RICHTLIJNEN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RICHTLIJNEN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN"

Transcriptie

1 RICHTLIJNEN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN DEEL A ALGEMENE VOORSCHRIFTEN AFDELING 3 BETALING VAN TAKSEN, KOSTEN EN TARIEVEN Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel A, Algemene voorschriften Blz. 1

2 Inhoudsopgave 1 Juridische basis en definities Betaalwijzen Betaling per overschrijving Bankrekening Gegevens die bij de betaling moeten worden vermeld Betaling met creditcard Betaling per lopende rekening bij het BHIM Tijdstip van betaling Datum waarop de betaling wordt geacht te zijn verricht Betaling per overschrijving Late betaling met of zonder toeslag Bewijs van betaling en datum van betaling Betaling met creditcard Betaling per lopende rekening Terugbetaling van taksen Terugbetaling van de indieningstaks Terugbetaling van de oppositietaks Terugbetaling van taksen voor internationale merken waarin de EU wordt aangewezen Terugbetaling van beroepstaksen Terugbetaling van vernieuwingstaksen Terugbetaling van onbeduidende bedragen Beslissingen inzake kosten Verdeling van de kosten Vaststellen van de kosten Tenuitvoerlegging van de beslissing inzake de kosten Voorwaarden Nationale autoriteit Procedure Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel A, Algemene voorschriften Blz. 2

3 1 Juridische basis en definities Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26/02/2009 inzake het Gemeenschapsmerk (VGM) Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13/12/1995 tot uitvoering van de VGM (UVGM) Verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie van 13/12/1995 inzake de aan het BHIM te betalen taksen voor de inschrijving van Gemeenschapsmerken (VTGM) Verordening (EG) nr. 2246/2002 van de Commissie van 16/12/2002 inzake de aan het BHIM te betalen taksen voor de inschrijving van Gemeenschapsmodellen (VTGMo) Voor Gemeenschapsmerken geldt, naast de bepalingen in de VGM en de UVGM, een specifieke verordening inzake de aan het BHIM te betalen taksen (VTGM). Deze verordening is eenmaal gewijzigd in 2004, tweemaal in 2005 en eenmaal in Een onofficiële geconsolideerde versie van de VTGM, die verwijzingen naar de gecodificeerde VGM bevat, is online beschikbaar. De volledige lijst van taksen is te vinden op het volgende adres: Vergelijkbaar geldt voor ingeschreven Gemeenschapsmodellen, naast de bepalingen in de VGMo en de UVGMo, een specifieke verordening inzake de aan het BHIM te betalen taksen (de VTGMo). Deze verordening is gewijzigd in 2007 na de toetreding van de Europese Unie tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van s- Gravenhage betreffende de internationale inschrijving van tekeningen of modellen van nijverheid. Tot slot is de President van het Bureau bevoegd om aan het Bureau te betalen tarieven op te leggen voor te leveren diensten en om betaalwijzen te autoriseren naast de methoden die expliciet worden genoemd in de VTGM en de VTGMo (hierna de taksenverordeningen ). Het verschil tussen taksen, kosten en tarieven is als volgt: Taksen moeten door gebruikers aan het Bureau worden betaald voor het indienen en behandelen van merken en modellen; de taksenverordeningen stellen het bedrag aan taksen vast en de wijze waarop deze moeten worden betaald. Voor de meeste procedures voor het Bureau moeten taksen worden betaald, zoals de indieningstaks voor een Gemeenschapsmerk of een ingeschreven Gemeenschapsmodel, een vernieuwingstaks enz. Sommige taksen zijn naar nul verlaagd (zoals inschrijvingstaksen voor Gemeenschapsmerken, overdracht van een Gemeenschapsmerk). Het aan taksen te betalen bedrag moet op een niveau worden vastgesteld waardoor de inkomsten eruit in principe voldoende zijn voor een gebalanceerde begroting van het Bureau (zie artikel 144, VGM), teneinde de volledige autonomie en onafhankelijkheid van het Bureau te waarborgen. De ontvangsten van het Bureau bestaan grotendeels uit de opbrengst van de door gebruikers van de regeling betaalde taksen (zie overweging 18, VGM). Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel A, Algemene voorschriften Blz. 3

4 Kosten verwijzen naar de kosten van de partijen in procedures inter partes voor het Bureau, met name voor professionele vertegenwoordiging (voor merken zie artikel 85, VGM, en regel 94, UVGM, voor modellen zie artikelen 70 en 71, VGMo en artikel 79, UVGMo). Beslissingen in procedures inter partes moeten een beslissing over de taksen en kosten van de erkende gemachtigde bevatten en moeten het bedrag vaststellen. De beslissing over de kosten kan gedwongen worden uitgevoerd zodra de beslissing definitief is, krachtens artikel 86, VGM. Tarieven worden vastgesteld door de President van het Bureau voor door het Bureau verleende diensten, met uitzondering van de diensten die in artikel 2 van de VTGM zijn vermeld (zie regel 87, lid 2, UVGM, en artikel 3, leden 1 en 2, VTGM). De bedragen van de door de President vastgestelde tarieven worden bekendgemaakt in het Mededelingenblad van het Bureau en zijn te vinden op de website, onder beslissingen van de President. Voorbeelden zijn de tarieven voor bemiddeling in Brussel of voor bepaalde publicaties van het Bureau. 2 Betaalwijzen Artikel 5, VTGM Artikel 5, VTGMo Mededeling nr. 2/97 van de President van het Bureau van 03/07/1997 Alle taksen en tarieven moeten worden betaald in euro. Betalingen in andere munteenheden zijn niet geldig, scheppen geen rechten en zullen worden terugbetaald. Aan het Bureau te betalen taksen mogen niet aan of via een nationaal bureau worden betaald. De toegestane betaalwijzen zijn, in de meeste gevallen, overschrijvingen, afschrijvingen van lopende rekeningen bij het Bureau, en (uitsluitend voor onlineindieningen en vernieuwingstaksen) creditcards. Contante betalingen ter plaatse en cheques worden niet meer geaccepteerd. Het Bureau kan geen facturen uitschrijven. Op verzoek van de gebruiker verstrekt het Bureau echter wel een kwitantie. 2.1 Betaling per overschrijving Geld kan via een overschrijving naar het Bureau worden gestuurd. Wanneer de opdracht voor de overschrijving na het verstrijken van de betaaltermijn wordt verstuurd, zal de taks als niet betaald worden beschouwd. Wanneer de taks voor het verstrijken van de betaaltermijn wordt verstuurd, maar na het verstrijken daarvan wordt ontvangen, kan het Bureau de taks onder specifieke omstandigheden als op tijd betaald beschouwen (zie paragraaf 4.1 hieronder) Bankrekening Betaling per overschrijving kan alleen naar een van de volgende twee bankrekeningen van het Bureau: Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel A, Algemene voorschriften Blz. 4

