UMC ttj St Radboud ALGEMENE AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIE: Invulinstructie. Correctie-instructie. Het invullen van teveel antwoorden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UMC ttj St Radboud ALGEMENE AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIE: Invulinstructie. Correctie-instructie. Het invullen van teveel antwoorden."

Transcriptie

1 6 ~J ({0~ UMC ttj St Radboud 0-ifJNe. fe; Bloktoets Datum Aanvangstijd Voortplanting 25 november uur Deze tentamenset kunt u na afloop meenemen. ALGEMENE AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIE: Dit tentamen bestaat uit 50 vragen. Controleer of uw tentamenset compleet is. De beschikbare tijd voor het gehele tentamen is 2 uur. Vermeld op het antwoordformulier duidelijk uw naam en studentnummer. Het gebruik van alle audiovisuele en technische hulpmiddelen is niet toegestaan, tenzij expliciet vermeld elders op dit voorblad. Mocht u dergelijke apparatuur toch gebruiken, dan zal dit als fraude worden aangemerkt. Op uw tafel mogen uw studenten- en registratiekaart en los schrijfmateriaal liggen. Etui's moeten van tafel. Invulinstructie Gebruik voor het invullen van het antwoordformulier een HB-potlood. Bij iedere vraag is het aantal gevraagde alternatieven tussen haakjes aangegeven, zowel op uw tentamenset als op het antwoordformulier. Het is mogelijk dat er meer antwoordopties juist zijn dan aangegeven tussen haakjes, geef in dit geval niet meer op dan het gevraagde aantal. Antwoordopties kunnen meer dan één keer gebruikt worden en niet alle antwoordopties hoeven gebruikt te worden. Op het antwoordformulier geeft u uw antwoord door het vakje onder de letter die hoort bij het betreffende alternatief helemaal te vullen. a b c d o o o Schrijf niet buiten de invulvelden van het antwoordformulier. Draag er zorg voor dat, als u klaar bent, uw antwoorden op het antwoordformulier staan. De op het antwoordformulier ingevulde antwoorden worden beschouwd als uw definitieve antwoorden, ongeacht de antwoorden in uw tentamenset Als u uw antwoordformulier vlekt, vouwt, beschadigt of de invulinstructies negeert kan het niet correct worden verwerkt. Vraag de surveillant in dergelijke gevallen om een nieuw blanco antwoordformulier! Indien u dit verzuimt zijn de gevolgen daarvan voor uw rekening. Correctie-instructie Als u uw antwoord wilt verbeteren dient u het foutieve vakje te corrigeren met GUM! Verwijder gumresten zorgvuldig van uw antwoordformulier. Daarna kunt u het juiste vakje kiezen. Het invullen van teveel antwoorden Draag er zorg voor dat het aantal aangekruiste antwoorden het aangegeven maximum aantal antwoorden NIET overschrijdt. Indien het aantal aangekruiste antwoorden het aangegeven maximum aantal antwoorden overschrijdt, wordt het extra aantal antwoorden genegeerd, te beginnen bij het antwoord het meest achteraan in het alfabet. Studentcommentaar Indien u commentaar heeft op de vragen, noteert u dat op het commentaarformulier (laatste blz.) en levert u dat na afloop van het tentamen in, tezamen met uw antwoordformulier. LET OP!! ZET EERST UW NAAM EN STUDENTNUMMER OP HET ANTWOORDFORMULIER! VEEL SUCCES!

2 / ANATOMIE Een 65-jarige vrouw heeft een ernstige verzakking van de uterus. Na overleg met de gynaecoloog wordt er gekozen voor een vaginale uterusextirpatie (hysterectomie) waarbij de ovaria gespaard blijven. Antwoordopties: A a. gluteus inferior B a. obturatorius C a. pudenda externa D a. pudenda interna E a. rectalis inferior F a. vaginalis G a. vesicalis superior H lig. cardinalia I lig. inguinale J lig. ovarii proprium K lig. sacro-spinale L lig. sacro-uterinum M lig. suspensorium ovarii (=lig. infundibulopelvicum) - N m. levator ani 0 m. obturatorius externus P m. obturatorius internus Q m. pectineus R m. piriformis Vragen: 1 Welke structuren zorgen voor de ondersteuning van de uterus en voorkomen normaal gesproken een uterus (3) prolaps? N 0 L ~LN 2 Welke structuren worden onderbondenen/of gekliefd (4) tijdens de uterusextirpatie? /V 0 'P fy1 FHjl 3 Stel men had bij deze patiënte toch gekozen voor een laparoscopische uterusextirpatie. Welke structuur had men dan tijdens de operatie bij de bekkeningang (linea (1) E terminalis) gezien ter hoogte van de splitsing van de a. iliaca communis sinister? M R I~ 4 Welke structuren lopen door het foramen ischiadicum (2) minus? 1)P

3 ANTICONCEPTIE Casus Mevrouw Van de Vries is 35 jaar en bezoekt het spreekuur met de vraag om anticonceptie. Tot haar 30e jaar heeft ze een combinatiepil gebruikt als anticonceptie. In de periode daarna heeft ze drie kinderen gekregen. Tussen de zwangerschappen gebruikte ze als anticonceptie condooms. Haar vriendinnen hebben goede ervaringen met een levonorgestrelhoudend run. Ze vraagt zich af of dit spiraaltje iets voor haar is. Hieronder worden een aantal omstandigheden genoemd die van belang bij de keuze van de anticonceptiemethode. Antwoordopties: A 7 weken geleden is ze Actuele pelvic inflammatory disease C Gebruik van een anti-epilepticum -- D Longembolie in het verleden, factor V Leiden positief - E Mammacarcinoom in de familie F Menorragieen - G Roken > 20 sigaretten per dag H Trombosebeen in het kraambed van haar 2e kind, factor V Leiden negatief CD Uterus anomalieën lustructie V rage u 6 Mevr. de Vries wil zelf graag een levonorgestrel run. Welke factoren zijn een contra-indicatie voor een levonorgestrel run? E I (2) 7 Wat zijn omstandigheden om het hervatten van de combinatiepil afte raden? (2).«6 D6

4 VOORTPLANTINGSGENEESKUNDE Een paar heeft een primaire fertiliteitstoornis sinds 1 ~jaar. Welke behandeling( en) komen in aanmerking bij de volgende casus? Antwoordopties: A Expectatief B ICSI (intra cytoplasmatische sperma injectie) C IVF (In vitro fertilisatie) D KID (kunstmatige inseminatie met donor semen) E lui (intra uteriene inseminatie) F Ovariële hyperstimulatie G Ovulatie inductie H PESA/TESE met ICSI I Tubachirurgie Vragen: Kies voor elk van de volgende casus de meest logische behandeling of combinatie van behandelingen. (CAT = chlamydia antistof titer, HSG = hysterosalpingogram) 8 Vrouw 24 jaar, ovulatoire cyclus, normospermie, CAT negatief (1) A 9 Vrouw 24 jaar, anovulatoir, milde mannelijke subfertiliteit, CAT negatief (1) G b 10 Vrouw 30 jaar, ovulatoir, normospermie, afgesloten eileiders bij HSG (2) c 5 11 Vrouw 36 jaar, anovulatoir, normospermie, open eileiders bij HSG (1).?; C:r: 12 Vrouw 31 jaar, ovulatoir, ernstige oligospermie, CAT sterk positief (1) H 13 Vrouw 31 jaar, ovulatoir, ernstige oligospermie, CAT negatief (2) L', I s 14 Vrouw 36 jaar, ovulatoir, azoöspermie, CAT negatief (2) ']) ~

5 VOORTPLANTINGSGENEESKUNDE Antwoordopties A Alpha-2-blokker N PDE-5-inh B AGS 0 Scrotum c Clitoris p SRY D DHT Q Tubae E Epididymis R Tese F Genitaal Tuberkel s Testosteron G Labia maiora T Urethra H Labia minora u Uterus I Mannelijk V V as deferens J Penis w Vagina: bovenste 2/3 K PESA x Vagina: onderste 1/3 L Primordiaal follikel y Vrouwelijk M Prostaat z V rouwelijk pseudo-hermafroditisme Instructie Vragen 15 Welke organen worden bij meisjes (46, XX) gevormd (4) door het ontbreken van di-hydra-testosteron? c G H x C6HX 16 Wat is het fenotype bij kinderen met 49, XXXXY? (1) y I 17 Wat is het fenotype bij kinderen met Androgeen Genitaal Syndroom? (1) 18 Wat is het fenotype bij kinderen met Perifere (1) Androgeen Resistentie? I " y 19 Wat is de gender typering (geslachtsimpregnatie) bij (1) mensen met 49, XXXXY? 1;. 20 Wat is de gender typering (geslachtsimpregnatie) bij (1) mensen met Androgeen Genitaal Syndroom? ' 1 - I 2. 1 'I 21 Welke vruchtbaarheidsbehandeling past het beste bij een man met FSH = 8 nrnol/1, met een testikelvolume (1) J) R kleiner dan 15cc en oligospermie?

6 VROEGGEBOORTE Antwoordopties: A Abruptio placentae B Bedrust C Cardiotocogram D Cervixinsufficiëntie E Corticosteroïden F E causa ignota G Echoscopie, algemeen oriënterend H Echoscopie, cervixlengtemeting I Echoscopie, geavanceerd ultrageluidonderzoek type I J Familie anamnese K Fibronectinetest L Handgrepen van Leopold I-N M Hospitalisatie N 0 p Q R s T U V W X Y Z Intrauteriene infectie Placenta previa Polyhydramnion Ras Roken Sociale klasse Speculumonderzoek Stoppen met werken Stress Tocolyticum Varentest Werkomstandigheden Zwangerschapsdiabetes Casus Een 34-jarige negroïde vrouw, is zwanger; het is een eenlingzwangerschap. Zij is een gezonde vrouw, gravida 2 en heeft eerder een miskraam gehad. Zij heeft een fysiek zware baan als verpleegkundige. Haar vader heeft diabetes, haar moeder is 2x te vroeg bevallen. De zwangerschap verliep tot 30 weken ongestoord, de combinatietest toonde laag risico voor Down syndroom, echoscopisch onderzoek bij 20 weken toonde een structureel normaal kind conform de zwangerschapsduur. Bij 30 2/7 weken meldt zij zich met spoed wegens klachten. Zij heeft "harde buiken" elke 3 minuten, een continue gespannen gevoel in de buik en ruim vaginaal bloedverlies. Bij lichamelijk onderzoek is de bloeddruk normaal, bij vaginaal toucher wordt een korte weke cervix gevoeld. Er bestaat dreigende vroeggeboorte. Vragen: 22 Noem de 2 onderzoeken die in deze casus het beste voorspellende (2) waarde hebben met betrekking tot de kans dat de vroeggeboorte echt k doorzet. H 23 Noem de 2 behandelingen die bij dreigende vroeggeboorte het (2) grootste positieve effect hebben op de overlevingskans voor het kind. E w ttlc.

7 AANGEBOREN AFWIJKGEN I PRENATALE DIAGNOSTIEK Antwoordopties: A AFP bepaling in het serum B bétahcg bepaling in het serum C Combinatietest D Cordocentese ( navelstrengpunctie) E CT-scan van de foetus bij 32 weken. F Foliumzuurbepaling in het serum G Geavanceerd Ultrageluidonderzoek bij 20 weken (GUO) H MRI van de foetus bij 24 weken. I Ontlastende vruchtwaterpunctie J PET-scan van de foetus bij 30 weken K Structureel Echoscopisch Onderzoek bij 20 weken (SEO) L Transvaginale echoscopie M Venapunctie bij man (partner) N Venapunctie bij vrouw 0 Vlokkentest P Vruchtwaterpunctie Casus Mevrouw ZR., een 38-jarige primigravida met een blanco voorgeschiedenis. Zij zelfheeft een broertje met Downsyndroom. Zij wil graag weten wat de mogelijkheden zijn voor prenatale screening en diagnostiek op Downsyndroom en of zij een verhoogde kans heeft gezien haar familie-anamnese. Op het moment dat zij deze vraag stelt bedraagt de zwangerschapsduur 10 weken. In onderstaande vraag wordt gevraagd naar de mogelijkheden van prenatale screening en diagnostiek bij bovengenoemde patiënte. Gebruik de bovengenoemde antwoordopties die overeenkomen met de gestelde vragen. Vraag 24 Benoem de drie mogelijkheden voor prenatale screening en (3) diagnostiek op Down-syndroom: (_ 0 'P C.oP

8 PRE-ECLAMPSIE EN GROEIVERTRAGING Antwoordopties: A Adipositas B Aldomet C Bedrust D Bloeddruk meting E Cardiotocogram F Chronische hypertensie G Corticosteroïden H Diabetes Mellitus I Echoscopie algemeen oriënterend J Foetale nood K Groeirestrictie L HELLP syndroom M Hospitalisatie N Laboratorium onderzoek 0 Leeftijd > 40 jaar P Matemale sterfte Q NICU opname R Nulliparae S Stress T Tocolyticum U Urine onderzoek V Visolie W Vroeggeboorte X Werk Y Zoutbeperking Casus Een 29-jarige gravida 1, para 0, is 27 weken zwanger. Zij is een gezonde vrouw. Echoscopisch onderzoek bij 20 weken toonde een stuctureel normaal kind conform de zwangerschapsduur. Bij weken meldt zij zich met klachten. Zij ziet sterretjes en heeft hoofdpijn. Bij onderzoek wordt een verhoogde bloeddruk gemeten (148/93 mmhg) en wordt een spoortje eiwit in de urine gemeten. De werkdiagnose is zwangerschapshypertensie. Vraag: 25 Benoem 4 predisponerende factoren voor het (4) ontwikkelen van zwangerschapshypertensie: f H 0 s Vervolg casus Patiënte wordt verwezen naar het ziekenhuis. Bij het onderzoek wordt een kleine fundus uitzetting gemeten, de bloeddruk blijft hoog. In de urine wordt 0,4 g/1 eiwit gemeten. De werkdiagnose is nu pre-eclampsie. Vragen: 26 Noem 2 elementen die ingezet worden in de aanvullende diagnostiek (2) ten aanzien van de foetus: r Jj - 27 Benoem 2 risico's waar pre-eclampsie in het verloop van de zwangerschap bij de zwangere toe kan leiden: (2) p A

9 Vervolg casus Uitgebreide echoscopie toont een foetus in schedelligging die goede kindsbewegingen laat zien. Biometrie toont een groei op de 5 de percentiel. Er is weinig vruchtwater. Aan de werkdiagnose is intrauteriene groei vertraging toegevoegd. Vraag: 28 Benoem welke stappen in de behandeling ingezet worden om de kansen voor de foetus post parturn te (4) optimaliseren? ('" Ll/ er 6

10 TWEELINGZWANGERSCHAP Antwoordopties A Echoscopische beoordeling van het tussenschot in het eerste trimester van de zwangerschap B Echoscopische beoordeling van het foetale geslacht in het tweede trimester van de zwangerschap C Echoscopische beoordeling van de locatie van de placenta's in het derde trimester van de zwangerschap D V ergelijken van DNA fingerprints van beide foetus E Aantonen van vaatverbindingen op de placentaoppervlakte door opspuiten van de navelstrengvaten na de geboorte F Vergelijken van uiterlijke kenmerken van beide pasgeborenen G V ergelijken van de bloedgroep van beide pasgeborenen H Vergelijken van DNA fingerprints van beide pasgeborenen Vraag Bij tweelingen zijn verschillende onderzoeken mogelijk om informatie te krijgen over de zygositeit en over de chorioniciteit. Benoem voor elk van volgende onderzoeksvragen de meest betrouwbare vorm van onderzoek: 29 Differentiatie tussen monochoriaal en dichoriaal tijdens de zwangerschap en na (2) de geboorte A c 30 Differentiatie tussen monozygoot en dizygoot (1) J)

11 PRECONCEPTIONELE ZORG Antwoordopties: A ACE- remmer B Asthma C Diabetes mellitus D Eetpatroon E Foliumzuursuppletie F Fluoxetine G Hartafwijking partner H Hypertensie I Hyperthyroïdie J Hypothyroïdie K IJzersuppletie L Levethyroxine M N 0 p Q R s T u V w x Metformine Obesitas Overlijden vader Ras Roken Stoppen met werken Stress Tachycardie Urineweginfecties als kind Water drinken (3 liter per dag) Werkomstandigheden Ziekte van von Willebrand moeder Casus Een 30-jarige nulligravida kaukasischevrouw bezoekt uw spreekuur met een wens tot informatie omtrent een eventuele zwangerschap. Zij heeft sinds 3 jaar hypertensie, waarvoor werd gestart met enalapril (ACE-remmer). Sinds 10 jaar heeft zij diabetes mellitus type 2, behandeld met 5ïë1fûriïïme (oraal bloedglucose verlagend middel). Tevens heeft zij een secundaire hypothyroïdie na een behandelde hyperthyroïdie, welke goed gereguleerd is met l~y~~e. In verband met een normocytaire anemie gebruikt zij ijzer- en foliumzuursuppleti~ In verband met depressieve klachten, ontstaan na ~e~ o~erlijden van haar vad~r, gebruikt zij:!!.~e_e}éen SSRI)jYiet deze medi~atie i~ haar depresstvltelt goed gereguleerd. ZIJ rookt ongeveer 10 sigaretten per dag gedurende 20 Jaar. ZIJ eet minstens 2x per week bij Me Donalds. Zij werkt bij Albert Heijn, waar ze voornamelijk zittend werk verricht achter de kassa. Bij afname van de familie-anamnese valt op dat haar moeder de ziekte van V on Willebrand heeft en dat haar partner is geboren met een ventrikel septurn defect, waaraan hij geopereerd is. Bij lichamelijk onderzoek ziet u een adipeuze vrouw (gewicht 102 kg, lengte 165 cm, BMI 37 kg/m 2 ). Bloeddruk 130/90, pols 100. Bij onderzoek van haar hart constateert u geen afwijkingen. Bij onderzoek van de longen hoort u een verlengd expirium, suggestief voor asthma. Vragen: 31 Welke medicatie van patiënte moet gewijzigd worden voor een eventuele toekomstige zwangerschap in verband met (2) teratogeniteit? 32 Welke twee leefstijl factoren van patiënte hebben een negatief effect op het verloop van de zwangerschap? A L (2) Q N Am

12 BEVALLING Casus Een 29-jarige Kaukasische vrouw, is zwanger van haar eerste kind. Zij is een gezonde vrouw met blanco voorgeschiedenis. Patiënte is onder controle in de eerstelijnszorg en de zwangerschap verloopt ongestoord. Bij 3 8 2/7 weken belt zij haar verloskundige in verband met vochtverlies. Zij heeft "harde buiken" á 3 minuten, en wat licht roze afscheiding. De verloskundige gaat naar het huis van patiënte en stelt vast dat ze in partu is. Antwoordopties: A Asphyxia neonatorum B Bekkenafwijkingen C CTG D Doptone E Episiotomie F Haemorrhagia post parturn G Hoofdligging H Indaling voorliggend deel I Inefficiëntie weeën J Infectie K Kindsbeweging L Kunstverlossing M Meconium houdend vruchtwater N Niet vorderende baring 0 Omvang kind P Ontsluiting Q Pijnstilling R Sfincterletsel S Stand voorliggend deel T Stuitligging U Temperatuur V Verdenking foetale nood W Verstrijken portio X Vliezen Vragen: 33 Noem vier, niet urgente redenen voor verwijzing naar de (4) Q_ R tweede lijn durante partu? rv Welke vier factoren spelen een oorzakelijke rol bij een niet vorderende baring? 1 (4) 1) Q 1

13 NEONATOLOGISCHE PROBLEMATIEK (Liem) Thema 3.5 ( 9 antwoorden) Antwoord opties: A Directe Coombs negatief B Directe Coombs positief C Laag normaal hemoglobine gehalte D Hoog hemoglobine gehalte E Laag hemoglobine gehalte F Moeder bloedgroep 0 G Moeder bloedgroep A H Moeder bloedgroep B I Kind bloedgroep 0 J Kind bloedgroep A K Kind bloedgroep B L Moeder Rhesus positief M Moeder Rhesus negatief N Kind Rhesus positief 0 Kind Rhesus negatief Beantwoord de onderstaande vragen met behulp van de bovenstaande antwoordopties: Het getal tussen Casus Mevr. Jansen is een gravida 2, para 0. De eerste zwangerschap is geëindigd in een spontane abortus. De zwangerschap was tot dat moment ongestoord. Nu bevalt zij na een zwangerschapsduur van 39 weken van een zoon, Pieter. Op de 2 levensdag blijkt Pieter icterisch te zijn. De gynaecoloog laat aanvullende diagnostiek uitvoeren. Welke bevindingen passen bij de volgende diagnoses: Vragen: 35 Rhesus antagonisme: (4) c -s ry\ N 36 ABO antagonisme: (5) E -f j 1) K

14 ETIDEK Antwoordopties ~ vrouwen worden steeds ouder en blijven langer gezond en vitaal B de gemiddelde bovengrens van de vruchtbaarheid bij het eerste kind ligt in normale gevallen rond het 45ste levensjaar...-c; vrouwen moeten zelfkunnen kiezen wanneer en hoe zij kinderen willen ----IY oudere vrouwen hebben een hogere kans op een kind met aangeboren afwijkingen /~ maatschappelijk is verhoging van het aantal kinderen gewenst met het oog op de vergrijzing F kinderen hebben recht op een moeder met een vitale gezondheid...-e- medische technologie stelt mensen in staat om hun eigen wensen op eigen verantwoordelijke wijze in te vullen H de vrouwelijkheid en het moederschap worden hiermee nog meer ondergeschikt gemaakt aan dominante maatschappelijke krachten I kinderen hebben recht op liefhebbende ouders voor wie het kind de eerste prioriteit is J vrouwen mogen niet meer in het dilemma worden geplaatst te kiezen voor of een gezin of een carriere. haakjes geeft het aantal antwoorden aan. Casus Het is sinds enkele jaren mogelijk om eicellen in te vriezen en zonder schade ten gevolge van ijskristalvorming weer te ontdooien. Daarmee is het tevens mogelijk dat vrouwen de kinderwens uitstellen zonder risico op vermindering van de kwaliteit van hun eicellen. De eicellen kunnen worden bevrucht en teruggeplaatst op het moment waarop de vrouw daarvoor kiest. De maximale leeftijd om bevruchte eicellen terug te plaatsen is vastgesteld op 50 jaar. Vraag 37 Welke overwegingen gelden als morele bezwaren ten aanzien van deze nieuw geïntroduceerde technologie? (5) g 'F ~ I I J

15 BEKKENBODEM Antwoordopties A Cystocèle B Deseending perineum syndroom C Descensus uteri D Elongatio colli E Enterocèle F Hypermobiele urethra G Intussusceptie H Inversio vaginae I Rectocèle J Rectum prolaps K Totaalprolaps L Urethrocèle Kies voor elke casus de antwoordoptie(s) die het beste pastipassen bij de beschreven vorm van verzakking. Vragen 38 Welke twee diagnoses passen bij een patiënte (2) waarbij de voorwand van de vagina verzakt? A c AL 39 Welke diagnose past bij een patiënte waarbij de top van de vagina naar buiten stulpt? (1) 'J) 40 Welke diagnose past bij een patiënte die in (1) aanmerking komt voor een achterwand plastiek: I \

16 VAGINAAL BLOEDVERLIES Hieronder worden een aantal antwoordopties genoemd. A Amenorroe B Contactbloeding C Doorbraakbloeding D Dysmenorroe E Hypermenorroe F Hypomenorroe G Menarche H Menorragie I Metrorragie J Oligomenorroe...--K Onttrekkingsbloeding L Polymenorroe. / M Postmenopausaal bloedverlies. N Spatting Hieronder wordt per vraag een casus gepresenteerd. Kies voor elke casus de antwoordoptie(s) die het beste past/passen bij de beschreven vorm van cyclusstoornis of abnormaal vaginaal bloedverlies. Vragen: 41 Welke diagnose past het beste bij een patiënte (1) die bloedverlies na seksuele gemeenschap heeft: ~ 42 Welke diagnose past het beste bij een premenopauzale patiënte met onregelmatig bloedverlies, waarbij de cyclus niet te herkennen is (2) fj I )V

17 GYNAECOLOGISCHE ONCOLOGIE Antwoordopties A Abnormale fluor B Bloed bij de ontlasting C Diarree D Dokters' delay E Genmutatie in BRCA gen F Langdurig pilgebruik G Levermetastasen H Nullipariteit I Omental cake J Osteoporose K Patients' delay L Schouderpijn M Vroege sexarche Casus: Bij een zesenvijftigjarige kinderloze patiente wordt een ovariumcarcinoom stadium IIIC vastgesteld. Haar moeder is overleden aan een mammacarcinoom en haar zus is ook bekend met mammacarcinoom. Vraag 43 Welke factoren spelen waarschijnlijk een rol bij deze patiente met deze diagnose? (2) f H Antwoordopties: A Ascitespunctie B Conisatie C Darmspoeling D Debulkingsoperatie E Debulkingsoperatie gevolgd door chemotherapie F Diathermische lis excisie G Hormonale behandeling H Methotrexaat I Neoadjuvante chemotherapie gevolgd door operatie J Neoadjuvante chemotherapie gevolgd door radiotherapie K Radicale hysterectomie L Radiotherapie + chemotherapie Vraag Waaruit kan de primaire behandeling bestaan? l J ~

18 MENOPAUZE Antwoordopties A Continu gecombineerde oestrogenen/progestativa B Cyclisch gecombineerde oestrogenen/progestativa C Cyclische progestativa D Lokale oestrogenen (vaginaal) E Mirena spiraal F Orale anticonceptie G Orale oestrogenen H Transdermale oestrogenen Instructie Vraag Geef aan welke hormonale behandelingen het meest voor de hand liggen bij onderstaande situaties: jarige vrouw met opvliegers en nachtzweten die nog (2) menstrueert f G' jarige vrouw met idiopathische POF (met uterus) zonder speciale klachten G f jarige vrouw met oppervlakkige dyspareunie (1) D (3) jarige vrouw met cyclusstoornissen (irregulair bloedverlies) op basis van overgang (4) &' c r é ~ / \Ü

19 FERTIELE LEVENSFASE Antwoordopties: A Bewegingsdrang B Chronische buikpijn C Diepe dyspareunie D Dysmenoroe E Loslaatpijn abdomen F Misselijkheid en braken ~G Oppervlakkige dyspareunie H Opstootpijn I Ovulatie pijn J Pijn bij optillen re been (psoasprikkeling) K Pijn ter hoogte van McBumey L Slingerpijn M Tenesmi ani Instructie Vraag: Een 27 jarige gravida 0 bezoekt uw spreekuur vanwege pijnklachten. Welke klachten of bij onderzoek opgewekte pijn past het meest bij : 49 Torsie van het adnex (4) 1) c ~ 'L 50 Bloedend EUG: (3) f f-1 G

20 COMMENTAARFORMULIER van het tentamen: Voortplanting d.d. 25 november 2011 VRAAG- NR. NAAM: STUD.NR.:

50206 Voortplanting 2 3 november 2012 10.00 uur

50206 Voortplanting 2 3 november 2012 10.00 uur UMC ~ St Radboud Bloktoets Datum Aanvangstijd 50206 Voortplanting 2 3 november 2012 10.00 uur Deze tentamenset kunt u na afloop meenemen. ALG.EMENE AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIE: D.it tentamen eestaal uit

Nadere informatie

Als u uw antwoord wilt verbeteren dient u een kruis door het foutieve vakje te zetten en een ander vakje ~eer helemaal te vullen.

Als u uw antwoord wilt verbeteren dient u een kruis door het foutieve vakje te zetten en een ander vakje ~eer helemaal te vullen. UMC!.t) St Radboud Bloktoets Datum Aanvangstijd 50296 'Joortplanting 26 november 201 0 10.00uur Deze tentamenset kunt u na afloop meenemen. ALGEMENE AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIE: Dit tentamen bestaat uit

Nadere informatie

Is een goed kind ook een gezond kind, dat blijft altijd een vraag. Dr. P.K. Flu Dr. J.W. de Leeuw Gynaecologen, Ikazia Ziekenhuis

Is een goed kind ook een gezond kind, dat blijft altijd een vraag. Dr. P.K. Flu Dr. J.W. de Leeuw Gynaecologen, Ikazia Ziekenhuis Is een goed kind ook een gezond kind, dat blijft altijd een vraag Dr. P.K. Flu Dr. J.W. de Leeuw Gynaecologen, Ikazia Ziekenhuis Casus U ziet op uw spreekuur een 35 jarige zwangere vrouw, gravida 4, para

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 1 0

Inhoud. Voorwoord 1 0 Inhoud Voorwoord 1 0 1 Algemeen 1 1 1.1 Speciële anamnese 1 1 1.1.1 Speciële anamnese gynaecologie 1 1 1.1.2 Speciële anamnese obstetrie 1 3 1.1.3 Speciële anamnese voortplantingsgeneeskunde 1 4 1.1.4

Nadere informatie

Obesitas en zwangerschap

Obesitas en zwangerschap Obesitas en zwangerschap Risico s en beleid Maaike Kloosterman-de Groot, verloskundige UMCG Casus G2P1 Algemene anamnese: BMI 42 (lengte 1.56 m en gewicht 102 kg) Reuma, zonder medicatie Primaire subfertiliteit

Nadere informatie

VRAGENLIJST vrouw Oriënterend Fertiliteit Onderzoek

VRAGENLIJST vrouw Oriënterend Fertiliteit Onderzoek 1 Naam en geboortedatum VRAGENLIJST vrouw Oriënterend Fertiliteit Onderzoek 2 Persoonsgegevens dd mm jaar Wat is uw geboortedatum? - Wat is uw lengte?. cm Wat is uw gewicht?. kg Vragen over uw vruchtbaarheid

Nadere informatie

Naam: Voornaam: Geboortedatum: Adres: Postcode: Gemeente: Land: Taal: Tel.: GSM: E-mail: Beroep:

Naam: Voornaam: Geboortedatum: Adres: Postcode: Gemeente: Land: Taal: Tel.: GSM: E-mail: Beroep: VRAGENLIJST FERTILITEIT / ENDOMETRIOSE (indien u enkel voor endometriose komt, mag u de fertiliteitsvragen overslaan) Noodzakelijk in te vullen en mee te brengen naar 1 ste raadpleging (zie ook www.uzleuven.be/lufc)

Nadere informatie

Kraamafdeling. Vroegtijdige weeën. gebroken vliezen en vroeggeboorte

Kraamafdeling. Vroegtijdige weeën. gebroken vliezen en vroeggeboorte Kraamafdeling Vroegtijdige weeën gebroken vliezen en vroeggeboorte In deze folder leest u over de oorzaak, gevolgen en behandeling van vroegtijdige weeën. Een zwangerschap duurt gemiddeld 40 weken, maar

Nadere informatie

gynaecologische echoscopie

gynaecologische echoscopie patiënteninformatie gynaecologische echoscopie Echoscopie is onderzoek van de inwendige organen door middel van geluidsgolven. Door terugkaatsing van uitgezonden geluidsgolven kunnen afbeeldingen worden

Nadere informatie

Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte

Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte Deze brochure geeft informatie over de oorzaak, gevolgen en behandeling van vroegtijdige weeën, een dreigende vroeggeboorte en vroegtijdig gebroken vliezen.

Nadere informatie

VRAGENLIJST TER VOORBEREIDING PRENATALE SCREENING & DIAGNOSTIEK. van uw partner: Beroep: Gegevens vader van de baby. Voorletter(s): Achternaam:

VRAGENLIJST TER VOORBEREIDING PRENATALE SCREENING & DIAGNOSTIEK. van uw partner: Beroep: Gegevens vader van de baby. Voorletter(s): Achternaam: VRAGENLIJST TER VOORBEREIDING PRENATALE SCREENING & DIAGNOSTIEK Voorletter(s): Roepnaam: Burgerlijke staat: Geboorteland: Beroep: Meisjes achternaam: Geboortedatum: Gebruikt u de naam van uw partner: Nationaliteit:

Nadere informatie

Hoogeveen, februari 2013 1

Hoogeveen, februari 2013 1 Hoogeveen, februari 2013 1 Casus 1 Metrorragie 1. Mevrouw Pieterse, 25 jaar, is sedert kort als patiënte bij u in de praktijk ingeschreven. Ze bezoekt uw spreekuur omdat ze onregelmatig bloedverlies heeft.

Nadere informatie

Liefs Jill. hip, hot & handig nieuws. Zwangerschapskaart een logboek van jouw zwangerschap

Liefs Jill. hip, hot & handig nieuws. Zwangerschapskaart een logboek van jouw zwangerschap Zwangerschapskaart een logboek van jouw zwangerschap TEAM A/ TEAM B G P AT datum: Gewicht 100 kg plaats partus Praktijkorganisatie en bereikbaarheid Student verloskundige: ja/ nee/ niet bij partus Prenatale

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Echoscopie in de gynaecologie en bij vruchtbaarheidsproblemen

Patiënteninformatie. Echoscopie in de gynaecologie en bij vruchtbaarheidsproblemen Echoscopie in de gynaecologie en bij vruchtbaarheidsproblemen Patiënteninformatie Echoscopie in de gynaecologie en bij vruchtbaarheidsproblemen Inhoudsopgave 1 Wat is echoscopie 2 Waarom een echo 2.1 Echoscopie

Nadere informatie

VRAGENLIJST FERTILITEIT Noodzakelijk in te vullen en mee te brengen naar 1 ste raadpleging (zie ook

VRAGENLIJST FERTILITEIT Noodzakelijk in te vullen en mee te brengen naar 1 ste raadpleging (zie ook VRAGENLIJST FERTILITEIT Noodzakelijk in te vullen en mee te brengen naar 1 ste raadpleging (zie ook www.uzleuven.be/lufc) Persoonlijke gegevens wensmoeder (degene die zwanger wenst te worden): Naam: Voornaam:

Nadere informatie

Zwanger van een tweeling

Zwanger van een tweeling Zwanger van een tweeling Een zwangerschap van meer dan één kind is voor de aanstaande ouders meestal een verrassing. Het nieuws brengt naast blijdschap ook extra vragen en soms zorgen met zich mee. Deze

Nadere informatie

Als u uw antwoord wilt verbeteren dient u het vakje helemaal te v ullen en een ander vakje aan te kruisen.

Als u uw antwoord wilt verbeteren dient u het vakje helemaal te v ullen en een ander vakje aan te kruisen. Bloktoets Datum Aanvangstijd 50206 Voortplanting 20 november 2009 10.00uur Deze tentamenset kunt u na afloop meenemen. ALGEMENE AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIE: Dit tentamen bestaat uit 20 vragen (één vraag

Nadere informatie

Controles tijdens de zwangerschap

Controles tijdens de zwangerschap Controles tijdens de zwangerschap Tijdens de zwangerschap worden de volgende onderzoeken uitgevoerd: Beoordelen van de groei van de baarmoeder Bij elk bezoek wordt de groei van de baarmoeder nagegaan.

Nadere informatie

Echoscopie tijdens de zwangerschap ONDERZOEK

Echoscopie tijdens de zwangerschap ONDERZOEK Echoscopie tijdens de zwangerschap ONDERZOEK Echoscopie tijdens de zwangerschap Tijdens je zwangerschap kunnen we met een echo het kindje in je buik bekijken. Een echoscopie is een beeldvormende techniek

Nadere informatie

Vaginaal bloedverlies

Vaginaal bloedverlies Vaginaal bloedverlies Stellingen 1 Bij onregelmatig bloedverlies doe je altijd een SOA-test. Juist/onjuist 2 Bij doorbraakbloedingen geef je een pil met een hoger oestrogeen gehalte. Juist/onjuist 3 Stoppen

Nadere informatie

Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte

Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte Inleiding In deze folder leest u meer over de oorzaak, gevolgen en behandeling van vroegtijdige weeën. Een zwangerschap duurt gemiddeld 40 weken, maar een

Nadere informatie

Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie

Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Inleiding Deze brochure geeft informatie over de oorzaak, gevolgen en behandeling van vroegtijdige weeën. Een zwangerschap

Nadere informatie

Het maken van een keuze Wanneer is een vaginale bevalling bij een stuitligging mogelijk. Heeft u de keuze? Het maken van een keuze. Tot slot.

Het maken van een keuze Wanneer is een vaginale bevalling bij een stuitligging mogelijk. Heeft u de keuze? Het maken van een keuze. Tot slot. Een stuitligging Inhoud Algemeen Wat is een stuitligging? Hoe vaak komt een stuitligging voor? Waarom ligt de baby in stuitligging? Als de baby bij ongeveer 36 weken nog in stuitligging ligt Het draaien

Nadere informatie

Maatschap Gynaecologie. Nekplooimeting en serumtest

Maatschap Gynaecologie. Nekplooimeting en serumtest Maatschap Gynaecologie Nekplooimeting en serumtest Datum en tijd U wordt (dag) (datum) om uur verwacht. Plaats Op de dag van de afspraak meldt u zich op de polikliniek Verloskunde/Gynaecologie. Volgt u

Nadere informatie

Spiralen. Achtergronden

Spiralen. Achtergronden Spiralen Achtergronden Methoden (werking, betrouwbaarheid en bijwerkingen) Koperspiraal Het koperspiraal geeft geleidelijk koper af. Koperionen hebben een cytotoxisch dan wel immobiliserend effect op de

Nadere informatie

Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte

Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Vroegtijdige weeën 1 Vroegtijdig gebroken vliezen 1 Oorzaken voor een vroegtijdige bevalling 2 Behandeling

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie GYNAECOLOGIE ECHOSCOPIE. Versie 2.4. Datum Goedkeuring Verantwoording

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie GYNAECOLOGIE ECHOSCOPIE. Versie 2.4. Datum Goedkeuring Verantwoording Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie GYNAECOLOGIE ECHOSCOPIE Versie 2.4 Datum Goedkeuring 17-03-2007 Verantwoording NVOG Inhoudsopgave In het kort...1 Wat is echoscopie?...2 Waarom een

Nadere informatie

INTERLINE GYNAECOLOGIE 2014 januari 2014 ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN

INTERLINE GYNAECOLOGIE 2014 januari 2014 ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN INTERLINE GYNAECOLOGIE 2014 januari 2014 ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN Inleiding Deze Interline gaat over de volgende werkafspraken: - Subfertiliteit (herzien) -

Nadere informatie

VROEGTIJDIGE WEEËN EN DREIGENDE VROEGGEBOORTE

VROEGTIJDIGE WEEËN EN DREIGENDE VROEGGEBOORTE VROEGTIJDIGE WEEËN EN DREIGENDE VROEGGEBOORTE 335 Inleiding Deze folder geeft informatie over de oorzaak, gevolgen en behandeling van vroegtijdige weeën. Een zwangerschap duurt gemiddeld 40 weken, maar

Nadere informatie

Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte

Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte Informatie voor patiënten F0177-3415 oktober 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411,

Nadere informatie

Zwangerschap en rhesusfactoren. Informatie over bloedgroepen en antistoffen

Zwangerschap en rhesusfactoren. Informatie over bloedgroepen en antistoffen Zwangerschap en rhesusfactoren Informatie over bloedgroepen en antistoffen 1 Inleiding Uit bloedonderzoek is gebleken dat u bloedgroep rhesus D-negatief of rhesus c-negatief heeft. Uw verloskundig zorgverlener

Nadere informatie

Nekplooimeting. gecombineerd met vroege bloedtest in de zwangerschap mogelijk tot 13 6/7 weken zwangerschapsduur. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie

Nekplooimeting. gecombineerd met vroege bloedtest in de zwangerschap mogelijk tot 13 6/7 weken zwangerschapsduur. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Nekplooimeting gecombineerd met vroege bloedtest in de zwangerschap mogelijk tot 13 6/7 weken zwangerschapsduur Afdeling Verloskunde/Gynaecologie In het kort Deze folder geeft informatie over de echoscopische

Nadere informatie

Zwangerschap en rhesusfactoren Informatie over bloedgroepen en antistoffen

Zwangerschap en rhesusfactoren Informatie over bloedgroepen en antistoffen Zwangerschap en rhesusfactoren Informatie over bloedgroepen en antistoffen Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. 1 Inleiding Uit bloedonderzoek is gebleken dat u bloedgroep

Nadere informatie

d d m m y y Geachte mevrouw,

d d m m y y Geachte mevrouw, /6 Geachte mevrouw, U neemt deel aan een wetenschappelijke studie die de vruchtbaarheid onderzoekt na een eileidersparende of eileider verwijderende operatie voor een buitenbaarmoederlijke zwangerschap.

Nadere informatie

Maatschap Gynaecologie. Hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap

Maatschap Gynaecologie. Hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap Maatschap Gynaecologie Hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap Inleiding U bent opgenomen op de afdeling gynaecologie. Deze folder geeft informatie over hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap. Doel van

Nadere informatie

Eerste bezoek aan de gynaecoloog

Eerste bezoek aan de gynaecoloog Eerste bezoek aan de gynaecoloog Afdeling gynaecologie Eerste bezoek aan de gynaecoloog U heeft binnenkort in Medisch Centrum Alkmaar (MCA) een afspraak met een gynaecoloog. U komt voor het eerst. In deze

Nadere informatie

Onderzoek naar de gezondheid van je kindje... 2 Er zijn vijf soortem prenatale testen:... 2 Combinatietest Down-, edwards-, patausyndroom...

Onderzoek naar de gezondheid van je kindje... 2 Er zijn vijf soortem prenatale testen:... 2 Combinatietest Down-, edwards-, patausyndroom... Contents Onderzoek naar de gezondheid van je kindje.... 2 Er zijn vijf soortem prenatale testen:... 2 Combinatietest... 2 Down-, edwards-, patausyndroom... 2 Uitslag... 2... 3 Betrouwbaarheid... 3... 3

Nadere informatie

? Petra geeft aan dat ze probeert zwanger te worden en sinds kort in een traject zit van IVF (in vitro fertilisatie).

? Petra geeft aan dat ze probeert zwanger te worden en sinds kort in een traject zit van IVF (in vitro fertilisatie). MONDGEZONDHEID EN ZWANGERSCHAP CASUS 1 Karin de G., een 27-jarige patiënte is al van jongs af aan in de praktijk onder controle. Tot nu toe was er altijd sprake van een zeer goede mondhygiëne en zijn er

Nadere informatie

Echoscopie. in Gynaecologie en verloskunde. Gynaecologie

Echoscopie. in Gynaecologie en verloskunde. Gynaecologie Echoscopie in Gynaecologie en verloskunde Gynaecologie Inhoudsopgave In het kort... 4 Wat is echoscopie?... 5 Waarom een echo?... 5 Echoscopie in de gynaecologie... 6 Echoscopie bij onderzoek naar vruchtbaarheid...

Nadere informatie

INTERLINE GYNAECOLOGIE 2014 Concept dd 26 nov 2013 ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN

INTERLINE GYNAECOLOGIE 2014 Concept dd 26 nov 2013 ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN INTERLINE GYNAECOLOGIE 2014 Concept dd 26 nov 2013 ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN Inleiding Deze Interline gaat over de volgende werkafspraken: - Subfertliteit (herzien)

Nadere informatie

Eileiderontsteking. Afdeling Gynaecologie

Eileiderontsteking. Afdeling Gynaecologie Eileiderontsteking Afdeling Gynaecologie Inleiding Een eileiderontsteking is een ontsteking van de eileiders. Deze ontstekingen kunnen heel sluimerend verlopen met weinig klachten. Meestal heeft u acute

Nadere informatie

DES-rapport Hoofdstuk IV: De bewijsvoering

DES-rapport Hoofdstuk IV: De bewijsvoering DES-rapport Hoofdstuk IV: De bewijsvoering Om voor een uitkering in aanmerking te komen zal de aanvrager van een uitkering moeten aantonen dat hij voldoet aan de daarvoor gestelde eisen. Met name zal bewijs

Nadere informatie

Combinatietest. Echo en bloedonderzoek bij 11-14 weken zwangerschap

Combinatietest. Echo en bloedonderzoek bij 11-14 weken zwangerschap Combinatietest Echo en bloedonderzoek bij 11-14 weken zwangerschap Aangeboren aandoeningen komen relatief weinig voor: 96 van de 100 zwangerschappen eindigen in de geboorte van een volkomen gezond kind.

Nadere informatie

Er zijn twee onderzoeken mogelijk: 1. Met de combinatietest wordt onderzocht of er een verhoogde kans bestaat dat uw ongeboren kind Downsyndroom

Er zijn twee onderzoeken mogelijk: 1. Met de combinatietest wordt onderzocht of er een verhoogde kans bestaat dat uw ongeboren kind Downsyndroom Prenatale screening op Downsyndroom en lichamelijke afwijkingen INHOUD 1. Wat leest u in deze brochure? 2. Onderzoek naardownsyndroomen lichamelijke afwijkingen 2.1 Onderzoek naar Downsyndroom 2.2 Onderzoek

Nadere informatie

Intra uteriene groeivertraging (IUGR) Maatschap Gynaecologie IJsselland Ziekenhuis

Intra uteriene groeivertraging (IUGR) Maatschap Gynaecologie IJsselland Ziekenhuis Intra uteriene groeivertraging (IUGR) Maatschap Gynaecologie IJsselland Ziekenhuis Inleiding Deze folder geeft uitleg en informatie over de oorzaak, gevolgen en mogelijke behandeling van een groeiachterstand

Nadere informatie

Het inleiden van een bevalling

Het inleiden van een bevalling Het inleiden van een bevalling Vrouw Moeder Kind-centrum Inhoudsopgave 1. Wat betekent het inleiden van een bevalling? 2 2. Waarom is het inleiden van de bevalling nodig? 3 2.1 Over tijd zijn 3 2.2 Langdurig

Nadere informatie

Onvervulde kinderwens: Wat te doen en vooral wanneer?

Onvervulde kinderwens: Wat te doen en vooral wanneer? Onvervulde kinderwens: Wat te doen en vooral wanneer? Duodagen maart 2014 AF Lambeek, gynaecoloog BA Geurts, huisarts Informatiepyramide 23 Opzet Fysiologie subfertiliteit Orienterend fertiliteitonderzoek

Nadere informatie

Regionaal Protocol Verwijsbeleid 1 e lijn naar VC de Poort

Regionaal Protocol Verwijsbeleid 1 e lijn naar VC de Poort Regionaal Protocol Verwijsbeleid 1 e lijn naar VC de Poort Nadat de zwangere voor de eerste controle bij de verwijzer is geweest waar zij uitleg heeft gekregen over de procedure rondom de 1 e trimester

Nadere informatie

Registratieformulier voor de gegevens rondom de zwangerschap en bevalling

Registratieformulier voor de gegevens rondom de zwangerschap en bevalling Registratieformulier voor de gegevens rondom de zwangerschap en bevalling Beste collega, Hierbij treft u het registratieformulier aan voor de gegevens rondom de zwangerschap en bevalling van uw patiënte.

Nadere informatie

Zwangerschap en overgewicht

Zwangerschap en overgewicht Zwangerschap en overgewicht Inleiding In deze folder leest u meer over de mogelijke gevolgen van overgewicht tijdens de zwangerschap en bevalling. Tijdens de zwangerschap vormt overgewicht voor u en uw

Nadere informatie

Dreigende vroeggeboorte

Dreigende vroeggeboorte Dreigende vroeggeboorte U bent zwanger en heeft te maken met een dreigende vroeggeboorte. Een zwangerschap duurt gemiddeld 40 weken. Een periode van 37 tot 42 weken wordt gezien als een normale duur van

Nadere informatie

VROEGTIJDIGE WEEËN EN VOORTIJDIG GEBROKEN VLIEZEN FRANCISCUS VLIETLAND

VROEGTIJDIGE WEEËN EN VOORTIJDIG GEBROKEN VLIEZEN FRANCISCUS VLIETLAND VROEGTIJDIGE WEEËN EN VOORTIJDIG GEBROKEN VLIEZEN FRANCISCUS VLIETLAND Inleiding Een zwangerschap duurt meestal tussen de 37 en 42 weken. Het kan zijn dat er voor die tijd al weeën optreden of dat de vliezen

Nadere informatie

Een miskraam of bloedverlies in de eerste maanden van de zwangerschap

Een miskraam of bloedverlies in de eerste maanden van de zwangerschap Een miskraam of bloedverlies in de eerste maanden van de zwangerschap Wat is een miskraam? Een miskraam is het verlies van een vroege zwangerschap in de eerste vier maanden. Vaginaal bloedverlies is vaak

Nadere informatie

Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte

Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte Een zwangerschap duurt gemiddeld 40 weken, maar een periode van 37 tot 42 weken wordt als een normale duur van de zwangerschap beschouwd. Vroegtijdige weeën

Nadere informatie

Regionaal Protocol Obesitas

Regionaal Protocol Obesitas Regionaal Protocol Obesitas Inleiding Obesitas is een snelgroeiend gezondheidsprobleem in de Westerse wereld. Momenteel varieert in Nederland de prevalentie obesitas tussen de 6.5% en 15.5%, afhankelijk

Nadere informatie

Semeiologie en vaardigheden verloskunde

Semeiologie en vaardigheden verloskunde Semeiologie en vaardigheden verloskunde 2 e Master arts Roland Devlieger, Luc De Catte, Johan Verhaeghe, Bernard Spitz Venus in front of the mirror PP Rubens, 1613 Leerdoelen Inzicht de belangrijkste semeiologische

Nadere informatie

Endometriose. Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op

Endometriose. Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op Endometriose Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Algemeen Endometriose is een ziektebeeld waarbij baarmoederslijmvlies buiten de holte van de baarmoeder voorkomt. Endometriose

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wat is een stuitligging?... 3 Hoe vaak komt een stuitligging voor?... 5 Waarom ligt een kind in een stuitligging?...

Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wat is een stuitligging?... 3 Hoe vaak komt een stuitligging voor?... 5 Waarom ligt een kind in een stuitligging?... STUITLIGGING 250 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wat is een stuitligging?... 3 Hoe vaak komt een stuitligging voor?... 5 Waarom ligt een kind in een stuitligging?... 5 Onderzoek bij een stuitligging... 5

Nadere informatie

Fertiliteitscentrum AZ Nikolaas Afspraken 03/760.23.65 (ZH) 03/296.44.19 (Privé) Fertiliteitsverpleegkundige 0473/54.01.38 Website www.aznikolaas.

Fertiliteitscentrum AZ Nikolaas Afspraken 03/760.23.65 (ZH) 03/296.44.19 (Privé) Fertiliteitsverpleegkundige 0473/54.01.38 Website www.aznikolaas. Fertiliteitscentrum AZ Nikolaas Afspraken 03/760.23.65 (ZH) 03/296.44.19 (Privé) Fertiliteitsverpleegkundige 0473/54.01.38 Website www.aznikolaas.be VERWIJSDOCUMENT FERTILITEITSCENTRUM Verwijzende arts:

Nadere informatie

Leidraad gynaecologie

Leidraad gynaecologie Leidraad gynaecologie Leidraad gynaecologie R.L.M. Bekkers L. Dukel Bohn Stafleu van Loghum Houten, 2005 2005 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

pagina 1 van 6 Let op: Deze geprinte versie is 24 uur geldig. Bloedverlies in het eerste trimester Medische Werkinstructie Algemeen Inleidende gegevens Doel: Type: Handelingsclassificatie: Anatomische

Nadere informatie

Voorwoord 13. Hoofdstuk 1 Fysiologisch en anatomisch rappel 15

Voorwoord 13. Hoofdstuk 1 Fysiologisch en anatomisch rappel 15 Inhoudstafel Voorwoord 13 Hoofdstuk 1 Fysiologisch en anatomisch rappel 15 1.1 Menstruele cyclus 15 1.1.1 Ovulatie 15 1.1.2 Menstruele cyclus ter hoogte van het endometrium 17 1.2 Gametogenese 18 1.3 De

Nadere informatie

Prenatale diagnostiek

Prenatale diagnostiek Prenatale diagnostiek Erfelijkheidsonderzoek in de zwangerschap Prenatale diagnostiek 1. Inleiding 3 2. Risico op een kind met een chromosomale afwijking 4 3. Risico op een kind met open hoofd of open

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte

Patiënteninformatie. Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte Patiënteninformatie Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte Inhoudsopgave: 1 Inleiding 2 Vroegtijdige weeën 3 Vroegtijdig gebroken vliezen 4 Risicofactoren

Nadere informatie

Algemeen... 3 Wat is endometriose?... 3 Bij wie komt het voor?... 4 Hoe ontstaat endometriose?... 4

Algemeen... 3 Wat is endometriose?... 3 Bij wie komt het voor?... 4 Hoe ontstaat endometriose?... 4 Endometriose Inhoudsopgave Algemeen... 3 Wat is endometriose?... 3 Bij wie komt het voor?... 4 Hoe ontstaat endometriose?... 4 Welke klachten kunnen passen bij endometriose?... 5 Pijn... 6 Klachten bij

Nadere informatie

Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte

Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte Inleiding In deze brochure wordt informatie gegeven over de oorzaak, gevolgen en behandeling van vroegtijdige weeën. Een zwangerschap duurt gemiddeld 40 weken,

Nadere informatie

Bevallen na een eerdere keizersnede

Bevallen na een eerdere keizersnede Gynaecologie / Verloskunde Bevallen na een eerdere keizersnede Inleiding In Nederland, bevalt 1 op de 5 vrouwen door middel van een keizersnede. Vrouwen die na een keizersnede opnieuw zwanger worden moeten

Nadere informatie

Intra Uteriene Inseminatie

Intra Uteriene Inseminatie Intra Uteriene Inseminatie Intra Uteriene Inseminatie ( I.U.I.) Een veel voorkomende behandeling van ongewenste kinderloosheid is intra-uteriene inseminatie, kortweg I.U.I. genaamd. Bij deze behandeling

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie VERLOSKUNDE PRENATALE SCREENING. Versie 1.5. Verantwoording

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie VERLOSKUNDE PRENATALE SCREENING. Versie 1.5. Verantwoording Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie VERLOSKUNDE PRENATALE SCREENING Versie 1.5 Datum Goedkeuring Verantwoording 01 03 2006 NVOG Inhoudsopgave Algemeen...1 Wat is prenatale screening?...1

Nadere informatie

Inleiding Vroegtijdige weeën Vroegtijdig gebroken vliezen

Inleiding Vroegtijdige weeën Vroegtijdig gebroken vliezen Vroegtijdige weeën Inleiding Deze brochure geeft informatie over de oorzaak, gevolgen en behandeling van vroegtijdige weeën. Een zwangerschap duurt gemiddeld 40 weken, maar een periode van 37 tot 42 weken

Nadere informatie

Misschien hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen. Uw gynaecoloog geeft u dan aanvullende informatie.

Misschien hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen. Uw gynaecoloog geeft u dan aanvullende informatie. Vroegtijdige weeën en vroeggeboorte Op deze pagina geven we informatie over de oorzaak, gevolgen en behandeling van vroegtijdige weeën. Een zwangerschap duurt gemiddeld 40 weken, maar een periode van 37

Nadere informatie

Gynaecologie. Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte

Gynaecologie. Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte Gynaecologie Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte Inleiding Deze brochure geeft informatie over de oorzaak, gevolgen en behandeling van vroegtijdige weeën. Een zwangerschap duurt gemiddeld 40

Nadere informatie

Keuzes bij kinderwens onder andere PGD (Preimplantatie Genetische Diagnostiek) Namens de werkgroep PGD azm Congres BVN 18 april 2009

Keuzes bij kinderwens onder andere PGD (Preimplantatie Genetische Diagnostiek) Namens de werkgroep PGD azm Congres BVN 18 april 2009 Keuzes bij kinderwens onder andere PGD (Preimplantatie Genetische Diagnostiek) Dr. Christine de Die-Smulders afdeling Klinische Genetica MUMC+ Namens de werkgroep PGD azm Congres BVN 18 april 2009 Zomer

Nadere informatie

Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte

Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte Verloskunde Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte Inhoud Inleiding Inleiding 1 Vroegtijdige weeën 1 Vroegtijdig gebroken vliezen 2 Oorzaken voor een vroegtijdige bevalling 2 Onderzoek 2 Behandeling

Nadere informatie

Counseling en SEO met vermoeden hartafwijking. Vivian Schimmer

Counseling en SEO met vermoeden hartafwijking. Vivian Schimmer Counseling en SEO met vermoeden hartafwijking Vivian Schimmer Introductie Vivian Schimmer Werkzaam bij Aleida, praktijk voor verloskunde en echoscopie te Schiedam Werkzaam als verloskundige sinds 2001

Nadere informatie

1. Algemeen 4 1.1 Wat is endometriose 4 1.2 Bij wie komt het voor 5 1.3 Hoe ontstaat endometriose 5

1. Algemeen 4 1.1 Wat is endometriose 4 1.2 Bij wie komt het voor 5 1.3 Hoe ontstaat endometriose 5 endometriose 2 Inhoud 1. Algemeen 4 1.1 Wat is endometriose 4 1.2 Bij wie komt het voor 5 1.3 Hoe ontstaat endometriose 5 2. Welke klachten kunnen passen bij endometriose 5 2.1 Pijn 6 2.2 Klachten bij

Nadere informatie

Intra-uteriene groeivertraging. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie

Intra-uteriene groeivertraging. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Intra-uteriene groeivertraging Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Inleiding U krijgt deze folder omdat u zwanger bent van een kind dat in verhouding te klein is voor uw zwangerschapsduur. Een groeivertraging

Nadere informatie

pagina 1 van 6 Let op: Deze geprinte versie is 24 uur geldig. Bloedverlies in het eerste trimester Medische Werkinstructie Algemeen Inleidende gegevens Doel: Type: Handelingsclassificatie: Anatomische

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Zwangerschapsdiabetes. Begeleiding in het Refaja ziekenhuis

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Zwangerschapsdiabetes. Begeleiding in het Refaja ziekenhuis Refaja Ziekenhuis Stadskanaal Zwangerschapsdiabetes Begeleiding in het Refaja ziekenhuis ZWANGERSCHAPDIABETES BEGELEIDING IN HET REFAJA ZIEKENHUIS INLEIDING Deze folder is voor u bedoeld als u tijdens

Nadere informatie

Diabetes en zwangerschap.

Diabetes en zwangerschap. Diabetes en zwangerschap. Samenvatting van de lezing door dr. B.W. Mol, als gynaecoloog verbonden aan het Máxima Medisch Centrum te Eindhoven en Veldhoven, op dinsdag 24 oktober 2006 voor de DVN afd. Eindhoven.

Nadere informatie

De maandelijkse kans. Dr. R. Schats VUmc. Zwanger in de tijd. Diverse aspecten van infertiliteit. De maandelijkse kans en leeftijd

De maandelijkse kans. Dr. R. Schats VUmc. Zwanger in de tijd. Diverse aspecten van infertiliteit. De maandelijkse kans en leeftijd , -behandeling en complicaties Dr. R. Schats VUmc Wat is (on)vruchtbaarheid? Wat is normaal? Subfertiliteit (zie later) Welk percentage van de paren De mens is een relatief onvruchtbaar zoogdier Wel elke

Nadere informatie

Een dreigende vroeggeboorte

Een dreigende vroeggeboorte Een dreigende vroeggeboorte Vrouw Moeder Kind-centrum Inhoudsopgave Een dreigende vroeggeboorte 2 Wat zijn vroegtijdige weeën? 2 Oorzaak 3 Klachten en symptomen 3 Complicaties 3 Opname in het ziekenhuis

Nadere informatie

Zwanger worden: via de natuurlijke weg of zijn er andere mogelijkheden?

Zwanger worden: via de natuurlijke weg of zijn er andere mogelijkheden? 21 mei 2011 Zwanger worden: via de natuurlijke weg of zijn er andere mogelijkheden? Drs. Inge Smeets PGD arts en arts-onderzoeker Maastricht Universitair Medisch Centrum Themamiddag Jong en BRCA Borstkankervereniging

Nadere informatie

Gynaecologie/Verloskunde

Gynaecologie/Verloskunde Gynaecologie/Verloskunde Prenatale diagnostiek in de zwangerschap Inleiding De meeste kinderen zijn bij de geboorte gezond. Bij 3% van alle pasgeborenen wordt er een aangeboren afwijking vastgesteld. Een

Nadere informatie

Langdurig gebroken vliezen rondom de bevalling

Langdurig gebroken vliezen rondom de bevalling Langdurig gebroken vliezen rondom de bevalling Ziekenhuis Gelderse Vallei Wat zijn gebroken vliezen? Gebroken vliezen betekent dat er vruchtwater uit de baarmoeder loopt. A terme betekent dat de vliezen

Nadere informatie

vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte

vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte patiënteninformatie vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte Inleiding Deze folder geeft informatie over de oorzaak, gevolgen en behandeling van vroegtijdige weeën. Een zwangerschap duurt gemiddeld

Nadere informatie

INVULFORMULIER. Cola spreekuur. B) Voorgeschiedenis en klachten. A) Over uzelf. Rotterdam COLA NR. O niet

INVULFORMULIER. Cola spreekuur. B) Voorgeschiedenis en klachten. A) Over uzelf. Rotterdam COLA NR. O niet Cola spreekuur Rotterdam INVULFORMULIER A) Over uzelf versie 5 december 2004 Naam + voorletters: Geboortedatum: Geboorteland: Ras: Kaukasisch / Negroide / Mediterraan / Aziatisch / anders B) Voorgeschiedenis

Nadere informatie

Eerste bezoek aan de gynaecoloog

Eerste bezoek aan de gynaecoloog Eerste bezoek aan de gynaecoloog Patiënteninformatie Eerste bezoek aan de gynaecoloog Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Hoe zien de geslachtsorganen eruit 3 Het gesprek(anamnese) 4 Het gynaecologisch onderzoek

Nadere informatie

Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte

Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte 1 Deze brochure geeft informatie over de oorzaak, gevolgen en behandeling van vroegtijdige weeën. Een zwangerschap duurt gemiddeld 40 weken, maar een periode

Nadere informatie

Vragenlijst Verloskundigen praktijk Almelo

Vragenlijst Verloskundigen praktijk Almelo Vragenlijst Verloskundigen praktijk Almelo Wil je deze vragenlijst invullen en meenemen naar het spreekuur bij de eerste controle? We zullen hem dan samen doornemen. Persoonlijke gegevens Roepnaam:...

Nadere informatie

Uitgezakte navelstreng

Uitgezakte navelstreng Uitgezakte navelstreng Gynaecoloog Ambulance Verloskundige/huisarts 2. Dienstdoende gynaecoloog Overdracht volgens SPAR-methodiek: Nadat de patiënt is gesitueerd op de begane grond retrograad blaas vullen

Nadere informatie

Prenatale screening: het berekenen van de kans op aangeboren afwijkingen in het begin van de zwangerschap. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie

Prenatale screening: het berekenen van de kans op aangeboren afwijkingen in het begin van de zwangerschap. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Prenatale screening: het berekenen van de kans op aangeboren afwijkingen in het begin van de zwangerschap Afdeling Verloskunde/Gynaecologie In het kort De meeste kinderen worden gezond geboren, maar een

Nadere informatie

Het inleiden van de bevalling

Het inleiden van de bevalling Het inleiden van de bevalling Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Waarom wordt een bevalling ingeleid?... 1 Over tijd zijn... 1 Langdurig gebroken vliezen... 1 Groeivertraging van de baby... 2 Achteruitgaan

Nadere informatie

VRAGENLIJST man Oriënterend Fertiliteit Onderzoek

VRAGENLIJST man Oriënterend Fertiliteit Onderzoek 1 Naam en geboortedatum VRAGENLIJST man Oriënterend Fertiliteit Onderzoek Persoonsgegevens Wat is uw geboortedatum? Wat is uw lengte? Wat is uw gewicht? dd mm jaar. cm. kg Vragen over uw vruchtbaarheid

Nadere informatie

Stuitligging vanaf de 36 e week van de zwangerschap. Maatschap Gynaecologie IJsselland Ziekenhuis

Stuitligging vanaf de 36 e week van de zwangerschap. Maatschap Gynaecologie IJsselland Ziekenhuis Stuitligging vanaf de 36 e week van de zwangerschap Maatschap Gynaecologie IJsselland Ziekenhuis Inhoudsopgave Inleiding 2 Wat is een stuitligging? 2 Hoe vaak komt een stuitligging voor? 4 Waarom ligt

Nadere informatie

Tussen de trofoblast en de kiemschijf wordt de navelstreng gevormd.

Tussen de trofoblast en de kiemschijf wordt de navelstreng gevormd. Biologie SE4 Hoofdstuk 6 Paragraaf 1 Tijdens de ovulatie komt een eicel vrij uit een van de beide ovaria. Deze eicel komt terecht in een eileider. Een van de zaadcellen die de tocht van de vagina naar

Nadere informatie

Inleiden van de bevalling

Inleiden van de bevalling Gynaecologie Inleiden van de bevalling Inleiding U heeft van uw gynaecoloog te horen gekregen dat u wordt ingeleid. Het inleiden van de baring betekent dat we de bevalling kunstmatig op gang brengen. In

Nadere informatie

Vrouwelijke factoren 1/3. Mannelijke factoren 1/3. Gemengde factoren 1/3. Onbekende Oorzaken 10 %

Vrouwelijke factoren 1/3. Mannelijke factoren 1/3. Gemengde factoren 1/3. Onbekende Oorzaken 10 % Vrouwelijke factoren 1/3 Mannelijke factoren 1/3 Gemengde factoren 1/3 Onbekende Oorzaken 10 % -Ovulatie stoornissen (PCOS) -Tubaire pathologie -Infectie (PID) -Endometriosis -Uteriene afwijkingen -Cervicale

Nadere informatie