JUBAL Nieuws maart Het tweemaandelijkse blaadje van muziekvereniging Jubal uit Varsseveld. Dit blaadje is ook online te lezen op onze website.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JUBAL Nieuws maart 2005. Het tweemaandelijkse blaadje van muziekvereniging Jubal uit Varsseveld. Dit blaadje is ook online te lezen op onze website."

Transcriptie

1 JUBAL Support Jaargang 5 Nummer 26 Maart 2005 JU BAL NI EU WS CHR. MUZ. VERENIGING U B A L VA R S S E V E L D Het tweemaandelijkse blaadje van muziekvereniging Jubal uit Varsseveld. Dit blaadje is ook online te lezen op onze website. Colofon. Je kunt de redactie als v olgt bereiken: Mark: Aaltenseweg 80, Varsseveld, ; Jantine: Valkenhof 43, Varsseveld, ; Tienke: Wissinklaan 16a, Sinderen, ; Alwi: Rabelingstraat 19, Sinderen, ; : arsseveld.nl; :

2 I N L E I D I N G Hallo allemaal, Voor jullie ligt alweer de 26e editie van JUBAL Nieuws. In tegenstelling tot het beperkte aantal uit de jaren 1986/1987 houdt deze redactie het gelukkig langer v ol. Helaas hebben we dit keer wat weinig kopij. Voor de redactie is het wel van belang dat we van jullie stukjes aangeleverd krijgen. Ondanks onze strenge selectie, blijkt dat alle tot nu toe ingezonden stukken zijn geplaatst. We wensen jullie veel leesplezier! de redactie : Mark, Jantine, Tienke en Alwi F O T O S V O O R J A A R S C O N C E R T - 2 -

3 - 3 -

4 M ED ED ELIN G EN Jantine heeft een paar leuke boeken gekregen met liedjes. Binnenkort gaan we hier mee aan het oefenen. Het eerstvolgende optreden is bij de jeugduitv oering in juni. De concoursstukken zijn er. Het stuk v an Holsinger is zelfs speciaal ov ergevlogen uit the United States of America. Hier gaan we voor het concours mee aan het werk. Geen bijzonderheden. Denk aan de kerkdienst op 17 april. Geen bijzonderheden. Afmelden A-orkest Jolanda (inspreken op v oic !) Malletband Ria B-orkest Renske C-orkest Jantine Muziekles je eigen docent - 4 -

5 A G EN DA Hieronder vind je de complete agenda. A = A-orkest M = Malletband B = B-orkest C = C-orkest L = Leerlingen Bl = Blokfluiters Datum Activ iteit Onderdeel Zondag 17 April Kerkdienst B Zaterdag 23 April Jubalkamp I Zaterdag 30 April Koninginnedag A M Zaterdag 7 Mei Feestweekend Varsseveld B M Vrijdag 3 Juni Zomerconcert A Vrijdag 10 Juni Av ondv ierdaagse inhalen A M Donderdag 16 Juni Heelwegs Volksfeest A M Vrijdag 1 Juli FEESTAVOND I Donderdag 18 Augustus AOV optocht A M Zaterdag 20 Augustus AOV-optocht A M Vrijdag 26 Augustus Eerste repetitie A B C Maandag 29 augustus Eerste repetitie M Dit is nog maar een deel van de agenda. Kijk v oor de andere data op of op het prikbord. Let goed op of er wijzigingen zijn! Via de site kun je je eenvoudig abonneren op een service hiervoor

6 Uit de bestuursvergaderingen van februari en maart De bestuursvergaderingen werden de afgelopen 2 keren v oornamelijk gebruikt v oor het regelen van allerlei lopende zaken. Zo hebben we bijv oorbeeld gesproken over een gezamenlijk concert met Concordia. Vorig jaar hebben we dit in de zomer bij het Hofshuus gehouden en ook dit jaar staat een concert van beide verenigingen weer op stapel. Dit keer zal de organisatie bij Concordia liggen. Uiteraard dragen wij muzikaal wel ons steentje bij. De soepactie is geëvalueerd en we kunnen zonder meer zeggen dat de organisatie allerminst in de soep is gelopen. Het v erliep allemaal weer gesmeerd en gelukkig was er een hoge opbrengst. Met name Helmink diepv ries- en versmarkt willen we bedanken v oor hun medewerking. Uiteraard is het v oorjaarsconcert voorbereid. Ook dit concert hebben we achter het orkest zwarte theaterdoeken gehangen, wat met name v oor het geluid een forse vooruitgang is. Ook is in nav olging van het Kerstconcert van december jl. v ooraf koffie geschonken. We zijn gewend de eerstvolgende vergadering na het concert alles te B E ST U U RLI J KH E DEN evalueren, en dat zal ook na dit concert nog wel gebeuren. Op deze plaats willen we in ieder geval alvast aandacht besteden aan Joke Veenink. Zij heeft een flink aantal jaren opgetreden als lady-speaker tijdens de concerten. Dit deed ze op een correcte en duidelijke manier. Helaas heeft ze aangegeven hiermee te willen stoppen. Het is v oor een muziekvereniging erg plezierig om te weten dat er iemand graag bereid is deze klus te klaren en we willen Joke dan ook op deze plaats nogmaals bedanken voor haar medewerking. Vooruitkijkend naar de komende periode, zien we weer een heel aantal activiteiten. Op 17 april werkt het B-orkest mee aan een speciale kerkdienst. In het daaropv olgende weekend v indt het jaarlijkse jeugdkamp plaats bij kampeerboerderij Beusink in Liev elde. We hopen op mooi weer en ontzettend v eel plezier v oor alle deelnemers. Tijdens Koninginnedag zal Jubal s ochtends weer rondtrekken door Varsseveld en op 7 mei is Jubal ook weer paraat tijdens de activiteiten die dan in Varsseveld plaatsvinden. Meer weten over dit alles? Bezoek onze activiteiten!

7 S O E PA C TI E De soepactie bracht maar liefst 5215 euro op! Dat is weer meer dan vorig jaar!!! Hieronder zie je een grafiekje met de opbrengst v an de v oorgaande jaren. Prijsvraag: wie weet er een manier om een zelfde sprong te maken als tussen 2002 en 2003 voor het komende jaar? Stuur je tips naar W I S T JE DA T... Henk-Jan met Muziekvereniging Harmonie Wierden Nederlands Kampioen is geworden in de tweede divisie met 82,33 punten? Wij hem daarmee van harte feliciteren? Je heel makkelijk via op de hoogte kunt blijven v an de agenda? Zie hiervoor blz. 5 van dit boekje

8 I K G EEF M E B LO O T EN D E PEN DO O R A A N... Naam: Han Arentsen Instrument: baritone Leeftijd: 67 jaar (en ruim 50 jaar lid!) Dit keer is het mijn beurt om een stukje v oor "JUBAL Nieuws" te schrijven. Om bij het begin te beginnen: in Heelweg woon ik op een boerderij samen met mijn vrouw Ans. Mijn hobby behalve muziek is ook het houden van paarden. In het v oorjaar kijk ik altijd met spanning uit naar het moment dat er een veulen geboren wordt. Inmiddels zijn onze drie zonen uitgev logen. Roel, de middelste, is alweer heel wat jaren lid v an Jubal. Ook hij bespeelt een bariton. Mijn eerste les op de baritone kreeg ik v an Hendrik Duimelaar, de vader van...! Die lessen zijn niet te vergelijken met de lessen van tegenwoordig. Na een poosje van oefenen moest je maar zien of het wilde lukken. Een B- of een C-orkest bestond er toen nog niet. Ook de muziekstukken waren heel anders dan nu. Het slagwerk bestond toen uit de grote en de kleine trom. Toen er een keer werd gesproken ov er de aanschaf van pauken, zei de toenmalige v oorzitter: "Zo gauw we geen muziek meer kunnen maken, kopen we pauken!". Dit is nu niet meer v oor te stellen, want iedereen weet hoe belangrijk het slagwerk is. Na een aantal jaren v erruilde ik de baritone v oor de trompet. Maar oude liefde roest niet, dus speel ik nu al weer jaren met veel plezier op de baritone. Concerten geven en naar een concours gaan zijn natuurlijk hoogtepunten v oor Jubal, maar voor mij zijn de wekelijkse repetities en de gezelligheid na afloop ook heel belangrijk. Zo, nu heb ik genoeg verteld. Ik wil de pen doorgeven aan Han Gussinklo

9 J U B A L S U PPO RT Dankzij JUBAL Support kan Jubal het groeiend aantal jeugdleden blijven voorzien van goede instrumenten. JUBAL Support heeft momenteel ongeveer 50 leden. Niet alle leden stellen prijs op publicatie van hun lidmaatschap. Rabobank Varsseveld-Dinxperlo Diepv ries Home Service Bruggink B.V. Bouwbedrijf De Borch Ontmoetingscentrum Bakkerij Heijerman Bouwbedrijf Klanderman Meyer Meubelen Inkoop gebruikte meubelen Bouwbedrijf Rusink B.V. Hagelstein Montage Van der Sluis - Dakbedekkingen Caspers Installatie Auto Service Varsseveld Autobedrijf Westerveld Beusink Kampeerboerderij Bierman Marketing Research (www.fmcg.nl) Constructieadv iesbureau ing F. Wiggers De Heer IJs en Snackspecialiteiten Drogisterij `t Centrum ENORM Venderbosch - 9 -

10 V E R VO L G JUB AL S UP P O R T Loon- en mechanisatiebedrijf Freriks G.L.C. v an der Werf Jim van Eldik Uitvaartverzorging Kapsalon Houwer Kramp Groep B.V. Munsterman B.V. Office Organisatiemiddelen B.V. Oldtimer Groen Rosier Heelweg Rabomakelaars.nl Ten Brinke Groep Timmer- en aannemingsbedrijf Wolsink-Kleinnibbelink Westerveld en Vossers, Accountants en Belastingadv iseurs Bloemsierkunst Hagen Camping de "Bulte" Houthandel Kerkhof Voor meer informatie over het lidmaatschap van Jubal Support of andere vormen van ondersteuning kijkt u op

11 V E RS LA G VO O R JA A RSC O N C ERT Via een onafhankelijk journalist van de Wischpost ontvangen. Jubal huldigt 4 jubilarissen Zaterdag 5 maart j.l. hield Christelijke Muziekvereniging Jubal uit Varsseveld haar v oorjaarsconcert in de Grote Kerk te Varsseveld. De kerk was goed gev uld met zo n 200 bezoekers. Het programma begon met een optreden van het B-orkest, onder leiding van Gerjo Seesink. Dit leerlingenorkest ging in oktober nog met succes op concours. Direct na dit concours is het orkest flink uitgebreid met nieuwe, jonge leden. Het enthousiasme van deze muzikanten was goed te horen. Verv olgens trad de malletband op, onder leiding v an Fred Lankamp. Deze slagwerkgroep bracht veel leuke werken ten gehore, waaronder het bekende All Night Long van Lionel Richie. Het publiek bleef zich verbazen over de vele mogelijkheden v an musiceren met alleen maar slagwerk. Voor de pauze werden vier leden gehuldigd v oor hun jarenlange lidmaatschap. Iedere jubilaris ontving een speldje van de muziekbond CBOW en werd bedankt door de v oorzitter. Het ging om de v olgende mensen. Annemiek Susebeek-Jansen, kreeg een zilveren insigne v oor 25 jaar lidmaatschap, Ineke Lensink-Toebes en Han Wisman kregen een gouden insigne en een oorkonde v oor 40 jaar lidmaatschap en Han Arentsen kreeg een insigne van goud met saffier v oor 50 jaar lidmaatschap. Na de pauze verv olgde het A-orkest met haar aandeel in het programma. Het orkest onder leiding v an Henk-Jan Heijnen zette een zeer mooi en muzikaal programma neer. Er was gekozen v oor zeer toegankelijke muziek, onder andere bekend van films en popsterren. Als afsluiting van de av ond was er een gezamenlijk optreden van het B- en A-orkest. Een gigantisch orkest v an bijna 80 muzikanten werd gev ormd, om samen het nummer Let me entertain y ou van Robbie Williams uit te voeren. Dit was een zeer indrukwekkend einde van deze muzikale avond

12 M O EI LI J KE REB U S P U Z ZEL Martin heeft de tweede puzzel gemaakt voor de verkiezing van slimste lid van JUBAL. Uit het grote aantal inzendingen heeft de redactie tot nu toe nog geen keuze kunnen maken wie het slimste lid van JUBAL wordt. Judith, Jelien en Gerdien laat van je horen! En v oor de rest: deze dames zijn best te verslaan. Als eerste de uitleg van de v orige puzzel. Vraag 1 Cry ptisch: Mannelijke geit voor de muziekleider Een mannelijke geit is een bok, en een muziekleider een dirigent samen maakt dit dirigentenbok Vraag 2 Rebus H OOR N hoorn Vraag 3 Cry ptisch: Tegendraadse v ogel tussen het riet Tegendraads is Dwars, een v ogel fluit. De dwarsfluit wordt gerekend tot de hout-instrumenten maar is het enige hout instrument zonder riet. Vraag 4 Rebus: < ANO Er staat < dit betekent kleiner dan. Daarachter stond het teken v oor PI met ANO er aangeplakt. Dit wordt PIANO. Kleiner dan piano, of zachter als we het over muziek hebben is pianissimo. Vraag 5 Cry ptisch: Een v erpletterend muziekstuk Wals: een wals is een soort muziek stuk en is verpletterend

13 Vraag 6 Cry ptisch: Knallende musici Strijkers: dit zijn muzikanten die een strijkinstrument bespelen, maar is ook knalv uurwerk. Vraag 7 Anagram: STOKER Het antwoord moet ORKEST zijn, maar KOSTER is ook een anagram, als je dat inv ult kom je echter niet op het goede antwoord. Vraag 8 Rebus Deze rebus bestaat uit de letters ET, de letter E heeft daar IN het woord af staan, een ander woord v oor af is KLAAR. Dit wordt dus KLAAR IN E T maar dan zonder één A dus KLARINET Dan nu de nieuwe puzzel Hieronder staan een zestal puzzels. De antwoorden moeten daarachter ingev uld worden. Deze zes woorden zijn aanwijzingen rond één onderwerp. Stuur de antwoorden met eventuele uitleg en het eindantwoord naar en win de titel slimste lid van Jubal (4)(6)(4) VRIEND

14 2. OOO (4) 3. _ (9) PFFF N z = l 4. (06) (6) 5. (Steunt) bov en, deze koude luchtstroom _ (7) 6. A sla N _ (7) Antwoord (12) Cryptische omschrijving: Dit is een literair werkje vol met dezelfde planeten

15 G EFE LIC I T EE RD! Onze jubilarissen Van links naar rechts: Han Arentsen (50 jaar lid), Han Wisman (40 jaar lid), Annemiek Susebeek (25 jaar lid) en Ineke Lensink (40 jaar lid). Van harte gefeliciteerd en dank v oor jullie traktaties!!

16 V E R JA A RDA G SKA LEN D ER Kim Heideman 03 Maart Dien Hoftijzer 06 Maart Femke Harmsen 07 Maart Willeke Heersink 08 Maart Lidy Wassink 08 Maart Gert Lammers 11 Maart Tristan Siebers 17 Maart Gonda te Slaa 22 Maart Han Gussinklo 24 Maart Ilse Krajenbrink 27 Maart Wim Wassink 30 Maart Alwi Siebers 31 Maart Robert Kwerreveld 01 April Louise Harmsen 01 April Rienke Legters 06 April Mandy Bruggink 07 April Lieneke Corzaan 08 April Gert Seesink 08 April Jeffrey Overbeek 11 April Anouk Berendsen 14 April Evelien Jansen 14 April Daan Hobelman 27 April Gerrit Wildenbeest 29 April Karin Ormel 30 April

Infoblaadje. Agenda Interview met Judith Timmer

Infoblaadje. Agenda Interview met Judith Timmer Infoblaadje April 2001 In deze editie: Agenda Interview met Judith Timmer Colofon. Je kunt de redatie als volgt bereiken: Mark: Borchgraven 1, Varsseveld, 241421; Jantine: Valkenhof 43, Varsseveld, 248916;

Nadere informatie

19 e jaargang 4 e editie 2006 DE TRIANGEL

19 e jaargang 4 e editie 2006 DE TRIANGEL 19 e jaargang 4 e editie 2006 DE TRIANGEL 2 Colofon: Redactie: Distributie: Marjan Coopmans 0492 342428 Lia Kapteijn 0492 342509 Helmy van Dijk 0492 340948 Elly Joosten 0492 342555 Hilde van Dijk 0492

Nadere informatie

27e jaargang no. 3 april 2010

27e jaargang no. 3 april 2010 27e jaargang no. 3 april 2010 COLOFON Verenigingsblad Het Vooruitzicht Uitgave Harmonie Heer Vooruit Verschijnt viermaal per jaar Oplage 250 stuks Advertentietarieven op aanvraag Redactie: Lieke Konings-Habets

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2013. Van de voorzitter

Nieuwsbrief December 2013. Van de voorzitter Nieuwsbrief December 2013 Van de voorzitter Wat hebben we toch een ontzettend actieve jeugdcommissie. Absolute topper natuurlijk de onlangs gehouden Jeugdmuziekdag. Wat een werk, wat een enthousiasme.

Nadere informatie

Adres: Fanfare Wilhelmina Postbus 233 6560 AE GROESBEEK. Contact: Trudy Rikken-Roelofs 024-3977840 Miel Fransen 024-3975019. Bestuurssamenstelling:

Adres: Fanfare Wilhelmina Postbus 233 6560 AE GROESBEEK. Contact: Trudy Rikken-Roelofs 024-3977840 Miel Fransen 024-3975019. Bestuurssamenstelling: Verenigingsmagazine Fanfare Wilhelmina Opgericht: 1 november 1898 Bezoekadres: Kloosterstraat 7 te Groesbeek Rabobank: 11.74.03.997 Telefoon: 024-3974589 Website: www.fanfarewilhelminagroesbeek.nl Dirigent

Nadere informatie

Maart 2014 Jaargang 18, nummer 1. Thijmen Boonstra en Maartje Bosch stellen zich voor. In de jeugdrubriek Thijmen Putter en Teun Gerrits

Maart 2014 Jaargang 18, nummer 1. Thijmen Boonstra en Maartje Bosch stellen zich voor. In de jeugdrubriek Thijmen Putter en Teun Gerrits Maart 2014 Jaargang 18, nummer 1 De doorgeefpen lag bij Jan Meijerink Thijmen Boonstra en Maartje Bosch stellen zich voor In de jeugdrubriek Thijmen Putter en Teun Gerrits De eerste informatie van de feestcommissie

Nadere informatie

DIGITALE NIEUWSBRIEF. Beste koorleden,

DIGITALE NIEUWSBRIEF. Beste koorleden, DIGITALE NIEUWSBRIEF 28 maart 2014 Beste koorleden, Dit is de eerste digitale Nieuwsbrief van Becadans. En vast niet de laatste. Want een aantal van jullie heeft vlot zijn medewerking toegezegd aan het

Nadere informatie

Activiteiten-agenda. 16e jaargang nr. 1 Januari 2013

Activiteiten-agenda. 16e jaargang nr. 1 Januari 2013 Inhoud Pagina 16e jaargang nr. 1 Januari 2013 Activiteitenagenda 1 (K)wartaal (van de redactie) 2 Mededeling WB 2 Westendorps Belang 5 S.E.V. 9 Feestvereniging: Beatrixavond 10 Leemvoortkriebels 13 SV

Nadere informatie

DORPSKRANT DE TWEELING GERKESKLOOSTER STROOBOS

DORPSKRANT DE TWEELING GERKESKLOOSTER STROOBOS DORPSKRANT DE TWEELING GERKESKLOOSTER STROOBOS 29 e jaargang, 2 e editie Verschijnt 10 maal per jaar februari 2014 REDACTIE DORPSKRANT Martin Bakker Tineke de Jonker Eelkje Oostra Martje Schuring Tineke

Nadere informatie

PluimPleiter. BBV Garage Wilgenlaan/PIP WWW.BBVPIP.NL. Seizoen 2014-2015, nummer 3

PluimPleiter. BBV Garage Wilgenlaan/PIP WWW.BBVPIP.NL. Seizoen 2014-2015, nummer 3 PluimPleiter BBV Garage Wilgenlaan/PIP WWW.BBVPIP.NL Seizoen 2014-2015, nummer 3 `DOESBURG Berkel en Rodenrijs, Westerwater 20 (010-5116670) en Kerksingel 13 (010-5116037) 15 % korting voor leden van BBV

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Presikhaaf. wijknieuws. + afvalwijzer 2015. Presikhaaf vernieuwt. Jaargang 17 nummer 1. aan de bewoner(s) van dit adres

Presikhaaf. wijknieuws. + afvalwijzer 2015. Presikhaaf vernieuwt. Jaargang 17 nummer 1. aan de bewoner(s) van dit adres Presikhaaf wijknieuws aan de bewoner(s) van dit adres Jaargang 17 nummer 1 + afvalwijzer 2015 Presikhaaf vernieuwt PRESIKHAAF Leefstijlcoaches sporen 55-plussers in Presikhaaf aan om te bewegen Goede voornemens?

Nadere informatie

Een stroom aan informatie Nummer 3, 2013

Een stroom aan informatie Nummer 3, 2013 Een stroom aan informatie Nummer 3, 2013 Nieuwsbrief Het Zonnelied Merwedehof In deze nieuwsbrief: 1. Voorwoord 2. Nieuws over medewerkers van de Merwedehof 3. Samenwerking met andere disciplines 4. Cultuur

Nadere informatie

SCHEERWOLDER NIEUWS Uitgave van de vereniging Plaatselijk Belang Scheerwolde 18e jaargang/ oktober 2014

SCHEERWOLDER NIEUWS Uitgave van de vereniging Plaatselijk Belang Scheerwolde 18e jaargang/ oktober 2014 SCHEERWOLDER NIEUWS Uitgave van de vereniging Plaatselijk Belang Scheerwolde 18 e jaargang/ oktober 2014 BESTUURSLEDEN PLAATSELIJK BELANG Monique Bos Leonie de Vos Jeanet van Weert Alex Mooiweer Marco

Nadere informatie

Projectkrant Noordwijkerduin

Projectkrant Noordwijkerduin www.noordwijkerduin.nl Projectkrant Noordwijkerduin Een kwartaal uitgave voor iedereen die betrokken is bij Noordwijkerduin jaargang 4 maart 2012 www.noordwijkerduin.nl Dagbestedingsgebouwen Noordwijkerduin

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder november december 2014 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: * het Sinterklaasfeest * het Kerstfeest * het speelgoedmuseum van groep ¾ * het gedragsprotocol

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. zal verbeteren. De kern, de methodiek en aanpak blijven natuurlijk hetzelfde.

NIEUWSBRIEF. zal verbeteren. De kern, de methodiek en aanpak blijven natuurlijk hetzelfde. NIEUWSBRIEF 1 Nummer 01 2009 - juni Mijn tweede openingstukje. De vorige keer heb ik me uitgebreid voorgesteld en nu wil ik kort ingaan op een paar belevenissen van de afgelopen maanden. De meest recente

Nadere informatie

AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1

AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1 AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1 JAARGANG 43- NR. 374 COLOFON Het parochieblad is een uitgave van de St.Augustinusparochie te Vijfhuizen. Het boekje verschijnt 7 keer per jaar. REDACTIE Dalva Marçal

Nadere informatie

inhoudsopgave pagina Meditatie 2 Omzien naar elkaar Verbondenheid 3 In memoriams 4 Verjaardagen 6 Mutaties in ledenbestand 6

inhoudsopgave pagina Meditatie 2 Omzien naar elkaar Verbondenheid 3 In memoriams 4 Verjaardagen 6 Mutaties in ledenbestand 6 inhoudsopgave Meditatie 2 pagina Omzien naar elkaar Verbondenheid 3 In memoriams 4 Verjaardagen 6 Mutaties in ledenbestand 6 Jeugdroute Nevendienst 7 Tienerkerk 8 Routeplanner Mijn lievelingslied 9 Bijbelrooster

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

De Wijckwijzer. Deze week was de Avondvierdaagse. Alle kinderen die meededen: gefeliciteerd met deze sportieve prestatie!

De Wijckwijzer. Deze week was de Avondvierdaagse. Alle kinderen die meededen: gefeliciteerd met deze sportieve prestatie! De Wijckwijzer is de nieuwsbrief van onze school en wordt maandelijks per mail verstuurd aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de van Asch van Wijckschool. Ook is de Wijckwijzer te vinden op het

Nadere informatie

Dorpskrant BARGER-OOSTERVELD JAARGANG 33, NUMMER 1

Dorpskrant BARGER-OOSTERVELD JAARGANG 33, NUMMER 1 Dorpskrant BARGER-OOSTERVELD JAARGANG 33, NUMMER 1 Sponsoren Dorpskrant Le Lis, Schoonheidssalon, St. Gerardusstraat 213, Barger-Oosterveld, tel: 675996 Lubbers Bouwmaterialen, Oosterveldsestraat. 54,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Te veel om op te noemen. Het is een bijzonder gevarieerde uitgave van ons clubblad. Veel leesplezier.

Inhoudsopgave. Te veel om op te noemen. Het is een bijzonder gevarieerde uitgave van ons clubblad. Veel leesplezier. 31 ste. jaargang, nr. 3 Inhoudsopgave. Te veel om op te noemen. Het is een bijzonder gevarieerde uitgave van ons clubblad. Veel leesplezier. Prettige feestdagen en een voorspoedig en een sportief jaar

Nadere informatie

SCHEERWOLDER NIEUWS Uitgave van de vereniging Plaatselijk Belang Scheerwolde 19e jaargang/ maart 2015

SCHEERWOLDER NIEUWS Uitgave van de vereniging Plaatselijk Belang Scheerwolde 19e jaargang/ maart 2015 SCHEERWOLDER NIEUWS Uitgave van de vereniging Plaatselijk Belang Scheerwolde 19 e jaargang/ maart 2015 BESTUURSLEDEN PLAATSELIJK BELANG Monique Bos Leonie de Vos Jeanet van Weert Alex Mooiweer Marco van

Nadere informatie

Nieuwsbrief AV Holten

Nieuwsbrief AV Holten Nieuwsbrief AV Holten Om alle leden op de hoogte te houden van wat er zoal in onze club gebeurt, is er deze digitale nieuwsbrief van de AV Holten. Bestuur en pr coördinator streven ernaar om de nieuwsbrief

Nadere informatie

KWIBUS KRANT. Roemeens van Cristian en Sonia. Inhoud blz. Roemeens van Cristian en Sonia 1

KWIBUS KRANT. Roemeens van Cristian en Sonia. Inhoud blz. Roemeens van Cristian en Sonia 1 Dansseizoen 2013-2014. No 3 Maart KWIBUS KRANT De Kwibuskrant is een uitgave van Phoenix Apeldoorn, Correspondentieadres: Vereniging voor Internationale dans, zang en muziek, in een Schopenhauerstraat

Nadere informatie

In dit Turfje 01 Vanuit het MT

In dit Turfje 01 Vanuit het MT In dit Turfje 01 Vanuit het MT 02 Vanuit de groepen 03 Even voorstellen 05 Vanuit de MR 07 Vanuit de OC 07 Vanuit de Kober 09 Prinses Christina Junior Concours 09 Kermiskorting 10 Stichting Jeugd en Rouw

Nadere informatie