Musculus deltoideus Musculus teres minor Musculus teres major Locatie Functies Musculus subscapularis Trivia...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Musculus deltoideus... 50 Musculus teres minor... 53 Musculus teres major... 55 Locatie... 56 Functies... 56 Musculus subscapularis... 57 Trivia..."

Transcriptie

1 Schouder Anatomie Schouder Anatomie... 1 Schouder... 4 Anatomie... 4 Gewricht... 4 Gewrichtskapsel... 5 Spieren... 7 Functionele Anatomie Articulatio glenohumeralis Schouderblad Sleutelbeen Pathologie Schouderblad Structuur Oppervlakken Botpunten Schoudergordel Bij de mens Sleutelbeen Musculus levator scapulae Musculus rhomboideus major Musculus rhomboideus minor Musculus serratus anterior Werking Musculus latissimus dorsi Musculus sternocleidomastoideus Musculus omohyoideus Musculus subclavius Musculus pectoralis major Musculus pectoralis minor Musculus coracobrachialis... 48

2 Musculus deltoideus Musculus teres minor Musculus teres major Locatie Functies Musculus subscapularis Trivia Musculus supraspinatus Klinische betekenis Musculus infraspinatus Wervelkolom Zenuwcel Morfologie Anatomie Fysiologie Depolarisatieproces van de celmembraan Mechanisme De synaps Nieuwe theorie Onderzoek naar zenuwcellen Axon Groei en ontwikkeling Plexus brachialis Functie Anatomie Diagram Takken Nervus axillaris Motore en sensorische innervatie Aanvullende afbeeldingen Neuropathie n. axilaris (C5-C6) Nervus accessorius... 88

3 Innervatie Klinische evaluatie Neuropathie n. accessorius (N. XI) Neuropathie n. scapularis dorsalis (C3-C4-C5) Neuropathie n. suprascapularis (C4-C6) Neuropathie n. subscapularis (C5-C6) Neuropathie n. thoracicus longus (C5-C7) Neuropathie n. thoracodorsalis (C6-C8) Neuropathie n. pectoralis medialis et lateralis (C5-T1) Neuropathie n. musculocutaneus (C6-C7) Samenvatting schoudergordel... 96

4 Schouder De schouder is in de menselijke anatomie het deel van het lichaam tussen de hals en de bovenarm Anatomie Gewricht De gewrichtskom van de schouder van lateraal bekeken. Deze gewrichtskom is een uitsparing in het schouderblad. Rondom deze kom is het labrum gelegen (niet aangeduid). Het schoudergewricht (lat.: articulatio humeri) -ook wel glenohumerale gewricht (lat.: articulatio glenohumeralis) genaamd- vormt de verbinding tussen de bovenarm en de romp. Het gewricht bestaat uit de kop van de bovenarm (lat.: caput humeri) die in een komvormige uitsparing van het schouderblad (lat.: scapula) rust. Deze gewrichtskom wordt cavitas glenoidalis (of fossa glenoidalis) genoemd. Het valt op dat de kop van de bovenarm veel groter is dan de kleine gewrichtskom. De schouder heeft de vorm en de functie van een kogelgewricht. Er kan daarom om drie verschillende draaiassen worden bewogen. De bewegingsmogelijkheden van de bovenarm worden vergroot dankzij de schoudergordel, die wordt gevormd door het schouderblad en het sleutelbeen (lat.: clavicula). De schoudergordel rust via het gewricht tussen het sleutelbeen en het borstbeen (lat.: sternum) op de thorax. Deze grote beweeglijkheid in het gewricht gaat echter ten koste van de gewrichtsstabiliteit. Schouderluxaties (uit de kom) komen dan ook frequent voor. De frequentste luxatie is een luxatie naar voren omdat het gewricht met name aan de voorzijde nauwelijks door

5 gewrichtsbanden wordt ondersteund. De kom wordt daarom enigszins vergroot door de aanwezigheid van een kraakbeenring ("labrum articulare") om de gewrichtsholte. De pees van de lange kop van de musculus biceps versmelt bovenaan met dit labrum. De belangrijkste factor die er toe bijdraagt dat kop en kom bij elkaar blijven is in dit gewricht het zogenaamde "spier-pees manchet" of "rotatorcuffspieren". Gewrichtskapsel Gewrichtskapsel van het schoudergewricht. Binnenin dit kapsel bevindt zich het synoviaal membraan. Net erbuiten (niet aangeduid) verstevigen de pezen van de rotatorenmanchet dit gewrichtskapsel. Deze pezen vergroten de gewrichtsstabiliteit.

6 Gewrichtskapsel van het schoudergewricht. De individuele ligamenten die dit kapsel verstevigen zijn zichtbaar. Het kapsel van het schoudergewricht hecht aan de rand van de gewrichtskom (cavitas glenoidalis) aan. Het gewrichtskapsel bestaat uit bindweefsel. De aanhechting van het kapsel aan het schouderblad gebeurt aan de buitenzijde van het labrum. Het labrum is dus binnen in het kapsel gelegen. De aanhechting aan het opperarmbeen gebeurt ter hoogte van de anatomische nek.

7 Het gewrichtskapsel is op enkele plaatsen verdikt door middel van ligamenten (bindweefselbanden). De aanhechting van deze ligamenten aan de opperarm gebeurt aan beide tubercula (minus en majus). Beiden zijn verdikkingen op het opperarmbeen. het ligamentum coracohumerale: tussen de basis van de processus coracoideus van het schouderblad en het tuberculum majus van de opperarm; het ligamentum glenohumerale: met een bovenste, mediaal en onderste deel. Verloopt tussen het bovenste deel van de gewrichtskom en het tuberculum minus humeri; het ligamentum transversum humeri: is geheel gelegen op de opperarm. Het vormt de verbinding tussen het tuberculum minus en het tuberculum majus van het opperarmbeen. Onder dit ligament, doorheen de groeve gevormd door beide tubercula, verloopt de pees van de lange kop van de musculus biceps brachii. De aanhechting van het gewrichtskapsel aan de humerus ligt hoger aan de laterale zijde dan aan de mediale zijde. Wanneer de arm naast het lichaam gehouden wordt is een zakvormige uitsparing in dit kapsel zichtbaar. Dit kapsel zorgt ervoor dat de arm zijwaarts van het lichaam bewogen kan worden. Net buiten het kapsel zijn de pezen van de rotatorenmanchet gelegen die voor de stabilisatie van het gewricht zorgen. Deze pezen onderhouden een nauwe relatie met het kapsel. Aan de binnenzijde van het kapsel bevindt zich het synoviale membraan. Op bepaalde plaatsen vertoont het kapsel kleine openingen. Doorheen deze openingen dringt de synoviale membraan en vormt slijmbeurzen (lat: bursae). Spieren Sommige van de spieren van het schoudergewricht zijn belangrijk voor de schouderstabiliteit: de rotatorenmanchet de lange kop van de musculus biceps brachii De andere spieren dragen bij aan de beweeglijkheid van de arm, en de botten die het schoudergewricht uitmaken. Rotatorenmanchet De spieren van de zogeheten rotatorenmanchet (of rotator cuff) houden de kop van de bovenarm in de gewrichtskom van het schouderblad en trekken het gewrichtskapsel strak. De pezen van de rotatorenmanchet vormen immers een nauwe verbinding met het gewrichtskapsel. De rotatorenmachet bestaat uit: de musculus subscapularis; de musculus infraspinatus; de musculus supraspinatus; de musculus teres minor.

8 De origo van deze spieren zijn verscheidene randen van het schouderblad. Enkel de musculus subscapularis verloopt aan de voorzijde van het schouderblad en hecht aan het tuberculum minus van het opperarmbeen. De andere drie spieren van de rotatorenmanchet verlopen langs de ruggezijde. De insertie van deze spieren geschiedt aan het tuberculum majus van het opperarmbeen. In volgorde van boven naar beneden: de musculus supraspinatus, de musculus infraspinatus, de musculus teres minor. Musculus biceps brachii Diepliggende spieren in de schouder en bovenarm. De tweekoppige musculus biceps brachii bestaat uit een lange kop en een korte kop. De lange kop draagt bij aan de gewrichtsstabiliteit door de bovenwaartse beweging van de humeruskop te verhinderen. De musculus biceps brachii is geen lid van de rotatorenmanchet maar draagt (ten dele) wel bij aan de schouderstabiliteit. De spier bestaat uit twee koppen; een korte (caput breve) en een lange (caput longum). De korte kop hecht aan het processus coracoideus van het schouderblad aan, en draagt in tegenstelling tot de lange kop niet bij tot de schouderstabiliteit. De pees van de lange

9 kop verloopt immers net bovenaan het schoudergewricht en beperkt hierdoor de bovenwaartse beweging van de humeruskop in de gewrichtsholte. Musculus deltoideus De musculus deltoideus maakt de contour uit van de schouder en het bovenste deel van de opperarm. Op het plaatje is de aanhechting aan het laterale deel van het sleutelbeen zichtbaar. De musculus deltoideus vormt de meest oppervlakkige spierlaag van het schoudergewricht en draagt dus bij tot de contour van het schoudergewricht en het bovenste deel van de bovenarm. Deze spier ligt bovenop alle andere structuren. De musculus deltoideus zorgt voornamelijk voor

10 het zijwaarts bewegen van de arm (abductie). De eerste 15 van deze abductiebeweging komt echter voornamelijk door de musculus supraspinatus (een lid van de rotatorenmanchet) tot stand. De origo van deze spier is de onderrand van de spina scapulae, de laterale rand van het acromion en het laterale deel van het sleutelbeen. Deze spina scapulae is een richel die aan de achterzijde van het schouderblad voelbaar is. De insertie van de musculus deltoideus is het tuberculum deltoideum; een verruwing van het opperarmbeen. Musculus trapezius

11 De musculus trapezius ontspringt aan de onderzijde van de schedel, het ligamentum nuchae en de uitsteeksels van de wervels C7 tot en met T12. Op dit plaatje is de aanhechting aan het acromion en de bovenzijde van de spina scapulae zichtbaar. De musculus trapezius maakt eveneens deel uit van de oppervlakkige spierlaag van de schouder. Deze spier ontspringt aan de linea nuchae superior (bindweefsel aan de onderzijde van de schedel), het ligamentum nuchae en de processi spinosi van de wervels C7 tot en met T12. De musculus trapezius hecht aan de bovenrand van de spina scapulae, het acromion en het laterale deel van het sleutelbeen aan. Functionele Anatomie Articulatio glenohumeralis De kop van het opperarmbeen is groter dan de gewrichtsholte in het schouderblad. Dit staat de arm toe in vele richtingen grote bewegingsuitslagen te maken. Deze toegenomen beweeglijkheid gaat echter ten koste aan de stabiliteit van het gewricht. Volgende bewegingen van de bovenarm worden onderscheiden: Beweging Beschrijving Spieren Endorotatie Vanuit de anatomische houding (handpalmen naar voor) worden de handpalmen naar binnen gedraaid (en verder). musculus pectoralis major, musculus subscapularis, musculus latissimus dorsi, musculus teres major Exorotatie Vanuit de anatomische houding (handpalmen naar voor) worden de handpalmen naar buiten gedraaid. musculus infraspinatus, musculus teres minor Abductie De arm wordt zijwaarts van het lichaam weggeheven. Eerste 15 : musculus supraspinatus; musculus deltoideus Adductie De arm wordt tegen het lichaam gebracht (en verder langsheen de voorzijde van de borst getrokken). musculus pectoralis major, musculus latissimus dorsi

12 Anteflexie De arm wordt naar voren uitgestrekt. musculus deltoideus, musculus pectoralis major, musculus coracobrachialis Retroflexie De arm wordt naar achteren uitgestrekt. musculus deltoideus, musculus teres major, musculus latissimus dorsi Schouderblad Het schouderblad vormt samen met de onderliggende ribben een functioneel gewricht; het scapulothoracale gewricht (lat.: articulatio scapulothoracica). Volgende bewegingen kunnen gemaakt worden in dit gewricht: Beweging Beschrijving Spieren Elevatie Ook craniaalwaartse translatie genoemd. De scapula wordt over de thoraxwand naar boven getrokken. musculus levator scapulae, musculus trapezius Depressie Ook caudaalwaartse translatie genoemd. De scapula wordt over de thoraxwand naar beneden getrokken. musculus pectoralis minor Exorotatie of Laterorotatie Ook lateraalwaartse translatie genoemd. De onderste scapulahoek beweegt naar lateraal. musculus trapezius, musculus levator scapulae Endorotatie of Mediorotatie Ook mediaalwaartse translatie genoemd. De onderste scapulapunt beweegt naar mediaal. musculus rhomboideus minor, musculus rhomboideus major Protractie Het schouderblad wordt naar de thoraxwand (naar ventraal) toe musculus serratus anterior, musculus pectoralis minor

13 getrokken. Retractie Het schouderblad wordt van de thoraxwand (naar dorsaal) weg getrokken. musculus trapezius, musculus latissimus dorsi, musculus rhomboideus major, musculus rhomboideus minor Sleutelbeen De bewegingen in het sleutelbeen (lat: clavicula) gebeuren in twee gewrichten: enerzijds het gewricht tussen het borstbeen (lat: sternum) en het sleutelbeen en anderzijds het gewricht tussen het acromion van het schouderblad en het sleutelbeen. De bewegingen zijn elevatie, depressie, protractie en retractie. Daarnaast kan het sleutelbeen nog om zijn lengte-as draaien. Beweging Beschrijving Spieren Elevatie De laterale claviculapunt wordt naar boven (craniaal) getrokken. musculus trapezius Depressie De laterale claviculapunt wordt naar beneden (caudaal) getrokken. Protractie De laterale claviculapunt wordt naar voren (ventraal) getrokken. Retractie De laterale claviculapunt wordt naar achteren (dorsaal) getrokken. Verder zorgt de musculus subclavius ervoor dat het sleutelbeen tegen het borstbeen gefixeerd wordt. Pathologie Adhesieve Capsulitis (eng.: frozen shoulder): Hierbij treedt pijn en immobilisatie op door een ontsteking van het gewrichtskapsel. Impingementsyndroom: Bij dit syndroom treedt inknelling op van de pees van de musculus supraspinatus onder het schouderdak. Schouderluxatie: Hierbij is de kop van het opperarmbeen (lat.: humerus) uit de gewrichtskom geraakt. Men spreekt ook wel van een "ontwrichte" schouder. In de overgrote meerderheid der

14 gevallen (95%) verplaatst de humeruskop zich hierbij naar voren (= anterior schouderluxatie). Hierbij kunnen verdere beschadigingen optreden: o Hill-Sachs-laesie: Ook wel impressiefractuur genaamd. Door de ontwrichting is de relatief zachte bekleding van de humeruskop beschadigd geraakt. o Bankart-laesie: Door de ontwrichting is de bindweefselring die rondom de gewrichtskom zit, het labrum glenoidale, beschadigd geraakt.

15 Schouderblad Schouderblad scapula Bot Het schouderblad (Latijn: scapula) is in de menselijke anatomie het vlakke driehoekige bot dat de achterzijde van de schouder vormt. De mens heeft twee schouderbladen, deze maken deel uit van de schoudergordel. Het schouderblad en de sleutelbeenderen (lat.: claviculae) zorgen ervoor dat de mens zijn armen bijna volledig kan roteren. De scapula vormt met de bovenarm (lat.: humerus) het schoudergewricht (lat.: art. humeri). De kom van dit gewricht is erg klein in vergelijking met de grote kop van de humerus en bovendien zijn er vrijwel geen sterke gewrichtsbanden die het gewricht ondersteunen. Dat maakt het schoudergewricht extra gevoelig voor luxaties. Het schouderblad is een vrij dun bot maar ook een sterk bot door de licht gebogen vorm. Door deze vorm en door de bescherming die uitgaat van de vele sterke aan het schouderblad gehechte spieren komen gebroken schouderbladen haast nooit voor [1]. Structuur Oppervlakken

16

17 Figuur 1: Linker scapula. Costaal oppervlak.

18

19 Figuur 2: Linker scapula. Dorsaal oppervlak

20 Figuur 3: Linker scapula. Lateraal oppervlak.

21 Costaal Het costale of ventrale oppervlak (fig. 1), de voorkant van het schouderblad of binnenzijde die naar de buik/borst is gericht, is hol (concaaf) van vorm. Deze uitbolling naar de rugzijde (dorsaal) wordt fossa subscapularis genoemd. Het mediale twee derde gedeelte van deze fossa heeft enkele oblieke richels welke naar lateraal en superior lopen. Deze richels vormen een aanhechtingspunt voor de musculus subscapularis. Het lateraal derde gedeelte van de fossa is glad. Dit gedeelte wordt bedekt door de spiervezels van de m. subscapularis. Aan de mediale en inferieure scapulahoek wordt de fossa subscapularis gescheiden van de mediale rand door gladde driehoekige zones. In het gebied tussen de mediale en inferieure hoek verloopt de scheiding langs een nauwe richel (die vaak niet aanwezig is). Deze driehoekige zones en de tussenliggende richel bieden een aanhechtingspunt voor de musculus serratus anterior. Dorsaal Het dorsale oppervlak (fig. 2), de achterkant van het schouderblad of rugzijde die je ziet als je achter iemand staat, is enigszins naar de rugzijde (dorsaal) gebogen. Dit oppervlak wordt in twee ongelijke stukken verdeeld door een scherpe rand, de spina scapulae. Het gedeelte boven deze rand wordt fossa supraspinata genoemd, het gedeelte onder de rand fossa infraspinata. De fossa supraspinata, het kleinste van de twee, is hol (concaaf), glad, en breder aan de mediale kant dan aan de laterale kant. Het mediaal twee-derde gedeelte verzorgt de aanhechting van de musculus supraspinatus. De fossa infraspinata is veel groter; het mediaal twee-derde gedeelte van deze fossa verzorgt de aanhechting van de musculus infraspinatus. Botpunten Kenmerkende botpunten aan de scapula zijn het ravenbekuitsteeksel aan de voorzijde (Lat.: processus coracoideus), het schouderdak (Lat.: acromion) en de grote richel aan de achterzijde (Lat.: spina scapulae). Het ravenbekuitsteeksel en het schouderdak steken uit boven de gewrichtskom met de bovenarm en helpen dit gewricht te stabiliseren. Het schouderdak vormt tevens het gewricht van het schouderblad met het sleutelbeen.

22 Schoudergordel Schoudergordel cingulum pectorale Bot Vooraanzicht schoudergordel (geel) bij de mens De schoudergordel is de groep botten die de bovenste ledematen verbindt met de rest van het skelet. De schoudergordel bestaat uit maximaal zes botten, drie ter linker- en drie ter rechterzijde van de ribbenkast: het sleutelbeen, het schouderblad en het ravenbekbot. Een met het schouderblad vergroeid ravenbekbot, zoals bij de mens, heet het ravenbekuitsteeksel. Sommige zoogdiersoorten, bijvoorbeeld honden en paarden, hebben uitsluitend een schouderblad dat zonder gewricht met de ribbenkast is verbonden door spieren. Bij de mens De schoudergordel (Latijn: cingulum pectorale) van de mens bestaat uit de sleutelbeenderen (lat.: clavicula) en de schouderbladen (lat.: scapula). De schoudergordel is via het gewricht tussen het sleutelbeen en het borstbeen (lat.: sternum), het sterno-claviculaire gewricht (lat.: articulatio sternoclavicularis), verbonden met de borstkas (lat. thorax). In het sterno-claviculaire gewricht, kortweg SC-gewricht genoemd, kan om drie assen worden bewogen, waardoor de bewegingmogelijkheden van de bovenarm sterk worden vergroot. Bewegingen van de arm in de schouder gaan dan ook vrijwel altijd gepaard met bewegingen in de schoudergordel. De verbinding tussen het sleutelbeen en het dak van het schouderblad (lat.: acromion) is een strak gewricht en heet het acromio-claviculaire gewricht, kortweg het AC-gewricht.

23 Functioneel gezien behoort ook de cervicothoracale wervelkolom (de overgang tussen nek- en borstwervelkolom) en de aangrenzende ribben tot de schoudergordel. De bewegingen van de bovenarm gaan immers gepaard met een beweging van deze structuren.

24 Sleutelbeen Sleutelbeen Clavicula Bot Het sleutelbeen (clavicula) is in de menselijke anatomie het bot dat het schouderblad (scapula) met het borstbeen verbindt. Het maakt deel uit van de schoudergordel. Het sleutelbeen zorgt er samen met het schouderblad voor dat de arm een vrijwel complete rotatie kan maken. Een been beweegt door middel van een ander type gewricht, waardoor geen complete rotatie mogelijk is. Het sleutelbeen dankt zijn naam aan de beweging die het maakt bij een verticale draaibeweging van de arm: het sleutelbeen draait dan rond zijn lengteas zoals een sleutel in een slot. Bij de meeste andere diersoorten is deze beweging niet mogelijk. Het sleutelbeen is het eerste bot in het menselijk lichaam dat al voor de geboorte verhardt tot bot (mineralisatie of ossificatie); botvorming begint rond de 5e week van de embryonale ontwikkeling. Dit proces is voltooid rond 21 jaar. Omdat dit een van de langst doorgroeiende menselijke beenderen is, wordt het gebruikt om voorspellingen te doen over de uiteindelijke lengte die een mens na de groeifase zal bereiken. Het sleutelbeen is een van de beenderen van het menselijk lichaam dat vaak gebroken wordt. Met name bij fietsongelukken gebeurt dit regelmatig. De behandeling bestaat uit reponering en immobilisering. Dit houdt in dat gedurende langere tijd de arm in een mitella of draagband gedragen moet worden. Alleen wanneer de huid bedreigd wordt doordat een puntig einde van een van de brokstukken er in prikt, bij ernstigere (multipele) fracturen van het sleutelbeen of wanneer snelle, fraaie genezing van groot belang is (bijvoorbeeld een fotomodel, concertpianist of profwielrenner) wordt operatief ingegrepen. In tweede instantie wordt soms geopereerd als de botstukken niet aan elkaar groeien en de zo ontstane pseudoartrose klachten geeft. Bij de operatie worden de twee botstukken door een pen of een plaatje met vier schroeven weer aan elkaar gezet.

25 Musculus levator scapulae Schouderbladheffer musculus levator scapulae Spier Indeling

26 Hoort bij Functie spieren van de schoudergordel elevatie bij gelijktijdige mediorotatie Gegevens Origo Insertie Slagader Zenuw dorsale knobbeltjes van de dwarsuitsteeksels van C1 t/m C4 angulus superior scapulae en het aangrenzende deel van de margo medialis arteria dorsalis scapulae nervus dorsalis scapulae De musculus levator scapulae (schouderbladheffer) is een skeletspier die, net als de m. rhomboideus major, de m. rhomboideus minor en de m. serratus anterior, behoort tot de binnengedrongen rompspieren met aanhechting aan de schoudergordel. De spier loopt van de dwarsuitsteeksels van de eerste vier halswervels naar de bovenste hoek van het schouderblad. Zijn functie is het heffen van het schouderblad (elevatie) bij het gelijktijdig draaien van de onderste punt richting de wervelkolom (mediorotatie).

27 Musculus rhomboideus major Grote ruitvormige spier musculus rhomboideus major Spier De m. rhomboideus major is aan de rechterzijde te zien. Hij ligt onder de m. trapezius

28 Indeling Hoort bij Functie spieren van de schoudergordel retrotractie en fixatie van de scapula Gegevens Origo Insertie Slagader Zenuw Antagonist processus spinosus van Th1 t/m Th4 margo medialis scapulae arteria dorsalis scapulae nervus dorsalis scapulae Musculus serratus anterior De musculus rhomboideus major is een spier aan de rugzijde die loopt van de doornuitsteeksels van de eerste tot de vierde thoracale wervel, naar de mediale zijde van de scapula. De spier ligt onder, en is vaak vergroeid met de kleinere m. rhomboideus minor. De spier ligt dieper dan de m. trapezius. Zijn functie is het fixeren van de scapula op de borstkas, en hij kan de scapula richting de wervelkolom bewegen. De vorm van de spier is, zoals het woord rhomboideus al aangeeft, ruitvormig.

29 Musculus rhomboideus minor Kleine ruitvormige spier musculus rhomboideus minor Spier De m. rhomboideus minor is aan de rechterzijde te zien. Hij ligt dieper dan de m. trapezius Indeling Hoort bij Functie spieren van de schoudergordel retrotractie en fixatie van de scapula

30 Gegevens Origo Insertie Slagader processus spinosus van C6 t/m C7 margo medialis scapulae arteria dorsalis scapulae Zenuw nervus dorsalis scapulae (C4 - C5) Antagonist Musculus serratus anterior De musculus rhomboideus minor is een spier aan de rugzijde die loopt van de doornuitsteeksels van de zesde en zevende halswervel, naar de mediale zijde van de scapula. De spier ligt boven, en is vaak vergroeid met de grotere m. rhomboideus major. De spier ligt dieper dan de m. trapezius. Zijn functie is het fixeren van de scapula op de borstkas, en hij kan de scapula richting de wervelkolom bewegen. De vorm van de spier is, zoals het woord rhomboideus al aangeeft, ruitvormig.

31 Musculus serratus anterior Musculus serratus anterior musculus serratus anterior Spier Serratus anterior

32 Linkerzijde van de thorax Gegevens Origo Insertie Zenuw rib 1-9 (laterale zijde) margo medialis scapulae (van angulus superior tot angulus inferior) Nervus thoracicus longus De voorste getande spier (Latijn musculus serratus anterior) behoort tot de spieren van de schoudergordel. Hij ligt lateraal en zeer diep tegen het ribbenrooster. De voorste getande spier verbindt het schouderblad (Latijn scapula) met de bovenste acht of negen ribben.

33 Werking Protractie van de scapula, het naar voren en rond om de ribbenkast trekken van het schouderblad, een beweging die de hele schouder en arm naar voren trekt bij het stoten. De voorste getande spier wordt daarom ook wel aangeduid als de bokser-spier. Laterorotatie van de scapula, het omhoog draaien van het schouderblad Fixatie (stabilisering) van de scapula tegen de ribben.

34 Musculus latissimus dorsi Brede rugspier Spier De musculus latissimus dorsi of brede rugspier behoort tot de dorsale (dorsaal) spiergroep. Dit is een brede, platte spier, de grootste spier van de mens. Hij ontspringt aan de doornuitsteeksels van de 7e - 12e borstwervel als de pars vertebralis, van de fascia thoracolumbalis en het achterste deel van de crista iliaca als de pars iliaca, van de 10e - 12e rib als de pars costalis en bovendien heel vaak van de angulus inferior van het schouderblad als de pars scapularis. De brede rugspier bestaat daarom uit vier delen die elk een verschillende functie hebben. Hij zit gezamenlijk vast met de musculus teres major, de grote ronde armspier, aan de crista tuberculi minoris op de humerus, het opperarmbeen. Direct voor de verbinding van de beide spieren bevindt zich een bursa subtendinea musculi latissimi dorsi. De grote rugspier vormt de spierbasis van de achterste okselplooi. Hij trekt de opgeheven arm omlaag en adduceert deze. Bij geadduceerde arm zal hij deze naar achter en mediaalwaarts trekken en daarbij zover naar binnen roteren dat de handrug op het zitvlak komt te liggen. De beide rugspieren kunnen samenwerken en de schouders naar achter en onder trekken. Ze werken bij geforceerde uitademing en ook bij het hoesten. Innervatie: nervus thoracodorsalis (C6 - C8)

35 Figure 1 Musculus latissimus dorsi

36 Monnikskapspier musculus trapezius Spier Trapezius zichtbaar bovenaan links

37 Gegevens Zenuw Actie Antagonist nervus accessorius (C2-C3-C4) retractie van de scapula (heffen van de schouders) musculus serratus anterior, musculus latissimus dorsi De musculus trapezius of monnikskapspier is de ruitvormige spier bovenop de rug. De monnikskapspier loopt van de schedelbasis tot aan het midden van de rug. De functie, origo en insertie van de trapezius: Bovenste vezels (pars descendens): retractie en elevatie - achterrand schedel en nekwervels naar het schouderblad. Middelste vezels (pars transversus): retractie - nek en borstwervels naar schouderbladpunt Onderste vezels (pars ascendens): retractie en depressie - borstwervels naar schouderbladpunt De spier wordt geïnnerveerd door de nervus accessorius. De naam "monnikskapspier" wijst op de vorm van de spier ten opzichte van de rest van de romp. Het doet denken aan een niet opgezette kap van een monnik.

38 Musculus sternocleidomastoideus borstbeen-sleutelbeen-tepelspier musculus sternocleidomastoideus Spier

39 Indeling Hoort bij Functie Origo Insertie Slagader Zenuw halsspieren met aanhechting aan de schoudergordel homolaterale lateroflexie en heterolaterale rotatie van het hoofd en het oprichten van het hoofd elevatie van de schoudergordel Gegevens sternum en clavicula processus mastoideus en linea nuchea superior arteria occipitalis arteria thyroidis superior nervus accessorius en plexus cervicalis De musculus sternocleidomastoideus (borstbeen-sleutelbeen-tepelspier) is een tweekoppige spier in het halsgebied, met aanhechtingen aan de schoudergordel. De spier is van buitenaf zeer goed zichtbaar. Eén kop ontspringt aan het borstbeen, de ander aan het sleutelbeen. De beide koppen hebben hun aanhechting gezamenlijk aan de processus mastoideus en de linea nuchea superior op de schedel. De m. sternocleidomastoideus kan, indien eenzijdig geactiveerd, het hoofd buigen en draaien. Het is een homolaterale lateroflexor. Dat wil zeggen dat de buiging van het hoofd wordt veroorzaakt door de spier die aan de kant ligt waarheen de buiging gericht is. De spier is daarentegen een heterolaterale rotator. Dat wil zeggen dat de rotatie van het hoofd wordt veroorzaakt door de spier die aan de tegenovergestelde zijde ligt van waarheen de rotatie gericht is (eenvoudig gezegd: de rechterspier zorgt voor een buiging naar rechts en een rotatie naar links). De spier kan, indien zowel de linker als de rechter spier geactiveerd wordt, het hoofd oprichten. Tevens heeft de spier met de kop die aan het sleutelbeen aanhecht, een geringe functionaliteit op de schoudergordel. Hij helpt dan mee met elevatie. In die hoedanigheid wordt de spier ook wel gerekend tot de hulpademhalingsspieren.

40 Musculus omohyoideus Schoudertop-tongbeenspier musculus omohyoideus Spier Nekspieren met Musculus omohyoideus aan weerszijden Gegevens Origo Insertie Zenuw Scapula os hyoideum Ansa cervicalis (C1-C3)

41 De musculus omohyoideus of schoudertop-tongbeenspier is een spier aan de voorzijde van nek die zijn oorsprong heeft aan het schouderblad (os scapula) en aanhecht aan het tongbeen (os hyoideum).

42 Musculus subclavius Ondersleutelbeenspier Musculus subclavius Spier Gegevens Origo Insertie Slagader eerste rib clavicula arteria thoracoacromialis

43 Zenuw nervus subclavius De musculus subclavius of ondersleutelbeenspier is een kleine driehoekige spier tussen het sleutelbeen en de eerste rib. Met de musculus pectoralis major en musculus pectoralis minor vormt de musculus subclavius de voorzijde van de oksel.

44 Musculus pectoralis major Grote borstspier musculus pectoralis major Spier Indeling Hoort bij spieren van de schoudergordel Gegevens Zenuw nervus pectoralis De musculus pectoralis major, of grote borstspier behoort tot de ventrale spiergroep. Deze spier bestaat uit drie delen: pars clavicularis, pars sternocostalis en pars abdominalis. De pars clavicularis ontspringt aan de mediale helft van het voorvlak van het sleutelbeen (clavicula), de pars sternocostalis aan het membrana sterni en het kraakbeen van het 2e - 6e rib.

45 Op het kraakbeen van 3e(4e) - 5e rib bevinden zich nog diepe oorsprongplaatsen van pars strenocostalis. De zwakkere pars abdomialis ten slotte komt van het voorste blad van de rectusschede. Alle delen zijn op het opperarmbeen (humerus) aangehecht aan de crista tuberculi majoris waarbij de vezels elkaar kruisen. Daarbij zit de pars abdominalis het verst proximaal vast. Er ontstaat een proximaalwaarts open zak. Het is een krachtige spier, waarvan de vorm bij neerhangende arm vierzijdig is. Bij opgeheven arm is deze driehoekig. Hij vormt de spierbasis van de voorste okselplooi. Bij geabduceerde arm kunnen de pars clavicularis en de pars sternocostalis een anteflexiebeweging (voorwaartse armheffing) uitvoeren. De opgeheven arm wordt door alle delen van de grote borstspier naar voren toe, krachtig en snel omlaag getrokken. Bovendien zorgt de gehele spier voor adductie en binnenwaartse rotatie (endorotatie) van de arm. De pars sternocostalis en de pars abdominalis kunnen samen de schouder naar voren toe omlaag halen. Inervatie: nn.pectorales (C5 - Th1)

1 Wat zijn eigenlijk de buikspieren?

1 Wat zijn eigenlijk de buikspieren? 1 Wat zijn eigenlijk de buikspieren? 1.1 Inleiding De buikspieren zijn in allerlei situaties actief Al direct bij de geboorte spant de pasgeborene zijn of haar buikspieren aan om de eerste kreet te slaken.

Nadere informatie

de heup van jong tot oud

de heup van jong tot oud de heup van jong tot oud Dit boek is gerealiseerd met steun van msd, producent van onder andere Arcoxia de heup Van jong tot oud Auteurs: Dr. B.W. Schreurs Dr. J.W.M. Gardeniers Dr. A.J.F. Hosman Dr.

Nadere informatie

De module in vogelvlucht

De module in vogelvlucht Leef met je hart! 2 De module in vogelvlucht Een avondje voetbal Jeroen en zijn vader Kees genieten van een avondje voetbal. Op de bank, met chips en bier, moedigen zij hun club aan en aan het eind van

Nadere informatie

FOCUS OP DE EERSTE KINDERJAREN 7

FOCUS OP DE EERSTE KINDERJAREN 7 FOCUS OP DE EERSTE KINDERJAREN 7 Hersenontwikkeling FOCUS OP DE EERSTE KINDERJAREN Een serie onder redactie van Martin Woodhead en John Oates Focus op de eerste kinderjaren is een serie publicaties uitgegeven

Nadere informatie

MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO

MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO Leven en Natuurkunde MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO LEVEN EN NATUURKUNDE In deze lessenserie nemen we een kleine duik in de biofysica. De biofysica beschrijft levende systemen aan de

Nadere informatie

ALS de diagnose is gesteld

ALS de diagnose is gesteld ALS de diagnose is gesteld Nour Mushe, Mathilde de Nood & Leona Verhelst 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Spierziekten 5 1.1 Verschillende spierziekten 5 1.2 De oorzaken van spierziekten 6 1.3 Amyotrofische

Nadere informatie

1. Hoe ziet het hart eruit?

1. Hoe ziet het hart eruit? 1. Hoe ziet het hart eruit? Het hart ligt in de borstkas, achter het borstbeen tussen beide longen in. Er wordt vaak gezegd dat het hart aan de linkerkant ligt, maar dit is niet helemaal waar. Het ligt

Nadere informatie

KANKER EN KANKERONDERZOEK

KANKER EN KANKERONDERZOEK DE GEMENE DELER KANKER EN KANKERONDERZOEK Naam: Klas: Datum: INLEIDING Voor je ligt het naslagwerk behorende bij de lessenserie De Gemene Deler, over kanker en kankeronderzoek. Vanuit de lesmodules wordt

Nadere informatie

Arm uit de kom / schouderluxatie

Arm uit de kom / schouderluxatie Arm uit de kom / schouderluxatie Orthopedie Beter voor elkaar Arm uit de kom Schouderluxatie is het uit de kom gaan van de bovenarm. Dat betekent dat het bovenarmdeel van het schoudergewricht niet meer

Nadere informatie

Schouder uit de kom SUCCES!!!

Schouder uit de kom SUCCES!!! Schouder uit de kom Schouder uit de kom Deze folder is bedoeld voor mensen bij wie de schouder regelmatig uit de kom schiet. In feite is het de kop van de bovenarm die naar voren of naar achteren uit de

Nadere informatie

d/2013/45/120 isbn 978 94 014 0827 1 nur 840, 846 Vormgeving omslag en binnenwerk: Jurgen Leemans

d/2013/45/120 isbn 978 94 014 0827 1 nur 840, 846 Vormgeving omslag en binnenwerk: Jurgen Leemans LEREN. HOE? ZO! Leren. Hoe? Zo! d/2013/45/120 isbn 978 94 014 0827 1 nur 840, 846 Vormgeving omslag en binnenwerk: Jurgen Leemans Tommy Opgenhaffen & Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2013 Uitgeverij LannooCampus

Nadere informatie

Kinderen met een stoma

Kinderen met een stoma Kinderen met een stoma Nederlandse Stomavereniging Colofon Eerste druk 2005 Oplage 2500 Teksten: Arnoud Kluiters Eindredactie: Rietje Krijnen Ontwerp en lay-out: Van den Oever Vormgeving, Deil Inhoudelijke

Nadere informatie

HOMO SEDENS (de zittende mens) ZITTEND WERK-FYSIEKE BELASTING-PROBLEEMOPLOSSINGEN

HOMO SEDENS (de zittende mens) ZITTEND WERK-FYSIEKE BELASTING-PROBLEEMOPLOSSINGEN HOMO SEDENS (de zittende mens) ZITTEND WERK-FYSIEKE BELASTING-PROBLEEMOPLOSSINGEN Als fysiotherapeut word ik zeer frequent geconfronteerd met lage rugklachten. In 1988 heeft dat geleid tot het oprichten

Nadere informatie

Wat is anesthesie? patiënteninformatie

Wat is anesthesie? patiënteninformatie Wat is anesthesie? patiënteninformatie 1. Wat is anesthesie? Dokter, ik zal toch nog wakker worden? is een vraag die patiënten vaak stellen aan de anesthesist. Het besef dat ze tijdens de operatie de controle

Nadere informatie

SCHEMA'S FYSIOLOGIE SCHEMA S FYSIOLOGIE FYSIOLOGIE, PATHOFYSIOLOGIE, NEUROWETENSCHAP. Dr. Ben van Cranenburgh

SCHEMA'S FYSIOLOGIE SCHEMA S FYSIOLOGIE FYSIOLOGIE, PATHOFYSIOLOGIE, NEUROWETENSCHAP. Dr. Ben van Cranenburgh SCHEMA'S FYSIOLOGIE SCHEMA S FYSIOLOGIE FYSIOLOGIE, PATHOFYSIOLOGIE, NEUROWETENSCHAP Dr. Ben van Cranenburgh Vierde, herziene druk, 1997 Elsevier/De Tijdstroom, Maarssen Elsevier/De Tijdstroom, Maarssen

Nadere informatie

Burn-out en de fysiologie van het stresssysteem

Burn-out en de fysiologie van het stresssysteem Burn-out en de fysiologie van het stresssysteem van overleven naar leven Afstudeerscriptie voor medische basisvakken Bodymind opleidingen Henk-Jan van Reenen, mei 2011 www.lichaamsgerichte-therapie.org

Nadere informatie

Algemene uitleg over het sensitisatiemodel voor patiënten met (subacute/chronische) pijn en centrale sensitisatie

Algemene uitleg over het sensitisatiemodel voor patiënten met (subacute/chronische) pijn en centrale sensitisatie Algemene uitleg over het sensitisatiemodel voor patiënten met (subacute/chronische) pijn en centrale sensitisatie 7 Waarom blijf ik maar pijn hebben? En waarom kan men de precieze oorzaak van mijn pijnklachten

Nadere informatie

Uitwijking-tijddiagram

Uitwijking-tijddiagram Trillingen en geluid 1 Amplitude, trillingstijd en frequentie 2 Vrije en gedwongen trillingen; resonantie 3 Geluid van bron naar ontvanger 4 Toonhoogte en frequentie 5 Luidheid en geluidsniveau 6 Geluidssnelheid

Nadere informatie

HEIMELIJKE VERLOKKING Een nieuw perspectief op geurenmarketing

HEIMELIJKE VERLOKKING Een nieuw perspectief op geurenmarketing HEIMELIJKE VERLOKKING Een nieuw perspectief op geurenmarketing auteur: Drs. Roos Schippers Radboud Universiteit Nijmegen Arnhem, 25 augustus 2001 4 SAMENVATTING 9 INLEIDING 10 HOOFDSTUK 1: HUIDIGE TOEPASSINGEN

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Borstkanker. hoe moet het nu verder?

Borstkanker. hoe moet het nu verder? Borstkanker hoe moet het nu verder? Deze brochure bevat zeker niet alle gedetailleerde informatie over borstkanker. We geven u vooral de belangrijkste en juiste informatie mee over borstkanker. 2 We proberen

Nadere informatie

Handen aan de boot. Onderwerpen

Handen aan de boot. Onderwerpen Handen aan de boot Onderwerpen Instructiemethoden Basisinstructie Veiligheid Roeitechniek Verbeterpunten Oefeningen Didactiek Het geven van feedback Het afstellen en tillen van het materiaal De eerste

Nadere informatie

BUNDELING TECHNIEK & OEFENSTOF KAJAK POLO

BUNDELING TECHNIEK & OEFENSTOF KAJAK POLO BUNDELING TECHNIEK & OEFENSTOF KAJAK POLO Beste kajak polo liefhebber: Deze bundel bestaat uit 2 delen en is bedoeld om de kajakpolo trainer te helpen in het sturen van het technisch leerproces van zijn

Nadere informatie