikkeling % goed hoofdrubrieken CITO eindtoets Rekenmonitor Rapportage Samenwerkingsverband Zuidoost, oktober 2011 pagina 27 van 33

28 Overzicht 22: Bijzonderwijs ontwikkeling % goed hoofdrubrieken CITO eindtoets Rekenmonitor Rapportage Samenwerkingsverband Zuidoost, oktober 2011 pagina 28 van 33

29 Overzicht 23: Overig Bijzonder Onderwijs ontwikkeling % goed hoofdrubrieken CITO eindtoets Rekenmonitor Rapportage Samenwerkingsverband Zuidoost, oktober 2011 pagina 29 van 33

30 8. Resultaten op de CITO eindtoets en de deelname van I-, J- en K- leerlingen I = J = K = Allochtone leerling die aan het begin van groep 8 vier jaar of korter in Nederland is en die het Nederlands onvoldoende beheerst om de CITO-eindtoets goed te maken. Deze leerling hoeft qua definitie doelgroep eindtoets niet deel te nemen. Leerling die naar verwachting naar het (V)SO of Praktijkonderwijs gaat. Deze leerling hoeft qua definitie doelgroep CITO-eindtoets niet deel te nemen. Leerling die naar verwachting in aanmerking komt voor het leerwegondersteunend onderwijs. Voor deze leerling is de CITO-eindtoets maakbaar. Uit overzicht 24 ( I, J en K-leerlingen en de CITO-eindtoets ) blijkt dat het % I, J en K-leerlingen dat in de periode 2007 t/m 2011 heeft deelgenomen aan de CITO-eindtoets varieert tussen 20,7% in 2007 en 31,1% in Het hoge % in 2009 is waarschijnlijk veroorzaakt door de deelname van Nieuwkomers (L-leerlingen) aan de CITO eindtoets. Het % LWOO leerlingen (K-leerlingen) bedraagt de laatste 4 jaren ruim 20%. De wetenschap dat deze leerlingen in groep 8 een achterstand hebben van ruim een jaar verklaart dat de scholen in Zuidoost moeite hebben om hoge resultaten te boeken op de CITO-eindtoets. Landelijk neemt ongeveer 6% LWOO leerlingen deel aan de CITO-eindtoets. Het % J-leerlingen beweegt zich al jaren rond de 1%. In 2011 stijgt het percentage in Zuidoost naar 2,7%. (Landelijk betreft het 0,5%). Deze leerlingen hebben in groep 8 een achterstand van ruim 2 jaar. CITO en ook de Onderwijsinspectie hebben het standpunt dat deze leerlingen niet deelnemen aan de CITOeindtoets, mede omdat deze toets voor deze leerlingen te moeilijk is. In Zuidoost is ook afgesproken dat deze leerlingen niet deelnemen. De hoge deelname in 2011 van 22 leerlingen (gemiddeld over 2007 t/m 2010: 7 leerlingen) is te wijten aan het feit dat niet alle scholen in Zuidoost volgens de afspraak hebben gehandeld. De hoge deelname van J-leerlingen in 2011 heeft ongetwijfeld het resultaat op de CITO-eindtoets negatief beïnvloed. Rekenmonitor Rapportage Samenwerkingsverband Zuidoost, oktober 2011 pagina 30 van 33

31 Overzicht 24: I-, J- en K-leerlingen de CITO-eindtoets Rekenmonitor Rapportage Samenwerkingsverband Zuidoost, oktober 2011 pagina 31 van 33

32 Bijlage 1: Opzet van de rekenmonitor Project Omdat elk kind telt! in Zuidoost Rekentoetsen De rekenmonitor bevat de resultaten van de volgende vier rekentoetsen: - CITO Eindtoets Basisonderwijs onderdeel rekenen - LVS toets Ordenen groep 2 - LVS toets Rekenen groep 5 - LVS toets Rekenen groep 8 Score in drie kleuren In de rekenmonitor hebben we ervoor gekozen de rekenprestaties van de scholen te waarderen in drie kleuren. Een sterke prestatie (gelijk aan of beter dan het gemiddelde van vergelijkbare scholen) krijgt de kleur groen; een ondergemiddelde prestatie de kleur oranje en een zwakke prestatie de kleur rood. Bepaling van het toetsresultaat De toetsresultaten van een school zijn afgeleid door een vergelijking met referentiescores. Dit betekent dat het resultaat op de toets is bepaald op grond van vergelijking van het resultaat van de scholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie (dezelfde schoolgroep). De CITO Eindtoets hanteerde deze vergelijking met schoolscoregroepen tot en met 2009 standaard in de schoolrapporten B. Bij de andere drie rekentoetsen (Ordenen, LVS Rekenen-Wiskunde groep 4 en groep 8) heeft een afleiding van het resultaat plaatsgevonden op eenzelfde wijze zoals dit bij de CITO Eindtoets gebeurt. Vanaf 2010 hanteert CITO bij de Eindtoets niet meer de vergelijking met schoolscoregroepen. Om voor de bepaling van de toetsresultaten van de tussenmeting gegevens te verkrijgen die vergeleken kunnen worden met de gegevens uit de nulmeting, is bij de verwerking van de gegevens van de tussenmeting de zelfde procedure gehanteerd als bij de nulmeting. Deze keuze is gemaakt omdat de afgelopen jaren is gebleken dat er een aanzienlijke constantie is voor wat betreft de schoolgroep waarin scholen zijn ingedeeld. Criteria beoordeling toetsresultaten rekenmonitor 1. CITO Eindtoets hoofdrubriek rekenen Waardering percentage goed schooljaren 2008 en 2009 door vergelijking met landelijke gemiddelden van scholen die tot dezelfde schoolgroep behoren. De criteria voor de waardering zijn de volgende: 0 of meer % hoger dan vergelijkbare scholen sterk tot 7 % lager dan vergelijkbare scholen ondergemiddeld meer dan 7 % lager dan vergelijkbare scholen zwak 2. Ordenen groep 2 en CITO LVS Rekenen groep 5 en 8 Waardering percentage goed A, B en C scores aangeleverd door Monitorbedrijf of aangeleverd door de school. Om evenals bij de CITO Eindtoets het resultaat te kunnen vergelijken met scholen die tot dezelfde schoolgroep behoren, is via een omrekeningssystematiek een norm voor het percentage goed A, B en C berekend per schoolgroep. Voor deze toetsen wordt het resultaat van de scholen zodoende ook vergeleken met het resultaat van vergelijkbare scholen. De criteria voor de waardering zijn de volgende: 0 of meer % hoger dan vergelijkbare scholen sterk tot 25 % lager dan vergelijkbare scholen ondergemiddeld meer dan 25 % lager dan vergelijkbare scholen zwak Rekenmonitor Rapportage Samenwerkingsverband Zuidoost, oktober 2011 pagina 32 van 33

33 Overall score/schoolrekenscore De rekenmonitor bevat een overall rekenscore/een schoolrekenscore over de resultaten van het rekenonderwijs. De overall score/schoolrekenscore is op de volgende wijze berekend: Om een overall waardeoordeel te kunnen uitspreken over de resultaten van een school op de vier gehanteerde toetsen wordt ieder toetsresultaat in een waarde omgerekend. De som van de waarden (overall score) geeft uitdrukking aan de kwaliteit van de prestaties op de rekentoetsen. De systematiek van de waardering is als volgt: Voor CITO Eindtoets rekenen wordt de norm gevormd door het landelijk gemiddelde van de scholen per schoolgroep. De score van een school over 2 schooljaren wordt tegen dit gemiddelde afgezet. De maximale negatieve afwijking bij de scholen bedraagt -14,2%; dat wordt vertaald in een maximale waardetoekenning in punten van de helft van dit percentage, zijnde -7,1. Ook bij positieve afwijking (max. +11,9%) is de waardetoekenning de helft, zijnde +6. Afhankelijk van de rekenscores op de eindtoets 2010 kan dit maximum en minimum wijzigen. Voor Ordenen en LVS Rekenen groep 5 en 8 is hierboven al aangegeven dat de toetsresultaten van een school worden afgezet tegen een berekend gemiddelde van vergelijkbare scholen (zelfde schoolscoregroep). Deze gemiddelden zijn: Schoolscoregroep Gemiddelde Schoolscoregroep 1 75,0% Schoolscoregroep 2 73,5% Schoolscoregroep 3 71,2% Schoolscoregroep 5 69,5% Schoolscoregroep 6 66,9% Schoolscoregroep 7 66,5% Voor de toetsen Ordenen en de LVS toetsen wordt de afwijkingsscore van een school via een glijdende schaal omgerekend naar een waardetoekenning van maximaal +3 (100% A, B en C) en minimaal -5 (0% A, B en C). Hiermee zijn de minimale en maximale waarden bepaald die een school op basis van resultaten op de vier toetsen kan behalen, te weten: Toets minimum maximum CITO Eindtoets -7,1 6 Ordenen -5 3 LVS Rekenen gr LVS Rekenen gr Met deze verschillende maxima en minima wordt de verschillende weging van de toetsen die in de monitor zijn opgenomen tot uitdrukking gebracht. Volledigheid toetsen Voor de nulmeting van de Rekenmonitor waren bijna alle toetsresultaten van de deelnemende basisscholen beschikbaar. Slechts van vier scholen ontbrak het toetsresultaat van LVS Rekenen groep 8. De betreffende scholen hebben deze toetsresultaten bij de tussen- en eindmeting wel beschikbaar gesteld Rekenmonitor Rapportage Samenwerkingsverband Zuidoost, oktober 2011 pagina 33 van 33

Rapportage Eindresultaten 2014

Rapportage Eindresultaten 2014 Rapportage Eindresultaten 2014 Wat zijn de prestaties van onze scholen? Colofon datum 7 mei 2014 auteur Jan Vermeulen status Definitief Rapportage eindresultaten 2014 pagina 2 van 8 status concept Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapportage Eindresultaten Wat zijn de prestaties van onze scholen?

Rapportage Eindresultaten Wat zijn de prestaties van onze scholen? Rapportage Eindresultaten 2015 Wat zijn de prestaties van onze scholen? pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 Inleiding pagina 3 2 Hoe normeert de inspectie? pagina 4 3 Werkwijze pagina 6 4 Resultaten pagina

Nadere informatie

Rapportage Eindresultaten 2013

Rapportage Eindresultaten 2013 Rapportage Eindresultaten 2013 Wat zijn de prestaties van onze scholen? Colofon datum 23 mei 2013 auteur Jan Vermeulen status Definitief datum 23-05-2013 pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding pagina

Nadere informatie

Toelichting rapportages Entreetoets 2014

Toelichting rapportages Entreetoets 2014 Toelichting rapportages Entreetoets 2014 Cito verwerkt de antwoordbladen en berekent de scores van de leerlingen. In tweevoud ontvangt u automatisch de papieren leerlingprofielen op school; één voor de

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Emmen Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Emmen-DEF.indd 1 18-05-16 11:15 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de

Nadere informatie

Het Almeerse basisonderwijs

Het Almeerse basisonderwijs dit is een LEA plus project -www.lea.almere.nl- -Dit is een LEA plus project-www.leaplusalmere.nl Het Almeerse basisonderwijs Monitor Taal, Lezen en Rekenen 2013/2014 April 2015 Gemeente Almere, Onderzoek

Nadere informatie

Rapportage Eindresultaten 2011

Rapportage Eindresultaten 2011 Rapportage Eindresultaten 2011 Wat zijn de prestaties van onze scholen? Colofon datum 21 oktober 2011 auteur Jan Vermeulen status Definitief pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding pagina 3 2 Hoe normeert

Nadere informatie

Rapportage Resultaten eindtoetsen 2017

Rapportage Resultaten eindtoetsen 2017 Rapportage Resultaten eindtoetsen 2017 t.b.v. openbare overleggen en gesprekken met externe partijen versie 171122 1. Inleiding Deze notitie rapporteert over de resultaten van onze scholen op basis van

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:16 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Assen Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Assen-DEF.indd 1 18-05-16 11:13 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:13 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Het Almeerse basisonderwijs

Het Almeerse basisonderwijs dit is een LEA plus project -www.lea.almere.nl- -Dit is een LEA plus project-www.leaplusalmere.nl Het Almeerse basisonderwijs Monitor Taal, Lezen en Rekenen 2012/2013 Januari 2014 Gemeente Almere, Onderzoek

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Midden- Kerncijfers uit de periode 2009-2014 Drentse Onderwijsmonitor 2014 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 9 de editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Emmen Kerncijfers uit de periode 2008-2013 Drentse Onderwijsmonitor 2013 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 8ste editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Aa_Hunze-DEF.indd 1 18-05-16 11:1 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie

Nadere informatie

/ aant. % aant. % aant. % aant. % aant. % aant. % ,3 5 3,3 8 5, , ,7 153

/ aant. % aant. % aant. % aant. % aant. % aant. % ,3 5 3,3 8 5, , ,7 153 Inhoudsopgave 1 Leerlingpopulatie... 3 1.1 Gewogen gewichten... 3 1.2 Land van herkomst... 4 2 Schoolresultaten... 5 2.1 Instroom in de kleuterbouw... 5 2.1.1 Uitstroom naar het Speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:14 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Kerncijfers uit de periode 2008-2013 Drentse Onderwijsmonitor 2013 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 8ste editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Midden- Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Midden--DEF.indd 1 18-05-16 11:16 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:16 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Kerncijfers uit de periode 2009-2014 Drentse Onderwijsmonitor 2014 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 9 de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:16 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Uw brief van. 10 februari 2006

Uw brief van. 10 februari 2006 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 6 maart 2006 PO/KO/06/9735 Uw brief van 10 februari 2006 Uw kenmerk 2050607850 Onderwerp

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:15 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

H 8 Cito Eindtoets 2014

H 8 Cito Eindtoets 2014 H 8 Cito Eindtoets 2014 De gemiddelde score van de Cito-eindtoets was voor onze school 534,0 Het landelijke gemiddelde was 534,4. (zie bijlage 1) De verwachte score op basis van de entreetoets in groep

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode - Drentse Onderwijsmonitor Feitenblad Onlangs verscheen de de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit rapport brengt de onderwijspositie

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs

Uitstroommonitor praktijkonderwijs Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2015-2016 Samenvatting van de monitor 2015-2016 en de volgmodules najaar 2016 Platform Praktijkonderwijs december 2016 Definitieve versie 161208 1 Vooraf In de periode

Nadere informatie

Resultaten Augustinusschool eindcito 2012

Resultaten Augustinusschool eindcito 2012 Resultaten Augustinusschool eindcito 2012 De gemiddelde score van de Cito-eindtoets zonder correctie was voor onze school 534,4. Het landelijke gemiddelde was 535,1. (zie bijlage 1) De huidige groepen

Nadere informatie

Rekenverbeterplan Basisschool Crescendo: algemeen

Rekenverbeterplan Basisschool Crescendo: algemeen Rekenverbeterplan Basisschool Crescendo: algemeen Visie Doel Concreet te bereiken In het schooljaar 2011-2012 Uitgangspunten Concrete actiepunten Het rekenverbeterplan richt zich op: het optimaliseren

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode 20-20 Drentse Onderwijsmonitor 20 Feitenblad Onlangs verscheen de de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit rapport brengt de onderwijspositie

Nadere informatie

Resultaten Eindcito 2015 Josefschool.

Resultaten Eindcito 2015 Josefschool. Resultaten Eindcito 2015 Josefschool. Er hebben 29 van de 30 van groep 8 deel genomen aan de cito- eindtoets 2015. Hiervan hebben 27 de Cito-eindtoets basis gedaan en 2 de Citoeindtoets niveau. De gemiddelde

Nadere informatie

Concept rekenplan 2010-2011

Concept rekenplan 2010-2011 Concept rekenplan 2010-2011 1 e Katholieke Montessorischool De Regenboog (13WU) Contactpersoon: Rob Schimmel (directeur) I Behaalde Resultaten 2009-2010 Rekenen & Wiskunde In onderstaande tabel staan de

Nadere informatie

Conceptversie 1 25 januari Eind en tussenopbrengsten januari (& juli) Koningin Wilhelmina School

Conceptversie 1 25 januari Eind en tussenopbrengsten januari (& juli) Koningin Wilhelmina School Conceptversie 1 25 januari 2016 Eind en tussenopbrengsten 2015-2016 januari (& juli) Koningin Wilhelmina School 1 Toets uitslagen 1.1 Cito Eindtoets groep 8 Cito Eindtoets 2015 De normering ongecorrigeerde

Nadere informatie

Resultaten kim-versie van Veilig leren lezen blijven overtreffen

Resultaten kim-versie van Veilig leren lezen blijven overtreffen Resultaten kim-versie van Veilig leren lezen blijven overtreffen In het schooljaar 2014-2015 is de kim-versie van Veilig leren lezen op de markt gekomen. Inmiddels zijn veel scholen al aardig gewend aan

Nadere informatie

Rapportage resultatenanalyse

Rapportage resultatenanalyse Rapportage resultatenanalyse Naam basisschool: Mariaschool Datum analyse: Juli 2016 Opgesteld door: Yvonne de Ruijter Inleiding Voor u ligt het verslag van de resultatenanalyse van de Mariaschool. In deze

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

KATERN. CITO Eindtoets k.b.s. De Langewieke. Dedemsvaart

KATERN. CITO Eindtoets k.b.s. De Langewieke. Dedemsvaart KATERN CITO Eindtoets 2015 k.b.s. De Langewieke Dedemsvaart CITO Eindtoets RESULTATEN. 1. Uitgangssituatie Het leerlingenaantal Jaar 2008-2009 21 2009-2010 19 2010-2011 25 2011-2012 28 2012-2013 25 2013-2014

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode - Drentse Onderwijsmonitor Feitenblad Onlangs verscheen de de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit rapport brengt de onderwijspositie

Nadere informatie

Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool

Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool Schooljaar 2013-2014 Willemijn Visser 25-8-2014 Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool 2014 1 Opbrengstrapportage Entree-

Nadere informatie

EVALUATIE CITO-EINDTOETS 2012 De Rank juni 2012 samenstelling: Anton Lith (IB)

EVALUATIE CITO-EINDTOETS 2012 De Rank juni 2012 samenstelling: Anton Lith (IB) evaluatie CITO Eindtoets 2012 1 EVALUATIE CITO-EINDTOETS 2012 De Rank juni 2012 samenstelling: Anton Lith (IB) Inleiding Conform de procedure verwijzing groep 8 werd in groep 8 van De Rank in het cursusjaar

Nadere informatie

RTL Nieuws en de Cito-scores

RTL Nieuws en de Cito-scores Wat zien wij en wat vinden wij er van? Colofon datum 28 oktober 2013 auteur Jan Vermeulen status Definitief pagina 2 van 8 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding en vraagstelling 3 2 RTL en de rangordelijstjes

Nadere informatie

Hoe staat het Drentse onderwijs ervoor? Kerncijfers Drentse Onderwijsmonitor uit de periode

Hoe staat het Drentse onderwijs ervoor? Kerncijfers Drentse Onderwijsmonitor uit de periode Hoe staat het Drentse onderwijs ervoor? Kerncijfers Drentse Onderwijsmonitor uit de periode 20062013 2007 Leerlingen op de basisscholen in Drenthe Het aantal basisschool leerlingen neemt jaarlijks af.

Nadere informatie

Onderzoek Meertalig primair onderwijs

Onderzoek Meertalig primair onderwijs Onderzoek Meertalig primair onderwijs Inspectie van het Onderwijs, april 2005 Naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de Inspectie van het

Nadere informatie

Telefoon: Fax:

Telefoon: Fax: Rekenverbeterplan 2011-2012 Huidige positie Dit schooljaar, 2011-2012 starten we met een nieuwe rekenmethode, de nieuwe versie van Wereld in getallen. De opgedane kennis van OEKT wordt dit schooljaar verder

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode - Drentse Onderwijsmonitor Feitenblad Onlangs verscheen de de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit rapport brengt de onderwijspositie

Nadere informatie

Projectplan Omdat Elk Kind Telt! in Zuidoost Schooljaar 2009/2010

Projectplan Omdat Elk Kind Telt! in Zuidoost Schooljaar 2009/2010 Project Omdat Elk Kind Telt! in Zuidoost Projectplan Omdat Elk Kind Telt! in Zuidoost Schooljaar 2009/2010 Datum : 18 november 2009 Status : vastgesteld door BOOZ Correspondentieadres: Project Omdat Elk

Nadere informatie

Resultaten Eindcito 2016 Josefschool.

Resultaten Eindcito 2016 Josefschool. Resultaten Eindcito 2016 Josefschool. Er hebben 31 van de 31 van groep 8 deel genomen aan de cito- eindtoets 2016. Hiervan hebben 22 de Cito-eindtoets basis gedaan en 9 de Citoeindtoets niveau. De gemiddelde

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode 20-20 Feitenblad Onlangs verscheen de de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit rapport brengt de onderwijspositie en -prestaties van

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Midden- Kerncijfers uit de periode - Feitenblad Midden- Leerlingen op de basisscholen in de gemeente Midden- De gemeente Midden heeft basisscholen. In waren er nog

Nadere informatie

Presentatie ernstige rekenproblemen & Dyscalculie 22 oktober 2014; Johanna Jager & Annelie van Harten

Presentatie ernstige rekenproblemen & Dyscalculie 22 oktober 2014; Johanna Jager & Annelie van Harten Presentatie ernstige rekenproblemen & Dyscalculie 22 oktober 2014; Johanna Jager & Annelie van Harten Programma Invoering van referentieniveaus en rekentoetsen in het onderwijs. Wat zijn ernstige rekenproblemen

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode 2011-201 Feitenblad Onlangs verscheen de 11 de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit rapport brengt de onderwijspositie en -prestaties

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken 1. Early Warning

Opbrengstgericht werken 1. Early Warning Opbrengstgericht werken 1 Early Warning 1 Vooraf: deze notitie vervangt de notitie Opbrengstgericht werken van december 2010 1. Strategisch beleidsplan Al enkele jaren werken we met een Early Warning System

Nadere informatie

Resultaten eindcito 2012 R.K.Josefschool:

Resultaten eindcito 2012 R.K.Josefschool: Resultaten eindcito 2012 R.K.Josefschool: Alle leerlingen van groep 8 hebben deelgenomen aan de cito- eindtoets 2012. Hiervan hebben er 32 leerlingen de Cito-eindtoets gedaan en 1 leerling de Cito-niveautoets.

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk

Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk Groep 5, 6 en 7 Nieuw: Kurzweilversie voor groep 6 en 7 en verbeterde rapportages Compact: de belangrijkste

Nadere informatie

EVALUATIE CITO MIDDEN 2014-2015

EVALUATIE CITO MIDDEN 2014-2015 Bijlage 3: Opbrengsten en analyses Gerardus Majellaschool 2014-2015 EVALUATIE CITO MIDDEN 2014-2015 Het doel van school is dat minimaal 45% van de leerlingen een I of II score hebben, daarnaast meer dan

Nadere informatie

TOETSEN EN TOETSPRESTATIES REKENEN

TOETSEN EN TOETSPRESTATIES REKENEN AANSLUITING PO-VO FEEDBACK / ONTWIKKELING TOETSEN EN TOETSPRESTATIES REKENEN De deelnemende scholen aan het PO-VO-netwerk in Doorn willen gericht toewerken naar een doorlopende leerlijn rekenen-wiskunde.

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode 20-20 Drentse Onderwijsmonitor 20 Feitenblad Onlangs verscheen de de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit rapport brengt de onderwijspositie

Nadere informatie

Eindtoets op twee niveaus Nieuw

Eindtoets op twee niveaus Nieuw Eindtoets op twee niveaus Nieuw Vanaf 2013 zijn er twee versies van de Eindtoets: de Eindtoets Basis en de Eindtoets Niveau. Beide versies bevatten dezelfde onderdelen en hetzelfde aantal opgaven. Alleen

Nadere informatie

Voorlopige normering opbrengsten speciaal basisonderwijs

Voorlopige normering opbrengsten speciaal basisonderwijs Voorlopige normering opbrengsten speciaal basisonderwijs Januari 2013 Beoordelingsystematiek Bij de beoordeling van de opbrengsten worden de gemiddelde resultaten van technisch lezen, begrijpend lezen

Nadere informatie

Resultaten van het eerste gebruikersjaar met Veilig leren lezen-kim overtreffen landelijk gemiddelde en de 2 e maanversie

Resultaten van het eerste gebruikersjaar met Veilig leren lezen-kim overtreffen landelijk gemiddelde en de 2 e maanversie Resultaten van het eerste gebruikersjaar met Veilig leren lezen-kim overtreffen landelijk gemiddelde en de 2 e maanversie In het schooljaar 2014-2015 is de vernieuwde versie van Veilig leren lezen de kimversie

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool 'De Verrekijker' locatie Wilhelminalaan

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool 'De Verrekijker' locatie Wilhelminalaan RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool 'De Verrekijker' locatie Wilhelminalaan Plaats : Kedichem BRIN-nummer : 09HC Onderzoeksnummer : 121113 Datum schoolbezoek : 25

Nadere informatie

ANALYSE EN WAARDERINGEN VAN OPBRENGSTEN

ANALYSE EN WAARDERINGEN VAN OPBRENGSTEN ANALYSE EN WAARDERINGEN VAN OPBRENGSTEN PRIMAIR ONDERWIJS Utrecht, september 2010 De Regeling leerresultaten po (Staatscourant 8 juli 2010, nr. PO/221760) wordt zo spoedig mogelijk aan deze versie van

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken (OGW)

Opbrengstgericht werken (OGW) Opbrengstgericht werken () Heldere overzichten van toetsresultaten als basis voor gesprek Inleiding In deze zal algemene informatie gegeven worden over de meest relevante overzichten van toetsresultaten

Nadere informatie

Een scherpere blik op Beter Presteren - Highlights uit het breedteonderzoek

Een scherpere blik op Beter Presteren - Highlights uit het breedteonderzoek Een scherpere blik op Beter Presteren - Highlights uit het breedteonderzoek Oberon, september 2013 1 Vooraf In opdracht van het programmabureau Beter Presteren onderzoekt Oberon welke ontwikkeling de se

Nadere informatie

Resultaatafspraken voor VVE in gemeente Westvoorne

Resultaatafspraken voor VVE in gemeente Westvoorne Resultaatafspraken voor VVE in gemeente Westvoorne Partijen Schoolbesturen VCO De Kring (CNS De Nieuwe Weg, Baron de Vos van Steenwijkschool) Onderwijsgroep PRIMOvpr (De Driehoek, Obs Mildenburg, Obs Het

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: februari 2014

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: februari 2014 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: februari 2014 Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen van het leerlingvolgsysteem weergegeven welke vaardigheidsscores bij welk

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JAN NIEUWENHUIZEN

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JAN NIEUWENHUIZEN RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JAN NIEUWENHUIZEN School : Jan Nieuwenhuizen Plaats : Eindhoven BRIN-nummer : 20ZJ Onderzoeksnummer : 102025 Datum schoolbezoek : 7 november 2007 Datum

Nadere informatie

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 TAAL EN REKENEN VAN BELANG toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 INHOUD Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 Resultaten VMBO in de regio Den Haag... 7 1.1 Totaal overzicht van de afgenomen

Nadere informatie

ANALYSE EN WAARDERINGEN VAN OPBRENGSTEN

ANALYSE EN WAARDERINGEN VAN OPBRENGSTEN ANALYSE EN WAARDERINGEN VAN OPBRENGSTEN PRIMAIR ONDERWIJS Utrecht, augustus 2014 ED4386458/2 ANALYSE EN WAARDERINGEN OPBRENGSTEN PO 1 1 ED4386458/2 ANALYSE EN WAARDERINGEN OPBRENGSTEN PO 2 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK ONDERZOEK NAAR DE MIDDENMETING LOCATIES NOORD EN ZEEBURG VAN BASISSCHOOL AS-SIDDIEQ (23HR)

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK ONDERZOEK NAAR DE MIDDENMETING LOCATIES NOORD EN ZEEBURG VAN BASISSCHOOL AS-SIDDIEQ (23HR) RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK ONDERZOEK NAAR DE MIDDENMETING LOCATIES NOORD EN ZEEBURG VAN BASISSCHOOL AS-SIDDIEQ (23HR) Haarlem, 2 april 2008 VASTSTELLING Dit rapport bevat de resultaten van

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2015

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2015 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2015 Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen van het leerlingvolgsysteem weergegeven welke vaardigheidsscores bij welk

Nadere informatie

Opbrengsten 2013-2014 na januari toetsing

Opbrengsten 2013-2014 na januari toetsing Opbrengsten 2013-2014 na januari toetsing Maart 2014 1 Toets uitslagen 1.1 Cito Eindtoets Jaar Ondergrens Landelijk gemiddelde Bovengrens Schoolscore 2006-2007 533,6 534,8 536,0 536,9 2007-2008 533,7 534,9

Nadere informatie

Projectplan Omdat elk kind telt! in Zuidoost Schooljaar 2010/2011

Projectplan Omdat elk kind telt! in Zuidoost Schooljaar 2010/2011 Project Omdat elk kind telt! in Zuidoost Projectplan Omdat elk kind telt! in Zuidoost Schooljaar 2010/2011 Datum : 29 september 2010 Status : versie 1.0 (definitief) Correspondentieadres: Project Omdat

Nadere informatie

Terugblik en resultaten 2014

Terugblik en resultaten 2014 Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Terugblik en resultaten 2014 April 2014 Eindtoets Basisonderwijs Groep 8 1 Inleiding Deze Terugblik en resultaten 2014 gaat over de resultaten van alle leerlingen

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Inleiding Dit document wordt al enkele jaren gemaakt en bijgehouden door Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW). De tabellen worden in heel

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE ERASMUSSCHOOL. : de Erasmusschool : 's-gravenhage BRIN-nummer : 19NZ Onderzoeksnummer : 70403

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE ERASMUSSCHOOL. : de Erasmusschool : 's-gravenhage BRIN-nummer : 19NZ Onderzoeksnummer : 70403 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE ERASMUSSCHOOL School : de Erasmusschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 19NZ Onderzoeksnummer : 70403 Datum schoolbezoek : 22 november 2005 Datum vaststelling : 19 juni

Nadere informatie

DWARSDOORSNEDE groep 1 en 2

DWARSDOORSNEDE groep 1 en 2 Bijlage 3: Opbrengsten en analyses Gerardus Majellaschool 2015-2016 DWARSDOORSNEDE groep 1 en 2 De toetsen in groep 1 en 2 zijn erg onvoorspelbaar en komen vaak niet overeen met het beeld dat de leerkrachten

Nadere informatie

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012.

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012. RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij De Akkers Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18TM Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode 0-0 Drentse Onderwijsmonitor 0 Feitenblad Onlangs verscheen de de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit rapport brengt de onderwijspositie

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN'

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN' DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN' Plaats : Leersum BRIN-nummer : 07ZP Onderzoeksnummer : 120027 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

SAMENVATTEND RAPPORT MONITOR VERBETERTRAJECTEN TAAL EN REKENEN, 2008/2009, 2009/2010 EN 2010/2011

SAMENVATTEND RAPPORT MONITOR VERBETERTRAJECTEN TAAL EN REKENEN, 2008/2009, 2009/2010 EN 2010/2011 SAMENVATTEND RAPPORT MONITOR VERBETERTRAJECTEN TAAL EN REKENEN, 2008/2009, 2009/2010 EN 2010/2011 Utrecht, april 2012 Voorwoord In schooljaar 2008/2009 zijn ongeveer achttienhonderd basisscholen gestart

Nadere informatie

Schoolprestaties van oude en nieuwe gewichtenleerlingen

Schoolprestaties van oude en nieuwe gewichtenleerlingen Scolprestaties van oude en nieuwe gewichtenleerlingen Jaap Roeleveld Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam (email: jroeleveld@kohnstamm.uva.nl) Abstract Sinds de laatste wijziging van de gewichtenregeling,

Nadere informatie

Nutsbasisschool Dirk van Veen Laan van Mecklenburg GD Breda

Nutsbasisschool Dirk van Veen Laan van Mecklenburg GD Breda Nutsbasisschool Dirk van Veen Laan van Mecklenburg 30 4818 GD Breda 085-3001222 www.nbsdirkvanveen.nl info@nbsdirkvanveen.nl Onze opbrengsten Inleiding Of we goed onderwijs bieden kan op verschillende

Nadere informatie

Programma. Schaalconstructie. IRT: moeilijkheidsparameter. Intro: Het model achter het LOVS Mogelijkheden die het model biedt voor interpretatie

Programma. Schaalconstructie. IRT: moeilijkheidsparameter. Intro: Het model achter het LOVS Mogelijkheden die het model biedt voor interpretatie Programma LOVS Rekenen-Wiskunde Inhoud, rapportage en invloed van en Intro: Het model achter het LOVS Mogelijkheden die het model biedt voor interpretatie Marian Hickendorff Universiteit Leiden / Cito

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Openbare 9e Montessorischool De Scholekster

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Openbare 9e Montessorischool De Scholekster RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Openbare 9e Montessorischool De Scholekster Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 20TX Onderzoeksnummer : 121096 Datum schoolbezoek : 6 januari

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 10FG Onderzoeksnummer : 120935 Datum schoolbezoek : 8 november 2010

Nadere informatie

Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk

Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk Groep 5, 6 en 7 Compact: de belangrijkste onderdelen van uw onderwijsprogramma getoetst Compleet: alle basisvaardigheden

Nadere informatie

ENQUÊTE: toetsing op maat

ENQUÊTE: toetsing op maat ENQUÊTE: toetsing op maat Bezoekers van de website van de PO-Raad konden hun mening geven over toetsing op maat. Tussen 22 januari en 6 februari 2013 hebben 201 mensen de enquête volledig ingevuld. De

Nadere informatie

Taalresultaten Giessenlanden. Toetsresultaten basisscholen en

Taalresultaten Giessenlanden. Toetsresultaten basisscholen en Taalresultaten Giessenlanden Toetsresultaten basisscholen 2014-2015 en 2015-2016 1 Taalresultaten Giessenlanden Toetsresultaten basisscholen 2014-2015 en 2015-2016 Rotterdam, juni 2016 CED-Groep: Ellen

Nadere informatie

Nadere analyse voorlopige VSV cijfers 15/16 in RMC regio Eem en Vallei vs

Nadere analyse voorlopige VSV cijfers 15/16 in RMC regio Eem en Vallei vs Nadere analyse voorlopige cijfers 15/16 in RMC regio Eem en Vallei vs 30-3-17 Bronnen: gegevens factsheets OCW voorlopige cijfers regio en MBO en 15/16, plus extra gegevens in www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/sectorover/na-het-onderwijs/nieuwe-voortijdig-schoolverlaters

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs St. Radboud

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs St. Radboud RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs St. Radboud Plaats : Heiloo BRIN-nummer : 08ZX Onderzoeksnummer : 124246 Datum schoolbezoek : 15 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op

Nadere informatie

HANDREIKING. Heldere overzichten van toetsresultaten als basis voor gesprek. Inleiding. Dwarsdoorsnede. Opbrengstgericht werken

HANDREIKING. Heldere overzichten van toetsresultaten als basis voor gesprek. Inleiding. Dwarsdoorsnede. Opbrengstgericht werken HANDREIKING Opbrengstgericht werken Heldere overzichten van toetsresultaten als basis voor gesprek PO Inleiding In deze kaart zal algemene informatie gegeven worden over de meest relevante overzichten

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE LEIDSE HOUTSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE LEIDSE HOUTSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE LEIDSE HOUTSCHOOL School : de Leidse Houtschool Plaats : Leiden BRIN-nummer : 17MJ Onderzoeksnummer : 113283 Datum schoolbezoek : 29 juni

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd Plaats : Uithuizen BRIN-nummer : 12ED Onderzoeksnummer : 124198 Datum schoolbezoek : 29 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2014-2015 Samenvatting van de monitor 2014-2015 en de volgmodules najaar 2015

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2014-2015 Samenvatting van de monitor 2014-2015 en de volgmodules najaar 2015 Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2014-2015 Samenvatting van de monitor 2014-2015 en de volgmodules najaar 2015 Platform Praktijkonderwijs Rotterdam, januari 2016 1 Vooraf In de periode 1 september 31

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: juli 2016

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: juli 2016 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: juli 2016 Inleiding Dit document wordt al enkele jaren gemaakt en bijgehouden door Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW). De tabellen worden in heel

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Regenboog Plaats : Holten BRIN nummer : 10KQ C1 Onderzoeksnummer : 271915 Datum onderzoek : 20 maart 2014 Datum vaststelling : 22 april 2014

Nadere informatie

1. We beschikken over een moderne, eigentijdse methode (groep 1 t/m 8)

1. We beschikken over een moderne, eigentijdse methode (groep 1 t/m 8) Rekenjaarplan School :As-Soeffah Periode Juli 2011-juli 2012 1. Schoolacties. 2011-2012: Schoolontwikkelingsplan 2011-2015 goedgekeurd door bestuur en MR wordt gedragen door het team. Idem Deelplan jaarplan

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: augustus 2015

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: augustus 2015 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: augustus 2015 Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen van het leerlingvolgsysteem weergegeven welke vaardigheidsscores bij welk

Nadere informatie