1. Algemeen Barcode for Life Missie en doelstellingen Uniciteit van Barcode for Life Historie Resultaten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Algemeen... 3. 2. Barcode for Life... 3. Missie en doelstellingen... 3. Uniciteit van Barcode for Life... 4. Historie... 5. 3. Resultaten 2012..."

Transcriptie

1

2 Inhoud 1. Algemeen Barcode for Life... 3 Missie en doelstellingen... 3 Uniciteit van Barcode for Life... 4 Historie Resultaten Financiën... 6 Resultaten werving... 6 Resultaten CPCT... 7 Resultaten Barcode for Life Toekomst... 9 Strategie en doelen van Barcode for Life... 9 Vooruitblik CPCT Bedrijfsvoering Raad van Toezicht Bestuur Ambassadeurs Projectprocedures Jaarrekening Resultaat Reserves, Deposito s en beleggingen Begroting Balans Staat van herkomst en besteding van middelen Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Verantwoording Verantwoording Stelvio for Life en CBF kosten ratio s Verantwoording scheiding toezicht en bestuur Verantwoording besteding verkregen fondsen Verantwoording besteding middelen Verantwoording waarborging van de kwaliteit van de organisatie Bijlagen Bijlage 1: Projectbeschrijving CPCT..23 Bijlage 2: Geen twee kankers zijn gelijk 25 Bijlage 3: Voortgang project CPCT 29 Bijlage 4: Overzicht ambassadeurs van Barcode for Life Controleverklaring Jaarverslag Barcode for Life Pag. 2

3 1. Algemeen Hierbij bieden wij het bestuursverslag van de stichting Barcode for Life aan. Het Bestuur en De Raad van Toezicht bedankt al degenen die zich met hun energie en enthousiasme hebben ingezet voor Barcode for Life. Dit geldt voor particuliere sponsors, bedrijven en organisaties met hun sponsorgelden, de ambassadeurs, vrijwilligers bij events, de medewerkers verbonden aan het CPCT en overige betrokkenen die op de een of andere manier hun steentje hebben bijgedragen. Die betrokkenheid en inzet maakt onze slagzin meer dan duidelijk: Cancer we are taking it personally. Het jaar 2012 is afgerond met een hoger bedrag aan fondsenwerving dan in 2011 ( direct en indirect via Barcode for Life, totaal ). In 2012 zijn goede resultaten door ons doel, het CPCT, bereikt en is het efficiënt functioneren van Barcode for Life verbeterd. Meer hierover in de hoofdstukken: 2. Barcode for Life, met informatie over de missie & doelstellingen, de uniciteit en de historie; 3. Resultaten 2012, met financiën, werving, het CPCT en de organisatie Barcode for Life; 4. Toekomst, zowel voor Barcode for Life als het CPCT; 5. Bedrijfsvoering Barcode for Life ; 6. Jaarrekening Barcode for Life Barcode for Life werft fondsen voor het Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT); het onderzoekscentrum voor onderzoek naar en geïndividualiseerde behandeling van kankerpatiënten. Missie en doelstellingen Onze missie is het terugbrengen van kanker tot een chronische ziekte. Doelstelling van Barcode for Life is voldoende financiële middelen voor het CPCT in te zamelen om het mogelijk te maken dat in Nederland in 2019 het volgende is bereikt: Elke individuele tumor kan worden geanalyseerd door middel van DNA analyse; Patiënten (over het totaal van door het CPCT behandelde patiënten) krijgen een behandeling die gemiddeld 20% meer doelmatig is dan in 2007; Patiënten (over het totaal van door het CPCT behandelde patiënten) worden gemiddeld voor 50% minder blootgesteld aan onnodige bijwerkingen van medicijnen die bij hun specifieke kanker niet werken, dan in Barcode for Life streeft er naar de overheadkosten tot een absoluut minimum te beperken en 100% van de verworven gelden ten goede te laten komen aan het onderzoek van het project CPCT. Jaarverslag Barcode for Life Pag. 3

4 Uniciteit van Barcode for Life Barcode for Life wil haar doelstellingen realiseren door zich in het veld van fondswervers als een niche speler op te stellen. Dit komt overeen met het doel van Barcode for Life namelijk fondsen werven voor één doel en één samenwerkingsverband. Deze uniciteit uit zich in het feit dat: a) alle besteedbare middelen ingezet worden voor versnelling en verbreding van het (inter) nationale fundamenteel, translationeel en toegepast kankeronderzoek binnen het CPCT met het doel de kankerpatiënt een individuele behandeling op maat te kunnen geven; b) zij het enige fonds is dat middelen inzamelt voor één doel en één samenwerkingsverband; c) zij daarmee de enige fondsenwervende instelling is die lange termijn onderzoek en behandel doelstellingen financiert; d) zij door haar steun aan het CPCT streeft naar een aanpak die tot doel heeft om de wetenschappelijke onderzoeksresultaten naar het bed van de kankerpatiënt (translationeel) te brengen. Van laboratoriumexperimenten door middel van klinische proeven naar feitelijke toepassingen van (kanker) patiëntenzorg; e) zij werkt zonder overhead; f) zij zich NIET beperkt tot bepaalde leeftijdsgroepen (kinderen, 60+ e.d.) of orgaan gericht bestrijding van kanker (darmkanker, longkanker, borstkanker e.d.). De aanpak van het CPCT werpt namelijk zijn vruchten af voor alle leeftijdsgroepen en voor alle typen kankers; g) zij zichzelf opheft indien aan het eind van dit decennium de nieuw ontwikkelde succesvolle individuele 'op maat' behandeling van kanker en mogelijk vervolg op het fundamentele, translationele en toegepaste kankeronderzoek volledig door de reguliere geldstromen gefinancierd kan worden. Jaarverslag Barcode for Life Pag. 4

5 Historie Barcode for Life is in november 2007 (destijds als de Stichting Kanker in het Vizier ) opgericht, en heeft slechts één doel: Het financieel ondersteunen van het Center for Personalized Cancer Treatment. De door de inspanning van Barcode for Life mogelijk gemaakte financiering van de eerste DNAsequencer heeft in 2010 mede gezorgd voor de oprichting van dit CPCT. Het CPCT behoort sinds medio 2011 tot de top-5 centra voor onderzoek in de wereld naar en geïndividualiseerde behandeling van kanker. Het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis, het Erasmus MC/Daniel den Hoedkliniek en het UMC Utrecht werken samen in het CPCT. In de visie van het CPCT zijn er indicatoren die in hoge mate bepalen hoe kanker meer gericht en efficiënt behandeld kan worden. Het programma van het CPCT omvat fundamenteel, translationeel en toegepast medisch onderzoek op het gebied van kanker met als doel de kankerpatiënt een individuele behandeling op maat te kunnen geven. Het programma van het CPCT is gericht op het definiëren van nieuwe indicatoren waarmee het succes van een behandeling beter kan worden geschat. Een behandeling op basis van deze indicatoren vergroot de overlevingskansen of verlengt de levensduur van de kankerpatiënt. Bovendien worden schadelijke bijwerkingen van de huidige generieke orgaangerichte behandelingen drastisch beperkt. Jaarverslag Barcode for Life Pag. 5

6 3. Resultaten 2012 Financiën Er is geworven. Er is door inzet van Barcode for life zeker gesteld voor het CPCT. Totaal werving: Er is gedoneerd aan het CPCT. Er is door inzet van Barcode for life zeker gesteld voor het CPCT. Totaal t.b.v. het CPCT ter beschikking gesteld: Resultaten werving Barcode for Life spant zich in haar wervingsbeleid in om zoveel mogelijk bijdragen te genereren ten behoeve van het CPCT. Bedragen die door inzet van Barcode for Life ten behoeve van het CPCT zijn verworven worden dus zowel via onze bankrekeningen (direct) als buiten onze bankrekeningen (indirect) overgemaakt aan het CPCT. Gelden zijn geworven door c.q. bij: Familie en/of bedrijfsfondsen Stelvio for Life Machtigingen van deelnemers aan symposia Donaties uit de hotelwereld (EHP Golden Tulip) Rente opbrengsten Particuliere donaties Totaal werving Jaarverslag Barcode for Life Pag. 6

7 Resultaten CPCT 1. Het logistieke proces is verbeterd door ontwerp van volgsysteem voor de biopten zodat op elk moment bekeken kan worden waar in het traject het biopt verkeert, en er is een elektronische case record form (ecrf) gemaakt waarin alle klinische data zijn opgenomen en er is een unieke bespreking gestart waarbij de DNA gegevens met de behandelend artsen worden besproken. 2. Ter versnelling van de vulling van de database is het overleg met kankerinstituten in Nederland, Londen, Parijs en Duitsland verder uitgebreid. 3. Verkrijging van toegang tot afgenomen biopten van kankerpatiënten door de universiteit van San Diego (UCSD); 4. Er is een uitwisselingsprogramma opgezet van 2 jaar met de UCSD waarbij gelegenheid wordt gegeven aan 5 personen om een aantal weken bij elkaar in de keuken te kijken. 5. Er is een flinke groei doormaakt. De 3 centra hebben een managing director aangesteld met veel ervaring op projectmanagement. In Amsterdam is een kwaliteitsfunctionaris aangesteld en in Rotterdam is iemand aangesteld die de trials verder gaat ondersteunen. 6. Binnen het CPCT zijn nu ruim 100 mensen werkzaam. Het CPCT is klaargestoomd om uit te breiden met nieuwe centra in 2013 (waaronder mogelijk drie andere UMC s). 7. Op 26 maart 2012 is tevens de eerste stap op Europees niveau genomen en op instigatie van het CPCT zijn de grootste Europese kankercentra bij elkaar gekomen. 8. Binnen het CPCT is er nu ook toegang tot een zogeheten Ion Torrent sequencer. Daarmee kunnen heel snel mutaties in een beperkt aantal genen worden opgespoord en vult de grotere sequencer, die veel uitgebreidere analyses verrichten, goed aan. Voor een uitgebreide beschrijving van de impact van het CPCT voor een individuele kankerpatiënt zie bijlage 2. In bijlage 3 wordt dieper ingegaan op de voortgang van het CPCT project. Resultaten Barcode for Life Het CBF Keur is formeel toegekend aan Barcode for Life per 1 april Barcode for Life staat in 2012 als 2 e op de Trouw Goede Doelen Top-50, categorie gezondheidszorg. Over alle categorieën staat Barcode for Life op de 6 e plaats. Een nieuw benoemde directeur Externe Betrekkingen gaat werken aan vergroting van de naamsbekendheid. Een aantal van de ambassadeurs hebben zich samengevoegd tot een kerngroep om fundraising ideeën te genereren om het netwerk van actieve ambassadeurs beter te kunnen benutten. Directie en ambassadeurs werken hier samen aan: Het benaderen van familiefondsen; De ontwikkeling, operationalisering en bewaking van concrete plannen voor succesvolle fondsenwerving binnen door de directie en RvT bepaalde marksegmenten; Cohesie en synergie van het ambassadeursnetwerk; Verhogen betrokkenheid bestaande ambassadeurs. De website is verbeterd. Het (0,20ct per min) nummer voor Barcode for Life is operationeel geworden. Er zijn nieuwe folders en flyer sponsorpalet opgesteld. Jaarverslag Barcode for Life Pag. 7

8 Stelvio for Life Een tweetal ambassadeurs (Hans de Hartog en Peter Kuijper) is gestart met de organisatie van de jaarlijkse (lopend en per fiets) beklimming van de loodzware Stelvio Halve Marathon, die vanaf september 2012 de Stelvio for Life is gaan heten. Deze halve marathon staat vanaf 2012 volledig in het teken van Barcode for Life. Zij wordt georganiseerd op de Stelvio pas in Italië en gaat via 34 haarspelden vanuit Bormio naar de top over een afstand van 21.1 km. De website is begin 2012 live gegaan. Barcode for Life is blij dat de Miriam van Reijen (PHD VU Amsterdam, lange afstand atleet en auteur van het Hardloperskookboek) ambassadeur is geworden van Stelvio for Life. Hardloop prestaties van Miriam zijn (o.a.): 10/2009 Zilveren medaille bij het NK marathon in 2h44 (debuut) 04/2010 Bronzen medaille bij het NK marathon in 2h41 05/2010 Zilveren medaille bij het NK m 06/2010 Zilveren medaille bij het NK voor clubteams (Phanos) 10/2011 Bronzen medaille bij het NK marathon in 2h42 De Passo dello Stelvio is een bekende en beruchte bergpas in Italië. Hij telt 2758 meter en heeft een stijging van 1533 meter. Deze 1533 is tevens het te sponsoren bedrag in euro s per persoon voor Barcode for Life. De organisatie werkt samen met Run2 Day (http://run2day.nl/ ) om onder hardlopend Nederland bekendheid voor Stelvio for Life en Barcode for Life te krijgen. Deze Stelvio for Life keert ieder jaar weer terug op de kalender. Een nieuw evenement voor Barcode for Life is de Barcode Car Challenge For Life. Rene van der Borch en Jan Berkhof hebben het initiatief genomen om de Car Challenge te organiseren. Deze exclusieve tour is op 25 mei 2013 voor het eerst gereden. Jaarverslag Barcode for Life Pag. 8

9 4. Toekomst Strategie en doelen van Barcode for Life Barcode for Life wil voor het CPCT de grootste derde geldstroom worden. Zij wil daarbij minimaal 2 miljoen euro per jaar genereren met een solide organisatie. Deze organisatie bestaat uit een hecht kernteam met daaromheen een schil aan ambassadeurs voor de ondersteuning van minimaal drie grote projecten per jaar. De uitstraling moet verbeteren en er moet een regionaal format (als stap 2) ontwikkeld worden voor regionale projecten. Om dit doel over 5 jaar te bereiken streeft Barcode for Life naar een grotere naamsbekendheid, meer inspanningen door de ambassadeurs, een in omvang grotere RvT en een vergroting van actiebereidheid onder alle direct betrokkenen. Er zal dus meer aandacht voor publiciteit en naamsbekendheid komen. Er zullen nieuwe ambassadeurs geworven worden en er zullen specifieke acties gevoerd worden om de actiebereidheid te vergroten. Jaarverslag Barcode for Life Pag. 9

10 Vooruitblik CPCT 1. Met de goedkeuring van de meerjarenbegroting tot 1 januari 2016 is de continuïteit gewaarborgd. Het vullen van de database zal zich vanaf 2013 richten op het biopteren van patiënten die behandeld worden met een 12 tal specifieke kankermedicijnen. Waar tot nu toe alle patiënten gebiopteerd werden zal nu meer focus komen om daarmee voor deze behandelingen de meest geschikte patiënten te kunnen selecteren. Omdat nieuwe geneesmiddelen beschikbaar komen die zich richten op DNA fouten is ook een aparte mogelijkheid gecreëerd om patiënten voor dat programma aan te melden. 2. Voor het onderzoek door het CPCT is wereldwijde samenwerkingsbereidheid. Vervolgstappen zijn daarom gepland om met een aantal andere grote internationale kankercentra een samenwerkingsverband op te zetten. 3. Binnen Nederland wil het CPCT verder groeien en nieuwe ziekenhuizen laten aansluiten. Het CPCT bekijkt op dit moment welke centra en welke fasering nodig is om dit soepel te laten verlopen. 4. Voor 2013 wordt verwacht dat 200 nieuwe patiënten gebiopteerd worden. Jaarverslag Barcode for Life Pag. 10

11 5. Bedrijfsvoering Barcode for Life houdt de overheadkosten laag en streeft naar een nul-niveau aan kosten. Barcode for Life maakt gebruik van een onbezoldigd statutaire directeur (0,2 FTE), een onbezoldigd directeur externe betrekkingen (0,2 FTE), een secretariaat (0,2 FTE) en twee parttime project medewerkers. Onkosten worden voor eigen rekening genomen dan wel door ambassadeurs vergoed. De totale declaraties (niet gedragen door Barcode for Life, maar direct door de ambassadeurs) van Barcode for Life bedroegen in 2012 ongeveer 590, -. Ook zijn 6 mensen op vrijwillige basis betrokken bij het ontwikkelen van PR materiaal, de website en de organisatie van de diverse genoemde activiteiten. Het programma bestaat uit de coördinatie van de zogenoemde groep van ambassadeurs, fondsenwerving en projectmanagement. Het persoonlijke netwerkmodel ( de ambassadeurs ) is de motor voor fondswerving. Barcode for Life werkt met een klachtenregeling en klachtenregistratie. De klachten worden afgehandeld en er wordt bepaald welke maatregelen getroffen dienen te worden. Dit wordt tevens elk kwartaal besproken. In 2012 zijn geen klachten binnengekomen en behoefden geen maatregelen genomen. Raad van Toezicht In het boekjaar 2012 was de Raad van Toezicht (RvT) van Barcode for Life als volgt samengesteld: Joost Manassen voorzitter Robert-Jan van de Kraats penningmeester Hans den Hartog secretaris Hans van Snellenberg - lid Jan Roersma lid. De leden van de RvT en het Bestuur zijn allen onbezoldigd. Bij de samenstelling van de RvT en benoeming van de directeur is met zorg gekeken naar de diverse kwaliteiten van de leden. Te weten, financiële-, bestuurlijke-, en communicatieve kwaliteiten. Alle leden van de RvT en het Bestuur hebben daarnaast een sterke affiniteit met de doelstellingen van Barcode for Life en beschikken over een uitgebreid netwerk binnen het bedrijfsleven van Nederland. Het Bestuur houdt zich zowel bezig met bestuurlijke als de dagelijkse leiding. De RvT is belast met toezichthoudende taken. De RvT vergadert volgens de statuten minimaal 1x per jaar of zoveel meer als nodig wordt geacht door de voorzitter of minimaal twee andere leden. In 2012 is de RvT viermaal bij elkaar gekomen. Tijdens deze vergaderingen worden de vorderingen binnen het onderzoek besproken, komen de wervingsactiviteiten, de besteding van middelen en het netwerk van ambassadeurs aan bod. Zowel de RvT als het Bestuur onderschrijft de drie algemene principes van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen. De uitgangspunten van deze code zijn: a) Onderscheid tussen de functies toezicht houden, besturen en uitvoeren; b) Optimalisatie van de effectiviteit en efficiency van besteding; c) Optimalisatie van de omgang met belanghebbenden. Jaarverslag Barcode for Life Pag. 11

12 Bestuur Het Bestuur van Barcode for Life bestaat uit een statutaire eenhoofdige directie. Sinds 29 september 2011 is statutair directeur van Barcode for Life: Jan Bakker. Ambassadeurs Barcode for Life werft fondsen door acties te starten die anderen mobiliseren, inspireren en activeren tot fondsenwerving. Barcode for Life doet dit vooral door middel van haar ambassadeurs-netwerk. Een netwerk van ondernemers, managers en mediavertegenwoordigers die zichzelf belangeloos beschikbaar stellen ten dienste van de realisatie van de doelstellingen van Barcode for Life. Vrijwel alle ambassadeurs hebben bovendien persoonlijk of via hun onderneming fondsen beschikbaar gesteld waarmee het CPCT haar werk kan continueren. De ambassadeurs hebben elk hun persoonlijke reden om fondsen te werven. Zij zetten hun talenten en netwerk zonder eigen gewin in. De belangrijkste middelen voor communicatie met de ambassadeurs zijn: Nieuwsbrief; Website (met een besloten deel voor de ambassadeurs); Ambassadeursbijeenkomsten. Voor een overzicht van de ambassadeurs van Barcode for Life zie bijlage 4. Projectprocedures De Catharijne Stichting 1 in haar rol als overkoepelende Stichting voor het UMC Utrecht draagt zorg voor het geoormerkt onderbrengen van de gedoneerde gelden bij de afdeling Medische Oncologie van het UMC Utrecht ten bate van het CPCT conform de daartoe bij haar ingerichte procedures, werkwijzen, donatie- administratie en donatiecontracten. De directie van Barcode for Life meldt beschikbaar te stellen donaties aan, waarbij de donateur, het gedoneerde bedrag, de beoogde ontvanger (Afdeling Medische Oncologie UMC Utrecht) en, indien van toepassing, de donatiebestemming (personeel, apparatuur, e.d.) vermeld wordt. Barcode for Life stelt waar gewenst een overeenkomst op tussen de donateur en Barcode for Life met betrekking tot financiering van wetenschappelijk onderzoek in het UMC Utrecht, afdeling Medische Oncologie, via de Catharijne Stichting. Barcode for Life ondersteunt één project, het CPCT. Zie de bijlage 1. 1 Nu Vrienden van het UMC. Jaarverslag Barcode for Life Pag. 12

13 6. Jaarrekening 2012 Resultaat 2012 In 2012 is door inzet van Barcode for Life een bedrag van 2 miljoen euro aan steun voor het CPCT verzekerd (over 2009 en 2010 bedroeg dit ongeveer 1,5 miljoen). Barcode for Life heeft, exclusief de bestedingen ten behoeve van de doelstelling, voor het eerst sinds haar oprichting in 2007 beperkte kosten gemaakt. De doelstelling van Barcode for Life blijft echter om het kosten niveau op nul te houden. De volgende kosten zijn in 2012 gemaakt: Bankkosten 522 Totaal 522 Het boekjaar 2012 is als volgt afgesloten: Totale opbrengst Totale kosten 522 Resultaat, beschikbaar voor doelstelling Onttrokken aan de bestemmingsreserve Totaal overgemaakt aan de doelstelling in Reserves, Deposito s en beleggingen Omdat Barcode for Life geheel met onbezoldigde bestuursleden en ambassadeurs werkt is er geen, volgens de richtlijnen van het CBF keurmerk, continuïteitsreserve. De resultaten zijn opgenomen als bestemmingsreserve. Barcode for Life hanteert geen risicovol beleggingsbeleid. De reserves worden alleen in liquiditeiten (spaarrekeningen) met renteopbrengsten aangehouden. In 2013 zal hetzelfde beleid gehanteerd worden. Daarnaast zorgt Barcode for Life dat de beschikbare donaties zo snel mogelijk aan het onderzoek besteed worden zodat snelheid in de ontwikkeling gewaarborgd blijft. Begroting 2013 De begroting 2013 gaat uit van een voortgezet beleid zoals eerder aangegeven. Totale opbrengst Resultaat, beschikbaar voor doelstelling Via Barcode for Life te verwerven Totaal voor het CPCT beschikbaar te stellen Jaarverslag Barcode for Life Pag. 13

14 Namens het Bestuur: Jan Bakker, Directeur 13 juni Vestigingsplaats: Driebergen Rechtsvorm: Stichting Stichting Barcode for Life Jaarverslag Barcode for Life Pag. 14

15 Balans BALANS 31 december december 2011 ACTIVA Materiële vaste activa - - Kruisposten - 18,00 Voorraden - - Vorderingen en overlopende activa 4.633, ,00 Liquide middelen , ,00 Totaal activa , ,00 PASSIVA Reserves en fondsen Continuïteitsreserve - - Bestemmingsreserve , ,27 Totaal reserves , ,27 Langlopende verplichting - - Kortlopende verplichting 145,11 286,00 Totaal Passiva , ,00 Staat van herkomst en besteding van middelen STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012 Begroot 2011 BATEN Baten uit eigen fondsenwerving , Rente baten 4.633, , LASTEN Besteed aan doelstelling Catharijne Stichting (UMC afd. Oncologie) , Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Kantoor- en algemene kosten Bankkosten 521, Kosten CBF Kosten KvK SOM DER LASTEN , RESULTAAT , Toevoeging/ onttrekking aan: Continuïteitsreserve - - Bestemmingsreserve , Jaarverslag Barcode for Life Pag. 15

16 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen De jaarrekening van Barcode for Life is opgesteld conform richtlijn 650 "Fondsenwervende instellingen" van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Grondslagen van waardering Alle activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij hieronder anders is vermeld. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waar nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Reserves en fondsen Het vermogen is gevormd uit overschotten van baten en lasten. De bestemmingsreserve bestaat uit dat deel van het vermogen ter besteding aan het specifieke doel van Barcode for Life, namelijk het Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT). Verplichtingen Kortlopende verplichting is de verplichting aan doelstelling voor het volgende jaar. Langlopende verplichting is de verplichting aan doelstelling voor een periode van > 1 jaar. Algemeen Rekening houdend met de waarderingsgrondslagen wordt het resultaat bepaald als het verschil tussen baten uit eigen fondsenwerving, uit acties van derden en de overige baten, verminderd met de bestedingen in het jaar. Tenzij anders vermeld worden de baten en lasten verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten uit eigen fondsenwerving Onder de baten uit eigen fondsenwerving zijn verantwoord de baten uit donaties en giften, sponsoring, nalatenschappen, verkoop van goederen, veilingen en de overige acties georganiseerd door Barcode for Life zelf. In de jaarrekening zijn particuliere of bedrijfsmatige initiatieven tot inzamelingsacties die hebben geleid tot een donatie aan Barcode for Life, verantwoord als baten uit eigen fondsenwerving uit hoofde van donaties, giften en schenkingen. Donaties, giften en schenkingen worden verantwoord in het jaar waarin zij worden ontvangen. Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Eventuele voorschotten worden in het boekjaar waarin ze worden ontvangen verantwoord. Jaarverslag Barcode for Life Pag. 16

17 Lasten Onder de lasten van Barcode for Life worden verstaan de in overeenstemming met de doelstelling van Barcode for Life in het boekjaar toegekende onderzoeksprojecten en de op het boekjaar betrekking hebbende kosten. Kosten beheer- en administratie Kosten van beheer en administratie zijn die kosten die de organisatie maakt in het kader van de (interne) beheersing en administratievoering en niet worden toegerekend aan de doelstelling of de werving van baten. Kosten eigen fondsenwerving c.q. doelstelling Kosten eigen fondsenwerving zijn die kosten die de organisatie maakt in het kader van het werven van baten en niet worden toegerekend aan de doelstelling. Jaarverslag Barcode for Life Pag. 17

18 Toelichting op de balans Vaste activa Er zijn geen materiële vast activa, het verloop van de materiële vaste activa in 2012 is nul. Vlottende activa VLOTTENDE ACTIVA 31-december december 2011 Voorraden verkoop artikelen - - VORDERINGEN Kruisposten - 18 Overige vorderingen Debiteuren - - Vooruitbetaalde kosten - - Overige vorderingen - - Nog te ontvangen rente LIQUIDE MIDDELEN Kas - - Van Landschot Bankiers/ING Van het totaal saldo aan Liquide middelen per ultimo 2012 ( ) staat , - op de spaarrekening en 638, - op de rekening courant. Alle liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van Barcode for Life en betreffen direct opeisbare vorderingen bij Van Landschot Bankiers en ING. Er is geen sprake van deposito's of beleggingen. Jaarverslag Barcode for Life Pag. 18

19 Reserves en fondsen Reserves 31 december 2012 Continuïteitsreserve Saldo begin boekjaar - Af - Bij: vanuit resultaatverdeling - Stand einde boekjaar - Bestemmingsreserve doelstelling Barcode for Life Stand begin boekjaar Af: Resultaat Bij: Vanuit resultaatverdeling - Stand einde boekjaar Langlopende schulden Geen. Kortlopende schulden Verplichting 1 januari 2012 Projecten 2012 Vrijval projecten 2012 Betaald in 2012 Restant verplichting 31 december 2012 Catharijnestichting Kortlopend deel verplichting Te betalen in Kortlopende verplichting Jaarverslag Barcode for Life Pag. 19

20 Verantwoording Het bestuursverslag is conform de Richtlijn 650 van de Raad voor de jaarverslaggeving opgesteld. Verantwoording Stelvio for Life en CBF kosten ratio s Barcode for Life is uniek in het percentage besteedde gelden ten opzichte van de totale baten. Dit komt omdat Barcode for Life geen overhead heeft door een geheel onbezoldigde organisatie. Het effect is dat normaliter 99,8-100% van de totale opbrengsten direct ten goede aan het onderzoek komt. Stelvio for Life De bijdrage van Stelvio for Life aan Barcode for Life is als projecten derden en de van de sponsoring door derden van deelnemers ingehouden kosten als kosten acties derden opgenomen. Barcode for Life en het CBF zijn dit in de periode december 2012 tot februari 2013 overeengekomen omdat: 1. Stelvio for Life een initiatief is van ambassadeurs; 2. Het projectmanagement bij een projectgroep van bedrijven van deze ambassadeurs ligt; 3. Het binnen Stelvio for Life om een taakgerichte projectorganisatie gaat die is ingericht rond een verzameling van jaarlijks zich identiek herhalende sterk op één doel gerichte en wel gedefinieerde activiteiten waarbij geen ander beleid dan het projectdoel op efficiënte wijze binnen de gestelde tijd na te streven bestaat. Barcode for Life kan hierdoor geen overheersende zeggenschap uitoefenen dan wel de centrale leiding over dit project nemen. Het CBF heeft daarom geconcludeerd dat er geen afhankelijkheidsrelatie tussen de stichtingen bestaat. Overigens zou dit voor vermelding van de kosten ratio s geen gevolg hebben omdat de van de sponsoring door en van deelnemers ingehouden kosten nul zijn. De operationele kosten voor de Organisatie van het Stelvio for Life evenement zijn namelijk volledig gedekt uit twee inkomstenbronnen 1) Inschrijfgeld per deelnemer (in , - p/deelnemer) en 2) Opbrengst naamsponsors. Zie het van de website van Stelvio for Life te downloaden jaarverslag zoals deze is opgesteld door Deloitte voor financiële details van Stelvio for Life. Om te voldoen aan de richtlijnen van het CBF ten aanzien van de kosten ten opzichte van de opbrengsten, worden drie ratio's gebruikt. 1.Kosten eigen fondsenwerving als % van de totale baten uit eigen fondsenwerving Het is volgens het CBF van belang, dat de kosten van de totale fondsenwerving als percentage van de totale baten uit eigen fondsenwerving maximaal 25% bedraagt gemiddeld over 3 jaar. Totale baten uit fondsenwerving , - Totale kosten uit fondsenwerving 1.201, - Dit geeft een ratio (exclusief eenmalige kosten ad 2.890, - aan het CBF in 2011) van 0,17%. 2.Totaal besteed aan doelstelling als % van de totale baten. Barcode for Life streeft ernaar om de bedrijfskosten zo laag mogelijk te houden. Het overige beschikbare bedrag is bestemd voor onze statutaire doelstelling, direct dan wel via de bestemmingsreserve. Totaal direct besteed aan doelstelling Totale baten Dit geeft een ratio van 121,76% (2010: 99,94%, 2011: 157,45%). Jaarverslag Barcode for Life Pag. 20

21 3.Totaal besteed aan doelstelling als % van de totale lasten. Totaal besteed aan doelstelling Totale lasten 522. Dit geeft een ratio van %. (2010: %, 2011: 6.761%) Verantwoording scheiding toezicht en bestuur Inrichting: Statutair is per 29/09/2011 geregeld dat Barcode for Life een Raad van Toezicht en een Bestuur (eenhoofdige statutaire directie) heeft. Uitvoering: Uitvoerende taken zijn gezien de grootte van Barcode for Life sinds 29/09/2011 deels binnen de organisatie en deels bij de statutaire directeur belegd. Barcode for Life heeft een projectleider die in 2012 het communicatietraject (website, nieuwsbrieven e.d.) trekt en een directeur externe betrekkingen die de contacten met de ambassadeurs en de Catharijne Stichting onderhoudt. Bestuur en toezichthoudend orgaan: Zowel de leden van de RvT als de directeur voldoen aan het functieprofiel dat voor deze functies is opgesteld. In het beoordelingsreglement voor de directie is de systematiek m.b.t. beoordelings- en of functioneringsgesprekken vastgelegd. Het directiereglement en de statuten zijn het kader waarbinnen de directie en de RvT hun onderlinge verhouding en taken hebben geregeld. Er is sprake van een verhouding waarbij vooraf plannen die door de RvT worden beoordeeld en al dan niet met wijzigingen hierop worden goedgekeurd. Het hiermee ontstane werkkader voor de directeur en de organisatie is in feite Toezicht houden vooraf. Dit betekent dat plannen ter vaststelling of goedkeuring worden voorgelegd. Het functioneren van de organisatie en haar resultaten wordt beoordeeld in de periodieke vergaderingen van de RvT ( Toezicht houden achteraf ). Verantwoording besteding verkregen fondsen Er wordt continue gewerkt aan de optimale besteding van de middelen. Kosten worden pas gemaakt als de organisatie (het Bestuur i.o.m. de RvT, al dan niet op basis van een begroting) besluit dat deze kosten noodzakelijk en verantwoord zijn, en er bovendien een specifieke sponsor voor geworven is. De doelmatigheid van de t.b.v. het doel overgemaakte fondsen is tot op heden door een commissie van specialisten (meestal hoogleraren) van de Catharijne Stichting vooraf beoordeeld. Hierdoor worden door Barcode for Life t.b.v. het CPCT aan de Catharijne Stichting overgemaakte bedragen pas door de Catharijne Stichting overgemaakt als de door de Catharijne Stichting benoemde commissie een oordeel over de doelmatigheid heeft uitgesproken. Achteraf worden de doelmatigheid c.q. de behaalde resultaten geëvalueerd (door zowel de Catharijne Stichting als Barcode for Life). Conform de reglementen en statuten is de verantwoordelijkheid ten aanzien van de besteding van middelen in 2011 overgebracht naar de directie. Uiteraard binnen de kaders als vastgelegd t.a.v. bevoegdheden van en relatie tussen de directie en de RvT. Verantwoording besteding middelen Deze jaarverslaggeving is ingericht in overeenstemming met de richtlijn 650 van de Raad voor de jaarverslaggeving, waarbij de elementen beleid, communicatie, waarborging van de kwaliteit van de organisatie en besteding van de middelen in relatie tot de doelstellingen waar mogelijk en zinvol bij de huidige omvang en bestuurlijke organisatie, in dit jaarverslag tot uiting zijn gebracht. Jaarverslag Barcode for Life Pag. 21

Jaarverslag Barcode for Life 2014. Pag. 1

Jaarverslag Barcode for Life 2014. Pag. 1 Jaarverslag Barcode for Life 2014. Pag. 1 Inhoud 1. ALGEMEEN... 3 2. BARCODE FOR LIFE... 3 MISSIE EN DOELSTELLINGEN... 3 UNICITEIT VAN BARCODE FOR LIFE... 4 AMBASSADEURSNETWERK... 4 HISTORIE... 5 3. RESULTATEN

Nadere informatie

SAMEN TEGEN KANKER. Stichting VUmc Cancer Center Amsterdam Jaaroverzicht 2013

SAMEN TEGEN KANKER. Stichting VUmc Cancer Center Amsterdam Jaaroverzicht 2013 Stichting VUmc Cancer Center Amsterdam Jaaroverzicht 2013 Onderzoekprojecten: 375 Donaties: 4.463.000 Onderzoekprojecten: Promoties: 35 470 Promoties: 40 Wetenschappelijke Onderzoekers: 450 artikelen:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE 1 COLOFON Opgericht 19 februari 1997. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 25 maart 2009. Verslagjaar Het verslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Nadere informatie

Het fonds tegen hersenstamkanker bij kinderen Voor een kans op leven na een nu nog fatale diagnose!

Het fonds tegen hersenstamkanker bij kinderen Voor een kans op leven na een nu nog fatale diagnose! MAAK HET VERSCHIL, GEEF KINDEREN MET HERSENSTAMKANKER EEN KANS! Het fonds tegen hersenstamkanker bij kinderen Voor een kans op leven na een nu nog fatale diagnose! Word donateur! Bankrekening: 62.63.83.463

Nadere informatie

Stichting Artsen voor Kinderen. Jaarverslag 2011

Stichting Artsen voor Kinderen. Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Utrecht,18 juli 2012 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Activiteitenverslag 9 Jaarrekening Balans per 31 december 2011 14 Staat van baten en lasten 2011 15 Toelichting 16 Overige gegevens

Nadere informatie

Jaarverslag 2011-2012

Jaarverslag 2011-2012 Jaarverslag 2011-2012 Vanaf de diagnose is borstkanker een blijvend onderdeel van je leven; het is aan jou om te bepalen welke plek het krijgt. FOTO: MARCO SWEERING Op de cover staat Annabelle Birnie.

Nadere informatie

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 jaarverslag 2012-2013 Pink Ribbon 3 Voor wie doen we ons werk? Ook afgelopen jaar hebben we weer veel mensen ontmoet. Mensen met mooie, bijzondere en emotionele

Nadere informatie

Inhoud. Elk jaar worden er in Nederland 800 kinderen geboren met een dodelijke stofwisselingsziekte. Onderzoek kan dat getal verlagen. Voorwoord...

Inhoud. Elk jaar worden er in Nederland 800 kinderen geboren met een dodelijke stofwisselingsziekte. Onderzoek kan dat getal verlagen. Voorwoord... Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord... 6 Jaaroverzicht: Kengegevens stofwisselingsziekte en Metakids 2014... 7 1 Waarom Metakids... 9 1.1 Stofwisselingsziekte: onzichtbaar en onbekend... 9 1.2 Wat is stofwisselingsziekte...

Nadere informatie

OLIVIA HAAR GROTE DROOM JAARVERSLAG 2014

OLIVIA HAAR GROTE DROOM JAARVERSLAG 2014 OLIVIA HAAR GROTE DROOM JAARVERSLAG 2014 We hebben een goed doel: het onmogelijke mogelijk maken voor kinderen met een zeldzame spierziekte. Realisme is onze basis. Ambitie onze drijfveer. Uitdaging maakt

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 29 september 2011

Jaarverslag 2010 29 september 2011 29 september 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1: Over de Stichting... 3 Hoofdstuk 2: Doelstellingen en kernresultaten... 4 Hoofdstuk 3: Onderzoek en behandeling ALS Centrum...

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd

Jaarverslag 2013. brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd Jaarverslag 2013 brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd Inhoud >>>>>>>>>>> Uitgave Evangelische Omroep Postbus 21000 1202 BA Hilversum Drukwerk Drukkerij Practicum Soest Met medewerking van EO Metterdaad

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. MEDISCHE INNOVATIE

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. MEDISCHE INNOVATIE EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Slimme Zorg Zelfstandig en met eigen regie je leven inrichten Diagnostiek Het belang wordt niet altijd voldoende erkend

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood Jaarverslag 2013 Grip op de Toekomst Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood 26 mei 2014 COLOFON DIT JAARVERSLAG IS EEN UITGAVE VAN Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood TEKST EN REDACTIE Sam s Kledingactie

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, Arnhem Pagina 1 van 34 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 16 Balans per 31 december 2009 (voor winstbestemming) 17 Winst-en-verliesrekening over 2009

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2014 EBS De Olijfboom Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

o fonds schiedam vlaardingen e.o. jaarverslag 2013 maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur

o fonds schiedam vlaardingen e.o. jaarverslag 2013 maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur o fonds schiedam vlaardingen e.o. maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur voorwoord pagina 3 inhoudsopgave het fonds schiedam vlaardingen e.o.

Nadere informatie

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24 WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 1.1 Samen werken aan een wereld zonder armoede 6 1.2 VSO: wereldwijd netwerk van vakmensen 6 1.3 Acht focusgebieden 7 1.4 VSO Nederland 9 1.5 Interne organisatie 11 2 DIT BEREIKTEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Dierenbescherming

Jaarverslag 2009. Dierenbescherming Jaarverslag 2009 Dierenbescherming Dierenbescherming Jaarverslag 2009 Colofon Tekst Verenigingsbureau Dierenbescherming Eindredactie Jan Dobbe, Leiden Vormgeving en lay-out Marcia Maûl, Haarlem Fotografie

Nadere informatie

Jaarverslag Maag Lever Darm Stichting

Jaarverslag Maag Lever Darm Stichting Jaarverslag Maag Lever Darm Stichting 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Verslag van de Raad van Toezicht 5 Over de MLDS 8 Kennis 24 Communicatie en relaties 41 Financiën 49 2 Voorwoord jaarverslag 2012

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie