Contract Belgacom Communication Tools

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Contract Belgacom Communication Tools http://www.belgacom.be/communicationtools"

Transcriptie

1 Contract Belgacom Communication Tools /communicationtools CONTRACT FAXEN NAAR : (enkel 3 eerste pagina s faxen)! Formulaire disponible en français sur demande P 1/7 OPVOLGING VAN HET CONTRACT (in te vullen door Belgacom) BCI : Dealer ID-nr: Verkoopskanaal: SAL TB CC ISC andere Gegevens van de verkoper GSM Nr Tel: Fax: KLANTGEGEVENS ADRES VAN DE KLANT NAAM VAN DE ONDERNEMING en RECHTSVORM (NV, BVBA, ) NAAM & VOORNAAM VAN DE CONTACTPERSOON ADRES POSTCODE GEMEENTE TELEFOON FAX GSM Klantnummer Belgacom ADRES (dat u momenteel gebruikt) BTW De persoonsgegevens die u ons meedeelt, worden opgenomen in de bestanden van Belgacom NV van publiek recht, Koning Albert II-laan 27 te 1030 Brussel. Zij zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik bij Belgacom in het kader van haar klantenadministratie. Wenst u geen informatie te ontvangen over onze producten en diensten, gelieve dat hieronder aan te duiden. U hebt recht op inzage en correctie van de gegevens die op u betrekking hebben. Ik wil niet dat mijn persoonlijke gegevens worden gebruikt om mij over de producten en diensten van Belgacom te informeren.

2 Contract Belgacom Communication Tools /communicationtools CONTRACT FAXEN NAAR : (enkel 3 eerste pagina s faxen)! Formulaire disponible en français sur demande P 2/7 FACTURATIE KLANTGEGEVENS ADRES VAN DE KLANT NAAM VAN DE ONDERNEMING en RECHTSVORM (NV, BVBA, ) NAAM & VOORNAAM VAN DE CONTACTPERSOON ADRES POSTCODE GEMEENTE TELEFOON FAX GSM Klantnummer Belgacom ADRES (dat u momenteel gebruikt) BTW Payment agreement Opmerkingen van Belgacom sales : administrator binnen de onderneming Naam & Voornaam van de contactpersoon TELEFOON FAX GSM ADRES (Verplicht veld!) BESTELLING Ik wil intekenen op de BELGACOM COMMUNICATION TOOLS. De maandelijkse prijs wordt bepaald per type geactiveerde box en de schijfruimte. Het aantal boxen en de ruimte/ box (MB) worden aan de keuze van de Klant overgelaten. De persoon die op deze Bestelbon wordt aangeduid als Administrator, zal een login en een paswoord krijgen, die hij zal moeten gebruiken om voor de gebruikers boxen te creëren op de server aan de hand van de interface die op het volgende adres beschikbaar is: https://www.communicationtoolsadmin.belgacom.be De gebruikers (mailboxen) dienen uiterlijk een maand na de ondertekening van de Bestelbon te worden gecreëerd. Belgacom behoudt zich het recht voor de dienst aan te rekenen vanaf de tweede maand na de ondertekening van de Bestelbon, zelfs indien de Administrator de accounts op de server niet activeert. Elke box is volledig betaalbaar voor de maand waarin hij werd geactiveerd, ongeacht zijn creatiedatum. Opmerking: elke registratie van een domeinnaam en/of overdracht ervan op een server van Belgacom dient het voorwerp uit te maken van een andere bestelling die onderworpen is aan de Algemene Voorwaarden inzake de registratie van domeinnamen.

3 Contract Belgacom Communication Tools /communicationtools CONTRACT FAXEN NAAR : (enkel 3 eerste pagina s faxen)! Formulaire disponible en français sur demande P 3/7 BESTELLING Eenheidsprijs Eur/maand (excl. BTW) Aantal boxen Prijs Eur/maand (excl. BTW) Type box Advanced 5 & Calendar Advanced (Windows XP vereist) 15 Hoofddomeinnaam Extra domeinnamen.be.nl.lu.biz.com.net.org.info.be.nl.lu.biz.com.net.org.info.be.nl.lu.biz.com.net.org.info De klant is en blijft de enige verantwoordelijke voor de naam die hij als domeinnaam voorstelt. Belgacom kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor welke schade ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, inbegrepen winstderving, welke ook de oorsprong zij, contractueel of misdadig, inbegrepen door nalatigheid, die voortvloeit uit of verband houdt met de door de klant voorgestelde domeinnaam, zelfs indien Belgacom werd ingelicht over de mogelijkheid van een dergelijke schade. De klant is ertoe gehouden Belgacom te waarborgen tegen elke actie die uitgaat van een derde in verband met de door de klant gekozen naam. Deze waarborg houdt meer bepaald in dat de klant Belgacom zal bijstaan in haar verdediging en Belgacom zal vergoeden voor elke schade die Belgacom lijdt door een dergelijke actie. TOTAAL TE BETALEN PER MAAND (excl. BTW) Optie : Public Folder ik beschik reeds over een organisatie en wil gebruik maken van Public Folder optie : - Mijn bestaande primaire domein naam is : Ik ben een nieuwe klant en wil gebruik maken van Public Folder optie (vink aan) (vink aan) Ik bestel 1 GB 2 GB Het optie Public Folder zal u ten koste van 20 /GB per maand (excl. BTW) gefactureerd worden VOORWAARDEN - De omvang van de boxen kan door de Administrator worden uitgebreid per schijf van 50MB. De prijs van een bijkomende MB is vastgelegd op 0,02/maand. - Het totale aantal MB onder uw domeinnaam zal op uw factuur worden vermeld op een lijn met de bijbehorende prijs. - Het aanbod in deze Bestelbon geldt enkel voor aankopen voor professionele doeleinden. AANVAARDING VAN DE GEBRUIKER De klant verklaart kennis te hebben genomen van de voorwaarden van dit contract alsook van de algemene voorwaarden (beschikbaar op eenvoudig verzoek of via de site en verklaart ze te aanvaarden. De bepalingen van het onderhavige Bestelbon en eventuele Specifieke Voorwaarden hebben voorang op de algemene voorwaarden. VAK VOORBESTEMD AAN BELGACOM VAK VOORBESTEMD AAN DE KLANT GELEZEN EN GOEDGEKEURD Opgemaakt in twee exemplaren te Door de ondertekening van deze Bestelbon erkent u kennis genomen te hebben van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de Belgacom Communication Tools (Bijlage 1), de Beschrijving van de Diensten (Bijlage 2) en de eventuele Specifieke Voorwaarden, en deze ook te aanvaarden. DATUM Handtekening Opgemaakt in twee exemplaren te NAAM VAN DE ONDERTEKENAAR Handtekening

4 /communicationtools P4/7 Artikel 1: Definitie van de dienst De Belgacom Communication Tools laten u toe om accounts ter beschikking van uw gebruikers te stellen, die via het internet, hun toegang geven tot de functionaliteiten van een box die wordt gehost en beheerd door Belgacom, en om indien nodig Microsoft Office Outlook 2003 te downloaden, afhankelijk van het type box gekozen op de Bestelbon en beschreven als Bijlage 2. De Belgacom Communication Tools omvatten geen internetconnectiviteit. Artikel 2: Onze verplichtingen 1. U de mogelijkheid bieden om elektronische post te verzenden en te ontvangen via het internet door u een ruimte ter beschikking te stellen op een server van Belgacom (hierna de Server genoemd). Deze ruimte wordt gedefinieerd binnen uw domeinnaam en bestaat uit de som van de gebruikers die u hebt gecreëerd onder deze ruimte. Met dit doel zullen wij aan de persoon die u hebt aangeduid op de Bestelbon (hierna de Administrator genoemd) een identificatiecode toekennen (paswoord en gebruikersnaam), waarmee hij vervolgens het beheer zal kunnen uitoefenen. Er zal een afkorting verschijnen naast de login van de Administrator in de beheersinterface. 2. U, indien u dat wenst, de mogelijkheid bieden optionele functies van de dienst te gebruiken, zoals calendar, shared calendar, shared contacts, rulers, distributielijsten. 3. Gegevens hosten betreffende de inhoud van de boxen van uw gebruikers (hierna de Gegevens" genoemd). De Gegevens zullen op onze Server worden bewaard voor de duur van de Overeenkomst. 4. Instaan voor het onderhoud van de Server en de applicaties. Belgacom zal als enige bevoegd zijn om in te staan voor het onderhoud van haar servers en de applicaties die op haar servers draaien. De opportuniteit en de uitvoering van bijwerkingen van de nieuwe versies van de applicaties (upgrades) op de server zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van Belgacom. Kleine upgrades gebeuren zonder voorafgaande kennisgeving. Grote upgrades worden uiterlijk twee weken voor de uitvoering ervan meegedeeld via Uw Gegevens op vertrouwelijke wijze behandelen. We verbinden ons ertoe de inhoud, de herkomst en de bestemming van de berichten die u verstuurt of ontvangt aan de hand van de Belgacom Communication Tools op vertrouwelijke en persoonlijke wijze te behandelen. Bijgevolg zullen wij de inhoud van uw berichten niet controleren of openbaar maken. We behouden ons niettemin het recht voor de inhoud van uw Gegevens, de herkomst of de bestemming van uw berichten te controleren, te onderzoeken of openbaar te maken indien: - we daartoe van de bevoegde overheid de opdracht gekregen hebben; - dit noodzakelijk blijkt voor de goede uitvoering van de dienst en de goede werking van het netwerk. 6. U gratis technische basisbijstand verlenen op het niveau van de werking van de Belgacom Communication Tools, waarvan de Administrator zal genieten. De Administrator wordt op zijn beurt belast met het beheer van zijn interne gebruikers. De Administrator zal worden geïdentificeerd door de specifieke toegangsrechten die hij geniet dankzij zijn login en paswoord. Enkel de Administrator zal contact mogen opnemen met de supportdienst. In geval van toegangsproblemen, een vergeten paswoord of een ander probleem zullen de eindgebruikers zich tot de Administrator(s) wenden, die vervolgens aan Belgacom elke fout zal (zullen) rapporteren die de toegang tot de Belgacom Communication Tools belet. De Administrator heeft de mogelijkheid een groot aantal problemen recht te zetten, zoals een vergeten paswoord, de creatie van een alias, de uitbreiding van de opslagmogelijkheid per gebruiker. De supportdienst zal beschikbaar zijn op het nummer van maandag tot vrijdag van 9.00 u tot u en op zaterdag van u tot u. Artikel 3: Uw verplichtingen 1. U beschikt over een internettoegang en over de nodige software (Internet Explorer 5.0 of hoger, of Microsoft Office Outlook 2003 ) om de Belgacom Communication Tools te kunnen gebruiken. Belgacom biedt de mogelijkheid de applicatie Microsoft Office Outlook 2003 te downloaden via het volgende adres: https://www.communicationtoolsadmin.belgacom.be. Door de applicatie te downloaden, verbindt u zich ertoe de licentievoorwaarden, die op het volgende adres te vinden zijn, te eerbiedigen: U bent verantwoordelijk voor de boxen van uw gebruikers via een webinterface die wij uw ter beschikking stellen op het volgende adres: https://www.communicationtoolsadmin.belgacom.be De gebruikers dienen uiterlijk een maand na de ondertekening van de Bestelbon te worden gecreëerd. Belgacom behoudt zich het recht voor de dienst aan te rekenen vanaf de tweede maand na de ondertekening van de Bestelbon, zelfs indien de Beheerder de mail accounts op de Server niet activeert. 2. De Administrator zal een gebruiker kunnen verplaatsen van een type box (bepaald in Bijlage 2) naar een andere, waardoor hij de mogelijkheid heeft de gebruiker meer of minder functionaliteiten toe te staan. 3. U verbindt zich ertoe de Belgacom Communication Tools enkel voor wettelijke doeleinden te gebruiken. U dient de geldende wetgeving, de netiquette en de acceptable use policies die van toepassing zijn op het internet te eerbiedigen. Is verboden, maar niet uitsluitend: alle informatie met een onwettig, onjuist, aanstootgevend of lasterlijk karakter, die de openbare orde en/of de goede zeden, evenals de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers schendt of die aanzet tot rassenhaat en xenofobie. 4. U verbindt zich ertoe de intellectuele rechten van derden, waaronder de auteursrechten van derden alsook onze eventuele intellectuele rechten, te zullen eerbiedigen. 5. U verbindt zich ertoe geen ongevraagde berichten (zoals "junk mail", "spam", "kettingbrieven") te verzenden. Bovendien verbindt u zich ertoe af te zien van handelingen van informaticapiraterij, "cracking" of "hacking" van ons systeem of eender welk ander systeem. U verbindt zich er eveneens toe uw gegevens en software tegen eventuele virussen, bugs of andere mogelijke schadelijke elementen die op het internet circuleren, te beschermen. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade aangericht door virussen, bugs of andere schadelijke elementen die op het internet circuleren en die via uw berichten verspreid worden. 6. U verbindt zich ertoe de Belgacom Communication Tools niet te gebruiken voor handelingen die tot gevolg hebben dat: u zich onwettig toegang verschaft tot gegevens; de goede werking van de Belgacom Communication Tools wordt geschaad of het gebruik of de capaciteit van de

5 /communicationtools P5/7 prestaties voor de andere gebruikers negatief worden beïnvloed, meer bepaald door het veroorzaken van een aanzienlijke ongerechtvaardigde berichtenstroom die het netwerk onnodig overbelast; de integriteit van de informaticagegevens beschadigd of vernietigd wordt. 7. U betaalt uw facturen. Het gebruik van de Belgacom Communication Tools zal u maandelijks worden aangerekend. Tenzij anders overeengekomen, beschikt u over 30 dagen te rekenen vanaf de datum van de factuur. Door het verstrijken van de betalingstermijn wordt u van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving in gebreke gesteld. Na het verstrijken van de betalingstermijn bent u verwijlintresten verschuldigd berekend tegen de wettelijke intrestvoet vermeerderd met 5% op het factuurbedrag met een minimum van 12% op jaarbasis. Bovendien hebben wij, na het verstrijken van de betalingstermijn, recht op een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag, zonder dat deze vergoeding lager mag zijn dan 50. Wij behouden ons het recht voor de prijzen te wijzigen tijdens de duur van de Overeenkomst. In geval van tariefverlagingen in de loop van een contractuele periode zullen wij onmiddellijk de nieuwe tarieven aanrekenen die op het ogenblik van de facturatie gelden. In geval van een tariefverhoging zult u 15 werkdagen vooraf worden ingelicht over de invoering van de nieuwe tarieven. Na deze periode van 15 werkdagen wordt u geacht de door ons betekende prijswijzigingen te hebben aanvaard, tenzij u de Overeenkomst hebt opgezegd. Indien u de Overeenkomst opzegt, zal voornoemde opzegging pas uitwerking hebben vanaf het einde van de lopende contractuele periode, waarbij de oude prijzen van toepassing blijven tot het verstrijken van deze lopende contractuele periode. 8. U verbindt zich ertoe de geheime en vertrouwelijke aard van uw identificatiecode (paswoord en gebruikersnaam) te zullen bewaren. Ieder gebruik van de identificatie-elementen zal onder uw verantwoordelijkheid gebeuren. De Administrator is verantwoordelijk voor het beheer van de logins en de paswoorden. In geval van verlies, diefstal of frauduleus gebruik van een van deze elementen, dient de Administrator ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen en moet deze mededeling per aangetekende brief worden bevestigd. U wordt slechts van uw verantwoordelijkheid ontheven op de werkdag volgend op de datum waarop wij de aangetekende brief hebben ontvangen. 9. U verbindt zich ertoe de bepalingen van deze Overeenkomst door elk van uw gebruikers/administrator die gebruikmaken van de Belgacom Communication Tools, te laten eerbiedigen. Artikel 4: Onze verantwoordelijkheden en waarborgen 1. We leveren alle redelijke inspanningen die binnen ons bereik liggen opdat de Belgacom Communication Tools van een hoogstaande kwaliteit zou zijn, regelmatig zou worden bijgewerkt en om een eventuele slechte werking ervan te corrigeren. Binnen de perken van de wet zijn wij enkel aansprakelijk voor de waarborgen die krachtens deze Overeenkomst uitdrukkelijk worden verstrekt. 2. De Belgacom Communication Tools omvatten een antispam- en antivirusfilter die regelmatig wordt geüpdatet volgens de specificaties die door de ontwerper van de software worden verstrekt om een maximale efficiëntie te garanderen. Deze filter verwijdert, binnen redelijke grenzen, s die virussen bevatten en ongevraagde s die in uw elektronische brievenbus zouden terechtkomen. Indien een virus wordt ontdekt, zal het aangetaste bericht worden verwijderd. De Administrator is de enige die de antispamfilter, die een bescherming biedt tegen ongevraagde berichten, mag activeren/desactiveren. Deze desactivering gebeurt via de hem ter beschikking gestelde beheersinterface en geldt systematisch voor de volledige domeinnaam. Bij elke activering/desactivering zal de Administrator via worden geïnformeerd over de status van zijn box (dienst geactiveerd of gedesactiveerd). De filter biedt geen bescherming tegen eventuele infecties afkomstig van door de gebruiker aangewende diskettes en cdrom s of door de gebruiker gedownloade programma s. Het is sterk aangeraden u tegen eventuele virusinfecties te beschermen door een lokale antivirusoplossing te installeren (activering van de automatische update). We wijzen alle verantwoordelijkheid af in geval van onderbreking van de toegang tot uw boxen en/of het niet ontvangen van e- mails en/of het ontvangen van een die niet zou zijn gedetecteerd als een geïnfecteerd of ongevraagd bericht. 3. U erkent uitdrukkelijk te weten en te aanvaarden dat de Belgacom Communication Tools standaarddiensten zijn die niet specifiek volgens uw behoeften werden ontworpen, en dat wij bijgevolg geen waarborgen verstrekken en evenmin aansprakelijk zijn met betrekking tot de geschiktheid van de Belgacom Communication Tools om uw specifieke doelstellingen te bereiken. 4. Wij garanderen dat u via het internet elektronische post kunt verzenden en ontvangen door gebruik te maken van onze Belgacom Communication Tools. In dat opzicht garanderen we een toegangspercentage van 99,7% tot onze mailserver over een periode een jaar, behalve in geval van overmacht. De garantie van connectiviteit met het internet valt niet onder deze Overeenkomst. 5. Indien de Belgacom Communication Tools niet zouden werken zoals in deze Overeenkomst is bepaald, zullen we alles in het werk stellen om deze problemen te voorkomen en/of zo snel mogelijk op te lossen (met uitsluiting van problemen met de internetconnectiviteit). 6. We behouden ons het recht voor de Belgacom Communication Tools volledig of gedeeltelijk te onderbreken voor onderhouds-, uitbreidings- of verbeteringswerken. We zorgen ervoor dat de duur van deze onderbreking wordt herleid tot het strikte minimum dat nodig is voor het uitvoeren van de werken. 7. De Belgacom Communication Tools zijn geïntegreerd in een beveiligde omgeving. We behouden ons het recht voor zelf de beveiligingsgraad te bepalen. Wat de beveiliging van de Belgacom Communication Tools betreft, hebben we een middelenverbintenis. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen, en in het bijzonder voor welke schade dan ook, die kunnen voortvloeien uit het feit dat de veiligheid ten gevolge van een schending van het beveiligingssysteem door eender wie (onze personeelsleden uitgezonderd) in gevaar gebracht is. In die veronderstelling bent u als enige aansprakelijk ten opzichte van derden; zo nodig doet u uw aansprakelijkheid en de risico s verbonden met het gebruik van en de toegang tot de Belgacom Communication Tools dekken door een geschikte verzekeringspolis. 8. We zijn niet aansprakelijk voor uw Gegevens en meer bepaald voor de inhoud van de berichten die op onze server worden gehost, noch voor eventuele links (en hun inhoud) naar websites of bestanden die u aan uw berichten zou hechten, noch voor de

6 /communicationtools P6/7 schade die eventueel door dergelijke links of bestanden wordt veroorzaakt. 9. Als wij ervan op de hoogte worden gebracht of goede redenen hebben om te denken dat u de Belgacom Communication Tools niet conform de bepalingen van deze Overeenkomst gebruikt (meer bepaald onwettige inhoud), kunnen wij onmiddellijk de uitvoering van deze Overeenkomst opschorten en alle nodige, technische of andere, maatregelen nemen om deze inbreuk of schending te doen stoppen, zonder dat u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding. 10. Wij zijn niet aansprakelijk ingeval u uw berichten uitwist of niet registreert. We behouden ons het recht voor uw box te blokkeren indien de beschikbare ruimte overschreden wordt. 11. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de waardeverminderingen, beschadigingen, vergissingen of weglatingen, onderbrekingen, gebreken, diefstallen en vernielingen die door een derde aan uw informaticasysteem worden toegebracht. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies van gegevens, verlies van inkomsten of onderbreking van de activiteiten die verband zouden houden met het gebruik van de Belgacom Communication Tools. 12. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de bedragen die u ons in het kader van deze Overeenkomst de laatste 12 maanden hebt betaald. 13. We behouden ons het recht voor om tijdens de duur van de Overeenkomst, in alle omstandigheden en zonder voorafgaande kennisgeving, de kenmerken en functionaliteiten van de Belgacom Communication Tools te wijzigen. Bij wijzigingen zullen wij erop toezien het beschikbaarheidsniveau van de Belgacom Communication Tools niet te verlagen. 14. De Belgacom Communication Tools zijn gebaseerd op de oplossing Microsoft Hosted Exchange De afschaffing of de wijziging van de oplossing Microsoft Hosted Exchange 2003 en/of van de randapplicaties die door de partners van Microsoft worden aangeboden, dreigt wijzigingen van de Belgacom Communication Tools tot gevolg te hebben. Artikel 5: Uw verantwoordelijkheden en waarborgen 1. U verbindt zich ertoe ons te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor eisen of andere klachten van derden met betrekking tot het gebruik dat u van de Belgacom Communication Tools maakt, de toegang tot de Belgacom Communciation Tools, de schending van de bepalingen van deze Overeenkomst of de schending van andere rechten van derden. 2. U bent en blijft als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de Gegevens. U waarborgt dat de inhoud van uw berichten de intellectuele eigendomsrechten van derden (of onze intellectuele eigendomsrechten) en/of andere rechten van derden (of onze andere rechten) niet schendt en niet in strijd is met de goede zeden, de openbare orde, de eventueel van toepassing zijnde gedragscodes of andere juridische normen. 3. De klant is en blijft de enige verantwoordelijke voor de naam die hij als domeinnaam voorstelt. Belgacom kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor welke schade ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, inbegrepen winstderving, welke ook de oorsprong zij, contractueel of misdadig, inbegrepen door nalatigheid, die voortvloeit uit of verband houdt met de door de klant voorgestelde domeinnaam, zelfs indien Belgacom werd ingelicht over de mogelijkheid van een dergelijke schade. De klant is ertoe gehouden Belgacom te waarborgen tegen elke actie die uitgaat van een derde in verband met de door de klant gekozen naam. Deze waarborg houdt meer bepaald in dat de klant Belgacom zal bijstaan in haar verdediging en Belgacom zal vergoeden voor elke schade die Belgacom lijdt door een dergelijke actie. 4. U ontheft ons van alle aansprakelijkheid wat de klachten, vorderingen of eisen van derden betreft ten opzichte van de inhoud van uw berichten en de wettelijkheid, kwaliteit of juistheid ervan. Deze waarborg houdt meer bepaald in dat u ons zult bijstaan in onze verdediging en ons zult vergoeden voor elke schade die wij lijden door een dergelijke klacht (in het bijzonder de gerechtskosten, eventuele schadevergoedingen, winstdervingen, enz.). 5. U zult ons vrijwaren tegen alle geleden schade of ongemak, zoals beschadiging van onze Server(s) of onze infrastructuur ten gevolge van fouten of storingen die te maken hebben met de inhoud van uw berichten (zoals virussen, bugs of gebreken in uw berichten). 6. Behoudens onze voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring bent u niet gemachtigd tot het onderverhuren van de Belgacom Communication Tools, noch tot het voortverkopen ervan en mag u ze evenmin op enige andere wijze ter beschikking van derden stellen. Artikel 6: Duur en einde 1. Duur van de Overeenkomst Deze Overeenkomst wordt van kracht op de dag dat onze diensten uw bestelbon per fax of per brief aanvaarden. Ze wordt gesloten voor onbepaalde duur. Elke partij kan ze beëindigen met een vooropzeg van 1 maand, per aangetekend schrijven. 2. Gemotiveerde opzegging Iedere partij heeft onverminderd haar recht op schadevergoeding ten laste van de andere partij het recht om onmiddellijk een einde te stellen aan deze Overeenkomst in geval van ernstige fout of ernstige contractuele tekortkoming van deze andere partij die het voortzetten van de uitvoering van deze Overeenkomst onmogelijk maakt (bv. indien de inhoud van uw berichten onwettig is) en ook in geval van faillissement of vereffening van deze andere partij. In geval van andere fouten of contractuele tekortkomingen van een van de partijen dan voornoemde kan de benadeelde partij de andere partij door middel van een aangetekende brief in gebreke stellen. Indien de in gebreke blijvende partij haar fout of contractuele tekortkoming niet heeft rechtgezet binnen een termijn van 15 dagen, te rekenen vanaf de dag na de verzending van de aangetekende brief, heeft de benadeelde partij het recht de Overeenkomst op te zeggen, onverminderd haar recht op schadevergoeding. We kunnen deze Overeenkomst onmiddellijk verbreken zonder dat u recht hebt op enige schadevergoeding en onverminderd ons recht op schadeloosstelling indien uw handelingen of die van de gebruikers van de Belgacom Communication Tools een niet te rechtvaardigen bedreiging vormen voor onze infrastructuur en/of onze netwerken. De bepalingen van deze Overeenkomst kunnen worden gewijzigd. Wij verbinden ons ertoe u deze wijzigingen met alle geschikte middelen te zullen meedelen. Wij verstrekken deze informatie ten laatste 15 werkdagen voor de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen. Indien u de nieuwe bepalingen niet aanvaardt, kunt u de Overeenkomst per aangetekende brief opzeggen binnen voornoemde termijn van 15 werkdagen. Indien u de Overeenkomst niet binnen deze 15 werkdagen opzegt, wordt u geacht de door ons meegedeelde wijzigingen te aanvaarden.

7 /communicationtools P7/7 Op het einde van de Overeenkomst en om welke reden dan ook, hebben wij het recht om uw Gegevens te wissen of uit onze Server te verwijderen. Artikel 7: Persoonlijke levenssfeer en vertrouwelijkheid U machtigt ons om een automatische, i.e. zonder menselijke tussenkomst, scan uit te voeren van de inkomende s om de s met virussen en de ongevraagde s te verwijderen. Wij nemen slechts kennis van de inhoud van de s krachtens artikel 5.2. Uw persoonsgegevens worden opgenomen in de databanken van Belgacom, Koning Albert II-laan 27 te 1030 Brussel en worden verwerkt met het oog op: - het klantenbeheer (bijvoorbeeld de uitgave, de inning en de controle van de facturen, bij briefwisseling in het kader van de contractuele relatie of in geval van geschillen); - de uitvoering van marktonderzoeken; - de uitvoering van de Belgacom Communication Tools. Door middel van een gedateerde en ondertekende schriftelijke aanvraag gericht aan de Klantendienst van Belgacom kunt u, indien u uw identiteit bewijst, van Belgacom de mededeling verkrijgen van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en, desgevallend, de verbetering van de gegevens die onjuist, onvolledig of niet terzake zouden zijn. Artikel 8: Algemene bepalingen 1. De Overeenkomst die we samen hebben gesloten, omvat de bestelbon, deze Algemene Voorwaarden en de Bijlagen. De eventuele Specifieke Voorwaarden hebben voorrang op de Algemene Voorwaarden. 2. Alle mededelingen tussen u en ons moeten naar de adressen worden gestuurd die op de bestelbon zijn vermeld, behalve in geval van een adreswijziging die per aangetekende brief werd betekend. Behoudens tegengestelde bepaling in deze Overeenkomst kunnen de mededelingen eveneens per worden gedaan. Een die geauthentificeerd wordt door een beschermingsmaatregel welke door beide partijen wordt erkend, heeft dezelfde waarde als een ondertekende brief. De gegevens betreffende de communicaties, contracten en betalingen die door onze diensten op een duurzame en onveranderbare drager werden aangebracht, zijn rechtsgeldig tot bewijs van het tegendeel. 3. De onderhavige Overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. Elk geschil in verband met deze Overeenkomst, waarvoor geen minnelijke schikking kan worden bereikt, valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

Contract Business Outlook www.belgacom.be/businessoutlook

Contract Business Outlook www.belgacom.be/businessoutlook 1/7 GEGEVENS VAN DE VERKOPER BCI: Dealer-id-nr.: Verkoopkanaal: SAL TB CC ISC ander Gegevens van de verkoper Gsm-nummer: E-mailadres: @belgacom.be Tel: Fax: GEGEVENS VAN DE KLANT NAAM VAN DE ONDERNEMING

Nadere informatie

U krijgt toegang en gebruiksrecht tot een serveromgeving voor de hosting van uw website, alsook de hardware en/of software die wij nuttig achten.

U krijgt toegang en gebruiksrecht tot een serveromgeving voor de hosting van uw website, alsook de hardware en/of software die wij nuttig achten. Algemene voorwaarden van toepassing op de Shared Hosting-diensten Artikel 1. Algemene beschrijving van de Shared Hosting-diensten Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gedeelde hosting-diensten

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1 EYEFINDER en contractant verklaren, over SOCCERCONTROL het volgende te zijn overeengekomen: Exclusiviteit De samenwerking tussen EYEFINDER en contractant is exclusief, hetgeen betekent

Nadere informatie

De toegang tot privé-inhouden is voorbehouden aan vooraf ingeschreven klanten van Mobistar.

De toegang tot privé-inhouden is voorbehouden aan vooraf ingeschreven klanten van Mobistar. Gebruiksvoorwaarden Bij elk gebruik of elke raadpleging van de internetsite www.mobistar.be (hierna genoemd "de internetsite" wordt u geacht onderhavige gebruiksvoorwaarden en in voorkomend geval de bijzondere

Nadere informatie

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT 1. Aanvaarding en toepasselijkheid van deze voorwaarden Door het gebruik van de diensten van CRYSTAL IT BVBA (hierna CRYSTAL IT ) en het ter beschikking gestelde

Nadere informatie

Aanvullende informatie bij de algemene voorwaarden voor MyProximus Mobile (Zie Bijlage 1)

Aanvullende informatie bij de algemene voorwaarden voor MyProximus Mobile (Zie Bijlage 1) Aanvullende informatie bij de algemene voorwaarden voor MyProximus Mobile (Zie Bijlage 1) Gelieve dit document terug te faxen naar 02 / 205 91 31 of naar uw gebruikelijke contactpersoon binnen Proximus:

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance

Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance e-benefits : overeenkomst voor het gebruik van de online diensten Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance 0079-8037331N-07112014 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba)

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) 1. TOEPASSING Onze aankopen vallen uitsluitend onder de toepassing van deze Algemene Aankoopvoorwaarden en van de Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

USER S AND PRIVACY POLICY

USER S AND PRIVACY POLICY USER S AND PRIVACY POLICY Hierna volgende voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website. U dient deze belangrijke informatie aandachtig te lezen vooraleer U uw bezoek van deze website

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden New Dimension S.A. Page 1 Algemene Voorwaarden 1. Algemene informatie... 2 2. Juridische informatie... 2 3. Toepassingsgebied van deze overeenkomst... 2 4. Beperking van de aansprakelijkheid... 3 Beperkte

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende de registratie van domeinnamen

Algemene voorwaarden betreffende de registratie van domeinnamen Versie Dec 2007 Artikel 1. Definities Licentienemer: de natuurlijke- of rechtspersoon met wie de onderliggende overeenkomst wordt gesloten. Registry: de rechtspersoon die het domein aan de top beheert

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN I. ALGEMEEN II. BEPALINGEN NAARGELANG DE AARD VAN DE OVEREENKOMST

ALGEMENE VOORWAARDEN I. ALGEMEEN II. BEPALINGEN NAARGELANG DE AARD VAN DE OVEREENKOMST Pixel Ambition streeft ernaar haar algemene voorwaarden zo duidelijk mogelijk te formuleren. Indien u toch vragen heeft over onze algemene voorwaarden, twijfel dan niet ons te contacteren via contact@pixelambition.be.

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie

De onderstaande termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

De onderstaande termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis: Algemene voorwaarden De website suit-yourself.wervingsactie.nl (de Website ) wordt geëxploiteerd door WOM Marketing. WOM Marketing heeft ten doel producten van bedrijven te promoten via haar Website en

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld)

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) TUSSEN naamloze vennootschap/ bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te.. B.T.W. nummer BE.., ingeschreven in het handelsregister van.onder het nummer., vertegenwoordigd

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen (1) te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. Voice Master BVBA, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Burgemeester Kenisstraat 1, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw B. Thewissen, zaakvoerder. hiernagenoemd

Nadere informatie

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN Welkom bij de applicatie e-coupons van Beneficio by Edenred Belgium 1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN GELIEVE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE APPLICATIE AANDACHTIG TE LEZEN We vragen u deze Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKS- & VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE GEBRUIKS- & VERKOOPSVOORWAARDEN ALGEMENE GEBRUIKS- & VERKOOPSVOORWAARDEN Lees aandachtig deze algemene voorwaarden. Ze bevatten de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van onze diensten (incl. website) van Social Snowballs

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

e-benefits: overeenkomst voor het gebruik van de online diensten

e-benefits: overeenkomst voor het gebruik van de online diensten e-benefits: overeenkomst voor het gebruik van de online diensten Versie «aangeslotene» - exemplaar bestemd voor AG Insurance AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP De consument heeft het recht aan AC-Dierenartsenpraktijk mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van boete en zonder opgave van motief binnen de

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de verhuur van enkelvoudige telefoontoestellen.

Algemene voorwaarden voor de verhuur van enkelvoudige telefoontoestellen. voor de verhuur van enkelvoudige telefoontoestellen. Belgacom n.v. van publiek recht Koning Albert II-laan 27 B-1030 Brussel B.T.W. BE 0202.239.951 R.P.R. Brussel PCR 000-1710031-18 Versie 31 december

Nadere informatie

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER)

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) FARMAFlux Archimedesstraat 11 1000 Brussel KBO 0536.680.412 MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) Overeenkomst verwerker

Nadere informatie

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING p. 1 Tussen de ondergetekenden : OVEREENKOMST DIENSTVERLENING 1. De vennootschap / vereniging... (naam en rechtsvorm), met maatschappelijke zetel te... (plaats), met ondernemingsnummer... (nummer en RPR),

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS Artikel 1: Toepassingsgebied a. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de partijen om ervan af te wijken, zijn de algemene voorwaarden van Vadecas

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF-20150522-NL

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF-20150522-NL ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF--NL 1. Algemene informatie en aanvaarding 1.1. De site en mobiele applicatie en zijn uitgever De website http://www.checkatwork.be en zijn subdomeinen (hierna

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden van de Thalys websites, evenals van de mobiele Thalys applicatie

Algemene gebruiksvoorwaarden van de Thalys websites, evenals van de mobiele Thalys applicatie Algemene gebruiksvoorwaarden van de Thalys websites, evenals van de mobiele Thalys applicatie Aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden Definities Aansprakelijkheid van de Vennootschap met betrekking

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. Voice Master BVBA, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Burgemeester Kenisstraat 1, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw B. Thewissen, zaakvoerder. hiernagenoemd

Nadere informatie

elke cliënt van Theodoor Gilissen die wordt toegelaten tot het gebruik van Theodoor Insight en daartoe deze overeenkomst heeft gesloten;

elke cliënt van Theodoor Gilissen die wordt toegelaten tot het gebruik van Theodoor Insight en daartoe deze overeenkomst heeft gesloten; GEBRUIKERSOVEREENKOMST THEODOOR INSIGHT Artikel 1 Definities Cliënt elke cliënt van Theodoor Gilissen die wordt toegelaten tot het gebruik van Theodoor Insight en daartoe deze overeenkomst heeft gesloten;

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN EMPLOYEE PRIVILEGE PROGRAMME

INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN EMPLOYEE PRIVILEGE PROGRAMME Werknemer Bedrijfsgegevens INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN EMPLOYEE PRIVILEGE PROGRAMME BEDRIJFSNUMMER: 11550000 FIRMANAAM: BROEDERS VAN LIEFDE SFID: / FAX DIT BLAD SAMEN MET DE INGEVULDE DOCUMENTEN DOOR NAAR

Nadere informatie

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld.

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld. Algemene voorwaarden Definities Client: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Smits IT Solutions wordt gesloten. Website: Een of meerdere

Nadere informatie

1/ Wie zijn wij? 2/ Onze website

1/ Wie zijn wij? 2/ Onze website dejuristen IP and ICT Law Belliardstraat 2 B- 1000 Brussel Belgium Phone +32 (0) 2 540 20 66 Fax +32(0) 9 296 13 41 www.dejuristen.be contact@dejuristen.be DISCLAIMER Het gebruik van onze website gaat

Nadere informatie

ALGEMENE ABONNEMENTSVOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DE BEELDEN VAN NEERGELEGDE JAARREKENINGEN VIA HET INTERNET

ALGEMENE ABONNEMENTSVOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DE BEELDEN VAN NEERGELEGDE JAARREKENINGEN VIA HET INTERNET Departement Micro-economische informatie Dienst Balanscentrale de Berlaimontlaan 14-1000 Brussel - BELGIE tel. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: balanscentrale@nbb.be - website: www.nbb.be BTW BE

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Freemle Algemeen deel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden advertentieopdrachten Voka Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland.

Algemene voorwaarden advertentieopdrachten Voka Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden advertentieopdrachten Voka Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland. Hiernavolgende bepalingen beheersen de uitvoering van advertentieopdrachten bij Voka Kamer

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN Algemene Voorwaarden ALGEMEEN Door de website van te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt zonder beperking of voorbehoud. Indien een van de bepalingen van deze

Nadere informatie

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER)

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) FARMAFlux Archimedesstraat 11 1000 Brussel KBO 0536.680.412 MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) Tussen apotheker

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 1. Toepassingsgebied Deze Specifieke voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) het REI-platform. Door het gebruik van het REI-platform

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jortt BV

Algemene Voorwaarden Jortt BV Algemene Voorwaarden Jortt BV 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN www.wiedatejij.nl DE REGELS DIE U MOET KENNEN VOORALEER DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN

ALGEMENE VOORWAARDEN www.wiedatejij.nl DE REGELS DIE U MOET KENNEN VOORALEER DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN ALGEMENE VOORWAARDEN www.wiedatejij.nl DE REGELS DIE U MOET KENNEN VOORALEER DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze website en regelen de rechtsverhouding

Nadere informatie

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Stichting Erkenningsregeling Omgevingsrecht, gevestigd aan de Rijnhavenkade 8, 2404 HB te Alphen aan de Rijn, ingeschreven onder KvK-nummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER Gebruiksvoorwaarden Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en voorwaarden voor het gebruik van deze website DFT Modulco bvba (verder genoemd Modulco) kent het nodige belang toe aan de bescherming

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Artikel 1 Voorwerp Het voorwerp van deze algemene voorwaarden (hierna de Algemene Voorwaarden genoemd) is de interventiemodaliteiten voor en/of in naam van

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen 1 te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE 1. Algemeenheden Dit document dateert van 1 april 2010 en vervangt het vorige document houdende de werking en het reglement van de dienst Dynaphone. Het treedt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de vertaler en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van

Nadere informatie

Handelsagentuurovereenkomst

Handelsagentuurovereenkomst Handelsagentuurovereenkomst Tussen de ondergetekenden De vennootschap met maatschappelijke zetel te..., met ondernemingsnummer..., hierbij vertegenwoordigd door... in de functie van... ), hierna principaal

Nadere informatie

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER Ets VIELLEVOYE Division TOLFER ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GELDIG VANAF 1 januari 2016 1 Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle producten die door de Ets.

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen (1) te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PCCapon Algemene Voorwaarden (aka de 'kleine lettertjes') 1) Algemeen. 2) Duur en beëindiging. 3) Prijzen

Algemene voorwaarden. PCCapon Algemene Voorwaarden (aka de 'kleine lettertjes') 1) Algemeen. 2) Duur en beëindiging. 3) Prijzen Algemene voorwaarden PCCapon Algemene Voorwaarden (aka de 'kleine lettertjes') 1) Algemeen 2) Duur en beëindiging 3) Prijzen 4) Leverings-, betaal- en protesttermijnen 5) Levering van software 6) Registratie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

OVEREENKOMST. BVBA Advocaten Baelde, met zetel te Oudenburg, Brugsesteenweg 84, BE

OVEREENKOMST. BVBA Advocaten Baelde, met zetel te Oudenburg, Brugsesteenweg 84, BE OVEREENKOMST Tussen: BVBA Advocaten Baelde, met zetel te Oudenburg, Brugsesteenweg 84, BE 0478.172.782 Hierna genoemd: Advocaten Baelde En Naam: Adres: tel:.. / email:. Hierna genoemd: de cliënt Wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

- WEDSTRIJD ZONDER AANKOOPVERPLICHTING - WEDSTRIJDREGLEMENT FUNNY SANDWICH WIN EEN JAAR LANG GRATIS SANDWICHES

- WEDSTRIJD ZONDER AANKOOPVERPLICHTING - WEDSTRIJDREGLEMENT FUNNY SANDWICH WIN EEN JAAR LANG GRATIS SANDWICHES - WEDSTRIJD ZONDER AANKOOPVERPLICHTING - WEDSTRIJDREGLEMENT FUNNY SANDWICH WIN EEN JAAR LANG GRATIS SANDWICHES ARTIKEL 1: ALGEMEEN Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de wedstrijd Funny sandwich

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden (hierna verder te noemen de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op elk gebruik van de websites van AkkermansM: www.akkermansm.com

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De overeenkomst verbindt de Klant onder meer om:

ALGEMENE VOORWAARDEN. De overeenkomst verbindt de Klant onder meer om: Pixel Ambition streeft ernaar haar algemene voorwaarden zo duidelijk mogelijk te formuleren. Indien u toch vragen heeft over onze algemene voorwaarden, twijfel dan niet ons te contacteren via contact@pixelambition.be.

Nadere informatie

QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden

QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden Module 6 Webhosting De QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Hoofddorp onder nummer 34092244. 1. Toepasselijkheid 1.1 De QUBE

Nadere informatie

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. Algemene Voorwaarden 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer Luxdeco, handelsnaam toebehorende aan de bvba Maxideco. Brusselsesteenweg 389/102 2800 Mechelen BTW BE 476867836 Telefoon 0489/777712 Email

Nadere informatie

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Lees aandachtig deze overeenkomst ("de Overeenkomst"): - de Sectie 1: Algemene voorwaarden Beobank Online en Beobank Mobile is van toepassing op alle klanten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1

Algemene voorwaarden 1 Algemene voorwaarden 1 1 Versie augustus 2016. Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door de advocaten en medewerkers van het kantoor BVBA EQUATOR ADVOCATEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DATUM 1/07/2016

ALGEMENE VOORWAARDEN DATUM 1/07/2016 ALGEMENE VOORWAARDEN DATUM 1/07/2016 Artikel. 1. Een overeenkomst met U Talent komt tot stand onder deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: de Website: de website www.boekenzoekdienst.nl, die in stand wordt gehouden door Boekwinkeltjes

Nadere informatie

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u izi4u.com bestaat uit verscheidene websites en webpagina's die worden onderhouden door Electronic Gallery n.v. of door haar gelieerde bedrijven (zoals Ekivita) -

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Belgacom voor gebruik van de diensten voor gratis toegang tot het internet

Algemene Voorwaarden van Belgacom voor gebruik van de diensten voor gratis toegang tot het internet Algemene Voorwaarden van Belgacom voor gebruik van de diensten voor gratis toegang tot het internet Huidig contract legt de voorwaarden en modaliteiten van gebruik vast voor de diensten voor gratis toegang

Nadere informatie

Gebruikslicentie voor de applicatie WINBOOKS ON WEB

Gebruikslicentie voor de applicatie WINBOOKS ON WEB Gebruikslicentie voor de applicatie WINBOOKS ON WEB Tussen : De N.V. WINBOOKS met zetel gevestigd Fond Jean Pâques, 6C te 1348 Ottignies Louvain-la- Neuve, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0455.575.742

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden staan de rechten en plichten van diegene die gebruik maken van de MiessAgenda via de MiessAgendaApp ( applicatie ) of de website MiessAgenda.nl ( website

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden byflor Communications

Algemene Voorwaarden byflor Communications Algemene Voorwaarden byflor Communications 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de vertaler/schrijver en de opdrachtgever, met uitsluiting van

Nadere informatie

Disclaimer Informatie op deze website Functioneren van deze website Uitsluiten van aansprakelijkheid Intellectuele eigendomsrechten

Disclaimer Informatie op deze website Functioneren van deze website Uitsluiten van aansprakelijkheid Intellectuele eigendomsrechten Disclaimer Het gebruik maken van en toegang verschaffen tot deze site betekent dat u als gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze begrijpt en daarmee instemt. Informatie op deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden DW 24186 Vooraf DEWISPELAERE ADVOCATEN doet er alles aan om aan haar cliënten een optimale dienstverlening te verstrekken. Een vlotte interactie en samenwerking tussen advocaat en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, met inbegrip van iedere aanbieding, gesloten tussen (a) mevrouw Christine De Prekel, handeldrijvende onder

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank 1. Organisatie De wedstrijd Record Bank Mobile 2017 (hierna wedstrijd genoemd) wordt georganiseerd door Record Bank nv

Nadere informatie

Privacy & cookies policy

Privacy & cookies policy Privacy & cookies policy Artikel 1 Verwerking van gegevens 1.1. Door het aanmaken van een gebruikersaccount door de Klant op de website van Pelckmans uitgevers nv of de websites van haar onderliggende

Nadere informatie

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN WeetWatjemoetdoen Voltastraat 29-2 6902 PT Zevenaar KvK 60986913 www.weetwatjemoetdoen.nl Artikel 1. Definities De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van DroomCraft. Door het gebruik van onze diensten verklaar je

Nadere informatie

de bepalingen van de onderhavige Productvoorwaarden, prevaleren deze laatste.

de bepalingen van de onderhavige Productvoorwaarden, prevaleren deze laatste. Algemene voorwaarden webhosting 1. Toepasselijkheid 1.1 De Productvoorwaarden Website Hosting Diensten zijn, naast de bepalingen van de Algemene Voorwaarden van Buro Webdesign, van toepassing op alle Website

Nadere informatie

Handleiding sftp. External Classification 1

Handleiding sftp. External Classification 1 Handleiding sftp External Classification 1 1. Introductie sftp, waarover deze handleiding spreekt, is een secure file transfer systeem, ter beschikking gesteld door de Stichting Kankerregister aan haar

Nadere informatie

RESERVERING. Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren

RESERVERING. Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren RESERVERING Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren www.denorchidee.be feesten@denorchidee.be Datum Reservatie: Datum Feest: Doel feest Contactgegevens klant Naam en Voornaam

Nadere informatie