JUBAL Nieuws maart Het tweemaandelijkse blaadje van muziekvereniging Jubal uit Varsseveld. Dit blaadje is ook online te lezen op onze website.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JUBAL Nieuws maart 2005. Het tweemaandelijkse blaadje van muziekvereniging Jubal uit Varsseveld. Dit blaadje is ook online te lezen op onze website."

Transcriptie

1 JUBAL Support Jaargang 5 Nummer 26 Maart 2005 JU BAL NI EU WS CHR. MUZ. VERENIGING U B A L VA R S S E V E L D Het tweemaandelijkse blaadje van muziekvereniging Jubal uit Varsseveld. Dit blaadje is ook online te lezen op onze website. Colofon. Je kunt de redactie als v olgt bereiken: Mark: Aaltenseweg 80, Varsseveld, ; Jantine: Valkenhof 43, Varsseveld, ; Tienke: Wissinklaan 16a, Sinderen, ; Alwi: Rabelingstraat 19, Sinderen, ; : arsseveld.nl; :

2 I N L E I D I N G Hallo allemaal, Voor jullie ligt alweer de 26e editie van JUBAL Nieuws. In tegenstelling tot het beperkte aantal uit de jaren 1986/1987 houdt deze redactie het gelukkig langer v ol. Helaas hebben we dit keer wat weinig kopij. Voor de redactie is het wel van belang dat we van jullie stukjes aangeleverd krijgen. Ondanks onze strenge selectie, blijkt dat alle tot nu toe ingezonden stukken zijn geplaatst. We wensen jullie veel leesplezier! de redactie : Mark, Jantine, Tienke en Alwi F O T O S V O O R J A A R S C O N C E R T - 2 -

3 - 3 -

4 M ED ED ELIN G EN Jantine heeft een paar leuke boeken gekregen met liedjes. Binnenkort gaan we hier mee aan het oefenen. Het eerstvolgende optreden is bij de jeugduitv oering in juni. De concoursstukken zijn er. Het stuk v an Holsinger is zelfs speciaal ov ergevlogen uit the United States of America. Hier gaan we voor het concours mee aan het werk. Geen bijzonderheden. Denk aan de kerkdienst op 17 april. Geen bijzonderheden. Afmelden A-orkest Jolanda (inspreken op v oic !) Malletband Ria B-orkest Renske C-orkest Jantine Muziekles je eigen docent - 4 -

5 A G EN DA Hieronder vind je de complete agenda. A = A-orkest M = Malletband B = B-orkest C = C-orkest L = Leerlingen Bl = Blokfluiters Datum Activ iteit Onderdeel Zondag 17 April Kerkdienst B Zaterdag 23 April Jubalkamp I Zaterdag 30 April Koninginnedag A M Zaterdag 7 Mei Feestweekend Varsseveld B M Vrijdag 3 Juni Zomerconcert A Vrijdag 10 Juni Av ondv ierdaagse inhalen A M Donderdag 16 Juni Heelwegs Volksfeest A M Vrijdag 1 Juli FEESTAVOND I Donderdag 18 Augustus AOV optocht A M Zaterdag 20 Augustus AOV-optocht A M Vrijdag 26 Augustus Eerste repetitie A B C Maandag 29 augustus Eerste repetitie M Dit is nog maar een deel van de agenda. Kijk v oor de andere data op of op het prikbord. Let goed op of er wijzigingen zijn! Via de site kun je je eenvoudig abonneren op een service hiervoor

6 Uit de bestuursvergaderingen van februari en maart De bestuursvergaderingen werden de afgelopen 2 keren v oornamelijk gebruikt v oor het regelen van allerlei lopende zaken. Zo hebben we bijv oorbeeld gesproken over een gezamenlijk concert met Concordia. Vorig jaar hebben we dit in de zomer bij het Hofshuus gehouden en ook dit jaar staat een concert van beide verenigingen weer op stapel. Dit keer zal de organisatie bij Concordia liggen. Uiteraard dragen wij muzikaal wel ons steentje bij. De soepactie is geëvalueerd en we kunnen zonder meer zeggen dat de organisatie allerminst in de soep is gelopen. Het v erliep allemaal weer gesmeerd en gelukkig was er een hoge opbrengst. Met name Helmink diepv ries- en versmarkt willen we bedanken v oor hun medewerking. Uiteraard is het v oorjaarsconcert voorbereid. Ook dit concert hebben we achter het orkest zwarte theaterdoeken gehangen, wat met name v oor het geluid een forse vooruitgang is. Ook is in nav olging van het Kerstconcert van december jl. v ooraf koffie geschonken. We zijn gewend de eerstvolgende vergadering na het concert alles te B E ST U U RLI J KH E DEN evalueren, en dat zal ook na dit concert nog wel gebeuren. Op deze plaats willen we in ieder geval alvast aandacht besteden aan Joke Veenink. Zij heeft een flink aantal jaren opgetreden als lady-speaker tijdens de concerten. Dit deed ze op een correcte en duidelijke manier. Helaas heeft ze aangegeven hiermee te willen stoppen. Het is v oor een muziekvereniging erg plezierig om te weten dat er iemand graag bereid is deze klus te klaren en we willen Joke dan ook op deze plaats nogmaals bedanken voor haar medewerking. Vooruitkijkend naar de komende periode, zien we weer een heel aantal activiteiten. Op 17 april werkt het B-orkest mee aan een speciale kerkdienst. In het daaropv olgende weekend v indt het jaarlijkse jeugdkamp plaats bij kampeerboerderij Beusink in Liev elde. We hopen op mooi weer en ontzettend v eel plezier v oor alle deelnemers. Tijdens Koninginnedag zal Jubal s ochtends weer rondtrekken door Varsseveld en op 7 mei is Jubal ook weer paraat tijdens de activiteiten die dan in Varsseveld plaatsvinden. Meer weten over dit alles? Bezoek onze activiteiten!

7 S O E PA C TI E De soepactie bracht maar liefst 5215 euro op! Dat is weer meer dan vorig jaar!!! Hieronder zie je een grafiekje met de opbrengst v an de v oorgaande jaren. Prijsvraag: wie weet er een manier om een zelfde sprong te maken als tussen 2002 en 2003 voor het komende jaar? Stuur je tips naar W I S T JE DA T... Henk-Jan met Muziekvereniging Harmonie Wierden Nederlands Kampioen is geworden in de tweede divisie met 82,33 punten? Wij hem daarmee van harte feliciteren? Je heel makkelijk via op de hoogte kunt blijven v an de agenda? Zie hiervoor blz. 5 van dit boekje

8 I K G EEF M E B LO O T EN D E PEN DO O R A A N... Naam: Han Arentsen Instrument: baritone Leeftijd: 67 jaar (en ruim 50 jaar lid!) Dit keer is het mijn beurt om een stukje v oor "JUBAL Nieuws" te schrijven. Om bij het begin te beginnen: in Heelweg woon ik op een boerderij samen met mijn vrouw Ans. Mijn hobby behalve muziek is ook het houden van paarden. In het v oorjaar kijk ik altijd met spanning uit naar het moment dat er een veulen geboren wordt. Inmiddels zijn onze drie zonen uitgev logen. Roel, de middelste, is alweer heel wat jaren lid v an Jubal. Ook hij bespeelt een bariton. Mijn eerste les op de baritone kreeg ik v an Hendrik Duimelaar, de vader van...! Die lessen zijn niet te vergelijken met de lessen van tegenwoordig. Na een poosje van oefenen moest je maar zien of het wilde lukken. Een B- of een C-orkest bestond er toen nog niet. Ook de muziekstukken waren heel anders dan nu. Het slagwerk bestond toen uit de grote en de kleine trom. Toen er een keer werd gesproken ov er de aanschaf van pauken, zei de toenmalige v oorzitter: "Zo gauw we geen muziek meer kunnen maken, kopen we pauken!". Dit is nu niet meer v oor te stellen, want iedereen weet hoe belangrijk het slagwerk is. Na een aantal jaren v erruilde ik de baritone v oor de trompet. Maar oude liefde roest niet, dus speel ik nu al weer jaren met veel plezier op de baritone. Concerten geven en naar een concours gaan zijn natuurlijk hoogtepunten v oor Jubal, maar voor mij zijn de wekelijkse repetities en de gezelligheid na afloop ook heel belangrijk. Zo, nu heb ik genoeg verteld. Ik wil de pen doorgeven aan Han Gussinklo

