INTRODUCTIEBROCHURE. Materniteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTRODUCTIEBROCHURE. Materniteit"

Transcriptie

1 INTRODUCTIEBROCHURE Materniteit Hoofdverpleegkundige: Veronique Stul September 2011

2 2 WELKOMSTWOORD Beste student In naam van het verpleegkundig team heten we je welkom op onze verpleegeenheid. Met deze introductiemap willen we jullie een beeld trachten te schetsen van de werking van onze dienst, enige pathologie en van de dienst als stageplaats. We zijn een enthousiaste groep die openstaat voor studenten. Je wordt voor een korte tijd lid van ons team, waar je zeker je inbreng zult mogen doen en waar je de nodige begeleiding zult krijgen. Deze brochure is een hulpmiddel om je vlug wegwijs te maken op onze afdeling en om je stage zo vlot mogelijk te laten verlopen. We danken je alvast voor je inzet en medewerking en wensen je veel succes met je stage op onze afdeling.

3 3 ALGEMENE GEGEVENS HOOFDVERPLEEGKUNDIGE: Veronique Stul SPECIALISME: Gynaecologie DIENSTHOOFD: Dr. Rombaut ARTSEN: De medische staf bestaat uit 4 gynaecologen en 3 pediaters. Gynaecologen: Dr. Bafort Dr. Rombaut (diensthoofd) Dr. Timmermans Dr. Vercamer Pediaters: Dr. Azou Dr. Van Molhem Dr. Van Paemel VERPLEEGKUNDIG TEAM: Het verpleegkundig team bestaat uit vroedvrouwen die zowel in het verloskwartier als op de postpartumzorg werken. Er wordt een periodiek beurtrolsysteem opgemaakt voor het personeel werkend in het verloskwartier (en neonatologie) en op het postpartum. De stagementoren zijn dan verschillend mentor in verloskwartier of postpartum. Stagementoren: Marleen Knockaert Niki Debock Mariska Debeir Chantal Vercruysse Lieve Vercruysse AANTAL BEDDEN en KAMERS: De afdeling heeft 29 bedden. Er zijn eenpersoonskamers, tweepersoonskamers en 4 luxekamers. Voor de verzorging werkt men in modules: De kraaminrichting is gelegen op de tweede verdieping van het ziekenhuis (= blok E) en vormt een van het ziekenhuis afgezonderde eenheid omwille van de eigen aard en de bescherming tegen infecties. Je bereikt de kraaminrichting langs de middengang gelijkvloers + trap/lift t.h.v. cafetaria. De samenwerking met andere diensten als OK, radiologie, consultaties is georganiseerd: enkel hiervoor wordt de weg van het verloskwartier gebruikt. De verschillende diensten van de kraamafdeling: verloskwartier, postpartum, melkkeuken, neonatologie vormen een geheel betreffende de architectonische accommodatie. Voor de werking zijn deze diensten gescheiden (zie bijlage grondplan).

4 BEZOEKUREN: van tot uur. Voor de vader geldt geen beperking van bezoekuren 4

5 5 PATHOLOGIEËN EN BEHANDELINGEN De parturiënten verblijven tijdens arbeid en bevalling in het verloskwartier. Indien een sectio noodzakelijk is, gebeurt dit in het operatiekwartier. Nadien verblijven moeder en kind op de afdeling postpartum. De verblijfsduur bedraagt 5 dagen voor een gewone bevalling en 7 dagen voor een sectio. Indien de baby prematuur is, een te laag geboortegewicht heeft of bijkomende observaties en behandeling nodig heeft, wordt de baby verzorgd op de afdeling neonatologie (gelegen naast het verloskwartier). Baby s met een zeer laag geboortegewicht of die beademd moeten worden, worden overgebracht naar een ziekenhuis met een N-dienst. Er worden eveneens parturiënten met risicozwangerschap gehospitaliseerd en nauwkeurig geobserveerd en behandeld: - hyperemesis gravidarum - zwangerschaptoxicose (bv. pre-eclampsie) - systeemaandoeningen zoals diabetes, hypertensie en nieraandoeningen - vaginale bloeding in de zwangerschap - groeistoornis bij de foetus - premature arbeid - dreigend miskraam - opname bij meerlingzwangerschappen - parturiënten met PROM (premature rupture of membranes) - zwangere observatie: glucosetolerantietest (OGTT) Soms worden er op de eenheid voor ambulante zorg- EVA Dagziekenhuis- patiënten voor een gynaecologische ingreep opgenomen of patiënten voor daghospitalisatie (gynaecologie). De meest voorkomende onderzoeken bij de pasgeborene zijn: - echo cardio bij hartgeruis voor het opsporen van ventrikel septum defect (VSD) of atrium septum defect (ASD) of open ductus (OD) - echo heup voor het opsporen van een heupluxatie (bv. na stuitligging) - echo nieren: bij vermoeden van een nierafwijking (gezien op echo tijdens de zwangerschap) - RX thorax bij ademhalingsproblemen bij prematuren (hyaliene membraanziekte) - RX clavicula: bij vermoeden fractuur opgelopen tijdens de partus - hielprik op de vierde postpartumdag (PKU) voor het opsporen van metabole stoornissen zoals fenylketonurie en schildkliertesten - bloedname: controle bilirubine.

6 6 MEEST VOORKOMENDE VERPLEEGACTIVITEITEN Vaardigheden bij de parturiënte Hier zijn de interventies aan te passen aan de individuele leerroute van de student, afhankelijk van jaar en individuele doelstellingen. Hygiëne - hygiënische zorgen: vulvaspoeling, bedbad na partus of sectio, vaginale spoeling, vulvatoilet - vulvaspoeling bij episiotomie, perineumscheur Vitale functies - observaties: bloeddruk, pols, temperatuur, BM stand, bloedverlies, toestand van borsten en tepels, toestand van de benen Bloedsomloopstelsel - TED-kousen aanbrengen - bloedpunctie - medicatie per os, SC, IM klaarmaken, toedienen en informeren - medicatie via infuus toedienen - zij-infuus aanbrengen, medicatie toedienen, verwijderen zij-infuus - druppelsnelheid berekenen Urinestelsel - catheterisatie: eenmalige sondage, plaatsen verblijfskatheter - staalafname van urine via verblijfskatheter - staalafname urine via midstream urine + informatie geven - urineresidu bepalen Maagdarmstelsel - toedienen van lavement: micro- en groot lavement, rectale canule plaatsen - maagsonde plaatsen, observaties, verpleegkundige zorgen Ademhalingstelsel - ademhaling observeren - zuurstof/aërosol klaarmaken en toedienen Wondzorg - ontsmetten van de wonde - verwijderen hechtingen/haakjes - wondzorg met wiek - wondzorg met redondrain - wondzorg met tubulaire drains - inkorten en verwijderen drains - aflezen en noteren debieten Bij alle vaardigheden de parturiënte kunnen informeren en begeleiden.

7 7 Vaardigheden bij de baby - eerste zorgen aan de pasgeborene - babybad met observaties - parturiënte informeren, voortonen, uitleg geven. Parturiënte laten uitvoeren en observeren bij zorgen aan baby in postpartum. - informeren parturiënte i.v.m. babyverzorging naar ontslag toe - hulp bij flesvoeding - hulp bij borstvoeding (enkel onder begeleiding van de vroedvrouw) - voorbereiden voor fototherapie - PKU-test - begeleiden naar radiografie, echo Bij alle vaardigheden de parturiënte kunnen informeren en begeleiden. De student werkt onder supervisie van de mentor/vroedvrouw en kan: - afspreken welke verloskundige zorgen bij welke parturiënte gegeven worden - in team werken - initiatief nemen - feedback vragen/ontvangen/werken aan opmerkingen Overzicht verzorgingssituaties - verzorging parturiënte vanaf opname tot ontslag na een gewone bevalling zonder complicaties - verzorging pasgeborene gedurende het hele verblijf op de afdeling - verzorging parturiënte na poliklinische bevalling - verzorging parturiënte na sectio - verzorging pasgeborene met neonatale icterus - verzorging parturiënte met pijn - verzorging parturiënte met complicaties aan episiotomiewonde - verzorging parturiënte met complicaties aan sectiowonde - verzorging parturiënte met pijnlijke hemorroïden - verzorging parturiënte met borstvoeding en eventuele complicaties bij die borstvoeding (ingetrokken tepels, stuwing, tepelkloven, te weinig melk, te veel melk, pijnlijke tepels,...) - begeleiding van de ouders na perinataal overlijden - verzorging parturiënte met postnatale depressie - verzorging parturiënte met urineretentie - verzorging parturiënte met risicozwangerschap (voedingsbegeleiding bij hyperemesis, toxicose, diabetes,...) - verzorging patiënte na gynaecologische operatie - bijwonen van een bevalling - bijwonen van een sectio

8 8 Informatieverstrekking/zelfstandigheidstraining/ouderparticipatie - begeleiding van ouders in postpartum - informatie kunnen geven over de verzorging van baby en parturiënte in postpartum - informatie kunnen geven over de voeding van de baby: flesvoeding of borstvoeding + info geven over de hygiëne bij borstvoeding - informatie bij fototherapie - informatie bij de hielprik geven (PKU-test) - informatie geven in verband met ontslag en thuisverzorging - actief deelnemen aan de overdracht - in team kunnen werken - het volledig kunnen invullen van het verpleegdossier BORSTVOEDING Opmerking: Alles gebeurt onder de verantwoordelijkheid van het personeel van de afdeling. De student mag daaromtrent niet zelfstandig verzorgingen uitvoeren (tenzij uitdrukkelijke opdracht daartoe gekregen en mits toestemming van de hoofdvroedvrouw). De student mag wel meegaan met de verantwoordelijke vroedvrouw, luisteren naar de gegeven instructies en informatie en indien mogelijk hulp bieden in aanwezigheid van de verantwoordelijke vroedvrouw.

9 9 OVERLEGSTRUCTUREN OP MATERNITEIT Overleg tussen de personeelsgroepen van de dienst * PATIENTENOVERLEG EN BESPREKING - 2 x patiëntenoverdracht per dag - bij aanvang van de vroegdienst - bij aanvang van de nachtdienst - 1 x patiëntenbespreking dagelijks om uur - kort overleg en overdracht met de gynaecoloog en pediater van wacht op vrijdag. * DIENSTVERGADERINGEN - 4 à 5 verplichte dienstvergaderingen op jaarbasis * CASUSBESPREKINGEN MET DE GYNAECOLOGEN EN PEDIATERS - trimestrieel Overleg met interne en externe diensten * CLUSTERVERGADERINGEN - tweemaandelijks overleg met moeder- en kinddiensten: aanwezigheid van de directie, hoofdgeneesheer, zorgmanager, medisch diensthoofden gynaecologie en pediatrie, hoofdverpleegkundigen. * OVERLEG MET KIND EN GEZIN * OVERLEG MET DE SCHOLEN VERPLEEGKUNDIGE OPLEIDING - de stagementoren en de hoofdvroedvrouw nemen deel aan het overleg en evaluatievergaderingen met de scholen en docenten. Overleg op beleidsniveau *OVERLEG VAN DE ZORGCOORDINATOR EN DE HOOFDVROEDVROUW - wekelijks * OVERLEG MET DE DIRECTEUR PATIENTENZORG - halfjaarlijkse bespreking van het beleidsplan van de dienst - jaarlijks functioneringsgesprek * HOOFDVERPLEEGKUNDIGENVERGADERING - maandelijks * DIENSTHOOFDENVERGADERING - minstens driemaandelijks

10 10 VERPLEEGKUNDIGE DAGINDELING OP MATERNITEIT De vroedkundige zorgverlening heeft als uitgangspunt het bevorderen van de ouder-kind relatie. We zien het ruimer dan alleen moeder-kind zorg maar betrekken ook de vader in het hele zorggebeuren. Vanuit deze ouder-kind relatie en vanuit de beperkte verblijfsduur, streven we naar een optimale betrokkenheid van de ouders bij de verzorging van hun baby. De ouders kunnen bij ontslag zelfstandig hun kindje verzorgen. Kennisoverdracht naar de ouders toe is essentieel opdat de ouders hun baby zouden kunnen verzorgen. Diverse brochures werden opgemaakt om de ouders schriftelijk te informeren. Deze informatie wordt mondeling aangevuld. Er wordt gewerkt volgens het verpleegmodel integrerende verpleegkunde, met individuele benadering = zorg op maat filosofie. Het uitgangspunt vormt de parturiëntentoewijzing. Overdrachten en patiëntenbespreking worden georganiseerd en het verpleegdossier wordt gehanteerd. Op de afdeling postpartum werken studenten bij de aanvang onder supervisie van de vroedvrouwen. Na verloop van de stage kunnen studenten zelfstandig op eigen verantwoordelijkheid vroedkundige verzorgingen uitvoeren in samenspraak met het personeel. De integrale zorg is verder uitgebouwd met de volgende klemtonen: - Respect voor de persoonlijke keuze van het koppel (bv. flesvoeding of borstvoeding,...). - Rekening houden met de individuele beleving van de ouders. - Eerlijke informatie geven over het verloop en toestand van de parturiënte en haar baby tijdens haar verblijf. - Luisteren naar de individuele vragen van de ouders. - Ingaan op de noden en behoeften van de ouders. - Bij perinataal overlijden wordt er extra aandacht gegeven aan de begeleiding van de ouders, grootouders en eventuele andere kinderen in het gezin. - Deze begeleiding is gebaseerd op 5 uitgangspunten: zorgen voor herinneringsbeelden, realiteitservaring bevorderen, zelfwaardegevoel van de ouders stimuleren, respect hebben voor de overleden baby en aandacht hebben voor het verschil in beleving bij de ouders. - Zo mogelijk rekening houden met bezoekuren (het bezoek is welkom van tot uur en van tot uur).

11 11 Aanbieding van een aantal mogelijkheden Ook hier wordt de vrije keuze gerespecteerd: - prenatale consultatie met vroedvrouw op 8 weken en 32 weken zwangerschap - pré- en postnatale gymnastiek, ademhalingsoefeningen door de kinesiste. - contacten met transmurale verloskundige zorg (dienst Kind en Gezin). Een eerste bezoek van de verpleegkundige van Kind en Gezin vindt tijdens het verblijf op de materniteit plaats. De ouders kunnen ook een informatieavond georganiseerd door Kind en Gezin bijwonen. Dagindeling uur: overdracht naar de twee vroegdiensten uur: morgenverzorging van de kindjes (babybadjes) uur: ontbijt opdienen uur: overdracht van vroegdienst naar dagdienst Toewijzing van module: er wordt in teams gewerkt. De studenten worden bij een team geplaatst en werken onder supervisie van de verantwoordelijke vroedvrouw uur: totaalzorg moeder volgens moduletoewijzing Hier ook rapportage in de fiche van elke parturiënte uur: middagmaal opdienen uur: parturiëntenbespreking naar laatdienst Aanvullen materiaal: eventueel hygiënische zorgen aan nieuwe parturiënten op de afdeling toedienen uur: koffiebedeling uur: namiddagverzorging van de moeder zelf spoeling uur: totaalzorg aan nieuwe parturiënten op de afdeling uur: avondmaal opdienen uur: avondronde bij de parturiënten vuilnisemmertjes legen en babybox aanvullen toedienen van avondmedicatie parametercontrole verzorging van de nieuwe parturiënten uur: overdracht van laatdienst naar nachtdienst

12 Borstvoeding is meestal op vraag van de baby. We streven naar een goede individuele begeleiding van moeder en kind. Ook de flesvoedingen worden niet op vaste tijdstippen gegeven. 12

13 VEEL VOORKOMENDE TERMEN EN AFKORTINGEN Dreigend miskraam: Hyperemesis: Premature contracties: dreigend voortijdig afbreken van de zwangerschap (in de eerste zwangerschapsmaanden) overmatig zwangerschapsbraken ten gevolge van hormonale en psychische invloeden dreigend vroeggeboorte (vóór 37 zwangerschapsweken) ten gevolge vroegtijdige samentrekking van de baarmoederspier Intra-uteriene groeiretardatie: is een pathologisch proces dat de normale groei beïnvloedt Parturiënte met PROM: Pre-eclampsie: Laparascopie: Curettage: Hysterectomie: VSD: ASD: OD: Transmuraal: Postpartum: Sectio: Prematuur: Neonatale icterus: premature rupture of membrames vroegtijdig breken van de vliezen vóór 36 zwangerschapsweken met onregelmatig of continu vochtverlies uit de vagina zwangerschapstoxicose endoscopie van de buikholte heelkundige ingreep waarbij de baarmoederinhoud uitgekrabd wordt operatieve verwijdering van de baarmoeder Ventrikel Septum Defect, een opening tussen de twee kamers van het hart Atrium Septum Defect, een opening tussen de twee voorkamers van het hart open Ductus, de ductus van botalli die normaal sluit na de geboorte, blijft open buiten de muren van het ziekenhuis. na de partus, na de bevalling. een keizersnede een baby die geboren is vóór 37 weken zwangerschap. Een normale zwangerschap bedraagt 40 weken. een fysiologische vergeling van de baby ten gevolge van een te hoog bilirubinegehalte in het bloed, veroorzaakt door een immature leverwerking

14 VERWACHTINGEN VAN HET TEAM NAAR DE STUDENT 14 Wat kan je als student van je stage verwachten? Stagementoren Het volledige team en in het bijzonder de mentoren vervullen de opdracht als stagementor en staan in voor de coördinatie en opvang van de studenten. De stagementor is een vertrouwenspersoon waar de student bij terecht kan. Verloop eerste stagedag / afspraken uurregeling De student(en) worden op de eerste stagedag op de stageafdeling verwacht om uur, tenzij anders afgesproken tijdens een voorafgaand introductiegesprek met de stagelector en/of hoofdvroedvrouw. De hoofdvroedvrouw of verantwoordelijke vroedvrouw zorgt voor het onthaal van de nieuwe student(en). In de loop van de eerste stagedag zal een korte voorstelling gegeven worden van de afdeling en het zorggebeuren. Samen met de (hoofd)vroedvrouw worden de begeleidingsmomenten afgesproken. De student wordt vóór de stage (of op de eerste stagedag) verwittigd wanneer de stagelector op stage komt voor begeleiding. Verloop stage Voor de verdere stagedagen wordt er samen met de hoofdvroedvrouw, student/stagelector een urenschema afgesproken. De stagelector spreekt met de student de dagen van stagebegeleiding af. Er mag verwacht worden dat de stagelector eenmaal per week stagebegeleiding kan uitvoeren of contact opneemt met de stage. Wat wordt er van de student verwacht? Elke student moet bij de aanvang van de stage s morgens haar aanwezigheid melden in het lokaal van de hoofdvroedvrouw. Bij afwezigheid wordt er gevraagd deze te melden op de dienst vóór uur (omwille van de geplande werkverdeling). Telefoon AZ Damiaan campus Sint-Jozef te Oostende maternitei: postpartum: Veronique Stul : 059/ dienst: 059/ (indien geen antwoord dan op onderstaand nummer) materniteit : verloskwartier: 059/ Er wordt verwacht dat de student de stage heeft voorbereid zoals het instuderen van de theorie vóór de stage. Hierbij kan de stagebegeleiding door de stagementor of -lector het hoofdaccent gelegd worden op het verwerven van vaardigheden. Er wordt ook verwacht dat de student de introductiemap en de richtlijnen stages vóór de aanvang van de stage gelezen heeft.

15 15 De student heeft vanaf de eerste dag de nodige stagedocumenten bij zich om deze te kunnen voorleggen zo nodig. - De student moet ook de stagedoelstellingen gelezen hebben. - De persoonlijke doelstellingen geformuleerd hebben op het begeleidingsblad en dit kunnen voorleggen aan mentoren en stage-elector. - Het prestatieboek en de verloskundige fiches moeten meegebracht worden. - Vóór de aanvang van de stage moet het stageboek en de opdracht gekozen zijn. De verantwoordelijkheid van de stageopdracht en begeleidingsfiche ligt volledig bij de student. Vraag dus zelf regelmatig om je fiche in te vullen! De student moet voor de toewijzing van een parturiënte vóór de stageopdracht met de hoofdvroedvrouw afspreken. De student verwittigt de stage-elector van de keuze van de stageopdracht en de gekozen parturiënte om dit te kunnen bespreken. Hier kan de stage-elector de opdracht praktisch verduidelijken. Er wordt van de student een correcte houding verwacht die zich uit in gedrag naar de collega s en parturiënten. Het is belangrijk het beroepsgeheim te respecteren! Er wordt stiptheid verwacht in aan- en afmelden op het geplande uur. Afwezigheid of ziekte moet zo vlug mogelijk gemeld worden. Als student mag je gerust initiatief nemen en blijk geven van verantwoordelijkheidszin! Bij twijfel is het belangrijk advies te vragen en te overleggen met de verantwoordelijke vroedvrouw. De verpleegequipe wordt graag op de hoogte gehouden van de ervaringen van de studenten zodat de begeleiding steeds kan geoptimaliseerd en bijgestuurd worden. Aanbod leermomenten Er zijn eerste-, tweede- en derdejaarsstudenten (alleen bij eindwerkstage) die stage doen op de afdeling postpartum. De stagedoelstellingen, stagevaardigheden die verworven kunnen worden, verschillen per leerjaar. Er wordt bij de aanvang van de stage met de student/vroedvrouw/stagelector afgesproken op welke leerfase de student zit en welke interventies de student reeds kan uitvoeren. Er zijn persoonlijke doelstellingen per student/doelstellingen per jaar/einddoelstellingen die bereikt moeten worden (NAZIEN DOELSTELLINGEN BUNDEL). Hier is het dus heel belangrijk dat elke student zijn persoonlijke doelstellingen kan voorleggen.

16 Begeleiding en evaluatie 16 Dagelijks werkt de student samen met een vroedvrouw aan wie er na de zorgen feedback gevraagd kan worden. Daarom is het nodig vanaf de eerste stagedag de doelstellingen genoteerd op de begeleidingsfiche aan de mentoren (of andere vroedvrouwen) te kunnen voorleggen en om feedback te laten noteren en bespreken. Deze begeleidingsfiche moet ook voorgelegd kunnen worden aan de stagelector. Tijdens de stagebegeleidingsuren door de stagelector wordt er tijd gemaakt voor het bespreken van doelstellingen, verloskundige verzorging, feedback, informatie omtrent stageopdracht, nazien stageopdracht, nazien prestatieboek,... Er wordt afgesproken voor tussentijdse feedback van de stageopdracht zo nodig. Er wordt tevens een datum afgesproken van het indienen van de opdracht tijdens de stage, zodat de bespreking en evaluatie van deze opdracht in de laatste stageweek kan gebeuren op de stage zelf. Halfweg de stage zal een gesprek met de student plaatsvinden, na overleg met de stagementor en stagelector over het functioneren van de student op de afdeling. Het is de bedoeling dat de student op de hoogte is van de sterke en zwakke punten tijdens deze stage. Aan de zwakke punten kan er tijdens de stage nog verder gewerkt worden. Op het einde van de stage wordt er een eindevaluatie door de stagelector gegeven op basis van voorgaande gesprekken en de begeleidingsfiche. De stagementoren worden betrokken bij deze evaluatie en deze eindevaluatie wordt met de student/stagelector in de laatste stageweek besproken. Er wordt aan elke student gevraagd een schriftelijke voorbereiding te maken van het eindevaluatiegesprek: noteren van de sterke en zwakke punten, noteren van de bereikte vooropgestelde doelstellingen, noteren welke doelstellingen en werkpunten nog voor een volgende stage meegenomen moeten worden. Specifieke afspraken en verwachtingen van de docent Er wordt aan de studenten gevraagd een slot met een sleutel mee te brengen op de eerste stagedag voor het afsluiten van het persoonlijk kastje in het kleedlokaal, dat voor de studenten gelegen is op de 3 de verdieping, gang rechts bij het uitstappen uit de bezoekerslift. Voor eerstejaarsstudenten is het de doelstelling een bevalling bij te wonen. Er mag gerust naar gevraagd worden aan de hoofdvroedvrouw. Voor de tweede- en derdejaarsstudenten kan er gevraagd worden hulp te bieden in het verloskwartier. Deze gevolgde en verzorgde parturiënten in het verloskwartier kunnen dan ingevuld worden op fiches in het prestatieboek. De student kan zo nodig bij problemen de stagelector steeds per telefoon bereiken.

17 AANDACHT VEILIGHEID EN BEPERKEN RISICO S 17 Risicogroep Personeel Verplegend personeel Ergotherapeuten Kinesisten Logopedisten Afdelingsassistenten Onderhoudspersoneel Aard van risico Preventiemaatregelen Niet toegelaten Risico op tillen van lasten of belastende houding Risico op contact met besmette patiënten of producten Ergonomische regels respecteren, aanwezige hulpmiddelen benutten (zie intranet). Standaardvoorzorgsmaatre gelen naleven (zie intranet). Geneeskundig attest kunnen voorleggen dat hij/zij voldoet. Heb je vragen of suggesties m.b.t. deze introductiebrochure, aarzel dan niet contact te nemen met Thierry Claeys, begeleidingsverpleegkundige AZ Damiaan.

2015-2016. Az Damiaan. Thierry Claeys Céline Vande Vannet Cel begeleiding en retentie ZE 200 MATERNITEIT INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN VROEDKUNDE

2015-2016. Az Damiaan. Thierry Claeys Céline Vande Vannet Cel begeleiding en retentie ZE 200 MATERNITEIT INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN VROEDKUNDE 2015-2016 Az Damiaan Thierry Claeys Céline Vande Vannet Cel begeleiding en retentie ZE 200 MATERNITEIT INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN VROEDKUNDE 2 Beste student In naam van het verpleegkundig team heten

Nadere informatie

Studentenbrochure Materniteit/Verloskamer Neonatologie

Studentenbrochure Materniteit/Verloskamer Neonatologie Studentenbrochure Materniteit/Verloskamer Neonatologie Hier komt titel van persbericht Versie 2012-2013 Pagina 1 OLV Ziekenhuis Afdeling ve Materniteit Asse Bloklaan 5 1730 Asse Tel. 02 300 62 99 Verwelkoming

Nadere informatie

Onthaalbrochure studenten

Onthaalbrochure studenten Onthaalbrochure studenten Materniteit / Verloskamer Neonatologie Pagina 1 Hier komt titel van persbericht Inhoudstafel 1. Voorwoord 2. Voorstelling van de afdeling 2.1 Multidisciplinair team 2.2 Architectuur

Nadere informatie

De afdeling Neonatologie

De afdeling Neonatologie De afdeling Neonatologie De afdeling Neonatologie als stageplaats voor studenten. Inhoud 1 Over de afdeling Neonatologie 36 1.1 Welkom 36 1.2 Situering & organogram 36 1.4 Patiëntenpopulatie 36 2 Zorgverloop

Nadere informatie

INTRODUCTIEBROCHURE. Verloskwartier

INTRODUCTIEBROCHURE. Verloskwartier INTRODUCTIEBROCHURE Verloskwartier Hoofdverpleegkundige: Veronique Stul September 2011 2 WELKOMSTWOORD Beste student Het medisch en verpleegkundig team heet u van harte welkom op het verloskwartier. Samen

Nadere informatie

Verpleegafdeling materniteit. Medisch specialisme verloskunde Moeder- en babyvriendelijk ziekenhuis. 1. Opdracht. 2.

Verpleegafdeling materniteit. Medisch specialisme verloskunde Moeder- en babyvriendelijk ziekenhuis. 1. Opdracht. 2. Verpleegafdeling materniteit Medisch specialisme verloskunde Moeder- en babyvriendelijk ziekenhuis 1. Opdracht Het verlenen van medische en verpleegkundige zorg aan moeder en kind, alsook aan de directe

Nadere informatie

introductiemap stagiairs verpleegkunde en vroedkunde Verpleegeenheid Verloskwartier

introductiemap stagiairs verpleegkunde en vroedkunde Verpleegeenheid Verloskwartier introductiemap stagiairs verpleegkunde en vroedkunde Verpleegeenheid Verloskwartier 18-12-2015 Introductiemap stagiairs verpleegkunde-vroedkunde - Verpleegeenheid verloskunde Welkom aan alle studenten

Nadere informatie

ZE 540 PALLIATIEVE ZORGEN

ZE 540 PALLIATIEVE ZORGEN 2014-2015 Az Damiaan Thierry Claeys Cel begeleiding en retentie ZE 540 PALLIATIEVE ZORGEN INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN VERPLEEGKUNDE Beste student In naam van het verpleegkundig team heten we je welkom

Nadere informatie

De afdeling Materniteit

De afdeling Materniteit De afdeling Materniteit De afdeling Materniteit als stageplaats voor studenten. Inhoud 1 Over de afdeling Materniteit 36 1.1 Welkom 36 1.2 Situering & organogram 36 1.4 Patiëntenpopulatie 36 2 Verloop

Nadere informatie

Verpleegafdeling materniteit. Medisch specialisme verloskunde Moeder- en babyvriendelijk ziekenhuis

Verpleegafdeling materniteit. Medisch specialisme verloskunde Moeder- en babyvriendelijk ziekenhuis Verpleegafdeling materniteit Medisch specialisme verloskunde Moeder- en babyvriendelijk ziekenhuis 1. Opdracht Het verlenen van medische en verpleegkundige zorg aan moeder en kind, alsook aan de directe

Nadere informatie

Welkom op materniteit. Infobrochure SAP 4276

Welkom op materniteit. Infobrochure SAP 4276 Welkom op materniteit Infobrochure SAP 4276 2 Geachte Binnenkort verblijft u op de dienst materniteit in het Az Damiaan Oostende. Dit is voor u een belangrijke gebeurtenis. De materniteit bevindt zich

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL GER3 A2

AFDELINGSPROFIEL GER3 A2 AFDELINGSPROFIEL GER3 A2 AFDELINGSPROFIEL GER3 A2 BE Algemene gegevens Geneeskundig diensthoofd: Dr. Miquel Verpleegkundig diensthoofd: Herman Andries Hoofdverpleegkundige: Ilse De Jaeck (waarnemend) Stagementoren:

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN Dienst: Materniteit Verantwoordelijke: Sindy vrachten Telefoon: 03 650 50 42 Beste student Deze algemene informatiebrochure bevat nuttige informatie die een eerste houvast

Nadere informatie

Onthaalbrochure studenten Pediatrie

Onthaalbrochure studenten Pediatrie Onthaalbrochure studenten Pediatrie 1. Welkom! Welkom op onze afdeling pediatrie van het AZ Jan Portaels. Met deze beknopte brochure willen we je wat meer informatie geven over de afdeling. Natuurlijk

Nadere informatie

Inwendige geneeskunde

Inwendige geneeskunde PATIËNTEN INFORMATIE Inwendige geneeskunde onthaalbrochure 2 Beste patiënt en familie, Van harte welkom op de afdeling inwendige geneeskunde (4 de verdieping) van het AZ Lokeren. Met deze brochure stellen

Nadere informatie

VERLOSKUNDE ONTHAALBROCHURE. hoofdgeneesheer: prof. dr. W. Foulon

VERLOSKUNDE ONTHAALBROCHURE. hoofdgeneesheer: prof. dr. W. Foulon ONTHAALBROCHURE VERLOSKUNDE hoofdgeneesheer: prof. dr. W. Foulon dr. M. Laubach dr. M. Breugelmans dr. A. Vorsselmans dr. G. Faron dr. K. Van Berkel Hoofdvroedvrouw: Lieve Devalckeneer Wanneer moet u binnenkomen?

Nadere informatie

ONTHAALBROCHURE VAN HET VERLOSKWARTIER

ONTHAALBROCHURE VAN HET VERLOSKWARTIER VERLOSKUNDE ONTHAALBROCHURE VAN HET VERLOSKWARTIER hoofdgeneesheer: prof. dr. W. Foulon dr. M. Laubach dr. M. Breugelmans dr. A. Vorsselmans dr. G. Faron Hoofdvroedvrouw: Lieve Devalckeneer Het team van

Nadere informatie

Introductiebrochure studenten. Kraamafdeling / verloskamer. Pastoor Paquaylaan Heusden-Zolder - Tel Fax

Introductiebrochure studenten. Kraamafdeling / verloskamer. Pastoor Paquaylaan Heusden-Zolder - Tel Fax Introductiebrochure studenten Kraamafdeling / verloskamer Pastoor Paquaylaan 129-3550 Heusden-Zolder - Tel. 011 57 91 11 - Fax 011 57 94 00 VOORWOORD Welkom op onze Kraamafdeling en de verloskamer. Met

Nadere informatie

Studentenbrochure Polikliniek voor Urologie

Studentenbrochure Polikliniek voor Urologie Studentenbrochure Polikliniek voor Urologie Voorstelling van de dienst De polikliniek voor Urologie is gelegen op 0P3. Op onze polikliniek worden de patiënten gezien voor consultatie en worden er ook verschillende

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde 2B5 GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde 2B5 GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Heelkunde 2B5 Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

introductiemap stagiairs verpleegkunde en vroedkunde Verpleegeenheid Verloskwartier

introductiemap stagiairs verpleegkunde en vroedkunde Verpleegeenheid Verloskwartier introductiemap stagiairs verpleegkunde en vroedkunde Verpleegeenheid Verloskwartier 6-09-2016 Introductiemap stagiairs verpleegkunde-vroedkunde - Verpleegeenheid verloskunde Welkom aan alle studenten die

Nadere informatie

Voorstelling. VE101 Mid-Care

Voorstelling. VE101 Mid-Care Voorstelling VE101 Mid-Care Versiedatum: 09/08/2011 1 VERWELKOMING 2/6 Beste student De hoofdverpleegkundige, de praktijklector en de ganse equipe heet je welkom op VE 101. Van onze kant garanderen we

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure A-dienst GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure A-dienst GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie A-dienst Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL HLK7 V2

AFDELINGSPROFIEL HLK7 V2 AFDELINGSPROFIEL HLK7 V2 AFDELINGSPROFIEL HLK7 V2 Algemene gegevens Medisch diensthoofd: Dr. Lemmens Hoofdverpleegkundige: De Troyer Kristel Verpleegkundig diensthoofd: Lieve Quaghebeur Stagementoren:

Nadere informatie

h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03-491 23 45 fax 03-491 23 46 een hart voor zorg

h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03-491 23 45 fax 03-491 23 46 een hart voor zorg h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03-491 23 45 fax 03-491 23 46 een hart voor zorg Introductiebundel voor studenten vroedkunde (Materniteit/ Verloskamer) Introductiebundel studenten

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Welkom op beroertezorg

Patiënteninformatie. Welkom op beroertezorg Patiënteninformatie Welkom op beroertezorg 2 Inhoud Welkom op onze dienst... 4 Wie zijn we en wat doen we?... 4 Voorstelling van het multidisciplinair team... 4 Medisch team van neurologen en neurochirurgen...

Nadere informatie

INFORMATIE voor de patiënt. Onthaalbrochure AFDELING HOOGRISICO ZORG. Hoogrisico Zorg

INFORMATIE voor de patiënt. Onthaalbrochure AFDELING HOOGRISICO ZORG. Hoogrisico Zorg INFORMATIE voor de patiënt Onthaalbrochure AFDELING HOOGRISICO ZORG Hoogrisico Zorg 02 477 82 21 AFDELING HOOGRISICO ZORG Wanneer het tijdens de zwangerschap anders verloopt dan verwacht... Wanneer een

Nadere informatie

Onthaalbrochure Ve 075

Onthaalbrochure Ve 075 Onthaalbrochure Ve 075 Beste student, beste medewerker Van harte welkom op de afdeling materniteit van het AZ Sint-Jan Brugge Oostende AV. Met deze brochure willen we u in het kort informeren over de werking

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN Dienst : Neonatologie Verantwoordelijke : Marijke Michielsen Telefoon 03 650 50 67 Beste student Deze informatiebrochure bevat nuttige informatie die een eerste houvast kan

Nadere informatie

h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03-491 23 45 fax 03-491 23 46 een hart voor zorg

h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03-491 23 45 fax 03-491 23 46 een hart voor zorg h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03-491 23 45 fax 03-491 23 46 een hart voor zorg Introductiebundel voor studenten vroedkunde Materniteit/Verloskamer Introductiebundel studenten verpleging:

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL GER3 BE

AFDELINGSPROFIEL GER3 BE AFDELINGSPROFIEL GER3 BE AFDELINGSPROFIEL GER3 BE Algemene gegevens Geneeskundig diensthoofd: Dr. Miquel Verpleegkundig diensthoofd: van de Vijver Lut Hoofdverpleegkundige: Vanessa Van Osselaer Stagementoren:

Nadere informatie

De hospitalisatie-afdeling Heelkunde 2 als stageplaats voor studenten.

De hospitalisatie-afdeling Heelkunde 2 als stageplaats voor studenten. De afdeling Heelkunde 2 De hospitalisatie-afdeling Heelkunde 2 als stageplaats voor studenten. Inhoud 1 Over de afdeling Heelkunde 2 36 1.1 Welkom 36 1.2 Situering & organogram 36 1.4 Patiëntenpopulatie

Nadere informatie

introductiemap stagiairs verpleegkunde (pediatrie) / vroedkunde Verpleegeenheid Neonatologie

introductiemap stagiairs verpleegkunde (pediatrie) / vroedkunde Verpleegeenheid Neonatologie introductiemap stagiairs verpleegkunde (pediatrie) / vroedkunde Verpleegeenheid Neonatologie 6-09-2016 Introductiemap stagiairs verpleegkunde - Verpleegeenheid neonatologie Welkom op onze dienst. We hopen

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN Dienst: Inwendige 5 Verantwoordelijke: Katelijn Francken Telefoon: 03 650 50 68 Beste student Deze algemene informatiebrochure bevat nuttige informatie die een eerste houvast

Nadere informatie

INTRODUCTIEBROCHURE. voor 2 e en 3 e jaarsstudenten vroedkunde

INTRODUCTIEBROCHURE. voor 2 e en 3 e jaarsstudenten vroedkunde INTRODUCTIEBROCHURE voor 2 e en 3 e jaarsstudenten vroedkunde VERLOSKAMER CAMPUS SINT-JAN Ziekenhuis Oost Limburg 2015 ZOL Introductiebrochure VK Versie september 2015 1 Voorwoord Welkom in de verloskamer.

Nadere informatie

Verpleegafdeling Dagkliniek heelkunde / Slaapunit

Verpleegafdeling Dagkliniek heelkunde / Slaapunit Verpleegafdeling Dagkliniek heelkunde / Slaapunit 1. Opdracht De dagkliniek heelkunde heeft als opdracht niet-dringende heelkundige ingrepen uit te voeren dat op één dag kunnen plaats vinden. De dagkliniek

Nadere informatie

K.B B.S In werking

K.B B.S In werking K.B. 5.9.2017 B.S. 22.9.2017 In werking 1.11.2017 Wijzigen Invoegen Verwijderen Artikel 9 VERLOSSINGEN Worden als verloskundige verstrekkingen aangezien : a) wanneer daarvoor de bekwaming van vroedvrouw

Nadere informatie

verpleegeenheid MiCS medium care / hartbewaking / eenheid voor acute beroertezorg

verpleegeenheid MiCS medium care / hartbewaking / eenheid voor acute beroertezorg verpleegeenheid MiCS medium care / hartbewaking / eenheid voor acute beroertezorg Met deze brochure willen wij u kennis laten maken met de verpleegeenheid, het team en allerlei zaken die tijdens uw verblijf

Nadere informatie

Afdelingsgebonden informatie Verpleegafdeling VED2 / afdeling Verloskunde

Afdelingsgebonden informatie Verpleegafdeling VED2 / afdeling Verloskunde Afdelingsgebonden informatie / afdeling Verloskunde Welkom Welkom op de afdeling Verloskunde (VED2) van het academisch ziekenhuis Maastricht (azm). Deze informatie is specifi ek voor deze verpleegafdeling.

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN Dienst: Spoed Verantwoordelijke: Pieter Van Turnhout Telefoon: 03 650 50 45 Beste student Deze algemene informatiebrochure bevat nuttige informatie die een eerste houvast kan

Nadere informatie

Welkom op neonatale zorgen. Infobrochure SAP 4089

Welkom op neonatale zorgen. Infobrochure SAP 4089 Welkom op neonatale zorgen Infobrochure SAP 4089 2 Beste ouders Dit boekje is bedoeld als kennismaking met onze afdeling. Wij heten jullie en jullie kindje welkom en wensen jullie het allerbeste. De problemen,

Nadere informatie

Onthaalbrochure studenten Pediatrie

Onthaalbrochure studenten Pediatrie Onthaalbrochure studenten Pediatrie Onthaalbrochure studenten pediatrie Oktober 2014 Inhoud 1. WELKOM... 3 2. GEGEVENS VAN DE AFDELING... 4 2.1. Voorstelling van de verpleegeenheid... 4 2.1.1. Voorstelling

Nadere informatie

Profielschets VE Materniteit

Profielschets VE Materniteit Algemene gegevens Hoofdverpleegkundige: Juliet Neefs hoofdverpleegkundige: 5951 VE E4 5950 Specialisme: Materniteit Diensthoofd: Prof. dr. Y. Jacquemyn Specialisme: MIC Diensthoofd: Prof. dr. Y. Jacquemyn

Nadere informatie

Infobundel stage Pediatrie B4

Infobundel stage Pediatrie B4 Pagina 1 Beste student(e), Hartelijk welkom op de dienst pediatrie van het AZ Monica, campus Deurne. Met deze infobundel willen we je een handleiding meegeven om je stage op een vlotte en leerrijke manier

Nadere informatie

Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte

Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte Deze brochure geeft informatie over de oorzaak, gevolgen en behandeling van vroegtijdige weeën, een dreigende vroeggeboorte en vroegtijdig gebroken vliezen.

Nadere informatie

studenteninformatie Diëtisten Onthaalbrochure Rwww.mariamiddelares.be Ontdek onze nieuwe website op GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Diëtisten Onthaalbrochure Rwww.mariamiddelares.be Ontdek onze nieuwe website op GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Diëtisten Onthaalbrochure Ontdek onze nieuwe website op Rwww.mariamiddelares.be GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je

Nadere informatie

introductiemap stagiairs verpleegkunde Verpleegeenheid Psychiatrie (PAAZ)

introductiemap stagiairs verpleegkunde Verpleegeenheid Psychiatrie (PAAZ) introductiemap stagiairs verpleegkunde Verpleegeenheid Psychiatrie (PAAZ) 10-07-2017 Introductiemap stagiairs verpleegkunde - Verpleegeenheid psychiatrie Hartelijk welkom op de PAAZ. Voor uitgebreide informatie

Nadere informatie

Intensieve Zorgen Pediatrie. Studentenbrochure

Intensieve Zorgen Pediatrie. Studentenbrochure Intensieve Zorgen Pediatrie Studentenbrochure 01. Inleiding Beste student, Met deze brochure willen we je goed informeren over onze afdeling, medewerkers en patiënten ter voorbereiding van je stage. Uiteraard

Nadere informatie

Onthaalbrochure studenten. Moederhuis Verloskamer Gynaecologie

Onthaalbrochure studenten. Moederhuis Verloskamer Gynaecologie Onthaalbrochure studenten Moederhuis Verloskamer Gynaecologie Onthaalbrochure studenten moederhuis verloskamer gynaecologie oktober 2014 Inhoud 1. WELKOM... 3 2. GEGEVENS VAN DE AFDELING... 4 2.1. Voorstelling

Nadere informatie

info Maternele Intensieve Zorgen - Dag op dag MB 2783

info Maternele Intensieve Zorgen - Dag op dag MB 2783 info Maternele Intensieve Zorgen - Dag op dag MB 2783 Inhoud > Welkom 3 Het team van de MIC 4 Uw verblijf 5 Onderzoeken 7 De bevalling en kraamperiode 9 Ontslag 11 Praktische info 15 inhoudsverantwoordelijke:

Nadere informatie

INTRODUCTIEBROCHURE. Medische beeldvorming 2

INTRODUCTIEBROCHURE. Medische beeldvorming 2 INTRODUCTIEBROCHURE Medische beeldvorming 2 Hoofdverpleegkundige: Daniël Vandenbussche September 2010 WELKOMSTWOORD Beste student Van harte welkom op de dienst medische beeldvorming. Deze introductiebrochure

Nadere informatie

Onthaalbrochure materniteit negen maanden rond

Onthaalbrochure materniteit negen maanden rond Onthaalbrochure materniteit negen maanden rond Medisch team Gynaecologen 050 45 27 50 Pediaters 050 45 27 40 Dr. Luc De Baene Dr. Wim Decaluwé Dr. Isabel De Smet Dr. Patrick Degomme Dr. Luc Goessens Dr.

Nadere informatie

introductiemap stagiairs verpleegkunde Dagziekenhuis Inwendige geneeskunde

introductiemap stagiairs verpleegkunde Dagziekenhuis Inwendige geneeskunde introductiemap stagiairs verpleegkunde Dagziekenhuis Inwendige geneeskunde 22-06-2016 Introductiemap stagiairs verpleegkunde - Dagziekenhuis inwendige geneeskunde Hartelijk welkom in het Dagziekenhuis

Nadere informatie

Infobrochure. 1. 9 maanden rond. Infomomenten over zwangerschap en geboorte. mensen zorgen voor mensen

Infobrochure. 1. 9 maanden rond. Infomomenten over zwangerschap en geboorte. mensen zorgen voor mensen Infobrochure 1. 9 maanden rond Infomomenten over zwangerschap en geboorte mensen zorgen voor mensen 2 Jij en je partner groeien naar de geboorte van je baby toe en willen je kindje de best mogelijke start

Nadere informatie

K.B In werking B.S

K.B In werking B.S Artikel 9 VERLOSSINGEN K.B. 9.11.2015 In werking 1.2.2016 B.S. 9.12.2015 Wijzigen Invoegen Verwijderen c) wanneer daarvoor de bekwaming van geneesheer-specialist voor gynecologie en verloskunde (DG) vereist

Nadere informatie

HOOFDSTUK IV. - VERLOSSINGEN

HOOFDSTUK IV. - VERLOSSINGEN Deze versie treedt in voege vanaf 01/02/2016 (blz. 14) HOOFDSTUK IV. - VERLOSSINGEN Art. 9. Worden als verloskundige verstrekkingen aangezien : a) wanneer daarvoor de bekwaming van vroedvrouw vereist is

Nadere informatie

Pediatrie. Informatiebrochure

Pediatrie. Informatiebrochure Pediatrie Informatiebrochure AZ Alma campus eeklo Afdeling pediatrie Moeie 18 9900 Eeklo Welkom op de kinderafdeling 2 Informatiebrochure Pediatrie Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 3 1 WELKOM... 4 2 HOE KAN

Nadere informatie

Welkom op Pediatrie. Informatiebrochure

Welkom op Pediatrie. Informatiebrochure Welkom op Pediatrie Informatiebrochure Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 3 1 WELKOM... 4 2 HOE KAN U ONS BEREIKEN?... 4 3 DAG MAMA EN PAPA: BEZOEKUREN... 5 4 DAGINDELING... 6 5 AFSCHEID NEMEN: ENKELE NUTTIGE

Nadere informatie

Onthaalbrochure neonatologie

Onthaalbrochure neonatologie Onthaalbrochure neonatologie Een baby wordt geboren met behoefte aan liefde en groeit daar nooit overheen. (Maxim Deabon) Inhoudstafel Wie wordt opgenomen? 4 Frequent voorkomende onderzoeken 5 Opname 6

Nadere informatie

Neonatologie. Informatiebrochure studenten

Neonatologie. Informatiebrochure studenten Neonatologie Informatiebrochure studenten Inhoud 1 Algemene gegevens 3 2 Pathologieën en behandelingen 4 2.1 Medium care 4 3 Dagindeling 4 4 Meest voorkomende verpleeg-activiteiten 5 5 Ouderparticipatie

Nadere informatie

Onthaalbrochure studenten Geriatrie 2

Onthaalbrochure studenten Geriatrie 2 Onthaalbrochure studenten Geriatrie 2 Onthaalbrochure studenten Geriatrie 2 Oktober 2014 Inhoud 1. WELKOM... 3 2. GEGEVENS VAN DE AFDELING... 4 2.1. Voorstelling van de verpleegeenheid... 4 2.1.1. Voorstelling

Nadere informatie

Opname tijdens de zwangerschap Verloskwartier. Patiënteninformatie

Opname tijdens de zwangerschap Verloskwartier. Patiënteninformatie Opname tijdens de zwangerschap Verloskwartier Patiënteninformatie Heilig Hart Ziekenhuis Leuven Brochure Opname tijdens de zwangerschap 2 Inhoudstafel Inleiding... 4 1. Wegwijs op onze afdeling... 4 2.

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. onthaalbrochure

PATIËNTEN INFORMATIE. onthaalbrochure PATIËNTEN INFORMATIE M i d c a r e onthaalbrochure Beste patiënt en familie Midcare is een afdeling van het AZ Lokeren waar patiënten opgenomen worden waarbij de gezondheidstoestand een continue opvolging

Nadere informatie

Verpleegeenheid G3: Informatiebrochure

Verpleegeenheid G3: Informatiebrochure Verpleegeenheid G3: Informatiebrochure Informatiebrochure ontwikkeld door Tom Schiepers en Elisabeth Schroeder in het kader van de bachelorproef, opleiding Professionele Bachelor in de Verpleegkunde, aan

Nadere informatie

Prenatale begeleiding

Prenatale begeleiding Prenatale begeleiding Prenatale raadpleging en informatiesessies door de vroedvrouw Om u zo goed mogelijk voor te bereiden op de bevalling en geboorte van uw baby( s), organiseert de dienst gynaecologie-verloskunde

Nadere informatie

Afdelingsbrochure dienst Orthopedie (A6)

Afdelingsbrochure dienst Orthopedie (A6) Afdelingsbrochure dienst Orthopedie (A6) Studenteninformatie Versie 1.0 Beste student Binnenkort vat je je stage aan in ons ziekenhuis. Deze brochure bevat alle praktische en nuttige info over de afdeling

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. De kraamafdeling

PATIËNTEN INFORMATIE. De kraamafdeling PATIËNTEN INFORMATIE De kraamafdeling Inhoudsopgave In de valies...4 Voor de mama...4 Voor de baby...4 We voorzien op de afdeling...4 Na de bevalling...5 Dagindeling...5 Bezoekuren...7 Beroepsgeheim...7

Nadere informatie

Afdeling Verloskunde. Studentenbrochure

Afdeling Verloskunde. Studentenbrochure Afdeling Verloskunde Studentenbrochure 01. Inleiding Hartelijk welkom op de afdeling Verloskunde. Met deze brochure willen wij je graag wegwijs maken op onze afdeling. We wensen je een boeiende en leerrijke

Nadere informatie

Dienstgebonden informatiebrochure diëtisten

Dienstgebonden informatiebrochure diëtisten Dienstgebonden informatiebrochure diëtisten 1 Voorwoord Beste nieuwe medewerker, Beste student, Welkom bij de diëtisten. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde 2B2 GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde 2B2 GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Heelkunde 2B2 Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

Introductiebrochure studenten: Kraamafdeling & verloskwartier

Introductiebrochure studenten: Kraamafdeling & verloskwartier Introductiebrochure studenten: Kraamafdeling & verloskwartier Inhoud VOORWOORD 1. VOORSTELLING VAN DE EENHEID 1.1 Architectonisch 1.2 Multidisciplinair team 1.3 Patiëntenpopulatie 2. TAAKINHOUD EN TAAKVERDELING

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Neonatologie

PATIËNTEN INFORMATIE. Neonatologie PATIËNTEN INFORMATIE Neonatologie Inhoudsopgave De dienst neonatologie...4 Welke baby s worden opgenomen...4 Wie kan je allemaal ontmoeten op de neonatologie...4 Inrichting van de dienst...4 De eerste

Nadere informatie

AZ VESALIUS. Algemeen ziekenhuis Vesalius Hazelereik 51 3700 Tongeren tel: 012/39 61 11. tel afdeling: 012/39 63 58 INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN

AZ VESALIUS. Algemeen ziekenhuis Vesalius Hazelereik 51 3700 Tongeren tel: 012/39 61 11. tel afdeling: 012/39 63 58 INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN AZ VESALIUS Introductiebrochure voor studenten Algemeen ziekenhuis Vesalius Hazelereik 51 3700 Tongeren tel: 012/39 61 11 tel afdeling: 012/39 63 58 INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN DAGHOSPITAAL E2 1

Nadere informatie

Neonatologie. Infoboekje. Neonatologie. 051/425 262 Sint-Andriesziekenhuis vzw Krommewalstraat 11 8700 Tielt 051/425 111

Neonatologie. Infoboekje. Neonatologie. 051/425 262 Sint-Andriesziekenhuis vzw Krommewalstraat 11 8700 Tielt 051/425 111 Neonatologie Infoboekje Neonatologie 051/425 262 Sint-Andriesziekenhuis vzw Krommewalstraat 11 8700 Tielt 051/425 111 www.sintandriestielt.be materniteit@sintandriestielt.be 12 Februari 2013 2 11 Voorwoord

Nadere informatie

De afdeling Kort Verblijf

De afdeling Kort Verblijf De afdeling Kort Verblijf De afdeling Kort Verblijf als stageplaats voor studenten. Inhoud 1 Over de afdeling Kort Verblijf 36 1.1 Welkom 36 1.2 Situering & organogram 36 1.4 Patiëntenpopulatie 37 2 Verloop

Nadere informatie

Profielschets Preoperatieve consultatie, DZC

Profielschets Preoperatieve consultatie, DZC Algemene gegevens Preoperatieve consultatie: Tel. 5407 Hoofdverpleegkundige: Jacky Cornelis, tel. 5401 Specialisme: Preoperatieve consultaties Anesthesist: Dr. H. Camerlynck, Dr. S. Maes Aantal bedden:

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL SP LOCO1 BE

AFDELINGSPROFIEL SP LOCO1 BE AFDELINGSPROFIEL SP LOCO1 BE AFDELINGSPROFIEL SP-LOCO1 BE Algemene gegevens Geneeskundig diensthoofd: Dr. Debuysscher Verpleegkundig diensthoofd: Herman Andries Hoofdverpleegkundige: Anneleen Vantomme

Nadere informatie

Onthaalbrochure Afdeling 3 NB Locomotorische revalidatie

Onthaalbrochure Afdeling 3 NB Locomotorische revalidatie Onthaalbrochure Afdeling 3 NB Locomotorische revalidatie Inhoudstafel Voorstelling ziekenhuis... 3 Voorstelling afdeling... 4 Meest voorkomende pathologieën en behandelingen... 6 Verpleegkundige dagindeling....

Nadere informatie

Intensieve Neonatale Zorgen. info. Neonatologie - Met Zorg bekeken MB 2549. Brochure: met zorg bekeken l Ziekenhuis Oost-Limburg

Intensieve Neonatale Zorgen. info. Neonatologie - Met Zorg bekeken MB 2549. Brochure: met zorg bekeken l Ziekenhuis Oost-Limburg Intensieve Neonatale Zorgen Neonatologie - Met Zorg bekeken info MB 2549 1 Inhoud > Welkom 3 Voorstelling van de afdeling 5 Hygiëne 6 Bezoek 7 Dagindeling / comfortverpleging 9 Ontslag 10 Dagboekje / notities

Nadere informatie

STUDENTENBROCHURE KRAAMAFDELING

STUDENTENBROCHURE KRAAMAFDELING STUDENTENBROCHURE KRAAMAFDELING Beste student, Hartelijk welkom in het AZ Jan Palfijn Gent! Je gaat bij ons stage lopen en daar zijn we heel blij om. Wij investeren graag tijd in jou, opdat je samen met

Nadere informatie

Langdurig gebroken vliezen rondom de bevalling

Langdurig gebroken vliezen rondom de bevalling Langdurig gebroken vliezen rondom de bevalling Ziekenhuis Gelderse Vallei Wat zijn gebroken vliezen? Gebroken vliezen betekent dat er vruchtwater uit de baarmoeder loopt. A terme betekent dat de vliezen

Nadere informatie

VERLOSSINGEN Art. 9 pag. 1 officieuze coördinatie. 1. Inspuitingen : Inspuiting V Prenatale zorgen:"

VERLOSSINGEN Art. 9 pag. 1 officieuze coördinatie. 1. Inspuitingen : Inspuiting V Prenatale zorgen: VERLOSSINGEN Art. 9 pag. 1 "K.B. 20.8.1996" (in werking 1.7.1996) + "K.B. 10.6.1998" (in werking 1.7.1998) "HOOFDSTUK IV. - VERLOSSINGEN Art. 9. Worden als verloskundige verstrekkingen aangezien : a) wanneer

Nadere informatie

introductiemap stagiairs verpleegkunde Verpleegeenheid Psychiatrie (PAAZ)

introductiemap stagiairs verpleegkunde Verpleegeenheid Psychiatrie (PAAZ) introductiemap stagiairs verpleegkunde Verpleegeenheid Psychiatrie (PAAZ) 22-06-2016 Introductiemap stagiairs verpleegkunde - Verpleegeenheid psychiatrie Hartelijk welkom op de PAAZ. Voor uitgebreide informatie

Nadere informatie

Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte

Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Vroegtijdige weeën 1 Vroegtijdig gebroken vliezen 1 Oorzaken voor een vroegtijdige bevalling 2 Behandeling

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN Dienst : Materniteit/Verloskamer Verantwoordelijke : Sindy Vrachten Materniteit: 03 650 50 42 Verloskamer: 03 650 50 44 1. Algemene gegevens... 3 2. Pathologieën en behandelingen...

Nadere informatie

K.B In werking B.S

K.B In werking B.S Artikel 9 VERLOSSINGEN K.B. 19.5.2010 In werking 1.7.2010 B.S. 28.5.2010 Wijzigen Invoegen Verwijderen Worden als verloskundige verstrekkingen aangezien : a) wanneer daarvoor de bekwaming van vroedvrouw

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Welkom op de afdeling pneumologie

Patiënteninformatie. Welkom op de afdeling pneumologie Patiënteninformatie Welkom op de afdeling pneumologie 2 Inhoud Inhoud... 3 Welkom op onze dienst... 5 Wie zijn we en wat doen we... 5 Voorstelling van het multidisciplinair team... 5 Medisch team... 5

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Geriatrie

PATIËNTEN INFORMATIE. Geriatrie PATIËNTEN INFORMATIE Geriatrie 2 Mevrouw, mijnheer Welkom op de afdeling acute geriatrie. De dienst acute geriatrie van het Algemeen Ziekenhuis Lokeren beschikt over 26 bedden en biedt multidisciplinaire

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL HLK7 V2

AFDELINGSPROFIEL HLK7 V2 AFDELINGSPROFIEL HLK7 V2 AFDELINGSPROFIEL HEELKUNDE 7 V2 Algemene gegevens Medisch diensthoofd: Dr. Lemmens Hoofdverpleegkundige: De Troyer Kristel Verpleegkundig diensthoofd: Herman Andries en Nathalie

Nadere informatie

Materniteit & Verloskamer. Informatiebrochure studenten

Materniteit & Verloskamer. Informatiebrochure studenten Materniteit & Verloskamer Informatiebrochure studenten Inhoud 1 Algemene gegevens 4 2 Pathologieën en behandelingen 4 3 Meest voorkomende verpleeg-activiteiten 5 3.1 Algemeen 5 3.2 Specifiek voor de afdeling

Nadere informatie

INTRODUCTIEBROCHURE VE 8. Hoofdverpleegkundige: Joke Dewulf September 2011

INTRODUCTIEBROCHURE VE 8. Hoofdverpleegkundige: Joke Dewulf September 2011 1 INTRODUCTIEBROCHURE VE 8 Hoofdverpleegkundige: Joke Dewulf September 2011 WELKOMSTWOORD 2 Beste student In naam van het verpleegkundig team heten we je welkom op onze verpleegeenheid. De disciplines

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN Dienst: Heelkunde 4 Verantwoordelijke: Veronika Kureckova Telefoon: 03 650 50 66 Beste student Deze algemene informatiebrochure bevat nuttige informatie die een eerste houvast

Nadere informatie

introductiemap stagiairs verpleegkunde Dagziekenhuis Geriatrie

introductiemap stagiairs verpleegkunde Dagziekenhuis Geriatrie introductiemap stagiairs verpleegkunde Dagziekenhuis Geriatrie 24-04-2015 Introductiemap stagiairs verpleegkunde - Dagziekenhuis geriatrie Beste student Binnenkort start je je stage op onze dienst, het

Nadere informatie

Zorgpad Zwangerschapsdiabetes

Zorgpad Zwangerschapsdiabetes Zorgpad Zwangerschapsdiabetes Projectdossier kwaliteitsprijs Rode Kruis 2012 Verloskunde, endocrinologie, diëtiek, pediatrie O.L.Vrouwziekenhuis Aalst-Asse-Ninove natascha.deprez@olvz-aalst.be paul.van.crombrugge@olvz-aalst.be

Nadere informatie

ZORGPAD ZWANGERSCHAPS- BEGELEIDING

ZORGPAD ZWANGERSCHAPS- BEGELEIDING ZORGPAD ZWANGERSCHAPS- BEGELEIDING 1 CONTACTGEGEVENS Afsprakensecretariaat gynaecologie: 014/71 28 88 Belt u voor resultaten? Hiervoor kan u elke werkdag van 9u tot 10u en van 13u tot 14u rechtstreeks

Nadere informatie

Onthaalbrochure Afdeling 3 OB Neurologische revalidatie

Onthaalbrochure Afdeling 3 OB Neurologische revalidatie Onthaalbrochure Afdeling 3 OB Neurologische revalidatie Inhoudstafel Voorstelling ziekenhuis... 3 Voorstelling afdeling... 4 Meest voorkomende pathologieën en behandelingen... 6 Verpleegkundige dagindeling....

Nadere informatie

Kraamafdeling. Vroegtijdige weeën. gebroken vliezen en vroeggeboorte

Kraamafdeling. Vroegtijdige weeën. gebroken vliezen en vroeggeboorte Kraamafdeling Vroegtijdige weeën gebroken vliezen en vroeggeboorte In deze folder leest u over de oorzaak, gevolgen en behandeling van vroegtijdige weeën. Een zwangerschap duurt gemiddeld 40 weken, maar

Nadere informatie

Maternele intensieve zorgen. dag op dag. T +32(0) F +32(0) Campus Sint-Jan Schiepse bos 6.

Maternele intensieve zorgen. dag op dag. T +32(0) F +32(0) Campus Sint-Jan Schiepse bos 6. Maternele intensieve zorgen dag op dag T +32(0)89 32 50 50 F +32(0)89 32 79 00 info@zol.be Campus Sint-Jan Schiepse bos 6 B 3600 Genk Campus Sint-Barbara Bessemerstraat 478 B 3620 Lanaken Medisch Centrum

Nadere informatie