NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 6 e JAARGANG NR. 16 VRIJDAG 11 MEI KerkVenster. Restauratie in volle gang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 6 e JAARGANG NR. 16 VRIJDAG 11 MEI 2007. KerkVenster. Restauratie in volle gang"

Transcriptie

1 1 NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 6 e JAARGANG NR. 16 VRIJDAG 11 MEI 2007 KerkVenster In HISTORISCH dit nummer MOMENT tekst WYTZE ANDELA IN DE TOREN WORDT FLINK HUISGEHOUDEN Tekst JOHAN V.D. BURG - Foto s JAN OBERINK EN GERARD WIGGERS Pagina 2 Koninklijk onderscheiden In de toren wordt flink huisgehouden Restauratie in volle gang Pagina 4 Meditatieve wandelink in Bredevoort Pagina 13 Stichting Passion vraagt vrijwilligers Pagina 15 Opgave kinderkampen Volgende editie van KerkVenster verschijnt op 25 mei Het zal niemand zijn ontgaan dat de laatste maanden hard wordt gewerkt aan de restauratie van onze kerk. Van buiten is het niet te zien, maar ook binnen in de toren wordt flink huisgehouden. Wat er allemaal gebeurt Aan de buitenkant wordt op verschillende plaatsen gewerkt. Het voegwerk wordt gerestaureerd en daar waar nodig worden tufstenen vervangen. Ook de goten worden daarbij gerenoveerd. Daarnaast is goed te zien dat de tuinmuur rond de kerk wordt opgeknapt evenals twee trappen. Overigens behoren het opknappen van de tuinmuur en de trappen niet tot het oorspronkelijke restauratieplan, maar worden deze klussen nu meegenomen in het werk. Deze zaken kunnen binnen de totale oorspronkelijke begroting van het College van Kerkrentmeesters worden uitgevoerd. (Over de trappen verderop in dit artikel meer) Het College van Kerkrentmeesters neemt deze klussen nu ook Vervolg op pagina 3

2 2 COLOFON Overdenking... tekst ANNE WOPKE DE VLIEGER KerkVenster is het nieuwsblad van en voor de Protestantse Gemeente Aalten en de Protestantse Gemeente Bredevoort. Het verschijnt elke veertien dagen. In de vakantieperiodes verschijnen edities van drie of vier weken. KerkVenster wil een open raam zijn, waardoor een ieder naar binnen en naar buiten kan kijken. Het blad gunt een blik op het kerkelijk leven binnen de aangesloten gemeenten, maar heeft ook aandacht voor wat zich buiten het eigen kerkelijk erf afspeelt. KerkVenster beoogt zo een venster te zijn op kerk en wereld, waarbij het uiteindelijk gaat om het verhaal van God en mensen. Logo In het logo van KerkVenster valt het witte kruis op. De wereldbol in het midden wijst op de aarde, die is toevertrouwd aan mensen. De ring symboliseert het plaatselijk en wereldwijd samenkomen van de gemeente van Christus en geeft het kerkelijk jaar aan met de kleuren paars, wit, groen en rood. De kleur geel in de hoeken duidt op het doorbrekende licht van Gods Koninkrijk. Uitgever KerkVenster wordt uitgegeven door de Stichting voor PR en Communicatie. Adres: Kerkstraat 2, 7121 DN Aalten. Tel , b.g.g Redactie Wytze Andela (hoofdredacteur), Date van der Zaag (eindredactie), Ria Evertse-de Vos (eindredactie), Hans de Boer, Hanneke Drenth, Liesbeth Greijdanus, Marijn Kraaijenbrink (coördinator jeugdredactie). Beeldredactie: Jan Ebbers, Jan Oberink. Andersumme: Everdien Lammers. Coördinatie Arnold Arentsen. Financiën Eenmaal per jaar wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om KerkVenster te kunnen bekostigen. Deze bijdrage is aftrekbaar als gift. Belangstellenden buiten Aalten en Bredevoort kunnen een postabonnement op KerkVenster nemen. De abonnementskosten bedragen 45,00 per jaargang. Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnr , t.n.v. KerkVenster Aalten. Penningmeester: Jan Meijnen, tel Bezorging De bezorging wordt gedaan door vrijwilligers. Hoofd van de distributiecommissie is Wim Ligterink, tel Hier kunt u terecht met klachten over de bezorging en voor het aanvragen van de extra nummers. Vormgeving Het verzamelen van de kopij en de rubricering worden verzorgd door de vormgevingscommissie. Hoofd van deze commissie is: Tiny Oosterink, tel KerkVenster wordt in eigen beheer opgemaakt door Arjan Ligtenbarg en Kathy Wolterink-Mulder. Druk Senefelder Misset, Doetinchem. Oplage 4050 ex. Inleveren kopij De kopij dient te worden aangeboden op diskette of per in Word 97 of hoger, in txt-formaat. Illustraties en/of foto s altijd in aparte bestanden (JPEG, etc.) aanleveren. Uiterste inleverdatum kopij per is woensdag 16 mei voor uur. Voor evt. geschreven of getypte kopij en kopij op diskette geldt als uiterste inleverdatum maandag 14 mei 2007 voor uur. Aanleveradressen Brievenbus KerkVenster, Kerkstraat Bus kerkelijk bureau Zuiderkerk, Ludgerstraat Jeugdredactie, Spinkatstraat 7 KerkVenster Overname van artikelen alleen met toestemming en bronvermelding Uitverkoren Leuk dat je langskomt, je moest zeker in de buurt zijn! Nee, ik kom speciaal voor jou alleen hierheen. Een dergelijke dialoog zegt heel veel over uitverkiezing. Degene die zegt je moest zeker in de buurt zijn durft er niet op te hopen dat de ander speciaal voor hem (haar) komt. De zon breekt plotseling krachtig door als dat wel het geval blijkt te zijn. In mijn eerste gemeente werd ik dominee nadat er een hoorcommissie op bezoek was geweest. Bijna was het beroep niet doorgegaan, want de commissie deelde mee dat, als ik het niet deed, men onmiddellijk door zou reizen naar kandidaat nummer twee. Reist u dan maar door, had ik de neiging te zeggen. Ik zei het niet en ik werd beroepen. Maar ik had niet het gevoel echt uitverkoren te zijn. De personeelschef die tegen zijn werknemer zegt voor u drie anderen heeft er ook al niet al te veel van begrepen. Hij gaat voorbij aan de uniciteit van die ene werknemer en hij zou nu juist tot taak moeten hebben die uniciteit te onderstrepen. Ook in zakelijk opzicht zou hij zo veel meer aan die werknemer kunnen hebben. Maar het gaat hier uiteraard om méér. Het geloof in God houdt in dat ik geloof dat God speciaal van mij houdt. Niet omdat Hij ook niet van anderen houdt, maar zijn unieke relatie met Hem maakt KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN Vrijdag 27 april was er in activiteitencentrum de Pol een feestelijke bijeenkomst in verband met de uitreiking van koninklijke onderscheidingen aan enkele Aaltenaren. Gerrit Hartemink was één van de personen die een onderscheiding kreeg. Gerrit werd benoemd als lidmaat in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn werk als organist in Winterswijk en Aalten. Gerrit heeft meer dan 50 jaar de kerkdiensten begeleid op het orgel. De Protestantse Gemeente van Aalten feliciteert Gerrit van harte met deze koninklijke onderscheiding. Henk ter Maat en Gerrit ter Maat kregen eveneens een onderscheiding voor hun vele vrijwilligerswerk o.a. ook voor onze kerkelijke gemeente. Wij hebben hen ook van harte gefeliciteerd. Namens de Kerkenraad G.A. Ter Horst dat ik mijn leven als waardevol zie en uitgetild boven de grauwheid van iedere dag. God is de waarborg voor uniciteit. Van ieder mens. Gods benadering van de mens, die éne unieke mens die Hij liefheeft, kan en mag zich doorzetten in de benadering die een mens ten opzichte van een ander mens heeft. Een personeelschef die in God gelooft kan eenvoudig niet over zijn lippen krijgen: Voor u drie anderen. School gaan in Gods benadering leidt tot inzicht in de verhoudingen van mensen onderling. Leren leidt tot leven. Er schuilt, als overal, natuurlijk ook een addertje onder het gras. Je kunt ook doen alsof die éne mens uniek is voor je, om een beter resultaat te krijgen. Grondregel nummer één bij sollicitatiegesprekken (leidraad voor managers): Doe alsof die ene sollicitant de enige is die uw bedrijf vooruit kan helpen. Demonische persoonlijkheden hebben van deze kracht gebruik gemaakt. Zij hebben daarbij echter niet die ander als doel in zichzelf gezien, maar als middel. Het bederf van het beste is het slechtste. De Don Juans weten er alles van. Achter mij zijt Gij, voor mij, rondom mij: Gij hebt Uw hand op mij gelegd. Dit te vatten - het is mij te wonderbaar, te verhevenik reik er niet toe (Psalm 139: 5,6) bron: Foto's aangeleverd door Jan Egbers - fam. G. ter Maat - Carolien ter Maat Koninklijk onderscheiden Gerrit Hartemink Gerrit ter Maat Henk ter Maat

3 3 IN DE TOREN WORDT FLINK HUISGEHOUDEN Het opknappen van de tuinmuur is een stukje vakwerk geworden. Zo is het bijvoorbeeld bijna niet te zien dat er veel nieuwe stenen zijn verwerkt. VERVOLG VAN PAGINA 1 Er ontstond even een onduidelijke juridische situatie. Er was een kans dat het bedrijf een doorstart zou maken. Niet bekend was of dat bedrijf de opdracht zou kunnen claimen. Daar komt bij dat nummer 2 bij de aanbesteding duurder was en inmiddels aangaf het niet meer voor de geoffreerde prijs te kunnen doen. Tja, en voor je daar dan helemaal uit bent, ben je enkele maanden verder. Net als bij een oud huis: als je begint te renoveren, weet je niet wat je tegenkomt. Gelukkig zijn er geen ernstige onvoorziene gebreken aan het licht gekomen. Toch hebben wij met enkele problemen te kampen (gehad). mee omdat de huidige restauratie de laatste fase is van het totale restauratieplan. Wanneer deze restauratie gereed is, is de hele kerk, inclusief trappen en tuinmuur, weer in een prima staat en kan deze de komende tientallen jaren mee! Nieuw is dat de firma Obbink uit Lichtenvoorde de wijzerplaten van de kerkklokken gaat verlichten. Voorts worden de muuropeningen in de toren voorzien van nieuw roestvrijstalen gaas om te voorkomen dat vogels naar binnen kunnen. Wist u trouwens dat de kerktoren om meerdere redenen zeer bijzonder is? De muren van de toren zijn beneden 2 meter dik! Zelfs boven, waar de muur over gaat in de kap, zijn de muren nog 1 meter dik! Als u zich dan ook nog realiseert dat de hele kapconstructie in massief eikenhout is uitgevoerd, dan kunt u zich wellicht voorstellen dat deze toren een enorm gewicht heeft. Onlangs zijn de eikenhouten muurplaten vervangen. De muurplaten vormen de verbinding tussen de muur en de kap. Aardig om te weten is ook dat er nu in de toren een (stevige) trap is met een leuning. Boven in de toren is een vlonder gemaakt waarop degene die de vlag moet uithangen, goed kan staan. Deze voorzieningen ontbraken! Er is niet zo veel fantasie voor nodig om te bedenken welke capriolen de koster tot voor kort moest uithalen om de vlag uit te hangen. Overigens zijn deze voorzieningen tegenwoordig verplicht. In de toren is het een en ander aan eikenhout vervangen. Dit was nodig omdat een deel daarvan was aangetast door houtworm. Tenslotte wordt er schilderwerk uitgevoerd. Tegenvallers Gelukkig zijn er weinig tegenvallers. Maar ze zijn er wel. Zoals u wellicht weet ging de aannemer, die het werk was gegund, kort na de gunning failliet. Dat zorgde voor enkele maanden oponthoud. Delen van het hout waren aangetast door houtworm. De wijzerplaten van de klok worden verlicht. Het buitenblad van de kerk is van tufsteen, een zachte steensoort. Deze is tegen een hardstenen muur gemetseld. Tijdens het werk bleek dat er geen hechting was tussen de zachte tufstenen muur en de hardstenen muur. Iets wat wel zeer wenselijk is. Dit was zo n tegenvaller die om een oplossing vroeg. De trappen bij de ingang van de kerk verkeren in een zeer slechte staat. Deze zijn er veel ernstiger aan toe dan was ingeschat. Dit komt omdat niet alleen het voegwerk slecht is, maar ook omdat de stenen in een slechte staat verkeren. Hierover zijn wij nog druk in gesprek met de aannemer. De oorzaak is gelegen in de inwerking van het zout dat in de wintermaanden wordt gestrooid. Wanneer door de inwerking van het zout de stenen en voegen worden aangetast, kan het regenwater diep doordringen. Wanneer het vervolgens vriest, vriezen de trappen kapot. Vanzelfsprekend willen wij het oude monumentale karakter van de trappen behouden. Maar al met al zijn wij buitengewoon tevreden met het verloop van het werk en zijn wij content met aannemersbedrijf Hoffman uit Beltrum. Er zijn ware vakmensen aan het werk! De kosten De totale kosten van deze restauratie waren begroot op ,--. Het ziet ernaar uit dat de totale restauratie binnen de begroting kan worden uitgevoerd, inclusief enkele (noodzakelijke) meerwerken. De rijkssubsidie bedraagt ongeveer ,--. Om het gat te dichten heeft het College van Kerkrentmeesters ongeveer 11 fondsen aangeschreven. Daarvan hebben de volgende 5 organisaties een bijdrage toegezegd: Prins Bernhard Cultuurfonds Stichting VSB Fonds Meindersma-Sybenga Stichting Stichting Fonds A.H. Martens van Sevenhoven Stichting TBI Fonds Veel tufsteen van de kerkmuren is vervangen en alles wordt opnieuw gevoegd. Totaal gaat het om ongeveer ,--. Verder is er nog sprake van een gift van ,--. Voorts heeft de Stichting Restauratiefonds van de St. Helenakerk een nog nader te bepalen bijdrage toegezegd. Het restauratiefonds heeft de afgelopen jaren vele acties gevoerd en zal ook de komende jaren nog van zich laten horen met diverse acties om geld in te zamelen. Het College van Kerkrentmeesters is het restauratiefonds hiervoor ontzettend dankbaar. Op dit moment bedraagt het restant-tekort nog ongeveer ,--. Het College van Kerkrentmeesters had ook gehoopt op een bijdrage van de gemeente Aalten. Helaas heeft de gemeente tot op heden nog niets toegezegd. Maar wij zijn nog in gesprek en putten daaruit hoop. De oplevering Langzaam maar zeker worden de steigers om de kerk weggehaald en wordt de restauratie in delen opgeleverd. Zoals het er nu naar uit ziet zal de restauratie vóór de komende bouwvakvakantie worden afgerond. De eindoplevering staat gepland op 19 juli. Een feestelijke dag. Want dan zal blijken dat onze kerk er weer pico bello bijstaat en weer lange tijd mee kan! De trappen bij de ingang verkeren in een zeer slechte staat. Voor meer foto s van de restauratie zie

4 4 COLOFON PROTESTANTSE GEMEENTE BREDEVOORT Kerkenraad Scriba: Sietske Stronks-de Vos, Misterstraat 24a, 7126-CD Bredevoort, tel , Collectemunten zijn op vrijdagavond van tot uur verkrijgbaar bij de Rabobank, Hofstraat, Aalten. Ledenadministratie Jan Carel Brethouwer, Bleekwal 39, 7126 BT Bredevoort, tel: KerkVenster.nl College van Kerkrentmeesters Bankrek.nr (onder meer voor vrijwillige bijdragen) Penningmeester: Vacant College van Diakenen Bankrek.nr Administrateur: Hans Lensink, Koppelstraat 26, 7126 AJ Bredevoort, tel Correspondentie-adres KerkVenster 2e scriba: Erica Bollen-Groenesteijn, Binnenboom-weg 12, 7109 BK Winterswijk-Miste, tel , Kosters - Lidy en Hans Scholtz, Ambthuiswal 7A, 7126 BC Bredevoort, tel: Riek en Wim Wikkerink, Pater J.de Vriesstraat 6, 7126 BM Bredevoort, tel: Grada en Gert Grevers, Misterweg 238, 7109 BA Winterswijk, tel: (hulpkosters) HEMELVAARTSDAG Hemelvaartsdag Met Hemelvaart houden wij, zoals al aangekondigd, een meditatieve wandeling. Dit keer zullen we dicht bij huis blijven, want we zullen door de tuin van St. Bernardus wandelen. We beginnen gezamenlijk in de St. Joriskerk om uur en daarna wandelen we. Tijdens de wandeling zullen we momenten hebben van meditatie, muziek en gedichten. Uiteindelijk besluiten we de wandeling met een kopje koffie in t Centrum. M.J.A. Baan A.C. van Voorst Koppelstraat 40, 7126 AJ Bredevoort Tel , Bredevoort Geboren en overleden: Op 28 april jongstleden zijn veel te vroeg geboren en overleden: Wessel en Maud Piek, zoon en dochter van Wim Piek en Léonie Mengerink, Ambthuiswal 8. Een verschrikkelijk gebeuren want deze kinderen waren zo welkom. Wessel en Maud zijn op 3 mei in besloten kring begraven. Vanaf deze plaats wensen wij Wim en Léonie heel veel sterkte en Gods troost toe nu hun ouderschap zo anders is geworden dan zij voor ogen hadden. We denken aan Wessel en Maud en vertrouwen dat hun leven bij God bewaard is. Mijn God, ik ben een koningskind bewaar wie Gij verloren vindt Ik draag de glans van uw habijt en of Gij altijd bij mij zijt zo denk en droom ik dag en nacht gelijk een kind een feestdag wacht. Ik ken geen pijn, geen angst, geen leed doordat ik steeds dit ene weet: mijn God, ik ben een koningskind bewaar wie Gij verloren vindt. Jan W. Jacobs Met vriendelijke groeten: Ds. Maria Baan en ds. Anne van Voorst Uitnodiging kinderneven-kerkdienst Wij van de kindernevendienst willen graag eens iets extra s organiseren. Dit keer gaan jullie niet tijdens de kerk naar de nevendienst, maar jullie ouders kunnen jullie voor ze naar de kerk gaan naar de nevendienst brengen. Na afloop van de kerkdienst kunnen ze jullie weer ophalen. We gaan een aparte dienst houden in makkelijke taal en met makkelijke liedjes en we hebben dan ook eens een keer genoeg tijd om iets leuks met jullie te doen of te maken. Dus alle kinderen tussen de 4 en 12 jaar, noteer alvast op de kalender: Datum: 20 mei a.s. Tijdstip: 9.30 uur. Plaats: t Centrum, Bredevoort Tot ziens! Kindernevendienst Bredevoort Jaarlijkse bijdrage zending/ werelddiakonaat Ook dit voorjaar zullen we weer de jaarlijkse rondgang houden voor zending en werelddiakonaat. Tussen 14 en 25 mei a.s. zult u een brief thuisbezorgd krijgen. U kunt dan op het antwoordformulier invullen welke bijdrage u in 2007 wilt doen. Deze envelop zullen we dan in dezelfde periode weer bij u ophalen. Wij hopen op een royale opbrengst want er is veel geld nodig. Uw bijdrage is dus meer dan welkom. De diakenen van de PKN Bredevoort Comité Gezamenlijke Kerken Op dinsdag 15 mei wordt de afsluiting van het winterseizoen gehouden. Aanvang uur - Plaats: Ons Huis. Wij feliciteren Mw. A. Schulte Nordholt-van der Linde, t Zand 23/122, die op 14 mei haar 93ste verjaardag hoopt te vieren en Dhr.B.C.Vreemann, Haartseweg 20, die ook op 14 mei jarig is en 77 jaar wordt. Beiden een heel fijne verjaardag toegewenst! Op 18 mei zijn dhr. H.J. Meerdink en mw. J.B. Meerdink-te Kolstee 40 jaar getrouwd! Wij willen hen van harte feliciteren met dit huwelijksjubileum en wensen hen een heel fijne dag toe en Gods zegen ook voor de toekomst! Mutaties Ledenadministratie Ingekomen vanuit Aalten: Mw. S.F. Freriks, t Zand 19a, 7126 BG Bredevoort Dhr.H.te Hennepe, Frederik Hendrikstraat 10, 7126 BX Bredevoort Vertrokken: Dhr. G.D.O. Zomer van Stationsweg 1, naar Hogestraat 57, 7122 BP Aalten Mw. A.W. te Lindert van Stationsweg 1, naar Hogestraat 57, 7122 BP Aalten Dhr. D.H. Zuurveen van Landstraat 6a, naar Eskesweg 1, 7121 LZ Aalten Mw. E. Veenhuis van Boterstraat 3, naar Graaf Lodewijkstraat 128, 6821 EH Arnhem Dhr. G. Luimes van Schulenkampweg 7, naar Grote Maote 120a, 7123 CG Aalten Verhuisd: Dhr. G.J. Klein Entink van Eeltinkweg 2, naar Hoge Veld 26, 7122 ZR Aalten Dhr. J.G.J. te Bokkel van Kloosterdijk 6, naar Hoge Veld 26, 7122 ZR Aalten Fam. Obbink van Lichtenvoordsestraatweg 91a, naar Ahavestraat 40, 7121 DX Aalten Fam. Bloemendal van Beerninkweg 26, naar Zwanenbroekweg 3, 7109 BG Winterswijk-Miste Fam. Luiten van De Hare 11, naar Kemenaweg 36, 7122 XK Aalten Dhr. M. Oonk van Prinsenstraat 10, naar Gasthuisstraat 1, 7126 BD Bredevoort Fam. Piek van P.J. de Vriesstraat 24, naar t Zand 23, 7126 BG Bredevoort Gelezen Huwelijkstherapie Na een paar jaar huwelijk vol ruzie besloten een jonge man en zijn vrouw dat hun huwelijk alleen nog te redden was door in therapie te gaan. Ze vlogen elkaar al een tijdje in de haren en zagen dit als hun laatste toevlucht. Hun therapeut was een voortvarend man die meteen terzake kwam. 'Wat scheelt er aan?' vroeg hij. De man zweeg in alle talen en staarde met een lang gezicht naar de vloer. Zijn vrouw begon juist te ratelen als een bezetene en somde alles op wat er mis was aan hun huwelijk. Na vijftien minuten te hebben aangehoort, boog de therapeut zich naar haar toe en gaf hij haar een lange, gedenkwaardige kus op de mond. Vervolgens ging hij weer zitten. De vrouw was sprakeloos. De huwelijkstherapeut richtte zijn blik op de man, die hem verbijsterd aanstaarde. De therapeut zei tegen de man: Dit heeft uw vrouw minstens 2 keer per week NODIG! De man krabde op zijn hoofd en antwoordde: 'Ik kan ervoor zorgen dat ze hier dinsdag en donderdag is.'

5 Geleuf t noo maor! MIJN GENADE IS U GENOEG Ik zatte meer dan verdwaasd en compleet met de ziel onder den arm achter de computer. Op ne zondagmeddag zo rond 4 uur/half 5. En t was zonnen dag waor i-j der neet te völle van mot hemmen in ow laeven. Ik kon niks doon of regeln umdat t zondag was. Deurgaons he k dat ok neet neudeg op zondag. Maor den dag wol ik in elk geval iets ondernemmen um dat rotgeveul weg te kriegen. Ik had ne breef ehad van t Radboud dat ik 4 september zol worden opereerd. Dat duurn op dat moment nog 4 waeke en ik had t geveul of mien wereld instortten. Ik had veur onze vakantie eheurd dat ik metene de maondag daornao eholpene zol worden: 5 augustus! Wi-j gaot normaal altied op pad met ons gezin at ter niks is te massen. Maor noo was t ons gans ovverkommen. Zon betjen tussen t oranjefeest deur ging weer mienen enkelprothese kapot. Ik heb nog eprobeerd daor op te lopen umdat ik t rotding neet weer erepareerd wol hebben. Maor gewoon der uut met dat vervelende ding. Zet de boel maor vaste, want ik wil gewoon neet meer, dacht ik en zei ik. Allene spöllen dee ramp zich ok al in t weekend af en ik probeern der dus op te lopen. A j s wilt wetten wat piene dut, dan mo j zoiets s probeern. Ging dus neet meer en zondags kreg ik ne noodspalk umdat t vanwaege de piene echt neet ging. Af-esprokkene met den arts dat wij deur umstandegheden der eerst effen ne waeke tussenuut wollen en dan zol ik opereerd worden. Dan kom i-j zaoterdag s aovends thuus, helemaol op-eladene en vol goede moed veur de kommende waeke en dan heur i-j dat t neet deurgeet, maor pas ne maond later. Ik was ondanks t gips absoluut neet pienvri-j, maor gewoon den knop in mien heufd wee t zich daorop most instellen! Nae maor, nae maor, wat ne drama, veur mienzelf, maor ok veur de rest van ons. Den zondag was ik wal weer n betjen rösteger, maor ik baaln nog wal ummundeg. En ton zat ik daor dus verveeld achter dat scherm te klikken en niks te doon, tötdat ik, zonder dat ik t van plan was of der überhaupt ovver edacht had, op de site van Hans van Dalen terechte kwam. Ik heb al wal s vaker verteld dat hee n mooie site hef waor t mensen de praeken nog s weer ovver laezen könt; en andere dinge kö j daor ok vinden. Gewoon wal heel mooi! Maor good, ik belandden dus op ziene site en ik dacht nog: Ah nae, daor he k noo gin zin an. En ik klikken op tzelfde moment Liever niet... an. Later dacht ik nog wal s: Ik had echt gin zin op dat moment en ik wol lever neet, maor toch kwam ik daor waor ik waarschijnlek effen waen most. Want nao t laezen van zien praeke was ik ontroerd, verbaasd, en ik kreg n warm geveul, maor ik most ok hulen... Mijn genade is u genoeg... t Steet anders in de ni-je vertaling, maor ik vind dit altied nog n mooier zinneken. Ovver dit stuksken uut 2 Korinthi - rs 12 is al vake n laezing of predeking eholn. Ik had dan op t eerste moment neet zoiets as: Yes, daor kan ik t wal met doon. t Raken mien wal, al wol ik dat eigelek neet, want ik dachte dat God mien in mien teleurstelling wal iets mooiers kon veurhollen. Dit stuksken wol ik eigelek neet heurn. k Vond t neet bi-jzunder genog en ik dachte ok dat dee genade, wat t ok waen mag, zeker neet genog zol waen veur mien teleurstelling en verdreet. Ik hadde mien neet harder können vergissen! Allene al t feit dat ik zon röst en vrede kreg in de situatie. Dat ik zo hoopvol werde is al genade op zich. Ik bun dan uutendeleke de tied ok good deurekommene. Ik kreg nog twee waeke vervrogd veur mekare. Dus 21 augustus is t weer gebeurd en ik ging op weg met de wetenschap en de zekerheid: Mijn genade zij u genoeg. Wieter niks. Soms kump n heel goede vriend van ons en collega van mien wal s langs met iets wat m te binnen was eschottene of n mooien tekst of wat dan ok. Maor afgezien van heel völle gebeden kwam der gin andern tekst. Mien vriend kwam zelfs neet langs. Ton t fout was egaone heb ik uut Psalmen 51 : elaezene, maor wieter niks wat mien heel arg bezeg heel. Allene en allesumvattend: Mijn genade zij u genoeg! Kort veur de opname was ik ne zaoterdag allene thuus en ik kwam in huus iets teggen wat mien zo enorm ontroeren, dat ik ehuuld heb en ebaedene heb en uutendeleke heurn ik deur alles hen in mien harte spraeken: Mijn genade zij u genoeg. En ik dacht ton echt as n rebelse puber wee t dech dat ze t baeter wet: God, ik wil dit neet, ik vind dit neet genog, ik wil dat t ophöldt en i-j mot mien helpen. God, ik bun zo verdreteg... asjeblieft, God... En ton was t der weer in mien heufd: Mijn genade zij u genoeg! En ton endeleke dacht ik bi-j mienzelf: Dat is misschien maor n klein zinneken en i-j zollen t nog verschillend op können vatten, maor wat is t groots. Endeleke zag ik dat t geweldeg groots was. t Was alles wat ik mien wensen kon, meer as ik zomaor kon verwachten. Ton Paulus zat te worstelen met zien doorn in zien vlees, zei God t teggen m en God zeg t teggen ons. En at wi-j Psalm 51 Vers 1, 2, 3 en 4 1. Heer, groot bun Gi-j in liefde, maak mien van zonde vre-j. Ik wet, dat ik Ow griefde, dat blif mien altiet be-j. 't Was tegen Ow alleneg da'k deej wat gi-j verbiedt. Ow vonnis is rechveerdeg: 't Is kwaod zoals Ge-j 't ziet. 2. 'k Bun zendeg van geboorte, vanaf mien moeders slip. Moar eerlekheid bekoort Ow, Gi-j geef mien ziel grip. As gi-j van kwoad mien schoon was bun k' witter nog as snee. Zo slech het mien te moed was, bun 'k bli-j um wat Gi-j deej. Deur ALEID BONGEN-LUITEN t dan neet könt of wilt zeen, dan zorgt God dus op de een of andere menere wal dat wi-j t zeet, dat wi-j t begriept. Noo ik dit effen zo deurlaeze, maonden nao t eigeleke schrieven, realiseer ik mien dat ik vandage nog weer iets anders heb eheurd ovver genade. Genade gevven an mensen dee t ow iets hebt an-edaone of dee t iets gans verkeerds hebt edaone. Ik heurn vandage wat veurbeelden van iemand en ton hadde wi-j t der ovver dat genade toch n machteg middel is! At mensen genadeg naor mekare könt waen, dan zol t der vast heel anders uut gaon zeen. Genade as thema um as mensen, kerk of vereneging samen an te warken en Genade as geschenk van God um ons te helpen. n Bijzunder woord met diepte en völle vrede a w der wat met doot. Ik kan mien ok veurstellen dat der soms mensen bunt wee t zo heileg bunt um wat hun is ovverkommen en zo teleurgesteld bunt, dat ze kwaod bunt en t leefste God de schuld wilt gevven. Dee t neet positief de draod weer op könt pakken en steeds verdreteg blieft. Wi-j laeft in n onvolmaakte wereld en de teggenstander is sluw en gemeen. Maor... en dat mögge wi-j ons altied veurhollen: t kwaod is ovverwonnen en töt zolange mögge wi-j en modde wi-j maor gewoon blieven ankloppen bi-j God. Soms teggen alles in, maor uutendeleke altied de beste weg. En God hef ons belofd dat wat wi-j vraogt in de Naam van Zien Zoon, dat zal Hee ons gevven. Misschien neet altied zoas wi-j dat wollen. Hee vervult noa eenmaol neet al onze wensen, maor Hee mek wal ziene beloften waor! At t mot, zal God ons uutendeleke zachthandeg in ons nekvel pakken en zeggen: Hol s effen op... kiek Mien s effen an en laot t s effen töt ow deurdringen: MIJN GENADE IS U GENOEG! En of wi-j t noo wilt of neet, raeken maor dat t genog is at onze Here ons genade guf. Daor ku w dan nog verbaasd van staon te kieken! 3. Ik leer dén lup verlore de weg noar Ow te goan. Wil mien het leave spoare, dan pries is Ow voldoan. Ik zal van Ow getuge - mien lippe ware troag -. Dat ik mien kop zal buge is 't offer dat Gi-j vraog. 4. Gif Sion Ow vertrouwe en wil Jerusalem zien mure weer opbouwe; gif zo de stad weer stem. Dan zulle Ow bekore brandoffers, rech gebrach: geleid noar ow altaore de stiere, jong geslach. Bron: Kerkbook veur Achterhoek en Liemers J.B. (Duiven) 5