5 Adres Bank Banco Bilbao Vizcaya Argentaria La Caixa Explanada de España,11 E Alicante SPANJE Calle Capitán Segarra, 6 E Alicante SPANJE Rekeningnummer SWIFT-code* BBVAESMMXXX CAIXESBBXXX IBAN ES ES Bankkosten** >OUR >OUR * SWIFT-code: sommige computerprogramma's accepteren de laatste 3 cijfers XXX van de SWIFT/BIC-code niet. Als dit het geval is, dient de gebruiker BBVAESM of CAIXESBB in te vullen. ** Bankkosten: het is belangrijk dat het Bureau het gehele bedrag ontvangt, zonder eventuele afhoudingen. Daarom moet bij een overschrijving OUR worden vermeld als betaalwijze voor de bankkosten, zodat het Bureau het verschuldigde bedrag volledig ontvangt. Voor SEPA-betalingen dient echter de standaardvermelding SHR te worden ingevuld. SEPA is een gangbaar Europees betalingssysteem, dat wordt gehanteerd door de meeste banken in alle lidstaten van de EU en in vier andere Europese landen Gegevens die bij de betaling moeten worden vermeld Artikel 7, VTGM Artikel 6, VTGMo De betaling van een taks en het vermelden van de aard van de taks en de procedure waaraan deze is verbonden zijn geen vervanging van de andere formele vereisten van de betreffende procedure. De betaling van een beroepstaks en het vermelden van het nummer van de beslissing die wordt aangevochten zijn bijvoorbeeld niet voldoende voor het indienen van een geldig beroepsschrift (zie het arrest van 31/05/2005, T-373/03, PARMITALIA, punt 58). Wanneer de verstrekte informatie niet voldoende is om de betaling op de juiste wijze te verwerken, stelt het Bureau een tijdslimiet vast voor het verstrekken van de ontbrekende informatie. Als dit niet op tijd gebeurt, wordt de betaling geacht als niet te zijn verricht en zal het bedrag worden terugbetaald. Het BHIM ontvangt dagelijks duizenden betalingen, en een onjuiste of onvoldoende identificering van een dossier kan leiden tot aanzienlijke vertragingen bij het uitvoeren van de procedurele handelingen. De volgende gegevens moeten bij de overschrijving worden vermeld: nummer van het Gemeenschapsmerk of het ingeschreven Gemeenschapsmodel; naam en adres van de betaler of identificatienummer binnen het Bureau; aard van de taks, bij voorkeur in de afgekorte vorm. Om betalingen per overschrijving vlot te kunnen verwerken, en rekening houdend met het feit dat in de velden voor afzender en omschrijving slechts een beperkt aantal Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel A, Algemene voorschriften Blz. 5

6 tekens kan worden gebruikt, wordt sterk aanbevolen die velden op de volgende manier in te vullen: VELD OMSCHRIJVING Gebruik de codes uit onderstaande tabel, bijvoorbeeld: CTM (GM) in plaats van INDIENINGSTAKS VOOR DE INSCHRIJVING VAN EEN GEMEENSCHAPSMERK. Verwijder nullen aan het begin van nummers en gebruik geen spaties of streepjes aangezien die onnodig ruimte innemen. Begin altijd met het nummer van de indiening of de inschrijving, bijv. CTM Als de betaling voor meer dan een merk of model is bedoeld, vermeld dan alleen het eerste en het laatste nummer, bijv. CTM , en stuur dan een fax met de volledige gegevens van de betreffende merken of modellen. Codes voor de omschrijving (in volgorde van belangrijkheid) Omschrijving Code Voorbeeld Betaling naar lopende rekening CC + rekeningnummer CC1361 Als de houder of gemachtigde een ID-nummer heeft Nummer van het merk of model Een korte benaming voor het merk of model Handelingscode: Indieningstaks voor merk of model Internationale indieningstaks Vernieuwingstaks Oppositietaks Doorhalingstaks Beroep Aantekening Overdracht Conversie Inzage van dossiers Voor eensluidend gewaarmerkte afschriften OWN + ID-nummer, REP + IDnummer CTM, RCD + nummer CTM, RCD INT RENEW OPP CANC APP REC TRANSF CONV INSP COPIES REP10711 CTM RCD1698 XXXXXX of flessenvorm OPP, REC, RENEW, INSP, INT, TRANSF, CANC, CONV, COPIES, APP Voorbeelden: Voorwerp van betaling Indieningstaks (GM = Gemeenschapsmerk) Indieningstaks (IGMo = ingeschreven Gemeenschapsmodel) Oppositie + betaler Internationale indiening Vernieuwing (Gemeenschapsmerk) Betaling naar lopende rekening nr Voorbeeld van omschrijving van betaling CTM XXXXXXX. RCD flessenvorm. CTM OPPXXXXXXX REP10711 CTM INT XXXXXXX CTM RENEW CC1361 Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel A, Algemene voorschriften Blz. 6

7 Voor eensluidend gewaarmerkte afschriften Overdracht van verscheidenen modellen (eerste en laatste ) + betaler Aantekening van een licentie voor een Gemeenschapsmerk CTM COPIES RCD TRANSF REP10711 REC CTM LICENCE OWN10711 VELD AFZENDER Voorbeelden van adres Adres Naam van de betaler Adres van de betaler Woonplaats en postcode van de betaler John Smith 58 Long Drive London, ED5 6V8. Voorbeeld Gebruik een naam die kan worden herkend als betaler, indiener (houder of gemachtigde) of opposant. Gebruik voor de naam van de betaler alleen de naam, en geen afkortingen zoals DIPL.-ING. PHYS. Gebruik dezelfde manier van identificatie voor volgende betalingen. 2.2 Betaling met creditcard Besluit nr. EX-11-3 van de President van het Bureau van 18/04/2011 inzake de elektronische mededelingen van en aan het Bureau, hoofdstuk 10 (Elektronische betaling met creditcard) Artikel 2, lid 1, onder b), tot en met artikel 2, lid 4, en artikel 2, leden 12 tot en met 15, VTGM, en artikel 5, lid 2, VTGMo Betalingen met creditcard zijn nog niet voor alle taksen van het BHIM beschikbaar. Een betaling met creditcard is alleen mogelijk bij het online indienen van een aanvraag voor merken (inclusief klassetaksen) of modellen en het online vernieuwen van merken en modellen. De volgende creditcards kunnen worden gebruikt: Visa, MasterCard en Eurocard. Voor elektronisch ingediende aanvragen is betaling met creditcard voor de meeste gebruikers de aanbevolen betaalwijze. Met betalingen met creditcard kan het BHIM optimaal gebruik maken van de eigen, automatische, interne systemen, zodat het dossier sneller kan worden behandeld. Betalingen met creditcard gebeuren onmiddellijk (zie paragraaf 4.2 hieronder) en zijn daarom niet toegestaan voor verlate betalingen (binnen één maand na de datum van indiening). Voor alle andere taksen is een betaling met creditcard niet mogelijk. Creditcards zijn in het bijzonder uitgesloten voor betalingen van de in artikel 3, VTGM, en artikel 3, VTGMo vermelde kosten of om een lopende rekening aan te vullen. Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel A, Algemene voorschriften Blz. 7

8 Voor betalingen met creditcard zijn een aantal noodzakelijke gegevens vereist. De verstrekte gegevens zullen niet door het BHIM worden opgeslagen in een permanente databank. Ze zullen alleen worden bewaard tot de betaling naar de bank is verzonden. Een afschrift van de betaling bevat alleen het type creditcard (VISA, MasterCard of Eurocard) en de laatste vier cijfers van het kaartnummer. Het gehele kaartnummer kan veilig worden ingevoerd via een beveiligde server, die alle ingevoerde informatie versleutelt. 2.3 Betaling per lopende rekening bij het BHIM Besluit nr. EX-96-1 van de President van het Bureau van 11/01/1996 inzake de voorwaarden voor het openen van lopende rekeningen bij het Bureau zoals gewijzigd in 1996, 2003 en 2006 Mededeling nr. 5/01 van de President van het Bureau van 29/06/2001 inzake de beschikbaarheid van overzichten van lopende rekeningen op de website van het Bureau Mededeling nr. 11/02 van de President van het Bureau van 11/10/2002 inzake het openen van een andere bankrekening Het is aan te raden een lopende rekening bij het BHIM te openen, aangezien voor ieder verzoek waarvoor een tijdslimiet is vastgesteld, zoals het instellen van een oppositie of het indienen van een beroep, de betaling ook wordt geacht op tijd te zijn bericht als de relevante documentatie met betrekking tot de betaling (bijvoorbeeld een oppositiebezwaarschrift) op de laatste dag van de deadline wordt ingediend, mits het saldo op de lopende rekening toereikend is (zie paragraaf 4.3 hieronder). De datum waarop het bedrag daadwerkelijk van de lopende rekening wordt afgeschreven is doorgaans later, maar de betaling wordt geacht te zijn verricht op de datum waarop het verzoek om een procedurele handeling door het Bureau wordt ontvangen, of op een voor de partij bij de procedure gunstig gelegen datum, overeenkomstig artikel 6 van besluit nr. EX-96-1 van de President van het Bureau zoals gewijzigd in Wanneer de persoon (een van beide partijen bij de procedure of hun gemachtigden) die de aanvraag of de betreffende procedurele handeling heeft ingediend, zich als houder van een lopende rekening bij het Bureau kenbaar maakt, verricht het Bureau onmiddellijk een afschrijving van de lopende rekening, tenzij in het specifieke geval instructies zijn gegeven om dit niet te doen. Teneinde de rekening correct te kunnen identificeren beveelt het Bureau aan het BHIM-identificatienummer van de houder van de lopende rekening duidelijk te vermelden. Het systeem van lopende rekeningen is een systeem van automatische afschrijving, hetgeen betekent dat zodra een rekening is geïdentificeerd, het Bureau alle taksen en tarieven afschrijft die, in overeenstemming met het verloop van de betreffende procedure en in zoverre het saldo op de rekening voldoende is, binnen de limiet van de genoemde procedures verschuldigd zijn, en de datum van betaling iedere keer zonder verdere instructies accordeert. De enige uitzondering op deze regel geldt wanneer de houder van een lopende rekening die zijn rekening niet wil gebruiken voor een bepaalde taks of een bepaald tarief, het Bureau daarvan schriftelijk op de hoogte stelt. In dat geval kan de houder van de rekening echter op ieder moment voor het verstrijken van de betalingstermijn beslissen om zijn lopende rekening alsnog voor de betaling te gebruiken. Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel A, Algemene voorschriften Blz. 8

9 Het ontbreken of incorrect vermelden van het bedrag van de taks heeft geen negatieve gevolgen, aangezien het bedrag dat overeenkomt met de corresponderende procedurele handeling waarvoor een betaling verschuldigd is, automatisch van de rekening wordt afgeschreven. Wanneer het saldo op een lopende rekening niet toereikend is, wordt de houder door het Bureau in kennis gesteld en de mogelijkheid geboden het saldo aan te vullen, en 20% te betalen voor de administratieve kosten vanwege het ontoereikende saldo. Als de houder hiermee akkoord gaat, wordt de betaling geacht te zijn verricht op de datum dat het betrokken document waarvoor de betaling werd verricht (bijvoorbeeld een oppositiebezwaarschrift) door het Bureau wordt ontvangen. Wanneer de betaling betrekking heeft op het aanvullen van een lopende rekening, is het voldoende het rekeningnummer van de lopende rekening te vermelden. Wanneer de rekening is aangevuld, moet de houder ervoor zorgen dat een toereikend saldo beschikbaar is voor alle verschuldigde betalingen, of ten minste aangeven wat de prioriteiten zijn voor het gebruik van het beschikbare geld. ACCOUNT ONLINE biedt houders van een lopende rekening bij het BHIM via een beveiligde internetverbinding informatie van ten minste het afgelopen jaar met betrekking tot hun lopende rekening. Deze informatie omvat het saldo, een lijst van alle transacties, maandelijkse overzichten en een zoekinstrument om specifieke transacties terug te kunnen vinden. Voor de betaling van een taks met een afschrijving van een lopende rekening die door een derde wordt beheerd, is expliciete schriftelijke toestemming vereist. De betaling wordt geacht te zijn verricht op de datum van ontvangst van de toestemming door het Bureau. De toestemming moet worden verleend door de houder van de lopende rekening en moet vermelden dat het bedrag van een bepaalde taks van de rekening mag worden afgeschreven. Indien de rekeninghouder noch de partij, noch de gemachtigde van de partij is, controleert het Bureau of een dergelijke toestemming is verleend. Indien dat niet het geval is, verzoekt het Bureau de partij schriftelijk om toestemming in te dienen voor de afschrijving van de rekening van de derde partij. De partij die verzoekt om de betaling van een taks middels een afschrijving van de lopende rekening van een derde partij moet de toestemming per post bij het Bureau indienen om de afschrijving mogelijk te maken. Lopende rekeningen kunnen op verzoek bij het BHIM worden geopend. Verzoeken dienen te worden verstuurd naar het algemene faxnummer, , of naar het adres, Het minimumbedrag voor het openen van een lopende rekening is EUR. 3 Tijdstip van betaling Artikel 4, VTGM Artikel 4, VTGMo Taksen moeten worden betaald tegen de datum waarop zij verschuldigd zijn. Indien een betalingstermijn is vastgesteld, moet de betaling worden verricht voor het verstrijken van die termijn. Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel A, Algemene voorschriften Blz. 9

10 Taksen en tarieven waarvoor de verordeningen niet bepalen op welk tijdstip zij verschuldigd zijn, zijn verschuldigd op de dag van ontvangst van het verzoek tot het verlenen van de dienst die tot de heffing van de taks of het aanrekenen van de tarieven leidt, bijvoorbeeld een aantekeningsaanvraag. 4 Datum waarop de betaling wordt geacht te zijn verricht Artikel 8, leden 1 en 3, VTGM Artikel 7, VTGMo Artikel 7 van besluit nr. EX-96-1 van de President van het Bureau van 11/01/1996 inzake de voorwaarden voor het openen van een lopende rekening bij het Bureau zoals gewijzigd in 1996, 2003 en 2006 Artikel 24 van besluit nr. EX-11-3 van de President van het Bureau van 18/04/2011 inzake elektronische mededelingen van en aan het Bureau: elektronische betaling met creditcard De datum waarop een betaling wordt geacht te zijn verricht, hangt af van de betaalwijze. 4.1 Betaling per overschrijving Wanneer de betaling wordt verricht per storting of overschrijving op een bankrekening van het Bureau, is de datum waarop de betaling wordt geacht te zijn verricht, de datum waarop het bedrag op de bankrekening van het Bureau is bijgeschreven Late betaling met of zonder toeslag Een betaling die na het verstrijken van de betalingstermijn door het Bureau wordt ontvangen, wordt geacht op tijd te zijn verricht als de betrokken persoon kan bewijzen dat a) de betaling bij een bank is gedaan of een overschrijvingsopdracht is verricht in een lidstaat en binnen de tijdslimiet, en b) als op het moment van de betaling een toeslag van tien procent van het totale verschuldigde bedrag (met een maximum van 200 EUR) wordt betaald (zie het arrest van 12/05/2011, T-488/09, Redtube I, punt 38, en het besluit van 10/10/2006, R 203/2005-1, Blue Cross ). Dit geldt niet voor een late betaling van de toeslag. Wanneer de toeslag te laat wordt betaald, is de gehele betaling te laat, hetgeen niet kan worden opgelost door de betaling van een toeslag op de toeslag. De toeslag hoeft niet te worden betaald als de persoon kan bewijzen dat de betaling werd gestart meer dan tien dagen voor het verstrijken van de betalingstermijn. Het Bureau kan een tijdslimiet instellen voor het indienen van bewijs dat aan een van bovenstaande voorwaarden is voldaan door de persoon die de betaling heeft verricht na het verstrijken van de betalingstermijn. Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel A, Algemene voorschriften Blz. 10

11 4.1.2 Bewijs van betaling en datum van betaling Artikel 76, VGM Artikel 8, lid 4, VTGM Artikel 63, VGMo Artikel 7, lid 4, van de VTGMo Iedere vorm van bewijs kan worden ingediend, zoals: een overschrijvingsopdracht aan de bank (bijv. een BIC-opdracht) die stempels en de ontvangstdatum door de bank bevat; een onlinebetalingsopdracht die via het internet is verzonden of een afdruk van een elektronische overschrijving, mits deze informatie bevat aangaande de datum van de overschrijving, de bank waaraan de overschrijving is verstuurd en een melding dat de overschrijving is verricht. Daarnaast kunnen de volgende vormen van bewijsmateriaal worden ingediend: bevestiging van ontvangst van de betalingsopdracht door de bank; brieven van de bank waar de betaling is uitgevoerd, waarin de dag van de opdracht of de betaling wordt bevestigd, met vermelding van de procedure waarvoor de betaling is verricht; schriftelijke verklaringen van de partij of de gemachtigde die onder ede of belofte zijn afgelegd of overeenkomstig het recht van de staat waar zij zijn afgelegd een soortgelijke werking hebben. Dergelijk aanvullend bewijs wordt alleen als afdoende beschouwd als het door ander bewijs wordt ondersteund. Deze lijst is niet uitputtend. Als het bewijs niet duidelijk is, stuurt het Bureau een verzoek om verder bewijs. Als geen bewijs wordt ingediend, wordt de procedure waarvoor de betaling is verricht, geacht niet te zijn ingediend. In geval van onvoldoende bewijs, of als de betaler niet voldoet aan het verzoek van het Bureau tot indiening van de ontbrekende informatie, neemt het Bureau aan dat de betalingstermijn niet is nageleefd. Ook kan het Bureau, binnen dezelfde tijdslimiet, de persoon verzoeken om betaling van de toeslag. In het geval dat de toeslag niet wordt betaald, neemt het Bureau aan dat de betalingstermijn niet is nageleefd. De betaalde taksen of tarieven, of het betaalde deel, worden terugbetaald, aangezien de betaling niet geldig is. Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel A, Algemene voorschriften Blz. 11

12 Regel 96, lid 2, UVGM Artikel 81, lid 2, UVGMo Taal van het bewijs: de documenten mogen in iedere officiële EU-taal worden ingediend. Als de taal van de documenten niet dezelfde is als de taal van de procedure, kan het Bureau een vertaling in een van de talen van het Bureau vereisen. 4.2 Betaling met creditcard Een betaling met creditcard wordt geacht te zijn verricht op de datum waarop de succesvolle elektronische indiening waarnaar deze verwijst via internet is verzonden. 4.3 Betaling per lopende rekening Besluit nr. EX-96-1 van de President van het Bureau van 11/01/1996 inzake de voorwaarden voor het openen van een lopende rekening bij het Bureau zoals gewijzigd in 1996, 2003 en 2006 Als de betaling wordt verricht via een lopende rekening bij het Bureau, garandeert besluit nr. EX-96-1 van de President, zoals gewijzigd, dat de datum waarop de betaling wordt geacht te zijn verricht, zodanig wordt vastgesteld dat het de partij bij de procedure het best gelegen is. Voor de indieningstaks van een Gemeenschapsmerk bijvoorbeeld worden de taksen, in de regel, op de laatste dag van de betalingstermijn van één maand van de lopende rekening afgeschreven. De aanvrager/gemachtigde kan het Bureau echter de instructie geven om het bedrag bij ontvangst van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk af te schrijven. Als een partij zijn handeling (oppositie, verzoek tot doorhaling, beroep) intrekt voor het einde van de betalingstermijn, wordt de taks niet van de lopende rekening afgeschreven en wordt de handeling geacht niet te zijn ingediend. 5 Terugbetaling van taksen Artikel 7, lid 2, en artikelen 9 en 13, VTGM Artikelen 84, 154 en 156, VGM Artikel 6, lid 2, en artikel 8, lid 1, VGMo Artikel 30, lid 2, UVGMo In de verordeningen wordt expliciet voorzien in de terugbetaling van taksen. Terugbetalingen worden verricht per bankoverschrijving of via lopende rekeningen bij het BHIM, ook als de taksen met creditcard zijn betaald. Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel A, Algemene voorschriften Blz. 12

13 5.1 Terugbetaling van de indieningstaks Regel 9, leden 1 en 2, UVGM Artikelen 10, 13 en 22, UVGMo Artikel 44, lid 6, VGM Wanneer een aanvraag van een Gemeenschapsmerk wordt ingetrokken, worden de taksen niet terugbetaald tenzij het Bureau een verklaring van intrekking ontvangt: bij een betaling per overschrijving, vóór de datum waarop het bedrag daadwerkelijk op de rekening van het Bureau wordt bijgeschreven; bij een betaling met creditcard, op dezelfde dag als de aanvraag die de instructies/details van de creditcard bevat; bij een betaling per lopende rekening, binnen de termijn van één maand voor betaling van de basistaks voor de aanvraag of, indien een schriftelijke instructie is gestuurd om het bedrag onmiddellijk van de lopende rekening af te schrijven, vóór of ten laatste op de dag waarop die instructie is ontvangen. Als de basistaks voor de aanvraag moet worden terugbetaald, worden eventuele aanvullende klassetaksen ook terugbetaald. Het Bureau betaalt geen losstaande aanvullende klassetaksen terug, tenzij er voor de klassen die door de aanvrager in de aanvraag van het Gemeenschapsmerk zijn vermeld teveel is betaald, of de betaling niet door het Bureau is verzocht. Voor wat betreft modellen, als er tekortkomingen zijn die invloed hebben op de datum van indiening, dat wil zeggen als de datum van indiening wegens die tekortkomingen niet kan worden toegekend, en als die tekortkomingen niet binnen de door het Bureau opgelegde tijdslimiet worden verholpen, zal het model niet als Gemeenschapsmodel worden behandeld en zullen betaalde taksen worden terugbetaald. Anderzijds worden de taksen in geen geval terugbetaald als het aangevraagde model is ingeschreven. 5.2 Terugbetaling van de oppositietaks Regel 17, lid 1, regel 18, lid 5, en regel 19, lid 1, UVGM Als een oppositie als niet ingesteld wordt geacht (omdat de aanvraag na de limiet van drie maanden was ingediend) of als de oppositietaks niet volledig was betaald of was betaald na het verlopen van de oppositietermijn, betaalt het Bureau de oppositietaks terug, inclusief de toeslag. 5.3 Terugbetaling van taksen voor internationale merken waarin de EU wordt aangewezen Besluit nr. ADM van de President van het Bureau inzake de regulering van bepaalde terugbetaling van taksen Voor meer informatie, zie de richtlijnen, deel M, Internationale merken, paragraaf Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel A, Algemene voorschriften Blz. 13

14 5.4 Terugbetaling van beroepstaksen Bepalingen inzake de terugbetaling van beroepstaksen worden behandeld in regel 51, UVGM en artikel 35, lid 3, en artikel 37, UVGMo. 5.5 Terugbetaling van vernieuwingstaksen Regel 30, leden 6 en 7, UVGM Taksen die vóór het begin van de eerste limiet van zes maanden voor vernieuwing zijn betaald, worden niet in beschouwing genomen en worden terugbetaald. Als de taksen zijn betaald maar de inschrijving niet is vernieuwd (bijv. als de taks pas is betaald na het verlopen van de aanvullende tijdslimiet of als de betaalde taks minder bedraagt dan de basistaks en de taks voor late betaling/late indiening van het vernieuwingsverzoek of als bepaalde andere tekortkomingen niet zijn opgelost), worden de taksen terugbetaald. Als de houder het Bureau ten tijde van het vernieuwingsverzoek heeft geïnstrueerd om een afschrijving van de lopende rekening te doen, en die instructie later ten dele (met betrekking tot sommige klassen) of volledig intrekt, wordt de al afgeschreven vernieuwingstaks niet terugbetaald. Voor meer informatie, zie de richtlijnen, deel E, Registerbewerkingen, afdeling 4, Vernieuwing. 5.6 Terugbetaling van onbeduidende bedragen Artikel 10, lid 1, VTGM Artikel 9, lid 1, VTGMo Besluit nr. EX-03-6 van de President van het Bureau van 20/01/2003 tot vaststelling van de onbeduidende bedragen aan taksen en tarieven Een taks wordt niet geacht te zijn afgehandeld voor de volledige betaling ervan. Als dit niet het geval is, wordt het reeds betaalde bedrag na het verstrijken van de betalingstermijn terugbetaald, aangezien de taks in dit geval geen nut meer heeft. Het Bureau kan echter, in zoverre dat mogelijk is, de persoon aansporen om het volledige bedrag binnen de betalingstermijn te betalen. Wanneer meer wordt betaald dan uit hoofde van taksen of tarieven is verschuldigd, wordt het te veel betaalde bedrag niet terugbetaald, indien dat een onbeduidend bedrag is en de betrokkene niet uitdrukkelijk om terugbetaling heeft verzocht. Onbeduidende bedragen zijn vastgesteld op 15 EUR bij besluit nr. EX-03-6 van de President van het Bureau van 20 januari Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel A, Algemene voorschriften Blz. 14

15 6 Beslissingen inzake kosten Artikel 85, VGM Regel 94, UVGM 6.1 Verdeling van de kosten In procedures inter partes nemen de oppositieafdeling, de nietigheidsafdeling en de kamers van beroep een beslissing over de verdeling van de kosten. Die kosten omvatten in het bijzonder de kosten van de erkende gemachtigde, als die er is, en de overeenkomstige taksen. Voor verdere informatie met betrekking tot de verdeling van kosten in oppositieprocedures, zie de richtlijnen, deel C, Oppositie, afdeling 1, Procedurele kwesties. Als de beslissing duidelijke fouten bevat met betrekking tot de kosten, mogen de partijen om een rectificatie (regel 53, UVGM) of een herroeping (artikel 80, VGM) verzoeken, afhankelijk van de omstandigheden. 6.2 Vaststellen van de kosten De beslissing waarbij het bedrag aan kosten wordt vastgesteld omvat het in regel 94 van de UVGM vastgestelde forfaitaire bedrag voor door de winnende partij gemaakte kosten voor professionele vertegenwoordiging en taksen (zie hierboven), ongeacht of die ook daadwerkelijk zijn gemaakt. Het vaststellen van de kosten kan in een specifieke procedure worden herzien krachtens artikel 85, lid 6, VGM Tenuitvoerlegging van de beslissing inzake de kosten Artikel 86, VGM Het Bureau is niet bevoegd procedures voor gedwongen tenuitvoerlegging te starten. Die moeten worden uitgevoerd door de bevoegde nationale autoriteiten Voorwaarden De winnende partij kan de beslissing inzake de kosten gedwongen laten uitvoeren, mits: de beslissing een beslissing bevat die de kosten in het voordeel van de winnende partij vaststelt; de beslissing definitief is. De partij kan bewijs overleggen dat de beslissing definitief is door de relevante uittreksels uit de databank van het Bureau of een individuele bevestiging door het Bureau in te dienen; de beslissing een exequatur bevat van de bevoegde nationale autoriteit Nationale autoriteit Elke lidstaat benoemt een nationale autoriteit voor het verlenen van het exequatur voor de gedwongen tenuitvoerlegging van de beslissing van het Bureau tot vaststelling van Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel A, Algemene voorschriften Blz. 15

16 de kosten. De lidstaat geeft kennis van de aanwijzing aan het Bureau en het Hof van Justitie (artikel 86, lid 2, VGM). Het Bureau maakt dergelijke aanwijzingen kenbaar in zijn Publicatieblad. Verwijzingen zijn beschikbaar voor België, Denemarken, Duitsland, Ierland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, Slowakije en het Verenigd Koninkrijk Procedure a. De belanghebbende partij moet de bevoegde nationale autoriteit verzoeken om het exequatur te verlenen. Vooralsnog hangen de voorschriften voor de talen van de verzoeken, vertalingen van de relevante delen van de beslissing, taksen en de noodzaak van een gemachtigde af van de praktijk van de lidstaten en zijn ze niet geharmoniseerd, maar worden ze per geval beoordeeld. Het exequatur wordt, na een onderzoek dat zich beperkt tot de echtheid van de beslissing, verleend door de bevoegde nationale autoriteit. Zie paragrafen 6.1 en 6.2 hierboven voor informatie met betrekking tot onjuiste beslissingen inzake kosten of het vaststellen van kosten. b. Als de formaliteiten zijn vervuld, kan de betrokken partij overgaan tot gedwongen tenuitvoerlegging. De gedwongen tenuitvoerlegging geschiedt volgens de bepalingen van burgerlijke rechtsvordering die van kracht zijn in de staat van executie. De gedwongen tenuitvoerlegging kan slechts worden opgeschort door een beslissing van het Europese Hof van Justitie. Het toezicht op de regelmatigheid van de tenuitvoerlegging behoort echter tot de bevoegdheid van de rechterlijke instanties van het betrokken land (artikel 86, lid 4, VGM). Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel A, Algemene voorschriften Blz. 16

Toelichting aanvraagformulier vervallenverklaring Gemeenschapsmerk

Toelichting aanvraagformulier vervallenverklaring Gemeenschapsmerk Toelichting aanvraagformulier vervallenverklaring Gemeenschapsmerk 1. Algemene opmerkingen 1.1 Het formulier Het formulier is gratis verkrijgbaar bij het BHIM en kan worden gedownload van de website van

Nadere informatie

RICHTSNOEREN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN

RICHTSNOEREN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN RICHTSNOEREN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN DEEL A ALGEMENE VOORSCHRIFTEN AFDELING 7 HERZIENING Richtsnoeren

Nadere informatie

Toelichting aanvraagformulier nietigverklaring van ingeschreven Gemeenschapsmodel

Toelichting aanvraagformulier nietigverklaring van ingeschreven Gemeenschapsmodel BHIM BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT merken, tekeningen en modellen Toelichting aanvraagformulier nietigverklaring van 1. Algemene opmerkingen 1.1 Het formulier Dit aanvraagformulier wordt

Nadere informatie

FINANCIELE AFDELING. Lxxx. Avenida de Europa, 4 E Alicante, Spanje Tel

FINANCIELE AFDELING. Lxxx. Avenida de Europa, 4 E Alicante, Spanje Tel FINANCIELE AFDELING Lxxx INHOUDSOPGAVE 1. DEFINITIE VAN EEN REKENING-COURANT... 2 2. DEBITERINGSSYSTEEM REKENING-COURANT... 2 3. EEN REKENING-COURANT OPENEN... 2 4. EEN REKENING-COURANT AANVULLEN... 3

Nadere informatie

Toelichting omzettingsformulier

Toelichting omzettingsformulier BHIM - HARMONISATIEBUREAU VOOR DE INTERNE MARKT Merken, Tekeningen en Modellen Toelichting omzettingsformulier Algemene opmerkingen Het omzettingsformulier wordt ter beschikking gesteld door het Harmonisatiebureau

Nadere informatie

RICHTSNOEREN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN

RICHTSNOEREN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN RICHTSNOEREN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN DEEL E REGISTERBEWERKINGEN AFDELING 3 GEMEENSCHAPSMERKEN

Nadere informatie

Toelichting aanvraagformulier betreffende aantekening van wijziging Mod.008

Toelichting aanvraagformulier betreffende aantekening van wijziging Mod.008 BHIM - BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT Merken, tekeningen en modellen Toelichting aanvraagformulier betreffende aantekening van Mod.008 1. Algemene opmerkingen Voor de inschrijving van

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN

RICHTLIJNEN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN RICHTLIJNEN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN DEEL E REGISTERBEWERKINGEN AFDELING 2 CONVERSIE Blz.1

Nadere informatie

Besluit van 23 juli 1987, tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten

Besluit van 23 juli 1987, tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten (Tekst geldend op: 12-04-2011) Besluit van 23 juli 1987, tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Toelichting oppositieformulier

Toelichting oppositieformulier BHIM BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT Merken, Tekeningen en Modellen Toelichting oppositieformulier 1. Algemene opmerkingen 1.1 Gebruik van het formulier Het formulier is gratis verkrijgbaar

Nadere informatie

Toelichting bij formulier Vernieuwing van een Benelux-Merkinschrijving

Toelichting bij formulier Vernieuwing van een Benelux-Merkinschrijving Blad 1 van 3 Lees vóór het invullen van iedere vraag eerst het overeenkomstige onderdeel van de toelichting. Puntsgewijze toelichting 1 Uw referenties Bij uw referentie vermeldt u uw eigen referentie-

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN

RICHTLIJNEN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN RICHTLIJNEN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN DEEL C OPPOSITIE AFDELING 1 PROCEDURELE KWESTIES Richtlijnen

Nadere informatie

RICHTSNOEREN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN

RICHTSNOEREN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN RICHTSNOEREN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN DEEL E REGISTERBEWERKINGEN AFDELING 3 GEMEENSCHAPSMERKEN

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN VAN BELGIE Administratie der directe belastingen VERKLARENDE NOTA 276 INT. (Not.) (A) 1999 "Het formulier 276 Int.-Aut. is aangepast voor computerverwerking en dient bijgevolg

Nadere informatie

Toelichting aanvraagformulier inschrijving Gemeenschapsmerk

Toelichting aanvraagformulier inschrijving Gemeenschapsmerk BHIM HARMONISATIEBUREAU VOOR DE INTERNE MARKT (Merken, Tekeningen, Modellen) Toelichting aanvraagformulier inschrijving Gemeenschapsmerk Algemene opmerkingen Het formulier Dit formulier is gratis (per

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 11 oktober 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 11 oktober 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 11 oktober 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0168 (E) 12327/16 JUSTCIV 238 COLAC 69 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 17.6.2016 L 160/29 GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2016/960 VAN DE COMMISSIE van 17 mei 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.6.2003 COM(2003) 348 definitief 2003/0127 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij de lidstaten worden gemachtigd in het belang van de Europese

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN

RICHTLIJNEN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN RICHTLIJNEN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN DEEL A ALGEMENE VOORSCHRIFTEN AFDELING 5 BEROEPSMATIGE

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier voor het indienen van een vordering tot nietigverklaring van een Gemeenschapsmerk

Toelichting bij het formulier voor het indienen van een vordering tot nietigverklaring van een Gemeenschapsmerk BHIM - BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT Merken, Tekeningen en Modellen Toelichting bij het formulier voor het indienen van een vordering tot nietigverklaring van een Gemeenschapsmerk 1.

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 5.11.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 VERORDENING (EG) Nr. 1925/2004 VAN DE COMMISSIE van 29 oktober 2004 tot vaststelling van nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2011/0444 (E) 12103/15 JUSTCIV 202 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD waarbij

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 5.7.2014 L 198/7 BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 31 januari 2014 betreffende de nauwe samenwerking met de nationale bevoegde autoriteiten van deelnemende lidstaten die niet de euro als munt hebben

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 11 oktober 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 11 oktober 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 11 oktober 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0169 (E) 12326/16 JUSTCIV 237 COEST 226 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen op het gebied

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier Verzoek tot wijziging van de inschrijving in het Benelux-register

Toelichting bij het formulier Verzoek tot wijziging van de inschrijving in het Benelux-register Blad 1 van 4 Opmerkingen vooraf: Mocht de ruimte op het formulier niet toereikend zijn, dan staat het u vrij de gegevens op te nemen in een bijlage. Verwijs in dat geval bij het betreffende punt op het

Nadere informatie

13585/17 WST/sht/bb DGD 2

13585/17 WST/sht/bb DGD 2 Raad van de Europese Unie Brussel, 29 november 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0149 (E) 13585/17 JUSTCIV 249 SM 7 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/255

Rapport. Datum: 31 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/255 Rapport Datum: 31 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/255 2 Klacht Verzoeker klaagt over de lange duur van de behandeling door de Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen van het Ministerie van

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.12.2011 COM(2011) 915 definitief 2011/0450 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de verklaring van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de Europese

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 november 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 november 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 november 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0153 (E) 13587/17 JUSTCIV 251 COLAC 111 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE

Nadere informatie

BIJLAGE. bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing

BIJLAGE. bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.12.2016 C(2016) 8600 final ANNEX 1 BIJLAGE bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing NL NL Bijlage Administratieve procedures

Nadere informatie

1.14 Overeenkomst De Overeenkomst die wordt aangegaan tussen de Deelnemer en NEN waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

1.14 Overeenkomst De Overeenkomst die wordt aangegaan tussen de Deelnemer en NEN waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. NENCrowd Deelnemersvoorwaarden Versie oktober 2014 1. BEGRIPPEN EN DEFINITIES 1.1.Crowdfunding Het betrekken van stakeholders en het financieren van een project door een groep individuen in plaats van

Nadere informatie

13581/17 WST/sht/bb DGD 2

13581/17 WST/sht/bb DGD 2 Raad van de Europese Unie Brussel, 29 november 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0148 (E) 13581/17 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: JUSTCIV 248 ACP 116 ESE 5 BESLUIT VAN

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 641581/644645 Betreft: Beslissing op bezwaar inzake Radio Unique en Jazz Radio Het Commissariaat voor de Media, gezien de volgende besluiten: het besluit van 20 januari 2015,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 november 2001 (22.11) (OR. fr, en) 13835/01 LIMITE VISA 131 COMIX 716

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 november 2001 (22.11) (OR. fr, en) 13835/01 LIMITE VISA 131 COMIX 716 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 november 2001 (22.11) (OR. fr, en) 13835/01 LIMITE VISA 131 COMIX 716 NOTA van: aan: Betreft: de Belgische delegatie de Groep Visa Ontwerp-beschikking van de Raad

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.12.2011 COM(2011) 911 definitief 2011/0447 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de verklaring van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de Europese

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 14.3.2003 COM(2003) 114 definitief 2003/0050 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de statistische gegevens die moeten worden gebruikt

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE 29.11.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 314/41 AANBEVELINGEN AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 22 november 2011 betreffende de procedure voor de erkenning van opleidingcentra en examinatoren voor

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 3 februari 2010 Betreft: Voorstel

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 november 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 november 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 november 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0150 (E) 13586/17 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: JUSTCIV 250 COLAC 110 ACP 118 ISL 39

Nadere informatie

NAI REGLEMENT VOOR HET BENOEMEN VAN EEN BINDEND ADVISEUR IN AD HOC PROCEDURES

NAI REGLEMENT VOOR HET BENOEMEN VAN EEN BINDEND ADVISEUR IN AD HOC PROCEDURES NAI REGLEMENT VOOR HET BENOEMEN VAN EEN BINDEND ADVISEUR IN AD HOC PROCEDURES EERSTE AFDELING ALGEMEEN Artikel 1 Definities In dit reglement hebben de volgende woorden en uitdrukkingen de volgende betekenis:

Nadere informatie

Flightlaw Algemene voorwaarden no cure, no pay

Flightlaw Algemene voorwaarden no cure, no pay Flightlaw Algemene voorwaarden no cure, no pay (i) Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: i. Flightlaw: FLIGHTLAW., gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam aan

Nadere informatie

14899/09 HD/mm DG H 2 A

14899/09 HD/mm DG H 2 A RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 2009 (OR. en) 14899/09 Interinstitutioneel dossier: 2009/0034 (CNS) JUSTCIV 215 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD tot

Nadere informatie

VORDERING TOT NIETIGVERKLARING VAN EEN GEMEENSCHAPSMERK

VORDERING TOT NIETIGVERKLARING VAN EEN GEMEENSCHAPSMERK Aantal (incl. deze ) BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (BHIM) VORDERING TOT NIETIGVERKLARING VAN EEN Referentie aanvrager/gemachtigde (niet meer dan 20 tekens) Laatste bijwerking: 07/2013

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 INFORMATIEVE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Coreper/de Raad nr.vorig doc.: 11093/04 JUSTCIV 101 Betreft:

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER RUNDVLEES UIT CHILI

BASISREGELING INVOER RUNDVLEES UIT CHILI Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088-0424242 BASISREGELING

Nadere informatie

UITVOERINGSRICHTLIJN 2012/25/EU VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSRICHTLIJN 2012/25/EU VAN DE COMMISSIE 10.10.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 275/27 RICHTLIJNEN UITVOERINGSRICHTLIJN 2012/25/EU VAN DE COMMISSIE van 9 oktober 2012 tot vaststelling van informatieprocedures voor de uitwisseling tussen

Nadere informatie

Cliënten worden naar ons doorverwezen door een hulpverlenende instantie, maar uiteraard kan een cliënt zich ook op eigen initiatief tot ons wenden.

Cliënten worden naar ons doorverwezen door een hulpverlenende instantie, maar uiteraard kan een cliënt zich ook op eigen initiatief tot ons wenden. ADC Bewindvoering B.V. werkt via een vastgelegd werkproces. Hiermee is de uitvoering van het werk meetbaar en controleerbaar. In het proces zijn activiteiten, procedures en normtijden vastgelegd. Op deze

Nadere informatie

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen DEFINITIES De termen zoals gedefinieerd in de Bepalingen en voorwaarden en/of de.eu- Regels voor geschillenbeslechting worden in dit document gebruikt en geschreven met een hoofdletter. PARAGRAAF 1. PRIVACYBELEID

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes Artikel 1. Definities Werkman: Werkman Horseshoes Webwinkel: website van Werkman waarop zij zaken te koop aanbiedt Overeenkomst: de overeenkomst van koop

Nadere informatie

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager. Het reglement In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: "Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; "Register": Het elektronisch domeinnamenregister;

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VGP NV Spinnerijstraat 12 9240 Zele Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) BTW BE 0887.216.042 www. vgpparks.eu (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.10.2016 COM(2016) 694 final 2016/0343 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van een overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad. betreffende het Europees burgerinitiatief

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad. betreffende het Europees burgerinitiatief EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.9.2017 COM(2017) 482 final ANNEXES 1 to 7 BIJLAGEN bij het Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees burgerinitiatief {SWD(2017)

Nadere informatie

Sunrise-Reglement voor het Aanvragen en Registreren van Numerieke.nl-Domeinnamen

Sunrise-Reglement voor het Aanvragen en Registreren van Numerieke.nl-Domeinnamen Sunrise-Reglement voor het Aanvragen en Registreren van Numerieke.nl-Domeinnamen Inhoudsopgave Inleiding... 2 Wie kan op grond waarvan op welke domeinnaam in de sunrise aanspraak maken?... 3 Artikel 1

Nadere informatie

Vertaling C-125/14-1. Zaak C-125/14. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Fővárosi Törvényszék (Hongarije)

Vertaling C-125/14-1. Zaak C-125/14. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Fővárosi Törvényszék (Hongarije) Vertaling C-125/14-1 Zaak C-125/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 18 maart 2014 Verwijzende rechter: Fővárosi Törvényszék (Hongarije) Datum van de verwijzingsbeslissing: 10

Nadere informatie

Deelnemingsaanvraag 58 e INTERNATIONALE BEURS VAN DE BOUW, RENOVATIE EN BINNENHUISINRICHTING

Deelnemingsaanvraag 58 e INTERNATIONALE BEURS VAN DE BOUW, RENOVATIE EN BINNENHUISINRICHTING De beurs «BATIBOUW» wordt georganiseerd door FISA OPERATIONS NV (hieronder «FISA»): Lenniksebaan 451 - B-1070 Brussel Dit document omvat, vanwege de «Kandidaat-Exposant», een Deelnemingsaanvraag aan de

Nadere informatie

Op 19 juni 2012 deed het Hof uitspraak in zaak C-307/10 IP Translator en gaf daarbij de volgende antwoorden op de prejudiciële vragen:

Op 19 juni 2012 deed het Hof uitspraak in zaak C-307/10 IP Translator en gaf daarbij de volgende antwoorden op de prejudiciële vragen: Gemeenschappelijke mededeling over de tenuitvoerlegging van IP Translator v1.2, 20 februari 2014 1 Op 19 juni 2012 deed het Hof uitspraak in zaak C-307/10 IP Translator en gaf daarbij de volgende antwoorden

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER RUNDVLEES UIT CHILI

BASISREGELING INVOER RUNDVLEES UIT CHILI Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer Postbus 692 2700 AR Zoetermeer www.rvo.nl T 079-368 7102/7104

Nadere informatie

9317/17 pro/gra/sl 1 D 2A

9317/17 pro/gra/sl 1 D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0190 (CNS) 9317/17 JUSTCIV 113 NOTA van: aan: het voorzitterschap nr. vorig doc.: WK 5263/17 Nr. Comdoc.: 10767/16

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 14.03.2000 COM(2000) 145 definitief Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot schorsing voor een periode van zes maanden, van Verordening (EG) nr.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden rondom de opdrachtvoorwaarden

Meest gestelde vragen en antwoorden rondom de opdrachtvoorwaarden Meest gestelde vragen en antwoorden rondom de opdrachtvoorwaarden De acceptatie van de opdracht Hoe moet ik als taxateur een opdracht accepteren? Nadat u de e-mail met het verzoek tot acceptatie vanuit

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2003 Nr. 182

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2003 Nr. 182 6 (1962) Nr. 10 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2003 Nr. 182 A. TITEL Benelux-Verdrag inzake de warenmerken, met bijlage (te weten de Eenvormige Beneluxwet op de merken; Brussel,

Nadere informatie

BELANGRIJKE JURIDISCHE INFORMATIE

BELANGRIJKE JURIDISCHE INFORMATIE BESLUIT BETREFFENDE DE LIJST VAN DIENSTEN WAARVOOR VERGOEDINGEN VERSCHULDIGD ZIJN (Besluit van de raad van bestuur van het Europees Agentschap voor chemische stoffen) BELANGRIJKE JURIDISCHE INFORMATIE

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. 1.1 Aanvraagformulier Het (online) formulier

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.7.2017 COM(2017) 357 final 2017/0148 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij Luxemburg en Roemenië worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Mededeling FSMA_2013_06 dd. 27 februari 2013 Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Toepassingsveld: De Belgische emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

Nadere informatie

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-09-2015 Vastgesteld door College van Bestuur 01-04-2015

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement behandeling bezwaarschriften RvR

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement behandeling bezwaarschriften RvR STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12269 11 juli 2011 Reglement behandeling bezwaarschriften RvR Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand, verder te noemen

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen De onderneming A.G. Wennekes tevens handelend onder de naam Kennis Up To Date (hierna: Kennis Up To Date), ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

10374/15 ADD 1 mou/dau/hh 1 DG G 3 B

10374/15 ADD 1 mou/dau/hh 1 DG G 3 B Raad van de Europese Unie Brussel, 28 oktober 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0089 (COD) 10374/15 ADD 1 PI 43 CODEC 950 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Standpunt van de Raad in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden beschermingsbewind

Algemene voorwaarden beschermingsbewind Bureau Financieel Beheer Groningen (BFB Groningen), hierna te noemen opdrachtnemer en Naam : Naam :... Geboren : Geboren :.. Wonende te: BSN :.. BSN : hierna (indien van toepassing: gezamenlijk) te noemen

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 september 2003 (03.09) (OR. en) 12057/03. Interinstitutioneel dossier 1996/0198 (CNS) 1996/0190 (CNS)

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 september 2003 (03.09) (OR. en) 12057/03. Interinstitutioneel dossier 1996/0198 (CNS) 1996/0190 (CNS) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 september 2003 (03.09) (OR. en) Interinstitutioneel dossier 1996/0198 (CNS) 1996/0190 (CNS) PUBLIC 12057/03 LIMITE PI 74 VERSLAG van: het voorzitterschap

Nadere informatie

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING Artikel 0: Definities Artikel 1: Stichting GarantieWoning Artikel 2: Reglement Artikel 3: Keurmerk Artikel 4: Het verlenen van het keurmerk GarantieWoning Artikel

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.5.2016 COM(2016) 317 final 2016/0159 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vervanging van de lijsten van insolventieprocedures en

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Marktverordening gemeente Goirle Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

GEMEENTEBLAD. Nr Marktverordening gemeente Goirle Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Goirle. Nr. 182216 28 december 2016 Marktverordening gemeente Goirle 2017 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied Deze verordening is van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 Standplaatsverordening 2001 (raadsbesluit van 31 mei 2001) De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 14 mei 2001 Besluit vast te stellen

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier Verzoek tot wijziging van de inschrijving in het Benelux-merkenregister

Toelichting bij het formulier Verzoek tot wijziging van de inschrijving in het Benelux-merkenregister Blad 1 van 5 Opmerkingen vooraf: Mocht de ruimte op het formulier niet toereikend zijn, dan staat het u vrij de gegevens op te nemen in een bijlage. Verwijs in dat geval bij het betreffende punt op het

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN

RICHTLIJNEN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN RICHTLIJNEN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN DEEL B ONDERZOEK AFDELING 2 FORMALITEITEN Richtlijnen

Nadere informatie

a. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b, of

a. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b, of Relevante wettelijke bepalingen Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) Artikel 2.14 Instellen van de procedure 1. De deposant of houder van een ouder merk kan, binnen een termijn van twee

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2008 (OR. en) 9196/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0048 (AVC) JUSTCIV 94 CH 28 ISL 15 N 18

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2008 (OR. en) 9196/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0048 (AVC) JUSTCIV 94 CH 28 ISL 15 N 18 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 mei 2008 (OR. en) 9196/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0048 (AVC) JUSTCIV 94 CH 28 ISL 15 N 18 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: ONTWERP-BESLUIT

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.8.2017 COM(2017) 410 final 2017/0183 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2011/335/EU waarbij de Republiek Litouwen

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen GEMEENTE : Antwerpen OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen Thonetlaan 06A te 050 Antwerpen BENAMING VAN DE OPDRACHT : Vernieuwen van sanitair speelplaats

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Springest B.V. voor Gebruiker

Algemene voorwaarden Springest B.V. voor Gebruiker Algemene voorwaarden Springest B.V. voor Gebruiker Dit zijn de Algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van Springest B.V. (hierna: Springest ), kantoorhoudende te (1013 CP) Amsterdam, aan de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 622 Wet van 13 december 2001 tot uitvoering van de verordening (EG) Nr. 1348/2000 van de Raad van de Europese Unie van 29 mei 2000 inzake de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Begrippen. 2. Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden. 1. Begrippen. 2. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van de maatschap Lawyal. Lawyal staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 65538439. 1. Begrippen a. Lawyal: Lawyal is een samenwerking

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 mei 2003 (11.06) (OR. fr) 9701/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0308 (CNS) PI 50

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 mei 2003 (11.06) (OR. fr) 9701/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0308 (CNS) PI 50 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 mei 2003 (11.06) (OR. fr) 9701/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0308 (CNS) PI 50 WERKDOCUMENT van: het voorzitterschap aan: de Groep intellectuele eigendom (merkenrecht)

Nadere informatie

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 I (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is) VERORDENINGEN VERORDENING (EG) Nr. 469/2009 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Instituut Memo

Algemene voorwaarden van Instituut Memo Algemene voorwaarden van Instituut Memo Artikel 1 Toepassing 1. Door inschrijving verklaart de Student de algemene voorwaarden van Instituut Memo te kennen en te accepteren. 2. Deze voorwaarden zijn van

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 17.6.2017 L 155/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/1018 VAN DE COMMISSIE van 29 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER RUNDVLEES UIT CHILI

BASISREGELING INVOER RUNDVLEES UIT CHILI Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling IMM Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088 0424242 BASISREGELING INVOER

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Toepassing. Betreffende de website van de handelszaak: Karo schoenen & lederwaren het bezoek en het gebruik ervan en de online en afstandsverkoop die er uit voortvloeit. Zowel Schoenen

Nadere informatie

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 127, lid 6, en artikel 132,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 127, lid 6, en artikel 132, L 314/66 1.12.2015 BESLUIT (EU) 2015/2218 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 20 november 2015 betreffende de procedure tot vaststelling van de niet-toepasselijkheid op personeelsleden van het vermoeden

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie