# 23 LENTE 2014 ONZE HAARD INFORMATIEBLAD VAN DE BRUSSELSE HAARD "AMBIANCE OP HET CARNAVAL " - 1 -

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "# 23 LENTE 2014 ONZE HAARD INFORMATIEBLAD VAN DE BRUSSELSE HAARD "AMBIANCE OP HET CARNAVAL " - 1 -"

Transcriptie

1 # 23 LENTE 2014 ONZE HAARD INFORMATIEBLAD VAN DE BRUSSELSE HAARD "AMBIANCE OP HET CARNAVAL " Zennewijk, 7 maart 2014

2 INHOUD FUSIE VAN DE BRUSSELSE HAARD P. 4-5 HERAANLEG VAN DE OMGEVING PAPENVEST P. 6-7 VERBODEN DUIVEN TE VOEDEREN P. 8 TRIBUNE VAN DE COCOLO P. 9 VOCHT IN DE WONING P " KLEUR ACHTER HET STATION " ARTISTIEK PROJECT BROEK/MEIBOOM/OMMEGANG P INFO DIENSTEN VAN DE BRUSSELSE HAARD P. 16 Colofon Verantwoordelijke uitgever Rebecca Overloop, Voorzitster Foto s Médiane bvba & Brusselse Haard ( behoudens tegenbericht ) Coördinatie Brusselse Haard Lay-out & productie Médiane bvba Brusselse Haard Papenvest bus Brussel T F Gedrukt op gerecycleerd papier, 3 maal per jaar - 2 -

3 EDITO ONZE HAARD - # 23 - LENTE 2013 We zijn bekommerd om uw leefomgeving en benutten dan ook elke mogelijkheid om uw dagelijks leven maximaal te verbeteren. Ik blijf vanzelfsprekend ter beschikking om u te horen of te ontmoeten tijdens mijn permanenties op dinsdagvoormiddag. Ik ben heel gelukkig dat ik u vandaag de heraanleg van de omgeving van de Papenvest site mag voorstellen, die het resultaat is van een mooie samenwerking tussen de Stad en het Gewest. Nu al wil ik goeie moed wensen aan alle scholieren die binnenkort een stressvolle periode tegemoet gaan, en vervolgens wens ik u allen een heel mooie zomer. Dit project werd mogelijk gemaakt dankzij het wijkcontract Bloemenhof en de investeringen van de overheid en zal de bewoners van de wijk meer gezelligheid bieden rond nieuwe ludieke en recreatieve ruimten. REBECCA OVERLOOP Voorzitster van de Brusselse Haard U hebt ongetwijfeld vernomen dat de Brusselse Haard fusioneert met een andere sociale huisvestingsmaatschappij, namelijk Gebruwo. Weet echter dat deze fusie niets aan uw dagelijks leven zal veranderen. De 2 administraties zijn immers sinds maanden onvermoeibaar aan het werk, waarvoor hierbij mijn oprechte dank, om het beste uit de twee maatschappijen te halen en u een nog betere dienstverlening te kunnen aanbieden

4 FUSIE VAN DE BRUSSELSE HAARD Als gevolg van het federaal regeerakkoord van 1 december 2011 en van de verordening tot wijziging van de Brusselse Huisvestingscode die op 12 juli 2013 door het Brussels Parlement werd aangenomen, wordt er voorzien om het aantal huisvestingsmaatschappijen te verminderen van 33 tot 16. De erkenningen van de openbare vastgoedmaatschappijen zullen dus herverdeeld worden ( ter herinnering, enkel de erkende maatschappijen hebben het recht de sociale huisvesting te beheren ). Elke maatschappij zal voortaan minstens 2000 woningen moeten tellen. De bedoeling hiervan, zo zegt de Staatssecretaris voor Huisvesting, de heer C. Doulkeridis, is de sector te consolideren en zijn ontwikkeling verder te zetten. Het doel van de hervorming is dus de werking van de maatschappijen te optimaliseren en er is dus helemaal geen sprake van een vermindering van het aantal woningen of van de dienstverlening die door de OVM s wordt verzekerd, wel integendeel

5 WAT MET DE BRUSSELSE HAARD? WAT MET DE HUURDERS? Onze maatschappij, die meer dan 2000 woningen telde, was aanvankelijk niet betrokken bij de fusie, maar omwille van een beter beheer van het Brussels gemeentelijk patrimonium wou het College van Burgemeester en Schepenen het beheer hiervan toevertrouwen aan twee operatoren, namelijk de Lakense Haard en de Brusselse Haard. Aangezien de herverdeling van het patrimonium zal gebeuren op basis van de geografische inplanting van de gebouwen zal onze maatschappij de woningen van de maatschappij GEBRUWO overnemen. We zullen eveneens enkele woningen van de maatschappijen ASSAM/SORELO overnemen en 203 woningen overdragen naar de Lakense Haard. Deze woningen zijn gelegen in de Antwerpsesteenweg en zullen beheerd worden door een antenne Noordpool, waarvan de medewerkers dichter bij de huurders zullen staan en daardoor ook hun aanvragen beter kunnen beheren. Voor u verandert er voorlopig niets! Niemand zal door de fusies moeten verhuizen. We houden u vanzelfsprekend op de hoogte van de verschillende fases van de fusie en van eventuele veranderingen ( rekeningnummer, adres voor de briefwisseling, ) of van maatregelen die stapsgewijs doorgevoerd zullen worden. We kunnen u in elk geval verzekeren dat het onze voornaamste bekommernis is de buurtdienst te versterken en de kwaliteit van de geboden diensten nog te verbeteren. De fusie van de Brusselse Haard met GEBRUWO moet tegen juni 2015 rond zijn. Vanaf die datum zullen we nog maar één enkele entiteit vormen waarvan de naam momenteel nog niet bekend is

6 HERAANLEG VAN DE OMGEVING PAPENVEST In afwachting van de volledige renovatie van het complex Papenvest heeft de Stad Brussel, in het kader van het Duurzaam Wijkcontract Bloemenhof, beslist om het project Papenvest Sokkel te lanceren, dat kleinere en gerichte ingrepen voorziet in de buitenruimten van de ➍ site. Dit project beoogt een verbetering van de leefomgeving van de bewoners en moedigt hen aan om zich de ruimte op een positieve manier eigen te maken. ➎ ➌ ➊ ➒ ➊ 0 ➋ In het kader van dit project werden in de loop van het jaar 2012 verschillende participatieve ateliers georganiseerd met de bewoners van de 5 blokken, de omwonenden en de kinderen. ➏ ➍ ➏ ➌ Tijdens de ateliers kwamen de verwachtingen van de bewoners naar boven en konden de nodige inrichtingen worden vastgelegd : > > renovatie van de bodembedekking, de muurtjes en de funderingen, enz. > > nieuwe aanplantingen : fruitbomen, plantsoenen, klimplanten, > > aanleg van een kleine boomgaard ruimte > > een zone voor vrije spelen > > een speelplein voor 2-6 jarigen > > afbakening van de site en de ingangen van de gebouwen van kleur voorzien > > fitnesstoestellen > > een pétanque zone > > banken, vuilnisbakken, Voor de uitwerking van het aanlegplan werd een landschapsarchitect aangeduid via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Zijn voorontwerp, dat op 20 maart 2014 door het College werd goedgekeurd, is te vinden op de website van de Stad Brussel : Dit voorontwerp houdt rekening met de bomen die recent werden gekapt omwille van de veilig - 6 -

7 Studie van de landschapsaanleg van de omgeving van de site van de Brusselse Haard 0 Plantenstructuur aan de ingangen, ➊ ➍ ➑ ➊ 0 ➐ ➍ ➋ ➊ ➍ 0 ➌ klimplanten in potten ➊ Plantenstructuur ( grassen ), uitsteeksels die de ruimten verbinden ➋ Hars-grindbedekking ( type pepite ) op de bestaande bestrating die de plantenstructuur verlengt ➌ Planten van nieuwe bomen ➍ Behoud van de bestaande bomen ➎ Zone kinderspelen 2-8 jaar + fitnesselementen ➏ Zone springveerspelen kinderen 2-6 jaar ➐ Zone vrije spelen ➑ Boulodrome en schaduwrijke rustzone ➒ Aanplanten van klein fruit op struik of op laagstam heid op de site. Er was immers een boom omgevallen en uit het verslag van de Groendienst van de Stad over de toestand van de bomen bleek dat sommige bomen een potentieel gevaar vormden. Vervolgens leverde het Gewest een kapvergunning af. Het voorontwerp voor de renovatie van de omgeving voorziet meer licht in de zone, 7 nieuwe bomen, een kleine boomgaard met fruitbomen, klimplanten en plantsoenen. Er werd een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend en de werken zouden in de herfst van 2014 van start kunnen gaan, op voorwaarde dat alle termijnen worden gerespecteerd. LYDIE PIRSON Projectleider Duurzaam Wijkcontract Bloemenhof Cel Coördinatie van de Herwaarderingsacties (C.H.A.)

8 VERBODEN DUIVEN TE VOEDEREN Vogels eten geven, maakt voor sommigen deel uit van de herinneringen aan hun kindertijd en geeft hen het gevoel dat ze een goede daad verrichten. Jammer genoeg is dit niet zo in de stad, wel integendeel! Door het overvloedige voedsel dat ze in de stad krijgen, zijn er teveel duiven. Deze weliswaar sympathieke vogels veroorzaken uiteindelijk heel wat overlast : > gezondheidsrisico s door ziektes die ze onderling doorgeven en op ons kunnen overdragen. > het achtergelaten voedsel trekt ratten aan. > materiële schade door hun bijtende vogelpoep, stank, lawaai, enz. Het veelvuldig voederen is niet in het belang van de vogels, wel integendeel. Het voedsel dat hen gegeven wordt, is niet aangepast aan hun noden ( brood, soms volkoren, gebak, pasta, enz. ). De duiven kunnen zelf voor hun voedsel instaan. Door hen bijkomend te voederen, wordt niet alleen de natuurlijke selectie verhinderd en stijgt hun aantal te snel, maar dit brengt ook zieke vogels met zich mee en verzwakt het ras. Bovendien trekt het voedsel dat voor de vogels op de grond wordt achtergelaten andere schadelijke dieren zoals ratten aan! Het komt er dus op aan het aantal duiven te beperken door de voornaamste factor aan te pakken : het voedsel. Dit is de reden waarom het verboden is enige substantie achter te laten, neer te leggen of te gooien die als voedsel voor de duiven kan dienen. We herinneren u er ook aan dat al wie deze voorschriften niet naleeft een boete riskeert! Laat de natuur zijn werk doen, dat is de beste dienst die we de dieren kunnen bewijzen en het is ook het doeltreffendste middel voor een goed samenleven tussen mens en dier in de stad! - 8 -

9 TRIBUNE VAN DE COCOLO kan opkomen. Onze toekomst hangt af van ons vermogen om initiatieven te nemen, ideeën met elkaar uit te wisselen en voordeel te halen uit wat elk van ons weet aan te brengen, de wildste plannen, kleine of grote ambities, voor een betere toekomst. De ontmoetingen die de CoCoLo ( ARHUU ) sinds enkele jaren probeert op te zetten, dragen bij tot de sociale cohesie van alle huurders. Het is ons doel iedereen te betrekken bij de verbetering van het samenleven tussen de bewoners van de wijken. Deze ontmoetingen, via wijkfeesten en andere activiteiten, bieden iedereen de gelegenheid hun eigen TOETS te geven aan wat we gemeen hebben en openen beslist perspectieven die de ideeën en wensen van de huurders overtreffen. Er zijn momenten waarin een gezin op zichzelf leeft, enkel de eigen belangen voor ogen heeft en elke toenadering tot de buren vermijdt. En toch, we moeten elkaar wel eens tegenkomen en gemeenschappelijke ruimten delen. Onze kinderen gaan naar dezelfde scholen, vermaken zich samen, en dus lijkt het ons noodzakelijk dat we elkaar ontmoeten en vooral op allerlei gebieden dingen met elkaar delen. Met het oog hierop willen we bijvoorbeeld dat elke huurder die begaan is met de evolutie van ons milieu een rol kan spelen, hoe klein ook, en hiervoor De CoCoLo gaat resoluut voor een verstandige en rationele communicatie. Met een constructieve aanpak en met de steun van de Brusselse Haard engageert de CoCoLo zich om in de nabije toekomst zijn activiteiten naar alle huurders uit te breiden opdat de stem van de vernieuwing, die mooie dingen en eenheid inhoudt, zich in onze harten verheft en onze gedachten verlicht. We zijn van plan, beste huurders, om elk jaar animatie te organiseren tijdens uw wijkfeest. Een evenement dat we alleen zullen organiseren, of samen met de Brusselse Haard, de PSC s ( Projecten voor Sociale Cohesie ) en andere verenigingen die banden hebben met uw wijk. We onthouden eveneens dat we, onder impuls van sommige afdelingen van de Brusselse Haard, ons partnerschap nog zullen verbeteren in een pedagogisch kader en in rechtstreekse communicatie met de huurders. THIAM MAMADOU YATASSAYE De Secretaris van de CoCoLo - 9 -

10 VOCHT IN DE WONING " SAMEN TEN STRIJDE TEGEN CONDENSATIE " Een van de doelstellingen van de Brusselse Haard is om, samen met u, ten strijde te trekken tegen het verschijnsel van vochtigheid door condensatie. Om die reden werd een ambitieus investeringsprogramma uitgewerkt om de mantels van de gebouwen te isoleren ( isolatie van de muren, daken en plaatsen van dubbele beglazing ) en de ventilatie van de woningen te verbeteren ( gecentraliseerde extractie in vochtige ruimten ). Door isolatiewerken te combineren met een juiste houding van de bewoners zullen we succesvol het verschijnsel condensatie kunnen aanpakken. HOE CONDENSATIE HERKENNEN EN DOELTREFFEND BESTRIJDEN? 1. Condensatie Condensatie is het meest voorkomende vochtigheidsprobleem. Een gezin van 4 personen produceert ongeveer 11,5 liter water per dag : de ademhaling, douche, huishoudelijke activiteiten, enz. Condensatie vertaalt zich in de aanwezigheid van water/vocht op de muren en vensters wanneer u er met de vinger over gaat, wordt hij nat en is te wijten aan het contact tussen een binnenlucht die teveel waterdamp bevat en een koude wand : de lucht die verzadigd is met waterdamp wordt op deze wand omgezet in water. In afwachting van de werken geven we u enkele raadgevingen mee om condensatievlekken te verwijderen en de juiste gewoontes in uw woning aan te kweken. Condensatie komt vooral in de herfst en winter voor en vooral dan in de keuken, badkamer en slaapkamers, vertrekken die veel waterdamp bevatten. Condensatie Koude wand (ruit) Buitenlucht (koud) Binnenlucht (teveel waterdamp)

11 2. Waarop u moet letten : Bepaalde tekenen zijn kenmerkend voor condensatie : > > vochtigheid en zelfs sijpelend water op de muren > > beslagen ruiten bij het ontwaken > > schimmelvorming op de muren en tegels ( voegen ) > > zwarte plekken ( zwammen ) waardoor op de muren de thermische bruggen zichtbaar worden ( plaatsen waar de thermische isolatie niet voldoende is ) : balken 3. Nuttige tips om condensatieproblemen te verhelpen : Hieronder geven we u enkele nuttige tips om dergelijke ongemakken te vermijden : 1. In het algemeen is het NOODZAKELIJK de hoeveelheid waterdamp ( vocht ) in de woning te beperken. Dit is doenbaar, maar het hangt af van de verandering in leefwijze van de bewoners. 2. Bevorder de verdamping van de omgevingsvochtigheid door de kamers adequaat te verluchten, d.w.z. door de vensters s morgens en s avonds een kwartiertje open te zetten. Er moet een reële luchtcirculatie op

12 VOCHT IN DE WONING ( VERVOLG ) gang komen. De venster mogen ook niet te lang opengezet worden, anders kunnen de muren teveel afkoelen en accentueert u het probleem 3. Beperk de vochtigheidsbronnen. Plaats bij het koken de deksels op uw kookpotten, zet de afzuigkap aan indien u die hebt, reinig de vloeren maximaal 2x per week met water, laat uw was niet in de woning drogen, bedek de radiatoren niet, neem douches in plaats van een bad. 4. Ontstop de afvoergaatjes van de raamkaders ( geultjes onderaan het kader ). Het betreft heel kleine gaatjes ( 2 tot 3 ). Een grote hoeveelheid water kan op die manier weglopen. 5. Plaats/hang geen meubelen, posters, lijsten, tegen/aan koude muren ( die buiten uitkomen ). 6. Plaats geen meubelen (bedden) tegen de radiatoren omdat de warmte zich zo niet kan verspreiden. 7. Dek de ventilatieroosters niet af, ook niet in de winter. 8. Gebruik ontvochtigers in vochtige ruimten en slaapkamers, maar wel bij afwezigheid van de bewoners ( overdag ). De navullingen moeten vervangen worden zodra de bovenste bak van de ontvochtiger leeg is. Zie de gebruiksaanwijzing op het toestel

13 9. Aanwezige schimmel kunt u als volgt verwijderen : A. De schimmelsporen met bleekwater bevochtigen ( met een spons ) B minuten wachten C. Wrijven en spoelen met zuiver water D. Herhaal dit 2 tot 3 maal tot u verbetering ziet. Opgelet : draag waterdichte handschoenen en een beschermingsmasker! OPFRISSEN VAN DE BESCHADIGDE ZONES : Wanneer u beslist om de beschadigde zones opnieuw te verven ( ten laste van de huurder ), wordt aanbevolen een anti-condensatie verf te gebruiken ( bijvoorbeeld van het merk Aquaplan ) die u kunt vinden in doe-het-zelf-zaken. Het betreft een decoratieve verf voor muren en plafonds op basis van vinyl-acrylaat copolymeren met isolerende glasbolletjes, zonder oplosmiddel ( niet schadelijk voor de gezondheid ). Dit product kan met kleurpigmenten ( max. 3% ) ingekleurd worden

14 " KLEUR ACHTER HET STATION " ARTISTIEK PROJECT BROEK / MEIBOOM / OMMEGANG Hier vindt men 13 ingrepen verdeeld over de ruimte De bewoners van de woningen gelegen in de Meiboomstraat, Broekstraat en Ommegangstraat waren op vrijdag 28 maart in hun wijk en voor hun gebouw getuige van verschillende kleurrijke ingrepen op de muren, de grond, de bomen, en elk element dat het voorwerp kon uitmaken van een chromatische verandering. Florent BLEIN, student schilderkunst aan het ENSAV La Cambre, ligt aan de basis van deze uitvoering, in het kader van het verblijf [ b k ste d ] (backstage) in het Station Brussel-Congres in samenwerking met Recyclart. Na meerdere ontmoetingen met de huurders, waarbij hij interesse toonde voor de geschiedenis van de wijk, kwam hij ertoe hier een aanwezigheid te beklemtonen via kleur. Hij zocht de bewoners op en vroeg hen naar de kleuren die ze graag in de openbare ruimte hadden gezien, met aanduiding van een specifieke plaats waar de gekozen kleuren moesten komen

15 Uiteindelijk wilden 67 huurders aan het project meewerken en kwamen er 67 ingrepen, die zich uitstrekten van de tuinen van het Station Brussel-Congres tot aan de Nieuwstraat via de sociale woninggebouwen. Elke ingreep was vergankelijk en werd uitgevoerd met materialen die ertoe bestemd waren weer snel te worden uitgewist of te verdwijnen om de gebouwen niet te beschadigen. Zo kon men zich, voor enkele uren, enkele dagen of misschien nu nog, bij een wandeling door de wijk laten verrassen door kleurrijke motieven, de laatste overblijfselen van een uitwisseling rond kleur. In de tuintjes van de Haard Een zicht vanop de binnenplaats van de gebouwen gelegen in de Meiboomstraat

16 INFO DIENSTEN VAN DE BRUSSELSE HAARD Een inlichting nodig? Dan raden wij u ten zeerste aan deze pagina uit te knippen en zorgvuldig bij te houden! Ze zal u goed van pas komen wanneer u de Brusselse Haard moet contacteren. Dit is een geheugensteuntje met de gegevens van de verschillende afdelingen van de Brusselse Haard. Telefonische permanentie Onthaal info 9u - 16u Cel Huur 9u - 11u Cel Kandidaten 9u - 11u Cel Boekhouding 9u - 11u Cel Geschillen 9u - 16u Sociale Cel 9u - 16u Afdeling Technisch Onderhoud 9u - 16u Technische wachtdienst Buiten de kantooruren, tijdens het weekend en op feestdagen, enkel voor dringende technische gevallen :

BEGELEIDINGSBOEKJE BABBELMOMENT OVER GEZOND WONEN. Praten over gezond wonen met senioren, maatschappelijk kwetsbare groepen of nieuwkomers.

BEGELEIDINGSBOEKJE BABBELMOMENT OVER GEZOND WONEN. Praten over gezond wonen met senioren, maatschappelijk kwetsbare groepen of nieuwkomers. BEGELEIDINGSBOEKJE BABBELMOMENT OVER GEZOND WONEN Praten over gezond wonen met senioren, maatschappelijk kwetsbare groepen of nieuwkomers. Uitgave 2014 Dit begeleidingsboekje is een uitgave van de Vlaamse

Nadere informatie

# 21. Herfst 2013 ONZE HAARD INFORMATIEBLAD VAN DE BRUSSELSE HAARD - 1 -

# 21. Herfst 2013 ONZE HAARD INFORMATIEBLAD VAN DE BRUSSELSE HAARD - 1 - # 21 Herfst 2013 ONZE HAARD INFORMATIEBLAD VAN DE BRUSSELSE HAARD - 1 - Inhoud Huurbeheer : p. 4-5 Berekening van de nieuwe huur - in te dienen documenten Onderhoud : p. 6-7 Renovatie - en beveiligingswerken

Nadere informatie

Recente evolutie inzake de huisvesting

Recente evolutie inzake de huisvesting Werknota 3 Recente evolutie inzake de huisvesting Armoedebestrijding in Vlaanderen Vooruitgangscongres - Antwerpen,17 mei 2001 Een publicatie van de Koning Boudewijnstichting in opdracht van de Vlaamse

Nadere informatie

art. 23 Tijdelijke leegstaande gebouwen # 51 01-02-03 Een noodoplossing en model voor de toekomst

art. 23 Tijdelijke leegstaande gebouwen # 51 01-02-03 Een noodoplossing en model voor de toekomst Driemaandelijks dossier van de BBRoW Afzender: BBRoW, Henegouwenkaai 29, 1080 Brussel art. 23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting.

Nadere informatie

het Grootverslag Nr. 60 oktober 2008 Mia Rood overleden Bouw van appartementencomplex voor dementerende ouderen van start

het Grootverslag Nr. 60 oktober 2008 Mia Rood overleden Bouw van appartementencomplex voor dementerende ouderen van start Nr. 60 oktober 2008 het Grootverslag 4 De Wilskracht in Wesvershoof bewoond 7 Mia Rood overleden 17 Bouw van appartementencomplex voor dementerende ouderen van start De onzin van... COLUMN Vanaf 1 januari

Nadere informatie

Vorming. De Brusselse huisvestingscrisis en de huisvestingsactoren. 14 juni 2012. vzw Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW/RBDH)

Vorming. De Brusselse huisvestingscrisis en de huisvestingsactoren. 14 juni 2012. vzw Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW/RBDH) Vorming De Brusselse huisvestingscrisis en de huisvestingsactoren 14 juni 2012 vzw Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW/RBDH) Henegouwenkaai 29 in 1080 Brussel www.bbrow.be 02/502 84 63 De Brusselse

Nadere informatie

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom.

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom. speciale editie milieu QuaWoonJournaal jaargang 5 maart 2010 milieu-editie QuaWoonJournaal verschijnt 4 maal per jaar Inhoudsopgave 2 - Directiecolumn - Nieuwe woningen worden steeds beter geïsoleerd Bespaar

Nadere informatie

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Wat gaan we doen?... 3 3. Tijdens de uitvoering... 6 4. Wat betekent het voor uw huur en energiekosten?...

Nadere informatie

Praktische gids. voor mede-eigenaars

Praktische gids. voor mede-eigenaars Praktische gids voor mede-eigenaars In deze gids... Inleiding 1. Wat moet ik weten als ik mede-eigenaar word? 5 2. De belangrijkste organen van een mede-eigendom 7 3. Belangrijke documenten voor een mede-eigenaar

Nadere informatie

informatiebrochure HITTE EN OZON 17.04.2014

informatiebrochure HITTE EN OZON 17.04.2014 informatiebrochure HITTE EN OZON 17.04.2014 INHOUDSTAFEL 1 Achtergrond 4 1.1 waarom een hitte en ozonplan? 4 1.2 ontstaan van het plan 4 2 Definities 4 2.1 hitte 4 2.2 ozonpiek 5 2.3 normen en metingen

Nadere informatie

Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die langs de weg staan?... 14 Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die men op verschillende toeristische

Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die langs de weg staan?... 14 Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die men op verschillende toeristische Inhoud ALGEMEEN... 4 Kampvuur vuurwerk.... 4 Mag ik een kampvuur/open vuur maken?... 4 Welke richtlijnen legt de brandweer op voor het houden van een kampvuur/open vuur?... 4 Mag ik vuurwerk afsteken?...

Nadere informatie

Bouwen voor aan de toekomst

Bouwen voor aan de toekomst Bouwen voor aan de toekomst 21 duurzame tips voor de 21ste eeuw Even voorstellen Inhoud Meneer Dubo heeft zijn experts meegebracht, om je de weg door de tips te wijzen: Meneer Mundo heeft een brede kijk:

Nadere informatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie April 2011 48 Middenin het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie Meld u aan voor ons digitale Klantenpanel Kinderen Op Dreef school op excursie in de L-flat Kwaliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid

Nadere informatie

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN Vragen en antwoorden beantwoord door een expert in de markt isoleren-prijs.be NU OOK TE KOOP OP WAARDE 7 INDEX ISOLATIE 3 ISOLEREN: EEN NIET TE MISSEN KANS 4 RENOVATIE IN

Nadere informatie

Informatie. voor de. huurder

Informatie. voor de. huurder Informatie voor de huurder Informatie voor de huurder 2011 Voorwoord... 5 BIJ WIE KAN U TERECHT... 6 Stage-ervaring Sharlene Seys... 11 Zitdagen... 12 Sluitingsdagen 2011-2012... 14 En de winnaar is...

Nadere informatie

Verbeterplan Parnassiaflats

Verbeterplan Parnassiaflats Renovatie Parnassiaflats Verbeterplan Parnassiaflats bewonersinformatieboekje juni 2014 bewonersinformatie over het groot onderhoud van complex 3218 Kerspelstraat 1 t/m 47 Markestraat 1 t/m 47 Prinses

Nadere informatie

reglement van inwendige orde Woonhaven Antwerpen

reglement van inwendige orde Woonhaven Antwerpen reglement van inwendige orde Woonhaven Antwerpen Inhoudsopgave Artikel 1: Plaatsbeschrijving verhuizing inrichting veranderingen 1. Plaatsbeschrijving en sleutels 2. Verhuizing 3. Inrichting Veranderingen

Nadere informatie

WdjlWad`" gzcdkvi^z. ^c YZ l^_` 9Vbeddgi

WdjlWad` gzcdkvi^z. ^c YZ l^_` 9Vbeddgi WdjlWad`" gzcdkvi^z ^c YZ l^_` 9Vbeddgi Voorwoord Misschien zit het wel in onze genen. Misschien verleren we het nooit. Feit is dat we met z n allen geboren zijn met een flinke baksteen in onze maag. Bouwen,

Nadere informatie

En tenslotte, wees ondernemend en geduldig: iedere woningverfraaiing vraagt tijd. Succes met de werken. Jean Demannez, Burgemeester.

En tenslotte, wees ondernemend en geduldig: iedere woningverfraaiing vraagt tijd. Succes met de werken. Jean Demannez, Burgemeester. Inhoud Het woord van de Burgemeester Renoveren Gevelverfraaiing Energie Belastingvermindering Samenvatting premies EPB Energieprestatie van gebouwen Vergunningen en openbare onderzoeken Wijkcontract AIS

Nadere informatie

100 tips om energie. te besparen. 100 tips om energie te besparen

100 tips om energie. te besparen. 100 tips om energie te besparen 100 tips om energie te besparen Overzicht Verbruik minder energie en bescherm uw portemonnee, uw gezondheid én het milieu 3 Waarom op energie besparen? 4-5 Rationeel energie verbruiken zonder één euro

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2007 voorgelegd aan de gewone Algemene Vergadering van 29 mei 2008. Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

cohousing Warmtepompen Nieuw type natuurlijke verwarming andere manieren van wonen maatschappelijke trend Alles wat je moet weten over

cohousing Warmtepompen Nieuw type natuurlijke verwarming andere manieren van wonen maatschappelijke trend Alles wat je moet weten over november 2012-3,50 De nummer 1 in België - 31ste jaargang - nr. 284 Alles wat je moet weten over Warmtepompen Nieuw type natuurlijke verwarming Hout & Habitat Gratis kaart voor twee personen waarde 14

Nadere informatie

JAARGANG 17 - JUNI 2013

JAARGANG 17 - JUNI 2013 JAARGANG 17 - JUNI 2013 1 De werkzaamheden op nieuwbouwplan Het Meer zijn gestart. U gaf ons een dikke 8! APK voor woningen Voorkom een inbraak Heerlijk fietsen! 12 vragen aan wethouder Janita Tabak Op

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3.

BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3. BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3. Natuur.huis MET DE STEUN VAN HET VLAAMS GEWEST BINNEN HET PRESTI5-PROGRAMMA 20 tips

Nadere informatie

Vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht

Vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht Vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht 2013 PAGE 1 Vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht PAGE 2 Een

Nadere informatie

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 ANDERE TIJDEN DUS AFVAL SCHEIDEN GLAS PLASTIC PAPIER 3 Een verbouwing meefinancieren? Dat kan nu ook! 8 Thuis Bewoners

Nadere informatie

Welke documenten bewaren en hoe lang?

Welke documenten bewaren en hoe lang? Welke documenten bewaren en hoe lang? Facturen en documenten kunnen zich jaar na jaar opstapelen wanneer we bang zijn hen weg te gooien. Hieronder een overzicht met de bewaartermijnen: > 10 jaar: Facturen

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten. De

Nadere informatie

september 2013 een nieuwe huisvestingscode een huurtoelage voor thuislozen geen omkadering van de huurprijzen

september 2013 een nieuwe huisvestingscode een huurtoelage voor thuislozen geen omkadering van de huurprijzen België PB 1000 Brussel 1 afgiftekantoor: 1000 Brussel 1 N 1/1837 september 2013 art. 23 # 53 07-08 - 09-2013 driemaandelijks dossier van de BBRoW Afzender: BBRoW, Henegouwenkaai 29, 1080 Brussel van de

Nadere informatie