Gebruikershandleiding PRN-LVR voor verloskundigen en gynaecologen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding PRN-LVR voor verloskundigen en gynaecologen"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding PRN-LVR voor verloskundigen en gynaecologen Mei 2013

2 Tieto is de toonaangevende leverancier van ICT oplossingen voor de zorgsector in Noord Europa en een van de grotere leveranciers in geheel Europa. Wij bieden state-of-the-art ICT oplossingen en -diensten aan zorgverleners en zorginstellingen. Ons doel is de zorgsector ondersteuning te bieden bij het digitaliseren van processen, op elkaar afgestemde servicelijnen te implementeren en regionale samenwerkingsmodellen mogelijk te maken. En wel zodanig dat een uitstekend rendement over gedane investeringen verkregen wordt. Tieto heeft meer dan 30 jaar ervaring in de zorg, beschikt over circa 1200 deskundige werknemers en is in elf landen actief in deze sector. Tieto is een wettig gedeponeerd dienst- en warenmerk. Regulierenring 20 NL-3981 LB BUNNIK, Nederland Tel Fax Voor vragen over dit document kunt u contact opnemen met de servicedesk van Tieto pagina 2/154

3 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE WIJZIGINGSOVERZICHT INLEIDING ACHTERGROND VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING KORTE BESCHRIJVING WEBAPPLICATIE PRN-LVR ONDERSTEUNING HELPDESK HANDLEIDING HELPFUNCTIE FAQ PRN-LNR REGISTRATIEFORMULIER PRN-LNR CONSULTFORMULIER DATASET PERINATALE REGISTRATIE HL7-BERICHT TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN PRN-LVR MENU FUNCTIES INLOGGEN IN DE APPLICATIE MOEDERDOSSIER AANMAKEN MOEDERDOSSIER AANVULLEN/WIJZIGEN MENU FUNCTIES Ga naar Selecteer taal Uitloggen Verander wachtwoord Open test modus MENU MOEDER Overzicht Nieuw Bewerk Print Zoek MENU CONTACT Nieuw Bewerk Print MENU FORMULIER Zoeken op Formulier / Patiënt Zoeken op Gebruiker/Unit Zoeken op Datum Zoeken op Bevraagbaar veld Functie Nieuw/Uitvullen/Bewerk MENU RAPPORTEN PRN-LVR INVOERSCHERMEN INVOERSCHERM ZORGVERLENER INVOERSCHERM VROUW INVOERSCHERM ZWANGERSCHAP Subscherm Intake Subscherm Exogene invloeden Subscherm Prenatale screening en diagnostiek pagina 3/154

4 6.3.4 Subscherm Verloop zwangerschap INVOERSCHERM OPNAME/ONTSLAG VROUW INVOERSCHERM PARTUS INVOERSCHERM KIND INVOERSCHERM MORTALITEIT (KIND) INVOERSCHERM FOLLOW-UP MORTALITEIT (KIND) INVOERSCHERM FOLLOW-UP 0-6 WEKEN INVOERSCHERM MORTALITEIT (VROUW) INVOERSCHERM FOLLOW-UP MORTALITEIT (VROUW) DEFINITIEF MAKEN INVOERSCHERMEN Heropen contact AFSLUITEN INVOERSCHERM CODELIJSTEN RAPPORTEN INLEIDING VOORTGANG DATA EXPORT INLEIDING DATA EXPORTEREN Aanmaken export definitie Selecteer formulier Selecteer gegevens Selecteer zoekcriteria Selecteer presentatie, formaat Exporteren LADEN EXPORTDEFINITIE NAAMGEVING FORMULIEREN EN GEGEVENS Naamgeving formulieren en vertaling Naamgeving veldnamen per formulier HELPTEKSTEN FOUTMELDINGEN INDEX pagina 4/154

5 2 Wijzigingsoverzicht Versie Datum Auteur(s) Omschrijving 1.0 Oktober 2010 Jos Wessels Initiële versie 1.1 November 2010 Jos Wessels Foutmelding aangepast 1.2 Mei 2011 Jos Wessels Range berekende zwangerschapsduur 1.3 Oktober 2011 Jos Wessels Aangepast aan dataset Mei 2013 Jos Wessels Veld Toestemming registratie op scherm Zwangerschap teruggezet en veld Zorgperiode van overlijden op scherm Mortaliteit kind aangepast pagina 5/154

6 3 Inleiding 3.1 Achtergrond De dataset Perinatale Registratie is opgesteld door de vier beroepsgroepen: verloskundig actieve huisartsen, verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen/neonatologen. Op basis van deze dataset worden gegevens vastleggen met als doel: de kwaliteit van de zorg verbeteren, door bij de dataverzameling het gehele proces over de verschillende disciplines heen te volgen en hierover te publiceren. Hieronder treft u een schematische weergave aan van de verschillende registraties, met als uitgangspunt dat alle gegevens in een Landelijke Perinatale Database terecht komen. Gegevensinvoer Gebruikelijke invoer van follow-up gegevens in de Perinatale Registratie is via de PRN-LVR webapplicatie. 3.2 Voor wie is deze handleiding Deze handleiding over de PRN-LVR is in de eerste plaats bedoeld voor diegene die in het kader van deelname aan de LVR verantwoordelijk zijn voor het verzamelen en vastleggen van de in te voeren gegevens. Deze versie van de handleiding bevat de gegevens zoals die van belang zijn voor de betrokken verloskundigen en gynaecologen. Omdat niet voor beide gebruikersgroepen exact dezelfde schermen en velden beschikbaar zijn is op de volgende wijze aangegeven wie welke functies kan gebruiken: V Veld alleen beschikbaar voor verloskundigen G Veld alleen beschikbaar voor gynaecologen V G Veld beschikbaar voor zowel verloskundigen als gynaecologen pagina 6/154

7 3.3 Korte beschrijving webapplicatie PRN-LVR De webapplicatie wordt benaderd via een toegangscode (gebruikerscode) en een wachtwoord. De toegangscode is het adres van de gebruiker. Het wachtwoord wordt door Tieto verstrekt. We raden aan het verkregen wachtwoord direct te wijzigen, zie hiervoor hoofdstuk Verander wachtwoord op pagina 23. Aanvragen gebruikerscode U kunt toegangscodes aanvragen voor kinderartsen, arts-assistenten en/of secretaressen via een naar Vermeld daarin: naam van het ziekenhuis naam van de gebruiker PRN-LVR adres van de gebruiker PRN-LVR telefoonnummer Let op: iedere gebruiker dient een eigen gebruikerscode en wachtwoord te hebben. De PRN-LVR contactpersoon zal wijzigingen regelmatig moeten doorgeven. De applicatie bestaat uit de volgende onderdelen: Invoerschermen o Geel gemarkeerde velden zijn verplichte velden o Wit gemarkeerde velden zijn niet verplicht Rapportages Exporteren van gegevens De invoerschermen zijn als volgt opgebouwd: pagina 7/154

8 De schermen worden, per stuk, tijdens het invoeren door de zorgverlener aangemaakt. De gegevens die een aantal LVR-deelnemers voorheen in LVR Lokaal invulde en vervolgens verstuurde naar Tieto, worden vanaf registratiejaar 2008 via de webapplicatie ingevuld. Door het definitief maken van de gegevens vult u direct de landelijke databank. pagina 8/154

9 4 Ondersteuning 4.1 Helpdesk De PRN-LVR wordt beheerd door (hierna Tieto) in opdracht van Stichting PRN (Perinatale Registratie Nederland). Voor vragen over de werking van de applicatie kunt u terecht bij Tieto. U kunt uw vraag of opmerking mailen naar of telefonisch contact op nemen met de servicedesk via het telefoonnummer Het is handig als u uw ziekenhuisnummer of unitnummer bij de hand heeft of in uw mail vermeld. Voor inhoudelijke vragen over de wijze van invulling van de gegevens kunt u terecht bij de Stichting PRN via telefoonnummer In geval van twijfel kunt u altijd contact opnemen met Tieto via eerder genoemd adres of telefoonnummer. 4.2 Handleiding Deze handleiding is opgenomen in de webapplicatie PRN-LVR en is ook te downloaden via de website (http://www.tieto.nl/industries/healthcare/registraties/perinatale-registratienederland/downloads). 4.3 Helpfunctie In de webapplicatie staat achter bepaalde items. Indien u hierop klikt, verschijnt een helpscherm met een toelichting over de invulling van de betreffende vraag. In deze helpteksten is tevens vermeld welke waarde ingevuld moet worden, indien het gegeven onbekend is. Alle helpteksten van het betreffende formulier ziet u door op in de knoppenbalk te klikken. Een overzicht van alle helpteksten vindt u in hoofdstuk Helpteksten op pagina 137. Als een verkeerde waarde is ingevoerd wordt bij opslaan of afsluiten een foutmelding gegeven. Een overzicht van alle foutmeldingen vindt u in hoofdstuk Foutmeldingen op pagina FAQ Op de website (http://www.tieto.nl/industries/healthcare/registraties/perinatale-registratienederland/faq) is een FAQ, Frequently Asked Questions, geplaatst met antwoorden op veel gestelde vragen. Deze FAQ wordt regelmatig bijgewerkt. 4.5 PRN-LNR Registratieformulier Ter ondersteuning van de invoering van de gegevens is, op basis van de dataset en de schermopbouw in de applicatie een registratieformulier ontwikkeld. Op dit formulier zijn alle in te vullen gegevens in de volgorde van de schermen opgenomen. U kunt het formulier downloaden via de website (http://www.tieto.nl/industries/healthcare/registraties/perinatale-registratienederland/downloads) van Tieto. Het formulier is een Word document dat u, indien gewenst, op uw specifieke situatie kunt aanpassen. pagina 9/154

10 4.6 PRN-LNR Consultformulier Tevens is het PRN-LNR Consultformulier te downloaden via de website (http://www.tieto.nl/industries/healthcare/registraties/perinatale-registratienederland/downloads) van Tieto. Op dit formulier kan de gynaecoloog/verloskundige gegevens over de moeder invullen die conform de dataset ook door de kinderarts/neonatoloog moeten worden vastgelegd. Veelal betreft dit gegevens die momenteel niet door hen wordt vastgelegd en ook niet bekend zijn. Ook dit formulier is een Word document dat u, indien gewenst, op uw specifieke situatie kunt aanpassen. 4.7 Dataset Perinatale Registratie De dataset Perinatale Registratie is uitgangspunt van de webapplicatie. De dataset inclusief bijbehorende codelijsten is te vinden op de website van Stichting PRN, 4.8 HL7-bericht De gegevens die via een ander systeem, bijvoorbeeld extractie uit een ziekenhuisinformatiesysteem, aan de landelijke registratie worden aangeleverd, kunnen op een soortgelijke manier via het speciaal voor de perinatale keten gedefinieerde HL7 bericht verstuurd worden naar de landelijke databank. 4.9 Toekomstige ontwikkelingen De LVR-1, LVR-2 en LVR-H zullen ook in de webapplicatie opgenomen worden. Zodra dit het geval is, kan de kinderarts/neonatoloog de gegevens met betrekking tot de moeder en de zwangerschap inzien en overnemen ten behoeve van de eigen registratie. pagina 10/154

11 5 PRN-LVR Menu functies De algemene workflow (inloggen, moederdossier aanmaken/aanvullen/wijzigen) worden beschreven in de hoofdstukken Inloggen in de applicatie, Moederdossier aanmaken en Moederdossier aanvullen/wijzigen; de details van de menufuncties worden beschreven in de overige delen van dit hoofdstuk. Details van de schermen vindt u in hoofdstuk PRN-LVR Invoerschermen. 5.1 Inloggen in de applicatie De PRN-LVR webapplicatie start u op via de internet browser. Ga naar de website https://prnregistratie.nl/kms/login.aspx. U kunt deze koppeling toevoegen aan uw favorieten of bladwijzers in uw internetbrowser. Handig is ook een snelkoppeling op uw bureaublad (PC-scherm). Kopieer de volgende tekst in uw snelkoppeling: "C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" https://prn-registratie.nl/kms/login.aspx. Voor het opstarten van de PRN-LVR applicatie, dient u een gebruikerscode en wachtwoord in te voeren. Let op hoofdletters en eventuele spaties. Klik daarna op de knop Login. De gebruikerscode en wachtwoord worden beschikbaar gesteld door Tieto. U kunt in dit scherm ook het wachtwoord veranderen door de checkbox Verander wachtwoord aan te vinken. Afb. 1 Let erop dat u bij het inloggen in het systeem, de juiste module/applicatie kiest, in dit geval de module Data invoer en applicatie PRN-Audit (zie Afb. 2). Klik vervolgens op Ga naar. pagina 11/154

12 Afb. 2 Indien u bent ingelogd met uw gebruikerscode en wachtwoord komt u in onderstaand scherm terecht. Afb. 3 In de menubalk kunt u de volgende keuzes maken: Functies Moeder Formulier Rapporten Help pagina 12/154

13 5.2 Moederdossier aanmaken Na het inloggen klikt u in menu Moeder op Nieuw. Afb. 4 Voer gegevens in. Met de Tab toets kunt u naar het volgende veld springen (met Shift + Tab terug naar het vorige). Klik op Opslaan als u klaar bent. Afb. 5 Selecteer nu de Unit waartoe u behoort en klik op Aanmaken (de overige velden hoeft u niet in te vullen). U komt nu in het formulier Zorgverlener (Afb. 7) (als er maar één unit is gaat u direct naar Zorgverlener). Afb. 6 pagina 13/154

14 Vooralsnog wordt het unieke zorgverleners-identificatienummer niet gebruikt. In plaats hiervan wordt het praktijknummer standaard ingevuld. Afb. 7 Klik op Opslaan en afsluiten, U komt nu in het moederdossier (Afb. 8). De regel Zorgverlener is geselecteerd (donkere kleur). Klik op Maak subformulier aan. NB Als de regel om welke reden dan ook niet geselecteerd is (niet donker gekleurd), is de knop niet actief (grijs). Klik dan op Keuze om de regel te selecteren en de knop te activeren. Afb. 8 U komt in het subformulier Vrouw (Afb. 11). Voer de gegevens in. Met de knop Opslaan kunt u de gegevens tussendoor bewaren. Als gegevens verkeerd zijn ingevoerd krijgt u daar een melding over. U kunt een toelichting op de in te vullen gegevens krijgen door op het vraagteken Afb. 9 (voor het veld) of Afb. 10 (voor het formulier) te klikken. Als u klaar bent klikt u op Opslaan en afsluiten en komt u terug in het moederdossier. Via de knop komt u ook terug in het moederdossier, maar dan worden gegevens die nog niet zijn pagina 14/154

15 opgeslagen niet bewaard! Let op: De Internet Explorer Terug knop werkt niet binnen de applicatie. Afb. 11 U bent weer terug in het moederdossier. De regel Vrouw is geselecteerd (donkere kleur). Klik op Maak subformulier aan. Afb. 12 Via de knop Maak subformulier aan maakt u hier subformulier Zwangerschap of, als de vrouw is overleden, Mortaliteit (vrouw) aan. Voer de gegevens in en klik op Opslaan en afsluiten. U komt weer terug in het moederdossier. Via de knop Maak subformulier aan maakt u het subformulier Partus aan en daarna het subformulier Kind (bij meerlingen meerdere formulieren Kind). Vanuit Kind weer diverse subformulieren. Zie schema. pagina 15/154

16 Afb. 13 Een moederdossier kan er als volgt uitzien: Afb Moederdossier aanvullen/wijzigen Na het inloggen selecteert u de moeder waarvoor u de gegevens wilt aanvullen/wijzigen. Dit kan via het Burgerservicenummer (BSN): Afb. 15 pagina 16/154

17 In dit geval wordt alleen de moeder getoond waarvan het BSN exact overeenkomt met de ingevulde waarde. of via optie Zoek uit het menu Moeder: Afb. 16 waar u kunt zoeken op BSN, Meisjesachternaam of Voorletters. In dit geval worden alle moeders getoond waarvan het BSN (of de naam of voorletters) de ingevoerde waarde bevat. Niets invullen geeft alle moeders in het bestand. Als u 1 of 2 tekens invoert ziet u alle gegevens waar deze tekens (naast elkaar) in voorkomen. Afb. 17 Selecteer de juiste moeder door op het BSN te klikken. In het moederdossier kunt u het gewenste formulier openen door op de betreffende regel te klikken. pagina 17/154

18 Afb. 18 NB.: U kunt ook naar formulieren zoeken, zie hoofdstuk Zoeken op formulier. U kunt nu gegevens toevoegen of wijzigen. Met de knop Opslaan kunt u de gegevens tussendoor bewaren. Als gegevens verkeerd zijn ingevoerd krijgt u daar een melding over. Als u klaar bent met invoeren klikt u op Opslaan en afsluiten om de gegevens te bewaren en terug te keren naar het moederdossier. Via de knop komt u ook terug in het moederdossier, maar gegevens die nog niet zijn opgeslagen worden dan niet bewaard! Let op: De Internet Explorer Terug knop werkt niet binnen de applicatie. Afb. 19 Om een subformulier toe te voegen, klikt u op Keuze bij het betreffende formulier pagina 18/154

19 Afb. 20 De regel wordt geselecteerd (donkere kleur) en de knop Maak subformulier aan wordt actief. Afb. 21 Klik op de knop Maak subformulier aan. Vul de gegevens in op het subformulier en klik op Opslaan en afsluiten om terug te keren naar het moederdossier. Voeg zo nodig meer subformulieren toe. pagina 19/154

20 Afb. 22 Als u de regel Kind geselecteerd heeft en op Maak subformulier aan klikt, krijgt u een menu waaruit u het type subformulier kunt kiezen: Mortaliteit (kind) of Follow-up 0-6 weken. Afb. 23 Als alle invoerschermen zijn ingevuld en gecontroleerd op onjuistheden, dienen de invoerschermen Definitief gemaakt te worden. Klik hiervoor op de knop Definitief maken contact. pagina 20/154

21 Afb. 24 Bevestig de controlevraag. Afb. 25 Hierna kunnen er geen wijzigingen meer worden aangebracht binnen het formulier. Gegevens die definitief zijn gemaakt worden 's nachts overgehaald naar de outputdatabase en kunnen de volgende dag geëxporteerd worden. Zie ook hoofdstuk Data Export. Definitief gemaakte schermen hebben de knop Heropen contact, waarmee een scherm alsnog geopend kan worden. Afb. 26 U moet dan een verklaring opgeven: pagina 21/154

22 Afb. 27 Klik vervolgens op Heropen. 5.4 Menu Functies Onder menuoptie Funkties kunt u kiezen uit de functies Ga naar, Selecteer taal, Uitloggen, Verander wachtwoord of Open test modus. Afb Ga naar Met de functie Ga naar, kunt u kiezen uit Verkenner of Data export. Met de functie Verkenner gaat u terug naar het openingsscherm waarin u de gewenste module binnen de applicatie kunt selecteren (zie Afb. 2). Met de functie Data export kunt u databestanden aanmaken, die u bijv. met Excel kunt bewerken. Zie Data Export Selecteer taal Via de functie Selecteer taal kunt u een taal instellen (Nederlands, Engels, Deens en Noors). Deze taal geldt alleen voor de menuopties; niet voor de teksten op de formulieren. Deze optie is voor normaal gebruik niet interessant. pagina 22/154

23 5.4.3 Uitloggen Via de functie Uitloggen verlaat u de applicatie Verander wachtwoord Via de functie Verander wachtwoord past u uw login gegevens aan om in de applicatie te komen Open test modus Via de functie Open test modus komt u in de testomgeving terecht. Hier kunt u testpatiënten aanmaken en gegevens invoeren om ervaring op te doen met de applicatie. Let op: gegevens ingevoerd in de testmodus zijn niet beschikbaar als productiedata, zoals gemeld wordt als u de gegevens definitief maakt. Deze gegevens zijn dus niet beschikbaar in de dataexport (zie Data Export). Afb. 29 In de test modus heeft het menu de optie Sluit test modus, waarmee u de testomgeving weer kunt verlaten. 5.5 Menu Moeder Onder menuoptie Moeder kunt u, als er nog geen cliënten zijn ingevoerd, kiezen uit de functie Nieuw of de functie Zoek. Afb. 30 Indien de gegevens over een cliënt zijn ingevuld, zijn de volgende menu s beschikbaar: 1. Overzicht 2. Nieuw 3. Bewerk 4. Print 5. Zoek pagina 23/154

24 Afb Overzicht Met behulp van de functie Overzicht wordt er een totaaloverzicht getoond van het Moeder Dossier, deze functie is handig als u bijvoorbeeld via een invoerformulier iemand zoekt en dan het geheel wilt overzien Nieuw De functie Nieuw zorgt ervoor dat u een nieuwe cliënt kunt aanmaken binnen het systeem. Het onderstaande scherm wordt hiervoor geopend. Afb. 32 Bij het veld BSN Moeder dient de berichtgever het burgerservicenummer in te voeren. Indien dit nummer niet bekend is, raden wij aan om een eigen uniek nummer in te voeren. NB dit hoeft niet het officiële BSN te zijn wat op scherm Vrouw gebruikt wordt. Als er wel een geldig BSN nummer wordt ingevuld (9 tekens en voldoend aan de 11-proef) wordt dit overgenomen op het scherm Vrouw. Bij het veld Meisjesachternaam vult u de achternaam in van de moeder. Bij het veld Voorletters vult u de voorletters in van de moeder. De gegevens kunnen worden opgeslagen m.b.v. de knop Opslaan. Zodra men de gegevens over de cliënt heeft ingevoerd en opgeslagen, komt men terecht in het scherm van de Zorgverlener (zie hoofdstuk Invoerscherm Zorgverlener op pagina 39). De knop Terug zorgt ervoor dat u weer terugkomt in het scherm met de menubalk: Funkties, Moeder, Formulier, Rapporten, Help. Gegevens zijn dan niet opgeslagen! Let op: De Internet Explorer Terug knop werkt niet binnen de applicatie. pagina 24/154

25 5.5.3 Bewerk Met behulp van de functie Bewerk kunt u de gegevens BSN Moeder, Meisjesachternaam en Voorletters muteren. U kunt de gemuteerde gegevens opslaan door te klikken op de knop Opslaan of terug te keren in het menu door te klikken op de knop Terug. Door op de knop Terug te klikken komt u weer terug in de menustructuur van alle invoerschermen (zie Afb. 31) Print Hiermee kunt u de geselecteerde gegevens printen Zoek Met de Zoek functie, kunt u de gegevens van een cliënt opzoeken. Onderstaand scherm wordt dan getoond (zie Afb. 32). Binnen dit scherm heeft u de keuze uit de volgende zoekcriteria: BSN Moeder In het veld BSN Moeder kunt u zoeken op het BSN-nummer van de moeder, indien dat bij u bekend is. Voer minimaal 3 tekens uit het BSN in. NB dit is het BSN-nummer wat u bij het aanmaken van de moeder heeft ingegeven en niet het officiële nummer van scherm Vrouw. Meisjesachternaam In het veld Meisjesachternaam kunt u zoeken op Meisjesachternaam, vul in dit veld (minimaal drie tekens uit) de achternaam in en klik op de knop Zoeken. Het systeem zal alle records tonen die aan de door u opgegeven zoekcriteria voldoen. Voorletters In het veld Voorletters kunt u zoeken op Voorletters, vul in dit veld één of meer voorletters in en klik op de knop Zoeken. Het systeem zal alle records tonen die aan de door u opgegeven zoekcriteria voldoen. Afb. 33 Door te klikken op het veld BSN Moeder onder berichten gevonden (type moeder) worden de gegevens van de betreffende cliënt getoond. pagina 25/154

26 Afb Menu Contact In de menubalk onder Contact zijn indien de gegevens over een cliënt zijn ingevuld, de volgende menu s beschikbaar: Afb Nieuw Met behulp van de functie Nieuw onder het menu Contact kan men binnen het systeem een nieuw contact voor de geselecteerde cliënt aanmaken. Door op de optie Nieuw te klikken wordt het lege invoerscherm van Zorgverlener getoond. Voor het invullen van dit scherm met de daarbij behorende invoervelden, verwijzen wij u naar het hoofdstuk Invoerscherm Zorgverlener op pagina 39 van deze gebruikershandleiding Bewerk Met behulp van de functie Bewerk onder het menu Contact kan men binnen het systeem een al eerder vastgelegde cliëntinvoer aanpassen. Eerst dient men binnen de al eerder geregistreerde cliënten een bepaalde cliënt te kiezen (zie Zoek). Wanneer u een cliënt heeft geselecteerd, klikt u op de functie Bewerk binnen het menu Contact. Onderstaand scherm wordt zichtbaar (zie Afb. 36). Afb. 36 Binnen het scherm Contact zijn er 3 functie knoppen beschikbaar. pagina 26/154

27 Opslaan Verwijderen Terug Ad. 1: Met behulp van de functie Opslaan kan men de contactdatum wijzigen. De datum kan met behulp van een Kalender geselecteerd worden. Ad. 2: Met behulp van de functie Verwijderen kan men de invoergegevens van een cliënt verwijderen uit het systeem. Klik op de knop Verwijderen, het systeem zal eerst nog met de waarschuwing komen of het contact inderdaad verwijderd dient te worden uit de database. Afb. 37 U kunt nu kiezen tussen de knop OK of Annuleren (zie Afb. 37). Ad. 3. Met behulp van de functie Terug verlaat men het menu Contact en komt men weer terug in het Registratie menu van de ingevoerde cliënten. Het scherm Contact kan men ook verlaten met behulp van de knop (rechtsboven):. Let op: De Internet Explorer Terug knop werkt niet binnen de applicatie Print Hiermee kunt u de geselecteerde gegevens printen. pagina 27/154

28 5.7 Menu Formulier In de menubalk onder Formulier is de functie Zoek beschikbaar. (Vanuit het moederdossier zijn er nog meer opties, zie Functie Nieuw/Uitvullen/Bewerk.) Afb. 38 Hiermee kunnen de ingevoerde cliënten in de database opgezocht worden. Afb. 39 Door te klikken op Zoeken zonder selectie worden alle aanwezige formulieren getoond: Afb. 40 U kunt gericht zoeken met behulp van vier zoekcriteria: 1. Op de status van de patiëntregistratie of op de formuliernaam: zie Zoeken op formulier / patiënt. 2. Op de gebruiker / unit die het formulier heeft aangemaakt: zie Zoeken op gebruiker/unit. 3. Op de datum dat het formulier is aangemaakt of voor het laatst gewijzigd is: zie Zoeken op Datum. pagina 28/154

29 4. De inhoud van bepaalde velden op sommige formulieren: zie Zoeken op Bevraagbaar veld U kunt dus bijvoorbeeld zoeken op: Status formulier = Open en Naam formulier = Kind en Formulier aangemaakt tussen en en Formulier aangemaakt door gebruiker Mesoxxx en Veld Achternaam kind op formulier Kind bevat "jansen" U krijgt dan een lijst met alle formulieren Kind die aan deze criteria voldoen. De gevonden records kunnen op de volgende wijze worden getoond op het beeldscherm: 1. Toon alle formulieren op 1 scherm 2. Toon 25 formulieren per scherm U kunt wisselen door op de betreffende tekst te klikken. Linksboven de kolom BSN Moeder wordt het aantal schermen weergegeven waarover informatie beschikbaar is. Door op <Ctrl>+P te drukken wordt de pagina afgedrukt met de getoonde records. Afb. 41 Binnen deze lijst kan men een ingevoerde cliënt selecteren door er met de muis op te klikken in de kolom Formulier. Het geselecteerde record wordt nu getoond op het scherm. De getoonde gegevens kunnen nu eventueel worden gemuteerd en opnieuw worden opgeslagen. Als geen records worden gevonden die voldoen aan de ingevulde zoekcriteria, zal het systeem hier een melding over geven. Afb. 42 pagina 29/154

30 5.7.1 Zoeken op Formulier / Patiënt Binnen het zoekcriterium Formulier / Patiënt kunt u selecteren op: Status Afb. 43 Naam M.b.v. een dropdown-menu kunt u het gewenste volgende formulier kiezen: Afb. 44 NB de letters VE (verloskundige), GY (gynaecoloog), KA (kinderarts) geven aan door welke beroepsgroep het formulier is aangemaakt. Wanneer men in het formulier de Status en de Naam opgeeft en daarna op de knop Zoeken klikt, zal het scherm de records tonen die aan de zoekcriteria voldoen. pagina 30/154

31 5.7.2 Zoeken op Gebruiker/Unit Binnen het zoekcriteria Gebruiker/Unit heeft men de mogelijkheid om te selecteren op: Gebruiker 1. Alles; Bij selectie van Alles worden alle records getoond van alle gebruikers. 2. of als de gebruiker waaronder men is ingelogd, waarbij alleen de eigen records worden getoond. Afb. 45 Unit Standaard is de eigen instelling gekozen. M.b.v. een dropdown-menu kunt u een andere instelling of eventueel alle instellingen kiezen (als u daar rechten voor heeft). Afb. 46 Binnen het zoekcriterium Gebruiker / Unit kan men tevens nog een selectie maken op: 1. Aangemaakt door 2. Laatste mutatie door Zoeken op Datum Binnen het zoekcriterium Datum kunt u selecteren op: 1. De datum waarop het formulier gemaakt is 2. De datum waarop het formulier voor het laatst gewijzigd is U kunt één van beide mogelijkheden kiezen m.b.v. de muis. Afb. 47 pagina 31/154

32 Kies vervolgens een begin- en einddatum voor de periode waarin gezocht moet worden met behulp van de kalenders. Een voorbeeld van een zoekresultaat is hieronder weergegeven. Afb Zoeken op Bevraagbaar veld Binnen het zoekcriterium Bevraagbaar veld kunt u binnen een aantal velden selecteren op: 1. Datum 2. Nummer 3. Tekst Als u op Geselecteerde velden klikt opent het scherm Raadpleegbare veldselectie waarin u kunt kiezen in welke velden gezocht moet worden. Afb. 49 pagina 32/154

33 Afb. 50 Bij raadpleegbaar veld kunt u m.b.v. een dropdown menu uw keuze maken uit: 1. Formulier Vrouw: Geboortedatum vrouw (default) 2. Formulier Kind: Achternaam Kind (default) of Geboortedatum kind 3. Formulier Opname/Ontslag: Herkomst kind of Wijze ontslag kind (default). Als u niet zelf een veld kiest wordt het default veld gebruikt. Als u de velden heeft geselecteerd dienen die nog wel opgeslagen te worden met de knop Opslaan. Bij een andere selectie dienen de criteria weer opnieuw opgeslagen te worden. Door op de knop Terug te klikken, gaat u weer terug naar het scherm Formulier zoeken. Daar geeft u in de sectie Bevraagbaar veld aan waarop gezocht moet worden in de zojuist geselecteerde velden. U kunt kiezen uit: Datum Te gebruiken voor Geboortedatum vrouw op formulier Vrouw of voor Geboortedatum kind op formulier Kind. Bij het aanklikken van selectieveld Datum worden de velden Begindatum en Einddatum zichtbaar. De datum kan ingevuld worden m.b.v. een kalender. Afb. 51 Nummer Hier kunt u een nummerrange opgeven waarbinnen gezocht moet worden. NB U kunt op dit moment nog geen raadpleegbaar veld kiezen waar dit gebruikt kan worden. Afb. 52 pagina 33/154

34 Tekst Te gebruiken voor Achternaam kind op formulier Kind of Herkomst kind en Wijze ontslag kind op formulier Opname/Ontslag. Afb. 53 De optie Inhoud vindt alle gevallen waar de ingevulde tekens ergens in het veld staan. Afb. 54 De optie Starten met vindt alleen die gevallen waar de tekens aan het begin van het veld staan. In het zoekresultaat toont de kolom Zoek veld naam in welk veld het gezochte gevonden is en de kolom Zoek veld de inhoud van het betreffende veld Functie Nieuw/Uitvullen/Bewerk Afb. 55 pagina 34/154

35 In de takenbalk onder Formulier zijn de functies Nieuw, Uitvullen en Bewerk beschikbaar. Deze functiemogelijkheden zijn zichtbaar als u werkt vanuit het Moeder Dossier (er moet een regel geselecteerd zijn) anders kunt u alleen een formulier zoeken. Afb. 56 Met de functie Nieuw kunt u een nieuw invoerscherm aanmaken onder de geselecteerde registratie. Dit komt overeen met klikken op de knop Maak subformulier aan. Optie is alleen beschikbaar als er inderdaad een subformulier aangemaakt kan worden. De functie Uitvullen biedt u de mogelijkheid om op een andere manier een invoerscherm te openen, en de gegevens binnen een bepaald invoerscherm te muteren. Met de functietoetsen Printen/Verwijderen/Opslaan en Opslaan en afsluiten kunt u de gewenste keuze maken. De functie Bewerk biedt u de mogelijkheid om de naam van het invoerscherm in het Moeder Dossier te muteren in een Alternatieve naam (zie Afb. 57). In het moeder dossier ziet u deze naam dan staan. Voor PRN-PA wordt aangeraden van deze functionaliteit geen gebruik te maken. Afb. 57 Het veld Beëindigd door kan gevuld worden met de naam van degene die het formulier definitief heeft gemaakt. Ten behoeve van PRN-PA is dit niet noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor het veld Commentaar. U kunt hier een toelichting geven doch voor PRN-PA is dit niet noodzakelijk. Binnen het scherm Bewerk kunt u gebruik maken van de functietoetsen Opslaan, Verwijderen of Terug. Met Verwijderen verwijdert u het formulier; u krijgt eerst een vraag om bevestiging. pagina 35/154

Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR)

Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR) Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR) Mei 2015 Pagina 1/152 DT Healthcare Solutions in Bunnik richt zich op de ondersteuning van nieuwe zorgconcepten

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Handleiding EPexpress Versie 4

Handleiding EPexpress Versie 4 Handleiding EPexpress Versie 4 Introductie EPexpress De oplossing voor het aanmaken van Externe Integratie bestanden voor de Vektis standaard GZ321 onderdeel Basis GGZ. Met EPexpress k an op laagdrempelige

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.7 Installatie, inrichting en beheer. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.7 Installatie, inrichting en beheer. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Installatie... 4 Installatie procedure... 4 Aangepaste installatie... 4 Programmagroep PlanCare Dossier... 4 PlanCare Dossier starten... 5 Query bestand selecteren... 5 Database selecteren...

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Klantenloket

Handleiding Digitaal Klantenloket Handleiding Digitaal Klantenloket Datum: november 2013 Versie 5.02 Status: Definitief Inhoudsopgave 0. Voorwoord... 3 0.1. Document Versiebeheer... 3 1. Gebruik DKL... 4 1.1. Eisen aan uw PC... 4 1.2.

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

SpinOffice handleiding

SpinOffice handleiding SpinOffice handleiding Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van de software. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand met documentbeheer

Nadere informatie

doc4doc versie 4.0 stap voor stap

doc4doc versie 4.0 stap voor stap B.V. De Dompelaar 1-D 3454XZ De Meern Registered in the Dutch Trade Register of the Amsterdam Chamber of Commerce, under number 34325519 doc4doc versie 4.0 stap voor stap Stap voor stap door doc4doc voor

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Inhoudsopgave Het doel van Mijn PGNPO...1 De Homepage PGNPO...2 Mijn PGNPO: het openingsscherm voor scholen...7 Mijn

Nadere informatie

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0)

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) YOB BV Handleiding TELE#BOEKHOUDEN Gebruikershandleiding Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ Handleiding TELE#BOEKHOUDEN V6.1a3-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 B... 7 Beveiliging... 7 Bit.ly

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

HANDLEIDING VERZUIMREGISTRATIESYSTEEM CAMAS

HANDLEIDING VERZUIMREGISTRATIESYSTEEM CAMAS HANDLEIDING VERZUIMREGISTRATIESYSTEEM CAMAS Perspectief Groep 22 december 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 4 Aanmelden... 4 Verzuim... 6 Verzuimdossier... 6 Zoekresultaat... 7 Activiteit bewerken... 8 Detailgegevens

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

Handleiding. Versie: 3.8 Datum: 10-04-2015. Handleiding TOP Internet V 3.8.Docx 1

Handleiding. Versie: 3.8 Datum: 10-04-2015. Handleiding TOP Internet V 3.8.Docx 1 Handleiding Versie: 3.8 Datum: 10-04-2015 Handleiding TOP Internet V 3.8.Docx 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Gebruiksvoorwaarden... 4 1.2 Reserveringstermijn... 4 1.3 Quotum... 4 1.4 Automatisch

Nadere informatie

Versie 3.0.32. Centix. Gebruikershandleiding. Versie 3.0.32 Centix

Versie 3.0.32. Centix. Gebruikershandleiding. Versie 3.0.32 Centix Versie 3.0.32 Centix Gebruikershandleiding Versie 3.0.32 Centix 1 Inhoudsopgave Algemene uitleg over sneltoetsen, Schermindelingen e.d. 6 Afdrukken...6 Sluiten...7 Automatisch tekst zoeken...7 Detailscherm...8

Nadere informatie

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ YOB BV Gebruikershandleiding versie 1.1 Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze documentatie is met

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club Gebruikershandleiding Sportlink Club Uitgave 2 Gebruikershandleiding Sportlink Club Sportlink, Meer Tijd voor Sport Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Sportlink Club... 5 1.1.1 Installatie Java voor Windows..

Nadere informatie

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011 Handleiding INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Introductie 4 1.1 Hoe werkt EGGO Digitaal?............................ 5 1.2 Varianten EGGO-kaart.............................. 5 2 Instructie voor docenten 7

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2015 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 30 juni

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Handleiding voor het indienen van Nieuwe subsidieaanvragen en indienen van voortgangrapportages Subsidie Monitor (SUM)

Handleiding voor het indienen van Nieuwe subsidieaanvragen en indienen van voortgangrapportages Subsidie Monitor (SUM) Handleiding voor het indienen van Nieuwe subsidieaanvragen en indienen van voortgangrapportages Subsidie Monitor (SUM) Rob Boeijen 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Voordat u kunt beginnen... 4 2.1.

Nadere informatie

www.cngrs.com Handleiding

www.cngrs.com Handleiding www.cngrs.com Handleiding CNGRS.com De perfecte ondersteuning bij bezoekersregistratie. by Web Collective B.V. CNGRS.com is een professioneel systeem voor het opzetten, beheren en uitvoeren van registraties

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie