Nummer archiefinventaris:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nummer archiefinventaris: 2.15.77"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van de archieven van de Voorlopige Begeleidingsgroep voor Emancipatieonderzoek, , en de Stimuleringsgroep Emancipatieonderzoek, ,van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteur: CAS 1256 Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 SoZa / STEO 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Archiefvorming...7 Geschiedenis van de archiefvormer...7 Voorlopige begeleidingsgroep voor emancipatieonderzoek (VBEO)...7 Stimuleringsgroep emancipatieonderzoek (STEO)...7 Geschiedenis van het archiefbeheer...7 Inhoud en structuur van het archief...8 Selectie en vernietiging...8 Verantwoording van de bewerking...8 Ordening van het archief... 9 Verwant materiaal...10 Verwante archieven...10 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen VOORLOPIGE BEGELEIDINGSGROEP VOOR EMANCIPATIEONDERZOEK (VBEO) Stukken van algemene aard Stukken betreffende bijzondere onderwerpen Taakuitvoering Algemeen Opstellen van nota' s en adviezen STIMULERINGSGROEP EMANCIPATIEONDERZOEK (STEO) Stukken van algemene aard Stukken betreffende bijzondere onderwerpen Taakuitvoering Advisering over het verlenen van subsidies Algemeen Onderzoeken, trendrapporten Groot Onderzoek (GO) Klein Onderzoek (KO) Opzetsubsidies (OP) Scripties (SC) Vertalingen (VE) Trendrapporten Voorlichting en representatie...43

4

5 SoZa / STEO 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Ministerie van Sociale Zaken: Voorlopige begeleidingsgroep voor emancipatieonderzoek (VBEO) en Stimuleringsgroep emancipatieonderzoek (STEO) Periode: Archiefbloknummer: S38 Omvang: 13,70 meter; 466 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Voorlopige Begeleidingsgroep voor Emancipatieonderzoek Stimuleringsgroep Emancipatieonderzoek Samenvatting van de inhoud van het archief: De archieven van de Voorlopige Begeleidingsgroep voor Emancipatieonderzoek, , en de Stimuleringsgroep Emancipatieonderzoek, van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bevat voornamelijk stukken betreffende subsidiëring van en het doen van onderzoek rondom emancipatievraagstukken. Verder diverse onderzoeksvoorstellen, scripties en stukken betreffende ondersteuning van vrouwenstudies en -onderzoeken.

6 6 SoZa / STEO Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Sociale Zaken: Voorlopige begeleidingsgroep voor emancipatieonderzoek (VBEO) en Stimuleringsgroep emancipatieonderzoek (STEO), nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, SoZa / STEO, , inv.nr....

7 SoZa / STEO 7 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER Voorlopige begeleidingsgroep voor emancipatieonderzoek (VBEO) VOORLOPIGE BEGELEIDINGSGROEP VOOR EMANCIPATIEONDERZOEK (VBEO) In 1979 werd de VBEO ingesteld. De VBEO kreeg tot taak het stimuleren, coördineren, programmeren en evalueren van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het emancipatieproces. Deze voorlopige begeleidingsgroep bleef functioneren tot de instelling van de Stimuleringsgroep Emancipatieonderzoek in Stimuleringsgroep emancipatieonderzoek (STEO) STIMULERINGSGROEP EMANCIPATIEONDERZOEK (STEO) De STEO werd in 1985 voor een periode van zes jaar ingesteld. Net als zijn voorganger de VBEO diende de STEO wetenschappelijk onderzoek naar het emancipatieproces te stimuleren. Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER De archieven zijn in 2009 krachtens wettelijk voorschrift door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan het Nationaal Archief overgedragen. Overbrenging van een overheidsarchief

8 8 SoZa / STEO Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Selectie en vernietiging SELECTIE EN VERNIETIGING Voor de bewerking van het archief is gebruik gemaakt van de volgende selectielijsten: Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Organisatie van de Rijksoverheid over de periode , 5 juli 2005/Nr. C/S&A/05/1358, (Stcrt. 16 december 2005, nr. 245 / pag. 25) (RIO 143), Rekening houdend met de actualisatie in de Staatscourant van 14 juni 2007, nr. 112 / p.10 Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Emancipatie en Gelijke Behandeling over de periode vanaf 1965, 29 juli 2003/Nr. C/S/03/1863, (Stcrt. 5 december 2003, nr. 236 / pag. 13) (RIO 131) Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Rijksbegroting over de periode , 22 januari 2005/nr.C/S/05/142, (Stcrt. 31 maart 2005, nr. 62/pag.34) (RIO 15) Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Personeelszaken, te weten het personeelsdossier, 16 augustus 2007/Nr. C/S&A/07/1519, (Stcrt. 20 november 2007, nr. 225/pag. 15) (Rio 168). Rekening houdend met de rectificatie in de Staatscourant van 18 december 2007, nr. 245 / p. 26 Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Voorlichting van de Rijksoverheid over de periode mei 2007/Nr. C/S&A/07/1169, (Stcrt. 14 juni 2007, nr. 112/pag.10 (RIO 46) Bij aanvang bestond het archief uit 24,7 meter (Voorlopige Begeleidingsgroep voor Emancipatieonderzoek 6,7 meter en Stimuleringsgroep Emancipatieonderzoek 18 meter). Na bewerking hiervan is in totaal 11,8 meter archief voor bewaring overgebleven (Voorlopige Begeleidingsgroep voor Emancipatieonderzoek 3 meter en Stimuleringsgroep Emancipatieonderzoek 8,8 meter). De archiefstukken welke voor bewaring in aanmerking kwamen zijn overgedragen aan het Nationaal Archief. De archiefstukken die voor vernietiging in aanmerking kwamen, zijn na verkregen toestemming van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, afgevoerd door Van Gansewinkel Nederland BV en daar op de gebruikelijke wijze vernietigd. Verantwoording van de bewerking VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING De archieven van de Voorlopige Begeleidingsgroep voor Emancipatieonderzoek en de Stimuleringsgroep Emancipatieonderzoek maken deel uit van de door de Centrale Archief Selectiedienst bewerkte archieven van het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid in het kader van het Project Wegwerken Achterstand Archieven (PWAA). Ten behoeve van de bewerking werd een plan van aanpak samengesteld, welke de basis vormt voor de bewerking. In het plan, welke werd goedgekeurd door het Nationaal Archief, zijn de afspraken met betrekking tot de selectie, ontsluiting, materiële verzorging en de overbrenging geregeld. De begincesuur voor deze inventaris is het jaar De eindcesuur is gelegen in het jaar De cesuur is het gevolg van de oprichting en beëindiging van de commissies.

9 SoZa / STEO 9 Ten behoeve van de overbrenging naar het Nationaal Archief dient het archief te voldoen aan de in de Regeling duurzaamheid archiefbescheiden (2001) gestelde eisen. Concreet betekent dit dat de volgende stappen zijn uitgevoerd: Alle ijzerwerk (paperclips, nietjes, hechtmechanieken e.d.) is verwijderd; Foto's, lichtdrukken en andere materialen die aan sterkere chemische reacties dan goed papier onderhevig zijn, zijn voorzien van afzonderlijke fourflaps; Omslagen, archiefdozen en etiketten voldoen aan de ICN-kwaliteitseis. Ordening van het archief ORDENING VAN HET ARCHIEF Primair zijn de stukken geordend op archiefvormer, secundair is het archief op onderwerp geordend. Vervolgens zijn de stukken chronologisch geordend.

10 10 SoZa / STEO Verwant materiaal Verwant materiaal Verwante archieven VERWANTE ARCHIEVEN Nationaal Archief: Inventaris van de archieven van de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid en taakvoorgangers (1968) , toegangnummer Nationaal Archief: Inventaris van de archieven van de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid en taakvoorgangers en de Interdepartementale Coördinatiecommissie Emancipatiebeleid, , toegangsnummer Nationaal Archief: Inventaris van de archieven van de Commissie Arbeidspositie Vrouwen en Meisjes en taakvoorganger, , en de Nationale Adviescommissie, , toegangsnummer Nationaal Archief: Inventaris van de archieven van de Commissie Gelijke Behandeling van Mannen en Vrouwen bij de Arbeid en taakvoorgangers, , toegangsnummer

11 SoZa / STEO 11 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N 1 VOORLOPIGE BEGELEIDINGSGROEP VOOR EMANCIPATIEONDERZOEK (VBEO) 1.1 Stukken van algemene aard 1 VOORLOPIGE BEGELEIDINGSGROEP VOOR EMANCIPATIEONDERZOEK (VBEO) 1.1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 1-6 Notulen en vergaderstukken van de plenaire vergaderingen pakken 1 Notulen, 1e - 21e vergadering Notulen, 22e - 25e vergadering Vergaderstukken, 1e - 8e vergadering Vergaderstukken, 13e - 17e vergadering Vergaderstukken, 19e - 21e vergadering Vergaderstukken, 22e vergadering Vergaderstukken van subcommissies betreffende het adviseren van de plenaire vergaderingen over diverse onderwerpen pak 8-27 Ingekomen en uitgegane stukken pakken Geordend per jaar op nummer Ingekomen stukken B

12 12 SoZa / STEO Uitgegane stukken Ingekomen en uitgegane stukken van ingestelde subcommissies pakken en 4 omslagen 28 Subcommissie I: Potentieël (SC1) Subcommissie II: Behoefte aan onderzoek (SC2) Subcommissie III: Beoordeling onderzoeksvoorstellen (SC3) Ingekomen stukken Ingekomen stukken. 1982, omslag 32 Ingekomen stukken. 1983, omslag 33 Ingekomen stukken , omslag 34 Uitgegane stukken Uitgegane stukken Uitgegane stukken. 1983, omslag Subcommissie IV; Struktuur (SC4) Ingekomen stukken Uitgegane stukken Subcommissie V; Eindadvies (SC5)

13 SoZa / STEO Stukken betreffende bijzondere onderwerpen Taakuitvoering Algemeen 1.2 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN TAAKUITVOERING ALGEMEEN 40 Schema van de eigen werkzaamheden stuk Handelingen: 143 (143): Stukken betreffende het voeren van overleg met ministeries inzake emancipatieaangelegenheden pak Handelingen: 131 (131): Stukken betreffende het inventariseren van recent emancipatie-onderzoek, het onderzoekspotentieel en de behoefte aan onderzoek op dit gebied pakken Ingekomen stukken dec Handelingen: 131 (131): dec Handelingen: 131 (131): 1 44 Uitgegane stukken; Handelingen: 131 (131): Verslagen van werkbezoeken stukken 45 Internationale conferentie over doelen, inhoud en institutionalisering van vrouwenstudies en -onderzoek te Berlijn van april Handelingen: 131 (131): Reis door de Verenigde Staten, mei Handelingen: 131 (131): Stukken betreffende de strategische conferenties te Lochem pak en 1 omslag 47 Conferentie op januari, 1981, pak Handelingen: 143 (143): Conferentie op januari Handelingen: 143 (143): Stukken betreffende het ontwikkelen van het Werkboek Emancipatie-onderzoek omslag Handelingen: 131 (131): Stukken betreffende het geven van een overzicht van de wijze waarop de VBEO de inventarisatie van onderzoek heeft uitgevoerd en bewerkt pak Handelingen: 131 (131): 1

14 14 SoZa / STEO Stukken betreffende het voeren van overleg met vertegenwoordigers van universiteiten en hogescholen over het uitvoeren van de regelingen voor het gebruik van de derde geldstroom omslag Handelingen: 131 (131): Stukken betreffende het begeleiden van het totstandkomen en uitgeven van trendrapporten. z.d. 2 omslagen 52 Evaluatie van de totstandkoming van trendrapporten, z.d. 53 Persberichten bij de uitgave van trendrapporten, z.d Opstellen van nota' s en adviezen OPSTELLEN VAN NOTA' S EN ADVIEZEN 54 Nota Onderzoeksprioriteiten voor deel Handelingen: 131 (131): Stukken betreffende het voorbereiden en evalueren van de nota Knelpunten rond Emancipatie-onderzoek pak, 1 omslag en 1 stuk 55 Inventarisatie Handelingen: 131 (131): 1 56 Nota, 1981, pak Handelingen: 131 (131): 1 57 Reacties, 1982, omslag Handelingen: 131 (131): Stukken betreffende het positief adviseren over de subsidiëring van onderzoeksvoorstellen pak en 10 omslagen 58 Onderzoeksvoorstel Hervormde Vrouwengroep en de Gereformeerde Vrouwenbond in Gelderland van de Stichting Gelderland Onderzoekvoorstel Vrouwen in de Pornografie-industrie van de Werkgroep Vrouwen Tegen Sexueel Geweld te Leeuwarden Oude code: SC Onderzoeksvoorstel Vrouwen in Leidinggevende Functies: een Verklaring van het Gedrag aan de hand van de Structuur van Organisaties van de Rijksuniversiteit Groningen, , pak Oude code: SC Onderzoeksvoorstel Loopbaanplanning bij Vrouwen in Topfuncties door de Nijmeegse Onderzoeksgroep Loopbaanplanning Oude code: SC Onderzoeksvoorstel Vooronderzoek naar de Positie van Mediterrane Vrouwen op de Nederlandse Arbeidsmarkt door de Rijksuniversiteit te Utrecht. 1982

15 SoZa / STEO 15 Oude code: SC Onderzoeksvoorstel Vrouwen en Mannen in de Minderheid door de Universiteit van Amsterdam Oude code: SC Onderzoeksvoorstel Feminisme en Theologie van het Interuniversitair Instituut voor Missiologie en Oecumene Oude code: SC Onderzoeksvoorstel Mannelijke Homosexuele Prostitutie door de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO) Oude code: SC Onderzoeksvoorstel Vrouwelijke Kleine Ondernemers in Vergelijkend Perspectief door de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO) Oude code: SC Onderzoeksvoorstel Anorexia Nervosa en Bulimia Nervosa door de Stichting Vrouwenhulpcentrum Nijmegen Oude code: SC Onderzoeksvoorstel Moederschapsopvattingen, Dagelijkse Praktijk en Stress door de Katholieke Universiteit Nijmegen Oude code: SC Concepteindadvies en eindadvies voor de staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, de minister van Onderwijs en Wetenschappen en de minister van Wetenschapsbeleid inzake de stimulering en programmering in deelprogramma's van emancipatie-onderzoek pak Stukken betreffende het adviseren over de subsidiëring van trendrapporten delen, 1 pak en 1 omslag 70 Trendrapport Beeld in Beweging, 1982, omslag 71 Trendrapport Moederschap Trendrapport Sexualiteit en Sexueel Geweld, 1982, pak 73 Trendrapport Vrouwen en Politieke Macht Trendrapport Beeld in Beweging Trendrapport Huisvrouwen en Herverdelen van Huishoudelijk Werk Trendrapport Over Geldpotten Gesproken. 1984

16 16 SoZa / STEO STIMULERINGSGROEP EMANCIPATIEONDERZOEK (STEO) 2.1 Stukken van algemene aard 2 STIMULERINGSGROEP EMANCIPATIEONDERZOEK (STEO) 2.1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD Ingekomen en uitgegane stukken van adviesgroepen ingesteld door de STEO pakken en 9 omslagen Adviesgroep I Ingekomen Uitgegaan Adviesgroep II Ingekomen Uitgegaan Adviesgroep III Ingekomen Uitgegaan Speerpuntgroep Gezondheid Ingekomen Uitgegaan Speerpuntgroep Politiek, beleid, recht en wetgeving Ingekomen Uitgegaan, , pak Speerpuntgroep Arbeid Ingekomen, , pak 88 Uitgegaan , pak

17 SoZa / STEO Uitgegaan , pak Ingekomen en uitgegane stukken pakken Ingekomen stukken jan. - apr. Bevat een toegang op de stukken van het jaar mei - sep okt. - dec jan. - apr. Bevat een toegang op de stukken van het jaar mei - juni juli - sep okt nov. - dec jan. - feb. Bevat een toegang op de stukken van het jaar mrt. - apr mei - juni juli - aug sep. - okt nov dec jan. - feb.

18 18 SoZa / STEO Bevat een toegang op de stukken van het jaar mrt. - apr mei - juli aug. - sep okt nov. - dec jan. - feb. Bevat een toegang op de stukken van het jaar mrt apr mei juni - juli aug sep. - okt nov dec jan feb. - apr mei mei 15 - juni juni 18 - aug aug sep okt. - dec Uitgegane stukken

19 SoZa / STEO jan. - mrt. Bevat een toegang op de stukken van het jaar apr. - mei juni - aug sep. - okt nov. - dec jan. - mrt. Bevat een toegang op de stukken van het jaar april - mei juni - aug sep okt. - dec jan. - feb. Bevat een toegang op de stukken van het jaar mrt. - mei juni - sep okt nov. - dec jan. - apr. Bevat een toegang op de stukken van het jaar mei - aug sep. - okt nov. - dec jan.- mrt.

20 20 SoZa / STEO Bevat een toegang op de stukken van het jaar apr. - mei juni - sep okt. - dec jan. - apr apr juni juni 26 - aug sep. - okt okt dec Adressenboek over de jaren deel Handelingen: 092 (092): Dossierinventaris van het archief van de Stimuleringsgroep Emancipatieonderzoek over de jaren [1991] 1 stuk Handelingen: 092 (092): Notulen en besluitenlijstjes van vergaderingen pak 160 Vergaderstukken van het Topoverleg met sleutelfiguren uit wetenschap en wetenschapsbeleid inzake een mogelijke ondersteuningsstructuur voor vrouwenstudies omslag

21 SoZa / STEO Stukken betreffende bijzondere onderwerpen Taakuitvoering Advisering over het verlenen van subsidies Algemeen 2.2 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN TAAKUITVOERING ADVISERING OVER HET VERLENEN VAN SUBSIDIES Algemeen Stukken betreffende het adviseren van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake subsidiëring van instellingen die emancipatie- en vrouwenstudiesonderzoek verzamelen en of registreren omslagen 161 Diverse instellingen De Vrouwenbeweging te Amsterdam Stukken betreffende het adviseren van onderzoekers over financieringsmogelijkheden buiten het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid omslagen 163 Sociale en culturele achtergronden van sexueel geweld tegen vrouwen Oude code: ExAd/ Natuur in termen van vrouwelijkheid. Een analyse van twee scholen in de plantengeografie uit het begin van de 19e eeuw Oude code: ExAd/ Stukken betreffende het opstellen van bestedingsplannen als grondslag voor de subsidiëring van onderzoeken omslagen 165 Bestedingsplannen Handelingen: 131 (131): Indexen op de subsidieaanvragen Handelingen: 131 (131): Namenlijsten van aanvragers Handelingen: 131 (131): Stukken betreffende het adviseren van de minister van Onderwijs en Wetenschappen inzake de ontwikkeling van vrouwenstudies aan universiteiten pak en 1 omslag 168 Gesprekken met de colleges van bestuur van universiteiten, , pak 169 Advies. 1989

22 22 SoZa / STEO Stukken betreffende het deelnemen aan en rapporteren over het vierde International Congress on Women van 3-7 juni 1990 te New York pak Handelingen: 131 (131): Stukken betreffende het opstellen van het Eindadvies Toekomstige Ondersteuning van Vrouwenstudies/Emancipatieonderzoek pakken en 1 omslag Algemeen Niet nader onder te verdelen Consultatieronde tot verbreding van het draagvlak, 1990, omslag 174 Stukken betreffende het aanwijzen van de prioriteitsvelden voor de jaren omslag Handelingen: 131 (131): Onderzoeken, trendrapporten Groot Onderzoek (GO) Onderzoeken, trendrapporten Groot Onderzoek (GO) Stukken betreffende het adviseren over de subsidiëring van onderzoeksvoorstellen pak en 35 omslagen 175 Onderzoeksvoorstel Agrofobieën als Verschijningsvorm van (zelf) Inperking bij Vrouwen Oude code: GO/85/ Vooronderzoek onder Fur-vrouwen in Jebel Marra Oude code: GO/85/ Historisch-sociologische studie getiteld Ongehuwd Moederschap en Hulpverlening in Nederland Oude code: GO/85/ Onderzoek Effecten van Overheidsbeleid op de Verdeling van Arbeid en Inkomen binnen Primaire Leefvormen Oude code: GO/85/ Onderzoeksvoorstel Automatisering en Arbeidsverdeling naar Sexe, , pak Oude code: GO/85/ Onderzoeksvoorstel Het Selectieproces: de Rol van Sexe- Stereotypen Oude code: GO/85/1106

23 SoZa / STEO Project Internationaal Recht en Vrouwen Oude code: GO/85/ Onderzoeksvoorstel Analyse van Ethologisch Onderzoek met betrekking tot Moeder-Kind Relatie vanuit Feministisch Perspectief Oude code: GO/86/ Onderzoeksvoorstel Geslachtshiërachieën en Bezitsverhoudingen: Veranderingsprocessen in een Gekoloniseerde Samenleving Oude code: GO/86/ Onderzoeksvoorstel Natuur in Termen van Vrouwelijkheid. Een Analyse van Twee Scholen in de Plantengeografie uit het Begin van de 19e Eeuw Oude code: GO/86/ Onderzoeksvoorstel Rechtspraak Gelijke Behandeling Man/Vrouw in het Arbeidsproces Oude code: GO/86/ Onderzoek Prostitutie en Prostituées in Amsterdam in de Zeventiende en Achttiende Eeuw Oude code: GO/87/ Onderzoeksvoorstel Alcoholverslaving bij Vrouwen; Verloop, Psychosociale Achtergronden en Ervaringen met Hulpverlening Oude code: GO/87/ Onderzoeksvoorstel Tweeverdieners en hun Woonplekkeuze Oude code: GO/87/ Onderzoek getiteld Prestaties van Vrouwen in het Kader van Wiskunde-onderwijs; een Proces van Zichzelfbevestigende Voorspellingen? Oude code: GO/86/ Onderzoeksvoorstel Ongewenste Intimiteiten in het Hoger Onderwijs Oude code: GO/87/ Dissertatie-onderzoek getiteld Opoffering en Heroïek. De NVB, een Naoorlogse Vrouwenorganisatie NVB staat voor Nederlandse Vrouwenbeweging. Oude code: GO/87/ Onderzoeksvoorstel Politieke Concepties rondom Reproduktieve Technologie in Nederland sinds Oude code: GO/87/ Interviewprojekt Fabrieksmeisjes en Vrouwelijkheid Oude code: GO/87/1157

24 24 SoZa / STEO Onderzoek getiteld Vrouwelijke Artsen en Vestiging in het Vrije Beroep Oude code: GO/88/ Onderzoeksvoorstel Vrouwenhulpverlening en Feministisch- Psychologische Theorievorming in de Verenigde Staten Oude code: GO/87/ Onderzoeksvoorstel Politieke Machtsvorming door Vrouwen: Vrouwen in Politieke Partijen, Vrouwenorganisaties van Politieke Partijen en Vrouwenpartijen Oude code: GO/87/ Feasibility studie naar de mogelijkheid een nationaal toepasbaar ontsluitingssysteem voor literatuur op het gebied van de positie van vrouwen/vrouwenstudies Oude code: GO/88/ Onderzoeksproject Het Ontstaan en de Ontwikkeling van Buitenschoolse Opvangvoorzieningen in Nederland in relatie tot de Arbeidsmarktparticipatie van Vrouwen Oude code: GO/88/ Onderzoeksvoorstel De Ontwikkeling van Vrouwenstudies in Nederland Oude code: GO/88/ Onderzoeksvoorstel Loopbaanbeleid en Sekse(on)gelijkheid, een Geïntgreerde Juridische en Economisch/Sociologische Benadering Oude code: GO/88/ Onderzoeksvoorstel Onderwijsbeleid en Meisjesonderwijs Oude code: GO/88/ Onderzoeksvoorstel Popworkshops voor Vrouwen in Nederland Oude code: GO/88/ Onderzoeksvoorstel Vier Nederlandse Componistes: hun Rol en Bijdrage in het Nederlandse Muziekleven Oude code: GO/87/ Juridische aspecten van voorkeursbehandeling van vrouwen in het arbeidsproces Oude code: GO/89/ Medicalisering van het vrouwelijk lichaam, met speciale aandacht voor verouderingsprocessen Oude code: GO/89/ Onderzoeksvoorstel De Status en Betrokkenheid van Vrouwen bij de Activiteiten in de Tweede Tempel te Jeruzalem Oude code: GO/89/ Onderzoeksvoorstel New Reproductive Technologies and the

25 SoZa / STEO 25 Autonomy of Women Oude code: GO/90/ Onderzoeksvoorstel Socio-economic Development of Women in Zambia, the Role of Local Non-governmental Organisations Oude code: GO/90/ Onderzoeksvoorstel Vrouw en Moraal in het Levensbeschouwelijk Jongerenwerk Oude code: GO/90/ Onderzoeksvoorstel Vrouwen uit de Bijstand Oude code: GO/90/ Stukken betreffende het geven van voorlichting over de de wijze waarop een subsidie voor groot onderzoek kan worden aangevraagd Handelingen: 131 (131): Klein Onderzoek (KO) Klein Onderzoek (KO) 212 Stukken betreffende het geven van voorlichting over de de wijze waarop een subsidie voor klein onderzoek kan worden aangevraagd Handelingen: 131 (131): Stukken betreffende het adviseren over de subsidiëring van onderzoeksvoorstellen omslagen 213 Onderzoek De Ontwikkeling van Feministische Organisaties in de Stad Groningen Oude code: KO/86/ Onderzoek Effectiviteit van Medefinancieringsprojekten op de Emancipatie van Vrouwen in Ontwikkelingslanden Oude code: KO/86/ Onderzoek Several Aspects of the Culture of Catholic Working Class Youth and some Efforts to Change them Oude code: KO/86/ Onderzoek Sexe Verschillen in Nonverbaal Dekoderen via Gezichtskanaal Oude code: KO/86/ Onderzoek Vrouwencultuur: Beleid, Theorie en Praktijk Oude code: KO/86/ Onderzoek De Aktiviteiten van de Vrouw en daarmee Samenhangende Eisen voor Woning en Woonomgeving Oude code: KO/86/ Onderzoek De Positie van de Vrouw in de Keramiek-produktie in Alto-Cusco in Peru Oude code: KO/87/525

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen,

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, Nummer archiefinventaris: 2.14.5315 Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Nummer archiefinventaris: 2.13.153 Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.11 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag 1988

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.07 Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.14.5317 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Werkgroep Landbouwonderwijs van de Ned.-Belgische Subcie v/d gelijkwaardigheid van diploma's

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Inventaris van het archief van de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg inzake Deurwaarders, Klerken en Conciërges bij de Gewone Gerechten, de Centrale Raad

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland,

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, Nummer archiefinventaris: 3.18.36.06 Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1959-1963 Auteur: Archiefdienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.09 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij,

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, Nummer archiefinventaris: 2.19.054.02 Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, 1942-1949 Auteur: J.A.A. Bervoets, A. van der Knaap Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Nummer archiefinventaris: 3.18.63.02 Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992 Nummer archiefinventaris: 2.14.5316 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Nummer archiefinventaris: 2.05.73 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.17.03 Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, 1893-1932 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.09.04 Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, 1827-1906 Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.48.07 Inventaris van de archieven van de Interdepartementale Instructiecommissie inzake het vraagstuk van de Nederlands-Belgische Waterwegen, 1951; de Belgisch-Nederlandse

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Nummer archiefinventaris: 2.04.38 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet,

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, Nummer archiefinventaris: 2.05.32.18 Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, 1921-1924 Auteur: W.M.E. Bruseker Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Nummer archiefinventaris: 2.18.17.02 Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, Nummer archiefinventaris: 3.177.08 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, 1913-1932 Auteur: C. Carbaat, I. Koolhoven, G.G.J. Boink Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer,

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, Nummer archiefinventaris: 2.02.24.12 Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, 1978-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Nummer archiefinventaris: 2.27.20 Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Auteur: C. de Quaasteniet Nationaal Archief, Den Haag 2009

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.26 Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam,

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.03.17.02 Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, 1868-1926 Auteur: C. Venema Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, Nummer archiefinventaris: 2.05.10.03 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, 1826-1833 Auteur: J.C. Beth Nationaal Archief, Den Haag 1918 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.19 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen,

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, Nummer archiefinventaris: 2.16.19.32 Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, 1949-1956 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Nummer archiefinventaris: 2.24.05.04 Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.61 Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.16 Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Stafafdeling Beleidsontwikkeling, 1977-1991

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Stafafdeling Beleidsontwikkeling, 1977-1991 Nummer archiefinventaris: 2.15.5224 Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Stafafdeling Beleidsontwikkeling, 1977-1991 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980)

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980) Nummer archiefinventaris: 3.05.17 Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, 1906-1950 (1980) Auteur: J.M.A. Brunings, J.Y. Wai Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Nummer archiefinventaris: 2.19.104.02 Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Nummer archiefinventaris: 2.08.35.02 Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.05 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Nummer archiefinventaris: 3.04.06.059 Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Auteur: J. Smit Nationaal Archief, Den Haag 1942 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 3.04.06.059

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.103.09 Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.16.71.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van de Raad van Commissarissen en van de Commissie

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.09.41.20 Inventaris van het archief van het Rijksbureau betreffende de Bestrijding van de Handel in Vrouwen en Kinderen en van de Handel in Ontuchtige Uitgaven, (1910) 1914-1940

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Nummer archiefinventaris: 2.19.164.03 Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Auteur: J.M.L. Scholten Nationaal Archief, Den Haag 1996 Copyright: (c) This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam,

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, Nummer archiefinventaris: 3.04.11.10 Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, 1916-1925 Auteur: SSA-not.bew. Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Nummer archiefinventaris: 2.10.55 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Auteur: J. Thomas Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.04 Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale, Nummer archiefinventaris: 2.25.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale, 1933-1943 Auteur: M.S.J.A. Raijmans Nationaal Archief, Den Haag 2001 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Nummer archiefinventaris: 3.09.11.02 Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1950 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.32.33 Inventaris van het archief van de Nederlandse Consulaire vertegenwoordiging te Napels, 1838-1940; met daarbij gedeponeerde bescheiden van het Nederlandse Consulaat-Generaal

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van dochterondernemingen van de NV Nederlandse Spoorwegen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda,

Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda, Nummer archiefinventaris: 3.11.12 Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda, 1947-1972 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1999 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums

Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums Nummer archiefinventaris: 2.24.12.03 Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren ],

Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.205.52 Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren 1787-1854], 1842-1854 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen,

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, Nummer archiefinventaris: 2.13.49.03 Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, 1919-1929 Auteur: CAD-Defensie Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.17.20

Nummer archiefinventaris: 2.17.20 Nummer archiefinventaris: 2.17.20 Inventaris van archiefbescheiden afkomstig van de Inspectie Milieuhygiëne afdeling Zuid-West inzake de klacht Noorderstraat te Leiden, (1996) 1998-2002 Auteur: PWAA Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Nummer archiefinventaris: 2.08.01.04 Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Auteur: Medew. Schaarsb. Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950)

Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950) Nummer archiefinventaris: 2.11.40 Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950) 1951-1955 Auteur: W. Plas Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Nummer archiefinventaris: 2.14.19.03 Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Auteur: H. Winkelman Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën,

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, Nummer archiefinventaris: 2.06.034.03 Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, 1961-1969 Auteur: SSA-SER Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970)

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970) Nummer archiefinventaris: 3.18.57 Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, 1885-1969 (1970) Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1986

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.13.176 Inventaris van het archief van de Commissie van Militaire en Civiele Deskundigen tot onderzoek van de Nederlandse Defensie (Commissie Van Rijckevorsel), 1971-1972 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Nummer archiefinventaris: 3.03.20.02 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Vredegerecht van het kanton Schiedam,

Inventaris van het archief van het Vredegerecht van het kanton Schiedam, Nummer archiefinventaris: 3.03.18.22 Inventaris van het archief van het Vredegerecht van het kanton Schiedam, 1812-1839 Auteur: G.H.C. Breesnee Nationaal Archief, Den Haag 1928 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Inspectie Landbouwonderwijs ''s-gravenhage,

Inventaris van het archief van de Inspectie Landbouwonderwijs ''s-gravenhage, Nummer archiefinventaris: 3.11.5024 Inventaris van het archief van de Inspectie Landbouwonderwijs ''s-gravenhage, 1972-1985 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2010 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927

Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927 Nummer archiefinventaris: 2.04.34 Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927 Auteur: jhr D.P.M. Graswinckel Nationaal Archief, Den Haag 1934 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak,

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, Nummer archiefinventaris: 2.04.53.06 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, 1891-1893 Auteur: V. van den Bergh Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Inventaris van het archief van P. Bogaard en P.H. Gerritzen als lid van de Fiat-commissie voor artikel 71 van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden, 1955-1969 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Nummer archiefinventaris: 2.08.73 Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Auteur: G.J. Lamfers Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Nummer archiefinventaris: 2.24.16 Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 2.24.16 Foto's

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Nummer archiefinventaris: 2.20.37.10 Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bureau Coördinatie Kernenergie-aangelegenheden, (1960)

Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bureau Coördinatie Kernenergie-aangelegenheden, (1960) Nummer archiefinventaris: 2.16.88 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bureau Coördinatie Kernenergie-aangelegenheden, (1960) 1964-1978 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Landelijk Centrum Huwelijkscontacten en andere duurzame man-vrouw relaties, 1948-1991

Inventaris van het archief van de Stichting Landelijk Centrum Huwelijkscontacten en andere duurzame man-vrouw relaties, 1948-1991 Nummer archiefinventaris: 2.19.169 Inventaris van het archief van de Stichting Landelijk Centrum Huwelijkscontacten en andere duurzame man-vrouw relaties, 1948-1991 Auteur: S.M. Pereira Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.13.191 Inventaris van het archief van de Sectie Militaire Aangelegenheden van de Nederlandse Militaire Missie bij de Geallieerde Bestuursraad in Duitsland, 1946-1950 Auteur:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.10.36.23 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Statistieke Aantekeningen, ca. 1815-1851; Registers Zakelijke Aantekeningen, ca. 1815-1933 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring ''s-gravenhage- Noord,

Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring ''s-gravenhage- Noord, Nummer archiefinventaris: 3.07.5067 Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring ''s-gravenhage- Noord, 1945-1990 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 3.01.08.01 Inventaris van de particuliere notulen en rapporten van de Gedeputeerden van Amsterdam ter dagvaart in de vergaderingen van de Staten van Holland en West-Friesland,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.07.26 Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Auteur: F.H.C. Weytens Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister,

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister, Nummer archiefinventaris: 2.16.24.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister, 1906-1945 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Coördinatie- Commissie voor Gerepatrieerden,

Inventaris van het archief van de Coördinatie- Commissie voor Gerepatrieerden, Nummer archiefinventaris: 2.04.48.16 Inventaris van het archief van de Coördinatie- Commissie voor Gerepatrieerden, 1950-1952 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Delft,

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Delft, Nummer archiefinventaris: 3.03.22.02 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Delft, 1930-1939 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.05.33

Nummer archiefinventaris: 3.05.33 Nummer archiefinventaris: 3.05.33 Inventaris van een steekproef uit het archief van de Raad voor de Kinderbescherming, Regio Zuid- Holland Zuid en Zeeland, locatie Dordrecht, 2002-2003 [GEANONIMISEERDE

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin),

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin), Nummer archiefinventaris: 2.05.108 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin), 1924-1954 Auteur: G.P. de Vries Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Nummer archiefinventaris: 2.10.44 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Leiden,

Inventaris van de archieven van de Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Leiden, Nummer archiefinventaris: 3.05.05 Inventaris van de archieven van de Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Leiden, 1824-1902 Auteur: S.M. Pereira Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929)

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929) Nummer archiefinventaris: 2.09.41.15 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929) 1939-1940 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979

Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979 Nummer archiefinventaris: 3.18.36.05 Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979 Auteur: Archiefdienst NHK Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989 Nummer archiefinventaris: 2.15.5223 Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989 Auteur: Centrale Archief

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement,

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, Nummer archiefinventaris: 3.09.02.05 Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, 1831-1848 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Nummer archiefinventaris: 2.19.110.03 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Auteur: J.A.A. Bervoets

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.10.06 Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992)

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992) Nummer archiefinventaris: 2.20.32 Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, 1870-1959 (1992) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk,

Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk, Nummer archiefinventaris: 3.04.02.22 Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk, 1843-1895 Auteur: H. Bordewijk Nationaal Archief, Den Haag 1973 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.03.49.02 Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam, 1893-1957 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland,

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, Nummer archiefinventaris: 2.19.133 Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, 1994-1998 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel ( )

Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel ( ) Nummer Toegang: 2.25.75.54 Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel (1945-1946) De Nederlandsche Bank N.V. De Nederlandsche Bank: Joke

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.10.35.04

Nummer archiefinventaris: 2.10.35.04 Nummer archiefinventaris: 2.10.35.04 Inventaris van het archief van de Interdepartementale Werkcommissie Verkeer met de Overzeese Gebiedsdelen [1947-1950]; Interdepartementale Werkcommissie Verkeer met

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.24 Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1941 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Centraal Instituut voor Materiaal Onderzoek TNO,

Inventaris van het archief van het Centraal Instituut voor Materiaal Onderzoek TNO, Nummer archiefinventaris: 2.14.29.04 Inventaris van het archief van het Centraal Instituut voor Materiaal Onderzoek TNO, 1930-1975 Ch.R.J. van Hoorn Nationaal Archief, Den Haag 1988 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Nummer archiefinventaris: 2.18.14 Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Auteur: E. van Laar Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Socialisatie- Commissie / Commissie Nolens, 1920-1927

Inventaris van het archief van de Socialisatie- Commissie / Commissie Nolens, 1920-1927 Nummer archiefinventaris: 2.04.53.01 Inventaris van het archief van de Socialisatie- Commissie / Commissie Nolens, 1920-1927 Auteur: G.E.M. Hassell Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Huis Binckhorst bij Voorburg, ca

Inventaris van het archief van het Huis Binckhorst bij Voorburg, ca Nummer archiefinventaris: 3.19.08 Inventaris van het archief van het Huis Binckhorst bij Voorburg, ca. 1400-1928 Auteur: Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie