De Meeander. schoolgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Meeander. schoolgids"

Transcriptie

1 De Meeander schoolgids

2 EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s)/ verzorger(s), De basisschool is een stukje van het leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. Wist u dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal zo'n 8000 uren toevertrouwt aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool? En misschien nog wel het driedubbele aantal uren als ze ook naar de kinderopvang gaan. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een school kies je dan ook met zorg. Scholen verschillen in de manier van werken, sfeer en resultaten. Dat maakt het kiezen niet eenvoudig. Daarom heeft de overheid scholen gevraagd een schoolgids te maken. In deze schoolgids geven wij u een beeld van Brede school De Meeander. We beschrijven waar we voor staan. Een beeld dat voor ouders op school herkenbaar moet zijn en dat nieuwe ouders een indruk van onze school en ons onderwijs geeft. Zo kunt u in deze gids lezen over onze uitgangspunten, de organisatie, het leerlingvolgsysteem en hoe wij de onderwijskwaliteit continu verbeteren. Via de website krijgt u als ouder toegang tot onze schoolgids en jaarkalender, daarnaast wordt de schoolgids per mail verstuurd naar o.a. het bestuur, de inspectie, peuterspeelzaal en overige belangstellenden. Bij veranderingen passen we hem aan. Zo blijft de schoolgids up-to-date en houden we de kosten zo laag mogelijk. De actuele versie van de schoolgids en kalender is altijd beschikbaar via onze website. Om echt een goede indruk te krijgen van onze manier van werken, sfeer en resultaten nodigen wij u van harte uit voor een ontmoeting! Ook voor al uw persoonlijke vragen. Onze directeur en alle teamleden geven u graag meer informatie of een toelichting. Wij hopen dat deze schoolgids bijdraagt aan een goed contact tussen school en gezin. Samen met u willen we er voor uw kind een fijne schooltijd van maken. De Meeander: zelf denken, samen doen! Graag tot ziens! Namens het team van Brede school De Meeander, Petra Bruijl, directeur Deze schoolgids heeft de instemming van de Medezeggenschapsraad en is goedgekeurd door het College van Bestuur van stichting ACCENT. Onze school maakt onderdeel uit van de stichting Accent scholengroep Christelijk Onderwijs Achterhoek. Accent is een professionele Christelijke organisatie voor primair onderwijs. Algemene informatie over Accent én alle scholen van Accent is te lezen op de website van Accent: Overal waar u ouder/ouders leest kunt u ook verzorger/verzorgers lezen. Dit om de leesbaarheid van de gids te vergroten. Alle blauw gekleurde woorden kunt u aanklikken, om zo door te gaan naar een webadres of om informatie over het onderwerp op het internet te lezen.

3 INHOUDSOPGAVE 1. ONZE SCHOOL 1.1 Brede school De Meeander 1.2 Kinderopvang Zonnekinderen 2 ONS ONDERWIJS 2.1 Onze aanpak 2.2 Methoden en leermiddelen 3 KWALITEIT 3.1 Schoolplan 3.2 Onze opbrengsten 4 ZORG 4.1 De wet passend onderwijs 4.2 Ondersteuningsprofiel De Meeander 4.3 Het volgen van onze leerlingen Het leerlingvolgsysteem en methodegebonden toetsen Leerlingdossier Groepsdossier Onderwijskundig rapport 4.4 Overgang naar het voortgezet onderwijs 4.5 Jeugdgezondheidszorg 4.6 Externe ondersteuning 4.7 Onderwijs aan zieke kinderen 5 LEERKRACHTEN 5.1 Wijze van vervanging 5.2 Scholing van leerkrachten 5.3 Vakleerkrachten 5.4 Intern begeleider en zorgspecialisten 5.5 Begeleiding en inzet van stagiaires 6 OUDERS 6.1 Informatie Aanmelden nieuwe leerlingen Wederzijdse verwachtingen Hoe informeren wij ouders? 6.2 De Medezeggenschapsraad (MR) 6.3 De Ouderraad (OR) 6.4 Ouderbijdrage 6.5 Ouderbetrokkenheid

4 6.6 Contactouders 6.7 Vertrouwenspersoon en klachtenprocedure 7 PRAKTISCHE ZAKEN 7.1 Organisatie van de school Schooltijden Vakantietijden Leerplicht Adreswijziging Halen en brengen van de kinderen Inloop Toezicht Ochtendpauze Overblijven op school Huiswerk Jeugdtijdschriften en boeken Gymnastiek Schoolzwemmen Veiligheid opschool Medisch handelen Protocol begeleiden leerlingen Schoolverzekering Luizenbrigade Verjaardagen Gevonden voorwerpen 7.2 Binnenschoolse activiteiten Schoolreizen en kamp Technieklessen Schoolsporten Verkeersdiploma Fietsencontrole Schoolvoorstellingen Bibliotheekbus Natuur- en Milieu educatie Sinterklaas Kerst Nieuwjaarsinloop Pasen Projectweek Goede doelen Voorleesontbijt Schoolfeest/Pleinfestijn Afscheid groep Schoolfotograaf

5 7.3 Buitenschoolse activiteiten Typeles Avondvierdaagse Optochtwagen Varsseveld Oud papier Oud ijzer 8 NAMEN EN ADRESSEN 9 KALENDER

6 1. ONZE SCHOOL 1.1 BREDE SCHOOL DE MEEANDER Aan de Hofskampstraat, in het centrum van Varsseveld, komen school en kinderopvang samen op één locatie: Brede school De Meeander. De Meeander is een dynamische school met een Christelijke identiteit, waar kinderen met plezier naartoe gaan. Een school waar kinderen in een prettig, veilig en opvoedkundig klimaat de gelegenheid krijgen op effectieve wijze te leren en zich te ontwikkelen op cognitief, creatief en sociaal gebied en waar aandacht is voor de individuele leerling. Veiligheid, samenwerking en verantwoordelijkheid zijn onze belangrijkste kernwaarden. Wij vinden een veilige en ontspannen sfeer op onze school erg belangrijk. Dit is een basisvoorwaarde om tot leren te komen. De omgang tussen kinderen, het team en de ouders geschiedt op basis van respect. De gezamenlijke verantwoordelijkheid komt tot uiting door goede wederzijdse informatie en een open communicatie. Voor ons is ieder kind uniek. Met de talenten van ieder kind als uitgangspunt geven we, samen met ouders, vorm aan de ontwikkelingen van onze leerlingen. Ons uitgangspunt is dat het opvoeden en de ontwikkeling van de kinderen een samenspel is tussen ouders en leerkrachten. De ouders vertrouwen het kind een groot deel van de dag aan ons toe, daar willen we de best mogelijke zorg voor dragen. Samen met de ouders gaan wij de uitdaging aan, om het kind een fijne schooltijd aan te bieden op De Meeander. Een school waar we met elkaar, ouders, leerlingen en team, trots op zijn. Bij de ontwikkeling van onze leerlingen staan de basisvakken rekenen en taal centraal. Daarnaast willen wij leerlingen uitdagen en motiveren om te leren. Dit doen wij o.a. door aan te sluiten bij hun belevingswereld, leerlingen te laten samenwerken en leerlingen in toenemende mate zelf verantwoordelijk te maken voor hun eigen werk en gedrag. Binnen ons onderwijs gaan we er namelijk vanuit dat het proces van leren net zo belangrijk is als het resultaat dat met leren wordt behaald. Uiteraard met elkaar en met respect voor ieders kwaliteiten. Wij willen het maximale uit de leerlingen halen en inspelen op de individuele kwaliteiten van elk kind. Als organisatie willen we elkaar (kinderen, collega s en ouders) stimuleren, motiveren en respecteren. Vanuit onze Christelijke identiteit geven wij vorm aan het samen leven en leren in en om de school. In een open sfeer bieden wij ruimte aan formele- en informele ontmoetingsmomenten in onze schoolgemeenschap. Wij willen binnen onze Brede school een doorgaande ontwikkelingslijn voor 0 tot 12 jarigen bieden, hierbij werken we samen met verschillende externe partners/instanties. Niet voor niets is onze slogan: De Meeander; zelf denken, samen doen! Betrokken Leerkrachten van De Meeander worden zeer nauw betrokken bij het opstellen van het schoolbeleid. Dit zie je dagelijks terug in het eenduidig vormgegeven onderwijsproces en in de passie voor het werken met kinderen. Voor kinderen voelt dit veilig en geborgen; de eerste voorwaarden om te komen tot leren. Onderlinge betrokkenheid vinden we ook van groot belang in onze samenwerking met ouders. De ouders zijn onze pedagogische partners. Om samen op te voeden moet je elkaar kennen. Je leert elkaar kennen door te praten over de ontwikkelingen van uw kind, elkaar te bezoeken en samen feesten en vieringen te beleven. Door de formele en informele ontmoetingen word je een leefgemeenschap. In onze leefgemeenschap stellen we centraal: veiligheid, verantwoordelijkheid en samenwerking, met respect als uitgangspunt.

7 Alles onder één dak Brede school De Meeander biedt onderwijs en flexibele opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar in een huiselijke en natuurlijke omgeving. Basisschool De Meeander en Kinderopvang Zonnekinderen werken samen vanuit een gezamenlijk beleid. In ons nieuwe gebouw hebben we alles onder één dak: onderwijs, dagopvang en voor en naschoolse opvang. Ouders hoeven daardoor maar naar één locatie en de kinderen blijven in een vertrouwde omgeving. Door onze intensieve samenwerking spreken we dezelfde taal, bieden we kinderen binnen de leerlingenzorg twaalf jaar lang duidelijkheid en structuur en zijn onze vieringen, thema s en activiteiten op elkaar afgestemd. Hierdoor onstaat er een doorgaande ontwikkellijn voor de kinderen. Gebouwen Onze school is opgesplitst in twee gebouwen. We hebben een vestiging in Heelweg en een vestiging in Varsseveld. Binnen de school werken we met een onderbouw en een bovenbouw (groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8) die ieder een eigen bouwcoördinator hebben. De directiewerkzaamheden en administratieve werkzaamheden vinden plaats in Varsseveld. Het gebouw in Heelweg heeft een eigen gebouwcoördinator. Het gebouw in Varsseveld Wij zijn een zogenaamde compacte Brede school. Een uniek concept, waarbij vooraf goed is nagedacht over de inrichting van het onderwijs en de opvang. Ons nieuwe gebouw in Varsseveld versterkt dit concept. Vernieuwend zijn de openheid van de school, het overzicht en de mogelijkheid tot het schakelen van ruimtes. Het schoolgebouw is zo opgezet dat onderlinge samenwerking en betrokkenheid wordt vergroot. In de speciale tussenruimtes tussen de lokalen, kunnen de kinderen rustig (samen) werken, met of zonder begeleiding van de leerkracht. Vanuit de ruime lokalen is er zicht op de prikkelarme tussenruimtes en andersom. Het nieuw ingerichte gebouw is bovendien voorzien van Topcooling en SchoolViseon. Topcooling is een systeem voor het koelen van een gebouw, waarbij de toppen in het dagelijkse temperatuurverloop worden afgevlakt. Wanneer bijvoorbeeld op een warme zomerdag de temperatuur flink oploopt, wordt de hoogte van de binnentemperatuur begrensd. SchoolViseon is een lichtsysteem ter bevordering van de concentratie, energie en rust, net wat past bij de activiteit van dat moment. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de spanningsboog, de concentratie en het gedrag van leerlingen wezenlijk verbeteren onder SchoolViseon licht. In en rond ons gebouw hebben we de beschikking over een theater, een kookcafé, een atelier en een avonturentuin. Dit biedt kansen om het leren op andere manieren vorm te geven.

8 Het gebouw in Heelweg Het schoolgebouw in Heelweg is een sfeervol oud gebouw dat in goede staat verkeert. Rondom het gebouw is er veel ruimte en rust. Doordat deze vestiging klein is, kent iedereen elkaar. Kinderen in Heelweg kunnen met het busje van Zonnekinderen vervoerd worden naar Varsseveld. Op deze wijze kunnen zij veilig en vlot gebruik maken van de diensten van Zonnekinderen voor en na schooltijd. Zo kunnen de kinderen uit Heelweg ook profiteren van het theater, het kookcafé en de avonturentuin in ons gebouw in Varsseveld. Identiteit Wij zijn een basisschool met een Christelijke identiteit, dat o.a. tot uiting komt door het gebruik van de methode Trefwoord, het vieren van Kerstmis, Pasen en een jaarlijkse kerkdienst met school in de Laurentiuskerk. Van ouders wordt bij de aanmelding gevraagd de Christelijke identiteit van de school te respecteren.

9 1.2 KINDEROPVANG ZONNEKINDEREN Voor het verzorgen van kinderopvang en buitenschoolse opvang hebben wij als Brede school De Meeander een samenwerkingsovereenkomst met Kinderopvang Zonnekinderen. School en kinderopvang hebben in de aanloop naar de nieuwbouw hard gewerkt aan de realisatie van een prachtig nieuw en fris pand, waarin zowel kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, als buitenschoolse opvang voor de 4 t/m 12- jarigen plaatsvindt. De locatie heeft de naam 'Sterrenkijkers'. Kinderopvang Zonnekinderen is een geregistreerde kinderopvanginstelling die voldoet aan de eisen die de Wet Kinderopvang stelt. Op onze locatie worden de kinderen in een ruimte opgevangen die past bij de filosofie van Zonnekinderen. Dagopvang 0 4 jaar Binnen de Sterrenkijkers bieden wij dagopvang aan voor kinderen van 0 tot 4 jaar in heterogene groepen. Veiligheid, geborgenheid en een, op de ontwikkeling van jonge kinderen gerichte, aanpak staan centraal in onze opvang. De groepen zijn fris en gezellig ingericht en hebben allemaal een eigen slaapruimte. Binnen de dagopvang wordt gebruik gemaakt van het ontwikkelingsgerichte VVEprogramma Startblokken. Spelactiviteiten en thema s zijn in Startblokken belangrijk. Jonge kinderen leren door bezig te zijn met onderwerpen uit de echte wereld. Startblokken speelt daarop in door kinderen, door middel van bij de leeftijd passende spelactiviteiten, te betrekken bij onderwerpen uit het leven van alledag. Kinderen doen niets liever dan spelen en spelactiviteiten bieden daarmee uitstekende kansen op leer- en ontwikkelingsprocessen. Baby s leren via contactspel de ander en hun omgeving kennen. Peuters spelen om te experimenteren, te onderzoeken, te maken en te ervaren wat het is om samen te zijn. Gezamenlijke thema s met de school zorgen ervoor dat gedeelde ervaringen mogelijk worden. Aangrenzend aan de groepsruimtes bevindt zich de ecologische avonturentuin, die speciaal is ingericht voor kinderen van deze leeftijd. Buitenschoolse opvang 4 12 jaar Na schooltijd is er tijd voor ontspanning. Onze buitenschoolse opvang biedt hiervoor volop mogelijkheden. Kinderen moeten hier niets, maar worden in de gelegenheid gesteld eigen keuzes te maken. Bij de Sterrenkijkers treft u bijvoorbeeld een kinderkookatelier aan. Verder zijn er in het schildersatelier volop mogelijkheden waar kinderen naar hartenlust hun creativiteit kwijt kunnen. Zonnekinderen heeft het buitenspelen hoog in het vaandel staan. Dit is vertaald in een ecologische avonturentuin die bij deze locatie is aangelegd. Voor de buitenschoolse opvang kan ook gebruik gemaakt worden van het schoolplein en de hier gesitueerde faciliteiten en de tegenover gelegen sporthal. Bij uitstapjes wordt gebruik gemaakt van een eigen busje. Naast het activiteitenprogramma van de eigen locatie komen ook onze sport-, natuur- en cultuurcoaches met regelmaat op de locatie, om samen met de kinderen activiteiten op het gebied van sport, natuur en cultuur vorm te geven.

10 Openingstijden: Dagopvang: dagelijks van uur uur Voorschoolse opvang: maandag t/m vrijdag uur uur Naschoolse opvang: maandag t/m vrijdag van einde schooltijd tot uur. In vakanties is de locatie hele dagen geopend van uur uur. Meer informatie Voor meer informatie kunt u een bezoek brengen aan de website of telefonisch contact opnemen met de afdeling Relatiebeheer (op werkdagen tussen uur) of via mail:

11 2. ONS ONDERWIJS 2.1 ONZE AANPAK Het onderwijs op De Meeander is handelingsgericht. Dat wil zeggen dat we steeds kijken naar wat dit kind, in deze groep, bij deze leerkracht nodig heeft. We werken met eigentijdse methodes, digitale schoolborden en tablets voor de kinderen, waar de kinderen op iedere plek in de school mee kunnen werken. De rijke leeromgeving in de groep stimuleert de ontwikkeling van alle kinderen. Samen leren doe je niet alleen met de leerkracht, maar ook met de kinderen onderling. We besteden veel aandacht aan zelfstandig en samen leren. Om de zorg voor de kinderen zoveel mogelijk in de groep te laten plaatsvinden, ontwikkelen onze leerkrachten zich continu door scholing en door coaching van interne specialisten. De zorg in de groep is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Gelukkig ontwikkelen de meeste kinderen zich goed in het pedagogische klimaat van de school. Drie keer per jaar bespreekt de groepsleerkracht alle leerlingen met de intern begeleider of de zorgspecialist. Waar nodig wordt het onderwijsaanbod of de begeleiding aangepast. Ons onderwijs wordt in groepsplannen beschreven en standaard twee keer per jaar geëvalueerd en waar nodig vaker. Ouders worden tijdens de verschillende gespreksmomenten op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind. Verloopt het onderwijsleerproces, om uiteenlopende redenen niet zoals verwacht, dan wordt in overleg met de ouders gekeken naar de vervolgstappen. Als een leerling een grote achterstand laat zien en een eigen programma voor een bepaald vakgebied volgt, wordt er een ontwikkelingsperspectief (OP) opgesteld. Niet altijd kunnen we zelf een probleem oplossen en zullen we advies of onderzoek van externe deskundigen nodig hebben om een goede begeleiding te kunnen bieden. Binnen onze stichting AccentScholengroep hebben we een eigen orthopedagogische dienst tot onze beschikking. Hierin werkt een multidisciplinair team samen om de scholen van Accent te ondersteunen. Hierdoor is de benodigde expertise, eventueel onderzoek en advies snel toegankelijk. We beschikken over een Meeandergroep. Hier krijgen kinderen die meer zorg nodig hebben, zolang het in de groep nog niet kan, in kleine setting begeleiding van een zorgspecialist. Er is ook een interne plusklas: De Meeanderplusgroep. Doel van deze groep is om leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong meer differentiatie en verrijking aan te bieden en te laten samenwerken met ontwikkelingsgelijken. De leerlingen gaan één keer per week naar De Meeanderplusgroep, waar ze werken onder begeleiding van een zorgspecialist. De voorwaarden om in De Meeanderplusgroep te komen kunt u inzien op school bij de intern begeleidster. 2.2 METHODEN EN LEERMIDDELEN In de wet staat welke vakken de kinderen moeten leren en van elk vak zijn kerndoelen aangegeven. Wij hebben bij deze kerndoelen heel zorgvuldig methoden en leermiddelen gekozen, want bij het lesgeven is een goede methode belangrijk. Wij zoeken steeds naar methoden, waarbij zelfstandig (samen) (ver)werken belangrijk is. Elke methode moet zo in elkaar zitten dat het tegemoet komt aan onderwijsbehoeften van kinderen. Hieronder geven we wat meer informatie over methoden en leermiddelen die wij op onze school gebruiken. Schatkist voor kleuters (groep 1en 2) De thema's voor de groepen 1 en 2, die we samen met Zonnekinderen vormgeven, worden voor de kinderen uitgewerkt naar activiteiten die de leerlijnen tot aan groep 3 goed volgen. Door deze thema's te combineren met de methode Schatkist voor kleuters ontstaat er een perfecte doorgaande lijn naar alle vakken en methodes van groep 3.

12 Lezen Veilig leren lezen (groep 3) Voor het aanvankelijk leren lezen in groep 3 maken we gebruik van de methode Veilig leren lezen. Via 'Veilig leren lezen' leren de kinderen systematisch technisch lezen en spellen. In de eerste helft van het jaar ligt het accent op het leren van de letters. De kinderen leren welke klank bij welk teken hoort. Deze klanken en tekens leren zij te verbinden tot woorden. In de tweede helft van het jaar leren kinderen complexere woorden lezen en spellen. Daarnaast krijgen het begrijpend lezen en het schrijven van tekst steeds meer aandacht. Naast het technisch lezen is er veel aandacht voor leesplezier. Op die manier leggen kinderen in groep 3 een stevig fundament voor hun taalleesontwikkeling. De methode 'Veilig leren lezen' wordt op De Meeander aangevuld met de methodiek 'Zo leren kinderen lezen en spellen' van José Schraven. Nieuwsbegrip XL Nieuwsbegrip is een interactieve en aansprekende methode voor begrijpend lezen voor groep 4 t/m 8. Wekelijks zijn er teksten en opdrachten aan de hand van actuele onderwerpen uit het nieuws. Naast de basislessen in de groep werken de kinderen individueel aan de opdrachten op de leerlingensite Met Nieuwsbegrip Basis en Nieuwsbegrip XL werken we aan de kerndoelen voor begrijpend lezen. Technisch lezen We zorgen ervoor dat voortgezette lezers veel leeskilometers kunnen maken. Daarvoor hebben we in het rooster diverse leesmomenten gepland. Kinderen die onvoldoende vooruitgaan, krijgen op onze school extra lees en instructietijd met behulp Tutor lezen en Ralfi lezen. Leesbevordering Het is belangrijk om het lezen op allerlei manieren te stimuleren. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, naast technisch lezen ook ontdekken dat lezen, spannend, leerzaam, verrassend, gezellig of ontroerend kan zijn. Kinderen ervaren steeds weer dat lezen de moeite waard is, maar vooral ook dat lezen leuk is! Ieder jaar besteden we aandacht aan het thema van de Kinderboekenweek. Daarnaast zijn er activiteiten zoals: De voorleeswedstrijd/presentatie; Het voorleesontbijt; Boekbesprekingen. Hoe kunnen ouders het leesproces stimuleren? Lezen leert het kind niet alleen op school. Als ouder heeft u grote invloed op hoe uw kind leert lezen. Met de volgende tips geeft u uw kind de beste voorbereiding op het leren lezen op school. Praat met uw kind. Als u vaak met uw kind praat, leert het kind veel woorden kennen die het zelf ook zal gaan gebruiken; Toon belangstelling. Het is heel goed om belangstelling te tonen en uw kind te laten merken dat u het leren lezen op school erg belangrijk vindt; Ga actief met lezen aan de slag. U kunt uw kind stimuleren en helpen bij het leren lezen. Bijvoorbeeld door allerlei activiteiten met uw kind te ondernemen waardoor hij of zij veel kan oefenen; Lees uw kind voor. Kinderen vinden voorlezen fijn, ook als ze zelf al kunnen lezen; Voorlezen is goed voor het verbeteren van de luistervaardigheid en de woordenschat van het kind; Herhaal sommige boekjes of verhalen. De kinderen weten dan al een beetje wat er komt en wat er ook al weer gebeurde; Ga samen met uw kind naar de bibliotheek. Sluit daarbij zoveel mogelijk aan bij de interesses van uw zoon of dochter. Wij vinden het enorm belangrijk dat kinderen veel plezier beleven aan lezen. Ouders kunnen aan dit leesplezier een goede bijdrage leveren. Hoe meer een kind leest, hoe beter het ook zal leren lezen. We noemen dat ook wel 'het maken van leeskilometers'. Tijdens het proces van het aanvankelijk

13 lezen, in groep 3, is dagelijks 10 tot 15 minuten lezen een goede richtlijn. Het is beter om iedere dag even te lezen, dan eens in de week een uur! Taal Taal op maat en Spelling op maat We werken met de methode Taal op maat in de groepen 4 t/m 8. Deze methode besteedt aandacht aan álle kinderen, dus de taalzwakke, de meertalige, de snelle en de taalvaardige leerling. De leerkracht heeft een belangrijke rol, maar tegelijkertijd is er veel aandacht voor zelfstandig werken. Kinderen werken zelfstandig wanneer ze daar aan toe zijn. Hierdoor kan onderwijs op maat gegeven worden aan kinderen die dat nodig hebben. Het maken van werkstukken, spreekbeurten en boekbesprekingen zijn ook onderdeel van de taallessenl. De spellingmethode 'Spelling op maat' versterken wij door daarnaast te werken met de aanvullende methodiek: ' Zo leer je kinderen spellen', van José Schraven. Rekenen De Wereld in getallen Op onze school gebruiken we voor het rekenonderwijs in de groepen 3 t/m 8 de rekenmethode'de Wereld in getallen'. De methode is opgebouwd volgens de beproefde dakpanconstructie: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren. Vooral tijdens de lessen zelfstandig werken is er gelegenheid om groepjes kinderen gerichte instructie te geven en individuele kinderen extra te begeleiden. Er is voor elk leerjaar een computerprogramma ontwikkeld. Voor de plusleerlingen wordt het pluswerkboek gebruikt. Lichamelijke oefening De kleuters hebben ieder dagdeel bewegingsonderwijs. Dit houdt in, dat ze met droog weer ongeveer drie kwartier buiten spelen per dagdeel. Als het regent of erg koud is, hebben ze in het speellokaal een gym of spelles. Eenmaal in de week is er een vast gymmoment. De jongens en meisjes van de groepen 3 t/m 8 van de locatie Varsseveld gymmen in de van Pallandthal. De kinderen van de locatie Heelweg gymmen in hun eigen gymzaal en nog liever buiten. Groep 7/8 van de locatie Heelweg kan ook gebruik maken van de Van Pallandthal in de winter. Ze gaan dan op de fiets. Kennisgebieden/wereldoriëntatie Voor de groepen 3 t/m 8 hebben we de methode Argus Clou (aardrijkskunde), Wijzer door de tijd (geschiedenis) en Natuurlijk (natuur en techniek). Het zijn methoden die kinderen nieuwsgierig maken, hen uitdagen en stimuleren met andere ogen naar de wereld te kijken. Naast het feit dat de methodes ruim voldoen aan de kerndoelen (daarin staat omschreven wat kinderen moeten beheersen) en ze de leerkracht vele mogelijkheden bieden om kennis over te brengen, bieden ze ook ruim voldoende mogelijkheden tot zelfstandig werken. Het les en werkboek maakt de lessen interactief, uitdagend en boeiend. Argus Clou Zelf de wereld ontdekken en onderzoeken. Dat doen we op onze school met de lesmethodes Argus Clou aardrijkskunde en Argus Clou natuur en techniek. Argus Clou is professor in alles. Aan de hand van een authentieke bron en ontdekvragen daagt hij kinderen uit om anders over de wereld na te denken. De kinderen ontrafelen mysteries, onderzoeken kijkplaten en ontdekken geheimen. Wijzer door de tijd Geschiedenis is van honderd jaar geleden en ook van vandaag. Geschiedenis ontstaat iedere dag opnieuw. Door de illustraties blijven kinderen zich verwonderen en lijkt het alsof zij er vroeger zelf bij zijn geweest. De methode laat kinderen ervaren dat zij zelf geschiedenis maken. Zo maken we de kinderen nieuwsgierig naar vroeger.

14 Expressie vakken In Varsseveld bieden we de expressievakken aan in een roulatiesysteem. Binnen dit systeem kunnen kinderen koken in de kookstudio, handvaardigheid doen in het atelier of optreden in het theater. Op de locatie Heelweg bieden we de vakken aan in de eigen groep. We maken daarbij gebruik van verschillende methodes en bronnen: Uit de kunst, Vier muziek met, Moet je doen en het internet. Engels Take it easy Take it easy is de methode Engels die gebruikt wordt vanaf de kleutergroepen. Op onze school wordt Engels aangeboden om kinderen al vroeg vertrouwd te maken met een vreemde taal. Ook leren kinderen dat Engels een belangrijke functie heeft als internationale taal. Ze ontdekken dat Engels de bron is van leenwoorden in de Nederlandse taal. Schrijven Pennenstreken Een goede schrijfhouding is één van de belangrijkste voorwaarden voor de ontwikkeling van een goed handschrift. De methode Pennenstreken gebruiken we voor de groepen 3 t/m 8. De versie van groep 3 is afgestemd op Veilig Leren Lezen, de lees taalmethode van deze groep. De methode biedt de mogelijkheid om het aanvankelijke schrijven direct te laten aansluiten bij het aanvankelijke lezen, want kinderen die leren lezen willen ook leren schrijven. Godsdienst/levensbeschouwing Trefwoord Als methode voor het vakgebied godsdienst en levensbeschouwing maken we op onze school gebruik van de methode Trefwoord. Trefwoord werkt op basis van een kalender. Alle groepen werken met de digitale versie waarbij de kalender elke dag op het digitale bord aan de kinderen wordt getoond. De methode heeft iedere dag een gedicht, spel, lied, verhaal of bijbeltekst. Gedurende enkele weken wordt één levensbeschouwelijk thema behandeld. Ieder schooljaar komen ongeveer 16 thema s aan bod. Deze thema s sluiten aan bij de belevings en ervaringswereld van de kinderen, bij actuele ontwikkelingen en vraagstukken in de samenleving. De thema s zijn gebaseerd op bijbelverhalen. In de handleiding vindt de leerkracht aanwijzingen om met de kinderen dieper in te gaan op het thema. De leerkracht maakt een selectie uit het aanbod. De methode bevat speciale uitwerkingen voor vieringen rond Kerstmis en Pasen, waarvan wij op onze school regelmatig gebruik maken. In de hogere groepen komen ook andere godsdiensten en geestelijke stromingen aan bod. Sociaal emotionele ontwikkeling Op De Meeander besteden we niet alleen aandacht aan leervakken zoals rekenen, taal en spelling, maar werken we ook aan de sociaal-emotionele vaardigheden van uw kind. Hierbij hanteren wij de methodes Kanjertraining en Taakspel. De thema s van Trefwoord en Kanjertraining koppelen we zoveel mogelijk aan elkaar. Leerkrachten die nog geen scholing hebben gevolgd voor Kanjertraining of Taakspel zijn op onze school verplicht de opleiding hiervoor te volgen. Kanjertraining Wij zijn een Kanjerschool. Dit houdt in dat bijna alle leerkrachten een opleiding van drie dagen gevolgd hebben om zo bevoegd te zijn om deze training te geven. Daarna hebben zij 3 jaar op teamniveau een bijscholingstraject gevolgd. De Kanjertraining bevat lesmateriaal met lessen die zijn ontwikkeld door en voor leerkrachten.

15 Kanjerlessen zijn effectief, duidelijk, verhelderend en helpen kinderen een keuze te maken in hun gedrag. De lessen gaan van een positieve levensvisie uit en zijn toekomst en oplossingsgericht voor zowel kinderen, leerkrachten als ouders. We spreken op onze school de Kanjertaal. Met Kanjertraining proberen we de volgende doelen te bereiken: de leerkracht wordt gerespecteerd; pestproblemen lossen zich op; leerlingen durven zichzelf te zijn; leerlingen voelen zich veilig; leerlingen voelen zich op elkaar betrokken; leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen; leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen. De Kanjerregels zijn in iedere groep op posters terug te vinden. We gebruiken ze in de omgang met elkaar. wij vertrouwen elkaar wij helpen elkaar niemand speelt de baas niemand lacht uit niemand doet zielig Taakspel Tijdens een aantal lessen in de week werken we ook met Taakspel in de klas. Taakspel is een groepsproces gericht op het geven van complimenten en negeert ongewenst gedrag. Door regelmatig Taakspel te spelen tijdens de reguliere lessen, ontstaat er een betere sfeer in de groep. De nadruk ligt op het gewenst gedrag en leerlingen verantwoordelijk te maken voor hun eigen gedrag. Hierdoor houden leerlingen zich beter aan klassenregels en kunnen de leerlingen beter en taakgericht werken. Leerlingen spelen Taakspel in teams tijdens de reguliere lessen of activiteiten. De leerkracht en de leerlingen bespreken welke klassenregels er tijdens Taakspel gelden. De teams krijgen punten. Wanneer ze voldoende punten overhouden, komen ze in aanmerking voor de - vooraf besproken -beloning. De leerlingen stimuleren elkaar om zich aan de regels te houden. Voor meer informatie, zie: en Burgerschap en sociale integratie Burgerschap en sociale integratie bevorderen we met Trefwoord en Kanjertraining. Onze visie daarop is: Als een mens sterk staat in zijn eigenheid, zichzelf durft te zijn, sterk is in zijn eigen identiteit, dan is hij beter in staat om te gaan met zichzelf en de medemens. Dit levert een positieve bijdrage aan de maatschappij en in het bijzonder het samen leven in deze maatschappij. Schooltelevisie De NOT verzorgt voor de kinderen van de basisschool veel interessante uitzendingen over de meest uiteenlopende onderwerpen. De uitzendingen zijn onder schooltijd. Welke lessen een bepaalde groep gaat volgen, is afhankelijk van de keuze die de groepsleerkracht maakt en of ze aansluiten bij het lesprogramma van die groep. Moderne Media Computers De computer is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Alle ruimtes, van klaslokaal tot administratie, van directieruimte tot spreekkamers, beschikken over multimedia computers. Alle onderwijssoftware behorende bij de methodes voor taal, rekenen en spelling staan geïnstalleerd op de centrale server. Het Leerlingvolgsysteem van Parnassys wordt door elke groepsleerkracht voor zijn of haar groep beheerd. Op onze school worden computers voor de volgende doeleinden gebruikt:

16 als hulp bij het inoefenen van aangeboden leerstof (m.b.v. de educatieve software); in speelse situaties; onder toezicht van de leerkracht; als intern en extern communicatiemiddel ( ); als verzamelplek van belangrijke informatie, waaronder het leerlingvolgsysteem en het digitale leerlingenarchief; als informatiebron; ter ondersteuning van de lessen, spreekbeurten e.d. Via Kennisnet, een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, waarbij o.a. alle basisscholen van Nederland zijn aangesloten, leren de kinderen vanuit alle werkplekken hoe zij bruikbare informatie kunnen verzamelen. Vervolgens worden vaardigheden ingeoefend waardoor kinderen in staat zullen zijn de gevonden informatie te verwerken. Veilig internetten Als school zijn wij blij dat wij van alle nieuwe technieken gebruik kunnen maken en de kinderen kunnen onderwijzen met het gebruik van computer en digitaal schoolbord. Met behulp van internet kunnen wij meer aanvullende, versterkende en interactieve lesstof aanbieden. Tevens kunnen de kinderen grote hoeveelheden informatie opzoeken en ordenen en maken zij kennis met de mogelijkheden van de informatietechnologie. Zodra kinderen leren lezen en schrijven, kunnen ze in principe zelfstandig het web op. Het internet is zeer boeiend maar niet zonder gevaren. Als kinderen een aantal dingen weten en zich aan een aantal afspraken houden, is de kans kleiner dat ze vervelende dingen meemaken. Vergelijk het met verkeersregels: het is handig als je er een aantal kent wanneer je gaat deelnemen aan het verkeer. Het team van De Meeander vindt het belangrijk dat kinderen leren omgaan met het internet. Mediawijsheid Als u zich afvraagt wat kinderen en jongeren doen op internet en hoe je daar als ouder mee omgaat, verwijzen wij u naar de website Cyberpesten is helaas een veelvuldig voorkomend probleem. Het is de taak van school en ouders om elkaar op de hoogte te brengen als hiervan sprake is. Sociale media- en internetprotocol De school hanteert een internetprotocol en een protocol sociale media. Dit protocol is in te zien op onder het kopje 'ouders'.

17 3. KWALITEIT 3.1 SCHOOLPLAN Zorgen dat er goed onderwijs wordt gegeven is de kerntaak van de school. We leggen systematisch onze school onder de loep om vast te stellen wat goed loopt en wat verbeterd moet worden; dit noemen we de kwaliteitszorg. Vervolgens gaan we planmatig werken aan de verbetering van de kwaliteit. Dit staat in onze visie en in de uitgangspunten van het schoolplan. Het schoolplan is in te zien op onze website onder het kopje 'informatie'. Ook onderzoeken we het welbevinden van een ieder op school. Dit doen we 1 keer per 2 jaar onder leerlingen en leerkrachten en 1 keer per 4 jaar onder de ouders. De resultaten hiervan nemen we mee in ons schoolplan. 3.2 ONZE OPBRENGSTEN De eindtoets van CITO is één van de indicatoren op basis waarvan de kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald. Rekening houdend met de kenmerken van onze leerlingenpopulatie kan worden gesteld dat de resultaten op het niveau zijn dat van onze school mag worden verwacht. De cito eindscores* van de afgelopen drie jaren waren achtereenvolgens; De meeander Landelijk gemiddelde ,1 534, ,5 534, ,3 535,1 *De scores lopen van 501 t/m 550 Uitstroom naar het voortgezet onderwijs (VO) Aantal l.l. groep 8 Advies LWOO. Advies Vmbo Advies Havo Advies VWO Advies VWO TTO Advies Gymnasium Meeander Voor leerlingen met een ernstige dyslexie is in het VO in sommige gevallen een LWOO verwijzing afgegeven om voor deze leerlingen een zo optimaal mogelijk onderwijsaanbod te bieden.

18 4. ZORG 4.1 DE WET PASSEND ONDERWIJS VANAF 1 AUGUSTUS 2014 Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs operationeel. Passend Onderwijs is bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs te versterken en om te voorkomen dat kinderen thuiszitten in plaats van naar school te gaan. Elk kind heeft immers recht op kwalitatief goed onderwijs! De scholen van Accent participeren in twee samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs: Doetinchem en de Oost Achterhoek. Beide samenwerkingsverbanden omarmen de doelstelling om het onderwijs voor iedere leerling zo gewoon mogelijk en zo nabij mogelijk te organiseren. Deze doelstelling is gebaseerd op de gedachte dat mensen met beperkingen recht hebben op integratie in de samenleving. Steeds meer kinderen die voorheen naar het Speciaal Onderwijs werden verwezen, gaan naar onze reguliere basisscholen. Onze speciale basisschool nieuwhessen biedt daarbij als complementaire school onderwijs aan kinderen met complexere onderwijsbehoeften. In de Ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden wordt de gewenste onderwijskwaliteit beschreven. De ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs Doetinchem en de Oost Achterhoek zijn te vinden op de website (onder het kopje Onderwijs). De Meeander valt in het samenwerkingsverband Doetinchem. De zorgplicht Schoolbesturen krijgen zorgplicht. Dit houdt in dat scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling een passende onderwijsplek krijgt. Als de school de leerling niet de extra ondersteuning kan bieden die hij nodig heeft, is het verplicht om in overleg met de ouders een passend aanbod op een andere school te bieden. Passende ondersteuning overstijgt bij een aantal kinderen (en ouders) het schooldomein. De school zorgt met de gemeenten en zorginstellingen voor een integrale aanpak. Dit houdt in dat er gesignaleerd wordt of er extra ondersteuning in de leefomgeving van het kind noodzakelijk is (stap 3 van de zorgroute). De procedure voor aanmelding bij het regulier onderwijs is conform de wet Passend Onderwijs - als volgt: Ouders melden hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur aan. Dit kan worden gedaan vanaf de dag waarop het kind de leeftijd van 3 jaar bereikt. Het is net als nu mogelijk om een kind bij meerdere scholen tegelijk aan te melden. De ouders melden tenminste 10 weken voor de datum waarop toelating wordt gevraagd aan en geven bij de aanmelding aan bij welke school of scholen eveneens om toelating is verzocht. De school beoordeelt of het een kind betreft dat extra ondersteuning nodig heeft. Hiertoe kan de school de ouders verzoeken gegevens te overleggen over welke ondersteuning het kind nodig heeft, aangevuld met informatie van een voorschoolse voorziening en/of vorige school. Van ouders wordt verwacht zij die informatie met school deelt (informatieplicht). De school moet binnen zes weken beslissen of de leerling kan worden toegelaten. Deze periode kan eenmaal met maximaal vier weken worden verlengd.

19 Als een school de leerling niet kan toelaten, moet de school (of het schoolbestuur) na overleg met ouders een passende onderwijsplek op een andere school zoeken. Dat kan een reguliere school zijn of een school voor speciaal (basis)onderwijs. Belangrijk daarbij is dat een goede balans wordt gevonden tussen de wensen van ouders en de mogelijkheden van scholen. Hierbij kan het samenwerkingsverband ondersteuning bieden. Voor leerlingen waarvan bekend is dat ze extra ondersteuning nodig hebben, kan het samenwerkingsverband of het schoolbestuur in samenspraak met school en ouders een arrangement op stellen. Daarmee kan een leerling met extra ondersteuning naar het reguliere onderwijs. Voor leerlingen die lichte ondersteuning (SBO) of zware ondersteuning (SO) nodig hebben, is een 'toelaatbaarheidsverklaring' nodig. Deze kan worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Daarmee kan de leerling respectievelijk naar het speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs. Bij de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring wordt: -er eerst wordt gekeken naar de versterking van het aanbod op de eigen school van de leerling; -er vervolgens gezocht naar een andere basisschool in de buurt; -als derde stap onderzocht of het aanbod van het speciaal basisonderwijs passend is; -en als vierde stap automatisch gekeken naar een goede plek binnen het speciaal onderwijs. De zorgroute De zorgroute geeft het niveau van ondersteuning van de leerling aan. De ondersteuning van de leerling start bij de basisondersteuning van de school. Extra ondersteuning op school wordt ingezet door Accent. Bovenschoolse ondersteuning kan aangevraagd worden bij het het Onderwijszorgloket (samenwerkingsverband Doetinchem).

20 Zorgroute Basisondersteuning op en door de school Stap 1Leerkracht in de groep observeert, signaleert, voert kindgesprek en werkt handelingsgericht.leerkracht overlegt met collega s/ collegiale consultatie. Leerkracht in gesprek met ouders over de ontwikkeling van hun zoon of dochter. Leerkracht informeert ouders over HGW en wisselt ervaringen uit. De expertise van de ouders wordt gebruikt. Stap 2Leerkracht overlegt met internbegeleider tijdens groepsbespreking. Twee keer per jaar worden kinderen met sociaal emotionele vraagstellingen besproken (conform verplichting meldcode en ZorgOog). Leerkracht in gesprek met ouders, delen zorgen, uitwisselen ervaringen, afstemmen aanpak. Stap 3Leerkracht overlegt in zorgteam (leerkracht, internbegeleider en orthopedagoog).hgw formulier invullen:- wat of wie is er nodig binnen de school?- wat of wie is er nodig buiten de school? Aanvraagformulier ondersteuning OPD invullen. Waar mogelijk de leerling betrekken. EXTRA ONDERSTEUNING OP SCHOOL DOOR SCHOOLBESTUUR Stap 4 - Internbegeleider, leerkracht, directeur en orthopedagoog bespreken in zorgteamoverleg het inschakelen van expertise op school en/ of thuis (expertise SO, smw, cio, svib).-toeleiding naar de jeugdhulpverlening (Ondersteuningsteam Zios). -Evalueren/ rapporteren van de inzet van de expertise. -Verwijzing naar een andere basisschool onderzoeken. Ouders als partner in ondersteuning betrekken bij gesprek en toestemming regelen. Waar mogelijk de leerling betrekken. Vraaggestuurde ondersteuning realiseren. BOVENSCHOOLSE ONDERSTEUNING Stap 5 Inbrengen bij het ZATT t.b.v.:- toelaatbaarheidsverklaring SBO, SO en observatieplaats. Toestemming ouders regelen. Ouders worden altijd voor een bespreking in het ZATT uitgenodigd. VERVOLG: ONDERWIJS- EN ZORG OP MAAT Stap 6 - Ondersteuning/aanpassingen in reguliere school realiseren. - Aangepaste onderwijsvorm buiten reguliere school, zoals SBO, SO of observatieplaats realiseren. -Terugplaatsing naar Bao of SBO op basis van het ontwikkelingsperspectief van de leerling realiseren. - Aangepaste voorzieningen voor jeugdzorg tijdens en na schooltijd realiseren. - Afstemming school- en behandeling jeugdhulpverlening realiseren. School steunt ouders bij keuze: - eigen school kind - Bao Bao - observatieplaats - SBO - SO SO en SBO handelen conform het ontwikkelingsperspectief van de leerling en plaatsen in overleg met ouders en de ontvangende school de leerling terug naar Bao of SBO. Het ZATT wordt hiervan op de hoogte gesteld.

De Meeander. schoolgids

De Meeander. schoolgids De Meeander schoolgids EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s)/ verzorger(s), De basisschool is een stukje van het leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer

Nadere informatie

De Meeander. schoolgids

De Meeander. schoolgids De Meeander schoolgids EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s)/ verzorger(s), De basisschool is een stukje van het leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer

Nadere informatie

De vijf stappen van de meldcode worden ook beschreven op de website van ZorgOog-jeugd en gezin Achterhoek: www.zorgoogachterhoek.nl.

De vijf stappen van de meldcode worden ook beschreven op de website van ZorgOog-jeugd en gezin Achterhoek: www.zorgoogachterhoek.nl. Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling De wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling treedt 1 juli 2013 in werking. De meldcode is bedoeld om professionals sneller

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) april 2016 1 Schoolondersteuningsprofiel: Is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2014 2015 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Dr. Albert Schweitzer. Het SOP is tot stand gekomen met door de monitor basisondersteuning,

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016 Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2015-2016 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014 Contactgegevens school Naam Joost van den Vondelschool Straat + huisnummer Huijgenslaan 41 Plaats Amersfoort Postcode 3818 WB Land Nederland Brinnummer 16GL Telefoon (33)4617997 E-mailadres directie@vondel.net

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van

Schoolondersteuningsprofiel van Schoolondersteuningsprofiel van 1. Inleiding De Zwaluw ligt aan de rand van het dorp Nes aan de Amstel. De school telt rond de 100 leerlingen, die zijn verdeeld over 5 groepen. In het gebouw zijn ook een

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Welkom in groep 8. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Welkom in groep 8. Beste ouder(s)/verzorger(s), Welkom in groep 8 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u het informatieboekje van de groep, waarin uw zoon of dochter dit schooljaar zit. Voor elke groep is er een eigen boekje met daarin belangrijke

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 6

Informatie. vakgebieden. Groep 6 Informatie vakgebieden Groep 6 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school Casper Diemerschool Ingevuld op Oktober 2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Casper Diemerschool is een school waar les gegeven

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

Vormgeven aan passend onderwijs binnen De Wheemschool

Vormgeven aan passend onderwijs binnen De Wheemschool Vormgeven aan passend onderwijs binnen De Wheemschool De Wheemschool heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel Onderwijs Ondersteuningsprofiel CBS De Ark 1. Naam en adres CBS De Ark Acaciahage 17 19 9501 WD Stadskanaal Tel: 0599-614924 email: de-ark@picto.nl www.cbsdeark.picto.nl 2. Denominatie Wij zijn een open

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2016-2017 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 251 Klassendeler: 27 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een Christelijke basisschool. We lezen en werken

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester Schoolondersteuningsprofiel 14QN00 IBS De Twamester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GE√ŹNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 4

Informatie. vakgebieden. Groep 4 Informatie vakgebieden Groep 4 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 5

Informatie. vakgebieden. Groep 5 Informatie vakgebieden Groep 5 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De Fontein Algemene gegevens School De Fontein BRIN 04FI Locatieleider Mw. L. v.d. Wel Adres Hoyledestraat 23, 3036 LP Rotterdam Telefoon 010-4659366 E-mail

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Wieling. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke verplichting.

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Inleiding GBS De Open Kring is een gereformeerde basisschool binnen schoolvereniging Veluwe Plus. We worden in veel ondersteuningsvragen op dit moment ondersteund door zorgteam

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel 't Kruisrak - 30 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel 't Kruisrak - 30 oktober 2014 Contactgegevens school Naam 't Kruisrak Straat + huisnummer Vogelpad 3 Plaats Bunschoten Postcode 3752 KV Land Nederland Brinnummer 08EN Telefoon (033)298-4260 E-mailadres admin@kruisrak.nl 1B. Onderwijskundig

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 270 Klassendeler: 25 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een groeiende, moderne, Christelijke basisschool.

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Informatie avond. ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015

Informatie avond. ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015 Informatie avond ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015 Even voorstellen Natascha de Jong maandag, donderdag en vrijdag. ndjong@ichthusbaambrugge.nl Jorne van Ginkel dinsdag en woensdag (eindstage).

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Behandeld met HB specialist in de periode september november Besproken in pedagogisch team d.d Kwaliteitszorg Notitie Nobel

Behandeld met HB specialist in de periode september november Besproken in pedagogisch team d.d Kwaliteitszorg Notitie Nobel Pcb De Hoeksteen Kwaliteitszorg Notitie Nobel Kwaliteitszorg Notitie Nobel Behandeld met HB specialist in de periode september november 2013 Besproken in pedagogisch team d.d. 19 11 2013 Vastgesteld d.d.

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 IKC Het Sterrenbos 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van IKC Het Sterrenbos. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuningsprofiel Moment van opstellen 2012/08/01 1 e tussenevaluatie 2014 11 18 Typering van onze school De Klankhof/ 't Kofschip zijn twee kleine, sfeervolle locaties met een veilige sfeer

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel St. Jozefschool - 31 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel St. Jozefschool - 31 oktober 2014 Contactgegevens school Naam St. Jozefschool Straat + huisnummer Walter van Amersfoortstraat 38 Plaats Achterveld Postcode 3791 AR Land Nederland Brinnummer 16VV Telefoon (34)245-1956 E-mailadres info@jozefachterveld.nl

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan 1 2321TZ leiden 2324ER Leiden 071-5722141 0715763314 Daltonschool Leiden en de Sleutelbloem zijn twee locaties

Nadere informatie

De Schakel in het kort.

De Schakel in het kort. CBS De Schakel De Schakel in het kort. Wij zijn een Christelijke school! Tien groepen; groep 1 t/m 8 en groep 1 t/m 5 Twee locaties: Hoofdgebouw Dependance Botter 40-77 Kennemerland 17 Uitgangspunten:

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Bezoekadres: Dorpshuisweg 36A Postadres: Postbus 19 9617 ZG Harkstede Voor Openbaar Onderwijs Tel: 050-4041675 URL: www.obsdriespan.nl e-mail: mailbox@obsdriespan.nl Schoolondersteuningsprofiel Naam school

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Jenaplan basisschool Donatushof Schoolondersteuningsprofiel Jenaplan basisschool Donatushof Schooljaar 2014-2015 Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge Ter inleiding In het kader van de Wet

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

Kom eens langs voor een rondleiding!

Kom eens langs voor een rondleiding! Hele dagopvang 0-4 jaar Peuterspeelzaal 2-4 jaar Buitenschoolse opvang 4-13 jaar Kom eens langs voor een rondleiding! www.kindcentrumdeark.nl Omdat leren een Kunst is!? Inschrijven Kijk op eark.nl dcentrumd

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Schoolondersteuningsprofiel 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d.

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d. 1 ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook de creativiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid Op REIS met Kids2b Kids2b Kids2b is zeer verheugd dat u uw kind aan ons toevertrouwd. Wij begrijpen dat het voor S I E R u als ouder een grote stap is om een deel van de zorg en opvoeding van uw kind te

Nadere informatie

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool 10 Aanmelding en zorgplicht basisschool Deze bijlage is een toelichting bij het schema in het Ondersteuningsplan op pagina 17. De cijfers in het schema corresponderen met de uitleg in deze bijlage. 20

Nadere informatie

Informatieboekje GROEP 3

Informatieboekje GROEP 3 Informatieboekje GROEP 3 Schooljaar 2015-2016 Informatie groep 3 De dag begint in groep 3 vaak met een inloopmoment. Vanaf 08.20 uur komen de kinderen in de klas en kiezen een activiteit van het planbord.

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van de Algemene basisschool Comenius, Celebesstraat 7 te Den Helder, onderdeel van Stg. Algemeen Basisonderwijs Comenius.

Ondersteuningsprofiel van de Algemene basisschool Comenius, Celebesstraat 7 te Den Helder, onderdeel van Stg. Algemeen Basisonderwijs Comenius. Ondersteuningsprofiel van de Algemene basisschool Comenius, Celebesstraat 7 te Den Helder, onderdeel van Stg. Algemeen Basisonderwijs Comenius. Scholengroep Den Helder Noord. Functie van het ondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Cornelis Haak School

Cornelis Haak School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Cornelis Haak School Algemene gegevens School Cornelis Haak School BRIN 11BY Directeur J. Ligthart Locatieleider R. Liefhebber Adres Algiersstraat 6, 3067 MZ

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Passend Onderwijs in Friesland. hoe zit dat precies

Passend Onderwijs in Friesland. hoe zit dat precies Passend Onderwijs in Friesland hoe zit dat precies Passend Onderwijs is de nieuwe manier waarop in het onderwijs extra ondersteuning aan leerlingen met leer- of ontwikkelingsmoeilijkheden wordt gegeven.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Even voorstellen. Juf Eveline Juf Annette Juf Kim LIO stagiaire

Even voorstellen. Juf Eveline Juf Annette Juf Kim LIO stagiaire Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Juf Eveline Juf Annette Juf Kim LIO stagiaire Werkdagen: Juf Eveline: donderdag Juf Annette: maandag dinsdag woensdag vrijdag Juf Kim: maandag dinsdag en soms een

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats

Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats Rekenen Wij werken met Wereld in getallen. Deze methode kent

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 12TV00 Daltonschool Ees

Schoolondersteuningsprofiel. 12TV00 Daltonschool Ees Schoolondersteuningsprofiel 12TV00 Daltonschool Ees Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar Uw kind in vertrouwde handen Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar SKSG verzorgt alle vormen van professionele kinderopvang op kindercentra en bij gastouders. Voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Onze

Nadere informatie