6 6 COLOFON PROTESTANTSE GEMEENTE AALTEN Adres: Ludgerstraat 64, 7121 EM Aalten of Postbus 74, 7120 AB Aalten Kerkelijk Bureau Ludgerstraat 64, 7121 EM Aalten, tel Geopend op werkdagen van 9.00 uur tot uur. protestantse gemeente aalten Taakgroep Eredienst aan de slag voor jongeren Bankrekeningnrs. Protestantse Kerk Rabo Kerkenraad Voorzitter: B.A. Brethouwer, Barloseweg 18, 7122 PV, tel Scribaat G.A. ter Horst, Sondernweg 16, 7122 LJ, tel B.L.A. Helmink-ter Stege, Hogestraat 81, 7122 BS, tel Kosters Oosterkerk: A.J. te Lindert, tel en E. Bekkers (hulpkoster), tel Zuiderkerk: G.J. Westerveld, tel en H.W. Hengeveld (hulpkoster), tel Oude Helenakerk: F. Ratering, tel / en mw. I. Hijink, tel Organisten Adres college van organisten: A.J. te Winkel, Vragenderweg 3, 7121 RK Aalten, tel Cantor-organist: G. Oldenbeuving, Rodetorenstraat 16, 7201 DH Zutphen, tel Diaconie Protestantse Gemeente Postadres : Postbus 74, 7120 AB Aalten Bankreknr.: Rabo Scriba diaconie J.T. Stronks-Breukelaar, Emmastraat 3, 7121 CE Aalten, tel Gemeentediaconaat en sociaal diaconaat: W. Schoppers, tel en H. Roelofse, tel B.g.g. R. Onnink-Heusinkveld, tel Noodhulp: Sinie Bussink, tel Missionair en Diaconaal Werk (MDW) Secreariaat taakgroep: mevr. I. Lubbers-te Lindert Grote Maote 27, 7123 CB Aalten, tel.nr Bankrek.nr t.n.v. MDW Aalten o.v.v. Zending en/of Werelddiaconaat Collectemunten Collectemunten zijn uitsluitend verkrijgbaar bij de Rabobank te Aalten op vrijdagavonden van uur tot uur Jeugdwerk: Voor het laatste nieuws kijk dan op Kort verslag vergadering Kleine Kerkenraad d.d. 24 april 2007 Lief en leed Het agendapunt lief en leed gaf alle aanleiding ons medeleven met leden van onze gemeente uit te spreken. We stonden stil bij het gemis van mevrouw en ds. Zeldenrijk, nu hun vader en schoonvader is overleden; dachten ook aan onze drie zieke predikanten en hun naasten, die elk op zich -kort samengevat- nog veel geduld moeten oefenen voor wat betreft hun genezing, en we wensten een lid van onze kerkenraad en anderen die met ziekte en verdriet te maken hebben, van harte sterkte toe. Voor wat betreft de vervanging van predikanten op deze vergadering, was het fijn te mogen vaststellen dat ds. Kooistra, ondanks zijn studieverlof, aan de vergadering deelnam. Ook verder die week zou hij, als het nodig was, voor collega s waarnemen. Naar aanleiding van de notulen van de vorige vergadering kwam onder meer ter sprake dat de vacatures die gaan ontstaan in de commissie voorbereiding Hemelvaartsdiensten, alledrie zijn vervuld, daar zijn we blij mee. De eerste wijkavond, waarin het voorgenomen besluit van de Kleine Kerkenraad over zegening van relaties aan de orde kwam, had inmiddels plaatsgevonden. Afgesproken is dat van elke avond in het kort wordt weergegeven hoe het horen van de gemeente verliep, een samenvatting daarvan kan dan de Kleine Kerkenraad worden voorgelegd op 24 mei Ingekomen stukken Nieuwe website Kerk In Actie Kerk in Actie heeft hgaar website vernieuwd. De nieuwe website sluit beter aan bij de nieuwe huisstijl, die Kerk in Actie sinds 1 februari 2007 voert. Op de nieuwe website staan de menu-items bovenin de pagina. De webwinkel en het contactadres staan tegenwoordig rechtsbovenin. Onder 'wereldwijde hulp' staat een overzicht van het werk dat Kerke in Actie steunt. Daar kan gezocht worden naar projecten op land, Onder ingekomen stukken viel de mededeling over de komende koninklijke onderscheiding die op verzoek van de Protestantse Gemeente Aalten zou worden uitgereikt aan organist Hartemink op 27 april 2007 daarover mochten we natuurlijk niets tegen wie dan ook zeggen, maar dat verbod is opgeheven. (De vrij grote delegatie die op 27 april aanwezig was om de heer Hartemink te feliciteren mocht overigens (en dat was tot ònze verrassing) nog twee onderscheiden gemeenteleden de hand drukken: de heren Ter Maat en Ter Maat.) Met veel waardering voor haar aanbod daartoe werd besloten tot tijdelijke uitbreiding van de werkzaamheden van mevrouw ds. M.A. Andela-Hofstede. In de periode 1 april tot en met 30 juni 2007 werkt zij in plaats van 50%, 100% - vooral op pastoraal gebied. Enkele weken geleden ontving het moderamen een delegatie van de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie. Mede naar aanleiding van het gesprek met de vertegenwoordigers, sprak de Kleine Kerkenraad over de invulling die, in samenwerking met de taakgroep oecumene en apostolaat, gegeven kan worden aan de opdracht missionaire gemeente te zijn. Aan verdere uitwerking van een opzet daartoe wordt in de komende tijd aandacht besteed. Mededelingen taakgroepen Bij de mededelingen vanuit alle taakgroepen werd door de taakgroep bezinning en toerusting een voorstel tot viering van de Israëlzondag (met ingang van 2008) gedaan. Destijds is de commissie Kerk en Israël daarom gevraagd, het is prettig tijdig antwoord te hebben gekregen. Het voorstel kan nu worden opgenomen in het rooster voor de kerkdiensten volgend jaar. De taakgroep jeugd- en jongerenwerk vertelde over de voortgang in het organiseren van N-joy bijeenkomsten (voor jongeren van 17 tot circa 25 jaar). In het seizoen zullen die elke eerste zondag van de maand, te beginnen een week na de startzondag, plaatsvinden in Elim. Aan deze taakgroep en aan de taakgroep eredienst is gevraagd, zich te buigen over het verzoek van de jeugdraad iemand te vinden die leiding geeft bij activiteiten van jongeren. Zoals bijvoorbeeld bij jeugddiensten en op muziekgebied. Beide taakgroepen gaan ermee aan de slag en komen met een gezamenlijk plan. De taakgroep financiën en beheer rapporteerde over de stand van zaken met betrekking tot bemensing van het kerkelijk bureau, na het plaatsen van de advertentie in KerkVenster. Men vroeg en kreeg ruimte voor het maken van plannen die tot een goede oplossing leiden. Na mededelingen over de voorbereiding van de startzondag dit jaar -waarmee immers op tijd moet worden begonnen- en een rondje rondvraag, sloot de voorzitter de vergadering. werkveld of programma. Nieuw is een totaaloverzicht met foto's van uitgezonden medewerkers. Onder 'Kerk in Actie in uw kerk' staat informatie speciaal voor mensen die actief zijn voor Kerk in Actie binnen hun kerkelijk gemeente. Nieuw is daar een agenda met overzicht van alle actieviteiten. Heeft u op- of aanmerkingen naar aanleiding van de vergaderingen, dan kunt u dit het beste doorgeven aan de webredactie,

7 Overzicht collectes April Kerk 1.174,09 Kerkinactie Totale werk , Werelddiaconaat - 198,81 Kerk - 88, Diaconie ,56 Paascollecte ,49 Plaatselijk Jeugdwerk - 150, Diaconie ,83 Kerk - 700, Kerk - 621,47 Werelddiaconaat ,25 Educatie - 610, Kerk - 673,02 Diaconie - 573,58 Busjes kerkzenderluisteraars 1.896,13 (1/3 diaconie 1/3 zending 1/3 kerk) Giften: Gift ontvangen via mevr. Houwers voor de kerk 10, Heiligavondmaal bewoners t Hoge Veld t.b.v. Werelddiaconaat 71,80 Heiligavondmaal bewoners Beth San t.b.v. Werelddiaconaat 1 08,55 Heiligavondmaal kerkzenderluisteraars t.b.v. Werelddiaconaat 83,-- Via Bankrekeningnr. Diaconie ontvangen 50 en 30 t.b.v. Kerkinactie Wij willen iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage. MDW ANTON DEBBINK, MDW-DIAKEN Taakgroep diaconaat MDW-fondswerving Wanneer u dit nummer van Kerkvenster ontvangt, start de geldwervingsactie 2007 voor zending, werelddiaconaat en plaatselijk diaconaat (ook wel MDW, missionair en diaconaal werk, genoemd) van de Protestantse Gemeente Aalten. Dit is het tweede jaar dat voor zending en diaconie gezamenlijk wordt rondgegaan. Deze rondgang is in de plaats gekomen van de diaconale rondgang bij de voormalige Hervormde Gemeente en de rondgang voor de zending bij de voormalige Gereformeerde Kerk. Binnenkort krijgt u een enveloppe uitgereikt of toegezonden, met daarin een toezeggingsformulier, een begeleidende brief en een retour-enveloppe of antwoord-enveloppe. Op het toezeggingsformulier kunt u aangeven welke bijdrage u in 2007 wilt doen om twee belangrijke taken van de kerk, dienst en getuigenis, financieel te ondersteunen. Dit jaar hebben we geen vervangers kunnen vinden voor een aantal afgetreden wijkhoofden en medewerkers. Een deel van de formulieren wordt dan ook per post verzonden en in die gevallen kunt u de antwoord-enveloppe zonder een postzegel aan ons terugsturen. Er staat dan het antwoordnummer 2 op vermeld. Als de retour-enveloppe door een medewerker bij u wordt opgehaald, staat dat erop gedrukt. Helpt u mee deze geldwervingsactie te doen slagen? Hoop Lief kind bij jou zag ik het weer jij weefde al spelend een kring van licht om ons heeb een nieuwe dag bij jou wist ik het weer ieder kind kan nog toveren met simpelweg een enkele lach een nieuwe wereld en een nieuwe dag Oeke Kruythof Postzegels en kaarten voor de zending en werelddiaconaat Wij mochten weer veel postzegels en ansichtkaarten ontvangen. Ook bewoners van de zorgcentra helpen hier aan mee. Met elkaar zorgen we zo voor nieuwe aanvoer, waarvan de opbrengst bestemd is voor het werk van Zending en Werelddiaconaat. Kaarten van o.a. Anton Pieck, Unicef, hartjes kaarten, stadsgezichten enz. Ook geboortekaartjes en dubbele kaarten. Doet u ze niet bij het oude papier. De landelijke opbrengst over 2006 is ,49. Voorwaar een mooi bedrag. Zo kan iedereen zijn of haar steentje bijdragen. Het adres waar u het kun brengen is nog steeds: Fam. Hobe, Berkenhovestraat 38, 7122 ZZ Aalten. B.g.g. mag u het ook afgeven bij de buren: Fam. ter Haar, Berkenhovestraat 36 Bij voorbaat hartelijk dank. Verenigingen Passage CPB De laatste bijeenkomst van dit seizoen is op woensdag 23 mei, uur in D n Heurnsen Tref. Leden uit IJzerlo verzorgen deze avond. Kosten: 5,00. De contributie voor 2007 ( 30,00) kan contant betaald worden bij Joke Nijeboer. Gasten zijn hartelijk welkom. Annie Grievink PCOB Op donderdag 24 mei s avonds om uur is de laatste bijeenkomst van de P.C.O.B. in dit seizoen in De Pol. Deze keer op een avond, om ook de leden die overdag niet kunnen de gelegenheid te geven om eens een bijeenkomst van de P.C.O.B. te bezoeken.u bent van harte welkom! Dhr. Bruggink uit Dinxperlo komt vertellen over Wild en Natuurbeheer. Een onderdeel daarvan is de jacht, maar minstens zo belangrijk is de biotoopverbetering voor het wild. Drie trefwoorden daarbij zijn: voedsel, dekking en rust. Dhr. Bruggink kan als groot natuurliefhebber daar boeiend over vertellen! U bent zeer welkom in de grote zaal van De Pol! t Praothuusken 16 mei hebben we een vrije middag, dan gaan we weer spelletjes doen en vast nog wel napraten over ons uitstapje. Op 23 mei vieren we het Pinksterfeest in het Hoge Veld, samen met de bewoners van het Hoge Veld en die daar omheen wonen. Ds. Andela-Hofstede werkt hieraan mee. Ook een groep kinderen van de Groen van Prinstererschool o.l.v. Mariska Lammers komt de feestvreugde verhogen, door voor ons te zingen en te spelen. Zo hopen we op een mooie middag. De week daarna is er geen Praothuusken, maar op woensdag 6 juni hopen we elkaar weer te ontmoeten. Met een hartelijke groet, Sinie Bussink, tel De pen opgepakt... Jammer Geachte Redactie, Als oma van Arenda zou ik graag willen reageren op het beeindigen van Naknaku. Elke keer vroeg ik Arenda om uitleg over de pagina, want als je ouder wordt begrijp je niet alles meer van de jongerentaal. Na uitleg kreeg ik steeds meer begrip en voelde trots om de moed en durf van Berendien en Arenda om zich hierin te verdiepen en anderen na te laten denken over de moeilijke dingen die met geloof te maken hebben. Heel erg jammer dat er op zo n manier een abrupt einde komt aan deze pagina, in het bijzonder voor Berendien en Arenda de oma van Arenda Identiteit Een predikant wilde stoppen met werken. Men vond dat het tijd was om zijn portret te schilderen. De Kerkraad was zo dapper om een modern schilder in de arm te nemen. Het portret werd geschilderd en de grote dag brak aan. Het schilderij werd onthult bij de afscheidsreceptie. Bij het zien van het portret werd het doodstil. Het doek toonde honderden abstrakte patronen, kleuren en vormen, met precies in het midden de vage contouren van een hoofd. 'Dominee', vroeg men, 'wat vind u ervan?'. Hij antwoorde: Matheüs 14 vers 27: 'Houdt moed, ik ben het, wees niet bevreesd'. 7

