ANNICK. Personal & Finance VAN CAMPEN. De financiële nieuwsbrief van uw Independent Financial Advisor. donderdag 23 december INHOUD NIEUWSBRIEF.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ANNICK. Personal & Finance VAN CAMPEN. De financiële nieuwsbrief van uw Independent Financial Advisor. donderdag 23 december INHOUD NIEUWSBRIEF."

Transcriptie

1 ANNICK VAN CAMPEN Personal & Finance De financiële nieuwsbrief van uw Independent Financial Advisor donderdag 23 december INHOUD NIEUWSBRIEF Edito Uw geld in 2011 News Financiële oplossingen voor uw pensioen Klaar voor de Europese spaarrichtlijn? Investors corner Hoger rendement, kleiner risico Producten & diensten Hoe evalueert u uw vermogen? Edito Toen wij u hier vorig jaar onze beste nieuwjaarswensen aanboden, deden we dat met een zeker optimisme. De donkere jaren leken voorbij, de financieel-economische barometers kondigden beter weer aan, 2010 zou (langzaam maar zeker) de relance inluiden. Die nieuwe start is er niet helemaal uitgekomen. De staatsschuld van de meeste westerse landen met Griekenland voorop verhinderde dat het vertrouwen herstelde. Gelukkig liet de Europese Unie een sterke collectieve reactie optekenen. Anderzijds was de langdurige politieke stilstand in eigen land letterlijk een slechte zaak. Wat betekent dit alles voor uw geld? Wel, dat u ook nog in 2011 het best streeft naar een optimale spreiding. Met een op uw maat samengestelde mix van financiële producten vermijdt u risico s en optimaliseert u het rendement van uw geld. De verschillende technieken daarvoor lopen als een rode draad door deze nieuwsbrief. Feit is: geld groeit niet (meer) vanzelf. Als uw Personal Financial Advisor beschik ik over de expertise om uw financiële toekomst optimaal te plannen, mede op basis van mijn kennis van uw situatie en uw ambities. Veel leesgenot en alvast onze beste wensen voor een (financieel) gezond en voorspoedig Annick Van Campen 1

2 Uw geld in 2011 Spreid uw geld. Dat is ook voor 2011 het verstandigste financiële advies. Met een optimale, op uw persoonlijke situatie afgestemde mix van financiële producten maakt u het meest kans op een maximaal rendement. Meer dan 200 miljard euro. Zoveel geld stond er in 2010 op alle Belgische spaarboekjes samen. Die populariteit van het spaarboekje wekt wat verwondering, want nooit eerder bracht een spaarrekening zo weinig op. Met de huidige inflatie stijgen de prijzen van de consumptiegoederen zelfs sneller dan de opbrengst van de gemiddelde spaarrekening. Omgerekend in koopkracht, vermindert het geld op uw spaarboekje dus eigenlijk in waarde. Uw geld of alvast een deel van uw geld verdient beter dan te verschrompelen op een spaarboekje. Bovendien bestaan er wel degelijk aantrekkelijke én veilige alternatieven. De geduldige spaarder wordt beloond Spaarders die hun geld een tijdje kunnen missen, kunnen kiezen voor een termijnrekening. Op de vervaldag krijgt u uw geld terug, vermeerderd met de interesten. Het rendement van een termijnrekening hangt af van de looptijd. Termijnspaarders die mikken op een relevant rendement, opteren het best voor een looptijd van meerdere jaren. Kasbons lijken sterk op termijnrekeningen, ook qua rendement. In vergelijking met termijnrekeningen kunt u kasbons meestal wel vlotter aan een andere persoon overdragen (cfr. successieplanning). De staatsbon boette de laatste tijd in aan rendement en aan bijval. Dit jaar daalden ook de obligatiekoersen. Overheidsobligaties werden vroeger als veilig beschouwd, maar tegenwoordig durven veel spaarders er niet meer op te wedden dat staten gegarandeerd vrij van faillissement zijn. Het verschijnsel bankroet wordt uiteraard nog altijd meer geassocieerd met bedrijven. Vandaar dat bedrijfsobligaties een hoger risico, maar ook een hoger rendement inhouden. De mooie score van Tak 21 Zelfs rekening houdend met de instapkosten en de taks op levensverzekeringen, vertonen Tak 21-producten over het algemeen een sterker rendement dan een spaarrekening, zeker als u met een looptijd van meer dan acht jaar ook de roerende voorheffing ontloopt. Tak 21-producten zijn vooral interessant als langetermijnbelegging. Ze bieden een gewaarborgde minimumrente met daarbovenop een winstparticipatie die afhangt van de prestaties van de beurzen. Die beurzen presteren tegenwoordig wisselvallig. Niettemin mogen verstandige en voorzichtige beleggers zich opnieuw verheugen op het vooruitzicht van een stevige return. Het belangrijkste advies is en blijft: combineer verscheidene formules en zorg voor een optimale spreiding van uw kapitaal. Met een mooie mix van financiële producten maakt u het meest kans op een hoog rendement. Als uw Personal Financial Advisor begeleid ik u graag bij deze financiële keuzes. 2

3 News Financiële oplossingen voor uw pensioen. U gaat met pensioen. Het is tijd om van het leven te genieten. Maar hebt u ook het nodige geld om van het leven te genieten? Hoe kunt u daar zelf voor zorgen? Het is zover! Na een rijk gevulde loopbaan is het tijd om tot rust te komen en om volop te genieten van uw welverdiende pensioen! Maar eens u overgaat van een beroeps- of zelfstandig inkomen naar een pensioeninkomen, zal dit maandelijkse inkomen niet volstaan om uw gewenste uitgavenpatroon op peil te houden. U zult met andere woorden als aanvulling op het wettelijk pensioeninkomen, uw opgebouwde kapitaal moeten aanspreken. Het komt er dus ook op aan in uw opbouwfase dat kapitaal zo optimaal mogelijk te laten renderen. Vergeet ook niet dat u overgaat in de genietfase van uw leven en dat u extra tijd hebt om te besteden aan hobby s, reizen, familie, vrienden,... kortom wat u gewoon graag doet. Maar dat kost natuurlijk ook heel wat geld! Levenslang voldoende geld In een periode van extreem lage rentevoeten, zowel op korte als op lange termijn, wordt het enerzijds bijzonder moeilijk om te rentenieren met een veilig product, type Tak 21 of bankproducten. Uw kapitaal mag dan wel beschermd zijn, uw inkomen zal eerder aan de lage kant zijn. Anderzijds biedt rentenieren via een Tak 23 of bankfondsen zonder rendementsgarantie geen antwoord op lange termijn. Het kapitaal kan immers sneller dan verwacht uitgeput raken ingeval van dalende markten zonder te vergeten dat wij steeds langer leven. Hebt u vooral nood aan een voldoende groot en levenslang inkomen in aanvulling van een ontoereikend wettelijk pensioeninkomen, dan kunt u nu een innovatieve oplossing gebruiken die een levenslang gewaarborgd inkomen combineert met een Tak 23-belegging volgens uw beleggingsprofiel (eerder defensief of neutraal). Het inkomen dat uit deze belegging voortvloeit, is afhankelijk van uw leeftijd op het moment dat u het inkomen wenst. Zo ontvangt een 65-jarige (de normale pensioenleeftijd) gewoonlijk een levenslang inkomen van 4,25 % op jaarbasis van zijn nettokapitaal. Hoe later u de inkomensfase laat starten, hoe hoger dit percentage wordt. Op 70-jarige leeftijd bv. bedraagt het levenslange inkomen gewoonlijk 4,75% per jaar. En men kan zelfs genieten van een bescherming bij overlijden ingeval van dalende financiële markten. Uw IFA-adviseur heeft de nodige expertise in huis om u zowel bij de opbouw van uw vermogen als bij het levenslang genieten optimaal te adviseren. Uw eigen individuele pensioendossier online opvragen? Dit kan via de website van de Rijksdienst voor Pensioenen aan de hand van uw token van Tax on Web of via een kaartlezer elektronische identiteitskaart met bijbehorende pincode. Op deze wijze krijgt u een zicht op uw toekomstige pensioen. 3

