1) Nederlanders woonachtig of verblijvend in Benin kunnen een (nieuw) Nederlands paspoort aanvragen bij de Ambassade in Cotonou.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1) Nederlanders woonachtig of verblijvend in Benin kunnen een (nieuw) Nederlands paspoort aanvragen bij de Ambassade in Cotonou."

Transcriptie

1 Informatieblad 1: Aanvraag Nederlands paspoort: Nederlandse Ambassade te Cotonou Welke soorten reisdocumenten kunt u aanvragen: Soort reisdocument - Nationaal paspoort (volwassenen) Een nationaal paspoort is een reisdocument van 34 bladzijden, geldig voor tien jaar en voor alle landen, dat - binnen de grenzen van de Pw - kan worden verstrekt aan personen met de Nederlandse nationaliteit. - Nationaal paspoort (minderjarigen < 18 jaar) Idem, vijf jaar geldig - Zakenpaspoort Een zakenpaspoort is een nationaal paspoort dat 66 bladzijden bevat, maar dat verder dezelfde geldigheid heeft als een gewoon nationaal paspoort. - Tweede paspoort Aan personen met de Nederlandse nationaliteit, reeds in het bezit van een (nog minimaal zes maanden) geldig nationaal paspoort, kan onder bijzondere omstandigheden een tweede paspoort worden verstrekt dat in vorm gelijk is aan een nationaal paspoort, echter slechts geldig voor twee jaren.. Deze bijzondere omstandigheden behelzen het regelmatig moeten reizen (hiervoor dient een verklaring van de werkgever te worden overlegd) naar: 1) verschillende landen waarvoor een visumplicht bestaat; of 2) verschillende landen waar zich conflicterende situaties voordoen, zodat het bezit van slechts één paspoort voortdurend de voortgang van de reizen zou belemmeren (ter beoordeling aan de Ambassade). - Noodpaspoort Een noodpaspoort is een nooddocument dat kan worden verschaft aan een persoon die formeel recht heeft op een regulier Nederlands reisdocument, doch door omstandigheden daarover niet kan beschikken. Een noodpaspoort is maximaal 1 jaar geldig, voor alle landen. De territoriale geldigheid kan worden ingeperkt. Bij het vaststellen van de geldigheidsduur wordt rekening gehouden met de duur van de reis en de door het land van bestemming en de landen van doorreis vereiste minimale geldigheid van het reisdocument. - Laissez-passer Het laissez-passer is een reisdocument met een beperkte geldigheidsduur, geldig voor het land van bestemming en de landen waarvoor de houder op zijn doorreis de grens passeert. Het kan worden verschaft aan een persoon die formeel recht heeft op een regulier Nederlands reisdocument, doch door omstandigheden daarover niet kan beschikken. Voorwaarde hierbij is dat de reis van betrokkene geen uitstel gedoogt èn verstrekking van een noodpaspoort niet mogelijk is. - Nederlandse Identiteitskaart (NIK) LET OP: De NIK kan niet worden aangevraagd bij Nederlandse vertegenwoordigingen buiten de EU. Iedere Nederlander die als ingezetene in de basisadministratie persoonsgegevens van een gemeente is ingeschreven, of die woonachtig is in een land waarvoor de Nederlandse identiteitskaart geldig is, heeft binnen de grenzen van deze wet bepaald, recht op verstrekking van een NIK, geldig voor vijf jaren. Tarief per ,- XOF (131,11 Euro) ,- XOF (115,20 Euro) ,- XOF (131,11 Euro) Afhankelijk van het type paspoort (zie hierboven) XOF (46,15 Euro) XOF (46,15 Euro) n.v.t. Waar kunt u een paspoort aanvragen: 1) Nederlanders woonachtig of verblijvend in Benin kunnen een (nieuw) Nederlands paspoort aanvragen bij de Ambassade in Cotonou. 2) Nederlanders woonachtig in landen in de regio, waar geen Nederlandse Ambassade gevestigd is, kunnen bij een Nederlandse Ambassade (bijv. Cotonou of Accra) in de regio een paspoort aanvragen. Persoonlijke verschijning is hiervoor noodzakelijk. De Nederlandse honoraire consulaten kunnen niet bemiddelen bij de aanvraag. Het nieuwe paspoort wordt in Nederland gedrukt en aan de Ambassade toegezonden. LET OP: Als u niet in Cotonou kunt of wilt wachten op de uitreiking van uw paspoort,kan het nieuwe paspoort op uw kosten per DHL worden toegestuurd aan het Belgische consulaat of het Nederlandse Honoraire Consulaat in Yaoundé of het Nederlandse Honoraire Consulaat in Libreville. Aldaar zal het paspoort dan u worden overhandigd tegen overlegging van uw oude paspoort. Het zal ongeldig worden gemaakt en aan u worden terug gegeven. (Nog geldige visa in het oude paspoort worden uiteraard niet ongeldig gemaakt.)

2 3) Woont u in het buitenland en wilt u in Nederland een nieuw paspoort aanvragen, dan kunt u terecht bij de gemeentebalie van Haarlemmermeer op luchthaven Schiphol, of bij de gemeenten Den Haag, Enschede, (zie en ) Maastricht, Echt-Susteren, Oldambt, Bergen op Zoom of Montferland. Voor alle gemeenten geldt dat u een afspraak moet maken. Voor de balie op Schiphol dient u een afspraak te maken via de website: _voor_nederlanders_die_wonen_in_het_buitenland De balie bevindt zich in Vertrekhal 1 en is zeven dagen per week geopend, van tot uur, óók tijdens de feestdagen. Op de website vindt u ook informatie hoe de procedure verloopt en welke documenten u mee moet nemen. Let op: U kunt uitsluitend met pin of creditcard betalen. Als u uw paspoort of Nederlandse identiteitskaart (NIK) bij de gemeentebalie op Schiphol aanvraagt, kunt u dit/deze laten bezorgen op uw verblijfsadres in Nederland. Neem contact op met de gemeente Haarlemmermeer voor meer informatie. 4) Is uw Nederlandse paspoort verloren of verlopen en bevindt u zich in een land waar geen Nederlandse Ambassade is? Dan moet u een nieuw paspoort aanvragen in Nederland of bij een Nederlandse Ambassade in de regio. U zult de aanvraag in persoon moeten indienen. Bezit u geen ander reisdocument om naar Nederland of naar een Ambassade te reizen, dan kunt u bij de Ambassade van een ander EU-land in het land waar u verblijft, een zgn. European Travel Document of Laissez Passer aanvragen. Dat document is geldig is voor één enkele reis terug naar Nederland of, als het land het toestaat, voor één enkele reis naar het dichtstbijzijnde land waar u een nieuw paspoort kunt aanvragen. Hoe lang duurt een paspoortaanvraag bij de Ambassade in Cotonou: 1) NATIONAAL PASPOORT / ZAKENPASPOORT: Sinds maandag 18 november 2013 loopt de verzending van alle paspoortaanvraag in de regio via het Nederlandse Regionale Support Office in Accra. Uw paspoortaanvraag wordt electronisch door het RSO naar Nederland gestuurd. Daar wordt het paspoort binnen vijf dagen geproduceerd en toegezonden aan het het RSO, waarna het wordt toegezonden aan Ambassade Cotonou ter uitreiking. U kunt dus gewoon in Cotonou uw aanvraag indienen, maar de ontvangst van uw paspoort zal iets langer duren dan voorheen. Rekent u op twee tot vier weken. Tegen betaling van de DHL-kosten kan het paspoort ook ter uitreiking aan het Belgische Consulaat of het Nederlandse Honoraire Consulaat in Yaoundé, of aan het Nederlandse Honoraire Consulaat in Libreville of het Franse Consulaat in Malabo worden toegestuurd. Voor vragen over een lopende aanvraag kunt u contact opnemen met RSO Accra: Paspoortwet, Artikel De krachtens artikel 40 bevoegde autoriteiten verstrekken het aangevraagde reisdocument zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na de dag van de aanvraag, tenzij de aanvraag een persoon betreft op wie een mededeling als bedoeld in artikel 25, vierde lid, van toepassing is. 2. De termijn genoemd in het eerste lid, kan in bijzondere gevallen met hoogstens vier weken worden verlengd. De aanvrager wordt daarvan zo spoedig mogelijk doch in ieder geval voor de afloop van de eerste termijn, schriftelijk in kennis gesteld. LET OP: Een paspoortaanvraag wordt pas in behandeling genomen nadat is vastgesteld dat de aanvrager inderdaad de Nederlandse nationaliteit bezit. Als u in het buitenland woonachtig bent en tijdens een bezoek aan Nederland een paspoort wilt aanvragen, zult u een bewijs van Nederlanderschap moeten overleggen. Deze verklaring dient u aan te vragen bij de Nederlandse Ambassade in (of verantwoordelijk voor) het land waar u woonachtig bent. Een Nederlands paspoort is op zich géén bewijs van Nederlanderschap. 2

3 2) NOODPASPOORT / LAISSEZ PASSER: Noodpaspoorten (maximaal twee jaar geldig) worden afgegeven via het RSO in Accra. De aanvraag kan bij iedere Nederlandse Ambassade in de regio worden ingediend, en wordt direct gescand naar RSO gestuurd. RSO probeert het Noodpaspoort binnen 48 uur af te geven, na verificatie van uw vorige paspoortaanvraag bij de gemeente van afgifte. De verzending van het document naar de Ambassade duurt uur. Laissez passers (geldig voor de duur van één enkele reis terug naar Nederland) worden alleen in uiterste noodzaak afgegeven door de Ambassade, na goedkeuring door RSO en na verificatie van uw vorige paspoortaanvraag bij de Gemeente van afgifte. De Ambassade probeert de LP binnen 24 uur af te geven. Wat te doen als u uw paspoort verliest? Alvorens een nieuw paspoort bij Ambassade te kunnen aanvragen (zie hierboven), dient U aangifte te doen bij het dichtstbijzijnde lokale politiebureau. Deze originele verklaring dient U bij Uw paspoortaanvraag in te leveren. Let er dus op dat u een aparte verklaring voor uw verzekering laat maken voor andere verloren of gestolen artikelen! Nadat u uw nieuwe paspoort of nooddocument heeft ontvangen, moet u bij de Beninse Immigratiedienst te Cotonou een nieuw visum aanvragen. Zonder dit visum kunt u het land niet verlaten. LET OP: In principe worden in het weekend en op lokale Beninse feestdagen door de Ambassade geen nooddocumenten afgegeven, aangezien u zich pas op de eerstvolgende werkdag bij de Beninse autoriteiten kunt melden voor de aanvraag van een visum. De Ambassade kan hierbij niet bemiddelen. Welke documenten moet u overleggen bij een paspoortaanvraag: LET OP: Reisdocumenten moeten altijd in persoon worden aangevraagd, ongeacht leeftijd aanvrager. Nationale Paspoorten worden in Nederland gemaakt en per post aan de Ambassade gestuurd. Na goedkeuring van de aanvraag duurt het dan ook gemiddeld één tot twee weken voor u het paspoort in ontvangst kunt nemen. Met ingang van 26 juni 2012 kunnen kinderen niet meer worden bijgeschreven in het paspoort van hun ouders en verliezen bestaande kinderbijschrijvingen hun geldigheid in paspoorten en reisdocumenten voor vreemdelingen en vluchtelingen. Vanaf dat moment moeten kinderen een eigen paspoort, Nederlandse identiteitskaart of een ander reisdocument hebben als zij willen reizen. Bij grenscontroles zullen kinderbijschrijvingen vanaf 26 juni 2012 niet meer worden geaccepteerd als middel voor grensoverschrijding. Bestaande bijschrijvingen in paspoorten en andere reisdocumenten worden op die datum automatisch ongeldig. Ook kunnen vanaf dat moment geen nieuwe bijschrijvingen meer worden aangevraagd. Het vervallen van de kinderbijschrijving per 26 juni 2012 heeft geen gevolgen voor de geldigheid van het paspoort van de ouder als daar nog kinderbijschrijvingen in staan. DOCUMENTEN voor paspoortaanvraag: 1. Een paspoort-aanvraagformulier, volledig ingevuld en door de aanvrager ondertekend. 2. Twee recente, goed gelijkende pasfoto s (zie bijlage 2: Vereisten voor pasfoto s) 3. Indien van toepassing: Wilt u de vermelding van echtgeno(o)t(e) van, weduw(e)(naar) van., Geregistreerd Partner van.. in uw paspoort hebben, dan dient u een recent bewijs van uw huwelijkse staat (max. 6 mnd oud) te tonen (bijv. uittreksel Nederlands GBA of gelegaliseerde* buitenlandse huwelijksakte, maar géén trouwboekje). 4. Bewijs van het Nederlanderschap: Indien de aanvrager geen andere identiteitsbewijzen (tweede paspoort of Nederlandse Identiteitskaart) kan overleggen, dan wel indien twijfel bestaat aan de juistheid van de in het overgelegde reisdocument 3

4 opgenomen gegevens, dient de Ambassade het originele aanvraagformulier behorende bij het eerder aan hem verstrekte paspoort op te vragen bij de afgevende instantie. Aangezien het opvragen van het originele aanvraagformulier meer tijd vergt, kunnen de persoonsgegevens in spoedgevallen per fax worden geverifieerd. In dat geval mag echter alléén een nooddocument (noodpaspoort of laissez-passer) worden verstrekt. 5. Alle Nederlandse of buitenlandse, paspoorten en identiteitskaarten die u bezit, ook als ze verlopen zijn. 6. DE VOLGENDE DOCUMENTEN (AFHANKELIJK VAN UW SITUATIE): a) Bij vervanging van Uw oude reisdocument: Uw, verlopen of nog geldige, oude Nederlandse reisdocument + kopie van de houderpagina en van uw Beninse visum. Indien van toepassing: Indien u Uw Nederlanderschap heeft verkregen door naturalisatie of optieprocedure van Uzelf of van één van uw ouders, is het raadzaam daarvan bewijs te overleggen, teneinde de behandelingsduur van de paspoortaanvraag te bekorten. b) Bij vermissing van uw geldige reisdocument: U dient middels andere identiteitsbewijzen (tweede paspoort of Europese c.q. Nederlandse Identiteitskaart) Uw identiteit én nationaliteit aan te tonen. (Let op: rijbewijs wordt in deze gevallen niet als identiteitsbewijs geaccepteerd vanwege het ontbreken van de nationaliteit op het document!!!!). Een origineel aangiftebewijs van verlies reisdocument van de lokale politie. Een kopie van het aangiftebewijs wordt bij Uw aanvraag gevoegd, het origineel krijgt U terug. (zie: Wat te doen als u uw paspoort verliest?) U dient op de Ambassade eveneens een formulier Verklaring Vermissing Reisdocument in te vullen en te ondertekenen. Als u hierbij uw oude paspoort niet kunt overleggen en uw identiteit en nationaliteit niet kunnen worden vastgesteld aan de hand van een Nederlandse identiteitskaart of een tweede Nederlands paspoort (rijbewijs is geen bewijs van nationaliteit), dient de Ambassade de originele paspoortaanvraag van dat vorige paspoort op te vragen bij de afgevende instantie. Pas na ontvangst van die documenten kan een beslissing op uw aanvraag worden genomen. In spoedgevallen kan na ontvangst van een kopie van bedoelde aanvraag per fax wel een nooddocument (laissez-passer of noodpaspoort) worden afgegeven c) Bij eerste aanvraag Nederlands paspoort door een volwassene: Indien u nimmer in een Nederlands, Nederlands-Antilliaans of Arubaans persoonsregister opgenomen bent geweest en nog niet eerder een Nederlands reisdocument heeft gehad, dient u voor de vaststelling van uw identiteit en nationaliteit te overleggen: andere identiteitsdocumenten voorzien van een foto en handtekening. Indien de documenten niet kunnen worden overgelegd dan wel dat twijfel bestaat over de identiteit, wordt een gericht onderzoek ingesteld. Zolang geen zekerheid over de identiteit wordt verkregen, kan de aanvraag voor een paspoort niet in behandeling worden genomen. Bewijs van verkrijging Nederlandse nationaliteit (bv. Uw eigen Koninklijk Besluit of dat van Uw genaturaliseerde ouder, erkenningsakte, optieverklaring, huwelijksakte ouders, adoptiepapieren enz.). Een door de autoriteiten van Uw land van geboorte gelegaliseerde* geboorteakte. d) Bij aanvraag paspoort voor een minderjarige: Bij paspoortaanvragen voor minderjarige kinderen dienen beide ouders in persoon aanwezig te zijn. 4

5 Alleen indien één van de ouders zich buiten het land van aanvraag bevindt, kan hij/zij aldaar bij een gemeente in Nederland of door een Nederlandse vertegenwoordiging in een derde land een toestemmingsverklaring tekenen, welke in origineel bij de paspoortaanvraag moet worden overlegd. Een zelfgemaakt briefje is in geen geval voldoende! Het oude paspoort van het kind (indien van toepassing) Paspoort/identiteitsbewijs van beide ouders (Nederlands paspoort van minstens één ouder!); Geboorteakte (origineel) van het kind (ter vaststelling van de familieband met de ouders). LET OP: Bij de éérste paspoortaanvraag voor een kind dient een recent, origineel uittreksel van de Nederlandse geboorteakte of een recente gelegaliseerde* buitenlandse geboorteakte te worden overlegd! (Voor Bénin: Photocopie conforme, recto-verso du Volet nr 3 + l original du Volet Nr 1 / Voor Kameroen en Gabon: Photocopie intégrale récente, recto-verso, du registre de naissances + l acte original) Indien van toepassing: Bewijs van verkrijging Nederlanderschap door naturalisatie ouder of kind. Kinderen geboren vóór 1 april 2003: Bewijs van huwelijkse staat van beide ouders ten tijde van de geboorte. Kinderen geboren sinds 1 april 2003: Bewijs van erkenning van de ongeboren vrucht (Nederlandse erkenningsakte) of van huwelijkse staat ten tijde van de geboorte. (Nederlandse huwelijksakte of gelegaliseerde buitenlandse huwelijksakte). Heeft u nog vragen? Als u vragen heeft, kunt u een sturen naar Voor vragen over een lopend dossier, ingediend op of na 18 november 2013 kunt u contact opnemen met RSO Accra: : Tel.: Fax: Meer informatie is te vinden op onze website of op de website ***** Cotonou, maart 2014 Disclaimer: De inhoud van dit informatieblad en van de bijlagen is aan veranderingen onderhevig en hieraan kunnen geen rechten ontleend worden 5

6 Bijlage 1: Pasfoto s maken in het buitenland: Alle professionele fotografen in Nederland hebben in principe instructies ontvangen voor het maken van correcte pasfoto s. Mocht u problemen hebben om een foto s te laten maken in het buitenland die aan de voorwaarden voldoen, dan kunnen de Ambassade en de Consulaten u helpen aan adressen van fotografen die hiertoe wel in staat zijn gebleken. E.e.a. is echter geen garantie voor acceptatie van de pasfoto s door de Ambassade/Consulaten Generaal. De uiteindelijke beoordeling en acceptatie van de foto s ligt echter geheel bij de baliemedewerker van Ambassade of Consulaat Generaal. Mocht u in Benin foto s laten maken, dan vindt u in bijlage 2 tevens een Franse vertaling van de fotoinstructies, welke in geprinte versie wellicht een hulpstuk kan zijn bij het instrueren van de fotograaf. 6

7 Bijlage 2: Vereisten pasfoto s voor Nederlandse reisdocumenten (per ): De pasfoto in de chip van Uw paspoort wordt gescand vanaf de pasfoto die u inlevert bij de aanvraag. Er wordt dus aan de balie géén foto van de aanvrager gemaakt. De eis dat de foto recent dient te zijn is vervangen door de eis dat de foto een goedgelijkend beeld van de aanvrager moet geven. De foto hoeft dus niet persé recent te zijn, als u sinds de opname maar niet veranderd bent. De foto moet wel voldoen aan onderstaande eisen. Indien een foto niet aan één of meerdere eisen voldoet en daarom wordt afgewezen bij de aanvraag ontvangt u een brief met de reden van afwijzing, waarmee u terug kunt keren naar Uw fotograaf. Als Uw pasfoto om medische, godsdienstige en levensbeschouwelijke niet kán voldoen aan bovengestelde voorwaarden, zal hiervan een aantekening worden gemaakt op Uw paspoortaanvraagformulier. In die gevallen is het mogelijk dat de foto niet in de chip zal kunnen worden opgenomen. Het reisdocument dat dan uitgereikt wordt is wél een geldig reisdocument! 1. Fotokwaliteit o In kleur o Natuurlijke weergave o Scherp gefotografeerd o Onbeschadigd 2. Achtergrond o Lichtgrijs (mag iets donkerder bij lichtgrijs haar) of lichtblauw o Egaal 3. Houding o Hoofd recht naar voren o Ogen op een horizontale lijn o Hoofd niet gekanteld 4. Uitdrukking o Neutrale blik o Ogen volledig zichtbaar 5. Belichting o Gelijkmatig belichting o Geen schaduw in het gezicht en ook niet in de achtergrond 6. Bril o Ogen volledig zichtbaar o Volledig doorschijnende glazen o Geen reproductie (kopie) o Afgedrukt op hoogwaardig, glad fotopapier o Minimaal 400 dpi resolutie o Gelijkmatig uitgelicht o Voldoende contrast o Schouders recht o Geen zichtbare ondersteuning o Recht in de camera kijken o Mond gesloten o Geen reflectie in het gezicht (door transpiratie, piercings, bril etc.) o Geen reflectie in brillenglazen o Geen schaduw 7. Weergave gezicht o Hoofd onbedekt (tenzij de aanvrager heeft aangetoond dat medische, godsdienstige of levenbeschouwelijke redenen zich hiertegen verzetten) o Gezicht volledig zichtbaar (geen haar voor de ogen of voor de ooraanzet) o Ooraanzet kunnen bepalen (d.w.z. de volle breedte van het gezicht ter hoogte van de jukbeenderen moet zichtbaar zijn, óók met hoofddoek) o Geen verstoringen door reflecties in het gezicht 8. Positionering o Hoofd gecentreerd 9. Maat van de pasfoto s voor volwassenen en kinderen vanaf 11 jaar o Formaat pasfoto 35 mm x 45 mm (bxh) o Breedte: van ooraanzet tot ooraanzet minimaal 16 mm en maximaal 20 mm De eis aangaande de breedte van het gezicht is gewijzigd; er is nu een minimale breedte bepaald, namelijk 16 mm en een maximale breedte van 20 mm. o Lengte: van kin tot kruin minimaal 26 mm en maximaal 30 mm De eis ten aanzien van de lengte van het gezicht is nieuw. Om te zorgen dat de gezichtherkenningsprogrammatuur voldoende informatie kan halen uit de foto in de chip dient het gezicht een minimale afmeting te hebben op de foto. 10. Maat van de pasfoto s voor kinderen tot en met 10 jaar (hier geldt de exacte leeftijd op de dag van aanvraag!) o Formaat pasfoto 35 mm x 45 mm (bxh) o Breedte: van ooraanzet tot ooraanzet minimaal 16 mm en maximaal 20 mm 7

8 o Lengte: van kin tot kruin minimaal 19 mm en maximaal 30 mm Critères pour photos d identité pour un passeport néerlandais: 1. Qualité de la photo Photos en couleur, avec des couleurs naturelles L image doit être nette L image ne doit pas être retouchée La photo doit être originale, pas une photocopie La qualité du papier doit être professionnelle La résolution de la photo doit être 400 dpi ou plus 2. Fond Le fond de la photo doit être gris clair ou blanc La couleur du fond doit être uniforme, sans ombres, motifs ou dégradés La lumière doit être équilibrée, sans créer d ombres ou reflets de lumière sur la peau ou sur les lunettes L image doit contraster avec la couleur du fond. 3. Position / Position du visage La photo doit être prise de face et la personne doit regarder la caméra Les yeux doivent être positionnés horizontalement La tête ne doit pas être penchée et les épaules doivent être droites Il ne peut pas y avoir de support visible sur la photo (par exemple une main qui soutient un bébé) 4. Expression du visage Le visage doit avoir une expression neutre. Les yeux doivent être bien visibles. Une monture de lunettes ne doit pas passer devant les yeux, mais doit laisser les yeux bien visibles à travers les verres. La personne doit regarder la caméra La bouche doit être fermée. Les dents ne doivent jamais être visibles. 5. Lumière La lumière doit être équilibrée. Aucune ombre sur le visage ou sur le fond. Pas d ombres ou reflets de lumière sur la peau ou sur les lunettes ou bijoux 6. Lunettes Une monture de lunettes ne doit pas passer devant les yeux, mais doit laisser les yeux bien visibles à travers les verres. Il ne peut pas y avoir de reflet de lumière sur les verres ou la monture! Les verres de lunettes doivent être transparents. Pas de verres teintés. Pas de reflets de lumière sur les verres ou sur la monture. La monture ne doit pas créer une ombre sur la peau. 7. Visage La personne ne doit pas porter de chapeau, foulard ou autre couvre chef, sauf en cas d obligation religieuse. Le visage doit être entièrement visible. Les deux tempes doivent être bien déterminées. Pas de reflets de lumière sur la peau. 8. Positionnement du visage Le visage doit être positionné au milieu de la photo. 9. Taille de la photo et de l image Taille de la photo: 35 mm x 45 mm (l x h) Mesures du visage d un adulte sur la photo: o de tempe à tempe: mm (voir dessin 1) o du menton au haut du crâne (sans compter l épaisseur des cheveux: mm (voir dessin 2) Mesures du visage d un enfant sur la photo: 8

9 o de tempe à tempe: mm (voir dessin 1) o du menton au haut du crâne (sans compter l épaisseur des cheveux: mm (voir dessin 2) 9

10 Bijlage 3: Biometrie en andere veranderingen in Nederlandse reisdocumenten: Geldigheidsduur paspoort en identiteitskaart Het paspoort en de identiteitskaart zijn 5 jaar geldig. Het kabinet is van plan om de geldigheid naar 10 jaar te verlengen. De Tweede Kamer heeft ingestemd, het voorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Het is nog niet bekend wanneer dit ingaat. De langere geldigheidsduur geldt voor paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten die nieuw worden uitgegeven. Kijk voor meer informatie op: Nieuw model Nederlandse reisdocumenten sinds 26 augustus 2006 Op 26 augustus 2006 werd een nieuwe generatie reisdocumenten geïntroduceerd, de zogenoemde Generatie elektronische Reisdocumenten (GeR). Het zijn elektronische reisdocumenten omdat er een chip in de houderpagina van het paspoort en in de Nederlandse identiteitskaart (NIK) is opgenomen. In deze chip staan Uw foto en (bijna alle) gegevens die ook op het reisdocument zijn opgenomen. In Europees verband is afgesproken dat in de toekomst ook Uw vingerafdrukken in de chip worden opgenomen. Met de invoering van de elektronische reisdocumenten voldoet Nederland aan de eisen van de Europese Unie, teneinde de reisdocumenten van de lidstaten beter te beveiligen tegen vervalsing en frauduleus gebruik, zoals look alike fraude. Wat is er veranderd? De elektronische reisdocumenten zien er iets anders uit dan de huidige Nederlandse reisdocumenten. Naast de opname van een chip in de houderpagina van het paspoort en in de NIK bevatten de documenten: o een e-symbool: als teken dat het document een contactloze chip bevat welke voldoet aan de eisen van de International Civil Aviation Organisation. o een vernieuwd modelnummer, en o wordt de kleur van de houderpagina en de Nederlandse Identiteitskaart anders. De chip bevat alleen de gegevens van de houder van het reisdocument. De noodpaspoorten en de laissez-passers bevatten geen chips. Elektronische reisdocumenten kunnen nog steeds bijschrijvingen van kinderen bevatten. Echter de persoonsgegevens en de foto van de kinderen worden niet in de chip opgenomen. De burger die de inhoud van de chip wil zien kan dat doen op een aantal locaties in Nederland (onder andere bij gemeenten met meer dan inwoners) en de Nederlandse Antillen en Aruba. Helaas is dit bij de Nederlandse Ambassades en consulaten in het buitenland niet mogelijk. De chip is op verschillende wijzen beveiligd, zodat er achteraf geen informatie aan kan worden toegevoegd, de informatie niet gekopieerd kan worden en niemand de inhoud van de chip zomaar kan uitlezen. De beveiliging van de chip is bepaald door de Europese Unie. Meer informatie over de nieuwe reisdocumenten kunt U vinden op of op Invoering vingerafdrukken en aanvraag van het paspoort vanaf medio 2009 Sinds medio 2009 worden voor biopaspoortaanvragen vingerafdrukken van de aanvrager afgenomen. Dit heeft gevolgen voor de Nederlanders die wonen en werken in het buitenland (de niet-ingezeten Nederlander). Waar paspoorten aan te vragen? Als niet-ingezeten Nederlanders kunt u tot nu toe uw paspoort aanvragen bij elke ambassade, elk consulaatgeneraal en elk honorair consulaat (HC). In de toekomst worden bij paspoortaanvragen vingerafdrukken afgenomen en zal het niet langer mogelijk zijn een paspoort aan te vragen bij alle HC s. Om de dienstverlening aan u op een zo hoog mogelijk peil te houden heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken 10

11 echter besloten een vijftigtal HC s uit te rusten met apparatuur waarmee vingerafdrukken kunnen worden afgenomen. Hiermee zijn de nodige investeringen gemoeid in beveiliging en verbindingen. Tref goede voorbereidingen voor de paspoortaanvraag De Nederlandse paspoorten worden centraal in Nederland vervaardigd. Het duurt één tot twee weken voordat een paspoort gereed is. Bovendien geldt dat er kort voor de introductie van de vingerafdrukken een beperkte periode géén paspoorten kunnen worden aangevraagd, om zeker te stellen dat er geen aanvragen volgens het oude proces meer in behandeling zijn. Na introductie van de vingerafdrukken kunnen deze oude aanvragen namelijk niet meer verwerkt worden. Over deze periode wordt u later geïnformeerd. Het is niet uitgesloten dat er in de overgangsperiode sporadisch aanloopproblemen zullen voorkomen. Het is daarom van belang om de geldigheid van uw paspoort goed in de gaten te houden en hiermee rekening te houden bij het maken van reisplannen en een eventuele noodzakelijke vervanging van uw huidige paspoort. Voor de invoering van vingerafdrukken afgegeven paspoorten blijven hun normale geldigheidsduur behouden. Op de website van de ambassade en het ministerie van Buitenlandse Zaken (www.minbuza.nl) is meer informatie te vinden over de veranderingen in het paspoort en over de ruim 180 locaties wereldwijd, waar u uw paspoort zult kunnen aanvragen. Niet-ingezeten Nederlanders kunnen voor een paspoortaanvraag eventueel ook terecht bij de gemeenten Den Haag en Enschede, (www.denhaag.nl en Achtergrondinformatie Sinds 26 augustus 2006 is het Nederlandse paspoort voorzien van een elektronische chip waarin naast de persoonsgegevens ook een digitale gezichtsopname (gescande pasfoto) is opgenomen. Door de lidstaten van de Europese Unie is voorts afgesproken dat bij een paspoortaanvraag ook vingerafdrukken van de houder zullen worden afgenomen en aan de chip worden toegevoegd. De digitale gezichtsopname en de vingerafdrukken maken deel uit van het streven van de EU-lidstaten paspoorten beter te beveiligen tegen vervalsing en fraude. De chip maakt het mogelijk de gegevens elektronisch te vergelijken met de kenmerken van de houder van het paspoort en met de daarin gedrukte gegevens. Zo is het moeilijker het document te vervalsen en kunnen mensen zich moeilijker identificeren met andermans paspoort. Hiermee is zowel het belang van de overheid als dat van u gediend. De uitvoering van deze maatregelen is aan de nationale overheden van de EU-lidstaten overgelaten. In Nederland berust de verantwoordelijkheid voor de regelgeving bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (www.minbzk.nl). ***** 11

FOTOMATRIX MODEL 2007

FOTOMATRIX MODEL 2007 FOTOMATRIX MODEL 2007 Acceptatiecriteria voor de pasfoto in de Nederlandse reisdocumenten De foto is bedoeld ter identificatie van de aanvrager. Daarom moet bij het indienen van een aanvraag voor een reisdocument

Nadere informatie

Voorschriften voor de foto s voor paspoorten, Kids-ID, elektronische identiteitskaarten voor Belgen en verblijfsdocumenten voor vreemdelingen

Voorschriften voor de foto s voor paspoorten, Kids-ID, elektronische identiteitskaarten voor Belgen en verblijfsdocumenten voor vreemdelingen Dienst vreemdelingenzaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Voorschriften voor de foto s voor paspoorten, Kids-ID, elektronische identiteitskaarten voor Belgen en verblijfsdocumenten voor vreemdelingen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de sluiting van de Nederlandse ambassade te Guatemala-Stad.

Veelgestelde vragen over de sluiting van de Nederlandse ambassade te Guatemala-Stad. Veelgestelde vragen over de sluiting van de Nederlandse ambassade te Guatemala-Stad. 1. Wanneer gaat de Nederlandse ambassade te Guatemala dicht? De ambassade gaat dicht in juli 2013. 2. Tot wanneer is

Nadere informatie

Informatieblad: Consulaire verklaringen. 1) Verklaring van woonplaats. 2) Verklaring van in leven zijn

Informatieblad: Consulaire verklaringen. 1) Verklaring van woonplaats. 2) Verklaring van in leven zijn Informatieblad: Consulaire verklaringen Consulaire verklaringen kunnen alleen t.b.v. Nederlanders worden opgemaakt. Uw nationaliteit, evenals een evt. tweede nationaliteit, moet in de verklaring worden

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Met een bijschrijving kan na 26 juni 2012 niet meer gereisd worden.

Met een bijschrijving kan na 26 juni 2012 niet meer gereisd worden. Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort

Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

I. Vacature Pagina 1 Nederlands Consulaat te Lyon. II. Gratis Franse taallessen Pagina Departement Rhône

I. Vacature Pagina 1 Nederlands Consulaat te Lyon. II. Gratis Franse taallessen Pagina Departement Rhône Association Inhoud Lys-Oranje De Or@njerie Electronische Nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging Lyon en Omstreken I. Vacature Pagina 1 Nederlands Consulaat te Lyon. II. Gratis Franse taallessen Pagina

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Nederlandse consulaat te Barcelona (Spanje). Bestuursorgaan: de minister van Buitenlandse Zaken.

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Nederlandse consulaat te Barcelona (Spanje). Bestuursorgaan: de minister van Buitenlandse Zaken. Rapport Rapport betreffende een klacht over het Nederlandse consulaat te Barcelona (Spanje). Bestuursorgaan: de minister van Buitenlandse Zaken. Datum: 13 juli 2012 Rapportnummer: 2012/114 2 Klacht Op

Nadere informatie

CP2. Documenten en andere zaken aanvragen

CP2. Documenten en andere zaken aanvragen CP Documenten en andere zaken aanvragen In Nederland vraagt iedereen zijn paspoort en rijbewijs aan bij de gemeente. Ook een aanvraag voor naturalisatie doet u bij de gemeente. In deze cruciale praktijk

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-generaal Turfmarkt 147 Den Haag www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Betreft uw

Nadere informatie

Vraag: Wat zijn de openingstijden van de visumafdeling? Antw.: de visumafdeling is van maandag t/m vrijdag van 09.00-15.00 uur open.

Vraag: Wat zijn de openingstijden van de visumafdeling? Antw.: de visumafdeling is van maandag t/m vrijdag van 09.00-15.00 uur open. Vraag: Wanneer kan ik mijn visum aanvragen? Antw.: U kunt uw visum op z'n vroegst 2 maanden van tevoren of uiterlijk 1 werkdag voor vertrek aanvragen aan het loket v/d Visumafdeling Vraag: Ik kan het formulier

Nadere informatie

Afhandeling paspoortaanvraag Stadsdeel Osdorp, afdeling Burgerzaken

Afhandeling paspoortaanvraag Stadsdeel Osdorp, afdeling Burgerzaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Afhandeling paspoortaanvraag Stadsdeel Osdorp, afdeling Burgerzaken 25 februari 2003 RA0307375 Samenvatting Tijdens een verblijf in Venezuela begin 2002 wordt verzoekers

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 19 juni 2014 Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14719 1 oktober 2010 Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 september 2010,

Nadere informatie

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 3 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam.

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam. Beste klant, Allereerst hartelijk dank om uw visumaanvraag te laten behandelen door de firma traveldocs. Wij zullen alles in het werk stellen om uw visumaanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen. Naar

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0610495 Ag nr. : 5 Datum : 28-09-06

Raadsvoorstel Reg. nr : 0610495 Ag nr. : 5 Datum : 28-09-06 Raadsvoorstel Reg. nr : 0610495 Ag nr. : 5 Datum : 28-09-06 Onderwerp Verhoging van de legestarieven reisdocumenten en aanvulling op de legestarieven rijbewijzen per 1 oktober 2006 en als gevolg hiervan

Nadere informatie

Nederlandse. Website: I d e n t i t e i t s k a a r t. volg ons via:

Nederlandse. Website:  I d e n t i t e i t s k a a r t. volg ons via: Paspoort Nederlandse I d e n t i t e i t s k a a r t Website: www.bunschoten.nl volg ons via: Spoedprocedure Als u met spoed een reisdocument nodig heeft, zijn hier extra kosten aan verbonden. Aanvragen

Nadere informatie

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

BEEINDIGING PASPOORTWERKZAAMHEDEN BIJ DE NEDERLANDSE CONSULATEN IN FRANKRIJK VANAF 1 OKTOBER 2013

BEEINDIGING PASPOORTWERKZAAMHEDEN BIJ DE NEDERLANDSE CONSULATEN IN FRANKRIJK VANAF 1 OKTOBER 2013 BEEINDIGING PASPOORTWERKZAAMHEDEN BIJ DE NEDERLANDSE CONSULATEN IN FRANKRIJK VANAF 1 OKTOBER 2013 N.a.v. het besluit de paspoortwerkzaamheden bij de Nederlandse consulaten in Frankrijk te beëindigen m.i.v.

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 22 Besluit van de 30 ste januari 2014 tot afkondiging van de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 januari 2014,

Nadere informatie

) ZIJN DE ONDERSTAANDE DOCUMENTEN VEREIST:

) ZIJN DE ONDERSTAANDE DOCUMENTEN VEREIST: VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN NIEUW PASPOORT(kan vanaf 8 maanden voor de vervaldatum ) ZIJN DE ONDERSTAANDE DOCUMENTEN VEREIST: 1 Een duidelijke (kleuren) kopie van het volledig paspoort (alle pagina's en

Nadere informatie

Professional Imaging Presentatie door: Henk de Vos

Professional Imaging Presentatie door: Henk de Vos Professional Imaging 20-03-2017 Presentatie door: Henk de Vos Introductie Fotomatrix Transparant Wat kan er verbeterd worden? Wat zijn de verwachtingen? Fotomatrix In 2007 werd de fotomatrix in gebruik

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

U wilt een afspraak maken voor:

U wilt een afspraak maken voor: Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag... 2 Geheimhouding persoonsgegevens... 3 Het legaliseren van uw handtekening... 4 Het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart... 5 Het aanvragen

Nadere informatie

Wijziging Paspoortuitvoeringsregeling Nederlandse Antillen en Aruba 2001 (invoering elektronische reisdocumenten)

Wijziging Paspoortuitvoeringsregeling Nederlandse Antillen en Aruba 2001 (invoering elektronische reisdocumenten) BZK Wijziging Paspoortuitvoeringsregeling Nederlandse Antillen en Aruba 2001 (invoering elektronische reisdocumenten) Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 juli 2006,

Nadere informatie

1 Procesmodel Verifiëren identiteit

1 Procesmodel Verifiëren identiteit 1 Procesmodel Verifiëren identiteit 1.1 Dit proces is van toepassing bij het verifiëren van de identiteit van een persoon die een dienst of product aanvraagt bij de gemeente. Het betreft zowel aanvragen

Nadere informatie

Het aanvragen van paspoort en identiteitskaart

Het aanvragen van paspoort en identiteitskaart Het aanvragen van paspoort en identiteitskaart Een paspoort of identiteitskaart kunt u persoonlijk aanvragen bij de Stadswinkel in het Stadshuis van Nieuwegein. Na het lezen van deze folder weet u hoe

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Nederlandse ambassade in Bern (Zwitserland). Datum: 24 oktober Rapportnummer: 2011/316

Rapport. Rapport over een klacht over de Nederlandse ambassade in Bern (Zwitserland). Datum: 24 oktober Rapportnummer: 2011/316 Rapport Rapport over een klacht over de Nederlandse ambassade in Bern (Zwitserland). Datum: 24 oktober 2011 Rapportnummer: 2011/316 2 Klacht Verzoekers klagen over de wijze waarop de Nederlandse ambassade

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2012 No. 20 Besluit van 25 juni 2012 tot afkondiging van de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 juni 2012, nr. 2012-0000347348,

Nadere informatie

ambtsbericht Algerije

ambtsbericht Algerije Thematisch ambtsbericht Algerije Augustus 2009 Directie Personenverkeer, migratie en Vreemdelingenzaken Afdeling Asiel- en Migratiezaken Den Haag +31 70 348 5964 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Nationaliteitswetgeving

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 februari 2007 Rapportnummer: 2007/021

Rapport. Datum: 1 februari 2007 Rapportnummer: 2007/021 Rapport Datum: 1 februari 2007 Rapportnummer: 2007/021 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Koninklijke Marechaussee op 20 april 2005 aan zijn moeder een noodpaspoort heeft verleend, afgaande op informatie

Nadere informatie

Gebruik van B en C formulieren

Gebruik van B en C formulieren B en C formulieren Gebruik B & C formulieren Toetsingspuntenlijst (C5) Uitleg procedure retourdocumenten (C10) Uitleg voor het onbruikbaar maken document Gebruik van B en C formulieren In de huidige Paspoortuitvoeringsregelingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1077 232 28 28november 2008 Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19

Nadere informatie

Versie 19 juni 2012. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning.

Versie 19 juni 2012. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Versie 19 juni 2012 Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Deze lijst met vragen en antwoorden is niet volledig en ook niet altijd van toepassing op uw specifieke

Nadere informatie

Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995 BIZ

Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995 BIZ Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995 BIZ Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 8 december 1997 in verband met de verstrekking van reisdocumenten door de Minister van Buitenlandse

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Ministerie van Justitie Justitie Immigratie- en Naturalisatiedienst 2 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp): Ter uitvoering van de Wbp informeer ik u dat

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

Versie 6 augustus 2012. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning.

Versie 6 augustus 2012. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Versie 6 augustus 2012 Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Deze lijst met vragen en antwoorden is niet volledig en ook niet altijd van toepassing op uw

Nadere informatie

[KENNIS] 1. Wanneer mag of moet je je uitschrijven bij de Basisregistratie Personen?

[KENNIS] 1. Wanneer mag of moet je je uitschrijven bij de Basisregistratie Personen? Wil je weten of je je kan uitschrijven bij de gemeente uit de Basisregistratie Personen? Wil je geldige toezeggingen van de juiste instanties? Maak dan gebruik van de BuitenlandZaken Service van JoHo Inhoud

Nadere informatie

Zij was de volgende dag naar een andere fotograaf gegaan. Deze foto's waren niet aangekomen bij het consulaat.

Zij was de volgende dag naar een andere fotograaf gegaan. Deze foto's waren niet aangekomen bij het consulaat. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt over de lange duur van de behandeling van haar paspoortaanvraag van 8 augustus 2007 door het Nederlandse consulaat te Harwich (Verenigd Koninkrijk). Voorts klaagt

Nadere informatie

Tekst brief ministerie van buitenlandse zaken Suriname i.v.m. MKV

Tekst brief ministerie van buitenlandse zaken Suriname i.v.m. MKV Deze pagina bevat veel informatie waar u zich bij het aanvragen van een MKV / Visum aan moet houden. Onder aan de pagina staat een print button om het document af te drukken, zodat u het op uw gemak kunt

Nadere informatie

VEREISTE DOCUMENTEN VOOR COLOMBIANEN

VEREISTE DOCUMENTEN VOOR COLOMBIANEN VEREISTE DOCUMENTEN VOOR COLOMBIANEN De conformidad con el artículo 22 de la Ley 43 de 1993, el nacional colombiano que goce de doble nacionalidad, se someterá en el territorio nacional a la Constitución

Nadere informatie

Convenant inzake de proeftuin bezorgen van reisdocumenten

Convenant inzake de proeftuin bezorgen van reisdocumenten De Convenant inzake de proeftuin bezorgen van reisdocumenten Partijen, De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, dr. R.H.A. Plasterk,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 november 2001 (22.11) (OR. fr, en) 13835/01 LIMITE VISA 131 COMIX 716

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 november 2001 (22.11) (OR. fr, en) 13835/01 LIMITE VISA 131 COMIX 716 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 november 2001 (22.11) (OR. fr, en) 13835/01 LIMITE VISA 131 COMIX 716 NOTA van: aan: Betreft: de Belgische delegatie de Groep Visa Ontwerp-beschikking van de Raad

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 13960 18 september 2009 Regeling van 9 september 2009, nr. 2009-0000503050 (1), Directoraat-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger Regelingen en voorzieningen CODE 6.2.6.4 Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger brochure bronnen Brochure ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, juni 2009 Gemeentelijke

Nadere informatie

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam.

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam. Beste klant, Allereerst hartelijk dank om uw visumaanvraag te laten behandelen door de firma traveldocs. Wij zullen alles in het werk stellen om uw visumaanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen. Naar

Nadere informatie

Nr.: 06-61 Diemen, 29 augustus 2006 Onderwerp: Vaststelling van de 1 e wijziging van de Legesverordening en tarieventabel 2006. Aan de gemeenteraad.

Nr.: 06-61 Diemen, 29 augustus 2006 Onderwerp: Vaststelling van de 1 e wijziging van de Legesverordening en tarieventabel 2006. Aan de gemeenteraad. RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT Nr.: 06-61 Diemen, 29 augustus 2006 Onderwerp: Vaststelling van de 1 e wijziging van de Legesverordening en tarieventabel 2006 Aan de gemeenteraad. Gevraagd raadsbesluit De 1

Nadere informatie

VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN NIEUW PASPOORT ZIJN DE ONDERSTAANDE DOCUMENTEN VEREIST:

VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN NIEUW PASPOORT ZIJN DE ONDERSTAANDE DOCUMENTEN VEREIST: Vereiste documenten tbv aanvraag voor nieuw paspoort VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN NIEUW PASPOORT ZIJN DE ONDERSTAANDE DOCUMENTEN VEREIST: 1 Een duidelijke kopie van het volledig paspoort (van kaft tot kaft)

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN FKONDIGINGSLD VN SINT MRTEN Jaargang 2014 No. 18 esluit van de 21 ste januari 2014 tot afkondiging van de Rijkswet van 18 december 2013 tot wijziging van de Paspoortwet in verband met een andere status

Nadere informatie

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS ALGEMENE BEPALINGEN Alle procedures met betrekking tot het verblijf van een EU-burger op het grondgebied van de Republiek

Nadere informatie

De Basisregistratie Personen:

De Basisregistratie Personen: De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2 De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) 1. Doelgroepen

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) 1. Doelgroepen Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Deze handleiding is bedoeld voor meerdere doelgroepen. Bepaal daarom hieronder welke situatie op u van toepassing is. Vervolgens

Nadere informatie

Versie 30 januari 2013. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning.

Versie 30 januari 2013. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Versie 30 januari 2013 Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Deze lijst met vragen en antwoorden is niet volledig en ook niet altijd van toepassing op uw

Nadere informatie

1 Procesmodel Identiteitsonderzoek

1 Procesmodel Identiteitsonderzoek 1 Procesmodel Identiteitsonderzoek 1.1 In dit proces verstaan we onder identiteitsgegevens: namen, geboortegegevens (datum, plaats, land), geslacht, foto, handtekening en indien van toepassing biometrie.

Nadere informatie

2 Registratie van gegevens

2 Registratie van gegevens Registratie van gegevens A912.2.1 2 Registratie van gegevens 2.1 Welke vreemdelingen worden geregistreerd In de geautomatiseerde vreemdelingenadministratie worden in principe alle vreemdelingen opgenomen.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 16 december 2008 Rapportnummer: 2008/308

Rapport. Datum: 16 december 2008 Rapportnummer: 2008/308 Rapport Datum: 16 december 2008 Rapportnummer: 2008/308 2 Klacht Verzoekster, wiens paspoort tijdens haar verblijf in Australië was ontvreemd, klaagt over de wijze waarop het Nederlandse consulaat te Melbourne

Nadere informatie

Aanvraag elektronische identiteitskaart (eid)

Aanvraag elektronische identiteitskaart (eid) Consulaat van het Koninkrijk België Alicante Consulaat van België Explanada de España 1-5, 03002 Alicante E-mails alicante@diplobel.fed.be Website: www.spain.diplomatie.belgium.be Aanvraag elektronische

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9949 16 mei 2012 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 mei 2012, nr. 2012-0000272608,

Nadere informatie

wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Datum 13 december 2013 Ons kenmerk 2013-0000766745

wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Datum 13 december 2013 Ons kenmerk 2013-0000766745 wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Ons kenmerk 2013-0000766745 Wijzigingen per 6 januari 2014 Hieronder worden de verschillen tussen de Wet GBA en de Wet BRP weergegeven die bij de inwerkingtreding van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

Toets MBO-2 NBP Oefentoets Documenten/Verzoeken en Migratie

Toets MBO-2 NBP Oefentoets Documenten/Verzoeken en Migratie Toets MO-2 NP Oefentoets ocumenten/verzoeken en Migratie antal vragen: 15 Tijdsduur: 40 minuten Instructie it is een oefentoets. eze toets geeft u een indruk van de inhoud en de moeilijkheid van de vragen.

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Deze publicatie is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en die slachtoffer zijn

Nadere informatie

Gebruik van B- en C-formulieren

Gebruik van B- en C-formulieren Gebruik van B- en C-formulieren In de huidige Paspoortuitvoeringsregelingen wordt verwezen naar het daartoe door het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties ter beschikking gestelde formulier.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 84 6 januari 2016 Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 3 december 2015, nummer WBN 2015/8, houdende

Nadere informatie

Antwoorden op vragen die zijn ontvangen van de NVVB n.a.v. de besluitvorming over de opslag van de vingerafdrukken

Antwoorden op vragen die zijn ontvangen van de NVVB n.a.v. de besluitvorming over de opslag van de vingerafdrukken Antwoorden op vragen die zijn ontvangen van de NVVB n.a.v. de besluitvorming over de opslag van de vingerafdrukken Opslag/verwijderen vingerafdrukken uit de reisdocumentenadministratie (RAAS) 1. Worden

Nadere informatie

Wijzigingen in de wet op het Nederlanderschap

Wijzigingen in de wet op het Nederlanderschap Wijzigingen in de wet op het Nederlanderschap De wet op het Nederlanderschap is op belangrijke punten gewijzigd. Mogelijk hebben deze wijzigingen ook voor u belangrijke gevolgen. Ga na of u tot een van

Nadere informatie

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van het Europees Parlement

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van het Europees Parlement Model D 3-3 Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van het Europees Parlement Met dit formulier registreert u zich voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees

Nadere informatie

BELANGRIJK: De consulaire afdeling is geopend op maandag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.

BELANGRIJK: De consulaire afdeling is geopend op maandag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. BELANGRIJK: 1). Cheques worden niet geaccepteerd 2). Vergeet niet het betalingsbewijs bij uw aanvraag in te dienen 3). Dien visumaanvragen van 3 maanden of langer (iedere categorie) op tijd in aangezien

Nadere informatie

Cursusdag Inschrijvingen en verhuizingen

Cursusdag Inschrijvingen en verhuizingen Cursusdag Inschrijvingen en verhuizingen Centraal Bureau voor Burgerzaken Toepassen Modernisering Programma van de dag 8:00 9:45 Inleiding 10:15 11:30 Verdieping thema Uittreksels verklaringen en verstrekking

Nadere informatie

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet:

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet: Wet van houdende vaststelling van de status van Personen van Surinaamse Afkomst en de Rechten en Plichten die uit die status voortvloeien (Wet PSA) ---------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Banko di Seguro Sosial

Banko di Seguro Sosial Banko di Seguro Sosial Mijn vader is overleden. Kom ik dan in aanmerking voor een wezenpensioen? Hoeveel wezenpensioen ontvang ik? Toelichting behorend bij het aanvraagformulier voor een wezenpensioen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum 8 december 2017 Betreft Beantwoording van de Kamervragen van het

Nadere informatie

PERSONEN DIE NIET MEER

PERSONEN DIE NIET MEER HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

Gemeente 1} Bergen op Zoom

Gemeente 1} Bergen op Zoom RVB06-0102 Gemeente 1} Bergen op Zoom Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Programmanaam en nummer Vaststelling van een verordening tot wijziging van Legesverordening 2006. SMD/06/24 Sector : Maatschappelijke

Nadere informatie

Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 4 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

1.3.1 Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting, zonder abonnement 9,00 9,36 9,30

1.3.1 Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting, zonder abonnement 9,00 9,36 9,30 Bijlage B: Aanpassingen legesverordening voor 2008 in vergelijking met 2007 Prijs Prijs Nieuwe omschrijving/tijden Huwelijk Prijs 2007 2008 (+4%) 2008 1 Algemeen bestuur 1.1 Algemeen 1.1.1 Een gunstige

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus AE Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus AE Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 AE Den Haag Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Nederland www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL...

MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL... MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL BELANGRIJK! o LEES EERST DE TOELICHTING o MET BLOKLETTERS

Nadere informatie

Gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

Gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp Gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 567 63 55 Klant Contact centrum cluster Contactpersoon C.D.J. Knots Doorkiesnummer

Nadere informatie

Visumaanvraagformulier voor Thailand

Visumaanvraagformulier voor Thailand LET OP! Als u een visum wilt aanvragen, doorloop dan eerst alle stappen in onze webshop. Hier kunt u, als u alle stappen doorlopen hebt, de benodigde formulieren downloaden in een compleet aanvraagpakket.

Nadere informatie

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD MODEL TEGEN EEN NIEUW MODEL INHOUDSOPGAVE Nietigheid van het rijbewijs Teruggave van het rijbewijs Duplicaat In welke omstandigheden wordt een duplicaat

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2006 RA06.0123 A 13 06/665

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2006 RA06.0123 A 13 06/665 o~~çëîççêëíéä låçéêïéêéw Wijziging legestarieven paspoort en rijbewijs Portefeuillehouder: C. Bijl Dienst Publiek Belastingen en burgerzaken René Groenendijk, telefoon ((0591)68 57 19) ^~å=çé=öéãééåíéê~~ç

Nadere informatie

Fraudedesk info@fraudedesk.nl Alert 02/ maart 2014

Fraudedesk info@fraudedesk.nl Alert 02/ maart 2014 Fraudedesk info@fraudedesk.nl Alert 0/ maart 0 Echtheidskenmerken nieuw Nederlands paspoort en identiteitskaart Nederland heeft met ingang van 9 maart 0 een nieuw model van het Nederlands paspoort en de

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 29 juni 2006 agendapunt: 14. Onderwerp: : 1e wijziging van de "Legesverordening 2006".

Vergadering d.d.: 29 juni 2006 agendapunt: 14. Onderwerp: : 1e wijziging van de Legesverordening 2006. RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 29 juni 2006 agendapunt: 14 Onderwerp: : 1e wijziging van de "Legesverordening 2006". Portefeuillehouder: M.A. Fränzel datum: 21 juni 2006 Samenvatting voorstel aan de raad

Nadere informatie

A 2013 N 30 PUBLICATIEBLAD

A 2013 N 30 PUBLICATIEBLAD A 2013 N 30 PUBLICATIEBLAD REGELING van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 februari 2013, nr. 2013-0000076649, houdende wijziging van de Paspoortuitvoeringsregeling Caribische

Nadere informatie

traveldocs Beste klant,

traveldocs Beste klant, Beste klant, Allereerst hartelijk dank om uw visumaanvraag te laten behandelen door de firma traveldocs. Wij zullen alles in het werk stellen om uw visumaanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen. Naar

Nadere informatie

Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 Geldend van t/m heden

Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 Geldend van t/m heden Zie artikel 67: Punt 4 op Pagina 25 Waar de ponsgaten plaatsen zie Pagina 55 Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 Geldend van 01-03-2017 t/m heden Regeling van de Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid

Nadere informatie

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAAT- REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

Vragen, stellingen en opdrachten Basisadministratie

Vragen, stellingen en opdrachten Basisadministratie Vragen, stellingen en opdrachten Basisadministratie Versie 9 november 2009 Ga er bij de vragen, stellingen en opdrachten vanuit dat het nieuw Surinaams Burgerlijk Wetboek en de Wet basisadministratie in

Nadere informatie

A 2013 N 29 PUBLICATIEBLAD

A 2013 N 29 PUBLICATIEBLAD A 2013 N 29 PUBLICATIEBLAD BESLUIT van 21 januari 2013 tot afkondiging van het Besluit van 21 november 2012, houdende wijziging van het Besluit paspoortgelden in verband met de aanpassing van de tarieven

Nadere informatie

Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016

Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016 Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016 Versie 1.0 Datum 30 maart 2016 Status Definitief Vraag 1 Inschrijving in en actualisering van de RNI zijn processen die met veel

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 5, tweede lid, van de verordening persoonsregistratie;

Gelet op het bepaalde in artikel 5, tweede lid, van de verordening persoonsregistratie; Reglement persoonsregistratie identiteitskaarten Burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen; Gelet op het bepaalde in artikel 5, tweede lid, van de verordening persoonsregistratie; besluiten

Nadere informatie

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395)

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Datum: 12 april 2016 3 B 0990p Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Doelgroepen 3 2. Verklaring van Rijvaardigheid (doelgroep C, D en

Nadere informatie