CONCEPT NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VOLLEYBAL CLUB VARSSEVELD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCEPT NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VOLLEYBAL CLUB VARSSEVELD"

Transcriptie

1 CONCEPT NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VOLLEYBAL CLUB VARSSEVELD Datum : 24 OKTOBER 2013 Plaats: bovenzaal Chinees Restaurant Fu Hing, Varsseveld Aanvang: uur 1. Opening Aanwezig: 21 leden en het bestuur. De penningmeester is afwezig. Herman opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij legt kort uit dat Erika Krajenbrink, de penningmeester, vanwege gezondheidsproblemen niet aanwezig kan zijn. Herman meldt dat agendapunt 5. begroting, verplaatst wordt naar agendapunt 8. Herman neemt na 6 jaar voorzitterschap vandaag afscheid. Hij blikt terug op de afgelopen zes jaren. Hij werd zeven jaar geleden door Dolf Onstenk benaderd om het voorzitterschap van Dolf over te nemen, maar Herman was toen nog voorzitter van de optochtcommissie van het A.O.V. Herman vroeg Dolf om nog een jaar te wachten, dan wilde hij het wel doen. Als voorzitter ben je het gezicht van een vereniging, daarvan was Herman zich heel goed bewust. Hij heeft menig meningsverschil, conflict op moeten lossen. Het gepraat in de kantine, vooral achter ruggen om, heeft hem veel energie gekost. Hij nam ook de taak van materiaalman op zich en is een tijd scheidsrechter coördinator geweest. Herman had toen tijd genoeg omdat hij werkloos was. In de periode van zijn voorzitterschap heeft V.C.V. vele sportieve successen geboekt. Zo vergeet hij nooit dat hij op de motor naar Schiedam reed waar Jongens B deelnamen aan de Nederlandse Gesloten Jeugd Kampioenschappen. De jongens werden derde, prachtig was dat! En die keer dat veel V.C.V. supporters met de bus naar Rijssen gingen om maar liefst 3 teams van V.C.V. aan te moedigen in de bekerfinales. Vele kampioenschappen met bijbehorende promoties heeft hij mee kunnen vieren. Het vijftig jarig bestaan van V.C.V. viel ook in zijn periode als voorzitter, evenals de realisatie van de uitbreiding van de sporthal. De sporthal is nog steeds niet helemaal af, er zijn nogal wat restpunten, maar we kunnen er al wel volop gebruik van maken. De gemeente roept steeds dat sporten gestimuleerd moet worden, maar ondertussen maken ze de zaalhuur steeds duurder, terwijl de subsidie steeds minder wordt. Hoezo sport stimuleren, gemeente? Herman heeft zich steeds gesteund geweten door veel fijne bestuursleden, en goed functionerende commissies. Door het communicatieplan is de communicatie verbeterd en dat merk je doordat de conflicten afnemen. Herman besluit zijn terugblik met de woorden : Vrijwilligers zijn ook mensen en die maken fouten, die mag je wel daar op aanspreken, maar niet afkraken. 2. Notulen ledenvergadering oktober 2012 Geen opmerkingen, de notulen worden goedgekeurd.

2 3. Mededelingen/ingekomen stukken Afmeldingen van Erika Krajenbrink, Dolf Onstenk, Dirk Groeneveld, Peter van de Berg, Henk Heijink, Hans Snieder. 4. Jaarverslag 2011/2012 Alle jaarverslagen zijn afgedrukt in de Smesj. Er kwamen geen opmerkingen over de verslagen. 5. Financieel verslag Herman neemt het op zich om het financiële verslag uit te brengen omdat Erika er niet is. Er zijn geen vragen over het financiële verslag. 6. Verslag kascommissie (Marije Rougoor en Mark Lettink) De kascommissie was zeer tevreden. De penningmeester kon alles goed onderbouwen. De begroting wordt door de ledenvergadering goedgekeurd. 7. Benoeming nieuw lid kascommissie Mark Lettink stelt zich opnieuw beschikbaar voor de kascommissie. Marije Rougoor is aftredend, Gijs Kamperman stelt zich beschikbaar, wat met een applaus wordt ontvangen. 8. Contributie/begroting Succesvol zijn als vereniging betekent dat er ook een prijskaartje aanhangt. Herman en Erika hebben goed bekeken wat wel en niet nodig is om het volleyballen in stand te houden. Dit betekent dat er diverse bezuinigingen doorgevoerd moeten worden. Zo wordt er niet geschrapt in de jeugdcommissie, maar wel in het bedrag dat begroot is voor de feestavond. De tellers worden beschouwd als vrijwilligers, zij krijgen dus geen consumptiebon meer. Er wordt verzocht niets meer op te laten schrijven in de kantine. De penningmeester krijgt bonnetjes binnen van de kantine met behoorlijke bedragen, maar het is niet duidelijk waar die vandaan komen. Voorstel om het voor te schieten en vervolgens de bon indienen bij de penningmeester. De jeugd die deelneemt aan de NOJK ging na afloop naar de Mac Donalds. Dit wordt geschrapt. In het verleden ging dit om hooguit twee teams die doorgaans niet verder kwamen dan de voorronde. Tegenwoordig doet V.C.V. met vier teams mee, die bijna

3 allemaal de halve finale ronde en zelfs de finale ronde halen. De commissies hebben ook één keer per jaar een uitje. Hiervoor is nog wel geld beschikbaar, maar niet meer zoveel als men gewend was. Na de competitie moet er goed geïnventariseerd worden wie er nog door wil trainen en wie stopt. Zo kan er vanaf half mei veel op de zaalhuur/trainerskosten bezuinigd worden. Ook met de basisschooljeugd kan later begonnen worden na de vakantie. Het bestuur legt aan de leden twee voorstellen voor contributieverhoging voor. Herman legt uit dat bij voorstel 1 de jeugd die twee keer per week traint, meer gaat betalen en dat senioren studerend afgeschaft wordt. In vergelijking met andere verenigingen zijn, na de contributieverhoging van voorstel 1, de contributies nog steeds aan de lage kant. Voorstel 1 : Contributie seizoen 2013/ 2014 (Verenigings- en bondscontributie) met bezuinigen Vereniging contributie per kwartaal inclusief bondscontributie: Senioren 61,25 Senioren 2x per week 71,25 Recreanten 40,00 A-B-C jeugd 13 / 17 jaar * 46,25 A-B-C jeugd 13 / 17 jaar * 2x p.w. 51,25 D-E jeugd 9 / 12 jaar * 37,-- Mini s 8 jaar en jonger * 35,-- Verenigingsleden 13,00 * Voor de leeftijdsgrenswissel geldt de termijn nadat de wissel heeft plaatsgevonden. Leden die geen machtiging hebben afgegeven voor automatische machtiging al 1,50 per kwartaal extra in rekening worden gebracht. Voorstel 2 : Contributie seizoen 2013/ 2014 (Verenigings- en bondscontributie) zonder bezuinigen (12,50 per kwartaal) : Vereniging contributie per kwartaal inclusief bondscontributie: Senioren 69,50 Senioren 2x per week 79,75 Senioren studerend 64,75 Senioren studerend 2x per week 75,-- Recreanten 52,50 A-B-C jeugd 13 / 17 jaar * 52,25 D-E jeugd 9 / 12 jaar * 43,25 Mini s 8 jaar en jonger * 41,50 Verenigingsleden 15,00 * Voor de leeftijdsgrenswissel geldt de termijn nadat de wissel heeft plaatsgevonden. Leden die geen machtiging hebben afgegeven voor automatische machtiging al 1,50 per kwartaal extra in rekening worden gebracht. Wilma Hofs constateert dat de jeugdleden minder contributie betalen, maar wel meer zaalruimte gebruiken dan diverse senioren. Antwoord Herman: klopt, maar op jeugdleden krijgen we subsidie.

4 Wilma Hofs vraagt hoe we omgaan met de krimp in de regio. Antwoord Henny : hiervan hebben we nog geen last. Het aantal jeugdleden blijft nog constant. Wilfried Berendsen : waarom moet iemand die fluit contributie betalen? Antwoord Herman : Dat hoeft niet, alleen 10,- bondcontributie. Tenzij iemand verenigingslid is. Wilma Hofs : waarom wordt de contributie voor de recreanten niet verhoogd? Antwoord Herman : Een recreant kost bijna niets t.o.v. een spelend lid. Het bestuur stelt voor om de contributieverhoging met de bezuinigingen door te voeren. Er wordt gestemd en het voorstel wordt aangenomen met 24 stemmen voor en 1 onthouding. De begroting wordt door de ledenvergadering goedgekeurd. 9. Jubilaris Herman vraagt Johan Westerveld om naar voren te komen. Johan is 40 jaar lid van V.C.V. Voor zover Herman zich kan herinneren, is Johan nog nooit geblesseerd geweest, Johan speelt nog steeds in heren 2. Doe hem dat maar eens na! Johan is ook al 30 jaar scheidsrechter voor V.C.V. Een lid om trots op te zijn! Herman overhandigt Johan een mooie bos bloemen. Ook Hans Snieder is 40 jaar lid van V.C.V. Hans is niet aanwezig, Herman zorgt ervoor dat Hans een bos bloemen krijgt. 10. Verkiezing Voorzitter en Bestuurslid Bertie Rusink treedt af als bestuurslid. Herman bedankt Bertie voor de tijd die hij in V.C.V. gestoken heeft. Bertie was, naast bestuurslid, lange tijd wedstrijd coördinator. Bertie zal nog regelmatig in de sporthal te vinden zijn als supporter van zijn dochters. Bertie bedankt een ieder voor het in hem gestelde vertrouwen. Ook Herman treedt af als voorzitter. Henny bedankt Herman voor de zes jaren dat hij als zeer betrokken voorzitter de kar getrokken heeft. Het laatste jaar was vooral voor Herman niet gemakkelijk als voorzitter, omdat hij door zijn nieuwe baan de tijd niet meer had om regelmatig in de sporthal te zijn. Hij raakte, zoals hij zelf zei, de feeling kwijt. Toch heeft hij het op een bewonderenswaardige manier tot een goed einde gebracht. Herman en Bertie worden bedankt met een bos bloemen en een cadeaubon. Voorstel vanuit het bestuur voor de functie bestuurslid is Jasmin Tenk. Jasmin neemt plaats achter de bestuurstafel, Jasmin welkom! Voorstel vanuit het bestuur voor de functie voorzitter is Jan Rougoor. Jan neemt de voorzittershamer van Herman in ontvangst en neemt plaats achter de bestuurstafel. Jan, welkom! Zowel Jan als Jasmin draaien al een tijdje mee in het bestuur.

5 10. Rondvraag Marije Rougoor : Wie organiseert dit jaar de feestavond? Dames 1 meldt zich spontaan aan. Nico Lovink : Nico mist het beleidsplan op de agenda. Het beleidsplan staat als concept op de website. Is het nu een definitief beleidsplan? Antwoord Jan/Henny : Klopt, dat had er wel op moeten staan. Henny zal het meteen op de agenda zetten voor volgend jaar. Het staat op de website zodat iedereen hierop kan reageren. Dit zal dan besproken worden in de bestuursvergadering. Na de volgende ledenvergadering wordt het beleidsplan dan weer aangepast. Nico : Is het beleidsplan, zoals het nu op de site staat, dan definitief? Antwoord Henny : Ja. Nico Lovink : Hoe zit het met de sponsorcommissie? Antwoord Jan : Dat zouden Erika Krajenbrink en Peter van de Berg oppakken. Die zijn nu allebei ziek. Dit heeft onze volle aandacht, een sponsorcommissie is heel belangrijk. Nico Lovink : Het is nog steeds een ellende in de sporthal. Rommelige bergingsruimtes, gladde vloer, tribune, balkon enz. Antwoord Jan : Jan wil veelvuldig contact met de gemeente en andere verenigingen. Hopelijk wordt dan het e.e.a. opgelost. Robert Schieven : Er is een instaptoets spelregels voor alle leden vanaf 14 jaar. Het team dat op 1 december de hoogste score heeft, dus met de meeste leden die de toets met goed gevolg hebben afgelegd, krijgt een bon van 40,- om in de kantine te besteden. Op dit moment is de stand : 1 e plaats : Heren 1 2 e plaats : Heren 2 3 e plaats : Meisjes B1 Cilla Penterman : Cilla is teleurgesteld over een stukje in de Smesj van Robert. Hierin staat dat dames 3 t/m dames 6 een bedroevend laag aantal scheidsrechters heeft en daarom dus vaker aangewezen zijn om te tellen. Cilla is van mening dat heel veel mensen in die teams op een andere manier iets doen voor V.C.V. Is daar niet naar gekeken? Antwoord Robert : Het gaat in dat stukje alleen om wedstrijdondersteuning. Levert een team niet veel scheidsrechters, dan moet dat team vaker tellen. Nico Lovink : Is het met Cilla eens, er wordt niet gekeken hoeveel tijd iemand in V.C.V. stopt als een teamlid b.v. trainer is, of coach. Die moet gewoon tellen. Antwoord Robert : Klopt, ik heb alleen naar de scheidsrechters gekeken. Hans van de Maas : Kan de Smesj niet digitaal afgedrukt worden? Antwoord Henny : Daar is al eens over gesproken en de toezeggingen van de redactie en de webmaster waren er. Maar het is er nooit van gekomen. Er moet wel een papieren versie blijven. De boekjes liggen b.v. ook in wachtruimtes bij tandartsen, dokters. We zullen dit verzoek nogmaals bij de redactie en webmaster aankaarten. 11. Sluiting De voorzitter bedankt iedereen voor de komst en zijn/haar bijdrage.

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 1. Opening / vaststellen agenda Jos opent de vergadering om 20.30 uur. Hij constateert dat we bijeen zijn in een kleiner comité dan vorige vergadering.

Nadere informatie

Mariëtte Siezenga Vivian Coenen Mariëtte Schmutzer Simone Torremans Lusan Beijens

Mariëtte Siezenga Vivian Coenen Mariëtte Schmutzer Simone Torremans Lusan Beijens VERSLAG VAN DE 43 E ALV D.D 4 SEPTEMBER 2009 Aanwezig (volgens presentielijst) Mariëtte Siezenga Vivian Coenen Mariëtte Schmutzer Simone Torremans Lusan Beijens Marion van Aalst Boudewijn de Rouw Monique

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Even bijpraten 4. Notulen ledenvergadering 31 mei 2007 5. Notulen extra ledenvergadering 13 december 2007 7. Beste leden, Verslag laatste wedstrijd 8

Even bijpraten 4. Notulen ledenvergadering 31 mei 2007 5. Notulen extra ledenvergadering 13 december 2007 7. Beste leden, Verslag laatste wedstrijd 8 Even bijpraten 4 Notulen ledenvergadering 31 mei 2007 5 Beste leden, Hierbij nodigen we jullie uit voor de ledenvergadering van volleybalvereniging WIJHKO op donderdag 29 mei 2008 in de kantine van sporthal

Nadere informatie

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet!

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet! UITNODIGING EN AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. WOENSDAG 22 APRIL 2015 OM 20.00 UUR IN DE VERENIGINGSRUIMTE VAN ZWEMBAD DE KULK TE VLAARDINGEN 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen notulen

Nadere informatie

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek ALV Voorwoord Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering van Zwem- en Polovereniging de Zuidwesthoek. Deze zal plaatsvinden op zondag 24 maart om 10.30

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering volleybalvereniging Utrecht Vrijdag 29-10-2010 Vergaderzaal Galgenwaard 20.00 uur

Notulen Algemene ledenvergadering volleybalvereniging Utrecht Vrijdag 29-10-2010 Vergaderzaal Galgenwaard 20.00 uur Notulen Algemene ledenvergadering volleybalvereniging Utrecht Vrijdag 29-10-2010 Vergaderzaal Galgenwaard 20.00 uur ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Aanwezig: J. van Antwerpen, B. van Avezaath, A. Bakker, C. Bast, T. Bast, D. Bek, H. van den Berg, R. van Dam, R. van Dijk, R. van

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ]

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ] NIEUWSBRIEF 01 [12 ] UITNODIGING algemene ledenvergadering Hiermee nodigt het bestuur van LTV-Raamsdonksveer al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering in het paviljoen, op maandag

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013

Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013 Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013 Locatie : clubgebouw A.V. Spirit, Sportpark Kikkershoek Aanwezig : 55 leden, inclusief 2 bestuursleden zie presentielijst Afwezig : de

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MAART 2009

NIEUWSBRIEF MAART 2009 NIEUWSBRIEF MAART 2009 Doelstelling van de vereniging: Bevorderen van de volleybalsport voor jong en oud, zowel op recreatief gebied als op NeVoBo competitie niveau. Bestuur volleybalvereniging Isala 77:

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur Speciale editie van de W E I D E P R A A T Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur tevens Nieuwjaarsreceptie Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2013,

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG VRIENDSCHAP DOOR SPORT

SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG VRIENDSCHAP DOOR SPORT SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG JUDO SPORT-IN VOLLEYBAL BADMINTON GYMNASTIEK BEWEGEN OP MUZIEK VRIENDSCHAP DOOR SPORT Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave Van de redactie 2 Oproep 2 Ledenadministratie

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering AFC Volleybal 22 september 2010

Notulen ledenvergadering AFC Volleybal 22 september 2010 Notulen ledenvergadering AFC Volleybal 22 september 2010 Aanwezig: Jank Vonk (namens het hoofdbestuur), Henk Ploeg, Ria Hoekstra (notulist), Wim Stegink, Annie Mesken, Ingrid Hollander, Jacqueline de Vries,

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Uitnodiging voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING. van HAARLEM-KENNEMERLAND

Uitnodiging voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING. van HAARLEM-KENNEMERLAND Uitnodiging voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING van HAARLEM-KENNEMERLAND Op maandag 13 februari 2012, aanvang 20.00 uur In de kantine aan de Sportweg 8 te Haarlem Indien het vereiste aantal stemgerechtigde

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 23 april 2015 Clubgebouw ZTTC Aanvang 20.00 uur

Algemene Ledenvergadering 23 april 2015 Clubgebouw ZTTC Aanvang 20.00 uur Zaandamse Tafel Tennis Club Koninklijk goedgekeurd 17 mei 1976 Opgericht 9 oktober 1939 Lid N.T.T.B. Algemene Ledenvergadering 23 april 2015 Clubgebouw ZTTC Aanvang 20.00 uur 1 Bestuurssamenstelling en

Nadere informatie

REDACTIONEEL - 1 - Ronald

REDACTIONEEL - 1 - Ronald Badminton..., meer dan een slag in de lucht!!! Jaargang 24 (november 2001), nr. 2 Redactieadres: E-mail: Secretariaat: Gironummer: Reigerskamp 320, 3607 HS Maarssen. R.Koenis@imn.nl Reigerskamp 320, 3607

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine

SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine Agenda Uitnodiging voor de jaarvergadering SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine 1. Opening. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Goedkeuring notulen vorig jaar. 4. Goedkeuring jaarverslagen:

Nadere informatie

Stukje van de voorzitter

Stukje van de voorzitter 7 www. spivo.nl 1 Stukje van de voorzitter Beste Spivo volleyballers, leden en vrijwilligers. Ik moet er nog even aan wennen om een stukje voor het Spivo nieuws op tijd bij de redactie in te leveren, dus

Nadere informatie