Onderwijsabonnement. Dienstbeschrijving. Ximon.nl. Versie 2012 Datum vrijdag 10 februari Ximon.nl

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijsabonnement. Dienstbeschrijving. Ximon.nl. Versie 2012 Datum vrijdag 10 februari 2012. Ximon.nl"

Transcriptie

1 Dienstbeschrijving Onderwijsabonnement Ximon.nl Versie 2012 Datum vrijdag 10 februari 2012 Ximon.nl Filmotech Nederland B.V. Barentszplein 4-B (nieuw adres) 1013 NJ Amsterdam Telefoon

2 Voordelen van een abonnement voor onderwijsinstellingen: onbeperkt toegang tot een grote catalogus aan Nederlandse korte en lange films, documentaires en tv-drama. er behoeft niet afgerekend te worden op het moment dat een docent een film in klassikaal verband wil bekijken. de docent kan op het laatste moment beslissen welke film uit de catalogus van Ximon het meest geschikt is voor de les of het college. er behoeft geen video-apparatuur te worden aangesloten: de films van Ximon spelen zonder problemen op elke computer of digitaal schoolbord met een internetaansluiting. onder het abonnement voor onderwijsinstellingen kan een onbeperkt aantal films worden gekeken: het tegoed is nooit onverwacht op. de financiële administratie van de onderwijsinstelling rekent het abonnement éénmaal per maand gemakkelijk met Ximon af. de onderwijsinstelling weet precies wat de jaarlijkse kosten zijn: er worden geen kosten achteraf in rekening gebracht indien er meer films binnen de onderwijsinstelling worden bekeken dan was verwacht of begroot. alle rechten en afdrachten zijn door Ximon.nl geregeld met rechthebbenden en collectieve incasso-organisaties. De onderwijsinstelling behoeft niets zelf te administreren of achteraf additioneel af te dragen. Lees meer over het onderwijsabonnement in deze productbeschrijving Pagina 2 van 13

3 Wijzigingen beschrijving: Datum Versie Opmerkingen 7 juni Eerste versie document 3 aug Aanpassing abonnementsvoorwaarden: onderwijsabonnement wordt nu per maand afgenomen en per maand afgerekend. Het kan per maand worden opgezegd. De laatste versie van dit document is beschikbaar via: info.ximon.nl/onderwijs Meer informatie: Voor vragen over het abonnement voor onderwijsinstellingen kan contact worden opgenomen met of telefonisch via Pagina 3 van 13

4 Inhoud 1 Samenvatting Algemeen Doelgroep Toegestaan gebruik (en beperkingen) Beschikbare catalogus voor het onderwijs: Nederlandse werken Afdrachten en rechthebbenden BRIN nummer Afsluiten onderwijsabonnement Registreren en bestellen Verificatie BRIN-nummer Tarieven Betaling en voorwaarden Betalen en factuur Looptijd en opzeggen abonnement Meerdere gebruikersaccounts Overig Technisch eisen (internettoegang, computers) Klantenservice en support Fair-use policy Service levels Algemene voorwaarden onderwijsdiensten Meer informatie Pagina 4 van 13

5 1 Samenvatting Achtergrond Ximon is een platform dat is opgericht door het EYE Film Instituut Nederland, het Instituut voor Beeld en Geluid en de Nederlandse Vereniging van Speelfilm Producenten (NVS). Met Ximon.nl willen deze oprichters ontsluiting en gebruik van Nederlands film- en TV-materiaal zoveel mogelijk bevorderen. Naast het ter beschikking stellen van werken aan consumenten wil Ximon.nl tevens onderwijsinstellingen de mogelijkheid beiden om gebruik te maken van het beeldmateriaal uit haar catalogus. Met onderhavig onderwijsabonnement biedt Ximon.nl aan onderwijsinstellingen een gemakkelijk te gebruiken dienst tegen een redelijke prijs. Doelgroep en gebruik Deze dienst is beschikbaar voor alle basisscholen, instellingen voor voortgezet onderwijs, hoge scholen en universiteiten, dat wil zeggen alle onderwijsinstellingen met een basis registratie -nummer bij het Ministerie van OCW (het zogenaamde BRIN-nummer). De dienst van Ximon.nl kan door onderwijsinstellingen worden gebruikt indien voorts aan de volgende criteria is voldaan: a) het beeldmateriaal wordt vertoond in een ruimte binnen de onderwijsinstelling, en: b) het vertonen van het beeldmateriaal maakt onderdeel uit van een onderwijsprogramma van de onderwijsinstelling. Hiermee conformeert Ximon.nl aan de eisen van artikel 12 lid 5 van de Auteurswet. Ander gebruik door de onderwijsinstelling, bijvoorbeeld voor recreatie of vermaak, valt niet onder de dienst van Ximon.nl. Onbeperkt toegang tot catalogus Met een onderwijsabonnement krijgt de onderwijsinstelling onbeperkt toegang tot Nederlandse speelfilms, documentaires en TV-drama. Het tegoed is nooit onverwacht op. Daarnaast kan de docent op het laatste moment beslissen welke film uit de catalogus van Ximon het meest geschikt is voor de les of college, door simpel in de online catalogus van Ximon.nl te zoeken. Met één klik kan de video vervolgens worden bekeken. Abonneren en betaling Er behoeft niet afgerekend te worden op het moment dat een docent een film in klassikaal verband wil bekijken. De financiële administratie van de onderwijsinstelling rekent het abonnement éénmaal per maand gemakkelijk met Ximon af. De onderwijsinstelling weet precies wat de jaarlijkse kosten zijn: er worden geen kosten achteraf in rekening gebracht indien er meer films binnen de onderwijsinstelling worden bekeken dan was verwacht of begroot (fair-use policy is van toepassing). Gemakkelijk Anders dan het afsluiten van het abonnement zijn er verder geen administratieve handelingen nodig: welke films er worden gekeken behoeft niet door de onderwijsinstellingen te worden bijgehouden. Er behoeven geen DVD-schijfjes meer besteld te worden: met één klik kunnen video s gemakkelijk in de klas worden bekeken. Tenslotte, speciale video-apparatuur behoeft niet meer in de klas te worden geïnstalleerd: de films van Ximon spelen zonder problemen op elke computer of digitaal schoolbord met een internetaansluiting. Nu een onderwijsabonnement afnemen? Ga naar Pagina 5 van 13

6 2 Algemeen 2.1 Doelgroep Het onderwijsabonnement van Ximon.nl is exclusief bedoeld voor onderwijsinstellingen die regelmatig met leerlingen of studenten beeldmateriaal willen bekijken als onderdeel van het lesprogramma. Onderwijsinstellingen die éénmalig of af en toe gebruik willen maken van het video-on-demand platform van Ximon.nl kunnen geheel rechtmatig gebruik maken van de consumentendienstverlening van Ximon. Indien vaak gebruik wordt gemaakt van de diensten van Ximon is het makkelijker en voordeliger om een abonnement voor onderwijsinstellingen af te sluiten met Ximon. Zo n abonnement staat onbeperkt gebruik toe van de website en wordt éénmaal centraal afgerekend: gemakkelijk voor zowel docent als de financiële administratie van de onderwijsinstelling. 2.2 Toegestaan gebruik (en beperkingen) Om op legale wijze gebruik te maken van het onderwijsabonnement van Ximon.nl dient het elk gebruik door de onderwijsinstelling aan de volgende criteria te voldoen: a) het beeldmateriaal wordt vertoond in een ruimte binnen de onderwijsinstelling; b) het vertonen van het beeldmateriaal maakt onderdeel uit van een onderwijsprogramma van de onderwijsinstelling. Deze eisen aan het soort gebruik brengen derhalve tevens beperkingen met zich. De dienstverlening van Ximon.nl kan vooralsnog niet worden gebruikt voor vermaak of recreatieve activiteiten binnen de school. Een vertoning voor alle leerlingen op een vrijdagmiddag die geen onderdeel uitmaakt van het onderwijsprogramma is onder het onderwijsabonnement niet toegestaan. Overigens is Ximon.nl bezig om de rechten voor dergelijke recreatieve vertoningen met rechthebbenden te regelen. Zodra het zover is zal Ximon de afnemers van de onderwijsdienst op de hoogte stellen. 2.3 Beschikbare catalogus voor het onderwijs: Nederlandse werken De catalogus van Ximon.nl bestaat uit speelfilms, documentaires en TV-drama. De catalogus beslaat met name Nederlands werk maar bevat ook een grote hoeveelheid buitenlandse films en documentaires. Onder het onderwijsabonnement zijn alle Nederlandse speelfilms, documentaires en TV-drama onbeperkt te bekijken. De buitenlandse werken binnen de catalogus van Ximon.nl vallen nog niet onder het onderwijsabonnement. Ximon.nl is in onderhandeling met de rechthebbenden van buitenlands materiaal om te zorgen dat dit gedeelte van de catalogus tevens binnen het onderwijsabonnement zal vallen. Afnemers van het onderwijsabonnement worden op de hoogte gehouden indien het zover is. 2.4 Afdrachten en rechthebbenden Ximon is een platform dat mede is opgericht door de producenten en makers van speelfilms en TV-drama. Ximon draagt een aanzienlijk gedeelte van haar inkomsten af aan de rechthebbenden (65%) en de betrokken collectieve beheersorganisaties, zoals BUMA-STEMRA, VEVAM, SEKAM, LIRA en NORMA (10%). Om deze reden is het voor Ximon van groot belang dat rechten en afdrachten rond haar dienstverlening goed en transparant zijn geregeld. Ximon staat er voor in dat de onderwijsinstelling geen enkele additionele betaling meer behoeft te doen aan rechthebbenden of beheersorganisaties. 2.5 BRIN nummer Om na te gaan of de gebruiker van een onderwijsabonnement een onderwijsinstelling is, vraagt Ximon bij de aanmelding om een zogenaamd BRIN-nummer. BRIN staat voor Basisregistratie Instellingen, een registratie van de Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Cultuur, Onderwijs en Wetenschap. Op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs kunnen BRIN-nummers worden opgezocht als die niet bekend zijn: link. Zie voetnoot voor de volledige URL 1. 3 Afsluiten onderwijsabonnement 1 Pagina 6 van 13

7 3.1 Registreren en bestellen Het afsluiten en betalen van het abonnement voor onderwijsinstellingen kan alleen via de website van Ximon.nl. Om een onderwijsabonnement af te nemen dienen de volgende stappen te worden gevolgd: i. Registreren. Ga naar de website van Ximon.nl en registreer als gewone gebruiker (www.ximon.nl). Klik daartoe op registreren, rechts bovenin de webpagina. Hoewel het abonnement op naam van de onderwijsinstelling staat, dient bij de registratie de naam van contactpersoon bij de onderwijsinstelling te worden opgegeven. De contactpersoon kan zijn iemand van de financiële afdeling van de onderwijsinstelling of een technische medewerker, belast met het realiseren van videopresentaties in klaslokalen; Figuur: registratiescherm Ximon.nl ii. iii. Bevestigen. Na registratie ontvangt de onderwijsinstelling op het adres dat bij registratie is opgegeven een verzoek om de registratie bij Ximon.nl te bevestigen. Volg de instructies uit deze op om de registratie te bevestigen. Na bevestiging is de gebruikersaccount aangemaakt. Inloggen. Deze (standaard) gebruikersaccount dient vervolgens aangepast te worden om er een account van te maken geschikt voor het onderwijsabonnement. Dit gebeurt door de gebruikersgegevens die horen bij de account aan te vullen. Ga daarvoor naar en klik inloggen (rechtsboven op de webpagina) door de gebruikersnaam en het wachtwoord in te vullen: Figuur: inloggen als gebruiker Pagina 7 van 13

8 Nadat is ingelogd is de gebruikersnaam rechts-bovenin de webpagina te zien. Controleer of dit het geval is. iv. Gebruikersgegevens wijzigen. Ga naar het gedeelte waar de gegevens van de gebruiker kunnen worden aangepast door recht-bovenin de pagina op MyXimon te klikken. Binnen de MyXimon klik op de tab Persoonlijke Details. U komt nu in het gedeelte waar de gegevens behorende bij de gebruikersaccount kunnen worden gewijzigd (klik op bewerk om de velden te wijzigen); Figuur: wijzigen gegevens gebruikersaccount Pagina 8 van 13

9 v. BRIN-nummer toevoegen aan account. Vul nu de gegevens van de gebruikersaccount aan met minimaal de volgende informatie (vier velden): 1- postcode: dit is de postcode van het (hoofd)vestigingsadres van de onderwijsinstelling (dus niet het postadres); 2- telefoonnummer: dit is het doorkiesnummer van de contactpersoon bij de onderwijsinstelling, dezelfde persoon die als contactpersoon met voor- en achternaam is geregistreerd; 3- zakelijke gegevens: naam onderwijsinstelling. 4- zakelijke gegevens: BRIN-nummer. Vul hier het BRIN-nummer van de hoofdvestiging van de onderwijsinstelling. Tenslotte, indien de voor- en achternaam van de contactpersoon nog niet zijn ingevuld of niet juist zijn, vul deze dan in of wijzig deze. vi. Afsluiten onderwijsabonnement. Ga naar en kies voor het onderwijsabonnement dat hoort bij de grootte van uw onderwijsinstelling. Met credit card of ideal kan de gekozen versie van het abonnement meteen online worden afgerekend; Abonnement meteen beschikbaar Na het afsluiten en afrekenen van het onderwijsabonnement kan meteen gebruik worden gemaakt van de dienstverlening voor onderwijsinstellingen. Over de tarieven en betaling van het onderwijsabonnement is meer te vinden in de parafen hieronder. 3.2 Verificatie BRIN-nummer Het onderwijsabonnement is uitdrukkelijk voorbehouden aan onderwijsinstellingen. Het onderwijsabonnement staat niet open voor zakelijke gebruikers, bibliotheken, bioscoopexploitanten of consumenten. Ximon.nl controleert of de afnemers van het onderwijsabonnement inderdaad onderwijsinstellingen zijn. Daartoe zal Ximon.nl regelmatig steekproefsgewijs nagaan of het opgegeven BRIN-nummer hoort bij de gebruiker die het betreffende onderwijsabonnement afneemt. Gebruik door niet-onderwijsinstellingen van het onderwijsabonnement is wettelijk niet toegestaan want in strijd met de bepalingen van de Auteurswet. Indien het BRIN-nummer niet binnen één maand na het afsluiten van het onderwijsabonnement is ingevuld bij de gegevens van de gebruikersaccount, behoudt Ximon.nl zich het recht voor om zonder nadere aankondiging de account op non-actief te stellen. 4 Tarieven Het tarief voor het onderwijsabonnement verschilt naar gelang de grootte van de onderwijsinstelling: naarmate de instelling minder leerlingen of studenten heeft, neemt het tarief af. De tarieven voor de abonnementen voor onderwijsinstelling zijn weergegeven in de tabel hieronder. Pagina 9 van 13

10 Tarieven onderwijsabonnement Ximon.nl (versie: ) Grootte onderwijsinstelling: Tarief per maand: Aantal accounts: Tot 500 leerlingen/studenten en het primair onderwijs Euro 45,-- Eén account 2 Tot 1000 leerlingen/studenten Euro 80,-- Meerdere accounts (op aanvraag) Tot 2500 leerlingen/studenten Euro 190,-- Meerdere accounts (op aanvraag) Meer dan 2500 leerlingen/studenten Neem contact op Meerdere accounts Bovenstaande tarieven komen voor een gemiddelde onderwijsinstelling neer op een prijs per leerling per jaar van tussen de 0.12 tot 0.15 (twaalf à vijftien eurocent), gebaseerd op 6 views per jaar. Een abonnement voor onderwijsinstellingen wordt afgesloten voor een periode van steeds één maand. Opzegging is via de website van ximon.nl steeds gemakkelijk mogelijk (zie hieronder). 5 Betaling en voorwaarden 5.1 Betalen en factuur Het betalen van het abonnement voor onderwijsinstellingen kan alleen via de website van Ximon.nl. De meest gebruikte betalingsmethode bij Ximon is ideal, de online-betalingsmethode van de Nederlandse banken. Betaling kan tevens met credit card. Betaling geschiedt de eerste keer via ideal (bij het afsluiten van het abonnement) en daarna via automatische incasso (voor de maanden daarna). Betaling voor de eerste keer en voor de maanden daarna kan tevens via credit card. Factuur Na betaling wordt aan het adres dat hoort bij de gebruikersaccount een bevestiging gestuurd van het afsluiten van het onderwijsabonnement. Deze mail fungeert als factuur voor de onderwijsinstelling. Ximon.nl verstuurt geen facturen per post. 5.2 Looptijd en opzeggen abonnement Het onderwijsabonnement loopt voor onbepaalde tijd maar kan iedere maand gemakkelijk online worden stopgezet. Er is geen minimale abonnementsperiode. Wanneer de onderwijsinstelling het abonnement opzegt, worden er vanaf dat moment geen automatische afschrijvingen meer gedaan voor het opgezegde abonnement. Dat geldt voor automatische bankincasso en voor credit cards. Uiteraard kan de onderwijsinstelling gewoon van het abonnement gebruik blijven maken gedurende de resterende abonnementsperiode Binnen het persoonlijke gedeelte van de website, MyXimon, kan de gebruiker aangeven dat het onderwijsabonnement niet meer dient te worden voortgezet. Binnen de MyXimon klik op de tab Tegoed. U komt nu in het gedeelte waar het onderwijsabonnement kan worden opgezegd. Ga naar de onderzijde van de tabel die zichtbaar is op de pagina met de kop Abonnementen. Hier ziet u het onderwijsabonnement dat is afgesloten en de resterende looptijd van het abonnement. Volg de instructies in de tabel om te zorgen dat het abonnement niet wordt voortgezet:dat is met een paar muisklikken geregeld. Uiteraard kan het onderwijsabonnement na het opzeggen zonder belemmering worden gebruikt in de resterende abonnementsperiode. Een bevestiging van de opzegging wordt per toegezonden. 2 Eén account wil zeggen dat slechts met één account kan worden ingelogd en dat dus ook maar één video tegelijkertijd kan worden bekeken. Met meerdere accounts kunnen verschillende docenten tegelijkertijd verschillende video s bekijken. Zie over dit onderwerp sectie 6 van deze dienstbeschrijving. Pagina 10 van 13

11 6 Meerdere gebruikersaccounts Een onderwijsabonnement geeft een onderwijsinstelling in beginsel het recht om via één gebruikersaccount beeldmateriaal via het platform Ximon.nl te bekijken. Dat betekent dat niet meer dan één docent tegelijkertijd met het onderwijsabonnement beeldmateriaal kan bekijken. Onderwijsinstellingen met meer dan 500 leerlingen of studenten kunnen additionele gebruikersaccounts aanvragen. Met deze additionele gebruikersaccounts kunnen meerdere docenten, tegelijkertijd, beeldmateriaal bekijken via Ximon.nl. Deze extra accounts kunnen door de contactpersoon van de onderwijsinstelling (dat wil zeggen de persoon onder wiens naam het onderwijsabonnement is afgesloten) worden aangevraagd via het adres: De contactpersoon dient daarbij gebruik te maken van het adres dat hoort bij de gebruikersaccount waarop het onderwijsabonnement is afgesloten, om oneigenlijk gebruik en fraude te voorkomen. In de met de aanvraag voor additionele accounts dient het volgende te zijn opgenomen: 1. Naam onderwijsinstelling, naam contactpersoon en telefoonnummer contactpersoon; 2. Gegevens van de gebruikersaccounts die gekoppeld dienen te worden aan het onderwijsabonnement van de betreffende instelling (dat wil zeggen: adres en gebruikersnaam; het wachtwoord niet toesturen). LET OP: Ximon.nl kan niet zelf nieuwe gebruikersaccounts aanmaken op haar platform: deze dienen door de betreffende gebruiker (zelf) te worden aangemaakt via de website van Ximon.nl en dienen vervolgens bevestigd te worden via het tijdens de registratie opgegeven adres. Ximon kan alleen bestaande gebruikersaccounts koppelen aan het onderwijsabonnement; 3. Binnen drie werkdagen bevestigt Ximon.nl de koppeling van de opgegeven gebruikersaccounts aan het abonnement van de onderwijsinstelling. Deze accounts kunnen vanaf dat moment op dezelfde wijze gebruik maken als de account waarop het onderwijsabonnement is afgesloten; Maximaal worden er tien (10) additionele accounts aangemaakt per onderwijsinstelling. 7 Overig 7.1 Technisch eisen (internettoegang, computers) Voor de eisen die aan de systemen en internettoegang van de onderwijsinstelling worden gesteld door de dienstverlening van Ximon.nl, wordt verwezen naar de relevante secties in op de website van Ximon. Er is geen verschil tussen de systeem- en internetvereisten tussen enerzijds consumenten en anderzijds onderwijsinstellingen. Voor meer informatie: Systeemeisen: Veel gestelde vragen (FAQ): Klantenservice en support Antwoorden op de meest gestelde vragen met betrekking tot de generieke dienstverlening door Ximon.nl kunnen worden gevonden op: Specifieke vragen over het onderwijsabonnement Onderwijsinstellingen kunnen zich tijdens kantooruren direct wenden tot onze klantenservice. De support van Ximon beperkt zich tot het gebruik van het onderwijsabonnement op de website en player van Ximon.nl. Voor technisch ondersteuning (bijvoorbeeld betreffende de computer, internetaansluiting, bedrijfsnetwerk e.d.) dient de onderwijsinstelling zich te wenden tot de afdeling of onderneming die verantwoordelijk is voor het systeembeheer bij de onderwijsinstelling. De contactgegevens van de klantenservice van Ximon.nl zijn te vinden op: Klik vervolgens in het menu op de rechterzijde van de pagina op Klantenservice. 7.3 Fair-use policy Het gebruik van de diensten van Ximon onder een onderwijsabonnement is in beginsel onbeperkt. Op grond van de fair-use policy kan Ximon echter beperkingen opleggen, bijvoorbeeld indien het gebruik onder een specifiek abonnement zeer substantieel afwijkt van het gemiddelde gebruik onder deze abonnementsvorm. De onderwijsinstelling wordt tijdig gewaarschuwd indien het gebruik van de instelling substantieel afwijkt van het gemiddelde gebruik. In geen geval zal de onderwijsinstelling een nabetaling behoeven te doen. Pagina 11 van 13

12 7.4 Service levels Ximon.nl garandeert haar gebruikers en de afnemers van het onderwijsabonnement dat haar dienstverlening gedurende 99% van de tijd, 24 uur per dag, 7 dagen per week volledig beschikbaar is. Indien Ximon.nl deze garantie niet nakomt, zal Ximon.nl het maandtarief van de maand waarin deze service levels niet behaald werden aan de onderwijsinstelling vergoeden. 7.5 Algemene voorwaarden onderwijsdiensten De voorwaarden welke zijn verbonden aan het gebruik door onderwijsinstellingen van het onderwijsabonnement zijn in Bijlage 1 bij deze dienstbeschrijving weergegeven. Door een onderwijsabonnement via de website van Ximon af te nemen, stemt de onderwijsinstelling in met deze Algemene Voorwaarden Onderwijsdiensten. 7.6 Meer informatie Voor vragen over het abonnement voor onderwijsinstellingen kan contact worden opgenomen met of telefonisch via einde productbeschrijving -- Pagina 12 van 13

13 Algemene voorwaarden onderwijsdiensten (versie ) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten welke Ximon (Filmotech Nederland BV, Barentszplein 4-B te 1013 NJ Amsterdam) levert aan onderwijsinstellingen. Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Onderwijsinstelling: instellingen met een basis registratie -nummer bij het Ministerie van OCW (het zogenaamde BRIN-nummer); Onderwijsdiensten: diensten welke Ximon aan onderwijsinstellingen aanbiedt, waaronder (doch niet uitsluitend) het onderwijsabonnement; Artikel 2 - Onderwijsabonnement 2.1 Het onderwijsabonnement (hierna: het Abonnement) kan op elke dag van het jaar worden afgenomen en gestart. Het Abonnement loopt voor een periode van een maand en wordt steeds na afloop van de maand automatisch verlengd. Op elk moment kan het Abonnement via de website van Ximon worden opgezegd waarbij de opzegging ingaat na afloop van de lopende periode van 30 dagen. Na opzegging kan tot het einde van de resterende abonnementsperiode gebruik worden gemaakt van het Abonnement; 2.2 Het Abonnement is uitsluitend bestemd voor gebruik door Onderwijsinstellingen. Ander gebruik zoals in of door scholen, bibliotheken, ziekenhuizen, bedrijven en olieplatforms is niet toegestaan en onrechtmatig; 2.3 Het gebruik van Abonnement door de Onderwijsinstelling dient aan de volgende twee voorwaarden te voldoen: a) het beeldmateriaal wordt vertoond in een ruimte binnen de onderwijsinstelling, en: b) het vertonen van het beeldmateriaal maakt onderdeel uit van een onderwijsprogramma van de onderwijsinstelling. 2.4 Het is niet toegestaan om de inloggegevens die horen bij de account waarop een Abonnement is afgesloten aan derden buiten de Onderwijsinstelling ter beschikking te stellen; 2.5 Het gebruik van het Abonnement in beginsel onbeperkt. Indien het gebruik op een account echter excessief afwijkt van het gemiddelde gebruik door een Onderwijsinstelling van het Abonnement, zal Ximon de betreffende instelling vragen het gebruik te matigen. Indien de betreffende instelling het gebruik vervolgens niet aanpast zodat het excessieve gebruik voortduurt, heeft Ximon het recht het Abonnement van die instelling onmiddellijk dan wel na afloop van de lopende abonnementsperiode te beëindigen. Onder geen omstandigheden zal de Onderwijsinstelling een nabetaling behoeven te doen; 2.6 Ximon stelt alles in het werk om te zorgen dat alle (Nederlandse) video s uit haar catalogus kunnen worden bekeken onder het Abonnement. Niettemin komt het voor dat bepaalde video s, vanwege de bezwaren die rechthebbenden hebben geuit, niet onder het Abonnement vallen; 2.7 Bij automatische verlenging van het Abonnement wordt het verschuldigde abonnementsbedrag automatisch geïncasseerd. Bij het afsluiten van het abonnement wordt het eerste abonnementsbedrag afgerekend door middel van een reguliere ideal of online credit-card transactie. Met deze eerste transactie wordt door de Onderwijsinstelling toestemming gegeven aan Ximon om de volgende abonnementsbedragen automatisch af te schrijven indien en zolang het abonnement wordt verlengd. De automatische incasso stopt onmiddellijk nadat het abonnement door de gebruiker is opgezegd. Artikel 3 Vrijwaring Onderwijsinstelling 3.1 Ximon garandeert en staat er voor in dat alle video s welke beschikbaar zijn onder het onderwijsabonnement door een Onderwijsinstelling mogen worden vertoond mits is voldaan aan de bepalingen van deze algemene voorwaarden onderwijsdiensten. Toestemming van rechthebbenden alsmede afdracht aan de collectieve beheersorganisaties BUMA-STEMRA, VEVAM, SEKAM, LIRA en NORMA zijn door Ximon geregeld voor zover vereist. Ximon vrijwaart de onderwijsinstelling dat geen enkele additionele betaling meer behoeft te doen aan rechthebbenden, collectieve beheersorganisaties of derden. Artikel 4 Overige bepalingen 4.1 Op deze algemene voorwaarden onderwijsdiensten is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam zal bevoegd zijn. -- einde voorwaarden -- Pagina 13 van 13