4 News Klaar voor de Europese spaarrichtlijn? De hervorming van de spaarrichtlijn: pogingen om het voorstel te laten goedkeuren in een context die volop verandert. Een van de dossiers die het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie moet behandelen, is de goedkeuring van het richtlijnvoorstel betreffende de belastingheffing op spaargelden. Deze tekst vormt een van de vijf pijlers van het fiscaal pakket en vereist, bij voorkeur vóór 31 december 2010, unanimiteit binnen de Raad van de Europese Unie, om vanaf 1 januari 2013 over te schakelen op een algemeen systeem van informatie-uitwisseling tussen de lidstaten over de inkomsten uit spaargelden die door een lidstaat worden overgemaakt aan een begunstigde, een fysiek persoon die woonachtig is in een andere lidstaat. Volgens de recentste versie van de tekst wordt er voorgesteld om de uitwisseling van informatie uit te breiden tot de inkomsten uit na 1 juli 2010 afgesloten verzekeringscontracten met een rendement van meer dan 40 % van de inkomsten uit schuldvorderingen en dergelijke (van meer dan 25 % vanaf 1 december van het volgende jaar). Hoewel de kwestie van de grootvaderclausules nog niet aan de orde is geweest, lijkt het erop dat sommige delegaties van de lidstaten zullen trachten te vermijden dat het voorstel met terugwerkende kracht in werking treedt. De noodzaak van een goede opvolging De goedkeuring van dit voorstel zal in ieder geval een grote stap voorwaarts betekenen in de strijd tegen de fiscale fraude. Deze maatregel dient gezien te worden in het licht van andere recent in België getroffen schikkingen, zoals de wet op de afschaffing van effecten aan toonder, die uiterlijk eind 2013 verplicht omgezet moeten zijn, en de geruchten over een verstrenging van de voorwaarden van toepassing van de wetgeving betreffende de fiscale regularisatie voor de betrokken belastingplichtigen. Dit laatste punt zal zo spoedig mogelijk onderzocht worden door onze nieuwe regering. Deze nieuwe ontwikkelingen zouden van zeer groot belang kunnen zijn voor de belastingplichtige en maken een goede opvolging noodzakelijk om in alle veiligheid een vermogensplanning op te stellen. Aarzel niet om uw IFA hierover te raadplegen. 4

5 Investors corner Verhoog het rendement,beperk het risico. Hoe kunt u het rendement van uw beleggingsportefeuille in alle veiligheid optimaliseren zonder onnodige risico s te lopen? Door open aandelenfondsen te combineren met producten met kapitaalsgarantie. De risicoappetijt bij de beleggers ligt tegenwoordig nog altijd bijzonder laag. Vandaar dat er vooral voor veilige havens wordt gekozen. Dit verklaart ondanks de historisch lage rente het overweldigende succes van klassieke spaarproducten zoals de spaarrekening. Nochtans luidt onze boodschap onveranderd: diversifieer in functie van uw beleggingsprofiel naar looptijden en type activa (aandelen, obligaties, cash) om zo het totale rendement van uw portefeuille te optimaliseren. Bescherm uw winst, beperk uw verlies Om vandaag extra rendement te genereren, moet u bereid zijn wat meer risico te nemen maar u kunt er veiligheden aan koppelen. Open fondsen bieden geen kapitaalsbescherming maar wel een potentieel hoger rendement. Het neerwaartse risico op de aandelenmarkten is vandaag wellicht kleiner dan het opwaartse potentieel, zelfs al zit men momenteel in een trendloze markt en blijft de volatiliteit vrij hoog, terwijl de rente wellicht voor een lange periode zeer laag zal blijven. Laten we de zaken nu eventjes anders bekijken. U kunt in optimale veiligheid een hoger rendement bereiken wanneer u bij uw belegging in zuivere aandelenfondsen (= hogere potentiële return) automatisch winst neemt (capital gain) bij een significante stijging van de waarde (bv. 20 %) en u deze winst automatisch overzet naar gemengde fondsen die minder volatiel zijn (= beschermen). De oorspronkelijke startbelegging in aandelenfondsen blijft behouden, en hierbij ook het hoger potentieel rendement, terwijl het neerwaartse risico permanent kan worden afgedekt door een automatische stop loss (= verlies beperken) te voorzien. Zodra de benedendrempel wordt doorbroken wordt er automatisch uit de aandelenfondsen gestapt om uw kapitaal te beveiligen. Naderhand kan er, bij een duurzame herneming en in samenspraak met uw financieel adviseur, opnieuw worden ingestapt (al of niet gespreid om het markttimingrisico te nivelleren) in dezelfde of in andere fondsen. Met de combinatie van beide opties (capital gain + stop loss) bent u verzekerd dat uw winst wordt veiliggesteld terwijl uw verlies beperkt wordt. Dit alles samen biedt u de nodige gemoedsrust over uw beleggingen. Combineer gewaarborgd met potentieel hoger rendement Wat te doen als u toch een kapitaalsbescherming wenst te behouden? Door een Tak 21-belegging, met kapitaalsgarantie en gewaarborgd rendement (+ eventuele winstdeelname) te combineren met Tak 23, met bescherming via de stop loss, kunt u toch voor een groot deel een hoger potentieel rendement nastreven zonder daarbij de kapitaalsbescherming in gevaar te brengen. Stel dat u bv. in totaal netto* wenst te beleggen op bv. 8 jaar** verdeeld over Tak 21 en Tak 23: investeren we in Tak 21 (gewaarborgde rente bv. 2,25 %) en de overige in Tak 23 met een stop loss op 20 %. Na 8 jaar groeit de Tak 21** aan tot minstens De Tak 23-fondsen groeien bij een geraamde jaarlijkse return van 6 % tot In totaal bereikt men voor Tak 21 en Tak 23 samen , wat overeenstemt met een netto jaarlijks rendement van ruim 4,06 %! Bij een Tak 23-return van 8 % en 10 % wordt dit respectievelijk 5,11 % en 6,23 %. Zo n spreiding over Tak 21 en Tak 23 kan dus zeer lonend zijn. Optimaal behoud kapitaalsbescherming Maar hoe zit het dan met de kapitaalsbescherming? Wel, die dient u beslist niet op te geven. Stel u voor dat ondanks alles de stop loss wordt uitgevoerd als de benedendrempel van wordt doorbroken (in dit vb. ingesteld op 20 % van 4.500). De Tak 23- fondsen worden dan volledig verkocht tegen een ongekende inventariswaarde waardoor het mogelijke verlies tot +/- 20 % beperkt kan worden op het Tak 23- gedeelte. In dit geval bent u na de 8 jaar toch nog zeker van minstens (excl. winstdeelname) voortvloeiend uit het Tak 21-gedeelte + ongeveer 3.600*** uit het Tak 23-gedeelte = +/ van uw netto-investering bij start. Uiteraard behoudt u steeds de mogelijkheid om naderhand (na uitvoering stop loss) opnieuw in te stappen in fondsen of te opteren om over te stappen naar Tak 21. Conclusie Door te kiezen voor een Tak 23-belegging met opties al of niet in combinatie met een veilige Tak 21-belegging, kunt u in alle veiligheid het potentiële rendement van uw totale beleggingen fors opkrikken, iets wat niet te versmaden is in een omgeving van een lage korte- en langetermijnrente en dit terwijl uw geld steeds beschikbaar blijft. * Na aftrek 1,1 % premietaks en instapkosten. ** Tak 21-contracten met een looptijd >8 jaar zijn na >8 jaar niet meer onderworpen aan 15 % roerende voorheffing. Het is dus bijzonder nuttig om voor een duurtijd van meer dan acht jaar te onderschrijven. *** Mogelijk verlies kan meer of minder dan 20 % bedragen doordat de verkoopwaarde nooit exact zal zijn. 5

6 Producten & Diensten Hoe evalueert u uw vermogen? De eerste fase van elke financiële planning is het maken van een inventaris van uw vermogen. Hoe doet u dat? Voor een correcte evaluatie van uw financiële situatie moet u een balans opmaken van uw huidige activa en passiva. In de tabel hieronder ziet u een voorbeeld van een vermogensbalans. In de categorie vastgoed dient u een onderscheid te maken tussen de gezinswoning, die vaak dient als bescherming van het vermogen, en het privévastgoed (tweede woning), zoals een onroerend goed dat verworven is na een investering (huur). De pensioenprovisies zijn heel belangrijk, zowel wat betreft het bedrag van de huidige mathematische reserves (verworven spaartegoed) voor de genoemde balans, als voor de visualisatie van het globale financiële resultaat bij het bereiken van de pensioenleeftijd. Bij de roerende activa worden twee grote groepen onderscheiden: de liquiditeiten en de portefeuille van roerende waarden. De liquiditeiten worden behouden om in te spelen op onvoorziene omstandigheden of beleggingskansen. De beleggingsportefeuille bestaat uit diverse elementen (aandelen, obligaties, fondsen, Tak 21, Tak 23,...). De uitstaande schulden met betrekking tot elk element van de activa moeten op het passief van de vermogensbalans komen. Als u de uitstaande schulden aftrekt van uw activa krijgt u uw nettovermogen. Vervolgens moet de structuur van uw vermogen worden geanalyseerd. Als IFAadviseur kan ik u helpen bij het opstellen van uw vermogensbalans. Resultatenbalans van het gezinsvermogen 6