Gebruikershandleiding PRN-LVR voor verloskundigen en gynaecologen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding PRN-LVR voor verloskundigen en gynaecologen"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding PRN-LVR voor verloskundigen en gynaecologen Mei 2013

2 Tieto is de toonaangevende leverancier van ICT oplossingen voor de zorgsector in Noord Europa en een van de grotere leveranciers in geheel Europa. Wij bieden state-of-the-art ICT oplossingen en -diensten aan zorgverleners en zorginstellingen. Ons doel is de zorgsector ondersteuning te bieden bij het digitaliseren van processen, op elkaar afgestemde servicelijnen te implementeren en regionale samenwerkingsmodellen mogelijk te maken. En wel zodanig dat een uitstekend rendement over gedane investeringen verkregen wordt. Tieto heeft meer dan 30 jaar ervaring in de zorg, beschikt over circa 1200 deskundige werknemers en is in elf landen actief in deze sector. Tieto is een wettig gedeponeerd dienst- en warenmerk. Regulierenring 20 NL-3981 LB BUNNIK, Nederland Tel Fax Voor vragen over dit document kunt u contact opnemen met de servicedesk van Tieto pagina 2/154

3 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE WIJZIGINGSOVERZICHT INLEIDING ACHTERGROND VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING KORTE BESCHRIJVING WEBAPPLICATIE PRN-LVR ONDERSTEUNING HELPDESK HANDLEIDING HELPFUNCTIE FAQ PRN-LNR REGISTRATIEFORMULIER PRN-LNR CONSULTFORMULIER DATASET PERINATALE REGISTRATIE HL7-BERICHT TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN PRN-LVR MENU FUNCTIES INLOGGEN IN DE APPLICATIE MOEDERDOSSIER AANMAKEN MOEDERDOSSIER AANVULLEN/WIJZIGEN MENU FUNCTIES Ga naar Selecteer taal Uitloggen Verander wachtwoord Open test modus MENU MOEDER Overzicht Nieuw Bewerk Print Zoek MENU CONTACT Nieuw Bewerk Print MENU FORMULIER Zoeken op Formulier / Patiënt Zoeken op Gebruiker/Unit Zoeken op Datum Zoeken op Bevraagbaar veld Functie Nieuw/Uitvullen/Bewerk MENU RAPPORTEN PRN-LVR INVOERSCHERMEN INVOERSCHERM ZORGVERLENER INVOERSCHERM VROUW INVOERSCHERM ZWANGERSCHAP Subscherm Intake Subscherm Exogene invloeden Subscherm Prenatale screening en diagnostiek pagina 3/154

4 6.3.4 Subscherm Verloop zwangerschap INVOERSCHERM OPNAME/ONTSLAG VROUW INVOERSCHERM PARTUS INVOERSCHERM KIND INVOERSCHERM MORTALITEIT (KIND) INVOERSCHERM FOLLOW-UP MORTALITEIT (KIND) INVOERSCHERM FOLLOW-UP 0-6 WEKEN INVOERSCHERM MORTALITEIT (VROUW) INVOERSCHERM FOLLOW-UP MORTALITEIT (VROUW) DEFINITIEF MAKEN INVOERSCHERMEN Heropen contact AFSLUITEN INVOERSCHERM CODELIJSTEN RAPPORTEN INLEIDING VOORTGANG DATA EXPORT INLEIDING DATA EXPORTEREN Aanmaken export definitie Selecteer formulier Selecteer gegevens Selecteer zoekcriteria Selecteer presentatie, formaat Exporteren LADEN EXPORTDEFINITIE NAAMGEVING FORMULIEREN EN GEGEVENS Naamgeving formulieren en vertaling Naamgeving veldnamen per formulier HELPTEKSTEN FOUTMELDINGEN INDEX pagina 4/154

5 2 Wijzigingsoverzicht Versie Datum Auteur(s) Omschrijving 1.0 Oktober 2010 Jos Wessels Initiële versie 1.1 November 2010 Jos Wessels Foutmelding aangepast 1.2 Mei 2011 Jos Wessels Range berekende zwangerschapsduur 1.3 Oktober 2011 Jos Wessels Aangepast aan dataset Mei 2013 Jos Wessels Veld Toestemming registratie op scherm Zwangerschap teruggezet en veld Zorgperiode van overlijden op scherm Mortaliteit kind aangepast pagina 5/154

6 3 Inleiding 3.1 Achtergrond De dataset Perinatale Registratie is opgesteld door de vier beroepsgroepen: verloskundig actieve huisartsen, verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen/neonatologen. Op basis van deze dataset worden gegevens vastleggen met als doel: de kwaliteit van de zorg verbeteren, door bij de dataverzameling het gehele proces over de verschillende disciplines heen te volgen en hierover te publiceren. Hieronder treft u een schematische weergave aan van de verschillende registraties, met als uitgangspunt dat alle gegevens in een Landelijke Perinatale Database terecht komen. Gegevensinvoer Gebruikelijke invoer van follow-up gegevens in de Perinatale Registratie is via de PRN-LVR webapplicatie. 3.2 Voor wie is deze handleiding Deze handleiding over de PRN-LVR is in de eerste plaats bedoeld voor diegene die in het kader van deelname aan de LVR verantwoordelijk zijn voor het verzamelen en vastleggen van de in te voeren gegevens. Deze versie van de handleiding bevat de gegevens zoals die van belang zijn voor de betrokken verloskundigen en gynaecologen. Omdat niet voor beide gebruikersgroepen exact dezelfde schermen en velden beschikbaar zijn is op de volgende wijze aangegeven wie welke functies kan gebruiken: V Veld alleen beschikbaar voor verloskundigen G Veld alleen beschikbaar voor gynaecologen V G Veld beschikbaar voor zowel verloskundigen als gynaecologen pagina 6/154

7 3.3 Korte beschrijving webapplicatie PRN-LVR De webapplicatie wordt benaderd via een toegangscode (gebruikerscode) en een wachtwoord. De toegangscode is het adres van de gebruiker. Het wachtwoord wordt door Tieto verstrekt. We raden aan het verkregen wachtwoord direct te wijzigen, zie hiervoor hoofdstuk Verander wachtwoord op pagina 23. Aanvragen gebruikerscode U kunt toegangscodes aanvragen voor kinderartsen, arts-assistenten en/of secretaressen via een naar Vermeld daarin: naam van het ziekenhuis naam van de gebruiker PRN-LVR adres van de gebruiker PRN-LVR telefoonnummer Let op: iedere gebruiker dient een eigen gebruikerscode en wachtwoord te hebben. De PRN-LVR contactpersoon zal wijzigingen regelmatig moeten doorgeven. De applicatie bestaat uit de volgende onderdelen: Invoerschermen o Geel gemarkeerde velden zijn verplichte velden o Wit gemarkeerde velden zijn niet verplicht Rapportages Exporteren van gegevens De invoerschermen zijn als volgt opgebouwd: pagina 7/154

8 De schermen worden, per stuk, tijdens het invoeren door de zorgverlener aangemaakt. De gegevens die een aantal LVR-deelnemers voorheen in LVR Lokaal invulde en vervolgens verstuurde naar Tieto, worden vanaf registratiejaar 2008 via de webapplicatie ingevuld. Door het definitief maken van de gegevens vult u direct de landelijke databank. pagina 8/154

9 4 Ondersteuning 4.1 Helpdesk De PRN-LVR wordt beheerd door (hierna Tieto) in opdracht van Stichting PRN (Perinatale Registratie Nederland). Voor vragen over de werking van de applicatie kunt u terecht bij Tieto. U kunt uw vraag of opmerking mailen naar of telefonisch contact op nemen met de servicedesk via het telefoonnummer Het is handig als u uw ziekenhuisnummer of unitnummer bij de hand heeft of in uw mail vermeld. Voor inhoudelijke vragen over de wijze van invulling van de gegevens kunt u terecht bij de Stichting PRN via telefoonnummer In geval van twijfel kunt u altijd contact opnemen met Tieto via eerder genoemd adres of telefoonnummer. 4.2 Handleiding Deze handleiding is opgenomen in de webapplicatie PRN-LVR en is ook te downloaden via de website (http://www.tieto.nl/industries/healthcare/registraties/perinatale-registratienederland/downloads). 4.3 Helpfunctie In de webapplicatie staat achter bepaalde items. Indien u hierop klikt, verschijnt een helpscherm met een toelichting over de invulling van de betreffende vraag. In deze helpteksten is tevens vermeld welke waarde ingevuld moet worden, indien het gegeven onbekend is. Alle helpteksten van het betreffende formulier ziet u door op in de knoppenbalk te klikken. Een overzicht van alle helpteksten vindt u in hoofdstuk Helpteksten op pagina 137. Als een verkeerde waarde is ingevoerd wordt bij opslaan of afsluiten een foutmelding gegeven. Een overzicht van alle foutmeldingen vindt u in hoofdstuk Foutmeldingen op pagina FAQ Op de website (http://www.tieto.nl/industries/healthcare/registraties/perinatale-registratienederland/faq) is een FAQ, Frequently Asked Questions, geplaatst met antwoorden op veel gestelde vragen. Deze FAQ wordt regelmatig bijgewerkt. 4.5 PRN-LNR Registratieformulier Ter ondersteuning van de invoering van de gegevens is, op basis van de dataset en de schermopbouw in de applicatie een registratieformulier ontwikkeld. Op dit formulier zijn alle in te vullen gegevens in de volgorde van de schermen opgenomen. U kunt het formulier downloaden via de website (http://www.tieto.nl/industries/healthcare/registraties/perinatale-registratienederland/downloads) van Tieto. Het formulier is een Word document dat u, indien gewenst, op uw specifieke situatie kunt aanpassen. pagina 9/154

10 4.6 PRN-LNR Consultformulier Tevens is het PRN-LNR Consultformulier te downloaden via de website (http://www.tieto.nl/industries/healthcare/registraties/perinatale-registratienederland/downloads) van Tieto. Op dit formulier kan de gynaecoloog/verloskundige gegevens over de moeder invullen die conform de dataset ook door de kinderarts/neonatoloog moeten worden vastgelegd. Veelal betreft dit gegevens die momenteel niet door hen wordt vastgelegd en ook niet bekend zijn. Ook dit formulier is een Word document dat u, indien gewenst, op uw specifieke situatie kunt aanpassen. 4.7 Dataset Perinatale Registratie De dataset Perinatale Registratie is uitgangspunt van de webapplicatie. De dataset inclusief bijbehorende codelijsten is te vinden op de website van Stichting PRN, 4.8 HL7-bericht De gegevens die via een ander systeem, bijvoorbeeld extractie uit een ziekenhuisinformatiesysteem, aan de landelijke registratie worden aangeleverd, kunnen op een soortgelijke manier via het speciaal voor de perinatale keten gedefinieerde HL7 bericht verstuurd worden naar de landelijke databank. 4.9 Toekomstige ontwikkelingen De LVR-1, LVR-2 en LVR-H zullen ook in de webapplicatie opgenomen worden. Zodra dit het geval is, kan de kinderarts/neonatoloog de gegevens met betrekking tot de moeder en de zwangerschap inzien en overnemen ten behoeve van de eigen registratie. pagina 10/154

11 5 PRN-LVR Menu functies De algemene workflow (inloggen, moederdossier aanmaken/aanvullen/wijzigen) worden beschreven in de hoofdstukken Inloggen in de applicatie, Moederdossier aanmaken en Moederdossier aanvullen/wijzigen; de details van de menufuncties worden beschreven in de overige delen van dit hoofdstuk. Details van de schermen vindt u in hoofdstuk PRN-LVR Invoerschermen. 5.1 Inloggen in de applicatie De PRN-LVR webapplicatie start u op via de internet browser. Ga naar de website https://prnregistratie.nl/kms/login.aspx. U kunt deze koppeling toevoegen aan uw favorieten of bladwijzers in uw internetbrowser. Handig is ook een snelkoppeling op uw bureaublad (PC-scherm). Kopieer de volgende tekst in uw snelkoppeling: "C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" https://prn-registratie.nl/kms/login.aspx. Voor het opstarten van de PRN-LVR applicatie, dient u een gebruikerscode en wachtwoord in te voeren. Let op hoofdletters en eventuele spaties. Klik daarna op de knop Login. De gebruikerscode en wachtwoord worden beschikbaar gesteld door Tieto. U kunt in dit scherm ook het wachtwoord veranderen door de checkbox Verander wachtwoord aan te vinken. Afb. 1 Let erop dat u bij het inloggen in het systeem, de juiste module/applicatie kiest, in dit geval de module Data invoer en applicatie PRN-Audit (zie Afb. 2). Klik vervolgens op Ga naar. pagina 11/154

12 Afb. 2 Indien u bent ingelogd met uw gebruikerscode en wachtwoord komt u in onderstaand scherm terecht. Afb. 3 In de menubalk kunt u de volgende keuzes maken: Functies Moeder Formulier Rapporten Help pagina 12/154

13 5.2 Moederdossier aanmaken Na het inloggen klikt u in menu Moeder op Nieuw. Afb. 4 Voer gegevens in. Met de Tab toets kunt u naar het volgende veld springen (met Shift + Tab terug naar het vorige). Klik op Opslaan als u klaar bent. Afb. 5 Selecteer nu de Unit waartoe u behoort en klik op Aanmaken (de overige velden hoeft u niet in te vullen). U komt nu in het formulier Zorgverlener (Afb. 7) (als er maar één unit is gaat u direct naar Zorgverlener). Afb. 6 pagina 13/154

14 Vooralsnog wordt het unieke zorgverleners-identificatienummer niet gebruikt. In plaats hiervan wordt het praktijknummer standaard ingevuld. Afb. 7 Klik op Opslaan en afsluiten, U komt nu in het moederdossier (Afb. 8). De regel Zorgverlener is geselecteerd (donkere kleur). Klik op Maak subformulier aan. NB Als de regel om welke reden dan ook niet geselecteerd is (niet donker gekleurd), is de knop niet actief (grijs). Klik dan op Keuze om de regel te selecteren en de knop te activeren. Afb. 8 U komt in het subformulier Vrouw (Afb. 11). Voer de gegevens in. Met de knop Opslaan kunt u de gegevens tussendoor bewaren. Als gegevens verkeerd zijn ingevoerd krijgt u daar een melding over. U kunt een toelichting op de in te vullen gegevens krijgen door op het vraagteken Afb. 9 (voor het veld) of Afb. 10 (voor het formulier) te klikken. Als u klaar bent klikt u op Opslaan en afsluiten en komt u terug in het moederdossier. Via de knop komt u ook terug in het moederdossier, maar dan worden gegevens die nog niet zijn pagina 14/154

15 opgeslagen niet bewaard! Let op: De Internet Explorer Terug knop werkt niet binnen de applicatie. Afb. 11 U bent weer terug in het moederdossier. De regel Vrouw is geselecteerd (donkere kleur). Klik op Maak subformulier aan. Afb. 12 Via de knop Maak subformulier aan maakt u hier subformulier Zwangerschap of, als de vrouw is overleden, Mortaliteit (vrouw) aan. Voer de gegevens in en klik op Opslaan en afsluiten. U komt weer terug in het moederdossier. Via de knop Maak subformulier aan maakt u het subformulier Partus aan en daarna het subformulier Kind (bij meerlingen meerdere formulieren Kind). Vanuit Kind weer diverse subformulieren. Zie schema. pagina 15/154

16 Afb. 13 Een moederdossier kan er als volgt uitzien: Afb Moederdossier aanvullen/wijzigen Na het inloggen selecteert u de moeder waarvoor u de gegevens wilt aanvullen/wijzigen. Dit kan via het Burgerservicenummer (BSN): Afb. 15 pagina 16/154

17 In dit geval wordt alleen de moeder getoond waarvan het BSN exact overeenkomt met de ingevulde waarde. of via optie Zoek uit het menu Moeder: Afb. 16 waar u kunt zoeken op BSN, Meisjesachternaam of Voorletters. In dit geval worden alle moeders getoond waarvan het BSN (of de naam of voorletters) de ingevoerde waarde bevat. Niets invullen geeft alle moeders in het bestand. Als u 1 of 2 tekens invoert ziet u alle gegevens waar deze tekens (naast elkaar) in voorkomen. Afb. 17 Selecteer de juiste moeder door op het BSN te klikken. In het moederdossier kunt u het gewenste formulier openen door op de betreffende regel te klikken. pagina 17/154

18 Afb. 18 NB.: U kunt ook naar formulieren zoeken, zie hoofdstuk Zoeken op formulier. U kunt nu gegevens toevoegen of wijzigen. Met de knop Opslaan kunt u de gegevens tussendoor bewaren. Als gegevens verkeerd zijn ingevoerd krijgt u daar een melding over. Als u klaar bent met invoeren klikt u op Opslaan en afsluiten om de gegevens te bewaren en terug te keren naar het moederdossier. Via de knop komt u ook terug in het moederdossier, maar gegevens die nog niet zijn opgeslagen worden dan niet bewaard! Let op: De Internet Explorer Terug knop werkt niet binnen de applicatie. Afb. 19 Om een subformulier toe te voegen, klikt u op Keuze bij het betreffende formulier pagina 18/154

19 Afb. 20 De regel wordt geselecteerd (donkere kleur) en de knop Maak subformulier aan wordt actief. Afb. 21 Klik op de knop Maak subformulier aan. Vul de gegevens in op het subformulier en klik op Opslaan en afsluiten om terug te keren naar het moederdossier. Voeg zo nodig meer subformulieren toe. pagina 19/154

20 Afb. 22 Als u de regel Kind geselecteerd heeft en op Maak subformulier aan klikt, krijgt u een menu waaruit u het type subformulier kunt kiezen: Mortaliteit (kind) of Follow-up 0-6 weken. Afb. 23 Als alle invoerschermen zijn ingevuld en gecontroleerd op onjuistheden, dienen de invoerschermen Definitief gemaakt te worden. Klik hiervoor op de knop Definitief maken contact. pagina 20/154

21 Afb. 24 Bevestig de controlevraag. Afb. 25 Hierna kunnen er geen wijzigingen meer worden aangebracht binnen het formulier. Gegevens die definitief zijn gemaakt worden 's nachts overgehaald naar de outputdatabase en kunnen de volgende dag geëxporteerd worden. Zie ook hoofdstuk Data Export. Definitief gemaakte schermen hebben de knop Heropen contact, waarmee een scherm alsnog geopend kan worden. Afb. 26 U moet dan een verklaring opgeven: pagina 21/154

22 Afb. 27 Klik vervolgens op Heropen. 5.4 Menu Functies Onder menuoptie Funkties kunt u kiezen uit de functies Ga naar, Selecteer taal, Uitloggen, Verander wachtwoord of Open test modus. Afb Ga naar Met de functie Ga naar, kunt u kiezen uit Verkenner of Data export. Met de functie Verkenner gaat u terug naar het openingsscherm waarin u de gewenste module binnen de applicatie kunt selecteren (zie Afb. 2). Met de functie Data export kunt u databestanden aanmaken, die u bijv. met Excel kunt bewerken. Zie Data Export Selecteer taal Via de functie Selecteer taal kunt u een taal instellen (Nederlands, Engels, Deens en Noors). Deze taal geldt alleen voor de menuopties; niet voor de teksten op de formulieren. Deze optie is voor normaal gebruik niet interessant. pagina 22/154

23 5.4.3 Uitloggen Via de functie Uitloggen verlaat u de applicatie Verander wachtwoord Via de functie Verander wachtwoord past u uw login gegevens aan om in de applicatie te komen Open test modus Via de functie Open test modus komt u in de testomgeving terecht. Hier kunt u testpatiënten aanmaken en gegevens invoeren om ervaring op te doen met de applicatie. Let op: gegevens ingevoerd in de testmodus zijn niet beschikbaar als productiedata, zoals gemeld wordt als u de gegevens definitief maakt. Deze gegevens zijn dus niet beschikbaar in de dataexport (zie Data Export). Afb. 29 In de test modus heeft het menu de optie Sluit test modus, waarmee u de testomgeving weer kunt verlaten. 5.5 Menu Moeder Onder menuoptie Moeder kunt u, als er nog geen cliënten zijn ingevoerd, kiezen uit de functie Nieuw of de functie Zoek. Afb. 30 Indien de gegevens over een cliënt zijn ingevuld, zijn de volgende menu s beschikbaar: 1. Overzicht 2. Nieuw 3. Bewerk 4. Print 5. Zoek pagina 23/154

24 Afb Overzicht Met behulp van de functie Overzicht wordt er een totaaloverzicht getoond van het Moeder Dossier, deze functie is handig als u bijvoorbeeld via een invoerformulier iemand zoekt en dan het geheel wilt overzien Nieuw De functie Nieuw zorgt ervoor dat u een nieuwe cliënt kunt aanmaken binnen het systeem. Het onderstaande scherm wordt hiervoor geopend. Afb. 32 Bij het veld BSN Moeder dient de berichtgever het burgerservicenummer in te voeren. Indien dit nummer niet bekend is, raden wij aan om een eigen uniek nummer in te voeren. NB dit hoeft niet het officiële BSN te zijn wat op scherm Vrouw gebruikt wordt. Als er wel een geldig BSN nummer wordt ingevuld (9 tekens en voldoend aan de 11-proef) wordt dit overgenomen op het scherm Vrouw. Bij het veld Meisjesachternaam vult u de achternaam in van de moeder. Bij het veld Voorletters vult u de voorletters in van de moeder. De gegevens kunnen worden opgeslagen m.b.v. de knop Opslaan. Zodra men de gegevens over de cliënt heeft ingevoerd en opgeslagen, komt men terecht in het scherm van de Zorgverlener (zie hoofdstuk Invoerscherm Zorgverlener op pagina 39). De knop Terug zorgt ervoor dat u weer terugkomt in het scherm met de menubalk: Funkties, Moeder, Formulier, Rapporten, Help. Gegevens zijn dan niet opgeslagen! Let op: De Internet Explorer Terug knop werkt niet binnen de applicatie. pagina 24/154

25 5.5.3 Bewerk Met behulp van de functie Bewerk kunt u de gegevens BSN Moeder, Meisjesachternaam en Voorletters muteren. U kunt de gemuteerde gegevens opslaan door te klikken op de knop Opslaan of terug te keren in het menu door te klikken op de knop Terug. Door op de knop Terug te klikken komt u weer terug in de menustructuur van alle invoerschermen (zie Afb. 31) Print Hiermee kunt u de geselecteerde gegevens printen Zoek Met de Zoek functie, kunt u de gegevens van een cliënt opzoeken. Onderstaand scherm wordt dan getoond (zie Afb. 32). Binnen dit scherm heeft u de keuze uit de volgende zoekcriteria: BSN Moeder In het veld BSN Moeder kunt u zoeken op het BSN-nummer van de moeder, indien dat bij u bekend is. Voer minimaal 3 tekens uit het BSN in. NB dit is het BSN-nummer wat u bij het aanmaken van de moeder heeft ingegeven en niet het officiële nummer van scherm Vrouw. Meisjesachternaam In het veld Meisjesachternaam kunt u zoeken op Meisjesachternaam, vul in dit veld (minimaal drie tekens uit) de achternaam in en klik op de knop Zoeken. Het systeem zal alle records tonen die aan de door u opgegeven zoekcriteria voldoen. Voorletters In het veld Voorletters kunt u zoeken op Voorletters, vul in dit veld één of meer voorletters in en klik op de knop Zoeken. Het systeem zal alle records tonen die aan de door u opgegeven zoekcriteria voldoen. Afb. 33 Door te klikken op het veld BSN Moeder onder berichten gevonden (type moeder) worden de gegevens van de betreffende cliënt getoond. pagina 25/154

26 Afb Menu Contact In de menubalk onder Contact zijn indien de gegevens over een cliënt zijn ingevuld, de volgende menu s beschikbaar: Afb Nieuw Met behulp van de functie Nieuw onder het menu Contact kan men binnen het systeem een nieuw contact voor de geselecteerde cliënt aanmaken. Door op de optie Nieuw te klikken wordt het lege invoerscherm van Zorgverlener getoond. Voor het invullen van dit scherm met de daarbij behorende invoervelden, verwijzen wij u naar het hoofdstuk Invoerscherm Zorgverlener op pagina 39 van deze gebruikershandleiding Bewerk Met behulp van de functie Bewerk onder het menu Contact kan men binnen het systeem een al eerder vastgelegde cliëntinvoer aanpassen. Eerst dient men binnen de al eerder geregistreerde cliënten een bepaalde cliënt te kiezen (zie Zoek). Wanneer u een cliënt heeft geselecteerd, klikt u op de functie Bewerk binnen het menu Contact. Onderstaand scherm wordt zichtbaar (zie Afb. 36). Afb. 36 Binnen het scherm Contact zijn er 3 functie knoppen beschikbaar. pagina 26/154

27 Opslaan Verwijderen Terug Ad. 1: Met behulp van de functie Opslaan kan men de contactdatum wijzigen. De datum kan met behulp van een Kalender geselecteerd worden. Ad. 2: Met behulp van de functie Verwijderen kan men de invoergegevens van een cliënt verwijderen uit het systeem. Klik op de knop Verwijderen, het systeem zal eerst nog met de waarschuwing komen of het contact inderdaad verwijderd dient te worden uit de database. Afb. 37 U kunt nu kiezen tussen de knop OK of Annuleren (zie Afb. 37). Ad. 3. Met behulp van de functie Terug verlaat men het menu Contact en komt men weer terug in het Registratie menu van de ingevoerde cliënten. Het scherm Contact kan men ook verlaten met behulp van de knop (rechtsboven):. Let op: De Internet Explorer Terug knop werkt niet binnen de applicatie Print Hiermee kunt u de geselecteerde gegevens printen. pagina 27/154

28 5.7 Menu Formulier In de menubalk onder Formulier is de functie Zoek beschikbaar. (Vanuit het moederdossier zijn er nog meer opties, zie Functie Nieuw/Uitvullen/Bewerk.) Afb. 38 Hiermee kunnen de ingevoerde cliënten in de database opgezocht worden. Afb. 39 Door te klikken op Zoeken zonder selectie worden alle aanwezige formulieren getoond: Afb. 40 U kunt gericht zoeken met behulp van vier zoekcriteria: 1. Op de status van de patiëntregistratie of op de formuliernaam: zie Zoeken op formulier / patiënt. 2. Op de gebruiker / unit die het formulier heeft aangemaakt: zie Zoeken op gebruiker/unit. 3. Op de datum dat het formulier is aangemaakt of voor het laatst gewijzigd is: zie Zoeken op Datum. pagina 28/154

29 4. De inhoud van bepaalde velden op sommige formulieren: zie Zoeken op Bevraagbaar veld U kunt dus bijvoorbeeld zoeken op: Status formulier = Open en Naam formulier = Kind en Formulier aangemaakt tussen en en Formulier aangemaakt door gebruiker Mesoxxx en Veld Achternaam kind op formulier Kind bevat "jansen" U krijgt dan een lijst met alle formulieren Kind die aan deze criteria voldoen. De gevonden records kunnen op de volgende wijze worden getoond op het beeldscherm: 1. Toon alle formulieren op 1 scherm 2. Toon 25 formulieren per scherm U kunt wisselen door op de betreffende tekst te klikken. Linksboven de kolom BSN Moeder wordt het aantal schermen weergegeven waarover informatie beschikbaar is. Door op <Ctrl>+P te drukken wordt de pagina afgedrukt met de getoonde records. Afb. 41 Binnen deze lijst kan men een ingevoerde cliënt selecteren door er met de muis op te klikken in de kolom Formulier. Het geselecteerde record wordt nu getoond op het scherm. De getoonde gegevens kunnen nu eventueel worden gemuteerd en opnieuw worden opgeslagen. Als geen records worden gevonden die voldoen aan de ingevulde zoekcriteria, zal het systeem hier een melding over geven. Afb. 42 pagina 29/154

30 5.7.1 Zoeken op Formulier / Patiënt Binnen het zoekcriterium Formulier / Patiënt kunt u selecteren op: Status Afb. 43 Naam M.b.v. een dropdown-menu kunt u het gewenste volgende formulier kiezen: Afb. 44 NB de letters VE (verloskundige), GY (gynaecoloog), KA (kinderarts) geven aan door welke beroepsgroep het formulier is aangemaakt. Wanneer men in het formulier de Status en de Naam opgeeft en daarna op de knop Zoeken klikt, zal het scherm de records tonen die aan de zoekcriteria voldoen. pagina 30/154

31 5.7.2 Zoeken op Gebruiker/Unit Binnen het zoekcriteria Gebruiker/Unit heeft men de mogelijkheid om te selecteren op: Gebruiker 1. Alles; Bij selectie van Alles worden alle records getoond van alle gebruikers. 2. of als de gebruiker waaronder men is ingelogd, waarbij alleen de eigen records worden getoond. Afb. 45 Unit Standaard is de eigen instelling gekozen. M.b.v. een dropdown-menu kunt u een andere instelling of eventueel alle instellingen kiezen (als u daar rechten voor heeft). Afb. 46 Binnen het zoekcriterium Gebruiker / Unit kan men tevens nog een selectie maken op: 1. Aangemaakt door 2. Laatste mutatie door Zoeken op Datum Binnen het zoekcriterium Datum kunt u selecteren op: 1. De datum waarop het formulier gemaakt is 2. De datum waarop het formulier voor het laatst gewijzigd is U kunt één van beide mogelijkheden kiezen m.b.v. de muis. Afb. 47 pagina 31/154

32 Kies vervolgens een begin- en einddatum voor de periode waarin gezocht moet worden met behulp van de kalenders. Een voorbeeld van een zoekresultaat is hieronder weergegeven. Afb Zoeken op Bevraagbaar veld Binnen het zoekcriterium Bevraagbaar veld kunt u binnen een aantal velden selecteren op: 1. Datum 2. Nummer 3. Tekst Als u op Geselecteerde velden klikt opent het scherm Raadpleegbare veldselectie waarin u kunt kiezen in welke velden gezocht moet worden. Afb. 49 pagina 32/154

33 Afb. 50 Bij raadpleegbaar veld kunt u m.b.v. een dropdown menu uw keuze maken uit: 1. Formulier Vrouw: Geboortedatum vrouw (default) 2. Formulier Kind: Achternaam Kind (default) of Geboortedatum kind 3. Formulier Opname/Ontslag: Herkomst kind of Wijze ontslag kind (default). Als u niet zelf een veld kiest wordt het default veld gebruikt. Als u de velden heeft geselecteerd dienen die nog wel opgeslagen te worden met de knop Opslaan. Bij een andere selectie dienen de criteria weer opnieuw opgeslagen te worden. Door op de knop Terug te klikken, gaat u weer terug naar het scherm Formulier zoeken. Daar geeft u in de sectie Bevraagbaar veld aan waarop gezocht moet worden in de zojuist geselecteerde velden. U kunt kiezen uit: Datum Te gebruiken voor Geboortedatum vrouw op formulier Vrouw of voor Geboortedatum kind op formulier Kind. Bij het aanklikken van selectieveld Datum worden de velden Begindatum en Einddatum zichtbaar. De datum kan ingevuld worden m.b.v. een kalender. Afb. 51 Nummer Hier kunt u een nummerrange opgeven waarbinnen gezocht moet worden. NB U kunt op dit moment nog geen raadpleegbaar veld kiezen waar dit gebruikt kan worden. Afb. 52 pagina 33/154

34 Tekst Te gebruiken voor Achternaam kind op formulier Kind of Herkomst kind en Wijze ontslag kind op formulier Opname/Ontslag. Afb. 53 De optie Inhoud vindt alle gevallen waar de ingevulde tekens ergens in het veld staan. Afb. 54 De optie Starten met vindt alleen die gevallen waar de tekens aan het begin van het veld staan. In het zoekresultaat toont de kolom Zoek veld naam in welk veld het gezochte gevonden is en de kolom Zoek veld de inhoud van het betreffende veld Functie Nieuw/Uitvullen/Bewerk Afb. 55 pagina 34/154

35 In de takenbalk onder Formulier zijn de functies Nieuw, Uitvullen en Bewerk beschikbaar. Deze functiemogelijkheden zijn zichtbaar als u werkt vanuit het Moeder Dossier (er moet een regel geselecteerd zijn) anders kunt u alleen een formulier zoeken. Afb. 56 Met de functie Nieuw kunt u een nieuw invoerscherm aanmaken onder de geselecteerde registratie. Dit komt overeen met klikken op de knop Maak subformulier aan. Optie is alleen beschikbaar als er inderdaad een subformulier aangemaakt kan worden. De functie Uitvullen biedt u de mogelijkheid om op een andere manier een invoerscherm te openen, en de gegevens binnen een bepaald invoerscherm te muteren. Met de functietoetsen Printen/Verwijderen/Opslaan en Opslaan en afsluiten kunt u de gewenste keuze maken. De functie Bewerk biedt u de mogelijkheid om de naam van het invoerscherm in het Moeder Dossier te muteren in een Alternatieve naam (zie Afb. 57). In het moeder dossier ziet u deze naam dan staan. Voor PRN-PA wordt aangeraden van deze functionaliteit geen gebruik te maken. Afb. 57 Het veld Beëindigd door kan gevuld worden met de naam van degene die het formulier definitief heeft gemaakt. Ten behoeve van PRN-PA is dit niet noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor het veld Commentaar. U kunt hier een toelichting geven doch voor PRN-PA is dit niet noodzakelijk. Binnen het scherm Bewerk kunt u gebruik maken van de functietoetsen Opslaan, Verwijderen of Terug. Met Verwijderen verwijdert u het formulier; u krijgt eerst een vraag om bevestiging. pagina 35/154

Gebruikershandleiding PRN-LVR voor verloskundigen en gynaecologen

Gebruikershandleiding PRN-LVR voor verloskundigen en gynaecologen Gebruikershandleiding PRN-LVR voor verloskundigen en gynaecologen November 2015 Pagina 1/154 DT Healthcare Solutions in Bunnik richt zich op de ondersteuning van nieuwe zorgconcepten binnen de gezondheidszorg.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR)

Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR) Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR) Mei 2013 Tieto is de toonaangevende leverancier van ICT oplossingen voor de zorgsector in Noord Europa

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR)

Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR) Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR) November 2015 Pagina 1/153 DT Healthcare Solutions in Bunnik richt zich op de ondersteuning van nieuwe

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding PRN-LVR voor verloskundigen en gynaecologen Oktober 2011 Tieto is de toonaangevende leverancier van ICT oplossingen voor de zorgsector in Noord Europa en een van de grotere leveranciers

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR)

Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR) Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR) Mei 2015 Pagina 1/152 DT Healthcare Solutions in Bunnik richt zich op de ondersteuning van nieuwe zorgconcepten

Nadere informatie

Korte handleiding PRN-Audit

Korte handleiding PRN-Audit STICHTING PERINATALE AUDIT NEDERLAND Mercatorlaan 1200 3528 BL Utrecht Tel 030 28 23 937 E info@perinataleaudit.nl I www.perinataleaudit.nl Korte handleiding PRN-Audit Invoeren basiszorggegevens voor perinatale

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR) Follow-up na twee jaar

Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR) Follow-up na twee jaar Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR) Follow-up na twee jaar November 2015 Pagina 1/64 DT Healthcare Solutions in Bunnik richt zich op de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Zwangerschapsmodule. 1 augustus 2012

Gebruikershandleiding Zwangerschapsmodule. 1 augustus 2012 Gebruikershandleiding Zwangerschapsmodule 1 augustus 2012 Tieto is de toonaangevende leverancier van ICT oplossingen voor de zorgsector in Noord Europa en één van de grotere leveranciers in geheel Europa.

Nadere informatie

Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT

Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT Plaats: Utrecht Datum: 15-03-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.0 1. Inleiding Minister Edith Schippers heeft opdracht gegeven vanaf 1 april

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0 Bladnr : 1/16 Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van Nabij Patiënt Testen Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon:

Nadere informatie

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Inleiding U kunt via internet de gegevens van de leden van uw afdeling bijhouden. Hieronder staan de mogelijkheden beschreven. Inloggen Om te kunnen werken

Nadere informatie

Telefoon: +31(0)50 3183031 Fax: +31(0)50 3181656 E-mail: Groningen@mennens.nl

Telefoon: +31(0)50 3183031 Fax: +31(0)50 3181656 E-mail: Groningen@mennens.nl Mennens Amsterdam BV Contactweg 40 1014 AN AMSTERDAM Postbus 8051 1005 AB AMSTERDAM Mennens Dongen BV Metaalstraat 5 5107 ND Dongen Postbus 260 5100 AG Dongen Mennens Groningen BV Duinkerkenstraat 33 9723

Nadere informatie

Keuzelijst. Handleiding Meldpunt. Inloggen:

Keuzelijst. Handleiding Meldpunt. Inloggen: Handleiding Meldpunt Inloggen: U bereikt de site door op Meldpunt te klikken op de site van Arbo Unie. Het is ook mogelijk rechtstreeks in de ardressenbalk van Internet Explorer het adres. https://meldpunt.arbounie.nl

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN

Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN Inhoudsopgave 1. Inloggen en gebruikersbeheer... 3 1.1. Inloggen... 3 1.2. Uitloggen... 3 1.3. Wachtwoord vergeten/verlopen... 3 1.4. Een nieuw wachtwoord instellen...

Nadere informatie

PRN flatfile-upload Handleiding

PRN flatfile-upload Handleiding PRN flatfile-upload Handleiding Versiebeheer en distributielijst Documentbeheer Titel Gebruikershandleiding PRN-upload Bestandsnaam PRN_flatfile_upload_Gebruikershandleiding_v1.8.docx Versiebeheer Versie

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT

Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT Plaats: Utrecht Datum: 18-09-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.5 1. Inleiding Minister Edith Schippers heeft opdracht gegeven vanaf 1 april

Nadere informatie

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0 MWeb 4.0 Handleiding Basis Modules Versie 1.0 Index 1. Algemeen 3 1.1. Gebruikersnamen en Wachtwoorden 3 1.2. Inloggen 3 1.3. Uitloggen 3 1.4. Belangrijk 3 2. User Manager 4 2.1. Gebruikers lijst User

Nadere informatie

Handleiding Official Portal

Handleiding Official Portal SPORTLINK, MEER TIJD VOOR SPORT Handleiding Official Portal KNBSB DE HANDLEIDING In deze handleiding wordt u stap voor stap door de applicatie geleid. Aan de hand van afbeeldingen wordt elke handeling

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Central Station Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Versie: november 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1. Cliëntdossier... 4 H1.1 Zoeken naar een cliëntdossier... 4 H1.2. Aanmaken van een nieuw

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Beginnen en inloggen op Safe Site Certificaten Taal keuze Inloggen... 5

Hoofdstuk 1. Beginnen en inloggen op Safe Site Certificaten Taal keuze Inloggen... 5 Pagina 1 van 27 Inhoudsopgave Handleiding Safe Site Certificaten Portal Hoofdstuk 1. Beginnen en inloggen op Safe Site Certificaten... 3-1.1 Taal keuze... 4-1.2 Inloggen... 5 Hoofdstuk 2. Het Startscherm

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING Login...2 Gebruikte symbolen...3 Bewerken diensten...5 Bewerken evenementen...6 Bewerken ledensoort...7 Bewerken tijden...8 Schema soort...9 Schema schema tijden...10

Nadere informatie

Instructie t.b.v. gebruikers (versie )

Instructie t.b.v. gebruikers (versie ) Inhoudsopgave. Inloggen.... Contact maken met server.... Inloggen gebruiker figuur....3 Wachtwoord vergeten figuur.... Patiëntgegevens... 3. Openen patiënt dossiers... 3.. Startscherm zorgpad figuur 6...

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Handleiding gebruik Basispoort XML Maker

Handleiding gebruik Basispoort XML Maker Handleiding gebruik Basispoort XML Maker 1 / 10 Basispoort - Handleiding XML Maker Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Downloaden en gebruiken... 3 1.3 Importeren bestand... 3 1.4 Nieuw bestand...

Nadere informatie

Digitaal ZorgDossier - Inleiding

Digitaal ZorgDossier - Inleiding Digitaal ZorgDossier - Inleiding Digitaal ZorgDossier Digitaal ZorgDossier is een ECD voor de thuiszorg. Speciaal ontwikkeld voor de klantgerichte zorgprofessional die graag meer tijd en aandacht besteed

Nadere informatie

Handleiding Beweegkuur Informatie Systeem Leefstijladviseur

Handleiding Beweegkuur Informatie Systeem Leefstijladviseur Handleiding Beweegkuur Informatie Systeem Leefstijladviseur B e w e e g k u u r L S A Handleiding 5 mei 2011 B e w e e g k u u r L S A 2 1 Inleiding: Deze handleiding geeft informatie over het verkrijgen

Nadere informatie

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens iphone app - Users Users - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger en is uitgevoerd

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen.

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen. Hoofdstuk 1 Fysio Prestatie Monitor instellen en gebruiken De Fysio Prestatie Monitor (FPM) is een online meetinstrument van Qualizorg dat de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg in kaart brengt, en

Nadere informatie

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

DWF Handleiding voor Teams

DWF Handleiding voor Teams Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

Handleiding PRN-Audit chronologisch verslag

Handleiding PRN-Audit chronologisch verslag STICHTING PERINATALE AUDIT NEDERLAND Mercatorlaan 1200 3528 BL Utrecht Tel 030 28 23 937 E info@perinataleaudit.nl I www.perinataleaudit.nl Handleiding PRN-Audit chronologisch verslag Mei 2014 REVISIEHISTORIE

Nadere informatie

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in.

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in. Snel starten met Testweb PSL als coördinator WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER

REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER HANDLEIDING REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER BRASS BAND HEIST Versie 1.1 27/08/2015 Inhoud Registreren op de website... 3 Inloggen op de website... 5 Nieuw concert toevoegen... 6 Tonen concertkalender...

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement Handleiding CROW Kennisbank Contentmanagement Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels in de navigatie...

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Inloggen 4 3 Loonstroken inzien 5 4 Verlof 6 5 Verlofoverzicht afdeling / bedrijf 8 6 Verjaardagen 9 7 Declaraties en mutaties

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een handmatig ingevoerd excelbestand naar PERIDOS

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een handmatig ingevoerd excelbestand naar PERIDOS HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een handmatig ingevoerd excelbestand naar PERIDOS Inleiding Wanneer dient u gebruik te maken van een handmatige excel voor het aanleveren van gegevens aan Peridos.

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

Versie 1.0. Gebruikershandleiding MND-applicatie

Versie 1.0. Gebruikershandleiding MND-applicatie Gebruikershandleiding MND-applicatie Wijzigingsbeheer Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 5-3-2014 Initiële versie J. van Luijk 0.2 7-3-2014 Feedback EZ verwerkt J. van Luijk 0.3 11-3-2014 Feedback

Nadere informatie

Gebruikershandleiding webagenda voor begrafenisondernemers

Gebruikershandleiding webagenda voor begrafenisondernemers Gebruikershandleiding webagenda voor begrafenisondernemers Copyright 2013, Centric Netherlands B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Werken met de Verwijsindex Rechtenrol Gebruiker

Werken met de Verwijsindex Rechtenrol Gebruiker Deze instructie geeft uitleg over het werken met de Verwijsindex als gebruiker. De rechten voor gebruiker kunnen per regio verschillen. Indien u één of meerdere handelingen niet kunt verrichten, maar deze

Nadere informatie

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging Handleiding Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging april 2014 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 3 Hulpmiddelen... 4 Verkort stappenplan... 4 1 Andere gebruikers van FRS uitnodigen tot

Nadere informatie

Handleiding Portero. voor organisatiebeheerders. Versie : 1.4 Datum : juli Portero Beheerdershandleiding v Pagina 1 van 12

Handleiding Portero. voor organisatiebeheerders. Versie : 1.4 Datum : juli Portero Beheerdershandleiding v Pagina 1 van 12 Handleiding Portero voor organisatiebeheerders Versie : 1.4 Datum : juli 2017 Portero Beheerdershandleiding v 1.4 15-07-2017 Pagina 1 van 12 Colofon Documenteigenaar : Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

MediQuest instellen en gebruiken, automatisch versturen v5. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending

MediQuest instellen en gebruiken, automatisch versturen v5. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken automatische verzending MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de CQIndex

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

Startershandleiding ProCheck+

Startershandleiding ProCheck+ Startershandleiding ProCheck+ Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Voor de eerste maal inloggen... 3 2. Systeembeheerder... 5 2.1 Wat kunt u als systeembeheerder ten opzichte van andere gebruikers...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen. Met webapplicatie Tropaz 2.0

Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen. Met webapplicatie Tropaz 2.0 Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen Met webapplicatie Tropaz 2.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Algemeen... 5 1.1 Inlogscherm... 7 1.2 Wachtwoord vergeten... 8 1.3 Wachtwoord wijzigen...

Nadere informatie

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1 Handleiding planner Handleiding RoosterPlaats pagina 1 In dit document wordt uiteengezet hoe u aan de hand van onderstaande 5 stappen een rooster kan maken. Voordat u kunt beginnen met het creëren van

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement Handleiding CROW Kennisbank Contentmangement 4-7-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Algemene vragen U kunt met al uw vragen en het aanleveren van bestanden terecht bij de Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners:

Algemene vragen U kunt met al uw vragen en het aanleveren van bestanden terecht bij de Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners: Handleiding CORFU Inleiding Het Centraal Administratiekantoor (CAK) is onder andere verantwoordelijk voor het berekenen, vaststellen en innen van de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo voor aanbieders (Versie 26 augustus 2014) 1 Inhoud Wat is het Resultaatmeetsysteem?... 3 Cliënten stimuleren mee te doen... 4 Over de handleiding... 4 Deel I

Nadere informatie

Handleiding Portero. voor organisatiebeheerders. Versie : 1.3 Datum : juni Portero Beheerdershandleiding v Pagina 1 van 11

Handleiding Portero. voor organisatiebeheerders. Versie : 1.3 Datum : juni Portero Beheerdershandleiding v Pagina 1 van 11 Handleiding Portero voor organisatiebeheerders Versie : 1.3 Datum : juni 2017 Portero Beheerdershandleiding v 1.3 26-06-2017 Pagina 1 van 11 Colofon Documenteigenaar : Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Nadere informatie

Inhoud Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Inhoud Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Handleiding Inhoud Inloggen... 3 Homepage... 4 Proces - webapplicatie... 5 Status uitleg... 6 Proces aan / afmelden aansluiting... 7 Nieuwe aansluiting... 8 Status wijzigen... 10 Status log... 11 Bestanden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Versie 1.3 / 22 april 2016 Inhoud 1. Welkom bij Grant Manager... 3 2. Inloggen... 4 3. Handleiding en wachtwoord wijzigen... 6 4. Tijd schrijven... 7 5. Kosten en uitgaven... 12 6.

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie via Netwerken

Opgave Loon en Premie via Netwerken Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Opgave Loon en Premie via Netwerken De uitvoering

Nadere informatie

Handleiding Parkinson registratie

Handleiding Parkinson registratie Handleiding Parkinson registratie Versie 6 07-04-2015 1 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Inleiding... 3 Deelname... 3 Systeemeisen... 3 De registratie... 4 Algemeen... 4 Opstarten en aanvragen wachtwoord...

Nadere informatie

Handleiding. Mei 2015. Versie 1.1. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie - Mei 2015, versie 1.1.

Handleiding. Mei 2015. Versie 1.1. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie - Mei 2015, versie 1.1. Handleiding Mei 2015 Versie 1.1. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Internet Browsers... 4 2. Inloggen... 4 2.1. Inlog in applicatie en Zorg TTP... 4 2.2. Token... 5 3. Home... 6 4. Patiënt... 7 4.1. Patient

Nadere informatie

Handleiding SVS-Online

Handleiding SVS-Online Telefoon: Fax-voice: E-mail: 030-711 57 12 084-877 71 36 info@svservicecenter.nl Handleiding SVS-Online In deze handleiding worden de voor u meest belangrijke mogelijkheden, zoals het in- en uitdienst

Nadere informatie

Opstarten/instellen Sportlink Bond

Opstarten/instellen Sportlink Bond Opstarten/instellen Sportlink Bond Inhoud 1.1 Inloggen... 2 1.2 Instellen voorkeursseizoen en voorkeur waterpolo... 3 1.3 Menustructuur... 4 1.4 Overzichten: Tabellen... 5 1.5 Overzichten: Kolominstellingen

Nadere informatie

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet De Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet geeft een overzicht van de productcodes die per gemeente worden gebruikt voor de informatie-uitwisseling

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren...

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren... Handleiding OSO 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Stap 1: Functie aanvragen... 4 4. Stap 2: Certificaat installeren... 5 5. Stap 3: URL registreren... 6 6. Overstapdossier klaarzetten

Nadere informatie

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk... 1 1. Inloggen... 2 2. Zoeken naar documenten.... 3 3. Downloaden van alle documenten op factuurnummer.... 5 4. Order regels

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Handleiding Planmonitor wonen

Handleiding Planmonitor wonen Handleiding Planmonitor wonen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Systeemeisen 3. Toelichting per onderdeel 3.1 Opstarten en inloggen 3.2 De onderdelen van het venster 3.3 Plannen zoeken 3.3.1 (eenvoudig) zoeken

Nadere informatie

Digitale labworkflow. Invulinstructie labaanvraag formulier Peridos 1e trimester serumscreening. Datum:

Digitale labworkflow. Invulinstructie labaanvraag formulier Peridos 1e trimester serumscreening. Datum: Digitale labworkflow Invulinstructie labaanvraag formulier Peridos 1e trimester serumscreening Plaats: Utrecht Datum: 21-02-2017 Auteur: AMC Klinisch chemisch lab azm Klinisch chemisch lab RIVM-IDS Star-MDC

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg

Nadere informatie

Handleiding digitaal aanmelden bij de MO-zaak

Handleiding digitaal aanmelden bij de MO-zaak datum 24-9-2012 Versie 1.6 Pagina 2 van 15 Inhoud 1. Vereiste instellingen (eenmalig instellen)... 3 1.1 De site van de Mo-zaak toevoegen aan de vertrouwde websites... 3 1.2 Pop-Up blokkering... 4 1.3

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk

Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk Inloggen Ga via uw internetbrowser (bij voorkeur Google Chrome of firefox) naar www.servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl/typo3 U ziet vervolgens

Nadere informatie

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet De Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet geeft een overzicht van de productcodes die per gemeente worden gebruikt voor de informatie-uitwisseling

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0 Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten Met web applicatie Tropaz 2.0 Ondervindt u problemen bij het gebruik van het programma Tropaz, neemt u dan contact op met uw eigen trombosedienst. 2012

Nadere informatie

Quick Reference Contact Manager SE

Quick Reference Contact Manager SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference Contact Manager SE Block: Contact Manager

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren ONLINEADVISEREN.NL Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren Handleiding onlineadviseren 120815 Blz. 1 van 17 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden... 3 3 Algemene functionaliteit...

Nadere informatie

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen?

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen? Handleiding data-export uit magister naar de uitstroommonitor Met behulp van deze handleiding informeren we u over de wijze waarop u gebruik kunt maken van een zogenaamde data-export uit Magister naar

Nadere informatie

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0 Tips en Tricks basis Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoud 1. Basisinstellingen... 3 1.1 INSTELLEN STARTPAGINA... 3 1.2 INSTELLEN AANTAL REGELS PER PAGINA... 3 2. Algemene bediening...

Nadere informatie

Handleiding Occure verzuimportaal

Handleiding Occure verzuimportaal Handleiding Occure verzuimportaal April 2015 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Inloggen Inloggen Checklist voor verdere handelingen 3. Openingsscherm Mijn Dashboard Overzicht Actueel Verzuim, Acties, Managementrapportages

Nadere informatie

Handleiding webshop Bunzl Retail & Industry. Algemene handleiding

Handleiding webshop Bunzl Retail & Industry. Algemene handleiding Handleiding webshop Bunzl Retail & Industry Algemene handleiding 1 Inhoudsopgave Verkorte handleiding... 3 1. Aanmelding webshop gebruiker via de website van Bunzl... 4 1.1 Wijzigen van uw wachtwoord...

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Module Kaart

Handleiding Site to Edit Module Kaart THAR Design Kipboomweg 15 7636 RC AGELO E-mail: info@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site to Edit Module Kaart Aanvulling

Nadere informatie

Peridos. Aanleveren van gegevens. Datum: Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1

Peridos. Aanleveren van gegevens. Datum: Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1 Peridos Aanleveren van gegevens Plaats: Utrecht Datum: 5-12-2014 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 Status: Definitief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Wijzigingsbeheer 4 Distributie 4 Referenties

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Handleiding koppeling voor patiënten

Handleiding koppeling voor patiënten Handleiding koppeling voor patiënten Inhoud 1. Registreren... 2 1.1 Voordat u begint... 2 1.2 Een account aanmaken... 2 1.3 Geen account? Registreer nu!... 3 1.4 Bevestig uw account... 3 1.5 Gefeliciteerd,

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Accountgegevens Hoofdstuk 6. Contact Mennens Hoofdstuk 7. Uitloggen Mennens Certificaten... 24

Hoofdstuk 5. Accountgegevens Hoofdstuk 6. Contact Mennens Hoofdstuk 7. Uitloggen Mennens Certificaten... 24 Gebruiksaanwijzingen Inhoudsopgave gebruiksaanwijzingen Mennens Certificaten Hoofdstuk 1. Beginnen en inloggen op Mennens Certificaten... 3-1.1 Taal keuze... 3-1.2 Inloggen... 4 Hoofdstuk 2. Het Startscherm

Nadere informatie