ZWANGER en straks bevallen. in het Jan Yperman Ziekenhuis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZWANGER en straks bevallen. in het Jan Yperman Ziekenhuis"

Transcriptie

1 ZWANGER en straks bevallen in het n Yperman Ziekenhuis

2 Deze brochure behoort toe aan: Naam en voornaam Naam echtgenoot / partner Adres en telefoonnummer Gelieve deze brochure mee te brengen wanneer u komt bevallen onthaalbrochure materniteit JYZ p. 2

3 Geachte mevrouw Geachte heer Van harte welkom op de Materniteit van het n Yperman Ziekenhuis. Een arbeid en bevalling doormaken is een hele gebeurtenis voor moeder en baby. Gelukkig verloopt alles meestal vlot en probleemloos. Een team van gynaecologen, pediaters, vroedvrouwen, kinderverpleegkundigen, kinesisten en sociaal verpleegkundigen staan klaar om u en uw partner tijdens de zwangerschap, bij de bevalling en na de geboorte van uw kindje met persoonlijke en deskundige zorg te begeleiden. Deze informatiebrochure is als het ware de rode draad doorheen uw zwangerschap, bevalling en kraamperiode. Mogen wij u dan ook vragen deze brochure mee te brengen wanneer u komt bevallen. Wij wensen u, uw partner, de baby en het hele gezin een voorspoedige zwangerschap en geboorte! Het team van de materniteit onthaalbrochure materniteit JYZ p. 3

4 onthaalbrochure materniteit JYZ p. 4

5 INHOUDSTAFEL VOORSTELLING VAN HET TEAM p. 6 INFORMATIE OVER DE ZWANGERSCHAP p. 7 ARBEID EN BEVALLING p. 16 DE MATERNITEIT p. 27 DE BABY p. 34 NEONATOLOGIE p. 45 TERUG THUIS p. 48 ADMINISTRATIE p. 54 onthaalbrochure materniteit JYZ p. 5

6 1. VOORSTELLING TEAM Op de materniteit staan verschillende medewerkers in voor het welzijn van u en uw baby: 6 gynaecologen Dr. Brouckaert O. Dr. De Gryse B. Dr. Quintelier J. Dr. Page G. Dr. Vanderbeke I. Dr. Verhulst L. (diensthoofd) 3 assistenten (= gynaecoloog in opleiding) 5 pediaters: één van de pediaters onderzoekt de baby na de geboorte en voor u vertrekt uit het ziekenhuis. Indien u dit wenst zijn bijkomende raadplegingen mogelijk. Dr. Sercu E. (diensthoofd) Dr. Adriaens F. Dr. Boens H. Dr. De Henau I. Dr. Van Ackere T. De hoofdvroedvrouw / verantwoordelijke Colette Berten komt regelmatig bij u. Zij is verantwoordelijk voor de organisatie van de afdeling. De vroedvrouwen en verpleegkundigen staan in voor de dagelijkse zorgen en zijn dag en nacht ter beschikking. De kinesitherapeut zorgt, in overleg met de gynaecoloog, voor de pre- en postnatale oefeningen. De sociale verpleegkundige kan u helpen bij de aanvraag van allerhande sociale voorzieningen (geboortepremie, gezinshulp, kraamzorg, enzovoort) Vraag de hoofdvroedvrouw om een afspraak te maken. De diëtiste komt bij u langs om de maaltijden te registreren. U kunt bij haar terecht met uw vragen over gezonde voeding of over bepaalde diëten. onthaalbrochure materniteit JYZ p. 6

7 2. INFORMATIE OVER DE ZWANGERSCHAP Prenatale voorlichting door middel van infoavonden Als professionelen binnen de gezondheidszorg hebben wij de verantwoordelijkheid om de ideale handelingen aan te moedigen en erover te waken dat de ouders de weg vinden naar de juiste informatie. Hierdoor kunnen zij bewuste keuzes maken. Wij, samen met Kind en Gezin, nodigen u dan ook graag uit op 3 infoavonden. Zij worden gegeven op de eerste, de tweede en de derde dinsdag van de maanden maart, juni, september en december. Er wordt stipt om 19u30 gestart. De inkom is gratis en u hoeft niet op voorhand in te schrijven. Infoavond 1 Voorstelling dienstverlening Kind en Gezin Kinderopvang Sociale wetgeving Zwangerschap en hygiëne Zwangerschap en bevalling: de medische kant (door een gynaecoloog) Infoavond 2 De eerste dagen van de baby (door een kinderarts) De voeding van de zuigeling Pre- en postnatale kinesitherapie Infoavond 3 Preventiecampagne wiegendood Het relaxatiebeleid en onderwater bevallen Verblijf op de kraamafdeling Rondleiding De infoavonden gaan door in het auditorium (verdieping -1, route 36, naast de cafetaria). onthaalbrochure materniteit JYZ p. 7

8 Prenatale voedingsconsultaties onthaalbrochure materniteit JYZ p. 8

9 Prenatale raadplegingen Zwanger zijn is geen ziekte! Het is een heel natuurlijk gebeuren. Waarom dan medische controles? Omdat uw lichaam tijdens de zwangerschap ingrijpende veranderingen ondergaat en een nieuw evenwicht moet vinden. De bedoeling van deze controles is deze verandering te ondersteunen en eventuele abnormale veranderingen op te sporen en te corrigeren. Bovendien is het belangrijk dat uw algemene toestand en de ontwikkeling van uw kind in de baarmoeder worden gevolgd. Vele zwangerschapsverwikkelingen evalueren namelijk minder ernstig indien ze tijdig worden herkend. Hoe vaak op medische controle? U komt gewoonlijk één keer per maand op consultatie. Na 36 weken zwangerschap is het aangewezen om wekelijks of om de twee weken op controle te komen. Wat wordt gecontroleerd bij de eerste prenatale consultatie? Bij het begin van de zwangerschap zal uw arts heel wat informatie verzamelen over uzelf, uw partner en uw familie. Met de bedoeling uw zwangerschap en de bevalling zo goed mogelijk te begeleiden. Er wordt geïnformeerd naar uw algemene toestand, maar ook naar ziektes en/of operaties die u vroeger doorgemaakt hebt of die in de familie voorkomen. Ook uw menstruele cyclus, eventuele voorafgaande anticonceptie evenals vorige zwangerschappen en bevallingen worden besproken. Aan de hand van de laatste menstruatie wordt de vermoedelijke bevallingsdatum berekend. Een normale bevalling kan plaats vinden van drie weken voor tot veertien dagen na de uitgerekende bevallingsdatum. Iedere consultatie wordt uw gewicht geregistreerd, om uw gewichtstoename nauwkeurig te volgen. Er wordt ook telkens een urinestaal gevraagd voor onderzoek. Verder vindt er ook een algemeen lichamelijk onderzoek plaats. De arts zal onder andere uw bloeddruk meten en uw buik betasten om de grootte van de baarmoeder in te schatten. Zo nodig zal er een vaginaal onderzoek uitgevoerd worden om de toestand van de baarmoederhals na te gaan. De arts kan bij een eerste consultatie ook een bloedafname laten uitvoeren. Met deze bloedanalyse wordt uw bloedgroep en resusfactor gecontroleerd, als deze niet gekend zijn. Er wordt nagegaan of u voldoende antistoffen in uw bloed hebt tegen rubella (rode hond) en toxoplasmose. onthaalbrochure materniteit JYZ p. 9

10 Wanneer blijkt dat u geen antistoffen hebt tegen de parasiet die toxoplasmose veroorzaakt, is het aangewezen om tijdens de volledige zwangerschap volgende voorzorgen te nemen: Was steeds goed de handen na het bewerken van rauw vlees of rauwe groenten. Was rauwe groenten steeds zorgvuldig voor consumptie. Verkies rundsvlees boven lams- of varkensvlees. Verwarm vlees steeds voldoende hoog en voldoende laag (60 C, 15 minuten). Gerookte voedingswaren zijn veilig. Indien u toch graag rauw vlees wil: gebruik dan als basisgrondstof vlees dat voldoende lang werd ingevroren aan de goede temperatuur (-20 C, -15 C gedurende minimaal 3 dagen). Consumptie van rauwe eieren best achterwege laten Indien je een kat hebt, is het belangrijk om rekening te houden met volgende zaken: o Gevaarlijk zijn jonge katten die buiten lopen en zo met toxoplasma in aanraking komen. Dit kunnen ze uitscheiden via hun uitwerpselen. o Zorg ervoor dat je niet gekrabd wordt door een kat. o Laat het verversen van een kattenbak aan iemand anders over of trek wegwerphandschoenen aan. Tuinieren (contact met aarde en dus mogelijk kattenuitwerpselen en manipulaties van zandbakken moeten met dezelfde voorzichtigheid gebeuren als het verversen van een kattenbak. Wat controleert men bij verdere prenatale consultaties? Bij latere consultaties controleert men: Lichaamsgewicht, dit geeft een idee over de hoeveelheid vruchtwater, eventuele vochtopstapeling, zwangerschapsdiabetes, enzoverder. Bloeddruk, dit wordt gecontroleerd om een zwangerschapsvergiftiging (pre-eclampsie) vroegtijdig te ontdekken. (Pre-eclampsie is een verwikkeling waarbij de bloeddruk stijgt en eiwit in de urine verschijnt. Deze toestand moet van dichtbij worden opgevolgd omdat dit ernstige gevolgen kan hebben voor uzelf en/of voor uw kind.) Urine, wordt gecontroleerd op suiker (glucose) in verband met diabetes en op eiwit (albumine) in verband met pre-eclampsie en urineweginfecties. Grootte van de baarmoeder, door te voelen of de baarmoeder zich goed ontwikkelt, krijgt men een idee van de groei van de baby. Ook de ligging van de baby kan worden bepaald evenals het indalen van het kindje in het kleine bekken. Ligging van de baby, dit kan door onderzoek van de buik met behulp van een echografie. Hartslag van de baby, gebeurt bij elke controle. Normaal klopt het hartje tussen de 120 en 180 keer per minuut/ Rijpheid van de baarmoederhals, dit gebeurt door middel van een vaginaal onderzoek. Door dit onderzoek kan de arts nagaan of de baarmoederhals gesloten is en lang blijft. De arts gaat ook na of u geen bloed verliest of een infectie hebt opgelopen. Verder wordt een vaccin tegen kinkhoest aangeraden tussen 27 en 32 weken zwangerschap. Prenatale diagnostiek Elke zwangere vrouw vraagt zich af of haar baby wel gezond zal zijn. Gelukkig worden de meeste kinderen gezond geboren, maar een klein aantal kinderen, ongeveer 4%, heeft bij de geboorte een erfelijke aandoening of een aangeboren afwijking. Soms kan al in de zwangerschap onderzoek daarnaar plaatsvinden. Dit wordt prenatale diagnostiek genoemd. Vaak komen erfelijke en/of aangeboren aandoeningen in de familie pas ter sprake tijdens een zwangerschap. Als iets dergelijks in uw familie speelt, is het verstandig dit al voor de zwangerschap met je arts te bespreken. Alleen als iemand een verhoogde kans heeft op een kind met een aangeboren of erfelijke aandoening, komt prenatale diagnostiek ter sprake. De arts bespreekt met u de mogelijke onderzoeken. onthaalbrochure materniteit JYZ p. 10

11 Wanneer komt u in aanmerking voor prenatale diagnostiek? Als er erfelijke of aangeboren ziektes in de familie voorkomen. Als één van de ouders drager is van een chromosomale afwijking. Als u zelf al een kind hebt met een erfelijke of aangeboren ziekte. Als u ouder dan jaar bent, omdat de kans op een afwijking groter is. Na een positieve tripletest (zie verder) of abnormale bevindingen bij een echografie. Welke prenatale onderzoeken zijn mogelijk? Nekplooimeting De nekplooimeting is een echoscopisch onderzoek. Bij een zwangerschapsduur tussen de 11 en 13 weken wordt de dikte van de nekplooi van de foetus gemeten. In de nek is dan vaak een beetje vocht aanwezig. Dit schilletje vocht is niet meer dan 3mm dik. Bij een dikkere nekplooi dan gebruikelijk is de kans groter dat het kind een aangeboren aandoening heeft. Er kan dan sprake zijn van een chromosoomafwijking, zoals het Downsyndroom (mongolisme). Ook bij bepaalde aangeboren afwijkingen zoals hartafwijkingen, wordt nogal eens een nekplooi met veel vocht gezien. Bij een dikkere nekplooi wordt de mogelijkheid van een vlokkentest of vruchtwaterpunctie besproken (zie verder). Tripletest De tripletest is een bloedtest die vanaf de 15 e zwangerschapsweek kan worden verricht. De test berekent het risico van de baby op open rug en het Downsyndroom. In het bloed van de zwangere vrouw wordt de hoeveelheid van drie bepaalde merkstoffen gemeten: HCG (humaan gonadotrofine), oestriol en het eiwit alfafoetoproteïne (AFP). Bij kinderen met het Downsyndroom is vaak erg weinig AFP in het bloed van de moeder aanwezig. Uit de hoeveelheid AFP, de twee andere merkstoffen en de leeftijd van de moeder wordt de kans op een kind met het Downsyndroom berekend. De precieze duur van de zwangerschap is daarbij van groot belang. De test wordt ook gebruikt als screeningstest voor een baby met open rug (spina bifida) en een open schedel (anencefalie). Dit is een kansberekening en het koppel is vrij deze test al dan niet later te verrichten. Echografie Sinds meer dan 20 jaar laat echografie de artsen toe om afwijkingen prenataal te diagnosticeren. Echografie maakt gebruik van ultrasone geluidsgolven. (deze zijn onschadelijk voor moeder en kind) Het biedt de mogelijkheid om de foetus anatomisch goed te visualiseren, en aldus rond de twintigste zwangerschapsweek het grootste deel van de structurele afwijkingen te diagnosticeren. Aangeboren misvormingen van het hoofd, de ledematen en de romp kunnen worden gezien. Daarnaast kunnen ook afwijkingen van een aantal organen zoals hart, hersenen, nieren, urinewegen worden vastgesteld. Het onderzoek is onschadelijk en met de jaren verfijnder geworden. Het onderzoek is echter zeer toestel - en gebruiker afhankelijk, zodat bepaalde afwijkingen soms laat of ook niet gedetecteerd worden. De ligging van de foetus kan bepaalde zaken maskeren en maternele obesitas is ook vaak zeer belemmerend. Indien er via echobeelden een vermoeden van afwijking bestaat en deze niet goed definieerbaar is of moeilijk als zekerheid te beschouwen, zal de zwangere doorverwezen worden voor verder onderzoek. onthaalbrochure materniteit JYZ p. 11

12 Vlokkentest Bij de vlokkentest neemt de gynaecoloog enkele chorionvlokken weg voor onderzoek naar een eventuele chromosoomafwijking. Chorionweefsel vormt de placenta (moederkoek) en ziet er vlokkerig uit, vandaar de naam vlokkentest. Meestal gaat het om milligram weefsel, een duizendste deel van de totale hoeveelheid placentaweefsel. De vlokkentest vindt plaats via de schede (vaginaal) of via de buikwand (abdominaal). De vlokkentest gebeurt meestal in de 11e zwangerschapsweek. Het risico van een miskraam als gevolg van een vlokkentest is ietwat groter dan na een vruchtwaterpunctie, maar heeft het voordeel dat de ingreep vroeg in de zwangerschap plaatsvindt en dat de uitslag relatief snel bekend is. Vruchtwaterpunctie In het vruchtwater zijn cellen aanwezig die afkomstig zijn van de huid en de slijmvliezen van de foetus. Bij een vruchtwaterpunctie (amniocentese) wordt via de buikwand door een speciale naald vruchtwater geaspireerd. (onder echografische geleiding) Cellen uit het vruchtwater worden onderzocht op een eventuele chromosoomafwijking. Vruchtwateronderzoek vindt gewoonlijk plaats bij een zwangerschapsduur van ongeveer 16 weken. De kans op een miskraam na een vruchtwaterpunctie is 0.5%. Emotionele gevolgen van prenatale diagnostiek Goed nieuws Wanneer het prenataal onderzoek een goed resultaat oplevert, is dit voor het echtpaar een hele opluchting. Het is een psychologisch keerpunt in de beleving van de zwangerschap. Ouders durven zich vaak pas vanaf dit ogenblik te hechten aan het ongeboren kind en de omgeving in te lichten over de zwangerschap. Slecht nieuws Anders is het als bij de prenatale diagnostiek een probleem bij de foetus aan het licht komt. In dit geval hebben er meestal één of meerdere gesprekken plaats met de gynaecoloog, vooraleer het koppel een beslissing kan nemen over het verdere verloop van de zwangerschap. De professionele hulpverleners proberen een zo precies en accuraat mogelijk beeld te schetsen van de problemen bij de foetus en het echtpaar te helpen en te ondersteunen bij het nemen van een vaak moeilijke beslissing. Verschillende factoren spelen een rol bij de beslissing over het beëindigen of het voortzetten van de zwangerschap: de ernst van de ziekte, de prognose, de therapeutische mogelijkheden en de belasting die een gehandicapt kind betekent voor de ouders zelf. Ook de persoonlijke ervaring die een echtpaar of koppel reeds heeft met een bepaalde aandoening in de familie, is een factor die meespeelt. Het is vooral van belang dat het koppel door een wederzijdse en open communicatie tot een beslissing kan komen waar zij beiden achterstaan. onthaalbrochure materniteit JYZ p. 12

13 Pre-en postnatale kinesitherapie en aquagym In het n Yperman Ziekenhuis worden prenatale lessen georganiseerd in groepsverband. Prenatale kinesitherapie Door voorlichting en oefening kunnen angst en onzekerheden voor de bevalling weggenomen worden. U leert wat u zelf actief kan doen om de zwangerschap en de bevalling zo vlot mogelijk te laten verlopen. Zwangerschapszwemmen Zwemmen is één van de weinige sporten die u zonder gevaar de hele zwangerschap door kunt beoefenen. Onder deskundige begeleiding van een kinesitherapeut worden er in het water voorbereidende oefeningen gegeven. Het voordeel van bewegen in warm water is het ontspannen van de rug, gemakkelijker en soepeler bewegen en stimulatie van de algemene bloedsomloop. Zwangerschapsoefeningen Tijdens de zwangerschap kunnen allerhande klachten optreden zoals rugpijn, zware benen, gezwollen voeten Met een gevarieerd programma geven we bloed stimulerende oefeningen, houdingscorrectie en training van de bekkenbodemspieren. Baringsoefeningen Naar het eind van de zwangerschap toe concentreren we ons meer op de juiste ademhalingstechnieken om de weeën op te vangen. Voor de eigenlijke geboorte van de baby worden de perstechnieken aangeleerd. Je leert hoe je op een efficiënte manier kan meepersen. Uren prenatale oefeningen (in het zwembad) Maandag: 17u30-18u30 18u30-19u30 Dinsdag: Woensdag: 20u30-21u30 13u - 14u U kan natuurlijk ook prenatale lessen volgen bij een privé-kinesist. onthaalbrochure materniteit JYZ p. 13

14 Postnatale oefeningen De eerste week na de bevalling Tijdens uw verblijf zal een kinesitherapeut langskomen voor de eerste oefeningen. Twee lichaamsdelen hebben de eerste dagen speciale aandacht nodig: de bekkenbodem en de buik. Daarnaast worden er circulatieoefeningen gegeven voor voeten en benen. Na een keizersnede zijn er pijn- en vermoeidheidsklachten die normaal zijn vlak na een operatie. Toch is het aangeraden om zo vlug mogelijk te oefenen om de bloedsomloop te stimuleren en zo trombose te voorkomen. Onder deskundige begeleiding worden de eerste oefeningen gestart. Na 6 weken Na deze periode kan er gestart worden met de zwaardere buikspieroefeningen. De postnatale lessen worden gegeven op afspraak. Voor meer info: Kinesist: 057 / (enkel in de voormiddag) onthaalbrochure materniteit JYZ p. 14

15 onthaalbrochure materniteit JYZ p. 15

16 3. ARBEID EN BEVALLING Voorbereiding Opname materniteit U komt steeds, zowel overdag als s nachts, binnen via de dienst Spoedopname. Wat meebrengen? 1. Identiteitskaart, sis-kaart, bloedgroepkaart 2. Verwijsbrief en/of zwangerschapsboekje en deze brochure 3. Handdoeken, washandjes en toiletgerief 4. Slaapkledij, ondergoed (eventueel borstvoedingsbh) 5. 6 babyhemdjes (body tjes) en 6 pyjama s voor de baby 6. Babykledij voor bij ontslag + mutsje voor baby 7. Het ziekenhuis zorgt voor maandverbanden en borst-kompressen. Verder wordt er ook gezorgd voor verzorgingsproducten, een thermometer, een kam en borsteltje en pampers voor de baby Wanneer binnenkomen? 1. Bij pijnlijke contracties: o eerst barende om de 5 min. gedurende 1uur o meerbarende om de 10 min. gedurende 1uur 2. Vruchtwaterverlies (ook al heb je geen contracties) 3. Abnormale buikpijn 4. Stekende maagpijn met of zonder braakneigingen/diarree 5. Plots ontstane klachten zoals koorts, hevige hoofdpijn, bloedverlies 6. Bij ongerustheid eventueel eerst bellen naar materniteit: 057 / Wat wordt gedaan bij uw aankomst op het verloskwartier? De vroedvrouw van dienst zal u begeleiden naar de arbeidskamer. Er wordt een opnamegesprek gevoerd en indien u in arbeid bent, wordt een bevallingsfiche opgemaakt. Er worden enkele routineonderzoeken uitgevoerd zoals het meten van de bloeddruk, pols en temperatuur en de urine wordt gecontroleerd. De vroedvrouw zal u verder informeren over het verloop van de arbeid en zal in samenspraak met de gynaecoloog de arbeid en bevalling volgen. Het is de bedoeling om deze gebeurtenis tot een mooie, veilige en unieke ervaring te maken! Uw toestand en die van de baby worden nauwkeurig gevolgd o.a. door middel van een CTG-apparaat of monitor. Dit apparaat registreert zorgvuldig de harttonen van de baby en de weeën. Deze informatie helpt om uw baby in de best mogelijke conditie te laten geboren worden. onthaalbrochure materniteit JYZ p. 16

17 Tijdens de arbeid Er zijn verschillende mogelijkheden tot relaxatie voorhanden. De vroedvrouw zal u adviseren en begeleiden. Tijdens de arbeid wordt u regelmatig vaginaal onderzocht door de vroedvrouw, om de vordering van de arbeid na te gaan. We laten de arbeid liefst spontaan verlopen, maar we bewaken toch de vooruitgang en het welzijn van de baby. Het kan noodzakelijk zijn om de vliezen kunstmatig te breken, of om een weeënstimulerend middel te geven. Er wordt enkel indien nodig een episiotomie (knip) uitgevoerd. Tijdens de bevalling Bij de bevalling zijn, behalve uw partner, de vroedvrouw en de gynaecoloog aanwezig. Bij te verwachten problemen wordt uit voorzorg de kinderarts bij de bevalling gevraagd. Soms wordt er weloverwogen besloten tot kunstverlossing (zuignap of verlostang) of dringende keizersnede. Zo uw baby extra zorgen nodig heeft, gebeurt dit in de speciaal daarvoor uitgeruste babykamer die zich in de verloskamer bevindt. Meteen na de bevalling wordt de baby op mama s buik gelegd zodat jullie samen van het lichamelijke contact kunnen genieten. Het ononderbroken huidcontact tussen de moeder en haar naakte pasgeboren baby in een sfeer van rust en kalmte, gedurende een ongelimiteerde tijdsperiode vanaf de geboorte, is van belang voor een goede ontwikkeling zowel op psychisch, emotioneel en relationeel vlak. Iedere moeder en iedere baby zouden van dit voordeel moeten kunnen genieten. Dit huidcontact komt ten goede aan de moeder-kind binding en bij de eerste aanpassingen van de vitale functies van de baby: temperatuur, immuniteit, emotioneel welzijn, voedingstoestand, Indien gewenst mag de partner de navelstreng doorknippen. Na de periode van het huidcontact wordt de baby door de vroedvrouw onderzocht, gewogen en gemeten. onthaalbrochure materniteit JYZ p. 17

18 In arbeid op de bal De houding die een vrouw tijdens de arbeid en bevalling aanneemt, kan een grote invloed hebben op haar persoonlijk comfort en op de snelheid waarmee er ontsluiting ontstaat en de baby geboren wordt. Bij een optimale houding worden de weeën en de perskrachten immers in de best mogelijke richting gebundeld en gaat er weinig kracht verloren. Vaak zoeken vrouwen tijdens de arbeid trouwens spontaan een houding waarin ze zich het best voelen. In het ziekenhuis zijn er verschillende zitballen ter uwer beschikking. Zwangere vrouwen die op een bal zitten, nemen bijna altijd spontaan een goede rug houding aan. De benen worden licht gespreid en het bekken correct gekanteld, zodat er geen kussen nodig is om de houding te verbeteren. Veel vrouwen zitten graag op een zitbal. De bal is zacht en zit aangenaam, zodat men zich ook gemakkelijk ontspant. Het onderlichaam wordt doorgaans ook beter doorbloed omdat men op een bal gewoonlijk niet stilzit, maar veeleer wiegt en draait. Onderwater bevallen De bevalling is een natuurlijk fenomeen. De laatste decennia wordt bevallen sterk gemedicaliseerd om het risico van complicaties zoveel mogelijk te onderdrukken. Net deze medicalisering leidt tot een hernieuwde belangstelling voor zachte bevallingsmethoden zoals de onderwaterbevalling. Onze kraamafdeling beschikt over arbeidsverloskamers, specifiek voor waterbevallingen. Deze zijn ingericht met een jacuzzi, een bevallingsbad, een douchecel, een gynaecologische tafel (om eventuele knip of scheur te hechten), een relaxatiebal, aangepaste sfeerverlichting, zachte muziek Waterhistoriek in de verlosafdeling In 1960 kwam de Russische verloskundige Igor Tcharkovsky op het idee om onder water te bevallen. Hij beweerde dat de waterbevalling het geboortetrauma wegneemt dat elke baby ondervindt bij de abrupte overgang van de gedempte waterwereld naar de koude buitenwereld met zwaartekracht, hard geluid, fel licht en ruwe aanraking. Dit zou kunnen voorkomen worden omdat de baby geboren wordt in een voor hem gekend milieu, water! De Franse gynaecoloog Michel Odent legde meer de nadruk op het welzijn van de moeder gedurende de baring. In 1977 introduceerde hij het warmwaterbad voor zwangere vrouwen. Toen de eerste vrouw ervoor koos op het einde van de arbeid het bad niet te verlaten, was het hek van de dam. Ondermeer geïnspireerd door deze positieve ervaringen startten wij in februari 2002 met het gebruik van een relaxatie en bevallingsbad. Hoe verloopt een onderwaterbevalling? Bij opname ondergaat de aanstaande moeder dezelfde routineonderzoeken: controle van de bloeddruk, temperatuur en polscontrole van de foetale harttonen gedurende een half uur, met de foetale cardiotocografiemonitor controle van de urine vaginaal onderzoek voor het volgen van het verloop van de arbeid onthaalbrochure materniteit JYZ p. 18

19 Wij laten de aanstaande moeder in de jacuzzi gaan bij een goed vorderende arbeid met als criteria: regelmatig terugkerende, sterke weeën ontsluiting van 5 cm Gebroken vliezen, evenals een infuus zijn geen tegenaanwijzing voor gebruik van het bad. Verdere vaginale onderzoeken en beluisteren van de foetale harttonen (en controle van de vitale parameters) gebeuren even vlot onder water. Een voorwaarde om in bad te bevallen, is dat de aanstaande moeder van water moet houden. Als een barende vrouw krampachtig en angstig het water ingaat, wordt de ontspannende werking van het water op haar lichaam teniet gedaan. Het initiatief om onder water te bevallen moet dus van haar komen. Tijdens de arbeid zal de vroedvrouw u steunen en aanmoedigen Ook uw partner wordt (begeleid en) gestimuleerd om zoveel mogelijk actief deel te nemen aan het baringsproces. Onmiddellijk na de geboorte wordt de baby naar de oppervlakte gebracht. De baby krijgt dan nog zuurstof via de navelstreng en zal om verscheidene redenen meestal nog niet beginnen ademen onder water: een baby ademt pas wanneer koude de huid prikkelt, zolang hij dus ondergedompeld is het warme water, kan dit dus niet alle pasgeborenen hebben een duikreflex, bij plotselinge onderdompeling sluit de luchtpijp zich automatisch af en kan er dus geen water in de longen komen aan het begin van de luchtpijp zitten meer smaakpapillen dan op de tong, wanneer het lijkt of de pasgeborene ademt, neemt de baby in feite een slok water, proeft een lichaamsvreemd vocht en zal dus niet verder ademen Tijdens de uitdrijvingsfase kan het badwater bevuild worden met diverse lichaamsvochten. Noch het bloed, noch de excreties verhogen het infectierisico. Tevens wordt het bad na elk gebruik geledigd, gespoeld, gereinigd en ontsmet. De waterfilter en douchekop worden na elk gebruik gesteriliseerd en regelmatig worden stalen gecontroleerd in het labo. Het normale bloedverlies na de geboorte kleurt het water onmiddellijk rood, wat het bloedverlies erger doet lijken dan het is. De artsen en vroedvrouwen hebben echter genoeg ervaring om de ernst hiervan te kunnen inschatten. Zowel de ontwikkeling van de placenta, als het plaatsen van eventuele hechtingen worden op de verlostafel, in dezelfde ruimte, uitgevoerd. onthaalbrochure materniteit JYZ p. 19

20 In welke gevallen kan niet worden gekozen voor een waterbevalling? Watergeboorten zijn niet weggelegd voor iedereen. Elke fase (arbeid, bevalling en nageboorte) heeft een aantal tegenindicaties waarbij de moeder niet in het bad kan blijven. Absolute contra-indicaties zijn: Bekkenvernauwing, abnormale ligging van de baby, bevallingen in het verleden met een moeilijke uitdrijving en meerlingen Diarree Placentaproblemen (placentaloslating, voorliggende placenta) Vroeggeboorte (minder dan 37 weken) of groeiachterstand bij de baby Epidurale verdoving Tijdens de arbeid en de bevalling kunnen zich steeds onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor de onderwaterbevalling niet veilig kan gebeuren. In die situatie verlaat de zwangere het bad en vindt de bevalling plaats op de klassieke manier. Waarin verschilt een waterbevalling van een klassieke bevalling: voor - en nadelen? Water maakt de weeën minder pijnlijk. Warm water ontspant het lichaam zodat meer endorfines (= natuurlijke pijnstillers) worden aangemaakt. Een gespannen lichaam daarentegen stimuleert de productie van adrenaline en noradrenaline (de stresshormonen), die op hun beurt de aanmaak van endorfines blokkeren. In water kunt u gemakkelijker bewegen. De opwaartse kracht van water maakt dat je makkelijker kunt bewegen, bovendien draagt het water het gewicht van de baby en vermindert zo rug- en/of andere pijnen. Bij een waterbevalling heeft u uzelf beter onder controle. Wanneer het water de juiste temperatuur heeft kan een weeënstroom (=snelle opeenvolging van sterke weeën ) worden opgewekt. De warmte van het water en de verminderde zwaartekracht bevorderen de doorbloeding van het onderlichaam, waardoor de weeën effectiever worden. Wanneer toch een weeënzwakte optreedt, kan dit worden verholpen met een weeënopwekkend middel. De uitdrijvingsfase verloopt langzamer, zodat u zelf de bevalling meer beheerst, u bevalt actiever. De kans op een knip wordt iets kleiner. Doordat u meer controle hebt over de persweeën en uw weefsels door de vochtigheidsgraad en de warmte soepeler zijn geworden, neemt de kans dat uw perineum scheurt gevoelig af en is een knip meestal onnodig. Als u toch inscheurt is het minimaal, wat meestal geen of slechts enkele hechtingen vraagt. Wanneer u in bad bevalt daalt uw hartslag en uw bloeddruk. Door uw relaxatie, daling van de stresshormonen en de opwaartse druk van het water, hoeft uw hart minder sterk te werken, waardoor uw pols daalt. De warmte van het water ontspant en opent de bloedvaten in de huid zodat uw bloeddruk daalt. Het ontspannende effect van het water zorgt voor minder stress bij uw baby. Door de ontspanning van de moeder, krijgt de baby meer zuurstof via de navelstreng en heeft hij geen last van uw stresshormonen, wat resulteert in een rustiger foetale hartslag. De geboorte in water en de langzame overgang naar de wereld op het droge, maakt dat hij tijd genoeg heeft om zich aan te passen. Het is vervelend wanneer u het bad uit moet. Wanneer u in het water wilt bevallen, kan het soms teleurstellend zijn als u, op medische tegenindicatie, het bad uit moet of er zelfs niet aan toekomt. onthaalbrochure materniteit JYZ p. 20

21 Het pijnstillende effect is niet van dezelfde aard als bij een epidurale verdoving Sommige vrouwen denken dat ze helemaal geen pijn zullen voelen als ze in het water bevallen. Dit is echter niet correct. De kracht van het water zit hem in het feit dat u in water de weeën als minder pijnlijk ervaart en dat u het geboorteproces meer beheerst, u bevalt bewuster. Parturiënten zijn naakt Hierbij voelen sommigen zich minder op hun gemak, het gebruik van een T-shirt werkt echter nadelig, daar dit als koud wordt ervaren. Indien gewenst kan u wel een topje in badstof aantrekken. Epidurale verdoving De pijn tijdens de bevalling is een van de hevigste pijnen waaraan vrouwen blootgesteld kunnen worden. Elke vrouw voelt deze pijn verschillend aan. Feitelijke omstandigheden, zoals de grootte en de ligging van de baby, de bouw van het bekken, een uitgesproken langere duur van de arbeid en het aantal kinderen dat ze reeds gebaard heeft, hebben een aanzienlijke weerslag, net zoals trouwens de verwachting en de ingesteldheid van de vrouw. Naarmate de arbeid langer duurt, neemt de pijn gewoonlijk toe, terwijl de vrouw ondertussen vermoeid en uitgeput kan raken. Barensweeën kunnen zo pijnlijk zijn dat zelfs goed voorbereide en gemotiveerde vrouwen toch pijnstilling nodig kunnen hebben. De epidurale verdoving biedt voor hen een comfortabele en zeer veilige oplossing. Er is permanent een anesthesist oproepbaar in het ziekenhuis zodat een ruggenprik binnen de kortste tijd kan worden geplaatst. Techniek van de gecombineerde spinaal-epidurale verdoving a. Eerst wordt de huid verdoofd met een kleine prik, waardoor het eigenlijke plaatsen van de epidurale wel gevoeld wordt, maar niet pijnlijk is. b. Een epidurale naald wordt tussen de wervels tot in de epidurale ruimte geprikt. Dit gebeurt in de lenden terwijl de vrouw voorovergebogen zit. onthaalbrochure materniteit JYZ p. 21

Onder. waterbevalling. Inhoud. p. 2 p. 3 p. 4. Waterhistoriek. Verloop. Geen waterbevalling. Voor- en nadelen

Onder. waterbevalling. Inhoud. p. 2 p. 3 p. 4. Waterhistoriek. Verloop. Geen waterbevalling. Voor- en nadelen Onder 1 waterbevalling Inhoud Waterhistoriek Verloop Geen waterbevalling Voor- en nadelen p. 2 p. 3 p. 4 p. 4 2 De bevalling is een natuurlijk fenomeen dat de laatste decennia sterk gemedicaliseerd werd

Nadere informatie

Deze folder geeft informatie over de gebruikelijke gang van zaken rond een keizersnede. De medische term daarvoor is een sectio caesarea.

Deze folder geeft informatie over de gebruikelijke gang van zaken rond een keizersnede. De medische term daarvoor is een sectio caesarea. Keizersnede 1 Deze folder geeft informatie over de gebruikelijke gang van zaken rond een keizersnede. De medische term daarvoor is een sectio caesarea. Wat is een keizersnede Een keizersnede is een operatie

Nadere informatie

Welkom op materniteit. Infobrochure SAP 4276

Welkom op materniteit. Infobrochure SAP 4276 Welkom op materniteit Infobrochure SAP 4276 2 Geachte Binnenkort verblijft u op de dienst materniteit in het Az Damiaan Oostende. Dit is voor u een belangrijke gebeurtenis. De materniteit bevindt zich

Nadere informatie

Keizersnede. Wat is een keizersnede? Een geplande keizersnede

Keizersnede. Wat is een keizersnede? Een geplande keizersnede OLVG, locatie West Keizersnede Deze folder geeft informatie over de gebruikelijke gang van zaken rond een keizersnede. De medische term daarvoor is een 'sectio caesarea'. Er bestaan verschillende redenen

Nadere informatie

Keizersnede INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

Keizersnede INFORMATIE VOOR PATIËNTEN Keizersnede INFORMATIE VOOR PATIËNTEN 2 INHOUDSTAFEL 1. Wat is een keizersnede 4 2. Waarom een keizersnede 5 3. Voorbereiding bij een keizersnede 5 4. Wie is aanwezig bij een keizersnede? 6 5. De baby

Nadere informatie

Ruggenprik tijdens de bevalling

Ruggenprik tijdens de bevalling H.291380.0215 Ruggenprik tijdens de bevalling (Epidurale pijnbestrijding) Wat is epidurale pijnbestrijding Bij deze ruggenprik spuit de anesthesioloog via een dun slangetje (katheter) verdovingsvloeistof

Nadere informatie

Klinisch bevallen in het Elkerliek ziekenhuis

Klinisch bevallen in het Elkerliek ziekenhuis Klinisch bevallen in het Elkerliek ziekenhuis Dit document bevat vertrouwelijke informatie van JijWij. Het kopiëren en/of verspreiden van dit document zonder voorgaand schriftelijke toestemming van JijWij

Nadere informatie

Klinisch bevallen in het Elkerliek ziekenhuis

Klinisch bevallen in het Elkerliek ziekenhuis Klinisch bevallen in het Elkerliek ziekenhuis Dit document bevat vertrouwelijke informatie van JijWij. Het kopiëren en/of verspreiden van dit document zonder voorgaand schriftelijke toestemming van JijWij

Nadere informatie

Hoe bevalt Deinze? Deinze Sint-Vincentius ziekenhuis vzw

Hoe bevalt Deinze? Deinze Sint-Vincentius ziekenhuis vzw Hoe bevalt Deinze? Deinze Sint-Vincentius ziekenhuis vzw ] Zwangerschap: begeleiding op maat! ] één vroedvrouw begeleidt een groepje van vijf zwangere koppels met ongeveer dezelfde zwangerschapsduur ]

Nadere informatie

Keizersnede Radboud universitair medisch centrum

Keizersnede Radboud universitair medisch centrum Keizersnede Deze tekst is geheel overgenomen van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) Inleiding Deze folder geeft informatie over de gebruikelijke gang van zaken rond een keizersnede.

Nadere informatie

> Epidurale verdoving bij bevalling Spinale verdoving bij keizersnede

> Epidurale verdoving bij bevalling Spinale verdoving bij keizersnede www.azstlucas.be > bij bevalling Spinale bij keizersnede Dienst Anesthesie en Gynaecologie-Verloskunde AZ Sint-Lucas, GENT Inhoud 2 Wat je moet weten over de epidurale pijnbestrijding bij de bevalling

Nadere informatie

Waarom is een keizersnede nodig? Een keizersnede is nodig:

Waarom is een keizersnede nodig? Een keizersnede is nodig: Keizersnede Inleiding Een keizersnede (sectio ceasarea) is een operatie waarbij de baby via een snede in uw onderbuik en uw baarmoeder geboren wordt. In deze folder kunt u lezen waarom een keizersnede

Nadere informatie

Langdurig gebroken vliezen rondom de bevalling

Langdurig gebroken vliezen rondom de bevalling Langdurig gebroken vliezen rondom de bevalling Ziekenhuis Gelderse Vallei Wat zijn gebroken vliezen? Gebroken vliezen betekent dat er vruchtwater uit de baarmoeder loopt. A terme betekent dat de vliezen

Nadere informatie

Controles tijdens de zwangerschap

Controles tijdens de zwangerschap Controles tijdens de zwangerschap Tijdens de zwangerschap worden de volgende onderzoeken uitgevoerd: Beoordelen van de groei van de baarmoeder Bij elk bezoek wordt de groei van de baarmoeder nagegaan.

Nadere informatie

Langdurig gebroken vliezen

Langdurig gebroken vliezen Langdurig gebroken vliezen Albert Schweitzer ziekenhuis november 2014 pavo 0591 Inleiding In deze folder geven we u informatie over langdurig gebroken vliezen. Het hangt van de duur van uw zwangerschap

Nadere informatie

epidurale verdoving Materniteit

epidurale verdoving Materniteit epidurale verdoving Materniteit Inhoud Elke bevalling is uniek 3 Epidurale verdoving 4 Wie komt in aanmerking 5 Mogelijke bijwerkingen, complicaties 6 Preoperatieve Consultaties 7 In te vullen 7 Tot slot

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Pijnbehandeling bij de bevalling

Patiënteninformatie. Pijnbehandeling bij de bevalling Patiënteninformatie Pijnbehandeling bij de bevalling Pijnbehandeling bij de bevalling Polikliniek Verloskunde/ Gynaecologie, route 2.2 Telefoon (050) 524 5840 Inleiding Dit is de informatiefolder van de

Nadere informatie

Maatschap Gynaecologie. Nekplooimeting en serumtest

Maatschap Gynaecologie. Nekplooimeting en serumtest Maatschap Gynaecologie Nekplooimeting en serumtest Datum en tijd U wordt (dag) (datum) om uur verwacht. Plaats Op de dag van de afspraak meldt u zich op de polikliniek Verloskunde/Gynaecologie. Volgt u

Nadere informatie

Informatiebrochure Epidurale verdoving bij bevalling Spinale verdoving bij keizersnede

Informatiebrochure Epidurale verdoving bij bevalling Spinale verdoving bij keizersnede I Autonome verzorgingsinstelling Informatiebrochure Epidurale verdoving bij bevalling Spinale verdoving bij keizersnede IIInhoudsopgave Wat je moet weten over de epidurale pijnbestrijding bij de bevalling

Nadere informatie

cervixcerclage Voorkomen van een vroeggeboorte Wat is een cervixcerclage?

cervixcerclage Voorkomen van een vroeggeboorte Wat is een cervixcerclage? cervixcerclage Voorkomen van een vroeggeboorte In overleg met uw gynaecoloog krijgt u een cervixcerclage. U wordt hiervoor opgenomen in het ziekenhuis. Een cerclage is een draad die door de baarmoederhals

Nadere informatie

Het inleiden van een bevalling

Het inleiden van een bevalling Het inleiden van een bevalling Vrouw Moeder Kind-centrum Inhoudsopgave 1. Wat betekent het inleiden van een bevalling? 2 2. Waarom is het inleiden van de bevalling nodig? 3 2.1 Over tijd zijn 3 2.2 Langdurig

Nadere informatie

Zwangerschap en bevalling na een eerdere keizersnede

Zwangerschap en bevalling na een eerdere keizersnede Zwangerschap en bevalling na een eerdere keizersnede 1 van 5 Deze folder is bedoeld voor zwangere vrouwen die eerder via een keizersnede bevallen zijn. In Nederland bevalt 1 op de 5 vrouwen met een keizersnede.

Nadere informatie

Voorbereiding op een keizersnede De soort verdoving Narcose Een ruggenprik

Voorbereiding op een keizersnede De soort verdoving Narcose Een ruggenprik De keizersnede 2 Deze folder geeft informatie over wat u kunt verwachten bij een keizersnede. De medische term daarvoor is een sectio caesarea. Er bestaan verschillende redenen voor een keizersnede. Wat

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wat is een stuitligging?... 3 Hoe vaak komt een stuitligging voor?... 5 Waarom ligt een kind in een stuitligging?...

Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wat is een stuitligging?... 3 Hoe vaak komt een stuitligging voor?... 5 Waarom ligt een kind in een stuitligging?... STUITLIGGING 250 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wat is een stuitligging?... 3 Hoe vaak komt een stuitligging voor?... 5 Waarom ligt een kind in een stuitligging?... 5 Onderzoek bij een stuitligging... 5

Nadere informatie

Bevallen. op campus Sint-Augustinus. campus Sint-Augustinus Oosterveldlaan 24 BE-2610 Wilrijk tel. + 32 3 443 30 11. www.gzaziekenhuizen.

Bevallen. op campus Sint-Augustinus. campus Sint-Augustinus Oosterveldlaan 24 BE-2610 Wilrijk tel. + 32 3 443 30 11. www.gzaziekenhuizen. 1263/860/6 - GZA - maart 2014 Bevallen op campus Sint-Augustinus campus Sint-Augustinus Oosterveldlaan 24 BE-2610 Wilrijk tel. + 32 3 443 30 11 www.gzaziekenhuizen.be Beste aanstaande ouders Welkom op

Nadere informatie

Het inleiden van de bevalling

Het inleiden van de bevalling Het inleiden van de bevalling Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Waarom wordt een bevalling ingeleid?... 1 Over tijd zijn... 1 Langdurig gebroken vliezen... 1 Groeivertraging van de baby... 2 Achteruitgaan

Nadere informatie

Wat u moet weten bij Epidurale. patiënteninformatie

Wat u moet weten bij Epidurale. patiënteninformatie Wat u moet weten bij Epidurale patiënteninformatie Pijnloos bevallen De doeltreffendste methode van pijnstilling tijdens de arbeid en de bevalling is de epidurale of peridurale analgesie of pijnstilling

Nadere informatie

Wordt u de volgende dag geopereerd? Dan mag u tot 6 uur voor de opnametijd nog eten en tot 2 uur voor de opnametijd nog heldere vloeistof drinken.

Wordt u de volgende dag geopereerd? Dan mag u tot 6 uur voor de opnametijd nog eten en tot 2 uur voor de opnametijd nog heldere vloeistof drinken. Keizersnede Een keizersnede (Sectio Caesarea) is een operatie onder algehele of plaatselijke narcose (verdoving), waarbij de baby door een opening die in de onderbuik van de moeder en in de baarmoeder

Nadere informatie

Langdurig gebroken vliezen

Langdurig gebroken vliezen Langdurig gebroken vliezen Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding In deze folder geven we u informatie over langdurig gebroken vliezen. Het hangt van de duur van uw

Nadere informatie

De keizersnede Wat is een keizersnede? Reden voor een keizersnede Een geplande keizersnede

De keizersnede Wat is een keizersnede? Reden voor een keizersnede Een geplande keizersnede De keizersnede Deze folder geeft informatie over de gebruikelijke gang van zaken rond een keizersnede. De medische term daarvoor is een sectio caesarea. Er bestaan verschillende redenen voor een keizersnede.

Nadere informatie

Gynaecologie/Verloskunde

Gynaecologie/Verloskunde Gynaecologie/Verloskunde Prenatale diagnostiek in de zwangerschap Inleiding De meeste kinderen zijn bij de geboorte gezond. Bij 3% van alle pasgeborenen wordt er een aangeboren afwijking vastgesteld. Een

Nadere informatie

Inleiding Keizersnede Redenen voor een keizersnede Geplande keizersnede

Inleiding Keizersnede Redenen voor een keizersnede Geplande keizersnede KEIZERSNEDE 751 Inleiding Deze folder geeft informatie over de gebruikelijke gang van zaken rond een keizersnede. De medische term daarvoor is een sectio Caesarea. Er bestaan verschillende redenen voor

Nadere informatie

Het maken van een keuze Wanneer is een vaginale bevalling bij een stuitligging mogelijk. Heeft u de keuze? Het maken van een keuze. Tot slot.

Het maken van een keuze Wanneer is een vaginale bevalling bij een stuitligging mogelijk. Heeft u de keuze? Het maken van een keuze. Tot slot. Een stuitligging Inhoud Algemeen Wat is een stuitligging? Hoe vaak komt een stuitligging voor? Waarom ligt de baby in stuitligging? Als de baby bij ongeveer 36 weken nog in stuitligging ligt Het draaien

Nadere informatie

Vaginale kunstverlossing

Vaginale kunstverlossing Vaginale kunstverlossing Dit document bevat vertrouwelijke informatie van JijWij. Het kopiëren en/of verspreiden van dit document zonder voorgaand schriftelijke toestemming van JijWij is verboden. JijWij

Nadere informatie

KCE aanbevelingen voor de normale bevalling

KCE aanbevelingen voor de normale bevalling KCE aanbevelingen voor de normale bevalling Goed om weten over de bevalling De geboorte komt dichtbij Uw vermoedelijke bevallingsdatum Een gewone zwangerschap duurt 39 tot 41 weken. De vermoedelijke bevallingsdatum

Nadere informatie

KRAAMAFDELING. Kraamafdeling 051/425 260 Sint-Andriesziekenhuis vzw Krommewalstraat 11 8700 Tielt 051/425 111

KRAAMAFDELING. Kraamafdeling 051/425 260 Sint-Andriesziekenhuis vzw Krommewalstraat 11 8700 Tielt 051/425 111 KRAAMAFDELING Kraamafdeling 051/425 260 Sint-Andriesziekenhuis vzw Krommewalstraat 11 8700 Tielt 051/425 111 www.sintandriestielt.be materniteit@sintandriestielt.be Foto : Norbert Maes Mei 2012 12 1 2

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. De kraamafdeling

PATIËNTEN INFORMATIE. De kraamafdeling PATIËNTEN INFORMATIE De kraamafdeling Inhoudsopgave In de valies...4 Voor de mama...4 Voor de baby...4 We voorzien op de afdeling...4 Na de bevalling...5 Dagindeling...5 Bezoekuren...7 Beroepsgeheim...7

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. De keizersnede

PATIËNTEN INFORMATIE. De keizersnede PATIËNTEN INFORMATIE De keizersnede Inhoudsopgave Voorbereiding thuis...4 Wat breng je mee...4 De opname...4 De keizersnede...5 Na de geboorte...5 Op de kraamafdeling...6 Tot slot...6 2 Beste toekomstige

Nadere informatie

Zwanger in Laurentius Polikliniek gynaecologie en echoscopie/prenataal onderzoek

Zwanger in Laurentius Polikliniek gynaecologie en echoscopie/prenataal onderzoek GYNAECOLOGIE Zwanger in Laurentius Polikliniek gynaecologie en echoscopie/prenataal onderzoek U bent zwanger en heeft voor begeleiding gedurende deze zwangerschapsperiode voor het Laurentius ziekenhuis

Nadere informatie

Prenatale screening: het berekenen van de kans op aangeboren afwijkingen in het begin van de zwangerschap. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie

Prenatale screening: het berekenen van de kans op aangeboren afwijkingen in het begin van de zwangerschap. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Prenatale screening: het berekenen van de kans op aangeboren afwijkingen in het begin van de zwangerschap Afdeling Verloskunde/Gynaecologie In het kort De meeste kinderen worden gezond geboren, maar een

Nadere informatie

Echoscopie tijdens de zwangerschap

Echoscopie tijdens de zwangerschap Echoscopie tijdens de zwangerschap Verloskunde alle aandacht Inhoudsopgave Inleiding 2 Wat is echoscopie 2 Hoe maakt men een echo 2 Wanneer maakt men een inwendige of uitwendige echo 3 Hoe vaak wordt een

Nadere informatie

Prenatale diagnostiek

Prenatale diagnostiek Informatie over onderzoeken naar aangeboren afwijkingen In deze brochure vindt u informatie over diverse onderzoeksmogelijkheden naar aangeboren afwijkingen tijdens de zwangerschap. Het is niet nodig om

Nadere informatie

Anesthesie voor keizersnede informatie voor patiënten

Anesthesie voor keizersnede informatie voor patiënten Anesthesie voor keizersnede informatie voor patiënten ZNA Middelheim Lindendreef 1 2020 Antwerpen 03 280 31 11 ZNA Sint-Erasmus Luitenant Lippenslaan 2140 Borgerhout 03 270 80 11 ZNA Jan Palfijn Lange

Nadere informatie

Pijnbestrijding tijdens de bevalling

Pijnbestrijding tijdens de bevalling Pijnbestrijding tijdens de bevalling Inhoud 1. Inleiding 2. Hoe ontstaat pijn tijdens de bevalling? 3. Hoe kan de pijn worden bestreden? 4. Pijnbehandelingen met medicijnen 5. Wat is een goede medicamenteuze

Nadere informatie

Pijnstilling tijdens de bevalling

Pijnstilling tijdens de bevalling Patiënteninformatie Pijnstilling tijdens de bevalling rkz.nl De geboorte van een kind is lichamelijk en emotioneel een intensieve en vaak heftige ervaring. Vlak voor en tijdens de bevalling gebeurt er

Nadere informatie

Combinatietest. Echo en bloedonderzoek bij 11-14 weken zwangerschap

Combinatietest. Echo en bloedonderzoek bij 11-14 weken zwangerschap Combinatietest Echo en bloedonderzoek bij 11-14 weken zwangerschap Aangeboren aandoeningen komen relatief weinig voor: 96 van de 100 zwangerschappen eindigen in de geboorte van een volkomen gezond kind.

Nadere informatie

Het keizersnede boek

Het keizersnede boek Het keizersnede boek www.meandermc.nl Welkom bij Meander Moeder Kind! U komt in Meander Medisch Centrum bevallen met een geplande keizersnede. Door middel van dit fotoboek vertellen wij u wat u kunt verwachten

Nadere informatie

Pijnstilling tijdens de bevalling

Pijnstilling tijdens de bevalling Pijnstilling tijdens de bevalling Pijnstilling tijdens de bevalling Aan het einde van de zwangerschap kunt u af en toe een contractie (samentrekking) van de baarmoeder voelen. Wanneer deze contracties

Nadere informatie

MIC. Maternal Intensive Care. patiënteninformatie

MIC. Maternal Intensive Care. patiënteninformatie MIC Maternal Intensive Care patiënteninformatie Mevrouw, Wij heten u welkom op onze afdeling Intensieve Zorgen voor Zwangeren (MIC of Maternal Intensive Care). U bent hier opgenomen wegens verwikkelingen

Nadere informatie

ONTHAALBROCHURE VAN HET VERLOSKWARTIER

ONTHAALBROCHURE VAN HET VERLOSKWARTIER VERLOSKUNDE ONTHAALBROCHURE VAN HET VERLOSKWARTIER hoofdgeneesheer: prof. dr. W. Foulon dr. M. Laubach dr. M. Breugelmans dr. A. Vorsselmans dr. G. Faron Hoofdvroedvrouw: Lieve Devalckeneer Het team van

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Het verloskwartier

PATIËNTEN INFORMATIE. Het verloskwartier PATIËNTEN INFORMATIE Het verloskwartier Inhoudsopgave Wie zijn we...4 Wanneer kom je binnen...4 Wanneer word je opgenomen...5 Tekenen van beginnende arbeid...5 Het verliezen van de slijmprop...5 Weeën...5

Nadere informatie

VERLOSKUNDE ONTHAALBROCHURE. hoofdgeneesheer: prof. dr. W. Foulon

VERLOSKUNDE ONTHAALBROCHURE. hoofdgeneesheer: prof. dr. W. Foulon ONTHAALBROCHURE VERLOSKUNDE hoofdgeneesheer: prof. dr. W. Foulon dr. M. Laubach dr. M. Breugelmans dr. A. Vorsselmans dr. G. Faron dr. K. Van Berkel Hoofdvroedvrouw: Lieve Devalckeneer Wanneer moet u binnenkomen?

Nadere informatie

Bevallen op campus. Sint-Augustinus. patiënteninformatie

Bevallen op campus. Sint-Augustinus. patiënteninformatie Bevallen op campus Sint-Augustinus patiënteninformatie Beste aanstaande ouders, Welkom in GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus. In deze brochure vindt u praktische informatie over het verloop van uw

Nadere informatie

DRBR1038 EPIDURALE ANESTHESIE BIJ EEN BEVALLING

DRBR1038 EPIDURALE ANESTHESIE BIJ EEN BEVALLING DRBR1038 EPIDURALE ANESTHESIE BIJ EEN BEVALLING 1 Inhoudstabel 1. Inleiding 3 2. Wat is een epidurale verdoving? 4 3. Techniek van de epidurale verdoving 5 4. De vrouw controleert zelf 7 5. Wat is het

Nadere informatie

DE KEIZERSNEDE

DE KEIZERSNEDE DE KEIZERSNEDE In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie over de gang van zaken rond een keizersnede (= sectio caesarea). Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te

Nadere informatie

Een stuitligging. Wat nu?

Een stuitligging. Wat nu? Infobrochure Een stuitligging. Wat nu? Dienst: Gynaecologie-verloskunde Tel: 011 826 100 mensen zorgen voor mensen 2 Wat is een stuitligging? Bij een stuitligging ligt het hoofd van het kind boven in de

Nadere informatie

Gebroken vliezen. Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen.

Gebroken vliezen. Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Gebroken vliezen Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Langdurig gebroken vliezen 1 Een zwangerschap van minimaal 37 weken 1 Een zwangerschap van 34 tot 37 weken 3 Een zwangerschap tussen

Nadere informatie

Keizersnede. Inhoudsopgave. Wat is een keizersnede? Redenen voor een keizersnede. Een geplande keizersnede. Een keizersnede tijdens de bevalling

Keizersnede. Inhoudsopgave. Wat is een keizersnede? Redenen voor een keizersnede. Een geplande keizersnede. Een keizersnede tijdens de bevalling Keizersnede Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Wat is een keizersnede? 1 Redenen voor een keizersnede 1 Voorbereiding op een geplande keizersnede 2 De verdoving 2 De operatie 3 Wie

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie VERLOSKUNDE PRENATALE SCREENING. Versie 1.5. Verantwoording

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie VERLOSKUNDE PRENATALE SCREENING. Versie 1.5. Verantwoording Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie VERLOSKUNDE PRENATALE SCREENING Versie 1.5 Datum Goedkeuring Verantwoording 01 03 2006 NVOG Inhoudsopgave Algemeen...1 Wat is prenatale screening?...1

Nadere informatie

Bevallen na een eerdere keizersnede

Bevallen na een eerdere keizersnede Gynaecologie / Verloskunde Bevallen na een eerdere keizersnede Inleiding In Nederland, bevalt 1 op de 5 vrouwen door middel van een keizersnede. Vrouwen die na een keizersnede opnieuw zwanger worden moeten

Nadere informatie

DE KEIZERSNEDE

DE KEIZERSNEDE DE KEIZERSNEDE In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie over de gang van zaken rond een keizersnede (= sectio caesarea). Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te

Nadere informatie

Afdeling verloskunde/gynaecologie. Keizersnede

Afdeling verloskunde/gynaecologie. Keizersnede Afdeling verloskunde/gynaecologie Keizersnede U gaat binnenkort bevallen via een keizersnede. De medische term daarvoor is Sectio Caesarea. Wij zullen ons uiterste best doen uw verblijf op onze afdeling

Nadere informatie

Keizersnede in het Spaarne Gasthuis Haarlem

Keizersnede in het Spaarne Gasthuis Haarlem Keizersnede in het Spaarne Gasthuis Haarlem Deze folder geeft informatie over een keizersnede. De medische naam daarvoor is sectio caesarea. Er bestaan verschillende redenen voor een keizersnede. In deze

Nadere informatie

Inleiding 2 Wat is prenatale screening? 2 2. Welke testen zijn er mogelijk bij prenatale screening? Bij welke zwangerschapsduur vindt prenatale

Inleiding 2 Wat is prenatale screening? 2 2. Welke testen zijn er mogelijk bij prenatale screening? Bij welke zwangerschapsduur vindt prenatale Inleiding De meeste kinderen worden gezond geboren, maar een klein percentage (ongeveer 3 tot 4%) van alle kinderen heeft bij de geboorte een aangeboren aandoening, zoals het Down-syndroom ('mongooltje')

Nadere informatie

Wat u moet weten. over de Maternal Intensive Care (MIC) campus Sint-Augustinus Oosterveldlaan Wilrijk tel.

Wat u moet weten. over de Maternal Intensive Care (MIC) campus Sint-Augustinus Oosterveldlaan Wilrijk tel. 1263/888/4 - GZA - augustus 2014 Wat u moet weten over de Maternal Intensive Care (MIC) campus Sint-Augustinus Oosterveldlaan 24 2610 Wilrijk tel. + 32 3 443 30 11 www.gzaziekenhuizen.be Mevrouw Wij heten

Nadere informatie

Pijnbestrijding tijdens de bevalling

Pijnbestrijding tijdens de bevalling Pijnbestrijding tijdens de bevalling Informatie voor patiënten F0516-3415 oktober 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam

Nadere informatie

EPIDURALE PIJNVERDOVING BIJ BEVALLING

EPIDURALE PIJNVERDOVING BIJ BEVALLING EPIDURALE PIJNVERDOVING BIJ BEVALLING Dienst anesthesie Uw welzijn verdient onze beste zorg U bent zwanger en bereidt zich voor op de bevalling. De weeën die nodig zijn om te bevallen, zijn dikwijls erg

Nadere informatie

Normale bevalling: wetenschappelijke adviezen in verstaanbare taal

Normale bevalling: wetenschappelijke adviezen in verstaanbare taal Normale bevalling: wetenschappelijke adviezen in verstaanbare taal op te nemen in documentatie voor zwangere vrouwen kce.fgov.be Hoe deze adviezen voor het grote publiek gebruiken? Deze adviezen zijn bedoeld

Nadere informatie

Inleiding Wat is een keizersnede? Reden voor een keizersnede Een geplande keizersnede Een keizersnede tijdens de bevalling

Inleiding Wat is een keizersnede? Reden voor een keizersnede Een geplande keizersnede Een keizersnede tijdens de bevalling Keizersnede Inleiding Deze folder geeft informatie over de gebruikelijke gang van zaken rond een keizersnede. De medische term daarvoor is een Sectio Caesarea. Er bestaan verschillende redenen voor een

Nadere informatie

SF Z SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS. Anesthesie Epidurale verdoving bij een bevalling

SF Z SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS. Anesthesie Epidurale verdoving bij een bevalling SF Z SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS Anesthesie Epidurale verdoving bij een bevalling De epidurale verdoving Pijnstilling voor de zwangere vrouw tijdens de arbeid en de bevalling Inleiding: Het natuurlijk proces

Nadere informatie

Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte

Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte Deze brochure geeft informatie over de oorzaak, gevolgen en behandeling van vroegtijdige weeën, een dreigende vroeggeboorte en vroegtijdig gebroken vliezen.

Nadere informatie

Afdelingsgebonden informatie Verpleegafdeling VED2 / afdeling Verloskunde

Afdelingsgebonden informatie Verpleegafdeling VED2 / afdeling Verloskunde Afdelingsgebonden informatie / afdeling Verloskunde Welkom Welkom op de afdeling Verloskunde (VED2) van het academisch ziekenhuis Maastricht (azm). Deze informatie is specifi ek voor deze verpleegafdeling.

Nadere informatie

Programma. Filmpje. Presentaties nalezen? 7-1-2015. Informatieavond over de bevalling. www.spaarneziekenhuis.nl Gynaecologie en verloskunde Bevallen

Programma. Filmpje. Presentaties nalezen? 7-1-2015. Informatieavond over de bevalling. www.spaarneziekenhuis.nl Gynaecologie en verloskunde Bevallen Programma 19.30-20.30 Groep 1 Groep 2 Algemene informatie - verloskundige De normale bevalling - verloskundige Pijnstilling anesthesist Praktische tips - verpleegkundige 20.30-20.45 Pauze: Koffie/Thee

Nadere informatie

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Gynaecologie. Een stuitligging

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Gynaecologie. Een stuitligging Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Gynaecologie Een stuitligging 1 Wat is een stuitligging? Als een kind met het hoofdje bovenin de baarmoeder ligt en met de billetjes

Nadere informatie

echoscopie tijdens de zwangerschap

echoscopie tijdens de zwangerschap patiënteninformatie echoscopie tijdens de zwangerschap Inleiding Deze folder geeft algemene informatie over echoscopie tijdens de zwangerschap. Uw verloskundige, huisarts of gynaecoloog bespreekt met u

Nadere informatie

Deze folder geeft informatie over de gebruikelijke gang van zaken rond een keizersnede. De medische term daarvoor is een sectio caesarea.

Deze folder geeft informatie over de gebruikelijke gang van zaken rond een keizersnede. De medische term daarvoor is een sectio caesarea. De keizersnede Deze folder geeft informatie over de gebruikelijke gang van zaken rond een keizersnede. De medische term daarvoor is een sectio caesarea. Er bestaan verschillende redenen voor een keizersnede.

Nadere informatie

1 Inleiding... 1. 2 Wat is een stuitligging?... 1. 3 Hoe vaak komt een stuitligging voor?... 3. 4 Waarom ligt een kind in een stuitligging?...

1 Inleiding... 1. 2 Wat is een stuitligging?... 1. 3 Hoe vaak komt een stuitligging voor?... 3. 4 Waarom ligt een kind in een stuitligging?... Stuitligging Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Wat is een stuitligging?... 1 3 Hoe vaak komt een stuitligging voor?... 3 4 Waarom ligt een kind in een stuitligging?... 3 5 Onderzoek bij een stuitligging...

Nadere informatie

H.218408.0514. Echoscopie tijdens de zwangerschap

H.218408.0514. Echoscopie tijdens de zwangerschap H.218408.0514 Echoscopie tijdens de zwangerschap 2 Inleiding Deze folder geeft algemene informatie over echoscopie tijdens de zwangerschap. Uw verloskundige, huisarts of gynaecoloog bespreekt met u waarom

Nadere informatie

Diakonessenhuis. Het Keizersnedeboek. Diakonessenhuis. Polikliniek Gynaecologie

Diakonessenhuis. Het Keizersnedeboek. Diakonessenhuis. Polikliniek Gynaecologie Diakonessenhuis Het Keizersnedeboek Polikliniek Gynaecologie Polikliniek Gynaecologie, Diakonessenhuis locatie Utrecht Het Keizersnedeboek, januari 2015 Copyright Diakonessenhuis Utrecht Zeist Doorn Inleiding

Nadere informatie

ZORGPAD ZWANGERSCHAPS- BEGELEIDING

ZORGPAD ZWANGERSCHAPS- BEGELEIDING ZORGPAD ZWANGERSCHAPS- BEGELEIDING 1 CONTACTGEGEVENS Afsprakensecretariaat gynaecologie: 014/71 28 88 Belt u voor resultaten? Hiervoor kan u elke werkdag van 9u tot 10u en van 13u tot 14u rechtstreeks

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 3. Wat is een stuitligging 3. Hoe vaak komt een stuitligging voor 4. Onderzoek bij een stuitligging 4

Inhoudsopgave. Inleiding 3. Wat is een stuitligging 3. Hoe vaak komt een stuitligging voor 4. Onderzoek bij een stuitligging 4 Stuitligging Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 Wat is een stuitligging 3 Hoe vaak komt een stuitligging voor 4 Onderzoek bij een stuitligging 4 Wat gebeurt er als de baby bij ongeveer 36 weken nog in stuitligging

Nadere informatie

U krijgt de folder Pijnmeting mee. Lees deze thuis door zodat u na de operatie weet hoe u kunt aangeven wanneer u pijnstilling nodig hebt.

U krijgt de folder Pijnmeting mee. Lees deze thuis door zodat u na de operatie weet hoe u kunt aangeven wanneer u pijnstilling nodig hebt. Keizersnede Inleiding In overleg met uw arts is besloten een keizersnede bij u te verrichten. Dit omdat een natuurlijke bevalling niet mogelijk is, óf omdat dit een te groot risico met zich meebrengt voor

Nadere informatie

Maatschap Gynaecologie. Het inleiden van de bevalling

Maatschap Gynaecologie. Het inleiden van de bevalling Maatschap Gynaecologie Algemeen Van uw behandelend arts heeft u te horen gekregen dat uw bevalling wordt ingeleid* en wat hiervan de reden is. Bij een inleiding brengt men de bevalling kunstmatig op gang.

Nadere informatie

Na een keizersnede naar huis

Na een keizersnede naar huis Na een keizersnede naar huis Algemeen U bent twee tot vijf dagen geleden bevallen per keizersnede. In deze folder vindt u informatie over uw vertrek uit het ziekenhuis en kunt u de adviezen nalezen. Om

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie PATIËNTENVOORLICHTING

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie PATIËNTENVOORLICHTING NVOG Nederlandse Vereniging voor PATIËNTENVOORLICHTING De keizersnede No 16 2000 NVOG Het copyright en de verantwoordelijkheid voor deze folder berusten bij de Nederlandse Vereniging voor (NVOG) in Utrecht.

Nadere informatie

In het kort. Welke testen zijn er mogelijk bij prenatale screening? Wat is prenatale screening?

In het kort. Welke testen zijn er mogelijk bij prenatale screening? Wat is prenatale screening? prenatale screening Inhoudsopgave In het kort 3 Wat is prenatale screening? 3 Welke testen zijn er mogelijk bij prenatale screening? 3 Bij welke zwangerschapsduur vindt prenatale screening plaats? 3 Wie

Nadere informatie

Stuitligging Versie (uitwendig draaien) van uw baby

Stuitligging Versie (uitwendig draaien) van uw baby Stuitligging Versie (uitwendig draaien) van uw baby Deze brochure geeft informatie over een stuitligging en versie. Een versie is het uitwendig draaien van uw kind door de gynaecoloog / arts. Er wordt

Nadere informatie

Echoscopie tijdens de zwangerschap

Echoscopie tijdens de zwangerschap Echoscopie tijdens de zwangerschap Echoscopie tijdens de zwangerschap Deze folder geeft algemene informatie over echoscopie tijdens de zwangerschap. Iedere zwangere vrouw krijgt standaard 2 echo-onderzoeken

Nadere informatie

De keizersnede. Sectio Caesarea. verloskunde

De keizersnede. Sectio Caesarea. verloskunde De keizersnede Sectio Caesarea Deze folder geeft informatie over de gebruikelijke gang van zaken rond een keizersnede. De medische term daarvoor is een Sectio Caesarea. Er bestaan verschillende redenen

Nadere informatie

Inleiden van de bevalling

Inleiden van de bevalling Gynaecologie Inleiden van de bevalling Inleiding U heeft van uw gynaecoloog te horen gekregen dat u wordt ingeleid. Het inleiden van de baring betekent dat we de bevalling kunstmatig op gang brengen. In

Nadere informatie

Pijnbestrijding tijdens de bevalling

Pijnbestrijding tijdens de bevalling 1/6 Verloskunde Pijnbestrijding tijdens de bevalling 1. Inleiding 2 2. Hoe ontstaat pijn tijdens de bevalling? 2 3. Invloed op de pijn 2 4. Hoe kan de pijn worden bestreden? 2 5. Pijnbehandelingen met

Nadere informatie

Keizersnede. Versie oktober objectid vzw Jessa Ziekenhuis Salvatorstraat 20, 3500 Hasselt,

Keizersnede. Versie oktober objectid vzw Jessa Ziekenhuis Salvatorstraat 20, 3500 Hasselt, Versie oktober 2016 - objectid 230147 vzw Jessa Ziekenhuis Salvatorstraat 20, 3500 Hasselt, www.jessazh.be 7. Wat breng je mee? Voor jezelf Identiteitskaart SIS-kaart en klevertjes Bloedgroepkaart Verwijsbrief

Nadere informatie

Pijnbestrijding bij de bevalling

Pijnbestrijding bij de bevalling Anesthesiologie Verloskunde Pijnbestrijding bij de bevalling Ruggenprik Wij beschrijven hier de mogelijkheden van pijnbestrijding bij de bevalling in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Nadere informatie

Anesthesiologie. Pijnbestrijding bij de bevalling

Anesthesiologie. Pijnbestrijding bij de bevalling Anesthesiologie Pijnbestrijding bij de bevalling Anesthesiologie In deze brochure kunt u meer lezen over de mogelijkheden van pijnbestrijding bij de bevalling in het Universitair Medisch Centrum Groningen

Nadere informatie

Epidurale verdoving bij bevalling en spinale verdoving bij keizersnede. met toestemmingsformulier

Epidurale verdoving bij bevalling en spinale verdoving bij keizersnede. met toestemmingsformulier Epidurale verdoving bij bevalling en spinale verdoving bij keizersnede met toestemmingsformulier imelda omringt u met zorg Inhoud 2 Voorwoord 3 Epidurale pijnbestrijding bij bevalling Wat is een epidurale

Nadere informatie

Vruchtwateronderzoek bij zwangerschap

Vruchtwateronderzoek bij zwangerschap Vruchtwateronderzoek bij zwangerschap Inhoudsopgave Inleiding... 1 Wat is vruchtwateronderzoek... 1 Wie komt in aanmerking voor een vruchtwaterpunctie... 2 Wanneer wordt de punctie gedaan... 2 Wie voert

Nadere informatie

Zwanger en bevallen na eerdere keizersnee

Zwanger en bevallen na eerdere keizersnee Zwanger en bevallen na eerdere keizersnee Informatie voor patiënten F1147-0000 juli 2016 Bronovo www.bronovo.nl Bronovolaan 5 2597 AX Den Haag Postbus 96900 2509 JH Den Haag 070 312 41 41 Medisch Centrum

Nadere informatie

Stuitligging vanaf de 36 e week van de zwangerschap. Maatschap Gynaecologie IJsselland Ziekenhuis

Stuitligging vanaf de 36 e week van de zwangerschap. Maatschap Gynaecologie IJsselland Ziekenhuis Stuitligging vanaf de 36 e week van de zwangerschap Maatschap Gynaecologie IJsselland Ziekenhuis Inhoudsopgave Inleiding 2 Wat is een stuitligging? 2 Hoe vaak komt een stuitligging voor? 4 Waarom ligt

Nadere informatie

Bevalling. T +32(0) F +32(0) Campus Sint-Jan Schiepse bos 6. B 3600 Genk

Bevalling. T +32(0) F +32(0) Campus Sint-Jan Schiepse bos 6. B 3600 Genk Bevalling T +32(0)89 32 50 50 F +32(0)89 32 79 00 info@zol.be Campus Sint-Jan Schiepse bos 6 B 3600 Genk Campus Sint-Barbara Bessemerstraat 478 B 3620 Lanaken Medisch Centrum André Dumont Stalenstraat

Nadere informatie