Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede"

Transcriptie

1 Ede - Wageningen Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede Informatie voor klanten met een WWB-uitkering Jaargang 10, nummer 1 januari Inkomens ondersteunende regelingen Wijzigingen minimabeleid 4 Langdurigheidstoeslag Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en een WWB-uitkering 5 Overtredingen van de uitkeringsregels worden strenger bestraft. Hoe zit dat? 6 Gemeente bellen? ! Nieuwe Wet huisbezoeken per 1 januari Verwenmiddag voor bijstands- moeders 8 Nieuws over (re-integratie) projecten 10 PostNL: een gezond re-integratietraject! 11 Wist u dat? 12 Alles over studiekosten Nieuw telefoonnummer: schooljaar Vanaf 1 januari 2013 is het nieuwe algemene telefoonnummer 14 Huurtoeslag van de gemeente Ede. Alle andere algemene nummers vervallen hiermee. Wmo is meedoen Lees verder op pagina 6 15 Woonkostenkrant en Energiekrant Computer- en witgoedregeling vervallen 16 Alles onder controle?? De regeling computers voor schoolgaande kinderen en de witgoedrege18 Vacatures ling zijn vervallen. 19 Handige adressen Lees verder op pagina 3 20 Spreekuur rechtswinkel Ik ontvang bijstand en ik klus wel eens wat bij... Langdurigheidstoeslag De wachttijd van de langdurigheidstoeslag is van drie naar vijf jaar gegaan per 1 januari Lees verder op pagina 4 Hogere boetes Strengere straffen bij overtreden van de uitkeringsregels. Lees verder op pagina 5 1

2 Inkomens ondersteunende regelingen 2013 Aanvragen en meer informatie Op staat meer informatie over regelingen voor mensen met een laag inkomen. Het aanvraagformulier waarmee u meerdere regelingen tegelijk kunt aanvragen, kunt u printen en invullen. U kunt het aanvraagformulier ook afhalen bij De gemeente Ede heeft voor 2013 verschillende inkomensondersteunende regelingen waarop u een beroep kunt doen, als u voldoet aan de voorwaarden die erbij horen: Bijzondere bijstand Voor alle bijzondere noodzakelijke uitgaven. Categoriale bijzondere bijstand voor 65+ ers Een bedrag van 200 per jaar voor 65+ ers. Collectieve ziektekostenverzekering Korting op de basis- en aanvullende premie van Menzis, en uitbreiding van de dekking. Diploma zwemmen Eenmalige bijdrage van 450 per kind van 7 en 8 jaar voor zwemdiploma A. Langdurigheidstoeslag Een geldbedrag als u langer dan 5 jaar van een inkomen op bijstandsniveau leeft. Schoolkosten basisonderwijs Een bedrag van 69 per jaar voor kinderen in het basisonderwijs. Tegemoetkoming activiteiten voor sport, cultuur en recreatie Een bedrag van 150 per jaar voor kinderen van 6 tot en met 17 jaar om aan diverse activiteiten mee te doen. 2 de informatiebalie in het Werkplein Ede-Wageningen, Raadhuisplein 1, Ede. Wilt u ons bellen met een vraag? Dat kan op werkdagen tussen 9.00 en uur via telefoonnummer De afdeling Werk, Inkomen en Zorg neemt binnen acht weken een besluit op uw aanvraag. Ede - Wageningen Regelingen voor inwoners met een laag inkomen Bijzondere bijstand Soms staat u plotseling voor grote, noodzakelijke uitgaven. De bijzondere bijstand kan een oplossing bieden. Het moet dan gaan om noodzakelijke uitgaven die buiten het normale dagelijkse patroon vallen en die u niet uit uw inkomen kunt betalen. Heeft u bijvoorbeeld extra kosten voor het wassen en slijtage van uw kleding omdat u een prothese gebruikt en u kunt deze kosten niet betalen? Of heeft u hulp bij het huishouden (Wmo) en moet u hiervoor een hoge inkomensafhankelijke eigen bijdrage betalen (meer dan 162 per jaar)? In bijzondere omstandigheden heeft u recht op een vergoeding via de bijzondere bijstand. Speciaal voor mensen ouder dan 65 jaar is er ook het informatieblad Regelingen voor 65+ ers met een laag inkomen. Voor wie Het is een misverstand dat alleen mensen met een uitkering recht hebben op bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand is er voor iedereen: voor mensen met een pensioen, voor mensen met een uitkering en voor mensen met een baan. Iedereen kan namelijk te maken krijgen met noodzakelijke uitgaven die buiten het dagelijkse patroon vallen. U hoeft dus geen uitkering of minimuminkomen te hebben om bijzondere bijstand te kunnen krijgen. U komt in aanmerking als u een inkomen heeft tot 110% van het sociaal minimum. Op de volgende pagina staat een overzicht van de inkomens- en vermogensgrenzen die gelden om in aanmerking te kunnen komenvoor bijzondere bijstand. Als uw inkomen hoger is dan de genoemde grenzen, dan kan het zijn dat u toch in aanmerking kunt komen voor bijzondere bijstand. Het hogere inkomen moet u wel gebruiken om de kosten eerst zelf te betalen. Bijzondere bijstand kan ook in de vorm van een lening worden verstrekt. Voor mensen met minder heeft de gemeente wat meer... In deze folder vindt u een beschrijving van alle regelingen. De folder staat op onze website. U kunt de folder ook ophalen bij het Werkplein Ede-Wageningen.

3 Wijzigingen minimabeleid 2013 Met ingang van 2013 is het minimabeleid van de gemeente Ede gewijzigd. Dit nieuwe beleid is vastgelegd in de Beleidsregel verstrekking bijzondere bijstand, inkomensondersteunende regelingen en leenbijstand 2013, in de Verordening langdurigheidstoeslag 2013 en in de Beleidsregel gemeentelijke bijdrage in de kosten van kinderopvang gemeente Ede U kunt de verordening en de beleidsregels inzien op onze website. Het betreft de volgende wijzigingen: Computers en witgoed: aanvragen via bijzondere bijstand blijft mogelijk De regeling computers voor schoolgaande kinderen en de regeling voor witgoed zijn vervallen per 1 januari Het is echter nog wel mogelijk om in bepaalde gevallen een computer of bijvoorbeeld een wasmachine aan te vragen via bijzondere bijstand. Uw aanvraag wordt dan op grond van de algemene regels van de bijzondere bijstand beoordeeld. Soms wordt bijzondere bijstand in de vorm van een lening verstrekt. U moet deze lening dan terugbetalen. Wachttijd langdurigheidstoeslag vijf jaar De wachttijd van de langdurigheidstoeslag is per 1 januari 2013 van drie naar vijf jaar gegaan. Dat betekent dat bij langdurigheidstoeslag naar uw inkomen en vermogen van de laatste vijf jaren wordt gekeken. Dit inkomen en vermogen moet onder het sociaal minimum (100%) liggen. Drempel eigen bijdrage voor inkomensafhankelijke regelingen 162 Voor diverse inkomensafhankelijke regelingen moet een eigen bijdrage worden betaald. Bijvoorbeeld voor hulp bij het huishouden (Wmo) of voor kosten van rechtsbijstand. Ook als u een inkomen op bijstandsniveau heeft, moet u deze eigen bijdrages betalen. U kunt bijzondere bijstand aanvragen als deze eigen bijdrage hoger is dan 162. In 2012 was dit nog 100. Als u meerdere inkomensafhankelijke bijdrages moet betalen, mag u deze bij elkaar optellen. Kinderopvangtoeslag gemeente gestopt Kinderopvangtoeslag wordt alleen nog via de Belastingdienst betaald. Via de gemeente is alleen in speciale en noodzakelijke gevallen nog een bijdrage in de kosten van kinderopvang mogelijk. In principe moet iedereen opvang voor kinderen zelf regelen. Is dit niet mogelijk, dan kan de gemeente een bijdrage in de kosten van kinderopvang geven. Bijvoorbeeld aan alleenstaande ouders die een traject naar werk volgen via de gemeente. De bijdrage in de kosten van kinder opvang in verband met een medische en/of sociale noodzaak blijft bij de gemeente. Voordat deze bijdrage wordt verstrekt, zal een onafhankelijke arts de noodzaak van de kinderopvang beoordelen. De hoogte wordt afgestemd op de normen van de Belastingdienst/ Toeslagen. Draagkracht inwonende familieleden Bij aanvragen voor inkomensondersteunende regelingen kijken we óók naar de draagkracht van meerderjarige inwonende kinderen of andere familieleden. Bijvoorbeeld bij een aanvraag voor een duurzaam gebruiksgoed zoals een wasmachine. Dit doen wij omdat de familieleden met draagkracht ook gebruik maken van het duurzaam gebruiksgoed en dus ook kunnen meebetalen. Hulp bij het huishouden: drempel eigen bijdrage naar 162 Belastingdienst/Toeslagen betaalt vanaf 1 januari 2013 de Kinderopvangtoeslag 3

4 Langdurigheidstoeslag Als u vijf jaar of langer van een inkomen op bijstandsniveau leeft en uw inkomenspositie niet heeft kunnen verbeteren, kunt u recht hebben op een geldbedrag. Het bedrag mag u besteden zoals u dat zelf wilt. Vanzelf bericht Heeft u al eerder langdurigheidstoeslag van ons ontvangen? Dan krijgt u in 2013 vanzelf bericht. U ontvangt een brief met aanvraagformulier dat u moet terugsturen. Vervolgens beoordelen wij uw aanvraag. Als u opnieuw recht heeft op deze toeslag, ontvangt u het bedrag op uw rekening. Heeft u eind 2013 nog niets gehoord? Neemt u dan contact op met ons. Hoogte toeslag in 2013 De hoogte van de langdurigheidstoeslag hangt af van uw situatie. De toeslag is in 2013: voor gehuwden en samenwonenden 508,95; voor alleenstaande ouders 458,06; en voor alleenstaanden 356,27 per jaar. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en een WWB-uitkering U heeft een WWB-uitkering. Dit betekent dat u waarschijnlijk in aanmerking komt voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. U kunt kwijtschelding krijgen voor de volgende belastingen: onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing, belasting over eerste hond en de afvalstoffenheffing (niet voor meerdere honden en extra kliko s). Voor de kwijtschelding is het van belang dat u een inkomen heeft op bijstandsniveau en geen vermogen. De vermogensnormen voor de kwijtscheldingsregeling zijn wezenlijk anders dan die voor een WWB-uitkering. Wat verstaan we voor de kwijtschelding onder vermogen? Vermogen is een eigen huis met overwaarde, een auto met een waarde van meer dan of een saldo op uw bankrekening dat hoger is dan het voor u individueel vastgestelde bedrag. Hoe vraag ik kwijtschelding aan? Kwijtschelding kunt u aanvragen door het insturen van een volledig ingevuld aanvraagformulier en alle gevraagde kopieën binnen vier maanden na het ontvangen van de aanslag. Op kunt u nagaan of u voor vrijstelling in aanmerking komt. De voorwaarden om voor deze toeslag in aanmerking te komen, vindt u op onze website: 4

5 Overtredingen van de uitkeringsregels worden strenger bestraft. Hoe zit dat? Vanaf 1 januari 2013 worden overtredingen van de uitkeringsregels veel strenger bestraft. Bij welke situaties moet u extra alert zijn? Een bijstandsuitkering is een uitkering die uw eigen inkomsten aanvult, zodat u elke maand kunt rondkomen. Wijzigingen in uw situatie moet u daarom altijd direct doorgeven aan de gemeente. Het kan gebeuren dat mensen onbewust de uitkeringsregels overtreden, dus wees alert op de volgende situaties: veranderingen in uw leefsituatie; het gaan verrichten van betaald werk; het hebben of krijgen van eigen vermogen (bijvoorbeeld een woning in het buitenland, of het ontvangen van een schenking). Wat houden de strengere straffen in? Bij het overtreden van de uitkeringsregels moet u het teveel ontvangen geld volledig terugbetalen. Dat was al zo. Maar daar bovenop krijgt u door de nieuwe regels ook nog een keer hetzelfde bedrag als boete. Als u daarna opnieuw in de fout gaat, wordt de boete nog hoger, namelijk 150%. Daarnaast kan de gemeente na de tweede overtreding uw uitkering maximaal drie maanden volledig inhouden om de boete af te lossen. Controle Wij controleren regelmatig of u zich aan uw informatieplicht houdt. Zo zijn wij aangesloten op een digitaal informatiebestand waarin gegevens van UWV, Belastingdienst, RDW, de SVB en andere publieke organisaties zitten. Door de koppeling van verschillende bestanden, beschikken we over veel gegevens van u. Als deze gegevens anders zijn dan de gegevens die u heeft opgegeven, is dat vaak een reden voor de start van een onderzoek. Zo voorkomt u problemen Het is dus belangrijk om wijzigingen in uw situatie direct door te geven. Neem bij twijfel altijd contact met ons op. Wij informeren u graag over uw situatie. Ik ontvang bijstand en ik klus wel eens wat bij... 5

6 Gemeente bellen? ! Vanaf 1 januari 2013 is het nieuwe algemene telefoonnummer van de gemeente Ede. Alle andere algemene nummers vervallen hiermee. Heeft u een vraag over uw uitkering? Wilt u iets weten over de gemeentelijke belastingen? Of over de aanvraag van een nieuw paspoort? Voor al deze vragen belt u vanaf nu met Dus zonder 0318 ervoor. Zowel mobiel als met de vaste telefoon. En zowel binnen als buiten de gemeentegrenzen. Hoe werkt het? Het nieuwe telefoonnummer bestaat uit 14 + het netnummer van de gemeente. In de gemeente Ede dus De invoering van dit zogenoemde 14+ netnummer vindt landelijk plaats. Bijna 200 gemeenten maken er al gebruik van. Ede en een aantal omringende gemeenten hebben hetzelfde netnummer. Daarom delen deze gemeenten ook het 14+ netnummer. Als u belt. vraagt een spraakcomputer voor welke gemeente u belt. Als u Ede inspreekt, komt u bij het KlantContactCentrum (KCC) van de gemeente Ede uit. Bij het KCC kunnen veel vragen direct beantwoord worden. Kan de KCCmedewerker uw vraag niet beantwoorden? Dan verbindt hij of zij u door met de juiste medewerker of instantie. Medewerkers van de gemeente Ede blijven ook persoonlijk bereikbaar onder de doorkiesnummers. Meer weten? Op hebben wij de meest voorkomende vragen en antwoorden voor u op een rij gezet. Nieuwe Wet huisbezoeken per 1 januari 2013 Werk en Inkomen kan u vragen om mee te werken aan een huisbezoek. Dit bezoek is bedoeld om uw leefsituatie vast te stellen. Weigert u een huisbezoek en kunt u ook niet op een andere manier uw leefsituatie aantonen? Dan verlagen wij uw uitkering. Hebben wij een redelijk vermoeden van fraude? Dat leidt uw weigering van het huisbezoek tot het afwijzen van uw aanvraag. Of tot het stoppen van uw uitkering. 6

7 Verwenmiddag voor bijstandsmoeders In evangelische gemeente De Schuilplaats vond woensdag 14 november 2012 een verwenmiddag plaats voor alleenstaande bijstandsmoeders uit de gemeente Ede. Met hulp van kapsters, schoonheidsspecialisten en vele andere vakmensen werden de dames in het zonnetje gezet. De ontmoetingsruimte van De Schuilplaats is voor even omgetoverd tot een waar wellnesscenter. Gaby Bins, organisator en zelf moeder van drie kinderen, staat bij de ingang en vangt samen met een andere vrijwilligster de dames op die zich via de gemeente Ede hebben opgegeven. Bij binnenkomst worden de deelnemers ontvangen met koffie, thee of fris en een lekker stuk appeltaart. Het is de bedoeling dat deze vrouwen en hun kinderen zich lekker kunnen ontspannen en verwend worden, aldus Gaby Bins. De vrouwen kunnen gratis hun haar in een leuk model laten knippen, hun handen en nagels laten behandelen, een gezichtsbehandeling en massage ondergaan en er is ruimte om met elkaar creatief aan de slag te gaan. Voor de kinderen is er een speciaal kinderprogramma waarbij zij onder andere, middels een grabbelton, gratis speelgoed mogen uitzoeken om mee naar huis te nemen. Peter Madern van Camps4kids uit Apeldoorn is ingevlogen om dit te begeleiden. Samen met een groepje vrijwilligers zijn er allerlei spelletjes te doen. De kinderen hebben lol en zelfs de allerkleinsten worden er opgevangen. Voor de meeste dames is het de eerste keer, zo ook voor Annemarie. Ze wordt behandeld door een nagelstyliste en geeft aan het super te vinden. Het zijn toch dingen die je als alleenstaande moeder niet snel doet. Even verderop in de zaal staat een groepje dames. Ze zijn gezellig met elkaar in gesprek en ondertussen maken ze bloemen van crêpepapier. Ook voor hen is het een moment om de dagelijkse sleur te doorbreken en de problemen te parkeren. Bijzonder om te zien dat mensen zich belangeloos inzetten. Evenals de andere vrijwilligers doet organisator Gaby Bins het met zichtbaar veel toewijding en plezier. Gaby geeft aan dat ze vorig jaar voor het eerst meehielp en er door ontroerd was. Degene die het toen nog organiseerde, is er mee gestopt en Gaby heeft daarom het stokje met heel veel genoegen overgenomen. Met een opkomst van ruim 20 vrouwen en 30 kinderen was het ook dit keer een groot succes. De verwenmiddag wordt eenmaal per jaar gehouden en is geen initiatief van de gemeente, maar van De Schuilplaats. 7

8 Nieuws over (re-integratie)projecten Road2Work In augustus is het project Road2Work van start gegaan. Op woensdag 31 oktober was de officiële opening. De gemeente Ede (Werk & Inkomen) heeft vijftien fulltime leerwerkplekken ingekocht bij Road2Work. Road2work biedt intensieve begeleiding aan mensen die weer de stap naar regulier werk moeten maken en daarbij een steuntje in de rug nodig hebben. Road2work is een echt bedrijf en trajectkandidaten kunnen dus werkervaring opdoen in een echte werkomgeving. De organisatie Road2Work geeft de nodige begeleiding, zowel werkinhoudelijk als op werknemersvaardigheden. De consulent re-integratie loopt als coach naast de geplaatste kandidaten mee. Het project is bedoeld voor mensen die (met ondersteuning) binnen twee jaar klaar zijn voor de arbeidsmarkt Het traject duurt in principe een jaar maar kan als dat nodig is, verlengd worden. Wat zijn de werkzaamheden bij Road2Work? Alles staat in het teken van recycling. Afgedankte elektrische apparaten worden gesorteerd en gedemonteerd, om vervolgens weer nieuwe grondstoffen te vormen. Je doet dus niet alleen werkervaring op, maar je levert ook een bijdrage aan een beter milieu. De apparaten komen uit de afvalbrengstations van Ede, Renkum, Veenendaal en Wageningen of van de Restore Kringloopwinkels. Ben je niet zo handig in demonteren, dan leren de begeleiders van Road2Work je dat graag. Je kunt ook werkzaamheden uitvoeren in de kantine of ondersteunen bij de schoonmaak. In één van de volgende nieuwsbrieven vertelt een kandidaat van Road2Work over zijn ervaringen. Road2Work is gevestigd aan de Kade 5 in Ede. Service voor de Wijk Service voor de Wijk gaat door! Tot januari 2013 viel Service voor de Wijk onder de vlag van de Stichting Voorwerk. Door bezuinigingen op het participatiebudget is deze gestopt met de re-integratieactiviteiten. De consulenten re-integratie hebben de taken van de trajectbegeleiders van Voorwerk overgenomen. Het project Service voor de Wijk gaat door! Niet alleen omdat het aan re-integratiekandidaten goede leerwerkplekken biedt, maar ook omdat het project goed bekend staat bij de burgers van Ede die klussen en diensten afnemen bij Service voor de Wijk. De werkleiders van Service voor de Wijk bieden begeleiding op de werkplek Wat zijn de werkzaamheden bij Service voor de Wijk? Er zijn verschillende mogelijkheden. Zo kun je ingezet worden op klussen bij tuinonderhoud, zoals bladblazen, onkruid wieden, snoeien en kleine klusjes in en rondom huis, zoals gordijnen ophangen, een deur recht hangen, een muurtje sauzen, een schilderij ophangen. Je kunt ook ingezet worden bij huishoudelijke klussen. Het gaat vaak om ouderen die wat extra ondersteuning nodig hebben zoals bij het ramen wassen, strijken, stofzuigen maar ook soms hulp bij het maken van eten of boodschappen doen. Natuurlijk wordt je goed ingewerkt door de werkleiders, zodat je zelfstandig aan de slag kan en de weg naar regulier werk dichterbij komt. Veel van de trajectkandidaten zijn vanuit het project Service voor de Wijk doorgestroomd naar een baan in de zorg. In principe duurt het traject een jaar, maar dat kan als dat nodig is, verlengd worden. Het traject kan natuurlijk ook kort duren als je een baan vindt. Naast de ondersteuning van de werkleider en de consulent re-integratie, is er een consulent Werk aan gekoppeld, die ondersteuning biedt bij het vinden van een baan. De koppeling van een consulent Werk aan een project geldt overigens voor alle projecten. Service voor de Wijk is gevestigd aan de Lindenhorst 30 in Ede. 8

9 Restore Fietsen Restore, de kringlooporganisatie van Afvalcombinatie de Vallei, heeft de activiteiten overgenomen van ReBike. Een project dat eerder onder de Stichting Voorwerk werd uitgevoerd. We zijn blij dat Restore het project onder eigen hoede wil voortzetten. Zo creëren we toch steeds meer leerwerkplekken bij reguliere werkgevers. De gemeente Ede (Werk & Inkomen) heeft vijftien fulltime leerwerkplekken ingekocht bij Restore. De eerste kandidaten zijn een aantal weken geleden gestart. Zij hebben zich samen ingezet om het pand op te knappen en er een goede werkplek voor zichzelf en toekomstige collega s te maken. Restore is verantwoordelijk voor een goede begeleiding op de werkplek en de consulent re-integratie staat opgesteld als coach voor de deelnemers aan het project. Restore werkt nauw samen met de gemeente Ede (Realisatie en Beheer). Deze afdeling is verantwoordelijk voor de zwerffietsen in Ede. De fietsen worden opgehaald door de gemeente Ede en gaan naar Restore. Als de rechtmatige eigenaar zich niet meldt binnen een bepaalde termijn, dan zijn de fietsen eigendom van de gemeente Ede. De fietsen gaan dan naar Restore voor recycling of verkoop. Wat zijn de werkzaamheden bij Restore? Je kunt ingezet worden bij het labelen en ophalen van de zwerffietsen of je leert hoe je een fiets moet demonteren en de verschillende onderdelen moet sorteren op hergebruik, Je leert ook hoe je bijvoorbeeld van drie oude fietsen weer één goede veilige fiets kunt maken. Alle bruikbare onderdelen van fietsen en verkoopbare fietsen worden verkocht in de kringloopwinkel in Ede. Ook kun je ingezet worden in kantine en schoonmaak. Omdat de kringloop meerdere locaties heeft in Ede is het mogelijk om door te stromen naar een onderdeel van Restore, zoals verkoopmedewerker in de winkel of naar de sorteerafdeling van het kringloop recyclecentrum. Restore is gevestigd aan de Blokkenweg in Ede. Volg je nog geen traject en lijkt het je leuk om deel te nemen aan een van de bovengenoemde projecten? Neem dan contact op met je consulent re-integratie van Werk & Inkomen. 9

10 PostNL: een gezond re-integratietraject! Hé, een brief zonder huisnummer. Geen probleem. Ik graaf in mijn geheugen en weet precies waar de geadresseerde woont. Met een glimlach doe ik de brief door de brievenbus. Zou het ze opvallen dat de brief toch op het juiste adres is aangekomen? Het doet er eigenlijk niet toe, voor mijzelf weet ik dat mijn werk niet beter kan doen. Sinds augustus werk ik via Permar voor PostNL. Zelf woon ik Ede, maar meerdere keren per week mag ik naar het depot aan de Eikenlaan in Bennekom fietsen. In Bennekom heb ik mijn eigen postwijk, die ik alleen of met zijn tweeën loop. Het is een gevarieerde wijk, met zowel woningen voor de welvarenden, woningen voor gezinnen, flats, maar ook bejaardenhuizen. Daar is weer iemand blij met een pakketje dat bezorgd wordt, en even later krijg je een goed gevoel door te zwaaien naar een oude man die niet veel afleiding meer heeft dan vanuit zijn kamertje naar buiten te staren. Hij zwaait blij terug. Als postbezorger sta je midden in de maatschappij. Voordat ik bij PostNL aan de slag kon, ging het slecht met mij. Studieproblemen, gevolgd door een ongeluk met de fiets, een voorzichtige terugkeer, om dan weer overhoop gereden te worden door een auto, het kon allemaal niet op. Het had mij zowel lichamelijk als geestelijk helemaal gesloopt. Al eerder had ik bij PostNL gesolliciteerd, maar dat werd door het tweede ongeluk niets. En inmiddels had ik ook geen geschikte fiets meer. Mijn wereldje werd steeds kleiner en zelfvertrouwen had ik al helemaal niet meer. Permar bood echter uitkomst. Sinds kort loopt daar een project waarbij uitkeringsgerechtigden een soort werkstage kunnen gaan doen bij s lands bekendste postbedrijf. En het allerbelangrijkste voor mij: er wordt een fiets voor je geregeld. Ik wilde meteen aan de slag en dat kon. Sindsdien doe ik wijk B2 in Bennekom, week in, week uit. Is dat niet saai? Nee, het benadert voor mij het ideale werk: je kunt hard werken door door te trappen met de fiets en door te lopen, maar ook moet je je verstand er bij gebruiken. De post is voorgesorteerd, maar dat is geen garantie. Klopt het adres wel? Is er niet iets anders raars mee aan de hand? Ik heb een heel goed geheugen en daardoor kan ik er makkelijker fouten uithalen. Ik onthoud namen bij straat- en huisnummers en weet dus als er iets niet goed is. Maar het is niet alleen maar nadenkwerk, ook van waarde zijn de contacten die je opdoet op straat. Ook nu, in 2012, zijn postbezorgers nog steeds belangrijk. Vragen van mensen beantwoorden en je best voor hen doen door de post zo goed mogelijk te bezorgen, geeft je een goed gevoel, juist omdat het belangrijk werk is. Als postbezorger ben je volwaardig onderdeel van de maatschappij en dat is belangrijk voor iemand zoals ik die steeds verder van die maatschappij vervreemdde. Als we het dan toch over een nadeel moeten hebben, dan is dat dat een postbezorger niet fulltime bezig kan zijn. Het is hooguit een paar uurtjes per dag. Ik zou wel meer willen doen, maar dat kan niet. Ik ben dan ook slechts 10

11 In samenwerking met verschillende gemeenten heeft Permar het project PostNL opgezet. Voor de WSW-doelgroep, maar ook als re-integratietraject voor mensen met een bijstandsuitkering. Deelnemers doen werkervaring op in de postbezorging en kunnen doorstromen naar een betaalde (parttime) baan. We hebben Arnoud T., als deelnemer van het re-integratietraject, gevraagd om zijn ervaringen op papier te zetten. Heeft u ook belangstelling om bij PostNL aan de slag te gaan? Neem dan contact op met uw re-integratieconsulent. tijdelijk aan de slag. Is het dan allemaal zinloos, een kort moment van geluk, om daarna weer terug te vallen? Nee, zeker niet. Het is een opmaat naar wat komen gaat: een fulltime baan. Door het werken bij PostNL zit ik mentaal veel beter in mijn vel en ook lichamelijk knap ik langzaam maar zeker weer op. Ik weet weer wat het is onderdeel uit te maken van de maatschappij. Dat is van grote waarde en helpt mij te bouwen aan een toekomst waar ik volledig op eigen benen kan staan. Daar sta ik niet alleen in, ik krijg hulp. Iedere maandagmiddag, de dag waarop ik geen post bezorg, krijg ik bij het trainingscentrum van Permar tips en trucs om makkelijker aan een baan te komen. Dat een netwerk heel belangrijk is bijvoorbeeld, en dat je via via veel meer bereikt. Ook op maandag bouw ik aan mijn toekomst. En ondertussen geniet ik van iedere meter die ik met post in mijn hand loop. Geen stortbui of ijzige kou kan daar verandering in brengen. Arnoud T., postbezorger Uitbetaling uitkering 2013 Wist u dat? Betaaldata In 2013 betalen wij uw uitkering Dit zijn de data waarop uw WWBuitkering door ons wordt uitbetaald. op: 6 februari, 6 maart, 5 april, 6 mei, 5 juni, 5 juli, 6 augustus, 4 september, 4 oktober, 6 november, 4 december. Op 12 juni betalen wij het vakantiegeld. U heeft het geld een of twee dagen later op uw rekening staan. Digitaal een bijstandsuitkering aanvragen Dat kan! Op elk moment, op elke computer, via Kies > aanvragen uitkering > dien een verzoek in voor een bijstandsuitkering (WWB of IOAW). Voor de aanvraag heeft u een DigiD nodig. Dat is een inlogcode voor websites van de overheid, die u kunt aan vragen op Voorkom terugbetalen toeslagen Gaat u binnenkort aan het werk? Of gaat u samenwonen? Geef de hoogte van uw inkomen of wijziging in uw leefsituatie dan meteen door aan de Belastingdienst/Toeslagen. U voorkomt daarmee dat u toeslagen moet terugbetalen. Eigen risico zorgverzekering hoger Iedereen van 18 jaar en ouder heeft een verplicht eigen risico voor zorgkosten. In 2013 is het eigen risico 4 januari februari maart april mei juni juni 2013 (vakantiegeld) 5 juli augustus september oktober november Mensen met een laag inkomen 4 december 2013 krijgen voor de verhoging extra 6 januari 2014 zorgtoeslag. Het verschilt per bank wanneer het Tip: spaar elke maand 30. geld op uw rekening staat. Dan komt u niet voor onaangename verrassingen te staan op het moment dat u ziektekosten heeft. Heeft u geen ziektekosten? Dan heeft u aan het eind van het jaar een mooi bedrag bij elkaar gespaard. Telefonische bereikbaarheid Werk & Inkomen Wilt u iets vragen aan Werk & Inkomen? Bel tussen 9.00 en uur naar telefoonnummer U krijgt dan een medewerker van het Klant Contact Centrum (KCC) aan de telefoon. Zij helpen u met vragen. Als zij uw vraag niet kunnen beantwoorden, verbinden zij u door met uw consulent. Bezwaar binnen zes weken Als u het niet eens bent met een besluit van Werk & Inkomen, dan kunt u bezwaar maken. U moet het bezwaarschrift echter wel binnen zes weken indienen. Maakt u te laat bezwaar, dan is het bezwaar niet ontvankelijk. 11

12 Alles over studiekosten schooljaar Tegemoetkoming ouders Op de basisschool en in het voortgezet onderwijs (vo) krijgt uw kind de schoolboeken en leermiddelen gratis. In het mbo, vavo of particulier vo is dit niet het geval. Als uw kind op één van deze scholen een voltijdopleiding volgt en op 1 juli 2012 jonger is dan 18 jaar, dan kunt u voor het schooljaar in aanmerking komen voor een tegemoetkoming ouders. De tegemoetkoming ouders bestaat uit twee delen: de tegemoetkoming schoolkosten de tegemoetkoming les- of cursusgeld. Alle ouders kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming schoolkosten. Voor een tegemoetkoming in het les- of cursusgeld komt u alleen in aanmerking als u voor uw kind lesgeld moet betalen of als uw kind particulier onderwijs volgt. Regulier voortgezet onderwijs De tegemoetkoming ouders is per 1 januari 2010 voor leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs verdwenen. Per die datum is het kindgebonden budget van de Belastingdienst verhoogd. Daarnaast krijgen leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs op school gratis schoolboeken. Mbo, vavo of particulier voortgezet onderwijs Voor leerlingen die een opleiding in het mbo, vavo of particulier voortgezet onderwijs volgen, blijft de tegemoetkoming ouders ook na 1 januari 2010 bestaan. Voor deze leerlingen kunt u de tegemoetkoming ouders dus blijven aanvragen bij DUO. Daarnaast kunt u in aanmerking komen voor het kindgebonden budget van de Belastingdienst. Omdat het kindgebonden budget voor kinderen van 12 tot 18 jaar is verhoogd, is het maximumbedrag tegemoetkoming voor mbo, vavo en particulier voortgezet onderwijs verlaagd. Tegemoetkoming scholieren Je wordt 18 jaar en volgt een opleiding in het voortgezet onderwijs of in het volwassenenonderwijs. Voor school moet je dan meerdere zaken aanschaffen, zoals boeken en leermiddelen. Nu je ouder geen kinderbijslag meer voor je krijgt, kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor je opleiding. Deze tegemoetkoming scholieren bestaat uit een basistoelage en een aanvullende toelage en is een gift. Het studentenreisproduct is geen onderdeel van de tegemoetkoming scholieren. Studiefinanciering voor het mbo Op tijd je geld en OV-chipkaart Word je 18 jaar en doe je een voltijdopleiding in het mbo? Dan kun je studiefinanciering aanvragen. Studiefinanciering: Gift of lening? Doe je een mbo-opleiding op niveau 1 of 2, dan is je studiefinanciering een gift. Na je opleiding betaal je alleen een eventuele lening terug. Volg je een mbo-opleiding op niveau 3 of 4? Dan is je studiefinanciering een prestatiebeurs. Haal je je diploma, dan wordt het een gift. Als je je diploma niet haalt, moet je alles (behalve de eerste 12 maanden aanvullende beurs) terugbetalen. Ook je studentenreisproduct valt onder de regels van de prestatiebeurs. Studiefinanciering voor hbo en universiteit Als je een voltijd- of duale opleiding aan een hogeschool of universiteit volgt, dan heb je als je aan alle voorwaarden voldoet recht op studiefinanciering. Prestatiebeurs Als je studiefinanciering voor hbo of universiteit krijgt, val je onder de regels van de prestatiebeurs. Dat betekent dat je je studiefinanciering moet terugbetalen als je je diploma niet haalt. 12

13 Studentenreisproduct Als je recht hebt op studiefinanciering, dan heb je ook recht op een studentenreisproduct. Vanaf 1 januari 2013 heb je voor een opleiding in het hbo of aan de universiteit alleen nog recht op een studentenreisproduct tijdens de duur van je prestatiebeurs en het eerste jaar van je leenfase. Kindgebonden budget Op 1 januari 2009 is het kindgebonden budget ingevoerd. Het kindgebonden budget wordt verstrekt door de Belastingdienst. Het kindgebonden budget is, net als de tegemoetkoming ouders, een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen van 0 tot 18 jaar. Per 1 januari 2010 wordt de tegemoetkoming ouders (studiekosten) voor het grootste gedeelte opgenomen in het kindgebonden budget van de Belastingdienst voor kinderen van 12 tot 18 jaar. Het kindgebonden budget wordt daarom voor deze leeftijdsgroep verhoogd. Het kindgebonden budget hoeft u in de meeste gevallen niet aan te vragen, u krijgt dit automatisch van de Belastingdienst. Heeft u vragen over het kindgebonden budget? Kijk dan op 13

14 Huurtoeslag Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Dit hangt af van uw situatie: Woont u alleen of met een partner of medebewoner? Wat is uw leeftijd? Hoe hoog is de huur? Wat voor soort huurhuis heeft u? Hoeveel inkomen heeft u? Kan ik huurtoeslag krijgen? Om huurtoeslag te krijgen, moeten u, uw eventuele partner en medebewoners voldoen aan de volgende voorwaarden: U bent 18 jaar of ouder U huurt een zelfstandige woonruimte. U, uw eventuele partner en medebewoners staan bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres. Op uw woonadres staan geen andere personen ingeschreven bij de gemeente (behalve een eventuele onderhuurder). U, uw eventuele partner en medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning. Uw (gezamenlijke) inkomen en huurprijs zijn niet te hoog. Uw vermogen is niet te hoog. Veranderingen in inkomenssituatie of huishouden Als uw situatie verandert, moet u dit doorgeven aan de Belastingdienst. Denk hierbij aan: komst of vertrek van een toeslagpartner, een verdienend kind dat het huis uitgaat, verandering in het inkomen, verhuizing en wijzigingen in de huur. Wijzigingen? Geef ze door! De Belastingdienst berekent de hoogte van de toeslag aan de hand van de gegevens die ze van u heeft. Het is dus van groot belang dat deze gegevens kloppen. Wijzigingen moet u daarom altijd direct doorgeven. Dit kunt u doen met het aanvraag- en wijzigingsprogramma huur- en zorgtoeslag (www.toeslagen.nl; u heeft hiervoor DigiD nodig). Huurtoeslag aanvragen U kunt een toeslag over 2013 aanvragen bij Mijn toeslagen (www. belastingdienst.nl). U kunt hier ook een proefberekening maken. Wmo is meedoen De overheid vindt het belangrijk dat iedereen die dat wil, kan meedoen in de samenleving. Als u ziek bent of wat ouder kan het moeilijker zijn om mee te kunnen doen. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan u hierbij helpen. Als u beperkingen heeft en in het dagelijks leven problemen ondervindt, kunt u zich bij het Wmoloket van de gemeente melden. U kunt denken aan problemen om in het maatschappelijk leven mee te doen en om andere mensen te ontmoeten, problemen bij het voeren van een huishouden, problemen die u in uw woning ondervindt en problemen bij het vervoer in de regio van Ede. Een Wmo-consulent kijkt samen met u wat u wilt en wat hiervoor de beste oplossing is. Vaak is de beste oplossing dat u zelf uw probleem kunt oplossen. Dit kan bijvoorbeeld door een bepaald middel aan te schaffen, zoals 14

15 een fiets met hulpmotor. Of u onderzoekt met de mensen in uw omgeving of zij u kunnen helpen. Ook zijn er in de gemeente al allerlei voorzieningen waarop u een beroep kunt doen. Denkt u hierbij aan een maaltijdvoorziening, het maatschappelijk werk of een vrijwilliger van De Medewerker die u kan helpen. Besparen op water, elektra en gas? Woonkostenkrant en Energiekrant gratis af te halen Op het Werkplein Ede-Wageningen kunt u gratis een exemplaar afhalen van de Woonkostenkrant en de Energiekrant. Een Wmo-consulent neemt met u deze mogelijkheden door. Samen met u onderzoeken we wat een oplossing voor uw probleem is. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, dan zal de Wmo- consulent onderzoeken of u in aanmerking komt voor een voorziening via de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn een kortingspas voor de regiotaxi, een rolstoel of een traplift. De gemeente kan u deze ter beschikking stellen. Hiervoor betaalt u wel een eigen bijdrage (behalve voor een rolstoel). Als u uw vraag wilt bespreken met een Wmo-consulent van de gemeente, dan kunt u iedere werkdag van 9.00 tot uur contact opnemen via telefoonnummer Ook kunt u aan ons loket komen, iedere werkdag geopend van 9.00 uur tot uur, in het raadhuis, ingang Publiekszaken. Voor- en nadelen van een creditcard Mogelijkheden voor kinderen om mee te doen Wat zijn vaste lasten? Ouderenbonden helpen ouderen bij invullen formulieren Wees alert bij online winkelen BKR: een positieve instelling Ouderen op internet Zuinig op energie Energietest Tips voor uw energierekening Nieuwe energiebronnen Energie besparen Top 10 energievreters Meten is weten 15

16 Alles onder controle?? Goede voornemens voor Vliegt bij jou ook iedere maand het geld uit je portemonnee? Een goed voornemen voor 2013 zou dan kunnen zijn: je uitgaven goed onder controle houden. Maar hoe pak je zoiets aan? Overzicht inkomsten en uitgaven Maak eerst een overzicht van al je inkomsten en uitgaven. Veel werk? Welnee. Om te beginnen moet je weten wat je inkomsten zijn. En dan telt alles mee natuurlijk: niet alleen de uitkering, maar ook de zorgtoeslag, de huurtoeslag, het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkorting. Zelfs de kinderbijslag kun je meenemen (houd er dan wel rekening mee dat deze maar eens per drie maanden komt). Je vindt al je inkomsten op je bankafschriften. Zet alle inkomsten onder elkaar en tel ze op. Vaste lasten Dan de uitgaven. Begin met alle vaste lasten: de huur, energie en water, ziektekostenpremie, kabel, telefoon, overige verzekeringen, aflossingsregelingen enzovoort. Vaste lasten zijn alle kosten die regelmatig terugkomen en waarvoor je (meestal) iets hebt ondertekend. Huishoudelijke uitgaven Dan alles wat je uit je portemonnee betaalt, de huishoudelijke uitgaven: bijvoorbeeld eten en drinken, persoonlijke verzorging, reiskosten, zakgeld voor de kinderen, voer voor het huisdier, roken, uitgaan. Weet u niet hoeveel u uitgeeft per maand? De enige manier om daar achter te komen is door het bij te houden. Neem per week een blad en noteer alle uitgaven. Doe dit een week of zes en reken dan uit wat u gemiddeld per week kwijt bent. Daarna nog omrekenen naar maand en noteren bij de uitgaven (een voordeel van opschrijven is ook dat het dan bijna vanzelf een sport wordt om iedere week iets minder uit te geven!). Reserveringen Tenslotte de reserveringen: als het goed is, leg je maandelijks een bedrag opzij voor onverwachte kosten. Dat kan zijn voor een wasmachine die stuk kan gaan, maar ook voor het eigen risico van de ziektekostenverzekering of de schoolboeken van de kinderen die in augustus betaald moeten worden. Tip: Reserveren kan ook heel goed van de kinderbijslag of van het vakantiegeld. Dan mis je het geld niet maandelijks. Zet het geld wel op een aparte (spaar)rekening, dan kom je er niet zo snel aan. Vind je dit allemaal te ingewikkeld? Kijk dan eens op de site van het Nibud Daar kun je een budgetadvies krijgen. Dan zie je ook wat een vergelijkbaar huishouden als dat van jou gemiddeld uitgeeft. Maar misschien wil je liever een persoonlijk gesprek over je financiën? Meld je dan aan voor een budgetadviesgesprek, of kom eens een cursus Omgaan met Geld volgen. Gratis! Voor meer informatie bel of mail naar Bureau Schuldhulp en Budgetadvies. Telefoon: (dagelijks van 9.00 tot uur) Mail: Betalen met contant geld, bankpas of creditcard? Digitaal kasboek 16

17 Of vul de bon in en stuur zonder postzegel op naar: Gemeente Ede Afdeling BSB Antwoordnummer VB EDE BON Ja! Ik wil wel meer informatie over een budgetadviesgesprek/de cursus Omgaan met Geld * "Geld maakt niet gelukkig, maar je financiën onder controle hebben wel." Naam Adres. Postcode & Woonplaats. Telefoonnummer. * doorhalen wat niet van toepassing is 17

18 Vacatures Beveiliging Heb jij interesse in een leer/werkbaan in de beveiliging en voldoe je aan de volgende voorwaarden: flexibel, bereid om onregelmatig en op zon- en feestdagen te werken, geen fysieke klachten en rijbewijs B (bij voorkeur)? Neem dan contact op met het Werkgeversserviceloket om de mogelijkheden te bespreken. Groenvoorziening Hou je van aanpakken, ben je flexibel, heb je geen fysieke klachten en wil je graag in de buitenlucht werken, dan is de groenvoorziening misschien wel wat voor jou. Het voorjaar komt er weer aan, dus er zijn volop mogelijkheden in de groenvoorziening. Heb je interesse neem dan contact op met het Werkgeversserviceloket om de mogelijkheden te bespreken. Schoonmaak Bij het Werkgeversserviceloket krij gen wij regelmatig schoonmaakvacatures binnen. Dit zijn meestal parttimebanen en met name in de avonduren of in de ochtenduren. Heb je voldoende aan een parttimebaan om uit de uitkering te komen, neem dan contact op met het Werkgeversserviceloket om de mogelijkheden te bespreken. Werkgeversserviceloket Telefoon:

19 Handige adressen Informatiebalie Werk, Inkomen en Zorg Werkplein Ede-Wageningen Raadhuisplein 1, 6711 DE Ede Telefoon Kliklijn bij vermoeden van fraude Werk, Inkomen en Zorg gemeente Ede Telefoon WWB-raad Postbus 9023, 6710 HL Ede Werkgeversserviceloket (WGSL) Informatie voor werkgevers Telefoon: Bureau voor Schuldhulp en Budgetadvies Balie Publiekszaken Raadhuisplein 3, 6711 DE Ede Telefoon Stadsbank Arnhem Vertrouwd en voordelig geld lenen Telefoon (026) Loket Zorg en Welzijn Balie Publiekszaken Raadhuisplein 3, Ede Telefoon Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Afdeling Belastingen Telefoon Kwijtschelding waterschapsbelasting Telefoon (0900) Belastingdienst / Toeslagen Telefoon (0800) Belasting: hulp bij invullen Belastingdienst op afspraak via (0800) Stichting Welzijn Ouderen (SWO) voor 55+ ers na tel. afspraak (0318) Meldpunt Vrijwilligershulp van De Medewerker (voor minder draagkrachtigen en ouderen) thuisbezoek na tel. afspraak (0318) Alleen voor leden: FNV (Bettekamp 29, Ede) CNV (Driehoek 10a, Ede) Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Tegemoetkoming studiekosten ouders/scholieren en studiefinanciering Telefoon (050) Sociale Verzekeringsbank (SVB) Kinderbijslag, (aanvulling) AOW, nabestaandenuitkering, PGB Telefoon Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) Indicatie Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) Meldpunt Vrijwillige Hulp Stationsweg 109, 6711 PN Ede Telefoon (0318) Spreekuur ma-vr 9 tot 15 uur Steun- en informatiepunt Mantelzorg Stationsweg 109, 6711 PN Ede Telefoon (0318) Ma-do van 9 tot 10 uur Humanitas Hulp bij (financiële) thuisadministratie Nibud (0800) (gratis) Cultura (Sport- en Cultuurpas) Telefoon (0318) Bereken uw Recht Laat geen geld liggen! Regelhulp Overzicht voorzieningen zorg, hulp en financiële steun Goede Buur Ede Digitale marktplaats voor inwoners van Ede voor uitwisseling van kennis, talenten en inzet Interessante links: com Weet hoe het zit Wegwijzer in regels bij uitkeringen Mist u een adres? Mail de Nieuwsbrief voor Cliënten: 19

20 Spreekuur rechtswinkel Voor alle vragen over onder andere familierecht, woonrecht en arbeidsrecht Elke eerste donderdagavond van de maand is het zover, dan is het inloopspreekuur van de rechtswinkel in wijkcentrum de Velder (Munnikenhof 17). Van half acht tot negen uur is iedereen welkom met al zijn vragen rondom rechtszaken. Wat komt er zoal aan de orde? Er komen veel verschillende vragen binnen bij het inloopspreekuur. Zo zijn er mensen die een juridische brief niet begrijpen en dit samen met iemand uit de rechtswinkel willen doornemen. Verder komen er ook veel vragen voorbij op het gebied van arbeidsrecht, woonrecht en personen- en familierecht. Het voordeel van het spreekuur is dat niemand zich vantevoren hoeft aan te melden. Het spreekuur kost ook geen geld, wel vraagt de rechtswinkel een vrijwillige bijdrage. De één doet dit wel, de ander niet. Dit werkt prima. Antwoord en doorverwijzen Op sommige vragen kan de rechtswinkel gelijk antwoord geven. Er komen ook vragen binnen waar niet gelijk een antwoord op kan worden gegeven. Dan dient de rechtswinkel meer als verwijsfunctie en geven zij bijvoorbeeld het advies om bezwaar te maken. Brieven schrijven doet de rechtswinkel niet, dit moeten de mensen zelf doen. Gemiddeld komen er zeven, acht mensen op een inloopspreekuur. Als de rechtswinkel in Ede het antwoord niet heeft, kunnen zij mensen doorverwijzen naar de rechtswinkel in Arnhem. Daar kunnen zij net wat meer uitzoeken. Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Ede in samenwerking met de WWB-raad. Redactie Herma Wagensveld (W&I) Werkgroep PR WWB-raad Foto s Afdeling Communicatie en internet Ontwerp en vormgeving Gemeente Ede Druk Gemeente Ede Oplage 1600 exemplaren WWB-raad Postbus HL EDE Werk, Inkomen en Zorg Bezoekadres: Werkplein Ede-Wageningen Raadhuisplein 1, Ede Telefoon: Postadres: Postbus HL Ede (als u uw consulent wilt mailen) (voor vragen of opmerkingen) Openingstijden balie WIZ: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot uur Vrouwe Justitia Telefonisch spreekuur consulenten: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot uur Ook op onze website staat veel nuttige informatie... Bent u niet tevreden over de dienstverlening van WIZ? Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Heeft u een klacht, laat ons dit dan weten en stuur ons de gele kaart. Heeft u deze niet in uw bezit, vraag er dan onze baliemedewerkers naar. Aan de inhoud van deze Nieuwsbrief kunt u geen rechten ontlenen. Ede, januari Nieuwsbrief WIZ Werkplein 20

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen 2017 DEZE FOLDER IS VOOR U Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om rond te komen. Een groot deel van het inkomen

Nadere informatie

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindgebonden budget 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen.

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Kinderopvangtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTEN RAAD ALMELO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2016 uitgave 1 januari 2016 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl info@almelosociaal.nl 0546-45 69

Nadere informatie

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2 September 2011 Naam Adres Woonplaats Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van Sociale Zaken van dit jaar. In elke nieuwsbrief behandelen we onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn. Hieronder vindt u

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen DEZE FOLDER IS VOOR U Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijker rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen

Nadere informatie

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Stad met een hart Rondkomen van een laag of een minimuminkomen is niet makkelijk. Zeker als u een hoger inkomen gewend was. Maar maakt u wel gebruik

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kinderopvangtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Of wilt u het aanvragen? Dan is

Nadere informatie

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Toeslagen 2013 Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Inhoud Inleiding 3 Zorgtoeslag 4 Huurtoeslag 5 Kinderopvangtoeslag 7 Kindgebonden budget 8 Toeslag aanvragen

Nadere informatie

Alles over je belastingtoeslagen

Alles over je belastingtoeslagen Alles over je belastingtoeslagen in 2015 Alles over je belastingtoeslagen op een rij Wist jij dat we met elkaar jaarlijks miljoenen euro s aan toeslagen laten liggen? Benut jij alle belastingtoeslagen

Nadere informatie

Assen Versie 16, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Assen Versie 16, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Assen Versie 16, februari 2017 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere bijstand p.4 Langdurigheidstoeslag p.5 Minimaregeling/Almelo

Nadere informatie

tegemoetkoming scholieren een gift voor je toekomst

tegemoetkoming scholieren een gift voor je toekomst tegemoetkoming scholieren een gift voor je toekomst Je wordt 18 jaar en je doet een opleiding in het voortgezet onderwijs of in het volwassenenonderwijs. Voor school moet je dan van alles aanschaffen.

Nadere informatie

Assen Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Assen Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Assen Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen digitaal

Nadere informatie

Huurtoeslag 2014. Kunt u huurtoeslag krijgen? Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Toeslagen Belastingdienst

Huurtoeslag 2014. Kunt u huurtoeslag krijgen? Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Toeslagen Belastingdienst Toeslagen Belastingdienst Informatieblad Maart 2014 Huurtoeslag 2014 TG 720-1Z42PL Huurtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw huur. Wilt u weten of u deze toeslag kunt krijgen en wat u dan moet doen?

Nadere informatie

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag?

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag? Bron: Brochure Kinderopvangtoeslag 2008, mei 2008 van de Belastingdienst/Toeslagen Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2 Mei 2014 Voorwoord In deze tweede digitale nieuwsbrief weer volop nieuws. Zo kunt u lezen over WeHelpen.nl; een nieuwe, laagdrempelige manier om hulp aan te bieden en te ontvangen. Zo kan iedereen een

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTËN RAAD ALMËLO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2015 01-01-2015 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www. klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere

Nadere informatie

Tynaarlo Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Tynaarlo Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Tynaarlo Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u dit jaar misschien

Nadere informatie

Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015

Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015 Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015 1. Gevolgen voor de alleenstaande ouder Alleenstaande ouderkop Vanaf 1 januari 2015 ontvangen de meeste alleenstaande bijstandsouders een lagere uitkering.

Nadere informatie

Assen Versie 15, juli Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Assen Versie 15, juli Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Assen Versie 15, juli 2016 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen digitaal

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

In Haarlem telt iedereen mee

In Haarlem telt iedereen mee maart 2013 Gemeente Haarlem In Haarlem telt iedereen mee Regelingen minima Inhoud Inleiding 3 Algemene regelingen 4 HaarlemPas 4 Bijzondere bijstand 4 Langdurigheidstoeslag 5 Woonkostentoeslag 5 Kwijtschelding

Nadere informatie

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering Zorgtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering 2 Zorgtoeslag Krijgt u zorgtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de zorgtoeslag op een rij. De zorgtoeslag

Nadere informatie

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen In Beek doet iedereen mee Regelingen voor mensen met een laag inkomen De gemeente Beek heeft een aantal regelingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Dit doen wij omdat wij het belangrijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Tegemoetkoming zorgkosten 9

Inhoudsopgave. Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Tegemoetkoming zorgkosten 9 1 Inhoudsopgave Woonkosten Huurtoeslag 4 Eigen woning 4 Woonlastenfonds 5 Kwijtschelding 5 Wasmachine, koelkast, fornuis en bed 6 Kosten serviceabonnement Welwonen 7 Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve

Nadere informatie

Een eigen inkomen met de Wajong

Een eigen inkomen met de Wajong uwv.nl werk.nl Een eigen inkomen met de Wajong Als u zelf geen geld kunt verdienen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl. U kunt ook

Nadere informatie

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding Gemeente Ede Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014 Door dit formulier in te vullen vraagt u de gemeente Ede om kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014. Dat kan voor: afvalstoffenheffing

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gezondheid... 8 Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Eigen bijdrage Wmo of Wlz 9 Tegemoetkoming zorgkosten 10

Inhoudsopgave. Gezondheid... 8 Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Eigen bijdrage Wmo of Wlz 9 Tegemoetkoming zorgkosten 10 1 Inhoudsopgave Woonkosten... 4 Huurtoeslag 4 Eigen woning 4 Woonlastenfonds 5 Kwijtschelding 5 Wasmachine, koelkast, fornuis en bed 6 Kosten serviceabonnement Welwonen 7 Gezondheid... 8 Zorgtoeslag 8

Nadere informatie

Pak je kans Extra s voor Amsterdammers met een krappe beurs

Pak je kans Extra s voor Amsterdammers met een krappe beurs Pak je kans Extra s voor Amsterdammers met een krappe beurs Extra s voor Amsterdammers met weinig geld Hebt u een laag inkomen en weinig geld? Dan kan de gemeente Amsterdam u helpen. In deze folder leest

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Werk. Nr. 2 Jaargang 9, oktober 2011. 1Zorg. Inkomen. Wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) Inhoud. 2 Waarschuwing informatiemap

Nieuwsbrief. Werk. Nr. 2 Jaargang 9, oktober 2011. 1Zorg. Inkomen. Wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) Inhoud. 2 Waarschuwing informatiemap Nr. 2 Jaargang 9, oktober 2011 Informatie voor cliënten van Werk, Inkomen en Zorg Wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) Misschien verandert er ook iets voor u! U heeft het vast al gehoord. De kranten

Nadere informatie

WAAR HEB IK RECHT OP? Aa en Hunze Versie 16, februari 2017

WAAR HEB IK RECHT OP? Aa en Hunze Versie 16, februari 2017 Aa en Hunze Versie 16, februari 2017 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer Informatie over minimaregelingen 2011 INHOUDSOPGAVE WOONKOSTEN...4 Huurtoeslag...4 Eigen woning...4 Woonlastenfonds...5 Kwijtschelding...5 Wasmachine,

Nadere informatie

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012 De Wmo en de inkomensondersteuning Zorgpoort mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven

Nadere informatie

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen Voorzieningen Zó laat u geen geld liggen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 2 Inhoudsopgave 3 Laat geen geld liggen! 4 Aanvullende tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Atcg) 5 Collectieve

Nadere informatie

Aa en Hunze Versie 13, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt.

Aa en Hunze Versie 13, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. Aa en Hunze Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

MEMO. Lokaal. Geachte raad,

MEMO. Lokaal. Geachte raad, MEMO Aan: De gemeenteraad Van: Het college van B&W Onderwerp: Overzicht van minimaregelingen 3 november 2015 Bijlage: bijstandsnormen hoogbijstand Afschrift aan: snor Geachte raad, Op uw verzoek, gedaan

Nadere informatie

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties In dit overzicht (matrix) van inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Nadere informatie

Kindertoeslag Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindertoeslag Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindertoeslag 2008 Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindertoeslag De kindertoeslag is een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij!

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij! Minimaregelingen 2012 Geld(t) voor mij! Veranderingen In 2012 gelden nieuwe regels. Het gezin wordt heel belangrijk voor de bijstand én regelingen voor mensen met een laag inkomen. U vormt een gezin als

Nadere informatie

Minimaregelingen gemeente Emmen

Minimaregelingen gemeente Emmen Minimaregelingen Heeft u een bijstandsuitkering of heeft u maximaal 110% (of 120%) van de bijstandsnorm? Dan komt u misschien in aanmerking voor extra ondersteuning. Voor sommige regelingen geldt een inkomen

Nadere informatie

Let op! Er zijn meer inkomsten die meetellen. Wilt u precies weten hoe het zit? Neem dan contact met ons op.

Let op! Er zijn meer inkomsten die meetellen. Wilt u precies weten hoe het zit? Neem dan contact met ons op. NIEUWSBRIEF IGSD september 2013 In dit nummer In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde: 1. Bijverdienen en een bijstandsuitkering 2. De hoogte van uw uitkering is veranderd per 1 juli

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen.

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Informatie Minimabeleid 2013 In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Alle inwoners van de gemeente Brummen met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen

Nadere informatie

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding Gemeente Ede Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014 voor ondernemers Door dit formulier in te vullen verzoekt u de gemeente Ede om in aanmerking te mogen komen voor kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

Bijzondere bijstand en minimaregelingen Bijzondere bijstand en minimaregelingen De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

>>> WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT

>>> WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT Van bijstand naar Participatiewet WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT >>> VANAF 1 januari 2015 TREEDT DE PARTIcIPATIEWET IN WERKING. DEZE VERVANGT DE WET WERK EN BIjSTAND (WWB), DE IOAW EN

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Pak je kans 2015. Scholierenvergoeding. Gratis computer. Bijdrage kinderopvang. Extra s voor mensen met een krappe beurs

Pak je kans 2015. Scholierenvergoeding. Gratis computer. Bijdrage kinderopvang. Extra s voor mensen met een krappe beurs 1 Scholierenvergoeding De scholierenvergoeding is een bijdrage voor ouders van schoolgaande kinderen. Met het geld kunt u activiteiten tijdens én na school betalen, zoals schoolreisjes, contributie van

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Eigen bijdrage 2016 Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Ede - Wageningen Informatie voor klanten met een WWB-uitkering Jaargang 11, nummer 2 gemeente Ede, november 2013 2 Digitaal aanvragen 3 Wijzigingen langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

Tynaarlo Versie 15, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt.

Tynaarlo Versie 15, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. Tynaarlo Versie 15, februari 2017 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

KInd & GeLd. Handige financiële tips. Geboorte 3. Naar school 4. Studeren 5. Kind en belastingen 7. Meer informatie 8

KInd & GeLd. Handige financiële tips. Geboorte 3. Naar school 4. Studeren 5. Kind en belastingen 7. Meer informatie 8 1 KInd & GeLd Handige financiële tips Geboorte 3 Naar school 4 Studeren 5 Kind en belastingen 7 Meer informatie 8 Van baby tot student Kinderen verrijken je leven. Maar financieel maken ze je armer: ze

Nadere informatie

Schulden? Pak ze snel aan

Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan Als u rekeningen niet of niet op tijd betaalt of een lening niet aflost, dan krijgt u schulden. Kunt u langere tijd geen rekeningen betalen of geen schulden

Nadere informatie

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl Studeren in 2015-2016 Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten www.wijzeringeldzaken.nl Alles over studeren en geldzaken op een rij: Zorgen over geld, daar zit niemand op te wachten. Zeker niet

Nadere informatie

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u?

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Vanaf 2015 is er veel veranderd rondom werk en inkomen. Zo is de Participatiewet ingevoerd, zijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Ede - Wageningen Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Informatie voor klanten met een WWB-uitkering Jaargang 12, nummer 1 Gemeente Ede, juni 2014 1 Heeft u het al in orde? 2 Vraag uw vergoedingen digitaal

Nadere informatie

Wijzer met je geld in Westerveld

Wijzer met je geld in Westerveld Wijzer met je geld in Westerveld We maken u wegwijs binnen de regelingen, toeslagen en tegemoetkomingen in Westerveld, zodat u wijzer met uw geld om kunt gaan! Bijzondere bijstand IOAW-uitkering Regelingen

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2015 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Juli 2015 Als u weinig te besteden heeft, bijvoorbeeld omdat u een uitkering ontvangt of alleen AOW, dan krijgt

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming scholieren

Aanvraag Tegemoetkoming scholieren Aanvraag Tegemoetkoming scholieren Voor scholieren van 18 jaar of ouder in het voortgezet onderwijs Dit formulier Ben je 18 jaar of ouder en volg je voortgezet onderwijs? Dan kun je met dit formulier een

Nadere informatie

OVERZICHT WIJZIGINGEN WET INKOMENSVOORZIENIGING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKELOZE WERKNEMERS (IOAW) EN GEWEZEN ZELFSTANDIGEN (IOAZ)

OVERZICHT WIJZIGINGEN WET INKOMENSVOORZIENIGING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKELOZE WERKNEMERS (IOAW) EN GEWEZEN ZELFSTANDIGEN (IOAZ) OVERZICHT WIJZIGINGEN WET INKOMENSVOORZIENIGING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKELOZE WERKNEMERS (IOAW) EN GEWEZEN ZELFSTANDIGEN (IOAZ) Met ingang van 1 januari 2015 wordt een aantal wijzigingen

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Wegwijzer in de minimaregelingen

Wegwijzer in de minimaregelingen Wegwijzer in de minimaregelingen Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uitkeringen levensonderhoud 4 2. Minimaregelingen gemeente 5 2.1. Langdurigheidstoeslag 6 2.2. Regeling Schoolgaande Kinderen (RSK) 6 2.3.

Nadere informatie

WWB & Participatiewet

WWB & Participatiewet Wat gaat er veranderen vanaf 1 januari 2015? WWB & Participatiewet Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld!

Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld! Kinderopvangtoeslag 2007 Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld! 1 2 3 4 Ontdek of u in aanmerking komt Kinderopvangtoeslag aanvragen Kinderopvangtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven

Nadere informatie

Aanvullende inkomsten

Aanvullende inkomsten Hoofdstuk 2 Geldzaken 3-B Naam: Klas/groep: Datum: Aanvullende inkomsten Leerdoelen Je kunt aangeven welke verschillende aanvullende inkomsten de overheid verstrekt. Je kunt aangeven wanneer iemand deze

Nadere informatie

Huurtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw huur. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Huurtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw huur. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Huurtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw huur Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Huurtoeslag Krijgt u huurtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF IGSD. September 2014. In dit nummer. Westerveld

NIEUWSBRIEF IGSD. September 2014. In dit nummer. Westerveld NIEUWSBRIEF IGSD September 2014 In dit nummer In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde: 1. Veranderingen in Wet werk en bijstand, IOAW en IOAZ 2. Kostendelersnorm Participatiewet 3.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017.

Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017. Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017. Voor wie is deze tegemoetkoming bedoeld? De tegemoetkoming is een vergoeding voor de

Nadere informatie

U hebt kinderen in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs van 4-18 jaar

U hebt kinderen in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs van 4-18 jaar Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties In dit overzicht (matrix) van inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Nadere informatie

Tynaarlo Versie 14, juni Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Tynaarlo Versie 14, juni Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Tynaarlo Versie 14, juni 2016 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Informatie over de mogelijkheden die de Wet maatschappelijke ondersteuning u biedt wanneer u door een beperking niet zelf het huishouden kunt doen. Hulp bij het huishouden De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

12 Belangrijke adressen, telefoonnummers en spreekuren

12 Belangrijke adressen, telefoonnummers en spreekuren Dak- en thuislozen In deze brochure 3 Dak- en thuisloos 4 Dakloos 6 Thuisloos 7 Het locatiebezoek 9 Klachten en bezwaar 10 Schema: locatiebezoek 10 Beheer van uw uitkering 12 Belangrijke adressen, telefoonnummers

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2015 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Januari 2015 Mensen die weinig te besteden hebben, zoals veel mensen met een (bijstands)uitkering of alleen AOW,

Nadere informatie

WMO. Hulp bij het huishouden UNIT WMO

WMO. Hulp bij het huishouden UNIT WMO WMO Hulp bij het huishouden UNIT WMO 12 WMO Hulp bij het huishouden Schoonmaken, wassen, stofzuigen... soms zijn deze klussen door omstandig heden, zoals ziekte, ouderdom of een handicap, te zwaar geworden

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

De Wet Werk en Bijstand verandert op 1 januari 2015 in Participatiewet

De Wet Werk en Bijstand verandert op 1 januari 2015 in Participatiewet De Wet Werk en Bijstand verandert op 1 januari 2015 in Participatiewet Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

Themanummer Kindgebonden budget

Themanummer Kindgebonden budget Themanummer Kindgebonden budget Kindgebonden budget 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderen Per 1 januari 2009 maakt de kindertoeslag plaats voor een nieuwe regeling; het kindgebonden budget. Deze

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Deze folder is voor u

Deze folder is voor u 1 Deze folder is voor u Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijk rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen te laten sporten of om opzij te

Nadere informatie

Wat moet ik regelen? (informatie voor vergunninghouders)

Wat moet ik regelen? (informatie voor vergunninghouders) Wat moet ik regelen? (informatie voor vergunninghouders) Dit document is afkomstig van https://www.coa.nl/mycoa/mycoa/, zie https://www.coa.nl/mycoa/hy/printpdf/infosheetprint/1540 Wat moet ik regelen?

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede

Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede In 2013 wordt fraude veel zwaarder gestraft Cursus Omgaan met Geld Speciale bijeenkomsten Meedoen met het hele gezin Waardering: een 7,5 Begin dit jaar zijn speciale

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Ruim zeven op de tien Leidenaren

Nadere informatie

WWB wijzigt per 1 januari 2015 in Participatiewet. De kostendelersnorm

WWB wijzigt per 1 januari 2015 in Participatiewet. De kostendelersnorm WWB wijzigt per 1 januari 2015 in Participatiewet Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (Wwb) de Participatiewet. Iedereen die op

Nadere informatie

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl Studeren in 2015-2016 Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten www.wijzeringeldzaken.nl Alles over studeren en geldzaken op een rij: Zorgen over geld, daar zit niemand op te wachten. Zeker niet

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Extra geld voor mensen met een laag inkomen U dient dit formulier in te leveren vóór 15 december 2014 Heeft u een inkomen dat niet hoger is dan 110% van

Nadere informatie

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO WMO Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO 3 WMO Mobiel blijven, óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Zorgtoeslag aanvragen

Zorgtoeslag aanvragen 12345toe 2008 Aanvragen Toelichting Zorgtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulier terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Voorwaarden 3 Toeslagpartner

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet langdurige zorg Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen (Wmo) www.hetcak.nl

Nadere informatie

Lesgeld Betalen voor je opleiding

Lesgeld Betalen voor je opleiding Lesgeld Betalen voor je opleiding Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Budgetgids versie november 2013

Budgetgids versie november 2013 Budgetgids versie november 2013 Als u minder te besteden heeft, bijvoorbeeld omdat een inkomen wegvalt, is het goed om uw uitgaven tegen het licht te houden. Schulden zijn immers zo gemaakt. Denk maar

Nadere informatie

Uw kind wordt 18. Wat verandert er?

Uw kind wordt 18. Wat verandert er? Uw kind wordt 18. Wat verandert er? Dat betekent dat uw zoon of dochter nu officieel volwassen is en zelf financiële beslissingen mag nemen. Een hele verantwoordelijkheid! Bereid uw kind daar goed op voor.

Nadere informatie