Procesbeschrijving Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Procesbeschrijving Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn)"

Transcriptie

1 Procesbeschrijving Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn) NVVB

2 Inhoudsopgave 1 Procesmodel Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn) Processchema's Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn) Activiteiten en Subprocessen Applicaties Aanvraag rijbewijs Activiteiten en Subprocessen Triggers Toestanden Buffers Verifiëren identiteit' Activiteiten en Subprocessen Toestanden Verwerking in backoffice Activiteiten en Subprocessen Triggers Buffers Ontvangst zending Activiteiten en Subprocessen Triggers Toestanden Inklaren en opslag Activiteiten en Subprocessen Triggers Toestanden Buffers Uitreiking rijbewijs Activiteiten en Subprocessen Triggers Buffers Verifiëren identiteit Activiteiten en Subprocessen Toestanden beheer en beveiliging Activiteiten en Subprocessen Triggers bijzondere aanvragen Activiteiten en Subprocessen Omwisselen Militair rijvaardigheidsbewijs Activiteiten en Subprocessen Aanvraag Militair Rijvaardigheidsbewijs omwisseling Activiteiten en Subprocessen Triggers / 151

3 Toestanden Buffers Verifiëren identiteit Activiteiten en Subprocessen Toestanden Verwerking in backoffice Activiteiten en Subprocessen Triggers Buffers Omwisselen buitenlands rijbewijs Activiteiten en Subprocessen Aanvr. omwis. buit. rijbewijs Activiteiten en Subprocessen Triggers Toestanden Buffers Verifiëren identiteit Activiteiten en Subprocessen Toestanden Verwerking in backoffice Activiteiten en Subprocessen Triggers Buffers Omwisselen linnen rijbewijs Activiteiten en Subprocessen Linnen rijbewijs omwisselen Activiteiten en Subprocessen Triggers Toestanden Buffers Verifiëren identiteit Activiteiten en Subprocessen Toestanden Verwerking in backoffice Activiteiten en Subprocessen Triggers Buffers Niet-ingezetene Activiteiten en Subprocessen Aanvr rijb. niet-ingezetene Activiteiten en Subprocessen Triggers Verifiëren identiteit Activiteiten en Subprocessen / 151

4 Toestanden Ontvangst zending Activiteiten en Subprocessen Triggers Inklaren en opslag Activiteiten en Subprocessen Triggers Toestanden Buffers Uitreiking rijbewijs Activiteiten en Subprocessen Triggers Buffers Verifiëren identiteit Activiteiten en Subprocessen Toestanden Logistieke registraties Activiteiten en Subprocessen Registreren vermissing Activiteiten en Subprocessen Triggers Toestanden Buffers Verifiëren identiteit Activiteiten en Subprocessen Toestanden Ontvangen rijbewijs Activiteiten en Subprocessen Triggers Doorzenden / Teruggeven Activiteiten en Subprocessen Triggers Buffers Verifiëren identiteit Activiteiten en Subprocessen Toestanden Ongeldig verklaren Activiteiten en Subprocessen Triggers Vernietigen Activiteiten en Subprocessen Triggers Buffers Historie / 151

5 1 Procesmodel Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn) 1.1 Met ingang van 1 oktober 2006 is een nieuw, goed controleerbaar rijbewijsdocument op creditcard formaat ingevoerd. Dit Nieuwe Rijbewijs Document (afgekort tot NRD) heeft tevens de functie van identiteitsbewijs. De afgifte van het NRD is de verantwoordelijkheid van de gemeenten en de RDW. Derde rijbewijsrichtlijn. (Richtlijn 2006/126/EG van het Europees parlement en van de Raad van 20 december 2006 betreffende te rijbewijs (PbEU L hierna 3e rijbewijsrichtlijn) Met ingang van 19 januari 2013 is de 3e rijbewijsrichtlijn in werking getreden. De 2e richtlijn is met ingang van die datum ingetrokken. De 3e richtlijn heeft tot doel de regels van het rijbewijs te herschikken. De voorschriften over de Europese rijbewijzen verder te harmoniseren. Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat er één Europees rijbewijsmodel komt en tot slot is het de bedoeling dat de kennis en kunde van de rijexaminatoren Europees verbeterd wordt. De belangrijkste wijzigingen betreffen uitbreiding in de categorieën, met de daarbij behorende geldigheidsduur en leeftijden. Daarnaast vallen de driewielige voertuigen niet meer onder categorie B, maar onder A. In grote lijnen: CBR gaat over rijvaardigheid en geschiktheid. RDW beheert het rijbewijsregister (CRB) en het nieuwe aanvraagregister waarin CBR zijn gegevens kan opvoeren. De RDW geeft in bijzondere gevallen ook rijbewijzen af. Een burger die is ingeschreven als ingezetene in de GBA, vraagt zijn rijbewijs aan bij de gemeente waar hij woont. Als alle gegevens in orde zijn, worden de aanvraaggegevens gezonden naar de RDW, die op grond daarvan een rijbewijs laat personaliseren bij de producent. In de aanvraag zijn pasfoto en de handtekening van de aanvrager gescand. Verder de paraaf van de frontoffice medewerker en het aanvraagnummer. De producent stuurt de gemaakte documenten naar de gemeente, die voor opslag en beheer zorgt, totdat de burger zijn rijbewijs komt halen (het proces uitreiking). In dit procesmodel wordt alleen het gedeelte van gemeenten beschreven. Deze procedure heeft betrekking op het verstrekken van rijbewijzen (NRD) aan de burger en omvat de volgende onderdelen: 1. Aanvraag rijbewijs Het gaat hier in alle gevallen om de afgifte van een nieuw rijbewijs. Daarbinnen zijn verschillende redenen voor een nieuw/vervangend rijbewijs te onderkennen: Nieuw rijbewijs i.v.m. eerste afgifte rijbewijs Nieuw rijbewijs i.v.m. categorie-uitbreiding Nieuw rijbewijs i.v.m. vernieuwing van het rijbewijs (vanwege verloop geldigheidsdatum) Nieuw rijbewijs i.v.m. vermissing van het rijbewijs Nieuw rijbewijs i.v.m. beschadiging Nieuw rijbewijs i.v.m. afgifte na ongeldigverklaring of aantekening Nieuw rijbewijs na foutieve gegevens Vervangend rijbewijs: in verband met beschadiging of in verband met vermissing, of indien aanvrager geen geldige verblijfsstatus meer heeft en er is sprake van een resterende geldigheidsduur). (dit is van toepassing indien er sprake is van geschiktheidseisen en een resterende geldigheidsduur). 2. Verwerking in backoffice 3. Ontvangst zending 4. Opslag en controle 5. Uitreiking rijbewijs 5 / 151

6 Bijzondere aanvragen Onder deze procedures vallen: Nieuw rijbewijs i.v.m. omwisseling buitenlands rijbewijs Nieuw rijbewijs i.v.m. omwisseling militair rijvaardigheidsbewijs Nieuw rijbewijs i.v.m. omwisseling oud linnen rijbewijs Nieuw rijbewijs i.v.m. vernieuwen rijbewijs van een houder die in Nederland verblijft, maar geen vaste woon- of verblijfplaats heeft Nieuw rijbewijs i.v.m. vernieuwen rijbewijs van niet ingezetenen (geprivilegieerden, studenten en houders van Nederlandse rijbewijzen, woonachtig buiten de EU). 7. Registreren vermissing/ontvangst/doorzending/teruggave 8. Ongeldig verklaren rijbewijs Zie voor de geldende wet- en regelgeving de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement rijbewijzen. Een aanvraag kan pas worden geaccepteerd nadat de vereiste leges zijn voldaan. 6 / 151

7 2 Processchema's 2.1 Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn) Aanvraag rijbewijs Verwerking in backoffice Ontvangst zending Inklaren en opslag Uitreiking rijbewijs beheer en beveiliging bijzondere aanvragen Logistieke registraties 7 / 151

8 2.1.1 Met ingang van 1 oktober 2006 is een nieuw, goed controleerbaar rijbewijsdocument op creditcard formaat ingevoerd. Dit Nieuwe Rijbewijs Document (afgekort tot NRD) heeft tevens de functie van identiteitsbewijs. De afgifte van het NRD is de verantwoordelijkheid van de gemeenten en de RDW. Derde rijbewijsrichtlijn. (Richtlijn 2006/126/EG van het Europees parlement en van de Raad van 20 december 2006 betreffende te rijbewijs (PbEU L hierna 3e rijbewijsrichtlijn) Met ingang van 19 januari 2013 is de 3e rijbewijsrichtlijn in werking getreden. De 2e richtlijn is met ingang van die datum ingetrokken. De 3e richtlijn heeft tot doel de regels van het rijbewijs te herschikken. De voorschriften over de Europese rijbewijzen verder te harmoniseren. Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat er één Europees rijbewijsmodel komt en tot slot is het de bedoeling dat de kennis en kunde van de rijexaminatoren Europees verbeterd wordt. De belangrijkste wijzigingen betreffen uitbreiding in de categorieën, met de daarbij behorende geldigheidsduur en leeftijden. Daarnaast vallen de driewielige voertuigen niet meer onder categorie B, maar onder A. In grote lijnen: CBR gaat over rijvaardigheid en geschiktheid. RDW beheert het rijbewijsregister (CRB) en het nieuwe aanvraagregister waarin CBR zijn gegevens kan opvoeren. De RDW geeft in bijzondere gevallen ook rijbewijzen af. Een burger die is ingeschreven als ingezetene in de GBA, vraagt zijn rijbewijs aan bij de gemeente waar hij woont. Als alle gegevens in orde zijn, worden de aanvraaggegevens gezonden naar de RDW, die op grond daarvan een rijbewijs laat personaliseren bij de producent. In de aanvraag zijn pasfoto en de handtekening van de aanvrager gescand. Verder de paraaf van de frontoffice medewerker en het aanvraagnummer. De producent stuurt de gemaakte documenten naar de gemeente, die voor opslag en beheer zorgt, totdat de burger zijn rijbewijs komt halen (het proces uitreiking). In dit procesmodel wordt alleen het gedeelte van gemeenten beschreven. Deze procedure heeft betrekking op het verstrekken van rijbewijzen (NRD) aan de burger en omvat de volgende onderdelen: 1. Aanvraag rijbewijs Het gaat hier in alle gevallen om de afgifte van een nieuw rijbewijs. Daarbinnen zijn verschillende redenen voor een nieuw/vervangend rijbewijs te onderkennen: Nieuw rijbewijs i.v.m. eerste afgifte rijbewijs Nieuw rijbewijs i.v.m. categorie-uitbreiding Nieuw rijbewijs i.v.m. vernieuwing van het rijbewijs (vanwege verloop geldigheidsdatum) Nieuw rijbewijs i.v.m. vermissing van het rijbewijs Nieuw rijbewijs i.v.m. beschadiging Nieuw rijbewijs i.v.m. afgifte na ongeldigverklaring of aantekening Nieuw rijbewijs na foutieve gegevens Vervangend rijbewijs: in verband met beschadiging of in verband met vermissing, of indien aanvrager geen geldige verblijfsstatus meer heeft en er is sprake van een resterende geldigheidsduur). (dit is van toepassing indien er sprake is van geschiktheidseisen en een resterende geldigheidsduur). 2. Verwerking in backoffice 3. Ontvangst zending 4. Opslag en controle 5. Uitreiking rijbewijs Bijzondere aanvragen 8 / 151

9 Onder deze procedures vallen: Nieuw rijbewijs i.v.m. omwisseling buitenlands rijbewijs Nieuw rijbewijs i.v.m. omwisseling militair rijvaardigheidsbewijs Nieuw rijbewijs i.v.m. omwisseling oud linnen rijbewijs Nieuw rijbewijs i.v.m. vernieuwen rijbewijs van een houder die in Nederland verblijft, maar geen vaste woon- of verblijfplaats heeft Nieuw rijbewijs i.v.m. vernieuwen rijbewijs van niet ingezetenen (geprivilegieerden, studenten en houders van Nederlandse rijbewijzen, woonachtig buiten de EU). 7. Registreren vermissing/ontvangst/doorzending/teruggave 8. Ongeldig verklaren rijbewijs Zie voor de geldende wet- en regelgeving de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement rijbewijzen. Een aanvraag kan pas worden geaccepteerd nadat de vereiste leges zijn voldaan Activiteiten en Subprocessen Aanvraag rijbewijs Dit subproces beschrijft de frontoffice handelingen vanaf het moment van de aanvraag tot het moment dat de aanvraag wordt afgesloten en het aanvraagformulier met pasfoto en handtekening aanvrager en paraaf ambtenaar is aangemaakt ter verwerking in het rijbewijs backoffice station. Belangrijke onderdelen van dit subproces zijn het vaststellen van identiteit, het controleren van gegevens in GBA en RDW registers, het controleren van stukken en het aanmaken van het aanvraagformulier. Het gaat hier in alle gevallen om de afgifte van een nieuw rijbewijs. Daarbinnen zijn verschillende redenen voor een nieuw rijbewijs te onderkennen: Nieuw rijbewijs i.v.m. eerste afgifte rijbewijs Nieuw rijbewijs i.v.m. categorie-uitbreiding Nieuw rijbewijs i.v.m. vernieuwing van het rijbewijs (vanwege verloop geldigheidsdatum) Nieuw rijbewijs i.v.m. vermissing van het rijbewijs Nieuw rijbewijs i.v.m. beschadiging Nieuw rijbewijs i.v.m. afgifte na ongeldigverklaring of aantekening Nieuw rijbewijs na foutieve gegevens Ook betreft het de vervanging van een beschadigd of vermist rijbewijs indien er sprake is van geschiktheidseisen of indien er geen sprake meer is van een geldige verblijfstatus. Aanvragen van houders van Nederlandse rijbewijzen die de Nederlandse nationaliteit of een ander EU/EER nationaliteit of de Zwitserse nationaliteit hebben en die buiten de EU/EER Zwitserland wonen, dienen rechtstreeks te worden gedaan bij de RDW. Houders van Nederlandse rijbewijzen die binnen de EU/EER Zwitserland wonen dienen zich te wenden tot de autoriteiten van die lidstaat. Op basis van de aanvraaggegevens kan het RDW systeem aangeven welke redenen voor afgifte van een nieuw rijbewijs relevant zijn. Afhankelijk daarvan zal de ambtenaar als er meer dan 1 mogelijkheid is, een keuze maken en zonodig additionele gegevens invoeren (bijv vermissing, beschadiging,..) Bij beschadiging of vermissing kan de aanvraag dienen voor de afgifte van een vervangend rijbewijs indien het eerder afgegeven rijbewijs nog geldig is en er geschiktheidseisen zijn gesteld. Dit geldt ook voor personen die geen geldige verblijfsstatus meer hebben. De werkwijze is identiek aan die bij de afgifte van een nieuw rijbewijs. 9 / 151

10 Verwerking in backoffice De ambtenaar in de backoffice doet de feitelijke afgifte door het insturen van de aanvraag naar de RDW t.b.v. het aanmaken van het rijbewijs. Dit subproces beschrijft de backoffice subprocessen vanaf het ontvangen van het aanvraagformulier van de frontoffice tot het moment dat de gegevens van het gescande formulier zijn verzonden naar en bevestigd door de RDW. Ontvangst zending Dit subproces beschrijft de werkwijze met betrekking tot de ontvangst en overdracht van de door de producent vervaardigde rijbewijsdocumenten. Over plaats en tijd van de levering worden afspraken gemaakt tussen gemeente en de distributeur. Inklaren en opslag Inklaren In het backoffice station wordt de status van de ontvangen documenten aangegeven, dan wel dat het document niet ontvangen is. Beheer. Het beheer wordt gevoerd conform beveiligingsnet. De apparatuur en programmatuur, alsmede de tijdens de werkuren uit te reiken rijbewijzen en de te gebruiken documentatie en overige materialen bevinden zich, onder voortdurend toezicht, op een voor onbevoegden onbereikbare en afsluitbare plaats. Uitreiking rijbewijs Dit subproces beschrijft de handelingen vanaf het moment dat de burger zijn rijbewijsdocument komt ophalen tot en met de uitreiking aan de burger, bericht aan RDW omtrent uitreiking en de archivering van de documenten. Belangrijk uitgangspunt is, dat er sprake dient te zijn van functiescheiding tussen aanvraag en uitreiking op een transparante en controleerbare wijze. De ambtenaar die de aanvraag ingenomen heeft mag niet ook het rijbewijs uitreiken. beheer en beveiliging Dit proces gaat over het beheer en de autorisaties over het rijbewijzenproces. bijzondere aanvragen Bij bijzondere aanvragen meldt de burger zich wel bij de gemeente maar wordt op de aanvraag beslist door het RDW. De aanvragen worden door de gemeente doorgeleid naar de RDW. De procedures en regelgeving die bij de RDW van toepassing zijn, zijn niet in deze processen vermeld. Logistieke registraties 10 / 151

11 Dit betreft het registreren van logistiek acties (vermissing, ontvangst, doorzenden, teruggeven) Applicaties Module GBA De module die de gemeente gebruikt om de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens te bewerken en bij te houden. Rijbewijsmodule Module voor de frontoffice waarmee: De aanvraag voor een rijbewijs wordt vervaardigd inclusief controle GBA en RDW registers alsook berichten naar RDW worden gestuurd (naamgebruik, aanvraagnummer). De uitreiking wordt geregistreerd en gemeld aan RDW. De ontvangst van oude rijbewijzen wordt geregistreerd. De verblijfplaats van ingeleverde of ingenomen NRD's wordt geregistreerd. NRD Backoffice station NRD Backoffice Station: Combinatie van hardware en software waarmee de aanvragen worden gescand, de aanvraag als een elektronisch bericht naar de RDW gezonden wordt, NRD's worden ingeklaard, NRD's, in bijzondere gevallen, worden heraangevraagd, eventueel andere bijzondere voorraadmutaties worden uitgevoerd. 11 / 151

12 2.2 Aanvraag rijbewijs Burger Ontvangen aanvraag Vaststellen eerder rijbewijs Verifiëren identiteit' Controleren ingangsdatum Controleren GBA RDW gegevens niet akkoord Onderzoeken gegevens akkoord gegevens correct of persisteren Vaststellen soort aanvraag 185 dagen controleren niet akkoord Controleren stukken niet akkoord akkoord voortzetten Bepalen vervolgstappen stoppen proces afgebroken Registreren aanvraag officieel weigeren Aanmaken aanvraagformulier Maken verkorte aanvraag Innen leges Innen leges weigering Beslissen op aanvraag akkoord Afsluiten aanvraag niet akkoord klaar voor weigering Opmaken weigeringsbesluit Aanvraagform overbrengen Archief 12 / 151

13 2.2.1 Dit subproces beschrijft de frontoffice handelingen vanaf het moment van de aanvraag tot het moment dat de aanvraag wordt afgesloten en het aanvraagformulier met pasfoto en handtekening aanvrager en paraaf ambtenaar is aangemaakt ter verwerking in het rijbewijs backoffice station. Belangrijke onderdelen van dit subproces zijn het vaststellen van identiteit, het controleren van gegevens in GBA en RDW registers, het controleren van stukken en het aanmaken van het aanvraagformulier. Het gaat hier in alle gevallen om de afgifte van een nieuw rijbewijs. Daarbinnen zijn verschillende redenen voor een nieuw rijbewijs te onderkennen: Nieuw rijbewijs i.v.m. eerste afgifte rijbewijs Nieuw rijbewijs i.v.m. categorie-uitbreiding Nieuw rijbewijs i.v.m. vernieuwing van het rijbewijs (vanwege verloop geldigheidsdatum) Nieuw rijbewijs i.v.m. vermissing van het rijbewijs Nieuw rijbewijs i.v.m. beschadiging Nieuw rijbewijs i.v.m. afgifte na ongeldigverklaring of aantekening Nieuw rijbewijs na foutieve gegevens Ook betreft het de vervanging van een beschadigd of vermist rijbewijs indien er sprake is van geschiktheidseisen of indien er geen sprake meer is van een geldige verblijfstatus. Aanvragen van houders van Nederlandse rijbewijzen die de Nederlandse nationaliteit of een ander EU/EER nationaliteit of de Zwitserse nationaliteit hebben en die buiten de EU/EER Zwitserland wonen, dienen rechtstreeks te worden gedaan bij de RDW. Houders van Nederlandse rijbewijzen die binnen de EU/EER Zwitserland wonen dienen zich te wenden tot de autoriteiten van die lidstaat. Op basis van de aanvraaggegevens kan het RDW systeem aangeven welke redenen voor afgifte van een nieuw rijbewijs relevant zijn. Afhankelijk daarvan zal de ambtenaar als er meer dan 1 mogelijkheid is, een keuze maken en zonodig additionele gegevens invoeren (bijv vermissing, beschadiging,..) Bij beschadiging of vermissing kan de aanvraag dienen voor de afgifte van een vervangend rijbewijs indien het eerder afgegeven rijbewijs nog geldig is en er geschiktheidseisen zijn gesteld. Dit geldt ook voor personen die geen geldige verblijfsstatus meer hebben. De werkwijze is identiek aan die bij de afgifte van een nieuw rijbewijs Activiteiten en Subprocessen Ontvangen aanvraag De burger komt bij de frontoffice en geeft aan dat hij komt voor een rijbewijs. Het CBR zorgt er voor dat de gegevens van het examen direct na het examen worden opgenomen in het CRB, zodat de geslaagde direct een aanvraag kan indienen Voor dit proces is van belang dat de aanvrager in persoon moet verschijnen (artikel 111, 2e lid Wvw 1994).. Data Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn).oud rijbewijs Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn).identiteitsbewijs Verifiëren identiteit' 13 / 151

14 Voor het verifiëren van de identiteit is het procesmodel "Verifiëren identiteit" van toepassing, zoals dat is opgenomen in de Werkprocessen Burgerzaken (WBP) door de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken (NVVB). Controleren ingangsdatum categorieindeling en geldigheidstermijnen Vanaf ingangsdatum nieuwe wetgeving ingevolge de 3e EU rijbewijsrichtlijn zal in eerste maanden de ingangsdatum van de categorieën en geldigheidstermijnen een rol kunnen spelen welke rechten en plichten bij de betreffende aanvraag toegepast moeten worden. Controleren GBA RDW gegevens Controle persoonsgegevens GBA Aan de hand van de GBA worden de persoonsgegevens gecontroleerd. Deze controle kan aanleiding geven tot nader onderzoek, bijvoorbeeld indien er twijfel bestaat over de juistheid van de op de PL opgenomen gegevens. Indien betrokkene niet in de GBA is opgenomen omdat: 1. iemand geen vaste woon- of verblijfsplaats heeft, dan wel 2. buitenlandse student is, maar wel woonachtig in Nederland dan wordt een papieren procedure gevolgd waarbij de RDW beslist over afgifte. Uitreiking vindt plaats bij gemeente van aanvraag Controle wonen in NL, nationaliteit en verblijfstitel Bij aanvraag rijbewijs i.v.m. eerste afgifte en categorie-uitbreiding moet gecontroleerd worden of de burger in het jaar voorafgaande aan de aanvraag tenminste 185 dagen in Nederland gewoond heeft. Ook wordt gecontroleerd indien het een vreemdeling betreft, of aanvrager een geldige verblijfstitel heeft (bestendigheid).als de verblijfstitel in orde is, maar nog niet verwerkt in de GBA, en aan de overige eisen is voldaan, wordt de aanvraag verder in behandeling genomen. Als de aanvrager nog geen 185 dagen staat ingeschreven, dan moet de gemeente vaststellen wanneer de persoon is uitgeschreven. Als de aanvrager maximaal vier jaar uitgeschreven was, maar voor de uitschrijving meer dan tien jaar aaneengesloten in Nederland stond ingeschreven, dan mag er een rijbewijs worden afgegeven Als de aanvrager niet aan de voorwaarden voldoet en persisteert in de aanvraag, dan wordt de aanvraag in ontvangst genomen en krijgt de persoon in kwestie een weigeringsbesluit. De gemeente registreert dit besluit. Selecteren persoon in het CRB. Bepaal de juiste persoon in het CRB. Indien A-nummer niet bekend bij RDW wordt gezocht op persoons- of rijbewijsgegevens. Hierbij kunnen meerdere personen voldoen aan de zoekcriteria. In dit geval is het nummer van het oude rijbewijs het identificerend gegeven. De foto opgeslagen in het CRB kan worden opgevraagd. Controle persoonsgegevens in het CRB t.o.v. GBA De gemeente controleert of de persoonsgegevens (met name naam en geboortegegevens) in het CRB overeenkomen met die in de GBA. De gegevens uit de GBA zijn leidend. Indien er sprake is van een verklaarbaar verschil en de identiteit van de aanvrager eenduidig kan worden vastgesteld kan het proces worden gecontinueerd. Als dat niet het geval is, kan de aanvraag niet door gaan en wordt contact opgenomen met RDW of een onderzoek ingesteld door de gemeente. CRB controleert of betrokkene aan voorwaarden voldoet 14 / 151

15 Data Als volgens de gegevens uit het CRB geen aanvraag kan worden ingediend, dan stopt het proces. Als de burger dit niet accepteert, dan komt er een weigeringsbesluit en moet er een complete aanvraag aangemaakt worden (papier, leges) en ook verzonden met status 'niet geaccepteerd'. Als de persoon terugkomt en hij komt dan wel in aanmerking voor een rijbewijs, dan moet hij een nieuwe aanvraag indienen. Applicatie Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn).oud rijbewijs Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn).identiteitsbewijs Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn).module GBA Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn).rijbewijsmodule Onderzoeken gegevens Afhankelijk van het resultaat van de controle is nader onderzoek nodig: Twijfel over GBA gegevens: gemeente start onderzoek GBA gegevens. Bij problemen met de rijbewijsrelevante gegevens: proces stopt. Bepalen vervolgstappen zoals contact met CBR/RDW. Wij gaan nu uit van vier mogelijkheden: 1. Er is vastgesteld dat niet voldaan is aan één van de voorwaarden. De burger gaat akkoord met het stoppen van het proces en neemt eventuele aanvullende acties zoals het verkrijgen van een positieve verklaring van geschiktheid. 2. Er is vastgesteld dat niet voldaan is aan een van de voorwaarden. De burger gaat niet akkoord en persisteert. Er wordt toch een aanvraag aangemaakt. Deze aanvraag wordt met de stukken naar de RDW verzonden. Na informatie van de RDW maakt de gemeente eventueel een weigeringsbesluit. 3. Er is geen informatie in het CRB om vast te stellen dat er aan de voorwaarden is voldaan. Aanvraag + stukken naar de RDW, na informatie van de RDW maakt de gemeente eventueel een weigeringsbesluit. 4. Er is sprake van strijdigheid in de door de burger verstrekte informatie en die uit het CRB. Aanvraag + stukken naar de RDW, na informatie van de RDW maakt de gemeente eventueel een weigeringsbesluit. Vaststellen soort aanvraag Als er geen belemmeringen zijn geconstateerd, kan worden bepaald om welke aanvraagsoort het vermoedelijk gaat (hierbij zijn meerdere soorten mogelijk). De RDW systeem geeft aan welke aanvraagsoort(en) aan de orde kunnen zijn en de ambtenaar kiest zonodig de juiste en bevestigt dit. Hiervoor gelden de volgende criteria: Eerste afgifte: dit is alleen mogelijk als de aanvrager nog niet over een (in het systeem) uitgereikt rijbewijs beschikt en als er in het CRB een geldige (max. 3 jaar oude, en niet door het CBR geblokkeerde) verklaring van rijvaardigheid (VvR) plus een geldige (max. 12 maanden oude en niet geblokkeerde) verklaring van geschiktheid (VvG) aanwezig is. Categorie-uitbreiding: dit is alleen mogelijk als de aanvrager al beschikt over een rijbewijs en als er in het CRB een geldige (max. 3 jaar oude en niet geblokkeerde) VvR plus een geldige (max. 12 maanden oude en niet geblokkeerd) VvG aanwezig is voor een categorie waarover de aanvrager nog niet beschikt. Let op! Beperking voor BE mogelijk: Iemand die BE examen heeft gedaan en bij de 15 / 151

16 Data gemeente aangeeft dat hij toch liever een beperkte B met code 96 heeft (beperking voor gebruik BE) kan dit krijgen. Er worden echter bij de RDW geen ICT aanpassingen hiervoor gedaan. De verwachting is dat niemand die BE examen heeft gedaan zegt dat hij minder wil dan waar hij recht op heeft. Mocht dit echter wel gebeuren dan moet de ambtenaar contact opnemen met de helpdesk rijbewijs. De VVR voor BE wordt geblokkeerd en er wordt een code 96 geplaatst, waarna het rijbewijs vernieuwd kan worden. Herafgifte: dit is alleen mogelijk als de aanvrager beschikt over een rijbewijs waarvan één of meer categorieën ongeldig zijn verklaard. Afhankelijk van de reden van ongeldigverklaring kan daarbij in het CRB worden gecontroleerd of er een geldige VvG en/of VvR aanwezig is zodat de ongeldigverklaring voor de betreffende categorie kan worden opgeheven. Als het rijbewijs volledig ongeldig is en er zijn geen geldige VvG en/of VvR geregistreerd, dan is herafgifte niet mogelijk. Let op! De RDW kan het rijbewijs ongeldig verklaren naar aanleiding van informatie verkregen vanuit het buitenland. Dit kan zijn omdat hij in een ander land al een rijbewijs heeft of heeft gehad. Zelfs als betrokkene daarna opnieuw rijexamen heeft gedaan, moet worden gecontroleerd of er aan alle vereisten is voldaan, dus het buitenlands rijbewijs inmiddels is vervallen. In alle andere situaties kan er sprake zijn van vernieuwing of vervanging van het huidige rijbewijs. Er moet dan wel een geldig rijbewijs in het CRB geregistreerd zijn. De mogelijke aanvraagsoorten worden getoond, afhankelijk van de leverancier van de rijbewijsmodule kiest de gemeenteambtenaar (in overleg met de aanvrager) de juiste soort. Applicatie Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn).oud rijbewijs Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn).module GBA 185 dagen controleren Betreft de aanvraag een eerste afgifte of een categorieuitbreiding, dan moet betrokkene in de periode van één jaar onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag, tenminste 184 dagen in Nederland hebben gewoond. Deze periode geldt niet als de verklaring van rijvaardigheid is afgegeven door het bevoegd militair gezag, mits de verklaring niet ouder is dan 6 maanden (art.32 lid 3 Rr). Daarnaast hoeft niet aan deze periode te zijn voldaan als betrokkene eerder een Nederlands rijbewijs heeft gehad. Als de aanvrager nog geen 185 dagen staat ingeschreven, dan moet de gemeente vaststellen wanneer de persoon is uitgeschreven. Als de aanvrager maximaal vier jaar uitgeschreven was, maar voor de uitschrijving meer dan tien jaar aaneengesloten in Nederland stond ingeschreven, dan mag er een rijbewijs worden afgegeven. Controleren stukken Controleren of alle vereiste documenten en de foto overhandigd zijn en inderdaad betrekking hebben op de aanvrager. Tevens vindt inhoudelijke controle plaats. Omdat alle relevante gegevens reeds zijn vastgelegd in GBA en RDW registers, hoeft de aanvrager geen document van CBR te hebben. Wel moet hij zich uiteraard kunnen identificeren. 16 / 151

17 Data Het CBR stelt via de rijschoolhouder de examengegevens en de rijbewijsgegevens beschikbaar aan de burger. Deze kan desgewenst over een print out hiervan beschikken en deze meebrengen. Dit 'document' heeft geen enkele juridische status of waarde. De rijvaardigheidsgegevens in het CRB zijn altijd leidend. Indien relevant i.v.m. leeftijd dient de burger bij het CBR een geschiktheidsverklaring te hebben aangevraagd. Ook hier is echter het register leidend. De volgende documenten dienen aanwezig te zijn: In alle gevallen: identiteitsbewijs. Bij eerste afgifte rijbewijs: geen. Bij categorie-uitbreiding: Oude rijbewijs (indien niet aanwezig actie bepalen, bijvoorbeeld alsnog ophalen of als vermist behandelen). Bij vernieuwing van het rijbewijs: Oude rijbewijs (indien niet aanwezig actie bepalen, bijvoorbeeld alsnog ophalen of als vermist behandelen). Bij vermissing van het rijbewijs: Procesverbaal (indien niet aanwezig of niet het juiste document, stopt het proces) Controleren met aanvraag vorig rijbewijs als de ambtenaar nog steeds twijfelt aan identiteit. Bij beschadiging: Oude rijbewijs (indien niet aanwezig actie bepalen, bijvoorbeeld alsnog ophalen of als vermist behandelen). Bij afgifte na ongeldigverklaring: Oude rijbewijs, tenzij het al ingeleverd op een van de wettelijke gronden. Dit is te zien in het CRB, verblijfplaats. Indien niet aanwezig actie bepalen, bijvoorbeeld alsnog ophalen of als vermist behandelen). Bij partiële ongeldigverklaring Oude rijbewijs (Inleveren bij gemeente.) Bij vorderingsprocedure Oude rijbewijs (De ontvangst van het rijbewijs wordt door de gemeente geregistreerd in het CRB behalve als de rijbewijshouder niet geschikt of rijvaardig is bevonden voor één of meer categorieën van het rijbewijs. In dit geval moet het rijbewijs worden doorgezonden aan de Divisie Vorderingen van het CBR die de feitelijke inleverdatum registreert in het CRB. De aanvraag stopt totdat het CBR de feitelijke inleverdatum heeft gemuteerd). Bij omwisseling buitenlandse Rijbewijs: Indien het verblijfstitel nog niet in de GBA is verwerkt, moet er een kopie gemaakt worden en meegestuurd worden met de aanvraag naar de RDW Indien bij voorgaande proces (controle GBA en RDW gegevens) gebleken is dat aanvrager niet in aanmerking komt voor een rijbewijs en hij toch de aanvraag wil indienen, dan bij 'bepalen vervolgstappen' een verkorte aanvraag maken en een weigeringsbesluit afgeven. Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn).pasfoto 17 / 151

18 Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn).oud rijbewijs Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn).proces-verbaal van vermissing Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn).aanvraag vorig rijbewijs Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn).vervangend rijbewijs Registreren aanvraag Aanvullende gegevens zijn de persoonsgegevens die niet uit het CRB verkregen zijn. Dat betreft naamgebruik, burgerlijke staat, naam partner, titel en predicaat. Gemeente stuurt bericht aan RDW met alle gegevens van de aanvraag. Naamgebruik en titel of predicaat De aanvrager kan aangeven hoe zijn naam, predicaat of titel op het rijbewijs dient te komen. De ambtenaar vraagt de aanvrager naar zijn keuze en legt dit vast in de rijbewijsmodule. Deze keuze wordt dan gebruikt bij het aanmaken van het rijbewijs. Bij een spoedprocedure op verzoek van aanvrager: spoedindicator registreren bij aanvraag. Heeft consequenties voor leges. Het CRB maakt een uniek aanvraagnummer en registreert de aanvraaggegevens. Aanvraagnummer wordt naar gemeente gecommuniceerd bij het behandelen van de aanvraag. Applicatie Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn).module GBA Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn).rijbewijsmodule Aanmaken aan- vraagformulier Het aanvraagformulier dient als feitelijke aanvraag van het rijbewijs, wordt getekend door aanvrager en geparafeerd door de gemeenteambtenaar (frontoffice). Vervolgens wordt dit formulier door de backoffice verder verwerkt. Het aanvraagformulier bevat alle relevante gegevens voor het nieuwe rijbewijs. Bij de verwerking in de backoffice wordt echter alleen het aanvraagnummer, de pasfoto, de handtekening van de aanvrager en de paraaf van de frontoffice ambtenaar feitelijk 'gelezen' via de scanningsapplicatie. De overige gegevens zijn al aanwezig in het CRB. Er wordt gebruik gemaakt van een aanvraagformulier dat wordt geprint met de rijbewijsmodule. Het aanvraagnummer wordt hier op geprint door de rijbewijsmodule, in zodanige vorm dat het in de backoffice applicatie 'leesbaar' is. Als er geen belemmeringen voor afgifte zijn worden vanuit het CRB alle gegevens verzameld die op het nieuwe rijbewijs zullen worden vermeld: Persoonsgegevens van de aanvrager. De categorieën die op het rijbewijs zullen worden vermeld; dit zijn die categorieën waarvoor door het CBR zowel een geldige Verklaring van geschiktheid (VVG) als een geldige Verklaring van rijvaardigheid (VVR) is geregistreerd. Voor de VVG geldt dat de afgiftedatum hiervan maximaal 1 jaar in het verleden mag liggen; de afgiftedatum van de VVR mag maximaal 3 jaar in het verleden liggen. Als de verklaringen te oud zijn, wordt de betreffende categorie niet gepresenteerd en kan betreffende categorie niet worden afgegeven. Indien er geen enkele categorie is, wordt dat gemeld. Per categorie wordt automatisch de einddatum van de geldigheid bepaald, rekening houdend met leeftijd van de aanvrager en eventuele beperkte geldigheid van de VVG voor de betreffende categorie. Per categorie de eventuele beperkingen en vermeldingen. 18 / 151

19 Data Applicatie De pasfoto wordt na controle op de daarvoor bestemde plaats bevestigd. Aanvrager controleert en ondertekent de aanvraag tot verstrekking van een rijbewijs. Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn).aanvraag rijbewijs Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn).oud rijbewijs Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn).proces-verbaal van vermissing Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn).pasfoto Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn).module GBA Innen leges Innen verschuldigde leges Bepaal de hoogte van de leges (denk aan spoedprocedure) Maak een vordering aan t.b.v. de financiële administratie. Reken af met aanvrager. Maak betaling aan voor financiële administratie. Als aanvrager niet ter plekke kan betalen zal de aanvraag hier gestaakt worden en zal aanvrager gevraagd moeten worden de middelen alsnog ter betaling aan te bieden zodat de aanvraag verder afgehandeld kan worden. De aanvraag wordt niet in behandeling genomen als betrokkene de leges niet kan of wil betalen. Bij niet-akkoord door gemeente t.a.v. aanvraag, geldt voor eventuele teruggave van leges, het legesbesluit van de gemeente. Beslissen op aanvraag Op grond van later ontvangen informatie kan het mogelijk zijn dat opnieuw (of alsnog) een beoordeling moet plaatsvinden n.a.v.: wachten op ontvangst van een opgevraagd aanvraagformulier i.v.m. vermissing rijbewijs bij vaststelling identiteit. op grond van aanmerkingen van burger. het feit dat de burger de leges niet kon betalen. Data Dit kan leiden tot het 'aanhouden ' van de aanvraag (status) of zelfs tot stoppen. De aanvrager wordt geïnformeerd omtrent het aanhouden of stoppen. (Aandachtspunt: het kan handig zijn om telefoonnummer of adres van betrokkene te vragen). Applicatie Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn).oud rijbewijs Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn).proces-verbaal van vermissing Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn).aanvraag vorig rijbewijs Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn).aanvraag rijbewijs Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn).pasfoto Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn).module GBA 19 / 151

20 Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn).rijbewijsmodule Afsluiten aanvraag De aanvraag wordt geaccordeerd door de frontoffice ambtenaar (paraaf) en daarmee tevens afgesloten. Data De burger wordt geïnformeerd over het moment dat het rijbewijs afgehaald kan worden. Een afhaalbon is optioneel en dus door gemeente te bepalen. Alternatief is de kassabon. Een optie is om op de bon een code te printen waarmee later het uitreikproces wordt opgestart. Het al of niet produceren van een afhaalbon kan worden ingesteld. De gegevens in de rijbewijsmodule worden niet elektronisch naar de backoffice gezonden. De enige 'interface' is het fysieke aanvraagformulier. Applicatie Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn).aanvraag rijbewijs Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn).afhaalbon Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn).module GBA Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn).nrd Backoffice station Aanvraagform overbrengen De aanvraag moet naar de backoffice gebracht worden. Data Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn).aanvraag rijbewijs Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn).pasfoto Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn).proces-verbaal van vermissing Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn).aanvraag vorig rijbewijs Bepalen vervolgstappen Er worden alleen aanvragen in behandeling genomen indien alle door de burger te overleggen stukken ook inderdaad aanwezig zijn. Zo niet, dan wordt de aanvraagprocedure afgebroken en de burger medegedeeld welke acties hij/zij nog dient te ondernemen. Desgewenst weigeringsbesluit maken. Maken verkorte aanvraag Er wordt een verkorte aanvraag gemaakt t.b.v. het opstellen van een weigeringsbesluit. De verkorte aanvraag bevat de persoonsgegevens aanvrager, rijbewijsgegevens, pasfoto, handtekening aanvrager en paraaf van ambtenaar. Data Deze aanvraag blijft binnen gemeente, gaat dus niet naar RDW en heeft ook geen aanvraagnummer. Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn).aanvraag rijbewijs 20 / 151

Procesbeschrijving. Rijbewijs niet-ingezetene aanvragen. Tom Lassing. nvvb

Procesbeschrijving. Rijbewijs niet-ingezetene aanvragen. Tom Lassing. nvvb Procesbeschrijving Rijbewijs niet-ingezetene aanvragen Tom Lassing nvvb Type Werkkopie Gereserveerd door Tom Lassing Creatiedatum 12-9-2011 20:13:14 Afgedrukt door Tom Lassing Inhoudsopgave Selecteer deze

Nadere informatie

Procesbeschrij vi ng. Omwi sseli ng Li nnen rij bewij s

Procesbeschrij vi ng. Omwi sseli ng Li nnen rij bewij s Procesbeschrij vi ng Omwi sseli ng Li nnen rij bewij s 1 I nhoudsopgave 1 Proces model Omwi sseli ng li nnen rij bewij s... 3 1. 1... 3 2 Processtruct uur... 4 3 Processche ma' s... 5 3. 1 Omwi sseli ng

Nadere informatie

Procesbeschrij vi ng Omwi ssel en Buit enl ands Rij bewij s NRD

Procesbeschrij vi ng Omwi ssel en Buit enl ands Rij bewij s NRD Procesbeschrij vi ng Omwi ssel en Buit enl ands Rij bewij s I nhoudsopgave 1 Proces model Omwi ssel en Buit enl. Rij bewij s... 3 1. 1... 3 2 Processtruct uur... 4 3 Processche ma' s... 5 3. 1 Omwi ssel

Nadere informatie

1 Procesmodel Verifiëren identiteit

1 Procesmodel Verifiëren identiteit 1 Procesmodel Verifiëren identiteit 1.1 Dit proces is van toepassing bij het verifiëren van de identiteit van een persoon die een dienst of product aanvraagt bij de gemeente. Het betreft zowel aanvragen

Nadere informatie

Burgerzakenmodules - Rijbewijzen

Burgerzakenmodules - Rijbewijzen Burgerzakenmodules - Rijbewijzen Versie 2.0.0 Datum 23-04-2013 Definitief Inhoud Inhoud 2 Wijzigingshistorie 3 1 Burgerzakenmodule Rijbewijzen Algemeen 5 1.1 Beschrijving van het proces 5 1.2 Gebruikte

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 19 juli 1994;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 19 juli 1994; GEMEENTE LEEUW ARDERADEEL Nr. 31 De raad van de gemeente Leeuwarderadeel; overwegende dat het door de inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht noodzakelijk is om de verordeningen en regelingen

Nadere informatie

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) 1. Doelgroepen

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) 1. Doelgroepen Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Deze handleiding is bedoeld voor meerdere doelgroepen. Bepaal daarom hieronder welke situatie op u van toepassing is. Vervolgens

Nadere informatie

Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid

Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid Versie: 1.0 (definitief) Datum: 5 december 2012 Inhoud 1. Proces tot 19 januari 2013... 3 2. Proces na 19 januari 2013... 3 3. Omvang doelgroep / aantallen aanvragen...

Nadere informatie

1 Procesmodel Identiteitsonderzoek

1 Procesmodel Identiteitsonderzoek 1 Procesmodel Identiteitsonderzoek 1.1 In dit proces verstaan we onder identiteitsgegevens: namen, geboortegegevens (datum, plaats, land), geslacht, foto, handtekening en indien van toepassing biometrie.

Nadere informatie

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAAT- REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Handleiding Aanvraag Nederlands rijbewijs (3 E 0394)

Handleiding Aanvraag Nederlands rijbewijs (3 E 0394) Handleiding Aanvraag Nederlands rijbewijs (3 E 0394) Datum: 15 november 2016 3 B 0991p Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Doelgroepen... 3 2. Rijbewijs kwijt of gestolen?... 4 3. Verklaring van Geschiktheid...

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (hierna: CBR) en de gemeente Leiderdorp (hierna: gemeente).

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (hierna: CBR) en de gemeente Leiderdorp (hierna: gemeente). Rapport Rapport betreffende een klacht over het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (hierna: CBR) en de gemeente Leiderdorp (hierna: gemeente). Datum: 16 februari 2011 Rapportnummer: 2011/051 2 Klacht

Nadere informatie

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 3 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

Regeling houdende regels met betrekking tot de verstrekking en het gebruik van tachograafkaarten (Regeling tachograafkaarten)

Regeling houdende regels met betrekking tot de verstrekking en het gebruik van tachograafkaarten (Regeling tachograafkaarten) (Tekst geldend op: 23-12-2010) Regeling houdende regels met betrekking tot de verstrekking en het gebruik van tachograafkaarten (Regeling tachograafkaarten) De Minister van Verkeer en Waterstaat en de

Nadere informatie

Wijziging omwisselingsproces EU per 13 juli 2017

Wijziging omwisselingsproces EU per 13 juli 2017 Wijziging omwisselingsproces EU per 13 juli 2017 Vanaf 13 juli wijzigt het omwisselingsproces voor iemand met een rijbewijs uit de EU/EVA. De aanvrager kan vanaf die datum kiezen tussen vernieuwen (huidige

Nadere informatie

Regeling tachograafkaarten

Regeling tachograafkaarten Geldend van 02-03-2016 t/m heden Regeling houdende regels met betrekking tot de verstrekking en het gebruik van tachograafkaarten () De Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Sociale Zaken

Nadere informatie

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395)

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Datum: 12 april 2016 3 B 0990p Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Doelgroepen 3 2. Verklaring van Rijvaardigheid (doelgroep C, D en

Nadere informatie

Privacy reglement publieke XS-Key

Privacy reglement publieke XS-Key Privacy reglement publieke XS-Key Dit is het Privacy reglement behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV (hierna te noemen SL ). 1. Definities In dit reglement worden de navolgende begrippen

Nadere informatie

1. haar pas een maand na inlevering van haar Belgisch rijbewijs een Nederlands rijbewijs heeft geleverd;

1. haar pas een maand na inlevering van haar Belgisch rijbewijs een Nederlands rijbewijs heeft geleverd; Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt over de gang van zaken bij de Dienst Wegverkeer (RDW) bij haar aanvraag om een Belgisch rijbewijs om te wisselen voor een Nederlands rijbewijs. Zij klaagt er met

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 830 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn

Nadere informatie

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAATRE- GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

Productmodule 3 17. PM3

Productmodule 3 17. PM3 Eind- & toetstermen geldend vanaf 1 september 2014 Productmodule 3 17. PM3 17. GEGEVENSVERSTREKKING UIT DE BRP, VERZOEKEN, DOCUMENTEN Thema gegevensverstrekking uit de BRP Let op! Het is een voorwaarde

Nadere informatie

Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 4 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Sector : I Nr. : 90.12 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; overwegende dat er een maatschappelijke behoefte bestaat aan een officiële gemeentelijke identiteitskaart naast de bestaande documenten die

Nadere informatie

Workshop zelfevaluatie BRP 2016/2017

Workshop zelfevaluatie BRP 2016/2017 Workshop zelfevaluatie BRP 2016/2017 Resultaat BRP 2016 Totaal resultaat Goed Voldoende Onvoldoende 98 57 52 186 204 200 109 132 137 2014 2015 2016 60 % vragen BRP naar ENSIA Alle vragen over (fysieke)

Nadere informatie

kennis. kunde. kwaliteit. Privacy reglement

kennis. kunde. kwaliteit. Privacy reglement kennis. kunde. kwaliteit. Privacy reglement Januari 2013 Reglement opvragen patiëntengegevens Kader Dit reglement is opgesteld binnen de kaders van de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst

Nadere informatie

Rapport. Rapport inzake een klacht over een gedraging van de Dienst Wegverkeer (RDW) uit Zoetermeer. Datum: Rapportnummer: 2011/097

Rapport. Rapport inzake een klacht over een gedraging van de Dienst Wegverkeer (RDW) uit Zoetermeer. Datum: Rapportnummer: 2011/097 Rapport Rapport inzake een klacht over een gedraging van de Dienst Wegverkeer (RDW) uit Zoetermeer. Datum: Rapportnummer: 2011/097 2 Klacht Verzoeker kan zijn Nederlandse rijbewijs in Spanje niet omwisselen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 827 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 ter implementatie van richtlijn nr. 2003/59/EG (vakbekwaamheid

Nadere informatie

Burgerzaken modules - Reisdocumenten

Burgerzaken modules - Reisdocumenten Burgerzaken modules - Reisdocumenten Versie 2.0.0 Datum 23-04-2013 Definitief Inhoud Inhoud 2 Wijzigingshistorie 4 1 Burgerzaken module Reisdocumenten Algemeen 6 1.1 Beschrijving van het proces 6 1.2 Gebruikte

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u ons antwoord met een kopie van de schriftelijke vragen van de heer J.N.M. van Well. de burgemeester. orren

Hierbij ontvangt u ons antwoord met een kopie van de schriftelijke vragen van de heer J.N.M. van Well. de burgemeester. orren ^ Gemeente *Z} IJsselstein postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein Gemeenteraad IJsselstein Postbus 26 3400 AA IJSSELSTEIN bezoekadres Overtoom 1 3401 BK IJsselstein t 14 030 f 030 6884350 e info@ijsselstein.nl

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Reglement rijbewijzen wordt als volgt gewijzigd: Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Reglement rijbewijzen wordt als volgt gewijzigd: Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd: Besluit van houdende wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de invoering van een recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten en een enkele wijziging van technische aard Op de voordracht

Nadere informatie

Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016

Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016 Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016 Versie 1.0 Datum 30 maart 2016 Status Definitief Vraag 1 Inschrijving in en actualisering van de RNI zijn processen die met veel

Nadere informatie

KUC082 Onderhouden rijbewijs

KUC082 Onderhouden rijbewijs KUC082 Onderhouden rijbewijs Versie 3.0.0 08-06-2015 Definitief Versiehistorie Datum Versie Omschrijving Auteur 10-11-2010 0.0.1 Eerste versie S. Jansen 26-11-2010 0.1.0 Bijgewerkt nav workshop op 25-11-2010.

Nadere informatie

Uw UZI-pas. voor houders van een zorgverlenerpas of medewerkerpas op naam

Uw UZI-pas. voor houders van een zorgverlenerpas of medewerkerpas op naam Uw UZI-pas voor houders van een zorgverlenerpas of medewerkerpas op naam Inleiding In de zorg is door automatisering veel efficiency en kwaliteitswinst te behalen. Voor u én de patiënt. Het uitwisselen

Nadere informatie

Documenten & Verzoeken 09. D&V

Documenten & Verzoeken 09. D&V Documenten & Verzoeken 09. D&V 09.01. Nederlandse reisdocumenten en identiteitsdocumenten Eindterm 09.01. De kandidaat kan burgers uitleg geven over de Nederlandse reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Nadere informatie

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395)

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Datum: 13 juli 2017 3 B 0990t 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Doelgroepen 3 2. Verklaring van Rijvaardigheid 6 3. Rijbewijs kwijt

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 321 Wet van 28 juni 2006 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de wijziging in de procedure betreffende de aanvraag en afgifte

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17418 30 juni 2015 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 29 juni 2015, nr. IENM/BSK-2015/115292,

Nadere informatie

Burgerzaken modules - KUC082 Onderhouden rijbewijs

Burgerzaken modules - KUC082 Onderhouden rijbewijs Burgerzaken modules - KUC082 Onderhouden rijbewijs Versie 4.0.0 Datum 04-07-2016 Definitief Versiehistorie Datum Versie Omschrijving Auteur 10-11-2010 0.0.1 Eerste versie S. Jansen 02-09-2011 1.0.0 Aangeboden

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 5, tweede lid, van de verordening persoonsregistratie;

Gelet op het bepaalde in artikel 5, tweede lid, van de verordening persoonsregistratie; Reglement persoonsregistratie identiteitskaarten Burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen; Gelet op het bepaalde in artikel 5, tweede lid, van de verordening persoonsregistratie; besluiten

Nadere informatie

U wilt een afspraak maken voor:

U wilt een afspraak maken voor: Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag... 2 Geheimhouding persoonsgegevens... 3 Het legaliseren van uw handtekening... 4 Het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart... 5 Het aanvragen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 830 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2012 No. 20 Besluit van 25 juni 2012 tot afkondiging van de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 juni 2012, nr. 2012-0000347348,

Nadere informatie

houdende wijziging van het Reglement rijbewijzen en het Kentekenreglement op een aantal punten van uiteenlopende aard

houdende wijziging van het Reglement rijbewijzen en het Kentekenreglement op een aantal punten van uiteenlopende aard Besluit van houdende wijziging van het Reglement rijbewijzen en het Kentekenreglement op een aantal punten van uiteenlopende aard Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van, nr. HDJZ/AWW/2006-236,

Nadere informatie

Q&A s derde Europese rijbewijsrichtlijn

Q&A s derde Europese rijbewijsrichtlijn Q&A s derde Europese rijbewijsrichtlijn Waarom is er een nieuwe Europese rijbewijs richtlijn opgesteld? De huidige (tweede) Europese rijbewijsrichtlijn is in de afgelopen jaren vaak aangepast. Daarom is

Nadere informatie

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger Regelingen en voorzieningen CODE 6.2.6.4 Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger brochure bronnen Brochure ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, juni 2009 Gemeentelijke

Nadere informatie

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395)

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Datum: 15 november 2016 3 B 0990s Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Doelgroepen 3 2. Verklaring van Rijvaardigheid (doelgroep C,

Nadere informatie

Procedure identificatieplicht

Procedure identificatieplicht Procedure identificatieplicht In dit document wordt stap voor stap uitgelegd wat er van u wordt verwacht in het geval van het vaststellen van de identiteit van de medewerker. 1. Vraag de medewerker een

Nadere informatie

EUROPESE EN INTERNATIONALE BUITENLANDSE NATIONALE RIJBEWIJZEN BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 32

EUROPESE EN INTERNATIONALE BUITENLANDSE NATIONALE RIJBEWIJZEN BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 32 HOOFDSTUK 32 EUROPESE EN BUITENLANDSE NATIONALE RIJBEWIJZEN BUITENLANDSE INTERNATIONALE RIJBEWIJZEN INHOUDSOPGAVE o EUROPEES NATIONAAL RIJBEWIJS o BUITENLANDS NATIONAAL RIJBEWIJS o BUITENLANDS INTERNATIONAAL

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV Artikel 1. Definities In dit privacy reglement worden de volgende niet-standaard definities gebruikt: 1.1 XS-Key De

Nadere informatie

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van het begeleid rijden

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van het begeleid rijden Concept ten behoeve van internetconsultatie juni 2016 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van het begeleid rijden Allen, die deze zullen zien of horen lezen,

Nadere informatie

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS 1. INLEIDING Dit document geeft de voorwaarden voor het gebruik van de Web Portal TFS van de Minister van Infrastructuur en Milieu beheert door de Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Abonnee van het UZI-register

Abonnee van het UZI-register Abonnee van het UZI-register en dan Abonnee van het UZI-register en dan 02 Inhoudsopgave Inleiding 04 Wat regelt u als eerste? 05 Aanpassing systeem 05 Kaartlezers aanvragen 05 Beveiligen werkplek 06

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Regelgeving keuring gasinstallatie Aanvulling 1 op versie

Inhoudsopgave. Regelgeving keuring gasinstallatie Aanvulling 1 op versie Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Raadplegen kentekenregister 2 3. Voertuigidentificatienummer 3 4. Kentekenplaten 3 5. Afmelden 3 6. Opnamekaart 4 7. Steekproef 5 8. Vrijgeven 5 9. Second opinion 5 10. Archiveren

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

SYLLABUS RIJBEWIJZEN

SYLLABUS RIJBEWIJZEN SYLLABUS RIJBEWIJZEN INHOUDSOPGAVE 1.1 Wegenverkeerswet 1.2 Centraal rijbewijzenregister (CRR) 1.2.1 Het Register 1.2.2 Rijbewijscategorieën 1.2.3 Verklaring van geschiktheid 1.3 De aanvraag 1.3.1 Stappen

Nadere informatie

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS ALGEMENE BEPALINGEN Alle procedures met betrekking tot het verblijf van een EU-burger op het grondgebied van de Republiek

Nadere informatie

De Basisregistratie Personen:

De Basisregistratie Personen: De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2 De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 22 Besluit van de 30 ste januari 2014 tot afkondiging van de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 januari 2014,

Nadere informatie

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Inhoud Aanleiding en doel van de derde rijbewijsrichtlijn Regelgeving Veranderingen in de rijbewijscategorieën Bijzonderheden Aanleiding

Nadere informatie

4. Vervolgens diende verzoeksters gemachtigde op 6 mei 2008 een klacht in bij de Nationale ombudsman.

4. Vervolgens diende verzoeksters gemachtigde op 6 mei 2008 een klacht in bij de Nationale ombudsman. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen haar geen rijexamen wilde laten afleggen, omdat haar identificatiebewijs niet voldeed, volgens het CBR. Beoordeling

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595-447729 gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595-447729 gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 19 september 2006 Agendanummer: 9 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595-447729 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

code INV PR 03 versie 02 ingangsdatum 23-09-2014 pag. 1 van 5

code INV PR 03 versie 02 ingangsdatum 23-09-2014 pag. 1 van 5 code INV PR 03 versie 02 ingangsdatum 23-09-2014 pag. 1 van 5 versie datum toelichting 0.1 19-09-2013 Eerste versie, concept voor nieuw document ter vervanging van INV PR 03 en 05. Met ingang van dit document

Nadere informatie

RECHTEN EN PLICHTEN RECHTEN

RECHTEN EN PLICHTEN RECHTEN RECHTEN EN PLICHTEN RECHTEN Recht op informatie Recht om informatie te weigeren Recht op toestemming geven Recht op een second opinion Recht op een medisch dossier Recht op inzage van uw dossier PLICHTEN

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

hierna te noemen: de burgemeester, en gezamenlijk te noemen: de partijen ;

hierna te noemen: de burgemeester, en gezamenlijk te noemen: de partijen ; Convenant proeftuin bezorgen van rijbewijzen Partijen: 1. De Minister van Infrastructuur en Milieu, handelend als bestuursorgaan, gezeteld te 's-gravenhage, namens deze, de Directeur Wegen en verkeersveiligheid,

Nadere informatie

Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier?

Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier? ALGEMEEN Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier? In deze folder vindt u de volgende informatie: Onderscheid klinisch dossier, poliklinisch dossier en radiologische gegevens Verzoek

Nadere informatie

In artikel 28 vervalt onderdeel e en wordt onderdeel f verletterd tot onderdeel e.

In artikel 28 vervalt onderdeel e en wordt onderdeel f verletterd tot onderdeel e. Besluit van tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de vervanging van het papieren militaire bewijs van rijvaardigheid door een registratie, en enkele andere wijzigingen Op de voordracht

Nadere informatie

C7 Vertrek op (geldige) reisdocumenten of identiteitsbewijzen

C7 Vertrek op (geldige) reisdocumenten of identiteitsbewijzen Procesprotocol C7 Vertrek op (geldige) reisdocumenten of identiteitsbewijzen Datum 30 augustus 2013 Versie Definitief, versie 2.2 Doel Afbakening Beschrijving van het werkproces van het van vreemdelingen

Nadere informatie

Gebruik van B- en C-formulieren

Gebruik van B- en C-formulieren Gebruik van B- en C-formulieren In de huidige Paspoortuitvoeringsregelingen wordt verwezen naar het daartoe door het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties ter beschikking gestelde formulier.

Nadere informatie

Uitgifte en inname. Eindhoven Airportpassen

Uitgifte en inname. Eindhoven Airportpassen Uitgifte en inname Eindhoven Airportpassen Eindhoven Airport NV Bureau Toegangszaken Tel.nr.: 040-2919840 Fax.nr.:040-2919833 Uitgifte en inname Eindhoven Airportpassen 2012 1 Soorten Toegangsbewijzen

Nadere informatie

Gebruik van B en C formulieren

Gebruik van B en C formulieren B en C formulieren Gebruik B & C formulieren Toetsingspuntenlijst (C5) Uitleg procedure retourdocumenten (C10) Uitleg voor het onbruikbaar maken document Gebruik van B en C formulieren In de huidige Paspoortuitvoeringsregelingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14719 1 oktober 2010 Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 september 2010,

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 september 2006 / 158/2006. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 oktober 2006

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 september 2006 / 158/2006. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 oktober 2006 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 september 2006 / 158/2006 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 oktober 2006 Onderwerp rijbewijzen Programma / Programmanummer Burger & Bestuur / 9110

Nadere informatie

Bedrijfsregistratie: U wilt u aanmelden als nieuwe werkgever voor ZV/OV verzekering (NV/Stichting/Eenmanszaak)?

Bedrijfsregistratie: U wilt u aanmelden als nieuwe werkgever voor ZV/OV verzekering (NV/Stichting/Eenmanszaak)? Procedures afdeling Registratie Voor vragen en kunt u direct contact opnemen met de afdeling registratie van SZV. U kunt hen bereiken onder nummer tel: 5466782, ext. 6721, 6725, 4803 of 4808. Uiteraard

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34923 22 juni 2017 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 21 juni 2017, nr. IENM/BSK-2017/143103,

Nadere informatie

BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM

BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg; gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, en titel 4.8 van de Algemene wet

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van..

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.. De Raad van de gemeente Wormerland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.. gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsregistratie besluit vast te stellen de: Privacyverordening

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23)

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23) HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23) INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum

Nadere informatie

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD MODEL TEGEN EEN NIEUW MODEL INHOUDSOPGAVE Nietigheid van het rijbewijs Teruggave van het rijbewijs Duplicaat In welke omstandigheden wordt een duplicaat

Nadere informatie

Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten RA en AA v1.12

Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten RA en AA v1.12 Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten RA en AA v1.12 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u een Beroepsgebonden Certificaat aanvragen bij CreAim. Belangrijk: lees eerst de bijgevoegde toelichting

Nadere informatie

KUC071 Uitgifte reisdocument

KUC071 Uitgifte reisdocument KUC071 Uitgifte reisdocument Versie 3.0.0 08-06-2015 Definitief Versiehistorie Datum Versie Omschrijving Auteur 18-11-2010 0.0.1 Intiële versie M. Schnetz 23-11-2010 0.0.2 Opmerkingen E. Lopes Cardozo

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 16972 Wijziging van de Wegenverkeerswet (Verlenging geldigheidsduur en decentralisatie afgifte rijbewijzen) Nr. 13 HERDRUK NADER GEWIJZIGD VOORSTEL

Nadere informatie

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager. Het reglement In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: "Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; "Register": Het elektronisch domeinnamenregister;

Nadere informatie

Convenant inzake de proeftuin bezorgen van reisdocumenten

Convenant inzake de proeftuin bezorgen van reisdocumenten De Convenant inzake de proeftuin bezorgen van reisdocumenten Partijen, De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, dr. R.H.A. Plasterk,

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0610495 Ag nr. : 5 Datum : 28-09-06

Raadsvoorstel Reg. nr : 0610495 Ag nr. : 5 Datum : 28-09-06 Raadsvoorstel Reg. nr : 0610495 Ag nr. : 5 Datum : 28-09-06 Onderwerp Verhoging van de legestarieven reisdocumenten en aanvulling op de legestarieven rijbewijzen per 1 oktober 2006 en als gevolg hiervan

Nadere informatie

Protocollering. Datum 18 februari 2015

Protocollering. Datum 18 februari 2015 Protocollering Datum 18 februari 2015 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 1 Protocolleren en de BRP... 4 2 Waar is protocollering in de Wet BRP geregeld?... 5 3 In welke gevallen moet geprotocolleerd worden?...

Nadere informatie

Verzoekcertificering (VCA-01) 3 juli 2014 Versie: 1.0.8 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED

Verzoekcertificering (VCA-01) 3 juli 2014 Versie: 1.0.8 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Deze instructie beschrijft de procedure van de beoordeling van teksten in het kader van verzoekcertificering. Deze instructie is van toepassing op certificaatteksten die worden

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid Bewerkersovereenkomst Afnemer Logius behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid De ondergetekenden: [ ], verder te noemen : Afnemer en De Staat der Nederlanden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Functie Nr Vraag Antwoord

Functie Nr Vraag Antwoord Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Vragenlijst RNI 2016 Versie 1.0 1 april 2016 Legenda De vragenlijst is verdeeld in de kolommen: Functie, (vraag)nummer, Vraag en Antwoorden. Er zijn twee soorten vragen:

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen PRIVACYREGLEMENT Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling 1. In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Staatsblad 2000, 302)

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT. Welzijn Rijnwaarden

PRIVACY REGLEMENT. Welzijn Rijnwaarden PRIVACY REGLEMENT Welzijn Rijnwaarden 3. Privacy Reglement Welzijn Rijnwaarden gelet op het bepaalde in Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), besluit vast te stellen het reglement van de persoonsregistratie

Nadere informatie

Privacy reglement. Birtick Zorg & Welzijn

Privacy reglement. Birtick Zorg & Welzijn Inhoud 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte 3. Doel 4. Categorieën van personen over wie gegevens in de registratie worden opgenomen 5. Vertegenwoordiging 6. Soorten van gegevens die in de registratie worden

Nadere informatie

Hieronder staan de belangrijkste onderdelen van de procedures met betrekking tot spelerspasjes beschreven,

Hieronder staan de belangrijkste onderdelen van de procedures met betrekking tot spelerspasjes beschreven, SPELERSPASJES Alle spelers vanaf D-pupillen leeftijd en ouder moeten in het bezit zijn van een geldige spelerspas. De spelerspas heeft een credit card formaat en bevat een gescande pasfoto, de verenigingsnaam,

Nadere informatie

Het aanvragen van paspoort en identiteitskaart

Het aanvragen van paspoort en identiteitskaart Het aanvragen van paspoort en identiteitskaart Een paspoort of identiteitskaart kunt u persoonlijk aanvragen bij de Stadswinkel in het Stadshuis van Nieuwegein. Na het lezen van deze folder weet u hoe

Nadere informatie

's-gravenhage, 31 januari 1997 Ons kenmerk 96.A.0545.01 Onderwerp gecontroleerde afgifte kentekenplaten en persoonsregistratie

's-gravenhage, 31 januari 1997 Ons kenmerk 96.A.0545.01 Onderwerp gecontroleerde afgifte kentekenplaten en persoonsregistratie Aan: De Algemeen Directeur van de Dienst wegverkeer 's-gravenhage, 31 januari 1997 Ons kenmerk 96.A.0545.01 Onderwerp gecontroleerde afgifte kentekenplaten en persoonsregistratie Bij brief van 2 september

Nadere informatie