9 J U B A L S U PPO RT Dankzij JUBAL Support kan Jubal het groeiend aantal jeugdleden blijven voorzien van goede instrumenten. JUBAL Support heeft momenteel ongeveer 50 leden. Niet alle leden stellen prijs op publicatie van hun lidmaatschap. Rabobank Varsseveld-Dinxperlo Diepv ries Home Service Bruggink B.V. Bouwbedrijf De Borch Ontmoetingscentrum Bakkerij Heijerman Bouwbedrijf Klanderman Meyer Meubelen Inkoop gebruikte meubelen Bouwbedrijf Rusink B.V. Hagelstein Montage Van der Sluis - Dakbedekkingen Caspers Installatie Auto Service Varsseveld Autobedrijf Westerveld Beusink Kampeerboerderij Bierman Marketing Research (www.fmcg.nl) Constructieadv iesbureau ing F. Wiggers De Heer IJs en Snackspecialiteiten Drogisterij `t Centrum ENORM Venderbosch - 9 -

10 V E R VO L G JUB AL S UP P O R T Loon- en mechanisatiebedrijf Freriks G.L.C. v an der Werf Jim van Eldik Uitvaartverzorging Kapsalon Houwer Kramp Groep B.V. Munsterman B.V. Office Organisatiemiddelen B.V. Oldtimer Groen Rosier Heelweg Rabomakelaars.nl Ten Brinke Groep Timmer- en aannemingsbedrijf Wolsink-Kleinnibbelink Westerveld en Vossers, Accountants en Belastingadv iseurs Bloemsierkunst Hagen Camping de "Bulte" Houthandel Kerkhof Voor meer informatie over het lidmaatschap van Jubal Support of andere vormen van ondersteuning kijkt u op

11 V E RS LA G VO O R JA A RSC O N C ERT Via een onafhankelijk journalist van de Wischpost ontvangen. Jubal huldigt 4 jubilarissen Zaterdag 5 maart j.l. hield Christelijke Muziekvereniging Jubal uit Varsseveld haar v oorjaarsconcert in de Grote Kerk te Varsseveld. De kerk was goed gev uld met zo n 200 bezoekers. Het programma begon met een optreden van het B-orkest, onder leiding van Gerjo Seesink. Dit leerlingenorkest ging in oktober nog met succes op concours. Direct na dit concours is het orkest flink uitgebreid met nieuwe, jonge leden. Het enthousiasme van deze muzikanten was goed te horen. Verv olgens trad de malletband op, onder leiding v an Fred Lankamp. Deze slagwerkgroep bracht veel leuke werken ten gehore, waaronder het bekende All Night Long van Lionel Richie. Het publiek bleef zich verbazen over de vele mogelijkheden v an musiceren met alleen maar slagwerk. Voor de pauze werden vier leden gehuldigd v oor hun jarenlange lidmaatschap. Iedere jubilaris ontving een speldje van de muziekbond CBOW en werd bedankt door de v oorzitter. Het ging om de v olgende mensen. Annemiek Susebeek-Jansen, kreeg een zilveren insigne v oor 25 jaar lidmaatschap, Ineke Lensink-Toebes en Han Wisman kregen een gouden insigne en een oorkonde v oor 40 jaar lidmaatschap en Han Arentsen kreeg een insigne van goud met saffier v oor 50 jaar lidmaatschap. Na de pauze verv olgde het A-orkest met haar aandeel in het programma. Het orkest onder leiding v an Henk-Jan Heijnen zette een zeer mooi en muzikaal programma neer. Er was gekozen v oor zeer toegankelijke muziek, onder andere bekend van films en popsterren. Als afsluiting van de av ond was er een gezamenlijk optreden van het B- en A-orkest. Een gigantisch orkest v an bijna 80 muzikanten werd gev ormd, om samen het nummer Let me entertain y ou van Robbie Williams uit te voeren. Dit was een zeer indrukwekkend einde van deze muzikale avond

12 M O EI LI J KE REB U S P U Z ZEL Martin heeft de tweede puzzel gemaakt voor de verkiezing van slimste lid van JUBAL. Uit het grote aantal inzendingen heeft de redactie tot nu toe nog geen keuze kunnen maken wie het slimste lid van JUBAL wordt. Judith, Jelien en Gerdien laat van je horen! En v oor de rest: deze dames zijn best te verslaan. Als eerste de uitleg van de v orige puzzel. Vraag 1 Cry ptisch: Mannelijke geit voor de muziekleider Een mannelijke geit is een bok, en een muziekleider een dirigent samen maakt dit dirigentenbok Vraag 2 Rebus H OOR N hoorn Vraag 3 Cry ptisch: Tegendraadse v ogel tussen het riet Tegendraads is Dwars, een v ogel fluit. De dwarsfluit wordt gerekend tot de hout-instrumenten maar is het enige hout instrument zonder riet. Vraag 4 Rebus: < ANO Er staat < dit betekent kleiner dan. Daarachter stond het teken v oor PI met ANO er aangeplakt. Dit wordt PIANO. Kleiner dan piano, of zachter als we het over muziek hebben is pianissimo. Vraag 5 Cry ptisch: Een v erpletterend muziekstuk Wals: een wals is een soort muziek stuk en is verpletterend

13 Vraag 6 Cry ptisch: Knallende musici Strijkers: dit zijn muzikanten die een strijkinstrument bespelen, maar is ook knalv uurwerk. Vraag 7 Anagram: STOKER Het antwoord moet ORKEST zijn, maar KOSTER is ook een anagram, als je dat inv ult kom je echter niet op het goede antwoord. Vraag 8 Rebus Deze rebus bestaat uit de letters ET, de letter E heeft daar IN het woord af staan, een ander woord v oor af is KLAAR. Dit wordt dus KLAAR IN E T maar dan zonder één A dus KLARINET Dan nu de nieuwe puzzel Hieronder staan een zestal puzzels. De antwoorden moeten daarachter ingev uld worden. Deze zes woorden zijn aanwijzingen rond één onderwerp. Stuur de antwoorden met eventuele uitleg en het eindantwoord naar en win de titel slimste lid van Jubal (4)(6)(4) VRIEND

14 2. OOO (4) 3. _ (9) PFFF N z = l 4. (06) (6) 5. (Steunt) bov en, deze koude luchtstroom _ (7) 6. A sla N _ (7) Antwoord (12) Cryptische omschrijving: Dit is een literair werkje vol met dezelfde planeten

15 G EFE LIC I T EE RD! Onze jubilarissen Van links naar rechts: Han Arentsen (50 jaar lid), Han Wisman (40 jaar lid), Annemiek Susebeek (25 jaar lid) en Ineke Lensink (40 jaar lid). Van harte gefeliciteerd en dank v oor jullie traktaties!!

16 V E R JA A RDA G SKA LEN D ER Kim Heideman 03 Maart Dien Hoftijzer 06 Maart Femke Harmsen 07 Maart Willeke Heersink 08 Maart Lidy Wassink 08 Maart Gert Lammers 11 Maart Tristan Siebers 17 Maart Gonda te Slaa 22 Maart Han Gussinklo 24 Maart Ilse Krajenbrink 27 Maart Wim Wassink 30 Maart Alwi Siebers 31 Maart Robert Kwerreveld 01 April Louise Harmsen 01 April Rienke Legters 06 April Mandy Bruggink 07 April Lieneke Corzaan 08 April Gert Seesink 08 April Jeffrey Overbeek 11 April Anouk Berendsen 14 April Evelien Jansen 14 April Daan Hobelman 27 April Gerrit Wildenbeest 29 April Karin Ormel 30 April

JUBAL Nieuws mei 2004 JUBAL NIEUWS

JUBAL Nieuws mei 2004 JUBAL NIEUWS JUBAL Support Jaargang 4 Nummer 22 Mei 2004 JUBAL NIEUWS Het tweemaandelijkse blaadje van muziekvereniging Jubal uit Varsseveld. Dit blaadje is ook online te lezen op onze website. Colofon. Je kunt de

Nadere informatie

JUBAL Nieuws januari Jaargang 6 JUBAL Support Nummer 31 Januari 2006 JUBAL NIEUWS

JUBAL Nieuws januari Jaargang 6 JUBAL Support Nummer 31 Januari 2006 JUBAL NIEUWS Jaargang 6 JUBAL Support Nummer 31 Januari 2006 JUBAL NIEUWS CHR. MUZ. VERENIGING U B A L VA R S S E V E L D www.jubalvarsseveld.nl Het tweemaandelijkse blaadje van muziekvereniging Jubal uit Varsseveld.

Nadere informatie

JUBAL Nieuws november 2005. Jaargang 6 JUBAL Support Nummer 30 November 2005 JUBAL NIEUWS

JUBAL Nieuws november 2005. Jaargang 6 JUBAL Support Nummer 30 November 2005 JUBAL NIEUWS Jaargang 6 JUBAL Support Nummer 30 November 2005 JUBAL NIEUWS CHR. MUZ. VERENIGING U B A L VA R S S E V E L D www.jubalvarsseveld.nl Het tweemaandelijkse blaadje van muziekvereniging Jubal uit Varsseveld.

Nadere informatie

JUBAL Nieuws januari 2007 JUBAL NIEUWS

JUBAL Nieuws januari 2007 JUBAL NIEUWS JUBAL Support Jaargang 7 Nummer 35 Januari 2007 JUBAL NIEUWS Het tweemaandelijkse blaadje van muziekvereniging Jubal uit Varsseveld. Dit blaadje is ook te lezen op onze website. Colofon Redactie: Tristan,

Nadere informatie

JUBAL Nieuws december 2006 JUBAL NIEUWS

JUBAL Nieuws december 2006 JUBAL NIEUWS JUBAL Support Jaargang 7 Nummer 34 December 2006 JUBAL NIEUWS UBAL CHR. MUZ. VERENIGING VARSSEVELD Het tweemaandelijkse blaadje van muziekvereniging Jubal uit Varsseveld. Dit blaadje is ook te lezen op

Nadere informatie

JUBAL Nieuws september 2010 JUBAL NIEUWS. Colofon Redactie: Anke, Daan, Mark en Tristan. Mailadres redactie: redactie@jubalvarsseveld.

JUBAL Nieuws september 2010 JUBAL NIEUWS. Colofon Redactie: Anke, Daan, Mark en Tristan. Mailadres redactie: redactie@jubalvarsseveld. JUBAL Nieuws september 2010 Jaargang 11 Nummer 53 september 2010 JUBAL NIEUWS Colofon Redactie: Anke, Daan, Mark en Tristan. Mailadres redactie: redactie@jubalvarsseveld.nl Secretariaat Jubal Jolanda Seesink,

Nadere informatie

JUBAL Nieuws april/mei 2010 JUBAL NIEUWS. Colofon Redactie: Anke, Daan, Mark en Tristan. Mailadres redactie:

JUBAL Nieuws april/mei 2010 JUBAL NIEUWS. Colofon Redactie: Anke, Daan, Mark en Tristan. Mailadres redactie: Jaargang 10 Nummer 51 april/mei 2010 JUBAL NIEUWS Colofon Redactie: Anke, Daan, Mark en Tristan. Mailadres redactie: redactie@jubalvarsseveld.nl Secretariaat Jubal Jolanda Seesink, Klaproosstraat 3, 7051

Nadere informatie

JUBAL Nieuws juli 2005 JUBAL NIEUWS

JUBAL Nieuws juli 2005 JUBAL NIEUWS JUBAL Support Jaargang 5 Nummer 28 Juli 2005 JUBAL NIEUWS CHR. MUZ. VERENIGING U B A L VA R S S E V E L D www.jubalvarsseveld.nl Het tweemaandelijkse blaadje van muziekvereniging Jubal uit Varsseveld.

Nadere informatie

Jaargang 8 Nummer 39 November 2007

Jaargang 8 Nummer 39 November 2007 V E R J A A R D A G S K A L E N D E R Naam Verjaardag Wordt... Coline Rougoor 04 December 9 Lean Rougoor 06 December 15 Gerdien Heusinkveld 10 December 50 Nieke Kodde 12 December 10 Martine Meuleman 15

Nadere informatie

Infoblaadje. Agenda Interview met Judith Timmer

Infoblaadje. Agenda Interview met Judith Timmer Infoblaadje April 2001 In deze editie: Agenda Interview met Judith Timmer Colofon. Je kunt de redatie als volgt bereiken: Mark: Borchgraven 1, Varsseveld, 241421; Jantine: Valkenhof 43, Varsseveld, 248916;

Nadere informatie

JUBAL Nieuws september/oktober 2008 JUBAL NIEUWS

JUBAL Nieuws september/oktober 2008 JUBAL NIEUWS JUBAL Support Jaargang 8 Nummer 43 Sept./Okt. 2008 JUBAL NIEUWS Het tweemaandelijkse blaadje van muziekvereniging Jubal uit Varsseveld. Dit blaadje is ook te lezen op onze website. Colofon Redactie: Anke,

Nadere informatie

JUBAL Nieuws december 2010 JUBAL NIEUWS. Colofon Redactie: Anke, Daan, Mark en Tristan. Mailadres redactie: redactie@jubalvarsseveld.

JUBAL Nieuws december 2010 JUBAL NIEUWS. Colofon Redactie: Anke, Daan, Mark en Tristan. Mailadres redactie: redactie@jubalvarsseveld. Jaargang 11 Nummer 54 december 2010 JUBAL NIEUWS Colofon Redactie: Anke, Daan, Mark en Tristan. Mailadres redactie: redactie@jubalvarsseveld.nl Secretariaat Jubal Thera Lammers, De Riete 5, 7095 AJ De

Nadere informatie

CHR. MUZ. VERENIGING UBAL V A R S S E V E L D

CHR. MUZ. VERENIGING UBAL V A R S S E V E L D Jaargang 4 Nummer 20 Januari 2004 CHR. MUZ. VERENIGING UBAL V A R S S E V E L D www.jubal.vuurwerk.nl Het tweemaandelijkse blaadje van muziekvereniging Jubal uit Varsseveld. Dit blaadje is ook online te

Nadere informatie

Infoblaadje. Interview met Fré Duimelaar Actuele data en mededelingen De dirigent met de doorboorde hand en meer...

Infoblaadje. Interview met Fré Duimelaar Actuele data en mededelingen De dirigent met de doorboorde hand en meer... Infoblaadje September 2001 In deze editie: Interview met Fré Duimelaar Actuele data en mededelingen De dirigent met de doorboorde hand en meer... Colofon. Je kunt de redatie als volgt bereiken: Mark: Borchgraven

Nadere informatie

JUBAL Nieuws november/december 2008 JUBAL NIEUWS

JUBAL Nieuws november/december 2008 JUBAL NIEUWS Jaargang 8 Nummer 44 Nov./Dec. 2008 JUBAL NIEUWS Het tweemaandelijkse blaadje van muziekvereniging Jubal uit Varsseveld. Dit blaadje is ook te lezen op onze website. Colofon Redactie: Anke, Daan, Mark,

Nadere informatie

JUBAL Nieuws oktober 2007 JUBAL NIEUWS

JUBAL Nieuws oktober 2007 JUBAL NIEUWS JUBAL Support Jaargang 8 Nummer 38 Oktober 2007 JUBAL NIEUWS Het tweemaandelijkse blaadje van muziekvereniging Jubal uit Varsseveld. Dit blaadje is ook te lezen op onze website. Colofon Redactie: Tristan,

Nadere informatie

JUBAL Nieuws september 2004 JUBAL NIEUWS

JUBAL Nieuws september 2004 JUBAL NIEUWS JUBAL Support Jaargang 5 Nummer 23 September 2004 JUBAL NIEUWS CHR. MUZ. VERENIGING U B A L VA R S S E V E L D www.jubalvarsseveld.nl Het tweemaandelijkse blaadje van muziekvereniging Jubal uit Varsseveld.

Nadere informatie

JUBAL Nieuws juni 2007 JUBAL NIEUWS

JUBAL Nieuws juni 2007 JUBAL NIEUWS JUBAL Support Jaargang 7 Nummer 37 Juni 2007 JUBAL NIEUWS Het tweemaandelijkse blaadje van muziekvereniging Jubal uit Varsseveld. Dit blaadje is ook te lezen op onze website. Colofon Redactie: Tristan,

Nadere informatie

JUBAL Nieuws april 2008 JUBAL NIEUWS

JUBAL Nieuws april 2008 JUBAL NIEUWS JUBAL Support Jaargang 8 Nummer 41 April 2008 JUBAL NIEUWS Het tweemaandelijkse blaadje van muziekvereniging Jubal uit Varsseveld. Dit blaadje is ook te lezen op onze website. Colofon Redactie: Tristan,

Nadere informatie

Het tweemaandelijkse blaadje van muziekvereniging Jubal uit Varsseveld. CHR. MUZ. VERENIGING UBAL. www.jubal.vuurwerk.nl

Het tweemaandelijkse blaadje van muziekvereniging Jubal uit Varsseveld. CHR. MUZ. VERENIGING UBAL. www.jubal.vuurwerk.nl Jaargang 3 Nummer 16 April 2003 Het tweemaandelijkse blaadje van muziekvereniging Jubal uit Varsseveld. CHR. MUZ. VERENIGING UBAL V A R S S E V E L D www.jubal.vuurwerk.nl Dit blaadje is ook online te

Nadere informatie

JUBAL Nieuws oktober 2006 JUBAL NIEUWS

JUBAL Nieuws oktober 2006 JUBAL NIEUWS JUBAL Support Jaargang 7 Nummer 33 Oktober 2006 JUBAL NIEUWS UBAL CHR. MUZ. VERENIGING VARSSEVELD Het tweemaandelijkse blaadje van muziekvereniging Jubal uit Varsseveld. Dit blaadje is ook te lezen op

Nadere informatie

Het tweemaandelijkse blaadje van muziekvereniging Jubal uit Varsseveld. www.jubal.vuurwerk.nl. Dit blaadje is ook online te lezen op onze website.

Het tweemaandelijkse blaadje van muziekvereniging Jubal uit Varsseveld. www.jubal.vuurwerk.nl. Dit blaadje is ook online te lezen op onze website. Het tweemaandelijkse blaadje van muziekvereniging Jubal uit Varsseveld. CHR. MUZ. VERENIGING UBAL V A R S S E V E L D www.jubal.vuurwerk.nl Jaargang 2 Nummer 14 December 2002 Dit blaadje is ook online

Nadere informatie

JUBAL Nieuws april 2009 JUBAL NIEUWS

JUBAL Nieuws april 2009 JUBAL NIEUWS JUBAL NIEUWS Jaargang 8 Nummer 46 April 2009 Het tweemaandelijkse blaadje van muziekvereniging Jubal uit Varsseveld. Dit blaadje is ook te lezen op onze website. Colofon Redactie: Anke, Daan, Mark en Tristan.

Nadere informatie

Jeugdopleiding Kon. Harmonie van Horst

Jeugdopleiding Kon. Harmonie van Horst Jeugdopleiding Kon. Harmonie van Horst Het leren bespelen van een muziekinstrument is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Zie ook de website www.muziekmaaktslim.nl : Muziek maken is leuk en bovendien

Nadere informatie

JUBAL Nieuws juni 2011 JU BAL NIEU WS. Colofon Redactie: Anke, Daan, Mark en Tristan. Mailadres redactie: redactie@jubalvarsseveld.

JUBAL Nieuws juni 2011 JU BAL NIEU WS. Colofon Redactie: Anke, Daan, Mark en Tristan. Mailadres redactie: redactie@jubalvarsseveld. Jaargang 11 Nummer 57 Juni 2011 JU BAL NIEU WS Colofon Redactie: Anke, Daan, Mark en Tristan. Mailadres redactie: redactie@jubalvarsseveld.nl Secretariaat Jubal Thera Lammers, De Riete 5, 7095 95 AJ, De

Nadere informatie

t Dreeske december 2014 Activiteiten

t Dreeske december 2014 Activiteiten Idee? Evita Huskens peronevita@hotmail.com Kom ermee! Nicolle Ernst nicolledelissen@gmail.com t Dreeske december 2014 Activiteiten Opluisteren Heilige Mis 25 december 2014 Opluisteren carnavalsmis/tore

Nadere informatie

Informatie. Maak kennis, maak muziek! Onderwijsprogramma. voor GROEP 5 van het basisonderwijs Gemeente. Woudrichem BROCHURE. www.cultuurpuntaltena.

Informatie. Maak kennis, maak muziek! Onderwijsprogramma. voor GROEP 5 van het basisonderwijs Gemeente. Woudrichem BROCHURE. www.cultuurpuntaltena. Maak kennis, maak muziek! Onderwijsprogramma www.cultuurpuntaltena.nl Informatie voor van het basisonderwijs Gemeente Woudrichem 019500_BIBLIOTHEEK_ALTENA_brochure_CPA_MuziekWijzer_Altena_A5.indd 16-17

Nadere informatie

Muziek Les. Tekst bestuderen. De informatieve tekst en illustraties geven de leerlingen meer inzicht in de Oosterhoutse carnavals muziek.

Muziek Les. Tekst bestuderen. De informatieve tekst en illustraties geven de leerlingen meer inzicht in de Oosterhoutse carnavals muziek. Carnaval en Muziek Doormiddel van een informatieve tekst en geluidsfragmenten krijgen de leerlingen inzicht in de muziek van het Oosterhouts carnaval. Het belangrijkste doel is de leerlingen een beeld

Nadere informatie

D E V R I E N D E N K R A N T

D E V R I E N D E N K R A N T J a a r g a n g 2, n u m m e r 8 D E V R I E N D E N K R A N T S e p t e m b e r 2 0 0 9 IN DEZE NIEUWSBRIEF VAN ONZE VOORZITTER JUBILEUMRECEPTIE EEN PAAR FOTO S NIEUW VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE REGELING

Nadere informatie

Het tweemaandelijkse blaadje van muziekvereniging Jubal uit Varsseveld. CHR. MUZ. VERENIGING UBAL. www.jubal.vuurwerk.nl

Het tweemaandelijkse blaadje van muziekvereniging Jubal uit Varsseveld. CHR. MUZ. VERENIGING UBAL. www.jubal.vuurwerk.nl Jaargang 3 Nummer 17 Juni 2003 Het tweemaandelijkse blaadje van muziekvereniging Jubal uit Varsseveld. CHR. MUZ. VERENIGING UBAL V A R S S E V E L D www.jubal.vuurwerk.nl Dit blaadje is ook online te lezen

Nadere informatie

Een computer met internet, geluidsapparatuur en een beamer, groot scherm of digibord.

Een computer met internet, geluidsapparatuur en een beamer, groot scherm of digibord. VOORBEREIDEND LESMATERIAAL BIJ PIETER ROELF JEUGDCONCERT NOOTTOCHT Les 1 Het symfonieorkest Groep 6/7/8 Doelstelling Benodigd materiaal Ruimte en opstelling Organisatorische voorbereiding Aan het einde

Nadere informatie

Het Symfonie orkest. Lessuggestie bovenbouw: Lesdoelen: Lesopbouw:

Het Symfonie orkest. Lessuggestie bovenbouw: Lesdoelen: Lesopbouw: Lessuggestie bovenbouw: Het Symfonie orkest Lesdoelen: Kinderen maken kennis met klassieke muziek. Ze weten welke instrumenten er in een symfonieorkest te vinden zijn. De kinderen kunnen de verschillende

Nadere informatie

t Dreeske Januari 2010 Activiteiten Jarigen Idee? Evita Huskens peronevita@hotmail.com Kom ermee! Nicolle Delissen nicolledelissen@planet.

t Dreeske Januari 2010 Activiteiten Jarigen Idee? Evita Huskens peronevita@hotmail.com Kom ermee! Nicolle Delissen nicolledelissen@planet. Idee? Evita Huskens peronevita@hotmail.com Kom ermee! Nicolle Delissen nicolledelissen@planet.nl t Dreeske Januari 2010 Activiteiten Carnavalsoptocht 14 februari Paaseieractie 31 maart Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Cecieleke CECIELEKE INTOCHT SINTERKLAAS. Nieuwsbulletin Fanfare St. Cecilia Herten 34 e jaargang nr. 10 woensdag 23 december 2015

Cecieleke CECIELEKE INTOCHT SINTERKLAAS. Nieuwsbulletin Fanfare St. Cecilia Herten 34 e jaargang nr. 10 woensdag 23 december 2015 Cecieleke Nieuwsbulletin Fanfare St. Cecilia Herten 34 e jaargang nr. 10 woensdag 23 december 2015 CECIELEKE Het jaar 2015 nadert zijn einde. De Kerstdagen staan voor de deur en daarmee een stuk gezelligheid.

Nadere informatie

Informatieboekje. Opleidingen. Juni 2013

Informatieboekje. Opleidingen. Juni 2013 Informatieboekje Opleidingen Juni 2013 Voorwoord Voor u ligt het Informatieboekje over de Opleidingen van Muziekvereniging Klarenbeek. Wij hopen met dit boekje een groot deel van de vragen die bij u leven

Nadere informatie

YAMAHA Blazersklas Muziek voor het leven

YAMAHA Blazersklas Muziek voor het leven YAMAHA Blazersklas Muziek voor het leven Blazersklas is muziekonderwijs waarvan iedereen profiteert: leerlingen, ouders, docenten en de school. Wat is de Blazersklas? De Blazersklas is muziekles hebben

Nadere informatie

JUBAL Nieuws april 2011 JU BAL NIEU WS. Colofon Redactie: Anke, Daan, Mark en Tristan. Mailadres redactie:

JUBAL Nieuws april 2011 JU BAL NIEU WS. Colofon Redactie: Anke, Daan, Mark en Tristan. Mailadres redactie: JUBAL Nieuws april 2011 Jaargang 11 Nummer 56 April 2011 JU BAL NIEU WS Colofon Redactie: Anke, Daan, Mark en Tristan. Mailadres redactie: redactie@jubalvarsseveld.nl Secretariaat Jubal Thera Lammers,

Nadere informatie

Daar zijn we weer met het Klinkertje! De brief met alle nieuwtjes, berichtjes en natuurlijk de agenda update. Korte mededeling:

Daar zijn we weer met het Klinkertje! De brief met alle nieuwtjes, berichtjes en natuurlijk de agenda update. Korte mededeling: Juni 2016 Daar zijn we weer met het Klinkertje! De brief met alle nieuwtjes, berichtjes en natuurlijk de agenda update. Korte mededeling: Kinderen van het koor zijn 10 minuten voor aanvang van de repetitie

Nadere informatie

Dirigent: Henriëtte Sabel 0528 321252

Dirigent: Henriëtte Sabel 0528 321252 December 2011 Informatieblad van Muziekvereniging Kunst Na Arbeid. Dirigent: Henriëtte Sabel 0528 321252 Voorzitter: Elise Potgieter 0523 857015/06 30377808 elisepotgieter@hotmail.com Secretaris: Nely

Nadere informatie

Muziekvereniging. Kunst Na Arbeid. Malletband. Vrij en Blij. Hierden. Informatiegids

Muziekvereniging. Kunst Na Arbeid. Malletband. Vrij en Blij. Hierden. Informatiegids Muziekvereniging Kunst Na Arbeid Malletband Vrij en Blij Hierden Informatiegids Voorwoord Kunst Muziek maken is mooi en geeft je veel plezier. Helaas is het niet voor iedereen weggelegd om er je beroep

Nadere informatie

samenwijs muziek special mei-juni 2016

samenwijs muziek special mei-juni 2016 samenwijs muziek special mei-juni 2016 Praktische zaken rond de uitvoering van MUSICAL DE VUILNISBOOT Zaterdag 18 juni om 14.00u en om 16.00u Geen toegangskaarten We hebben via briefjes, mailtjes of gewoon

Nadere informatie

Jenaplanschool De Wilgenhoek De Wilgentenen

Jenaplanschool De Wilgenhoek De Wilgentenen Jenaplanschool De Wilgenhoek De Wilgentenen 14 december 2015 Gert Kooman INHOUD Geen vervanging voor een zieke leerkracht 1 Vervanging Sonja na de Kerst 1 School logopedische screening 1 Kerstoproep 2

Nadere informatie

Kalender. Schoolkrant

Kalender. Schoolkrant 25 e jaargang 30 September 2016 nummer 06 Wist u dat? Kalender We afgelopen week een drukke week op school hadden? De fotograaf 4 dagen op school was? Zij alle kinderen op de foto heeft gezet? Ook de broertjes

Nadere informatie

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad.

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad. Jaargang 27, nr.5 Dat.: 23 sept. 2014 Agenda: Afgelopen vrijdag zijn Marlou, Erica, Jolanda en Babette geslaagd voor hun opleiding 'ik leer anders'. Hiermee is ons team verrijkt met vier leerkrachten die

Nadere informatie

Post op Stelten vrijdag 19 februari

Post op Stelten vrijdag 19 februari Post op Stelten vrijdag 19 februari Vanuit de directie Resultaat trapleren Met behulp van het bedrag wat we met de Tekenfundactie hebben opgehaald is het trapleren op beide locaties gerealiseerd. We hopen

Nadere informatie

Jeugdfanfare en slagwerkgroep

Jeugdfanfare en slagwerkgroep Jeugdfanfare en slagwerkgroep INFORMATIEBOEKJE 1 1. Inhoudsopgave 2. Voorzitter fanfare St. Nicasius 3 3. Afdeling jeugdzaken en opleiding 4 4. Dirigent jeugdorkest 6 5. Dirigent jeugdslagwerkgroep 7 Repetitie

Nadere informatie

JEUGDPLAN MUZIEKOPLEIDING

JEUGDPLAN MUZIEKOPLEIDING muziekvereniging Door Eendracht Sterk Hall JEUGDPLAN MUZIEKOPLEIDING VERSIE APRIL 2009-1- INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING.. 3 2.0 DE OPLEIDING.. 3 2.1 STAP 1 BLOKFLUITOPLEIDING.. 3 2.2 STAP 2 INSTRUMENTOPLEIDING...

Nadere informatie

Groepen 1 en 2 Tijdschriften groepen 2 De groepen 2 zijn ook deze week nog op zoek naar verschillende tijdschriften. Alvast bedankt!

Groepen 1 en 2 Tijdschriften groepen 2 De groepen 2 zijn ook deze week nog op zoek naar verschillende tijdschriften. Alvast bedankt! Informatieblad Schooljaar 2015-2016 Maandag 21 september, nr.4 Agenda van 21 t/m 27 september 2015 ma 21 sept di 22 sept woe 23 sept do 24 sept vrij 25 sept 15.45 uur Bouwvergadering 11.30 uur Bouwviering

Nadere informatie

blazersbende Muziek voor het leven KUNSTHUIS blazersbende is muziekonderwijs waarvan iedereen profiteert: leerlingen, ouders, docenten en de school.

blazersbende Muziek voor het leven KUNSTHUIS blazersbende is muziekonderwijs waarvan iedereen profiteert: leerlingen, ouders, docenten en de school. blazersbende Muziek voor het leven blazersbende is muziekonderwijs waarvan iedereen profiteert: leerlingen, ouders, docenten en de school. KUNSTHUIS open academie lingewaard www.openacademie.nl t is de

Nadere informatie

Colofon. Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van

Colofon. Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van Repetitiebezoek Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van Colofon Koorenhuis, centrum voor kunst en cultuur Den Haag samenstelling: Coby Wisse met dank aan Petra Wolters, educatief

Nadere informatie

Idee? Evita Huskens peronevita@hotmail.com Kom ermee! Nicolle Delissen nicolledelissen@planet.nl

Idee? Evita Huskens peronevita@hotmail.com Kom ermee! Nicolle Delissen nicolledelissen@planet.nl Idee? Evita Huskens peronevita@hotmail.com Kom ermee! Nicolle Delissen nicolledelissen@planet.nl Activiteiten Kerstconcert Harmonie Concordia 17.00 uur 14 december Opluistering Heilige Mis Kerstmis- 10.00

Nadere informatie

KSMertje. Ik geef de pen door deze keer: William Boon

KSMertje. Ik geef de pen door deze keer: William Boon KSMertje Ik geef de pen door deze keer: William Boon Hallo KSM'er, ik ben William Boon en 21 jaar oud en woon in Bovenkarspel. Inmiddels speel ik al een jaar of 11 Alt-saxofoon en ben bijna 3 jaar lid

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

t Informantje schooljaar week 27

t Informantje schooljaar week 27 k.b.s. Sint Theresia Postweg 131 7884 PJ Barger - Compascuum e-mail: sttheresiaschool@primenius.nl tel: 0591-349275 website: http://www.sinttheresiaschool.nl t Informantje schooljaar 2015-2016 week 27

Nadere informatie

Wie is wie? Bij elke nieuwe Emmer mag iemand zich voorstellen. We geven telkens de pen aan iemand anders van het orkest door.

Wie is wie? Bij elke nieuwe Emmer mag iemand zich voorstellen. We geven telkens de pen aan iemand anders van het orkest door. KSMertje Nieuws van het grote orkest: Wie is wie? Bij elke nieuwe Emmer mag iemand zich voorstellen. We geven telkens de pen aan iemand anders van het orkest door. DIAN van der Deure Hoi allemaal, ik ben

Nadere informatie

september 2015 Veldweg 1A 7973KH Darp 0521-342287 veldwikke@talentwesterveld.nl

september 2015 Veldweg 1A 7973KH Darp 0521-342287 veldwikke@talentwesterveld.nl september 2015 Nieuwsbrief 36 Veldweg 1A 7973KH Darp 0521-342287 veldwikke@talentwesterveld.nl Agenda 1 september Informatieavonden groep 3/4/5 (19.00) en groep 6/7/8 (19.30) 2 september Informatieavond

Nadere informatie

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER Iedereen die volgende week niet terug komt een hele fijne vakantie toegewenst! VAKANTIE Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND Vandaag extra veel tekeningen van de

Nadere informatie

In dit nummer: NIEUWSBRIEF. Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014

In dit nummer: NIEUWSBRIEF. Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014 NIEUWSBRIEF Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014 In dit nummer: - De jarigen - Update nieuwbouw - Groepsindeling - Mededeling Erna - Bedankochtend hulpouders - Groep 1-2 - Juffendag groep

Nadere informatie

Heb je wat leuks te melden voor de uitgave van volgend kwartaal? Mail het dan door naar Désirée of geef het aan tijdens de repetitie.

Heb je wat leuks te melden voor de uitgave van volgend kwartaal? Mail het dan door naar Désirée of geef het aan tijdens de repetitie. De Vrolijke Noot.. Hallo allemaal, Het eerste jaar Breez Harmony is een feit. A.s. maandag zullen we na een halve repetitie dit eerste jaar evalueren en dan met zijn allen een borrel drinken om de kerstvakantie

Nadere informatie

Opleidingsinformatie. Muziekvereniging Con Amore Oosterhout

Opleidingsinformatie. Muziekvereniging Con Amore Oosterhout Opleidingsinformatie Muziekvereniging Con Amore Oosterhout Laatste update: 18-09-2015 Inleiding Binnen onze muziekvereniging hebben wij een eigen muziekopleiding. Wij willen iedereen laten ontdekken hoe

Nadere informatie

18 april 2011 / JAARGANG 15 / NR 15 Sportdag groep 7&8 19 april Meivakantie 22 april t/m 8 mei ZAF 17 juni Agenda 18-04 Gemeentelijk sporttoernooi gr. 5 en 6 19-04 Gemeentelijk sporttoernooi gr. 7 en 8

Nadere informatie

Muzieklessen groep 5:

Muzieklessen groep 5: Muzieklessen groep 5: We kwamen de gymzaal van de kleuters binnen. Er stond een man met een gitaar, en er lagen matten. Daar moesten we gaan zitten. Hij had meer gitaren mee, hij liet de namen van de gitaren

Nadere informatie

Jaargang: 6 - Editie: 34

Jaargang: 6 - Editie: 34 19-03-2016 - Jaargang: 6 - Editie: 34 LEERLINGEN VAN GROEP 6 KRIJGEN INSTRUMENTALE VERKENNING Het bestuur heeft, zoals reeds aangekondigd op de laatste algemene ledenvergadering, het initiatief genomen

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Eline Duin

Met vriendelijke groet, Eline Duin Hallo, Mijn naam is Shanushka La Cruz, ik ben 18 jaar en ik loop stage in groep 8a bij Thijs. Ik volg de Pabo, op de Fontys in Den Bosch. Ik geniet er enorm van om voor de klas te staan en om met kinderen

Nadere informatie

De elfde editie van de nieuwsbrief

De elfde editie van de nieuwsbrief Nieuwsbrief 11 Jaargang 5 30-01-2015 www.olivijn.almere-speciaal.nl De elfde editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: 23 februari start voorjaarsvakantie Nieuws vanuit de directie

Nadere informatie

Voor iedereen die onze Goejanverwelle een warm hart toedraagt,

Voor iedereen die onze Goejanverwelle een warm hart toedraagt, 191007 Hekendorp Nieuwsbrief 3 Voor iedereen die onze Goejanverwelle een warm hart toedraagt, Door wat gestoei met virussen, is deze nieuwsbrief wat later, des te meer kunnen we vertellen... Het lijkt

Nadere informatie

Kerstconcert in Mirroise kerk

Kerstconcert in Mirroise kerk december 2012 Oud TOG-er Kees de Groot treedt op als gastzanger Kerstconcert in Mirroise kerk Op zaterdagavond 15 december geeft harmonie TOG een sfeervol kerstconcert in de kerk van Middelrode. Het optreden

Nadere informatie

3. Doelstellingen en (financieel) beleid vereniging

3. Doelstellingen en (financieel) beleid vereniging Indeling brochure sponsoring 2015-2016 Crescendo Drachten 1. Algemeen 2. Introductie Crescendo 3. Doelstellingen en (financieel) beleid vereniging 4. 2016 Crescendo Drachten 100 JAAR! 5. Sponsoring 6.

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B1 nr. 4)

Luisteren: muziek (B1 nr. 4) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. Kijk

Nadere informatie

VOOR DOCENTEN: voorbereiding in de les THEATER LEJO. en Het Gelders Orkest.

VOOR DOCENTEN: voorbereiding in de les THEATER LEJO. en Het Gelders Orkest. VOOR DOCENTEN: voorbereiding in de les THEATER LEJO en Het Gelders Orkest www.hetgeldersorkest.nl Het Gelders Orkest Theater Lejo en Het Gelders Orkest Beste leerkracht, U gaat binnenkort met uw klas kijken

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan. Harmonie st Franciscus

Jeugdbeleidsplan. Harmonie st Franciscus Jeugdbeleidsplan Harmonie st Franciscus Jeugdbeleidsplan 2016-2021 harmonie st Franciscus Inleiding: Gezien de waarborging voor de toekomst van onze muziekvereniging, is het noodzakelijk om een jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 MUZIEKVERENIGING BOXTEL S HARMONIE

JAARVERSLAG 2006 MUZIEKVERENIGING BOXTEL S HARMONIE JAARVERSLAG 2006 MUZIEKVERENIGING BOXTEL S HARMONIE 1. Inleiding Het jaar 2006 is het eerste jaar waarin de harmonie dakloos is na de brand van 3 december 2005 bij Café De Kom. Uiteindelijk zijn er tijdelijke

Nadere informatie

DE KRIEBELDAMMER EEN UITGAVE VAN DE KINDERVAKANTIESPELEN KRIEBELDAM

DE KRIEBELDAMMER EEN UITGAVE VAN DE KINDERVAKANTIESPELEN KRIEBELDAM Bij deze Kriebeldammer nogmaals een overzicht van onze sponsoren! SPONSOREN De doos met gevonden voorwerpen staat bij ons op het podium! IETS KWIJT? Namens iedereen op Kriebeldam een hele fijne vakantie

Nadere informatie

METROPOLE ORKEST IN DE KLAS

METROPOLE ORKEST IN DE KLAS V1.1-2/5/2014 DOCENTENHANDLEIDING METROPOLE ORKEST IN DE KLAS Op maandag 12 mei gaat het Metropole Orkest een deel van hun repetitie voor het concert Games in Concert live uitzenden (streamen) voor scholieren.

Nadere informatie

Jeugdorkest en slagwerkgroep

Jeugdorkest en slagwerkgroep Jeugdorkest en slagwerkgroep INFORMATIEBOEKJE 1 Inhoudsopgave 1. Van het bestuur... 3 2. Afdeling Jeugdzaken en Opleiding... 4 3. Programma... 5 4. Dirigent jeugdorkest... 6 5. Dirigent jeugdslagwerkgroep...

Nadere informatie

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers,

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers, 20 november 2014 LET OP: Dinsdag 2 december Vergadering Medezeggenschapsraad Donderdag 4 december Sinterklaasfeest op school Dinsdag 9 december Vergadering Ouderraad Donderdag 18 december Kerstviering

Nadere informatie

DEZE WEEK: Beste ouders en kinderen, HET WAREN TWEE GEWELDIGE WEKEN!

DEZE WEEK: Beste ouders en kinderen, HET WAREN TWEE GEWELDIGE WEKEN! Roerdompstraat 76 6601DL Wijchen Jaargang 24 No. 35 5 juni 2015 Inforedactie: Thea Wilbrink Tel: (024) 6452881 Fax: (024) 6452879 www.paulus-school.nl E-mail: directie@paulus-school.nl inforedactie@paulus-school.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Hallo allemaal, De redactie van de nieuwsbrief wil jullie allemaal een goed, gezond en sportief 2013 wensen. We verwachten dat al jullie goede voornemens uit

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. schooljaar 2015-2016, nummer 3 vrijdag 18 september 2015

NIEUWSBRIEF. schooljaar 2015-2016, nummer 3 vrijdag 18 september 2015 NIEUWSBRIEF schooljaar 2015-2016, nummer 3 vrijdag 18 september 2015 Meester Alle Afgelopen maandag is meester Alle Timmer van start gegaan in groep 7/8. Hij gaat de komende maanden de lesgevende taken

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Taaltuin maart 2014

Nieuwsbrief De Taaltuin maart 2014 Nieuwsbrief De Taaltuin maart 2014 Beste ouders We knipperen met onze ogen en het is alweer maart. De afgelopen maanden hebben we een hoop activiteiten achter de rug. Sinterklaas is op bezoek geweest,

Nadere informatie

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 C.J.V.Feijenoord Rotterdam NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 VAN DE REDACTIE: Beste lezers, Tot groot verdriet ontvingen we het bericht van het overlijden van Simon van Krimpen. We hebben Simon leren kennen als

Nadere informatie

echte moppentappers hebben we er een mooie show van gemaakt.

echte moppentappers hebben we er een mooie show van gemaakt. April 2011 1 Nieuws van groep 1/2 A Het wordt al weer gezellig druk in de klas. Brian die is pas vier geworden en komt nu elke dag bij ons in de klas. Evie en Quinten zijn al vaak komen kijken en zijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 21. De Fairytale Fair

Nieuwsbrief nr. 21. De Fairytale Fair Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 21 12 e jaargang Vrijdag 17 juli 2015 De Fairytale

Nadere informatie

INHOUD: Bestuursmededelingen. Kerstconcert 2012. Wist u dat. W.M.C. Activiteiten 2013. Agenda Optredens

INHOUD: Bestuursmededelingen. Kerstconcert 2012. Wist u dat. W.M.C. Activiteiten 2013. Agenda Optredens Maart 2013 INHOUD: Hallo muziekvrienden! Bestuursmededelingen Kerstconcert 2012 Wist u dat. W.M.C. Daar is ie dan, de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar! Ook in deze brief wordt u weer voorzien van

Nadere informatie

Muziekmiddagen voor en door gevorderde amateur-musici. Waarom muzemaatjes. Het begin. Wat doe je bij muzemaatjes. Kan ik ook meedoen.

Muziekmiddagen voor en door gevorderde amateur-musici. Waarom muzemaatjes. Het begin. Wat doe je bij muzemaatjes. Kan ik ook meedoen. Muziekmiddagen voor en door gevorderde amateur-musici Waarom muzemaatjes Het begin Wat doe je bij muzemaatjes Kan ik ook meedoen Regels Thema s vanaf het begin Fotos van de middagen Agenda Meer informatie

Nadere informatie

Evita Huskens Idee? Kom ermee!: Nicolle Delissen

Evita Huskens Idee? Kom ermee!: Nicolle Delissen Idee? Kom ermee!: Evita Huskens Nicolle Delissen Peronevita@hotmail.com Nicolledelissen@planet.nl Extra Repetities Concours Bij onze aanmelding voor de Nederlandse Kampioenschappen heeft Paul aangegeven

Nadere informatie

TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN BASISSCHOOL DE BELHAMEL I.S.M. MET HAAR OUDERVERENIGING EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN BASISSCHOOL DE BELHAMEL I.S.M. MET HAAR OUDERVERENIGING EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Openbare Dalton Basisschool De Belhamel Rudolfusdal 60 5551 EG Dommelen 040 204 25 88 info@obsdebelhamel.nl www.obsdebelhamel.nl De Kattebel jaargang 14 25 april nr. 17 TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN

Nadere informatie

Jaargang 3: nummer 7 9 december Nieuws rondom & vanuit de Hummelingschool. Agenda:

Jaargang 3: nummer 7 9 december Nieuws rondom & vanuit de Hummelingschool. Agenda: Jaargang 3: nummer 7 9 december 2016 Nieuws rondom & vanuit de Hummelingschool. Agenda: Van Annette Uit groep Thuis oefenen met Uit groep Kerst Thema kerst Verdwenen Kalender Directie Blauw en Paars Ambrasoft

Nadere informatie

NUTSFLITS. Nutsschool Laan van Poot. Mei 2016 extra. Van de directie. Personeelsformatie

NUTSFLITS. Nutsschool Laan van Poot. Mei 2016 extra. Van de directie. Personeelsformatie Van de directie Personeelsformatie 2016-2017 Wensen van de leerkrachten Ieder jaar mogen alle leerkrachten hun voorkeur en wensen voor de personeelsformatie aangeven. Florentine Dijksma heeft 4 jaar groep

Nadere informatie

I N F O R M A T I E BO E K J E 2014 JEUGDORKEST. Fanfare Les Montagnards

I N F O R M A T I E BO E K J E 2014 JEUGDORKEST. Fanfare Les Montagnards I N F O R M A T I E BO E K J E 2014 JEUGDORKEST Fanfare Les Montagnards www.lesmontagnards.nl Bergen, Limburg WELKOM Hartelijk welkom als nieuw lid van het jeugdorkest van Fanfare Les Montagnards. Het

Nadere informatie

Di. 15-09: MR vergadering Di. 22-09: Studiedag (de kinderen zijn vrij!) Wo.23-09: koffieochtend ouders van peuters en kleuters van 8.30u-10.

Di. 15-09: MR vergadering Di. 22-09: Studiedag (de kinderen zijn vrij!) Wo.23-09: koffieochtend ouders van peuters en kleuters van 8.30u-10. Agenda Di. 15-09: MR vergadering Di. 22-09: Studiedag (de kinderen zijn vrij!) Wo.23-09: koffieochtend ouders van peuters en kleuters van 8.30u-10.00u Gefeliciteerd! Deze week feliciteren wij Tess, Simone,

Nadere informatie

Werkboek. Wij werken samen. Nederlands Mentorles Duits Geschiedenis Kunst Muziek Percussie. oktober - december 2015 Meridiaan College JAAR VAK

Werkboek. Wij werken samen. Nederlands Mentorles Duits Geschiedenis Kunst Muziek Percussie. oktober - december 2015 Meridiaan College JAAR VAK oktober - december 2015 Meridiaan College NAAM JAAR VAK PROJECT TITEL KLAS Nederlands Mentorles Duits Geschiedenis Kunst Muziek Percussie Werkboek Wij werken samen Wat gaan we doen? Het Meridiaan College

Nadere informatie

Het was een geslaagd Sinterklaasfeest en we willen iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken! Agenda.

Het was een geslaagd Sinterklaasfeest en we willen iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken! Agenda. Sinterklaasfeest 5 december 2014 Vandaag was het eindelijk zover: Sinterklaas en zijn Pieten brachten een bezoek aan obs Akkrum! Toen om 8.30 uur alle leerlingen en een groot aantal ouders op het plein

Nadere informatie

TOG IN ZEE MET PIA DOUWES. zo. 6 oktober: De Slagwerkgroep speelt in Perron-3 in Rosmalen

TOG IN ZEE MET PIA DOUWES. zo. 6 oktober: De Slagwerkgroep speelt in Perron-3 in Rosmalen IN DE MAAT INFOBULLETIN HARMONIE TOG september 2013 AGENDA 2013-2014: zo. 6 oktober: De Slagwerkgroep speelt in Perron-3 in Rosmalen za. 2 november: Jaarconcert bij De Heineken, aanvang 14.00u. Locatie:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen NIEUWSBRIEF Kerstvieringen Op woensdag hebben de groepen 3, 4 en 4/5 hun kerstviering gehad. De kerk was prachtig versierd en er stond een hele grote kerstboom. De kinderen zongen geweldig en luisterden

Nadere informatie

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a.

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a. Nieuwsbrief VPG De Samenhang samen gaan wij het maken! Jaargang 12, Nummer 51, December 2013 SAMENSPRAAK In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. De voorzitter aan het woord... 3 3. FNRS Wedstrijd

Nadere informatie

Veel leesplezier, De Redactie. Dané Jansen. 28 januari Vrije middag groepen januari Volgende BargerBabbel. Pag

Veel leesplezier, De Redactie. Dané Jansen. 28 januari Vrije middag groepen januari Volgende BargerBabbel. Pag 16 januari 014, jaargang. nr. 8 Voor jullie ligt de digitale BargerBabbel zoals we die op school verspreiden (ook apart onder de ouders van aangemelde leerlingen die nog niet op school zitten, en waarvan

Nadere informatie

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje vrijdag 2 oktober 2015 jaargang 13 nr. 4 agenda: 5 oktober Opening Kinderboekenweek 6 oktober Ouderraad boekenruilmarkt

Nadere informatie

De viool en de gitaar en de dwarsfluit.

De viool en de gitaar en de dwarsfluit. De viool en de gitaar en de dwarsfluit. Er was is een vrouw die had een familie. De familie heette de viool. Ze had 2 baby violen en 2 zussen en 1 moeder en vader.,maar toen ze bij ons kwamen was pa niet

Nadere informatie

HET ZAANS SHOWORKEST

HET ZAANS SHOWORKEST HET ZAANS SHOWORKEST Magazine voor leden, vrienden en relaties Juli 2011 Juli 2011 Het is zomer! Terwijl dit stukje wordt getypt, is het buiten dertig graden. Zomer! Met een tevreden blik kunnen we terugkijken

Nadere informatie