1) Nederlanders woonachtig of verblijvend in Benin kunnen een (nieuw) Nederlands paspoort aanvragen bij de Ambassade in Cotonou.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1) Nederlanders woonachtig of verblijvend in Benin kunnen een (nieuw) Nederlands paspoort aanvragen bij de Ambassade in Cotonou."

Transcriptie

1 Informatieblad 1: Aanvraag Nederlands paspoort: Nederlandse Ambassade te Cotonou Welke soorten reisdocumenten kunt u aanvragen: Soort reisdocument - Nationaal paspoort (volwassenen) Een nationaal paspoort is een reisdocument van 34 bladzijden, geldig voor tien jaar en voor alle landen, dat - binnen de grenzen van de Pw - kan worden verstrekt aan personen met de Nederlandse nationaliteit. - Nationaal paspoort (minderjarigen < 18 jaar) Idem, vijf jaar geldig - Zakenpaspoort Een zakenpaspoort is een nationaal paspoort dat 66 bladzijden bevat, maar dat verder dezelfde geldigheid heeft als een gewoon nationaal paspoort. - Tweede paspoort Aan personen met de Nederlandse nationaliteit, reeds in het bezit van een (nog minimaal zes maanden) geldig nationaal paspoort, kan onder bijzondere omstandigheden een tweede paspoort worden verstrekt dat in vorm gelijk is aan een nationaal paspoort, echter slechts geldig voor twee jaren.. Deze bijzondere omstandigheden behelzen het regelmatig moeten reizen (hiervoor dient een verklaring van de werkgever te worden overlegd) naar: 1) verschillende landen waarvoor een visumplicht bestaat; of 2) verschillende landen waar zich conflicterende situaties voordoen, zodat het bezit van slechts één paspoort voortdurend de voortgang van de reizen zou belemmeren (ter beoordeling aan de Ambassade). - Noodpaspoort Een noodpaspoort is een nooddocument dat kan worden verschaft aan een persoon die formeel recht heeft op een regulier Nederlands reisdocument, doch door omstandigheden daarover niet kan beschikken. Een noodpaspoort is maximaal 1 jaar geldig, voor alle landen. De territoriale geldigheid kan worden ingeperkt. Bij het vaststellen van de geldigheidsduur wordt rekening gehouden met de duur van de reis en de door het land van bestemming en de landen van doorreis vereiste minimale geldigheid van het reisdocument. - Laissez-passer Het laissez-passer is een reisdocument met een beperkte geldigheidsduur, geldig voor het land van bestemming en de landen waarvoor de houder op zijn doorreis de grens passeert. Het kan worden verschaft aan een persoon die formeel recht heeft op een regulier Nederlands reisdocument, doch door omstandigheden daarover niet kan beschikken. Voorwaarde hierbij is dat de reis van betrokkene geen uitstel gedoogt èn verstrekking van een noodpaspoort niet mogelijk is. - Nederlandse Identiteitskaart (NIK) LET OP: De NIK kan niet worden aangevraagd bij Nederlandse vertegenwoordigingen buiten de EU. Iedere Nederlander die als ingezetene in de basisadministratie persoonsgegevens van een gemeente is ingeschreven, of die woonachtig is in een land waarvoor de Nederlandse identiteitskaart geldig is, heeft binnen de grenzen van deze wet bepaald, recht op verstrekking van een NIK, geldig voor vijf jaren. Tarief per ,- XOF (131,11 Euro) ,- XOF (115,20 Euro) ,- XOF (131,11 Euro) Afhankelijk van het type paspoort (zie hierboven) XOF (46,15 Euro) XOF (46,15 Euro) n.v.t. Waar kunt u een paspoort aanvragen: 1) Nederlanders woonachtig of verblijvend in Benin kunnen een (nieuw) Nederlands paspoort aanvragen bij de Ambassade in Cotonou. 2) Nederlanders woonachtig in landen in de regio, waar geen Nederlandse Ambassade gevestigd is, kunnen bij een Nederlandse Ambassade (bijv. Cotonou of Accra) in de regio een paspoort aanvragen. Persoonlijke verschijning is hiervoor noodzakelijk. De Nederlandse honoraire consulaten kunnen niet bemiddelen bij de aanvraag. Het nieuwe paspoort wordt in Nederland gedrukt en aan de Ambassade toegezonden. LET OP: Als u niet in Cotonou kunt of wilt wachten op de uitreiking van uw paspoort,kan het nieuwe paspoort op uw kosten per DHL worden toegestuurd aan het Belgische consulaat of het Nederlandse Honoraire Consulaat in Yaoundé of het Nederlandse Honoraire Consulaat in Libreville. Aldaar zal het paspoort dan u worden overhandigd tegen overlegging van uw oude paspoort. Het zal ongeldig worden gemaakt en aan u worden terug gegeven. (Nog geldige visa in het oude paspoort worden uiteraard niet ongeldig gemaakt.)

2 3) Woont u in het buitenland en wilt u in Nederland een nieuw paspoort aanvragen, dan kunt u terecht bij de gemeentebalie van Haarlemmermeer op luchthaven Schiphol, of bij de gemeenten Den Haag, Enschede, (zie en ) Maastricht, Echt-Susteren, Oldambt, Bergen op Zoom of Montferland. Voor alle gemeenten geldt dat u een afspraak moet maken. Voor de balie op Schiphol dient u een afspraak te maken via de website: _voor_nederlanders_die_wonen_in_het_buitenland De balie bevindt zich in Vertrekhal 1 en is zeven dagen per week geopend, van tot uur, óók tijdens de feestdagen. Op de website vindt u ook informatie hoe de procedure verloopt en welke documenten u mee moet nemen. Let op: U kunt uitsluitend met pin of creditcard betalen. Als u uw paspoort of Nederlandse identiteitskaart (NIK) bij de gemeentebalie op Schiphol aanvraagt, kunt u dit/deze laten bezorgen op uw verblijfsadres in Nederland. Neem contact op met de gemeente Haarlemmermeer voor meer informatie. 4) Is uw Nederlandse paspoort verloren of verlopen en bevindt u zich in een land waar geen Nederlandse Ambassade is? Dan moet u een nieuw paspoort aanvragen in Nederland of bij een Nederlandse Ambassade in de regio. U zult de aanvraag in persoon moeten indienen. Bezit u geen ander reisdocument om naar Nederland of naar een Ambassade te reizen, dan kunt u bij de Ambassade van een ander EU-land in het land waar u verblijft, een zgn. European Travel Document of Laissez Passer aanvragen. Dat document is geldig is voor één enkele reis terug naar Nederland of, als het land het toestaat, voor één enkele reis naar het dichtstbijzijnde land waar u een nieuw paspoort kunt aanvragen. Hoe lang duurt een paspoortaanvraag bij de Ambassade in Cotonou: 1) NATIONAAL PASPOORT / ZAKENPASPOORT: Sinds maandag 18 november 2013 loopt de verzending van alle paspoortaanvraag in de regio via het Nederlandse Regionale Support Office in Accra. Uw paspoortaanvraag wordt electronisch door het RSO naar Nederland gestuurd. Daar wordt het paspoort binnen vijf dagen geproduceerd en toegezonden aan het het RSO, waarna het wordt toegezonden aan Ambassade Cotonou ter uitreiking. U kunt dus gewoon in Cotonou uw aanvraag indienen, maar de ontvangst van uw paspoort zal iets langer duren dan voorheen. Rekent u op twee tot vier weken. Tegen betaling van de DHL-kosten kan het paspoort ook ter uitreiking aan het Belgische Consulaat of het Nederlandse Honoraire Consulaat in Yaoundé, of aan het Nederlandse Honoraire Consulaat in Libreville of het Franse Consulaat in Malabo worden toegestuurd. Voor vragen over een lopende aanvraag kunt u contact opnemen met RSO Accra: Paspoortwet, Artikel De krachtens artikel 40 bevoegde autoriteiten verstrekken het aangevraagde reisdocument zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na de dag van de aanvraag, tenzij de aanvraag een persoon betreft op wie een mededeling als bedoeld in artikel 25, vierde lid, van toepassing is. 2. De termijn genoemd in het eerste lid, kan in bijzondere gevallen met hoogstens vier weken worden verlengd. De aanvrager wordt daarvan zo spoedig mogelijk doch in ieder geval voor de afloop van de eerste termijn, schriftelijk in kennis gesteld. LET OP: Een paspoortaanvraag wordt pas in behandeling genomen nadat is vastgesteld dat de aanvrager inderdaad de Nederlandse nationaliteit bezit. Als u in het buitenland woonachtig bent en tijdens een bezoek aan Nederland een paspoort wilt aanvragen, zult u een bewijs van Nederlanderschap moeten overleggen. Deze verklaring dient u aan te vragen bij de Nederlandse Ambassade in (of verantwoordelijk voor) het land waar u woonachtig bent. Een Nederlands paspoort is op zich géén bewijs van Nederlanderschap. 2

3 2) NOODPASPOORT / LAISSEZ PASSER: Noodpaspoorten (maximaal twee jaar geldig) worden afgegeven via het RSO in Accra. De aanvraag kan bij iedere Nederlandse Ambassade in de regio worden ingediend, en wordt direct gescand naar RSO gestuurd. RSO probeert het Noodpaspoort binnen 48 uur af te geven, na verificatie van uw vorige paspoortaanvraag bij de gemeente van afgifte. De verzending van het document naar de Ambassade duurt uur. Laissez passers (geldig voor de duur van één enkele reis terug naar Nederland) worden alleen in uiterste noodzaak afgegeven door de Ambassade, na goedkeuring door RSO en na verificatie van uw vorige paspoortaanvraag bij de Gemeente van afgifte. De Ambassade probeert de LP binnen 24 uur af te geven. Wat te doen als u uw paspoort verliest? Alvorens een nieuw paspoort bij Ambassade te kunnen aanvragen (zie hierboven), dient U aangifte te doen bij het dichtstbijzijnde lokale politiebureau. Deze originele verklaring dient U bij Uw paspoortaanvraag in te leveren. Let er dus op dat u een aparte verklaring voor uw verzekering laat maken voor andere verloren of gestolen artikelen! Nadat u uw nieuwe paspoort of nooddocument heeft ontvangen, moet u bij de Beninse Immigratiedienst te Cotonou een nieuw visum aanvragen. Zonder dit visum kunt u het land niet verlaten. LET OP: In principe worden in het weekend en op lokale Beninse feestdagen door de Ambassade geen nooddocumenten afgegeven, aangezien u zich pas op de eerstvolgende werkdag bij de Beninse autoriteiten kunt melden voor de aanvraag van een visum. De Ambassade kan hierbij niet bemiddelen. Welke documenten moet u overleggen bij een paspoortaanvraag: LET OP: Reisdocumenten moeten altijd in persoon worden aangevraagd, ongeacht leeftijd aanvrager. Nationale Paspoorten worden in Nederland gemaakt en per post aan de Ambassade gestuurd. Na goedkeuring van de aanvraag duurt het dan ook gemiddeld één tot twee weken voor u het paspoort in ontvangst kunt nemen. Met ingang van 26 juni 2012 kunnen kinderen niet meer worden bijgeschreven in het paspoort van hun ouders en verliezen bestaande kinderbijschrijvingen hun geldigheid in paspoorten en reisdocumenten voor vreemdelingen en vluchtelingen. Vanaf dat moment moeten kinderen een eigen paspoort, Nederlandse identiteitskaart of een ander reisdocument hebben als zij willen reizen. Bij grenscontroles zullen kinderbijschrijvingen vanaf 26 juni 2012 niet meer worden geaccepteerd als middel voor grensoverschrijding. Bestaande bijschrijvingen in paspoorten en andere reisdocumenten worden op die datum automatisch ongeldig. Ook kunnen vanaf dat moment geen nieuwe bijschrijvingen meer worden aangevraagd. Het vervallen van de kinderbijschrijving per 26 juni 2012 heeft geen gevolgen voor de geldigheid van het paspoort van de ouder als daar nog kinderbijschrijvingen in staan. DOCUMENTEN voor paspoortaanvraag: 1. Een paspoort-aanvraagformulier, volledig ingevuld en door de aanvrager ondertekend. 2. Twee recente, goed gelijkende pasfoto s (zie bijlage 2: Vereisten voor pasfoto s) 3. Indien van toepassing: Wilt u de vermelding van echtgeno(o)t(e) van, weduw(e)(naar) van., Geregistreerd Partner van.. in uw paspoort hebben, dan dient u een recent bewijs van uw huwelijkse staat (max. 6 mnd oud) te tonen (bijv. uittreksel Nederlands GBA of gelegaliseerde* buitenlandse huwelijksakte, maar géén trouwboekje). 4. Bewijs van het Nederlanderschap: Indien de aanvrager geen andere identiteitsbewijzen (tweede paspoort of Nederlandse Identiteitskaart) kan overleggen, dan wel indien twijfel bestaat aan de juistheid van de in het overgelegde reisdocument 3

4 opgenomen gegevens, dient de Ambassade het originele aanvraagformulier behorende bij het eerder aan hem verstrekte paspoort op te vragen bij de afgevende instantie. Aangezien het opvragen van het originele aanvraagformulier meer tijd vergt, kunnen de persoonsgegevens in spoedgevallen per fax worden geverifieerd. In dat geval mag echter alléén een nooddocument (noodpaspoort of laissez-passer) worden verstrekt. 5. Alle Nederlandse of buitenlandse, paspoorten en identiteitskaarten die u bezit, ook als ze verlopen zijn. 6. DE VOLGENDE DOCUMENTEN (AFHANKELIJK VAN UW SITUATIE): a) Bij vervanging van Uw oude reisdocument: Uw, verlopen of nog geldige, oude Nederlandse reisdocument + kopie van de houderpagina en van uw Beninse visum. Indien van toepassing: Indien u Uw Nederlanderschap heeft verkregen door naturalisatie of optieprocedure van Uzelf of van één van uw ouders, is het raadzaam daarvan bewijs te overleggen, teneinde de behandelingsduur van de paspoortaanvraag te bekorten. b) Bij vermissing van uw geldige reisdocument: U dient middels andere identiteitsbewijzen (tweede paspoort of Europese c.q. Nederlandse Identiteitskaart) Uw identiteit én nationaliteit aan te tonen. (Let op: rijbewijs wordt in deze gevallen niet als identiteitsbewijs geaccepteerd vanwege het ontbreken van de nationaliteit op het document!!!!). Een origineel aangiftebewijs van verlies reisdocument van de lokale politie. Een kopie van het aangiftebewijs wordt bij Uw aanvraag gevoegd, het origineel krijgt U terug. (zie: Wat te doen als u uw paspoort verliest?) U dient op de Ambassade eveneens een formulier Verklaring Vermissing Reisdocument in te vullen en te ondertekenen. Als u hierbij uw oude paspoort niet kunt overleggen en uw identiteit en nationaliteit niet kunnen worden vastgesteld aan de hand van een Nederlandse identiteitskaart of een tweede Nederlands paspoort (rijbewijs is geen bewijs van nationaliteit), dient de Ambassade de originele paspoortaanvraag van dat vorige paspoort op te vragen bij de afgevende instantie. Pas na ontvangst van die documenten kan een beslissing op uw aanvraag worden genomen. In spoedgevallen kan na ontvangst van een kopie van bedoelde aanvraag per fax wel een nooddocument (laissez-passer of noodpaspoort) worden afgegeven c) Bij eerste aanvraag Nederlands paspoort door een volwassene: Indien u nimmer in een Nederlands, Nederlands-Antilliaans of Arubaans persoonsregister opgenomen bent geweest en nog niet eerder een Nederlands reisdocument heeft gehad, dient u voor de vaststelling van uw identiteit en nationaliteit te overleggen: andere identiteitsdocumenten voorzien van een foto en handtekening. Indien de documenten niet kunnen worden overgelegd dan wel dat twijfel bestaat over de identiteit, wordt een gericht onderzoek ingesteld. Zolang geen zekerheid over de identiteit wordt verkregen, kan de aanvraag voor een paspoort niet in behandeling worden genomen. Bewijs van verkrijging Nederlandse nationaliteit (bv. Uw eigen Koninklijk Besluit of dat van Uw genaturaliseerde ouder, erkenningsakte, optieverklaring, huwelijksakte ouders, adoptiepapieren enz.). Een door de autoriteiten van Uw land van geboorte gelegaliseerde* geboorteakte. d) Bij aanvraag paspoort voor een minderjarige: Bij paspoortaanvragen voor minderjarige kinderen dienen beide ouders in persoon aanwezig te zijn. 4

5 Alleen indien één van de ouders zich buiten het land van aanvraag bevindt, kan hij/zij aldaar bij een gemeente in Nederland of door een Nederlandse vertegenwoordiging in een derde land een toestemmingsverklaring tekenen, welke in origineel bij de paspoortaanvraag moet worden overlegd. Een zelfgemaakt briefje is in geen geval voldoende! Het oude paspoort van het kind (indien van toepassing) Paspoort/identiteitsbewijs van beide ouders (Nederlands paspoort van minstens één ouder!); Geboorteakte (origineel) van het kind (ter vaststelling van de familieband met de ouders). LET OP: Bij de éérste paspoortaanvraag voor een kind dient een recent, origineel uittreksel van de Nederlandse geboorteakte of een recente gelegaliseerde* buitenlandse geboorteakte te worden overlegd! (Voor Bénin: Photocopie conforme, recto-verso du Volet nr 3 + l original du Volet Nr 1 / Voor Kameroen en Gabon: Photocopie intégrale récente, recto-verso, du registre de naissances + l acte original) Indien van toepassing: Bewijs van verkrijging Nederlanderschap door naturalisatie ouder of kind. Kinderen geboren vóór 1 april 2003: Bewijs van huwelijkse staat van beide ouders ten tijde van de geboorte. Kinderen geboren sinds 1 april 2003: Bewijs van erkenning van de ongeboren vrucht (Nederlandse erkenningsakte) of van huwelijkse staat ten tijde van de geboorte. (Nederlandse huwelijksakte of gelegaliseerde buitenlandse huwelijksakte). Heeft u nog vragen? Als u vragen heeft, kunt u een sturen naar Voor vragen over een lopend dossier, ingediend op of na 18 november 2013 kunt u contact opnemen met RSO Accra: : Tel.: Fax: Meer informatie is te vinden op onze website of op de website ***** Cotonou, maart 2014 Disclaimer: De inhoud van dit informatieblad en van de bijlagen is aan veranderingen onderhevig en hieraan kunnen geen rechten ontleend worden 5

6 Bijlage 1: Pasfoto s maken in het buitenland: Alle professionele fotografen in Nederland hebben in principe instructies ontvangen voor het maken van correcte pasfoto s. Mocht u problemen hebben om een foto s te laten maken in het buitenland die aan de voorwaarden voldoen, dan kunnen de Ambassade en de Consulaten u helpen aan adressen van fotografen die hiertoe wel in staat zijn gebleken. E.e.a. is echter geen garantie voor acceptatie van de pasfoto s door de Ambassade/Consulaten Generaal. De uiteindelijke beoordeling en acceptatie van de foto s ligt echter geheel bij de baliemedewerker van Ambassade of Consulaat Generaal. Mocht u in Benin foto s laten maken, dan vindt u in bijlage 2 tevens een Franse vertaling van de fotoinstructies, welke in geprinte versie wellicht een hulpstuk kan zijn bij het instrueren van de fotograaf. 6

7 Bijlage 2: Vereisten pasfoto s voor Nederlandse reisdocumenten (per ): De pasfoto in de chip van Uw paspoort wordt gescand vanaf de pasfoto die u inlevert bij de aanvraag. Er wordt dus aan de balie géén foto van de aanvrager gemaakt. De eis dat de foto recent dient te zijn is vervangen door de eis dat de foto een goedgelijkend beeld van de aanvrager moet geven. De foto hoeft dus niet persé recent te zijn, als u sinds de opname maar niet veranderd bent. De foto moet wel voldoen aan onderstaande eisen. Indien een foto niet aan één of meerdere eisen voldoet en daarom wordt afgewezen bij de aanvraag ontvangt u een brief met de reden van afwijzing, waarmee u terug kunt keren naar Uw fotograaf. Als Uw pasfoto om medische, godsdienstige en levensbeschouwelijke niet kán voldoen aan bovengestelde voorwaarden, zal hiervan een aantekening worden gemaakt op Uw paspoortaanvraagformulier. In die gevallen is het mogelijk dat de foto niet in de chip zal kunnen worden opgenomen. Het reisdocument dat dan uitgereikt wordt is wél een geldig reisdocument! 1. Fotokwaliteit o In kleur o Natuurlijke weergave o Scherp gefotografeerd o Onbeschadigd 2. Achtergrond o Lichtgrijs (mag iets donkerder bij lichtgrijs haar) of lichtblauw o Egaal 3. Houding o Hoofd recht naar voren o Ogen op een horizontale lijn o Hoofd niet gekanteld 4. Uitdrukking o Neutrale blik o Ogen volledig zichtbaar 5. Belichting o Gelijkmatig belichting o Geen schaduw in het gezicht en ook niet in de achtergrond 6. Bril o Ogen volledig zichtbaar o Volledig doorschijnende glazen o Geen reproductie (kopie) o Afgedrukt op hoogwaardig, glad fotopapier o Minimaal 400 dpi resolutie o Gelijkmatig uitgelicht o Voldoende contrast o Schouders recht o Geen zichtbare ondersteuning o Recht in de camera kijken o Mond gesloten o Geen reflectie in het gezicht (door transpiratie, piercings, bril etc.) o Geen reflectie in brillenglazen o Geen schaduw 7. Weergave gezicht o Hoofd onbedekt (tenzij de aanvrager heeft aangetoond dat medische, godsdienstige of levenbeschouwelijke redenen zich hiertegen verzetten) o Gezicht volledig zichtbaar (geen haar voor de ogen of voor de ooraanzet) o Ooraanzet kunnen bepalen (d.w.z. de volle breedte van het gezicht ter hoogte van de jukbeenderen moet zichtbaar zijn, óók met hoofddoek) o Geen verstoringen door reflecties in het gezicht 8. Positionering o Hoofd gecentreerd 9. Maat van de pasfoto s voor volwassenen en kinderen vanaf 11 jaar o Formaat pasfoto 35 mm x 45 mm (bxh) o Breedte: van ooraanzet tot ooraanzet minimaal 16 mm en maximaal 20 mm De eis aangaande de breedte van het gezicht is gewijzigd; er is nu een minimale breedte bepaald, namelijk 16 mm en een maximale breedte van 20 mm. o Lengte: van kin tot kruin minimaal 26 mm en maximaal 30 mm De eis ten aanzien van de lengte van het gezicht is nieuw. Om te zorgen dat de gezichtherkenningsprogrammatuur voldoende informatie kan halen uit de foto in de chip dient het gezicht een minimale afmeting te hebben op de foto. 10. Maat van de pasfoto s voor kinderen tot en met 10 jaar (hier geldt de exacte leeftijd op de dag van aanvraag!) o Formaat pasfoto 35 mm x 45 mm (bxh) o Breedte: van ooraanzet tot ooraanzet minimaal 16 mm en maximaal 20 mm 7

8 o Lengte: van kin tot kruin minimaal 19 mm en maximaal 30 mm Critères pour photos d identité pour un passeport néerlandais: 1. Qualité de la photo Photos en couleur, avec des couleurs naturelles L image doit être nette L image ne doit pas être retouchée La photo doit être originale, pas une photocopie La qualité du papier doit être professionnelle La résolution de la photo doit être 400 dpi ou plus 2. Fond Le fond de la photo doit être gris clair ou blanc La couleur du fond doit être uniforme, sans ombres, motifs ou dégradés La lumière doit être équilibrée, sans créer d ombres ou reflets de lumière sur la peau ou sur les lunettes L image doit contraster avec la couleur du fond. 3. Position / Position du visage La photo doit être prise de face et la personne doit regarder la caméra Les yeux doivent être positionnés horizontalement La tête ne doit pas être penchée et les épaules doivent être droites Il ne peut pas y avoir de support visible sur la photo (par exemple une main qui soutient un bébé) 4. Expression du visage Le visage doit avoir une expression neutre. Les yeux doivent être bien visibles. Une monture de lunettes ne doit pas passer devant les yeux, mais doit laisser les yeux bien visibles à travers les verres. La personne doit regarder la caméra La bouche doit être fermée. Les dents ne doivent jamais être visibles. 5. Lumière La lumière doit être équilibrée. Aucune ombre sur le visage ou sur le fond. Pas d ombres ou reflets de lumière sur la peau ou sur les lunettes ou bijoux 6. Lunettes Une monture de lunettes ne doit pas passer devant les yeux, mais doit laisser les yeux bien visibles à travers les verres. Il ne peut pas y avoir de reflet de lumière sur les verres ou la monture! Les verres de lunettes doivent être transparents. Pas de verres teintés. Pas de reflets de lumière sur les verres ou sur la monture. La monture ne doit pas créer une ombre sur la peau. 7. Visage La personne ne doit pas porter de chapeau, foulard ou autre couvre chef, sauf en cas d obligation religieuse. Le visage doit être entièrement visible. Les deux tempes doivent être bien déterminées. Pas de reflets de lumière sur la peau. 8. Positionnement du visage Le visage doit être positionné au milieu de la photo. 9. Taille de la photo et de l image Taille de la photo: 35 mm x 45 mm (l x h) Mesures du visage d un adulte sur la photo: o de tempe à tempe: mm (voir dessin 1) o du menton au haut du crâne (sans compter l épaisseur des cheveux: mm (voir dessin 2) Mesures du visage d un enfant sur la photo: 8

9 o de tempe à tempe: mm (voir dessin 1) o du menton au haut du crâne (sans compter l épaisseur des cheveux: mm (voir dessin 2) 9

10 Bijlage 3: Biometrie en andere veranderingen in Nederlandse reisdocumenten: Geldigheidsduur paspoort en identiteitskaart Het paspoort en de identiteitskaart zijn 5 jaar geldig. Het kabinet is van plan om de geldigheid naar 10 jaar te verlengen. De Tweede Kamer heeft ingestemd, het voorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Het is nog niet bekend wanneer dit ingaat. De langere geldigheidsduur geldt voor paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten die nieuw worden uitgegeven. Kijk voor meer informatie op: Nieuw model Nederlandse reisdocumenten sinds 26 augustus 2006 Op 26 augustus 2006 werd een nieuwe generatie reisdocumenten geïntroduceerd, de zogenoemde Generatie elektronische Reisdocumenten (GeR). Het zijn elektronische reisdocumenten omdat er een chip in de houderpagina van het paspoort en in de Nederlandse identiteitskaart (NIK) is opgenomen. In deze chip staan Uw foto en (bijna alle) gegevens die ook op het reisdocument zijn opgenomen. In Europees verband is afgesproken dat in de toekomst ook Uw vingerafdrukken in de chip worden opgenomen. Met de invoering van de elektronische reisdocumenten voldoet Nederland aan de eisen van de Europese Unie, teneinde de reisdocumenten van de lidstaten beter te beveiligen tegen vervalsing en frauduleus gebruik, zoals look alike fraude. Wat is er veranderd? De elektronische reisdocumenten zien er iets anders uit dan de huidige Nederlandse reisdocumenten. Naast de opname van een chip in de houderpagina van het paspoort en in de NIK bevatten de documenten: o een e-symbool: als teken dat het document een contactloze chip bevat welke voldoet aan de eisen van de International Civil Aviation Organisation. o een vernieuwd modelnummer, en o wordt de kleur van de houderpagina en de Nederlandse Identiteitskaart anders. De chip bevat alleen de gegevens van de houder van het reisdocument. De noodpaspoorten en de laissez-passers bevatten geen chips. Elektronische reisdocumenten kunnen nog steeds bijschrijvingen van kinderen bevatten. Echter de persoonsgegevens en de foto van de kinderen worden niet in de chip opgenomen. De burger die de inhoud van de chip wil zien kan dat doen op een aantal locaties in Nederland (onder andere bij gemeenten met meer dan inwoners) en de Nederlandse Antillen en Aruba. Helaas is dit bij de Nederlandse Ambassades en consulaten in het buitenland niet mogelijk. De chip is op verschillende wijzen beveiligd, zodat er achteraf geen informatie aan kan worden toegevoegd, de informatie niet gekopieerd kan worden en niemand de inhoud van de chip zomaar kan uitlezen. De beveiliging van de chip is bepaald door de Europese Unie. Meer informatie over de nieuwe reisdocumenten kunt U vinden op of op Invoering vingerafdrukken en aanvraag van het paspoort vanaf medio 2009 Sinds medio 2009 worden voor biopaspoortaanvragen vingerafdrukken van de aanvrager afgenomen. Dit heeft gevolgen voor de Nederlanders die wonen en werken in het buitenland (de niet-ingezeten Nederlander). Waar paspoorten aan te vragen? Als niet-ingezeten Nederlanders kunt u tot nu toe uw paspoort aanvragen bij elke ambassade, elk consulaatgeneraal en elk honorair consulaat (HC). In de toekomst worden bij paspoortaanvragen vingerafdrukken afgenomen en zal het niet langer mogelijk zijn een paspoort aan te vragen bij alle HC s. Om de dienstverlening aan u op een zo hoog mogelijk peil te houden heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken 10

11 echter besloten een vijftigtal HC s uit te rusten met apparatuur waarmee vingerafdrukken kunnen worden afgenomen. Hiermee zijn de nodige investeringen gemoeid in beveiliging en verbindingen. Tref goede voorbereidingen voor de paspoortaanvraag De Nederlandse paspoorten worden centraal in Nederland vervaardigd. Het duurt één tot twee weken voordat een paspoort gereed is. Bovendien geldt dat er kort voor de introductie van de vingerafdrukken een beperkte periode géén paspoorten kunnen worden aangevraagd, om zeker te stellen dat er geen aanvragen volgens het oude proces meer in behandeling zijn. Na introductie van de vingerafdrukken kunnen deze oude aanvragen namelijk niet meer verwerkt worden. Over deze periode wordt u later geïnformeerd. Het is niet uitgesloten dat er in de overgangsperiode sporadisch aanloopproblemen zullen voorkomen. Het is daarom van belang om de geldigheid van uw paspoort goed in de gaten te houden en hiermee rekening te houden bij het maken van reisplannen en een eventuele noodzakelijke vervanging van uw huidige paspoort. Voor de invoering van vingerafdrukken afgegeven paspoorten blijven hun normale geldigheidsduur behouden. Op de website van de ambassade en het ministerie van Buitenlandse Zaken (www.minbuza.nl) is meer informatie te vinden over de veranderingen in het paspoort en over de ruim 180 locaties wereldwijd, waar u uw paspoort zult kunnen aanvragen. Niet-ingezeten Nederlanders kunnen voor een paspoortaanvraag eventueel ook terecht bij de gemeenten Den Haag en Enschede, (www.denhaag.nl en Achtergrondinformatie Sinds 26 augustus 2006 is het Nederlandse paspoort voorzien van een elektronische chip waarin naast de persoonsgegevens ook een digitale gezichtsopname (gescande pasfoto) is opgenomen. Door de lidstaten van de Europese Unie is voorts afgesproken dat bij een paspoortaanvraag ook vingerafdrukken van de houder zullen worden afgenomen en aan de chip worden toegevoegd. De digitale gezichtsopname en de vingerafdrukken maken deel uit van het streven van de EU-lidstaten paspoorten beter te beveiligen tegen vervalsing en fraude. De chip maakt het mogelijk de gegevens elektronisch te vergelijken met de kenmerken van de houder van het paspoort en met de daarin gedrukte gegevens. Zo is het moeilijker het document te vervalsen en kunnen mensen zich moeilijker identificeren met andermans paspoort. Hiermee is zowel het belang van de overheid als dat van u gediend. De uitvoering van deze maatregelen is aan de nationale overheden van de EU-lidstaten overgelaten. In Nederland berust de verantwoordelijkheid voor de regelgeving bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (www.minbzk.nl). ***** 11

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlandse nationaliteit terugkrijgen in het kort 3.

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te herkrijgen? Deze vraag

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. Deze publicatie is bedoeld

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. De publicatie

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure?

Nadere informatie

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

Een kind adopteren. Informatie over (interlandelijke) adoptie en de adoptieprocedure

Een kind adopteren. Informatie over (interlandelijke) adoptie en de adoptieprocedure Een kind adopteren Informatie over (interlandelijke) adoptie en de adoptieprocedure Voorwoord < Deze brochure is bedoeld voor mensen die overwegen een kind uit het buitenland te adopteren. Adopteren is

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel Aanvraag Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel English version This application form is also available in English. Please call 0900 1234561 ( 0,10 per minute plus any additional

Nadere informatie

Ambassade du Royaume de Belgique à Bangkok Ambassade van het Koninkrijk België in Bangkok. Infosessie Séance d information. Pattaya 03.09.

Ambassade du Royaume de Belgique à Bangkok Ambassade van het Koninkrijk België in Bangkok. Infosessie Séance d information. Pattaya 03.09. Infosessie Séance d information Pattaya 03.09.2014 Laurent FREDERICKX 1.Le SPF Affaires étrangères et l Ambassade de Belgique à Bangkok 2.La demande de passeport et de la carte d identité 3.Attestations

Nadere informatie

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005 Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag juli 2005 www.minbuza.nl Marokko Gearresteerd in... Marokko Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent

Nadere informatie

Het handboek voor de België-route

Het handboek voor de België-route Het handboek voor de België-route Alles over de België-route wat je ooit hebt willen weten maar niet durfde te vragen Auteurs: Russianspy, Wiske & de werkgroep voor de België-route Stichting Buitenlandse

Nadere informatie

8. Als u uw motorrijtuig wilt meenemen. 1. Voorbereiding op uw vertrek. 2. Uw woning in Nederland. 9. Voorbereiding op uw terugkeer

8. Als u uw motorrijtuig wilt meenemen. 1. Voorbereiding op uw vertrek. 2. Uw woning in Nederland. 9. Voorbereiding op uw terugkeer 1. Voorbereiding op uw vertrek 1.1 Sponsor 2. Uw woning in Nederland 2.1 U wilt uw huis verhuren of in onderhuur doen 2.2 Als u uw woning opgeeft: inschrijving als woningzoekende 2.3 Waar u verder aan

Nadere informatie

Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen

Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen WODC onderzoek naar de grondslag en praktijk van identiteitsvaststelling en vastlegging in de burger- en in de vreemdelingenketen Eindrapport Evelien Brouwer

Nadere informatie

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2007/29)

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2007/29) JU Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2007/29) Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 4 oktober 2007, nummer 2007/29, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000. De Staatssecretaris

Nadere informatie

Belangrijke informatie om uw Flex Visa Card aan te vragen

Belangrijke informatie om uw Flex Visa Card aan te vragen Belangrijke informatie om uw Flex Visa Card aan te vragen Deze pdf bevat alle informatie die u nodig hebt om uw Flex Visa Card aan te vragen. Neem een paar minuten om deze instructie door te lezen zodat

Nadere informatie

FOTOMATRIX MODEL 2007

FOTOMATRIX MODEL 2007 FOTOMATRIX MODEL 2007 Acceptatiecriteria voor de pasfoto in de Nederlandse reisdocumenten De foto is bedoeld ter identificatie van de aanvrager. Daarom moet bij het indienen van een aanvraag voor een reisdocument

Nadere informatie

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/7)

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/7) JU Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/7) Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 30 januari 2006, nr. 2006/7, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

Nadere informatie

Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/30)

Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/30) SUPPLEMENT Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/30) Bij deze Staatscourant hoort een supplement Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/30) Dit supplement is gratis verkrijgbaar voor abonnees op de Staatscourant.

Nadere informatie

Basisregistratie personen - fraude

Basisregistratie personen - fraude Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Basisregistratie personen - fraude Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De Wet Basisregistratie

Nadere informatie

P. Deutekom [adres] [postcode/plaats] Aan: Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht Postbus 75850 1070 AW Amsterdam

P. Deutekom [adres] [postcode/plaats] Aan: Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht Postbus 75850 1070 AW Amsterdam P. Deutekom [adres] [postcode/plaats] Aan: Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht Postbus 75850 1070 AW Amsterdam Betreft: Procedurenummer 10 / 4445 WET Amsterdam, 7 mei 2011 Edelachtbaar college, 1.

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsvergunning zonder MVV of wijziging verblijfsdoel

Aanvraag verblijfsvergunning zonder MVV of wijziging verblijfsdoel Aanvraag verblijfsvergunning zonder MVV of wijziging verblijfsdoel M35A / 06A Lees eerst deze pagina en de toelichting op de volgende pagina voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier? Met dit

Nadere informatie

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie

Geboorte en afstamming

Geboorte en afstamming Geboorte en afstamming De geboorte van een kind brengt een aantal administratieve verplichtingen met zich mee. Wanneer moet ik de aangifte doen? Hoe zal het kindje heten? Wat als u een kind wenst te erkennen?

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland afwijzend heeft gereageerd op zijn verzoek om aan zijn kleinkinderen, die in de Verenigde Staten zijn geboren

Nadere informatie

Gids voor internationale projecten

Gids voor internationale projecten Gids voor internationale projecten Visum reispas en andere poespas Voorwoord Je zou graag een buitenlandse jongere ontvangen in je organisatie. Of je wil een groepje jongeren laten deelnemen aan een boeiend

Nadere informatie