INHOUD VOORWOORD 11 INLEIDING 13 AFDELING 1 RECHTSBESCHERMING 15

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD VOORWOORD 11 INLEIDING 13 AFDELING 1 RECHTSBESCHERMING 15"

Transcriptie

1 INHOUD VOORWOORD 11 INLEIDING 13 AFDELING 1 RECHTSBESCHERMING VERBOD OP DISCRIMINATIE VAN ZWANGERE OF BEVALLEN VROUWEN AANWERVING EN ZWANGERSCHAP Probleemstelling Het recht op privacy en het verbod op discriminatie Wat nu met de vraag naar zwangerschap bij sollicitatie Bewijsproblematiek bij niet-aanwerving wegens zwangerschap BIJZONDERE BESCHERMING TEGEN ONTSLAG Juridisch kader Toepassingsgebied van de bescherming Periode waarin de werkneemster tegen ontslag is beschermd Aanvang Duur en einde Draagwijdte van de ontslagbescherming Verboden gestelde handelingen Ogenblik van het ontslag 36 3

2 Redenen waarom de werkneemster wel mag worden ontslagen Formele motivering van het ontslag Bewijsregeling in geval van betwisting Sanctionering van het onwettig ontslag Principe Bijzondere ontslagvergoeding Gewone ontslagvergoeding Andere cumulatieregels 47 AFDELING 2 WELZIJN OP HET WERK ALGEMENE RISICO-EVALUATIE INDIVIDUELE PREVENTIEMAATREGELEN Kennisgeving aan de werkgever Individuele preventiemaatregelen (art. 42 arbeidswet) Te volgen procedure Beslissing onmiddellijk te nemen door de werkgever Beslissing op voorstel van de preventieadviseurarbeidsgeneesheer Verhaalmogelijkheden voor de werkneemster MOGELIJKHEID TOT HET WEIGEREN VAN NACHTARBEID VERBOD OP HET VERRICHTEN VAN OVERWERK SITUATIE NA AFLOOP VAN DE GENOMEN PREVENTIEMAATREGELEN 59 AFDELING 3 PRENATALE CONSULTATIES PRINCIPE TOEPASSINGSGEBIED TOEPASSINGSVOORWAARDEN 62 4

3 3.1. Zwangere werkneemster De werkgever is op de hoogte van de zwangerschap Alleen voor zwangerschapsonderzoeken Bewijsplicht mogelijk RECHT OP LOON Principe Vereiste van loonverlies Omvang ANDERE ARBEIDSRECHTELIJKE GEVOLGEN Samenloop met een andere schorsing Arbeidsduur Opzeggingstermijn Proefperiode 67 AFDELING 4 MOEDERSCHAPSVERLOF ALGEMEEN Principe Toepassingsgebied Er is sprake van een bevalling of een geboorte HET PRENATAAL VERLOF Principe Meedelen van de vermoedelijke bevallingsdatum Op verzoek Verplicht prenataal verlof Facultatief prenataal verlof Gevolgen bij vroeggeboorte en laattijdige geboorte HET POSTNATAAL VERLOF 76 5

4 3.1. Verplichte rust Verlenging mogelijk met het niet opgenomen facultatief prenataal verlof Principes Op verzoek Andere mogelijke verlengingen De geboorte van een meerling: bijkomende verlenging Verlenging wanneer het pasgeboren kind in het ziekenhuis moet blijven Verlenging ingeval van arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval tijdens de periode van het zwangerschapsverlof Verlofdagen van postnatale rust ANDERE ARBEIDSRECHTELIJKE GEVOLGEN Samenloop met een andere schorsing Algemene principes inzake samenloop van schorsingen Samenloop van moederschapsverlof en ziekte Arbeidsduur Opzeggingstermijn Proefperiode Feestdagen 90 AFDELING 5 OMZETTING VAN MOEDERSCHAPSVERLOF IN VADERSCHAPSVERLOF ALGEMEEN TOEPASSINGSGEBIED OVERLIJDEN VAN DE MOEDER Principe Duur Kennisgeving HOSPITALISATIE VAN DE MOEDER Principe 95 6

5 4.2. Duur Kennisgeving ONTSLAGBESCHERMING Principe Duur en einde Draagwijdte van de ontslagbescherming Sanctie Principe Bijzondere ontslagvergoeding Gewone ontslagvergoeding ANDERE ARBEIDSRECHTELIJKE GEVOLGEN Samenloop met een andere schorsing Arbeidsduur Opzeggingstermijn Proefperiode Feestdagen 102 AFDELING 6 BORSTVOEDINGSPAUZES ALGEMEEN TOEPASSINGSGEBIED TOEPASSINGSVOORWAARDEN Periode Duur en tijdstip(pen) Plaats Kennisgeving Bewijs ONTSLAGBESCHERMING 110 7

6 4.1. Principe Duur en einde Draagwijdte van de ontslagbescherming Sanctie Principe Bijzondere ontslagvergoeding Gewone ontslagvergoeding ANDERE ARBEIDSRECHTELIJKE IMPLICATIES Arbeidsduur Opzeggingstermijn Proefperiode 113 AFDELING 7 MOEDERSCHAPSVERZEKERING JURIDISCH KADER RECHTHEBBENDEN TOEKENNINGSVOORWAARDEN Wachttijd Stopzetting van alle activiteit in een periode van moederschapsbescherming ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN MOEDERSCHAPSUITKERING Principe Bedrag Tijdens de eerste 30 dagen van de bevallingsrust Vanaf de 31e dag van de bevallingsrust Tijdens een periode van profylactisch verlet of aanpassing van de arbeid met loonverlies, gelegen buiten de periode van bevallings-rust (art. 42, 43 en 43bis van arbeidswet) Bij omzetting van moederschapsrust in vaderschapsverlof 125 8

7 6. OMZETTING VAN EEN PERIODE VAN GEWAARBORGD LOON IN BEVALLINGSRUST BORSTVOEDINGSPAUZES 128 BIJLAGEN 129 BIJLAGE 1: NIET-LIMITATIEVE LIJST VAN AGENTIA, PROCEDÉS EN ARBEIDSOMSTANDIG-HEDEN BEDOELD IN ARTIKEL 4 VAN HET KB VAN 2 MEI 1995 INZAKE MOEDERSCHAPSBESCHERMING 129 BIJLAGE 2: LIJST VAN DE VERBODEN AGENTIA EN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN BEDOELD IN ARTIKEL 7, TWEEDE LID, VAN HET KB VAN 2 MEI 1995 INZAKE MOEDERSCHAPSBESCHERMING 131 BIJLAGE 3: FORMULIER VOOR EEN VERZOEK OM GEZONDHEIDSTOEZICHT OVER DE WERKNEMERS 135 BIJLAGE 4: FORMULIER VOOR DE GEZONDHEIDSBEOORDELING 137 BIJLAGE 5: FORMULIER VAN BEROEP TEGEN DE BESLISSING VAN DE PREVENTIEADVISEUR- ARBEIDSGENEESHEER 141 BIJLAGE 6: NUTTIGE ADRESSEN VOOR VERDERE INLICHTINGEN 142 9

I. VERLOFMOGELIJKHEDEN VOOR ZWANGERE VROUWEN EN JONGE OUDERS

I. VERLOFMOGELIJKHEDEN VOOR ZWANGERE VROUWEN EN JONGE OUDERS Informatief SOCIALE RECHTEN EN PLICHTEN I.V.M. ZWANGERSCHAP I. VERLOFMOGELIJKHEDEN VOOR ZWANGERE VROUWEN EN JONGE OUDERS 1. MOEDERSCHAPSVERLOF Het moederschapsverlof bedraagt 15 weken (19 weken bij een

Nadere informatie

Vademecum Ongeplande Zwangerschap

Vademecum Ongeplande Zwangerschap Vademecum Ongeplande Zwangerschap Sociale en juridische informatie i.v.m. ongeplande zwangerschap crz Kapucijnenvoer 33 3000 Leuven 016 33 69 54 www.crz.be Voorwoord Sinds de wet op zwangerschapsafbreking

Nadere informatie

VOORWOORD... 2 DANK... 3 HET BESLISSINGSPROCES... 9. 1 Enkele begrippen en cijfers... 9. 2 Kenmerken van het beslissingsproces...

VOORWOORD... 2 DANK... 3 HET BESLISSINGSPROCES... 9. 1 Enkele begrippen en cijfers... 9. 2 Kenmerken van het beslissingsproces... Voorwoord Sinds de wet op zwangerschapsafbreking (wet van 3 april 1990) in voege trad, werden nieuwe eisen gesteld aan de hulpverlening aan ongewenst zwangere vrouwen. Deze wet schrijft voor dat de ongewenst

Nadere informatie

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 INHOUD 1 Wettelijke bescherming van het moederschap 3 2 Kennisgeving en aangifte van de geboorte 8

Nadere informatie

Zwangerschap en geboorte

Zwangerschap en geboorte Zwangerschap en geboorte Wettelijke regeling maart 2015 2 Inhoud De eerste vijf maanden 4 Kennisgeving van de zwangerschap 4 Werkverwijdering 4 Afwezigheid op het werk voor zwangerschapsonderzoeken 4 Vanaf

Nadere informatie

PRAKTIJKBOEK ONTSLAG

PRAKTIJKBOEK ONTSLAG ARBEIDSOVEREENKOMSTEN PRAKTIJKBOEK ONTSLAG uitgave 2012 Advocatenkantoor Claeys & Engels (bijgewerkt tot 27 februari 2012) Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk # 2012 Wolters Kluwer Belgium NV

Nadere informatie

Inhoud. VOORWOORD... v. AFKORTINGEN... xix

Inhoud. VOORWOORD... v. AFKORTINGEN... xix VOORWOORD............................................................. v AFKORTINGEN........................................................... xix DEEL I. INLEIDING WAT IS SOCIAAL RECHT?..................................................

Nadere informatie

wegwijs in de stageovereenkomst

wegwijs in de stageovereenkomst wegwijs in de stageovereenkomst WEGWIJS IN DE STAGEOVEREENKOMST een leidraad voor cursisten-stagiairs en ondernemingshoofden Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Vlaanderen Deze wegwijs geldt als

Nadere informatie

9. Einde van de overeenkomst

9. Einde van de overeenkomst 9. Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om dringende redenen.

Nadere informatie

wegwijs in de stageovereenkomst

wegwijs in de stageovereenkomst uw opleiding onze zaak wegwijs in de stageovereenkomst Wegwijs in je stageovereenkomst Wegwijs in de stageovereenkomst een leidraad voor cursisten-stagiairs en ondernemingshoofden Deze wegwijs geldt als

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN --------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

NEDERLANDSE GRENSARBEIDERS in BELGIË

NEDERLANDSE GRENSARBEIDERS in BELGIË SECRETARIAAT-GENERAAL SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Voorlichtingsbrochure ten behoeve van NEDERLANDSE GRENSARBEIDERS in BELGIË Uitgave 2012 Een nieuwe website voor Belgische en Nederlandse grensarbeiders Uw gids

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ----------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- Zitting van 27 juni 2012 --------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

Sectorale Sociale Gids Horeca

Sectorale Sociale Gids Horeca Sectorale Sociale Gids Horeca Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden gekopieerd, opgeslagen in een elektronische database of openbaar gemaakt worden, op welke manier ook, zonder

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

SECTORAAL AKKOORD CONTRACTUELEN VRT 2009-2011

SECTORAAL AKKOORD CONTRACTUELEN VRT 2009-2011 Vlaamse Radio- en Televisieomroep directie HR SECTORAAL AKKOORD CONTRACTUELEN VRT 2009-2011 Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied en geldigheidsduur Artikel 1 De bepalingen van dit sectoraal akkoord, hierna

Nadere informatie

De preventie van psychosociale risico s op het werk

De preventie van psychosociale risico s op het werk De preventie van psychosociale risico s op het werk Lieve Ponnet (Adviseur-generaal) Evy Hilderson (attaché jurist) Afdeling normen welzijn op het werk Algemene directie humanisering van de arbeid FOD

Nadere informatie

Nummer van neerlegging bij de Inspectie van Sociale Wetten:

Nummer van neerlegging bij de Inspectie van Sociale Wetten: Goedgekeurd op het entiteitsoverlegcomité van 2 juni 2015. Dit arbeidsreglement vervangt de versie van 1 juli 2007. Nummer van neerlegging bij de Inspectie van Sociale Wetten: arbeidsreglement Kind en

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602KG De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Federgon-brochure aangeboden aan de klant-gebruikers Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue

Nadere informatie

cc c e c n e t n Jaarlijkse vakantie

cc c e c n e t n Jaarlijkse vakantie ccent Jaarlijkse vakantie Inleiding Algemene bepalingen 2 Toepassingsgebied 2 Begrippen 4 Tijdstip van de jaarlijkse vakantie 5 - Collectief of individueel akkoord 5 - Regels van toepassing op de collectieve

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID --------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

Nadere informatie

Het tijdskrediet eindeloopbaan CAO nr. 103 Nieuwe reglementering

Het tijdskrediet eindeloopbaan CAO nr. 103 Nieuwe reglementering Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Het tijdskrediet eindeloopbaan

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

GIDS VOOR GRENSARBEIDERS

GIDS VOOR GRENSARBEIDERS GIDS VOOR GRENSARBEIDERS Werken in Frankrijk, Wonen in België Met de steun van de Europese Unie INHOUDSOPGAVE Fiche 1 Fiche 2 Fiche 3 Fiche 4 Fiche 5 Fiche 6.1 Fiche 6.2 Fiche 6.3 Fiche 7 Fiche 8 Fiche

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 109 -----------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 109 ----------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 109 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 12 februari 2014 ----------------------------------------------------

Nadere informatie

Scenario 1: volledige werkloosheid

Scenario 1: volledige werkloosheid Scenario 1: volledige werkloosheid Inleiding In toepassing van artikel 137 van het KB van 25.11.1991 bent u verplicht bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst, ongeacht van wie het initiatief uitgaat,

Nadere informatie

TIJDSKREDIET DÉ VOLLEDIGE GIDS STIJN COPPENS I MONICA DE JONGHE I GRIET VANDEWALLE 50 EUR

TIJDSKREDIET DÉ VOLLEDIGE GIDS STIJN COPPENS I MONICA DE JONGHE I GRIET VANDEWALLE 50 EUR TIJDSKREDIET DÉ VOLLEDIGE GIDS STIJN COPPENS I MONICA DE JONGHE I GRIET VANDEWALLE 50 EUR VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Stefan Maes, Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel PUBLICATIEVERANTWOORDELIJKE Stefan Maes

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht

Het nieuwe ontslagrecht Het nieuwe ontslagrecht Philippe Stienon, Marleen Porré en Marc Junius Het nieuwe ontslagrecht Verantwoordelijke uitgever: Robert de Mûelenaere Redactie: Philippe Stienon met de medewerking van Marleen

Nadere informatie

Inhoud. Maart 2009. Onthaalouders aangesloten bij een dienst voor opvanggezinnen 3

Inhoud. Maart 2009. Onthaalouders aangesloten bij een dienst voor opvanggezinnen 3 Inhoud Maart 2009 I Onthaalouders aangesloten bij een dienst voor opvanggezinnen 3 1. Wat betekent werken als onthaalouder bij een dienst? 3 2. Voorwaarden om aan te sluiten bij een dienst 3 3. Vergoeding

Nadere informatie