Nummer archiefinventaris:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nummer archiefinventaris: 2.15.77"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van de archieven van de Voorlopige Begeleidingsgroep voor Emancipatieonderzoek, , en de Stimuleringsgroep Emancipatieonderzoek, ,van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteur: CAS 1256 Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 SoZa / STEO 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Archiefvorming...7 Geschiedenis van de archiefvormer...7 Voorlopige begeleidingsgroep voor emancipatieonderzoek (VBEO)...7 Stimuleringsgroep emancipatieonderzoek (STEO)...7 Geschiedenis van het archiefbeheer...7 Inhoud en structuur van het archief...8 Selectie en vernietiging...8 Verantwoording van de bewerking...8 Ordening van het archief... 9 Verwant materiaal...10 Verwante archieven...10 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen VOORLOPIGE BEGELEIDINGSGROEP VOOR EMANCIPATIEONDERZOEK (VBEO) Stukken van algemene aard Stukken betreffende bijzondere onderwerpen Taakuitvoering Algemeen Opstellen van nota' s en adviezen STIMULERINGSGROEP EMANCIPATIEONDERZOEK (STEO) Stukken van algemene aard Stukken betreffende bijzondere onderwerpen Taakuitvoering Advisering over het verlenen van subsidies Algemeen Onderzoeken, trendrapporten Groot Onderzoek (GO) Klein Onderzoek (KO) Opzetsubsidies (OP) Scripties (SC) Vertalingen (VE) Trendrapporten Voorlichting en representatie...43

4

5 SoZa / STEO 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Ministerie van Sociale Zaken: Voorlopige begeleidingsgroep voor emancipatieonderzoek (VBEO) en Stimuleringsgroep emancipatieonderzoek (STEO) Periode: Archiefbloknummer: S38 Omvang: 13,70 meter; 466 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Voorlopige Begeleidingsgroep voor Emancipatieonderzoek Stimuleringsgroep Emancipatieonderzoek Samenvatting van de inhoud van het archief: De archieven van de Voorlopige Begeleidingsgroep voor Emancipatieonderzoek, , en de Stimuleringsgroep Emancipatieonderzoek, van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bevat voornamelijk stukken betreffende subsidiëring van en het doen van onderzoek rondom emancipatievraagstukken. Verder diverse onderzoeksvoorstellen, scripties en stukken betreffende ondersteuning van vrouwenstudies en -onderzoeken.

6 6 SoZa / STEO Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Sociale Zaken: Voorlopige begeleidingsgroep voor emancipatieonderzoek (VBEO) en Stimuleringsgroep emancipatieonderzoek (STEO), nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, SoZa / STEO, , inv.nr....

7 SoZa / STEO 7 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER Voorlopige begeleidingsgroep voor emancipatieonderzoek (VBEO) VOORLOPIGE BEGELEIDINGSGROEP VOOR EMANCIPATIEONDERZOEK (VBEO) In 1979 werd de VBEO ingesteld. De VBEO kreeg tot taak het stimuleren, coördineren, programmeren en evalueren van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het emancipatieproces. Deze voorlopige begeleidingsgroep bleef functioneren tot de instelling van de Stimuleringsgroep Emancipatieonderzoek in Stimuleringsgroep emancipatieonderzoek (STEO) STIMULERINGSGROEP EMANCIPATIEONDERZOEK (STEO) De STEO werd in 1985 voor een periode van zes jaar ingesteld. Net als zijn voorganger de VBEO diende de STEO wetenschappelijk onderzoek naar het emancipatieproces te stimuleren. Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER De archieven zijn in 2009 krachtens wettelijk voorschrift door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan het Nationaal Archief overgedragen. Overbrenging van een overheidsarchief

8 8 SoZa / STEO Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Selectie en vernietiging SELECTIE EN VERNIETIGING Voor de bewerking van het archief is gebruik gemaakt van de volgende selectielijsten: Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Organisatie van de Rijksoverheid over de periode , 5 juli 2005/Nr. C/S&A/05/1358, (Stcrt. 16 december 2005, nr. 245 / pag. 25) (RIO 143), Rekening houdend met de actualisatie in de Staatscourant van 14 juni 2007, nr. 112 / p.10 Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Emancipatie en Gelijke Behandeling over de periode vanaf 1965, 29 juli 2003/Nr. C/S/03/1863, (Stcrt. 5 december 2003, nr. 236 / pag. 13) (RIO 131) Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Rijksbegroting over de periode , 22 januari 2005/nr.C/S/05/142, (Stcrt. 31 maart 2005, nr. 62/pag.34) (RIO 15) Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Personeelszaken, te weten het personeelsdossier, 16 augustus 2007/Nr. C/S&A/07/1519, (Stcrt. 20 november 2007, nr. 225/pag. 15) (Rio 168). Rekening houdend met de rectificatie in de Staatscourant van 18 december 2007, nr. 245 / p. 26 Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Voorlichting van de Rijksoverheid over de periode mei 2007/Nr. C/S&A/07/1169, (Stcrt. 14 juni 2007, nr. 112/pag.10 (RIO 46) Bij aanvang bestond het archief uit 24,7 meter (Voorlopige Begeleidingsgroep voor Emancipatieonderzoek 6,7 meter en Stimuleringsgroep Emancipatieonderzoek 18 meter). Na bewerking hiervan is in totaal 11,8 meter archief voor bewaring overgebleven (Voorlopige Begeleidingsgroep voor Emancipatieonderzoek 3 meter en Stimuleringsgroep Emancipatieonderzoek 8,8 meter). De archiefstukken welke voor bewaring in aanmerking kwamen zijn overgedragen aan het Nationaal Archief. De archiefstukken die voor vernietiging in aanmerking kwamen, zijn na verkregen toestemming van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, afgevoerd door Van Gansewinkel Nederland BV en daar op de gebruikelijke wijze vernietigd. Verantwoording van de bewerking VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING De archieven van de Voorlopige Begeleidingsgroep voor Emancipatieonderzoek en de Stimuleringsgroep Emancipatieonderzoek maken deel uit van de door de Centrale Archief Selectiedienst bewerkte archieven van het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid in het kader van het Project Wegwerken Achterstand Archieven (PWAA). Ten behoeve van de bewerking werd een plan van aanpak samengesteld, welke de basis vormt voor de bewerking. In het plan, welke werd goedgekeurd door het Nationaal Archief, zijn de afspraken met betrekking tot de selectie, ontsluiting, materiële verzorging en de overbrenging geregeld. De begincesuur voor deze inventaris is het jaar De eindcesuur is gelegen in het jaar De cesuur is het gevolg van de oprichting en beëindiging van de commissies.

9 SoZa / STEO 9 Ten behoeve van de overbrenging naar het Nationaal Archief dient het archief te voldoen aan de in de Regeling duurzaamheid archiefbescheiden (2001) gestelde eisen. Concreet betekent dit dat de volgende stappen zijn uitgevoerd: Alle ijzerwerk (paperclips, nietjes, hechtmechanieken e.d.) is verwijderd; Foto's, lichtdrukken en andere materialen die aan sterkere chemische reacties dan goed papier onderhevig zijn, zijn voorzien van afzonderlijke fourflaps; Omslagen, archiefdozen en etiketten voldoen aan de ICN-kwaliteitseis. Ordening van het archief ORDENING VAN HET ARCHIEF Primair zijn de stukken geordend op archiefvormer, secundair is het archief op onderwerp geordend. Vervolgens zijn de stukken chronologisch geordend.

10 10 SoZa / STEO Verwant materiaal Verwant materiaal Verwante archieven VERWANTE ARCHIEVEN Nationaal Archief: Inventaris van de archieven van de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid en taakvoorgangers (1968) , toegangnummer Nationaal Archief: Inventaris van de archieven van de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid en taakvoorgangers en de Interdepartementale Coördinatiecommissie Emancipatiebeleid, , toegangsnummer Nationaal Archief: Inventaris van de archieven van de Commissie Arbeidspositie Vrouwen en Meisjes en taakvoorganger, , en de Nationale Adviescommissie, , toegangsnummer Nationaal Archief: Inventaris van de archieven van de Commissie Gelijke Behandeling van Mannen en Vrouwen bij de Arbeid en taakvoorgangers, , toegangsnummer

11 SoZa / STEO 11 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N 1 VOORLOPIGE BEGELEIDINGSGROEP VOOR EMANCIPATIEONDERZOEK (VBEO) 1.1 Stukken van algemene aard 1 VOORLOPIGE BEGELEIDINGSGROEP VOOR EMANCIPATIEONDERZOEK (VBEO) 1.1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 1-6 Notulen en vergaderstukken van de plenaire vergaderingen pakken 1 Notulen, 1e - 21e vergadering Notulen, 22e - 25e vergadering Vergaderstukken, 1e - 8e vergadering Vergaderstukken, 13e - 17e vergadering Vergaderstukken, 19e - 21e vergadering Vergaderstukken, 22e vergadering Vergaderstukken van subcommissies betreffende het adviseren van de plenaire vergaderingen over diverse onderwerpen pak 8-27 Ingekomen en uitgegane stukken pakken Geordend per jaar op nummer Ingekomen stukken B

12 12 SoZa / STEO Uitgegane stukken Ingekomen en uitgegane stukken van ingestelde subcommissies pakken en 4 omslagen 28 Subcommissie I: Potentieël (SC1) Subcommissie II: Behoefte aan onderzoek (SC2) Subcommissie III: Beoordeling onderzoeksvoorstellen (SC3) Ingekomen stukken Ingekomen stukken. 1982, omslag 32 Ingekomen stukken. 1983, omslag 33 Ingekomen stukken , omslag 34 Uitgegane stukken Uitgegane stukken Uitgegane stukken. 1983, omslag Subcommissie IV; Struktuur (SC4) Ingekomen stukken Uitgegane stukken Subcommissie V; Eindadvies (SC5)

13 SoZa / STEO Stukken betreffende bijzondere onderwerpen Taakuitvoering Algemeen 1.2 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN TAAKUITVOERING ALGEMEEN 40 Schema van de eigen werkzaamheden stuk Handelingen: 143 (143): Stukken betreffende het voeren van overleg met ministeries inzake emancipatieaangelegenheden pak Handelingen: 131 (131): Stukken betreffende het inventariseren van recent emancipatie-onderzoek, het onderzoekspotentieel en de behoefte aan onderzoek op dit gebied pakken Ingekomen stukken dec Handelingen: 131 (131): dec Handelingen: 131 (131): 1 44 Uitgegane stukken; Handelingen: 131 (131): Verslagen van werkbezoeken stukken 45 Internationale conferentie over doelen, inhoud en institutionalisering van vrouwenstudies en -onderzoek te Berlijn van april Handelingen: 131 (131): Reis door de Verenigde Staten, mei Handelingen: 131 (131): Stukken betreffende de strategische conferenties te Lochem pak en 1 omslag 47 Conferentie op januari, 1981, pak Handelingen: 143 (143): Conferentie op januari Handelingen: 143 (143): Stukken betreffende het ontwikkelen van het Werkboek Emancipatie-onderzoek omslag Handelingen: 131 (131): Stukken betreffende het geven van een overzicht van de wijze waarop de VBEO de inventarisatie van onderzoek heeft uitgevoerd en bewerkt pak Handelingen: 131 (131): 1

14 14 SoZa / STEO Stukken betreffende het voeren van overleg met vertegenwoordigers van universiteiten en hogescholen over het uitvoeren van de regelingen voor het gebruik van de derde geldstroom omslag Handelingen: 131 (131): Stukken betreffende het begeleiden van het totstandkomen en uitgeven van trendrapporten. z.d. 2 omslagen 52 Evaluatie van de totstandkoming van trendrapporten, z.d. 53 Persberichten bij de uitgave van trendrapporten, z.d Opstellen van nota' s en adviezen OPSTELLEN VAN NOTA' S EN ADVIEZEN 54 Nota Onderzoeksprioriteiten voor deel Handelingen: 131 (131): Stukken betreffende het voorbereiden en evalueren van de nota Knelpunten rond Emancipatie-onderzoek pak, 1 omslag en 1 stuk 55 Inventarisatie Handelingen: 131 (131): 1 56 Nota, 1981, pak Handelingen: 131 (131): 1 57 Reacties, 1982, omslag Handelingen: 131 (131): Stukken betreffende het positief adviseren over de subsidiëring van onderzoeksvoorstellen pak en 10 omslagen 58 Onderzoeksvoorstel Hervormde Vrouwengroep en de Gereformeerde Vrouwenbond in Gelderland van de Stichting Gelderland Onderzoekvoorstel Vrouwen in de Pornografie-industrie van de Werkgroep Vrouwen Tegen Sexueel Geweld te Leeuwarden Oude code: SC Onderzoeksvoorstel Vrouwen in Leidinggevende Functies: een Verklaring van het Gedrag aan de hand van de Structuur van Organisaties van de Rijksuniversiteit Groningen, , pak Oude code: SC Onderzoeksvoorstel Loopbaanplanning bij Vrouwen in Topfuncties door de Nijmeegse Onderzoeksgroep Loopbaanplanning Oude code: SC Onderzoeksvoorstel Vooronderzoek naar de Positie van Mediterrane Vrouwen op de Nederlandse Arbeidsmarkt door de Rijksuniversiteit te Utrecht. 1982

15 SoZa / STEO 15 Oude code: SC Onderzoeksvoorstel Vrouwen en Mannen in de Minderheid door de Universiteit van Amsterdam Oude code: SC Onderzoeksvoorstel Feminisme en Theologie van het Interuniversitair Instituut voor Missiologie en Oecumene Oude code: SC Onderzoeksvoorstel Mannelijke Homosexuele Prostitutie door de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO) Oude code: SC Onderzoeksvoorstel Vrouwelijke Kleine Ondernemers in Vergelijkend Perspectief door de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO) Oude code: SC Onderzoeksvoorstel Anorexia Nervosa en Bulimia Nervosa door de Stichting Vrouwenhulpcentrum Nijmegen Oude code: SC Onderzoeksvoorstel Moederschapsopvattingen, Dagelijkse Praktijk en Stress door de Katholieke Universiteit Nijmegen Oude code: SC Concepteindadvies en eindadvies voor de staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, de minister van Onderwijs en Wetenschappen en de minister van Wetenschapsbeleid inzake de stimulering en programmering in deelprogramma's van emancipatie-onderzoek pak Stukken betreffende het adviseren over de subsidiëring van trendrapporten delen, 1 pak en 1 omslag 70 Trendrapport Beeld in Beweging, 1982, omslag 71 Trendrapport Moederschap Trendrapport Sexualiteit en Sexueel Geweld, 1982, pak 73 Trendrapport Vrouwen en Politieke Macht Trendrapport Beeld in Beweging Trendrapport Huisvrouwen en Herverdelen van Huishoudelijk Werk Trendrapport Over Geldpotten Gesproken. 1984

16 16 SoZa / STEO STIMULERINGSGROEP EMANCIPATIEONDERZOEK (STEO) 2.1 Stukken van algemene aard 2 STIMULERINGSGROEP EMANCIPATIEONDERZOEK (STEO) 2.1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD Ingekomen en uitgegane stukken van adviesgroepen ingesteld door de STEO pakken en 9 omslagen Adviesgroep I Ingekomen Uitgegaan Adviesgroep II Ingekomen Uitgegaan Adviesgroep III Ingekomen Uitgegaan Speerpuntgroep Gezondheid Ingekomen Uitgegaan Speerpuntgroep Politiek, beleid, recht en wetgeving Ingekomen Uitgegaan, , pak Speerpuntgroep Arbeid Ingekomen, , pak 88 Uitgegaan , pak

17 SoZa / STEO Uitgegaan , pak Ingekomen en uitgegane stukken pakken Ingekomen stukken jan. - apr. Bevat een toegang op de stukken van het jaar mei - sep okt. - dec jan. - apr. Bevat een toegang op de stukken van het jaar mei - juni juli - sep okt nov. - dec jan. - feb. Bevat een toegang op de stukken van het jaar mrt. - apr mei - juni juli - aug sep. - okt nov dec jan. - feb.

18 18 SoZa / STEO Bevat een toegang op de stukken van het jaar mrt. - apr mei - juli aug. - sep okt nov. - dec jan. - feb. Bevat een toegang op de stukken van het jaar mrt apr mei juni - juli aug sep. - okt nov dec jan feb. - apr mei mei 15 - juni juni 18 - aug aug sep okt. - dec Uitgegane stukken

19 SoZa / STEO jan. - mrt. Bevat een toegang op de stukken van het jaar apr. - mei juni - aug sep. - okt nov. - dec jan. - mrt. Bevat een toegang op de stukken van het jaar april - mei juni - aug sep okt. - dec jan. - feb. Bevat een toegang op de stukken van het jaar mrt. - mei juni - sep okt nov. - dec jan. - apr. Bevat een toegang op de stukken van het jaar mei - aug sep. - okt nov. - dec jan.- mrt.

20 20 SoZa / STEO Bevat een toegang op de stukken van het jaar apr. - mei juni - sep okt. - dec jan. - apr apr juni juni 26 - aug sep. - okt okt dec Adressenboek over de jaren deel Handelingen: 092 (092): Dossierinventaris van het archief van de Stimuleringsgroep Emancipatieonderzoek over de jaren [1991] 1 stuk Handelingen: 092 (092): Notulen en besluitenlijstjes van vergaderingen pak 160 Vergaderstukken van het Topoverleg met sleutelfiguren uit wetenschap en wetenschapsbeleid inzake een mogelijke ondersteuningsstructuur voor vrouwenstudies omslag

21 SoZa / STEO Stukken betreffende bijzondere onderwerpen Taakuitvoering Advisering over het verlenen van subsidies Algemeen 2.2 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN TAAKUITVOERING ADVISERING OVER HET VERLENEN VAN SUBSIDIES Algemeen Stukken betreffende het adviseren van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake subsidiëring van instellingen die emancipatie- en vrouwenstudiesonderzoek verzamelen en of registreren omslagen 161 Diverse instellingen De Vrouwenbeweging te Amsterdam Stukken betreffende het adviseren van onderzoekers over financieringsmogelijkheden buiten het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid omslagen 163 Sociale en culturele achtergronden van sexueel geweld tegen vrouwen Oude code: ExAd/ Natuur in termen van vrouwelijkheid. Een analyse van twee scholen in de plantengeografie uit het begin van de 19e eeuw Oude code: ExAd/ Stukken betreffende het opstellen van bestedingsplannen als grondslag voor de subsidiëring van onderzoeken omslagen 165 Bestedingsplannen Handelingen: 131 (131): Indexen op de subsidieaanvragen Handelingen: 131 (131): Namenlijsten van aanvragers Handelingen: 131 (131): Stukken betreffende het adviseren van de minister van Onderwijs en Wetenschappen inzake de ontwikkeling van vrouwenstudies aan universiteiten pak en 1 omslag 168 Gesprekken met de colleges van bestuur van universiteiten, , pak 169 Advies. 1989

22 22 SoZa / STEO Stukken betreffende het deelnemen aan en rapporteren over het vierde International Congress on Women van 3-7 juni 1990 te New York pak Handelingen: 131 (131): Stukken betreffende het opstellen van het Eindadvies Toekomstige Ondersteuning van Vrouwenstudies/Emancipatieonderzoek pakken en 1 omslag Algemeen Niet nader onder te verdelen Consultatieronde tot verbreding van het draagvlak, 1990, omslag 174 Stukken betreffende het aanwijzen van de prioriteitsvelden voor de jaren omslag Handelingen: 131 (131): Onderzoeken, trendrapporten Groot Onderzoek (GO) Onderzoeken, trendrapporten Groot Onderzoek (GO) Stukken betreffende het adviseren over de subsidiëring van onderzoeksvoorstellen pak en 35 omslagen 175 Onderzoeksvoorstel Agrofobieën als Verschijningsvorm van (zelf) Inperking bij Vrouwen Oude code: GO/85/ Vooronderzoek onder Fur-vrouwen in Jebel Marra Oude code: GO/85/ Historisch-sociologische studie getiteld Ongehuwd Moederschap en Hulpverlening in Nederland Oude code: GO/85/ Onderzoek Effecten van Overheidsbeleid op de Verdeling van Arbeid en Inkomen binnen Primaire Leefvormen Oude code: GO/85/ Onderzoeksvoorstel Automatisering en Arbeidsverdeling naar Sexe, , pak Oude code: GO/85/ Onderzoeksvoorstel Het Selectieproces: de Rol van Sexe- Stereotypen Oude code: GO/85/1106

23 SoZa / STEO Project Internationaal Recht en Vrouwen Oude code: GO/85/ Onderzoeksvoorstel Analyse van Ethologisch Onderzoek met betrekking tot Moeder-Kind Relatie vanuit Feministisch Perspectief Oude code: GO/86/ Onderzoeksvoorstel Geslachtshiërachieën en Bezitsverhoudingen: Veranderingsprocessen in een Gekoloniseerde Samenleving Oude code: GO/86/ Onderzoeksvoorstel Natuur in Termen van Vrouwelijkheid. Een Analyse van Twee Scholen in de Plantengeografie uit het Begin van de 19e Eeuw Oude code: GO/86/ Onderzoeksvoorstel Rechtspraak Gelijke Behandeling Man/Vrouw in het Arbeidsproces Oude code: GO/86/ Onderzoek Prostitutie en Prostituées in Amsterdam in de Zeventiende en Achttiende Eeuw Oude code: GO/87/ Onderzoeksvoorstel Alcoholverslaving bij Vrouwen; Verloop, Psychosociale Achtergronden en Ervaringen met Hulpverlening Oude code: GO/87/ Onderzoeksvoorstel Tweeverdieners en hun Woonplekkeuze Oude code: GO/87/ Onderzoek getiteld Prestaties van Vrouwen in het Kader van Wiskunde-onderwijs; een Proces van Zichzelfbevestigende Voorspellingen? Oude code: GO/86/ Onderzoeksvoorstel Ongewenste Intimiteiten in het Hoger Onderwijs Oude code: GO/87/ Dissertatie-onderzoek getiteld Opoffering en Heroïek. De NVB, een Naoorlogse Vrouwenorganisatie NVB staat voor Nederlandse Vrouwenbeweging. Oude code: GO/87/ Onderzoeksvoorstel Politieke Concepties rondom Reproduktieve Technologie in Nederland sinds Oude code: GO/87/ Interviewprojekt Fabrieksmeisjes en Vrouwelijkheid Oude code: GO/87/1157

24 24 SoZa / STEO Onderzoek getiteld Vrouwelijke Artsen en Vestiging in het Vrije Beroep Oude code: GO/88/ Onderzoeksvoorstel Vrouwenhulpverlening en Feministisch- Psychologische Theorievorming in de Verenigde Staten Oude code: GO/87/ Onderzoeksvoorstel Politieke Machtsvorming door Vrouwen: Vrouwen in Politieke Partijen, Vrouwenorganisaties van Politieke Partijen en Vrouwenpartijen Oude code: GO/87/ Feasibility studie naar de mogelijkheid een nationaal toepasbaar ontsluitingssysteem voor literatuur op het gebied van de positie van vrouwen/vrouwenstudies Oude code: GO/88/ Onderzoeksproject Het Ontstaan en de Ontwikkeling van Buitenschoolse Opvangvoorzieningen in Nederland in relatie tot de Arbeidsmarktparticipatie van Vrouwen Oude code: GO/88/ Onderzoeksvoorstel De Ontwikkeling van Vrouwenstudies in Nederland Oude code: GO/88/ Onderzoeksvoorstel Loopbaanbeleid en Sekse(on)gelijkheid, een Geïntgreerde Juridische en Economisch/Sociologische Benadering Oude code: GO/88/ Onderzoeksvoorstel Onderwijsbeleid en Meisjesonderwijs Oude code: GO/88/ Onderzoeksvoorstel Popworkshops voor Vrouwen in Nederland Oude code: GO/88/ Onderzoeksvoorstel Vier Nederlandse Componistes: hun Rol en Bijdrage in het Nederlandse Muziekleven Oude code: GO/87/ Juridische aspecten van voorkeursbehandeling van vrouwen in het arbeidsproces Oude code: GO/89/ Medicalisering van het vrouwelijk lichaam, met speciale aandacht voor verouderingsprocessen Oude code: GO/89/ Onderzoeksvoorstel De Status en Betrokkenheid van Vrouwen bij de Activiteiten in de Tweede Tempel te Jeruzalem Oude code: GO/89/ Onderzoeksvoorstel New Reproductive Technologies and the

25 SoZa / STEO 25 Autonomy of Women Oude code: GO/90/ Onderzoeksvoorstel Socio-economic Development of Women in Zambia, the Role of Local Non-governmental Organisations Oude code: GO/90/ Onderzoeksvoorstel Vrouw en Moraal in het Levensbeschouwelijk Jongerenwerk Oude code: GO/90/ Onderzoeksvoorstel Vrouwen uit de Bijstand Oude code: GO/90/ Stukken betreffende het geven van voorlichting over de de wijze waarop een subsidie voor groot onderzoek kan worden aangevraagd Handelingen: 131 (131): Klein Onderzoek (KO) Klein Onderzoek (KO) 212 Stukken betreffende het geven van voorlichting over de de wijze waarop een subsidie voor klein onderzoek kan worden aangevraagd Handelingen: 131 (131): Stukken betreffende het adviseren over de subsidiëring van onderzoeksvoorstellen omslagen 213 Onderzoek De Ontwikkeling van Feministische Organisaties in de Stad Groningen Oude code: KO/86/ Onderzoek Effectiviteit van Medefinancieringsprojekten op de Emancipatie van Vrouwen in Ontwikkelingslanden Oude code: KO/86/ Onderzoek Several Aspects of the Culture of Catholic Working Class Youth and some Efforts to Change them Oude code: KO/86/ Onderzoek Sexe Verschillen in Nonverbaal Dekoderen via Gezichtskanaal Oude code: KO/86/ Onderzoek Vrouwencultuur: Beleid, Theorie en Praktijk Oude code: KO/86/ Onderzoek De Aktiviteiten van de Vrouw en daarmee Samenhangende Eisen voor Woning en Woonomgeving Oude code: KO/86/ Onderzoek De Positie van de Vrouw in de Keramiek-produktie in Alto-Cusco in Peru Oude code: KO/87/525

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992 Nummer archiefinventaris: 2.04.93 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992 Auteur: CAS 1202 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990

Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990 Nummer archiefinventaris: 2.14.82 Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990 Auteur: Bruil Archief Advisering Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en voorgangers, 1934-1972

Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en voorgangers, 1934-1972 Nummer archiefinventaris: 2.27.06 Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en voorgangers, 1934-1972 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991)

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Nummer archiefinventaris: 2.08.5298 Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Auteur: Centrale Archief Selectiedienst,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Nummer archiefinventaris: 2.19.104.02 Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Nummer archiefinventaris: 2.05.323 Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Auteur: CAS 1257 Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982

Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982 Nummer archiefinventaris: 2.27.5215 Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Centrale Directies van het Ministerie van Financiën, (1817) 1945-2005

Inventaris van de archieven van de Centrale Directies van het Ministerie van Financiën, (1817) 1945-2005 Nummer archiefinventaris: 2.08.90 Inventaris van de archieven van de Centrale Directies van het Ministerie van Financiën, (1817) 1945-2005 Auteur: PWAA Nationaal Archief, Den Haag 2011 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Centrale Directie In- en Uitvoer van het Ministerie van Economische Zaken, (1943) 1954-1996

Inventaris van het archief van de Centrale Directie In- en Uitvoer van het Ministerie van Economische Zaken, (1943) 1954-1996 Nummer archiefinventaris: 2.06.176 Inventaris van het archief van de Centrale Directie In- en Uitvoer van het Ministerie van Economische Zaken, (1943) 1954-1996 Auteur: Doc-Direkt Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van het archief van drs. W.J. Deetman [geboren 1945], (1967) 1978-2007 (2008)

Inventaris van het archief van drs. W.J. Deetman [geboren 1945], (1967) 1978-2007 (2008) Nummer archiefinventaris: 2.21.379 Inventaris van het archief van drs. W.J. Deetman [geboren 1945], (1967) 1978-2007 (2008) Auteur: M.J.M. van Hoof-van der Linden, Bureau Voorzee Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijksverzekeringsbank, 1901-1956

Inventaris van het archief van de Rijksverzekeringsbank, 1901-1956 Nummer archiefinventaris: 2.15.55 Inventaris van het archief van de Rijksverzekeringsbank, 1901-1956 Auteur: SSA-SVB Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.19.150. Auteur: M. Baertl, J.A.A. Bervoets. Nationaal Archief, Den Haag 2004. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.19.150. Auteur: M. Baertl, J.A.A. Bervoets. Nationaal Archief, Den Haag 2004. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.19.150 Inventaris van de archieven van de Federatie Vormingscentra, 1951-1985, Vereniging van Volkshogescholen en Vormingscentra, 1985-1992, Katholieke Federatie voor Volksontwikkelingswerk,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984

Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984 Nummer archiefinventaris: 2.14.23 Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief: Vierde Afdeling, (1908) 1961-1969 (1972)

Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief: Vierde Afdeling, (1908) 1961-1969 (1972) Nummer archiefinventaris: 2.14.10 Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief: Vierde Afdeling, (1908) 1961-1969 (1972) Auteur: M.T.L. van der Veldt Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945

Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945 Nummer archiefinventaris: 2.14.37 Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.02.17 Inventaris van de archieven van de Buitengewone Algemene Rekenkamer te Londen, 1941-1946; de Accountant-Generaal van de Nederlandse Regering, 1942-1952; de Gouvernements-Accountantsdienst

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.08.45

Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Inventaris van het archief van de Beheerder van Nederlandsche Eigendommen later Afdeling Beheer van Nederlandsche Eigendommen ressorterend onder het bureau van de Financiële

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Directie Directe Belastingen, 1945-1987

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Directie Directe Belastingen, 1945-1987 Nummer archiefinventaris: 2.08.5226 Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Directie Directe Belastingen, 1945-1987 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Vaststelling selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Emancipatie en gelijke behandeling over de periode vanaf 1965

Vaststelling selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Emancipatie en gelijke behandeling over de periode vanaf 1965 OCW, JU Vaststelling selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Emancipatie en gelijke behandeling over de periode vanaf 1965 30 juni 2004/Nr. C/S/03/1866 De Staatssecretaris van Onderwijs,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Nummer archiefinventaris: 2.14.12 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief, Den Haag 1969

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, (1977) 1988-2002 (2004)

Inventaris van het archief van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, (1977) 1988-2002 (2004) Nummer archiefinventaris: 2.25.20 Inventaris van het archief van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, (1977) 1988-2002 (2004) Auteur: SSA-NIVRA Nationaal Archief, Den Haag 2008

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid: Geneeskundige Hoofdinspectie, 1950-1994

Inventaris van het archief van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid: Geneeskundige Hoofdinspectie, 1950-1994 Nummer archiefinventaris: 2.27.5034 Inventaris van het archief van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid: Geneeskundige Hoofdinspectie, 1950-1994 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie Burgerbevolking en Bureau Afvoer Burgerbevolking, 1939-1946

Inventaris van het archief van de Commissie Burgerbevolking en Bureau Afvoer Burgerbevolking, 1939-1946 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.12 Inventaris van het archief van de Commissie Burgerbevolking en Bureau Afvoer Burgerbevolking, 1939-1946 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), 1956-1957

Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), 1956-1957 Nummer archiefinventaris: 2.06.039.06 Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), Auteur: CAB-EZ Nationaal Archief, Den Haag 1965 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijksarchiefdienst: Centrale Directie: Afdeling Rijksarchiefinspectie, 1985-1991

Inventaris van het archief van de Rijksarchiefdienst: Centrale Directie: Afdeling Rijksarchiefinspectie, 1985-1991 Nummer archiefinventaris: 2.14.09.05 Inventaris van het archief van de Rijksarchiefdienst: Centrale Directie: Afdeling Rijksarchiefinspectie, 1985-1991 Auteur: SSA-RAI Nationaal Archief, Den Haag 1991

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Christen Democratisch Appèl (CDA): Tweede Kamerfractie, (1974) 1975-1985 (1991)

Inventaris van het archief van het Christen Democratisch Appèl (CDA): Tweede Kamerfractie, (1974) 1975-1985 (1991) Nummer archiefinventaris: 2.19.086 Inventaris van het archief van het Christen Democratisch Appèl (CDA): Tweede Kamerfractie, (1974) 1975-1985 (1991) Auteur: J.A.A. Bervoets, I. Heidebrink Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het digitale archief van de Arbeidsvoorziening, 1994-2001

Inventaris van het digitale archief van de Arbeidsvoorziening, 1994-2001 Nummer archiefinventaris: 2.25.07 Inventaris van het digitale archief van de Arbeidsvoorziening, 1994-2001 Auteur: Het Expertise Centrum Nationaal Archief, Den Haag 2003 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975

Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975 Nummer archiefinventaris: 2.06.113 Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975 Auteur: CAS 2081 Nationaal Archief,

Nadere informatie