Verwerking & metselwerk gevelbakstenen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verwerking & metselwerk gevelbakstenen"

Transcriptie

1 Building Value Verwerking & metselwerk gevelbakstenen Technische richtlijnen Baksteen. Voor mensen gemaakt.

2 Richtlijnen voor ontwerp & toepassing Baksteen wordt gebruikt voor gevel- of muurconstructies. Zowel in de woningals utiliteitsbouw, als ook in de industriële bouw wordt baksteen veelvuldig toegepast. De constructies hebben over het algemeen een dragende en/of een beschermende functie. De toepassingswijze is afhankelijk van de technische en esthetische eisen die de ontwerper aan de constructies stelt. Assortiment In de ontwerpfase kunt u kiezen uit een zeer breed assortiment bakstenen. Variërend in vorm, formaat, kleurschakering, tint en structuur. Ook de productiewijze kan variëren. Handvorm, vormbak of strengpers, gekoppeld aan oppervlaktestructuur en kleurschakering, beïnvloedt namelijk de sfeer van het ontwerp. Verwerking Bij de metselwerkkeuze stemt u tevens de optimale combinatie van baksteen en mortel op de ontwerpeisen af. Tevens bepaalt u in dit stadium het toe te passen baksteenverband met daarbij de vorm en de kleur van de voeg. Bouwkundige eisen In het Nederlandse regenklimaat voldoet de zwak geventileerde spouwmuur als buitengevel aan de eisen van het Bouwbesluit. Een verkleinde kans op vochtdoorslag, vorstschade en scheurvorming is het resultaat. Om de uitvoering en duurzaamheid van het buitenspouwblad van baksteen te waarborgen, moet de spouwmuur een vrije luchtspouw bezitten van minimaal 40 mm. Kans op scheurvorming in het metselwerk kan door toepassing van dilatatievoegen worden verminderd. De detaillering van het metselwerk is van groot belang. Een goede en verantwoorde detaillering verlengt de levensduur en voorkomt ongewenste vervuiling of uitslag. Klimaat Het klimaat heeft, met name qua vochtbelasting, een grote invloed op een gebouw. Het verband tussen de klimaatinvloeden op een gebouw en de baksteenkeuze betreft voornamelijk de verwachte vochtbelasting. Dit heeft een directe relatie met de vorstbelasting. Een normale vochtbelasting staat een lagere vorstbestandheidsklasse toe dan een verzwaarde tot extreme vochtbelasting. 2.3 CE-markering Voor het specificeren van bakstenen voor metselwerk gebruikt u NEN-EN Hierin staan de kwaliteitseisen voor bakstenen, gekoppeld aan de verplichte CE-markering, vermeld. Gevelbakstenen worden geleverd als HD-product (hoge dichtheid), met een droog volumegewicht > 1000 kg/m³. Het is aan te raden bakstenen met een KOMOproductcertificaat voor te schrijven, op die wijze wordt voldaan aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit.

3 Building Value Vorstbestandheid De vorstbestandheid is een belangrijke fysische eigenschap van baksteen. Volgens NEN-EN zijn er drie klassen: M F0 passieve klimatologische omstandigheden M F1 gematigde klimatologische omstandigheden M F2 strenge klimatologische omstandigheden De metselbakstenen voldoen allemaal aan F2. F2 is vergelijkbaar met de oude vorstbestandheidsklasse C uit NEN Daarnaast bestaat vorstbestandheidsklasse D, voor bakstenen in metselwerk met een extreme vochtbelasting. Binnen de CE-markering zal dit als F2 (D) worden gedeclareerd. Maatvoering De maten van bakstenen zijn onder andere bepalend voor de vlekkeloze uitvoering van een bouwwerk. Deze uitvoering vindt immers geruime tijd later plaats met de op dat moment geleverde stenen. De maatvoering van de bakstenen moet dan ook binnen de toleranties vallen van de door de ontwerper aangehouden maten én de door de baksteenproducent opgegeven maten. Anders sluiten reeds geproduceerde bouwmaterialen niet goed aan op het metselwerk. Om problemen te voorkomen moet de ontwerper tijdens de ontwerp- en bestekfase een duidelijke keuze maken om de maatvoering vóór of na het verstrekken van de bouwopdracht definitief vast te leggen. In het eerste geval wordt dan de maatvoering bepaald op grond van baksteenmaten naar fabrieksopgave. In het tweede geval op grond van de maten van de definitief gekochte bakstenen. De maatvoering van bakstenen wordt met de invoering van de NEN-EN met een maattolerantie (T) en een maatspreiding (R) gedeclareerd. Maattolerantie De maattolerantie is de afwijking van de gemiddelde maat van de partij ten opzichte van de opgegeven gemiddelde maat. Dit wordt voor HD-producten (hoge dichtheid) opgegeven met de factor T1, T2 of Tm. De maattolerantie dient te worden bepaald met de volgende formules: M T1 +/- 0,40 nominale maat in mm of 3 mm, afhankelijk van welke de grootste is. M T2 +/- 0,25 nominale maat in mm of 2 mm, afhankelijk van welke de grootste is. M Tm is een afwijking in mm gedeclareerd door de fabrikant. Maatspreiding De maatspreiding is het verschil tussen de kleinste en grootste metselbaksteen uit de geleverde partij. Deze maatspreiding wordt voor HD-producten (hoge dichtheid) opgegeven met de factor R1, R2 of Rm. Deze maatspreiding wordt berekend met de volgende formules: M R1 0,60 nominale maat in mm. M R2 0,30 nominale maat in mm. M Rm is een maatspreiding in mm gedeclareerd door de fabrikant.

4 Metselmortel Metselmortel moet gespecificeerd zijn volgens NEN-EN Mortels voor metselwerk. Gebruik voor metselwerk van buitenmuren minimaal morteltoepassingstype A. Voor kademuren, tuinmuren en gevels met een hoge vochtbelasting gebruikt u morteltoepassingstype A tras gemodificeerd. De mortelkwaliteit (M5 M15) wordt in overleg met de mortelleverancier bepaald. Pas bij voorkeur een prefab metselmortel toe met het KOMO-productcertificaat. Dit in verband met een constant kwaliteitsniveau. Vraag de producent van de prefab metselmortel om een gedetailleerd metselmorteladvies. Dit advies geeft de voorwaarden aan voor de verwerking van de metselspecie en de metselbaksteen. Voegmortel Voegmortel moet voldoen aan de eisen van CUR-aanbeveling 61 Het voegen van metselwerk. Prefab voegmortel heeft altijd de voorkeur in verband met zijn constante kwaliteitsniveau. Vraag de producent om een gedetailleerd voegmorteladvies met voorwaarden voor de verwerking van de voegspecie. Toepassingsklassen en minimaal benodigde voeghardheidsklassen Toepassings- Omschrijving Minimaal benodigde klasse voeghardheidsklasse I Werk buiten: hoge vochtbelasting VH45 Werk binnen en buiten: onderhevig aan hoge mechanische belasting II Werk buiten: normale vochtbelasting VH35 Werk binnen en buiten: onderhevig aan normale mechanische belasting III Werk buiten: geringe vocht en/of VH25 mechanische belasting Werk binnen: geringe mechanische belasting IV Werk binnen: geen of te verwaarlozen VH15 mechanische belasting 4.5

5 Building Value Richtlijnen voor verwerking & metselwerk Bij het toepassen van bakstenen is het raadzaam een aantal verwerkingsrichtlijnen in acht te nemen. Zodat u het beste resultaat bereikt en bovendien de duurzame kwaliteit van de baksteentoepassing waarborgt. Van het bestellen en in ontvangst nemen van de bakstenen tot en met het metselen en voegen, dient u specifieke richtlijnen aan te houden. Bestellen Baksteen wordt gemaakt van natuurlijke grondstoffen. Deze grondstoffen kennen een zekere variatie in samenstelling. Hierdoor kan tussen de verschillende productiecharges enig kleurverschil ontstaan. Ook is er tijdens de productie sprake van een niet te vermijden, beperkte variatie in atmosfeer en temperatuurverloop van de oven. Het is daarom verstandig om alle benodigde bakstenen uit dezelfde productiecharge te betrekken. Soms is voor een bouwproject de totale partij afkomstig uit verschillende productiecharges. In het geval van kleurnuanceringen dient u een voldoende aantal baksteenpakketten van de voorgaande en de opvolgende productiecharge gemengd te opperen. Metselbaksteen moet zijn gespecificeerd volgens NEN-EN Metselbaksteen en bij voorkeur worden geleverd onder KOMO-productcertificaat. Voegmortel moet voldoen aan de eisen van de CUR-aanbeveling 61.

6 In ontvangst nemen M Controleer visueel of kleur, vorm, oppervlaktegeaardheid en beschadigingen van de geleverde metselbakstenen in overeenstemming zijn met het leveringsmonster (minimaal 16 stenen) en het CE-specificatieformulier. M De vochtigheid van metselbaksteen moet bij aflevering winddroog zijn en niet hoger zijn dan de verwerking toelaat in relatie tot een op de baksteen afgestemde metselmortel. M Maak bij voorkeur gebruik van deelbare steenpakketten (hulo of pallet), zodat mechanisch kan worden geopperd. M Plaats de steenpakketten op een schone, droge en vlakke ondergrond (bijvoorbeeld op steigerdelen), zodat de stenen stabiel staan. Zo kan er geen water en vuil in trekken. Dek de pakketten af om inwatering en vervuiling te voorkomen. Denk daarbij wel aan de beluchting. M Houd tijdens de opslag de verpakkingsfolie van stenen op pallets aan de niet-regenzijde open en dek de pallets af. Opperen M Opper metselbakstenen bij voorkeur niet met de hand. Maak voor het transport op de bouwplaats gebruik van de daarvoor beschikbare hulpmiddelen. Neem bijvoorbeeld de 6-voetstang. En plaats de stenen bij de metselaar bij voorkeur op een verhoging van 400 tot 550 mm boven de werkvloer van de steiger. M De publicatie Negen metselsystemen, een gezamenlijke uitgave van KNB, AVM en NVOB, biedt de aannemer, die het gevelmetselwerk gaat uitvoeren, een handleiding bij de keuze van het steiger- en oppersysteem. M Soms is gemengd opperen noodzakelijk. Bijvoorbeeld bij een variatie in kleurnuancering in de afzonderlijke steenpakketten. Zo ontstaat een gelijkmatigere verdeling van de kleurnuancering in het metselwerk. Volg daarbij de adviezen van de betreffende productielocatie van Wienerberger. Metselen M Voer een totale visuele controle uit van de omringende (draag)constructie met betrekking tot maatvoering, vlakheid, bevestigingsvoorzieningen en stabiliteit. M De werkzaamheden van het uitvoerende metselbedrijf dienen bij voorkeur te vallen onder het KOMO-procescertificaat Vervaardiging van metsel- en lijmwerkconstructies en/of voegwerk. En dienen te voldoen aan de Beoordelingsrichtlijn BRL 2826 Vervaardiging van metsel- en lijmwerkconstructies en/of voegwerk en de Uitvoeringsrichtlijn URL Metselwerkconstructies. 6.7 M Besteed aandacht aan de vochtigheid van metselbaksteen op het moment van verwerken. Te droge of te natte stenen hebben een slechte verwerkbaarheid en/of een slechte hechting van de metselmortel tot gevolg. Volg bij gebruik van prefab metselmortel het advies van de metselmortelproducent met betrekking tot de voorwaarden voor de verwerking van de metselspecie en de metselbaksteen. En volg in het geval van te droge stenen de volgende procedure: maak de steenpakketten één à twee dagen voor verwerking beperkt nat. Laat ze vervolgens alleen van boven, afgedekt drogen. Zo worden de stenen winddroog. Dat wil zeggen dat de stenen op het oog droog zijn. Ze zijn echter wel degelijk vochthoudend. Niet-zuigende bakstenen dienen altijd droog te worden verwerkt.

7 Building Value M Voer het metselwerk in het voorgeschreven verband uit. Hanteer daarbij de eisen van goed vakmanschap. Voor een gelijkmatige hechting tussen baksteen en metselmortel is het belangrijk vol en zat te metselen. Dit is ook belangrijk voor voldoende vochtwerendheid van het metselwerk. (Voor een gedetailleerde beschrijving van de metsel- en voegtechniek verwijzen we naar de KNB-publicatie Eenvormige Nederlandse Metseltechniek. Zie ook de betreffende publicaties voor het metselonderwijs.) M Bij doorstrijken is vol en zat metselen een vereiste. - De metselaar verzorgt de afwerking van de voegen door de metselmortel af te werken met een speciale voegroller. Met deze voegroller worden de voegen op een constante diepte afgewerkt. Bij doorstrijken ontstaat altijd een enigszins terugliggende voeg. De kwaliteit van doorgestreken metselwerk is hoger dan de traditionele wijze met voegwerk. Doorstrijkmortels zijn speciaal in samenstelling en zijn in kleur leverbaar. M Vermetsel de mooiste zijde van de steen in het zicht. De eventueel bezande zijde vermetselt u naar boven. Vermetsel in halfsteens metselwerk stenen met een frog (dit is een uitholling op de platte, bezande zijde), met de frog naar boven. - Bij metselwerk met dunne voegen van 5 tot 8 mm dient te worden gekozen voor een dunmortel. Bij dit type van metselwerk wordt geen voegmortel gebruikt. M Om scheurvorming in het metselwerk te voorkomen bevelen we een dilatatievoegenplan aan. Hiervoor raadpleegt u de CUR-aanbeveling 71 Constructieve aspecten bij ontwerp, berekening en detaillering van gevels in metselwerk en CUR-aanbeveling 82 Beheersing van scheurvorming in steenconstructies. Voer dilatatievoegen altijd zorgvuldig uit. 5 mm Standaard dilatatievoeg 5 mm Onder een verticale dilatatievoeg verstaan we een al dan niet met rotbestendig compressieband gevulde, verticale voeg van 5 mm over de volledige muurdikte van het metselwerk. Let op: een knipvoeg (voegbreedte 0 mm) geldt niet als dilatatievoeg. Onder een horizontale dilatatievoeg (ter plaatse van een metselwerkondersteuning) verstaan we een met kit op rugvulling gevulde voeg van 10 mm breed over de volledige muurdikte van het metselwerk. Gebruik van rotbestendig compressieband M Houd open dilatatievoegen altijd vrij van metselspecie. M Voor een goede ventilatie van de luchtspouw adviseren we bij alle horizontale beëindigingen van het metselwerk één stootvoeg per drie à vier strekken open houden. Bijvoorbeeld onder en boven een kozijn en bij de dakaansluiting. Als ook vlak boven het maaiveld en boven ingemetselde waterkeringen. Voor geglazuurde en overige, weinig water absorberende stenen kunt u uitgaan van één open stootvoeg per twee à drie strekken. Voor een goede afvoer van vocht dat achter het buitenspouwblad kan komen, laat u bij de aansluiting van het metselwerk op de fundering één stootvoeg per twee strekken open. (De spouw dient bij bovenstaande ventilatie vanuit oogpunt van de NEN 1068 worden gezien als sterk geventileerde spouw en mag de luchtspouw en het buitenspouwblad niet worden meegerekend in het warmte-isolerende vermogen van de constructie). M Houd tijdens het metselen de luchtspouw vrij van gemorste specie en stukken steen. Deze kunnen namelijk vochtbruggen veroorzaken. Voorkom het ontstaan van metselspeciebaarden aan de luchtspouwzijde zoveel mogelijk. Let daarbij ook op andere uitstekende onderdelen, zoals gehakte stenen. De effectieve luchtspouw moet overal minimaal 20 mm zijn. Overigens, een metselbaard is ca mm dik.

8 Vervolg metselen M Breng spouwankers aan in de volledig aangebrachte metselspecie van de lintvoeg. Doe dit zodanig dat na het vlijen van de volgende laag stenen de ankers in het midden van de lintvoeg zitten. Via spouwankers mag geen vochttransport naar het binnenspouwblad mogelijk zijn. M Plaats de thermische isolatie zorgvuldig en goed sluitend over de spouwankers en tegen het binnenblad. En breng over de spouwankers kunststof klemschijven aan. M Veranker kozijnen nooit aan het buitenspouwblad. M Plaats lintvoegwapening in het midden van de metselspecie van de lintvoeg. Breng daarvoor eerst de helft van de vereiste hoeveelheid metselspecie aan. Plaats vervolgens de wapening en daarna de resterende metselspecie. M Krab de specie na het metselen zo diep uit dat de voegdiepte gelijk wordt aan de gemiddelde lintvoeg- en stootvoegdikte (vierkante doorsnede). Borstel vervolgens het uitgekrabde metselwerk uit met een harde bezem. De specie moet iets aangedroogd zijn om smetvegen te voorkomen. M Houd bij doorstrijken rekening met kleurverschil dat kan ontstaan door wisselende weersomstandigheden. Zorg voor beschermende maatregelen om dit te voorkomen. M Vermijd het smetten van metselspecie op de stenen. Mochten er toch smetten op het metselwerk komen, verwijder deze dan vóór het voegen. Op geglazuurde baksteen metselspeciesmetten direct verwijderen. De etsende werking van kalkhydraat zorgt namelijk voor doffe plekken op het geglazuurde baksteenoppervlak. M Voorkom het vervuilen van het metselwerk. Bescherm de onderzijde van het metselwerk tegen spatwater wanneer daar kans op is. Om metselwerk te beschermen tegen opspattend water van de steiger verdient het aanbeveling het eerste steigerdeel bij de gevel om te klappen. Werk bij voorkeur niet met het enkelsteigersysteem. M Voorkom dat metselwerk overdadig en plaatselijk nat wordt. Ongelijkmatige vochtbelasting veroorzaakt kleurverschil in het metselwerk. Zorg tijdig voor regenafvoer van de gevel. Metsel niet bij regen. M Door het verse metselwerk minimaal 48 uur te beschermen tegen uitdroging en inwatering voorkomt u uitslag, cementsluier en hechtingsverlies. M Werk bij voorkeur met een steiger met gaasdoek en kap. Of gebruik in ieder geval een lichtgewicht kunststof afdekprofiel (zoals het UA afdekprofiel van Ubbink). Zie ook de KNB-publicatie Uitslag op baksteenmetselwerk. M Gebruik bij voorkeur geen zuur om uitslag te verwijderen. Zie ook de KNB-publicatie Schoonmetselwerk. Afhankelijk van het type steen mag u bepaalde reinigingsmiddelen niet gebruiken. Raadpleeg hiervoor de afdeling Pre & After Sales van Wienerberger. M Neem beschermende maatregelen bij luchttemperaturen lager dan 0 ºC. Volg bij het gebruik van prefab metselmortel in dat geval de aanwijzingen van de metselmortelproducent op. M Voorkom dat betonspeciewater over gereed schoonmetselwerk kan lekken. Het is achteraf nauwelijks meer te reinigen. 8.9

9 Building Value Voegen M Wacht met voegen zolang mogelijk, opdat de metselmortel kan uitharden. M Voor het voegen eerst stof en metselmortelresten verwijderen. M De werkzaamheden van het uitvoerende voegbedrijf dienen bij voorkeur te vallen onder KOMO-proces-certificaat Vervaardiging van metsel- en lijmwerkconstructies en/of voegwerk en dienen daarvoor te voldoen aan de Beoordelingsrichtlijn BRL 2826 Vervaardiging van metsel- en lijmwerkconstructies en/of voegwerk en de Uitvoeringsrichtlijn URL Voegen van metselwerk. M Om te voegen mag het metselwerk niet te droog en niet te nat zijn. De ideale situatie is om het metselwerk eerst goed te laten drogen en vervolgens vooraf royaal, voor vormbak- en handvormbakstenen, te bevochtigen. Vooral bij een weinig water absorberende steen moet zo lang mogelijk worden gewacht met voegen. Zo wordt de kans op uitslagvorming verminderd. Wacht na het metselen minimaal 12 uur met voegen. Afhankelijk van de weersomstandigheden is het in sommige gevallen beter om nog langer te wachten. M Vul de vierkante doorsnede van de voeg volledig en druk de voegspecie goed aan. Bij standaard voegwerk de voeg minimaal 10 à 12 mm diep zetten. M Voorkom tijdens het voegen het vullen van de dilatatievoegen en de open stootvoegen. Controleer na het voegen of alle open dilatatievoegen en open stootvoegen volledig vrij zijn van voegspecie. M Houd rekening met kleurverschil in het voegwerk (zogenoemde steigerslagen ) door wisselende weersomstandigheden. Neem beschermende maatregelen om dit te voorkomen. M Voorkom smetten van voegspecie op het metselwerk. Verwijder eventuele voegspeciesmetten op geglazuurde baksteen direct. Door de etsende werking van kalkhydraat kunnen doffe plekken ontstaan op het geglazuurde baksteenoppervlak. M Voorkom het vervuilen van het metselwerk. Bescherm de onderzijde van het metselwerk tegen spatwater en vallend voegspecie. Om metselwerk te beschermen tegen opspattend water van de steiger kunt u het eerste steigerdeel bij de gevel omklappen. M Voorkom uitslag, cementsluier en hechtingsverlies. Bescherm het verse voegwerk daarom minimaal 48 uur - bij voorkeur langer - goed tegen uitdroging en inwatering. M Gebruik bij voorkeur geen zuur om uitslag te verwijderen. Zie ook de KNBpublicatie Schoonmetselwerk. Afhankelijk van het type steen mag u bepaalde reinigingsmiddelen niet gebruiken. Raadpleeg hiervoor de afdeling Pre & After Sales van Wienerberger. M Neem bij temperaturen lager dan 0 ºC altijd beschermende maatregelen. Volg bij het gebruik van prefab voegmortel in dat geval de aanwijzingen van de voegmortelproducent.

10 Hulpmiddelen Opsteker De publicatie Negen metselsystemen, een gezamenlijke uitgave van KNB, AVM en NVOB, beschrijft hulpmiddelen, zoals de opsteker, voor het opperen van metselbaksteen. Voegroller Voor het voegen bestaan hulpmiddelen zoals de voegroller (pointmaster). Deze gebruikt u vooral bij vol en zat metselen en doorstrijken. De doorgestreken voeg vormt één geheel met de metselspecie. Met de toepassing van verschillende types voegijzer kunt u diverse voegtypen met de voegroller uitvoeren. Het vakmanschap van de metselaar is bepalend voor het moment van doorstrijken. Waardoor een constante kleur van de voeg wordt verkregen. In het algemeen levert doorstrijken een kwalitatief betere voeg op. Voegspijker De mechanische voegspijker is als hulpmiddel bij traditioneel voegen te gebruiken. De voeger brengt met de voegspijker de voegmortel in lint- en stootvoegen aan. Daarna wordt de voegmortel met de mechanische voegspijker verdicht. Voornamelijk toegepast bij de hoogste voeghardheidsklassen. Deze zijn namelijk alleen met mechanische verdichting te verkrijgen. Veiligheid Gebruik bij het bewerken van bakstenen (denk hierbij aan hakken, boren, frezen en zagen) persoonlijke beschermingsartikelen. Gebruik tijdens deze werkzaamheden bij voorkeur een stofkapje P3/FFP3 om inademen van stofdeeltjes terug te dringen. Gebruik te allen tijde de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, veiligheidshandschoenen en waar nodig een goede gehoorbescherming

11 Building Value Korte checklist voor op de bouwplaats Opperen M Plaats steenpakketten op een schone en droge ondergrond en dek ze af. M Opper bij voorkeur niet met de hand en opper uit meerdere steenpakketten. M Plaats de bakstenen voor de metselaar op een verhoging van ca. 400 mm. Metselen M Vermetsel de bakstenen winddroog. M Vermetsel de baksteen met de mooiste zijde in het zicht en de bezande zijde naar boven. M Breng thermische isolatie zorgvuldig aan en gebruik klemschijven. M Houd de luchtspouw vrij van specie en stukken baksteen. M Dek het metselwerk na beëindiging van de werkzaamheden af om inwatering tegen te gaan. M Vermijd smetten van metselspecie op de bakstenen. M Reinig na het metselen strengpersstenen niet met een natte spons. M Gebruik bij verontreiniging een geschikt reinigingsmiddel, maar geen (zout)zuur. Voegen M Wacht zolang mogelijk met voegen. M Verwijder alle stof en metselresten. M Bevochtig het metselwerk royaal. M Bescherm voegwerk tegen inwatering en uitdroging. M Voorkom smetten met voegspecie. M Gebruik bij verontreiniging een geschikt reinigingsmiddel, maar geen (zout)zuur. Deze brochure is onderdeel van de serie Wienerberger & Techniek. De overige uitgaven zijn: M Ontwerp & toepassing gevelbakstenen M Verwerking & lijmwerk gevelbakstenen M Verwerking & keimen gevelbakstenen Deze uitgaven kunt u opvragen via

12 Wienerberger B.V. Hogeweg LK Zaltbommel Postbus AC Zaltbommel T F

VERWERKINGSRICHTLIJNEN VOOR GEVELBAKSTENEN

VERWERKINGSRICHTLIJNEN VOOR GEVELBAKSTENEN VERWERKINGSRICHTLIJNEN VOOR GEVELBAKSTENEN Algemeen Voor de verwerking Caprice - B.V. Steenfabriek Huissenswaard gevelbakstenen zijn diverse verwerkingsmethoden voor handen. De meest toegepaste zijn: -

Nadere informatie

Ontwerp & toepassing gevelbakstenen

Ontwerp & toepassing gevelbakstenen Building Value Ontwerp & toepassing gevelbakstenen Technische richtlijnen Baksteen. Voor mensen gemaakt. Richtlijnen voor ontwerp Keuze tijdens ontwerp U heeft bij uw ontwerp keuze uit een zeer breed assortiment

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijn baksteenmetselwerk

Uitvoeringsrichtlijn baksteenmetselwerk 45 Uitvoeringsrichtlijn baksteenmetselwerk Metselbaksteen voor buitenmuren 1 Metselbaksteen moet gespecificeerd zijn volgens NEN-EN 771-1 Metselbaksteen. Met een KOMO-kwaliteitsverklaring kan worden aangetoond

Nadere informatie

Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen

Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen aksteen in buitengevels aksteen biedt de ontwerper een grote keuzevrijheid voor het gevelontwerp. Het grote scala aan kleuren, texturen en vormgeving en de natuurlijke

Nadere informatie

ONTWERP- EN UITVOERINGSRICHTLIJNEN BAKSTEEN IN BUITENGEVELS

ONTWERP- EN UITVOERINGSRICHTLIJNEN BAKSTEEN IN BUITENGEVELS ONTWERP- EN UITVOERINGSRICHTLIJNEN BAKSTEEN IN BUITENGEVELS Inhoud Inleiding 0 Ontwerprichtlijn 0 Spouwmuur 0 Voegdikte en verwerkingsmethodiek 0 Doorstrijken of navoegen 03 Kleur, voegtype en voegmortel

Nadere informatie

Porotherm Poriso binnenmuurstenen

Porotherm Poriso binnenmuurstenen Porotherm Poriso binnenmuurstenen Technische informatie Baksteen. Voor mensen gemaakt. Porotherm Poriso, pure kwaliteit Porotherm vormt hét wereldmerk voor keramische binnenmuurstenen van Wienerberger.

Nadere informatie

SCHOON METSELWERK OORZAKEN EN PREVENTIE VAN WITTE UITSLAG

SCHOON METSELWERK OORZAKEN EN PREVENTIE VAN WITTE UITSLAG SCHOON METSELWERK OORZAKEN EN PREVENTIE VAN WITTE UITSLAG Schoon metselwerk Oorzaken van witte uitbloei op baksteenmetselwerk In 1996 heeft KNB de brochure Uitslag op baksteenmetselwerk: preventie en behandeling

Nadere informatie

09 Kwaliteit van metselwerk 04 Kwaliteit van voegwerk; doorstrijkwerk

09 Kwaliteit van metselwerk 04 Kwaliteit van voegwerk; doorstrijkwerk 09 Kwaliteit van metselwerk 04 Kwaliteit van voegwerk; doorstrijkwerk Doel Deze informatie behandelt het principe, de voor- en nadelen van het doorstrijken van voegen. Zij geeft antwoord op vragen als:

Nadere informatie

Slank en duurzaam bouwen met SlimBrick en EcoBrick

Slank en duurzaam bouwen met SlimBrick en EcoBrick Geveloplossingen Slim in ruimte Slank en duurzaam bouwen met SlimBrick en EcoBrick Slim in esthetiek Ecologisch en duurzaam Slim in comfort Geveloplossingen Gevelbakstenen SlimBrick en EcoBrick Slim in

Nadere informatie

09 Kwaliteit van metselwerk 06 Voorkomen en behandelen van witte uitslag op baksteen metselwerk

09 Kwaliteit van metselwerk 06 Voorkomen en behandelen van witte uitslag op baksteen metselwerk 09 Kwaliteit van metselwerk 06 Voorkomen en behandelen van witte uitslag op baksteen metselwerk Doel Deze informatie bevat een overzicht van verschillende soorten witte uitslag of uitbloei op baksteen

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad weber.mix 6 in 1 is een kant-en-klare mortel geschikt voor diverse toepassingen. Ideale oplossing voor renovatieklussen en verbouwingen Vloer & wand Binnen & buiten Veelzijdig inzetbare mortel welke geschikt

Nadere informatie

Support gevelstenen DOORSTRIJKMETHODE

Support gevelstenen DOORSTRIJKMETHODE Support gevelstenen DOORSTRIJKMETHODE Definitie: De doorstrijkmethode is het definitief afwerken van de doorstrijk metselmortel in de lint en (soms) stootvoegen. De afwerking kan op vele manieren gebeuren,

Nadere informatie

03 ontwerp 02 voegtypen en voegkeuze door : ir J.A. Kooren, arch bna.

03 ontwerp 02 voegtypen en voegkeuze door : ir J.A. Kooren, arch bna. 03 ontwerp 02 voegtypen en voegkeuze door : ir J.A. Kooren, arch bna. Doel Deze informatie geeft inzicht in de keuzeaspecten die een rol spelen bij het kiezen van soort en type voeg voor metselwerk. Het

Nadere informatie

SlimBrick: Slimmerik onder de bakstenen

SlimBrick: Slimmerik onder de bakstenen Slim in ruimte : Slimmerik onder de bakstenen Slim in comfort Slim in esthetiek Slim in duurzaamheid 3 Slim in duurzaamheid Slim in ruimte en comfort van Wienerberger. Een slanke baksteen met 30% minder

Nadere informatie

Porotherm Eco-Brick warmtewandstenen

Porotherm Eco-Brick warmtewandstenen Building Value Porotherm Eco-Brick warmtewandstenen Technische informatie. Baksteen. Voor mensen gemaakt. Porotherm Eco-Brick. Keramische warmtewandstenen. 1. Porotherm vormt hét wereldmerk voor keramische

Nadere informatie

VOEGWERK. Mathieu Peters. Fontys PTH Eindhoven. Studentennummer: 2073444

VOEGWERK. Mathieu Peters. Fontys PTH Eindhoven. Studentennummer: 2073444 VOEGWERK Mathieu Peters Fontys PTH Eindhoven Studentennummer: 2073444 2013 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 2. ALGEMEEN 2.1 Metselvoegen... 3 2.2 Voorbehandeling van de muren... 4 2.3 Keuze voegspecie...

Nadere informatie

05 Bouwfysische aspecten 01 Thermisch gedrag van een spouwmuur

05 Bouwfysische aspecten 01 Thermisch gedrag van een spouwmuur 05 Bouwfysische aspecten 01 Thermisch gedrag van een spouwmuur Doel Deze informatie beoogt duidelijk te maken hoe de warmte-isolerende functie van een spouwmuur wordt verzekerd. Zij geeft onder ander antwoord

Nadere informatie

Porotherm Eco-Brick warmtewandstenen

Porotherm Eco-Brick warmtewandstenen Porotherm Eco-Brick warmtewandstenen Technische informatie Baksteen. Voor mensen gemaakt. Porotherm Eco-Brick, keramische warmtewandstenen 1. Porotherm vormt hét wereldmerk voor keramische binnenmuurstenen

Nadere informatie

Porotherm Poriso binnenmuurstenen

Porotherm Poriso binnenmuurstenen Porotherm Poriso binnenmuurstenen Het verschil tussen wonen en je goed voelen Baksteen. Voor mensen gemaakt. Een heldere visie op bouwen Building Value Wienerberger produceert keramische bouwmaterialen

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-BB 2003

Examenopgaven VMBO-BB 2003 Examenopgaven VMBO-BB 2003 tijdvak 1 maandag datum 19 mei 13.30 tijd 13.30-15.00-15.00 uur BOUWTECHNIEK-METSELEN CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Dit examen

Nadere informatie

Voegwerk. Stukje geschiedenis:

Voegwerk. Stukje geschiedenis: Voegwerk Stukje geschiedenis: Tot het midden van de negentiende eeuw bestond er veelal geen verschil tussen metsel en voegspecie. Da specie werd over het algemeen in één keer vol en zat op de steen aangebracht,

Nadere informatie

Terca keramische raamdorpels. Bescherming en afwerking in één

Terca keramische raamdorpels. Bescherming en afwerking in één Terca keramische raamdorpels Bescherming en afwerking in één Keramische raamdorpels: bescherming en afwerking in één 1. Voor een mooie gevel Een keramische raamdorpel beschermt. Zorgt voor een snelle en

Nadere informatie

Terca keramische raamdorpels

Terca keramische raamdorpels Terca keramische raamdorpels glas houten kozijn maat A raamdorpelclip min. 40 º vensterbank pleisterlaag Terca raamdorpel vochtkerend materiaal open stootvoeg isolatie Toepassing houten kozijn - kering

Nadere informatie

met Sakrete uitbloeiingsarme (ua) voegmortels

met Sakrete uitbloeiingsarme (ua) voegmortels Professionele mortels voor een optimaal resultaat Voorkom witte uitslag met Sakrete uitbloeiingsarme (ua) voegmortels Een groot risico bij nieuw metselwerk is witte uitslag of kalkuitbloei. Klachten en

Nadere informatie

met Sakrete uitslagarme (ua) voegmortels

met Sakrete uitslagarme (ua) voegmortels Professionele mortels voor een optimaal resultaat Voorkom witte uitslag met Sakrete uitslagarme (ua) voegmortels Een groot risico bij nieuw metselwerk is witte uitslag of kalkuitbloei. Klachten en hoge

Nadere informatie

Kerntaak 1: Behandelt steenachtige gevels

Kerntaak 1: Behandelt steenachtige gevels Kerntaak 1: Behandelt steenachtige gevels Werkproces 1.1: Controleert gereedschappen, materiaal en materieel De voeger verzamelt het benodigde gereedschap, materiaal en materieel en controleert dit op

Nadere informatie

Porotherm Lijmblokken PL25 en PL-I

Porotherm Lijmblokken PL25 en PL-I Porotherm Lijmblokken PL25 en PL-I Sterk, kostenefficiënt en snel lijmen Baksteen. Voor mensen gemaakt. Een heldere visie op bouwen Building Value Wienerberger produceert keramische bouwmaterialen met

Nadere informatie

Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw. Kwaliteitsborging

Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw. Kwaliteitsborging Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw Kwaliteitsborging Jörg Wijnants Afdeling Technisch Advies WTCB 1 Het Energierenovatieprogramma 2020 van de Vlaamse overheid Het programma

Nadere informatie

Sneeuwklokjestraat 29-51 T 070 312 34 75 E info@zwager.net 2565 GM s-gravenhage F 070 345 08 03 I www.zwager.net

Sneeuwklokjestraat 29-51 T 070 312 34 75 E info@zwager.net 2565 GM s-gravenhage F 070 345 08 03 I www.zwager.net Een goed gebouw heeft open stootvoegen voor de ventilatie van de spouwmuur. Ongedierte zoals wespen en muizen maken graag gebruik van deze openingen en komen door de kleinste openingen een huis binnen.

Nadere informatie

HALFEN TEPLO SPOUWHAAK TEPLO 16 - BV GEVELS

HALFEN TEPLO SPOUWHAAK TEPLO 16 - BV GEVELS HALFEN TEPLO SPOUWHAAK TEPLO 16 - BV GEVELS DUURZAAM EN ENERGIE-EFFICIËNT BOUWEN HALFEN Teplo spouwhaak met lage thermische geleidbaarheid De HALFEN Teplo composiet spouwhaak, samengesteld uit gepultrudeerde

Nadere informatie

CONTROLEPLAN 22.72. voegwerk. www.controleplannen.nl. Over dit controleplan

CONTROLEPLAN 22.72. voegwerk. www.controleplannen.nl. Over dit controleplan CONTROLEPLAN 22.72 voegwerk www.controleplannen.nl Inhoud Over dit controleplan A Organisatie P2 B Techniek P5 C Inspectielijst P7 Het Stabu-besteksartikel 22.72 inzake voegwerk wordt niet nader geclassificeerd

Nadere informatie

Support gevelstenen CE SPECIFICATIEFORMULIER UITLEG

Support gevelstenen CE SPECIFICATIEFORMULIER UITLEG Support gevelstenen CE SPECIFICATIEFORMULIER UITLEG Per 1 april 2006 dient de Europese productnorm NEN-EN 771-1 Specificaties voor metselstenen Deel 1: Baksteen gehanteerd te worden. De invoering van Europese

Nadere informatie

Terca keramische raamdorpels. Bescherming en afwerking in één

Terca keramische raamdorpels. Bescherming en afwerking in één Terca keramische raamdorpels Bescherming en afwerking in één Keramische raamdorpels: bescherming en afwerking in één 1. Voor een mooie gevel Een keramische raamdorpel beschermt. Zorgt voor een snelle en

Nadere informatie

Gevelsluitend Baksteen

Gevelsluitend Baksteen Gevelsluitend Baksteen AVM Nieuwegein, Chris Geurts, Rogier Donkervoort, Marcel Vullings, Jac de Kroon Overzicht programma 1. Algemene Inleiding Aanleiding, voorgeschiedenis Overzicht in vogelvlucht product

Nadere informatie

Porotherm Metselblokken PM20 en PM25

Porotherm Metselblokken PM20 en PM25 Porotherm Metselblokken PM20 en PM25 Metselen met meerwaarde Baksteen. Voor mensen gemaakt. Een heldere visie op bouwen Building Value Wienerberger produceert keramische bouwmaterialen met een heldere

Nadere informatie

GEVELMETSELWERK MET DUNNE VOEGEN

GEVELMETSELWERK MET DUNNE VOEGEN GEVELMETSELWERK MET DUNNE VOEGEN OMNIFIX Lijmen of dunmetselen in een notendop WWW.OMNICOL.EU GEVELMETSELWERK MET DUNNE VOEGEN OMNIFIX LIJMEN OF DUNMETSELEN IN EEN NOTENDOP Wat? Lijmen of dunmetselen van

Nadere informatie

Symposium: Gemetselde kopgevels naoorlogse hoogbouw vragen aandacht

Symposium: Gemetselde kopgevels naoorlogse hoogbouw vragen aandacht Symposium: Gemetselde kopgevels naoorlogse hoogbouw vragen aandacht Geconstateerde gebreken 17 juni 2009 Patrice de Vos Adviesbureau ir. J.G. Hageman BV Rijswijk Inhoud presentatie geconstateerde gebreken

Nadere informatie

Voegmortels FX (UA) Professionele mortels. voor een optimaal resultaat. Met extra hechteigenschappen

Voegmortels FX (UA) Professionele mortels. voor een optimaal resultaat. Met extra hechteigenschappen Professionele mortels voor een optimaal resultaat Voegmortels FX (UA) Met extra hechteigenschappen voor: 4 voegen van steenstrips 4 voegen van gesiliconiseerde stenen 4 voegrenovatie 4 voegen op slecht

Nadere informatie

UITVOERINGSRICHTLIJN VOEGEN VAN METSELWERK. PBL 0359/09 Datum uitgifte : 2009-01-05 Uitgever: SKG-IKOB Certificatie BV

UITVOERINGSRICHTLIJN VOEGEN VAN METSELWERK. PBL 0359/09 Datum uitgifte : 2009-01-05 Uitgever: SKG-IKOB Certificatie BV UITVOERINGSRICHTLIJN VOEGEN VAN METSELWERK PBL 0359/09 Datum uitgifte : 2009-01-05 Uitgever: SKG-IKOB Certificatie BV PUBL. Nr. PBL0359/09 d.d. 2009-01-05 UITVOERINGSRICHTLIJN VOEGEN VAN METSELWERK SKG-IKOB

Nadere informatie

ONTWERPRICHTLIJNEN BAKSTEEN IN BUITENGEVELS

ONTWERPRICHTLIJNEN BAKSTEEN IN BUITENGEVELS ONTWERPRICHTLIJNEN BAKSTEEN IN BUITENGEVELS 1 2 BAKSTEEN IN BUITENGEVELS Goed baksteenmetselwerk begint bij een doordacht ontwerp en de juiste materiaalkeuze. Zo is een juiste combinatie van metselbaksteen

Nadere informatie

OORZAKEN EN PREVENTIE VAN WITTE UITSLAG SCHOON METSELWERK OORZAKEN EN PREVENTIE VAN WITTE UITSLAG

OORZAKEN EN PREVENTIE VAN WITTE UITSLAG SCHOON METSELWERK OORZAKEN EN PREVENTIE VAN WITTE UITSLAG OORZAKEN EN PREVENTIE VAN WITTE UITSLAG SCHOON METSELWERK OORZAKEN EN PREVENTIE VAN WITTE UITSLAG 1 OORZAKEN EN PREVENTIE VAN WITTE UITSLAG Witte vlekken verstoren soms het uiterlijk van baksteenmetselwerk.

Nadere informatie

Hoogwaardige productie

Hoogwaardige productie Glazuurbakstenen Hoogwaardige productie Verglaasde bakstenen van Wienerberger, ook wel glazuurbakstenen genoemd: gevelbakstenen met nog meer kleur én glans. De duurzame glazuurlaag zorgt voor extra kleurmogelijkheden.

Nadere informatie

Porotherm Metselblokken PM20 en PM25

Porotherm Metselblokken PM20 en PM25 Porotherm Metselblokken PM20 en PM25 Technische informatie Porotherm. Kwaliteit en comfort in een. Porotherm Metselblokken Porotherm vormt hét wereldmerk voor keramische binnenmuurstenen van Wienerberger.

Nadere informatie

GEVELMETSELWERK MET DUNNE VOEGEN OMNIFIX

GEVELMETSELWERK MET DUNNE VOEGEN OMNIFIX GEVELMETSELWERK MET DUNNE VOEGEN OMNIFIX WWW.OMNICOL.EU LIJMEN OF DUNMETSELEN IN EEN NOTENDOP OMNIFIX Wat? Lijmen of dunmetselen van gevelstenen betekent dat tussen de gevelstenen een voeg van 4 tot 8

Nadere informatie

Calduran. ronde wanden

Calduran. ronde wanden Calduran ronde wanden Bouwtechniek en Voorlichting Postbus 97 3840 AB Harderwijk Telefoon: 0341 464 004 Om ronde wanden in een ontwerp te kunnen realiseren dient de productgrootte te worden afgestemd op

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat

attest-met-productcertificaat KOMO attest-met-productcertificaat Nummer Uitgegeven Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van x Keramische prefab wand- en gevelelementen VERKLARING VAN CI Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL

Nadere informatie

KOPPENMAAT EN LAGENMAAT :

KOPPENMAAT EN LAGENMAAT : KOPPENMAAT EN LAGENMAAT : INLEIDING: Wanneer een metselaar een muur gaat metselen in schoonmetselwerk is dit altijd in een bepaald metselverband. Het is dan aan te bevelen om de maatvoering van de wanden

Nadere informatie

Duurzame veiligheid van gemetselde gevels

Duurzame veiligheid van gemetselde gevels Duurzame veiligheid van gemetselde gevels Door schade en schande wijzer? Industriedag Stichting Stapelbouw Simon Wijte Adviesbureau ir. J.G. Hageman B.V. Rijswijk Technische Commissie Stichting Stapelbouw

Nadere informatie

Toepassingsmaat L boor Inslagdiepte Materiaal Art. nr. Art. nr. Isolatiedikte mm mm Ø mm binnenblad mm UNI-Flexplug Inslaghulpstuk

Toepassingsmaat L boor Inslagdiepte Materiaal Art. nr. Art. nr. Isolatiedikte mm mm Ø mm binnenblad mm UNI-Flexplug Inslaghulpstuk GB-Spouwverankering UNI-Flexplug Artikel Informatie Toepassingsmaat L boor Inslagdiepte Materiaal Art. nr. Art. nr. Isolatiedikte mm mm Ø mm binnenblad mm UNI-Flexplug Inslaghulpstuk 45 t/m 60 100 Ø 8x50-70

Nadere informatie

Online texturengenerator: Echte impressies, maximale ontwerpvrijheid

Online texturengenerator: Echte impressies, maximale ontwerpvrijheid : Echte impressies, maximale ontwerpvrijheid Keuze uit grootste assortiment bakstenen Eenvoudig zoeken, selecteren en toepassen Waarheidsgetrouwe texturen 3 Realistisch nog voor de eerste baksteen is gelegd

Nadere informatie

Metselverbanden

Metselverbanden Metselverbanden 0226-760050 info@gevelconcept.nl www.gevelconcept.nl 2 INHOUDSOPGAVE 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Inleiding Metselverbanden Halfsteensverband Staand klezorenverband Staand verband Kruisverband

Nadere informatie

Aanleggen van terrassen en paden van natuursteen

Aanleggen van terrassen en paden van natuursteen Professionele mortels voor een optimaal resultaat Aanleggen van terrassen en paden van natuursteen Niet berijdbaar Belangrijk: Zorg voor voldoende drainage en waterafvoer Bij de aanleg van natuursteen

Nadere informatie

Tekst brochure "Verlijmen van baksteen" INHOUD COLOFON

Tekst brochure Verlijmen van baksteen INHOUD COLOFON Tekst brochure "Verlijmen van baksteen" INHOUD Inleiding 2 Esthetische kenmerken 2 Duurzaamheid 3 Uitvoering 4 Prijs en kwaliteit 5 Bouwkundige aspecten 5 Garantie 6 COLOFON Uitgever Koninklijk Verbond

Nadere informatie

Traditioneel gemetseld met de look van gelijmd. De keuze van de kenner.

Traditioneel gemetseld met de look van gelijmd. De keuze van de kenner. Traditioneel gemetseld met de look van gelijmd. De keuze van de kenner. Metselen met dunne voeg was nog nooit zo gemakkelijk en voordelig. Dankzij de ILUZO steen van Wienerberger. ILUZO In de woningbouw

Nadere informatie

gevelelementen op de bouw; hoe te stellen en in te metselen

gevelelementen op de bouw; hoe te stellen en in te metselen informatie voor uitvoerders en timmerlieden op de bouwplaats gevelelementen op de bouw; hoe te stellen en in te metselen De timmerfabrikant heeft zijn best gedaan om de kozijnen zo goed mogelijk te maken,

Nadere informatie

gevelelementen op de bouw; hoe te stellen en in te metselen

gevelelementen op de bouw; hoe te stellen en in te metselen informatie voor uitvoerders en timmerlieden op de bouwplaats gevelelementen op de bouw; hoe te stellen en in te metselen De timmerfabrikant heeft zijn best gedaan om de kozijnen zo goed mogelijk te maken,

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert metselwerkzaamheden uit

Kerntaak 1: Voert metselwerkzaamheden uit Kerntaak 1: Voert metselwerkzaamheden uit Werkproces 1.1: Richt werkplek in De metselaar inclusief casco lijmwerk treft aan de hand van de opdracht en/of werktekening voorbereidende maatregelen om metselwerk

Nadere informatie

nee nee nee Trans missiegegevens rekenzone gehele woning conslructie A[m* RcţrrŕKAV] UfW/nťK] 3oi H zonwering beschaduwing toelichting

nee nee nee Trans missiegegevens rekenzone gehele woning conslructie A[m* RcţrrŕKAV] UfW/nťK] 3oi H zonwering beschaduwing toelichting 34 woningen Ooslmera la Berkel en Rodenrijs D.R. van Dongen, Nex2us Trans missiegegevens rekenzone gehele woning conslructie A[m* RcţrrŕKAV] UfW/nťK] 3oi H zonwering beschaduwing toelichting gevel 30.04

Nadere informatie

03 Ontwerp 06 Maatvoering van rollagen en strekken door: ir J.A. Kooren, arch. bna

03 Ontwerp 06 Maatvoering van rollagen en strekken door: ir J.A. Kooren, arch. bna 03 Ontwerp 06 Maatvoering van rollagen en strekken door: ir J.A. Kooren, arch. bna Doel Doel van deze informatie is aan te geven welke uitgangspunten worden gehanteerd bij de maatvoering van gemetselde

Nadere informatie

Het isolatiemateriaal voor nieuwbouw en renovatie. Gevel. isolatie

Het isolatiemateriaal voor nieuwbouw en renovatie. Gevel. isolatie Gevel isolatie PIF isolatiefolie toegepast in een gevelconstructie ALGEMEEN Het isoleren van een woning zorgt voor een beter comfort, lagere energielasten, een waardestijging van de woning en het is ook

Nadere informatie

UITVOERINGSRICHTLIJN METSELWERKCONSTRUCTIES Baksteen, bouwblokken en -stenen van beton, cellenbeton en kalkzandsteen.

UITVOERINGSRICHTLIJN METSELWERKCONSTRUCTIES Baksteen, bouwblokken en -stenen van beton, cellenbeton en kalkzandsteen. UITVOERINGSRICHTLIJN METSELWERKCONSTRUCTIES Baksteen, bouwblokken en -stenen van beton, cellenbeton en kalkzandsteen. BKB Publikatie Nr. PBL0357/98 Datum uitgifte : 1998-08-01 Uitgever: BV Kwaliteitsverklaringen

Nadere informatie

Metselcement MC12,5. Samenstelling De samenstelling van de hoofdbestanddelen van MC 12,5 is conform NEN-EN 413-1

Metselcement MC12,5. Samenstelling De samenstelling van de hoofdbestanddelen van MC 12,5 is conform NEN-EN 413-1 Metselcement MC12,5 Productomschrijving Metselcement MC12,5 is een hydraulisch bindmiddel op basis van portlandcementklinker. Bij de fabricage wordt aan de portlandcementklinker een zeer fijne fractie

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-BB 2004

Examenopgaven VMBO-BB 2004 Examenopgaven VMBO-BB 2004 tijdvak 1 maandag 24 mei 13.30-15.00 uur BOUWTECHNIEK-METSELEN CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Dit examen bestaat uit 44 vragen.

Nadere informatie

DILATATIEADVIES UITGANGSPUNTEN

DILATATIEADVIES UITGANGSPUNTEN Algemene verwerkingsrichtlijnen van de DILATATIEADVIES UITGANGSPUNTEN Wij zijn ervan uitgegaan, dat er geen oppervlaktebewerkingen op het metselwerk voorkomen. (verven, antigraffiti, stucwerk, etc.) en

Nadere informatie

Calduran. ronde wanden

Calduran. ronde wanden Calduran ronde wanden Techniek en Advies Postbus 97 3840 AB Harderwijk Telefoon: +31 (0)341 464 004 Om ronde wanden in een ontwerp te kunnen realiseren dient de productgrootte te worden afgestemd op de

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO BB 2004

Examenopgaven VMBO BB 2004 Examenopgaven VMBO BB 2004 tijdvak 2 woensdag 23 juni 9:00-10:30 uur BOUWTECHNIEK-METSELEN CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Dit examen bestaat uit 44 vragen.

Nadere informatie

U bent op het juiste adres

U bent op het juiste adres R. van Zon Velhorstlaan 13 3207 ZM Spijkenisse 0181-612971 0651-834917 E-mail actif@planet.nl www.actif-gevelrenovatie.nl Bank: ING 65.65.93.954 K.v.K nr: 24258707 BTW nr: NL1339.28.391.B01 Tradecenter

Nadere informatie

Diepte [mm] (spouw < 170 mm)

Diepte [mm] (spouw < 170 mm) Productomschrijving De Vilton MURA XL is een verhoogde dakrandopstand tot 120 cm, geschikt voor metselwerk buitenspouwbladen, waarmee de ideale dakopstand gemaakt kan worden. De Vilton MURA XL is een prefab

Nadere informatie

Doorstrijken Kans of bedreiging

Doorstrijken Kans of bedreiging Kans of bedreiging Mei 2008, Nieuwegein Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door het HBA Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Werkwijze... 3 1.3 Inhoud... 3 2 Voegen en doorstrijken...

Nadere informatie

GEVEL ISOLERENDE ELEMENTEN VILTON MURA

GEVEL ISOLERENDE ELEMENTEN VILTON MURA Productomschrijving De Vilton MURA is een dakrandopstand geschikt voor metselwerk buitenspouwbladen, waarmee de ideale dakopstand gemaakt kan worden. De Vilton MURA is een prefab dakrandopstand van EPS100

Nadere informatie

WIJZE VAN ONDERZOEK...

WIJZE VAN ONDERZOEK... Rapportnummer : 115 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 Opdrachtomschrijving... 4 1. Doel onderzoek... 4 1.3 Aanleiding gevelonderzoek in Nederland... 4 1.4 Toegepaste normen... 4 1.5 Gegevens... 4 WIJZE

Nadere informatie

FUNDERING. Draagvaste ondergrond VOEGMIDDEL. Advies en handige tips KERAMIEK. verwerkingsadvies MBI KERAMISCHE TERRASTEGELS

FUNDERING. Draagvaste ondergrond VOEGMIDDEL. Advies en handige tips KERAMIEK. verwerkingsadvies MBI KERAMISCHE TERRASTEGELS FUNDERING Draagvaste ondergrond VOEGMIDDEL Advies en handige tips KERAMIEK verwerkingsadvies MBI KERAMISCHE TERRASTEGELS Verwerking Keramische terrastegels met Tubag mortels ALGEMEEN Het Zandbed Wanneer

Nadere informatie

03 Ontwerp 03 Metselverbanden door: ir jos kooren, arch. bna

03 Ontwerp 03 Metselverbanden door: ir jos kooren, arch. bna 03 Ontwerp 03 Metselverbanden door: ir jos kooren, arch. bna Doel Doel van deze informatie is aan te geven welke metselverbanden kunnen worden toegepast en in welke situaties. Van elk metselverband wordt

Nadere informatie

Waterdichting. Pas weber.dry inject toe. Controleer op waterdoorslag naar bovenliggende verdieping of fundering.

Waterdichting. Pas weber.dry inject toe. Controleer op waterdoorslag naar bovenliggende verdieping of fundering. binnen toepassen Controleer op waterdoorslag naar bovenliggende verdieping of fundering. Nee Bestaat de ondergrond uit baksteen, betonsteen of betonblokken? Ja Ja Pas weber.dry inject toe. A Controleer

Nadere informatie

Alkreflex 2L-2. In de spouw. innovation in insulation. Algemeen. Verwerking / bestekomschrijving

Alkreflex 2L-2. In de spouw. innovation in insulation. Algemeen. Verwerking / bestekomschrijving In de spouw Alkreflex 2L-2 Algemeen Alkreflex 2L-2 zodanig monteren dat aan weerszijden van de Alkreflex 2L-2 een spouw aanwezig is van minimaal 20 mm. Alkreflex 2L-2 monteren op houten regels. In gevelconstructies

Nadere informatie

Kalkzandsteen Door L. van der Klugt (TNO Bouw)

Kalkzandsteen Door L. van der Klugt (TNO Bouw) Door L. van der Klugt (TNO Bouw) Mestelwerk wordt in Nederland al heel lang toegepast voor de vervaardiging van gevels. Grote voordelen van metselwerk zijn de hoge duurzaamheid en het minimale onderhoud

Nadere informatie

Productinformatie U-Steen. De U-Steen: traditioneel gemetselde, volledig keramische gevels met een

Productinformatie U-Steen. De U-Steen: traditioneel gemetselde, volledig keramische gevels met een Productinformatie U-Steen De U-Steen: traditioneel gemetselde, volledig keramische gevels met een uniform kleurbeeld Innovatie en ambachtelijke kwaliteit ineen De U-Steen Eenduidig gevelbeeld zonder voeg

Nadere informatie

PRODUCTEN LATE I E N/KA N TP LA N K E N/D O R P E LS/A F D E K B A N D E N/ G E V E L B A N D E N / V O R S T R A N D E N

PRODUCTEN LATE I E N/KA N TP LA N K E N/D O R P E LS/A F D E K B A N D E N/ G E V E L B A N D E N / V O R S T R A N D E N 5 5.7 PRODUCTEN LATE I E N/KA N TP LA N K E N/D O R P E LS/A F D E K B A N D E N/ G E V E L B A N D E N / V O R S T R A N D E N LATEIEN Lateien zijn balkvormige prefab elementen voor het dragen van metselwerk

Nadere informatie

ILUZO. Traditioneel gemetseld met de look van gelijmd. De keuze van de kenner.

ILUZO. Traditioneel gemetseld met de look van gelijmd. De keuze van de kenner. ILUZO Traditioneel gemetseld met de look van gelijmd. De keuze van de kenner. Metselen met dunne voeg was nog nooit zo gemakkelijk en voordelig. Dankzij de Iluzo steen van Wienerberger. ILUZO Traditioneel

Nadere informatie

Bouwfysische prestaties

Bouwfysische prestaties Draagstructuur : houtskeletbouw Gevelopbouw : houten binnenspouwblad en gemetseld buitenspouwblad Variant-detail : passiefhuis, kunststof kozijn Knipping Classic, HSB element met I-ligger en leidingspouw,

Nadere informatie

6IWc Volbouw 1. Deel 2: Volbouw

6IWc Volbouw 1. Deel 2: Volbouw 6IWc Volbouw 1 Inleiding Deel 2: Volbouw Er zijn verschillende manieren voor het bouwen van een passief huis. Een van die technieken is de volbouw techniek. Het wordt ook wel soms de traditionele manier

Nadere informatie

BRL 2826 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO- PROCESCERTIFICAAT VERVAARDIGING VAN METSEL- EN LIJM- WERKCONSTRUCTIES EN/OF VOEGWERK

BRL 2826 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO- PROCESCERTIFICAAT VERVAARDIGING VAN METSEL- EN LIJM- WERKCONSTRUCTIES EN/OF VOEGWERK BRL 2826 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO- PROCESCERTIFICAAT VERVAARDIGING VAN METSEL- EN LIJM- WERKCONSTRUCTIES EN/OF VOEGWERK Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

Het isolatiemateriaal voor nieuwbouw en renovatie. *Houtskeletbouw

Het isolatiemateriaal voor nieuwbouw en renovatie. *Houtskeletbouw HSB* isolatie *Houtskeletbouw PIF isolatiefolie toegepast in houtbouwconstructies ALGEMEEN Het isoleren van een woning zorgt voor een beter comfort, lagere energielasten, een waardestijging van de woning

Nadere informatie

Productie Gevelsluitend Baksteen

Productie Gevelsluitend Baksteen Productie Gevelsluitend Baksteen AVM, Rogier Donkervoort, Chris Geurts, Marcel Vullings Stichting de Metselfabriek www.metselfabriek.nl Inhoud 1. Werkvoorbereiding en maatvoeren 2. 3. 4. 5. 2 Controle

Nadere informatie

Hoe repareer je een beschadigde steenvoeg?

Hoe repareer je een beschadigde steenvoeg? Hoe repareer je een beschadigde steenvoeg? Hoe repareer je een beschadigde steenvoeg? Materialen Gereedschap Weber easyrepair steenvoegen 5kg Hamer Beitel Boormachine Plantenspuit http://bit.ly/29ggrfn

Nadere informatie

Online texturengenerator: Echte impressies, maximale ontwerpvrijheid

Online texturengenerator: Echte impressies, maximale ontwerpvrijheid Geveloplossingen Online texturengenerator: Echte impressies, maximale ontwerpvrijheid Keuze uit grootste assortiment bakstenen Eenvoudig zoeken, selecteren en toepassen Waarheidsgetrouwe texturen Geveloplossingen

Nadere informatie

Magistrada-serie: magistraal en magnifiek

Magistrada-serie: magistraal en magnifiek Geveloplossingen Magistrada-serie: magistraal en magnifiek De kracht van keramiek. De wereld van Wienerberger. Geveloplossingen De kracht van keramiek. De wereld van Wienerberger. Wij geloven in de kracht

Nadere informatie

Verlijmen van gevelstenen

Verlijmen van gevelstenen Verlijmen van gevelstenen Dunne voegen voor een mooiere én sterkere gevel! Lijmen van gevelstenen Dunne voegen voor een mooiere én sterkere gevel! De laatste decennia hebben innovaties in de bouw geleid

Nadere informatie

ILUZO. Traditioneel gemetseld met de look van gelijmd. De keuze van de kenner.

ILUZO. Traditioneel gemetseld met de look van gelijmd. De keuze van de kenner. ILUZO Traditioneel gemetseld met de look van gelijmd. De keuze van de kenner. Metselen met dunne voeg was nog nooit zo gemakkelijk en voordelig. Dankzij de ILUZO steen van Wienerberger. ILUZO Traditioneel

Nadere informatie

Het Total Wall Concept (scheur)herstel systeem

Het Total Wall Concept (scheur)herstel systeem Reparatie methoden Het Total Wall Concept (scheur)herstel systeem Hierbij informeren wij u over de Total Wall Concept herstel methode voor gescheurd metselwerk. Door middel van het Total Wall Concept (TWC)

Nadere informatie

Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL

Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL Keramische prefab wandelementen opgebouwd uit keramische snelbouwstenen Omschrijving De keramische muurelementen zijn uitgevoerd uit geperforeerde,

Nadere informatie

Infoblad 203 Afdichten van teakhouten scheepsdekken met Sabacaulk en Sabatack 780

Infoblad 203 Afdichten van teakhouten scheepsdekken met Sabacaulk en Sabatack 780 Infoblad 203 Afdichten van teakhouten scheepsdekken met Sabacaulk en Sabatack 780 Op onze adviezen en gebruiksvoorschriften en de levering van onze producten zijn voorts van toepassing de Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Spelregels bij geschakeld bouwen Particulier Opdrachtgeverschap

Spelregels bij geschakeld bouwen Particulier Opdrachtgeverschap Spelregels bij geschakeld bouwen Particulier Opdrachtgeverschap Spelregels bij geschakeld bouwen Kiest u voor een kavel bestemd voor een geschakelde woning dan staat in het kavelpaspoort expliciet vermeld

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton MONTAGEHANDLEIDING model type :ZEELAND :metselwerk of beton => Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. = => Volg gedurende de montage de 6 stappen in

Nadere informatie

Systeemnummer : PD 1-1-2

Systeemnummer : PD 1-1-2 Systeemnummer : PD 1-1-2 Omschrijving : Membraan-éénlaagse gietasfaltconstructie losliggend, voor personenauto's tot 2000 kg. Toepassing : Dit systeem wordt toegepast t.b.v. gelijktijdige afdichting en

Nadere informatie

Porotherm Metselblokken PM20 en PM25

Porotherm Metselblokken PM20 en PM25 Porotherm Metselblokken PM20 en PM25 Technische informatie Baksteen. Voor mensen gemaakt. Porotherm Metselblokken Porotherm vormt hét wereldmerk voor keramische binnenmuurstenen van Wienerberger. Een product

Nadere informatie

Montagehandleiding voor vrijhangend ondermeubel Type: wandmontage voor een holle bouwstenenmuur

Montagehandleiding voor vrijhangend ondermeubel Type: wandmontage voor een holle bouwstenenmuur Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 8 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

. Verwerkingsvoorschriften DAAS Isomo.

. Verwerkingsvoorschriften DAAS Isomo. . Verwerkingsvoorschriften DAAS Isomo. 1. Ondergrond 2. Steiger. 3. Plaatsen isolatie platen. 4. Verlijming isolatie platen. 5. Plaatsen schroefankers. 6. Bijzonder detail 7. Naden dichten 8. Aanmaken

Nadere informatie

Magistrada-serie: magistraal en magnifiek

Magistrada-serie: magistraal en magnifiek Geveloplossingen Magistrada-serie: magistraal en magnifiek De kracht van keramiek. De wereld van Wienerberger. Geveloplossingen 3 3 Magistrada-serie: magistraal en magnifiek Onze overtreffende trap in

Nadere informatie

Alles over verbouwen en renoveren!

Alles over verbouwen en renoveren! 1. Algemeen Alles over verbouwen en renoveren! Belangrijkste functie van thermische isolatie is het beperken van het energieverbruik en de reductie van de CO 2 uitstoot (milieu). Voor het isoleren van

Nadere informatie