8 8 De klok van de kerk door A.J. Yntema Kerkdiensten Bredevoort Wij zijn in de dagen tussen Pasen en Pinksteren. In de kerk is de kleur wit, de feestkleur. Want Pasen is zo n groot feest, dat je het niet in één keer vieren kunt. Zeven zondagen van Pasen zijn er, totdat op de vijftigste Paasdag het Pinksterfeest aanbreekt. Zondag 13 mei - Zesde zondag van Pasen - Kleur: wit De evangelielezing voor deze zondag is: Johannes 14: 23 29, een fragment van de gesprekken op de laatste avond dat Jezus met Zijn discipelen samen eet. Hij vertelt hun, hoe ze met Hem en de Vader verbonden kunnen blijven, ook al is Hij niet meer bij hen, zoals ze gewend waren. De O.T.-lezing is Joel 2: De profeet laat ons zien hoe het is, als God in Israëls midden woont. De alternatieve lezingen zijn: Handelingen 16: en Johannes 9: Het lied van de zondag is Gezang 224 Kondigt het jubelend aan. Het is een lied van Willem Barnard. De tekst is gebaseerd op Jesaja 28: 40 Verkondig dit met luid gejuich, laat het horen, laat het weten tot aan de einden der aarde: De Heer koopt Zijn dienaar Jakob vrij. Hemelvaartsdag 17 mei - Kleur: wit De aangegeven lezing voor deze dag is Lucas 24: 49 53, waarin de woorden: Terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. De O.T.-lezing is 2 Koningen 2: 1 15: Elia ten hemel opgenomen. De alternatieve lezing uit Handelingen 1: 1 12 zal ook veel gelezen worden Jezus wordt opgenomen in de wolk van Gods aanwezigheid Jullie zullen van Mij getuigen zo luidt Zijn laatste opdracht. En de belofte van Zijn wederkomst wordt verkondigd door twee mannen in witte kleren. Het aangegeven lied voor deze dag is Gezang 101: Om Christus wil zijn wij verblijdt. Het is echt een lied voor de Hemelvaartsdag, maar vrij onbekend. Zondag 20 mei - Zevende zondag van Pasen, Wezenzondag - Kleur: wit De evangelielezing voor deze zondag is Johannes 14: 15 21: Jezus belooft de Trooster. Ik laat jullie niet als wezen achter, de Geest zal in jullie blijven, zo zegt Hij. De discipelen zullen het voortaan zelf moeten doen, zonder Jezus directe onderricht. De O.T.-lezing is 1 Samuël 12: 19b 24, een oproep van Samuël aan het volk om trouw de door God gegeven geboden te onderhouden. De alternatieve lezing is Handelingen 20: 16 18, 28 36: Paulus afscheid van de gemeente van Efeze. Het lied van de zondag is Gezang 235: In bidden en smeken. Het is een lied bestemd voor de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. In het tweede couplet staan de woorden: Voor wie verweesd hier treuren, is Jezus hulp nabij. A.J. Yntema St. Joriskerk Donderdag 17 mei 2007 Hemelvaartsdag uur Hemelvaart/Korte wandeltocht (Zie voor verdere informatie onder gemeenteberichten Bredevoort) Autohulpdienst: dhr. H.J. Essink, tel: Zondag 20 mei uur: ds. M. Baan Collecte: kerk Uitgangscollecte: kerk (onderhoud) Autohulpdienst: dhr. G.J. Jansen, tel: Kinderoppas Floor Klein Nibbelink en Bregje Twigt Woordelijk Het manna in de woestijn kon bederven. Je mocht maar voor één edmaal rapen. Het levende brood hebben we nodig om de woestijn van het leven door te komen. Jezus als levensbrood, op onze weg met de Ene en de Eeuwige. Bron Mediapastoraat RKK-KRO De generale synode heeft vrijdag 20 april unaniem ingestemd met de komst van een nieuw liedboek. Een plan met tijdpad daarvoor ligt klaar in de nota 'Een nieuw liedboek' van de Inderkerlijke Stichting voor het Kerklied (ISK). De synode vindt dat het Liedboek voor de Kerken, dat momenteel in veel gemeenten wordt gebruikt, na dertig jaar aan vernieuwing toe is. Niet iedereen kan zich nog vinden in het taalgebruik en het muzikale karakter van het huidige liedboek. Om die reden worden er ook veel liederen uit ander bundels gebruikt. Een nieuw liedboek is van belang voor de eenheid van de kerk, zo oordeelde de synode. Een aantal synodeleden drong erop aan dat de redactie van het nieuwe liedboek rekening zal houden met de verschillende stromingen in de kerk. Daarom sprak Neem en lees Mei vr 11 Joël 2:12-17 za 12 Joël 2:18-27 zo 13 Johannes 9:1-12 ma 14 Johannes 9:13-23 di 15 Johannes 9:24-38 wo 16 Psalm 47 do 17 Lucas 24:36-53 (Hemelvaartsdag) vr 18 Psalm 27 Koppelkerk Zondag 13 mei uur: ds. A. van Voorst Collecte: kerk - Uitgangscollecte: diaconie Autohulpdienst: dhr. E. Schutte, tel: Kinderoppas: Ans Twigt en Alegandro Prinzen Zondag 20 mei uur: Zangdienst Collecte: project/comm. Voor de jeugd BREDEVOORT Kinderoppas Elke zondag is er tijdens de dienst kinderoppas (leeftijd 0-4 jaar) in de Koppelkerk, Koppelstraat 25 of in de consistorie van de St.Joriskerk (ingang aan de zijkant van de kerk). Kindernevendienst Alle zondagen is er voor de kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar kindernevendienst. Synode geeft groen licht voor nieuw boek de synode uit dat er grote zorgvuldigheid is vereist bij de totstandkoming van de bundel. Om een zo groot mogelijk draagvlak te bereiken zulen ook de classicale vergaderingen worden verzocht om uiterlijk in oktober 2008 te reageren op de gepresenteerde opzet. Aan de hand van de reacties kan de synode eventuele nadere aanbevelingen aan de ISK doorgeven. Ook zullen er klankbordgroepen en supervisoren worden benoemd. Op voorstel van ds. R.J. Wilschut (classis Rotterdam) besloot de synode er bij de ISK op aan te dringen dat er behalve een papieren versie ook een digitale uitgave zal komen met het ook op het gebruik van beamers tijdens kerkdiensten en het vervaardigen van gedrukte orden van dienst. za 19 Johannes 17:1b-8 zo 20 Johannes 17:9-19 ma 21 Johannes 17:20-26 di 22 Handelingen 1:1-14 wo 23 Handelingen 1:15-26 do 24 Handelingen 2:1-13 vr 25 Handelingen 2:14-28

9 Kerkdiensten Aalten 9 Oude Helenakerk Zuiderkerk Oosterkerk Zondag 13 mei uur dhr. J.E.G. Baars,Dinxperlo 19.00uur ds. M.A. Andela-Hofstede, jeugddienst, Thema: hebben engelen vleugels? M.m.v. The Ballad Singers Collecte: Kerk Uitgangscollecte: Kerk in actie Deurcollecte jeugddienst: Jeugdwerk Zondag 20 mei uur ds. A.C. van Voorst Collecte: Diaconie - Uitgangscollecte: Kerk uur Voor de jeugd AALTEN Kinderoppas In alle drie de gebouwen is er elke zondag tijdens de ochtenddiensten, kinderoppas (leeftijd 0-4 jaar). Oude Helenakerk: in Elim; Zuiderkerk: in één van de zalen; Oosterkerk: in Peuterspeelzaal Duimelot. Kindernevendienst Alle zondagen is er tijdens de ochtenddiensten in alle drie de kerken voor twee groepen kindernevendienst (leeftijd 4-12). Zondagsschool Op de zondagen is er zondagsschool van uur tot uur in Kom d'r In aan de Bodendijk voor kinderen van groep 1 t/m groep 8 (verdeeld in 2 groepen). Doopdiensten AALTEN 10 juni Helenakerk, ds. Andela-Hofstede Zuiderkerk, ds. Kooistra 8 juli Helenakerk, ds. Everts Oosterkerk, ds. Yntema Zuiderkerk, ds. Zeldenrijk 2 sept. Helenakerk, ds. Kooistra Oosterkerk, ds. Andela Zuiderkerk, ds. Everts 7 okt. Helenakerk, ds. Yntema Oosterkerk, ds. Rotte Zuiderkerk, ds. Faber Bij geboorte ontvangt uw huidige (!) wijkpredikant graag een kaartje. Indien u uw kind wilt laten dopen, dan graag tijdig (minimaal twee weken van tevoren) contact opnemen met de predikant die voorgaat. Zondag 13 mei uur ds. M. Baan Collecte: Kerk Uitgangscollecte: Kerk in actie Zondag 20 mei uur ds. M.A. Andela-Hofstede Collecte: Diaconie Uitgangscollecte: Kerk De Ringkamp OPENLUCHTDIENST HUISKERMATEDIJK Donderdag 17 mei 2007 Hemelvaartsdag uur Dhr. J.E.G. Baars, Dinxperlo m.m.v. muziekvereniging AOV Collecte: Kerk Collecte uitgang: Onkosten openluchtdienst Bij de diensten door de jeugddienstcommissie Openluchtdienst Op Hemelvaartsdag, donderdag 17 mei 2007, hopen we een openluchtdienst te houden bij De Ringkamp aan de Huiskermatedijk op de Haart. U kunt eerst deelnemen aan een fietstocht. De start is tussen 8.30 uur en 9.00 uur vanaf Elim. Bij aankomst staat koffie/thee en limonade klaar (graag kopje meebrengen). Natuurlijk kunt u ook rechtstreeks komen. De dienst, met medewerking van de heer J.E.G. Baars uit Dinxperlo en muziekvereniging AOV uit Aalten, begint om uur. Bij slecht weer wordt de dienst in de tent gehouden. Iedereen is van harte welkom. De dienst wordt uitgezonden via de Oude Helenakerk. In de kerkgebouwen is er op Hemelvaartsdag geen dienst. Jeugddienst zondag 13 mei Zondag 13 mei is er een jeugddienst in de Oude Helenakerk, aanvang uur. De voorganger is Ds. Andela-Hofstede. Deze dienst heeft als thema: Hebben Engelen vleugels? Engelen je komt ze overal tegen. In televisieseries, op koekblikken, op schilderijen en posters. En ook het woord engel komt in onze gesprekken van alledag op tal van manieren voor: een reddende engel die je helpt, een beschermengel die over je waakt, er schijnen engelen van kinderen te bestaan en ook je liefste vriend of vriendin kun je een engel noemen. Maar wat of wie zijn engelen eigenlijk? Wat betekenen ze? Wat is hun boodschap? Hebben engelen vleugels? En wat kunnen wij ermee? Daarover willen we het hebben in deze jeugddienst. Zondag 13 mei uur ds. W.A. Andela - doopdienst Collecte: Kerk Uitgangscollecte: Kerk in actie Zondag 20 mei uur ds. W.A. Andela uur ds. J. Struijk, Eibergen Collecte: Diaconie - Uitgangscollecte: Kerk uur ds. J.S. Struijk uit Eibergen Uitgangscollecte: Kerk Bloemengroet AALTEN Een bloemengroet vanuit de drie kerken werd gebracht bij de volgende leden van de gemeente: mevr. Fles, Koeweide 66. mevr. Looman-Sikkink, Smitskamp 78 mevr. ter Maat -Veldboom Het Verzet 93 Pronsweide afd. Hameland mevr. Lensink-Vrieze Tubantenstr.11 dhr. Elferink, Piepersweg 5 fam. J. Doornink-Heijink, t Hoge Veld, k. 207 fam. D.W. Pennings-Brusse, Beeklaan 2 Giften via mevr. Lammers 5,00 mevr. Kruisselbrink 5,00, mevr. Scholten 11,00 mevr. Kuenen 9,00, mevr. Kruisselbrink 10,00. Hartelijk dank Weeksluitingen VERZORGINGSTEHUIZEN SINT-BERNARDUS Za ter dag 12 mei uur ds. A van Voorst Za ter dag 19 mei uur dhr. W.A. Maarsingh T HOGE VELD Za ter dag 12 mei uur ds. H.B. Knol Za ter dag 19 mei uur mw. G. Hallerdijk BETH SAN Za ter dag 12 mei uur ds. A. Wagenaar Za ter dag 19 mei uur dhr. G.J. Hoornenborg Gospelgroep The Ballad Singers uit Lochem werkt mee aan deze dienst. We nodigen iedereen uit om naar deze jeugddienst te komen en we hopen op een goede dienst. De jeugddienstcommissie

