puur retail, puur partnership!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "puur retail, puur partnership!"

Transcriptie

1 puur retail, puur partnership! Jaarverslag _JRV_2011_WT.indd :29

2 Noot Dit jaarverslag is een publicatie van Euretco Holding B.V. Voorgaande jaren werd op Euretco B.V. gepubliceerd. Voor vergelijkingsdoeleinden is het jaarverslag (Euretco Holding B.V.) van voorgaande jaren op te vragen. Zie pagina 57 voor contactgegevens. De kracht van samenwerking Klantgerichter, meer solide, professioneler, betrouwbaarder en slagvaardiger dan andere retailservicesorganisaties. Vijf heldere en krachtige kernwaarden die de basis vormen voor de relatie tussen Euretco en de bijna zelfstandig ondernemers en franchisenemers. Samen exploiteren zij ruim winkels in de sectoren wonen, mode en sport. Euretco biedt clubgevoel, vakmanschap, financiële middelen, efficiency en innovatie aan zelfstandig ondernemers, met als resultaat dat zij samen de kracht krijgen van een grote onderneming. Met de nadruk op samen. Omdat erbij horen, er deel van uitmaken, bijdraagt aan ieders individuele succes. Ons vakmanschap is verankerd in de kennis en ervaring van onze medewerkers. Van ons senior management heeft het merendeel zelf daadwerkelijk een winkel gerund of er langdurig gewerkt. Samen met hun teams van enthousiaste specialisten fungeren zij als deskundig klankbord op de terreinen van inkoop, marketing, verkoop en webservices. Maar ook voor vooruitstrevende inzichten over effectief management en modern personeelsbeleid, kunnen zelfstandig ondernemers bij Euretco terecht. Stuk voor stuk proposities waar individuele ondernemers samen sterker van worden. Zo levert de unieke Euretco Retail Monitor de aangesloten ondernemers adequate en bruikbare managementinformatie, waarmee zij in staat zijn hun rendementen aanzienlijk te verbeteren. Euretco heeft vier kerntaken: retailservices, formules, financiële dienstverlening waaronder het gemak van centraal betalen en wholesale. Concrete resultaten van maatwerkadvisering en monitoring van administratieve processen bij ondernemers zijn een betere kostenbeheersing en betere marges. Tot de zeer succesvolle winkelformules en vloerconcepten behoren SPORT 2000, Runnersworld, Decorette, Vivante, Topform, Lampenier, Slaapkenner, Emotions, Qoot en JhUIST. Tevens faciliteert Euretco hoogwaardige marketing samenwerkingsverbanden zoals onder andere de Mode Alliance en Het Origineel. Daarnaast beschikt Euretco via Euretco Label Company met Babyface, LCKR, Raggs en Blue Rebel over een aantal topmerken in het baby- en kindermode segment met een duidelijk internationale allure. Euretco ziet het als haar primaire taak ondernemers te ontzorgen. Die moeten zich in hun dagelijkse inspanningen op de winkelvloer ondersteund weten met relevante en adequate kennis, praktische ervaring en functionele faciliteiten. Zo ontstaat immers bij hen de noodzakelijke ruimte voor een nog scherpere focus op de klant. Dat, gevoegd bij het directe en concrete voordeel dat dankzij het collectief is te behalen op inkoop, kosten, investeringen in ICT en toegang tot tal van internationale allianties, maakt de samenwerking tussen Euretco en haar zelfstandig ondernemers en franchisenemers even uniek als profijtelijk. Euretco, de kracht van samenwerking. Overzicht nieuwsberichten 2011 «Decorette zet fors in met nieuwe campagnes» «Euretco Wonen introduceert nieuw private label banken» «FreeBees-spaar programma heeft SPORT 2000 als nieuwe partner» «Euretco Wonen Etaleert groot succes» Otto van Leeuwen: 2 3

3 Proloog Puur retail, puur partnership Onze drijfveer is onze passie voor retail en voor retailers en de wil om de beste retailserviceorganisatie te zijn. Wonen, mode en sport, dat is ons speelveld. Daarop is Euretco als geen ander thuis en willen en kunnen we ook excelleren. Met échte meerwaarde voor onze aangesloten ondernemers. En met de succesvolle formules die we onderscheidend in de markt zetten. Detailhandel is dynamisch en bruisend. Elke dag opnieuw treffen tienduizenden consumenten en ondernemers elkaar op de winkelvloer, life en digitaal. Consumenten zetten in op de beste deal en oriënteren zich steeds vaker vooraf op internet. In de winkel verwachten consumenten beleving, kwaliteit, advies en service. Ze zijn bereid in ruil hiervoor een faire prijs te betalen. Het is een kwestie van balans, van matchen. Alles draait om de afstemming van het aanbod op de vraag. Persoonlijke aandacht voor de klant is hierbij de sleutel tot succes. Dat maakt retail bovenal echt mensenwerk. Ondernemerschap vormt ook de basis voor de match die Euretco heeft met de zelfstandige detaillisten met wie we samenwerken. Ook wij denken en handelen in een onophoudelijk streven naar balans tussen vraag en aanbod. De vraag van de ondernemers en het passende aanbod, dat we hierop willen geven. Zo zetten we in op zelfstandig ondernemerschap met een plus: meer samenwerking, meer toegevoegde waarde, meer efficiency, meer voordeel. En hierdoor: meer rendement. Maar niet alleen in omzetcijfers en in resultaten wordt onze meerwaarde zichtbaar. Veel ondernemers zijn al tientallen jaren bij ons aangesloten. Ook in moeilijke tijden blijkt die band van onschatbare waarde. Omdat Euretco ook in die fase gericht blijft op continuïteit. Dat geldt zowel voor ondernemers, als voor leveranciers. We hechten zeer aan een goede verstandhouding met onze leveranciers. En dat is niet verwonderlijk in het besef, dat we hen zien als cruciale schakels in een succesvol en rendabel presterende retail. Zaken doen met Euretco betekent voor leveranciers toegang krijgen tot een groot en zeer representatief gezelschap van bevlogen retailers met een bovengemiddelde ambitie en drive. Voor de ondernemers betekenen goede leveranciersrelaties op hun beurt een ruimere assortimentskeuze, scherpere prijzen, betere condities, zekerheid en continuïteit. Het belang van onze ondernemers: dat staat voorop. We vragen ons dan ook voortdurend af, waarom iemand eigenlijk wil ondernemen. Welnu: dat is, omdat hij zelfstandig actief wil zijn, hij het zélf wil doen. Dus kiezen wij zorgvuldig positie naast de ondernemer. Een positie met uiteenlopende rollen, maar altijd gedreven door onze gezamenlijke passie voor ondernemerschap, en voor retail. Waar het gaat om kansen zien en kansen grijpen, om op te merken en te ervaren wat de klant drijft, wat hem of haar beweegt om over de drempel te komen. Om juist bij die ene ondernemer het schaarse geld te besteden dat immers ook maar één keer kan worden uitgegeven. Service, klantgerichtheid en open staan voor vernieuwing en verandering. De klant in alles centraal stellen. Wie zich daarin onderscheidt, noteert groei. Ook tegen de stroom in. Euretco hanteert één belangrijk uitgangspunt: de ondernemer beslist uiteindelijk welke samenwerkingsvorm hij of zij wil. Aan die zelfstandigheid hechten wij zeer, want dat is nu juist die persoonlijke inspiratiebron, waardoor zelfstandige detaillisten variatie in het Nederlandse winkellandschap brengen. Dat gaat ze goed af. Aangesloten en samenwerkende ondernemers in de detailhandel doen het gemiddeld beter dan de individualisten. Vaak ook beter dan de grote filiaalbedrijven. Een krachtig Euretco is samen met de aangesloten ondernemers een speler die tegenwicht biedt aan het filiaal- en grootwinkelbedrijf. Euretco heeft dus een verantwoordelijke rol te vervullen. Van cruciaal belang vinden wij, dat we steeds nauw verbonden blijven met de belangen van de ondernemers. Die samenwerking is vaak langdurig en nog steeds weten jaarlijks tientallen nieuwe ondernemers ons te vinden. Als Euretco sterker wordt, worden de ondernemers sterker. En vice versa. Euretco is ervan overtuigd, dat er voor geïnspireerd ondernemerschap in een constructieve professionele samenwerking een goede toekomst in de non-fooddetailhandel is weggelegd. Ondernemers en hun medewerkers die echt contact met hun klanten en producten hebben, zullen een sterke positie blijven innemen in retailland. Euretco wil hen actuele concepten en krachtige ondersteuning blijven bieden, zodat zij zich kunnen concentreren op de service aan en het contact met hun klanten. Dat is wat ons drijft. Overzicht nieuwsberichten 2011 «Exclusieve samenwerking Dyanne Beekman en Euretco Fashion-ondernemers» «Slaapkenner breidt uit met 5 topdealers» «LCKR vernieuwd» «SPORT 2000 intensiveert overall strategie» 4 5

4 Harry Bruijniks, directievoorzitter: Onze cijfers zijn opnieuw beter dan markt Het verslagjaar is het beste te typeren als een jaar met twee gezichten. Waar in de eerste zes, zeven maanden in de sectoren mode en wonen nog sprake was van herstel en zelfs enige groei, liet het najaar helaas louter minnen zien. Het heel voorzichtig opbloeiende vertrouwen, verdampte vrijwel volledig, om rond de jaarwisseling in de min te eindigen. Voor de sector sport was heel 2011 trouwens niet positief. In dit licht bezien heeft Euretco het goed gedaan. Met cijfers die beter zijn dan die van de markt. Ik vind dit prestaties van formaat die de ondernemers samen met ons hebben geleverd. Het is ons gezamenlijke succes in omstandigheden die allerminst eenvoudig waren en dat helaas nog altijd zijn. Twee gezichten theekrente deed het vertrouwen in de Nederlandse huiskamer geen goed. En daar kwamen rond de jaarwisseling de onheils-tijdingen over de problemen bij de verschillende pensioenfondsen nog eens bovenop. Gepaste tevredenheid Als ik alle economische ontwikkelingen van de laatste zes tot acht maanden overzie en me hierbij realiseer, dat het consumentenvertrouwen recentelijk in Europa nergens zo sterk gedaald is als in Nederland, dan krijgen de resultaten die wij als Euretco samen met onze ondernemers over 2011 noteren, extra glans, stelt Bruijniks. We kijken in die zin dan ook met een goed gevoel terug op het verslagjaar Zowel ten aanzien van onze prestaties als met betrekking tot de vermogensontwikkeling van Euretco past tevredenheid. Bruijniks schrijft de goede resultaten, ondanks de licht gedaalde omzet, vooral toe aan het consequent vasthouden van de in 2010 ingezette beleidslijn om structureel kosten omlaag te brengen. Daarnaast hebben we in 2011 verschillende niet-kerntaken, waaronder logistiek, maar ook de exploitatie van enkele eigen winkels, uitbesteed. Naast kostenbeheersing zijn daarnaast belangrijke commerciële verbeteringen doorgevoerd. Door te investeren in de marketingondersteuning en verdere professionalisering van het accountmanagement is het bedrijfsresultaat bij een aantal van onze formules en de retailservice-divisies wonen en sport sterk verbeterd. Kwalitatieve impuls Euretco pakte in 2011 door waar het gaat om de herstructurering van de organisatie. Een pakket maatregelen, genomen op basis van de uitkomsten van een uitgebreide doorlichting van het bedrijf op al zijn aspecten, werd geconcretiseerd. Dat onderzoek bood inzicht in een aantal pijnpunten. In 2010, maar ook nog vorig jaar, heeft dit tot concrete aanpassingen in de structuur en de bemensing van de back office geleid. We hebben, wat betreft onze staf, niet alleen ingezet op een reductie van het aantal medewerkers, maar ook op het maken van een professionaliseringsslag. Willen we ondernemers optimaal kunnen servicen met Een jaar geleden durfde ik in mijn vooruitblik op 2011 nog optimistisch te zijn over de economische ontwikkelingen. Dat optimisme is gaandeweg het jaar gedempt, blikt Harry Bruijniks terug. Ik was me er in maart vorig jaar toen ik mijn gedachten over de economie prijs gaf, terdege van bewust, dat ik wellicht optimistischer aan keek tegen het conjuncturele beeld dan veel anderen. Maar toch, ik geloofde in herstel, net als in onze kracht om op die trend vooruit te lopen. En tot na de zomer had ik wat de economie betreft het gelijk ook aan mijn zijde; daarna raakte het consumentenvertrouwen echter in een vrije val. En daarmee het geloof, dat Nederland een volgende recessie zou kunnen ontlopen. Dat heeft niet zo mogen zijn. De voortdurende berichtgeving onder andere over nieuwe tegenslagen in het pareren van de Griekse schuldencrisis drong tot diep in de samenleving door en zorgde ervoor dat consumenten argwanender en voorzichtiger werden. De hand ging steviger op de knip en de verhuismarkt viel zelfs compleet stil. Ook de toenemende onzekerheid over de hypokennis en ervaring, dan moeten we ook kunnen beschikken over de capaciteit en kwaliteit die meerwaarde garanderen. Dan volstaat niet alleen branchekennis.ook adequate en actuele inzichten op de terreinen van personeelsmanagement, marketing, sales en leiderschap zijn onmisbaar om anno 2012 succesvol te kunnen ondernemen. We hebben op dit vlak flinke vorderingen gemaakt. De organisatie, en niet in de laatste plaats die op account-niveau en dat zijn toch de collega s die dagelijks contact hebben met ondernemers heeft een geweldige kwalitatieve impuls gehad. In aantal medewerkers zijn we in aantal teruggegaan van 223 in 2010 naar 212 in 2011, in kwaliteit zijn we echter gegroeid. Digitaal ontzorgen Daarnaast is in 2011 veel tijd en energie geïnvesteerd om zelfstandig ondernemers te ondersteunen bij hun online profilering en verkoop en het effectieve gebruik van sociale media. Uitgangspunt is dat deze inspanningen meerwaarde moeten opleveren voor de ondernemers. En die zijn, zo leerde een inventarisatie, vooral geholpen met een keuze uit relevante diensten en het gebruik van een adequaat e-commerce platform. Ondernemers hebben of maken onvoldoende tijd voor online activiteiten. Hiervoor ontbreekt doorgaans de kennis. Maar ook de tijd: ze zijn immers druk bezig op de winkelvloer, schetst Bruijniks de situatie. Toch is het voor hen zaak de slag niet te missen. Want de consument digitaliseert volop. Ontzorgen. Dat is de term die het beste past bij wat we met betrekking tot e-commerce hebben ontwikkeld. Dat wil zeggen dat we die diensten aanbieden, die het voor onze ondernemers mogelijk maken ook via het internet succesvol te zijn. Sinds 2011 biedt Euretco haar ondernemers een grote variëteit aan online marketingdiensten zoals workshops sociale media, en sms-services, zoekmachine optimalisatie (SEO), zoekmachine advertising (SEA) en website- en shopcontent. Overzicht nieuwsberichten 2011 «SPORT 2000 en Retail Result bouwen samen verder aan retail cultuur» «LCKR vernieuwd: Het merk voor de kinderen van nu!» «Consumentenpanels Euretco Wonen wijzen uit: Investeer in de verkoop medewerker!» 6 7

5 Nieuw filiaal Iedereen kan een webshop bouwen. Maar daarmee ben je er niet, vindt Euretco. Eigenlijk moet je een online webshop gewoon beschouwen als een nieuw filiaal, dat een eigen aansturing vereist, vindt Bruijniks. Het is zeker geen kwestie van het er maar even bij doen, althans zo zitten wij er niet in. Een webshop is een winkel, weliswaar digitaal, maar desondanks een aparte winkel. Dus heb je ook in de webshop te maken met aspecten als specifieke routing, pricing, voorraad, beheer en acties. In de loop van 2012 zullen we met het oog hierop een uniek multisite e-commerce platform voor de zelfstandig ondernemers introduceren. Dit biedt aangesloten ondernemers en leveranciers ongekende mogelijkheden voor de inrichting van webshops en virtueel voorraadbeheer. Naast het toepassen van kwalitatief hoogwaardig beeldmateriaal en productomschrijvingen op de eigen webshop, die aan de voorkant helemaal de eigen look and feel zijn, zal de ondernemer aan de achterkant optimaal profiteren van de gezamenlijkheid. Dankzij intensieve trainingen worden onze accountmanagers voorzien van adequate kennis en vaardigheden om ondernemers van het beste en meest passende advies te kunnen voorzien waar het gaat om hun digitale prestaties. Informatiemanagement In 2011 is ook een begin gemaakt met een omvangrijke herstructurering van de digitale organisatie binnen Euretco zelf. Daar waren we ook hard aan toe, verklaart Bruijniks de focus. Onze IT-infrastructuur dateert van langer geleden. En het ontwikkelt zich zoals bij zoveel bedrijven; telkens wordt het uitgebreid, geupdate en verder verfijnd naar wens van de gebruiker. Tot de grenzen ervan zijn bereikt en de rek er volledig uit is. Die fase dreigde Euretco te gaan bereiken.en dat in een organisatie waar de beschikbaarheid van goede informatie van levensbelang is. Onder leiding van Kenaad B. Tewarie directeur Finance, IT en E-commerce is een begin gemaakt met het up to date brengen van de technische en softwarematige randvoorwaarden, waaronder Euretco ook in de toekomst haar taken voor ondernemers optimaal kan vervullen. Bruijniks: Informatie beter, sneller, gemakkelijker en uitdagender beschikbaar maken, dat stimuleert om informatie ook met elkaar te delen. Hiervoor zullen intern ook communities worden gecreëerd, inclusief koppelingen aan ons CRMsysteem en sociale media. We zijn ervan overtuigd, dat met deze omvangrijke modernisering van de IT-infrastructuur een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan het versterken van de organisatie. E-commerce is geen kwestie van het er maar even bij doen, althans zo zitten wij er niet in Teveel winkelmeters Als bestuurslid van Detailhandel Nederland, maar zeker ook in zijn verantwoordelijkheid als directievoorzitter van Euretco, maakt Harry Bruijniks zich al vele jaren sterk voor de belangen van zelfstandige retail ondernemers. Dat is hard nodig, stelt hij. Kijk naar de problematiek van de dominantie van grootwinkelbedrijven in veel stadscentra en de overbewinkeling waar Nederland mee te maken heeft. Het huidige winkelaanbod is afgestemd op 40 miljoen consumenten. En dat in een land waar we voorzieningen moeten hebben voor slechts 16,5 miljoen landgenoten en waar bovendien internetwinkelen aan een onstuitbare opmars bezig is. Het aanbod van winkelmeters is in het afgelopen decennium met 25 procent gestegen naar een totaal van meer dan 30 miljoen vierkante meter. De bestedingen van consumenten hebben geen gelijke tred gehouden met deze ontwikkeling. De leegstand is opgelopen tot ruim 6 procent, wat neerkomt op zo n winkels. Bruijniks: Vanzelfsprekend speelt de huidige economische situatie een rol in de toename van de leegstand van winkels. Maar ook factoren als de krimpende en vergrijzende bevolking, de afnemende fysieke besteding in winkels en het verouderende ondernemersbestand dat te maken krijgt met opvolgingsproblemen, hebben hun effect op het toenemende aantal lege winkelpanden. Meer variatie Bruijniks bepleit een actieve rol van de overheid: De overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen zodat we ook op termijn een voldoende acceptabel retail landschap kunnen overhouden. Dat vraagt bezinning op het voortdurende streven naar nieuwbouw zonder te kijken naar opties voor herontwikkeling van bestaande winkelgebieden en waar nodig sanering van onrendabele meters. Ook projectontwikkelaars en beleggers zullen in dit verband hun positie moeten heroverwegen en verantwoordelijkheid moeten tonen. We zijn op een hellend vlak beland en dat houden we niet lang meer vol. We moeten toe naar minder van hetzelfde en meer variatie. Op de routes naar de dure en voor veel ondernemers niet bereikbare centra liggen volop kansen om het voor zowel hen als de grootwinkelbedrijven aantrekkelijk te maken en te houden. Je schept op de aanlooproutes betaalbare ruimte voor een onderscheidend winkelaanbod van zelfstandige ondernemers, terwijl de consument weet dat hij verderop terecht kan voor het aanbod bij de ketens. Verdubbeling van samenwerkingskracht De ontwikkelingen binnen de branches mode, wonen en sport en op het terrein van e commerce vragen om een adequate aanpassing van de werkwijze, structuur, kwaliteit en schaalgrootte van Euretco. Tot hetzelfde besef kwam vorig jaar Intres. Vanuit hun gedeelde passie voor retail en de grote ambities om blijvend tot optimale retailservices te kunnen komen, besloten beide organisaties medio 2011 een samengaan te onderzoeken. De beoogde doelstellingen van de combinatie zijn de aangesloten ondernemers nu en in de toekomst beter van dienst te zijn en hiermee het behoud van de zelfstandig retailer in Nederland beter te borgen. Tevens wordt ingezet op een verdere professionalisering van de rol richting leveranciers. We nemen deze stap in een tijd, dat alle consumptieve signalen op rood staan, licht Bruijniks toe. En dat doen we heel zorgvuldig in het besef, dat we te allen tijde bezig willen zijn en blijven met onze ondernemers. Met andere woorden: de voorbereidingen en implementatie van de fusie mogen het proces met de klant op geen enkele manier verstoren. Om dicht bij huis te blijven: Tijdens de verbouwing gaat de verkoop gewoon door. Proces in ontwikkeling Euretco en Intres zijn beiden actief zijn op het gebied van gezamenlijke inkoop, betalingsverkeer en marketing en dat met name in de detailhandelsbranches mode, wonen en sport. Daarnaast zijn zij belangrijke spelers op de markt van franchiseformules. Bij Intres gaat het onder meer om Intersport, Livera, Coach, Morgana en Libris/BLZ. Aan de fusie wordt vormgegeven door middel van uitwisseling van aandelen. Begin maart 2012 hebben de leden van Intres met een meerderheid van stemmen goedkeuring gegeven aan de beoogde fusie tussen retailservice-organisaties Euretco en Intres. Dit gebeurde tijdens een Buiten-gewone Algemene Ledenvergadering van de coöperatie Intres. De ondernemingsraden van beide organisaties bogen zich nadien over de plannen. Het definitief tot stand komen van de fusie is nog afhankelijk van de goedkeuring van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Zowel ten aanzien van onze prestaties als voor wat betreft de vermogensontwikkeling van Euretco past tevredenheid Overzicht nieuwsberichten 2011 «Charles van Schaik wordt boegbeeld van nummer 1 in lopen: Runnersworld gaat nieuwe fase in» «LifeStyle opent shop in shop-formule binnen woonwinkels» «Lampenier lanceert nieuwe webshop» «Lampenier Zwolle op de kaart gezet» 8 9

6 2012: Groei wordt krimp Nederland noteerde over 2011 een economische groei van 1,2 procent. Dat oogt hoopgevend, maar de realiteit is anders. Volgens cijfers van het CBS hebben we in het vierde kwartaal van 2011 te maken gehad met een krimp van 0,7 procent ten opzichte van een jaar eerder. De krimp in de periode oktober tot en met december 2011 is volgens de rekenmeesters van het CBS grotendeels toe te schrijven aan een verdere daling van de consumptie door huishoudens. Die nam af met 1,8 procent. Maar ook een krimp van de overheidsconsumptie en de uitvoer van Nederlandse producten droegen eraan bij. De investeringen groeiden nog wel, zij het in een lager tempo dan in de voorafgaande kwartalen. Gemiddeld kwam de omzetgroei in 2011 in de detailhandel uit op 1 procent, zo leren de cijfers afkomstig van het CBS. In alle kwartalen was er sprake van hogere prijzen en een kleiner volume. Non-foodwinkels leverden in 2011 een procent omzet in. Ook de sector bovenkleding zag de omzet dalen met 1,2 procent. De woninginrichters hadden te maken met de grootste terugval in omzet: min 2,9 procent. De cijfers van CBW Mitex laten een nog kritischer beeld zien. rughoudend met hun bestedingen gebleken. Ze vinden de tijd voor het doen van grote aankopen, zoals meubels, een wasmachine of een televisie niet gunstig. Het Nibud (Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting) berekende begin 2012, dat iedereen er in 2012 in koopkracht op achteruit gaat. De brutolonen zullen in 2012 licht stijgen, maar netto gaat niemand erop vooruit, aldus het Nibud. De inflatie steeg in januari 2012 naar 2,5 procent. De koopkrachtdaling is sterker dan tijdens Prinsjesdag 2011 werd verwacht. De hogere kosten voor zorgverzekeringen en de inflatie, die hoger is dan eerder werd ingeschat, zijn de belangrijkste oorzaken. Gemiddeld hebben huishoudens in 2012 enkele tientallen euro s tot meer dan honderd euro per maand minder te besteden. 2012: Voorzichtig en realistisch Bundeling van krachten Over de concrete verwachtingen voor 2012 is Euretco vooralsnog terughoudend. Dat heeft alles te maken met de fusie met Intres. Bij het doorgaan van deze fusie zullen de strategische positie alsmede de financiële draagkracht van de combinatie verder versterkt worden. De synergievoordelen en groei die hiermee samenhangen, bieden uitstekende aanknopingspunten om de economische ontwikkelingen in de onder druk staande retailmarkt op korte en lange termijn het hoofd te bieden. Hiermee wordt de basis gelegd voor een sterke en slagvaardige organisatie waarmee beoogd wordt de dienstverlening aan zelfstandig ondernemers optimaal te kunnen blijven verzorgen. Beide organisaties hebben elkaar voor een gezonde toekomst nodig. Onder voorbehoud van invloeden die kunnen volgen uit de succesvolle afronding van het fusieproces, verwacht Euretco in 2012 het bedrijfsresultaat met 6 procent te verbeteren. Onzekere consument Consumenten waren nog nooit zo somber over hun financiële situatie als eind Ook over hun financiële situatie in 2012 zijn consumenten niet positief. Dit lage consumentenvertrouwen en de geringe koopbereidheid zijn uitermate ongunstig voor de consumptie door huishoudens. Nederlandse consumenten zijn dan ook zeer te- De verwachtingen voor 2012 variëren in de detailhandel per sector. Woninginrichting zal het opnieuw zwaar hebben. Het vastlopen van de woningmarkt mist naar verwachting ook in 2012 zijn effecten op de omzetten in deze branche niet. Omdat minder wordt verhuisd zullen bestedingen op dat vlak achterwege blijven. Dit wordt niet volledig gecompenseerd door investeringen in de inrichting of onderhoud of het opknappen van de huidige woning. De afzet van de detailhandel in textiel, kleding en schoeisel zal naar verwachting in 2012 iets afnemen doordat de consument iets langer de kleding blijft dragen. Ook hier spelen budgettaire argumenten een rol. Daarnaast wordt de verschuiving in de detailhandelsbestedingen richting internet en postorderbedrijven steeds duidelijker zichtbaar. Verwacht wordt, dat de al enige jaren geleden ingezette krimp in de detailhandelssector sinds 2009 zorgt voor een afname van omzet voor winkels in steden. De toenemende leegstand van winkelpanden is hiervan het zichtbare bewijs. Overzicht nieuwsberichten 2011 «Christian Wijnen blaast SPORT 2000 Oosterhout nieuw leven in» «In- en verkoop groep Proms bijzonder buitenbeentje» «Van veredelde Tupperware party s tot drie gediversifieerde winkels» «Impulz-leden zijn zakelijke vrienden» 10 11

7 Bram Huibers, Voorzitter RvC Euretco: Wat mij betreft is bundeling van krachten noodzaak Zeker achter de schermen stond 2011 voor mijn collega s en mij in het teken van het onderzoek naar de mogelijkheden van een fusie met Intres. Het onderwerp was niet nieuw op de agenda; met enige regelmaat is gekeken naar de wenselijkheid van een samengaan. Onder de huidige marktomstandigheden is meer sprake geworden van de noodzaak om de krachten van de tweede grootste spelers te bundelen. Als je realistisch durft te kijken naar de situatie waarin we ons in de retail anno 2012 bevinden, dan kun je niet anders concluderen, dan dat organisaties als Euretco en Intres, als ze niets zouden doen, op termijn met een terugloop in marge en dus inkomsten te maken krijgen. Sowieso zijn er al grenzen aan wat ondernemers aan de ene kant en leveranciers aan de andere kant aan ruimte hebben en willen toegeven. Wil je dus inzetten op continuïteit, dan zal groei moeten worden gerealiseerd. En wel op een andere manier dan het eenvoudigweg verhogen van bijdragen van ondernemers. Op enig moment is daar de rek gewoon uit. Materiële winst is eerder te behalen door synergie te vinden in werkzaamheden en zodoende kosten te besparen. Daarvoor zijn tal van concrete mogelijkheden voorhanden als je twee organisaties met een vergelijkbare functie samenvoegt. Van IT en huisvesting tot personele kosten en uitgaven op het gebied van marketing en reclame. Bovendien word je samen een partij met een schaalgrootte, die ook in de markt weer zijn effecten heeft. Immers: voor leveranciers ben je een nog grotere factor van betekenis, met alle positieve effecten van dien. En dat geldt zeker ook voor de arbeidsmarkt: straks krijgt retail- en managementtalent een serieuze keuze tussen een keten en s lands grootste retailservice organisatie en formulehuis. Hij of zij kan niet meer om je heen. Ik heb me vanaf de start van de onderhandelingen achter het fusieplan geschaard in het besef, dat om ons heen en veelal relatief onopgemerkt winkelketens blijven doorgroeien, terwijl het aantal zelfstandig ondernemers jaar na jaar daalt. Het is belangrijk om, vanuit de passie voor retail die we bij Euretco in ons hebben, degenen die het goed doen en die staan voor een gevarieerd winkelaanbod in ons land, optimaal van dienst te blijven zijn. Die taak mogen we vooral niet uit het oog verliezen: bundeling van in- en verkoopkracht is onder de streep het snelst terugverdiend. Al met al zie ik louter voordelen van de fusie tussen Euretco en Intres. Niet in de laatste plaats zie ik uit naar de beoogde samevoeging van alle afdelingen en mensen in Hoevelaken. Het is even doorbijten wanneer we Breda en Houten zullen verlaten. Maar straks zitten we samen in een accommodatie waar we tevens tal van grotere evenementen kunnen organiseren. Van beurzen tot trainingen. Ik ben er van overtuigd, dat dit ook een sociale functie zal hebben en bijdraagt aan verdere professionalisering en intensivering van onze contacten met de ondernemers. Voorop staat, dat we met de onderneming in een fase zijn beland, waarin we niet aan schaalvergroting kunnen ontkomen. Tegelijkertijd biedt dit volop kansen. En dat is toch wat ons als pure retailmensen bindt: ondernemend zijn, perspectief ontdekken en daar op acteren. Ik heb er alle vertrouwen in, dat het proces van samengaan en integratie uiteindelijk zijn vruchten zal afwerpen. Het zal zeker voor medewerkers wennen zijn. Vooraf is immers duidelijk dat de culturen op onderdelen verschillen. Dit laat onverlet, dat we onszelf alleen op deze manier het uitzicht bieden op een gezonde toekomst voor beide organisaties en de bij hen aangesloten ondernemers. Dat vooruitzicht maakt dit en komend jaar tot een uitdaging voor ons allemaal. Bram Huibers, Voorzitter Raad van Commissarissen Euretco Wil je dus inzetten op continuïteit, dan zal groei moeten worden gerealiseerd. En wel op een andere manier dan het eenvoudigweg verhogen van bijdragen van ondernemers Overzicht nieuwsberichten 2011 «AVEK s directeur Roelf Kok: Samen met ondernemers ontwerpen leidt tot betere resultaten» «Sportpoint-winkel geopend in Asten» «Exclusieve samenwerking Dyanne Beekman en Euretco is succesvol van start gegaan» Liesbeth den Boer: 12 13

8 Retailservices Mode: grillig en onvoorspelbaar Cijfers liegen helaas niet: 2011 was voor de modebranche een teleurstellend jaar. Overall kwamen de omzetten 6,2 procent lager uit dan een jaar eerder, toen de krimp nog maar amper 0,1 procent bedroeg. Damesmode leverde 7,9 procent in, herenmode 3,7 procent, baby- en kindermode 5,3 procent en bodyfashion 5,6 procent. Brancheorganisatie CbW Mitex wijt de tegenvallende cijfers aan een combinatie van economische factoren en onvoorspelbare invloeden zoals die van het weer. Daarnaast blijken veel consumenten wel in de winkels te komen kijken, maar er minder te kopen. Ook het afnemende belang van merken zou een rol spelen. Euretco Mode De omzet binnen de divisie Mode bleef op het niveau van 2010, wat substantieel beter is dan de branche als geheel. Over de hele linie zijn binnen de divisie grote dalingen uitgebleven. Dat is mede het gevolg van tal van inspanningen gericht op ondersteuning van ondernemers in hun strijd om marktaandeel. Ook zijn er nieuwe retailers en leveranciers aangesloten in More than trends Het jaarlijkse inspiratie-evenement van Euretco Fashion voor ondernemers en leveranciers, vond 31 oktober 2011 plaats in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Ruim 400 bezoekers deden er inspiratie op en spraken met elkaar over passie voor mode-retail. Het thema puur dat tijdens de 2011-editie centraal stond is bewust gekozen. In een turbulente tijd met weinig traditionele zekerheden zoeken we een nieuw houvast. Consumenten doorzien een mooi ver- haal, verlangen naar puurheid/authenticiteit. Niet een masker, maar transparantie. Euretco Fashion daagde ondernemers uit om terug te gaan naar de kern van het vak en vooral trouw te blijven aan de oorspronkelijke drijfveren. Rene Boender bevestigde het beeld met zijn presentatie over Generatie Z en Jos Burgers daagde de toehoorders uit om echt dicht bij de klant te gaan staan. Het hart van het programma werd gevormd door een discussie onder leiding van Mathijs van Nieuwkerk. Hij ging op zoek naar de kracht en drijfveren van deze modemensen pur sang: authenticiteit of eigenheid, kiezen en ergens heel goed in zijn, vernieuwen, durven en volharden. Die begrippen voeren anno 2012 de boventoon in de formule tot succes. Dyanne Beekman Met styliste Dyanne Beekman, bekend als presentratrice van het TV-programma Looking Good, is een exclusieve samenwerking afgesloten. De styliste koos naar eigen zeggen bewust voor de samenwerking met zelfstandige ondernemers, omdat zij passie hebben voor het vak, de klant het beste kennen en juist bij hen de servicegraad hoog is. De collectie van jas tot tas vormt een basisgarderobe voor de vrouw met items die onderling te combineren zijn. Elke avond ontvangen de fans van Dyanne een tweet met kledingadvies voor de volgende dag. Dyanne zorgt voor veel publiciteit in de landelijke media en organiseert eveneens D Nights in samenwerking met retailers om de introductie bij de klant te ondersteunen. Mode Alliance Zeven grootschalige winkels die bij Euretco zijn aangesloten, hebben de handen ineen geslagen en in november 2011 de Mode Alliance gelanceerd. Dat gebeurde in de Heineken Music Hall. Maar liefst 1500 medewerkers en klanten zetten de Mode Alliance in één keer op de kaart. Doel van de Alliance is om gezamenlijk spraakmakende evenementen te organiseren, waarmee zij een dagje uit in de mode tot een begrip willen maken. Door de krachten te bundelen in gezamenlijke marketing is de Mode Alliance hiertoe beter in staat. Op de planning staat voor 2012 onder meer een evenement dat met het tijdschrift Margriet wordt georganiseerd. Bij alle activiteiten worden niet alleen klanten betrokken, maar ook medewerkers. Zij moeten het enthousiasme kunnen overbrengen op klanten en dat lukt het beste als ze het zelf meemaken. De initiatiefnemers zien de Mode Alliance als een keurmerk; klanten zijn verzekerd van een bepaalde kwaliteit. Daarnaast tekende Euretco voor gerichte beursconcepten als Vrouw&Zo en Man&Zo. Hierin werkt Euretco overigens al enkele jaren samen met Intres. Christine Boland trendanalist en consultant voor de modesector hield het seminar Trends & Mindsets voor het aandachtige gehoor van fashion-ondernemers een boeiend en inspirerend verhaal over damesmode anno ERM Ondernemingen die deelnamen aan de Euretco Retail Monitor de unieke benchmarktool die Euretco ontwikkelde - realiseerden gemiddeld een gelijke omzet aan 2010, als gevolg van een prijsstijging. Hiervoor moest wel alles uit de kast gehaald worden. Veel reclame-inspanningen, Overzicht nieuwsberichten 2011 «More than Trends ging over Puur: Wat je geeft, krijg je terug» «Runnersworld Beste Winkelketen Sport» «Q&A-onderzoeker Frank Quix over Retail 2020: Het gaat nog sneller dan we voorzagen» 14 15

9 acties en thema-events zijn nodig om enigszins traffic naar de winkel te krijgen. Het aantal deelnemende verkooppunten steeg wederom. De monitor vertegenwoordigt nu een consumentomzet van circa 350 miljoen euro en is met recht dé branchemonitor. Private labels Het draagvlak voor traditioneel georganiseerde private labels staat onder druk terwijl de rentabiliteit van de labels over het algemeen nog steeds hoger ligt dan het marktgemiddelde. In het licht van deze markt focust Euretco op het gebied van private label steeds meer op verkleining van de risico s voor ondernemers en het itemwise inspelen op de laatste trends. Goede voorbeelden zijn de succesvolle introducties van Basefield en Commander in samenwerking met Intres. Ondernemers kunnen uit de zeer brede collectie een eigen selectie op maat maken. In damesmode lijken de jaren tachtig terug te keren. De allernieuwste trends en net het juiste item op het juiste moment leiden tot succes bij de klant. Collectioneren en bijkopen op het laatste moment zijn bepalend voor succes, maar ook tijdrovend. Euretco fashion ondersteunt op verschillende manieren. Via het musthave-net informeren wij over het op korte termijn te verkrijgen aanbod van leveranciers. Ook gaan we in binnen- en buitenland actief op zoek naar items waarnaar behoefte is en laten deze, indien nodig, produceren. Onder het private label (No)Frills worden uitgewerkte items conform de laatste ontwikkelingen geproduceerd. De uitlevering is gemiddeld 3 maanden na de eerste schets waardoor ook deze items een optimale aansluiting vinden bij de consument. E commerce In tegenstelling tot de fysieke retailomzet, stijgen de online kledingaankopen en is het online aanwezig zijn als retailer inmiddels een basisvoorwaarde. De keuze om dit middels een webshop te doen is niet eenvoudig. Ervaring leert dat webshoppen om nieuwe disciplines vraagt zowel qua logistiek als qua online marketing en ook uitdagingen brengt op gebied van kwaliteitsborging, kostenbeheersing en voorraadefficiency. Euretco heeft in 2011 een model ontwikkeld om retailers de mogelijkheid te bieden om de online kansen te benutten en zich te richten op het online vermarkten van hun winkel als merk, terwijl aan de achterzijde de logistiek, verzending en voorraadbeheersing geregeld is met een professionele externe partner. Met name wordt beoogd de omzetsnelheid van de voorraad snel op een normniveau te krijgen, door deze centraal te stellen in de onderlinge samenwerking tussen retailers. Het model ontzorgt ondernemers door samenwerking. In juli 2012 zullen de eerste (heren) mode ondernemers live gaan met hun eigen webshop middels dit model. Wonen: nog altijd niet gemakkelijk De woonbranche, aldus de marktcijfers van CbW / Mitex, heeft voor het derde jaar op rij te maken gehad met dalende omzetten. De krimp kwam over 2011 uit op 3,0 procent. De slaapspeciaalzaken noteerden de grootste teruggang: -7,9 procent. Meubelspeciaalzaken hielden de neergang in omzet beperkt tot 0,3 procent. Woningtextielzaken zagen hun omzetten met gemiddeld 0,4 procent teruglopen. December bleek voor de sector een uitstekende verkoopmaand, maar de eerste twee maanden van het laatste kwartaal gaven dat beeld zeker niet te zien. Analyse van de markt leert, dat de consument zich uitgebreid via internet oriënteert, maar vervolgens nog wel bewust de keuze maakt voor een specifieke winkel vanwege ervaring, beleving en aankoop. Euretco Wonen De omzet van de divisie Wonen ontwikkelde zich marktconform. Net als de collega s in de andere divisies van Euretco, werd ook bij Wonen flink aan de weg getimmerd. Zo deelde Euretco haar kennis en inzichten met ondernemers tijdens het evenement Euretco Wonen etaleert. Plaats van handeling was het Home Trade Center in Nieuwegein. Centraal stonden de thema s anders leren denken, samenwerken in de keten en openstaan voor combinaties van verkoopkanalen. Groei en herpositionering Concrete stappen in groei werden onder meer gezet met de uitbreiding van de formule Slaapkenner met 5 dealers die nota bene in dezelfde maand toetraden. Met Nox, Førss en Optisleep biedt Slaapkenner drie exclusieve eigen merken. Andere inspanningen betroffen onder andere de introductie van het eigen merk relaxfauteuils voor de woongroepen Woonvisie, Emotions en Flitspool, de volledige herpositionering van deze 3 concepten, de opening van Lifestyle shops in de shop binnen woonwinkels en de lancering van een aantal nieuwe eigen merken, waaronder Topdream en Bij Mij Thuis. Voor Vivante was in 2011 het doel keuzes te maken in het kader van kwaliteitsverbetering. Voor wat betreft het aantal verkooppunten betekende dit dat er is gekozen voor kwaliteit boven kwantiteit. Er is een volledig nieuw communicatieconcept ontwikkeld waarin de local hero centraal staat en ook de eigen merken zijn inhoudelijk en qua service Overzicht nieuwsberichten 2011 «Ros Zonwering & Decorette Nijkerk verkoopt sfeer en gemak» «SPORT 2000 founder bij de League of Experience» «Chantal Riedeman, oprichter van Shopology: Van 100% bezoekers 100% klanten maken» «Euretco s Arja de Boer: Shopology werkt» Ros Zonwering & Decorette Nijkerk verkoopt sfeer en gemak 16 17

10 verbeterd. Hiermee is de formule klaar om verder in aantal te groeien in Regio-avonden en benchmark Met als titel Hoe verras je de klant organiseerde Euretco Wonen met succes 4 regiobijeenkomsten. In totaal zo n 60 ondernemers waren erbij vertegenwoordigd. De avonden zijn gehouden bij ondernemers in hun winkels. Op interactieve wijze hielpen de deelnemers elkaar aan nieuwe, inspirerende ideeën; de aanwezige ondernemers beoordeelden de gehouden avonden met gemiddeld een 8. Een reden om dit instrument in 2012 nog actiever in te zetten. In navolging van de collega s van Euretco Fashion ontwikkelde Wonen een eigen benchmarktool naar het model van de succesvolle Euretco Retail Monitor. Met behulp hiervan kunnen individuele ondernemers hun jaarcijfers vergelijken met de gemiddelde cijfers in de totale branche. De ondernemer krijgt hierdoor een helder inzicht in de diverse kernwaarden als brutowinstmarge, omzet per vierkante meter, omloopsnelheid en gemiddelde omzet per werknemer. Zo kan de ondernemer zich meten met branchegenoten en kan de bedrijfsvoering desgewenst (bij)gestuurd worden op basis van de uitkomsten. Door een beter inzicht te krijgen in de verhouding tussen kosten en omzet, kunnen ondernemers hun bedrijfsvoering dus beter in balans brengen. Naarmate zij actiever op basis van hun cijfers werken, kunnen zij alerter reageren en daarmee de kansen in deze moeilijke markt verzilveren. Online aanwezigheid Ook in de woonbranche is internet als oriëntatiemiddel en als verkoopkanaal niet meer weg te denken. Daarom hebben de ondernemers van het designplatform Het Origineel samen met Euretco Wonen besloten om een webshop activiteit te starten. Het voornaamste doel is de online aanwezigheid van deze ondernemers te optimaliseren met designcollecties uit hun fysieke winkels. Deze webshop activiteit moet voorzien in de behoefte en de wensen van de consument van nu om designmeubels uitgebreid online te kunnen bekijken en uiteindelijk te kopen. Kern van het concept: Efficiency en samenwerking aan de achterkant met behoud van eigen identiteit en activiteit aan de voorkant. In 2011 is gestart met de ontwikkeling van dit gezamenlijk webshop-platform. Euretco verzorgt en begeleidt de ontwikkeling en faciliteert de content. Succesvolle samenwerking In het kader van het intensiveren van de samenwerking tussen Euretco Wonen en de InternationaleMeubelGroep (IMG) is op het gebied van leveranciersmanagement een beleid ontwikkeld waarbij de synergie effecten zo optimaal tot stand kunnen komen. Een eerste project in dit kader is in 2011 met succes afgerond. De resultaten hiervan hebben zowel Euretco Wonen als IMG bevestigd dat verdere intensievering van samenwerking loont. Sport: een lastig klimaat 2011 was een slecht sportjaar. Niet zozeer vanwege opmerkelijk tegenvallende sportieve prestaties, wel voor veel detaillisten in sportkleding en artikelen. De branche heeft in 2011 te kampen gehad met een klimaat dat van cruciale invloed is geweest op de omzetontwikkeling. Zo kende begin 2011 geen winter, was het voorjaar nogal warm en bleek de zomer kletsnat. Het jaar eindigde zonder winter van betekenis. Consequenties: weinig vraag naar sportkleding en artikelen in die periodes, waarin de omzetten juist moeten worden gemaakt. En, zoals bekend, begin 2012 vroor het ineens dat het kraakte. Met natuurlijk meteen een enorme plus door de verkoop van schaatsen. Maar, daar hadden de ondernemers voor hun resultaten in 2011 dus niets meer aan. Ondertussen ondergaat de sector een aantal stevige veranderingen. Onderzoek toont aan, dat de groei van het omzetaandeel van webshops onstuitbaar is. Ondertussen staan de marges ook onder druk als gevolg van de stijgende grondstofprijzen en toenemende kortingsdruk. Steeds meer zelfstandigen vallen om of voegen zich bij ketens en inkoopcombinaties. Feit is, dat binnen de sportbranche grote verschillen in resultaat zichtbaar zijn. Ondernemers die keuzes in hun assortiment hebben gemaakt doen het beter dan generalisten. Euretco Sport: verbeterde omzet Euretco Sport, waarin zowel de zelfstandige ondernemers als de bij Sportpoint aangesloten detaillisten samenwerken, heeft over 2011 een omzetstijging weten te realiseren ten opzichte van Daarbij sloot een grote sportondernemer Telstar zich met zeven megastores aan. Het samenwerkingsverband met Sportpoint verloopt naar tevredenheid. Sportpoint is een ondernemersgroep waarbinnen zelfstandig ondernemerschap en collectieve kracht gebundeld worden. De groep bestaat uit 80 succesvolle sport retailondernemers, met een hoog rendement op het geïnvesteerde vermogen. De ondernemersgroep aangesloten bij de retail service divisie Sport groeide in 2011 met zes tot een totaal van 103. Overzicht nieuwsberichten 2011 «Euretco-directeur Harry Bruijniks over familiebedrijven: Om te weten waar je naar toe gaat, moet je weten waar je vandaan komt» «Franklin van Blijdesteijn: Rotsvast vertrouwen in de volgende generatie» In- en verkoopgroep Proms bijzonder buitenbeentje Nipius stapt over van VME naar Euretco Wonen Maatwerk in Maasdijk 18 19

11 Formules Steve Evers directeur Formules: Ondernemers moeten kijken naar die zaken, waar ze zelf wél invloed op hebben. Formule-ontwikkeling en Gezonde Groei met hoofdletters G. Dat is, wat directeur Formules Steve Evers betreft, waar het dag in dag uit om moet draaien. Groei als middel niet als doelstelling. Zowel voor de ondernemers en franchisenemers, als voor Euretco. Aan ons om daar de optimale voorwaarden voor te creëren op alle terreinen. Vanuit dit uitgangspunt lag het voor de hand, dat we de in 2010 ingezette lijn van herstructureren en versterken van onze dienstverlening aan onze formuledeelnemende ondernemers, vol zouden doorzetten. De focus lag in 2011 heel nadrukkelijk op het benutten en uitbouwen van de interne synergie. Gebruik maken van elkaars kennis, kunde en netwerken dus. En zo geschiedde. Maar, het zat wat betreft het klimaat waarin deze stappen moesten worden gezet, nou allemaal niet echt mee. Letterlijk waar het de medewerking van de weergoden betrof. En cijfermatig waar we het hebben over de economische omstandigheden. Effectieve strategie Het bedrijfsresultaat van de formules over 2011 is fors verbeterd ten opzichte van Het resultaat van Decorette herstelde van een break even niveau naar een forse winst, mede door een fors lagere kostenbasis. Runnersworld wist ondanks bijzonder moeilijke marktomstandigheden het resultaat overeind te houden. Lampenier zat onder de doelstelling. SPORT 2000 eindigde op een lager niveau als vorig jaar, hetgeen sterk werd veroorzaakt door de barre marktomstandigheden. De in 2011 vol uitgerolde strategie, die is gebaseerd op formule-uitbouw, gezonde groei, excellente operatie en het benutten van de interne synergie, heeft zijn effect in het verslagjaar niet gemist, stelt Evers. We besteden veel aandacht aan de beheerskant van het ondernemen door de aangesloten zelfstandig ondernemers en franchisenemers. Voor een excellente operatie heb je in belangrijke mate adequate informatie nodig. Over die informatie, actueel en correct, moeten we dan ook kunnen beschikken. We zijn daarom groot voorstander van invoering van bijvoorbeeld een centraal kassasysteem. Dat helpt ons de belangrijkste indicatoren actief te monitoren en met de geanalyseerde gegevens samen ons voordeel te doen. Cirkel van invloed Steve Evers is binnen Euretco een warm pleitbezorger voor een andere kijk op de attitude van ondernemers ten aanzien van de realiteit van alledag: We zijn hier nogal snel van het constateren dat we ergens geen invloed op hebben. Aan de recessie kunnen we niks doen, aan de schuldencrisis niet en aan het dalende consumentenvertrouwen ook niet. Althans dat is dan de houding. Waarna we vervolgens in dat lot lijken te berusten. Mijn visie is, dat je moet kijken naar die zaken, waar je zelf wél invloed op hebt. Want dat je weet dat je ergens weinig aan kunt doen is nice to know, maar het helpt je niet verder. Wat kun je wél oppakken, wat is wél te beïnvloeden vanuit jouw positie, jouw rol? Kortom: Wat is jouw cirkel van invloed? Als Evers die visie doortrekt naar de winkelpraktijk, dan komt hij uit op zaken als productbeschikbaarheid, een strakke winkel, maatwerkcollecties en strikt voorraadbeheer. Runnersworld: plus en min Bij Runnersworld was in 2011 sprake van bijna onophoudelijke dynamiek. Er is inderdaad veel gebeurd, van heel erg positief tot minder prettige ontwikkelingen. Om te beginnen: de autonome omzet groeide opnieuw flink. Verder was er het goede nieuws, dat Runnersworld voor de derde keer op rij werd verkozen tot beste winkelketen in de sector sport in ons land. Vervelend was, volgens Evers, de langdurige discussie die is gevoerd met een aantal ondernemers van het eerste uur, die uit de samenwerking met Euretco vertrokken. Uiteindelijk hebben we een streep kunnen zetten onder die periode. Sindsdien zijn we onder bezielende leiding van nieuw management, vol nieuw elan en gesteund door de successen aan de slag gegaan om het hoge prestatieniveau te kunnen blijven behouden. Runnersworld noteerde met 23 winkels eind 2011 een forse omzetplus. De loopsport is met ruim 4 miljoen beoefenaren de snelst groeiende tak van atletiek in ons land. De behoefte aan deskundig, professioneel advies over kleding, schoeisel, trainings- en looptechnieken en dergelijke neemt evenredig toe. Runnersworld dat sinds 1994 onder Euretco vlag vaart biedt het passende antwoord. De formule doet het dan ook uitstekend, niet in de laatste plaats dankzij de specialistische en vakkundige inzet van ondernemers en hun medewerkers. Het management van Runnersworld zal zich in 2012 en komende jaren richten op gecontroleerde Dat je ergens weinig aan kunt doen is nice to know, maar het helpt je niet verder Overzicht nieuwsberichten 2011 «Max Dohle uit Hoogeveen: Best haalbare is opvolging door externe ondernemer» «Bakers Zitmeubelen: Familie bedrijven hebben een voorsprong» «Bouw objectiviteit in bij de opvolging» «Woninginrichting Jaring de Wolff: Onze winkel is het merk» # sport 2000-franchiseraad voorzitter jurrien kruidhof Voor derde keer Runnersworld Beste Winkelketen Sport 20 21

12 groei. We weten uit onderzoek dat in de Randstad nog volop onbenutte mogelijkheden bestaan. Daarnaast zijn we in contact met een aantal ondernemers, die zeer serieus zijn in hun ambitie om te filialiseren. In de nabije toekomst zal Runnersworld het aantal vestigingen opvoeren richting 30 tot 35 vestigingen. Evenals in de retailservices divisies zal Euretco ook binnen de formules actief streven naar samenwerkingsverbanden. SPORT 2000: geen weer De totale Nederlandse sportmarkt noteerde in 2011 een omzetdaling van 9,2 procent. SPORT 2000 als geheel noteerde een veel mildere omzetdaling en deed het dus beter dan de markt. In de categorie hardwaren bleef de omzet van SPORT 2000 op het niveau van 2010, hetgeen goed te noemen is. Voor andere segmenten bleek het weer de grote spelbreker tijdens de belangrijke seizoenen. Evers: Je kunt nog zo krachtig werken aan je eigen structuur en werkwijze, het gaat er aan het eind van de rit natuurlijk toch om dat de consument over de winkeldrempel stapt. En dat hij aankopen doet. Daarin werden onze ondernemers toch een beetje in de steek gelaten. Het weer is een cruciale factor in de omzetplanning van de sportsector. Bovenop de basisomzet zijn er altijd twee pieken: s winters als er bij koude kan worden geschaatst en s zomers voor bad- en strandmode zorgde wat dit betreft voor dramatische tegenvallers. De zomer viel zo n beetje in mei; erna was het vooral nat en fris. De verkoop van winterkleding, ski s, schaatsen, moonboots en dergelijke bleef zowel begin als eind 2011 bij gebrek aan sneeuw en ijs flink achter bij de verwachtingen. Ondernemers die de basis van hun omzet halen uit een functioneel assortiment hebben minder last van weersinvloeden. Wie zijn aanbod zorgvuldig samenstelde en hier rekening mee hield, kon in 2011 de regendans dus enigszins ontspringen. Wie wel voor een belangrijk deel afhankelijk is van fashion en van seizoensgebonden artikelen, zoals schaatsen en badmode, kreeg daarentegen fikse klappen. Ook een aantal SPORT ondernemers raakte verzeild in deze problemen, het merendeel gelukkig niet. In 2011 is de leiding over SPORT 2000 in handen gelegd van een nieuw managementteam. Daarnaast is het volledige logistieke proces uitbesteed. Het aantal leveringen per week aan de verschillende winkels kan hierdoor worden verhoogd. Verder zijn, conform plan, vrijwel alle eigen winkels verkocht. Alleen in Gouda is de SPORT 2000 nog in eigen beheer; dat filiaal wordt vooralsnog benut als proeftuin voor nieuwe concepten en ontwikkelingen. In het verslagjaar is verder voor het eerst het FreeBees spaarprogramma ingezet binnen de formule. Consumenten kunnen freebees verzilveren bij de SPORT 2000 winkels. Verder is in 2011 in samenwerking met A-merkleveranciers een shop-in-shop in vijftien winkels geïmplementeerd. Dit is zo succesvol gebleken, dat wordt gekeken naar uitbreiding hiervan over meerdere winkels. Tevens is intensief gewerkt aan het webshop-project. Tenslotte moet ook bij SPORT 2000 de beweging van bricks naar clicks en bricks onder meer in de vorm van een functionele webshop en een succesvolle e-commercetactiek voortvarend worden gemaakt. De fusie tussen Euretco en Intres heeft ons gedwongen tot het maken van een keuze. De statuten van de beide internationale sportorganisaties staan niet toe dat beide sportformules binnen één retailservice-organisatie opereren. Daarnaast heeft de NMa bepaald dat het niet wenselijk is de beide formules in één hand te houden. Euretco kiest wanneer de fusie daadwerkelijk doorgaat voor de formule Intersport. Intersport en SPORT 2000 hebben beide een sterke positie op de Nederlandse markt. Het zijn krachtige formules met een stevig marktaandeel, sterk verankerd in het Nederlandse sportretaillandschap, met alle kansen voor een succesvolle toekomst. Uiteindelijk is de dominantere marktpositie van Intersport een doorslaggevende factor geweest in de besluitvorming, aldus Evers. Intersport en SPORT 2000 hebben beide een sterke positie op de Nederlandse markt. Het zijn krachtige formules met een stevig marktaandeel, sterk verankerd in het Nederlandse sportretaillandschap, met alle kansen voor een succesvolle toekomst Overzicht nieuwsberichten 2011 «Slijkhuis Interieur Design: We worden gedreven door passie» «Van Schuppen Wooncentrum: Klanten hebben geen nummer maar een naam» «Van Tilburg mode en sport: Het gevoel dat je iets kunt betekenen voor een klant, dat telt» Lodewijk Mode voor Mannen: 22 23

13 Decorette: spectaculaire ommekeer Natuurlijk hadden ook de Decorette ondernemers te maken met de stagnerende woningmarkt en meer specifiek met het verder afgenomen aantal verhuisbewegingen. Woninginrichting blijkt ook dezer jaren weer een zeer conjunctuurgevoelige sector. Niettemin boekte de formule goede resultaten. Na een moeilijke aanloop herstelde Decorette zich in 2011 van een opgelopen achterstand en boog die om. Dat was met name te danken aan de wijziging van de strategie, waarbij tijdelijk prijs als wapen in de strijd om de gunst van de consument werd ingezet. De koers was eind 2010 bepaald, de implementatie volgde in 2011: Decorette wilde met het nog niet eerder ingezette prijsargument de markt gaan opkloppen. In een grootste reclamecampagne werd de boodschap uitgedragen. Een drastische koerswijziging, wist ook Evers, toen hij binnen een jaar na zijn aantreden zelf het roer in handen nam binnen de formule. Ik kan niet ontkennen, dat er flinke weerstand Decorette staat voor kwaliteit en deskundig advies. Acties en aanbiedingen waren niet echt des Decorettes was vanuit ondernemers. Decorette staat voor kwaliteit en deskundig advies. Acties en aanbiedingen waren niet echt des Decorettes. Maar ik wilde tijdelijk beweging creëren. Want daar waar allerlei invloeden buiten jouw invloedsfeer, zoals de stagnerende verhuismarkt, het beleid dreigen te bepalen, moet je zelf acteren op zaken waar je wél iets kan doen. De naamsbekendheid was prima, daar lag het niet aan. Maar de consument kijkt ook naar prijs. En daarin had Decorette zichzelf nooit echt laten zien. De prijscampagne is tijdelijk, op een gegeven moment moeten we terug naar de oorspronkelijke merkwaarden. Evers roemt de ondernemers, evenals zijn kernteam dat meer dan voortreffelijk acteerde in samenspraak met de ondernemers. Hij verwacht dat op termijn de focus weer van de prijs af kan, en de balans met kwaliteit en deskundigheid kan worden hersteld. Helemaal los van prijs als middel moeten we niet meer willen. De consument is hierin aan zet; zolang die daar ook om geeft, zullen we het ook moeten gebruiken. Voor de formule Decorette is groei een middel, geen doel op zichzelf. Vandaar dat in 2012 zal worden ingezet op een verdere optimalisatie van het ondernemersbestand. Lampenier: verdere uitrol Ten opzichte van 2010 heeft Lampenier toch nog een omzetgroei gerealiseerd. En dat is een prima prestatie in een uiterst moeizame en ook krimpende markt. Een markt, waarin het aantal gespecialiseerde aanbieders jaar na jaar afneemt en de concurrentie van onder meer bouwmarkten en internet sterk toeneemt. Het winkelbestand in de sector verlichting is in de voorbije jaren dramatisch gedaald: van 500 een aantal jaren gelden tot minder dan 300 nu. Oorzaken: opvolgingsproblematiek en stevige concurrentie uit andere sectoren, zoals de bouwmarkten. Lampenier heeft natuurlijk ook te maken met de veranderde martkomstandigheden. Het nieuwe winkelconcept, dat in Katwijk is getest, functioneert goed maar is te duur voor de meeste ondernemers. Evers: We hebben ons beraden over de consequenties. Het resultaat: we gaan geleidelijk over naar een simpeler bedrijfsmodel waarin internet een belangrijke rol zal spelen. Enerzijds willen we Lampenier als concept verder uitrollen, anderzijds gaan we Lampenier als shop in the shop introduceren in een aantal meubelzaken van ondernemers die actief zijn binnen onze divisie Wonen. Daarnaast geven we prioriteit aan toepassingen van e-commerce, waarbij fysieke en digitale inspanningen elkaar zullen moeten versterken. Wat je je hierbij kunt voorstellen is, dat de consument op internet een armatuur zoekt en binnen de Lampenier-omgeving wordt toegeleid naar een passende keuze in het assortiment. Dat gebeurt dan allemaal op een centrale webshop. Aan het einde van het proces kan hij dan zijn eigen vestiging kiezen. Op dat moment wordt hij gelinkt aan de meest nabijgelegen Lampenier ondernemer. In Vlissingen werd de eerste shop in shop geopend. Autonome filialen openden in 2011 hun deuren in Zwolle en Drachten. Ook de webshop is vernieuwd. Lampenier is binnen Euretco het voorbeeld van een formule waarin met heel weinig middelen en mensen toch goede dingen worden gedaan wordt voor Lampenier een belangrijk jaar. In de planning staat nader onderzoek naar de mogelijkheden van een intensievere samenwerking met Decorette. Ontwikkeling In 2012 wil Evers met zijn staf alle energie blijven richten op maximale ondersteuning van de ondernemers. We willen hen faciliteren tot op microniveau. Wij hebben de afgelopen tijd fors geïnvesteerd in de competenties en kennis van ons management. Kennis en vaardigheden van de betrokken collega s zijn op structureel op een hoger niveau gebracht. Hiermee zijn we ons van een louter product georiënteerde organisatie aan het ontwikkelen tot een complete retailpartner. Overzicht nieuwsberichten 2011 «Lodewijk Mode voor mannen: In crisistijd worden de beste ondernemers geboren» «Tuerlings Fashion Group: Van colberts met toeters en bellen naar stabiel groeiend familiebedrijf» «Chris Kroot agenturen: Blijf bank onafhankelijk» Quick s managing director John Ouwejan: 24 25

14 Wholesale Euretco Label Company (ELC) heeft in 2011 het bedrijfsresultaat licht verbeterd. De omzet steeg met bijna 15 procent ten opzichte van het vorige jaar.vooral de grote omzetstijgingen bij de merken LCKR en Babyface droegen bij aan het positieve resultaat. Ook de toevoeging van het nieuwe merk Blue Rebel een jeans merk voor kinderen leverde een bijdrage aan de mooie cijfers over De marge stond in 2011 echter zwaar onder druk door de gestegen grondstofprijzen en de koersresultaten. Hierdoor heeft de omzetstijging helaas niet dezelfde resultaat stijging tot gevolg. ELC is medio 2011 een intensieve samenwerking aangegaan met een logistiek partner Promese in Breda. Het gehele fysieke logistieke traject is nu uitbesteed. Dit leidt tot optimalisatie van dit proces en ook nieuwe mogelijkheden qua flexibliteit en e-commerce business richting detaillisten. LCKR Aan de belevingskant van het merk LCKR is veel tijd en energie geïnvesteerd. Gedurende het verslagjaar werden het logo en de huisstijl geheel vernieuwd. Er zijn nieuwe merkwaarden gedefinieerd en een nieuw communicatieplan is opgesteld, dat tot uiting komt in onder andere folders, POS-materiaal en de look en feel van de website. Op de winkelvloer zullen de resultaten zichtbaar zijn vanaf de nieuwe collectie schakelen. Dit kan bij ELC door Flash collecties van het merk LCKR en het merk Blue Rebel. Babyface Babyface is een sterk merk in de huidige babymarkt, zowel nationaal als internationaal. Babyface opende de eerste van een reeks shop in shops bij V&D. In augustus 2011 beleefde Den Haag de primeur. De tweede werd in september in Nijmegen geopend. Er worden tevens shop in shops ontwikkeld voor de zelfstandig ondernemers. Blue Rebel Blue Rebel is samen met de merkenrechten voor de kindermerken Rags en Eager Beaver binnen ELC ondergebracht. Vooral Blue Rebel heeft veel potentie; dit blijkt ook wel uit de eerste resultaten. Er zijn begin verkooppunten in Nederland, waaronder de Bijenkorf met 7 filialen. Ook het buitenland lonkt. We zijn ons aan het ontwikkelen tot een complete retailpartner De zogenaamde Flash programma s worden goed ontvangen in de winkels. Hier zal ELC meer en meer aandacht aan gaan geven met het doel de detaillist op het juiste moment met de juiste artikelen en collecties te bereiken. Hier is ook vraag naar vanuit de winkels. Zeker nu de markt onder druk staat wil de detaillist in staat zijn in het seizoen nog bij te Overzicht nieuwsberichten 2011 «Ten Wolde uit Krommenie: Van manufacturen via kleinvak tot casuals» «Voorzitter Hans Biesheuvel, MKB Nederland: De innovatieve kracht van ondernemers» «Decorette zet fors in met nieuwe campagnes» Profiel: Een special over de ruggengraat van de Nederlandse economie Max Dohle uit Hoogeveen Best haalbare is opvolging door externe ondernemer Max Bakers, Bakers Zitmeubelen: Familiebedrijven hebben een voorsprong 26 27

15 Financiële gegevens Euretco heeft een goed 2011 achter de rug. Ondanks het slechte economische tij boekten we een genormaliseerd EBITDA van 8,7 miljoen. Dit bedrag is exclusief eenmalige fusiekosten die ten laste van 2011 zullen worden gebracht. Met dit resultaat is verbetering ten opzichte van 2010 met 2,1 miljoen gerealiseerd, ofwel 31%. In 2010 kwam de genormaliseerde EBITDA uit op 6,6 miljoen. Het nettoresultaat kwam uit op 2,2 miljoen. De solvabiliteitsratio van Euretco is verder gestegen in 2011 naar 45,1% (2010: 40,0%). Naast de ondernemer We hebben in 2011 vanuit retailservices nadrukkelijker invulling gegeven aan onze verantwoordelijkheid ten opzichte van onze zelfstandig ondernemers en franchisenemers, zegt directievoorzitter Harry Bruijniks. Zo hebben we veel energie gestoken in de ondersteuning van ondernemers die in zwaar weer terecht waren gekomen, of waar dat op de kortere termijn dreigde. Waar het kon hebben we meegevochten om te overleven en weer kansrijk te zijn voor de toekomst. Bruijniks stelt, dat Euretco zich in deze omstandigheden realistisch en eerlijk opstelt: We analyseren helder en zijn oprecht in ons oordeel waar het gaat om wel of geen toekomst. Dat mogen ondernemers ook van ons verwachten. Dat is ook naast de ondernemer staan. En niet, zoals veel banken en andere financiers vaak doen: ondernemers een paraplu geven voor als de zon schijnt, maar weghalen als het regent. Bruijniks spreekt van een zakelijke zorgplicht, maar dat is dan wel een plicht. Nieuwe digitale wereld Daarnaast faciliteerde en ondersteunde Euretco de aangesloten ondernemers afgelopen jaar actief in de ontwikkeling en toepassing van eigentijdse marketingtechnieken, zoals sociale media en e-commerce. We hebben, na een inventarisatie van onze ICT-infrastructuur in 2010, vorig jaar intensief gewerkt aan het creëren van een allesomvattend digitaal platform voor zowel ondernemers als leveranciers. Betrokken partijen hebben er immers allemaal belang bij dat ze digitaal met elkaar verbonden zijn en zo elkaar versterken, aldus Bruijniks. In het najaar van 2011 kregen ondernemers de gelegenheid kennis te maken met de opzet en de vele interessante mogelijkheden van het digitale platform. Via speciale trainingen zijn de eerste ondernemers wegwijs gemaakt in die voor vele compleet nieuwe, maar tegelijk uitdagende en kansrijke digitale wereld. Dat proces wordt in 2012 voortgezet en zal nog minimaal het gehele jaar doorlopen, ook al vanwege de ontwikkeling van het systeem zelf dat telkens weer nieuwe opties en kansen biedt. Met oog op veranderingen Naast de dagelijkse invulling van de partnerships met ondernemers, het onderhouden en versterken van de relaties met leveranciers en het waar nodig bieden van concrete ondersteuning bij tegenwind, is intensief gewerkt aan de voorbereidingen van de beoogde fusie met Intres. Vanzelfsprekend vergt een dergelijk proces heel veel overleg, energie en onderzoek. We zijn de fase van aftasten voorbij; het gevoel over en weer is goed, vandaar dat we nu over hele concrete facetten spreken, zoals financiën, randvoorwaarden, structuur en organisatie. Over de uitkomsten wil Bruijniks vooralsnog geen uitspraken doen. Vanzelfsprekend zijn ontwikkelingen in dit proces ook van directe invloed op de omzetcijfers en het resultaat over De leden van Intres hebben begin maart groen licht gegeven voor de fusie en beide ondernemingsraden hebben ingestemd met de plannen. Het definitief tot stand komen van de fusie is nog afhankelijk van de goedkeuring van de NMa. De verwachting is dat de fusie dit voorjaar haar beslag krijgt, aldus Bruijniks. Euretco Finance Het bedrijfsresultaat van Euretco Finance komt over het verslagjaar beter uit dan een jaar eerder. De belangrijkste redenen voor de verbeterde resultaten zijn een toename van de opbrengsten uit betalingskorting en boeterente en verminderde toevoegingen aan de debiteurenvoorziening. Hoewel de inspanningen erop gericht blijven om de debiteurensaldi inclusief leningen nog verder te verlagen, tekent zich nu een stabilisering af. De aanpak om al in een vroegtijdig stadium met de ondernemer in gesprek te gaan, werpt zijn vruchten af. De huidige marktomstandigheden zorgen er echter wel voor dat een aantal debiteuren alle zeilen moet bijzetten om Euretco tijdig te kunnen betalen. Het aantal ondernemers met een betalingsachterstand - dat is met een saldo ouder dan 30 dagen neemt bijna niet meer af. Zichtbaar is, dat een aantal ondernemers in 2009 en 2010 al duidelijk heeft ingeteerd. Voor hen moeten de mindere tijden nu niet veel langer meer duren. In de divisie Wonen lijkt de pijngrens al te zijn bereikt. We zien nu echter ook meer Fashion- en Sport-ondernemers in de problemen komen. De samenwerking met het commerciële accountmanagement is daarom in 2011 verder versterkt, zodat in een vroegtijdig stadium, samen met de betreffende ondernemer, tot tijdige oplossingen gekomen kan worden. Interne organisatie Als resultante van een uitgebreid onderzoek dat in de jaren 2009 en 2010 is gedaan naar de kwantitatieve, maar vooral ook de kwalitatieve personeelsbehoefte op de middellange termijn, is in 2011 begonnen met verdergaande professionalisering van de commerciële teams. Vooral waar het gaat om de balans tussen gedegen branchekennis en ervaring en brede managementvaardigheden onder meer op de terreinen van personeelsbeleid, administratie en marketing heeft Euretco behoefte aan een sterk kader. Immers, ondernemers en Euretco-medewerkers moeten niet alleen dezelfde taal spreken, de intensieve contacten moeten nadrukkelijk ook meerwaarde opleveren voor de ondernemers. Eind 2011 waren er bij Euretco 212 mensen in dienst. Dat waren er 11 minder dan een jaar eerder (- 5 %), toen ook al sprake was van een teruggang; toen met liefst 30 FTE. Overzicht nieuwsberichten 2011 «Euretco Wonen introduceert nieuw private label banken» «FreeBees-spaar programma heeft SPORT 2000 als nieuwe partner» «Euretco Wonen Etaleert groot succes» «Exclusieve samenwerking Dyanne Beekman en Euretco Fashion-ondernemers» Slijkhuis Interieur Design We worden gedreven door passie Van Schuppen Wooncentrum Klanten hebben geen nummer maar een naam Woninginrichting Jaring de Wolff Onze winkel is het merk 28 29

16 Kerncijfers Euretco Holding B.V. * aantal ondernemers inclusief formuledeelnemers aantal formuledeelnemers aantal aangesloten winkels Jaarrekening omzet (excl. BTW) brutoresultaat bedrijfsresultaat bedrijfsresultaat genormaliseerd EBITDA EBITDA genormaliseerd ** nettoresultaat groepsvermogen garantievermogen balanstotaal investeringen materiele vaste activa afschrijvingen cashflow solvabiliteitsratio 45,1% 40,0% personele lasten aantal medewerkers (fte.) Noot Dit jaarverslag is een publicatie van Euretco Holding B.V. Voorgaande jaren werd op Euretco B.V. gepubliceerd. Voor vergelijkingsdoeleinden is het jaarverslag (Euretco Holding B.V.) van voorgaande jaren op te vragen. Zie pagina 57 voor contactgegevens. * cijfers 2010 zijn vergelijkbaar gemaakt ** genormaliseerd in 2010 voor onder andere de getroffen voorzieningen voor het herstructureringsproces en in 2011 voor onder andere fusiekosten Overzicht nieuwsberichten 2011 «Slaapkenner breidt uit met 5 topdealers» «LCKR vernieuwd» «SPORT 2000 intensiveert overall strategie» «SPORT 2000 en Retail Result bouwen samen verder aan retail cultuur» «LCKR vernieuwd: Het merk voor de kinderen van nu!» Tuerlings Fashion Group Van colberts met toeters en bellen naar stabiel groeiend familiebedrijf Van generatie op generatie Het gevoel dat je iets kunt betekenen voor een klant, dat telt Showroom bood Chris Kroot meer ruimte en mogelijkheden 30 Euretco Holding B.V. 2011» Jaarrekening 31

17 1 2 Geconsolideerde balans na winstbestemming per Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2011 ACTIVA vaste activa immateriële vaste activa materiële vaste activa financiële vaste activa - andere deelnemingen overige vorderingen vlottende activa voorraden vorderingen liquide middelen TOTAAL ACTIVA PASSIVA eigen vermogen aandeel derden groepsvermogen* voorzieningen langlopende schulden kortlopende schulden TOTAAL PASSIVA omzet kostprijs van de omzet brutoresultaat personeelskosten afschrijvingskosten overige kosten bedrijfsresultaat voor afschrijving goodwill afschrijving goodwill (1.398) (1.512) bedrijfsresultaat financieringsresultaat (2.258) (1.823) resultaat voor vpb en deelnemingen vennootschapsbelasting (1.051) (504) nettoresultaat voor deelnemingen resultaat deelnemingen resultaat aandeel derden (42) (26) groepsresultaat na belastingen *groepsvermogen garantiekapitaal aandeelhouderslening garantievermogen Euretco Holding B.V. 2011» Jaarrekening Euretco Holding B.V. 2011» Jaarrekening 33

18 3 4 Kasstroomoverzicht geconsolideerd 2011 Saldo liquide middelen begin boekjaar bedrijfsresultaat afschrijvingen rente (2.258) (1.823) resultaat deelnemingen betaalde winstbelasting (1.051) (504) resultaat aandeel derden (42) (26) mutatie voorzieningen (1.437) mutatie voorraden (1.716) 116 mutatie vorderingen (14.710) mutatie schulden op korte termijn (2.175) (767) kasstroom uit operationele activiteiten (15.442) investeringen immateriële vaste activa (86) - desinvesteringen immateriële vaste activa - - overige mutaties immateriële vaste activa - - investeringen materiële vaste activa (952) (394) desinvesteringen materiële vaste activa overige mutaties materiële vaste activa - - mutatie financiële vaste activa kasstroom uit investeringsactiviteiten (538) 115 mutatie langlopende leningen mutatie aandeel derden - 31 kasstroom uit financieringsactiviteiten overige mutaties (107) (21) Saldo liquide middelen einde boekjaar Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in de enkelvoudige en in de geconsolideerde jaarrekening Algemeen Euretco Holding B.V. staat aan het hoofd van de Euretcogroep waarin verschillende rechtspersonen organisatorisch met elkaar zijn verbonden. De kernactiviteit van Euretco is dienstverlening aan zelfstandige ondernemers. De vennootschap heeft zowel de enkelvoudige als geconsolideerde jaarrekening opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek (BW). Consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening zijn integraal opgenomen Euretco Holding B.V. en alle groepsmaatschappijen waarop beslissende zeggenschap wordt uitgeoefend. Op 31 december 2009 heeft een juridische fusie plaatsgevonden waarbij een aantal dochtermaatschappijen zijn gefuseerd met de tussenholding Euretco B.V. Met ingang van 1 juli 2005 is UBO in aangepaste vorm verder gegaan. De activiteiten voor derden zijn ondergebracht in de onderneming Global Buying Organization (GBO). Om de samenwerking te versterken heeft het management van GBO een aandelenbelang genomen van 15% in UBO en heeft Euretco B.V. een aandelenbelang genomen van 15% in GBO. Het resterende 85% belang in UBO wordt volledig (100%) in de cijfers geconsolideerd. Correctie voor het niet in handen zijnde deel van 15% vindt plaats onder aandeel derden. Het 15% belang in GBO wordt in de jaarrekening onder deelnemingen verantwoord. Onder verwijzing naar Art. 2: 379 BW is ten kantore van het Handelsregister te Breda een lijst ter inzage neergelegd van alle betrokken rechtspersonen. Ingevolge Art. 2: 402 BW wordt hierbij tevens vermeld dat de enkelvoudige winst- en verliesrekening alleen het resultaat uit deelnemingen na belasting weergeeft, aangezien de gegevens van Euretco Holding B.V. zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. De in de consolidatie begrepen vennootschappen zijn: Euretco B.V., Breda (100%) Euretco Label company B.V., Houten (100%) Cracker Fashion B.V., Houten (100%) Euretco Finance B.V., Breda (100%) Cyclette Retail B.V., Breda (100%) Cimson Retail B.V., Breda (100%) Trends Exploitatiemaatschappij B.V., Breda, (100%) UBO (Holding) Ltd., Kowloon, Hongkong (85%) Het 50%-belang in RetailPay B.V. is aangemerkt als een joint venture en is niet meegeconsolideerd wegens het ontbreken van beslissende zeggenschap. 34 Euretco Holding B.V. 2011» Jaarrekening Euretco Holding B.V. 2011» Jaarrekening 35

19 Ter vergelijking opgenomen bedragen Ten behoeve van het inzicht hebben in 2011 herrubriceringen met betrekking tot bepaalde margecomponenten in de omzet/brutomarge plaatsgevonden alsmede herrubriceringen betreffende kostencomponenten. De ter vergelijking opgenomen bedragen zijn dienovereenkomstig aangepast. Oordelen en schattingen Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening moet het management bepaalde schattingen en aannames doen. De schattingen en aannames zijn van invloed op de gerapporteerde activa en passiva, de vermelding van niet uit de balans blijkende activa en passiva op balansdatum en op baten en lasten in de periode waarover wordt gerapporteerd. Alle veronderstellingen, verwachtingen en prognoses die gebruikt worden als basis voor schattingen in de jaarrekening vormen een zo goed mogelijke afspiegeling van de vooruitzichten van de groep. Het management is van mening dat voor de veronderstellingen, verwachtingen en prognoses een redelijke basis bestaat. Grondslagen Vreemde valuta Bij de omrekening in euro s van de waarde van de activa en passiva van de dochtermaatschappijen buiten Nederland zijn de koersen per 31 december 2011 aangehouden. De resultaten zijn tegen de gemiddelde koers over het jaar geconsolideerd. Koersverschillen voortvloeiend uit voornoemde omrekening van activa en passiva worden rechtstreeks aan het eigen vermogen toegevoegd dan wel daaraan onttrokken. Vorderingen en schulden op balansdatum zijn omgerekend tegen de koersen per die datum. De overige koersverschillen komen ten gunste of ten laste van het resultaat. Waardering Indien anders vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. Immateriële vaste activa Voor goodwill verkregen bij de verwerving van deelnemingen wordt een afschrijvingstermijn van 10 of 20 jaar gehanteerd. Een beperkt gedeelte van de goodwill wordt afgeschreven in 4 jaar. Per individueel actief wordt jaarlijks de realiseerbare waarde getoetst. Indien de realiseerbare waarde van de immateriële vaste activa onder de boekwaarde ligt, wordt een bijzondere waarde vermindering verwerkt ten laste van het resultaat. Materiële vaste activa De waardering van materiële vaste activa vindt plaats op basis van historische kosten verminderd met lineair bepaalde afschrijvingen op basis van de geschatte levensduur. Daarbij wordt van de volgende afschrijvingspercentages uitgegaan: kantoormeubilair en inrichting 10%, winkelinventaris afhankelijk van de huurtermijn met een minimum van 10% en overige inventaris 20%. Indien de realiseerbare waarde van de materiële vaste activa onder de boekwaarde ligt, wordt een bijzondere waardevermindering verwerkt ten laste van het resultaat. Financiële vaste activa De leningen betreffen leningen aan aangesloten ondernemers. Op de leningen zijn noodzakelijk geachte voorzieningen in mindering gebracht. De deelnemingen betreffen duurzame participaties in het aandelenkapitaal van andere vennootschappen. Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijk en financieel beleid wordt uitgeoefend, waaronder groepsmaatschappijen, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op nettovermogenswaarde. Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden verantwoord tegen aanschaffingswaarde of tegen lagere actuele waarde wanneer er sprake is van een desinvestering op korte termijn. Derivaten niet zijnde hedge instrumenten worden gewaardeerd tegen actuele waarde en derivaten die betrekking hebben op hedging worden gewaardeerd tegen historische kostprijs. Vlottende activa De voorraden zijn gewaardeerd op basis van de laatste verkrijgingsprijzen waarop naar rato van ouderdom een waardevermindering wordt toegepast. De vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs welke gelijk te stellen is aan de nominale waarde. Op de vorderingen zijn noodzakelijk geachte voorzieningen in mindering gebracht. Vorderingen De onder dit hoofd opgenomen voorziening voor latente belastingen heeft betrekking op de belasting over het verschil tussen de balanswaarde en de fiscale waardering van activa en passiva. Het betreft zowel in 2010 als in 2011 een latente vordering. Voorzieningen Onder de voorzieningen is een bedrag van 1,0 miljoen opgenomen. Dit betreft het restant van de reorganisatievoorziening van oorspronkelijk 2,3 miljoen ter dekking van de kosten die voortvloeien uit het besluit tot reorganisatie dat aan het einde van het jaar 2010 is genomen. De voorziening heeft een korte termijn karakter. Daarnaast is er een voorziening opgenomen die dient ter dekking van verplichtingen uit hoofde van jubilea. Deze voorzieningen hebben grotendeels een middellang karakter. Garantiekapitaal Het garantiekapitaal bedraagt voor nieuwe leden en achterstallige leden waarbij een kredietovereenkomst is opgesteld vanaf ultimo Voor de overige leden bedroeg dit nog Met ingang van 2011 wordt het garantiekapitaal voor iedereen gefaseerd verhoogd naar 5.000,- per eind Het garantiekapitaal wordt aangehouden ter meerdere zekerheid van de verplichtingen van de ondernemer jegens Euretco. Het kapitaal wordt opgebouwd uit de jaarlijks uit te keren exploitatiebonus met een minimum van 1000,-. Voor achterstallige ondernemers geldt geen maximum; de gehele bonus wordt dan aan het kapitaal toegevoegd. Het garantiekapitaal wordt bij uittreding gerestitueerd. Euretco is bevoegd te bepalen dat per jaar voor niet meer dan 3% van het gehele garantiekapitaal zal worden uitgekeerd. Tevens is in de overeenkomst met de aangesloten ondernemers opgenomen dat het garantiekapitaal een achtergesteld karakter heeft. De aansprakelijkheid en continuïteit van het garantiekapitaal is zodanig, dat bedrijfseconomisch van permanent beschikbaar vermogen kan worden gesproken. Over het garantiekapitaal wordt een rentevergoeding verstrekt, die gelijk is aan de depositorente van de ECB aan het einde van het jaar + 1,25%. 36 Euretco Holding B.V. 2011» Jaarrekening Euretco Holding B.V. 2011» Jaarrekening 37

20 Financiële verplichtingen De overige financiële verplichtingen (waaronder langlopende en kortlopende schulden) worden conform RJ 290 na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs welke gelijk te stellen is aan de nominale waarde. Bepaling van het resultaat Onder omzet wordt verstaan: de opbrengsten die ontstaan bij de uitoefening van de normale bedrijfs-activiteiten terzake van aan derden in rekening gebrachte bedragen van direct en indirect geleverde goederen en diensten. De omzet is weergegeven voor zover de rechtspersoon is blootgesteld aan de belangrijke economische voordelen en risico s met betrekking tot de verkoop van goederen en levering van diensten. Het brutoresultaat wordt bepaald door de omzet te verminderen met de daaraan toe te rekenen inkoopwaarde. De jaarlijks aan de aangesloten ondernemers uit te keren exploitatiebonus wordt gezien als een inkoopconditie en wordt onder de brutomarge verantwoord. Belastingen zijn berekend over het commerciële resultaat, op basis van het actuele tarief, rekening houdend met de geldende belastingfaciliteiten. Er is in 2011 sprake van een belastinglast. Met uitzondering van buitenlandse deelnemingen zijn alle tot de Euretco-groep behorende vennootschappen waarin Euretco B.V. een belang heeft van (vrijwel) 100% per 1 januari 2010 opgenomen in de fiscale eenheid van Euretco Holding B.V. De verrekening van belastingen binnen deze fiscale eenheid vindt plaats alsof elke maatschappij zelfstandig belastingplichtig is. Derivaten en hedge-accounting De vennootschap maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten zoals valutatermijncontracten en renteswaps ter afdekking van de gelopen risico s voor wat betreft de rente- en valutaschommelingen. Afdekkingen worden volgens kostprijshedge-accounting verwerkt, indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: de algemene hedge-strategie, hoe de hedgerelaties passen in de doelstellingen van risicobeheer en de verwachting aangaande de effectiviteit van deze hedgerelaties zijn gedocumenteerd; de in het soort hedge-relatie betrokken hedge-instrumenten en afgedekte posities zijn gedocumenteerd; de ineffectiviteit is in de winst- en verliesrekening verwerkt. Afdekkingen die aan de strikte voorwaarden voor hedge-accounting voldoen, worden als volgt verantwoord. De derivaten worden niet in de balans opgenomen (tegen kostprijs van nihil gewaardeerd). De resultaten op derivaten worden gelijktijdig verantwoord met de resultaten van de afgedekte positie. Risicoparagraaf Algemeen De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten van de omvang van risico s die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de balans opgenomen financiële instrumenten. met name valuta- en renteswaps, om het valuta- en renterisico af te dekken dat ontstaat uit de operationele en financieringsactiviteiten van de groep. Het beleid van de groep is om niet te handelen in financiële instrumenten. De belangrijkste risico s uit hoofde van de financiële instrumenten van de groep zijn het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het kasstroomrisico en het prijsrisico bestaande uit het valuta-, rente- en marktrisico. Het beleid van de groep om deze risico s te beperken, luidt als volgt: Valutarisico Als gevolg van de deelname van de groepsmaatschappij in UBO, kan de balans van de groep beïnvloed worden door wisselende koersverschillen tussen de Hongkong dollar en de Euro. De groep heeft het beleid deze verschillen niet af te dekken. Tevens loopt de groep valutarisico door kooptransacties die in een andere valuta (USD) plaatsvinden dan de rapporteringsvaluta van de groep. Om dit valutarisico af te dekken heeft de groep het beleid forward currency contracten af te sluiten voor transacties waarvan de betaling pas over meer dan een maand na het sluiten van het koopcontract verwacht wordt Renterisico Ter vermindering van het renterisico zijn rentecontracten afgesloten waarbij kortlopende financieringen met een variabel rentepercentage zijn omgezet naar een vast rentepercentage. Momenteel lopen er 1 cap en 2 swap contracten waarbij de variabele renten worden omgezet in een vast percentage van 4,12% dan wel 4,06%. De contracten lopen tot en met januari Ultimo december 2011 bestaan de volgende Swap posities: Contract Marktrisico en liquiditeitsrisico Het markt- en liquiditeitsrisico voor de groep is minimaal. Kredietrisico Om het debiteurenrisico te beperken heeft Euretco Finance procedures opgesteld om de kredietwaardigheid van ondernemers te monitoren. Bovendien worden vorderingen voortdurend bewaakt en hanteert de groep een strikte aanmaningsprocedure. Kasstroomoverzicht ultimo maand Rentepercentage Dit overzicht is volgens de indirecte methode opgesteld. Looptijd 1. Swap ,12% Cap ,12% Swap ,06% De primaire financiële instrumenten van de groep, anders dan derivaten, dienen ter financiering van de operationele activiteiten van de groep of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Tevens gaat de groep transacties aan in derivaten, 38 Euretco Holding B.V. 2011» Jaarrekening Euretco Holding B.V. 2011» Jaarrekening 39

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Detailhandel in wonen De detailhandel in wonen bestaat uit de volgende branches: woninginrichting (onder te verdelen in meubelspeciaalzaken, woningtextielspeciaalzaken, slaapspeciaalzaken en gemengde zaken),

Nadere informatie

F reader. Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen!

F reader. Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen! F R I E N D S F reader Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen! Als we de berichtgeving van de laatste maanden mogen geloven staat de non food detailhandel voor een herstructureringsslag.

Nadere informatie

Retailscan. Pagina 1 van 5. Deelnemer: 1120533. Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport

Retailscan. Pagina 1 van 5. Deelnemer: 1120533. Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport Retailscan Deelnemer: 1120533 Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport Detailhandel in beeld In januari 2015 was de omzet in de detailhandel 0,8 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar.

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Schoenendetailhandel De schoenendetailhandel verkoopt schoeisel en aanverwante accessoires. De schoenenwinkels zijn globaal onder te verdelen in: zelfstandige samenwerkende schoenenzaken, discountzaken,

Nadere informatie

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan De Retailscan 2014 is 350 x ingevuld. 24% van de respondenten is werkzaam in de foodsector en 76% in de non food. Van de respondenten

Nadere informatie

Schaalvergroting en samenwerking nemen toe, circa driekwart van de sportdetaillisten werkt samen;

Schaalvergroting en samenwerking nemen toe, circa driekwart van de sportdetaillisten werkt samen; Sportspeciaalzaken De sportspeciaalzaken zijn onder te verdelen in: Algemene sportzaken Modische sportzaken Gespecialiseerde sportzaken Megastores Outdoorzaken Trends Toenemende belangstelling voor gezondheid,

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Nieuw: metingen op provinciaal niveau Conjunctuurenquête Nederland Rapport eerste kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland I rapport eerste kwartaal 212 Inhoud rapportage COEN in het kort Economisch klimaat

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Detailhandel non-food De detailhandel levert goederen (zowel nieuw als tweedehands) direct aan particulieren. Deze goederen zijn niet in de eigen onderneming vervaardigd. De sector Detailhandel non-food

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

HUISMAKEOVER FRANCHISE SAMEN SUCCESVOL ONDERNEMEN. passie en ondernemerschap ERVAAR HET VERSCHIL

HUISMAKEOVER FRANCHISE SAMEN SUCCESVOL ONDERNEMEN. passie en ondernemerschap ERVAAR HET VERSCHIL HUISMAKEOVER FRANCHISE SAMEN SUCCESVOL ONDERNEMEN passie en ondernemerschap ERVAAR HET VERSCHIL SAMEN WERKEN SAMEN SUCCESVOL ONDERNEMEN Het is mogelijk, samen succesvol ondernemen! HuisMakeOver biedt haar

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Vierde kwartaal 2012 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Clicks en Bricks versterkt het Retail concept.

Clicks en Bricks versterkt het Retail concept. Clicks en Bricks versterkt het Retail concept. Een advies gericht aan het warenhuis V&D in het segment damesmode. Adviesrapport Maxime Bos 2 Voorwoord Voor u ligt het adviesrapport dat is gemaakt naar

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Branchebarometer. Editie 3, Onderzoekstermijn november/december 2013

Branchebarometer. Editie 3, Onderzoekstermijn november/december 2013 Branchebarometer Editie 3, Onderzoekstermijn november/december 2013 Breukelen Januari 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Omzet, bedrijfsresultaat, personeel & economische situatie 4 1.1 Huidige economische

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Detailhandel in bovenkleding Tot de detailhandel in bovenkleding behoren de dameskleding-, de herenkleding- en de gemengde kledingzaken, waaronder de jeanszaken. Het grootwinkelbedrijf bedient vooral het

Nadere informatie

NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND

NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND 1 INTRODUCTIE Retailers worden op dit moment meer dan ooit gedwongen bestaande business

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Aanleiding voor het onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek Aanleiding voor het onderzoek Gemeente Heerlen, juni 2013, alle zondagen koopzondag; wekelijkse koopzondag Centrum gestart m.i.v. september 2013 Heroverweging wekelijkse koopzondag in 2015 Breed gedragen

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie

Sectorrapport Winkelmarkt VOORJAARS UPDATE 2017

Sectorrapport Winkelmarkt VOORJAARS UPDATE 2017 Sectorrapport Winkelmarkt VOORJAARS UPDATE 2017 32 SPF Nederlandse Sectorrapport Slagersbedrijven Vastgoedmarkt Winkelmarkt 2017 Voorjaarsupdate Stand van zaken GEBRUIKERSMARKT Consumenten besteden meer,

Nadere informatie

Coöperatieve Schoenenhandelsvereniging EURO-HOLLAND B.A. Nijkerk. Jaarverslag 2011

Coöperatieve Schoenenhandelsvereniging EURO-HOLLAND B.A. Nijkerk. Jaarverslag 2011 Coöperatieve Schoenenhandelsvereniging EURO-HOLLAND B.A. Nijkerk Jaarverslag 2011 1 BEDRIJFSGEGEVENS Coöperatieve Schoenenhandelsvereniging Euro-Holland B.A. Postadres: Postbus 1065 3860 BB Nijkerk Bezoekadres:

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

https://insights.abnamro.nl/branche/kledingwinkels/ Laatste update:: 20 mei 2016

https://insights.abnamro.nl/branche/kledingwinkels/ Laatste update:: 20 mei 2016 Page 1 of 6 Laatste update:: 20 mei 2016 Page 2 of 6 Kledingwinkels De detailhandel in kleding omvat winkels in dames- en/of herenbovenkleding, baby- en kinderkledingzaken, bodyfashion (lingerie) en gemengde

Nadere informatie

Branche in beeld Modedetailhandel Eerste halfjaar 2005

Branche in beeld Modedetailhandel Eerste halfjaar 2005 Branche in beeld Modedetailhandel Eerste halfjaar 2005 Branche in beeld Modedetailhandel, eerste halfjaar 2005 Branche in beeld schetst de omzet-, markt- en prijsontwikkelingen in de modedetailhandel over

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Gastvrijheid. Snel schakelen in een dynamische wereld

Gastvrijheid. Snel schakelen in een dynamische wereld Gastvrijheid. Snel schakelen in een dynamische wereld Snel schakelen in een dynamisch wereld Adecco Hospitality, Events & Promotions houdt zich bezig met het mobiliseren, begeleiden en binden van zowel

Nadere informatie

Shoeby Fashion groeit gestaag STARTERS THEMA. Dé marktplaats voor de samenwerkende ondernemer. www.franchiseplus.nl. losse nummers 6,75

Shoeby Fashion groeit gestaag STARTERS THEMA. Dé marktplaats voor de samenwerkende ondernemer. www.franchiseplus.nl. losse nummers 6,75 www.franchiseplus.nl 16e jaargang nummer 2 april 2008 losse nummers 6,75 Dé marktplaats voor de samenwerkende ondernemer THEMA STARTERS Shoeby Fashion groeit gestaag In dit nummer: Bestaande vestiging

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Geeft richting in de wereld

Geeft richting in de wereld Geeft richting in de wereld werled van IT I T- m a k e l a a r IT-makelaar Hardware Software Wireless Cloud Virtualisatie Mobility Werkplek Data center Hardware Software Wireless Cloud Virtualisatie Mobility

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Onderdeel Economische groei Inflatie Producentenvertrouwen Consumptie Omzet detailhandel Consumentenvertrouwen Hypotheken Hypotheek- en kapitaalmarktrente

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling E-Commerce E-Commerce: Snelst groeiende omzet: De omzet via internet groeit spectaculair. Zowel consumenten als bedrijven weten steeds beter hun weg te vinden op internet. Internet biedt veel voordelen:

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Sportspeciaalzaken De sportspeciaalzaken zijn onder te verdelen in: Algemene sportzaken Modische sportzaken Gespecialiseerde sportzaken Megastores Outdoorzaken Trends Toenemende belangstelling voor gezondheid,

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis zorgt voor een terugval van de economische bedrijvigheid in Nederland die sinds het begin van de jaren tachtig niet is voorgekomen.

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

Polsslag Ondernemend Limburg juli 2015: +4,8 Ondernemersvertrouwen op hoogste peil in 4 jaar Nog geen hitterecords voor Limburgse economie

Polsslag Ondernemend Limburg juli 2015: +4,8 Ondernemersvertrouwen op hoogste peil in 4 jaar Nog geen hitterecords voor Limburgse economie Ieder kwartaal peilen VKW Limburg en UNIZO-Limburg naar het aanvoelen van de Limburgse ondernemers en bedrijfsleiders over de economische gang van zaken in de bedrijven. De resultaten van deze bevraging

Nadere informatie

Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen

Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen Op 24 september werden de koopstromen 2015 van Oost- Nederland gepresenteerd door het onderzoeksbureau

Nadere informatie

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord 1 identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord identiteitsbewijs onderwijsgroep noord I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 2 Onderwijs draait om mensen Als we met elkaar in het onderwijs

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap 10 Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Kim van der Hoeven 1. Inleiding Ontwikkelingen in maatschappij en samenleving denk met name aan de

Nadere informatie

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan De Automotivescan 2014 is 464 x ingevuld: 4 van de respondenten heeft een merk-garagebedrijf en 5 is universeel. 71% heeft een

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels.

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels. KENNETH NIEUWEBOER M arketing is meer dan het ontwikkelen van een logo en het bewaken van je huisstijl. Als er een goede strategie achter zit, levert marketing een wezenlijke bijdrage aan het rendement

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Groothandel in sport- en recreatieartikelen De groothandel in sport- en recreatieartikelen handelt in kleding, schoeisel en hardware voor sport en recreatie. Daarbij horen ook activiteiten als marketing,

Nadere informatie

Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015

Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015 Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015 Onderwerpen: Wat is er gebeurd de afgelopen jaren? Wat gaat er gebeuren

Nadere informatie

Starters zien door de wolken toch de zon

Starters zien door de wolken toch de zon M201206 Starters zien door de wolken toch de zon drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Starters zien door de wolken toch de zon Enkele jaren nadat zij met een bedrijf zijn begonnen, en met enkele jaren financieel-economische

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Qurius heeft met Microsoft Dynamics CRM een kwaliteitsslag weten te maken. De onderlinge vestigingen communiceren nu beter

Nadere informatie

Persconferentie 18 juni 2013

Persconferentie 18 juni 2013 Programma persconferentie 15.00 uur Welkom door Robert Bouten - PR Fooddrome 15.10 uur Droom en uitgangspunten Fooddrome door PLUS ondernemer Geert Benders 15.30 uur Partnership Fooddrome en PLUS Retail

Nadere informatie

Big data: een nieuwe dynamiek in de klantrelatie..

Big data: een nieuwe dynamiek in de klantrelatie.. F-reader 004 F R I E N D S F reader Big data: een nieuwe dynamiek in de klantrelatie.. Op dit moment is het buzz woord BIG DATA! Ieder blog, marketing- of retail vakblad schrijft erover, de toekomst van

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013 Jaarcijfers 2012 6 maart 2013 Overzicht Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Resultaat 255 miljoen Dividendvoorstel 88 miljoen Solvabiliteit 293% Kosten verder verlaagd met 6% Eigen Vermogen

Nadere informatie

De stand van retail in Nederland. woensdag 16 september 2015

De stand van retail in Nederland. woensdag 16 september 2015 De stand van retail in Nederland woensdag 16 september 2015 Founder en Directeur Retaildenkers.nl Wie is Rupert? verbinder Inspiratie storytelling Marketing ondernemersboeken Klant centraal retaildeskundige

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Het einde van de opruiming

Het einde van de opruiming Het einde van de opruiming Een voorrecht voor klanten, een ergernis voor winkels; de continue opruiming in de winkelstraten. De kortingspercentages kunnen oplopen tot 70% wat er toe leidt dat klanten aankopen

Nadere informatie

2015 en verder Fundamentele veranderingen

2015 en verder Fundamentele veranderingen 2015 en verder Fundamentele veranderingen Gemert, 15 januari 2015 Alexander Heijkamp, sectormanager retail @JAHeijkamp Introductie Agenda: Macro economische ontwikkelingen 2015 Veranderd consumentengedrag

Nadere informatie

Alles blijft Anders. Het winkellandschap 2003-2011-2020. Gerard Zandbergen CEO Locatus

Alles blijft Anders. Het winkellandschap 2003-2011-2020. Gerard Zandbergen CEO Locatus Alles blijft Anders Het winkellandschap 2003-2011-2020 Gerard Zandbergen CEO Locatus Enkele begrippen Dagelijks aankopen Winkels / Detailhandel Mode & Luxe Wel oppervlak: Vrije Tijd WVO = In en om het

Nadere informatie

De initiële vraag van USG People ten behoeve van De Speeddates

De initiële vraag van USG People ten behoeve van De Speeddates De initiële vraag van USG People ten behoeve van De Speeddates Welk consortium helpt USG People en andere corporates om invulling te geven aan hun dynamische huisvestingsvraag, waarbij gebruik centraal

Nadere informatie

Bakker Hillegom verhoogt omzet met nieuwe webwinkel

Bakker Hillegom verhoogt omzet met nieuwe webwinkel Bakker Hillegom verhoogt omzet met nieuwe webwinkel Bakker Hillegom is het grootste tuinpostorderbedrijf in Europa. Verkoop via internet wordt daarbij steeds belangrijker. The Vision Web heeft voor Bakker

Nadere informatie

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022 Uw gezondheid, Ons specialisme De koers van Amphia van 2017 naar 2022 In Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Iedereen heeft recht op uitstekende zorg én uitstekende service en aandacht: patiënten,

Nadere informatie

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven!

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Postbus 711 3900 AS Veenendaal Kerkewijk 26 3901 EG Veendaal (T) 0318-55 19 60 (F) 0318-55 19 61 (M) info@ingeniousvastgoed.nl (I) www.ingeniousvastgoed.nl Haar

Nadere informatie

Alphega apotheek. Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement. In partnership with

Alphega apotheek. Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement. In partnership with Alphega apotheek Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement In partnership with De kracht van een internationaal netwerk voor vernieuwende zorg Alphega apotheek is het internationale leidende netwerk

Nadere informatie

LMG. Informatie voor gemeenten en collectieven. Local Media Group

LMG. Informatie voor gemeenten en collectieven. Local Media Group LMG Local Media Group Informatie voor gemeenten en collectieven In deze brochure wordt kort uitgelegd wat LMG (Local Media Group) uw gemeente, collectief, ondernemersvereniging of winkelgebied te bieden

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 VRAAG NAAR FLEX BLIJFT STIJGEN, MAAR VOOR HOELANG? 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS OOK IN 2017 ONVERMINDERD

Nadere informatie

Zakelijke dienstverlening

Zakelijke dienstverlening Zakelijke dienstverlening Trends, Ontwikkelingen, Cijfers & Prognoses Juni 16 Economisch Bureau Nederland Kasper Buiting Senior sector econoom 3376 kasper.buiting@nl.abnamro.com Inhoud Onderwerp Pag Kernpunten

Nadere informatie

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 TOGETHERNESS Focus, optimaliseren en excelleren Een ziek kind kan niet zonder zijn ouders Een onwerkelijke wereld, vol slangetjes, veelbetekenende piepjes

Nadere informatie

Allereerst wil ik u een gezegend, gezond en gelukkig Nieuwjaar toewensen! En uiteraard hoop en wens ik dat het uw ondernemingen goed gaat.

Allereerst wil ik u een gezegend, gezond en gelukkig Nieuwjaar toewensen! En uiteraard hoop en wens ik dat het uw ondernemingen goed gaat. Toespraak bij het Nieuwjaarsontbijt van de Building Society, door Commissaris van de Koningin, drs. Ank Bijleveld-Schouten, op 10 januari 2012 te Delden. Dames en heren, Allereerst wil ik u een gezegend,

Nadere informatie

De strijd om de harde A1

De strijd om de harde A1 De strijd om de harde A1 Ontwikkelingen in het A1-winkelgebied november 2014 www.dtz.nl Duidelijk. DTZ Zadelhoff De strijd om de harde A1 In de populairste winkelstraten in Nederland is een strijd gaande

Nadere informatie

winkelruimte oost-nederland Overijssel en Gelderland

winkelruimte oost-nederland Overijssel en Gelderland Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST Werkboek MEER MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST MANIER! Hoofdstuk 1 Nieuwe klanten nodig? Marketing is een vakgebied waar veel om te doen is.

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie

Retail2020 en de effecten op de binnenstad

Retail2020 en de effecten op de binnenstad Vereniging van Onroerend Goed Onderzoekers Nederland Retail2020 en de effecten op de binnenstad Drs. M.H.J. Evers Manager Leden & Advies bij CBW Mitex Retail 2020 en de effecten op de binnenstad VOGON

Nadere informatie

Daling cafés zet door, maar stagneert

Daling cafés zet door, maar stagneert Cafésector in cijfers Na een zeer forse daling in 2008 en 2009, is het caféaanbod in 2010 slechts met 0,8% gedaald. Absoluut gezien hebben 74 cafés hun deuren gesloten. Dat blijkt uit een analyse van het

Nadere informatie

Ontslaggolf op komst. Resultaten december 2008

Ontslaggolf op komst. Resultaten december 2008 Resultaten december 2008 Ontslaggolf op komst Foto Carel Richel De Nederlandse autodealers maken zich op voor een uitzonderlijk zwaar jaar. De verkopen nieuw blijven achter, de occasionmarkt is ingestort

Nadere informatie

Het Ambachtshuis Brabant. Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap

Het Ambachtshuis Brabant. Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap Het Ambachtshuis Brabant Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap u Vakmanschap benutten Ambachten maken wezenlijk deel uit van de Nederlandse economie. Ze worden beoefend door bijna 1 miljoen Nederlanders,

Nadere informatie

VAN OERS AGRO SECTORRAPPORT SEIZOEN 2016/2017

VAN OERS AGRO SECTORRAPPORT SEIZOEN 2016/2017 VAN OERS AGRO SECTORRAPPORT SEIZOEN 2016/2017 AMBITIE VOEGT ONDERNEMINGSZIN ONMISKENBAAR WAARDE RESULTAAT TOE VOORBIJE SEIZOEN & VERWACHTINGEN BOS- EN HAAGPLANTSOEN Het voorbije seizoen hebben de bos-

Nadere informatie

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Investeren in vertrouwen Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 1 Pensioenfonds Zorg en Welzijn: het pensioenfonds voor de sector zorg en welzijn Het meerjarenbeleidsplan 2011-2015 beschrijft welke

Nadere informatie

Samenvatting mediapartners Shopping2020

Samenvatting mediapartners Shopping2020 Samenvatting eindrapport expertgroep Online Ondernemen Webwinkeliers te optimistisch over overlevingskansen. Op basis van data van de Kamer van Koophandel (N=26.250), een online enquête (N=500) en interviews

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

De Drieslag, een streep er door. en verder gaan

De Drieslag, een streep er door. en verder gaan 2012 De Drieslag, een streep er door. en verder gaan College van B&W Gemeente Ommen 14-3-2012 Inhoud Leeswijzer...2 Hoofdstuk 1 Wat was het doel...2 Hoofdstuk 2 Wat is er bereikt...2 Hoofdstuk 3 Wat is

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Wie kopen er hypotheekloos?

Wie kopen er hypotheekloos? 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Wie kopen er hypotheekloos? Auteurs: Frank van der Harst, Paul de Vries Datum: 28 juni 2017

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Euro-Holland B.A.

Jaarverslag 2010. Euro-Holland B.A. Jaarverslag 2010 Euro-Holland B.A. Coöperatieve Schoenenhandelsvereniging EURO-HOLLAND B.A. Nijkerk Jaarverslag 2010 1 BEDRIJFSGEGEVENS Coöperatieve Schoenenhandelsvereniging Euro-Holland B.A. Postadres:

Nadere informatie

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Flevoland

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Flevoland Derde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Eric Moor. - Directeur/ Eigenaar Sion - Voorzitter Decorum Company - Werkgroep Topteam tuinbouw (Holland Branding) - De Lier (Westland)

Eric Moor. - Directeur/ Eigenaar Sion - Voorzitter Decorum Company - Werkgroep Topteam tuinbouw (Holland Branding) - De Lier (Westland) Eric Moor - Directeur/ Eigenaar Sion - Voorzitter Decorum Company - Werkgroep Topteam tuinbouw (Holland Branding) - De Lier (Westland) Sion - Volledig gespecialiseerd in Phalaenopsis. -Breeding en Selectie

Nadere informatie

Bent u de nieuwe generatie ondernemer? Word dan nu franchiser bij Optie1

Bent u de nieuwe generatie ondernemer? Word dan nu franchiser bij Optie1 Bent u de nieuwe generatie ondernemer? Word dan nu franchiser bij Optie1 Optie1 gaat dwars tegen de Nederlandse retailmarkt in. We hebben nu al 70 winkels en groeien hard door. Gaat u ook zo n succesvolle

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

MKB in grote steden: aanhaken bij het landelijke beeld

MKB in grote steden: aanhaken bij het landelijke beeld M200903 MKB in grote steden: aanhaken bij het landelijke beeld drs. M. van Leeuwen Zoetermeer, februari 2009 Grootstedelijk MKB Uit eerder onderzoek van EIM 1 blijkt dat het vertrouwen van het MKB in de

Nadere informatie

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Organiseren werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Inhoud 1. Organiseren is keuzes maken 6. Planning en digitaal organiseren 7. E-mail organiseren Pagina

Nadere informatie

Magnutude 2012: Neemt ecommerce de plaats in van ERP? Een discussie over actuele ontwikkelingen. 18 september André Damsteegt Eric Soonius

Magnutude 2012: Neemt ecommerce de plaats in van ERP? Een discussie over actuele ontwikkelingen. 18 september André Damsteegt Eric Soonius Magnutude 2012: Neemt ecommerce de plaats in van ERP? Een discussie over actuele ontwikkelingen 18 september André Damsteegt Eric Soonius 2 Korte introductie Magnus is groot en bekend geworden door onze

Nadere informatie

Bron: Kees Hummel in opdracht van Kroonenberg Groep. Special huurprijzen winkelmarkt 2016

Bron: Kees Hummel in opdracht van Kroonenberg Groep. Special huurprijzen winkelmarkt 2016 Bron: Kees Hummel in opdracht van Kroonenberg Groep Special huurprijzen winkelmarkt 2016 Normalisatie van winkelhuren biedt retailers perspectief De winkelhuurprijzen zijn in tweederde van de door JLL

Nadere informatie