Toekomstvaste pinautomaat voor elke ondernemer: Altijd & Overal Zorgeloos pinnen!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toekomstvaste pinautomaat voor elke ondernemer: Altijd & Overal Zorgeloos pinnen!"

Transcriptie

1 Vx570 + Vx810 pinpad Toekomstvaste pinautomaat voor elke ondernemer: Altijd & Overal Zorgeloos pinnen! Waarom uw klanten laten pinnen? U biedt uw klanten extra service en versterkt zo de klantenbinding. U verhoogt uw omzet door impulsaankopen. U heeft vrijwel geen wisselgeld nodig, geen slecht betalende debiteuren, weinig administratie, rentevoordeel en besparing op afstortkosten. Dáárom wilt u uw klanten laten pinnen. Eenvoudig, praktisch en snel De Vx570 betaalautomaat met apart Vx810 pinpad is de meest geavanceerde betaalautomaat van onze baliemodellen. De betaalautomaat combineert optimaal gebruikersgemak met uitgebreide functionaliteit. De Vx570 is geschikt voor communicatie via PSTN én ethernet. Bij de PSTN automaat is de overstap naar ethernet eenvoudig te maken. Indien transactiesnelheid belangrijk voor u is: met een ethernet betaalautomaat duurt een transactie slechts enkele seconden. Toekomstvast, veilig én betrouwbaar De toekomstvaste Vx570 met het Vx810 pinpad voldoet aan de meest recente (inter)nationale veiligheidseisen en aan de EMV-standaard, waarbij de magneetstrip op de betaalkaart wordt vervangen door een chip. De betaalautomaat kan debet, creditcards en Chipknip accepteren. De Vx570 met het Vx810 pinpad is EMV, C-TAP én PCI+ gecertificeerd en biedt daardoor de hoogst mogelijke veiligheid. Zo bent u klaar voor de toekomst. De Vx810 is het meest recent gecertificeerde pinpad en is de opvolger van de SC Waarom een CCV pinautomaat? Meer dan ondernemers vertrouwen dagelijks op onze producten en diensten. Door de degelijke en uitvoerig geteste hard- én software gaan onze betaalautomaten lang mee. Wij begeleiden standaard de complete administratieve afhandeling met de bank en creditcardorganisaties.

2 KOOPOVEREENKOMST Vx570 + Vx810 pinpad Gegevens Business Partner Datum aanvraag Naam medewerker Naam verkoper KassaNet Leza: Marcel Bruin Bedrijfsgegevens (s.v.p. volledig invullen) Bedrijf Contactpersoon Postcode/Plaats Telefoonnummer Factuurgegevens (t.b.v. automatische incasso) Bank-/girorekening nummer* Banknaam Factuurnaam Factuuradres Postcode/Plaats Contactpersoon Bij het ondertekenen van deze opdracht verleent de klant tot wederopzegging volmacht aan KassaNet Leza om hetgeen op grond van deze overeenkomst verschuldigd is, af te schrijven van de hierboven vermelde rekening.

3 Aanvullende gegevens Aflever adres: Factureren service contract aan Factureren apparatuur aan Aanvullende opmerkingen Garantie/Service abonnement*: per jaar, facturatie vooraf 184,00 (verplicht) * De vermelde tarieven zijn exclusief BTW. Het vermelde tarief per jaar is over elk kalender jaar verschuldigd per 1 januari. In het jaar van sluiting van de overeenkomst is het vermelde tarief per jaar over het resterende deel van het kalenderjaar verschuldigd bij de ondertekening van de overeenkomst. Condities Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Door ondertekening van dit document wordt tot wederopzegging volmacht aan KassaNet Leza verleend om hetgeen op grond van deze overeenkomst verschuldigd is, alsook nabestellingen of extra service, af te schrijven van de op dit formulier vermelde rekening. KassaNet Leza is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het feit dat onjuiste gegevens door de klant zijn ingevuld. Op deze aanvraag zijn de Algemene Voorwaarden voor installatie en service van betaalautomaten van KassaNet Leza, d.d. Januari 2009 van toepassing. Voor akkoord Door het tekenen van deze opdrachtbevestiging gaat u akkoord met de voorwaarden van KassaNet Leza als hierboven omschreven. De klant garandeert bevoegd te zijn deze opdrachtbevestiging rechtsgeldig te tekenen. Met vriendelijke groet, KassaNet Leza Voor akkoord, Marcel Bruin Naam: Bank / giro: Tenaamstelling rekening:

4 Wat te doen bij nieuwe aanschaf van een pinapparaat? KLANT DOET ALLES ZELF: 1 U krijgt van de leverancier (Leza) een betaalautomaatcode en een controlegetal. 2 U dient deze in bij uw bank, en vult de aanvraag in voor Equens overeenkomst en abonnement. 3 De bank dient er voor te zorgen dat de code bij Equens wordt gekoppeld. 4 Equens maakt de betaalautomaatcode actief. 5 U krijgt een brief van Equens met de bevestiging dat uw betaalautomaatcode is geactiveerd. 6 U dient dient deze brief te mailen/faxen aan Leza, zodat het pinapparaat kan worden geprogrammeerd en er een afspraak voor de installatie kan worden gemaakt. Waar moet de klant voor zorgen en wat doet Kassanet Leza? KLANT: Overeenkomst en abonnement afsluiten bij de bank. I.g.v. analoog telefoon lijn -stroomvoorziening + telefoonaansluiting binnen 1,5 meter vanaf het afrekenpunt (kassa). I.g.v. ADSL-office DSL abonnement afsluiten bij KPN Telecom (www.kpnodsl.nl) inclusief pin certificering LEZA: Doorgeven betaalautomaatcode, controlegetal, leverancier, installateur en certificatiecode. Programmeren pinapparaat. Installeren en uitleg geven. Benodigde installatie voorzieningen: Benodigde voorzieningen voor het installeren en het laten functioneren van een analoge of ADSL-aansluiting. Bouwkundige voorzieningen zoals gaten boren en verlengen van kabels worden niet door Leza uitgevoerd, mits anders is besproken. Er dient zich een wandcontactdoos met V op maximaal 1,5 meter van de betaalautomaat te bevinden (bij voorkeur op een aparte groep). In ieder geval dienen er op deze groep geen grote gebruikers te staan. In geval van een analoge telefoon aansluiting- Er dient een KPN-wandcontactdoos, voorzien van een vrije telefoonlijn, op maximaal 1,5 meter van de betaalautomaat aanwezig te zijn. Deze lijn moet een minimale spanning hebben van 19V (tegenwoordig komt het vaak voor dat er via een zogenaamde a/b adapter analoge apparatuur op ISDN wordt aangesloten, de lijnspanning moet dan ook minimaal 19V zijn, een voorbeeld van een a/b adapter is de Quattrovox) De kiestoon van de telefoonlijn (analoog) moet een frequentie hebben volgens de KPN Telecom specificaties. Het combineren van bovenstaande telefoonlijn met een fax of een computer wordt sterk afgeraden, in verband met veelvoudige storingen. In geval van ADSL (internet aansluiting) Er dient een Cat5 kabel op maximaal 1,5 meter van de betaalautomaat aanwezig te zijn. De maximale afstand tussen pinapparaat en het kassa systeem bedraagt 1,5 meter. BESTAANDE TERMINAL OMZETTEN: Terminalgegevens Aantal terminals CCV terminal ID Terminalleverancier Mastercard aansluitnumer Contract afgesloten met EMS PaySquare Anders,nl Visa aansluitnummer Maestro aansluitnummer V-PAY American Express aansluitnummer Diners Club aansluitnummer JCB aansluitnummer

5 CCV zorgt voor de transacties: Vul onderstaande gegevens in: Vestigingsadres Postcode Telefoon Branche Contactpersoon Bankrekeningnummer Plaats Naam bank Postadres (indien anders dan vestigingsadres) Postcode Telefoon Plaats Terminalgegevens Aantal terminals CCV terminal ID Terminalleverancier Doorbetalen PIN-betalingen Onder de voorwaarden van deze overeenkomst met Computercentrum C. van de Velden B.V. (hierna: APSP ) en de aan deze overeenkomst aangehechte Algemene Voorwaarden is APSP exclusief verantwoordelijk voor doorbetaling aan acceptant van PIN-betalingen die door een kaarthouder bij acceptant zijn verricht. Anders dan op verzoek of instructie van APSP zal acceptant zich niet verbinden jegens derde partijen ter zake van transport en verwerking van PINbetalingen. Door ondertekening van deze overeenkomst stemt acceptant ermee in dat gegarandeerde uitbetaling door de Acquiring Bank van creditgelden ten gevolge van door de PIN-betaalautomaat geaccepteerde, en door of namens de Issuing Bank geautoriseerde, PIN-betalingen aan acceptant geschiedt aan APSP of aan een door APSP voor dat doel aangewezen derde. Vergoeding en tarieven Per PIN-betaling die door APSP aan acceptant is doorbetaald, is acceptant aan APSP voor de door haar verrichte diensten een vergoeding verschuldigd van EUR 0,055 exclusief BTW. Per PIN-terminal waarvoor APSP diensten verricht, is acceptant ongeacht het aantal verwerkte PIN transacties per maand een vergoeding verschuldigd van EUR 1,95 exclusief BTW. De verschuldigde bedragen zullen maandelijks automatisch van het bovengenoemde bankrekeningnummer worden afgeschreven. Rapportages (optioneel) Optioneel biedt APSP de mogelijkheid aan om via rapportage te versturen waarbij per terminal de verrichte transacties gerapporteerd worden. In de rapportage wordt de transactiedatum transactietijd, het bedrag en de laatste 4 posities van de kaartnummer vermeld. Indien acceptant van deze dienst gebruik wil maken, dan is acceptant aan APSP per terminal per maand het volgende bedrag verschuldigd: adres voor rapportage: [.] EUR 4,95 exclusief BTW indien het rapportage overzicht wekelijks verstuurd wordt. [.] EUR 9,95 exclusief BTW indien het rapportage overzicht dagelijks verstuurd wordt.

6 Verschoven batchtijden (optioneel) Op de datum van deze overeenkomst wordt door de Acquiring Banken in Nederland standaard een boekingsperiode van 22:00 tot 22:00 aangehouden. Optioneel biedt APSP de mogelijkheid aan om een variabele boekingsperiode te hanteren. Dit betekent dat APSP de PIN-betalingen doorbetaalt die gedurende door acceptant gedefinieerde openingstijden hebben plaatsgevonden. Indien acceptant van deze optionele dienst gebruik wil maken, is acceptant per PIN-terminal ongeacht het aantal verwerkte PIN transacties per maand een vergoeding verschuldigd van EUR 2,95 exclusief BTW. Gewenste boekingsperiode: van:...:... tot...:. Duur en opzegging Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening door acceptant en geldt voor onbepaalde tijd. Partijen kunnen deze overeenkomst tegen het einde van iedere kalendermaand schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Algemene voorwaarden De als bijlage bij deze overeenkomst gehechte CCV Algemene Voorwaarden Transport en Verwerking PIN-betalingen acceptant (de Algemene Voorwaarden ) maken onlosmakelijk deel uit van deze overeenkomst. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart acceptant dat aan hem een exemplaar van de Algemene Voorwaarden ter hand is gesteld en dat hij van de inhoud daarvan kennis heeft genomen. Tenzij anders aangegeven hebben de in deze overeenkomst gebruikte gedefinieerde termen de betekenis zoals daaraan gegeven in de Algemene Voorwaarden. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Klantbegeleiding van CCV op telefoonnummer of per VOOR AKKOORD... Computercentrum C. van de Velden B.V. Tekenbevoegd persoon... De heer T. Rohland Functie... Divisie Manager Plaats... Arnhem Datum... Handtekening...

7 Printerbongegevens Na iedere transactie die verricht wordt op de betaalautomaat, wordt er een bon geprint. De kop van deze bon kan voorzien worden van uw bedrijfsgegevens. Wij verzoeken u hieronder de gewenste gegevens te vermelden. Postcode/Plaats Telefoonnummer Max. 40 posities Max. 40 posities Max. 10/30 posities Max. 16 posities Openingstijden van de vestiging Maandag van uur tot uur Dinsdag van uur tot uur Woensdag van uur tot uur Donderdag van uur tot uur Vrijdag van uur tot uur Zaterdag van uur tot uur Zondag van uur tot uur Acceptatie van debit/credit/gift cards Indien u naast PIN ook andere debet, credit en/of gift cards accepteert verzoeken wij u in onderstaande tabel aan te geven welke dit zijn. Wilt u daarnaast (indien gevraagd) aangeven met welke maatschappij u het contract heeft afgesloten en wat uw aansluitnummer is. Zonder deze gegevens kunnen wij de debet, credit en/of gift cards niet op uw automaat activeren. De aansluitnummers van debet, credit en/of gift cards die niet in onderstaande tabel worden genoemd hoeft u niet aan ons door te geven. Deze ontvangen wij via Equens van de debet, credit en/of gift card maatschappij. Mastercard aansluitnumer Contract afgesloten met EMS PaySquare Anders,nl Visa aansluitnummer Maestro aansluitnummer V-PAY American Express aansluitnummer Diners Club aansluitnummer JCB aansluitnummer

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden acceptatie (transport en verwerking) van Bankpasbetalingen

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden acceptatie (transport en verwerking) van Bankpasbetalingen Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden acceptatie (transport en verwerking) van Bankpasbetalingen Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met Triodos Bank NV via

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding epoint 5164 Bedankt voor uw aankoop van de epoint 5164 betaalautomaat. Lees deze handleiding met aandacht en bewaar hem binnen handbereik voor toekomstige raadpleging. Alvira Services

Nadere informatie

Bestelformulier Demon DSL Business 1. Contact Informatie / Aansluitadres

Bestelformulier Demon DSL Business 1. Contact Informatie / Aansluitadres Bestelformulier Demon DSL Business 1. Contact Informatie / Aansluitadres 1.1 Demon klantnummer* 1.6 Telefoon 1.7 Fax 1.2 Naam / voorletters M / V 1.8 Mobiel 1.3 Bedrijfsnaam / rechtsvorm 1.9 E-mail 1.4

Nadere informatie

Alvira Services B.V. Zekeringstraat 34 1014 BS Amsterdam WWW.ALVIRA.NL. Versie : juni 2011 Protocolversie : CTAP 3.1 Automaattype : epoint 5164

Alvira Services B.V. Zekeringstraat 34 1014 BS Amsterdam WWW.ALVIRA.NL. Versie : juni 2011 Protocolversie : CTAP 3.1 Automaattype : epoint 5164 Bedankt voor uw aankoop van de epoint 5164 betaalautomaat. Lees deze handleiding met aandacht en bewaar hem binnen handbereik voor toekomstige raadpleging. Alvira Services B.V. Zekeringstraat 34 1014 BS

Nadere informatie

Aansluitovereenkomst kaartacceptatie

Aansluitovereenkomst kaartacceptatie Aansluitovereenkomst kaartacceptatie Dit is een aansluitovereenkomst voor de acceptatie van debet- en creditbetaalkaarten via de toonbank (POS) en/of via internet (E-commerce). U sluit deze overeenkomst

Nadere informatie

Overeenkomst Bedrijfstelefonie

Overeenkomst Bedrijfstelefonie Partijen, Bedrijfsnaam Rechtsgeldig vertegenwoordiger Adres Postcode Woonplaats hierna te noemen Afnemer en vof mobiel-bellen.com, Tormentil 15, 8445RP Heerenveen, Nederland, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

ISDN2. Vier gesprekken tegelijk voeren en tot 40% goedkoper bellen! Dienstenbeschrijving. Telecollectief Postbus 41 2660 AA Bergschenhoek

ISDN2. Vier gesprekken tegelijk voeren en tot 40% goedkoper bellen! Dienstenbeschrijving. Telecollectief Postbus 41 2660 AA Bergschenhoek Dienstenbeschrijving ISDN2 Vier gesprekken tegelijk voeren en tot 40% goedkoper bellen! Telecollectief Postbus 41 2660 AA Bergschenhoek E. info@telecollectief.nl W. www.telecollectief.nl Deze dienst wordt

Nadere informatie

Over Uw Telefoniste..3. Intake formulier..4. Bijlage I Overeenkomst...6. Bijlage II Tarievenlijst uw Telefoniste 7

Over Uw Telefoniste..3. Intake formulier..4. Bijlage I Overeenkomst...6. Bijlage II Tarievenlijst uw Telefoniste 7 Uw Telefoniste Informatiepakket Contactgegevens Uw Telefoniste 1817 DA ALKMAAR Telefoonnummer: 0800-2878663 Faxnummer: 072-5821051 Havinghastraat 27 Voor meer informatie: www.uwtelefoniste.nl Het informatie

Nadere informatie

GlaswebVenray Internet

GlaswebVenray Internet GlaswebVenray Internet De voordelige en professionele internetdienst van Nox Telecom. Met GlaswebVenray Internet krijgt u voor een aantrekkelijk bedrag per maand, uw eigen glasvezelverbinding. Deze is

Nadere informatie

Belangrijke informatie om uw Flex Visa Card aan te vragen

Belangrijke informatie om uw Flex Visa Card aan te vragen Belangrijke informatie om uw Flex Visa Card aan te vragen Deze pdf bevat alle informatie die u nodig hebt om uw Flex Visa Card aan te vragen. Neem een paar minuten om deze instructie door te lezen zodat

Nadere informatie

Accountants- & Administratiekantoren regeling

Accountants- & Administratiekantoren regeling Accountants- & Administratiekantoren regeling Davilex Als onafhankelijk Nederlands software-uitgever ontwikkelt Davilex al meer dan 25 jaar administratieve software voor het Midden- en Kleinbedrijf. Door

Nadere informatie

Paraaf opdrachtgever Paraaf Proserve B.V. - 1 -

Paraaf opdrachtgever Paraaf Proserve B.V. - 1 - - 1 - Paraaf Proserve B.V. Ondergetekenden: Leveringsovereenkomst tussen Communicatie Infrastructuur Advies Groep B.V. en Test 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Communicatie Infrastructuur

Nadere informatie

1.2 Provider : Partij, instantie of organisatie die de dienst van Blue Water App onder private label aanbiedt aan zijn klanten

1.2 Provider : Partij, instantie of organisatie die de dienst van Blue Water App onder private label aanbiedt aan zijn klanten Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Blue Water App september 2013 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Gebruiker : de partij, natuurlijk persoon of rechtspersoon, die

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Cyber & Mason Acquisitie B.V. en Cyber & Mason Exploitatie B.V., februari 2014 ( Algemene Voorwaarden )

Algemene voorwaarden Cyber & Mason Acquisitie B.V. en Cyber & Mason Exploitatie B.V., februari 2014 ( Algemene Voorwaarden ) Algemene voorwaarden Cyber & Mason Acquisitie B.V. en Cyber & Mason Exploitatie B.V., februari 2014 ( Algemene Voorwaarden ) Cyber & Mason Acquisitie B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de

Nadere informatie

Contract Zakelijk Telefonie

Contract Zakelijk Telefonie Contract Zakelijk Telefonie Bedrijfsnaam... Kamer van Koophandel nummer... Leveringsadres... Postcode... Plaatsnaam... Telefoonnummer... Tekenbevoegde persoon... Functie... E-mailadres... Telefoonnummer...

Nadere informatie

Belangrijk voor u is dat wij vertrouwelijke informatie alleen telefonisch verstrekken onder vermelding van de volgende gegevens:

Belangrijk voor u is dat wij vertrouwelijke informatie alleen telefonisch verstrekken onder vermelding van de volgende gegevens: Welkom! Wanneer u deze werkwijzer heeft ontvangen, betekent dit dat u zich door toezending van de ondertekende inschrijfovereenkomst bij Payroll Select Freelance Services B.V. (in deze werkwijzer nader

Nadere informatie

Wholesale Line Rental (WLR)

Wholesale Line Rental (WLR) Dienstenbeschrijving Wholesale Line Rental (WLR) Voordelig bellen is voortaan zo eenvoudig als het maar kan zijn Telecollectief Postbus 41 2660 AA Bergschenhoek E. info@telecollectief.nl W. www.telecollectief.nl

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN. Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven

DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN. Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven Inhoud - Wie is MKB Collectieven? Pag. 1 - Wat kunt u van ons verwachten? Pag. 1 - De

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) AICN AUTOMATISERING

SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) AICN AUTOMATISERING SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) AICN AUTOMATISERING I N H O U D S O P G A V E S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T Inleiding... 3 Onderhoud op uw Software - Standaard Software onderhoudsovereenkomst...

Nadere informatie

Epacity IP-VPN Release 11.2 Service Level Agreement

Epacity IP-VPN Release 11.2 Service Level Agreement SLA Epacity_11.2_26092011 Epacity IP-VPN Release 11.2 Service Level Agreement Versie 11.2 26092011 Pagina 1 van 14 Versie 11.2 26092011 Pagina 2 van 14 I nho udo p gav e 1 Algemeen... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief

Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN NEDERLANDS INKOOP COLLECTIEF Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief Inhoud - Wie is Nederlands Inkoop Collectief? Pag. 1 - Wat kunt u van ons verwachten? Pag.

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Glasvezel Basisaansluiting. BBT Glasvezel

Dienstbeschrijving Glasvezel Basisaansluiting. BBT Glasvezel Dienstbeschrijving Glasvezel Basisaansluiting BBT Glasvezel www.secomhouse.nl Januari 2009 Versie 0.2 1 1. Introductie BBT Glasvezel biedt een breedbandige toegang over glasvezel aan voor de (tele) communicatiebehoeften

Nadere informatie

Algemene toelichting. Versie: 4.5 Jaar: 2010 Auteur: Buckaroo Online Payment Services

Algemene toelichting. Versie: 4.5 Jaar: 2010 Auteur: Buckaroo Online Payment Services Algemene toelichting Versie: 4.5 Jaar: 2010 Auteur: Buckaroo Online Payment Services Overzicht wijzigingen Versie Datum Wijziging 4.0 19-09-2008 Tekstuele vernieuwingen document + nieuwe opmaak 4.1 06-01-2009

Nadere informatie

bent u klaar voor het nieuwe Pinnen? speciale bijlage bij vakblad de slager OMZETGROEI DOOR PINNEN PINNEN, PRETTIG VOOR DE KLANT ÉN VOOR U!

bent u klaar voor het nieuwe Pinnen? speciale bijlage bij vakblad de slager OMZETGROEI DOOR PINNEN PINNEN, PRETTIG VOOR DE KLANT ÉN VOOR U! speciale bijlage bij vakblad de slager OMZETGROEI DOOR PINNEN 5 mei 2010 nr. bent u klaar PINNEN, PRETTIG VOOR DE KLANT ÉN VOOR U! voor het nieuwe Pinnen? PINNEN, LEEFT DAT ONDER DE SLAGERS? inhoud Pinkrant

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1

Algemene Voorwaarden 1 Algemene Voorwaarden 1 Inhoud Artikel 1 Algemeen 3 Artikel 2 Hoe overeenkomsten tot stand komen, communiceren en administratie 3 Artikel 3 Het abonnement 3 Artikel 4 Verantwoordelijkheden 3 Artikel 5 Aanvullende

Nadere informatie

SLA Epacity_14.2_01102014 v-1. Epacity IP-VPN Release 14.2 Service Level Agreement

SLA Epacity_14.2_01102014 v-1. Epacity IP-VPN Release 14.2 Service Level Agreement SLA Epacity_14.2_01102014 v-1 Epacity IP-VPN Release 14.2 Service Level Agreement Versie 14.2 01102014 v-1 Pagina 2 van 14 I nho udo p gav e 1 Algemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Definities... 3 2 Generieke

Nadere informatie

Service Level Agreement. Volledige naam EINDGEBRUIKER. Magna Carta Chipcard Solutions bv. Elektronische Transactiesysteem

Service Level Agreement. Volledige naam EINDGEBRUIKER. Magna Carta Chipcard Solutions bv. Elektronische Transactiesysteem Service Level Agreement Tussen Volledige naam EINDGEBRUIKER en Magna Carta Chipcard Solutions bv Voor het onderhoud van het Elektronische Transactiesysteem In samenwerking met Volledige naam SERVICE PARTNER

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Telesur Onbeperkt Bellen. Geldig vanaf 1november 2007. Artikel 1: Toepasselijkheid en wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Telesur Onbeperkt Bellen. Geldig vanaf 1november 2007. Artikel 1: Toepasselijkheid en wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Telesur Onbeperkt Bellen Geldig vanaf 1november 2007 Artikel 1: Toepasselijkheid en wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden 1.1 Op de levering van alle Diensten, alsmede op alle

Nadere informatie

MANAGES INTERNET & HOSTING, EXCEEDS EXPECTATIONS

MANAGES INTERNET & HOSTING, EXCEEDS EXPECTATIONS Puntegaalstraat 109 Postbus 63000 3002 JA Rotterdam T: +31 10 750 2000 F: +31 10 750 2002 www.luna.nl Domeinregistratie s.v.p. met blokletters invullen Contactgegevens Organisatie : Naam : Dhr. Mevr. Adres

Nadere informatie

AA_3coloursC.eps ABN AMRO 3 PMS colours for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. ABN AMRO Corporate Card.

AA_3coloursC.eps ABN AMRO 3 PMS colours for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. ABN AMRO Corporate Card. AA_3coloursC.eps ABN AMRO 3 PMS colours for coated paper Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm ABN AMRO Corporate Card Handleiding 2 Inhoudsopgave 3 Gebruikmaken van de ABN AMRO Corporate Card Zet eerst

Nadere informatie