# 23 LENTE 2014 ONZE HAARD INFORMATIEBLAD VAN DE BRUSSELSE HAARD "AMBIANCE OP HET CARNAVAL " - 1 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "# 23 LENTE 2014 ONZE HAARD INFORMATIEBLAD VAN DE BRUSSELSE HAARD "AMBIANCE OP HET CARNAVAL " - 1 -"

Transcriptie

1 # 23 LENTE 2014 ONZE HAARD INFORMATIEBLAD VAN DE BRUSSELSE HAARD "AMBIANCE OP HET CARNAVAL " Zennewijk, 7 maart 2014

2 INHOUD FUSIE VAN DE BRUSSELSE HAARD P. 4-5 HERAANLEG VAN DE OMGEVING PAPENVEST P. 6-7 VERBODEN DUIVEN TE VOEDEREN P. 8 TRIBUNE VAN DE COCOLO P. 9 VOCHT IN DE WONING P " KLEUR ACHTER HET STATION " ARTISTIEK PROJECT BROEK/MEIBOOM/OMMEGANG P INFO DIENSTEN VAN DE BRUSSELSE HAARD P. 16 Colofon Verantwoordelijke uitgever Rebecca Overloop, Voorzitster Foto s Médiane bvba & Brusselse Haard ( behoudens tegenbericht ) Coördinatie Brusselse Haard Lay-out & productie Médiane bvba Brusselse Haard Papenvest bus Brussel T F Gedrukt op gerecycleerd papier, 3 maal per jaar - 2 -

3 EDITO ONZE HAARD - # 23 - LENTE 2013 We zijn bekommerd om uw leefomgeving en benutten dan ook elke mogelijkheid om uw dagelijks leven maximaal te verbeteren. Ik blijf vanzelfsprekend ter beschikking om u te horen of te ontmoeten tijdens mijn permanenties op dinsdagvoormiddag. Ik ben heel gelukkig dat ik u vandaag de heraanleg van de omgeving van de Papenvest site mag voorstellen, die het resultaat is van een mooie samenwerking tussen de Stad en het Gewest. Nu al wil ik goeie moed wensen aan alle scholieren die binnenkort een stressvolle periode tegemoet gaan, en vervolgens wens ik u allen een heel mooie zomer. Dit project werd mogelijk gemaakt dankzij het wijkcontract Bloemenhof en de investeringen van de overheid en zal de bewoners van de wijk meer gezelligheid bieden rond nieuwe ludieke en recreatieve ruimten. REBECCA OVERLOOP Voorzitster van de Brusselse Haard U hebt ongetwijfeld vernomen dat de Brusselse Haard fusioneert met een andere sociale huisvestingsmaatschappij, namelijk Gebruwo. Weet echter dat deze fusie niets aan uw dagelijks leven zal veranderen. De 2 administraties zijn immers sinds maanden onvermoeibaar aan het werk, waarvoor hierbij mijn oprechte dank, om het beste uit de twee maatschappijen te halen en u een nog betere dienstverlening te kunnen aanbieden

4 FUSIE VAN DE BRUSSELSE HAARD Als gevolg van het federaal regeerakkoord van 1 december 2011 en van de verordening tot wijziging van de Brusselse Huisvestingscode die op 12 juli 2013 door het Brussels Parlement werd aangenomen, wordt er voorzien om het aantal huisvestingsmaatschappijen te verminderen van 33 tot 16. De erkenningen van de openbare vastgoedmaatschappijen zullen dus herverdeeld worden ( ter herinnering, enkel de erkende maatschappijen hebben het recht de sociale huisvesting te beheren ). Elke maatschappij zal voortaan minstens 2000 woningen moeten tellen. De bedoeling hiervan, zo zegt de Staatssecretaris voor Huisvesting, de heer C. Doulkeridis, is de sector te consolideren en zijn ontwikkeling verder te zetten. Het doel van de hervorming is dus de werking van de maatschappijen te optimaliseren en er is dus helemaal geen sprake van een vermindering van het aantal woningen of van de dienstverlening die door de OVM s wordt verzekerd, wel integendeel

5 WAT MET DE BRUSSELSE HAARD? WAT MET DE HUURDERS? Onze maatschappij, die meer dan 2000 woningen telde, was aanvankelijk niet betrokken bij de fusie, maar omwille van een beter beheer van het Brussels gemeentelijk patrimonium wou het College van Burgemeester en Schepenen het beheer hiervan toevertrouwen aan twee operatoren, namelijk de Lakense Haard en de Brusselse Haard. Aangezien de herverdeling van het patrimonium zal gebeuren op basis van de geografische inplanting van de gebouwen zal onze maatschappij de woningen van de maatschappij GEBRUWO overnemen. We zullen eveneens enkele woningen van de maatschappijen ASSAM/SORELO overnemen en 203 woningen overdragen naar de Lakense Haard. Deze woningen zijn gelegen in de Antwerpsesteenweg en zullen beheerd worden door een antenne Noordpool, waarvan de medewerkers dichter bij de huurders zullen staan en daardoor ook hun aanvragen beter kunnen beheren. Voor u verandert er voorlopig niets! Niemand zal door de fusies moeten verhuizen. We houden u vanzelfsprekend op de hoogte van de verschillende fases van de fusie en van eventuele veranderingen ( rekeningnummer, adres voor de briefwisseling, ) of van maatregelen die stapsgewijs doorgevoerd zullen worden. We kunnen u in elk geval verzekeren dat het onze voornaamste bekommernis is de buurtdienst te versterken en de kwaliteit van de geboden diensten nog te verbeteren. De fusie van de Brusselse Haard met GEBRUWO moet tegen juni 2015 rond zijn. Vanaf die datum zullen we nog maar één enkele entiteit vormen waarvan de naam momenteel nog niet bekend is

6 HERAANLEG VAN DE OMGEVING PAPENVEST In afwachting van de volledige renovatie van het complex Papenvest heeft de Stad Brussel, in het kader van het Duurzaam Wijkcontract Bloemenhof, beslist om het project Papenvest Sokkel te lanceren, dat kleinere en gerichte ingrepen voorziet in de buitenruimten van de ➍ site. Dit project beoogt een verbetering van de leefomgeving van de bewoners en moedigt hen aan om zich de ruimte op een positieve manier eigen te maken. ➎ ➌ ➊ ➒ ➊ 0 ➋ In het kader van dit project werden in de loop van het jaar 2012 verschillende participatieve ateliers georganiseerd met de bewoners van de 5 blokken, de omwonenden en de kinderen. ➏ ➍ ➏ ➌ Tijdens de ateliers kwamen de verwachtingen van de bewoners naar boven en konden de nodige inrichtingen worden vastgelegd : > > renovatie van de bodembedekking, de muurtjes en de funderingen, enz. > > nieuwe aanplantingen : fruitbomen, plantsoenen, klimplanten, > > aanleg van een kleine boomgaard ruimte > > een zone voor vrije spelen > > een speelplein voor 2-6 jarigen > > afbakening van de site en de ingangen van de gebouwen van kleur voorzien > > fitnesstoestellen > > een pétanque zone > > banken, vuilnisbakken, Voor de uitwerking van het aanlegplan werd een landschapsarchitect aangeduid via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Zijn voorontwerp, dat op 20 maart 2014 door het College werd goedgekeurd, is te vinden op de website van de Stad Brussel : Dit voorontwerp houdt rekening met de bomen die recent werden gekapt omwille van de veilig - 6 -

7 Studie van de landschapsaanleg van de omgeving van de site van de Brusselse Haard 0 Plantenstructuur aan de ingangen, ➊ ➍ ➑ ➊ 0 ➐ ➍ ➋ ➊ ➍ 0 ➌ klimplanten in potten ➊ Plantenstructuur ( grassen ), uitsteeksels die de ruimten verbinden ➋ Hars-grindbedekking ( type pepite ) op de bestaande bestrating die de plantenstructuur verlengt ➌ Planten van nieuwe bomen ➍ Behoud van de bestaande bomen ➎ Zone kinderspelen 2-8 jaar + fitnesselementen ➏ Zone springveerspelen kinderen 2-6 jaar ➐ Zone vrije spelen ➑ Boulodrome en schaduwrijke rustzone ➒ Aanplanten van klein fruit op struik of op laagstam heid op de site. Er was immers een boom omgevallen en uit het verslag van de Groendienst van de Stad over de toestand van de bomen bleek dat sommige bomen een potentieel gevaar vormden. Vervolgens leverde het Gewest een kapvergunning af. Het voorontwerp voor de renovatie van de omgeving voorziet meer licht in de zone, 7 nieuwe bomen, een kleine boomgaard met fruitbomen, klimplanten en plantsoenen. Er werd een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend en de werken zouden in de herfst van 2014 van start kunnen gaan, op voorwaarde dat alle termijnen worden gerespecteerd. LYDIE PIRSON Projectleider Duurzaam Wijkcontract Bloemenhof Cel Coördinatie van de Herwaarderingsacties (C.H.A.)

8 VERBODEN DUIVEN TE VOEDEREN Vogels eten geven, maakt voor sommigen deel uit van de herinneringen aan hun kindertijd en geeft hen het gevoel dat ze een goede daad verrichten. Jammer genoeg is dit niet zo in de stad, wel integendeel! Door het overvloedige voedsel dat ze in de stad krijgen, zijn er teveel duiven. Deze weliswaar sympathieke vogels veroorzaken uiteindelijk heel wat overlast : > gezondheidsrisico s door ziektes die ze onderling doorgeven en op ons kunnen overdragen. > het achtergelaten voedsel trekt ratten aan. > materiële schade door hun bijtende vogelpoep, stank, lawaai, enz. Het veelvuldig voederen is niet in het belang van de vogels, wel integendeel. Het voedsel dat hen gegeven wordt, is niet aangepast aan hun noden ( brood, soms volkoren, gebak, pasta, enz. ). De duiven kunnen zelf voor hun voedsel instaan. Door hen bijkomend te voederen, wordt niet alleen de natuurlijke selectie verhinderd en stijgt hun aantal te snel, maar dit brengt ook zieke vogels met zich mee en verzwakt het ras. Bovendien trekt het voedsel dat voor de vogels op de grond wordt achtergelaten andere schadelijke dieren zoals ratten aan! Het komt er dus op aan het aantal duiven te beperken door de voornaamste factor aan te pakken : het voedsel. Dit is de reden waarom het verboden is enige substantie achter te laten, neer te leggen of te gooien die als voedsel voor de duiven kan dienen. We herinneren u er ook aan dat al wie deze voorschriften niet naleeft een boete riskeert! Laat de natuur zijn werk doen, dat is de beste dienst die we de dieren kunnen bewijzen en het is ook het doeltreffendste middel voor een goed samenleven tussen mens en dier in de stad! - 8 -

9 TRIBUNE VAN DE COCOLO kan opkomen. Onze toekomst hangt af van ons vermogen om initiatieven te nemen, ideeën met elkaar uit te wisselen en voordeel te halen uit wat elk van ons weet aan te brengen, de wildste plannen, kleine of grote ambities, voor een betere toekomst. De ontmoetingen die de CoCoLo ( ARHUU ) sinds enkele jaren probeert op te zetten, dragen bij tot de sociale cohesie van alle huurders. Het is ons doel iedereen te betrekken bij de verbetering van het samenleven tussen de bewoners van de wijken. Deze ontmoetingen, via wijkfeesten en andere activiteiten, bieden iedereen de gelegenheid hun eigen TOETS te geven aan wat we gemeen hebben en openen beslist perspectieven die de ideeën en wensen van de huurders overtreffen. Er zijn momenten waarin een gezin op zichzelf leeft, enkel de eigen belangen voor ogen heeft en elke toenadering tot de buren vermijdt. En toch, we moeten elkaar wel eens tegenkomen en gemeenschappelijke ruimten delen. Onze kinderen gaan naar dezelfde scholen, vermaken zich samen, en dus lijkt het ons noodzakelijk dat we elkaar ontmoeten en vooral op allerlei gebieden dingen met elkaar delen. Met het oog hierop willen we bijvoorbeeld dat elke huurder die begaan is met de evolutie van ons milieu een rol kan spelen, hoe klein ook, en hiervoor De CoCoLo gaat resoluut voor een verstandige en rationele communicatie. Met een constructieve aanpak en met de steun van de Brusselse Haard engageert de CoCoLo zich om in de nabije toekomst zijn activiteiten naar alle huurders uit te breiden opdat de stem van de vernieuwing, die mooie dingen en eenheid inhoudt, zich in onze harten verheft en onze gedachten verlicht. We zijn van plan, beste huurders, om elk jaar animatie te organiseren tijdens uw wijkfeest. Een evenement dat we alleen zullen organiseren, of samen met de Brusselse Haard, de PSC s ( Projecten voor Sociale Cohesie ) en andere verenigingen die banden hebben met uw wijk. We onthouden eveneens dat we, onder impuls van sommige afdelingen van de Brusselse Haard, ons partnerschap nog zullen verbeteren in een pedagogisch kader en in rechtstreekse communicatie met de huurders. THIAM MAMADOU YATASSAYE De Secretaris van de CoCoLo - 9 -

10 VOCHT IN DE WONING " SAMEN TEN STRIJDE TEGEN CONDENSATIE " Een van de doelstellingen van de Brusselse Haard is om, samen met u, ten strijde te trekken tegen het verschijnsel van vochtigheid door condensatie. Om die reden werd een ambitieus investeringsprogramma uitgewerkt om de mantels van de gebouwen te isoleren ( isolatie van de muren, daken en plaatsen van dubbele beglazing ) en de ventilatie van de woningen te verbeteren ( gecentraliseerde extractie in vochtige ruimten ). Door isolatiewerken te combineren met een juiste houding van de bewoners zullen we succesvol het verschijnsel condensatie kunnen aanpakken. HOE CONDENSATIE HERKENNEN EN DOELTREFFEND BESTRIJDEN? 1. Condensatie Condensatie is het meest voorkomende vochtigheidsprobleem. Een gezin van 4 personen produceert ongeveer 11,5 liter water per dag : de ademhaling, douche, huishoudelijke activiteiten, enz. Condensatie vertaalt zich in de aanwezigheid van water/vocht op de muren en vensters wanneer u er met de vinger over gaat, wordt hij nat en is te wijten aan het contact tussen een binnenlucht die teveel waterdamp bevat en een koude wand : de lucht die verzadigd is met waterdamp wordt op deze wand omgezet in water. In afwachting van de werken geven we u enkele raadgevingen mee om condensatievlekken te verwijderen en de juiste gewoontes in uw woning aan te kweken. Condensatie komt vooral in de herfst en winter voor en vooral dan in de keuken, badkamer en slaapkamers, vertrekken die veel waterdamp bevatten. Condensatie Koude wand (ruit) Buitenlucht (koud) Binnenlucht (teveel waterdamp)

11 2. Waarop u moet letten : Bepaalde tekenen zijn kenmerkend voor condensatie : > > vochtigheid en zelfs sijpelend water op de muren > > beslagen ruiten bij het ontwaken > > schimmelvorming op de muren en tegels ( voegen ) > > zwarte plekken ( zwammen ) waardoor op de muren de thermische bruggen zichtbaar worden ( plaatsen waar de thermische isolatie niet voldoende is ) : balken 3. Nuttige tips om condensatieproblemen te verhelpen : Hieronder geven we u enkele nuttige tips om dergelijke ongemakken te vermijden : 1. In het algemeen is het NOODZAKELIJK de hoeveelheid waterdamp ( vocht ) in de woning te beperken. Dit is doenbaar, maar het hangt af van de verandering in leefwijze van de bewoners. 2. Bevorder de verdamping van de omgevingsvochtigheid door de kamers adequaat te verluchten, d.w.z. door de vensters s morgens en s avonds een kwartiertje open te zetten. Er moet een reële luchtcirculatie op

12 VOCHT IN DE WONING ( VERVOLG ) gang komen. De venster mogen ook niet te lang opengezet worden, anders kunnen de muren teveel afkoelen en accentueert u het probleem 3. Beperk de vochtigheidsbronnen. Plaats bij het koken de deksels op uw kookpotten, zet de afzuigkap aan indien u die hebt, reinig de vloeren maximaal 2x per week met water, laat uw was niet in de woning drogen, bedek de radiatoren niet, neem douches in plaats van een bad. 4. Ontstop de afvoergaatjes van de raamkaders ( geultjes onderaan het kader ). Het betreft heel kleine gaatjes ( 2 tot 3 ). Een grote hoeveelheid water kan op die manier weglopen. 5. Plaats/hang geen meubelen, posters, lijsten, tegen/aan koude muren ( die buiten uitkomen ). 6. Plaats geen meubelen (bedden) tegen de radiatoren omdat de warmte zich zo niet kan verspreiden. 7. Dek de ventilatieroosters niet af, ook niet in de winter. 8. Gebruik ontvochtigers in vochtige ruimten en slaapkamers, maar wel bij afwezigheid van de bewoners ( overdag ). De navullingen moeten vervangen worden zodra de bovenste bak van de ontvochtiger leeg is. Zie de gebruiksaanwijzing op het toestel

13 9. Aanwezige schimmel kunt u als volgt verwijderen : A. De schimmelsporen met bleekwater bevochtigen ( met een spons ) B minuten wachten C. Wrijven en spoelen met zuiver water D. Herhaal dit 2 tot 3 maal tot u verbetering ziet. Opgelet : draag waterdichte handschoenen en een beschermingsmasker! OPFRISSEN VAN DE BESCHADIGDE ZONES : Wanneer u beslist om de beschadigde zones opnieuw te verven ( ten laste van de huurder ), wordt aanbevolen een anti-condensatie verf te gebruiken ( bijvoorbeeld van het merk Aquaplan ) die u kunt vinden in doe-het-zelf-zaken. Het betreft een decoratieve verf voor muren en plafonds op basis van vinyl-acrylaat copolymeren met isolerende glasbolletjes, zonder oplosmiddel ( niet schadelijk voor de gezondheid ). Dit product kan met kleurpigmenten ( max. 3% ) ingekleurd worden

14 " KLEUR ACHTER HET STATION " ARTISTIEK PROJECT BROEK / MEIBOOM / OMMEGANG Hier vindt men 13 ingrepen verdeeld over de ruimte De bewoners van de woningen gelegen in de Meiboomstraat, Broekstraat en Ommegangstraat waren op vrijdag 28 maart in hun wijk en voor hun gebouw getuige van verschillende kleurrijke ingrepen op de muren, de grond, de bomen, en elk element dat het voorwerp kon uitmaken van een chromatische verandering. Florent BLEIN, student schilderkunst aan het ENSAV La Cambre, ligt aan de basis van deze uitvoering, in het kader van het verblijf [ b k ste d ] (backstage) in het Station Brussel-Congres in samenwerking met Recyclart. Na meerdere ontmoetingen met de huurders, waarbij hij interesse toonde voor de geschiedenis van de wijk, kwam hij ertoe hier een aanwezigheid te beklemtonen via kleur. Hij zocht de bewoners op en vroeg hen naar de kleuren die ze graag in de openbare ruimte hadden gezien, met aanduiding van een specifieke plaats waar de gekozen kleuren moesten komen

15 Uiteindelijk wilden 67 huurders aan het project meewerken en kwamen er 67 ingrepen, die zich uitstrekten van de tuinen van het Station Brussel-Congres tot aan de Nieuwstraat via de sociale woninggebouwen. Elke ingreep was vergankelijk en werd uitgevoerd met materialen die ertoe bestemd waren weer snel te worden uitgewist of te verdwijnen om de gebouwen niet te beschadigen. Zo kon men zich, voor enkele uren, enkele dagen of misschien nu nog, bij een wandeling door de wijk laten verrassen door kleurrijke motieven, de laatste overblijfselen van een uitwisseling rond kleur. In de tuintjes van de Haard Een zicht vanop de binnenplaats van de gebouwen gelegen in de Meiboomstraat

16 INFO DIENSTEN VAN DE BRUSSELSE HAARD Een inlichting nodig? Dan raden wij u ten zeerste aan deze pagina uit te knippen en zorgvuldig bij te houden! Ze zal u goed van pas komen wanneer u de Brusselse Haard moet contacteren. Dit is een geheugensteuntje met de gegevens van de verschillende afdelingen van de Brusselse Haard. Telefonische permanentie Onthaal info 9u - 16u Cel Huur 9u - 11u Cel Kandidaten 9u - 11u Cel Boekhouding 9u - 11u Cel Geschillen 9u - 16u Sociale Cel 9u - 16u Afdeling Technisch Onderhoud 9u - 16u Technische wachtdienst Buiten de kantooruren, tijdens het weekend en op feestdagen, enkel voor dringende technische gevallen :

GEEF LUCHT AAN JE HUIS!

GEEF LUCHT AAN JE HUIS! GEEF LUCHT AAN JE HUIS! Zorg voor een gezonde woning: geef vocht en schadelijke stoffen geen kans! Laat voortdurend frisse lucht binnen via een ventilatiesysteem, ventilatierooster of door een raam op

Nadere informatie

Vocht en schimmel in uw woning. Hoe pakt u dit aan?

Vocht en schimmel in uw woning. Hoe pakt u dit aan? Tips om vocht en schimmel te vermijden Zet de ramen van een kamer een beetje open als er veel mensen in de kamer zijn. Doe de deur van de keuken dicht als u kookt. Zet altijd de dampkap aan als u kookt.

Nadere informatie

Vocht en ventilatie. Tips voor een droger huis

Vocht en ventilatie. Tips voor een droger huis Vocht en ventilatie Tips voor een droger huis Vocht en ventilatie Een gezin produceert per dag tussen de tien en vijftien liter vocht. Door te ademen, door huisdieren en planten, maar ook door te koken,

Nadere informatie

Condensatie op mijn ramen

Condensatie op mijn ramen 1-5 De vorming van condensatie op je ramen is niet altijd te wijten aan een fout aan je ramen, het kan het gevolg zijn van een natuurlijk fenomeen. Hoe ontstaat condensatie? Lucht kan, volgens zijn temperatuur,

Nadere informatie

Instructie Ventilatie

Instructie Ventilatie Instructie Ventilatie Type woning Bij de bouw van een woning wordt er rekening mee gehouden dat de woning geventileerd kan worden. Hierin is onderscheid te maken in 3 type woningen; woningen met luchtkanalen,

Nadere informatie

Dagelijks ventileren. woonwijzer

Dagelijks ventileren. woonwijzer Dagelijks ventileren woonwijzer 2 Dagelijks ventileren Dagelijks ventileren Veel mensen hebben last van vocht in huis. Ze denken meestal dat die vochtoverlast van buiten komt: optrekkend vocht of doorslaande

Nadere informatie

BINNEN ROKEN IS NOOIT OKÉ

BINNEN ROKEN IS NOOIT OKÉ BINNEN ROKEN IS NOOIT OKÉ De rook van sigaretten verspreidt zich in je huis en auto. En plakt daar aan alles: kleding, zetels, vloer, speelgoed, Dat is niet goed voor jouw gezondheid én die van je kinderen.

Nadere informatie

Vocht, schimmels & gezondheid

Vocht, schimmels & gezondheid Vocht, schimmels & gezondheid Ongeveer 15 procent van de woningen in Nederland is vochtig. Te veel vocht vermindert de kwaliteit van de binnenlucht. Dit kan luchtweg- en andere gezondheidsklachten bij

Nadere informatie

VOCHT EN VENTILATIE. Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning

VOCHT EN VENTILATIE. Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning VOCHT EN VENTILATIE Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning VENTILEREN GEZOND LUCHT OPEN BUITENLUCHT VOCHT RAMEN WONING Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning Het voorkomen van vocht in uw woning

Nadere informatie

WANT IEDEREEN HEEFT VOCHT IN HUIS

WANT IEDEREEN HEEFT VOCHT IN HUIS Ventileren WANT IEDEREEN HEEFT VOCHT IN HUIS Iedereen heeft vocht in huis Niemand ontkomt er aan. Door alleen al in huis te zijn, produceren we liters vocht per dag. En bij het koken, douchen, afwassen,

Nadere informatie

Vochtoverlast en ventilatie in de woning

Vochtoverlast en ventilatie in de woning Vochtoverlast en ventilatie in de woning Soms hebben mensen last van vocht in hun woning. Vochtoverlast wordt meestal in een laat stadium ontdekt. Er komen schimmelplekken op de muur, behang laat los en

Nadere informatie

Ventileren en verluchten. Woon gezond, geef lucht aan je huis! Ventileer 24 uur op 24 en verlucht aanvullend Tips voor gezonde binnenlucht

Ventileren en verluchten. Woon gezond, geef lucht aan je huis! Ventileer 24 uur op 24 en verlucht aanvullend Tips voor gezonde binnenlucht Ventileren en verluchten Woon gezond, geef lucht aan je huis! Ventileer 24 uur op 24 en verlucht aanvullend Tips voor gezonde binnenlucht 1 Waarom ventileren en verluchten? Binnen is de lucht meestal slechter

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Goed ventileren, erg belangrijk

Huurdersinformatie. Goed ventileren, erg belangrijk 1 Huurdersinformatie Goed ventileren, erg belangrijk Goed ventileren zorgt voor gezonde en droge lucht in uw woning. In deze brochure tips om te ventileren en om vocht te voorkomen. Inhoud Ventileren:

Nadere informatie

Ventileren... Waarom? 1. 't voorkomt vochtoverlast 2. 't zorgt voor frisse lucht en zuurstof voor u, uw huisdieren, uw planten en uw gasapparaten

Ventileren... Waarom? 1. 't voorkomt vochtoverlast 2. 't zorgt voor frisse lucht en zuurstof voor u, uw huisdieren, uw planten en uw gasapparaten Ventileren... Waarom? 1. 't voorkomt vochtoverlast 2. 't zorgt voor frisse lucht en zuurstof voor u, uw huisdieren, uw planten en uw gasapparaten Vochtproblemen: hoe komen we er aan? Vee! mensen hebben

Nadere informatie

Vocht in de woning. Ventileren is gezond en bespaart energie

Vocht in de woning. Ventileren is gezond en bespaart energie Ventileren is gezond en bespaart energie We staan er meestal niet bij stil, maar de lucht om ons heen bevat vocht. Dat geldt natuurlijk ook voor de lucht in huis. Door transpiratie, douchen, koken en wassen

Nadere informatie

PROJECTOPROEP COLLECTIEVE MOESTUINEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2016

PROJECTOPROEP COLLECTIEVE MOESTUINEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2016 PROJECTOPROEP COLLECTIEVE MOESTUINEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2016 PAGINA 1 VAN 5 COLLECTIEVE MOESTUINEN - 2016 Voorstelling projectoproep Deze projectoproep "Collectieve moestuinen" is een

Nadere informatie

> Verwarmen en ventileren

> Verwarmen en ventileren > Verwarmen en Verwarmen en Vochtproblemen in huis, condens op de ramen, een beschimmelde muur u kunt het allemaal voorkomen door goed te en te verwarmen. Zorg voor voldoende frisse lucht in huis. Lees

Nadere informatie

Isolatie plaatsen en de kiertjes niet afdichten? Een jas die niet dicht kan, heeft toch ook geen zin...

Isolatie plaatsen en de kiertjes niet afdichten? Een jas die niet dicht kan, heeft toch ook geen zin... Isolatie plaatsen en de kiertjes niet afdichten? Een jas die niet dicht kan, heeft toch ook geen zin... Woonvocht en oppervlaktecondensatie De mens zelf produceert steeds een hoeveelheid waterdamp door

Nadere informatie

Advieswijzer: verwarmen en ventileren

Advieswijzer: verwarmen en ventileren 100% wonen Vochtproblemen in huis, condens op de ramen, een beschimmelde muur u kunt het voorkomen door goed te en te verwarmen. Zorg voor voldoende frisse lucht in huis. Lees deze advieswijzer aandachtig

Nadere informatie

Klussen in je woning

Klussen in je woning Klussen in je woning Je wilt je woning het liefst helemaal naar eigen wens inrichten. Die wensen zijn voor iedereen verschillend: de keuken uit breiden, een dakraam plaatsen of een schuurtje in de tuin.

Nadere informatie

voorkomt schade aan uw woning door vocht en schimmel

voorkomt schade aan uw woning door vocht en schimmel ventileren goede ventilatie... voorkomt schade aan uw woning door vocht en schimmel is beter voor uw gezondheid bespaart energie Ventilatie is: gebruikte lucht eruit en frisse lucht erin. Goed ventileren

Nadere informatie

Voorkom schimmel. Ventileren helpt. verhuurt

Voorkom schimmel. Ventileren helpt. verhuurt Voorkom schimmel Ventileren helpt Vocht? Dat kunt u voorkomen Veel mensen hebben last van vocht in huis. Schimmel op de muur en vochtplekken in het behang zijn duidelijke gevolgen. Maar vocht in huis is

Nadere informatie

Klussen in uw woning

Klussen in uw woning Klussen in uw woning U wilt uw woning en alles wat daarbij hoort het liefst naar eigen wens inrichten. Die wensen kunnen heel verschillend zijn: de keuken uitbreiden, een dakraam aanbrengen of een schuurtje

Nadere informatie

Wat u kunt doen tegen vocht in uw woning

Wat u kunt doen tegen vocht in uw woning Vochtproblemen Wat u kunt doen tegen vocht in uw woning Ventileren is belangrijk Misschien merkt u het niet, maar in ieder huis is vocht aanwezig. Te veel vocht in de woning kan op termijn problemen geven.

Nadere informatie

Verwarmen en ventileren. Advies voor frisse lucht in huis

Verwarmen en ventileren. Advies voor frisse lucht in huis Verwarmen en Advies voor frisse lucht in huis 1 Vochtproblemen in huis, condens op de ramen, een beschimmelde muur u kunt het allemaal voorkomen door goed te en te verwarmen. Zorg voor voldoende frisse

Nadere informatie

Binnenluchtkwaliteit. Infoavond 18 november 2010 - Mortsel

Binnenluchtkwaliteit. Infoavond 18 november 2010 - Mortsel Binnenluchtkwaliteit Infoavond 18 november 2010 - Mortsel Logo Antwerpen vzw Borstkanker Roken Vaccinaties Ongevallen Geestelijke gezondheid Voeding & beweging Milieu & Gezondheid Goed of fout? Binnen

Nadere informatie

Huis & Erf steekt energie in uw woning. Isolatiemaatregelen

Huis & Erf steekt energie in uw woning. Isolatiemaatregelen Huis & Erf steekt energie in uw woning Isolatiemaatregelen Huis & Erf steekt energie in uw woning Huis & Erf steekt energie in uw woning in de vorm van een compleet isolatiepakket voor uw hele woning.

Nadere informatie

Ventileren in huis. Handleiding warmte-terug-win-installatie

Ventileren in huis. Handleiding warmte-terug-win-installatie Ventileren in huis Handleiding warmte-terug-win-installatie Samen met uw huisgenoten, huisdieren en kamerplanten produceert u iedere dag gemiddeld tien liter vocht. Tel daarbij op de waterdamp die vrijkomt

Nadere informatie

Dynamisch hulpmiddel ter ondersteuning van het advies inzake de correcte ventilatie van woningen

Dynamisch hulpmiddel ter ondersteuning van het advies inzake de correcte ventilatie van woningen Dynamisch hulpmiddel ter ondersteuning van het advies inzake de correcte ventilatie van woningen Pieter Logghe, Departement Gezondheid en Binnenhuisvervuiling, Leefmilieu Brussel Ventilatie hangt onlosmakelijk

Nadere informatie

ventileren wonen met karakter

ventileren wonen met karakter ventileren wonen met karakter goede ventilatie... voorkomt schade aan uw woning door vocht en schimmel is beter voor uw gezondheid bespaart energie Ventilatie is: gebruikte lucht eruit en frisse lucht

Nadere informatie

WETENSWAARDIGHEDEN OVER DE ONTVOCHTIGERS VAN DE LONGHI

WETENSWAARDIGHEDEN OVER DE ONTVOCHTIGERS VAN DE LONGHI WETENSWAARDIGHEDEN OVER DE ONTVOCHTIGERS VAN DE LONGHI Ontvochtigers Ontvochtigers bestaan al vele jaren. Ze worden meestal aangeschaft in de herfst en winter wanneer het koud en vochtig is. Ook u kunt

Nadere informatie

Als je aan een drukke weg woont verlucht je beter niet. Door beddengoed op 60 C te wassen dood je huisstofmijt.

Als je aan een drukke weg woont verlucht je beter niet. Door beddengoed op 60 C te wassen dood je huisstofmijt. Is 22 C de ideale slaapkamertemperatuur? Ventileren = verluchten CO kan je proeven Als het buiten koud is, verlucht je niet. Als je aan een drukke weg woont verlucht je beter niet. Hoeveel kan je best

Nadere informatie

Ventilatie van woningen

Ventilatie van woningen Ventilatie van woningen Ventileren betekent: Verse buitenlucht naar binnen, Vervuilde binnenlucht naar buiten! Goed ventileren is 24 uur per dag ventileren 13 december 2012 Veel gestelde vragen zijn: Kan

Nadere informatie

Ventileren. Alles wat u moet weten over ventilatie in uw woning

Ventileren. Alles wat u moet weten over ventilatie in uw woning Ventileren Alles wat u moet weten over ventilatie in uw woning Ventileren voor uw gezondheid Is het vaak drukkend in uw woning? Zijn uw ramen vaak beslagen? Dit zijn de eerste tekenen dat er teveel vocht

Nadere informatie

Verhuurbrochure 15 woningen Woldkade Evertsenstraat Meppel

Verhuurbrochure 15 woningen Woldkade Evertsenstraat Meppel 1 Verhuurbrochure 15 woningen Woldkade Evertsenstraat Meppel 2 Situatie- adresgegevens Aan de rand van het centrum nog net gelegen in de wijk Haveltermade liggen de 15 woningen van het project Woldkade/

Nadere informatie

Onderhoud. Klussenwijzer. Aanleg van een geveltuin

Onderhoud. Klussenwijzer. Aanleg van een geveltuin Onderhoud Klussenwijzer Aanleg van een geveltuin BrabantWonen 2 e druk februari 2015 Aanleg van een geveltuin Veel woningen in ons bestand zijn direct aan de openbare weg gelegen. Zij hebben geen voortuin,

Nadere informatie

Condensatie op dubbele beglazingen

Condensatie op dubbele beglazingen Algemeen Het verschijnsel oppervlaktecondensatie op dubbele komt voor in drie vormen, te weten: op de buitenzijde of positie 1; op de spouwzijdes 2 en 3 van de dubbele beglazing; op de binnenzijde of positie

Nadere informatie

Ventileren. Op adem komen doe je thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl

Ventileren. Op adem komen doe je thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl Ventileren Op adem komen doe je thuis Thuis is een huis van Servatius Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht op onze website

Nadere informatie

Woordenschat Taal Actief groep 4 Thema 1 Les 1

Woordenschat Taal Actief groep 4 Thema 1 Les 1 Woordenschat Taal Actief groep 4 Thema 1 Les 1 een hark Een lange steel met een soort kam van ijzer eraan. de fontein Een bak waaruit water spuit. Het is voor de sier. Een wasbak in de badkamer wordt ook

Nadere informatie

Zelf uw woning isoleren

Zelf uw woning isoleren kluswijzer Isoleren Zelf uw woning isoleren In Nederland staat isolatie hoog op de lijst van klussen in huis. Geen wonder! Vooral s winters blijken veel woningen een isolatiebeurt te kunnen gebruiken.

Nadere informatie

Presentatie Renovatieplannen Bilderdijkstraat / Da Costastraat

Presentatie Renovatieplannen Bilderdijkstraat / Da Costastraat Programma van vanavond: Inleiding Renovatieplan/werkzaamheden - pauze - Woonlasten Sociaal plan Vragen Inleiding Inleiding: Samenwerking heeft in 2011 aangekondigd de badkamer, de keuken en het toilet

Nadere informatie

Plannen van het huishouden.

Plannen van het huishouden. Dit document is onderdeel van de site www.huishoudeninhokjes.nl Plannen van het huishouden. In de laatste kolom kun je invullen wanneer je de taak hebt gedaan. Vul in hoelang (in tijd) je over deze taak

Nadere informatie

Zelf veranderingen aanbrengen ( klusrecht ) Veranderen onder voorwaarden Let ook op overheidsregels Staat de door u geplande verandering niet

Zelf veranderingen aanbrengen ( klusrecht ) Veranderen onder voorwaarden Let ook op overheidsregels Staat de door u geplande verandering niet Klusrecht Zelf veranderingen aanbrengen ( klusrecht ) Aan de binnenzijde van uw gehuurde woning mag u veranderingen en toevoegingen aanbrengen, onder de voorwaarde dat deze zonder noemenswaardige kosten

Nadere informatie

= een rij struiken of planten die dichtbij elkaar staan. = een hoge lamp die langs de weg staat.

= een rij struiken of planten die dichtbij elkaar staan. = een hoge lamp die langs de weg staat. Woordenschat blok 1 gr4 Les 1 De heg De lantaarn De plant Het tuinhek Het terras De garage Het dorp De stad De zwerver De stoep De woonwijk = een rij struiken of planten die dichtbij elkaar staan. = een

Nadere informatie

info voor de ouders man, vrouw en kind Preventie bij luchtwegallergie

info voor de ouders man, vrouw en kind Preventie bij luchtwegallergie info voor de ouders man, vrouw en kind Preventie bij luchtwegallergie Preventie bij luchtwegallergie Bij de behandeling van een allergie is het van groot belang om contact te vermijden met de allergenen

Nadere informatie

Zelf klussen. Maak van uw huis uw droomhuis

Zelf klussen. Maak van uw huis uw droomhuis Zelf klussen Maak van uw huis uw droomhuis 1 Zelf klussen Maak van uw huis uw droomhuis Zelf uw droomkeuken plaatsen? Plannen om de zolder te verbouwen? Schuurtje in de tuin? Een tweede toilet in de badkamer?

Nadere informatie

Bewonersavond d.d. 7 maart 2017

Bewonersavond d.d. 7 maart 2017 Bewonersavond d.d. 7 maart 2017 Willem Klooslaan: even nrs. 2-48 Akkerhof : nrs. 1,2,3,4,5 en nrs 33-56 Hoflaan: oneven nummers 1-99 Weidehof: nrs 1,2,3,4,5 Wat staat er in deze presentatie? Wat hebben

Nadere informatie

1. VOOSTELLING VAN GEBRUWO... 3 2. VOORSTELLING VAN DE SITE... 4 3. VOORSTELLING VAN HET PROJECT... 5 4. SCHETSEN... 8 5. PLANNEN...

1. VOOSTELLING VAN GEBRUWO... 3 2. VOORSTELLING VAN DE SITE... 4 3. VOORSTELLING VAN HET PROJECT... 5 4. SCHETSEN... 8 5. PLANNEN... 1. VOOSTELLING VAN GEBRUWO... 3 2. VOORSTELLING VAN DE SITE... 4 3. VOORSTELLING VAN HET PROJECT... 5 a) Een respectvol project t.a.v de duurzame ontwikkeling... 5 b) Gevruwo : een OVM die de initiatieven

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verordening met het oog op het versterken van de woonkwaliteit in de gemeente.

Stedenbouwkundige verordening met het oog op het versterken van de woonkwaliteit in de gemeente. Stedenbouwkundige verordening met het oog op het versterken van de woonkwaliteit in de gemeente. Voorgelegd aan de Gewestelijke Stedenbouwkundige Ambtenaar op 28/01/2010 Voorgelegd aan de GECORO in zitting

Nadere informatie

Vereniging van eigenaren

Vereniging van eigenaren este bewoners, rahmslaan 22-62 te Leiden Diverse woningen kampen met vochtige buitenmuren al dan niet in samenhang met vocht- en schimmelplekken. De VVE heeft de firma Cauberg-Huygen een onderzoek laten

Nadere informatie

PERSBERICHT. 83 gerenoveerde sociale woningen voor Sint-Jans-Molenbeek. Renovatie van het Sint-Lazarushof

PERSBERICHT. 83 gerenoveerde sociale woningen voor Sint-Jans-Molenbeek. Renovatie van het Sint-Lazarushof Inhuldiging Sint-Lazarushof 17 juni 2015 PERSBERICHT 83 gerenoveerde sociale woningen voor Sint-Jans-Molenbeek Sint-Lazarushof, het sociale wooncomplex in Sint-Jans-Molenbeek, werd volledig vernieuwd door

Nadere informatie

Kluswijzer December 2017

Kluswijzer December 2017 Kluswijzer December 2017 Inhoud 1. Inleiding 2. Tuin en erf 3. Gevel en dak 4. Woningindeling 5. Woninginrichting 6. Keuken 7. Sanitair en kranen 8. Installaties 9. Isolatie 10. Onderhoud 1. INLEIDING

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID HUURDERSBELANGENCOMMISSIE 212 GEEREN-ZUID NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID De afgelopen weken vonden de blokgesprekken plaats in uw buurt. Singelveste AlleeWonen heeft daarin informatie gegeven over het hoe en

Nadere informatie

Saneren. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Saneren. Ziekenhuis Gelderse Vallei Saneren Ziekenhuis Gelderse Vallei De huisstofmijt is één van de grootste veroorzaker van allergische klachten. Wie allergisch is aangelegd moet er dan ook voor zorgen dat de mijt zo min mogelijk overlevingskansen

Nadere informatie

Ventileren in huis. Handleiding mechanisch ventilatiesysteem

Ventileren in huis. Handleiding mechanisch ventilatiesysteem Ventileren in huis Handleiding mechanisch ventilatiesysteem 2 Samen met uw huisgenoten, huisdieren en kamerplanten produceert u iedere dag gemiddeld tien liter vocht. Tel daarbij op de waterdamp die vrijkomt

Nadere informatie

Sessie 5: binnenlucht specialist in 60 minuten. Ventilatie in huis verbeteren. Mariken Stolk 2 November 2017

Sessie 5: binnenlucht specialist in 60 minuten. Ventilatie in huis verbeteren. Mariken Stolk 2 November 2017 Sessie 5: binnenlucht specialist in 60 minuten Ventilatie in huis verbeteren Mariken Stolk 2 November 2017 Milieu Centraal als vraagbaak 2 Milieu Centraal over ventilatie 3 Bereik milieucentraal.nl over

Nadere informatie

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Gemeente Moorslede Dienst ruimtelijke ordening Marktplaats 1 8890 Moorslede Tel.: 051/788 914 Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Principiële goedkeuring

Nadere informatie

Databank Brussels actieplan armoedebestrijding 2008. Hoofdstuk: Huisvesting

Databank Brussels actieplan armoedebestrijding 2008. Hoofdstuk: Huisvesting Hoofdstuk: Pagina 1 De bouw van 5 000 sociale (70 %) en middelgrote (30 %) woningen 86 Investeringstoelage aan de Brusselse elijke smaatschappij (BGHM) voor de bouw van sociale en middelgrote woningen

Nadere informatie

INFORMATIE. Kluswijzer. Afdeling Woondiensten Balk, december 2009

INFORMATIE. Kluswijzer. Afdeling Woondiensten Balk, december 2009 INFORMATIE Kluswijzer Afdeling Woondiensten Balk, december 2009 Inhoud 1. INLEIDING 1. Inleiding 2. Tuin en erf.. 3. Gevel en dak.. 4. Woningindeling.... 5. Woninginrichting.. 6. Keuken.. 7. Sanitair en

Nadere informatie

22 juni 2016 Info-dag Renovatiewerken Wijk Kleine Brede Akker

22 juni 2016 Info-dag Renovatiewerken Wijk Kleine Brede Akker 22 juni 2016 Info-dag Renovatiewerken Wijk Kleine Brede Akker Info-dag in 3 delen 10.30 uur: eerste groep huurders 13.00 uur: tweede groep huurders 15.00 uur: derde groep huurders KORT OVERZICHT VAN ONZE

Nadere informatie

Vuurtje in de tuin? KIES VOOR EEN GEZOND ALTERNATIEF! www.stookslim.be

Vuurtje in de tuin? KIES VOOR EEN GEZOND ALTERNATIEF! www.stookslim.be Vuurtje in de tuin? KIES VOOR EEN GEZOND ALTERNATIEF! www.stookslim.be WETGEVING GEEN VUUR ZONDER ROOK Een vuurtje stoken in de tuin is nooit zonder risico s. De rook is het grootste probleem. Die is ongezond,

Nadere informatie

Checklist woningbezichtiging Onderhandelmakelaar

Checklist woningbezichtiging Onderhandelmakelaar Checklist woningbezichtiging Onderhandelmakelaar Datum: Adres: Postcode: Bouwjaar: Vraagprijs: Woning Oppervlakte totaal: m 2 Oppervlakte woning: m 2 Oppervlakte achtertuin: m 2 Oppervlakte voortuin: m

Nadere informatie

Vocht & Ventilatie. 10000560_KlusZo_25_Vocht/Ventil 13-05-2003 14:46 Pagina 1. Nummer 25 Art.nr. 912697

Vocht & Ventilatie. 10000560_KlusZo_25_Vocht/Ventil 13-05-2003 14:46 Pagina 1. Nummer 25 Art.nr. 912697 0000560_KlusZo_25_Vocht/Ventil 3-05-2003 4:46 Pagina Nummer 25 Art.nr. 92697 In deze KlusZo Vocht & Folder beschrijven we stapsgewijs waar u rekening mee moet houden als u vocht in uw huis gaat bestrijden

Nadere informatie

Plannen van het huishouden.

Plannen van het huishouden. Dit document is onderdeel van de site www.huishoudeninhokjes.nl Plannen van het huishouden. In de laatste kolom kun je invullen wanneer je de taak hebt gedaan. Vul in hoelang (in tijd) je over deze taak

Nadere informatie

Overzicht I. KADER II. NORMEN III. VOORBEELD

Overzicht I. KADER II. NORMEN III. VOORBEELD Overzicht I. KADER II. NORMEN III. VOORBEELD I. Kader: aandacht voor woonkwaliteit Sinds 1998 moeten alle woningen en kamers (ook voor seizoenarbeiders) in Vlaanderen voldoen aan minimale normen Woningen:

Nadere informatie

Is uw verbruik normaal?

Is uw verbruik normaal? Is uw verbruik normaal? Maar dit mag ons niet doen vergeten wat zijn kostprijs en effecten op het milieu zijn. Ook al hebben we geen vat op de prijzen, ons verbruik kunnen we wel zelf beïnvloeden. Deze

Nadere informatie

Bewonersinformatie Rosmalen. Aandachtspunten voor uw vernieuwde woning

Bewonersinformatie Rosmalen. Aandachtspunten voor uw vernieuwde woning Bewonersinformatie Rosmalen Aandachtspunten voor uw vernieuwde woning 2 Voorwoord Afgelopen periode heeft BAM Woningbouw in opdracht van de eigenaar van uw woning, a.s.r., uw woning verbeterd. Bij de woningverbetering

Nadere informatie

Taak constructies. Architecten en ingenieurs: Goossens & Partners. Dries de Burggrave. 1MAK a 2015-2

Taak constructies. Architecten en ingenieurs: Goossens & Partners. Dries de Burggrave. 1MAK a 2015-2 Taak constructies Architecten en ingenieurs: Goossens & Partners. Dries de Burggrave 1MAK a 2015-2 Bouwknoop 1 Het gaat om een bouwknoop omdat de verticale muur verbonden wordt met een hellend dak. Detailtekening

Nadere informatie

Een beetje geschiedenis

Een beetje geschiedenis De kroonlijst steunt de dakgoot, die het regenwater van het dak opvangt en de bovenkant van de gevel beschermt tegen overmatige vochtigheid. Naast deze technische functie geeft zij de «finishing touch»

Nadere informatie

Wateroverlast Informatie over de meest voorkomende waterproblemen

Wateroverlast Informatie over de meest voorkomende waterproblemen Wateroverlast Informatie over de meest voorkomende waterproblemen Colofon Dit is een uitgave van de gemeente Zeewolde Augustus 2011 Oplage: 2500 exemplaren Fotografie Gemeente Zeewolde fresh fotooz Productie

Nadere informatie

PROJECTOPROEP COLLECTIEVE MOESTUINEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2013

PROJECTOPROEP COLLECTIEVE MOESTUINEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2013 PROJECTOPROEP COLLECTIEVE MOESTUINEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2013 PAGINA 1 VAN 5 COLLECTIEVE MOESTUINEN - 2012 Voorstelling projectoproep Deze projectoproep "Collectieve moestuinen" komt

Nadere informatie

als u gaat verhuizen wonen met karakter

als u gaat verhuizen wonen met karakter als u gaat verhuizen wonen met karakter wonen met karakter U heeft besloten uw woning te verlaten. In deze brochure leest u hoe u de huur van uw huidige woning op moet zeggen en wat er verder bij komt

Nadere informatie

Vermijd vallen in de thuissituatie

Vermijd vallen in de thuissituatie Vermijd vallen in de thuissituatie Wat kunt u er zelf aan doen? Nederrij 133 2200 Herentals t 014 24 61 11 f 014 24 61 26 www.azherentals.be Inleiding Bij het ouder worden of bij ziekte verandert de lichamelijke

Nadere informatie

welkom! algemene bouwkunde ipd-opleidingen breda

welkom! algemene bouwkunde ipd-opleidingen breda welkom! algemene bouwkunde ipd-opleidingen breda 1 lesstof in de lessenreeks behandeld. 22 september! inleiding!!! hoofdstuk 1!! wonen woonvormen regelgeving!!! hoofdstuk 1!! bouwmethoden!!! hoofdstuk

Nadere informatie

Vocht & Ventilatie. Nummer 25

Vocht & Ventilatie. Nummer 25 Nummer 25 Art.nr. 912697 In deze KlusZo Vocht & Ventilatie Folder beschrijven we stapsgewijs waar u rekening mee moet houden als u vocht in uw huis gaat bestrijden en waarom u moet ventileren. In deze

Nadere informatie

Zelf aangebrachte voorzieningen aan uw woning

Zelf aangebrachte voorzieningen aan uw woning Zelf aangebrachte voorzieningen aan uw woning Zelf uw woning aanpassen? Wat leest u in deze folder? Met wie neemt u contact op als u iets wilt veranderen in uw woning? Welke eisen stelt Woonzorg Nederland

Nadere informatie

VAN INBOUW TOT ONDERHOUD UW NIEUWE KUNSTSTOFRAMEN UIT REHAU PROFIELSYSTEMEN. Bouw Automotive Industrie. www.rehau.com www.kunststoframen.

VAN INBOUW TOT ONDERHOUD UW NIEUWE KUNSTSTOFRAMEN UIT REHAU PROFIELSYSTEMEN. Bouw Automotive Industrie. www.rehau.com www.kunststoframen. VAN INBOUW TOT ONDERHOUD UW NIEUWE KUNSTSTOFRAMEN UIT REHAU PROFIELSYSTEMEN www.rehau.com www.kunststoframen.nl Bouw Automotive Industrie RAMEN WAARAAN U VEEL PLEZIER BELEEFT Nieuwe ramen geven uw woning

Nadere informatie

Ventileren voor een optimale luchtkwaliteit

Ventileren voor een optimale luchtkwaliteit Ventileren voor een optimale luchtkwaliteit Maandag 4 september 2017 Panoramazaal 1. Algemeen... 2 Waarom ventileren?... 2 2. Twee opties: Individueel of collectief... 2 3. Relevante info voor collectieve

Nadere informatie

Warmte & ventilatie. Richtlijnen voor een warme en geventileerde woning

Warmte & ventilatie. Richtlijnen voor een warme en geventileerde woning Warmte & ventilatie Richtlijnen voor een warme en geventileerde woning Om prettig te wonen, moet uw woning niet alleen goed onderhouden zijn, maar ook comfortabel. Een warm huis in de winter, maar ook

Nadere informatie

Isolatie en renovatie: laatste nieuws!

Isolatie en renovatie: laatste nieuws! Isolatie en renovatie: laatste nieuws! Leefmilieu Brussel Isoleren in een stedelijke omgeving Nicolas VANDERNOOT STADSWINKEL Doelstellingen van de presentatie Ik wil mijn woning renoveren en beter isoleren

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Algemene woonregels

Huurdersinformatie. Algemene woonregels 1 Huurdersinformatie Algemene woonregels Woonregels want afspraak is afspraak! Als u een woning van Rochdale huurt, maken we afspraken. Veel van deze afspraken zijn vastgelegd in de huurovereenkomst. In

Nadere informatie

Is een verandering gevaarlijk of hinderlijk? Of zorgt de verandering voor overlast? Dan is de verandering niet toegestaan.

Is een verandering gevaarlijk of hinderlijk? Of zorgt de verandering voor overlast? Dan is de verandering niet toegestaan. UW WONING AANPASSEN? Alle regelingen op een rij Openslaande deuren naar de tuin of een vijver aanleggen? Er mag veel, ook als u een woning huurt. Hieronder leest u over de mogelijkheden en de spelregels.

Nadere informatie

grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast?

grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast? grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast? grondwater doorgrond Grondwater bestaat uit regenwater en oppervlaktewater dat in de bodem is weg gezakt en kwelwater dat onder druk uit lager

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2011

Verkort Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2011 Verkort Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2011 Maart 2012 1. Voorwoord Op 20 april 2011 was het zover: de officiële oprichting van de Vereniging Buurtmoestuin Castellum! Het was het tastbare resultaat

Nadere informatie

UW TUIN. vragen en antwoorden

UW TUIN. vragen en antwoorden UW TUIN vragen en antwoorden UW TUIN: VRAGEN EN ANTWOORDEN In deze brochure vindt u informatie over: Hoe u uw tuin mag gebruiken. Wat u wel en wat u niet mag bouwen in uw tuin. Hoe u uw tuin achter moet

Nadere informatie

"Dé manier om zelf zilvervisjes te bestrijden"

Dé manier om zelf zilvervisjes te bestrijden "Dé manier om zelf zilvervisjes te bestrijden" Zilvervisjes kunne ongelofelijk vervelend zijn. Vooral in nieuwbouwhuizen komen deze insecten veel voor. Gelukkig kun je zelf de strijd aangaan met deze onaangename

Nadere informatie

Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen

Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen Een strakke keuken, mét kookeiland. Eindelijk een dakraam, een houten vloer, beneden én boven U wilt graag een en ander in uw woning

Nadere informatie

Blok voor Blok. Energiezuinigheid en binnenmilieu. Geregeld BV. Piet van Luijk

Blok voor Blok. Energiezuinigheid en binnenmilieu. Geregeld BV. Piet van Luijk Blok voor Blok Energiezuinigheid en binnenmilieu Piet van Luijk Geregeld BV September 26, 2014 Inhoud presentatie 1. Energiezuinigheid en binnenmilieu 2. Welke kwaliteitsaspecten spelen bij binnenmilieu

Nadere informatie

COLLECTIEVE MOESTUINEN

COLLECTIEVE MOESTUINEN PROJECTOPROEP COLLECTIEVE MOESTUINEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2011 PAGINA 1 VAN 6 COLLECTIVE MOESTUINEN - 2011 VOORSTELLING PROJECTOPROEP Deze projectoproep "Collectieve moestuinen" komt voort

Nadere informatie

als u gaat verhuizen wonen met karakter

als u gaat verhuizen wonen met karakter als u gaat verhuizen wonen met karakter U heeft besloten uw woning te verlaten. In deze brochure leest u hoe u de huur van uw huidige woning op moet zeggen en wat er verder bij komt kijken. Heeft u na

Nadere informatie

Michèle Van Rompaey Interne Liaison Geriatrie AZ Monica. T 03 240 27 98 michele.van.rompaey@azmonica.be

Michèle Van Rompaey Interne Liaison Geriatrie AZ Monica. T 03 240 27 98 michele.van.rompaey@azmonica.be Valpreventie Inleiding Uit onderzoek blijkt dat één op drie 65-plussers minstens één keer valt per jaar. De meeste ongevallen gebeuren bovendien thuis. Om ongevallen te voorkomen moet u zich bewust zijn

Nadere informatie

Groot onderhoud Heilige Stoel, Homberg, Kraaijenberg nieuws 1

Groot onderhoud Heilige Stoel, Homberg, Kraaijenberg nieuws 1 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief over het groot onderhoud aan de Heilige Stoel, Homberg en Kraaijenberg in Wijchen. Op dit moment werkt Talis aan de voorbereidingen. Op 10 en 11 maart organiseerden wij

Nadere informatie

Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal

Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal Resultaten van de Omegawoningen De Woning Stank uit putje (riolering) 2 Sanitair is oud Afvoer is slecht Tocht en vocht; condens Enkel glas

Nadere informatie

Ventileren. Alles wat u moet weten over ventilatie in uw woning

Ventileren. Alles wat u moet weten over ventilatie in uw woning Ventileren Alles wat u moet weten over ventilatie in uw woning Ventileren: heel belangrijk! Wist u dat u elke dag samen met uw huisgenoten, huisdieren en kamerplanten wel 10 tot 15 liter vocht produceert?

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 09.01.2014 Doel HUISHOUDELIJK REGLEMENT NOODOPVANGVOORZIENINGEN OCMW BEERSEL 1. De noodopvang wil een onmiddellijk onderkomen bieden aan Beerselaars die plotseling

Nadere informatie

DIEREN IN DE NATUUR. Geef ze geen eten, observeer ze!

DIEREN IN DE NATUUR. Geef ze geen eten, observeer ze! DIEREN IN DE NATUUR Geef ze geen eten, observeer ze! WWW.LEEFMILIEU.BRUSSELS DIEREN VOEDEREN IN DE NATUUR? NIET ZONDER GEVOLGEN! Oud brood voederen aan de eendjes in de vijver Als kind hebben we het allemaal

Nadere informatie

PROJECTOPROEP COLLECTIEVE MOESTUINEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2013

PROJECTOPROEP COLLECTIEVE MOESTUINEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2013 PROJECTOPROEP COLLECTIEVE MOESTUINEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2013 PAGINA 1 VAN 5 COLLECTIEVE MOESTUINEN - 2013 Voorstelling projectoproep Deze projectoproep "Collectieve moestuinen" is een

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE MUZEN ALMERE STAD:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE MUZEN ALMERE STAD: HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE MUZEN ALMERE STAD: Artikel 1: De huurder c.q. de eigenaar staat het plaatsen van steigerwerk en het betreden van balkons, terrassen en galerijen, door personeel belast met reiniging

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Project BAT Lavoisier

Project BAT Lavoisier Project BAT Lavoisier CONSTRUCTIE EN RENOVATIE VAN ± 12.000 BRUTO M² GECONVENTIONEERDE WONINGEN EN ± 120 BRUTO M² BESTEMD VOOR EEN HANDELSZAAK OF VOORZIENING, TUSSEN DE DE KONINCKSTRAAT, DE VAN KALCKSTRAAT

Nadere informatie