Wetenschapscommunicatie Wetenschapscommunicatie, een kennisbasis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wetenschapscommunicatie Wetenschapscommunicatie, een kennisbasis"

Transcriptie

1 Non-Fictie Wetenschapscommunicatie Wetenschapscommunicatie, een kennisbasis Wetenschapscommunicatie, een kennisbasis / redactie: Frans van Dam, Liesbeth de Bakker, Anne M. Dijkstra. - Den Haag : Boom Lemma uitgevers, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave, register. ISBN : 005 : 12 Communicatie : : : 031 : : Wetenschaps- en technologiecommunicatie kom je op tal van plaatsen tegen: in de media, in musea en theaters en op school. Ooit begonnen als voorlichting over wetenschap, inmiddels houden communicatieprofessionals zich bezig met de dialoog over controversiële technologie, gedragsbeïnvloeding en sturen ze de ontwikkeling van wetenschap zelf bij. Wetenschapscommunicatie, een kennisbasis is bedoeld voor iedereen die wetenschapscommunicatie studeert aan een universiteit of hbo en voor professionals als journalisten, wetenschaps- en gezondheidsvoorlichters, beleidsmakers, conservators en communicatieadviseurs. Het boek geeft antwoorden op vragen als: Welke wijzen van communiceren heeft een professional, naast voorlichting, tot zijn beschikking? Wat zijn complexe vraagstukken en hoe ga je het gesprek met belanghebbenden aan? Hoe kijken wetenschappers en ander publiek aan tegen risico's? Hoe verhoudt wetenschap zich tot de media? Waar moet je aan denken bij het ontwerpen van een communicatieve interventie? Waar komen professionals in de wetenschapscommunicatie terecht en welke toerusting hebben ze nodig? Shron, Max Thinking with data Thinking with data / Max Shron ; editors: Mike Loukides and Ann Spencer ; proofreader: Kim Cofer ; illustator: Rebecca Demarest. - First edition. - Beijing : O'Reilly, February XI, 78 pagina's : illustraties ; 23 cm. - Vertaling van: PMBOK Guide : a pocket companion to PMI's : a quick introduction to 'A Guide to the Project Management Body of Knowledge' (PMBOK Guide). - Zaltbommel : Van Haren Publishing, (PM series). - Met literatuuropgave. ISBN Many analysts are too concerned with tools and techniques for cleansing, modeling, and visualizing datasets and not concerned enough with asking the right questions. In this practical guide, data strategy consultant Max Shron shows you how to put the why before the how, through an often-overlooked set of analytical skills. Thinking with Data helps you learn techniques for turning data into knowledge you can use. You'll learn a framework for defining your project, including the data you want to collect, and how you intend to approach, organize, and analyze the results. You'll also learn patterns of reasoning that will help you unveil the real problem that needs to be solved. Learn a framework for scoping data projects Understand how to pin down the details of an idea, receive feedback, and begin prototyping Use the tools of arguments to ask good questions, build projects in stages, and communicate results Explore data-specific patterns of reasoning and learn how to build more useful arguments Delve into causal reasoning and learn how it permeates data work Put everything together, using extended examples to see the method of full problem thinking in action 1

2 Non-Fictie Missiezusters Missiezusters achter het gede k Missiezusters achter het gede k : herinneringen van de zusters "De Voorzienigheid" uit Bangka, Nederlands-Indie / onder redactie van zr. Gertruud Padberg ; bewerking: F.H.A. Heinen-Lammers. - Haarlem : Uitgeverij Spaar en Hout, pagina's : illustraties ; 23 cm. - (Haarlemse miniaturen ; deel 84) ISBN : I : : Herinneringen van de zusters van "De Voorzienigheid". Bangka, Ned. - Indie

3 Non-Fictie Transit Transit migration in Europe Transit migration in Europe / edited by Franck Du vell, Irina Molodikova & Michael Collyer. - Amsterdam : Amsterdam University Press, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. - (IMISCOE research, [ISSN ]). - Met literatuuropgave. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 10 Mens en Maatschappij : : Transit migration, comprising mixed flows of refugees and labour, is widely considered a concern and even security threat. However, the concept is as vague and blurred as it is politicised. This volume offers evidencebased, comprehensive coverage of the entire belt of countries in the neighbourhood of the EU, ranging from Russia to Morocco. Transit migration is critically analyzed from the perspective of sending, transit and receiving countries, offering new insights into refugee and irregular migration flows, transnational migration networks and overlapping migration systems Beekmans, Jeroen Pop-up city Pop-up city : city-making in a fluid world / Jeroen Beekmans, Joop de Boer ; editor Adam Nowek. - Amsterdam : BIS, [2014] pagina's : illustraties ; 25 cm. - Met literatuuropgave. ISBN Pop-Up City is het eerste BIS-boek dat mogelijk gemaakt is door een succesvolle campagne op Kickstarter. Het boek is gebaseerd op de inhoud van de in Amsterdam gevestigde blog Pop-Up City, waarop ideeën, concepten en trends worden verzameld over de voortdurend veranderende stad in de steeds vloeibaar wordende wereld. Jeroen Beekmans en Joop de Boer zijn het hoofd en het hart van deze blog, zij schrijven dagelijks over vernieuwers, creatieve ondernemers, visionaire stadsontwikkelaars van over de hele wereld die met verfrissende ideeën en oplossingen komen die ervoor zorgen dat onze steden steeds blijven veranderen. Denk aan modulaire hotels, nieuwe werkplaatsen, winkels, werken en horeca die dwars door elkaar lopen, pop-up formules, urban farming en ga zo maar door. Nu komt dan het boek, waarin de belangrijkste ontwikkeling worden geduid en in meer dan honderd voorbeelden de meest saillante ideeën voor de nieuwe fluïde steden worden getoond en gesignaleerd. Verplichte kost voor 'urbanologen' en andere professionals die zich bezig houden met de ontwikkeling van onze steden, de volgens van de blog, en iedereen die op een toegankelijke en visueel aantrekkelijke manier meer te weten wil komen over de moderne urbane cultuur en de vernieuwende ideeën die hieruit naar voren komen. 3

4 Non-Fictie Putters, K. Rijk geschakeerd Rijk geschakeerd : op weg naar de participatiesamenleving / Kim Putters. - Den Haag : Sociaal en Cultureel Planbureau, pagina's : illustraties ; 22 cm. - Met literatuuropgave. ISBN : 309 : 10 Mens en Maatschappij : 9.00 : : : 05 Opvoeding en Onderwijs : : Nederland staat aan de vooravond van de grootste herziening van de verzorgingsstaat ooit. Mensen zijn steeds meer eerst zelf aan zet, voordat een overheid of professionals met een aanbod komen voor bijvoorbeeld thuishulp of begeleiding op de arbeidsmarkt. De Troonrede sprak daarbij over de omslag van een klassieke verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Wat betekent dat eigenlijk en hoe komen we daar? Het besef is nog onvoldoende aanwezig hoe fundamenteel de veranderingen zullen zijn. Met een algemeen beroep op de eigen verantwoordelijkheid van burgers of het decentraliseren van taken naar gemeenten zijn we er niet. Er is inzicht nodig in vormen van participatie en zelfredzaamheid en wat daarvoor nodig is. Het lokaal bestuur zal in voortdurende dialoog met inwoners moeten staan om te bepalen welke hulp er nodig is als werken, zorgen of leren niet vanzelf gaan. Ze moet voorkomen dat mensen door de bodem van de bestaanszeker-heid zakken. Daarop hee Boonstra, Aukje Marije Lerenderwijs Lerenderwijs : samen werken aan pedagogische kwaliteit in de kinderopvang / Marije Boonstra, IJsbrand Jepma ; met medewerking van Olga Abell, Susanne de Kruif en Esmeralda Sweeris ; redactie: Addie Roetman ; fotografie: Ruben Keestra, Rodney Kersten, Kindercentrum 't Kickertje en Ed Selhorst. - Amsterdam : Reed Business Education, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Uitgave in opdracht van: Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK). - Met literatuuropgave. ISBN Wil je de pedagogische kwaliteit in je organisatie vergroten, een open en veilige cultuur creëren, goed samenwerken met ouders, elkaar en de omgeving en blijven leren? In Lerenderwijs lees je hoe. Een lerende organisatie worden doe je op je eigen manier. Lerenderwijs biedt daarvoor veel aanknopingspunten en laat zien welke bouwstenen belangrijk zijn. Waar moet je op letten? Wat doe je wel, wat kun je beter niet doen? Er is lef en energie voor nodig om te beginnen en al werkend te ontdekken wat nodig is om leren en ontwikkelen een vanzelfsprekend onderdeel te maken van je pedagogische kwaliteit. Gebruik dit boek als handreiking en ga de uitdaging aan! Lerenderwijs Samen werken aan pedagogische kwaliteit in de kinderopvang Lerenderwijs is een begrijpelijk en direct bruikbaar handboek met alle bouwstenen voor de lerende organisatie in de kinderopvang. Onmisbaar bij het in de praktijk brengen van het Pedagogisch kader! 4

5 Non-Fictie Hillman, Terry Economics Economics / by Terry Hillman. - New York : Alpha, [2014]. - XIV, 337 pagina's : illustraties ; 24 cm. - (Idiot's guides). - Met literatuur opgaven en index. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij I : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Written at a high school level, Idiot's Guides: Economics offers beginners an easy-to-understand exploration of this always-complex topic. Covering microeconomics and macroeconomics, this fascinating guide incorporates helpful infographics and illustrations to make learning easier. This economics book explores dozens of topics including market efficiency; government regulation and intervention; unemployment and inflation; fiscal and monetary policy; social safety net; and much more Man, Marguerithe de De ontwerpfactor De ontwerpfactor / Marguerithe de Man. - Amsterdam : Mediawerf, cop p : ill ; 23 cm. - Ondertitel op omslag: werkboek design thinking voor de veranderaar. Met lit. opg. ISBN 'Ontwerpen is een activiteit die tot doel heeft het verbeelden van een in de denkwereld van de ontwerper nog niet bestaande, innovatieve oplossing voor een gesteld probleem'. Bovenstaande definitie van de beroemde managementdenker Gary Hamel staat centraal in dit werkboek design thinking. Marguerithe de Man ontdekte in haar werk als opleider bij Sioo dat heel veel veranderaars, zonder het zo te noemen, zich met ontwerpen bezig houden. Ontwerpen is leuk, maar wordt ook als lastig gezien. Omdat vraagstukken waar organisaties mee worstelen in complexiteit toenemen, is de verwachting dat het ontwerpproces de komende jaren sterk belangrijker gaat worden. Het 'kunnen ontwerpen' wordt een basisvaardigheid waar veranderaars over moeten kunnen beschikken om succesvol te zijn. In dit boek wordt het ontwerpproces uit de doeken gedaan. Wanneer is een ontwerp een goed ontwerp, wat te doen als je vastloopt in een proces? Hoe ontwikkel je een concept? Het doel van het boek is de ontwerper in jezelf te ontdekken. Daartoe bevat het boek veel praktische tips. Het resultaat zal zijn dat de organisatie, het team en de veranderaar zelf, betere prestaties gaan leveren. De ontwerpfactor als motor voor een geslaagde verandering! 5

6 Non-Fictie Terlouw, P. Hoe ruikt verandering? Hoe ruikt verandering? : het verstaan van veranderaars / Peter Terlouw & Mark van Twist. - Den Haag : Boom Lemma uitgevers, pagina's : illustraties ; 22 cm ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Stel, u heeft als adviseur of manager de ambitie om iets te veranderen. 'Iets' kan daarbij van alles zijn: de organisatiecultuur, de bedrijfsstrategie, de sturingsfilosofie, de personeelsopbouw, de politieke sensitiviteit van de leiding, de veranderbereidheid bij medewerkers, het maatschappelijk draagvlak in de omgeving. Het maakt niet uit, vult u zelf maar in. Taal vormt voor het realiseren van die ambitie uw grondstof, halffabricaat en eindproduct. Als u iets wilt veranderen, doet u onvermijdelijk een beroep op uiteenlopende taalregisters: de taal van de organisatie waar u verandering wilt bewerkstelligen, maar ook de vaktaal die gangbaar is binnen de veranderprofessie en daarnaast wellicht uw eigen - meer of minder bewust ontwikkelde - taal. Soms sluiten de taalregisters mooi op elkaar aan, maar soms ook zit er duidelijk ruimte tussen. Vaktaal is daarbij vaak vrij dwingend, maar juist ook uw vermogen om eigen (tijdelijke) taal te ontwikkelen kan bij het bewerkstelligen van verandering verschil maken, omdat we niet alleen zeggen wat we zien maar ook zien wat we zeggen: de dingen pas scherp zien als we in staat zijn ze onder woorden te brengen Gevers, Ten Being the project sponsor Being the project sponsor : a practical guide for executives / Ten Gevers, Bart Hoitink ; illustrations: TJEZ Design ; translation [from the Dutch]: J. Batson. - First edition. - [Epe] : PTG Uitgevers, June pagina's : illustraties ; 24 cm. - Colofon vermeldt: "The series Best practices in business excellence...". ISBN Everybody plays the role of Project Sponsor at some point, for example during a renovation project at home. At work this role also crops up more and more frequently. As director, you commission the development of a product, or as manager you want to have a new IT system developed. You naturally expect certain results, and want to make favourable agreements with respect to schedule and budget. Often, however, this is not easy, which is logical enough, given that the role of project executive is new to many people. Being the Project Sponsor: A practical guide supports executives who are engaged in projects by means of step-by-step plans, guidelines and practical tips to put directly into practice in order to really achieve results. It provides answers to questions such as: Who is the best to fulfil the role of Project Sponsor? What does a Project Sponsor do before, during and after a project? How do you draw up a business case and how do you monitor it? How do you keep track on the progress? How can you best organise the project roles within an organisation? This book is aimed at executives of projects who want to find out how they can fulfil this role as well as possible, as well as others who are directly involved in projects, such as (project) managers and directors. 6

7 Non-Fictie Zandhuis, Anton PMI's PMBOK Guide in een notendop PMI's PMBOK Guide in een notendop : een snelle introductie tot de Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) / Anton Zandhuis PMP, Paul Snijders PMP, Thomas Wuttke PMP ; Nederlandstalige vertaling [uit het Engels]: Andre Legerman, Anton Zandhuis, Rommert Stellingwerf ; tekstredactie: Harry Ousen. Eerste druk, eerste oplage. - Zaltbommel : Van Haren Publishing, mei pagina's : illustraties ; 16 cm. - (PM series). - Vertaling van: PMBOK Guide : a pocket companion to PMI's : a quick introduction to 'A Guide to the Project Management Body of Knowledge' (PMBOK Guide). - Zaltbommel : Van Haren Publishing, (PM series). - Aan de kop van de titelpagina: PMI Netherlands chapter. - Op omslag: op basis van PMBOK Guide fifth edition. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep : 9.99 : Dit compacte pocketbook biedt een samenvatting van A Guide to the Project Management Body of Knowledge, beter bekend als PMBOK(R) Guide. Het biedt een snelle introductie en een helder gestructureerd overzicht van dit framework voor projectmanagement. Deze pocketguide is bestemd voor iedereen die meer wil weten over de PMBOK(R) Guide of over een systematische aanpak voor projectmanagement. Dit boek is ook zeer nuttig voor projectteamleden in een omgeving waar gebruik wordt gemaakt van de PMBOK(R) Guide. De doelstelling van dit pocketboekje is: - Snel inzicht bieden in de inhoud van de PMBOK(R) Guide en van het Project Management Institute (PMI) als organisatie. - Bewustwording creeren bij een breder publiek over de waarde voor hen van de PMBOK(R) Guide en PMI. Het behandelt de essentiele onderwerpen en thema's op het gebied van projectmanagement volgens de PMBOK(R) Guide: - de essentiele terminologie en definities binnen het vakgebied projectmanagement; - een beknopt overzicht van de activiteiten van PMI Inc., en de standaarden die door deze organisatie zijn ontwikkeld Tu, Khoi Superteams Superteams : how to take your team to the top / Khoi Tu. - London : Portfolio Penguin, pagina's ; 20 cm. - Met literatuuropgave. ISBN When Disney shutdown production on Toy Story, how did Pixar save it? What turned sworn enemies into a winning Ryder Cup team? Why is the Stones' longevity down to Mick and Keith's rivalry? These are the stories behind the world's greatest superteams. In seven fascinating case studies, Khoi Tu investigates why it is that some teams excel, endure, and overcome insuperable odds. How they deliver the impossible and remain loyal to one another in the very best - and worst - of circumstances. From Ferarri Formula One to the Iranian Embassy Siege Team, from the Red Cross in Haiti to the Northern Ireland Peace Process negotiators, you'll learn the secrets of the superteams: how to build a team from scratch, work powerfully together, and perform at your peak. Go stellar with your own superteam. 7

8 Non-Fictie Teeuwen, Bert 5S werkplekorganisatie 5S werkplekorganisatie / auteur: Bert Teeuwen ; tekeningen: Bert Teeuwen. - 2e nieuwe druk. - [Gouda] : Yokoten, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. - 1e druk: Met literatuuropgave. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Werkplekken kunnen ingericht zijn als een schuur of als een supermarkt. Schuren zijn gesloten ruimtes waarin alleen de eigenaar weet waar alles ligt (denkt hij). Supermarkten zijn voor iedereen toegankelijk, en er is met een logische indeling gezorgd dat iedereen kan zien waar alles ligt. 5S is een hulpmiddel op de weg naar de ideale werkplek. De werkplek zonder ongevallen, fouten en verliezen. Een boek over 5S. De achtergronden, de implementatie en het stand houden. Een compact boek met aansprekende praktijkvoorbeelden. De borgingspiramide en de 30 seconden-regel zijn onderwerpen die mij aanspreken Petersen, Patrick Handboek online conversie Handboek online conversie : haal meer uit online, leer van experts / Patrick Petersen. - 1e druk, 1e oplage. - Amsterdam : Adformatie Groep, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Vertaling van: PMBOK Guide : a pocket companion to PMI's : a quick introduction to 'A Guide to the Project Management Body of Knowledge' (P. - Met begrippenlijst. ISBN Patrick Petersen (1972) studeerde in 1997 af op de 'Integratie van internet binnen de marketing-en-communicatiemix van grote organisaties in Nederland'. De gedreven internetondernemer (zie onder andere Educator.nl, AtMost.nl en AtMost.TV) werkt of werkte voor organisaties zoals DELTA, EY, Heineken Music Hall, Allure, De Hypotheekshop, Heijmans, Trendhopper, Bouwfonds, Dynamis, Hästens, SNS Reaal, TU Delft, IKEA Nederland. Het is een management- en studieboek. Niet alleen theorie maar ook harde quick wins op gebied van online optimalisatie. Het boek staat vol quick wins, cijfers, modellen, wetenschappelijke onderzoeken, feiten, do's en don'ts, cases en interviews met optimalisatie-experts. De praktische marketingmodellen worden daadwerkelijk ingezet bij conversieoptimalisatie in organisaties. Het HOC leunt zwaar op de praktijk. Het praktisch leer-, maar ook doe-boek maakt een einde aan het inzetten van zomaar wat online uitingen. In het HOC staat het optimaliseren van het bereik (Reach), de betrokkenheid van de doelgroep (Engagement), activatie (Activate) en het omzetten naar resultaat centraal (Nurture). De digitale aanvullingen - zoals cases, presentaties en video's - op de ondersteunende site en benadrukken de toon van het boek: meer resultaat met online! 8

9 Non-Fictie MKB-advieswijzer MKB-advieswijzer... MKB-advieswijzer... : naslagwerk voor de MKB-adviseur. - [Editie] 2014 / coo rdinerende redactie drs. T. de Bondt. - Deventer : Kluwer, XX, 599 pagina's ; 25 cm. - Verschijnt 1 per jaar. - Omslagtitel: MKB advieswijzer. - Omslag ed vermeldt tevens: Plein+, Nieuws en kennis voor de MKB adviseur. ISBN : : : Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) staan dagelijks voor de uitdaging de juiste keuzes te maken om met de verzekeringsdeskundige, de ICT-deskundige, de HR-adviseur. Maar om die ondernemer optimaal te kunnen bedienen, moet de MKB-adviseur het hele terrein van de MKBadviespraktijk overzien. Alleen dan kan hij, vaak al in een eerste gesprek met zijn klant, verantwoorde oplossingsrichtingen aangeven. De MKBadvieswijzer reikt over een groot aantal onderwerpen die informatie aan die essentieel is voor de MKB-adviseur bij zijn advisering. Op een korte, zakelijke en toegankelijke manier wordt vanuit een praktische invalshoek de materie behandeld. De MKB-advieswijzer informeert, biedt aandachtspunten, geeft tips en voorbeelden en verwijst naar relevante verdiepingsliteratuur. Het boek is geschreven door een multidisciplinair samengestelde redactie. De combinatie van vaktechnische deskundigheid en MKB-adviespraktijkervaring van elke auteur zorgt ervoor dat de MKB-advieswijzer direct toepasbaar is in de dagelijkse MKB-adviespraktijk. 9

10 Non-Fictie Hoogewerf, C.L. Juridische onderzoeksvaardigheden Juridische onderzoeksvaardigheden / Mr. dr. C.L. Hoogewerf, Mr. dr. S.C. Huisjes. Derde druk. - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, pagina's : illustraties ; 24 cm. - (Juridische informatievaardigheden). - 1e druk door C.L. Hoogewerf: Met literatuuropgave. ISBN : : : : : : Studenten hebben veelal geen idee hoe zij een onderzoek moeten starten, hoe zij dit moeten uitvoeren en hoe zij dit op papier moeten zetten. In dit boek worden deze stappen helder uitgelegd aan de hand van vele voorbeelden. Dit boek begint met een hoofdstuk over de theoretische achtergronden van het doen van onderzoek (hoofdstuk 1). In hoofdstuk 2 wordt het onderzoeksplan behandeld, de basis van het onderzoek, waarin studenten wordt geleerd welke onderdelen daarin aan de orde moeten worden gesteld. Vervolgens staat in hoofdstuk 3 het doen van onderzoek centraal aan de hand van de drie onderzoeksmethoden die het meest voorkomen in juridisch onderzoek (literatuuronderzoek, bronnenonderzoek en het afnemen van interviews en enquêtes). In hoofdstuk 4 wordt aangegeven welke onderdelen een onderzoeksrapport behoort te bevatten en worden schrijf- en opmaaktips gegeven. Ten slotte wordt in hoofdstuk 5 uitgelegd hoe studenten literatuur- en bronvermeldingen, een literatuurlijst en voetnoten dienen te maken. Ieder hoofdstuk is voorzien van voorbeelden die genomen zijn uit onderzoeksplannen en onderzoeksrapporten van studenten. Dit boek is bestemd voor studenten in het hoger juridisch onderwijs Hoogewerf, C.L. Juridisch informatiemanagement Juridisch informatiemanagement : het verzamelen, ordenen en toegankelijk maken van juridische informatie / Mr. dr. C.L. Hoogewerf, C.R.M. Smeding. - Derde druk. Den Haag : Boom Juridische uitgevers, pagina's : illustraties ; 24 cm. (Juridische informatievaardigheden). - 1e druk: Met literatuuropgave. ISBN Dit boek begint met een hoofdstuk over het digitaal zoeken van juridische literatuur in PiCarta (een landelijke catalogus) en Data Juridica (een bibliografie voor juridische tijdschriftartikelen). In de hoofdstukken 2 t/m 5 leert de student respectievelijk hoe bronvermeldingen, een literatuurlijst en voetnoten moeten worden gemaakt, wat de belangrijke publicaties binnen het juridisch domein zijn, hoe internet als juridische bron te raadplegen is en hoe juridische informatie geannoteerd en onder de aandacht gebracht moet worden. Hoofdstuk 6 richt zich op het ordenen van juridische informatie en de inhoudelijke en formele ontsluiting daarvan door middel van het toekennen van trefwoorden en andere metadata en het hanteren van thesauri, classificaties en taxonomieën. Alle kennis en vaardigheden die zijn verworven in de eerste zes hoofdstukken, worden toegepast in de hoofdstukken 7 en 8 waarin de student leert een digitaal dossier, startpagina, webdossier en webportaal te maken. De antwoorden en uitwerkingen van de opdrachten staan achter in het boek. 10

11 Non-Fictie Hoogewerf, C.L. Zoeken in juridische databanken Zoeken in juridische databanken / Mr. dr. C.L. Hoogewerf, Mr. E.M. Oudejans, Mr. W. Riphagen. - Zesde druk. - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, pagina's : illustraties ; 24 cm. - (Juridische informatievaardigheden). - Op omslag: Geheel herziene 6e druk. - 1e druk: ISBN : : : : : : In dit boek worden op eenvoudige en heldere wijze het gebruik van de in de rechtspraktijk gangbare juridische databanken en hun zoekprogramma's uitgelegd aan de hand van voorbeelden en opdrachten. De antwoorden van de opdrachten staan achter in het boek met een uitgebreide beschrijving van de zoekweg erbij. In het boek komen twaalf databanken aan de orde: enerzijds gratis databanken als overheid.nl, Rechtspraak.nl en EUR-Lex (de juridische databank van de Europese Unie) en anderzijds databanken van de grote juridische uitgeverijen waarvoor betaald moet worden, zoals de databanken van Sdu Uitgevers (officiële publicaties, wet- en regelgeving en jurisprudentie) en van Kluwer (het zoeken naar wet- en regelgeving, zoeken in diverse jurisprudentietijdschriften en in Tekst & Commentaar). Tot slot zijn de hoofdstukken Legal Intelligence en Rechtsorde opgenomen. Dit zijn zoekprogramma's die in verschillende juridische databanken tegelijkertijd zoeken. Dit boek is als studieboek en naslagwerk nuttig voor rechtenstudenten van hbo- en wo-instellingen Meulenbroek, J.M.C. Klachtrecht en ombudsman Klachtrecht en ombudsman : een praktische handleiding / Drs. J.M.C Meulenbroek. Tweede, geheel herziene druk. - Deventer : Kluwer, [2014]. - X, 160 pagina's ; 25 cm. - (Bestuursrecht in praktijk). - 1e druk: (Bestuursrecht in de praktijk ; 7). - Met literatuuropgave, register. ISBN De Wet extern klachtrecht is per 1 januari 2006 van kracht geworden als aanvulling op de Algemene wet bestuursrecht. Deze wet regelt de behandeling van klachten door een ombudsman. Onder ombudsman wordt verstaan de Nationale ombudsman of een - hoofdzakelijk gemeentelijke - ombudsman of ombudscommissie. Dit boek gaat niet alleen in op de ontstaansgeschiedenis van het instituut 'ombudsman' en de plaats ervan in ons staatsbestel, maar ook op vrijwel alle vraagstukken waarmee een ombudsman in zijn dagelijkse werk te maken kan krijgen. Op toegankelijke wijze wordt de lezer wegwijs gemaakt in het betrekkelijk nieuwe rechtsterrein van het (externe) klachtrecht. De vele voorbeelden uit de praktijk van de ombudsman verhelderen dit. Ook wordt de nodige aandacht besteed aan voorzieningen die nauw verwant zijn aan het klachtrecht, zoals de bezwaarschriftenprocedure. Dit boek is op de eerste plaats bedoeld als handleiding voor (gemeentelijke) ombudsmannen en leden van ombudscommissies en voor hun medewerkers. Het boek is ook geschreven als inleiding in het (externe) klachtrecht voor ieder die zich betrokken voelt bij het externe klachtrecht en zich wil verdiepen in dit rechtsterrein. Het is daardoor ook geschikt als studieboek voor universitaire of hbo-opleidingen. 11

12 Non-Fictie Dorresteijn, A.F.M. De juridische organisatie van de onderneming De juridische organisatie van de onderneming / prof. mr. A.F.M. Dorresteijn, dr. R.H. van het Kaar. - Twaalfde druk. - Deventer : Kluwer, a Wolters Kluwer business, XIII, 275 pagina's ; 25 cm. - (Fiscale studieserie, [ISSN ] ; nr. 21). - 1e druk door C.A. Boukema, A.F.M. Dorresteijn: Deventer : FED, Met literatuuropgave, register. ISBN : : : De juridische organisatie van de onderneming gaat over de juridische organisatie van de onderneming. Daarmee wordt bedoeld: de verdeling van juridische bevoegdheden binnen een onderneming. Die ligt bijvoorbeeld bij een eenmanszaak anders dan bij een onderneming die wordt gedreven door een BV. De keuze voor een rechtsvorm bepaalt in hoge mate hoe de juridische organisatie van een onderneming eruit ziet. In dit boek worden daarom alle relevante rechtsvormen behandeld. Zo komen naast de eenmanszaak en de BV ook aan de orde de personenvennootschappen, de NV, de vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting alsmede de Europese rechtsvormen. Verder besteedt dit boek aandacht aan regelgeving die op ondernemingen in het algemeen van toepassing is, zoals de Wet op de ondernemingsraden. Ten slotte komt de rol van aanvullende rechtsnormen aan de orde, vastgelegd in overeenkomsten, statuten en reglementen. Op diverse plaatsen is verband gelegd tussen de juridische organisatie van de onderneming en het fiscale recht. Wijziging van de juridische organisatie doet zich voor bij omzetting van de ene rechtsvorm naar de andere, bij fusie of overname en bij herstructureringen en reorganisaties. Aan deze onderwerpen wordt met name in het laatste hoofdstuk de nodige aandacht besteed. 12

13 Non-Fictie Johnston, Joni E. Psychology Psychology / by Joni E. Johnston ; indexer: Brad Herriman ; illustrator: Bill Wiist. - New York, New York : Alpha, [2014]. - XVII, 366 pagina's : illustraties ; 24 cm. - (Idiot's guides ). - Met literatuuropgave, index. ISBN : 411 : 01 Geestelijk leven : : : 423 : 01 Geestelijk leven I : : Authored by a clinical psychologist, Idiot's Guides: Psychology, Fifth Edition, breaks down all of the complexity of the human mind. Key concepts are explained in plain and simple language, and are supplemented with insightful infographics that help explain each concept in a visual format. Readers will learn everything from the physiology of the brain to the most popular theories of modern psychology to the most famous pioneers in the field (such as Freud and Jung). From behaviorism to social psychology to cognitive psychology, readers will learn what makes all of us tick and why we are who we are Kardec, Allan Het boek der mediums Het boek der mediums : of gids voor mediums en geestenoproepers : inhoud: het bijzonder onderwijs... het beoefenen van het spiritisme / een vervolg op 'het boek der geesten' door Allan Kardec ; oorspronkelijke vertaling [uit het Frans]: J.G. Plate, 'sgravenhage, 1876 ; herzien in opdracht van de Vereniging Allan Kardac door Sandra C. Mac orano Florindo in Hoorn, Nederland : Vereniging Allan Kardec, pagina's ; 22 cm. - Vertaling van: Le livre des me diums. - Parijs, Titelpagina vermeldt ook: Proefondervindelijk spiritisme. - Vervolg op: Het boek der geesten. Oorspronkelijke Nederlandse uitgave: 's-gravenhage, ISBN Dit boek bevat speciale instructies vanuit de geestenwereld met betrekking tot de theorie aangaande de verschillende wijzen van communicatie met de onzichtbare wereld, de ontwikkeling van het mediumschap en de moeilijkheden en obstakels die men bij de uitoefening van het mediumschap kan tegenkomen. 13

14 Non-Fictie Kardec, Allan Het boek der geesten Het boek der geesten : met de grondbeginselen van de spiritistische leer... door middel van verschillende mediums / verzameld en gerangschikt door Allan Kardec ; oorspronkelijke vertaling [uit het Frans]: J.G. Plate, 's-gravenhage, 1875 ; herzien in opdracht van de Vereniging Allan Kardac door Sandra C. Mac orano Florindo in Tweede uitgave. - Hoorn, Nederland : Vereniging Allan Kardec, [2014] pagina's ; 22 cm. - Vertaling van: Le livre des esprits. - Parijs, Titelpagina vermeldt ook: Spiritualistische filosofie. - 1e druk van deze uitgave: Oorspronkelijke Nederlandse uitgave: 's-gravenhage, ISBN : 423 : 01 Geestelijk leven I : : Het Boek der Geesten is de Eerste Steen van het Spiritisme, zijn beginpunt. Eigenlijk bestond het Spiritisme daarvoor helemaal niet, zelfs het woord spiritisme niet. Men sprak toen van spiritualisme en neo-spiritualisme. De spiritistische feiten, die altijd hebben bestaan, werden op allerlei manieren geïnterpreteerd. Nadat het Boek der Geesten verscheen met daarin de basisprincipes van de Spiritistische Leer begon een nieuwe dag in de geestelijke horizon van de wereld. Het werk heeft vier hoofdstukken, namelijk: de grondoorzaken, spiritistische of geestenwereld, zedelijke wetten, verwachtingen en troostgronden. 14

15 Non-Fictie Jong, Kim de Kijken naar onderwijskwaliteit Kijken naar onderwijskwaliteit : kwaliteitszorg in het primair onderwijs / Kim de Jong, Rob de Jong, Cees van Zoest. - Den Haag : Boom Lemma uitgevers, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met index, literatuuropgave. ISBN : : 05 Opvoeding en Onderwijs : : : : 05 Opvoeding en Onderwijs : : Als onderwijsprofessional ben je dagelijks bezig om leerlingen optimaal tot ontwikkeling te brengen. Wij zijn ervan overtuigd dat onderwijsprofessionals nog meer uit hun leerlingen halen wanneer zij de onderwijskwaliteit planmatig en continue weten te versterken. Kijken naar onderwijskwaliteit, Kwaliteitszorg in het primair onderwijs biedt je de kennis en tools om kwaliteitszorg in je klas, op je school of bovenschools op te zetten. Het boek biedt een aantal nuttige instrumenten om kwaliteitszorg handen en voeten te geven. Instrumenten zoals het INK-model en de PDCA-cyclus komen aan bod. We staan uitvoerig stil bij de verschillende fasen van de PDCA-cyclus en leveren daarmee de handvatten om werk te maken van kwaliteitszorg. In het boek geven we niet alleen theoretische achtergronden, maar presenteren we ook toepasbare voorbeelden vanuit de praktijk. We laten zien hoe leerkrachten, interne begeleiders, directeuren, het bovenschoolse management en het schoolbestuur ieder op hun eigen niveau en in samenhang een invulling kunnen geven aan kwaliteitsverbetering. Voordat je in de kwaliteitszorg duikt verrijkt dit boek je ook met inzicht in wat onderwijskwaliteit eigenlijk is en hoe je de kwaliteit kunt beïnvloeden Middelkoop, Danie l van Studiesucces en diversiteit Studiesucces en diversiteit : en wat HBO-docenten daarmee te maken hebben / Danie l van Middelkoop & Martha Meerman. - Amsterdam : Centre for Applied Research on Economics and Management (CAREM), [2014] pagina's ; 24 cm. - Op titelpagina en omslag: Hogeschool van Amsterdam. - Op omslag: Creating tomorrow. - Met literatuuropgave. ISBN Elk jaar stijgt het aantal studenten dat begint aan een studie in het hbo. Er is niet alleen sprake van een getalsmatige groei, ook de diversiteit van de studentenpopulatie neemt toe. Het succes van een opleiding of hogeschool lijkt daarnaast in toenemende mate te worden afgemeten aan het rendement - het aantal geslaagde studenten. Wat is de invloed hiervan op het onderwijs en hoe gaan docenten hiermee om? Beoordelen zij studiesucces ook in kwantitatieve termen of hanteren zij een andere opvatting? En in hoeverre vergt een diverse studentenpopulatie een gedifferentieerde onderwijsbenadering? 15

16 Non-Fictie Creatief Creatief partnerschap Creatief partnerschap : evenwicht tussen creativiteit en samenwerking / Nelly van der Geest (red.) ; samenstelling Nelly van der Geest ; eindredactie Nirav Christophe, Pam de Sterke, Vera de Sterke ; auteurs Aukje de Boer, Nelly van der Geest, Melissa van der Heijden, Karin Hoogeveen, Leo Roelveld, Christel van Romunde ; illustraties Bert Dekker. - Amsterdam : Uitgeverij International Theatre & Film Books, pagina's : illustraties ; 24 cm. - (Lectoraat theatrale maakprocessen ; [10]) ISBN : : : In creatief partnerschappen betrekken kunstenaars eigen ateliers in de school, treden leerlingen samen met kunstenaars op, en verleggen leerkrachten de grenzen van hun eigen creativiteit. Nelle van der Geest (HKU) heeft samen met collega's deze partnerschappen intensief gevolgd. In dit boek beschrijven en analyseren zij de ontwikkelingen van deze partnerschappen en identificeren ze tien ingrediënten die het dynamisch evenwicht tussen creativiteit en samenwerking succesvol maken. Creatief partnerschap, evenwicht tussen creativiteit en samenwerking toont aan dat voor de ontwikkeling van het creatief vermogen van kinderen en jongeren, professionals nodig zijn die zichzelf en elkaar uitdagen. Daadkracht, het benutten van verschillende expertises, en sleutelfiguren vol passie en strategie, maken dat creatief partnerschappen een wezenlijke bijdrage leveren aan de vernieuwing van cultuureducatie. Het nodigt leerlingen uit zich de strategieën van kunstenaars eigen te maken. De capaciteit van leerlingen om out of the box te denken en te handelen in een steeds complexere en toenemend gereguleerde wereld, wordt door deze partnerschappen versterkt. Daarmee geeft creatief partnerschap leerlingen én de professionals die hen begeleiden, handvatten om de fundamentele creativiteit te ervaren die het leven betekenisvol maakt 16

17 Non-Fictie Ponfoort, Onno Successfull business models for 3D printing Successfull business models for 3D printing : seizing opportunities with a game changing technology / Onno Ponfoort ; in cooperation with Wieke Ambrosius, Laurens Barten, Gijs Duivenvoorde, Linda van den Hurk, Amir Sabirovic, Erik Teunissen. [Utrecht] : Berenschot, [2014] pagina's : illustraties ; 21 cm. - Vertaling van: PMBOK Guide : a pocket companion to PMI's. - Aan de kop van de titelpagina: PMI Netherlands chapter. - Op omslag: op basis van PMBOK Guide fifth edition. - Met literatuuropgave. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : : : 14 Computers : : Inmiddels wordt 3D printen volop toegepast in sectoren als de lucht- en ruimtevaart, de automobielindustrie, de medische en de tandheelkundige wereld, ook voor eindproducten. En ook in de consumentenmarkt krijgen 3D geprinte artikelen steeds meer toepassingen. Nog niet alle mogelijkheden zijn vandaag te realiseren, maar een aantal ondernemingen laat zien dat er al heel veel kan en gebeurt. Er wordt veel geïnvesteerd in onderzoek op het gebied van technologie- en materiaalontwikkeling. Kennisontwikkeling omtrent nieuwe business- en verdienmodellen voor 3D printen is tot nu toe een ondergeschoven kindje. Successful Business Models for 3D Printing vult deze lacune. Denk aan minder distributie- en voorraadkosten, klantgedreven productontwerp en een ontwikkeling richting de circulaire economie. Het boek toont de bedrijfseconomische impact van 3D printen aan de hand van uitgebreide praktijkvoorbeelden en de langjarige ervaring van Berenschot. En met de Berenschot Business Model Cube biedt het ondernemers een praktisch handvat om de mogelijkheden van 3D printen met succes te benutten. Daarmee is Successful Business Models for 3D Printing een onmisbare bron van informatie voor hen die willen starten met 3D printen en voor hen die al ervaring hebben, maar meer focus willen aanbrengen Messenlehner, Brian Building web apps with Wordpress Building web apps with Wordpress / Brian Messenlehner and Jason Coleman. - First edition. - Sebastopol, CA : O'Reilly, April XXI, 435 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met index. ISBN WordPress is much more than a blogging platform. As this practical guide clearly demonstrates, you can use WordPress to build web apps of any typenot mere content sites, but full-blown apps for specific tasks. If you have PHP experience with a smattering of HTML, CSS, and JavaScript, you ll learn how to use WordPress plugins and themes to develop fast, scalable, and secure web apps, native mobile apps, web services, and even a network of multiple WordPress sites. The authors use examples from their recently released SchoolPress app to explain concepts and techniques throughout the book. All code examples are available on GitHub. Compare WordPress with traditional app development frameworks Use themes for views, and plugins for backend functionality Get suggestions for choosing WordPress plugins-or build your own Manage user accounts and roles, and access user data Build asynchronous behaviors in your app with jquery Develop native apps for ios and Android, using wrappers Incorporate PHP libraries, external APIs, and web service plugins Collect payments through ecommerce and membership plugins Use techniques to speed up and scale your WordPress app 17

18 Non-Fictie Sahupala, Roy WebDesign & Joomla 3.5 WebDesign & Joomla 3.5 : mobile R3ADY/US3R friendly : alles wat je moet weten over Joomla 3.5 / Roy Sahupala. - Eerste druk. - [Eindhoven] : WJAC, pagina's : illustraties ; 22 cm. - Op omslag: Voor Apple & Windows gebruikers. ISBN : : 14 Computers I : : Alles wat je moet weten om een Joomla site te maken. Installeren, configureren, content en beheer en een eigen template maken. In dit boek: Installeren en configureren van Joomla- Beheer, artikelen aanmaken Joomla aanpassen met plugins en thema's Joomla template maken voor techies Joomla template maken voor non-techies Joomla site op het internet plaatsen 18

19 Non-Fictie Bouman, L.N. Leerboek medische fysiologie Leerboek medische fysiologie / L.N. Bouman, H.W.G.M. Boddeke, J.H.J. Muntinga ; tekeningen: Hans Brik. - Derde druk. - Houten : Bohn Stafleu van Loghum, Springer Media, X, 611 pagina's : illustraties ; 28 cm. - Op omslag tevens: Kernboek. Oorspronkelijke titel: Medische fysiologie Met literatuuropgave, register. ISBN : : 02 Lichaam en Gezondheid : : : : 02 Lichaam en Gezondheid : : Goede kennis van de fysiologie is in uiteenlopende (para)medische beroepen een eerste vereiste. In deze nieuwe druk is vanwege de toenemende behoefte aan zelfstudie gekozen voor een duidelijke scheiding tussen de kernstof, op papier, en de bijbehorende website, die onder meer verdiepingsstof en toetsen biedt. Deze druk is ingrijpend geactualiseerd, in het bijzonder op het gebied van veroudering en cellulaire, cardiovasculaire en respiratoire fysiologie. Het boek is geschikt voor zelfstudie en -toetsing door inleidende leerdoelen in elk hoofdstuk, steeds af te sluiten met een samenvatting, en door de meerkeuzevragen op de site. Geschematiseerde figuren helpen de in de tekst besproken concepten vorm te geven. De woordkeuze van de auteurs helpt de student zich vertrouwd te maken met Nederlandse benamingen voor veelvoorkomende medisch-fysiologische begrippen naast de vele gangbare vreemdtalige termen door de toenemende internationalisering. Leerboek medische fysiologie is geschreven door ervaren docenten voor studenten geneeskunde. Het boek is tevens geschikt voor studenten aan andere opleidingen bij wie uitgebreide kennis van de fysiologie van de mens wordt verondersteld Psychodrama Psychodrama in de praktijk Psychodrama in de praktijk : therapie op de vloer / redactie: Henk Gilhuis, Pierre de Laat, Frits van Hest ; illustraties: Carine Burger. - Amsterdam : Hogrefe, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. - (In de praktijk ; 12). - Met literatuuropgave. ISBN Psychodrama is een krachtig en effectief therapeutisch middel om beter met persoonlijke problemen om te gaan. De methode is ontwikkeld door Jacob Levy Moreno en ontleent zijn kracht aan het in scene zetten en spontaan uitspelen van hetgeen iemand bezighoudt. Een belangrijk aspect is dat psychodrama sterke kanten van mensen aanspreekt zoals spontaniteit, creativiteit, empathie en moed. Psychodrama in de praktijk komt voort uit het enthousiasme van de auteurs voor psychodrama. De kennis en ervaring, die zij hebben opgedaan over therapie en onderwijs in psychodrama, willen zij in dit boek bundelen en overdragen. Psychodrama in de praktijk biedt een gedegen en inspirerend overzicht van deze mooie methodiek. In het eerste deel worden de kernbegrippen, het spel, de spelers en de opbouw van een therapiesessie beschreven. Ook komen verschillende psychodramatechnieken en spelvormen aan bod.in het tweede deel worden de verschillende fasen in de ontwikke ling van zowel een psychodramagroep als een monodrama geschetst. Het derde deel beschrijft de toegevoegde waarde die psychodrama kan heb ben bij clienten met complexe problematiek. In deel vier wordt nagegaan hoe psychodrama kan worden toegepast in combinatie met andere psycho therapiemodellen 19

20 Non-Fictie Mitsch, Ralf Why I love tattoos Why I love tattoos / Ralf Mitsch ; interviews: Henk van Straten ; translation: Ben Blench. - [Plaats van uitgave niet vastgesteld] : Ralf Mitsch, [2014] pagina's : foto's ; 31 cm ISBN : : 04 Uiterlijk I : : Through more than 50 portraits of inspiring people who tell the story behind their tattoos, photographer Ralf Mitsch delves into a personal fascination with adorning one's own body with permanent ink. As a teenager in the 1980s, he noticed how those who had tattoos generally came from social strata with little to do with ruling class norms, or just wanted to rebel. Their decorated skin told a kind of life story in an ever-changing patchwork. Nowadays, tattoos are a fashion item, worn by people from all walks of life. A person covered in tattoos is a painting, full of surprises. Mitsch wants to get under the skin and discover the real motivation: is it about documenting their lives, or simply an addiction? 20

IJsseling, Samuel Heidegger, denken en danken, geven en zijn

IJsseling, Samuel Heidegger, denken en danken, geven en zijn Non-Fictie - 100 2014-32-5765 IJsseling, Samuel Heidegger, denken en danken, geven en zijn Heidegger, denken en danken, geven en zijn / Samuel IJsseling ; redactie Henk Hoeks. - Nijmegen : Vantilt, [2015].

Nadere informatie

Johnson, Alex Improbable libraries

Johnson, Alex Improbable libraries Non-Fictie - 000 2015-21-1373 Johnson, Alex Improbable libraries Improbable libraries / Alex Johnson. - London : Thames & Hudson, 2015. - 240 pagina's : illustraties ; 19 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

Schnapp, Jeffrey T. The library beyond the book

Schnapp, Jeffrey T. The library beyond the book Non-Fictie - 000 2014-50-5607 Schnapp, Jeffrey T. The library beyond the book The library beyond the book / Jeffrey T. Schnapp, Matthew Battles. - Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 2014.

Nadere informatie

FondsenDisk FondsenDisk 2015

FondsenDisk FondsenDisk 2015 Non-Fictie - 000 2015-03-1952 FondsenDisk FondsenDisk 2015 FondsenDisk 2015 : het fondsenboek op cd-rom. - [Zutphen] : Walburg Pers, [2015]. - 1 cd-rom : kleur ; 12 cm + 1 tekst (7 pagina's). - (Fondsendisk).

Nadere informatie

Pattyn, Bart Media en mentaliteit

Pattyn, Bart Media en mentaliteit Non-Fictie - 000 2014-15-0201 Pattyn, Bart Media en mentaliteit Media en mentaliteit / Bart Pattyn. - Leuven : LannooCampus, [2014]. - 284 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

Rijnja, Guido Kleur bekennen

Rijnja, Guido Kleur bekennen Non-Fictie - 000 2014-41-4936 Rijnja, Guido Kleur bekennen Kleur bekennen : overheidscommunicatie in vijf spanningsbogen / Guido Rijnja, Vera de Witte ; eindredactie: Lies Meiboom. - Amsterdam : Adfo Groep,

Nadere informatie

Balvert, Fred Prepare for 15 seconds of fame

Balvert, Fred Prepare for 15 seconds of fame Non-Fictie - 000 2013-49-5252 Balvert, Fred Prepare for 15 seconds of fame Prepare for 15 seconds of fame : media contacts for researchers / Fred Balvert, Marcel Hulspas, Souad Zgaoui ; English translator

Nadere informatie

Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity

Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity Non-Fictie - 000 2015-24-3246 Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity Museums, migration and cultural diversity : Swedish museums in tune with the times? / Christina Johansson. -

Nadere informatie

Vos, F. De praktijk als gids

Vos, F. De praktijk als gids Non-Fictie 300-330 2013-40-3454 Vos, F. De praktijk als gids De praktijk als gids : verkenning van sleutelvariabelen voor vernieuwing in de Wmo / Frans Vos, Heleen Rijnkels en Kyelle Mintzis. - Den Haag

Nadere informatie

Global Global standards and publications

Global Global standards and publications Non-Fictie - 000 2012-24-2555 Global Global standards and publications Global standards and publications : edition 2012/2013 / [eds.: Jane Chittenden... et al.]. - Second edition, first impression. - [Zaltbommel]

Nadere informatie

Harris, Harlan D. Analyzing the analyzers

Harris, Harlan D. Analyzing the analyzers Non-Fictie - 000 2013-34-5584 Harris, Harlan D. Analyzing the analyzers Analyzing the analyzers : an introspective survey of data scientists and their work / Harlan D. Harris, Sean Patrick Murphy and Marck

Nadere informatie

Weeks, Marcus Philosophy in minutes

Weeks, Marcus Philosophy in minutes Non-Fictie - 100 2014-47-2845 Weeks, Marcus Philosophy in minutes Philosophy in minutes / Marcus Weeks. - London : Quercus, 2014. - 415 pagina's : illustraties ; 13 cm. - Ondertitel op omslag: 200 key

Nadere informatie

Luyn, A.H. van Omwille van het Evangelie

Luyn, A.H. van Omwille van het Evangelie Non-Fictie - 200 2014-52-0711 Luyn, A.H. van Omwille van het Evangelie Omwille van het Evangelie / Mgr. A.H. van Luyn s.d.b. - Baarn : Adveniat, [2015]. 196 pagina's ; 22 cm. - Ondertitel op omslag: preken

Nadere informatie

Lost Lost in translation?

Lost Lost in translation? Non-Fictie - 200 2014-41-4831 Lost Lost in translation? Lost in translation? : de (ex-)gedetineerde in de participatiesamenleving / onder redactie van Theo W.A. de Wit, Reijer J. de Vries & Ryan van Eijk.

Nadere informatie

McCandless, David Knowledge is beautiful

McCandless, David Knowledge is beautiful Non-Fictie - 000 2015-12-1456 McCandless, David Knowledge is beautiful Knowledge is beautiful / David McCandless. - [1e oplage]. - London : William Collins, 2014. - 255 pagina's : illustraties ; 26 cm.

Nadere informatie

Bruin, Jeanine de Wetenschappers in beeld

Bruin, Jeanine de Wetenschappers in beeld Non-Fictie - 000 2014-10-2721 Bruin, Jeanine de Wetenschappers in beeld Wetenschappers in beeld : van YouTube tot talkshow / Jeanine de Bruin, Lennart Wesel. - Den Haag : Boom Lemma uitgevers, 2014. -

Nadere informatie

Weterings, E.J. Gommert de Kok

Weterings, E.J. Gommert de Kok Non-Fictie - 000 2014-14-5662 Weterings, E.J. Gommert de Kok Gommert de Kok : journalist / Eric-Jan Weterings ; tekstredactie Tekstbureau Thea Nijbakker. - Vlissingen : Den Boer de Ruiter, [2014]. - 164

Nadere informatie

Kimmerle, H. Filosofie van het verstaan

Kimmerle, H. Filosofie van het verstaan Non-Fictie - 100 2014-32-5611 Kimmerle, H. Filosofie van het verstaan Filosofie van het verstaan : een dialoog / Heinz Kimmerle & Renate Schepen. Antwerpen ; Apeldoorn : Garant, 2014. - 143 pagina's ;

Nadere informatie

Mooij, Gabor Meer doen met public relations

Mooij, Gabor Meer doen met public relations Non-Fictie - 000 2013-34-5738 Mooij, Gabor Meer doen met public relations Meer doen met public relations / Gabor Mooij ; coo rdinatie/fondsredactie: Ingrid Lenting. - Alphen aan den Rijn : Vakmedianet,

Nadere informatie

Plusaanbod 2014-35 Non-Fictie - 000

Plusaanbod 2014-35 Non-Fictie - 000 Plusaanbod 2014-35 Non-Fictie - 000 2014-17-1396 Burssens, Dieter Preventie morgen Preventie morgen : bouwstenen voor een goede praktijk / Peter Goris, Bie Melis, Bie Melis & Nicole Vettenburg (red.).

Nadere informatie

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management DECEMBER 201 3 DREAMevent 2013 - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAM

Nadere informatie

Lindemans, Jan Frans Logica en argumentatieleer

Lindemans, Jan Frans Logica en argumentatieleer Non-Fictie - 100 2015-06-3493 Lindemans, Jan Frans Logica en argumentatieleer Logica en argumentatieleer / Jan Frans Lindemans. - Tweede, herziene druk. - Leuven ; Den Haag : Acco, 2015. - 266 pagina's

Nadere informatie

Wright, Alex Cataloging the world

Wright, Alex Cataloging the world Non-Fictie - 000 2015-12-1733 Wright, Alex Cataloging the world Cataloging the world : Paul Otlet and the birth of the information age / Alex Wright. New York : Oxford University Press, [2014]. - 350 pagina's

Nadere informatie

Ali, Kecia The lives of Muhammad

Ali, Kecia The lives of Muhammad Non-Fictie - 200 2015-19-0470 Ali, Kecia The lives of Muhammad The lives of Muhammad / Kecia Ali. - First printing. - Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 2014. - 342 pagina's ; 22 cm.

Nadere informatie

Plusaanbod 2014-37 Non-Fictie - 000

Plusaanbod 2014-37 Non-Fictie - 000 Plusaanbod 2014-37 Non-Fictie - 000 2014-29-3874 Davies, Dan In plain sight In plain sight : the life and lies of Jimmy Savile / Dan Davies. - London : Quercus, [2014]. - 584 pagina's : foto's ; 24 cm.

Nadere informatie

Oldfield, Molly The secret museum

Oldfield, Molly The secret museum Non-Fictie - 000 2014-01-1744 Oldfield, Molly The secret museum The secret museum / Molly Oldfield ; editor Craig Adams ; illustrations Hennie Haworth. - London : Collins, 2013. - 351 pagina's : illustraties

Nadere informatie

New New publication cultures in the humanities

New New publication cultures in the humanities Non-Fictie - 000 2014-20-3064 New New publication cultures in the humanities New publication cultures in the humanities : exploring the paradigm shift / edited by Pe ter Da vidha zi. - Amsterdam : Amsterdam

Nadere informatie

Contemporary Contemporary culture

Contemporary Contemporary culture Non-Fictie - 000 2013-02-0705 Contemporary Contemporary culture Contemporary culture : new directions in arts and humanities research / ed. by Judith Thissen, Robert Zwijnenberg and Kitty Zijlmans. - [Amsterdam]

Nadere informatie

Need to know voor professionals

Need to know voor professionals Need to know voor professionals Fondscatalogus 2011 Studieboek Bestseller Nieuw Up to Date IT-management Enterprise-architectuur Projectmanagement Businessmanagement www.vanharen.net Dit zijn onze belangrijkste

Nadere informatie

SPIder Koerier. Lente Editie 2010

SPIder Koerier. Lente Editie 2010 Nummer 2010-1 SPIder Koerier Lente Editie 2010 www.st-spider.nl Redactioneel Na een echte Hollandse winter is dan nu de lente aangebroken. Ik hoop dat je nu de SPIder Koerier lekker in de voorjaarszon

Nadere informatie