In het begin van 2011 hebben we de aankondiging gedaan van onze ALV. Om organisatorische redenen zal deze niet plaatsvinden op 8 april maar op:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In het begin van 2011 hebben we de aankondiging gedaan van onze ALV. Om organisatorische redenen zal deze niet plaatsvinden op 8 april maar op:"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie. Maart 2011, nummer 21, jaargang 6. Beste leden, Met de eerste zonnestralen van het nieuwe jaar komt ook de eerste nieuwsbrief van de NVDAT. Wij brengen jullie weer op de hoogte van de ontwikkelingen, nieuws en andere zaken betreffende de vereniging, de federatie en daarbuiten. Deze nieuwsbrief, net als informatie over de meest actuele nieuwtjes, workshops en congressen, is ook op onze website terug te vinden en te lezen: (zie Nieuws). Veel leesplezier! Namens de redactie, Miep van Tiel 1: Nieuwe datum ALV NVDAT In het begin van 2011 hebben we de aankondiging gedaan van onze ALV. Om organisatorische redenen zal deze niet plaatsvinden op 8 april maar op: Vrijdagavond 27 mei 2011, locatie Utrecht Verwachte aanvangstijd 18:00 of 19:00 uur. Verdere informatie volgt, maar houd hem in ieder geval vrij in je agenda! Wij hopen jullie dan allemaal te zien! Heb je op voorhand belangstelling om te komen, laat het ons dan graag alvast weten via Geertje Kuipers Secretaris 2: Portefeuille Kennisinnovatie. Oprichting van de EADMT Zoals al eerder aangekondigd is op 26 oktober 2010 de oprichting van de EADMT, de Europese Associatie voor Dance Movement Therapy een feit geworden. Het persbericht over dit historische feit vind je hieronder. Concreet betekent dit dat onze vereniging nu door alle aangesloten landen erkend wordt, en wel met de hoogste standaard: full professional member. Als je in een van deze Europese landen wilt NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie, nr. 21, jg 6. Maart / 13

2 solliciteren, en je bent lid van de NVDAT, heb je daar nu automatisch een erkende opleiding en ben je bevoegd danstherapeut. In het verslag van de oprichting (zie hieronder) kun je vinden welke landen tot de EADMT behoren. De statuten en de ethische code van de EADMT komen op de website van de NVDAT. Julie Kil Portefeuille Kennisinnovatie Verslag oprichting EADMT In October 2010 EADMT was born! Europe has one DMT voice, which allows for difference while sharing a commonality. Huge thanks are due to the Secretary General of the European Music Therapy Confederation who offered vital support and information at the beginning of this last stage; to all those on the Constitutional Steering group who worked so tirelessly over many months growing and nurturing the concept; the Network Executive who brilliantly coordinated the final push ; the website, research, training and education working parties who kept us informed and educated; and to all of you who have participated by giving feedback, by submitting an application, by promoting the standards in your National Association and for being present at the birth. This has been a truly European and collaborative process from the start. The Inaugural Meeting was a wonderful celebration of all that is European and the accord that each Association brought created a strong and positive energy. A very large thank you to Susanne Bender and her colleagues who hosted the Inaugural Assembly, ensuring that everyone was well housed, fed and beautifully cared for every detail considered. Thank you too to the Observers (Belgium, who played such a key role in the business of the General Assembly. Many of the Founding Members (UK, Italy, Germany, Spain, Poland, Russia, Hungary, Greece, The Netherlands, Latvia, Czech Republic, France) travelled with the Board (Susan Scarth President, Antonella Monteleone Secretary General, Nina Alcalay Treasurer and Kristine Vende Communications) to the Notary s office in downtown Munich on Tuesday 26th October and witnessed the signing and hand shaking with smiles all around! Official registration was agreed by German Law on November 29th 2011 and communicated to The Board from Munich (Susanne Bender). Now the work begins. The Board have several jobs to undertake including establishing a Bank Account and facilitating the Working Groups: Training standards Nina Alcalay, Marina Bebik, Zuzanna Pedzich Lepkowska, Katalin Shili, Radana Syrovatkova, Christina Wintels Fivian, Brigitte Zuger Research Antonella Monteleone, Klara Cizkova, Adrienne Incze, Nina Kanevskaya, Julie Kil, Sabine Koch, Alexia Margariti Public relations and communication Kristine Vende, Goedele Van Doorsselaer, Nahia San Pedro Official recognition Susan Scarth, Silke von der Heyde, Shirley Mawer, Sarah Rodriguez Cigaran, Natasa Smyrli, Tone Sundal Seailles Thank you to Penelope Best, Retiring President of the Network The meeting finished with a celebration ritual for Penelope Best, who was stepping down as the President of the Network. The GA expressed gratitude for the generosity with which she has shared her time and skills and her invaluable contribution to the foundation of the EADMT was acknowledged warmly. The date and place of next General Assembly meeting Prague on October NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie, nr. 21, jg 6. Maart / 13

3 Report compiled by Penelope Best Retiring President of the European DMT Network Susan Scarth Constitutional Group member and President of EADMT October 23 rd PRESS RELEASE EADMT European Association Dance Movement Therapy (EADMT) founded October 25th 2010 The new EADMT Board are delighted to announce the founding of the DMT profession s European Association. The Inaugural General Meeting took place on the 25 th of October 2010 in Munich, Germany. The BTD and Susanne Bender, President of BTD, hosted the event at Tanztherapie Zentrum, the registered domicile address of our new Association. The founding of the Association has been overseen by the German legal process and has since been approved by the Notary in Munich following the Inaugural Meeting. Eleven European Associations participated in this significant event: 24 people attended with 4 additional observers. The primary tasks of the Inaugural meeting were to adopt the EADMT Statutes, Ethical Code and Rules of Procedures and to elect the first EADMT Board. Proposals were made, discussed, agreed and carried forward and the Board elect is Susan Scarth as President, Antonella Monteleone as Secretary General and Nina Alcalay as Treasurer with Kristine Vende taking on the remit of Communications. A report will be sent by to all Member Associations with copies of the legal documents attached. Some of this information will be made available on the European Dance Movement Therapy website. For more information please visit: dancemovementtherapy.eu/ 3: Oproep Tijdschrift voor Vaktherapie. OPROEP: INZENDINGEN THEMANUMMER TIJDSCHRIFT VOOR VAKTHERAPIE 2012 Elke eerste editie van het jaar staat het Tijdschrift voor vaktherapie in het teken van een bepaald thema. Het themanummer van 2012 zal gaan over: Vaktherapie in de verslavingszorg De redactie nodigt u alvast uit om uw bijdragen met betrekking tot het werken in dit werkveld in te zenden. Dit kan in de vorm van een artikel, boekbespreking, mijn werkplek, uit de praktijk of meetinstrument. Om te komen tot een goede beoordeling en indeling van het themanummer, ontvangen wij uw bijdrage graag voor 30 juni 2011 via Zie (voor vaktherapeuten/ Tijdschrift voor vaktherapie/ auteurs) voor richtlijnen en informatie over de procedure van artikelen. NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie, nr. 21, jg 6. Maart / 13

4 4: Uitnodiging om je stem te laten horen over ons mooie vak. Vanuit de NVDAT willen wij jullie twee recente oproepen onder de aandacht brengen. Er is niet zo lang geleden vanuit FVB naar jullie g d over de identiteit van de vaktherapeut en er is een mail rondgestuurd over Indications and contraindications in DMT. Beide mails ondersteunen wij vanuit de NVDAT en wij roepen jullie op deze mails aandachtig te lezen en erop te reageren. Identiteit van de Vaktherapeut! Beste vaktherapeuten, Dit is een uitnodiging aan u! De FVB vraagt uw hulp bij het verder invulling geven aan de gezamenlijke identiteitsbeschrijving van onze beroepsgroep. Dit om eenduidige communicatie over vaktherapie naar externe partijen zoals verwijzers, werkgevers en zorgverzekeraars mogelijk te maken. We maken graag gebruik van uw kennis en inspiratie en stellen het zeer op prijs als u de vragen in de bijlage [zie achterin nieuwsbrief] wil beantwoorden, opslaan en uiterlijk 27 maart per wil sturen aan Waarom vragen wij uw hulp? Eind 2010 zijn door de FVB beleidsmedewerker en communicatiemedewerker 16 interne interviews gehouden met vaktherapeuten die een dwarsdoorsnede vertegenwoordigen van (al dan niet bestuurs en/of commissie ) leden van de vijf beroepsverenigingen. Onderdeel van de gesprekken was: het definiëren van de term vaktherapie. Hierbij is als uitgangspunt genomen de beschrijving van vaktherapie/vaktherapeut in het beroepsprofiel en in de beroepscode. Belangrijkste conclusies van deze interviews: In de huidige beschrijving ontbreekt: Wat maakt vaktherapie uniek; Hoe werkt vaktherapie (inhoud/interventies); Voor welke (concrete) probleemgebieden. Daarnaast vindt men van belang: De focus op behandeling (core business). De volgende stap is om samen met u verder invulling te geven aan deze nu nog ontbrekende aspecten. Daartoe nodigen wij u uit om bijgaande vragenlijst in te vullen. Wat gebeurt er met de reacties? Alle binnengekomen reacties worden verzameld en tijdens een bijeenkomst van de portefeuillehouders Belangenbehartiging (elk met 1 introducee lid) besproken en gewogen. Einddoel van die bijeenkomst (april) is te komen tot een heldere en eenduidige begripsbeschrijving van vaktherapie, waarmee we in staat zijn om belangrijke partijen in en om ons werkveld uit te leggen wie we zijn en wat we doen. En daarmee gezamenlijk vaktherapie en vaktherapeuten verder op de kaart te zetten! NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie, nr. 21, jg 6. Maart / 13

5 Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. Federatie Vaktherapeutische Beroepen secretariaat: Fivelingo 253, 3524 BN Utrecht, T (030) , Indications and Contraindications in DMT. Dear DMT colleagues from all over the world, This is an opportunity for a gift to the field: your opportunity to support ongoing research. We are working on a practice based book about indications and contraindications in dance/movement therapy for world wide availability. We would like you and all DMT practitioners all over the world to briefly indicate to us what works with your population(s) and is helpful in the therapeutic process, and what does not work and is potentially harmful (does and don ts in DMT). In addition you can provide information on methods used (if you say Ja for yes at the according screen). Completion time: 10 min for short version; min for long version. You find the questionnaire at: therapy.uni hd.de Please spread the link in your national communities by forwarding this message as you receive this mail. The more DMTs we reach the more reliable the results will be! If we reach a certain amount of persons in one particular country, we can also account for the cultural differences between countries, which would be of additional value to the field. Thank you in advance for your participation! Sabine Koch, Astrid Kolter & Robyn Cruz University of Heidelberg and Lesley University, Cambridge, USA P.S.: If you have already taken part in the paper and pencil version of this study, you may still complete the questionnaire once again. This is an improved version. Please indicate in the questionnaire that you have already participated. 5: Embodied and Narrative Practices; Clinical and Practical Applications. Call for Papers Embodied and Narrative Practices: Clinical and Practical Applications A two day conference July 2011, De Havilland Campus, University of Hertfordshire (UK) For applied and clinical work in a variety of areas like psychopathology, embodied psychotherapy and physiotherapy, as well as in educational and various institutional contexts, it is important to have a good understanding of how embodied and social cognitive processes function to support everyday interpersonal relations and social understanding. Recent research on social cognition that draws from developmental psychology, phenomenology, embodied cognition, and narrative theory has been challenging standard approaches to social cognition taken in psychology, neuroscience, and philosophy. NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie, nr. 21, jg 6. Maart / 13

6 According to the standard 'theory of mind' framework understanding others depends on cognitive inference and/or simulation routines that allow us to 'mindread' that is, to infer or imagine the other person's mental states. In contrast, the Embodied and Narrative Practices (E&NP) Framework builds on the idea that embodied practices of social interaction develop our skills for detecting and dealing with the purposeful intentions of others, without having to represent or attribute mental states as such. Agents, engaged in social interaction, rather than inferring or ascribing mental states in others, directly perceive intentions and emotional states in their bodily movements, gestures and facial expressions, and further specify the other person's meaning as they see them act in pragmatic and normatively determined social contexts. Furthermore, the more sophisticated and languagebased ways of making sense of ourselves and others, where we understand actions in terms of reasons, are grounded in socio cultural, and specifically narrative practices. The purpose of this conference is to explore the implications that this alternative theoretical approach has for various applications in areas such as psychopathology, psychotherapy, physical therapy, education, institutional organization, and team performance. Confirmed Plenary Speakers: Matthew Belmonte: National Brain Research Centre, India Matthew Broome: NHS & University of Warwick Thomas Fuchs: University of Heidelberg Richard Gipps: International Network for Philosophy & Psychiatry Laura Sparacci: Children's Hospital 'Bambino Gesù' Rome Proposals for presentations addressing this theme and related topics are welcome. Abstracts of 500 words should be submitted by 15 April 2011 to: Professor Daniel D. Hutto School of Humanities, University of Hertfordshire, de Havilland Campus, Hatfield, Hertfordshire AL10 9AB, Great Britain Accepted papers will be given a maximum of 20 minutes for presentation, with roughly 10 minutes for questions. 6: Cursusaanbod Authentic Movement van Ingrid Baart. 2 april Authentic Movement. Een ontwaken van de spirit in het lichaam Een eendaagse workshop die zowel een kennismaking kan zijn als een verdieping in Authentic Movement. Geïntegreerd zijn actieve imaginatie in beweging, embodied dreamwork, stem en movement in depth. Vanuit beweging en stilte werken we naar een verbinding met het diepe onbewuste en naar een authentieke communicatie van binnenuit. Een ontwaken van de spirit in het lichaam. De workshop is geaccrediteerd bij Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen. NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie, nr. 21, jg 6. Maart / 13

7 25 en 26 juni Authentic Movement. Een tweedaagse verdiepingsworkshop waarbij een persoonlijk thema of een droom centraal staat. Geïntegreerd zijn actieve imaginatie in beweging, embodied dreamwork, stem en movement in depth. De vergeten, genegeerde of nieuwe beelden, gevoelens en energieën rondom je thema of droom mogen naar het oppervlak en in bewustzijn komen. Vanuit beweging en stilte, mover en witness zijn, en in de verbondenheid van lichaam, psyche en ziel leidt dit transformatie proces naar integratie en je meest authentieke zelf. De workshop is geaccrediteerd bij Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen. 18, 19 en 20 augustus Authentic Movement & Schaduwportretten Een driedaagse zomerworkshop. Wat niet geleefd wordt is schaduw volgens C.G. Jung. In deze workshop gaan we onze eigen schaduwportretten zichtbaar maken. De verrassende en vaak ontroerende portretten nemen we mee in dans en beweging, in stilte en stem, in mover en witness zijn. Een creatief en transpersoonlijk proces met volop gelegenheid voor exploratie en nieuwe ontdekkingen. De avonden bieden gelegenheid tot uitwisseling tijdens een seminar. De workshop is geaccrediteerd bij Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen. Lees meer over authentic movement op of neem contact op met Ingrid Baart ( ) 7: Hijman Degen Stichting zoekt trainers De Hijman Degen Stichting is opgericht om de deskundigheidsbevordering van non verbale psychosociale hulpverlening te verspreiden middels trainingen aan lokale hulpverleners in derdewereldlanden. De nadruk ligt hierbij met name in postconflictgebieden. Hiermee bevordert de stichting de hulpverlening aan getraumatiseerde mensen in derdewereldlanden. Het is van belang, dat bij die behandeling rekening gehouden wordt met het feit dat veel getroffenen hun ervaringen moeilijk onder woorden kunnen brengen. De toepassing van non verbale methodieken zoals beeldende muziek dans en dramatherapie kan in zo n geval getroffenen helpen bij het verwerken van traumatische ervaringen. Deze methoden zijn weinig taal en cultuur gebonden en kunnen daardoor in verschillende culturen worden toegepast. In het verleden hebben vooral trainingen in beeldende therapie plaatsgevonden. Wij willen onze trainerspool nu uitbreiden met andere non verbale therapieën. Ervaren therapeuten die voor korte training periodes in aanmerking willen komen zijn welkom op onze informatie avond op 12 mei 2011, van uur Aanmelden: Wij zullen tijdens deze avond de doelstellingen en de werkwijze van onze stichting dan nader uiteenzetten. NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie, nr. 21, jg 6. Maart / 13

8 8: Workshopaanbod door de Viersprong Academy. Basistraining Je vak in schema s Schematherapie (volgens Jeffrey Young) is in opkomst, maar hoe werk je er concreet mee als vaktherapeut? Wordt de kern van de vaktherapie niet te veel ontkleed als ze zich in schema s moet wurmen? Wat gebeurt er dan met het creatieve proces? Benieuwt? Schrijf dan in voor de basistraining Je vak in schema s. U ervaart aan de hand van praktische werkvormen in de discipline(s) dramatherapie en beeldende therapie hoe vaktherapie en schematherapie met elkaar gecombineerd kunnen worden. Er wordt ingegaan op de theorie van de schematherapie, die steeds gekoppeld wordt aan de praktijk. De trainers geven concrete kaders en adviezen op maat. Trainers Connie van Mook, dramatherapeut Greta Günther, beeldend therapeut Duur: uur uur Data: Vrijdag 7 oktober 2011 Locatie: Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong De Beeklaan 2, 4661 EP Halsteren Prijs De kosten voor de Basistraining 'Je vak in schema's' bedragen 245, inclusief cursusmateriaal en arrangementskosten (accommodatiekosten, consumpties en lunch) Lesmateriaal U ontvangt een reader. U hoeft zelf geen additionele literatuur aan te schaffen. Accreditatie Deze training is geaccrediteerd door de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen. Voor meer informatie en het inschrijfformulier kunt u contact opnemen met de Kijk op onze website hoe deze training is beoordeeld door cursisten Viersprong Academy. of Nieuw! Vervolgtraining Je vak in schema s In de Vervolgtraining Je vak in schema s ligt de focus op het verdiepen van de competenties zoals deze in de Basistraining Je vak in schema s aan bod zijn gekomen. De competenties zoals het herkennen en oproepen en doorwerken van schema s, copingstijlen en modi worden verder uitgewerkt in de Vervolgtraining Je vak in schema s. Er is aandacht voor het directe, semi directe en indirecte werken binnen de fasen van het therapeutische proces. Er wordt geoefend met de verschillende therapeutische attituden aan de hand van de vijf basisbehoeften. Deze training heeft een afwisselend en praktijkgeoriënteerd programma met oefenvormen uit de disciplines Trainers Connie van Mook, dramatherapeut Greta Günther, beeldend therapeut Judith Blokland Vos, psychomotorisch therapeut NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie, nr. 21, jg 6. Maart / 13

9 Duur Dag 1: uur uur Dag 2: uur uur Data: Vrijdag 22 april & 13 mei 2011 Locatie: Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong De Beeklaan 2, 4661 EP Halsteren Prijs De kosten voor de Vervolgtraining 'Je vak in schema's' bedragen 429, inclusief cursusmateriaal en arrangementskosten (accommodatiekosten, consumpties en lunch) Lesmateriaal U ontvangt een reader u hoeft zelf geen additionele literatuur aan te schaffen. Accreditatie Deze training is geaccrediteerd door de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen. Voor meer informatie en het inschrijfformulier kunt u contact opnemen met de Kijk op onze website hoe deze training is beoordeeld door cursisten Viersprong Academy. of : Op naar New York! 92nd Street Y Alternate Route Dance/Movement Therapy Training Summer Program The Harkness Dance Center of the 92nd Street Y is initiating an intensive alternate route training program in Dance/Movement Therapy, to be scheduled for three weeks in each of three summers, beginning June 13 July 1, The program offers the dance/movement therapy course requirements of 270 hours for alternate route training, plus 90 hours of Movement Observation and Analysis and 45 hours of Group Process in DMT; as required by the American Dance Therapy Association. Dance Therapy Program Director: Dr. Miriam Roskin Berger. Summer hours. Mon June 13 Fri July 1 st ; Mon Sat 8:30 am 5:30 pm Methods of Dance/Movement Therapy I (68 hours) Theoretical Foundations of Dance/Movement Therapy I (67 hours) Summer hours Theoretical Foundations and Methods of Dance/Movement Therapy II Movement Observation and Analysis (45 hours) Summer hours Dance/Movement Therapy with Special Populations Group Process in Dance/Movement Therapy Movement Observation and Analysis (45 hours) NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie, nr. 21, jg 6. Maart / 13

10 The remaining alternate route requirements are the responsibility of each student: Research Design and Methodology ( 45 hours or 3 credits) Psychology/Human Behavior (225 hours or 15 credits) The above courses must be taken on the graduate level in an academic setting and may possibly be taken through Empire State College, affiliated with the 92nd Street Y. Kinesiology (45 hours or 3 credits) Fieldwork: 3 months fulltime or its equivalent Internship: 700 hours fulltime or equivalent The Harkness Dance Center will assist students in finding placements. Students working towards the Alternate Route in Dance/Movement Therapy must have a Masters degree in a related field when they complete their DMT training in order to apply to the ADTA for registration in dance/movement therapy: R DMT. Please see the ADTA requirements for alternate route described in detail on the ADTA website: Faculty: Dr. Miriam Roskin Berger, BC DMT, LCAT; Judith Bunney, MA, BC DMT; Patricia Capello, MA, BC DMT, LCAT; Robyn Cruz, PhD, BC DMT; Diane Duggan, PhD, BC DMT; Tina Erfer, MS, BC DMT, LCAT; Joan Lavender, PsyD; Suzi Tortora, EdD. BC DMT, LCAT. Tuition: $1500 plus registration fee, per summer. For Application, or further information about the Alternate Route DMT program, Tina Erfer, Program Administrator, Note: There is housing available at 92Y during the month of the program. For information and a housing application, visit 10: Basistraining Emerging Body Language EBL AT CENTRE EMERGING BODY LANGUAGE Emerging Body Language Scheppende Lichaamstaal Schöpferische Körpersprache Behandeling Opleiding Onderzoek Supervisie Gespecialiseerd in pré verbale Interactie structuren BASISTRAINING EMERGING BODY LANGUAGE Een methodiek voor behandeling en begeleiding om competenties van cliënten te vergroten 2, 5 en 7 april 2011 Emerging Body Language EBL Wanneer 2 mensen met elkaar aan het communiceren zijn, raken zij Meebewogen met elkaar. Hun bewegingen gaan gedeeltelijk synchroon lopen, zonder dat ze dit bewust doen. Hetzelfde gebeurt als NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie, nr. 21, jg 6. Maart / 13

11 een moeder met haar baby communiceert. Naar deze manier van communiceren is door Dr. Marijke Rutten Saris onderzoek gedaan, waaruit de methode EBL is ontwikkeld. Lichaamstaal in de hulpverlening Hulpverleners maken regelmatig bewust gebruik van lichaamstaal, bijvoorbeeld door te spiegelen. EBL zet er nog en stap naast, door zich te richten op de lichaamstaal die ONTSTAAT tussen cliënt en hulpverlener. Door middel van video analyse wordt deze 'Emerging' lichaamstaal in beeld gebracht en geplaatst in de RS matrix. De methode EBL De methode EBL biedt handvatten om vanuit de in beeld gebrachte lichaamstaal interventies te doen passend bij de fase waarin cliënt, therapeut en omgeving zich bevinden. Door deze manier van omgaan met elkaar ontstaan zowel bij cliënt als therapeut interne structuren waarmee interacties met zichzelf, anderen en de omgeving flexibeler en doelgerichter worden. Wat biedt de training? De basistraining EBL laat de deelnemers het Meebewogen zijn ervaren. Daarnaast wordt er kennis gemaakt met de begrippen van de lichaamstaal en geleerd om te kijken naar cliënten vanuit de EBLvisie. Kosten: 450, Studentenprijs: 300, Kortingsregeling (voor deelnemers minor RS Index Grafische Elementen HAN): 225, Accreditatie SRVB is afgegeven voor 6 punten Code: TR EBL A Locatie: Nijmegen, locatie wordt nog bekendgemaakt Informatie en inschrijving: / 11: Andere actuele workshops en trainingen Op de website van de NVDAT staan nog meer actuele workshops, trainingen en seminars (zie w.o. de volgende: 2 3 april, mei 2011: workshops Moved by... (Rotterdam/Den Haag): Op deze data organiseert Michelle Kurzenacker & PublicTraces een aantal workshops Moved by... in Rotterdam en Den Haag. Moved by... biedt workshops, trainingen en bijscholing voor dansers, creatieve makers, therapeuten en docenten, die met en vanuit beweging, creatie en communicatie binnen hun werkveld bezig zijn. Zie voor meer informatie de flyer. Aanmelden bij Michelle Kurzenacker via 2 5 juni 2011 (Hemelvaartweekend): training Laban Bewegingsanalyse (Blanchefosse et Bay, Noord Frankrijk): Op deze data organiseert Inge Oosterveld in Atelier Blancefosse een training Laban Bewegingsanalyse. Observatie en analyse van beweging zijn een belangrijk onderdeel van de danstherapie. Je wordt aangesproken op je nieuwsgierigheid als danstherapeut. De Labanbewegingsanalyse is een beproefde methode en geeft de mogelijkheid om observatie NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie, nr. 21, jg 6. Maart / 13

12 gestructureerd aan te scherpen en daarmee tot een diepgaand begrip van beweging te komen. Je doet ervaring op met het uitbreiden van je analytisch inzicht en de toepassingen voor danstherapie. Zie voor meer informatie de flyer. Aanmelden via juni 2011: training Moving Cycle (Denemarken): Op deze data organiseert Ute Lang een training Moving Cycle door Christine Caldwell (Phd) in Polaris Centret bij Isefjord in Denemarken. The Moving Cycle developed from natural observations of the processes we engage in as we heal. "Healing occurs in four sequential phases: Awareness, Owning, Appreciation and Action, and it`s our moving through this phases that the therapist or a counselor facilitates, whatever his or her training or orientation. An MC practitioner works with our physical, emotional, mental, and spiritual movement processes as we progress through these four phases." Zie voor meer informatie de flyer of Aanmelden door het aanmeldingsformulier te sturen naar september th ECArTE European Arts Therapies Congress, Lucca (Italy): Op deze data is de 11th European Arts Therapies Congress in Lucca, Italy. Voor meer informatie zie of neem contact op met Volgende nieuwsbrief: juni 2011 Kopij: inleveren artikelen en oproepen voor 31 mei 2011 Naar: Redactie: Miep van Tiel Eindredactie: Miep van Tiel Het FVB federatiebureau is op maan dins woens en donderdag voor alle federatie en verenigingsvragen te bereiken tussen 9.30 en De ingekomen e mails worden met uitzondering van vrijdag iedere werkdag verwerkt. Adres: Fivelingo 253, 3524 BN Utrecht T (030) NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie, nr. 21, jg 6. Maart / 13

13 BIJLAGE Vragenlijst begripsbeschrijving vaktherapie Beste vaktherapeut, Allereerst willen wij u alvast hartelijk danken voor het invullen van deze vragenlijst. Voordat u dit doet, willen wij u nog attenderen op het volgende. U kunt uw antwoorden binnen het tekstvak invullen (klik in het tekstvak, maximaal drie regels!). Wij vragen u om kernachtige reacties om uiteindelijk ook te kunnen komen tot een bondige, scherpe verwoording van vaktherapie. Let op: het gaat erom de vragen te beantwoorden vanuit vaktherapie (en niet vanuit uw specifieke discipline)! Wij verzoeken u na het invullen dit formulier als Wordbestand op te slaan, en uiterlijk 27 maart 2011 als bijlage te mailen naar: Wat maakt vaktherapie uniek? Hoe werkt vaktherapie? (inhoud/ interventies) Voor welke probleemgebieden kan vaktherapie worden ingezet? De drie meest inspirerende inzendingen worden beloond met een boekenbon t.w.v. 25! U ontvangt daarover persoonlijk bericht. Uw informatie behandelen wij vertrouwelijk. Wij rapporteren niet per individu over de resultaten. Met vriendelijke groet, Federatie Vaktherapeutische Beroepen secretariaat: Fivelingo 253, 3524 BN Utrecht, T (030) ,

EDUCATION for PhD STUDENTS. Courses offered by Graduate School of Social and Behavioural Sciences Utrecht University

EDUCATION for PhD STUDENTS. Courses offered by Graduate School of Social and Behavioural Sciences Utrecht University EDUCATION for PhD STUDENTS 2010 Courses offered by Graduate School of Social and Behavioural Sciences Utrecht University GENERAL INFORMATION... 4 CAREERMANAGEMENT & COACHING... 8 PHD PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPROGRAMMA...10

Nadere informatie

Inclusive Growth- een dialoog tussen jongeren en beleidsmakers/bestuurders uit het jeugdveld

Inclusive Growth- een dialoog tussen jongeren en beleidsmakers/bestuurders uit het jeugdveld Final Report Action 5 Support for European Cooperation in the youth field Sub-Action 5.1 - Meetings of young people and those responsible in the youth field Version valid as of 1 st of January 2012 Part

Nadere informatie

Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008. Masters Accountancy en Management Control. Accounting

Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008. Masters Accountancy en Management Control. Accounting Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008 Masters Accountancy en Management Control Accounting UVT-1-11.indd 1 16-04-2007 15:10:48 Contents Introduction Inleiding 3 Introduction 4 Tilburg

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek. Versie 2.0. Oktober 2014

Kwaliteitshandboek. Versie 2.0. Oktober 2014 Kwaliteitshandboek Versie 2.0 Oktober 2014 1 Inhoud Somatic Experiencing Nederland (SEN) - Website - Certificaat - Accreditaties - Beroepsvereniging - Beoordelingen studenten opleiding - Klachtenprocedure

Nadere informatie

SPIder Koerier. Lente Editie 2010

SPIder Koerier. Lente Editie 2010 Nummer 2010-1 SPIder Koerier Lente Editie 2010 www.st-spider.nl Redactioneel Na een echte Hollandse winter is dan nu de lente aangebroken. Ik hoop dat je nu de SPIder Koerier lekker in de voorjaarszon

Nadere informatie

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management DECEMBER 201 3 DREAMevent 2013 - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAM

Nadere informatie

Remote Teaching. Prof. S.N. Pollalis in M2 EDUCATIONAL AND ORGANIZATIONAL ISSUES: FACTS AND EXPERIENCES

Remote Teaching. Prof. S.N. Pollalis in M2 EDUCATIONAL AND ORGANIZATIONAL ISSUES: FACTS AND EXPERIENCES Remote Teaching Prof. S.N. Pollalis in M2 EDUCATIONAL AND ORGANIZATIONAL ISSUES: FACTS AND EXPERIENCES Delft University of Technology Faculty of Architecture Department of Real Estate & Project Management

Nadere informatie

Informatiebulletin 24

Informatiebulletin 24 . 1 juli 2005 SoE nieuws School of Economics Amsterdam / Diemen In dit nummer 14 november 2005 nr.24 Informatiebulletin 24 Onderwijsverniewing: Theorie & Praktijk Ten geleide 1 SoE nieuws 2 Stichting ISOB

Nadere informatie

Masters Marketing Management

Masters Marketing Management Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008 Masters Marketing Management Marketing Research UVT-8_11.indd 1 16-04-2007 15:50:26 Contents Introduction Inleiding 3 Introduction 4 Tilburg University

Nadere informatie

Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007

Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007 Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007 Samenwerkend leren op afstand Mathilde Molendijk Judith Kaandorp Draft EMP-endreport colleborative learning in distance education

Nadere informatie

FIAGNOSTIEK. Van de Voorzitter. - Van de voorzitter: voorwoord. - In de spotlights: Geleding ClinOps 3. - Nieuws van de geledingen: Geleding PPN 7

FIAGNOSTIEK. Van de Voorzitter. - Van de voorzitter: voorwoord. - In de spotlights: Geleding ClinOps 3. - Nieuws van de geledingen: Geleding PPN 7 VOOR VOOR FIAGNOSTIEK Geleding Clinical operations Van de Voorzitter Juni 2011 - nr. 2 - Van de voorzitter: voorwoord - In de spotlights: Geleding ClinOps 3 - Nieuws van de geledingen: Geleding PPN 7 -

Nadere informatie

VideoDagen. Uit: Engeland - Ierland VS - Australië Nederland

VideoDagen. Uit: Engeland - Ierland VS - Australië Nederland VideoDagen 20 Dagdelen - 55 Video s - 60 uur studieplezier Exclusieve videovertoning voor en door de studenten van de ACC Zie onze site of mailings voor actuele data en plaatsen. Onderwerpen: Life Coaching

Nadere informatie

Vestigingen Houthoff Buruma

Vestigingen Houthoff Buruma Bedrijfsjuristen Monitor 2008 / In-House Counsel Monitor 2008 Vestigingen Houthoff Buruma Amsterdam Houthoff Buruma N.V. Postbus 75505 1070 AM Amsterdam Gustav Mahlerplein 50 1082 MA Amsterdam Nederland

Nadere informatie

Welcome. Welkom. Inhoud. Contents. Speciale uitgave VSC Gebruikersdag januari 2014 Special Issue Users Day January 2014

Welcome. Welkom. Inhoud. Contents. Speciale uitgave VSC Gebruikersdag januari 2014 Special Issue Users Day January 2014 Speciale uitgave VSC Gebruikersdag januari 2014 Special Issue Users Day January 2014 Welkom Welkom bij deze speciale Gebruikersdag uitgave van VSC Echo! Naast de gebruikelijke rubrieken vind je er ook

Nadere informatie

The Phoenix Experience. Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs

The Phoenix Experience. Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs The Phoenix Experience Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs Juni 2012 Phoenix 2011 The Phoenix Experience Meer halen uit de beste studenten in het hoger onderwijs: dat is het

Nadere informatie

ANNUAL REPORT 2014. Stichting Vrijwillige Internationale Aktie (VIA) Dutch Branch of Service Civil International (SCI)

ANNUAL REPORT 2014. Stichting Vrijwillige Internationale Aktie (VIA) Dutch Branch of Service Civil International (SCI) ANNUAL REPORT 2014 Stichting Vrijwillige Internationale Aktie (VIA) Dutch Branch of Service Civil International (SCI) Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 32 1054 SP Amsterdam info@stichtingvia.nl www.stichtingvia.nl

Nadere informatie

Internationalisering internal audit

Internationalisering internal audit Magazine voor internal en operational auditors nummer 1 maart 2007 thema: Internationalisering internal audit Something completely different: Auditing at Avery Dennison Internal audit bij Ahold: van politieman

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

Wo-master M.Sc. Intellectual Property Law and Knowledge Management Universiteit Maastricht. 30 juni 2009. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Wo-master M.Sc. Intellectual Property Law and Knowledge Management Universiteit Maastricht. 30 juni 2009. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Wo-master M.Sc. Intellectual Property Law and Knowledge Management Universiteit Maastricht 30 juni 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording

Nadere informatie

INHOUD. Inhoud 2. Voorwoord 3. Agenda 5. Wie/Wat is INISOL? 7

INHOUD. Inhoud 2. Voorwoord 3. Agenda 5. Wie/Wat is INISOL? 7 CAREER GUIDE 1 INHOUD Inhoud 2 Voorwoord 3 Agenda 5 Wie/Wat is INISOL? 7 Deelnemende bedrijven EY 9 KPMG 11 AB InBev 13 PwC 15 Telenet 17 Accenture 19 ING 21 Ormit 23 Deloitte 25 Grant Thornton 27 Stagebeurs

Nadere informatie

Learning outcomes. theoretical

Learning outcomes. theoretical Learning outcomes theoretical accountancy education 2008 This document is in English as from paragraph 2.5, page Betreft : Dutch learning outcomes theoretical accountancy education Auteur : Commissie Eindtermen

Nadere informatie

Masterclasses Academiejaar 2013-2014 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen Sint Lucas Antwerpen Universiteit Antwerpen 2012-2013

Masterclasses Academiejaar 2013-2014 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen Sint Lucas Antwerpen Universiteit Antwerpen 2012-2013 Masterclasses Academiejaar 2013-2014 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen Sint Lucas Antwerpen Universiteit Antwerpen 2012-2013 pagina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nadere informatie

31 www.observantonline.nl

31 www.observantonline.nl 31 www.observantonline.nl Onafhankelijk weekblad van de Universiteit Maastricht Redactieadres: Postbus 616 6200 MD Maastricht Jaargang 35 30 april 2015 Make your voice heard! Vote during the University

Nadere informatie

JAARGANG s s THEMANUMMER Maatschappelijk verantwoord ondernemen +WALITEITSKRULLEN IS HET PERIODIEK VAN DE +WALITEITSKRING 4WENTE

JAARGANG s s THEMANUMMER Maatschappelijk verantwoord ondernemen +WALITEITSKRULLEN IS HET PERIODIEK VAN DE +WALITEITSKRING 4WENTE JAARGANG s s THEMANUMMER Maatschappelijk verantwoord ondernemen +WALITEITSKRULLEN IS HET PERIODIEK VAN DE +WALITEITSKRING 4WENTE WIJ BRENGEN HELDER UW IT OPLOSSING IN BEELD! Op het gebied van het ontwerpen,

Nadere informatie

GGZ Internationaal 2015-2017

GGZ Internationaal 2015-2017 GGZ Internationaal 2015-2017 De afgelopen 2,5 jaar heeft GGZ Nederland de Europese ggz verkend. Welke internationale spelers en netwerken zijn relevant voor het werk van leden en GGZ Nederland? Welke activiteiten

Nadere informatie

FSA& Beyond. Consultition 2007. www.fsa.nl DECEMBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 2

FSA& Beyond. Consultition 2007. www.fsa.nl DECEMBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 2 DECEMBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 2 www.fsa.nl Consultition 2007 AMSTERDAM, Lydia Havermans Klinkt een baan als strategie consultant jou als muziek in de oren? Heb je eigenlijk niet zo n goed idee wat

Nadere informatie

ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY

ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY februari 2011 18 th volume edition 2 ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY RALPH THURM PETER EIMERS ANS KOLK BRENDAN O DWYER PIETER VAN T HOFF & BAREND VAN BERGEN NOREENA HERTZ

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Annual report Schoon water voor alle kinderen!

Jaarverslag 2010. Annual report Schoon water voor alle kinderen! Jaarverslag 2010 Annual report Schoon water voor alle kinderen! Inhoudsopgave Colofon Deze uitgave werd pro deo gerealiseerd met hulp van: Martijn de Heer en Robert Dumay van NoSuchCompany, ontwerp en

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

E R. Wednesday 13.30-17.00. Programme Timetable Floorplan. June 24th 2015. Welcome! Have an inspiring afternoon! Academy Building.

E R. Wednesday 13.30-17.00. Programme Timetable Floorplan. June 24th 2015. Welcome! Have an inspiring afternoon! Academy Building. S C AFV MEA PSL Programme Timetable Floorplan activities Wednesday June 24th 2015 workshops 13.30-17.00 Academy Building guided tour mini lectures poster gallery Welcome! Have an inspiring afternoon! S

Nadere informatie