NUANCE The experience speaks for itself

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NUANCE The experience speaks for itself"

Transcriptie

1 NUANCE The experience speaks for itsef PDF-opossingen vergeijken Professiona Compatibiiteit Compatibe met Microsoft Windows XP (32-bits), Vista (32- en 64-bits), Windows 7 (32- en 64-bits) en Windows 8 (32- en 64-bits) Compatibe met Microsoft Office 2010, 2007, 2003 Werkbak en/of menuopdrachten voor Microsoft Word, Exce, PowerPoint Werkbakknoppen en/of menuopdrachten voor Microsoft Outook en Lotus Notes Snemenuopdracht in Windows Verkenner PDF's bekijken en voorzien van annotaties vanuit Internet Exporer, FireFox en Googe Chrome Ondersteuning van ta van documentmanagementsystemen zoas Open Text edocs (Hummingbird Enterprise) Autonomy Interwoven Worksite, Liveink, NetDocuments, Wordox GX2, Documentum, Xerox DocuShare, Therefore, Microsoft Office 365 en SharePoint Ondersteuning van LexisNexis CaseMap, software voor rechtzaakbeheer Toegankeijkheid van PDF-documenten controeren PDF/A-confirmiteitscontroe voor PDF/A-1a, -1b, -2a, -2b en -2u Toegang tot documenten die zijn opgesagen in coud-services zoas Evernote en Dropbox PDF-bestanden via Nuance Coud Connector openen en opsaan in veegebruikte coud-opsagservices zoas Googe Docs, Windows Live SkyDrive, Box en nog vee meer API-mogeijkheden (programmeerinterface) Configuratiefuncties voor netwerkinstaatie op maat PDF's maken Vanuit vrijwe ae pc-programma's PDF's maken PDF Create-assistent of vergeijkbaar hupprogramma Direct vanuit de scanner PDF's maken Scannen met één muiskik, gecombineerd met technoogie voor automatisch zoeken en markeren Direct vanuit Microsoft Word, Exce en PowerPoint PDF's maken PDF's maken en automatisch verzenden as e-maibijage vanuit Word, Exce en PowerPoint E-maiberichten en -mappen van Microsoft Outook of Lotus Notes archiveren as PDF-bestanden * Deze vergeijkende tabe is geen voedige ijst van ae kenmerken en functies van ek opgenomen product, het is sechts een indicatie van de minimae kenmerken en functies voor vergeijkingsdoeeinden. Adobe-producten bevatten mogeijk extra kenmerken en functies die niet in de ijst

2 PDF-opossingen vergeijken Professiona PDF's maken (vervog) Bestanden maken en as PDF aan e-mai bijvoegen vanuit Microsoft Outook Direct vanuit Internet Exporer 7, 8, 9, 10 PDF's van webpagina's maken Automatisch PDF's maken uit meerdere bestanden Automatisch meerdere bestanden in één PDF-document samenvoegen Bestanden samenvoegen tot één PDF-document en badwijzers genereren op basis van bestandsnamen PDF-pakketten maken en verzenden PDF-portfoio's maken en verzenden ISO-standaard PDF/A-1b-bestanden maken voor optimae archivering PDF-bestanden in zwart-wit (grijstinten) maken van keurenorigineen Ondersteuning van PDF 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 en 1.7 PDF-MRC's maken (zeer gecomprimeerde PDF-afbeedingsbestanden in keur, tot 8 keer keiner) Hyperinks en metagegevens behouden, en badwijzers en opmerkingen toevoegen uit Microsoft Word, Exce en PowerPoint Geaagde documentpagina's in één PDF Direct inzetbare PDF-profieen - PDF's maken met vooraf gedefinieerde of eigen insteingen Direct standaard en persoonijke watermerken en stempes invoegen Instebare PDF-compressie en -resoutie PDF-afbeedingsbestanden samenvoegen met normae PDF-bestanden (met ettertypen) Aangepaste kop- en voetteksten toevoegen aan PDF's (paginanummering) PDF's met tags maken PDF's beveiigen Wachtwoorden met beveiigde 40-, 128- en 256-bits codering en machtigingen toevoegen aan PDF's Digitae handtekeningen aan PDF-bestanden toevoegen Opmerkingen en metagegevens (privégegevens) verwijderen via documentinspectie Documenten sne en simpe beveiigen met beveiigingsprofieen (sepen) Ondersteuning van documenten die met FieOpen zijn beveiigd (beheer van digitae rechten) Met invoegtoepassing Met invoegtoepassing Documentannotaties terugbrengen tot één aag om bijvoorbeed tekstvakken, stempes, markeringen en ingevude formuierveden permanent te maken om ongewenste wijzigingen te voorkomen Aeen formuierveden en agen Meerdere bestanden in de oorspronkeijke indeing verzenden in een gecodeerde PDF-enveop Tekst en afbeedingen definitief verwijderen uit PDF-bestanden (zwart maken) Eigenschappen toevoegen voor tekst zwart maken, waaronder keur, zwartmaakcodes en aangepaste tekstagen * Deze vergeijkende tabe is geen voedige ijst van ae kenmerken en functies van ek opgenomen product, het is sechts een indicatie van de minimae kenmerken en functies voor vergeijkingsdoeeinden. Adobe-producten bevatten mogeijk extra kenmerken en functies die niet in de ijst

3 PDF-opossingen vergeijken Professiona PDF's converteren PDF-documenten converteren naar opgemaakte Microsoft Word-documenten (.doc,.docx,.rtf) PDF-formuieren converteren naar invubare Microsoft Word-formuieren Superieure conversienauwkeurigheid met OCR van OmniPage Andere OCR Andere OCR Automatische taaseectie voor OCR bij conversie van meertaige documenten Batchconversie van PDF-bestanden naar doeindeingen PDF-documentpagina's bekijken as miniatuur Specifieke pagina's of paginabereik converteren Behoud van opmaak en tekstomoop in koommen PDF Converter-assistent of vergeijkbaar hupprogramma Behoud van kop- en voetteksten voor PDF's in Microsoft Word PDF's converteren naar Microsoft Exce-werkbaden en -werkmappen (.xs,.xsx) Aeen.xsxwerkmappewerkmappen Aeen.xsx- PDF-bestanden met tabeen op meerdere pagina's samenvoegen in één Exce-werkbad PDF's converteren naar Core WordPerfect (.wpd) PDF's converteren naar PowerPoint 2007, 2010, 2013 (.pptx) Hyperinks behouden (.doc,.docx,.wpd,.xs,.xsx) Aeen voor.doc,.docx Aeen voor.doc,.docx Gescande PDF's (aeen afbeeding) converteren naar Microsoft Word-, Exce- en Core WordPerfect-bestanden Geen WordPerfect Geen WordPerfect Gescande PDF's (aeen afbeeding) converteren naar doorzoekbare PDF-bestanden (tekst onder afbeeding) Gescande PDF's (aeen afbeeding) converteren naar gecomprimeerde MRC-PDF's (gemidded 8 keer keiner) PDF's converteren naar XPS (.xps) XPS converteren naar PDF Tabeen extraheren uit PDF's en in Exce- of Word-documenten paatsen Gedeeten van pagina's via OCR converteren naar Word, Exce, PowerPoint, WordPerfect (gescande PDF's (aeen afbeeding) en normae PDF's) Tekst voorezen via de tekst-naar-spraak-modue (TTS) ReaSpeak Tekst in PDF-bestanden as audiobestanden (.wav) opsaan Gebruikt op het systeem geïnstaeerde stembestanden Gebruikt op het systeem geïnstaeerde stembestanden PDF's weergeven en bewerken en samenwerken met PDF's PDF-documenten bekijken Paginaminiaturen bekijken en ermee navigeren * Deze vergeijkende tabe is geen voedige ijst van ae kenmerken en functies van ek opgenomen product, het is sechts een indicatie van de minimae kenmerken en functies voor vergeijkingsdoeeinden. Adobe-producten bevatten mogeijk extra kenmerken en functies die niet in de ijst

4 PDF-opossingen vergeijken Professiona PDF's weergeven en bewerken en samenwerken met PDF's (vervog) Een voorbeed bekijken van PDF-bijagen bij e-maiberichten in Microsoft Outook 2007, 2010 en 2013 PDF's die vanuit Microsoft Office zijn gemaakt, openen zonder deze eerst op te saan Direct toegang tot veegebruikte PDF's via het menu Favorieten PDF-pakketten weergeven en beheren PDF-portfoio's weergeven en beheren Pagina's in een document beheren (pagina's verpaatsen, nieuwe pagina's, pagina's invoegen, extraheren, bijsnijden, draaien en verwijderen) Documenten samensteen in speciae weergave (pagina's invoegen, extraheren, vervangen, verwijderen, spitsen, hernummeren, sepen, kop- en voetteksten beheren) Eenvoudigweg pagina's voor het doedocument seecteren via een tabbadweergave van ae documentpagina's Documentbatches verwerken met verschiende opdrachten (pagina's invoegen, eruit haen en verwijderen; watermerken en stempes toepassen; tekst zoeken en zwart maken; documenten inspecteren; opmerkingen migreren; documenten afdrukken) Documenten naast ekaar vergeijken (PDF-PDF en PDF-Word) Revisies in PDF's opsaan, vogen en openen PDF-pagina's bewerken (knippen, kopiëren, pakken, verpaatsen, verwijderen) PDF's verkeinen via optimaisatie Basis Bestaande PDF-bestanden verkeinen, afzonderijk of in een batch PDF's via e-mai naar een faxapparaat verzenden Afdrukken met opmerkingen voor efficiënte revisie Opmerkingen migreren naar een andere PDF voor eenvoudige samenwerking en revisie Bekende functies voor opmerkingen en markering (tekst markeren, tekstfunctie, typemachine, tekst onderstrepen, toeichtingen, tekst doorstrepen, stempes) Opmerkingen zoas ingevoegde, vervangen of verwijderde tekst, nauwkeurig aangeven via Actieve markering Tekenfuncties (voor opmerkingen) zoas ijn, rechthoek, potood, ovaa, veehoek en wok Rasters, uitijnen op rasters en aangepaste tekenhupijnen Gesproken notities in PDF-bestanden maken met behup van Dragon-notities Nieuwe stempes maken op basis van geseecteerde pagina-eementen Stempes toepassen op één pagina of op ae pagina's Aeen op basis van objecten Sechts één pagina per keer Aeen op basis van objecten Sechts één pagina per keer Speing controeren in opmerkingen en formuierveden Digitae documenthandtekeningen toevoegen, beheren, bekijken en ermee navigeren * Deze vergeijkende tabe is geen voedige ijst van ae kenmerken en functies van ek opgenomen product, het is sechts een indicatie van de minimae kenmerken en functies voor vergeijkingsdoeeinden. Adobe-producten bevatten mogeijk extra kenmerken en functies die niet in de ijst

5 PDF-opossingen vergeijken Professiona PDF's weergeven en bewerken en samenwerken met PDF's (vervog) Iustratiebibiotheek ordenen en beheren Watermerkbibiotheek ordenen en beheren Bibiotheek met beveiigingsprofieen ordenen en beheren Stempebibiotheek ordenen en beheren Bibiotheek met beveiigingsenveoppen ordenen en beheren Aangepaste acties voor badwijzers of hyperinks (bestand of webpagina openen, geuid afspeen, enzovoort) Documenten spitsen of extraheren op basis van bestandsgrootte, paginabereik, ege pagina, pagina-inhoud en badwijzers Minder opties Minder opties Insteen dat aeen in bepaade mappen bestanden kunnen worden geopend en opgesagen Documentagen beheren Lagen in PDF-bestanden in- of uitschakeen, weergeven of verbergen en naar wens vergrendeen Lagen seecteren en samenvoegen, de bijbehorende eigenschappen bekijken en wijzigen en zefs afdrukinsteingen per aag bepaen Geen samenvoeging Afbeedingen en iustraties verpaatsen, vergroten/verkeinen, draaien, spiegeen, ordenen, groeperen, knippen, kopiëren, pakken en de transparantie ervan insteen Geavanceerde zoek- en indexeringsfuncties voor documenten, tekst in documenten, opmerkingen en badwijzers Basisindexering PDF-bestanden net as in een tekstverwerker bewerken in de modus Geavanceerde bewerking Patronen zoeken Met de inteigente zoekmethode Looks Like Search sne zoeken naar datums, e-maiadressen en creditcard- of teefoonnummers via een afanumeriek patroon in paats van exacte tekst Vooraf gedefinieerde patronen kiezen of patronen maken Aeen via de functie Zwart maken; patronen kunnen niet worden gemaakt Zoekresutaten automatisch markeren, doorstrepen, onderstrepen of zwart maken Aeen zwart maken Tekst in PDF-bestanden bewerken Tags in PDF-bestanden bewerken Documentbadwijzers en -opmerkingen toevoegen, beheren, bekijken en ermee navigeren Inhoudsopgave maken op basis van badwijzers Hyperinks invoegen Meetfunctie voor afstand, omtrek en oppervakte Programma- of geuidsbestanden bijvoegen bij PDF's Fim-, Fash -, Siveright, 3D-inhouds- of geuidsbestanden insuiten in PDF's Geen Siveright Ondersteuning van 3D-inhoud in PDF's Meerdere boekjes afdrukken met behup van Impositie Aeen eenvoudige boekjes Aeen eenvoudige boekjes Niet-ernstige probemen met betrekking tot PDF/A-confirmiteit verhepen met de confirmiteitscontroe of met de opdracht Opsaan as PDF/A * Deze vergeijkende tabe is geen voedige ijst van ae kenmerken en functies van ek opgenomen product, het is sechts een indicatie van de minimae kenmerken en functies voor vergeijkingsdoeeinden. Adobe-producten bevatten mogeijk extra kenmerken en functies die niet in de ijst

6 PDF-opossingen vergeijken Professiona PDF's weergeven en bewerken en samenwerken met PDF's (vervog) TIFF-bestanden in batches naar PDF-bestanden (afbeeding) of doorzoekbare PDF's converteren, en PDF's in batches naar TIFF converteren Eén of meer documenten voorzien van Bates-stempes Ondersteuning van netwerkscannen en ShareScan met bewaakte scanpostvakken PDF-formuieren PDF's automatisch converteren naar invubare PDF-formuieren Nieuwe formuieren maken of formuieren bewerken Formuiereementen tekenen en bewerken (tekstveden, knoppen, vervogkeuzeijsten, seectievakjes, keuzerondjes) Veden voor digitae handtekening maken in formuieren Ondersteuning van dynamische, op XML gebaseerde formuieren Formuiergegevens importeren en exporteren Aangepaste acties voor formuierobjecten (zoas formuiergegevens importeren, geuiden afspeen, bestanden of webpagina's openen) Ondersteuning van JavaScript Tabvogorde voor formuierveden insteen * Deze vergeijkende tabe is geen voedige ijst van ae kenmerken en functies van ek opgenomen product, het is sechts een indicatie van de minimae kenmerken en functies voor vergeijkingsdoeeinden. Adobe-producten bevatten mogeijk extra kenmerken en functies die niet in de ijst Nuance Communications, Inc. Eigendomsrechten Nuance. Ae rechten voorbehouden. Nuance, het Nuance-ogo en Dragon zijn handesmerken van Nuance Communications, Inc. of zijn dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere anden. Ae andere merk- en productnamen zijn handesmerken of geregistreerde handesmerken van de respectieve bedrijven. Document Imaging Soutions

NUANCE The experience speaks for itself

NUANCE The experience speaks for itself NUANCE The experience speaks for itsef PDF-opossingen - Functieoverzicht 8 PDF Create 8 COMPATIBILITEIT Enges/Frans Enges/Frans Compatibe met Microsoft Windows XP (32-bits), Vista (32- en 64-bits), Windows

Nadere informatie

PDF-oplossingen vergelijken

PDF-oplossingen vergelijken Nuance PDF-oplossingen vergelijken vergeleken met Standard en Professional Compatibiliteit Gebruikersinterface met een lint zoals in Microsoft Office voor minimaal leertraject en maximale productiviteit

Nadere informatie

PDF-oplossingen vergelijken

PDF-oplossingen vergelijken Nuance Power -oplossingen vergelijken 8 vergeleken met Power en Power Power Compatibiliteit Gebruikersinterface met een lint zoals in Microsoft Office voor minimaal leertraject en maximale productiviteit

Nadere informatie

PDF-oplossingen vergelijken

PDF-oplossingen vergelijken Nuance PDF-oplossingen vergelijken en Compatibiliteit Gebruikersinterface met een lint zoals in Microsoft Office voor minimaal leertraject en maximale productiviteit Compatibel met Adobe Acrobat of Adobe

Nadere informatie

NUANCE. Overzicht van OCR-oplossingen. OmniPage 18. OmniPage Professional 18. The experience speaks for itself. Gebruiksgemak

NUANCE. Overzicht van OCR-oplossingen. OmniPage 18. OmniPage Professional 18. The experience speaks for itself. Gebruiksgemak NUANCE The experience speaks for itsef Overzicht van OCR-opossingen Gebruiksgemak Professiona Op de startpagina vindt u overzichteijke opties Met de Instructies eert u aes wat u moet weten voor het gebruik

Nadere informatie

ecopy PDF Pro Office 6

ecopy PDF Pro Office 6 NUANCE The experience speaks for itself PRODUCTKENMERKEN ecopy PDF Pro Office 6 Product: ecopy PDF Pro Office Versie: 6.1 Platform: pc Beschikbaar: september 2012 Prijs: korting afhankelijk van volume

Nadere informatie

Inleiding. Waarom zijn PDF-bestanden populair?

Inleiding. Waarom zijn PDF-bestanden populair? Inleiding Welkom bij Nuance PDF Reader 8! Dit programma zorgt ervoor dat u PDF-bestanden kunt bekijken en ermee kunt werken. U kunt onder andere: In- en uitzoomen op pagina's, pagina's draaien, via bladwijzers

Nadere informatie

Nuance Power PDF staat voor PDF zonder compromissen.

Nuance Power PDF staat voor PDF zonder compromissen. staat voor PDF zonder compromissen. Samenwerking en productiviteit voor een prijs die te verantwoorden valt. 2 is een vernieuwende PDF-oplossing met toegevoegde waarde, ongeëvenaarde prestaties en gebruiksgemak.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding J URIDISCHE INFORMATIE Copyright 2011 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden overgedragen, bewerkt, gekopieerd, opgeslagen in

Nadere informatie

Snelstartgids. Aan de slag. Snelstartgids Foxit PhantomPDF. Foxit PhantomPDF installeren. Systeemeisen. Het programma installeren

Snelstartgids. Aan de slag. Snelstartgids Foxit PhantomPDF. Foxit PhantomPDF installeren. Systeemeisen. Het programma installeren Snelstartgids Aan de slag Foxit PhantomPDF installeren Systeemeisen Besturingssystemen Microsoft Windows XP Home, Professional of Tablet PC Edition met Service Pack 2 of 3 (32-bits en 64-bits). Windows

Nadere informatie

L ICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS Raadpleeg deze tekst via het deelvenster Info, dat u opent via het lint Help.

L ICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS Raadpleeg deze tekst via het deelvenster Info, dat u opent via het lint Help. Aan de slag J URIDISCHE K E N N I S G E V I N G E N Copyright 2013 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden overgedragen, bewerkt, gekopieerd of opgeslagen

Nadere informatie

Nitro Pro 9 Gebruikershandleiding

Nitro Pro 9 Gebruikershandleiding Nitro Pro 9 Gebruikershandleiding In deze Gebruikershandleiding Welkom bij Nitro Pro 9 1 Het gebruik van deze handleiding 1 Snel de juiste informatie opzoeken 1 Zoeken op trefwoorden: 1 Online deelnemen

Nadere informatie

Lexmark Security voor printers en MFP s die geschikt zijn voor oplossingen

Lexmark Security voor printers en MFP s die geschikt zijn voor oplossingen Lexmark Security voor printers en MFP s die geschikt zijn voor opossingen Verbeter uw beveiiging voor zakeijke documenten en gegevens As het om beveiiging gaat, is het van essentiee beang dat uw organisatie

Nadere informatie

Foxit PhantomPDF Business for HP Gebruikershandleiding Copyright 2014 Foxit Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Foxit PhantomPDF Business for HP Gebruikershandleiding Copyright 2014 Foxit Corporation. Alle rechten voorbehouden. Copyright 2014 Foxit Corporation. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd, overgezet, verspreid of op enige wijze opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding

Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding In deze Gebruikershandleiding Welkom bij Nitro Reader 3 1 Het gebruik van deze handleiding 1 Snel de juiste informatie opzoeken 1 Zoeken op trefwoorden: 1 Online deelnemen

Nadere informatie

Intelligente documentoplossingen

Intelligente documentoplossingen Intelligente documentoplossingen Therefore you can Met Therefore kunt u machtigingen instellen voor toegang en archivering van alle typen documenten. Snelle toegang tot belangrijke informatie maximaliseert

Nadere informatie

Optimale productiviteit in het onderwijs.

Optimale productiviteit in het onderwijs. Dragon NaturallySpeaking 13 Education Data Sheet Optimale productiviteit in het onderwijs. Of u nu student, docent of onderwijsmedewerker bent of gewoon veel achter de computer zit, u heeft meer dan genoeg

Nadere informatie

Lexmark M1140, M1145 en M3150 zwart-wit laserprinters. Indrukwekkende prestaties. Tot 47 ppm. afdrukken. LCD of 10,9 cm touchscreen

Lexmark M1140, M1145 en M3150 zwart-wit laserprinters. Indrukwekkende prestaties. Tot 47 ppm. afdrukken. LCD of 10,9 cm touchscreen Lexmark M1140, M1145 en M3150 zwart-wit aserprinters Indrukwekkende prestaties. Zwart-wit Dubbezijdig afdrukken Tot 47 ppm Beveiigd 2-regeig of 6 cm LCD of 10,9 cm touchscreen Netwerk Ecomodus Lexmark

Nadere informatie

kracht I efficiëntie I productiviteit Drivve Image voor efficiënte scan- en documentcontrole

kracht I efficiëntie I productiviteit Drivve Image voor efficiënte scan- en documentcontrole kracht I efficiëntie I productiviteit Drivve Image voor efficiënte scan- en documentcontrole Drivve Image: een slimme manier van werken Feit: Drivve Image is een krachtig softwareprogramma ontwikkeld voor

Nadere informatie

Papieren documenten rechtstreeks publiceren in iedere bedrijfsapplicatie

Papieren documenten rechtstreeks publiceren in iedere bedrijfsapplicatie Papieren documenten rechtstreeks publiceren in iedere bedrijfsapplicatie Nuance ecopy ShareScan en ecopy PDF Pro Office you can Informatie in papieren documenten is de wind in de zeilen van een organisatie.

Nadere informatie

JorSoft. Modulair Informatie Systeem DÉ ERP-OPLOSSING VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE BEDRIJVEN. partner in business software.

JorSoft. Modulair Informatie Systeem DÉ ERP-OPLOSSING VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE BEDRIJVEN. partner in business software. JorSoft partner in business software. DÉ EP-OPLOSSING VOO KLEINE EN MIDDELGOTE BEDIJVEN Moduair Informatie Systeem Moduair Informatie Systeem Geen enkee organisatie is geijk. Daarom heeft JorSoft een informatiesysteem

Nadere informatie

Handleiding ClaroRead

Handleiding ClaroRead Handleiding ClaroRead Welkom bij ClaroRead Welkom bij ClaroRead. ClaroRead is speciaal ontwikkeld om het werken met de computer te vereenvoudigen. De volledige integratie met Microsoft Word helpt u bij

Nadere informatie

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan Versie I DUT Definities van opmerkingen In deze gebruikershandleiding wordt voor opmerkingen de volgende stijl aangehouden: geeft de besturingsomgeving,

Nadere informatie

A-61735_nl. Gebruikershandleiding

A-61735_nl. Gebruikershandleiding A-61735_nl Gebruikershandleiding AAN DE SLAG 1-1 DE GEBRUIKERSINTERFACE 2-1 PROBLEMEN OPLOSSEN 3-1 APPENDIX A A-1 1 Aan de slag Inhoud Ondersteunende documentatie...1-2 Terminologie...1-3 Kodak Capture

Nadere informatie

Smart Touch gebruiken

Smart Touch gebruiken A-61770_nl Smart Touch gebruiken versie 1.7 De functies van Smart Touch gebruiken Inhoud Overzicht... 2 Smart Touch starten... 2 Smart Touch gebruiken met de standaard functienummers en vooraf gedefinieerde

Nadere informatie

PaperPort 11 bevat een aantal waardevolle nieuwe functies om u te helpen bij het beheer van uw documenten.

PaperPort 11 bevat een aantal waardevolle nieuwe functies om u te helpen bij het beheer van uw documenten. Welkom! ScanSoft PaperPort is een softwarepakket voor documentbeheer waarmee u zowel papieren documenten als de digitale documenten op uw computer kunt scannen, ordenen, gebruiken, uitwisselen en beheren.

Nadere informatie

A-61708_nl. Smart Touch gebruiken versie 1.6

A-61708_nl. Smart Touch gebruiken versie 1.6 A-61708_nl Smart Touch gebruiken versie 1.6 De functies van Smart Touch gebruiken Inhoud Overzicht... 2 Smart Touch starten... 2 Smart Touch gebruiken met de standaard functienummers en vooraf gedefinieerde

Nadere informatie

PowerPoint 2010. KATHO, Campus Tielt

PowerPoint 2010. KATHO, Campus Tielt PowerPoint 2010 KATHO, Campus Tielt Microsoft Office 2010 - Powerpoint - Interface Het volledige word venster Laten we beginnen bij het bovenste gedeelte: Titelbalk Lint/ Ribbon Tabblad bestand Snel Starten

Nadere informatie

Previder Cloud Hosting it starts here

Previder Cloud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Ineiding Coud Hosting... 4 2.1. Typen Couds... 4 2.2. Coudservicemodeen...

Nadere informatie

CADCAM, Calculatie & Powernesten voor plaatbewerking. Duurzame lenzen en onderdelen voor alle lasersnijmachines. www.widenhorn.nl

CADCAM, Calculatie & Powernesten voor plaatbewerking. Duurzame lenzen en onderdelen voor alle lasersnijmachines. www.widenhorn.nl CADCAM, Cacuatie & Powernesten voor paatbewerking Duurzame enzen en onderdeen voor ae asersnijmachines www.widenhorn.n Widenhorn BV Bijna 100 jaar een begrip Onze Historie Onze Activiteiten Widenhorn is

Nadere informatie