De medische ontwikkelingen op het grensvlak van levensvatbaarheid. Mirjam van Weissenbruch

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De medische ontwikkelingen op het grensvlak van levensvatbaarheid. Mirjam van Weissenbruch"

Transcriptie

1 De medische ontwikkelingen op het grensvlak van levensvatbaarheid Mirjam van Weissenbruch

2 Agenda Inleiding Historisch perspectief Ontwikkelingen in de neonatologie De regels in Nederland Wat mag wel wat niet Stand van zaken in de neonatologie Wat er moet gebeuren Opdat we niet achterblijven De medische ontwikkelingen op het grensvlak van levensvatbaarheid

3 INLEIDING De medische ontwikkelingen op het grensvlak van levensvatbaarheid

4 Geboortes in Nederland In Nederland: geboortes per jaar waarvan (7,4 %) < 37 weken zwangerschapsduur (1,4%) < 32 weken zwangerschapsduur De medische ontwikkelingen op het grensvlak van levensvatbaarheid

5 Ernstig zieke pasgeborenen Jaarlijks in Nederland: 4000 ernstig zieke pasgeborenen te vroeg geborenen (>50%) ernstig aangeboren afwijking pasgeborenen met een slechte start tgv problemen met de ademhaling, de bloedsomloop en/of een infectie De medische ontwikkelingen op het grensvlak van levensvatbaarheid

6 Neonatale intensive care units in Nederland NICU UMC-Groningen UMC-Nijmegen UMC-Leiden UMC-Maastricht UMC-Rotterdam UMC-Utrecht AMC-Amsterdam VUMC-Amsterdam MMC- Veldhoven Isala kliniek-zwolle De medische ontwikkelingen op het grensvlak van levensvatbaarheid

7 te vroeg van intra uterien naar extra uterien overname van de rol van de baarmoeder en placenta

8 Te vroeg geborenen Overleving van te vroeg geborenen, prematuren, neemt parallel toe door verbetering in Prenatale zorg Longrijping door corticosteroiden Obstetrische zorg Standaardizering van prenatale zorg, echografie, behandeling om vroeggeboorte te remmen ; antibiotica, antenatale foetale zorg Neonatale zorg Verbetering in beademing, surfactant

9 Te vroeg geborenen na de geboorte treden er specifieke complicaties door de onrijpe organen die nog niet op een leven buiten baarmoeder zijn voorbereid ademhalingsproblemen open ductus arteriosus hersenbloedingen cyste vorming in de hersenen darmontsteking en zo afsterven van een deel darm infecties / hersenvliesontsteking retinopathie chronische ademhalingsproblemen De medische ontwikkelingen op het grensvlak van levensvatbaarheid

10 Lange termijn complicaties Prematuren met de kortste zwangerschapsduur hebben het grootste risico op lange termijn complicaties: groei en ontwikkelingsachterstand motorische en/of verstandelijke handicaps leer- en gedragsproblemen chronische ademhalingsproblemen gehoorproblemen visusproblemen (metabool syndroom)

11 HISTORISCH PERSPECTIEF De medische ontwikkelingen op het grensvlak van levensvatbaarheid

12 US birth and mortality rates VLBW infants Health Affairs, Vol 23, Issue 5, 2004

13 length of hospitalization and PCA at discharge according to GA at birth among VLBW infants and who survived to discharge. Stoll B J et al. Pediatrics 2010;126:

14 Survival to discharge according to GA among VLBW infants Stoll B J et al. Pediatrics 2010;126:

15 Survival curves by GA (23-25 wks) up to 120 days PN age for all babies admitted to NICU and those surviving seven days EPICure study Costeloe K L et al. BMJ 2012;345:bmj.e7976

16 Changes in important neonatal morbidities for babies born at 25 weeks gestation or less in 1995 and 2006 in England. EPICure study Costeloe K L et al. BMJ 2012;345:bmj.e7976

17 Changes in postnatal occipitofrontal circumference and weight z scores from birth to expected date of delivery (EDD) at discharge from hospital for babies born at 25 weeks of gestation or less in 1995 and 2006 in England. EPICure study Costeloe K L et al. BMJ 2012;345:bmj.e7976

18 One-Year Survival of Extremely Preterm Infants After Active Perinatal Care in Sweden During 2004 to 2007, 1-year survival of infants born alive at 22 to 26 weeks of gestation was 70% and ranged from 9.8% at 22 weeks to 85% at 26 weeks. EXPRESS Group JAMA. 2009;301(21):

19 One-Year Survival of Extremely Preterm Infants After Active Perinatal Care in Sweden Figure Legend: All surviving infants were followed up for 365 days; therefore, only the initial numbers of infants at risk are shown. Error bars are 95% Kaplan-Meier survival estimates at 60 minutes, 24 hours, 28 days, and 12 months.

20 One-Year Survival of Extremely Preterm Infants After Active Perinatal Care in Sweden Figure Legend: EXPRESS Group JAMA. 2009;301(21):

21 Perinatale sterfte in Nederland.

22 PERISTAT II

23 Perinatale sterfte 2006: Nederland heeft opnieuw een van de hoogste sterftecijfers rondom de geboorte: 10 per 1000 geboorte (tov andere EU landen). Het aandeel in de sterfte was 29% voor de zeer premature groep ( weken) met een sterfte risico van 935 per 1000 geboorten (94%). Steeds vroeger geboren kinderen kunnen in leven gehouden worden door de vooruitgang in medische technologie, ziekte inzicht en behandeling.

24 Perinatale sterfte in Nederland

25 Relation between total overall outcome (including mortality) at age 19 and gestational age (<32 weeks) in live-born individuals after multiple imputation. Hille E T M et al. Pediatrics 2007;120:e587-e595

26 Mortaliteit en lange termijn complicaties komen disproportioneel vaker voor bij te vroeg geborenen Afgelopen decennia: Overleving nam dramatisch toe (moderne medische technologie) Incidentie van serieuse morbiditeit daalt niet!! POPS op19 jarige leeftijd 1 : 13% matig tot ernstige handicaps 53% heeft op z n minst een mild probleem 3x zo vaak geen werk en of geen verdere schoolopleiding meer focus on korte - en lange termijn uitkomst 1 Hille et al. Pediatrics 2007

27 ONTWIKKELINGEN BINNEN NEDERLAND De medische ontwikkelingen op het grensvlak van levensvatbaarheid

28 TOT OCTOBER 2010 Opvang en behandeling van pasgeborenen vanaf een zwangerschapsduur van 25 weken

29 Landelijke richtlijn extreme vroeggeboorte Mede door de hoge perinatale sterfte wilde staatssecretaris van volksgezondheid een richtlijn hoe om te gaan met extreme vroeggeborenen

30

31

32

33

34 DE REGELS IN NEDERLAND De medische ontwikkelingen op het grensvlak van levensvatbaarheid

35 Landelijke richtlijn extreme vroeggeboorte (spontane vroeggeboorte) Actieve opvang van de neonaat vanaf 24 0/7 weken, tenzij - Instemming ouders vereist Nee tenzij principe Ja tenzij beleid

36 Landelijke richtlijn extreme vroeggeboorte (spontane vroeggeboorte) Actieve opvang van de neonaat vanaf 24 0/7 weken, tenzij - Instemming ouders vereist Bij dreigende vroeggeboorte IUOP bij 23 4/7 weken Bij dreigende vroeggeboorte corticosteroiden vanaf 23 5/7 weken sectio caesarea kan overwogen worden bij spontane vroeggeboorte als de foetale conditie hier aanleiding toe geeft vanaf 24 0/7 weken

37 Nieuwe richtlijn Perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte vroeggeborenen vanaf 24 weken komen in aanmerking voor actieve opvang. Actieve opvang is niet afdwingbaar door (aanstaande ouders) als het medisch team dit medisch zinloos vindt. Voor actieve opvang is de instemming van ouders een vereiste. Een keizersnede kan vanaf de 24ste week overwogen worden maar alleen met instemming van de moeder. Voor de besluitvorming over extreme vroeggeboorte is het belangrijk dat ouders goed geinformeerd zijn.

38 Nieuwe richtlijn Perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte de vroeggeborenen die in aanmerking voor actieve opvang, zijn die kinderen die, wanneer de zwangerschap uitgedragen zou zijn, in principe gezond geboren zouden worden. Het gaat in alle gevallen om een gewenste zwangerschap Weinig verschil tussen overlevingskans en ontwikkeling van 24 resp 25 wekers.

39 Nieuwe richtlijn Perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte Meer eenheid brengen in het beleid van de verschillende ziekenhuizen voor de behandeling van extreem premature kinderen van weken. De richtlijn stelt een wijziging in behandelgrens voor nl: kinderen die tussen de 24 en 26 weken geboren worden worden niet meer volgens het nee-tenzij maar volgens een ja-tenzij beleid behandeld. De levensvatbaarheidsgrens is hierin onveranderd

40 STAND VAN ZAKEN IN DE NEONATOLOGIE De medische ontwikkelingen op het grensvlak van levensvatbaarheid

41 Ontwikkelingen binnen de neonatologie Landelijke verschuiving van de behandelgrens (oktober 2010) Vraag: Moet alles wat kàn ook ingezet worden? En zo ja, wanneer wel en wanneer niet? Ondanks dat de kans op overleven groter is geworden blijft het belangrijk om je als medisch professional de vraag te blijven stellen of het kind redelijkerwijs een bepaald minimum niveau van kwaliteit van leven kan verwachten.

42 Mortaliteit extreme prematuren(24 0/7 t/m 25 6/7 weken) Zwangerschapsduur bij geboorte 24 0/7 t/m 24 6/7 weken n (%) 25 0/7 t/m 25 6/7 weken n (%) NICU opnamen Overleden NICU 38 (54%) 33 (35%) - Overleden binnen 7 dagen - 25 (66%) - 20 (61%) - Overleden binnen 28 dagen - 32 (84%) - 29 (88%) - behandelbeperking - 34 (89%) - 29 (88%) Leeftijd bij overlijden in dagen (mediaan, range) 5 (0-134) 7 (0-123)

43 Korte termijn morbiditeit overlevers (AD 24 0/7 t/m 25 6/7 weken) Zwangerschapsduur bij geboorte 24 0/7 t/m 24 6/7 weken n (%, 95% BI) 25 0/7 t/m 25 6/7 weken n (%, 95% BI) Aantal overlevers 33 (46%) 62 (65%) Chirurgisch sluiten van PDA 14 (42%, 26-61) 12 (19%, 11-32) IVH III of PVL 1 (3%, 0-18) 4 (6%, 2-16) NEC - stadium 1 (n) - stadium 2 (n) 6 (18%, 8-36) (15%, 7-26) 1 8 ROP 3 9 (27%, 14-46)* 8 (13%, 6-24) BPD 21 (64%, 42-77)** 27 (44%, 31-57)*** Geen complicaties 7 (21%) # 18 (29%) Leeftijd bij ontslag NICU (mediaan) (dg) Leeftijd bij ontslag naar huis (mediaan) (dg)

44 Samenvatting Vanaf het moment dat de richtlijn perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte in 2010 werd ingevoerd, wordt 93% van de extreem prematuur geboren kinderen vanaf een zwangerschapsduur van 24 weken actief opgevangen en krijgt intensieve zorg. De overleving tot ontslag naar huis is 43% bij kinderen geboren bij 24 weken zwangerschapsduur, en 61% bij kinderen geboren bij 25 weken zwangerschapsduur. Deze overlevingspercentages zijn vergelijkbaar met internationale studies. Bij overleving zijn de kinderen langdurig op de intensive care opgenomen, bij veel kinderen treden korte termijn complicaties op. Er zijn nog geen gegevens bekend over de lange termijn uitkomsten van deze kinderen.

45 Ethiek kritische bezinning over het juiste handelen Vaststellen van criteria om te kunnen beoordelen of een handeling als goed of fout kan worden gekwalificeerd De motieven en consequenties van deze handeling evalueren Wat is de uiteindelijke norm van het menselijk handelen De doodstraf ethisch verantwoord of niet?

46 Medische ethiek vakgebied binnen de filosofie en de geneeskunde waarin wordt nagedacht over een zo goed mogelijke uitvoering van de geneeskunde en waarbij ethische vragen worden gesteld Is alles wat mogelijk is, ook gewenst? Ethische richtlijnen voor artsen reeds in de eed van Hippocrates opgenomen

47 Respect voor autonomie rechtvaardigheid Medische ethiek Niet schaden weldoen

48 Niet schaden weldoen behandeling

49 Wetenschappelijk onderzoek met mensen is vooral gericht op het vergroten van medische kennis

50 Wetenschappelijk onderzoek Risico s voor de proefpersoon Bezwaren voor de proefpersoon Belang van de proefpersoon Belang van de studie

51 WAT ER MOET GEBEUREN OPDAT WIJ NIET ACHTERBLIJVEN De medische ontwikkelingen op het grensvlak van levensvatbaarheid

52

53 Zwangerschapsafbrekingen na de 20 weken echo Zwangerschapsafbrekingen tussen 22 en 24 weken gebeurt op medische gronden (om ziekte en lijden te voorkomen) en na een zorgvuldig traject. multipele ernstig aangeboren afwijkingen Het gaat hierbij altijd om gewenste kinderen.

54 Abortus grens verlagen? 20 weken echo standaard onderzoek sinds 2007 verhouding foetus, vruchtwater en placenta optimaal voor diagnostiek bij meervoudige gezondheidsproblematiek wordt aanvullend onderzoek, uitvoerige counseling en bedenktijd aan ouders om de zwangerschap eventueel af te breken aangeboden. Het verlagen van de abortusgrens zet het reeds ambitieus tijdspad en zo ouders onder zeer hoge druk. Hierdoor kans op toename van abortussen door snelle beslissing obv nog beperkte informatie.

55 Abortus grens verlagen? De 20 weken echo verplaatsen naar een eerder tijdstip geeft kans op minder betrouwbaar onderzoek Weinig tijd om tot een zorgvuldig besluit te komen Ouders hebben nadien meer moeite om hun keuze te accepteren (continueren van zwangerschap cq beeindigen van de zwangerschap) Wat betekent meervoudig gehandicapt zijn voor het kind, ouders, gezin en maatschappij

56 Conclusie De richtlijn perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte is een behandelrichtlijn en geen wijziging in het begrip levensvatbaarheid de kinderen die geboren worden na 24 weken en zij van wie besloten wordt dat de zwangerschap niet wordt uitgedragen door de aard van de afwijkingen zijn niet vergelijkbaar Wat wel vergelijkbaar is dat beide categorie kinderen in ieder geval in beginsel gewenst zijn

57 Centrum voor ethiek en gezondheid De voors en tegens van de nieuwe richtlijn Perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte Verwacht: Eind 2014 Signalementen Contactpersoon Dhr. dr. C.A. (Cees) Postema In de nieuwe richtlijn voor de behandeling bij extreme vroeggeboorte komt de grens voor actieve opvang door artsen bij 24 weken te liggen in plaats van bij 25 weken. De richtlijn, voluit getiteld Perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte, is een geactualiseerde versie van de consensus die in 2005 werd aangenomen. De beroepsverenigingen van gynaecologen en kinderartsen NVOG en NVK hebben inmiddels verklaard volledig achter het nu voorgestelde beleid bij extreme vroeggeboorte te staan. Wel maakten zij uitdrukkelijk het voorbehoud dat de richtlijn pas kan worden gebruikt als er financieel en maatschappelijk draagvlak voor is. In de aanloop naar de richtlijn hebben artsen, verpleegkundigen en ouders een aantal ethische en juridische aspecten aan de orde gesteld.

58 Wat er moet gebeuren aanhoudend brede reflectie op het handelen Welke opvattingen leven er over levensverlengend handelen bij ernstig zieke premature pasgeborenen van wie het volstrekt onduidelijk is hoe hun leven eruit zal zien, gesteld dat zij in leven blijven Hoe sterk hechten wij aan een langere levensduur Hoe bepalen wij dat er sprake is van disproportionele zorg

59 Wat er moet gebeuren Welke opvattingen leven in de maatschappij Welke opvattingen leven in de instelling en bij de beroepsgroep Welke opvattingen leven er bij ouders en naasten

60 Wat er moet gebeuren Zorgvuldige counseling van ouders Einde-leven beslissingen Gedeelde besluitvorming Moreel beraad

61 Wat er moet gebeuren Lange termijn Follow up onderzoek

62 Wat er moet gebeuren Centreren van zorg? Kosten-effectiviteit? Wetenschappelijk onderzoek!

63

64 The Impact of Timing

65 Mortality by place of birth, perinatal transfer and high and medium activity level 3 services for babies born in England in 2006 at 26 completed weeks of gestation or less. Marlow N et al. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed doi: /archdischild Copyright BMJ Publishing Group Ltd & Royal College of Paediatrics and Child Health. All rights reserved.

66 Kaplan Meier plots of survival by gestational week for babies born at weeks of gestation in level 3 and level 2 centres in England in Marlow N et al. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed doi: /archdischild Copyright BMJ Publishing Group Ltd & Royal College of Paediatrics and Child Health. All rights reserved.

Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap

Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie IN SAMENWERKING MET Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde Nederlandsche Internisten

Nadere informatie

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte Advies Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte december 2009 _een goed begin De Stuurgroep zwangerschap en geboorte geeft

Nadere informatie

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte Advies Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte december 2009 _ een goed begin

Nadere informatie

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven Signalement Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Vooruitgang vraagt om onderzoek en

Nadere informatie

A terme sterfte 2010. Perinatale audit: eerste verkenningen

A terme sterfte 2010. Perinatale audit: eerste verkenningen A terme sterfte 2010 Perinatale audit: eerste verkenningen A terme sterfte 2010 Perinatale audit: eerste verkenningen Colofon Redactiecommissie Prof.dr. J.M.W.M. (Hans) Merkus, voorzitter Drs. H. (Hans)

Nadere informatie

Draaiboek Prenatale Screening

Draaiboek Prenatale Screening Draaiboek Prenatale Screening Downsyndroom en Structureel Echoscopisch Onderzoek versie 3.0 005593 Draaiboek down/seo versie 3.0 2013 1 Disclaimer Hoewel het Centraal Orgaan en het RIVM-CvB aan dit Draaiboek

Nadere informatie

Het ergste moet nog komen: vergrijzing en intensive care

Het ergste moet nog komen: vergrijzing en intensive care Het ergste moet nog komen: vergrijzing en intensive care Erwin J.O. Kompanje 1, A. Frans de Jong 2 De komende 25 jaar zal de Nederlandse bevolking toenemend vergrijzen. Dit zal ingrijpende maatschappelijke

Nadere informatie

Etniciteit en zorg rondom zwangerschap en geboorte: een verkenning van Nederlands onderzoek

Etniciteit en zorg rondom zwangerschap en geboorte: een verkenning van Nederlands onderzoek RIVM Rapport 270032004/2007 Etniciteit en zorg rondom zwangerschap en geboorte: een verkenning van Nederlands onderzoek A.J.M. Waelput P.W. Achterberg Contact: A.J.M. Waelput Centrum Volksgezondheid Toekomst

Nadere informatie

JGZ-richtlijn. Te vroeg en/of small for gestational age (SGA) geboren kinderen

JGZ-richtlijn. Te vroeg en/of small for gestational age (SGA) geboren kinderen JGZ-richtlijn Te vroeg en/of small for gestational age (SGA) geboren kinderen Auteurs Mw. S. van der Pal, TNO Mw. M.A. Pols, Orde van Medisch Specialisten Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

Nadere informatie

Casemanagement in de palliatieve zorg voor kinderen

Casemanagement in de palliatieve zorg voor kinderen Casemanagement in de palliatieve zorg voor kinderen een exploratieve studie Dr. Gea Huizinga Senior onderzoeker zorg Wenckebach Instituut Universitair Medisch Centrum Groningen In opdracht van de Stichting

Nadere informatie

Richtlijn preventie, diagnostiek en behandeling van hyperbilirubinemie bij de pasgeborene, geboren na een zwangerschapsduur van meer dan 35 weken

Richtlijn preventie, diagnostiek en behandeling van hyperbilirubinemie bij de pasgeborene, geboren na een zwangerschapsduur van meer dan 35 weken Richtlijn preventie, diagnostiek en behandeling van hyperbilirubinemie bij de pasgeborene, geboren na een zwangerschapsduur van meer dan 35 weken Initiatief: Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

Nadere informatie

Wet bevolkingsonderzoek: prenatale screening op trisomie 13 en 18

Wet bevolkingsonderzoek: prenatale screening op trisomie 13 en 18 Wet bevolkingsonderzoek: prenatale screening op trisomie 13 en 18 Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Voorzitter Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding

Nadere informatie

Counseling na prenataal vastgestelde schisis. Een multidisciplinaire richtlijn voor een integraal zorgproces

Counseling na prenataal vastgestelde schisis. Een multidisciplinaire richtlijn voor een integraal zorgproces Counseling na prenataal vastgestelde schisis Een multidisciplinaire richtlijn voor een integraal zorgproces Initiatief Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) In samenwerking met Vereniging

Nadere informatie

Zorgbalans 2014. De prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg

Zorgbalans 2014. De prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg Zorgbalans 2014 De prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg ii Zorgbalans 2014 Zorgbalans 2014 De prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg Redactie: MJ van den Berg, D de Boer, R Gijsen, R Heijink,

Nadere informatie

in dit nummer vroeggeborenen: beslissen over leven of sterven

in dit nummer vroeggeborenen: beslissen over leven of sterven nr 3 14e jaargang september 1991 in dit nummer vroeggeborenen: beslissen over leven of sterven ..,.... n U wilt een bank die ook iets voor uw kinderen doet. Wij zorgen dat ze plezier krijgen in sparen.

Nadere informatie

HELLP-syndroom. Vrouw Moeder Kind-centrum

HELLP-syndroom. Vrouw Moeder Kind-centrum HELLP-syndroom Vrouw Moeder Kind-centrum Inhoudsopgave 1. Wat is het HELLP-syndroom? 2 1.1 HELLP-syndroom? 2 1.2 De klachten en symptomen van het HELLP-syndroom 3 1.3 De diagnose 4 2. Behandeling 5 2.1

Nadere informatie

Zorg voor het volgende kind na een wiegendoodkind, een begeleidingsprogramma

Zorg voor het volgende kind na een wiegendoodkind, een begeleidingsprogramma Zorg voor het volgende kind na een wiegendoodkind, een begeleidingsprogramma Monique P. L Hoir a, Jaap C. Mulder b, Bregje E. van Sleuwen a, Adèle C. Engelberts b a TNO Kwaliteit van Leven, b Landelijke

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. 2 Editorial

Inhoud. Colofon. 2 Editorial NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR OBSTETRIE EN GYNAECOLOGIE Het NTOG is het officiële tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en de Dutch Society of Perinatal Medicine.

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag CZ-CB-U-2831796 16 jul. 08. Onderwerp Bijlage(n) Uw brief ketenzorg zwangerschap en geboorte

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag CZ-CB-U-2831796 16 jul. 08. Onderwerp Bijlage(n) Uw brief ketenzorg zwangerschap en geboorte De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 16 jul. 08 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief ketenzorg zwangerschap

Nadere informatie

Vaccinatie van zwangere vrouwen tegen seizoensgriep 2010-2011

Vaccinatie van zwangere vrouwen tegen seizoensgriep 2010-2011 Vaccinatie van zwangere vrouwen tegen seizoensgriep 2010-2011 Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies Vaccinatie

Nadere informatie

Kiezen voor één of twee embryo s?

Kiezen voor één of twee embryo s? Universitair Medisch Centrum St. Radboud Kiezen voor één of twee embryo s? Keuzehulp in het kader van de PITS studie. Versie oktober 2006 Deze keuzehulp is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder

Nadere informatie

Zwangerschap en geboorte Een impressie van het kennisnetwerk geboortezorg en onderzoeksprojecten

Zwangerschap en geboorte Een impressie van het kennisnetwerk geboortezorg en onderzoeksprojecten Zwangerschap en geboorte Een impressie van het kennisnetwerk geboortezorg en onderzoeksprojecten Een gezonde moeder, een gezonde zwangerschap en een gezond kind Programma Zwangerschap en Geboorte Inleiding

Nadere informatie

Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid

Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid Advies d.d. 15 juni 2015 Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming Advies Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid Raad voor

Nadere informatie

DEZE UITGAVE IS EEN INITIATIEF VAN DE SAMENWERKENDE OPLEIDINGEN TOT VERLOSKUNDIGE

DEZE UITGAVE IS EEN INITIATIEF VAN DE SAMENWERKENDE OPLEIDINGEN TOT VERLOSKUNDIGE DEZE UITGAVE IS EEN INITIATIEF VAN DE SAMENWERKENDE OPLEIDINGEN TOT VERLOSKUNDIGE Voorwoord Jaarindex: Verloskunde onderzoek in Nederland Aantal ingezonden onderzoeken per hoofdthema, 2007-2014 80 70 60

Nadere informatie

Epidemiologie van visuele beperkingen en een demografische verkenning. Een studie in opdracht van Stichting InZicht

Epidemiologie van visuele beperkingen en een demografische verkenning. Een studie in opdracht van Stichting InZicht Epidemiologie van visuele beperkingen en een demografische verkenning Een studie in opdracht van Stichting InZicht Dr. Hans Limburg Health Information Services Februari 2007 Dr. Hans Limburg Health Information

Nadere informatie

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Gezondheidsraadlezing 2007

Gezondheidsraadlezing 2007 Gezondheidsraadlezing 2007 Jeugd, gezondheid en levensloop Den Haag, 27 september 2007 Prof. dr. S.P. Verloove-Vanhorick 2 De Gezondheidsraad is bij wet ingesteld in 1902. Op 1 januari 1997 is de positie

Nadere informatie

Zorg voor een goede overstap van zorg!

Zorg voor een goede overstap van zorg! Zorg voor een goede overstap van zorg! (overstap van de kinder- naar de volwassenenrevalidatie en andere zorginstanties) Onderzoek naar de ervaringen van ouders van verstandelijk beperkte jongvolwassenen

Nadere informatie

De kern van de eerstelijns verloskunde

De kern van de eerstelijns verloskunde De kern van de eerstelijns verloskunde Samenvatting Beroepsprofiel van de verloskundige Beroepsprofiel van de verloskundige De kern van de eerstelijns verloskunde Inhoud Colofon Tekst De tekst van deze

Nadere informatie

Aangeboren afwijkingen in Nederland 1997-2007

Aangeboren afwijkingen in Nederland 1997-2007 TNO-rapport KvL/P&Z 29.112 Aangeboren afwijkingen in Nederland 1997-27 Gebaseerd op de landelijke verloskunde en neonatologie registraties Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 231 CE Leiden

Nadere informatie