Vroeggeboorte : Als de baby geboren wordt na een zwangerschap korter dan 37 weken (WHO).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vroeggeboorte : Als de baby geboren wordt na een zwangerschap korter dan 37 weken (WHO)."

Transcriptie

1 Drs. Fernando Cunha (Child Support Europe) Ontwikkelingspsycholoog Gezondheidspsycholoog (BIG) Kinder- en Jeugdpsycholoog (NIP) Onderwijsspecialist In dienst van kinderen, jongeren en hun ouders 1

2 2

3 Een zwangerschap duurt gemiddeld 40 weken. Wanneer een kind geboren wordt tussen 37 en 42 weken heet dit op tijd'. Ongeveer 7% van alle zwangerschappen resulteert in een vroeggeboorte. Vroeggeboorte : Als de baby geboren wordt na een zwangerschap korter dan 37 weken (WHO). Extreme prematuriteit: Een vroeggeboorte met een zwangerschapsduur van minder dan of gelijk aan 32 weken. 3

4 Lengte en gewicht zijn afhankelijk van de zwangerschapsduur enerzijds en van de groei intra-uterien anderzijds. Een premature baby is klein, maar hoe klein ook, de baby is perfect gevormd. Afhankelijk van hoe veel te vroeg het kind geboren is moet het kind in een couveuse tot het kind volgroeid is. 4

5 Vroeggeborenen hebben vooral te kampen met ademhalingsproblemen en hersenbloedingen en in mindere mate met problemen van de bloedsomloop en van het spijsverteringsstelsel. In Nederland ligt de ondergrens om te trachten een kind in leven te houden op 24/25 weken, afhankelijk van hoe goed het kind 'het doet'. Bij deze zeer jonge kinderen treden echter verhoudingsgewijs veel, ook ernstige, handicaps op, ook als ze het halen. 5

6 Bij een normale ontwikkeling zal het kind zich later in weinig of niets van zijn leeftijdsgenoten onderscheiden. Hoe verder de zwangerschap gevorderd is, hoe geringer de kans op problemen en verwikkelingen. De premature baby heeft ook reeds een zuigreflex. Belangrijk is om dit met speciale kleine fopspeentjes te stimuleren. Echt drinken gaat pas vanaf een zwangerschapsleeftijd van 32 weken. 6

7 Er wordt verwacht dat het kind zijn geboortegewicht na een half jaar heeft verdubbeld. Na 1 jaar heeft het kind 3 x zijn geboortegewicht. Na 2 jaar heeft het 4 x zijn geboortegewicht. Na 3 jaar heeft het 5 x zijn geboortegewicht. 7

8 8

9 Groeicurve meisjes 0-21 jaar Groeicurve jongens 0-21 jaar 9

10 Groeicurve: groeidiagrammen waarin het gewicht en de lengte van het kind bij een bepaalde leeftijd kan worden afgelezen. 10

11 Reden voor zorg. Bijvoorbeeld: uitblijven van gewichtstoename (groeiachterstand/vertraging). Het uitblijven van gewichtstoename resulteert later in een stagnatie van de lengte van het jonge kind. Onderzocht moet worden: wat de verklaring van de groeiachterstand is, hoe lang deze zich al voordoet, wat is er al aan gedaan en met welk effect. Er moeten maatregelen genomen worden die garanderen dat het gewicht van kind toeneemt. Consequenties? 11

12 12

13 Ontwikkelingsvoorwaarden: Gezonde en voldoende voeding. Genoeg rust. Bescherming/veiligheid/beschikbaarheid/ onvoorwaardelijke liefde. Lichamelijk contact met de verzorger. Contactgroei. Stimulerende omgeving (spelen, plezier ervaren). 13

14 Eten, slapen en in mindere mate zindelijkheid zijn basale, functionele ontwikkelingsvoorwaarden. Niet alle ouders kunnen hetzelfde geven, niet iedere omgeving is even gezond. 14

15 Het jonge kind kan nog weinig invloed uitoefenen op zijn omgeving. Zijn afhankelijkheid ten opzichte van de verzorgers is totaal. De kwaliteit van de omgeving bepaalt in hoge mate de kwaliteit van de ontwikkeling. Het jonge kind moet zijn levenskansen opbouwen en versterken: hij moet groeien, ook zijn contact met de omgeving. 15

16 Hoe legt het jonge kind contact met zijn omgeving? (uiting van emoties) Bestaat daarin ook een ontwikkeling? Wat kan er gebeuren als het jonge kind geen, wisselende of niet adequate antwoorden krijgt op zijn pogingen contact te leggen? 4E95E1C A4&index=7 16

17 Zijn leerprocessen bij het jonge kind sterk emotioneel geladen/gestuurd, sterker dan bij oudere kinderen? ABC, doe je mee? 17

18 Constructed from MRI scans of healthy children and teens, the time-lapse "movie", from which the above images were extracted, compresses 15 years of brain development (ages 5 20) into just a few seconds. Red indicates more gray matter, blue less gray matter. Gray matter wanes in a back-to-front wave as the brain matures and neural connections are pruned. Areas performing more basic functions mature earlier; areas for higher order functions mature later. The prefrontal cortex, which handles reasoning and other "executive" functions, emerged late in evolution and is among the last to mature. Studies in twins are showing that development of such late-maturing areas is less influenced by heredity than areas that mature earlier. 18

19 A. Problemen met voeding en eten B. Extreme voedings- en eetproblemen Voedings- en eetstoornissen op zuigelingenleeftijd of vroege kinderleeftijd (DSM-IV terminologie) (Feeding and Eating Disorders of Infancy or Early Childhood) 19

20 A. Hardnekkig eten van niet voor consumptie geschikte stoffen gedurende een periode van ten minste één maand. B. Het eten van niet voor consumptie geschikte stoffen past niet bij het ontwikkelingsniveau. C. het eetgedrag maakt geen deel uit van cultureel geaccepteerde gewoonten. D. indien het eetgedrag uitsluitend voorkomt tijdens het beloop van een andere psychische stoornis (bijvoorbeeld zwakzinnigheid, pervasieve ontwikkelingsstoornis, schizofrenie), moet het voldoende ernstig zijn om aparte medische aandacht te rechtvaardigen. 20

21 Ruminatiestoornis A. Herhaalde regurgitatie en herkauwen van voedsel gedurende een periode van ten minste één maand volgend op een periode van normaal functioneren. B. Het gedrag is niet het gevolg van en bijkomende gastrolintestinale ziekte of een somatische aandoening (bijvoorbeeld oesophagusreflux). C. het gedrag komt niet uitsluitend voor in het beloop van anorexia nervosa of boulimia nervosa. Indien de symptomen uitsluitend voorkomen in het beloop van zwakzinnigheid of een pervasieve ontwikkelingstoornis moeten zij voldoende ernstig zijn om afzonderlijke aandacht te rechtvaardigen. 21

22 Voedingsstoornissen op zuigelingenleeftijd of vroegere kinderleeftijd A. Voedingsstoornis waarbij betrokkene er nooit in slaagt voldoende te eten met een in significante mate uitblijven van gewichtstoeneming of een significant gewichtsverlies gedurende ten minste één maand. B. Het gedrag is niet het gevolg van een bijkomende gastrointestinale zieke of een somatische aandoening (bijvoorbeeld oesophagusreflux). C. de stoornis is niet eerder toe te schrijven aan een andere psychische stoornis (bijvoorbeeld ruminatiestoornis) of door een tekort in beschikbaar voedsel. D. het begint ligt voor het zesde jaar. Risico- en beschermingsfactoren Zie boek blz

23 Simple obesity is included in the International Classification of Diseases (ICD) as a general medical condition, but does not appear in DSM-IV because it has not been established that it is consistently associated with a psychological of behavioral syndrome. DSM-IV Vraag (stoornis?) 23

24 Eetstoornissen (DSM-IV terminologie) (Eating Disorders) DSM-IV diagnostische criteria 24

25 307.1 Anorexia nervosa A. Weigering het lichaamsgewicht te handhaven op of boven een voor de leeftijd en lengte minimaal normaal gewicht (bijvoorbeeld gewichtsverlies dat leidt tot het handhaven van het lichaamsgewicht op minder dan 85 procent van het te verwachten gewicht; of het in de periode van groei niet bereiken van het te verwachten gewicht, hetgeen leidt tot een lichaamsgewicht van minder dan 85 procent van het te verwachten gewicht). B. Intense angst in gewicht toe te nemen of dik te worden, terwijl er juist sprake is van ondergewicht. C. Stoornis in de manier waarop iemand zijn of haar lichaamsgewicht of lichaamsvorm beleeft, onevenredig grote invloed van het lichaamsgewicht, of lichaamsvorm op het oordeel over zichzelf of ontkenning van de eerst van het huidige lage lichaamsgewicht. D. bij meisjes, na de menarche, amenorroe, dat wil zeggen de afwezigheid van ten minste drie achtereenvolgende menstruele cycli. (Een vrouw wordt geacht een amenorroe te hebben als de menstruatie alleen volgt na toediening van hormonen (bijvoorbeeld oestrogenen). 25

26 Specificeer het type: Beperkende type: tijdens de huidige episode van anorexia nervosa is betrokkene niet geregeld bezig met vreetbuien of laxeren (da wil zeggen zelfopgewekt braken of het misbruik van laxantia, diuretica of klysma s) Vreetbuien/purgerende type: tijdens de huidige episode van anorexia nervosa is betrokkene geregeld bezig met vreetbuien of purgerende maatregelen (dat wil zeggen zelfopgewekt braken of het misbruik van laxantia, diuretica of klysma s) 26

27 Vraag (SES?) 27

28 Bulimia nervosa A. Recidiverende episodes van vreetbuien. Een episode wordt gekarakteriseerd door beide volgende: (1)het binnen een beperkte tijd (bijvoorbeeld twee uur) eten van een hoeveelheid voedsel die beslist groter is dan wat de meeste mensen in eenzelfde periode en onder dezelfde omstandigheden zouden eten (2)een gevoel de beheersing over het eten tijdens de episode kwijt te zijn (bijvoorbeeld het gevoel dat men niet kan stoppen met eten of zelf kan bepalen wat of hoeveel men eet) 28

29 B. Recidiverend inadequaat compensatoir gedag om gewichtstoeneming te voorkomen zoals zelfopgewekt braken; misbruik van laxantia, diuretica of klysma s of andere geneesmiddelen; vasten; of overmatige lichaamsbeweging. C. de vreetbuien en de inadequate compensatoire gedragingen komen beide gemiddeld ten minste tweemaal per week gedurende drie maanden voor. D. het oordeel over zichzelf wordt in onevenredige mate beïnvloed door de lichaamsvorm en het lichaamsgewicht. E. de stoornis komt niet uitsluitend voor tijdens episodes van anorexia nervosa. Specificeer het type: 29

30 Leeftijd en slaaptijd 0 23 maanden uur 2 4 jaar uur 5 9 jaar 12 uur jaar 11 9 uur Volwassenen 8 uur 30

31 Primaire insomnia A. de voornaamste klacht is moeite met inslapen of doorslapen, of niet uitgerust zijn na de slaap, gedurende ten minste één maand. B Primaire hypersomnia A. de voornaamste klacht is overmatige slaperigheid gedurende ten minste één maand B. 31

32 Nachtmeries A. Herhaaldelijk wakker worden in de belangrijkste slaapperiode of tijdens dutjes met gedetailleerde herinneringen aan lange en buitengewoon angstaanjagende dromen, doorgaans met bedreigingen van het leven, de veiligheid of de eigenwaarde als inhoud Pavor nocturnus (Intense angst) 32

33 B. Extreme zindelijkheidsproblemen/ Stoornissen in de zindelijkheid 33

34 A. Herhaald defaeceren op daartoe niet bestemde plaatsen (bijvoorbeeld in de kleding, op de vloer al dan niet opzettelijk. B. Ten minste eenmaal per maand een dergelijk voorval gedurende ten minste drie maanden. D. De leeftijd is ten minste vier jaar (of een vergelijkbaar ontwikkelingsniveau). D. Het gedrag is niet uitsluitend het gevolg van de directe fysiologische effecten van een middel (bijvoorbeeld laxantia) of een somatische aandoening met uitzondering van een mechanisme dat obstipatie met zich meebrengt Met obstipatie en overloop incontinentie Zonder obstipatie en overloop incontinentie 34

35 A. Herhaalde urinelozing in bed of in de kleding (al dan niet opzettelijk). B. Het gedrag is significant zoals blijkt uit ofwel een frequentie van tweemaal per week gedurende ten minste drie aaneengesloten maanden ofwel door de aanwezigheid van significante beperkingen in sociaal of school (beroepsmatig) functioneren of het functioneren op andere belangrijke terreinen. C. De leeftijd is ten minste vijf jaar (of een vergelijkbaar ontwikkelingsniveau). D.. Risico- en beschermingsfactoren Zie boek blz

36 Maatschappelijk verantwoord handelen Ethiek Het gaat om het welzijn en het welbevinden van mensen! Mijn dank voor uw aandacht 36

Projectvoorstel behandeling boulimia nervosa in de vier grote steden van Nederland

Projectvoorstel behandeling boulimia nervosa in de vier grote steden van Nederland Projectvoorstel behandeling boulimia nervosa in de vier grote steden van Nederland Joke Tacoma Hoge Filterweg 180 3063 KC Rotterdam 010-452 1923 tacoma@tiscali.nl studentnummer 835936894 productiedatum:

Nadere informatie

Wat werkt bij eetstoornissen?

Wat werkt bij eetstoornissen? Wat werkt bij eetstoornissen? Auteur: Deniz Ince www.nji.nl Versie december 2013 Eetstoornissen worden gekenmerkt door een sterke preoccupatie met eten en gewicht en een verstoord lichaamsbeeld. Anorexia

Nadere informatie

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de 1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de preventie, diagnostiek en behandeling (therapie) van psychische ziektebeelden.

Nadere informatie

Verslavingszorg en meer...

Verslavingszorg en meer... Verslavingszorg en meer... Belonings Systeem Ontwikkeling van de Hersenen Frontale Cortex Pre verlavingsfase Verlichting Schijnbare Controle ------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

VALIDATIE VAN EEN ONLINE ZELFRAPPORTAGEVRAGENLIJST

VALIDATIE VAN EEN ONLINE ZELFRAPPORTAGEVRAGENLIJST VALIDATIE VAN EEN ONLINE ZELFRAPPORTAGEVRAGENLIJST AFSTUDEERSCRIPTIE JULIANE MENTING Universiteit Twente Tactus Verslavingszorg Amarum, specialistisch centrum voor eetstoornissen Validatie van de EdB-diagnoselijst

Nadere informatie

Wat is ADHD? Aandachtstekort:

Wat is ADHD? Aandachtstekort: Wat is ADHD? ADHD is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Het is een stoornis die voorkomt bij ongeveer 3 tot 5 % van de bevolking. Jongens hebben 4 keer zoveel kans om de diagnose

Nadere informatie

Hier ben ik! M.Sc.- thesis over Gestalttherapie en existentiële angst in relatie tot hechtingsproblematiek

Hier ben ik! M.Sc.- thesis over Gestalttherapie en existentiële angst in relatie tot hechtingsproblematiek Hier ben ik! M.Sc.- thesis over Gestalttherapie en existentiële angst in relatie tot hechtingsproblematiek Ellie Keizer Schothorstlaan 12, 3207 ZD Spijkenisse Tel: 0181-68 05 23 e-mail: ejkeizer@planet.nl

Nadere informatie

Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten

Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten Broze botten Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten Broze botten Alles over de preventie en behandeling van osteoporose Drs. W.J. Braam Prof. dr. J.C. Netelenbos Inhoud Inleiding 7 Wat is osteoporose?

Nadere informatie

Is er bij mensen met een verstandelijke beperking een verband tussen het disharmonisch profiel, gedragsproblematiek en overvraging?

Is er bij mensen met een verstandelijke beperking een verband tussen het disharmonisch profiel, gedragsproblematiek en overvraging? Is er bij mensen met een verstandelijke beperking een verband tussen het disharmonisch profiel, gedragsproblematiek en overvraging? DOCTORAALSCRIPTIE ORTHOPEDAGOGIEK AFDELING PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN

Nadere informatie

Angststoornissen. Landelijk Basisprogramma. Leidraad voor regionale zorgprogrammering. Trimbos-instituut Anneke van Wamel Henk Verburg

Angststoornissen. Landelijk Basisprogramma. Leidraad voor regionale zorgprogrammering. Trimbos-instituut Anneke van Wamel Henk Verburg Leidraad voor regionale zorgprogrammering Landelijk Basisprogramma Angststoornissen Trimbos-instituut Anneke van Wamel Henk Verburg Met medewerking van Jolanda Meeuwissen, Ineke Voordouw en Vera van de

Nadere informatie

Werkstuk over hechting en hechtingsstoornissen bij kinderen

Werkstuk over hechting en hechtingsstoornissen bij kinderen Werkstuk over hechting en hechtingsstoornissen bij kinderen Toen ik de opdracht kreeg om een taak te maken omtrent een onderwerp dat behoort tot de inhoud van het vak psychopathologie, kwamen er verschillende

Nadere informatie

1 Definitie en afbakening

1 Definitie en afbakening 1 Definitie en afbakening Om wie gaat het? Wanneer noemen we iemand verslaafd? Waar kun je allemaal verslaafd aan raken? Door welke oorzaken ontstaat een verslaving? In dit eerste hoofdstuk wordt een overzicht

Nadere informatie

Syndroom van Turner (TS) Informatie voor ouders en verzorgers

Syndroom van Turner (TS) Informatie voor ouders en verzorgers Syndroom van Turner (TS) Informatie voor ouders en verzorgers Voor wie is dit boekje bedoeld? Dit is een boekje voor ouders en verzorgers van meisjes met het syndroom van Turner (TS). Hierin wordt algemene

Nadere informatie

Kiezen voor één of twee embryo s?

Kiezen voor één of twee embryo s? Universitair Medisch Centrum St. Radboud Kiezen voor één of twee embryo s? Keuzehulp in het kader van de PITS studie. Versie oktober 2006 Deze keuzehulp is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder

Nadere informatie

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister voor Jeugd en Gezin Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de staatssecretaris

Nadere informatie

Transdiagnostische factoren

Transdiagnostische factoren Hoofdstuk 9 Transdiagnostische factoren Bas van Heycop ten Ham, Bert de Vos en Monique Hulsbergen Inleiding Vragen vooraf: a) Wat betekent de term transdiagnostisch? b) Noem drie transdiagnostische factoren.

Nadere informatie

Gezondheidsraad. Psychische gezondheid en zorggebruik van migrantenjeugd

Gezondheidsraad. Psychische gezondheid en zorggebruik van migrantenjeugd Gezondheidsraad Psychische gezondheid en zorggebruik van migrantenjeugd Gezondheidsraad H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e r l a n d s Aan de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid,

Nadere informatie

in gesprek over: Psychiatrie rond zwangerschap en bevalling

in gesprek over: Psychiatrie rond zwangerschap en bevalling in gesprek over: Psychiatrie rond zwangerschap en bevalling Colofon Auteur: M.P. van den Berg Met dank aan de patiënten van de afdeling psychiatrie van het Erasmus MC. Redactie: M.A.V. van Verschuer (eindredacteur)

Nadere informatie

een depressie is de hel op aarde

een depressie is de hel op aarde een depressie is de hel op aarde Buddyzorg Limburg 2014. 1 Inhoud Wat is een depressie. 3 Wat zijn de verschijnselen? 3 Hoe ontstaat het? 5 Behandeling. 7 Verschil tussen depressie, burn-out en overspannenheid.

Nadere informatie

1 Visie op het menselijk functioneren. 1.1.1 De Wereldgezondheidsorganisatie

1 Visie op het menselijk functioneren. 1.1.1 De Wereldgezondheidsorganisatie 1 Visie op het menselijk functioneren 1.1 Gezondheid 1.1.1 De Wereldgezondheidsorganisatie Het is niet makkelijk om de begrippen gezondheid en ziekte duidelijk te omschrijven. > > Gezondheid en ziekte

Nadere informatie

Doelstellingen van dit hoofdstuk

Doelstellingen van dit hoofdstuk Hoofdstuk 1 Sporters met psychische beperking Doelstellingen van dit hoofdstuk Je maakt kennis met omgangs- en begeleidingsvormen voor sporters met een psychische beperking Je kan het onderscheid maken

Nadere informatie

Onderzoek naar de inschatting van het sociaalemotioneel ontwikkelingsniveau van mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek naar de inschatting van het sociaalemotioneel ontwikkelingsniveau van mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek naar de inschatting van het sociaalemotioneel ontwikkelingsniveau van mensen met een verstandelijke beperking Opleiding Pedagogiek Masterprogramma Orthopedagogiek Universiteit Utrecht Datum:

Nadere informatie

INFORMATIE JONGEREN IN ROUW 13-18 JAAR STICHTING STERRENKRACHT

INFORMATIE JONGEREN IN ROUW 13-18 JAAR STICHTING STERRENKRACHT INFORMATIE JONGEREN IN ROUW 13-18 JAAR STICHTING STERRENKRACHT Voorwoord Beste ouders/verzorgers, Deze informatie is bedoeld om antwoord te geven op vragen als: Hoe ga ik om met het verdriet, angst of

Nadere informatie

Nycturie: prevalentie en kwaliteit van leven

Nycturie: prevalentie en kwaliteit van leven Nycturie: prevalentie en kwaliteit van leven D.G. Kooij L. van Dijk F.G. Schellevis Utrecht, 2002 Nivel - Postbus 1568-3500 BN Utrecht - Telefoon 030 27 29 700 - Fax 030 27 29 729 ISBN 90-6905-549-X Niets

Nadere informatie

Oplossingsgerichte therapie bij patiënten met een chronische psychiatrische problematiek

Oplossingsgerichte therapie bij patiënten met een chronische psychiatrische problematiek KORZYBSKI Oplossingsgerichte therapie bij patiënten met een chronische psychiatrische problematiek Eindwerk aangeboden ter afronding van de opleiding Oplossingsgerichte cognitieve therapie Bruggeman Roos

Nadere informatie

Leesteksten bij Casus Anneke

Leesteksten bij Casus Anneke Leesteksten bij Casus Anneke Aantallen Hoeveel kinderen er zijn met iemand in het gezin die intensieve zorg nodig heeft of ernstige zorgen geeft, is niet precies bekend. Het NIZW heeft in 2005 de volgende

Nadere informatie

2.4 Omgaan met pestgedrag (Deboutte, 1995)... 49 2.5 Sociale vaardigheden van de psychotische patiënt (Cuyvers, 2001)... 50 2.6 Weerbaarheid van de

2.4 Omgaan met pestgedrag (Deboutte, 1995)... 49 2.5 Sociale vaardigheden van de psychotische patiënt (Cuyvers, 2001)... 50 2.6 Weerbaarheid van de Inhoud Inhoud... 3 Voorwoord... 6 Verklarende woordenlijst (Jochems and Joosten, 2006, Finlay and Zinkstok, 2008).. 7 Samenvatting... 9 Abstract... 10 Inleiding... 11 THEORETISCH DEEL... 13 1 Psychosen...

Nadere informatie

Chronische Nierinsufficiëntie

Chronische Nierinsufficiëntie Chronische Nierinsufficiëntie Informatie voor ouders en verzorger 658224_PFI_pat_indicatie_CNI.indd 1 25-06-12 10:02 Voor wie is dit boekje bedoeld? Dit is een boekje voor ouders en verzorgers van kinderen

Nadere informatie

Dossier verslaving en verslavingszorg

Dossier verslaving en verslavingszorg Dossier verslaving en verslavingszorg Achtergrondstudie bij het advies Verslavingszorg herijkt. Zoetermeer/Den Haag, juli 1999 Dossier verslaving en verslavingszorg 1 Colofon Het Dossier verslaving en

Nadere informatie