10 10 PASTORAAT Contactadres predikanten Contactpersonen voor de hele gemeente in de komende twee weken zijn ds. Andela en ds. Andela-Hofstede, tel (telefoon bij voorkeur s ochtends tussen 9.00 uur en uur). Vacatures In deze periode zijn we in de kerk op zoek naar mensen die de opengevallen plekken willen bezetten. Ouderlingen, pastoraal medewerkers, jeugdouderlingen, diakenen Zonder de inzet van mensen die mee willen doen kan het werk in en van de kerk geen voortgang vinden. We hopen dat u een evt. vraag om mee te doen positief zult beantwoorden. Examens Binnenkort beginnen de examens weer. We willen alle jongeren die dit jaar examen doen sterkte toewensen. We hopen dat het eindresultaat een diploma zal zijn. Namens de predikanten, ds. W.A. Andela W.H. Everts Wijk HAART De Hare 19, tel Scriba: mevr. H. Hoftijzer-ter Maat, Kriegerdijk 14, tel , Verjaardagen Aalten In de komende tijd hopen hun verjaardag te vieren: op 14 mei mevr. J.W. Lensink-Prinsen, Pronsweide; op 22 mei mevr. H.S. Kruisselbrink- Obbink, Bosweg 8. Wij wensen hen een goede verjaardag toe en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar! Zieken In het ziekenhuis van Winterswijk verblijven: dhr. A. Schonewille, Het Verzet 58, en mevr. J.C. te Bokkel, Walfortlaan 1. Overleden Op 18 april is overleden: Willem Schreurs, Het Verzet 29, op de leeftijd van 70 jaar. Het In Memoriam staat elders in dit kerkblad. Openluchtdienst wijk Haart Op zondag 17 juni 2007 willen wij met onze wijk een openluchtdienst houden aan de Huiskermatedijk. Het is al weer 6 jaar geleden dat er een gezamenlijke wijkdag gehouden is. Het leek ons een goed idee om in het eerste seizoen na de start van onze Protestantse Gemeente te Aalten deze traditie van een wijkdag/openluchtdienst weer in ere te herstellen. Het is een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten. In verband met vaderdag hebben wij gekozen voor een wat korter programma. De dienst begint om uur, maar vanaf 9.30 uur is iedereen van harte welkom. Er is dan koffie en cake. Muzikale medewerking aan de dienst verlenen de Christelijke Muziekvereniging de Eendracht en het Christelijk Gemengd koor Soli Deo Gloria. Het is een dienst voor jong en oud! Dus ook voor de kinderen is er speciale aandacht. Na de dienst is er de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Er is opnieuw koffie en thee (+ ranja). Om uur staat de soep gereed. Omstreeks uur is de afsluiting. Wij hopen op mooi weer en een goede opkomst! Studieverlof Van maandag 14 mei t/m donderdag 21 juni heb ik studieverlof. Ik verheug mij erop om mij dan te verdiepen in de theologische vakliteratuur. In het gemeentewerk kom je haast niet aan studeren toe. Door het studieverlof kun je als predikant weer nieuwe inspiratie opdoen. In mijn studieverlof wil ik mij vooral bezighouden met nieuwe ontwikkelingen in de theologie. Indien het nodig is kunt u contact opnemen met één van de beschikbare predikanten (zie het artikel boven de pastorale berichten). Een hartelijke groet voor u allen! W.H. Everts M.J. Kooistra Wijk HEURNE De Miggelt 14, tel Scriba: mevr. L. Käminkter Haar, Kleine Maote 23, tel , Doopzitting Op dinsdag 29 mei om 20.00u is er doopzitting in Elim voor de ouders die hun kind op zondag 10 juni willen laten dopen. Ouders die zich hiervoor nog niet bij mij hebben gemeld wil ik vragen dat zo spoedig mogelijk te doen. Overleden Op 27 april overleed, na een kort ziekbed, op 87 jarige leeftijd mevrouw Hendrika Antonia Mengerink-Krayenbrink. Ze woonde de laatste jaren in kamer 118 in Beth San. Een In Memoriam vindt u elders in dit KerkVenster. Verjaardagen Op 12 mei hoopt mevr. J.B. Navis-Hoftiezer, Kappersweg 1 haar verjaardag te vieren. Op 14 mei hoopt mevr. J.H. Luiten-Korten, Smitskamp 84 haar verjaardag te vieren. Beide van harte gefeliciteerd! Een fijne dag toegewenst en veel liefde, kracht en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar! Ziekenhuis Dhr. Elferink, Piepersweg 5, is ernstig ziek en is na een verblijf in het ziekenhuis te Winterswijk thuisgekomen. We bidden hem en zijn familie om kracht in deze moeilijke tijd. Mevr. Van Eerden Scharpert, Middelkampweg 5 is ook weer thuis evenals mevr. Ebbers-Westervelt, Kiefteweg 12, zij moet thuis eerst wat aansterken en wordt op een later tijdstip nog weer geopereerd. In het SKB is opgenomen mevr. Rutgers-Jansen, uit Hoge Veld, en mevr. Elferink, Hoge Veld 20 is opgenomen geweest in het SKB. Studieverlof Ds. M.J. Kooistra is tot 21 mei afwezig in verband met studieverlof, een weekje vakantie en de jongerenreis naar Taizé. Voor pastorale en andere wijkaangelegenheden kunt u in deze periode contact opnemen met de scriba (mevr. L. Kämink-ter Haar, ). Wanneer u dringend een predikant nodig hebt, kijk dan naar de vervangingsregeling in het algemene stukje. Wijkavond: zegening relaties De wijkavond over zegening van homoseksuele relaties wordt voor onze wijk gehouden op maandag 21 mei om uur in Kom d r In aan de Bodendijk. Meer informatie hierover hebt u kunnen lezen in KerkVenster van 13 april j.l. We hopen op een goede bespreking. Hartelijke groeten, L.Kämink-ter Haar R. Faber Wijk IJZERLO Hogestraat 54, tel Scriba: dhr. G.J. van Lochem, Huisstededijk 1, tel , Uit de pastorie Als u dit leest is het al weer ruim 5 weken geleden dat ik geopereerd ben. Ik had gehoopt dat ik inmiddels weer aan het werk zou zijn. Maar door de bijwerkingen van de operatie is dit helaas anders gelopen. En het ziet er naar uit dat het herstel ook nog wel enige tijd zal vergen. Het valt me niet altijd mee om het geduld daarvoor op te brengen. Maar ik weet me gelukkig gesteund door de vele lieve reacties die ik uit de gemeente mocht ontvangen. Het is hartverwarmend om te mogen ervaren hoeveel mensen er aan ons denken. Hartelijk dank voor alle meeleven! Ds. Riemer Faber Zieken Mevr. W.R. Meijnen-Top (Dinxperlosestraatweg 26), verblijft op het moment van schrijven nog steeds in het Medisch Spectrum Twente te Enschede. De heer A.J. Vaags (Ludgerstraat 8), verhuisde van het S.K.B. te Winterswijk naar De Bettekamp in Varsseveld. Dhr. Wechgelaer (Nijverheidsweg 87) verhuisde van het SKB, via Pronsweide naar t Hoge Veld, afdeling t Villeken. Verjaardagen vanaf 80 jaar Op 17 mei hoopt mevr. G.J. Wevers-Tolkamp (Servatiusstraat 20) haar verjaardag te vieren en op 22 mei hoopt mevr. H.W. Westerveld- Smits (Dinxperlosestraatweg 40) jarig te zijn. U beiden van harte gefeliciteerd. Jubileum Henk Eppink en Johanna Eppink-Hoftijzer (Möllenes 11) zijn dinsdag 22 mei 50 jaar getrouwd. Zij hopen dit te vieren op zaterdag 26 mei. We wensen hen samen met hun kinderen en kleinkinderen een fijne dag toe en Gods zegen in de komende tijd. Met vriendelijke groeten, Gerrit van Lochem

11 H.J. Zeldenrijk Wijk LINTELO Varsseveldsestraatweg 39, tel Scriba: mevr. W.A. van den Berg-Tolk, Manschotplein 5, tel , kpnplanet.nl Het Verzet 1, tel Zieken Op moment van schrijven (3 mei) verblijft nog in het ziekenhuis in Winterswijk mevr. J.H.C. Aalbers-Winkelhorst, Adm. de Ruyterstraat 69. Dhr. D.J. te Bokkel, Adm. de Ruyterstraat 79 is na een ziekenhuisopname in Winterswijk tijdelijk overgegaan naar Woonzorgcentrum t Hoge Veld. Dhr. D. te Grotenhuis, Woonzorgcentrum Beth San is vanuit het ziekenhuis in Winterswijk voor revalidatie gegaan naar Verpleeghuis Pronsweide. Mevr. T.G. ter Horst-Doornink, Jupiter 6, mocht vanuit Verpleeghuis Pronsweide terugkeren naar huis. Dhr. A.G. Scholten, Brakenweg 9, mocht vanuit Woonzorgcentrum t Hoge Veld terugkeren naar huis. Geboren Op 26 april is Noa Jorike geboren, dochter van Jurgen en Annet Westerveld, Jupiter 41. Van harte gefeliciteerd! Verjaardagen Op 14 mei mevr. J.H. Blekkink-Demkes, Driessenshof 4; op 16 mei mevr. A.H. Seinhorst- Ebbers, Gendringseweg 44; op 18 mei mevr. G.F. Freeman-van Voorst, Schorpioen 33 en mevr. D.G. Lammers-Wensink, Adm. de Ruyterstraat 70; op 21 mei dhr. E.J. Hiddink, Koeweide 70; op 23 mei mevr. A.C. Lensink, Koeweide 110 en dhr. H. te Ronde, Koeweide 52. Allen van harte gefeliciteerd! Dank Wij willen u hartelijk danken voor de vele warme reacties die wij van u mochten ontvangen na het overlijden van Adriaan Plooij op 22 april, onze vader, schoonvader en opa. Vanaf maandag 7 mei t/m donderdag 14 juni ben ik afwezig in verband met studieverlof. Als u in deze tijd dringend een predikant nodig hebt, raadpleeg dan het artikeltje boven de pastorale berichten. Daar staat aangegeven met welke predikant u contact kunt opnemen. H.J. Zeldenrijk Help Monic helpen In een vorige uitgave van KerkVenster heeft de R.K. St. Helena Parochie een campagne voor een project van onze plaatsgenote Monic Schaapveld onder uw aandacht gebracht. We hebben met spanning de resultaten in de gaten gehouden. De financiële thermometer in de kerk bleef maar stijgen. Het eindresultaat is 3019,- geworden Dit resultaat overtreft ver onze verwachtingen. En dit bedrag wordt nog verhoogd met een door de overkoepelende organisatie Vastenaktie nog nader te bepalen bedrag. Namens Monic: hartelijk dank voor uw medewerking. R.K. St. Helena Parochie W.A. Andela M.A. Andela-Hofstede Wijk LINTELO- DALE Scriba: mevr. S. ter Horst-Krieger, Bongenkamp 75, tel , Zieken Dhr. J. Winkelhorst, Hogestraat 33, is opgenomen geweest in het ziekenhuis, maar mocht inmiddels weer naar huis. Mevr. G.H. Heezen-Rougoor, Beeklaan 6, is opgenomen in het Koningin Beatrixziekenhuis te Winterswijk. Mevr. H. Lammers, de Cederhof, is in het Slingeland ziekenhuis opgenomen. Huwelijksjubileum Op woensdag 23 mei is het vijftig jaar geleden dat Henk Kalf en Leis Kalf-Nijman, Molenstraat 8, elkaar het Ja-woord gaven. Blij en dankbaar willen zij dit vieren, samen met hun kinderen en kleinkinderen. Wij willen het echtpaar Kalf van harte feliciteren met dit mooie jubileum. We hopen dat zij samen nog veel goede en gezonde jaren mogen beleven, onder Gods zegen. Felicitatie Lintjes worden in de regel eenmaal per jaar uitgereikt: rond 30 april. Dat er dit keer twee mensen uit de wijk Lintelo-Dale zijn die een lintje gekregen hebben, mede vanwege hun werk voor de kerk, is toch wel bijzonder. Het zijn ouderling Gerrit ter Maat, Schooldijk 1, en organist Gerrit Hartemink, Hoge Veld 93. We willen hen beiden van harte feliciteren. Doop 13 mei Oosterkerk In de dienst van 13 mei a.s. in de Oosterkerk zullen gedoopt worden: Merel en Diede, dochters van Henk en Esther ter Beest, Lage Veld 82; Isa, dochter van Roy en Mellanie Hubers, Damstraat 8; Roy, zoon van Gerben en Eline Vaags, Harberskamp 29; Fenne, dochter van Erwin Rademaker en Els Holthuis, Bevrijding 30; Ivar, zoon van Bert en Mariska Lammers, Meiberg 7; Gijs en Rens, zonen van André Konink en Maaike Oosterheert, Tuunterweg 1. We hopen op een gezegend samenzijn. Verjaardagen Op 12 mei is jarig mevr. W.C. Wevers-Klein Hesselink, Varsseveldsestraatweg 25I, op 14 mei dhr. H. Brus, t Hoge Veld k. 412, op 17 mei mevr. H.W. Aalbers-Schoppers, Varsseveldsestraatweg 9F, op 17 mei mevr. A.H. Prinsen-Wildebeest, Beth San k Wij hopen dat u een goede dag zult hebben, en we wensen u voor het nieuwe levensjaar Gods zegen toe. Hartelijke groeten van ons beiden, W.A. Andela en M.A. Andela-Hofstede Voorjaarsmiddag Gezellige voorjaarsmiddag van de wijk Lintelo- Dale op dinsdag 15 mei om uur in gebouw 11 Wilhelmina te Lintelo. De bezoekdames hebben alle 70 plussers uit de wijk uitgenodigd voor deze middag. Namens de contactpersonen, Ada, Anny en Diny A.J. Rotte Wijk DALE Ludgerstraat 76, tel: Scriba: dhr. A. Lammers, De Hare 46, tel , Huwelijksjubileum Op donderdag 17 mei hoopt het echtpaar Henk en Leis Tolkamp-Eenink (Boterdijk 1) een bijzonder huwelijksjubileum te vieren. Die dag zijn zij precies 50 jaar getrouwd! Met hun kinderen en kleinkinderen willen zij dit hoogtepunt op vrijdag 18 mei samen met alle vrienden en bekenden vieren in gebouw t Romienendal. De receptie is van uur. Bruidspaar, van harte geluk gewenst met elkaar, en samen nog verder zegenrijke jaren! Wel en Wee Mevr. A.R. Wouters-v.d. Veen, Bredevoortsestraatweg 37, zou aanvankelijk na een knieoperatie voor revalidatie overgaan naar het Hoge Veld. Helaas kwam ze in het ziekenhuis ten val waarbij ze een gebroken heup opliep waaraan ze inmiddels ook is geopereerd. Daarna is ze vanuit het ziekenhuis opgenomen in het verzorgingstehuis de Vredensehof in Winterswijk. Wij wensen haar een voerspoedig herstel toe. De in het vorige Kerk- Venster vermelde thuiskomst van de heer J. van Lochem uit de Herenstraat 2, was niet terecht. Daarvoor mijn excuus. Pas in een veel later stadium kon hij naar huis maar moest helaas na enkele dagen weer opnieuw opgenomen worden. De heer Van Lochem wensen wij veel sterkte en Gods nabijheid toe in zijn strijd tegen zijn ziekte. Dhr. C. Vermeer, Manschotplein, is weer uit het ziekenhuis ontslagen en wordt nu tijdelijk verzorgd in Zorgboerderij Mentinkberg, Corleseweg 7a, Winterswijk. We wensen hem daar een goed verblijf toe. Verjaardagen De komende 14 dagen is het vier keer feest op het Manschotplein. Dan hopen daar namelijk de volgenden personen hun verjaardag te vieren: 12 mei 2007: Mevr. F.J. ter Haar-Gijsbers, Manschotplein 21, 17 mei 2007: Dhr. A. Boerefijn, Manschotplein 24, 19 mei 2007: Dhr. B.W.W. Vreeman, Manschotplein 44, 25 mei 2007: Dhr. P. Schaap, Manschotplein 61. Allen een fijne verjaardag toegewenst en een gezegend nieuw levensjaar. A. Lammers Gelezen Als je alleen maar toeschouwer bent, raak je al gauw uitgekeken op de kerk.

12 12 A.J. Yntema Wijk BARLO t Slaa 98, tel Scriba: dhr. G.J. Voerman, Landstraat 49a, tel: , Hartverwarmend Nog steeds worden er elke dag kaarten bezorgd. Wat een steun, wat een meeleven! Om op adem te komen ben ik een aantal dagen in Friesland geweest. Het gaat redelijk goed met mij. Ik heb een vrij gunstige vorm van kanker en de tumor was erg klein. Daarvoor ben ik zeer dankbaar. Op het moment dat u dit leest, zijn de bestralingen begonnen; 33 keer zal ik naar Arnhem moeten, zes en een halve week lang. Het wordt -denk ikniet zo n gemakkelijke tijd. Ik hoop dat de bijwerkingen zullen meevallen. Ik weet me in ieder geval gesteund door heel veel lieve mensen die mij zo heel veel goeds toewensen en voor mij bidden. A.J. Yntema Huwelijksjubileum Op vrijdag 11 mei zijn Ben en Elly te Brake, Meiberg 20, 40 jaar getrouwd. Ze vieren die dag met hun kinderen, kleinkinderen en vrienden. We wensen Ben en Elly een stralende dag toe en voor de toekomst wensen we hun heel veel gelukkige, gezegende jaren. Verjaardagen In de komende tijd hopen de volgende 80 plussers hun verjaardag te vieren: op 12 mei mevr. D.J. Heusinkveld-Winkelhorst, Tubantenstraat 46, op 15 mei mevr. J.H.G. Arentsen-Prinsen Tubantenstraat 25, op 17 mei mevr. W.G.A. van Eerden- Westerveld, Aladnaweg 9, ook op 17 mei dhr. J.B. Jansen, Lichtenvoordsestraatweg 36 2, op 18 mei mevr. B.H. Balke-Ruesink, Ludgerstraat 47 kamer 101, op 19 mei mevr. J.G. Piek-ten Pas, Tubantenstraat 24, ook op 19 mei mevr. T.J. Pampiermole- Koopmans, Hoge Veld 26 kamer 411, op 23 mei mevr. L.T. Pampiermole-Tuenter, Berkenhovestraat 21. U allen een hele fijne verjaardag gewenst en Gods zegen in het nieuwe levensjaar. Zieken In het SKB te Winterswijk is opgenomen: dhr. J.H. Veldboom, Prunusstraat 4. Mevr. J.W. Lensink- Vrieze, Tubantenstraat 11, was opgenomen in het SKB te Winterswijk. Zij is inmiddels weer thuis. Uit het ziekenhuis ging tijdelijk naar De Molenberg te Groenlo, mevr. A. Rutgers Jansen, Hoge Veld 4. Ten slotte Als u in deze tijd dringend een predikant nodig hebt, wijs ik u op het artikeltje boven de pastorale berichten. Daar vindt u het centrale contactadres voor de komende periode. Voor alle andere zaken in en rondom de wijk Barlo kunt u met mij (scriba, ) contact opnemen. Een vriendelijke groet, Ger-Jan Voerman, scriba IJsbrand ter Haar eert Dietrich Buxtehude Op zaterdag 19 mei bespeelt organist IJsbrand ter Haar het orgel in de Oude St. Helenakerk te Aalten. Het concert is geheel gewijd aan de Noordduitse componist Dietrich Buxtehude, wiens 300 ste sterfdag dit jaar wordt herdacht. IJsbrand ter Haar [1982] studeerde orgel aan het conservatorium in Arnhem bij Theo Jellema [1 ste fase] een aan de Messiaen Academie te Zwolle [2 de fase]. Zijn docenten waren Leo van Doeselaar, Cor van Wageningen en Theo Jellema. Als organist is Ter Haar verbonden aan de Heilige Hartkerk in Arnhem, de Oude Kerk te Velp en sinds kort aan de beroemde Oude Kerk te Amsterdam. IJsbrand ter Haar is dit jaar uitgenodigd deel te nemen aan het 7 de International Schnitger Organ Competition te Alkmaar. In Aalten bespeelt IJsbrand ter Haar ook het koororgel in de Oude St. Helenakerk en zal hij een werk op klavecimbel spelen. Het concert begint om uur. Jeugd van de Eendracht laat van zich horen Op vrijdag 11 mei geeft de jeugd van de Chr. Muziekvereniging de Eendracht, GetStarted, een spetterend concert. GetStarted, dat inmiddels uit drie orkesten bestaat, zal vlotte en jeugdige muziek de revue laten passeren. Het leerlingen orkest, de slagwerkgroep en de blokfluitgroep zullen verschillende nummers ten gehore brengen. De blokfluiters zijn het afgelopen jaar begonnen met het succesvolle project Muziek maak jezelf en zijn druk bezig met de voorbereiding van hun concertdebuut. Voor AMV-leerlingen is er deze avond de mogelijkheid om zich aan te melden voor muziekles bij de muziekschool Orgelconcert Everhard Zwart (5 augustus 1958) kleinzoon van de legendarische Jan Zwart, leerling van Feike Asma, verwierf reeds grote bekendheid als organist; enerzijds door zijn enthousiaste ijver voor de Hollandse Koraalkunst, waarvoor de basis al werd gelegd door zijn grootvader, anderzijds door zijn virtuoze vertolking van vele grote composities uit de orgelliteratuur. Everhard Zwart ontving op jonge leeftijd zijn eerste orgellessen van zijn vader, Willem Hendrik Zwart - organist van de Bovenkerk te Kampen waarna hij al spoedig deze lessen (koraalspel en literatuur) vervolgde bij Feike Asma organist te Maassluis. Als Vrienden Friedrichs Orgel hopen wij velen een plezier te doen met dit concert. Voor verdere informatie kunt u kijken op te winkel.barlo.nl, waar indien bekend ook het programma op vermeld zal worden. Kijkt u ook eens op www. orgelsinaalten.nl, mooie website. Met muzikale groeten, Vrienden Friedrichs Orgel Boogie Woogie. Om de leerlingen een inzicht te geven in het instrumentarium van de Eendracht, is er na afloop van het optreden de mogelijkheid om zelf een instrument te bespelen. Het belooft een groot muziekfeest te worden waarin de jeugd van de Chr. Muziekvereniging de Eendracht centraal staat. Kijk voor meer informatie op www. eendrachtaalten.nl. Wanneer: Vrijdag 11 Mei - Aanvang: uur Waar: De Pol

13 STICHTING HET PASSION VRAAGT DIACONALE VAKANTIEWERKERS EN VASTE VRIJWILLIGERS Stichting Het Passion vraagt diaconale vakantiewerkers en vaste vrijwilligers In het schilderachtige Hummelo, gemeente Bronckhorst, is sinds half oktober een uniek project van start gegaan, de time-outvoorziening. Time-out Samen met stichting Ontmoeting biedt stichting Het Passion er tijdelijk onderdak aan maximaal 12 dak- en thuislozen die naar de time-outvoorziening komen voor een periode van 4-6 weken. Zij zijn daar 7 dagen per week, 24 uur per dag en hebben de beschikking over een eigen kamer en een gemeenschappelijke woonkamer. Zij worden gedurende 7 x 24 uur per week professioneel begeleid door de werkers van Ontmoeting. Dat gebeurt in één gebouw. De time-out kan dienen om de dak- en thuislozen verder te helpen naar een definitieve opvang en/of begeleiding, en kan ook dienen om deze vermoeide mensen aan te laten sterken in een goede accommodatie met professionele hulpverleners. Vrijwilligers Deze groep wordt gefaciliteerd door stichting Het Passion, die de schitterende locatie met daarop o.a. een 200 jaar oude rijksmonumentale boerderij met 3 grote gebouwen, heeft gekocht en verbouwd voor dit project. Op de Deel van de boerderij is een grote gemeenschappelijke ruimte ingericht. Een grote moderne keuken, zitjes, een grote eettafel en ruimte voor spelletjes bepalen het beeld op de Deel. Werkvakantie Het Passion heeft 52 weken per jaar diaconale vakantiegangers nodig die op fifty-fifty basis helpen Tekst en foto s PIET VAN PELT 13 om eten en drinken op tafel te krijgen, met de gasten te eten, een spelletje te doen en met hen het wekelijkse uitstapje te maken. De andere helft van de tijd hebben deze vakantiegangers vrije tijd om in de omtrek één van de mooie stadjes te bezoeken of gewoon op het terrein bezig te zijn. De vakantieganger krijgt de beschikking over een eigen 2-persoonsslaapkamer met douche, toilet en wastafel in de verbouwde monumentale stal. Voor wie? Voor iedereen die dit mee wil maken, alleen gaand, met vrienden, met wijkgenoten, familie, jong en oud... Vaste vrijwilligers Uit de nabije omgeving van Hummelo willen we graag wat vaste vrijwilligers extra verwelkomen voor leuke werkzaamheden, zoals: Algemene hulp, assistentie op de Deel Voor de moestuin en de kas Verzorgers voor de dieren Hobbyisten voor de Timmerwerkplaats Of... Heeft u een leuke hobby die u regelmatig wilt delen met de gasten en vakantievrijwilligers? U kunt dit ook met uw maatje, een vriend, vriendin oppakken, vele handen maken het werk lichter. Meer informatie? Piet en Heleen van Pelt - Stichting Het Passion Torenallee DD Hummelo Tel. (0314) NCRV zoekt enthousiaste videomakers Een prachtige film over een diaconaal project gemaakt? Een speciaal con een geregistreerd of een interkerkelijk sponevenement verslagen? Filmbeelden uit ûw lokale kerk kunnen een plek krijgen op het landelijke TV-kanaal Geloven van de NCRV! Sinds december 2006 werken de Protestantse Kerk in Nederland en de NCRV samen aan de opzet van het digitale themakanaal Geloven. De zender trekt kijkers die geïnteresseerd zijn in programma s over religie en kerkelijk leven. De NCRV biedt u de mogelijkheid om bij te dragen aan deze TV-zender. Sterker nog: De NCRV is uitermate benieuwd naar wat u heeft gemaakt! Bent u regelmatig in de kerk met uw videocamera In de weer? Heeft u het jubileum van uw gemeente prachtig vastgelegd? Een indrukwekkende film gemaakt over een jongerenreis? Uw dominee geïnterviewd of aandacht besteed aan een bijzondere expositie of kindermiddag in uw kerk? Stuur uw materiaal op, en wie weet krijgt het een plek op het televisiekanaal! Uw film of reponage kan, wanneer het aan alle kwaliteitseisen voldoet, worden opgenomen in een speciaal magazine, bestaande uit kone reponages uit kerken in het land. Op den duur moet dit programma uitgroeien tot een volwaardig nieuws magazine over lokale kerkelijke activiteiten. Met nieuws, I achtergronden en amusante bijdrages. Denkt u dat uw videoreponages geschikt zijn voor uitzending? En vindt u het I belangrijk om een landelijk televisiepubliek te laten zien wat er in uw I kerk gebeun? Zet uw videomateriaal dan op een DVD of MiniDV-cassene en stuur dit (zonder postzegel) naar: NCRV Geloven, I o.v.v. Kerkreponages. AntWoordnummer VX Hilversum. Bij het toezenden van het videomateriaal dient u een ondenekende I licentie-overeenkomst mee te sturen. Hiermee geeft u aan dat de NCRV uw materiaal mag gebruiken voor het themakanaal. U kunt de licentie-overeenkomst downloaden van www. Dkn.nl (zoekwoord licentie) en vervolgens uitprinten. Wilt u meer informatie? Bezoek dan de website:

14 14 Hendrik Johan Veldboom geboren 6 december 1923 overleden 17 april 2007 Hendrik Veldboom is geboren als vijfde in een gezin van zes kinderen. In 1951 trouwde hij met Dien Stronks en ging wonen op Heurne 97, vlak bij zijn geboorteplek. Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren. Lief en leed hebben ze gedeeld. Met elkaar hebben ze het goed gehad. Naast het werk op de boerderij heeft hij lang gewerkt bij de coöperatie. Hendrik was een man die genoot van contact en gezelligheid. Niemand deed ooit tevergeefs een beroep op hem. Als hij kon helpen was hij er altijd. Voetbal was zijn grote hobby. AZSV en de Graafschap hadden in hem een trouw volger. Na een ingrijpende ziekte overleed in 1999 zijn vrouw. Hoewel hij het daar enorm moeilijk mee had, probeerde hij zijn vele contacten te blijven onderhouden. Het laatste jaar was een moeilijk jaar omdat dingen zo heel anders liepen dan hij ooit had kunnen denken. Geheel onverwacht is hij op 17 april thuis rustig ingeslapen. Hendrik Veldboom heeft zijn leven geleefd in het geloof. In het vertrouwen dat Jezus ook voor hem een plaats heeft bereid in het huis van de Vader met de vele woningen hebben wij hem uit handen gegeven. H.J. Zeldenrijk Gerrit Jan Abraham Hendrikus Meerdink geboren 31 oktober 1941 overleden 18 april 2007 Die morgen was hij naar zijn werk gegaan. Kort nadat hij de winkel had geopend is hij onwel geworden. In het ziekenhuis is hij overleden. Zijn vrouw en kinderen blijven in groot verdriet achter. Gerrit is in Aalten geboren. Zijn ouders hadden een schildersbedrijf. Gerrit ging leren voor horlogemaker. Hij leerde zijn vrouw kennen. Samen zijn ze begonnen met de zaak. Alles hebben ze ook samen gedaan. Zij kregen twee kinderen. Gerrit hield veel van zijn kinderen. Hij deed alles voor hen. Later kregen ze ook kleinkinderen. Gerrit was een trotse opa. Hij was altijd heel bezorgd over zijn kleinkinderen. Dit jaar is het veertig jaar geleden dat hij met zijn zaak begonnen is. Hij mocht het werk altijd heel graag doen en kon goed met mensen omgaan. Hij was iemand die recht door zee was, als hij iets vond, dan zei hij het ook. Hij nam ook tijd voor zijn hobby s en interesseerde zich ook voor wat er in de plaats gebeurde. Hij voelde zich ook betrokken bij de kerk. Een aantal jaren hebben zij met heel veel plezier aan de Dalweg gewoond. Gerrit was iemand die graag thuis was. Hij en zijn vrouw hebben samen zo heel veel dingen gedaan. Om dan zo opeens verder te moeten zonder hem, dat doet heel veel pijn. Gerrit was voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen een lieve man, een lieve vader en een trotse opa. In dankbaarheid gedenken zij hem. In de afscheidsdienst hebben we gelezen uit Romeinen 8 waar Paulus schrijft dat niets ons kan scheiden van de liefde van God. Hoe machteloos wij ons ook voelen tegenover de werkelijkheid van de dood, wij mogen weten van Gods liefde die sterker is dan de dood. Als wij sterven moeten, dan is dit het enige wat blijft: de liefde van God, die ons geleidt door de dood naar het eeuwige leven. Dat de nabestaanden van Gerrit in dit geloof de kracht mogen vinden om het verlies te dragen. W.H. Everts Willem Schreurs geboren 26 juni 1936 overleden 18 april 2007 Na een korte ziekte is hij in alle rust en omringd door zijn vrouw en kinderen overleden. Hij wist het zelf ook dat het niet meer ging. Hij kon het, hoe moeilijk het ook was, toch aanvaarden. Hij had het vertrouwen dat de dood niet het einde is, maar dat er bij God leven en toekomst is. Negen jaar geleden was hij ernstig ziek. Toch is hij er toen goed doorheen gekomen. Daarna wilde hij heel graag uit zorg voor zijn vrouw dat ze wat kleiner zouden gaan wonen. Twee jaar geleden zijn ze op het Verzet gaan wonen. Hij voelde zich er heel goed thuis. Wim is geboren in Lintelo. Zij waren thuis met vier kinderen. Na zijn schooltijd is hij eerst als smid begonnen, later ging hij werken bij Hoopman machines. Wim hield van zijn werk, hij was echt een vakman. Met zijn handen kon hij alles maken. Toen hij 59 was, ging hij met de vut. Samen met zijn vrouw heeft hij toen nog een heel mooie tijd gehad. Wim heeft zich nooit verveeld. Hij was altijd bezig in de schuur. Bij mooi weer gingen ze samen fietsen. Samen hadden ze drie kinderen. Ze hadden het als gezin goed samen. Zoveel mooie herinneringen. Later kwamen de kleinkinderen. Wim genoot van zijn kleinkinderen, hij was een trotse opa. Als er iets was, dan was hij er voor zijn kinderen, om hen te helpen. Hij was hun helpende hand, maar ook hun praatpaal. Wim hield ook veel van muziek. Al vanaf de oprichting was hij lid van de Leemhorstbloazers. Wim was iemand die heel bescheiden was en altijd zorgzaam. Hij dacht ook diep na over de dingen van het geloof. Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen gedenken hem in dankbaarheid. Hij was voor hen een lieve man, een goede vader en een trotse opa. In de afscheidsdienst hebben we gelezen uit Psalm 121. De Psalm zegt dat God over ons leven waakt. Al ons komen en ons gaan staan onder de bescherming van de God die hemel en aarde gemaakt heeft. Ook als wij sterven gaan wil God ons leven bewaren. Dat de nabestaanden van Wim in dit geloof de kracht mogen vinden om het verlies te dragen. W.H. Everts Albert Hinkamp geboren 14 juli 1926 overleden 18 april 2007 Albert werd op 14 juli 1926 geboren aan de Winterswijksestraatweg, in het huis waar hij zijn hele leven gewoond heeft en waarin hij ook is overleden. Albert kwam uit een groot gezin. De vader van Albert was muzikaal en zijn muzikaliteit heeft Albert ook geërfd. Al jong werd hij lid van Excelsior en hij is dat gebleven totdat hij het echt niet meer kon. De tuba blazen vereist nogal wat kracht, maar Albert speelde nog tot een paar jaar geleden. Toen moest hij de muziek opgeven. Albert kon goed leren. En dat was te merken: ik vond het opvallend dat iemand van zijn leeftijd uit pure interesse belangstelling had voor de computer. Hij mocht ook doorleren van zijn ouders, maar dat wilde Albert niet. Hij wilde zelf snel zijn brood verdienen, letterlijk door voor een bakker in Miste te gaan werken. Dat was zijn eerste baantje: brood rondbrengen. Misschien was dat voor Albert de gemakkelijke weg, maar het kan ook heel goed zijn, dat hij zo al vroeg zijn verantwoordelijkheid nam door zelf geld te verdienen. Zoals zoveel jongens in die tijd moest ook Albert in dienst en werd uitgezonden naar toendertijd Indië. Hij kreeg daar een admini-

15 stratieve baan, zodat de ergste gruwelen van de oorlog hem bespaard bleven. Hij keerde vanwege problemen met zijn hand ook eerder terug naar Nederland. Toen heeft Albert nog een tijd aan het spoor in Rotterdam gewerkt. Hij deed daar heel wat kennissen op, maar toch bleef Bredevoort aan hem trekken. En dus keerde hij weer terug. Intussen had hij zijn middenstandsdiploma gehaald want Albert wilde toch nog wat verder leren. Maar eenmaal terug in Bredevoort heeft hij jarenlang bij de knopenfabriek gewerkt. Toen die fabriek verdween werkte Albert voor een houtfabriek in Winterswijk. Al die jaren woonde Albert bij zijn ouders, later alleen met zijn moeder, en nog weer later: helemaal alleen, zij het met onderhuurders, zodat hij daar niet helemaal alleen achter de bomen woonde. Albert was een bescheiden man, ietwat teruggetrokken, maar wie hem beter kende wist ook dat hij erg humoristisch uit de hoek kon komen. Het was ook echt een familiemens en zijn verjaardag werd dan ook uitgebreid in familiekring gevierd. Zo plotseling is hij er niet meer. We hebben in een dienst van Woord en Gebed afscheid van Hem genomen. In het vertrouwen dat, ook al is Albert ingegaan tot het dodenrijk, zelfs daar God is. En ook al steeg hij op ten hemel, ook daar is Hij bij God geborgen. Moge dat vertrouwen zijn zussen, zwager en verdere familie troosten. Anne van Voorst Gerrit Jan Neerhof geboren 5 juni 1934 overleden 19 april 2007 Toen Gert Neerhof één jaar oud was overleed zijn moeder. Gert is grootgebracht in het gezin Ter Horst aan de Boterdijk. Daar heeft hij het goed gehad. Toen zijn eigen familie naar Canada verhuisde is Gert niet meegegaan. In 1970 trouwde hij met Riek Mateman. Uit dit huwelijk werden twee zonen geboren: Wilco en Arjan. Gert genoot intens van het plattelandsleven. In het bijzonder genoot hij ook van de sociale contacten die daar bij horen. Gert Neerhof was iemand die graag onder de mensen was. Hij legde ook heel makkelijk contacten. Op het boerenbedrijf heeft hij veel tegenslagen moeten overwinnen. Zeer ingrijpend is voor hem geweest het overlijden van zijn vrouw na een ernstige ziekte in Zij was nog maar 48 jaar. Toch probeerde hij zijn sociale leven vorm te blijven geven. Hard heeft hij gevochten om zijn hersenbloeding te boven te komen. Toch nog onverwacht is hij overleden. Gert Neerhof heeft zijn leven geleefd in het vertrouwen dat de Heer ook zijn herder was. In de goede tijden maar ook in de moeilijke tijden die er in zijn leven geweest zijn. In het vertrouwen dat de Heer ook zijn herder zal zijn over de dood heen, hebben we hem uit handen gegeven. H.J. Zeldenrijk Hendrika Antonia Mengerink-Krayenbrink geboren 7 mei 1919 overleden 27 april 2007 Bijna 88 jaar geleden werd Hendrika Antonia Mengerink-Krayenbrink geboren aan het Boesveld in Dinxperlo. Samen met 12 broers en zussen groeide Rieka daar op. Na de lagere school ging Rieka in betrekking, zoals dat in die tijd zo deftig werd gezegd. In werkelijkheid betekende het dat ze als jonge meid hard moest werken. Werken en poetsen, ze heeft het haar hele leven gedaan. Rieka liep altijd met de schort voor, alleen op zondag ging die af. Bij Rieka thuis werd er veel gezongen en met muziek gedaan. Ze heeft in Dinxperlo zelfs nog een poosje op een koor gezeten. Op 1 juli 1942 trouwde Rieka met Jan Marinus Mengerink. Ze gingen in Aalten wonen, aan de Bodendijk, daar werd dochter Sinie geboren. Er werd opnieuw een dochter geboren die, tot groot verdriet van hen beiden, overleed. Als derde werd Lies geboren, zij bleek een lichamelijke en verstandelijke beperking te hebben. Vanaf die tijd heeft Rieka s leven grotendeels in het teken gestaan van de zorg voor Lies. Bij de zusters in de Dijkstraat volgde ze een naaicursus en daar maakte ze volop gebruik van. Breien was een andere hobby, vooral in Elim voor Dorcas heeft ze heel wat af gebreid. Met vakantie ging ze nooit, ja in de afgelopen jaren ging ze een paar keer met de Zonnebloem mee. Toen in 1972 haar man Jan overleed moest ze alleen verder. Door de steun van haar kinderen, klein- en later achterkleinkinderen wist ze haar daar goed doorheen te slaan. Rieka was een hardwerkende vrouw met een groot gevoel voor liefde. Ze was ook een levensgenieter. En ondanks, dat haar leven niet over rozen ging, was ze toch opgewekt en hoorde je haar bijna nooit klagen. Aan de andere kant was Rieka ook terughoudend, uitte ze niet gemakkelijk haar gevoelens en was ze hard voor haar zelf. Na een kort ziekbed overleed ze op 27 april, in alle rust en vrede, te midden van haar kinderen en kleinkinderen. In een dienst van Woord en Gebed stonden we stil bij woorden uit psalm 139 en Johannes 14: Ik omsluit je, van achter en van voren, ik leg mijn hand op je en ga naar het huis van mijn Vader om voor jullie een plaats te bereiden. Dat de kinderen, klein- en achterkleinkinderen in deze woorden troost en kracht mogen vinden. M.J. Kooistra 15 OPGAVE KINDERKAMPEN Opgave kinderkampen Noteer in de agenda. Op zaterdag 2 juni is er weer de kinderkampopgave voor groep 6, 7 en 8 s morgens in gebouw Elim tussen en uur. De opgave- en informatie formulieren worden op de basisscholen rond gedeeld. De kampweken zijn van: Week juli t/m 28 juli (Hoofdleiding Wiebe Lammers en Wendy Navis) Week juli t/m 4 aug (Hoofdleiding Wilmar Westerveld en Ricardo Prinzen) Week 3. 4 aug t/m 11 aug (Hoofdleiding Mark Heersink en Thijs Keuper) Week aug t/m 18 aug. (Hoofdleiding Wilbert Smeets en Janneke Wikkerink) Week 5 18 aug t/m 25 aug. (Hoofdleiding Martijn Balke en Geert Jansen) Zie ook op De Rec. Commissie Foto aangeleverd

16 16 andersumme VAN EN VOOR JONGEREN IN AALTEN EN BREDEVOORT Stukjes voor Andersumme kun je mailen naar: everdien. Je kunt het ook afgeven bij de Spinkatstraat 7 in Aalten. Diensten voor jongeren: Jeugddienst Wanneer? zondag 13 mei Waar? Oude Helenakerk, Aalten Hoe laat? uur Thema: Hebben Engelen vleugels? Kinderneven-kerkdienst Wanneer? zondag 20 mei Waar? t Centrum, Bredevoort Hoe laat? uur Om in te kleuren De paden op, de lanen in! Vooruit, met flinke pas! Met stralend oog en blijde zin En goed gevulde tas Marcheren is gezond voor het bloed, Wekt eetlust op en dorst De paden op, de lanen in! Vooruit met flinke pas! Dauwtrappen Het is bijna weer Hemelvaartsdag. Het is een oude traditie om op Hemelvaartsdag voor dag en dauw op te staan en in grote groepen te gaan wandelen of fietsen. Dit wordt dauwtrappen genoemd. In Overijssel was hetzelfde gebruik lange tijd beter bekend als hemelvaren. Dauwtrappen werd vroeger zingend en blootsvoets gedaan, op weg naar de mis. Het ritueel zou een zuiverende en genezende werking hebben, omdat dauw beschouwd werd als een goddelijk verschijnsel. De oorsprong gaat nog verder terug: het zogenaamde dauwtreden was een Meifeest bij de Germanen, waarbij de wederopbloei van de natuur werd gevierd. Waarschijnlijk gingen de Germanen in voorchristelijke tijden naar de heilige wouden om daar de voorvaderen te vereren. Mogelijk heeft men dit gebruik later in verband gebracht met de katholieke Hemelvaart. Een vroeg en vooral sportief dauwtrappen toegewenst! Bron:

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Tentdienst Gelselaar zondag 28 augustus thema:

Tentdienst Gelselaar zondag 28 augustus thema: Tentdienst Gelselaar zondag 28 augustus 2016 thema: voorganger: ds. Co Janssen Ouderling van dienst: Dinie Kossink mmv: The Ballad Singers aanvang: 9.30 uur Orde van dienst The Ballad Singers zingen enkele

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

Zondag 21 mei kinderdienst. Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord. Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Zondag 21 mei kinderdienst. Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord. Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet Zondag 21 mei 2017 kinderdienst Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet INTOCHT Binnenkomst kerkenraad Vóór de dienst, als de dominee al binnen is,

Nadere informatie

Laat je hart spreken!

Laat je hart spreken! WILHELMINAKERK ZONDAG 9 FEBRUARI 2014 SCHOOL & KERKDIENST MET DE WERVELING Laat je hart spreken! Voorganger: ds. Wim Kievit Ambtsdrager: Fred Heidinga, Fréderique Lucas Muziek: Theo van de Woude M.m.v.

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Zondag 1 oktober 2017

Zondag 1 oktober 2017 Zondag 1 oktober 2017 voorganger: organist: koster: ds. Piet Schelling, Monster dhr. Michiel de Leeuw van Weenen dhr. Frans Beukelman 1 Woord van welkom Aanvangslied: 216 [Hierbij gaan we staan] Woord

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst)

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst) Welkom in de Menorah Voorganger : ds. A.H. Boschma Ouderling van dienst : mw. F. Hovius Organist : dhr. H. Dorsman Lectrice : mw. N. Feenstra Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest

In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest 2 Orgelspel Verstilling VOORBEREIDING Welkom door de ouderling van dienst De tafelkaarsen worden aangestoken Wij zingen hierbij Als alles duister is (Taizé, 3x) (We gaan staan) Vg. Allen Vg. Allen In de

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. : dhr. R.A. Ferwerda

Welkom in de Menorah. : dhr. R.A. Ferwerda Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector/Lectrice Organist : ds. A.H. Boschma : dhr. A. Koster : dhr. F. Wijngaarden : dhr. R.A. Ferwerda Lied voor de dienst: 546 vers 1, 2, 3, 4 en 5.

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Zondag van de Drie-Eenheid 31 mei 2015 voorganger: ds. H.J.Elzenga ouderling: J.J. de Greef organist : L. Vilmane-Fioreze koster: M.Slomp

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 21 mei 2017 Zesde zondag van Pasen Een dienst van Schrift en Tafel Kees de kort: wijs en dwaas Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Welkom in de Menorah : ds. H.J. de Groot : dhr. H. Meijer : mw. A. Bouma : dhr. P. de Jong

Welkom in de Menorah : ds. H.J. de Groot : dhr. H. Meijer : mw. A. Bouma : dhr. P. de Jong Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : ds. H.J. de Groot : dhr. H. Meijer : mw. A. Bouma : dhr. P. de Jong Lied voor de dienst: Lied 305: 1a, 2 en 3 Lied voor de dienst:

Nadere informatie

- Meesters en juffen van de Parel, de Ark, de Rehoboth-school, de van der Brugghen-school en andere scholen

- Meesters en juffen van de Parel, de Ark, de Rehoboth-school, de van der Brugghen-school en andere scholen Met medewerking van - Voorganger: Ds. Richtsje Abma - de Oosterlichtband onder leiding van Willem Boersma - Hans Koster, Bianca Posthumus, Martijn Bakker, Ronella van der Torre, Ilse van der Torre - Ouderling:

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

Thema: Deel je leven. 25 september uur. Medewerking: Jeugdkoor OP WEG met combo uit Hardinxveld-Giessendam o.l.v. Bastiaan van der Pijl

Thema: Deel je leven. 25 september uur. Medewerking: Jeugdkoor OP WEG met combo uit Hardinxveld-Giessendam o.l.v. Bastiaan van der Pijl 25 september 2016-18.00 uur Thema: Deel je leven Medewerking: Jeugdkoor OP WEG met combo uit Hardinxveld-Giessendam o.l.v. Bastiaan van der Pijl Organist: Jan Teeuw Verbindende teksten: Gerard de Haan

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

4 e zondag van de herfst 9 oktober 2016

4 e zondag van de herfst 9 oktober 2016 Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse worsteling van Jakob, 1941, Jacob Epstein Tate Collection, Engeland. 4 e zondag van de herfst 9 oktober 2016 voorganger: ds. N.J. Pronk organiste: Līga Vilmane

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 5 e zondag na Epifanie 9 februari 2014 Dienst van Schrift en Tafel Jullie zijn het zout der aarde Matteüs 5:13 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob

Nadere informatie

Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal

Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal Maandag : 26 december 2016 Aanvang : 10.00 uur Voorganger : Ds. Aart Mak

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

GEREFORMEERD KERKELIJK CENTRUM DE BRON IJSSELMUIDEN

GEREFORMEERD KERKELIJK CENTRUM DE BRON IJSSELMUIDEN GEREFORMEERD KERKELIJK CENTRUM DE BRON IJSSELMUIDEN Zondag 10 november 2013, thema: Liefde Ds. Nelleke Beimers, voorganger Harm, organist Merijn, pianist Medewerking verlenen: Bert, Cobie, Dorien, Harm,

Nadere informatie

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN E R E D I E N S T 25 december 2014 Kerstmorgen KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN Protestantse gemeente Brielle Sint-Catharijnekerk voorganger ds. Anke Dekker ouderling Rienk Koopmans organist Marco t Hart

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016 ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST Zondag 23 oktober 2016 6 e zondag van de herfst Liturgische kleur: rood In deze viering zal Conny van Lier worden aangesteld als jongerenwerker voor de Protestantse

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Dankdag. Orde van dienst voor de viering van. 4 november 2012 Vredevorstkerk te Beverwijk

Dankdag. Orde van dienst voor de viering van. 4 november 2012 Vredevorstkerk te Beverwijk Orde van dienst voor de viering van Dankdag 4 november 2012 Vredevorstkerk te Beverwijk Voorganger: Ds. Stephan Kurtzahn Ouderling: Annie v.d. Stel Organist: Kees Brinkman Aangetrokken door Gods Liefde

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 11 e zondag van de zomer 31 augustus 2014 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob Wijnbergen : Herman Nijhuis : Nelleke van Schaardenburgh : Līga Vilmane

Nadere informatie

Zondag 3 juli Welkom in De Regenboog!

Zondag 3 juli Welkom in De Regenboog! Zondag 3 juli 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: ds. Wolter Broekema Ouderling van dienst: Sandra Dubbink Organist: Henk de Gooijer Lector: Heleen Rutterkamp Koster: Ria op den Dries FreeXS Orgelspel

Nadere informatie

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Zondag 6 augustus 2017 7 e zondag van de zomer Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Stilte om ons voor te bereiden op de dienst. Bemoediging o.

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

Pauluskerk. Voorganger: Dr. E.S. Klein Kranenburg Organiste: Anja van der Ploeg

Pauluskerk. Voorganger: Dr. E.S. Klein Kranenburg Organiste: Anja van der Ploeg Welkom in de Pauluskerk Voorganger: Dr. E.S. Klein Kranenburg Organiste: Anja van der Ploeg Zingen: Nieuwe Liedboek 985, vers 1, 2 en 3 Zingen: Nieuwe Liedboek 985, vers 1, 2 en 3 Zingen: Nieuwe Liedboek

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Liturgie oecumenische viering 15 januari Week van Gebed voor de Eenheid. Raad van Kerken Goor

Liturgie oecumenische viering 15 januari Week van Gebed voor de Eenheid. Raad van Kerken Goor Liturgie oecumenische viering 15 januari 2017 Week van Gebed voor de Eenheid Raad van Kerken Goor Welkom Intochtslied: Vrede voor jou Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn.

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. : dhr. F. Wijngaarden

Welkom in de Menorah. : dhr. F. Wijngaarden Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : ds. A.H. Boschma : dhr. A. Koster : dhr. F. Wijngaarden : dhr. P. de Jong Lied voor de dienst 533: 1 a, 2, 3, 4, 5, 6 Lied voor de

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Dienst van schrift en tafel Thema: De rijke man en arme Lazarus

Welkom in de Menorah. Dienst van schrift en tafel Thema: De rijke man en arme Lazarus Welkom in de Menorah Dienst van schrift en tafel Thema: De rijke man en arme Lazarus Voorganger Ouderling v. dienst Organist Lectrice : Ds. A.H. Boschma : mw. A. Bouma : dhr. H. Dorsman : mw. A. Bouma

Nadere informatie

de vijfde zondag van de zomer Kleur groen groen is de kleur van hoop, verwachting en toekomst Bij deze zondag: Kindernevendienst Leiding groep

de vijfde zondag van de zomer Kleur groen groen is de kleur van hoop, verwachting en toekomst Bij deze zondag: Kindernevendienst Leiding groep Datum: 21 juli 2013 22 e jaargang nr. 29 de vijfde zondag van de zomer Kleur groen groen is de kleur van hoop, verwachting en toekomst In deze dienst neemt de nevendienst afscheid van de kinderen van groep

Nadere informatie

Thema: Ik ben Christen, jij niet?

Thema: Ik ben Christen, jij niet? Liturgie voor de jeugddienst op zondag 2 april 2017 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 19.00 uur, samenzang vanaf 18.45 uur. Thema: Ik ben Christen, jij niet? Voorganger: ds. G.J. Röben Ouderling

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen

Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Welkom op de startzondag van onze wijkgemeente. Welkom in kerkelijk centrum Open Hof. Op deze zondag nemen we het verbouwde en vernieuwde Open Hof in gebruik.

Nadere informatie

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Voorganger Organist : Ds. E. Bijl : Jaap Dekker Welkom Afkondigingen door ouderling Janie van Everdingen t Jong Voor

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse De opgestane Heer, de Eerste dag Paasmorgen Feest van de opstanding van de Heer Zondag 31 maart 2013 - de klokken luiden - ontmoeting - orgelspel - de kaarsen worden

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

(t)op survival. Zondag 3 september. Voorganger: Ds. Jan Hermes Medewerking: vrijwilligers en kinderen van de VBW

(t)op survival. Zondag 3 september. Voorganger: Ds. Jan Hermes Medewerking: vrijwilligers en kinderen van de VBW (t)op survival Zondag 3 september Voorganger: Ds. Jan Hermes Medewerking: vrijwilligers en kinderen van de VBW Welkom Zingen: Kom in de kring Kom in de kring van Gods gezin, geef mij een hand en kom, want

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. 1 e zondag van de Advent 1 december 2013

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. 1 e zondag van de Advent 1 december 2013 Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 1 e zondag van de Advent 1 december 2013 Tamar door Marc Chagall (1960) Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob Wijnbergen : Jannie de Greef : Rita van

Nadere informatie

Wat is jouw topmoment?

Wat is jouw topmoment? Zondag 21 februari 2016 2e zondag 40 dagentijd Wat is jouw topmoment? Begroeting (ouderling van dienst) We gaan staan Welkom Zingen: Vrede voor jou Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om

Nadere informatie

Ontmoetingskerk Heerde. Zondag 7 februari 2016 Morgendienst 10:00 uur. Werelddiaconaat

Ontmoetingskerk Heerde. Zondag 7 februari 2016 Morgendienst 10:00 uur. Werelddiaconaat Ontmoetingskerk Heerde Zondag 7 februari 2016 Morgendienst 10:00 uur Werelddiaconaat Voorganger: Ds. Gert Wijnstok Gospelkoor The Spirit uit Doorspijk Organist: Theo van der Wal Koster: Gerard Rooks Met

Nadere informatie

Wat zijn jouw talenten?

Wat zijn jouw talenten? Zegen Kruiskerk Eerbeek 9 november 2014 De uitgangscollecte is voor het onderhoud van de gebouwen Voorganger: Ds. Ronald Heins Organist: Teun Groen Mededelingen > Na afloop kunt u in de hal de ouders feliciteren.

Nadere informatie

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017 School Gezinsdienst Prinses Julianakerk Scheveningen Zondag 5 februari 2017 Thema: Heb je naaste lief! Voorganger: Arjo van der Steen Organist: Frans van Riessen Het verloop van de dienst Welkom Zingen:

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 8 e zondag van de zomer 10 augustus 2014 Dienst van Schrift en Tafel Kleitablet, Zimbabwe, juli 1990 Petrus wordt gered uit de golven Voorganger Ouderling Diaken Organist

Nadere informatie

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes LITURGISCHE WERKGROEP VOOR AANGEPASTE GEZINSDIENSTEN Corr. Adr.: Mevr. J. Pelle - Tel. 0115-694737 e-mail: japelle@zeelandnet.nl Dhr. A. Scheele - Tel. 0115-563188 e-mail: ascheele@hetnet.nl THEMA: Zondag

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. : Ds. J v/d Veen, Heerenveen.

Welkom in de Menorah. : Ds. J v/d Veen, Heerenveen. Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. J v/d Veen, Heerenveen. : mw. F. Hovius : mw. M. Tiekstra : dhr. P. de Jong Lied voor de Dienst: 23A vers 1a, 2, 3 en 4 Lied

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok.

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. OM TE BEGINNEN Stil worden Zingen: Zie de zon, zie de maan (LB 8b) Stilte Bemoediging en groet Gebed Zingen: Hoe helder

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Orde van de doopdienst. op zondag 19 juni in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Léon Missche. gedoopt wordt

Orde van de doopdienst. op zondag 19 juni in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Léon Missche. gedoopt wordt Orde van de doopdienst op zondag 19 juni 2016 in de Hervormde kerk te Sellingen waarin Léon Missche gedoopt wordt Voorganger : Ds. Bram Verduijn. Organist : Mevrouw M. Withaar-Boomsma. Medewerking : Kinderen

Nadere informatie

zondag 27 maart 2016 Welkom in Het Centrum Pasen dienst voor jong & oud Voorganger: ds. J.A. Wegerif Ouderling van dienst: Piet Jansen Organist:

zondag 27 maart 2016 Welkom in Het Centrum Pasen dienst voor jong & oud Voorganger: ds. J.A. Wegerif Ouderling van dienst: Piet Jansen Organist: zondag 27 maart 2016 Welkom in Het Centrum Pasen dienst voor jong & oud Voorganger: ds. J.A. Wegerif Ouderling van dienst: Piet Jansen Organist: Gerjan Kamerling Foto bloemstuk Liturgische bloemschikking.

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o.

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 6 e zondag van Pasen rogate / bidt 10 mei 2015 Blijf in mijn liefde Johannes 15: 9 voorganger: ouderling: diaken: organist : koster: ds. Bob Wijnbergen Henk

Nadere informatie

Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur.

Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur. Liturgie Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur. In deze dienst zullen we de Heilige Doop herinneren van hen die deze ontvangen hebben

Nadere informatie

PKN Soest - Wilhelinakerk 10 mei 2015 Ziekenzalving

PKN Soest - Wilhelinakerk 10 mei 2015 Ziekenzalving PKN Soest - Wilhelinakerk 10 mei 2015 Ziekenzalving Voorganger: ds. Wim Kievit Ambtsdrager: Leen Lievaart Lector: Gerda Masselink Organist: Jan Meurs OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek: Allen

Nadere informatie

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Zingen voor de dienst: Schrijvers van gerechtigheid - Wat een wonder dat ik meewerken mag Wat een wonder dat ik meewerken mag in Uw koninkrijk, dat ik

Nadere informatie

Liturgie voor de morgendienst

Liturgie voor de morgendienst Liturgie voor de morgendienst op Eerste Pinksterdag 2015 in de Oosterholthoeve In deze dienst: bediening van de Heilige Doop Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: m.m.v. muziekgroep ds. J.A. Brussaard

Nadere informatie

10 april 2016. Afscheid van Frans Armee, Gerrit de Lange, Wout Nederveen Bevestiging van Henk van der Goot. 9.30 uur

10 april 2016. Afscheid van Frans Armee, Gerrit de Lange, Wout Nederveen Bevestiging van Henk van der Goot. 9.30 uur 10 april 2016 9.30 uur Afscheid van Frans Armee, Gerrit de Lange, Wout Nederveen Bevestiging van Henk van der Goot Organist: Joop van Oordt Voorganger: ds. Adri van der Wal Intocht De kerkenraad komt binnen

Nadere informatie

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217 Protestantse gemeente De Bron Groningen Zondag: 15 november 2015 Aanvang 10:00 uur 9e van de herfst kleur: rood Voorganger: da Alberte van Ess Piano: Yohanes Siem Wilt U zich voorzien van een liedboek!

Nadere informatie

Jongerendienst in de Ontmoetingskerk op zondag 22 maart 2015 Zo stil

Jongerendienst in de Ontmoetingskerk op zondag 22 maart 2015 Zo stil Jongerendienst in de Ontmoetingskerk op zondag 22 maart 2015 Zo stil voorganger: ds. Hans van Walsum muzikale begeleiding: Dedication / m.m.v. de jongeren van de TTV-club SAMENKOMEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN

MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN DUINZICHTKERK - STARTZONDAG zondag 21 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Van harte welkom in de Duinzichtkerk op startzondag. De activiteiten rond deze

Nadere informatie

Ochtenddienst - 26 Juni 2016

Ochtenddienst - 26 Juni 2016 Ochtenddienst - 26 Juni 2016 Afscheid Kindernevendienst Thema: Op ontdekkingsreis Jonathan Heemskerk Toine Kuipers Dion Oppelaar Jim van der Voorden Voorganger Organist M.m.v. : Ds. C.D. van Alphen : Rick-Jan

Nadere informatie

Zondag 22 oktober 2017

Zondag 22 oktober 2017 Zondag 22 oktober 2017 Viering in de Welkomkerk met als thema: Leven doet soms pijn Dichtbij en veraf krijgt ieder mens te maken met lijden dat zich in allerlei vormen kan aandienen. Het verlies van een

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we: 1. Voor uw liefde Heer Jezus, dank U wel. 2. Jezus vol liefde.

Voor de dienst zingen we: 1. Voor uw liefde Heer Jezus, dank U wel. 2. Jezus vol liefde. Voor de dienst zingen we: 1. Voor uw liefde Heer Jezus, dank U wel. 2. Jezus vol liefde. Voor uw liefde,heer Jezus, dank U wel. (2x) Wij aanbidden U, Heer. U komt toe alle lof en eer. O, Heer, wij prijzen

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 29 april 2012 vierde zondag van Pasen Wijkgemeente Ambacht-Oost In de Bethelkerk

Orde van dienst voor de viering van zondag 29 april 2012 vierde zondag van Pasen Wijkgemeente Ambacht-Oost In de Bethelkerk Orde van dienst voor de viering van zondag 29 april 2012 vierde zondag van Pasen Wijkgemeente Ambacht-Oost In de Bethelkerk Jezus als de goede herder. Fresco begin derde eeuw, catacombe van Callixtus.

Nadere informatie

Orde van de doopdienst. op zondag 20 december 2015. in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Jarno Godlieb. gedoopt wordt

Orde van de doopdienst. op zondag 20 december 2015. in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Jarno Godlieb. gedoopt wordt Orde van de doopdienst op zondag 20 december 2015 in de Hervormde kerk te Sellingen waarin Jarno Godlieb gedoopt wordt Voorganger : Ds. J.W. Baan. Organist : Mevrouw M. Withaar-Boomsma. Medewerking : Kinderen

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard Orde van dienst voor zondag 19 april 2015, 3 e zondag van Pasen - schoolkerkdienst Ik zie het wel Met medewerking van de Regenboogschool en ouders en kinderen van de Heideparkschool Kerk: Brugkerk, Kroonplein

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 24 augustus nr DE GOEDE REEDE

GEMEENTEBRIEF. 24 augustus nr DE GOEDE REEDE GEMEENTEBRIEF 24 augustus 2014 nr. 1658 DE GOEDE REEDE Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Rina Keulen-Schenk Diaken Henk Ubing Organist Ytsen Wielstra Lector Riet Tigchelaar Kosters

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 11 november 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 11 november 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 11 november 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Ada Mooij 25 jaar koster Kees van den Berg 25 jaar organist voorganger orgel : ds. Guus A.V.

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

PKN Soest - Wilhelminakerk 11 januari 2015 Afscheid en Bevestiging van Ambtsdragers

PKN Soest - Wilhelminakerk 11 januari 2015 Afscheid en Bevestiging van Ambtsdragers PKN Soest - Wilhelminakerk 11 januari 2015 Afscheid en Bevestiging van Ambtsdragers Voorganger: Wim Kievit Ambtsdrager: Frederique Lucas Lector: Suze Deelen Organist: Jan Meurs Muziek: "Wie schön leuchtet

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 24 april 2016 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK Vijfde zondag van Pasen Cantate Zingt Kleur Wit De glans van God en de heiligen, de kleur van reinheid en onschuld, de kleur van Christus. Voorganger:

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie