DATUM AANPASSING VERSIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DATUM AANPASSING VERSIE"

Transcriptie

1 Vastgesteld d.d. Openbaar verslag van de 789 e vergadering van het 3 oktober 2013 College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, donderdag 29 augustus 2013 te Utrecht DATUM AANPASSING VERSIE Eerste versie openbaar verslag Aanpassing betreft de agendapunten: 2.a, 3.1.c, 3.1.d, 3.2.e, 3.2.g, 3.2.k, 3.2.l, 3.3.c, 3.3.d, 3.3.e, 4.1.c, en de actiepuntenlijst. Voor de volgende agendapunten is nog geen definitief besluit genomen: 2.b, 3.1.a, 3.2.a, 3.2.b, 3.2.c, 3.2.d, 3.2.f, 3.2.h, 3.2.j, 3.2.m, 3.3.a, 3.3.b, 3.3.f Opening 1.1.a Belangenconflicten 1.2 Vaststellen agenda 1.3 Collegeverslagen en actiepunten 1.3.a Concept verslag van 786 e vergadering 17 juli b Concept verslag van 787 e vergadering 01 augustus c Concept verslag van 788 e vergadering 14 augustus d Actiepuntenlijst Collegevergadering 1.4 Mededelingen, Actuele zaken, Tour de table, Persberichten 1.4.a Overzicht Juridische Zaken 1.4.b Overzicht Pers contacten 2 Bezwaarschriftencommissie 2.a Beslissing op bezwaar Salmeterol IPS 2.b Discussie over een product met graspollen als werkzaam bestanddeel en ATC code V01A = allergens via de nationale procedure 3 Producten 3.1 Producten Europees (NL=(Co-)Rapporteur of NL=RMS) 3.1.a Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met peginterferon beta-1a als werkzaam bestanddeel en ATC code L03A = immunostimulants via de centrale procedure 3.1.b Agendapunt vervallen 3.1.c Esmya ulipristal Gynaecologie 3.1.d Translarna ataluren Spierdystrofie 3.2 Producten Europees (overigen) 3.2.a Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met balugrastim als werkzaam bestanddeel waarvoor nog geen ATC is toegekend via de centrale procedure 3.2.b Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met obinutuzumab als werkzaam bestanddeel waarvoor nog geen ATC is toegekend via de centrale procedure 3.2.c Consulatie voor een aanvraag van een medisch hulpmiddel dat een 789e Collegevergadering 29 augustus pagina 1

2 geneesmiddelcomponent bevat via de centrale procedure 3.2.d Aanvraag voor een variatie in de handelsvergunning voor een product met vinflunine als werkzaam bestanddeel en ATC code L01C = plant alkaloids and other natural products via de centrale procedure 3.2.e Pradaxa dabigatran Cardiovasculair 3.2.f Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met sofosbuvir als werkzaam bestanddeel en waarvoor nog geen ATC is toegekend via de centrale procedure 3.2.g Sovriad simeprevir Hepatitis C 3.2.h Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met octenidine en 2- phenoxyethanol als werkzame bestanddelen en ATC code D08A = antiseptics and disinfectants via de decentrale procedure 3.2.i 3.2.j 3.2.k 3.2.l 3.2.m Agendapunt vervallen Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met umeclidinium als werkzaam bestanddeel en ATC code R03B = other drugs for obstructive airway diseases, inhalants via de centrale procedure Ontwerp HMPC kruidenmonografie Phaseolus vulgaris (gewone boon) Phaseolus vulgaris, fructus sine semine (gewone boon) Urologie Ontwerp HMPC kruidenmonografie Rubus idaeus (frambozenblad) Rubus idaeus, folium (frambroosblad) Menstruatiepijn, mond-keelholte, diarree Ontwerp Kruidenmonografie voor een kruidenbereiding met panax ginseng, radix (ginsengwortel) als werkzaam bestanddeel waarvoor geen ATC is toegekend via de centrale procedure 3.3 Producten Nationaal 3.3.a Classificatie afleverstatus voor een product met diclofenac als werkzaam bestanddeel en ATC code M01A = antiinflammatory and antirheumatic products, non steriods via de nationale procedure 3.3.b Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met aesculus hippocastanum L., dry extract (DER 5-7:1) als werkzaam bestanddeel en ATC code C05 = vasoprotectives via de nationale procedure 3.3.c Nexium Control esomeprazol Gastro-intestinaal 3.3.d A Vogel Famosan Salvia gedroogde tinctuur van de verse bovengrondse delen van Salvia officinalis L. (DER 1:17-18) Overgangsklachten 3.3.e Codeïne codeïne Milde tot matige pijn 3.3.f Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met trospium als werkzaam bestanddeel en ATC code G04B = urologicals via de nationale procedure 4 Geneesmiddelenbewaking 4.1 Producten in het kader van geneesmiddelenbewaking 4.1.a PRAC-agenda 2-5 september 2013 (geen verslag ivm zomerreces) 4.1.b Lareb Kwartaalbericht 3 e kwartaal c Artikel 31 arbitrageprocedure: Short-Acting Beta Agonists (SABAs) in any obstetric indication salbutamol, fenoterol, terbutaline, ritodrine, hexoprenaline, isoxsuprine Obstetrie 4.2 Overige zaken in het kader van geneesmiddelenbewaking 5 Verslagen voor intern gebruik 789e Collegevergadering 29 augustus pagina 2

3 6 Adviezen, Wetenschappelijke zaken en Beleidszaken 6.1 Wetenschappelijke Adviezen 6.2 Note for Guidances (draft) besprekingen 6.2.a Guideline on the pharmacokinetic and clinical evaluation of modified release dosage forms 6.3 Drug Regulatory Science / Wetenschappelijke zaken 6.4 Beleidszaken (niet-productgebonden) 6.5 Pediatrische Onderzoeksplannen (PIP s) 7 Rondvraag 8 Sluiting 9 Ter kennisneming 9.a Beoordelingsbeleid CBG 789e Collegevergadering 29 augustus pagina 3

4 Agendapunt 1.1 Opening De voorzitter opent de 789 e Collegevergadering en heet alle aanwezigen welkom. Agendapunt 1.1.a Belangenconflicten Collegelid Russel meldt dat hij in het verleden subsidie heeft ontvangen van de firma betrokken bij agendapunt 3.2.g. Op basis van het integriteitbeleid besluit de voorzitter dat er sprake is van een mogelijk belangenconflict. Collegelid Russel zal niet deelnemen aan de discussie, slotberaadslaging, en eventuele stemming over dit agendapunt. Agendapunt 1.2 Vaststelling agenda De agendavolgorde is gewijzigd. De agendapunten 3.1.b en 3.2.i zijn vervallen. Agendapunt 4.1.a en 4.1.b worden besproken na 1.4.b. Daarna wordt de agenda vervolgd vanaf 2.a tot 3.1.a. Vervolgens 3.1.d en 3.1.c t/m 3.2.e en 6.2.a. Na de pauze wordt de vergadering hervat met 6.3.a en vervolgens wordt de agenda zonder wijziging in volgorde voortgezet. Met inachtneming van deze wijzigingen wordt de agenda vastgesteld. Agendapunt 1.3 Collegeverslagen en actiepunten Agendapunt 1.3.a Concept verslag van 786 e Collegevergadering d.d. 17 juli 2013 Er is een aantal wijzigingen voorgesteld. Met inachtneming van deze opmerkingen wordt het verslag goedgekeurd. Agendapunt 1.3.b Concept verslag van 787 e Collegevergadering d.d. 01 augustus 2013 Er is een aantal wijzigingen voorgesteld. Met inachtneming van deze opmerkingen wordt het verslag goedgekeurd. Naar aanleiding van agendapunt 3.2.a in dit Collegeverslag wordt gevraagd naar de huidige stand van zaken. Een deel van de informatie blijft vertrouwelijk tot een definitief besluit is genomen over het geneesmiddel geagendeerd onder agendapunt 3.2.a in de 787 e Collegevergadering. Agendapunt 1.3.c Concept verslag van 788 e Collegevergadering d.d. 14 augustus 2013 Er is een aantal wijzigingen voorgesteld. Met inachtneming van deze opmerkingen wordt het verslag goedgekeurd. Agendapunt 1.3.d Actiepuntenlijst De actiepuntenlijst is besproken. Agendapunt 1.4 Mededelingen, Actuele zaken, Tour de table, Persberichten Afscheid Collegelid Taminiau Collegelid Taminiau neemt afscheid van het College en is deze Collegevergadering voor de laatste keer aanwezig als Collegelid. Het College bedankt Collegelid Taminiau voor zijn zeer gewaardeerde inzet gedurende de afgelopen jaren. Afscheid mevr. Van Zwieten Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) Mevr. Van Zwieten heeft afscheid genomen als lid van de CMHP. Dhr. De Graeff is haar vervanger. Dhr. Hillege wordt alternate CHMP lid. 789e Collegevergadering 29 augustus pagina 4

5 Roulatie hoofden primaire proces Op 1 september 2013 wordt er binnen een deel van de afdelingen bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) die betrokken zijn bij het primaire proces een wijziging in de leidinggevenden doorgevoerd. De leidinggevenden van Farmaco Therapeutische (FT) groepen 1 tot en met 4; Farmacologische, Toxicologische, -en Biotechnologische Beoordeling (FTBB); en Chemisch-Farmaceutische Beoordeling (CFB) worden onderling gerouleerd. De overige afdelingen behouden hun huidige leidinggevende. Daarnaast is een nieuwe afdeling opgericht; het Regulatoir Informatie Centrum (RIC). Bij deze afdeling worden alle Regulatory Project Officers (RPO s) en Medewerkers Informatievoorziening (MI s) ondergebracht. Dhr. Salomons is benoemd tot kwartiermaker en beoogd afdelingshoofd van deze nieuwe afdeling. Nieuw afdelingshoofd Farmaco Therapeutische (FT) groep 3 Dhr. Schrijvers is benoemd tot afdelingshoofd van FT-3. Agendapunt 1.4.a Overzicht Juridische Zaken Ontwikkelingen sinds de vorige vergadering, en zaken die komende maand gaan spelen zijn toegelicht. Agendapunt 1.4.b Overzicht Pers contacten Het betreft een overzicht van de perscontacten van de afdeling Voorlichting en Communicatie uit de periode van 30 mei 2013 t/m 22 augustus Een dergelijk overzicht wordt eens per twee maanden ter informatie aan College verstrekt. In de zomerperiode zijn er (gebruikelijk) minder persverzoeken. Het CBG heeft in de afgelopen periode meegewerkt aan diverse persvragen van kranten, radio en televisie. Er waren onder meer vragen over Ranbaxy, en over het uit patent lopen van sildenafil (Viagra). Verder was er ruimschoots aandacht voor het nieuwe Strategisch Business Plan (SBP) van het CBG en de tentoonstelling Pillen en Poeders in het Boerhaave museum n.a.v. het 50-jarig bestaan van het College. Voorzitter Bert Leufkens heeft ook een interview gegeven aan BNR Nieuwsradio over deze laatste twee onderwerpen. Enkele journalisten bezochten ook de Collegedag van het CBG op 5 juni j.l. Agendapunt 2 Bezwaarschriftencommissie Agendapunt 2.a Beslissing op bezwaar Salmeterol IPS Het betreft een bezwaar van de firma tegen de weigering van een parallelhandelsvergunning voor het geneesmiddel Salmeterol IPS 25 Inhalator CFKvrij, aërosol, suspensie, 25 microgram per dosis. De bezwaren behelzen regulatoire, juridische en medisch-farmaceutische aspecten. Het College besloot de initiële aanvraag voor dit geneesmiddel te weigeren, aangezien de samenstelling van Salmeterol IPS niet nagenoeg gelijk is aan die van het Nederlandse referentiegeneesmiddel. Ook de indicatie komt niet overeen. Het College ziet geen reden om zijn standpunt te wijzigen. De firma heeft niet aangetoond dat het product gelijk of nagenoeg gelijk is aan het referentiegeneesmiddel. Hieruit volgt ook het bezwaar over de indicatie. Het College benadrukt dat de bewijslast bij de firma ligt. Het College neemt het voorstel van de bezwaarschriftencommissie over en verklaart het bezwaar ongegrond. Agendapunt 2.b Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 789e Collegevergadering 29 augustus pagina 5

6 Agendapunt 3 Agendapunt 3.1 Producten Producten Europees (NL = (Co)-Rapporteur of NL = RMS) Agendapunt 3.1.a Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 789e Collegevergadering 29 augustus pagina 6

7 Agendapunt 3.1.c Esmya Productnaam Werkzaam bestanddeel Farmaceutische vorm en sterkte Indicatiegebied ATC-code Procedure Esmya ulipristal tabletten: 5 mg RVG-nummer Zaaknummer Gynaecologie G03XB02 Centrale procedure: Rapporteur = Zweden, Co-Rapporteur = Nederland Het betreft de 1 e ronde van een variatie via de centrale procedure voor een aanpassing van de indicatie: Ulipristal acetate is indicated for pre-operative treatment of moderate to severe symptoms of uterine fibroids in adult women of reproductive age. The duration of treatment is limited to 3 months (see section 4.4). Te verwijderen tekst is doorgehaald. Klinische onderzoeken Tijdens de initiële aanvraag waren er geen lange termijn veiligheidsdata beschikbaar, waarna werd besloten de indicatie te beperken tot drie maanden. Uitbreiding van de behandelduur met de mogelijkheid voor een tweede behandeling van drie maanden geeft een flexibiliteit die nodig kan zijn indien de operatie uitgesteld moet worden of indien de wachttijd tot de operatie langer is dan drie maanden. Inmiddels zijn door de firma twee klinische studies ingediend waarin de veiligheid van een viermaal drie maanden behandeling is onderzocht. De resultaten van deze studies laten zien dat de veiligheid voor over langere termijn gewaarborgd is. Een van de ingediende studies betreft een extensie van een studie ingediend voor de initiële aanvraag. Deze extensie bevat minder patiënten dan de oorspronkelijke studie. Mogelijk is hierdoor sprake van een positieve bias. De firma wordt gevraagd dit te bediscussiëren. Verder zijn beide klinische studies uitgevoerd met de 10 mg sterkte, terwijl alleen de 5 mg sterkte op de markt is. De firma dient aan te tonen dat de ingediende data over werkzaamheid van de 10 mg sterkte relevant zijn voor de 5 mg sterkte. Conclusie Het College is positief ten aanzien van deze indicatie voor dit geneesmiddel, op voorwaarde dat de nog openstaande vragen voldoende worden beantwoord. 789e Collegevergadering 29 augustus pagina 7

8 Agendapunt 3.1.d Translarna Productnaam Werkzaam bestanddeel Farmaceutische vorm en sterkte Indicatiegebied ATC-code Procedure Translarna ataluren RVG-nummer --- Zaaknummer granulaat voor orale suspensie: 125 mg, 250 mg, 1000 mg, Erfelijke spierziekten V03A Centrale procedure: Rapporteur = Nederland, Co-Rapporteur = Spanje Het betreft de 2 e ronde van een aanvraag via de centrale procedure voor de indicatie: Translarna is indicated for the treatment of Duchenne muscular dystrophy resulting from a nonsense mutation in the dystrophin gene, in patients aged 5 years and older. The presence of a nonsense mutation in the dystrophin gene should be determined by genetic testing. De 1 e ronde van de aanvraag is besproken in de 775 e Collegevergadering (d.d. 31 januari 2013). Het College kwam toen tot de volgende conclusie: Het College is negatief ten aanzien van dit geneesmiddel. Major objections resteren over de werkzaamheid. Werkzaamheid wordt alleen gezien bij de laagste sterkte en wordt niet bevestigd door een effect op de secundaire eindpunten, en de patiëntenpopulatie die is onderzocht komt niet overeen met de voorgestelde indicatie. Kwaliteit Er resteren een aantal vragen over het productieproces. Non-klinische onderzoeken De firma claimt dat Ataluren de readthrough stimuleert van een stop codon veroorzaakt door een nonsense mutatie. De farmacodynamische onderbouwing voor deze claim blijft hypothetisch; het wetenschappelijk bewijs vertoont nog veel onzekerheden. Verder blijft de claim dat sprake is van een klokvormige dosis respons curve onvoldoende onderbouwd. Klinische onderzoeken Het College blijft van mening dat het bewijs voor werkzaamheid te zwak is. De klinische relevantie van de werkzaamheid is niet evident. Het is de vraag of de verbetering in de Walking Test (6MWT) ook als verbetering wordt ervaren door patiënten. De externe validiteit van studieresultaten die wijzen op werkzaamheid is voor de niet-ambulante patiënten onvoldoende onderbouwd met data. Het is onzeker of ataluren een klinisch relevant effect heeft op de sterk gereduceerde spiermassa in de bovenste ledematen van niet-ambulante patiënten. Het is onduidelijk wat de klinische relevantie van het effect is in patiënten met een vergevorderd stadium van dystrofie die bv. in een rolstoel zitten en alleen hun armen kunnen gebruiken. Het vermeende werkingsmechanisme is nog onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd. Over bovenstaande kwesties zijn major objections geformuleerd. Conclusie Het College blijft negatief ten aanzien van dit geneesmiddel. Major objections resteren over de werkzaamheid. De werkzaamheid is onvoldoende onderbouwd, en er zijn twijfels over de robuustheid van de data, de klinische relevantie, en over de patiëntenpopulatie die baat heeft bij dit geneesmiddel. 789e Collegevergadering 29 augustus pagina 8

9 Agendapunt 3.2 Producten Europees (overigen) Agendapunt 3.2.a Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. Agendapunt 3.2.b Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. Agendapunt 3.2.c Op grond van commerciële overwegingen blijft dit agendapunt vertrouwelijk. Agendapunt 3.2.d Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 789e Collegevergadering 29 augustus pagina 9

10 Agendapunt 3.2.e Pradaxa Productnaam Werkzaam bestanddeel Farmaceutische vorm en sterkte Indicatiegebied ATC-code Procedure Pradaxa dabigatran harde capsules: 75 mg, 110 mg en 150 mg Cardiovasculair B01AE07 Centrale procedure: Rapporteur = Denemarken, Co-Rapporteur = Frankrijk RVG-nummer 73882, 73883, Zaaknummer Het betreft de 1 e ronde van een variatie via de centrale procedure voor een uitbreiding van de indicatie voor de tweemaal daagse (BID) dosering van de 150 mg sterkte: Treatment of acute deep vein thrombosis (DVT) and/or pulmonary embolism (PE) and prevention of related death; Prevention of recurrent deep vein thrombosis (DVT) and/or pulmonary embolism (PE) and related death. Op dit moment is dabigatran geregistreerd in de volgende sterktes voor: 75 mg/110 mg BID - Primary prevention of venous thromboembolic events in adult patients who have undergone elective total hip replacement surgery or total knee replacement surgery. 110 mg/150 mg BID - Prevention of stroke and systemic embolism in adult patients with nonvalvular atrial fibrillation with one or more of the following risk factors: Previous stroke, transient ischemic attack, or systemic embolism (SEE) Left ventricular ejection fraction < 40 % Symptomatic heart failure, New York Heart Association (NYHA) Class 2 Age 75 years Age 65 years associated with one of the following: diabetes mellitus, coronary artery disease, or hypertension. Klinische onderzoeken De werkzaamheid van dabigatran bij de twee voorgestelde indicaties is onderzocht in drie klinische studies door deze te vergeleken met de werkzaamheid van comparator warfarine. De resultaten van deze studies suggereren dat dabigatran non-inferior is aan warfarine. Er worden echter vraagtekens gezet bij de gehanteerde marge voor non-inferiority en bij de kwaliteit van de toegepast warfarine behandelingen. Gelet op de impact die deze beide factoren kunnen hebben op non-inferiority, is het College van mening dat op basis van de huidige beschikbare data werkzaamheid van dabigatran voor de aangevraagde indicatie uitbreiding onvoldoende is onderbouwd. Hierover zijn verschillende major objections geformuleerd. Conclusie Het College is negatief ten aanzien van deze indicaties voor dit geneesmiddel. Major objections resteren over de werkzaamheid. Werkzaamheid is onvoldoende onderbouwd bij de voorgestelde indicaties. 789e Collegevergadering 29 augustus pagina 10

11 Agendapunt 3.2.f Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 789e Collegevergadering 29 augustus pagina 11

12 Agendapunt 3.2.g Sovriad Productnaam Werkzaam bestanddeel Farmaceutische vorm en sterkte Indicatiegebied ATC-code Procedure Sovriad simeprevir RVG-nummer Zaaknummer harde capsule: 150 mg Hepatitis C J05AE Centrale procedure: Rapporteur = Spanje, Co-Rapporteur = Italië Het betreft de 1 e ronde van een aanvraag via de centrale procedure voor de indicatie: For the treatment of chronic hepatitis C (CHC) genotype 1 or genotype 4 infection, in combination with peginterferon alfa and ribavirin, in adults with compensated liver disease (including cirrhosis) with or without human immunodeficiency virus-1 (HIV-1) co-infection who are treatment-naïve or who have failed previous interferon therapy (pegylated or non-pegylated) with or without ribavirin. Kwaliteit De firma claimt dat simeprevir een New Active Substance (NAS) is. Het College vindt dat deze claim onvoldoende is onderbouwd met data. Non-klinische onderzoeken Er zijn geen aanvullende opmerkingen. Klinische onderzoeken Werkzaamheid bij genotype 1 CHC patiënten is aangetoond. In een aantal subgroepen is werkzaamheid echter onvoldoende aangetoond: Bij patiënten met de Q80K mutatie en genotype 1a CHC is er qua werkzaamheid geen verschil ten opzichte van placebo. De data over patiënten die ook zijn geïnfecteerd met het Human immunodeficiency virus (HIV) zijn onvoldoende om vermelding van with or without human immunodeficiency virus-1 (HIV-1) co-infection in de indicatie te rechtvaardigen. Data over de virale respons bij genotype 4 CHC patiënten suggereren samenhang tussen de respons bij genotype 1 en genotype 4. Echter, op basis van de huidige beschikbare in-vitro data kan niet worden geconcludeerd dat de in vitro activiteit consistent is tussen genotype 1 en genotype 4. Bovenstaande kwesties zijn geformuleerd als major objections. Conclusie Het College is negatief ten aanzien van dit geneesmiddel. Major objections resteren over de werkzaamheid. Niet voor alle subgroepen vermeld in de indicatie is werkzaamheid aangetoond. 789e Collegevergadering 29 augustus pagina 12

13 Agendapunt 3.2.h Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. Agendapunt 3.2.j Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 789e Collegevergadering 29 augustus pagina 13

14 Agendapunt 3.2.k Ontwerp HMPC kruidenmonografie Phaseolus vulgaris (gewone boon) Productnaam Ontwerp HMPC kruidenmonografie Phaseolus vulgaris (gewone boon) Werkzaam Phaseolus vulgaris, fructus sine semine (gewone boon) bestanddeel Farmaceutische kruidenthee: 2,5 mg in 150 ml kokend water vorm en sterkte Indicatiegebied Urologie ATC-code Niet toegekend Procedure --- RVG-nummer n.v.t. Zaaknummer Het betreft een ontwerp-monografie voor een kruidenbereiding van een plant die niet als kruidengeneesmiddel bij het College bekend is, of die vroeger is ingeschreven. Voor de monografie wordt op basis van traditioneel gebruik de volgende indicatie voorgesteld: Traditional herbal medicinal used to increase the amount of urine to achieve flushing of the urinary tract as an adjuvant in minor urinary tract complaints, the use is exclusively based upon long-term use. Er zijn onvoldoende data voor well-established use. Een kwantitatieve toename in urine-uitscheiding is niet aangetoond, en een verklaring voor dit effect ontbreekt. Het College vindt het opnemen van to increase the amount of urine in de indicatie daarom niet acceptabel. Conclusie Het College is positief ten aanzien van deze indicatie op basis van traditioneel gebruik voor Phaseolus vulgaris, fructus sine semine, op voorwaarde dat de indicatie als volgt wordt aangepast: Traditional herbal medicinal product used to increase the amount of urine to achieve flushing of the urinary tract as an adjuvant in minor urinary tract complaints, the use is exclusively based upon long-term use. Te verwijderen tekst is doorgehaald. 789e Collegevergadering 29 augustus pagina 14

15 Agendapunt 3.2.l Ontwerp HMPC kruidenmonografie Rubus idaeus (frambozenblad) Productnaam Ontwerp Kruidenmonografie voor Rubus idaeus (frambozenblad) Werkzaam Rubus idaeus, folium (frambroosblad) bestanddeel Farmaceutische diversen vorm en sterkte Indicatiegebied Menstruatiepijn, mond-keelholte, diarree ATC-code Niet toegekend Procedure --- RVG-nummer n.v.t. Zaaknummer Het betreft een ontwerp-monografie voor een kruidenbereiding van een plant die niet als kruidengeneesmiddel bij het College bekend is, of die vroeger is ingeschreven. Voor de monografie wordt op basis van traditioneel gebruik de volgende indicatie voorgesteld: Traditional herbal medicinal product 1. for the symptomatic relief of minor spasm associated with menstrual periods. 2. for the symptomatic treatment of inflammation of the mouth or throat. 3. for the symptomatic treatment of mild diarrhoea the use is exclusively based upon long-term use. Er zijn onvoldoende data voor well-established use. Het College vindt indicatie 1 acceptabel. Voor indicatie 2 dient inflammation te worden vervangen door mild irritation. Over indicatie 3 is het College van mening dat for the symptomatic treatment of vervangen dient te worden door that can be used in case of mild diarrhea when causal treatment is not possible. Het College stelt deze wijzigingen voor omdat de oorspronkelijke bewoording claims bevat die niet wetenschappelijk zijn onderbouwd. Bovendien voldoen de termen symptomatic treatment of diarrhea en inflammation niet aan de eis dat voor een traditioneel kruidengeneesmiddel geen medisch advies of diagnose noodzakelijk mag zijn. Conclusie Het College is positief ten aanzien van deze indicaties op basis van traditioneel gebruik voor Rubus idaeus, op voorwaarde dat deze als volgt worden aangepast: Traditional herbal medicinal product 1. for the symptomatic relief of minor spasm associated with menstrual periods. 2. for the symptomatic treatment of inflammation mild irritation of the mouth or throat. 3. for the symptomatic treatment that can be used in case of mild diarrhea when causal treatment is not possible. the use is exclusively based upon long-term use. Te verwijderen tekst is doorgehaald, toe te voegen tekst is onderstreept. 789e Collegevergadering 29 augustus pagina 15

16 Agendapunt 3.2.m Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. Agendapunt 3.3 Producten Nationaal Agendapunt 3.3.a Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. Agendapunt 3.3.b Op grond van commerciële overwegingen blijft dit agendapunt vertrouwelijk. 789e Collegevergadering 29 augustus pagina 16

17 Agendapunt 3.3.c Nexium Control Productnaam Nexium Control Werkzaam esomeprazol bestanddeel Farmaceutische maagsapresistente tabletten: 20 mg vorm en sterkte Indicatiegebied Gastro-intestinaal ATC-code A02BC05 Procedure Nationale procedure RVG-nummer Zaaknummer Dit geneesmiddel is goedgekeurd via de centrale procedure. Het betreft hier de wijziging van de afleverstatus van Uitsluitend Recept (UR) naar Uitsluitend Apotheek en Drogist (UAD) via de nationale procedure. De huidige goedgekeurde indicatie is: Voor de kortdurende behandeling van reflux klachten (bijvoorbeeld brandend maagzuur en zure oprispingen) bij volwassenen. Nexium Control heeft dezelfde kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling als het referentie product Nexium 20 mg maagsapresistente tabletten. Nexium heeft afleverstatus UR. Echter, Nexium Control heeft: een beperkte indicatie die overeenkomt met de indicaties van omeprazol en pantaprazol, welke beide de UAD status voeren, een kortere behandelingsduur van maximaal twee weken, en; is verkrijgbaar in verpakkingen van zeven of veertien stuks. Verder is de productinformatie zo veel mogelijk gelijk gehouden met die van het vergelijkbare geneesmiddel omeprazol. Conclusie Het College besluit het geneesmiddel de UAD-afleverstatus toe te kennen. 789e Collegevergadering 29 augustus pagina 17

18 Agendapunt 3.3.d A. Vogel Famosan Salvia Productnaam A. Vogel Famosan Salvia Werkzaam bestanddeel gedroogde tinctuur van de verse bovengrondse delen van Salvia officinalis L. (DER 1:17-18) Farmaceutische vorm en sterkte tabletten: 1 tablet bevat het equivalent van mg vers salieblad Indicatiegebied Overgangsklachten ATC-code Niet toegekend Procedure Nationale procedure RVG-nummer Zaaknummer Het betreft de 2 e ronde van een aanvraag via de nationale procedure voor de indicatie: Traditioneel kruidengeneesmiddel ter vermindering van overgangsklachten zoals het aantal en de heftigheid van opvliegers, nachtelijk zweten en zweetaanvallen rondom de menopauze en ter vermindering van overmatig transpireren. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op traditioneel gebruik en niet op klinisch bewijs. Kwaliteit Er resteren nog enkele bedenkingen ten aanzien van de revalidatie van een assay voor een analytische marker, het opnemen van een specificatie voor radioactiviteit en onderbouwing van de bulk stabiliteit. Veiligheid Het product kan als veilig worden beschouwd. Aanvullende informatie wordt nog gevraagd over een aantal componenten en de bijwerkingen die gepubliceerd zijn door de Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). Het is niet de verwachting dat dit aanvullende veiligheidsissues oplevert. Traditioneel gebruik Voldoende informatie is overlegd ter onderbouwing van het traditioneel gebruik van A. Vogel Famosan Salvia bij overmatig zweten. Bovendien wordt dit deel van de aangevraagde indicatie ondersteund door de Committee on Herbal Medicinal Products HMPC Traditional Use monografie. Het traditioneel gebruik bij overgangsklachten zoals opvliegers en nachtelijk zweten wordt wel beschreven in de literatuur en er zijn ook gegevens overlegd van producten die als zodanig traditioneel gebruikt worden, maar deze producten zijn op de markt buiten de Europese Unie (Zwitserland). De overlegde gegevens laten zien dat het gebruik voor deze indicatie binnen de EU in onbruik is geraakt. Daarom wordt dit deel van de indicatie niet toegestaan. Conclusie Het College besluit akkoord te gaan met het voornemen tot weigering van inschrijving. Voor een deel van de indicatie is traditioneel gebruik niet onderbouwd. 789e Collegevergadering 29 augustus pagina 18

19 Agendapunt 3.3.e Codeïne Productnaam Werkzaam bestanddeel Farmaceutische vorm en sterkte Codeïne codeïne Indicatiegebied ATC-code Procedure RVG-nummer Zaaknummer tabletten: 10 en 20 mg codeïne tabletten: 500 mg paracetamol met 10/20/50 mg codeïne zetpillen: 400 mg acetylsalicylzuur, 50 mg cafeïne, 9.6 mg codeïne Milde tot matige pijn N02AA59 Nationale procedure Diversen Het betreft de implementatie van maatregelen die zijn voortgekomen uit een artikel 31 arbitrageprocedure voor codeïne bevattende geneesmiddelen met een analgetische indicatie. Codeïne bevattende producten zijn in Nederland tot nu toe goedgekeurd voor: De behandeling van lichte tot matige pijn, met het volgende doseervoorschrift voor kinderen vanaf 1 jaar en adolescenten: Kinderen vanaf 1 jaar: 0,5 mg/kg lichaamsgewicht per keer, zo nodig elke 4-6 uur. Bij doses hoger dan 60 mg per keer neemt het effect niet verder toe, wel de kans op bijwerkingen. In de arbitrageprocedure die nu is afgerond is het gebruik beperkt tot kinderen/adolescenten vanaf twaalf jaar. Dit in verband met risico op opioïde overdosering bij ultra-rapid CYP2D6 metabolizers, waarbij codeïne in grote mate wordt omgezet naar morfine. Dit is lijn met de conclusie van het College uit de 778 e Collegevergadering (d.d. 13 maart 2013). Voor de productinformatie zijn in de arbitrageprocedure o.a. de volgende geharmoniseerde teksten vastgesteld: Codeïne is geïndiceerd voor kinderen ouder dan 12 jaar voor de behandeling van acute matige pijn die niet kan worden verlicht door andere pijnstillers zoals alleen paracetamol of alleen ibuprofen. Met de volgende maximale dosering in rubriek 4.2: De aanbevolen dosis codeïne voor kinderen van 12 jaar en ouder moet [dosisbereik nationaal in te vullen] om de 6 uur bedragen, indien nodig verhoogd tot een maximale dagelijkse dosis codeïne van 240 mg. De dosis is gebaseerd op het lichaamsgewicht (0,5-1 mg/kg). In het College wordt uitvoerig stilgestaan bij de gevolgen die de implementatie van de geharmoniseerde teksten heeft voor de Nederlandse situatie. Op de lijst van geneesmiddelen waarop de uitkomst van de arbitrageprocedure van toepassing is, staan twee codeïne bevattende combinaties (paracetamol+codeïne en acetylsalicylzuur+codeïne) die mogelijk door adolescenten en kinderen gebruikt worden maar hier niet voor zijn geïndiceerd. In de huidige Nederlandse productinformatie van deze combinatieproducten staat vermeld dat deze combinaties niet geschikt zijn voor gebruik bij kinderen. De arbitrageprocedure leidt er echter toe dat deze geneesmiddelen alsnog een kinderindicatie krijgen terwijl doel van de arbitrageprocedure juist was het gebruik van codeïne bij kinderen en adolescenten te beperken. Daar staat tegenover dat in de huidige Nederlandse productinformatie van deze combinatieproducten geen duidelijke leeftijdgrenzen worden gehanteerd voor het advies om niet te gebruiken in kinderen, en er is geen dosering voor kinderen opgenomen. Vanuit dit oogpunt worden de leeftijdsgrens van twaalf jaar en de maximale dagelijkse dosering van 240 mg gezien als nuttige toevoegingen aan de huidige Nederlandse productinformatie van deze combinatieproducten. Conclusie Het College besluit de geharmoniseerde teksten voor de productinformatie te implementeren. Besloten wordt middels een artikel op de CBG-website nader toe te lichten hoe in internationaal verband de dosering en leeftijdsgrens tot stand zijn gekomen. Dit is een actiepunt. 789e Collegevergadering 29 augustus pagina 19

20 Agendapunt 3.3.f Op grond van commerciële overwegingen blijft dit agendapunt vertrouwelijk. 789e Collegevergadering 29 augustus pagina 20

23-04-2013 Eerste versie openbaar verslag 1 29-12-2014 Aanpassing betreft agendapunten: 3.1.a, 3.1.b, 3.1.e, 3.2.b, 3.2.c,

23-04-2013 Eerste versie openbaar verslag 1 29-12-2014 Aanpassing betreft agendapunten: 3.1.a, 3.1.b, 3.1.e, 3.2.b, 3.2.c, Vastgesteld d.d. Openbaar verslag van de 774 e vergadering van het 4 april 2013 College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, woensdag 9 januari 2013 te Utrecht DATUM AANPASSING VERSIE 23-04-2013 Eerste

Nadere informatie

Jaarverslag Annual Report

Jaarverslag Annual Report Jaarverslag Annual Report 2010 transparant onafhankelijk governance patiëntgericht baten-risicobalans wetenschappelijk geneesmiddelenketen geneesmiddelenbewaking levenscyclus College ter Beoordeling van

Nadere informatie

Agenda van de CCR Regulier nr. 101 van woensdag 1 juli 2015 te Utrecht Graadt van Roggenweg 500, vergaderzaal 15.30 Tijdstip 15.30-17.

Agenda van de CCR Regulier nr. 101 van woensdag 1 juli 2015 te Utrecht Graadt van Roggenweg 500, vergaderzaal 15.30 Tijdstip 15.30-17. Agenda van de CCR Regulier nr. 101 van woensdag 1 juli 2015 te Utrecht Graadt van Roggenweg 500, vergaderzaal 15.30 Tijdstip 15.30-17.30 uur 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Verslag 100 e vergadering

Nadere informatie

Verslag van de 12 e CCR Praktijk van woensdag 12 juni 2013 te Utrecht

Verslag van de 12 e CCR Praktijk van woensdag 12 juni 2013 te Utrecht Verslag van de 12 e CCR Praktijk van woensdag 12 juni te Utrecht 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Dhr. Van Belkum zit als nieuwe adjunct directeur vanaf heden

Nadere informatie

gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag

gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag C B G M E B Verslag 78 e Vergadering van de Contact Commissie Registratietie gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag Aanwezigen: NEFARMA Dhr. A. H. Voorschuur Dhr. P. Reinders Mw L. Bakermans

Nadere informatie

Agenda van de 14 e CCR Praktijk van woensdag 12 maart 2014 Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.00-17.00 uur Vergaderzaal: 15.

Agenda van de 14 e CCR Praktijk van woensdag 12 maart 2014 Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.00-17.00 uur Vergaderzaal: 15. Agenda van de 14 e CCR Praktijk van woensdag 12 maart Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.00-17.00 uur Vergaderzaal: 15.30 1. Opening 2. Vaststellen van de agenda 3. Verslag 13e vergadering

Nadere informatie

Verslag van de 13 e CCR Praktijk van woensdag 4 december 2013 te Utrecht

Verslag van de 13 e CCR Praktijk van woensdag 4 december 2013 te Utrecht Verslag van de 13 e CCR Praktijk van woensdag 4 december 2013 te Utrecht 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Dhr. Van Belkum is verhinderd. Dhr. Wesseling zit

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum 11 augustus 2008 Farmactec/FZ-2871536 10 maart 2009

Uw brief van Uw kenmerk Datum 11 augustus 2008 Farmactec/FZ-2871536 10 maart 2009 Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE Uw brief van Uw kenmerk Datum 11 augustus 2008 Farmactec/FZ-2871536 10 maart 2009 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Nieuwe pillen, slecht voor U?

Van de Voorzitter. Nieuwe pillen, slecht voor U? VOOR VOOR Geleding FIAGNOSTIEK - Van de voorzitter 1 - In de spotlights: geleding PPN en RegNed 2 - Geleding Medical Affairs 14 - Verslag ALV d.d. 21 juni 2011 14 - Landschap van de NVFG 16 - Wie Wat Waar

Nadere informatie

Agenda van de 18 e CCR Praktijk van woensdag 8 juli 2015 te Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.30-17.30 uur Vergaderzaal: 15.

Agenda van de 18 e CCR Praktijk van woensdag 8 juli 2015 te Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.30-17.30 uur Vergaderzaal: 15. Agenda van de 18 e CCR Praktijk van woensdag 8 juli te Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.30-17.30 uur Vergaderzaal: 15.30 1. Opening 2. Vaststellen van de agenda 3. Verslag 17e vergadering

Nadere informatie

Off-label gebruik van innovatieve geneesmiddelen: perspectief van de zorgverzekering

Off-label gebruik van innovatieve geneesmiddelen: perspectief van de zorgverzekering Rapport Off-label gebruik van innovatieve geneesmiddelen: perspectief van de zorgverzekering Op 21 september 2010 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Uitgave College voor

Nadere informatie

Fysio- en oefentherapie bij artrose

Fysio- en oefentherapie bij artrose Standpunt Fysio- en oefentherapie bij artrose Op 30 mei 2011 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320 1110 AH Diemen Fax (020)

Nadere informatie

geneesmiddelen bulletin

geneesmiddelen bulletin geneesmiddelen bulletin 49 mei 2012 jaargang 46, nummer 5 Redactieadres: Geneesmiddelenbulletin, Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht P. r. i. k. b. o. r. d Let op! Overlijden door fingolimod 55 Nieuwe onderzoeken

Nadere informatie

Farmacotherapeutisch rapport natalizumab (Tysabri )

Farmacotherapeutisch rapport natalizumab (Tysabri ) Farmacotherapeutisch rapport natalizumab (Tysabri ) 1. Samenvatting De Commissie Farmaceutische Hulp heeft een farmacotherapeutisch rapport vastgesteld voor het geneesmiddel natalizumab (Tysabri ) concentraat

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG 0530.2014026090 College voor zorgverzekeringen Pakket Eekholt 4 1112 XH Diemen

Nadere informatie

Farmacotherapeutisch rapport rivaroxaban (Xarelto ) bij de indicatie Preventie van CVA en systemische embolie bij patiënten met nonvalvulair atriumfibrilleren 5 10 15 20 Geneesmiddel. Rivaroxaban (Xarelto

Nadere informatie

GENEESMIDDELSUBSTITUTIE DOEN?

GENEESMIDDELSUBSTITUTIE DOEN? OF GENERIEKE GENEESMIDDELSUBSTITUTIE DOEN? GENERIEKE GENEESMIDDELSUBSTITUTIE: WEL OF NIET DOEN 1 Caroline van de Steeg-van Gompel Jan-Willem Weenink Mirjam Harmsen IQ healthcare Nijmegen, 31 augustus

Nadere informatie

Opvolging door de huisarts van patiënten met voorkamerfibrillatie behandeld met dabigatran: een praktijkverbeterend project

Opvolging door de huisarts van patiënten met voorkamerfibrillatie behandeld met dabigatran: een praktijkverbeterend project !!!!!!! Academiejaar 2012-2013 Opvolging door de huisarts van patiënten met voorkamerfibrillatie behandeld met dabigatran: een praktijkverbeterend project Dr. Michaël Saelemans, RUG! Promotor: Prof. Dr.

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum 20 augustus 2012. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer ZA/2012090323 M. van der Graaff (020) 797 88 92

Uw brief van Uw kenmerk Datum 20 augustus 2012. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer ZA/2012090323 M. van der Graaff (020) 797 88 92 Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 0 00 EJ s Gravenhage Uw brief van Uw kenmerk Datum augustus 12 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer ZA/190323 M. van der Graaff (0) 797

Nadere informatie

Conceptrichtlijn Voedselallergie/ voedselprovocatie bij kinderen en volwassenen

Conceptrichtlijn Voedselallergie/ voedselprovocatie bij kinderen en volwassenen 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Conceptrichtlijn Voedselallergie/ voedselprovocatie bij kinderen en volwassenen Initiatiefnemer Nederlandse Vereniging voor Allergologie (NVvA) Mandaterende verenigingen/instanties

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum 3 februari 2009 GMT/VDG 2909435 29 juni 2009

Uw brief van Uw kenmerk Datum 3 februari 2009 GMT/VDG 2909435 29 juni 2009 Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE Uw brief van Uw kenmerk Datum 3 februari 2009 GMT/VDG 2909435 29 juni 2009 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer

Nadere informatie

TNO-onderzoek naar effecten van GSM- en UMTS-signalen op welbevinden en cognitie. Beoordeling en aanbevelingen voor nader onderzoek

TNO-onderzoek naar effecten van GSM- en UMTS-signalen op welbevinden en cognitie. Beoordeling en aanbevelingen voor nader onderzoek TNO-onderzoek naar effecten van GSM- en UMTS-signalen op welbevinden en cognitie Beoordeling en aanbevelingen voor nader onderzoek Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands voorzitter Aan de minister

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren voor de intensive care en high care afdelingen

Kwaliteitsindicatoren voor de intensive care en high care afdelingen Copyright 2004, Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. All Rights Reserved. Received:...; Accepted:... Kwaliteitsindicatoren voor de intensive care en high care afdelingen Een tussenrapportage als

Nadere informatie

Leidraad begeleide introductie nieuwe orale antistollingsmiddelen

Leidraad begeleide introductie nieuwe orale antistollingsmiddelen Leidraad begeleide introductie nieuwe orale antistollingsmiddelen Werkgroep NOACs van de wetenschappelijke verenigingen en Orde van Medisch Specialisten SAMENSTELLING COMMISSIE Martin Schalij (NVVC),

Nadere informatie

JAARGANG 9 NUMMER 1 2015

JAARGANG 9 NUMMER 1 2015 IVBULLETIN JAARGANG 9 NUMMER 1 2015 Maternale hiv-infectie beïnvloedt het immuunsysteem van de foetus Peter Reiss wil (inter)nationale positie SHM versterken Casuïstiek: Therapieontrouw? Luister naar de

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Pioglitazon/metforminehydrochloride Takeda 15 mg/850 mg filmomhulde tabletten. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Nadere informatie

Grenzen aan verantwoordelijkheid

Grenzen aan verantwoordelijkheid Grenzen aan verantwoordelijkheid Begeleiding en reïntegratie van zieke werknemers in het MKB Peter Brouwer Jolanda Hessels Annelies te Peele Florieke Westhof Zoetermeer, oktober 2003 ISBN: 90-371-0902-0

Nadere informatie

Initiatiefnota. Toegankelijker medicinale cannabis

Initiatiefnota. Toegankelijker medicinale cannabis Initiatiefnota Toegankelijker medicinale cannabis Boris van der Ham September 2009 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Ontwikkeling en toepassing medicinale cannabis 4 2. Nederlands beleid 5 3. Huidige en potentiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Jaarverslag 2008 Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008 Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Afkortingenlijst AFM CVZ DBC KiFid NPCF NZa SKGZ VWS Wft ZN Zvw Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie