In het begin van 2011 hebben we de aankondiging gedaan van onze ALV. Om organisatorische redenen zal deze niet plaatsvinden op 8 april maar op:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In het begin van 2011 hebben we de aankondiging gedaan van onze ALV. Om organisatorische redenen zal deze niet plaatsvinden op 8 april maar op:"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie. Maart 2011, nummer 21, jaargang 6. Beste leden, Met de eerste zonnestralen van het nieuwe jaar komt ook de eerste nieuwsbrief van de NVDAT. Wij brengen jullie weer op de hoogte van de ontwikkelingen, nieuws en andere zaken betreffende de vereniging, de federatie en daarbuiten. Deze nieuwsbrief, net als informatie over de meest actuele nieuwtjes, workshops en congressen, is ook op onze website terug te vinden en te lezen: (zie Nieuws). Veel leesplezier! Namens de redactie, Miep van Tiel 1: Nieuwe datum ALV NVDAT In het begin van 2011 hebben we de aankondiging gedaan van onze ALV. Om organisatorische redenen zal deze niet plaatsvinden op 8 april maar op: Vrijdagavond 27 mei 2011, locatie Utrecht Verwachte aanvangstijd 18:00 of 19:00 uur. Verdere informatie volgt, maar houd hem in ieder geval vrij in je agenda! Wij hopen jullie dan allemaal te zien! Heb je op voorhand belangstelling om te komen, laat het ons dan graag alvast weten via Geertje Kuipers Secretaris 2: Portefeuille Kennisinnovatie. Oprichting van de EADMT Zoals al eerder aangekondigd is op 26 oktober 2010 de oprichting van de EADMT, de Europese Associatie voor Dance Movement Therapy een feit geworden. Het persbericht over dit historische feit vind je hieronder. Concreet betekent dit dat onze vereniging nu door alle aangesloten landen erkend wordt, en wel met de hoogste standaard: full professional member. Als je in een van deze Europese landen wilt NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie, nr. 21, jg 6. Maart / 13

2 solliciteren, en je bent lid van de NVDAT, heb je daar nu automatisch een erkende opleiding en ben je bevoegd danstherapeut. In het verslag van de oprichting (zie hieronder) kun je vinden welke landen tot de EADMT behoren. De statuten en de ethische code van de EADMT komen op de website van de NVDAT. Julie Kil Portefeuille Kennisinnovatie Verslag oprichting EADMT In October 2010 EADMT was born! Europe has one DMT voice, which allows for difference while sharing a commonality. Huge thanks are due to the Secretary General of the European Music Therapy Confederation who offered vital support and information at the beginning of this last stage; to all those on the Constitutional Steering group who worked so tirelessly over many months growing and nurturing the concept; the Network Executive who brilliantly coordinated the final push ; the website, research, training and education working parties who kept us informed and educated; and to all of you who have participated by giving feedback, by submitting an application, by promoting the standards in your National Association and for being present at the birth. This has been a truly European and collaborative process from the start. The Inaugural Meeting was a wonderful celebration of all that is European and the accord that each Association brought created a strong and positive energy. A very large thank you to Susanne Bender and her colleagues who hosted the Inaugural Assembly, ensuring that everyone was well housed, fed and beautifully cared for every detail considered. Thank you too to the Observers (Belgium, who played such a key role in the business of the General Assembly. Many of the Founding Members (UK, Italy, Germany, Spain, Poland, Russia, Hungary, Greece, The Netherlands, Latvia, Czech Republic, France) travelled with the Board (Susan Scarth President, Antonella Monteleone Secretary General, Nina Alcalay Treasurer and Kristine Vende Communications) to the Notary s office in downtown Munich on Tuesday 26th October and witnessed the signing and hand shaking with smiles all around! Official registration was agreed by German Law on November 29th 2011 and communicated to The Board from Munich (Susanne Bender). Now the work begins. The Board have several jobs to undertake including establishing a Bank Account and facilitating the Working Groups: Training standards Nina Alcalay, Marina Bebik, Zuzanna Pedzich Lepkowska, Katalin Shili, Radana Syrovatkova, Christina Wintels Fivian, Brigitte Zuger Research Antonella Monteleone, Klara Cizkova, Adrienne Incze, Nina Kanevskaya, Julie Kil, Sabine Koch, Alexia Margariti Public relations and communication Kristine Vende, Goedele Van Doorsselaer, Nahia San Pedro Official recognition Susan Scarth, Silke von der Heyde, Shirley Mawer, Sarah Rodriguez Cigaran, Natasa Smyrli, Tone Sundal Seailles Thank you to Penelope Best, Retiring President of the Network The meeting finished with a celebration ritual for Penelope Best, who was stepping down as the President of the Network. The GA expressed gratitude for the generosity with which she has shared her time and skills and her invaluable contribution to the foundation of the EADMT was acknowledged warmly. The date and place of next General Assembly meeting Prague on October NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie, nr. 21, jg 6. Maart / 13

3 Report compiled by Penelope Best Retiring President of the European DMT Network Susan Scarth Constitutional Group member and President of EADMT October 23 rd PRESS RELEASE EADMT European Association Dance Movement Therapy (EADMT) founded October 25th 2010 The new EADMT Board are delighted to announce the founding of the DMT profession s European Association. The Inaugural General Meeting took place on the 25 th of October 2010 in Munich, Germany. The BTD and Susanne Bender, President of BTD, hosted the event at Tanztherapie Zentrum, the registered domicile address of our new Association. The founding of the Association has been overseen by the German legal process and has since been approved by the Notary in Munich following the Inaugural Meeting. Eleven European Associations participated in this significant event: 24 people attended with 4 additional observers. The primary tasks of the Inaugural meeting were to adopt the EADMT Statutes, Ethical Code and Rules of Procedures and to elect the first EADMT Board. Proposals were made, discussed, agreed and carried forward and the Board elect is Susan Scarth as President, Antonella Monteleone as Secretary General and Nina Alcalay as Treasurer with Kristine Vende taking on the remit of Communications. A report will be sent by to all Member Associations with copies of the legal documents attached. Some of this information will be made available on the European Dance Movement Therapy website. For more information please visit: dancemovementtherapy.eu/ 3: Oproep Tijdschrift voor Vaktherapie. OPROEP: INZENDINGEN THEMANUMMER TIJDSCHRIFT VOOR VAKTHERAPIE 2012 Elke eerste editie van het jaar staat het Tijdschrift voor vaktherapie in het teken van een bepaald thema. Het themanummer van 2012 zal gaan over: Vaktherapie in de verslavingszorg De redactie nodigt u alvast uit om uw bijdragen met betrekking tot het werken in dit werkveld in te zenden. Dit kan in de vorm van een artikel, boekbespreking, mijn werkplek, uit de praktijk of meetinstrument. Om te komen tot een goede beoordeling en indeling van het themanummer, ontvangen wij uw bijdrage graag voor 30 juni 2011 via Zie (voor vaktherapeuten/ Tijdschrift voor vaktherapie/ auteurs) voor richtlijnen en informatie over de procedure van artikelen. NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie, nr. 21, jg 6. Maart / 13

4 4: Uitnodiging om je stem te laten horen over ons mooie vak. Vanuit de NVDAT willen wij jullie twee recente oproepen onder de aandacht brengen. Er is niet zo lang geleden vanuit FVB naar jullie g d over de identiteit van de vaktherapeut en er is een mail rondgestuurd over Indications and contraindications in DMT. Beide mails ondersteunen wij vanuit de NVDAT en wij roepen jullie op deze mails aandachtig te lezen en erop te reageren. Identiteit van de Vaktherapeut! Beste vaktherapeuten, Dit is een uitnodiging aan u! De FVB vraagt uw hulp bij het verder invulling geven aan de gezamenlijke identiteitsbeschrijving van onze beroepsgroep. Dit om eenduidige communicatie over vaktherapie naar externe partijen zoals verwijzers, werkgevers en zorgverzekeraars mogelijk te maken. We maken graag gebruik van uw kennis en inspiratie en stellen het zeer op prijs als u de vragen in de bijlage [zie achterin nieuwsbrief] wil beantwoorden, opslaan en uiterlijk 27 maart per wil sturen aan Waarom vragen wij uw hulp? Eind 2010 zijn door de FVB beleidsmedewerker en communicatiemedewerker 16 interne interviews gehouden met vaktherapeuten die een dwarsdoorsnede vertegenwoordigen van (al dan niet bestuurs en/of commissie ) leden van de vijf beroepsverenigingen. Onderdeel van de gesprekken was: het definiëren van de term vaktherapie. Hierbij is als uitgangspunt genomen de beschrijving van vaktherapie/vaktherapeut in het beroepsprofiel en in de beroepscode. Belangrijkste conclusies van deze interviews: In de huidige beschrijving ontbreekt: Wat maakt vaktherapie uniek; Hoe werkt vaktherapie (inhoud/interventies); Voor welke (concrete) probleemgebieden. Daarnaast vindt men van belang: De focus op behandeling (core business). De volgende stap is om samen met u verder invulling te geven aan deze nu nog ontbrekende aspecten. Daartoe nodigen wij u uit om bijgaande vragenlijst in te vullen. Wat gebeurt er met de reacties? Alle binnengekomen reacties worden verzameld en tijdens een bijeenkomst van de portefeuillehouders Belangenbehartiging (elk met 1 introducee lid) besproken en gewogen. Einddoel van die bijeenkomst (april) is te komen tot een heldere en eenduidige begripsbeschrijving van vaktherapie, waarmee we in staat zijn om belangrijke partijen in en om ons werkveld uit te leggen wie we zijn en wat we doen. En daarmee gezamenlijk vaktherapie en vaktherapeuten verder op de kaart te zetten! NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie, nr. 21, jg 6. Maart / 13

5 Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. Federatie Vaktherapeutische Beroepen secretariaat: Fivelingo 253, 3524 BN Utrecht, T (030) , Indications and Contraindications in DMT. Dear DMT colleagues from all over the world, This is an opportunity for a gift to the field: your opportunity to support ongoing research. We are working on a practice based book about indications and contraindications in dance/movement therapy for world wide availability. We would like you and all DMT practitioners all over the world to briefly indicate to us what works with your population(s) and is helpful in the therapeutic process, and what does not work and is potentially harmful (does and don ts in DMT). In addition you can provide information on methods used (if you say Ja for yes at the according screen). Completion time: 10 min for short version; min for long version. You find the questionnaire at: therapy.uni hd.de Please spread the link in your national communities by forwarding this message as you receive this mail. The more DMTs we reach the more reliable the results will be! If we reach a certain amount of persons in one particular country, we can also account for the cultural differences between countries, which would be of additional value to the field. Thank you in advance for your participation! Sabine Koch, Astrid Kolter & Robyn Cruz University of Heidelberg and Lesley University, Cambridge, USA P.S.: If you have already taken part in the paper and pencil version of this study, you may still complete the questionnaire once again. This is an improved version. Please indicate in the questionnaire that you have already participated. 5: Embodied and Narrative Practices; Clinical and Practical Applications. Call for Papers Embodied and Narrative Practices: Clinical and Practical Applications A two day conference July 2011, De Havilland Campus, University of Hertfordshire (UK) For applied and clinical work in a variety of areas like psychopathology, embodied psychotherapy and physiotherapy, as well as in educational and various institutional contexts, it is important to have a good understanding of how embodied and social cognitive processes function to support everyday interpersonal relations and social understanding. Recent research on social cognition that draws from developmental psychology, phenomenology, embodied cognition, and narrative theory has been challenging standard approaches to social cognition taken in psychology, neuroscience, and philosophy. NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie, nr. 21, jg 6. Maart / 13

6 According to the standard 'theory of mind' framework understanding others depends on cognitive inference and/or simulation routines that allow us to 'mindread' that is, to infer or imagine the other person's mental states. In contrast, the Embodied and Narrative Practices (E&NP) Framework builds on the idea that embodied practices of social interaction develop our skills for detecting and dealing with the purposeful intentions of others, without having to represent or attribute mental states as such. Agents, engaged in social interaction, rather than inferring or ascribing mental states in others, directly perceive intentions and emotional states in their bodily movements, gestures and facial expressions, and further specify the other person's meaning as they see them act in pragmatic and normatively determined social contexts. Furthermore, the more sophisticated and languagebased ways of making sense of ourselves and others, where we understand actions in terms of reasons, are grounded in socio cultural, and specifically narrative practices. The purpose of this conference is to explore the implications that this alternative theoretical approach has for various applications in areas such as psychopathology, psychotherapy, physical therapy, education, institutional organization, and team performance. Confirmed Plenary Speakers: Matthew Belmonte: National Brain Research Centre, India Matthew Broome: NHS & University of Warwick Thomas Fuchs: University of Heidelberg Richard Gipps: International Network for Philosophy & Psychiatry Laura Sparacci: Children's Hospital 'Bambino Gesù' Rome Proposals for presentations addressing this theme and related topics are welcome. Abstracts of 500 words should be submitted by 15 April 2011 to: Professor Daniel D. Hutto School of Humanities, University of Hertfordshire, de Havilland Campus, Hatfield, Hertfordshire AL10 9AB, Great Britain Accepted papers will be given a maximum of 20 minutes for presentation, with roughly 10 minutes for questions. 6: Cursusaanbod Authentic Movement van Ingrid Baart. 2 april Authentic Movement. Een ontwaken van de spirit in het lichaam Een eendaagse workshop die zowel een kennismaking kan zijn als een verdieping in Authentic Movement. Geïntegreerd zijn actieve imaginatie in beweging, embodied dreamwork, stem en movement in depth. Vanuit beweging en stilte werken we naar een verbinding met het diepe onbewuste en naar een authentieke communicatie van binnenuit. Een ontwaken van de spirit in het lichaam. De workshop is geaccrediteerd bij Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen. NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie, nr. 21, jg 6. Maart / 13

7 25 en 26 juni Authentic Movement. Een tweedaagse verdiepingsworkshop waarbij een persoonlijk thema of een droom centraal staat. Geïntegreerd zijn actieve imaginatie in beweging, embodied dreamwork, stem en movement in depth. De vergeten, genegeerde of nieuwe beelden, gevoelens en energieën rondom je thema of droom mogen naar het oppervlak en in bewustzijn komen. Vanuit beweging en stilte, mover en witness zijn, en in de verbondenheid van lichaam, psyche en ziel leidt dit transformatie proces naar integratie en je meest authentieke zelf. De workshop is geaccrediteerd bij Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen. 18, 19 en 20 augustus Authentic Movement & Schaduwportretten Een driedaagse zomerworkshop. Wat niet geleefd wordt is schaduw volgens C.G. Jung. In deze workshop gaan we onze eigen schaduwportretten zichtbaar maken. De verrassende en vaak ontroerende portretten nemen we mee in dans en beweging, in stilte en stem, in mover en witness zijn. Een creatief en transpersoonlijk proces met volop gelegenheid voor exploratie en nieuwe ontdekkingen. De avonden bieden gelegenheid tot uitwisseling tijdens een seminar. De workshop is geaccrediteerd bij Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen. Lees meer over authentic movement op of neem contact op met Ingrid Baart ( ) 7: Hijman Degen Stichting zoekt trainers De Hijman Degen Stichting is opgericht om de deskundigheidsbevordering van non verbale psychosociale hulpverlening te verspreiden middels trainingen aan lokale hulpverleners in derdewereldlanden. De nadruk ligt hierbij met name in postconflictgebieden. Hiermee bevordert de stichting de hulpverlening aan getraumatiseerde mensen in derdewereldlanden. Het is van belang, dat bij die behandeling rekening gehouden wordt met het feit dat veel getroffenen hun ervaringen moeilijk onder woorden kunnen brengen. De toepassing van non verbale methodieken zoals beeldende muziek dans en dramatherapie kan in zo n geval getroffenen helpen bij het verwerken van traumatische ervaringen. Deze methoden zijn weinig taal en cultuur gebonden en kunnen daardoor in verschillende culturen worden toegepast. In het verleden hebben vooral trainingen in beeldende therapie plaatsgevonden. Wij willen onze trainerspool nu uitbreiden met andere non verbale therapieën. Ervaren therapeuten die voor korte training periodes in aanmerking willen komen zijn welkom op onze informatie avond op 12 mei 2011, van uur Aanmelden: Wij zullen tijdens deze avond de doelstellingen en de werkwijze van onze stichting dan nader uiteenzetten. NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie, nr. 21, jg 6. Maart / 13

8 8: Workshopaanbod door de Viersprong Academy. Basistraining Je vak in schema s Schematherapie (volgens Jeffrey Young) is in opkomst, maar hoe werk je er concreet mee als vaktherapeut? Wordt de kern van de vaktherapie niet te veel ontkleed als ze zich in schema s moet wurmen? Wat gebeurt er dan met het creatieve proces? Benieuwt? Schrijf dan in voor de basistraining Je vak in schema s. U ervaart aan de hand van praktische werkvormen in de discipline(s) dramatherapie en beeldende therapie hoe vaktherapie en schematherapie met elkaar gecombineerd kunnen worden. Er wordt ingegaan op de theorie van de schematherapie, die steeds gekoppeld wordt aan de praktijk. De trainers geven concrete kaders en adviezen op maat. Trainers Connie van Mook, dramatherapeut Greta Günther, beeldend therapeut Duur: uur uur Data: Vrijdag 7 oktober 2011 Locatie: Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong De Beeklaan 2, 4661 EP Halsteren Prijs De kosten voor de Basistraining 'Je vak in schema's' bedragen 245, inclusief cursusmateriaal en arrangementskosten (accommodatiekosten, consumpties en lunch) Lesmateriaal U ontvangt een reader. U hoeft zelf geen additionele literatuur aan te schaffen. Accreditatie Deze training is geaccrediteerd door de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen. Voor meer informatie en het inschrijfformulier kunt u contact opnemen met de Kijk op onze website hoe deze training is beoordeeld door cursisten Viersprong Academy. of Nieuw! Vervolgtraining Je vak in schema s In de Vervolgtraining Je vak in schema s ligt de focus op het verdiepen van de competenties zoals deze in de Basistraining Je vak in schema s aan bod zijn gekomen. De competenties zoals het herkennen en oproepen en doorwerken van schema s, copingstijlen en modi worden verder uitgewerkt in de Vervolgtraining Je vak in schema s. Er is aandacht voor het directe, semi directe en indirecte werken binnen de fasen van het therapeutische proces. Er wordt geoefend met de verschillende therapeutische attituden aan de hand van de vijf basisbehoeften. Deze training heeft een afwisselend en praktijkgeoriënteerd programma met oefenvormen uit de disciplines Trainers Connie van Mook, dramatherapeut Greta Günther, beeldend therapeut Judith Blokland Vos, psychomotorisch therapeut NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie, nr. 21, jg 6. Maart / 13

9 Duur Dag 1: uur uur Dag 2: uur uur Data: Vrijdag 22 april & 13 mei 2011 Locatie: Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong De Beeklaan 2, 4661 EP Halsteren Prijs De kosten voor de Vervolgtraining 'Je vak in schema's' bedragen 429, inclusief cursusmateriaal en arrangementskosten (accommodatiekosten, consumpties en lunch) Lesmateriaal U ontvangt een reader u hoeft zelf geen additionele literatuur aan te schaffen. Accreditatie Deze training is geaccrediteerd door de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen. Voor meer informatie en het inschrijfformulier kunt u contact opnemen met de Kijk op onze website hoe deze training is beoordeeld door cursisten Viersprong Academy. of : Op naar New York! 92nd Street Y Alternate Route Dance/Movement Therapy Training Summer Program The Harkness Dance Center of the 92nd Street Y is initiating an intensive alternate route training program in Dance/Movement Therapy, to be scheduled for three weeks in each of three summers, beginning June 13 July 1, The program offers the dance/movement therapy course requirements of 270 hours for alternate route training, plus 90 hours of Movement Observation and Analysis and 45 hours of Group Process in DMT; as required by the American Dance Therapy Association. Dance Therapy Program Director: Dr. Miriam Roskin Berger. Summer hours. Mon June 13 Fri July 1 st ; Mon Sat 8:30 am 5:30 pm Methods of Dance/Movement Therapy I (68 hours) Theoretical Foundations of Dance/Movement Therapy I (67 hours) Summer hours Theoretical Foundations and Methods of Dance/Movement Therapy II Movement Observation and Analysis (45 hours) Summer hours Dance/Movement Therapy with Special Populations Group Process in Dance/Movement Therapy Movement Observation and Analysis (45 hours) NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie, nr. 21, jg 6. Maart / 13

10 The remaining alternate route requirements are the responsibility of each student: Research Design and Methodology ( 45 hours or 3 credits) Psychology/Human Behavior (225 hours or 15 credits) The above courses must be taken on the graduate level in an academic setting and may possibly be taken through Empire State College, affiliated with the 92nd Street Y. Kinesiology (45 hours or 3 credits) Fieldwork: 3 months fulltime or its equivalent Internship: 700 hours fulltime or equivalent The Harkness Dance Center will assist students in finding placements. Students working towards the Alternate Route in Dance/Movement Therapy must have a Masters degree in a related field when they complete their DMT training in order to apply to the ADTA for registration in dance/movement therapy: R DMT. Please see the ADTA requirements for alternate route described in detail on the ADTA website: Faculty: Dr. Miriam Roskin Berger, BC DMT, LCAT; Judith Bunney, MA, BC DMT; Patricia Capello, MA, BC DMT, LCAT; Robyn Cruz, PhD, BC DMT; Diane Duggan, PhD, BC DMT; Tina Erfer, MS, BC DMT, LCAT; Joan Lavender, PsyD; Suzi Tortora, EdD. BC DMT, LCAT. Tuition: $1500 plus registration fee, per summer. For Application, or further information about the Alternate Route DMT program, Tina Erfer, Program Administrator, Note: There is housing available at 92Y during the month of the program. For information and a housing application, visit 10: Basistraining Emerging Body Language EBL AT CENTRE EMERGING BODY LANGUAGE Emerging Body Language Scheppende Lichaamstaal Schöpferische Körpersprache Behandeling Opleiding Onderzoek Supervisie Gespecialiseerd in pré verbale Interactie structuren BASISTRAINING EMERGING BODY LANGUAGE Een methodiek voor behandeling en begeleiding om competenties van cliënten te vergroten 2, 5 en 7 april 2011 Emerging Body Language EBL Wanneer 2 mensen met elkaar aan het communiceren zijn, raken zij Meebewogen met elkaar. Hun bewegingen gaan gedeeltelijk synchroon lopen, zonder dat ze dit bewust doen. Hetzelfde gebeurt als NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie, nr. 21, jg 6. Maart / 13

11 een moeder met haar baby communiceert. Naar deze manier van communiceren is door Dr. Marijke Rutten Saris onderzoek gedaan, waaruit de methode EBL is ontwikkeld. Lichaamstaal in de hulpverlening Hulpverleners maken regelmatig bewust gebruik van lichaamstaal, bijvoorbeeld door te spiegelen. EBL zet er nog en stap naast, door zich te richten op de lichaamstaal die ONTSTAAT tussen cliënt en hulpverlener. Door middel van video analyse wordt deze 'Emerging' lichaamstaal in beeld gebracht en geplaatst in de RS matrix. De methode EBL De methode EBL biedt handvatten om vanuit de in beeld gebrachte lichaamstaal interventies te doen passend bij de fase waarin cliënt, therapeut en omgeving zich bevinden. Door deze manier van omgaan met elkaar ontstaan zowel bij cliënt als therapeut interne structuren waarmee interacties met zichzelf, anderen en de omgeving flexibeler en doelgerichter worden. Wat biedt de training? De basistraining EBL laat de deelnemers het Meebewogen zijn ervaren. Daarnaast wordt er kennis gemaakt met de begrippen van de lichaamstaal en geleerd om te kijken naar cliënten vanuit de EBLvisie. Kosten: 450, Studentenprijs: 300, Kortingsregeling (voor deelnemers minor RS Index Grafische Elementen HAN): 225, Accreditatie SRVB is afgegeven voor 6 punten Code: TR EBL A Locatie: Nijmegen, locatie wordt nog bekendgemaakt Informatie en inschrijving: / 11: Andere actuele workshops en trainingen Op de website van de NVDAT staan nog meer actuele workshops, trainingen en seminars (zie w.o. de volgende: 2 3 april, mei 2011: workshops Moved by... (Rotterdam/Den Haag): Op deze data organiseert Michelle Kurzenacker & PublicTraces een aantal workshops Moved by... in Rotterdam en Den Haag. Moved by... biedt workshops, trainingen en bijscholing voor dansers, creatieve makers, therapeuten en docenten, die met en vanuit beweging, creatie en communicatie binnen hun werkveld bezig zijn. Zie voor meer informatie de flyer. Aanmelden bij Michelle Kurzenacker via 2 5 juni 2011 (Hemelvaartweekend): training Laban Bewegingsanalyse (Blanchefosse et Bay, Noord Frankrijk): Op deze data organiseert Inge Oosterveld in Atelier Blancefosse een training Laban Bewegingsanalyse. Observatie en analyse van beweging zijn een belangrijk onderdeel van de danstherapie. Je wordt aangesproken op je nieuwsgierigheid als danstherapeut. De Labanbewegingsanalyse is een beproefde methode en geeft de mogelijkheid om observatie NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie, nr. 21, jg 6. Maart / 13

12 gestructureerd aan te scherpen en daarmee tot een diepgaand begrip van beweging te komen. Je doet ervaring op met het uitbreiden van je analytisch inzicht en de toepassingen voor danstherapie. Zie voor meer informatie de flyer. Aanmelden via juni 2011: training Moving Cycle (Denemarken): Op deze data organiseert Ute Lang een training Moving Cycle door Christine Caldwell (Phd) in Polaris Centret bij Isefjord in Denemarken. The Moving Cycle developed from natural observations of the processes we engage in as we heal. "Healing occurs in four sequential phases: Awareness, Owning, Appreciation and Action, and it`s our moving through this phases that the therapist or a counselor facilitates, whatever his or her training or orientation. An MC practitioner works with our physical, emotional, mental, and spiritual movement processes as we progress through these four phases." Zie voor meer informatie de flyer of Aanmelden door het aanmeldingsformulier te sturen naar september th ECArTE European Arts Therapies Congress, Lucca (Italy): Op deze data is de 11th European Arts Therapies Congress in Lucca, Italy. Voor meer informatie zie of neem contact op met Volgende nieuwsbrief: juni 2011 Kopij: inleveren artikelen en oproepen voor 31 mei 2011 Naar: Redactie: Miep van Tiel Eindredactie: Miep van Tiel Het FVB federatiebureau is op maan dins woens en donderdag voor alle federatie en verenigingsvragen te bereiken tussen 9.30 en De ingekomen e mails worden met uitzondering van vrijdag iedere werkdag verwerkt. Adres: Fivelingo 253, 3524 BN Utrecht T (030) NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie, nr. 21, jg 6. Maart / 13

13 BIJLAGE Vragenlijst begripsbeschrijving vaktherapie Beste vaktherapeut, Allereerst willen wij u alvast hartelijk danken voor het invullen van deze vragenlijst. Voordat u dit doet, willen wij u nog attenderen op het volgende. U kunt uw antwoorden binnen het tekstvak invullen (klik in het tekstvak, maximaal drie regels!). Wij vragen u om kernachtige reacties om uiteindelijk ook te kunnen komen tot een bondige, scherpe verwoording van vaktherapie. Let op: het gaat erom de vragen te beantwoorden vanuit vaktherapie (en niet vanuit uw specifieke discipline)! Wij verzoeken u na het invullen dit formulier als Wordbestand op te slaan, en uiterlijk 27 maart 2011 als bijlage te mailen naar: Wat maakt vaktherapie uniek? Hoe werkt vaktherapie? (inhoud/ interventies) Voor welke probleemgebieden kan vaktherapie worden ingezet? De drie meest inspirerende inzendingen worden beloond met een boekenbon t.w.v. 25! U ontvangt daarover persoonlijk bericht. Uw informatie behandelen wij vertrouwelijk. Wij rapporteren niet per individu over de resultaten. Met vriendelijke groet, Federatie Vaktherapeutische Beroepen secretariaat: Fivelingo 253, 3524 BN Utrecht, T (030) ,

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit I would like to enroll at a university. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. I want to apply for course. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor

Nadere informatie

Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad.

Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad. DATUM: 22-09-2009 (You will find the English version below) Beste allen, Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad. NIEUWSBRIEF No. 1 Dit is de eerste

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

De Invloed van Vaktherapeutische Interventies op Angst- en Depressiesymptomen bij

De Invloed van Vaktherapeutische Interventies op Angst- en Depressiesymptomen bij De Invloed van Vaktherapeutische Interventies op Angst- en Depressiesymptomen bij Mensen met een Psychiatrische Stoornis de Modererende Invloed van de Therapeutische Alliantie The Effect of Arts Therapies

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy World Dutch Shepherd Federation Beleidplan 2015-2020 / Policy 2015-2020 World Dutch Shepherd Federation toelichting / explanation oprichtingsdatum / date of establishment 26 juni 2014 / June 26th 2014

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

The Royal British Legion. The Royal British Legion Holland Branch NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 NEWSLETTER JANUARY 2017

The Royal British Legion. The Royal British Legion Holland Branch NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 NEWSLETTER JANUARY 2017 The Royal British Legion Holland Branch The Royal British Legion Holland Branch NEWSLETTER JANUARY 2017 NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 Message from our Chairman Bericht van onze Voorzitter Looking back on 2016

Nadere informatie

INBURGERING 2015 / 16

INBURGERING 2015 / 16 INBURGERING 2015 / 16 JAMILAA (18) HAD NOOIT GEDACHT DAT ZIJ DE NEDERLANDSE TAAL ZO SNEL ONDER DE KNIE ZOU HEBBEN. INBURGEREN? BEREID U VOOR! WIE ALS BUITENLANDER GEEN PASPOORT HEEFT VAN EEN LAND UIT DE

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

Uiteraard zouden we ook aangeven dat het copyright op de afbeelding bij u ligt, en dat de afbeelding gebruikt is met uw toestemming.

Uiteraard zouden we ook aangeven dat het copyright op de afbeelding bij u ligt, en dat de afbeelding gebruikt is met uw toestemming. Van: Jo Vermeulen Datum: 5 februari 2014 16:15 Onderwerp: Gebruik afbeelding reclamecampagne 'bushokje met weegschaal' Aan: receptie@nis5.nl Geachte Ik ben Jo Vermeulen, doctoraatsstudent

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Het project en de doelstellingen:

Het project en de doelstellingen: Het project en de doelstellingen: Wit.h heeft al heel wat ervaring met sociaal artistieke projecten als deze. De Erasmus studenten daarentegen hebben elk een andere achtergrond en voor sommige onder hen

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Over dit formulier About this form Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

University of Groningen. Pieces of the Puzzle Vissia, Eline Margreta

University of Groningen. Pieces of the Puzzle Vissia, Eline Margreta University of Groningen Pieces of the Puzzle Vissia, Eline Margreta IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

vooropleiding international Dutch as a second Nederlands Tweede Taal

vooropleiding international Dutch as a second Nederlands Tweede Taal INFORMATION FOR STUDENTS WITH AN international PRE- UNIVERSITY EDUCATION FOUNDATION YEAR FOR international STUDENTS VU UNIVERSITY () Dutch as a second Language () INFORMATIE VOOR STUDENTEN MET EEN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende. Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering

De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende. Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering The relation between Mindfulness and Psychopathology: the Mediating Role of Global and Contingent

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Heden

A2 Workshops Grammatica Heden Bestuderen Present Simple Normaal Hoe maak je de Present Simple? Kijk eerst maar even naar het volgende rijtje. I You He She It We You see see sees sees sees see see They see Je ziet dat het heel eenvoudig

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *0535502859* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010 No Additional

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Executive and social cognitive functioning of mentally

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Relationele Databases 2002/2003

Relationele Databases 2002/2003 1 Relationele Databases 2002/2003 Hoorcollege 4 8 mei 2003 Jaap Kamps & Maarten de Rijke April Juli 2003 Plan voor Vandaag Praktische dingen 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. SQL Aantekeningen 2 Tabellen. Theorie

Nadere informatie

Relationele Databases 2002/2003

Relationele Databases 2002/2003 Relationele Databases 2002/2003 Hoorcollege 4 8 mei 2003 Jaap Kamps & Maarten de Rijke April Juli 2003 1 Plan voor Vandaag Praktische dingen Huiswerk 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. SQL Aantekeningen 2 Tabellen.

Nadere informatie

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children 1 Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working mothers with spouse and young children Verschil in stress en stressreactiviteit tussen hoogopgeleide thuisblijf-

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam.

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam. Beste klant, Allereerst hartelijk dank om uw visumaanvraag te laten behandelen door de firma traveldocs. Wij zullen alles in het werk stellen om uw visumaanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen. Naar

Nadere informatie

blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange

blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange blur (NL for English see bellow) Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challenge Voor Volvo Design Challenge bundelden we onze

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

BISEKSUALITEIT: DE ONZICHTBARE SOCIALE IDENTITEIT. Biseksualiteit: de Onzichtbare Sociale Identiteit met Zichtbare Gezondheidsgevolgen

BISEKSUALITEIT: DE ONZICHTBARE SOCIALE IDENTITEIT. Biseksualiteit: de Onzichtbare Sociale Identiteit met Zichtbare Gezondheidsgevolgen Biseksualiteit: de Onzichtbare Sociale Identiteit met Zichtbare Gezondheidsgevolgen Bisexuality: the Invisible Social Identity with Visible Health Consequences Maria Verbeek Eerste begeleidster: dr. N.

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3745107457* Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 Approx. 15 minutes

Nadere informatie

PROGRAMMA NETWERKDAG 21 JANUARI 2005 EN LEARNING ENCOUNTER. PrimaVera Research Program UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

PROGRAMMA NETWERKDAG 21 JANUARI 2005 EN LEARNING ENCOUNTER. PrimaVera Research Program UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM PROGRAMMA NETWERKDAG EN LEARNING ENCOUNTER 21 JANUARI 2005 AMSTERDAM PrimaVera Research Program UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM INLEIDING Op deze dag beogen wij een ieder met elkaar in contact te brengen, die

Nadere informatie

Bijlage 1: Invulformulier voor bepalen wel/niet aanvragen ISF Player Transfer Request

Bijlage 1: Invulformulier voor bepalen wel/niet aanvragen ISF Player Transfer Request Aan Alle KNBSB-verenigingen in de Dutch National Softball League Van Competitiezaken Datum 9 oktober 2015 Onderwerp DNSL-procedure rondom een speelster die in het buitenland speelt of heeft gespeeld Dit

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Introduction Loneliness is a personal, subjective experience. A person experiences this feeling when his social relationships do not match his wishes. It is

Nadere informatie

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Leading in Learning -> studiesucces Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Implementatie van matchingsinstrument Matching na de poort wordt aan de poort Vooropleiding Bachelor

Nadere informatie

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality Deze dia-indeling is zo gemaakt dat zelf een afbeelding kan worden geplaatst. Klik met de rechtermuisknop in de achtergrond en kies Achtergrond opmaken. Klik op Opvulling met figuur of bitmappatroon en

Nadere informatie

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013 Update Empowermentproject Kenia september 2013 Het Empowerment-project in Kenia van de Rotaryclub Rhenen-Veendaal begint aan de derde fase: een derde en laatste bezoek, met een Empowerment workshop voor

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *7261263430* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2011 No Additional

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

Rethinking leadership and middle management

Rethinking leadership and middle management Rethinking leadership and middle management 17 October 2013 Prof. dr. Jesse Segers The Future Leadership Initiative @Segersjesse challenging thoughts about leadership. Ego-dominant ( macht ) Rationeel

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

From Padua to Groningen

From Padua to Groningen From Padua to Groningen The effects of the CercleS Seminar in Padua in 2009 on writing Nederlands in gang (0-A2) Berna de Boer Benvenuti a tutti! Contents I. State of affairs in September 2009 II. The

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2942209982* UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2012 15 minutes

Nadere informatie

Zou u deze informatie willen verspreiden tussen de AIO s en OIO s (PhD. students) en hoogleraren van uw instituut?

Zou u deze informatie willen verspreiden tussen de AIO s en OIO s (PhD. students) en hoogleraren van uw instituut? Geachte heer/mevrouw, Hierbij stuur ik u een brochure van de cursus: Organization and Leadership for PhD students die wellicht ook interessant zou kunnen zijn voor de AIO s en OIO s (PhD students) van

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

Inhoud. Wat is EUMA? Wat betekent EUMA voor haar leden? EUMA NL

Inhoud. Wat is EUMA? Wat betekent EUMA voor haar leden? EUMA NL Inhoud Wat is EUMA? Wat betekent EUMA voor haar leden? EUMA NL Wat is EUMA? European Management Assistants Opgericht in 1974 Internationaal kwaliteitsnetwerk van ca. 1.500 professionele management ondersteuners

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Educational Design as Conversation

Educational Design as Conversation 1 Educational Design as Conversation Inter-professional dialogue about the teaching of academic communications skills EATAW 2011 - Jacqueline van Kruiningen, University of Groningen Grading papers collaboratively

Nadere informatie

(SOCIALE) ANGST, GEPEST WORDEN EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1

(SOCIALE) ANGST, GEPEST WORDEN EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 (SOCIALE) ANGST, GEPEST WORDEN EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 Psychologische Inflexibiliteit bij Kinderen: Invloed op de Relatie tussen en de Samenhang met Gepest worden en (Sociale) Angst Psychological

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 59

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 59 C(1974) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1974 Nr. 59 A. TITEL Overeenkomst inzake culturele samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bulgarije;

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen

De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen The Association between Daily Hassles, Negative Affect and the Influence of Physical Activity Petra van Straaten Eerste begeleider

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Het Effect van Voortgangsfeedback aan Behandelaars op de Uitkomsten van Psychologische Behandelingen; een Pilot Onderzoek

Het Effect van Voortgangsfeedback aan Behandelaars op de Uitkomsten van Psychologische Behandelingen; een Pilot Onderzoek Het Effect van Voortgangsfeedback aan Behandelaars op de Uitkomsten van Psychologische Behandelingen; een Pilot Onderzoek The Effect of Progress Feedback to Therapists on Psychological Treatment Outcome;

Nadere informatie

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinants and Barriers of Providing Sexual Health Care to Cancer Patients by Oncology

Nadere informatie

HEALTH SERVICES RESEARCH UNIT DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH AND PRIMARY CARE UNIVERSITY OF OXFORD. Dutch PDQ-39

HEALTH SERVICES RESEARCH UNIT DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH AND PRIMARY CARE UNIVERSITY OF OXFORD. Dutch PDQ-39 HEALTH SERVICES RESEARCH UNIT DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH AND PRIMARY CARE UNIVERSITY OF OXFORD Dutch PDQ-39 Parkinson's Disease Quality of Life Questionnaire Version 1.1 December 1997 Hoe vaak heeft u

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 2 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 2 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Technieken van kwalitatief onderzoek 2 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1983 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Difference in Perception about Parenting between Parents and Adolescents and Alcohol Use of Adolescents

Nadere informatie

Examen Moderne Vreemde Taal Engels

Examen Moderne Vreemde Taal Engels Examen Moderne Vreemde Taal Engels Niveau : KSE Opgavenummer : EN(0) Examenduur : 60 minuten Instructies Dit examen bevat 6 opdrachten. Vul in het onderstaande vak uw gegevens in Beantwoord de vragen zo

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Van: Hoogendoorn, Ilona (NL Rotterdam) [mailto:ihoogendoorn@deloitte.nl] Namens Wiersma, Reinder (NL Rotterdam)

Van: Hoogendoorn, Ilona (NL Rotterdam) [mailto:ihoogendoorn@deloitte.nl] Namens Wiersma, Reinder (NL Rotterdam) A.van Beerendonk Van: Griffie Verzonden: dinsdag 1 december 2015 13:17 Aan: A.van Beerendonk Onderwerp: FW: Cursus van BBV naar Vpb 18 januari 2016 Bijlagen: image013.wmz Digitale leeszaal Van: Hoogendoorn,

Nadere informatie

Prof. Dr. Carrie J. Menkel-Meadow

Prof. Dr. Carrie J. Menkel-Meadow Invitation to the Public Lecture of Uitnodiging voor de openbare lezing van Prof. Dr. Carrie J. Menkel-Meadow Chancellor's Professor of Law and Political Science, University of California, Irvine School

Nadere informatie

Exploiting natural and induced genetic variation to study hematopoiesis Gerrits, Alice

Exploiting natural and induced genetic variation to study hematopoiesis Gerrits, Alice Exploiting natural and induced genetic variation to study hematopoiesis Gerrits, Alice IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it.

Nadere informatie

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Studiekeuzetraject Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Opbouw IB-diplomaprogramma Vak Nederlands binnen IB-diploma Higher level Standard level A versus B (B

Nadere informatie

Geheugenstrategieën, Leerstrategieën en Geheugenprestaties. Grace Ghafoer. Memory strategies, learning styles and memory achievement

Geheugenstrategieën, Leerstrategieën en Geheugenprestaties. Grace Ghafoer. Memory strategies, learning styles and memory achievement Geheugenstrategieën, Leerstrategieën en Geheugenprestaties Grace Ghafoer Memory strategies, learning styles and memory achievement Eerste begeleider: dr. W. Waterink Tweede begeleider: dr. S. van Hooren

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie