JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER In stijl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015. In stijl"

Transcriptie

1 JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015 In stijl DE DALTONSISTERS Stralen op de Koningin Wilhelminaschool LEIDERSCHAPSTIJLEN Open-deur-beleid heeft geen zin als je zelf gesloten blijft DOOR HET OOG VAN EEN OUDER De stijl van een kleine school OUDERBETROKKENHEID Een kind is veel meer dan de Cito KWS 75 JAAR Van bollenschuur tot schoolgebouw

2 NUMMER 30 ZOMER 2015 IN STIJL! Voor je ligt een nieuwe Impuls. Vertrouwd qua inhoud, maar verrassend in een nieuwe stijl. De dertigste uitgave van de Impuls is de reden om het blad in een nieuw jasje te steken. Modern, strak en overzichtelijk, zonder iets aan de inhoud af te doen. Tijdens de redactievergadering, waarbij er wordt gebrainstormd over het thema van de nieuwe Impuls, kwamen we al snel op het onderwerp: Stijl. De associaties bij het woord stijl lopen uiteen. Ieder heeft zijn eigen stijl. Je stijl van lesgeven, je stijl van leiding geven, je opvoedkundige stijl, je kledingstijl, maar ook stijl in de betekenis waar je van houdt, denk hierbij aan de inrichting van je huis. Al met al is stijl iets heel persoonlijk. De stijl waar de een van houdt, kan door een ander verafschuwd worden. Ook kan je je eigen stijl (verder) ontwikkelen, je kan anders naar dingen gaan kijken, bijvoorbeeld je lesgevende stijl aanpassen aan de ontwikkelingen van de toekomst. Spannend vind ik de vraag: wat hebben onze kinderen in de toekomst nodig aan kennis en vaardigheden? Oftewel hoe ziet het onderwijs er in 2032 uit? Welke stijl is nodig om de kinderen voldoende vaardigheden mee te geven? Het Ministerie van Onderwijs heeft hiervoor gespreksvragen opgesteld voor leerkrachten, ouders en kinderen en nodigen ons uit om hierover in discussie te gaan en mogelijke antwoorden achter te laten op de website. Meer informatie hierover is te vinden op de website: Wellicht een mooie kans om iets van onze stijl mee te geven aan het onderwijs van Terwijl ik gastredacteur van dit nummer ben, zijn wij op de Koningin Wilhelminaschool ons 75-jarig jubileum aan het vieren, kijken we terug naar het verleden en proberen een kijkje te nemen in de toekomst. Passend bij onze stijl hebben we dit jubileum gevierd. In deze Impuls een korte samenvatting van een prachtig jaar. Speciaal voor deze Impuls is een aantal teamleden als de Daltonsisters op de foto geweest. Een knipoog naar ons Daltononderwijs en een knipoog naar het grote aantal vrouwen dat op de KWS werkt. Het leverde schitterende foto s en een hilarische middag op! In dit nummer komen verschillende leerkrachten aan bod die vertellen over hun stijl, zowel persoonlijk als in hun werk. Hoe is het om als cluster-ict-er op drie basisscholen te werken? Betekent dit dat je drie verschillende stijlen nodig hebt of zijn er overeenkomsten? Een leerkracht vertelt over haar passie voor stijldansen en hoe ze deze passie ook een plek geeft in het onderwijs. Een prachtig interview met Betty van der Vlist (directeur van de Willem van Oranjeschool) over haar stijl van leiding geven: sportief, samen, coachen, altijd doorzetten en de nadruk leggen op het positieve. Een prachtig stuk om te lezen! Natuurlijk is er ook ruimte voor de vaste rubrieken. Zo brengt Jeroen van Hoek twee leuke ICTtools (om eens mee te experimenteren) onder onze aandacht en legt Cees Vrooland ons uit hoe het nu precies zit met de vakantiedagen en de nieuwe cao. Kortom een Impuls om van te genieten! Ik wens iedereen een fijne zomervakantie toe! Geniet in stijl! Debby Schouten-Coesel Directeur Koningin Wilhelminaschool Op de voorpagina: De Daltonsisters VOORWOORD 2 WAT IS STIJL 3 CEES WEET RAAD 4 WIST JE DAT 4 COLUMN ICT 5 EEN KIND IS VEEL MEER DAN 6 DE CITO DE STIJL VAN EEN KLEINE SCHOOL 7 KARSTEN WILDE EEN 7 ANDERE SCHOOL WISSELENDE STIJLEN 8 VAN BOLLENSCHUUR 10 TOT SCHOOLGE BOUW HA, DAAR IS DE IPAD JUF WEER! 14 COLLEGA IN DE SPOTLIGHTS 15 EEN STIJL VAN LEIDING GEVEN 16 DE DALTONSISTERS 18 LEIDERSCHAPSTIJLEN 20 GEDICHT 23 COLOFON 23 SALOMO STUDIEWIJZER 24 2

3 WAT IS STIJL? Door de nieuwe stijl van de Impuls dook Nanda Klaassen in de betekenis van dit woord. Allerlei stijlen zijn er. Op onze scholen kun je die niet alleen aan de buitenkant maar ook binnen vinden. Binnenin school maar ook binnenin jezelf, want wat is jouw leerstijl? Tekst: Nanda Klaassen Een onderwerp om me eerst maar eens in te gaan verdiepen. Wat is dat eigenlijk: stijl? We pakken het woordenboek (dat wil zeggen het digitale woordenboek) er eerst maar eens bij. dag mee. De leerstijlen van Kolb vind ik zelf altijd helder en praktisch. Kolb geeft 4 leerstijlen aan, te weten: bezinner, denker, beslisser en doener. Je hebt ze allemaal nodig om je werk goed in balans te kunnen doen maar één is vaak de meest dominante. (Als je de test zelf wil doen.even googlen op Kolb leerstijlen!) Herken je jezelf al? Of hoor jij meer bij de... : Beslisser: Doener: plant een taak en voert deze uit. Niet zo geïnteresseerd in theorieën. Doet het goed in conventionele intelligentietesten. Houdt zich liever bezig met technische problemen dan met mensen. houdt van experimenteren en lost problemen op door iets uit te proberen. Hij past zich goed aan aan nieuwe situaties. Soms kan een doener drammerig overkomen in zijn dadendrang. STIJL: Afgeleid van het Latijnse woord Stilus. Wat pen betekent. Manier van schrijven met pen. Kledingstijl Kleurstijl Lifestyle Interieurstijl Bouwstijl Manier waarop iemand zich schriftelijk of mondeling uitdrukt MAAR OOK: Een steunpaal of deurpost EN: DE IMPULS HEEFT EEN NIEUWE STIJL! Iemand heeft een schrijfstijl, een spreekstijl, een leerstijl, maar ook een stijl van leidinggeven. In het interview met Betty van der Vlist, directeur van de Willem van Oranjeschool, kom ik op het laatste terug. WELKE LEERSTIJLEN HERKENT HIJ (DE HEER KOLB): Bezinner: Denker: kijkt hoe anderen een probleem aanpakken en denkt na voordat hij iets doet. Ziet oplossingen omdat hij een probleem vanuit veel standpunten kan bekijken. Daardoor worden beslissingen soms traag genomen. goed in logisch denken en redeneren. Probeert algemene regels te ontdekken en leert het liefst uit boeken. Het is belangrijker dat ideeën logisch zijn dan dat ze praktisch uitvoerbaar zijn. Kortom: er zijn vele wegen die naar Rome leiden. En dan kan het nog specifieker: IS HET / BEN JIJ / DOE JIJ: beknopt of omslachtig? eenvoudig of ingewikkeld? concreet of abstract? arrogant of bescheiden? plat of verheven? objectief of subjectief? formeel of informeel? GEBRUIK JE: spreektaal of schrijftaal? Een Impuls vol met zaken om over na te denken en je voordeel mee te doen! Bouwstijlen: je kunt er een Impuls mee vullen. Al die prachtige gebouwen waarin onze Salomoscholen zijn gehuisvest. Er wordt hard gewerkt om deze mooie (vaak oude) gebouwen aan te passen aan de eisen van deze tijd. Dat is niet eenvoudig als je het karakter van het gebouw wil bewaren. Maar vaak lukt het! Leerstijlen zijn altijd interessant om onder de loep te nemen. Een leerstijl is (volgens het digitale woordenboek) een beschrijving van attitudes en gedragingen die bepalen wat iemands voorkeurmanier van leren is. Op de Prinses Beatrixschool in Heemstede weten ze er alles van en werken ze daar iedere Kolb geeft 4 leerstijlen aan, te weten: bezinner, denker, beslisser en doener. 3

4 CEES WEET RAAD VAKANTIEVERLOF MET DE NIEUWE CAO Hoe zit dat nu met de nieuwe cao? Kan je nog wel met de herfstvakantie een week weg? Of wordt het vanaf volgend schooljaar met nostalgie terug denken aan die goeie oude tijden? Cees Vrooland laat zien dat het allemaal wel meevalt. De normjaartaak blijft evenveel uren tellen en het vakantieverlof is 428 uur naar rato per jaar. Tekst: Cees Vrooland Over enkele weken begint de zomervakantie. De laatste vakantie waarin onderwijsgevenden vrij zijn op grond van de bepalingen uit de oude cao. Straks gewoon dus zes weken vrij (minus maximaal drie dagen) zonder dat je je hoeft af te vragen of je nog wel over voldoende vakantiedagen (uren) beschikt. Wordt na 1 augustus (of eigenlijk pas vanaf 1 oktober) alles anders of valt het wel mee? Wat er verandert zal ik hier uiteenzetten. HOE WAS HET Tot nu toe was een onderwijsgevende vrij tijdens de schoolvakanties, dan wel gedurende de periode waarin de instelling geen onderwijs verzorgt (artikel 8.2 van de cao). Hoeveel uur dat is kan ik moeilijk bepalen. Op basis van de regeling van OC&W zijn er maar 11 weken schoolvakantie. Daar komen de feestdagen die buiten de schoolvakanties vallen nog bij. Ook op margedagen verzorgt de school geen onderwijs. Op die dagen zouden onderwijsgevenden ook vrij zijn, maar de meeste scholen gebruiken deze (voor een deel) voor studiedagen. In werkelijkheid zijn onderwijsgevenden waarschijnlijk 12 weken vrij. Een leerling in de bovenbouw krijgt jaarlijks minimaal 1000 uur. Een lesweek is 25,75 uur. Dat betekent dat een leerling jaarlijks 38,84 weken les heeft en 13,16 weken vrij is. Van een leraar mag verlangd worden dat hij in de zomervakantie drie dagen terugkomt en deelneemt aan studiedagen. Voor het gemak stel ik die tijd op 1,16 weken. We houden dan 12 weken over. HOE WORDT HET Door de nieuwe cao worden de dingen in ieder geval helderder. Een onderwijsgevende hoeft straks wekelijks nog maar 40 uur te werken en heeft jaarlijks 428 uur verlof. Dat zijn 10,7 weken van 40 uur. Waar ik eerder 13 zinnen nodig had om uit te leggen hoeveel vakantie een leraar had, kan ik het nu met twee. Dat is in ieder geval winst. MEER OF MINDER VERLOF Een vergelijking tussen de oude en de nieuwe situatie leidt snel tot de conclusie dat onderwijsgevenden straks minder verlof hebben dan nu, en dus meer moeten werken. Die conclusie is voorbarig. De normjaartaak blijft immers 1659 uur. Als een leraar voorheen 12 weken vrij was, dan moest hij gemiddeld gedurende 40,175 weken 41,294 uur werken. Als een leraar straks 10,7 weken vrij is moet hij gedurende 41,475 weken 40 uur werken. De uitkomst van beide vermenigvuldigingen is hetzelfde (1659 uur). De 40-urige werkweek is afgesproken om de werkdruk te verminderen. Als je druk wilt verminderen dan moet je ruimte geven en dat betekent in dit geval: minder werken, in meer weken. OVERUREN In opdracht van de leidinggevende gemaakte overuren dienen te worden gecompenseerd. In het onderwijs zal het regelmatig voorkomen dat ook s avonds gewerkt moet worden vanwege bijvoorbeeld oudergesprekken of informatieavonden. Wordt daardoor (in opdracht van de directeur) in die week meer dan 40 uur gewerkt dan zijn dat overuren die gecompenseerd moeten worden. Daarmee kan de aanspraak op vakantiedagen weer wat worden verruimd. Nu is de verleiding natuurlijk groot om tijdens de schoolweken veel overuren af te spreken, waardoor onderwijsgevenden toch weer alle schoolvakanties vrij zijn. Het risico daarvan is natuurlijk dat het doel van de 40-urige werkweek (vermindering van werkdruk) niet zal worden gehaald. Daar kan tegenin worden gebracht dat de werkdruk toch wel blijft, ook met een 40-urige werkweek. VERLOFREGISTRATIE Is het straks nodig om voor iedereen een verlofkaart bij te houden en is dat niet veel werk? Ik denk dat het zinvol is om dat te doen. Het voorkomt misverstanden over opgenomen verlof en gemaakte overuren. Of het meer werk is betwijfel ik. Voorheen moest iedereen zijn gewerkte uren bijhouden om te weten of hij niet te veel of te weinig uren maakte. Toen was het enige dat vaststond de normjaartaak van 1659 uur. Nu kan iedereen volstaan met het bijhouden van verlofuren. Dat zijn er maar 428. WIST JE DAT... Brede School Parkrijk aan het eind van dit schooljaar de deuren sluit? het voornemen om ermee te gaan stoppen in een bewogen en emotionele bijeenkomst aan de ouders kenbaar is gemaakt? de leerlingen van de school overstappen naar andere scholen in de buurt en dat door de directie en IB hard wordt gewerkt aan een goed begeleide overstap? voor de medewerkers van de school een passende werkplek wordt gevonden op de andere Salomoscholen en wie weet ook op jouw school? de tekst van het nieuwe Strategisch Beleidsplan voor de komende vier jaar klaar is en nu besproken gaat worden met de GMR en de Raad van Toezicht? de schooldirecties op 20 april een leerzaam schoolreisje hebben gemaakt naar Eindhoven, waar o.a. in de voormalige Philips Boardroom een innovatiespel is gespeeld? na de zomervakantie de nieuwe, verfrissende Salomo website de lucht in gaat? je leuke en interessante nieuwtjes nog steeds rechtstreeks kan sturen naar Els, er dit jaar goed gebruik gemaakt is van de Salomowijzer? het scholingsprogramma voor het nieuwe schooljaar binnenkort op de Salomowijzer verschijnt? en je je via deze Salomowijzer kunt inschrijven voor de training naar keuze? 4

5 COLUMN ICT TOOLS OM TE TESTEN Dit keer beschrijf ik 2 (web)tools die goed bruikbaar zijn in de klas en niet ingewikkeld zijn in gebruik. Het zijn tools waarmee je in de klas een quiz kan doen, een toets kan maken of een discussie kan starten. Beide tools zijn gratis, je hoeft alleen een account aan te maken. Beide tools zijn geschikt voor tablets en smartphones (Apple, Windows of Android) en computers. kort antwoord. Tijdens de toets krijgen de leerlingen direct feedback op hun antwoord en ze worden door het systeem niet gedwongen om binnen een gestelde tijdslimiet te antwoorden. (www.socrative.com) Tekst: Jeroen van Hoek KAHOOT! Als je een peiling, quiz of een discussie wilt houden is Kahoot! (www.getkahoot.com) zeer geschikt. Een leerling (of een groepje) start de app of gaat naar om een game-pin in te voeren. Voor elke activiteit genereert Kahoot! een nieuwe game-pin. De vragen verschijnen niet op het apparaat maar komen op het bord te staan. Op het scherm van de leerlingen staan symbolen die verwijzen naar de vragen. Door binnen de gegeven tijd, die per vraag instelbaar is, op een symbool te klikken wordt het antwoord gegeven. Aan de vragen kun je afbeeldingen en filmpjes toevoegen. Als de tijd om is of iedereen heeft geantwoord volgt een overzicht van de gegeven antwoorden op het bord. Je bepaalt zelf wanneer je naar de volgende vraag gaat, zodat je de mogelijkheid hebt om de antwoorden op de gestelde vraag te bespreken. Als quizversie kun je de leerlingen punten laten verdienen door het geven van de goede antwoorden. Na elke vraag verschijnt een ranglijst op het bord. In de discussieversie stel je één vraag en peil je de meningen. Je krijgt een overzicht van de antwoorden te zien en je kunt dan in gesprek gaan over de gestelde vraag. In principe dezelfde werking als bij de quiz, alleen is er geen ranglijst want er worden geen punten gegeven. Je kunt in de discussieversie ook niet een juist antwoord instellen. Je kunt overigens alle gegeven antwoorden vanuit Kahoot! exporteren naar een Excel sheet voor een eventuele analyse. SOCRATIVE Ook hier kun je vragen invoeren die de leerlingen real time gaan beantwoorden nadat een lokaalcode is ingevoerd. Een groot verschil met Kahoot! is dat de vraag die je stelt zichtbaar is op het device van de leerling(en). De voortgang van de enquête of toets is direct te zien op het bord. De soort vragen die je kunt maken zijn meerkeuze, juist/onjuist en een Tenzij je kiest voor de ruimterace, dan kan het een wedstrijdje worden wie het snelst kan antwoorden op de vragen. De voortgang hiervan wordt grafisch weergegeven. Nadat je klaar bent met de toets kun je een slot enquête houden. Het is een evaluatie waarbij je vraagt of alles begrepen is en wat ze geleerd hebben van de sessie. Socrative biedt opties in de manier waarop je de sessie laat verlopen. Je kunt de leerlingen bij voorbeeld door de vragen laten bladeren zodat ze in eigen volgorde beantwoord kunnen worden. Socrative geeft je uitgebreide rapportages. En zo zijn er voor beide tools nog wel wat meer opties die hier niet beschreven zijn. Maar dat is iets wat je toch zelf even moet testen als je van deze tools gebruik wilt maken. er in het scholingsprogramma veel aandacht besteed wordt aan ict, zoals mediawijsheid en i-padgebruik in de klas? we verwachten dat er ook trainingen worden aangeboden in samenwerking met St. Bavo en Spaarnesant? je dan ook bij zo n scholing collega s van Spaarnesant en St. Bavo zult ontmoeten? er op 17 juni een gemeentelijke conferentie plaatsvond over vve? twee scholen van Salomo als eindtoets IEP hebben gebruikt, tot volle tevredenheid? er gezocht wordt naar twee nieuwe leden voor onze Raad van Toezicht? de gemeenteraad van Bloemendaal 4,5 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor de nieuwbouw en inrichting van de Bos & Duinschool met daarbij een ondergrondse gymzaal? dit een grote gymzaal wordt, omdat ook de Hartenlust Mavo hiervan gebruik gaat maken? ook bij de KWS wordt gekeken naar een oplossing voor tijdelijke huisvesting en we ook daarover in gesprek zijn met de gemeente? Op 26 mei het convenant Cultuureducatie tussen schoolbesturen en gemeente Haarlem is ondertekend? de Prinses Beatrixschool via een impulsregeling van de RABO een bedrag van heeft gewonnen, omdat de school activiteiten voor de wijk een plek geeft? wij jullie allemaal weer een plezierige en ontspannen zomervakantie toewensen? Samengesteld door Els Kinneging de speeddatemiddag op 8 april weer succesvol verlopen is? 5

6 NUMMER 30 ZOMER 2015 EEN KIND IS VEEL MEER DAN DE CITO Op de Koningin Wilhelminaschool gaan ze na de zomervakantie beginnen met Ouderbetrokkenheid 3.0. Annemiek de Wit, leerkracht van groep 5, vertelt met bevlogenheid hoe hun team tot deze beslissing kwam. Het zaadje werd gelegd op de studiedag van Salomo in oktober Een nieuwe vorm van 10 minutengesprekken voeren. Daar zitten ook de kinderen bij. En de werkdruk? Die moet er lager door worden! Het tweede arrangement noemen we voorlopig het puntjes op de i-arrangement. Dit gaat om kinderen die net iets meer aandacht nodig hebben. Zij krijgen een gesprek in de derde week, in november, februari en juni. Een extra gesprek dus. Ook steeds 10 minuten. Dat staat aan het begin van het jaar vast. Wat ervoor en erna gebeurt, is veel belangrijker. Tekst: Betty van der Vlist Annemiek: Ons team was grotendeels bij de lezing die Peter de Vries gaf over een nieuwe vorm van ouderbetrokkenheid. Dat vonden we aansprekend. We deden de oudergesprekken zoals op de meeste scholen gebeurt: in november 10 minuten, voornamelijk over de sociaal emotionele ontwikkeling. Voor de zorgkinderen maakten we een aparte afspraak, die 20 minuten kon duren. In februari hadden we weer 10 minutengesprekken. De ouders van de zorgkinderen vroegen we direct na de Citotoetsen. We merkten aan de reactie van de ouders dat ze erg schrokken als de leerkracht naar ze toeliep. Ze hadden dan het idee: o jee, er is iets met mijn kind. Wij geven de Cito veel betekenis, terwijl we vinden dat een kind veel meer is dan de Cito. Dus dachten we als team: daar moeten we iets mee. Hier heb je veel assertieve ouders en we willen de ouders op een positieve manier betrekken. We hebben er een studiemiddag over gehad, onder elkaar, en in drie groepjes zijn we gaan brainstormen. Wat ligt dichtbij jou? Eensluidend vonden we dat we kinderen meer wilden betrekken bij het overleg. Ouders worden meer verantwoordelijk gemaakt en kinderen ook. Wij kunnen vragen aan de ouders: Kunnen jullie ons helpen met je kind? Dan krijg je een positief samenwerkingsverband. Nu heb je wel eens het gevoel dat je tegenover elkaar staat. En de samenwerking gaat verder dan het vrijblijvende van alleen bij het schoolreisje helpen. HOE HEBBEN JULLIE HET NU VORM GEGEVEN? Annemiek: We hadden altijd in de derde week van september de informatieavond. Dat was eigenlijk eenrichtingsverkeer. Nu beginnen we met een startgesprek met ouders en het kind erbij. Vanaf groep 1. Met de kleine kinderen zullen we oefenen met rollenspelletjes, omdat het een nieuwe situatie is. We stellen vragen als: wat verwacht hij (het kind) van het schooljaar? Waar ziet hij tegenop? Wat vindt hij leuk? Wat zit je dwars? Wat kan je? Wat vind je moeilijk? De vragen worden aan het kind gesteld en de ouder zit erbij. Kinderen vertellen soms andere dingen thuis. Zo komen we meer te weten over het kind. Voor deze individuele gesprekken komen er drie arrangementen. Het basisarrangement is voor de kinderen die in de middengroep zitten. In de derde week van het schooljaar is het eerste gesprek, daarna in februari en juni. Steeds 10 minuten met het kind erbij. Het derde is het intensieve arrangement voor de zorgkinderen. In de derde week en verder iedere acht weken. Zo zijn er in mijn groep van 16 kinderen 8 zorgkinderen. Bij drie ervan gaat het om gedragsproblematiek: beweeglijk zijn, stoer doen, zich willen bewijzen, concentratieproblemen, heel slim en heel onhandig zijn, ook in de sociale context. De andere 5 hebben cognitief extra zorg nodig, o.a. door dyslexie. We willen ook een Nieuwjaarsborrel houden, een uur op een middag na schooltijd. Met de kinderen erbij, leerkrachten en ouders. Gezellig kletsen om het saamhorigheidsgevoel te benadrukken. Ouders nemen dan iets lekkers mee. Wie weet doen we ook nog een verbindingsspel. Dat moet nog bekeken worden. We willen het buddy-idee verder ontwikkelen. Hier zijn veel buitenlandse westerse ouders, ex-pats, gemengde huwelijken Engels, Duits, Iers-, die niet altijd weten hoe het werkt in Nederland. We willen ouders aan elkaar koppelen om elkaar te helpen op allerlei gebied. Binnen het team wil iedereen dit. Omgaan met ouders is best moeilijk, ouders zijn soms veeleisend. Hoe kun je ze overtuigen dat je het beste wilt, dat je je best doet en dat je ouders ook verantwoordelijk maakt. En kinderen hoeven niets te verzinnen. We zijn echt gemotiveerd om dit te doen. Van te voren is er goede communicatie nodig met de ouders over hoe dit gaat en over wat onze motivatie is. Het liefst willen we de gesprekken overdag voeren, maar er zijn veel ouders die werken op dinsdag en donderdag. Waarschijnlijk komen er veel gesprekken op woensdagmiddag en wellicht op een avond. We verwachten dat de werkdruk iets lager wordt. Dat is helemaal mooi meegenomen. Het moet er niet weer bijkomen, maar in plaats van. We hebben hier allemaal een goed gevoel over. Uit de ouderpeiling kwam oudercommunicatie als één van de verbeterpunten naar voren, vertelt Debby Schouten, de directeur. Na de meivakantie hoort de MR de concrete uitwerking. We willen ook meer over de brede ontwikkeling praten. Hoe vertrouwelijke dingen geregeld worden, waar kinderen niet bij hoeven te zitten; daar moet ruimte voor zijn, vindt ze. Maar niet dubbelop. In groep 7 en 8 doen we al ouderkindgesprekken en dat loopt prima. We gaan het wel oefenen met de kinderen. 3 stoelen komen er te staan. Het is niet de bedoeling dat een kind op schoot kruipt. 6

7 DOOR HET OOG VAN EEN OUDER EN EEN LEERLING DE STIJL VAN EEN KLEINE SCHOOL Een kleine school met een groot schoolplein en een goede sfeer. Dat was voor Brenda Smit de aanleiding om toch de overstap te maken. Ook het Daltononderwijs en de vaardigheden die de kinderen daarmee aangeleerd krijgen, spreken haar aan. Ze is er nog steeds blij om dat ze deze stap gezet heeft! En toch ging het knagen Iedere keer wanneer ik ons zoontje van de peuterspeelzaal ophaalde in het gebouw van de Koningin Wilhelminaschool, voelde ik de goede sfeer op deze school met het heerlijke grote schoolplein. Was dit niet veel meer onze stijl? Een kleine school waar iedereen elkaar kent, met een enthousiaste directeur en een mooie onderwijsstijl: het Daltononderwijs. Maar ik kon mijn kind toch niet nog een keer verplaatsen? Uiteindelijk hebben we het toch gedaan. We hebben drie kinderen en zouden nog lang naar de basisschool gaan. Brenda Smit met haar dochter Tekst: Brenda Smit Foto: Mariette Buist T oen onze eerste dochter werd geboren, verhuisden we van Amsterdam naar een klein dorpje. De school was zo klein dat er gekke combinatiegroepen ontstonden. Vijf kleuters samen met twintig kinderen in groep drie was niet ideaal. Na een volgende verhuizing naar Overveen belandden we op een grote school. Een school met een goede naam en mooie resultaten. Gelukkig hebben we geen moment spijt gehad. De kinderen gaan heel graag naar school, de sfeer is opvallend rustig en ontspannen en het zelf leren plannen en verantwoordelijk zijn voor je werk spreekt ons enorm aan. Wat ik zelf erg leuk vind, is dat de school naast het vaste programma ook kunstprojecten organiseert. Onze kinderen hebben al trommellessen gehad, twee musicals gemaakt en zelf papier gemaakt en beschilderd. Ook is het heel fijn dat de leerkrachten alle leerlingen kennen waardoor de betrokkenheid groot is. Want als je kind zich blij en gezien voelt, dan gaat het leren een stuk gemakkelijker! KARSTEN WILDE EEN ANDERE SCHOOL Het leek mij leuk om in plaats van twee ouders aan het woord te laten komen in deze rubriek voor één keer een ouder en een kind te vragen. Karsten (groep 7) heeft afgelopen jaar een switch van school gemaakt, geheel op eigen initiatief, dat wekt mijn nieuwsgierigheid. Waarom, hoe vindt hij het bij ons, wat is er anders en wat wil hij komend jaar in groep 8 nog leren en meemaken? lossen willen leren. Volgens mij kan je een staartdeling veel korter oplossen. En..ik zou ook heel graag weer een keer Koningspelen willen. Tekst en foto: Debby Schouten WAAROM BEN JIJ PAS IN GROEP 7 NAAR DE KWS GEKOMEN? Een vriendinnetje bij mij uit de buurt zat al bij jullie op school en zij vertelde mij allerlei verhalen over zelfstandig werken, plannen en samenwerken. Dat klonk interessant en past prima bij mij. Samen met mijn ouders heb ik de school bezocht en ben ik in augustus hier begonnen. HOE WAS DE START IN GROEP 7? In het begin was het toch best wel lastig. Je krijgt een weektaak. Hierop staat al je werk en dat moet je dan wel goed plannen. In het begin had ik moeite met de planning en kreeg ik de weektaak niet af. Nu lukt dat veel beter. Ik vind het fijn dat we elke week met een maatje samenwerken. Er is veel ruimte om elkaar te helpen als je iets niet weet. Ook kom je door het samenwerken tot andere inzichten. Van de mening of de oplossingsstrategie van een ander kun je een hoop leren. WAARIN VERSCHILT DE KONINGIN WILHELMINASCHOOL VAN JE VORIGE SCHOOL? Hier kun je op je eigen tempo werken. De leerkracht zorgt ervoor dat de weektaak past bij jouw niveau. Ben je ergens goed in, dan krijg je andere verwerkingsopdrachten, maar als je iets lastig vindt krijg je werk om extra te oefenen. Op mijn vorige school was alles klassikaal. Vond je iets makkelijk, dan moest je toch met de uitleg meedoen en wachten op de rest. Hier kun je gewoon verder werken. EN DAN VOLGEND JAAR GROEP 8, WAT STAAT ER OP JE WENSENLIJSTJE? Ik heb erg veel zin in groep 8. Gezellig met de hele groep op kamp en werken aan de eindmusical. Ook zou ik graag voor rekenen een paar korte manieren om een som op te Karsten heeft veel zin in groep 8! 7

8 NUMMER 30 ZOMER 2015 WISSELENDE STIJLEN Op de Bavinckschool werkt Peggyann. Begonnen als stagiaire in kleurrijke outfits, creatief en enthousiast. Voor haar komt stijl overeen met persoonlijke keuzes en voorkeuren. Eigen keuzes maken en dit bewust doen. Aan haar groep wil ze een speelse en reflectieve stijl tonen. Die creativiteit wil ze in allerlei vormen aan kinderen doorgeven. Eerst in groep 6 en nu bij de kleuters. Tekst: Nanda Klaassen Foto s: Joost Uitermark Z o n jaar of vier, vijf geleden, ik was nog niet zo lang directeur van de Bavinckschool, was Peggyann stagiaire in de kleutergroep van collega Hermi. Sprankelend en opvallend. Bijna iedere dag een andere kleur haar (van paars tot rose, van geel tot blauw of een combinatie daarvan), flitsende kleren, een tutu en aparte schoenen. Kortom: om Peggyann ging niemand heen. Ze viel op en werd herkend. Ze kwam en bleef. Maar nu toch weer in een kleutergroep. Toen we tijdens de redactievergadering van deze Impuls bedachten dat de titel van deze vernieuwde Impuls STIJL werd, was het vanzelfsprekend dat we aan Peggyann dachten. En wat dacht je, ze houdt wel van een uitdaging en wilde geïnterviewd en gefotografeerd worden. Het duurde even voordat we een datum konden prikken maar het lukte. Speelsheid in kleding Zij vertelt dat haar moeder haar vroeger meenam naar mooie kinderkledingwinkels en haar in Oilily-kleding wilde zien. Dat wilde Peggyann perse niet. Veel te veel kleur. Als de verkoopster in de winkel aan haar moeder vroeg welke keus zij voor haar dochter deed, verwees zij hen altijd naar Peggyann: Vraag mijn dochter maar... Voor de klas wil Peggyann een speelse en reflectieve stijl laten zien. Ze wil kinderen leren dat je altijd zelf je keuzes moet maken en voor jezelf moet kiezen. Je hebt zelf hersens. Dat heb ik in mijn jeugd geleerd, vervolgt ze. Je kunt je eigen keuzes maken. Dan heb je meerdere opties om uit te kiezen. Kinderen uitdagen om oplossingen te bedenken Daarbij was ze een enthousiaste leerkracht in spe. Als een kind zo blij in de kleutergroep, creatief en enthousiast. Na de stage verdween ze uit beeld maar vergeten werd ze niet. Toen 2 jaar geleden collega Bert de Swart ernstig ziek werd, was de naam van Peggyann snel genoemd. Voordat we met onze ogen konden knipperen, was ze weer in de school aanwezig en nam groep 6 voor haar rekening. Heel iets anders dan een kleutergroep, maar met grote inzet en hulp van ons allen heeft ze dit jaar goed afgesloten. Als ik Peggyann vraag naar wat zij onder STIJL verstaat, geeft ze een definitie: stijl is persoonlijke keuzes en voorkeuren. Hoort het bij leeftijd? Pas jij je aan? Wat hoort bij jou? Het duurt even voordat ik goed naar Peggyann luister, want mijn beeld van stijl is dat je je positioneert ten opzichte van je omgeving, wellicht afzet of in ieder geval wil opvallen. Peggyann: In mijn opvoeding heb ik van mijn ouders geleerd dat ik eigen keuzes moet maken en waarom. En als ik dat doe moet ik weten waarom ik achter mijn keuzes sta. De stijl van kleden is toch wel wat mij integreert. Hoe maakt zij haar keuzes? Ik maak een bewuste keus hoe ik mij kleed en wanneer ik dat doe. Toen ik de Kunstacademie deed, maakte ik mijn eigen kleding. Had ik een mooi hemd aan waar mijn eigen gemaakte zeefdruk opstond. Ik werkte in die tijd ook in een schoenenwinkel en werkte daar in een mantelpakje met pumps. De verschillende Peggyanns worden zichtbaar: Toen ik stage bij de kleuters liep, koos ik voor speelsheid in kleding en waren tutu s een logische keus. Ik voelde me vrij om dat daar te doen. De PABO zorgde opnieuw voor een verandering. Ik pas mijn kleding aan aan mijn bui. Niet om me af te zetten, niet om op te vallen. Gewoon omdat ik de keus op dat moment maak om me zo te kleden. Twee jaar geleden kreeg Peggyann van 2 leerlingen uit groep 6 een afscheidscadeau. Hun moeder had Peggyann geschilderd en een 8

9 aantal pruikjes (met klittenband) gemaakt die steeds opnieuw op het schilderij gedaan kon worden. Peggyann met groen, geel, paars, roze, rood haar... Dat zie ik nu niet meer. Peggyann: Na de geboorte van onze kleine Billy (vorig jaar zomer) heb ik geen behoefte meer aan al die kleuren. Mijn kleding is ook anders geworden. Zoals het nu is, zo hoort het nu bij mij. De periodes van Kunstacademie en PABO zijn voorbij. Iedere fase in mijn leven laat mij in die fase zien. Creativiteit is een belangrijk gegeven in Peggyanns leven. Dit wil ze doorgeven aan kinderen. Ze vindt dat geweldig om te doen. Niet alleen creatief zijn in knutsels, tekeningen en schilderijen. Maar ook in de gesprekken en contacten met ouders, in de rapporten die ze schrijft. Dit kader ervaart ze als een positieve verplichting mits er geen rare eisen worden gesteld. Ook in groep 6 heeft ze de creativiteit kunnen laten zien. Als leerlingen bijvoorbeeld moeite hadden met geschiedenis, dan zocht Peggyann naar mogelijkheden om hen te betrekken. Het leven van een loser stond in de belangstelling en zij gebruikte die figuur om een rol te laten spelen in de geschiedenisverhalen. Noem dat maar geen creativiteit... Zoon Billy in kleur Ik pas mijn kleding aan aan mijn bui. Niet om me af te zetten, niet om op te vallen. Peggyann noemt creativiteit in denken: oplossingen bedenken, het oplossend vermogen bij mensen en kinderen. Dat is niet altijd het eerste waar je aan denkt bij dat woord. Zeker bij kleuters, vindt Peggyann. Een kleuter bedenkt bij de materialen hoe hij die gaat gebruiken. Het zijn vaak spontane kleurrijke kunstuitingen. We sluiten ons gesprek af met een blik op het laatste thema bij de kleuters sprookjes. Naast de werkjes komt zij ook met voorbeelden hoe zij de kleuters uitdaagt om oplossingen te bedenken in een verhaal. Hoe komt de kabouter bij Sneeuwwitje als de brug weg is? Een collega met stijl. Wisselende stijlen. Nieuwsgierig en creatief. Een creatieve stijl. Wie wil dat niet? Creativiteit is een belangrijk gegeven 9

10 NUMMER 30 ZOMER 2015 VAN BOLLENSCHUUR TOT SCHOOLGEBOUW Hoera feest! 75 jaar geleden opende de Koningin Wilhelminaschool voor het eerst haar deuren. Reden voor de school om dit schooljaar feest te vieren. Niet één dag, niet één week, maar gedurende het gehele schooljaar hebben zij diverse activiteiten georganiseerd om dit jubileum te vieren. En wat voor activiteiten! Een jubileumlied, een lustrumdiner, kijken naar de toekomst én het verleden, een tekenatelier, een musical, de Wilhelminadag en een glossy. Tekst: Debby Schouten Foto s: Joep van Etten, Arnaud Jansen en uit eigen archief VAN BOLLENSCHUUR NAAR SCHOOLGEBOUW Op 1 september 1939 opende de Koningin Wilhelminaschool voor het eerst haar deuren. Van een echt schoolgebouw is dan helaas nog geen sprake. De 50 leerlingen die de school telt, krijgen les in een voormalige bollenschuur. Na veel overleg tussen de gemeente, het bestuur en een architect, is er zo n 12 jaar later een echt schoolgebouw gerealiseerd aan de Dompvloedslaan. De school heeft rustige periodes maar ook onstuimige jaren gekend. Zo telde de school in leerlingen en in 1992 slechts 68 leerlingen. Nu telt de school zo n 190 leerlingen en Krantenknipsel van 75 jaar geleden bouwen wij samen met de leerlingen en ouders aan een school waar de brede ontwikkeling van het kind centraal staat. Een plek waar iedereen gezien wordt, zichzelf mag zijn en zich kan ontwikkelen. JUBILEUM Een jubileum laat je natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan en samen met het team hebben wij invulling gegeven aan dit feestelijke jaar. Op 1 september hebben wij samen met de leerlingen en de ouders het jaar feestelijk geopend. Een jaaropening staat ieder schooljaar op het programma en meestal ook gelijk de eerste dag van het schooljaar, maar vanwege het jubileum hebben we de opening op maandag 1 september 2015 gehouden. Natuurlijk klonk er een jubileumlied en zongen alle leerlingen luidkeels Onze school is jarig, hiep, hiep, hoera! In het bijzijn van iedereen hebben we gelijk al onze jubileumactiviteiten bekend gemaakt. LUSTRUMDINER Allereerst hebben we als afsluiting van de Kinderboekenweek een lustrumdiner georganiseerd. De rode loper hadden we uitgerold en alle kinderen maakten groots hun entree. De school was verdeeld in twee bouwen, de onderbouw en de bovenbouw en iedere groep Alle kinderen met het team bij elkaar Lunch! 10

11 zat met elkaar in één deel van het gebouw. Samen met de kinderen hebben we een diner samengesteld en iedereen nam iets mee. In de gang was een langgerekt buffet en de kinderen mochten hun bordje volscheppen en vervolgens in een van de klassen aan een mooi gedekte tafel een plekje kiezen. Hoe sfeervol is het om zo met elkaar en klassendoorbrekend te dineren! Leerzaam was het ook, want waarover praat je met je tafelgasten? Hoe houd je een gesprek op gang? CREATIEF Elk jaar organiseert het KWS-fonds (een fonds bestaande uit ouders) in samenspraak met de school een activiteit die doorgaans niet uit het reguliere budget betaald kan worden. De afgelopen 4 jaar hebben in het teken gestaan mmmm.geroosterde sprinkhanen en meelwormen smaken best lekker! van de creatieve vakken. Zo hebben we een groot muziekproject gehad, een tekenatelier, een musical van Mamagaai en hebben we handvaardigheidslessen georganiseerd met materiaal die je niet zo snel in de klas gebruikt (mozaïeken, celbetonhakken). Tijdens het jubileumjaar hebben we zoveel mogelijk van deze activiteiten herhaald. In de kerstperiode heeft ieder groep iets geknutseld, dat we vervolgens tijdens de kerstmarkt aan ouders en belangstellenden hebben verkocht. De opbrengst hiervan is geheel ten goede gekomen aan Serious Request. Deze cheque met een bedrag van 2942,35 heeft groep 8 op de Grote Markt overhandigd aan het Glazen Huis. Het bedrag op de cheque was de optelsom van de opbrengst van de kerstmarkt en de 24-uurs actie van groep 8. De 24 uurs actie was een initiatief van de leerlingen van groep 8. Kort nadat bekend was gemaakt dat het Glazen huis in 2014 in Haarlem zou komen te staan, stonden er drie leerlingen (toen nog groep 7) voor mijn bureau. Zij wilden graag een ludieke actie: 24 uur lang op school blijven en les krijgen. In het najaar hebben we, de leerkracht van groep 8, de leerlingen en ik, de actie verder uitgewerkt. Na de gewone lesdag gaven twee gastdocenten van het Rode Kruis de aftrap met een les over hun werkzaamheden. Daarna waren er ieder Toekomstbeelden BACK TO THE FUTURE De Kinderboekenweek werd in rap tempo opgevolgd door een schoolbreed thema. Hoe toepasselijk klinkt het project Back to the future? Verleden en toekomst komen samen in één project. Bij de invulling van het thema zijn we uitgegaan van de keuzevrijheid van het kind en heeft iedere groep samen met de leerkracht een onderwerp gekozen. Zo werkte groep 6 de geschiedenis van de buurt uit en had de leerkracht aan het eind van het project een speurtocht in de wijk uitgezet. In groep 8 werkten de kinderen in teams een zelf gekozen onderwerp uit, zoals voedsel uit het verleden, heden en de toekomst, speelgoed door de jaren heen, de woning van de toekomst. Tijdens de afsluiting heeft iedere groep het resultaat gepresenteerd aan elkaar en aan de ouders en kon iedereen in groep 8 zelfs ons voedsel van de toekomst proeven, mmmm.geroosterde sprinkhanen en meelwormen smaken best lekker! Kunstproject Back to the Future uur diverse workshops voor de kinderen om uit te kiezen. De workshops werden gegeven door ouders, vaders en moeders van leerkrachten, de leerkrachten van de school en zelfs Hakim is voor een gastles drama op school geweest. Omgekeerd verstoppertje spelen om uur in de nacht is voor iedereen een bijzondere ervaring. Gedurende de nacht kwamen ook de ouders langs voor een kopje koffie en een praatje. Samen met Freya en de leerlingen ben ik 24 uur op school geweest en dat leverde een bedrag van 2.412,60 op. 11

12 NUMMER 30 ZOMER 2015 Circusdirecteur Rosanna Metselaar MAMAGAAI Nog een keer een geweldige voorstelling waarbij ieder kind op het podium mag staan. Dat stond hoog op ons verlanglijstje. Onder leiding van theaterschool Mamagaai en deels gefinancierd door het KWS-fonds hebben we deze droom kunnen realiseren. Gelijk na de voorjaarsvakantie hebben juf Suzanne en Juf Ymke van theaterschool Mamagaai ons team versterkt. Op twee dagen in de week, 6 weken lang, hebben zij met alle groepen en de leerkrachten gewerkt aan een voorstelling. Op woensdag 15 april heeft Cirque du KWS de voorstelling FEEST ten tonele gebracht Mamagaai met de hele school in het Schoter. Woensdagmiddag om uur werden alle kinderen bij het Schoter afgezet en hebben we eerst de generale repetitie gehouden. Best spannend, zou alles wel lukken en hoe zou het decor eruit zien? Na de repetitie hebben we met de kinderen in de aula van de school gegeten. Daarna was er tijd om ons om te kleden en te schminken. Om uur zat de zaal vol met ouders en belangstellenden. Onze eigen circusdirecteur Rosanna Metselaar opende samen met haar assistent Mikado de voorstelling. Wat hebben de kinderen genoten om voor één keer als artiest op een podium te staan en wat waren de ouders trots! Wilhelminadag WILHELMINADAG Net als de jaaropening sluiten wij ook ieder jaar feestelijk af met een eindfeest. Bij ons op de Koningin Wilhelminaschool doen we dit met de Wilhelminadag. Altijd weer een feest om met ouders en kinderen terug te blikken op een mooi jaar. De oudercommissie organiseert de gehele avond: van spelletjes voor de kinderen tot een barbecue voor groot en klein. Dit schooljaar organiseert de school een vossenjacht en gaan de kinderen in de wijk op zoek naar alle vossen. Ze verzamelen letters en met die letters maken ze een woord. De winnaar zal aan het einde van de avond worden getrokken uit de ton met alle goede oplossingen. Zullen de kinderen de straatmuzikant, de glazenwasser, de toiletdame en de piraat met zijn boot vinden? 12

13 JUBILEUM MAGAZINE Als klap op de vuurpijl de lancering van ons jubileum magazine. Een groep betrokken en enthousiaste ouders werkt nauw met de school samen aan een glossy. Het idee voor een magazine is in het najaar ontstaan bij de PR- commissie. Een origineel idee, maar wat een werk! Dit project kon niet alleen door de leerkrachten gedragen worden. In de nieuwsbrief van januari hebben we dan ook een oproep gedaan aan alle ouders en wat een reacties hebben we mogen ontvangen. Al snel hadden we een team van 17 ouders bij elkaar en werden de taken verdeeld. Gelukkig heeft één van de ouders veel ervaring met het maken van een tijdschrift en konden we op professionele wijze invulling geven aan het blad. Na het vullen van de plank, hebben twee grafisch vormgevers een speciaal logo ontworpen en konden de tekstschrijvers aan de slag met hun artikel of interview. Op dit moment is één Hard aan het werk voor de glossy Iedere groep vertelt over de hoogtepunten van dit schooljaar, filosoferen de kinderen over de school van de toekomst, koken we de wereld rond, wordt een leerkracht geïnterviewd door TOEKOMST Komend schooljaar gaan we rustig verder bouwen aan de ontwikkeling van de school. Een Daltonschool waar de brede ontwikkeling van Net als de jaaropening sluiten wij ook ieder jaar feestelijk af met een eindfeest. ouder (ook grafisch vormgever) druk bezig met alle artikelen, zodat het tijdschrift kant en klaar bij de drukker wordt afgeleverd en gedrukt kan worden. een leerling en zijn twee oud-leerlingen aan het woord. Ook is er in het blad ruimte voor ons Daltononderwijs en vertellen leerlingen die ook in het buitenland op school hebben gezeten wat de verschillen zijn tussen onderwijs op de Koningin Wilhelminaschool en in het buitenland. Al met al een glossy om te bewaren! Vrijdag 19 juni zullen wij met trots het magazine aan de ouders uitreiken het kind centraal staat. Een plek waar kinderen, ouders en leerkrachten van en met elkaar leren. Een plek waar iedereen gezien wordt, zichzelf mag zijn en zich kan en mag ontwikkelen. Ik ben trots op deze school en met dit team. Trots om samen te bouwen aan het onderwijs van 2032! Wij zien de toekomst dan ook zonnig en vol vertrouwen tegemoet. En... natuurlijk viert de school over 25 jaar ons honderd jarig bestaan! De bijdrage van groep 6 13

14 NUMMER 30 ZOMER 2015 HA, DAAR IS DE IPAD JUF WEER! om met ICT te werken, is het belangrijk dat ik er ook voor zorg dat de technische kant goed blijft functioneren. ZIJN ER VERSCHILLEN IN STIJLEN OP DE DRIE SCHOLEN? Ja natuurlijk, alle drie de scholen hebben een eigen visie op onderwijs en hebben ook alle drie zo hun specifieke ontwikkelpunten op het gebied van ICT. Het is mijn taak om hier flexibel mee om te gaan, maar ook om te kijken waar uniformiteit wenselijk en mogelijk is. Grappig is wel dat als het gaat om de kinderen er weinig verschil is. Kinderen zijn altijd gemotiveerd en enthousiast om iets nieuws uit te proberen. Zo word ik op de Koningin Wilhelminaschool door de kleuters vaak begroet met: Ha, daar is de ipad juf weer!. De ipad in gebruik Tijd voor een gesprek met Liesbeth Jansen, een flexibele ICT-duizendpoot. Zij is al vanaf het begin dat Salomo met ICT-coördinatoren werkt de ICT-coördinator op de Bosch en Hovenschool in Heemstede. Sinds dit schooljaar heeft zij haar takenpakket echter uitgebreid en is zij ook op de Dreefschool en op de Koningin Wilhelminaschool cluster ICT-er. Een functie die zij samen met Joost Uitermark en Jeroen van Hoek uitvoert. Met zijn drieën zijn zij verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van het ICT- onderwijs op 10 Salomoscholen. Toch heeft iedere school en iedere cluster ICT-er zijn eigen stijl. Hoe doe je dat, vorm en inhoud geven aan ICT op drie verschillende scholen? WELKE ONTWIKKELINGEN HEB JIJ ZOAL IN GANG GEZET HET AFGELOPEN JAAR? Laat ik beginnen met de ontwikkelingen die voor alle drie de scholen hetzelfde zijn. Zo heb ik het afgelopen jaar ervoor gezorgd dat de scholen voorzien zijn van een draadloos netwerk, begeleid ik het traject om de leerlingendossiers geheel in Dotcom te zetten en heb ik de leerkrachten van groep 1-2 begeleid in de mogelijkheden die er zijn met een Touch-screenbord. Daarnaast ben ik op de Koningin Wilhelminaschool nauw betrokken bij de invoering van de ipads in groep 1-2 en hebben we onlangs een enquête gehouden onder alle leerkrachten Tekst: Debby Schouten Foto s: Liesbeth Jansen en Debby Schouten HOE ZIET JOUW WERKWEEK ERUIT? Op maandag en dinsdag werk ik als leerkracht van groep 1-2 op de Bosch en Hovenschool en op de woensdag en donderdag voer ik mijn ICTtaken uit op drie scholen. Om de week ben ik op ICT zal een steeds grotere rol gaan spelen in het onderwijs. donderdag bij De Koningin Wilhelminaschool of de Dreefschool. De ICT- taken zijn natuurlijk niet precies in deze twee dagen uit te voeren. Een technische storing of een vraag van een collega op maandag laat ik natuurlijk niet tot woensdag liggen. Als je wilt dat iedereen gemotiveerd blijft De voordelen van het Touch-screenbord 14

15 COLLEGA IN DE SPOTLIGHTS DANSEN IN STIJL MET FREYA Op de Koningin Wilhelminaschool werkt Freya Verzijlbergh, leerkracht van groep 8. In haar vrije tijd is ze niet alleen te vinden bij de reddingsbrigade van Bloemendaal, maar gaat ze ook graag dansen. Deze hobby zie je bij haar terug in de klas. Zeker in dit jaar van het 75-jarig bestaan! Tekst: Freya Verzijlbergh Foto s: Privearchief ewegen op muziek heb ik van kleins af aan al heel erg leuk gevonden. Als heel jong meisje heb ik op ballet gezeten. Helaas ben ik ermee gestopt omdat ik niet op en ben ik samen met een aantal klasgenootjes bij danscentrum Vos begonnen met stijldansen. Het stijldansen heb ik daarna 15 jaar lang volgehouden. Helaas moest mijn danspartner door tijdgebrek stoppen. Gelukkig gaan we binnenkort weer beginnen! Dus wie weet staan we komend jaar weer op de dansvloer. B Kinderen leren stijldansen ik heb het nog nooit geprobeerd maar wie weet! Freya en haar danspartner spitzen wilde dansen. Die puntige schoentjes aan mijn voeten, dat leek mij nogal pijnlijk. Op de middelbare school was stijldansen erg hip Eerst flink oefenen en dan weer snel een wedstrijd dansen. Het blijft toch heel erg kriebelen. Op school moeten groepen die ik lesgeef er ook vaak aan geloven. Als er een kans is om een dans te doen met de klas, dan grijp ik deze met beide handen aan. Onlangs hebben we met de hele Koningin Wilhelminaschool een spetterende voorstelling voor ouders gegeven in het kader van ons 75-jarig jubileum. Mijn enige eis voor een optreden was: een vette choreo, een pakkende dans, die de ouders versteld zouden laten staan van hun eigen kinderen. Ik geloof dat iedereen kan dansen! Spetterend was het zeker! Ik heb iedere dag met de kinderen geoefend en met de uitvoering kreeg ik zelfs kippenvel! Nu is groep 8 volop aan het oefenen met de musical en tsja, het zal mij toch niet gebeuren dat de kinderen tijdens de liedjes stil op het toneel staan. Hier en daar een danspasje zal er zeker niet ontbreken! Ook de kinderen moeten eraan geloven. Kinderen leren stijldansen ik heb het nog nooit geprobeerd maar wie weet! van de school om zo de ontwikkelpunten voor het komend schoolplan vast te stellen. Waar hebben de leerkrachten behoefte aan? Wat vinden ze moeilijk? Waarin kunnen ze elkaar helpen? HOE ZIE JIJ DE TOEKOMST ALS HET GAAT OM ICT? Nu alle drie de scholen voorzien zijn van een draadloos netwerk is de volgende stap dat we gaan kijken welke divices passen bij de school en het netwerk. Hoe digitaal wil de school de leerstof gaan verwerken en hoe draagt dat bij aan de betrokkenheid en motivatie van de kinderen? Daarnaast is het ook belangrijk dat Leuk op de ipad! de leerkrachten mee gaan met de nieuwste ontwikkelingen. ICT zal een steeds grotere rol gaan spelen in het onderwijs. Er is dus nog genoeg te doen volgens Liesbeth! 15

16 NUMMER 30 ZOMER 2015 EEN STIJL VAN LEIDING GEVEN Een sportieve stijl van leidinggeven, zo beschrijft Betty van der Vlist directeur van de Willem van Oranjeschool- haar stijl. Ervoor gaan, als team, met elkaar, maar ook tegen je verlies kunnen, want je kunt niet altijd winnen. Je kunt niet altijd je zin krijgen. En volhouden. Kijken waar je je kunt verbeteren. Door te trainen en daarop coachen. Een spelelement aanbrengen kan helpen. (of niet handig), vervolgt ze. Je slaat de bal in het net. Niemand hoeft je dan te vertellen dat je het fout heb gedaan. Dat weet je zelf ook wel. In mijn hoofd passeren meerdere dingen de revue. Ze heeft gelijk. Op zo n moment heb je feedback nodig die je verder helpt, je hoeft niet afgerekend te worden. En, niet onbelangrijk, vindt mijn collega. Je moet tegen je verlies kunnen. En kunnen volhouden! Ze denkt terug aan een fietstocht die ze naar Egmond maakte. Nog 20 km te gaan. De wind behoorlijk tegen. Menigeen zou zijn omgekeerd. Betty niet. Verstand op 0 en doorgaan. Niet gefrustreerd raken, afmaken waar je aan bent begonnen. Fietsen hoort bij Betty. Ze heeft een, wat mij betreft, een echte Betty-fiets. Als ik die fiets zie staan, dan weet ik dat zij er is. Afgelopen zomer heeft zij een fietstocht in Toscane gemaakt. De berg op. Haarspeldbochten en niet weten wat er achter de bocht tevoorschijn komt... Weer zo n kreng, verder omhoog, doorfietsen maar... Betty op de fiets Tekst: Nanda Klaassen Foto s: Joost Uitermark D at heb ik nog niet eerder gedaan. Mijn collega-redacteur en directeur interviewen over haar stijl van leidinggeven. Aan de keukentafel gezeten is het niet moeilijk om met elkaar in gesprek te komen. Daar hebben we nooit moeite mee, maar een gesprek over een direct onderwerp: STIJL, is anders dan anders. Natuurlijk heeft Betty er vooraf over nagedacht. Ik ken haar als iemand die alles goed overweegt en beslagen ten ijs komt. Tennis ziet Betty als een technische sport. Je kunt je blijven ontwikkelen, je techniek bijschaven. (Heb je de link met het onderwijs nog te pakken?) Je doet bijvoorbeeld iets stoms Het doet mij denken aan mijn eerste wandelvakantie. Iedere dag 20/25 kilometer lopen. Als je dat nooit eerder gedaan hebt, heb je geen idee wat die afstand voor je betekent. Doorzetten, niet opgeven, uitzicht hebben op wat er komen gaat. (Goed hotel, een goed glas wijn en lekker eten in mijn geval). Betty omschrijft haar stijl van leidinggeven als sportief maar noemt zichzelf ook een leidinggevende met een coachende stijl. Ze geeft als voorbeeld dat binnen teamsporten je er samen voor gaat, je samen een doel hebt. Een schoolteam aansturen is eigenlijk niet anders. Het heeft geen zin om elkaar steeds te vertellen dat je iets niet goed doet, daar word je echt niet beter van. Dat wat er goed gaat, dat moet je benadrukken. Betty is een sportieve dame. Ik heb mijn hele leven gesport en doe dat nu nog. Vroeger was het vooral volleybal en tennis. Tennissen doe ik nu nog. Daarnaast fiets ik veel. Betty op de stoep 16

17 Duidelijk wat mij betreft. Dan heb je inderdaad een coachende leidinggevende nodig. Dat is voor iedereen een zoektocht. Tennissen is een sport waar Betty soms lessen neemt om haar techniek te kunnen verbeteren. Ze trekt de lijn door naar de school: Ik zie dat als collegiale consultatie binnen de school. Leren van elkaar om zodoende je werk te verbeteren. Professioneler te (kunnen) worden. De teller van Betty In de klas is het belangrijk om spellen te doen. Of spelletjes te spelen. Leren in spelvorm is echt een aanrader. Je leert om tegen je verlies te kunnen en wat het betekent om beter te worden (te winnen). Je stelt je doelen steeds hoger. Eigenlijk een soort competitie, steeds een beetje beter worden. Naast haar tennis, fietsen en werk zwemt Betty iedere week een (1) kilometer. Samen met een goede vriendin. We stellen vast dat ze competitief is. Ze moet het afmaken en graag goed. Leren Maar als je dan zo sportief bent, wat is er dan zo leuk aan directeur zijn? Heb je dan niet de behoefte aan meer vrijheid? Leg eens uit waar dat sportieve, coachende dan in terugkomt. De bevlogenheid is zichtbaar. Betty vindt het uitdagend om samen met haar collega s een echte onderwijsvisie te delen. In deze baan heb je veel zeggenschap om je droomschool neer te zetten. Opnieuw vroeg ze naar het cijfer. Een 9 1/2 was het antwoord: Ik moet het verder leren. Trainen, weer een sportterm, hij moet verder trainen om het zich eigen te maken. van elkaar om zodoende je werk te verbeteren. Betty gaat verder: Het gaat nu eenmaal niet altijd zoals jij het wilt. We willen graag een Rots en Waterschool zijn. Het gaat om de balans. Wat heb je nodig om verder te kunnen?. Wist je dat sporten ervoor zorgt dat er antistresshormonen worden aangemaakt? Die hebben we bij tijd en wijle wel nodig. Je maakt ook meer hersencellen aan, onderwijst Betty me, Ook bij muziek maken. Zingen en muziek maken hebben hetzelfde effect. Daar is onderzoek naar gedaan. En daar word ik dan weer blij van! Verschillen te zien tussen kinderen geeft je de gelegenheid om hen verder te helpen. Het is uiteindelijk, ook op mijn school, een afspiegeling van de samenleving. Hoe leer je kinderen met elkaar om te gaan? Hoe leer je ze te leren?. Dan leer je ze dus ook om met onzekerheden en frustraties om te gaan. Daar begonnen we dit interview mee: tegen je verlies kunnen. Ze vertelt van een leerling die zich had misdragen. In het gesprek dat Betty met hem had vroeg ze hem hoe hij zijn gedrag kon veranderen. Welk cijfer kon hij er aan geven dat het zou lukken? Keuze uit een cijfer tussen Hij koos voor een 9. Positief, maar waarom geen 10? Ik ben niet volmaakt, verklaarde hij. Dat vond ze wel weer komisch. Aan het einde van de dag kwam de leerling opnieuw bij haar. Ze evalueerden de dag. En daar wordt Betty dan weer blij van! 17

18 DE DALTONSISTERS STRALEN OP DE KONINGIN WILHELMINASCHOOL Dat op de KWS Daltononderwijs gegeven wordt, zal voor niemand nieuw zijn. Dat de naam Dalton vaak tot hilariteit leidt is door het team van Debby Schouten-Coesel in stijl neergezet. Het leek ons tijdens de redactievergadering een goed idee om deze spraakverwarring maar eens in beeld te brengen. Compleet in Dalton-outfit, zelfs met de loodzware gevangenis-kogels aan de voeten, werd in een fotoshoot de ene na de andere leuke foto gemaakt. Met als resultaat een prachtige foto op de voorpagina. Er waren echter zoveel leuke foto s, dat wij het niet kunnen laten om nog enkele opnames van de Daltonsisters te laten zien. De Daltonsisters is naast een visie op onderwijs ook een knipoog naar de grote hoeveelheid vrouwen die dit team telt. Eerst maar eens even in zoemen op de vier Daltonbroers Tekst: Debby Schouten Bron: Wikipedia Fotografie: Chris Schotanus D e Daltons is de naam van een misdaadbende uit de Lucky Luke-stripverhalen bestaande uit de gebroeders Dalton, gebaseerd op de historische Daltonbende die echt heeft bestaan. De broers vormen in de strips duidelijk een minder grote bedreiging dan de echte Daltons. Van links naar rechts: Ingrid, Annemiek, Freya en Rosanna 18

19 Het Daltononderwijs dankt haar naam aan het plaatsje Dalton waar voor het eerst het Daltononderwijs door de grondlegster Helen Parkhurst in de praktijk werd gebracht. René Goscinny, de scenarioschrijver van de latere Lucky Luke-verhalen, introduceerde Joe, William, Jack en Averell Dalton. Hoewel de familie Dalton uit meer leden bestaat, wordt met De Daltons over het algemeen onderstaand viertal aangeduid: JOE DALTON (ROSANNA METSELAAR) De oudste, kleinste, driftigste maar waarschijnlijk ook de slimste Dalton. Hij komt vaak met (gemene) ideeën op de proppen. Hij is de leider van het stel. Van alle Daltons haat Joe Lucky Luke het meest. Hij wordt al driftig als hij enkel de naam Lucky Luke hoort. Als Joe kwaad is, reageert hij dit meestal af op Averell. WILLIAM EN JACK DALTON (ANNEMIEK DE WIT EN FREYA VERZIJLBERGH) De middelste broers, ietwat kleurloos qua persoonlijkheid. Ze dienen vooral als buffer tussen Joe en Averell: hun rol is Joe kalmeren en Averell tegenhouden. Compleet AVERELL DALTON (INGRID KEUR) Hij is de grootste, hongerigste, lompste, maar vooral de domste van het stel. Hij heeft een hart van goud, iets wat Lucky Luke vaak gebruikt om de Daltons weer te vangen. Zijn domme opmerkingen zorgen voor veel woede bij Joe, die dan de neiging heeft hem naar de keel te vliegen. Hij is geobsedeerd door eten en vraagt dan ook vrijwel altijd of het al etenstijd is. Toch veel charmanter dan de Daltonbroers in Dalton-outfit werd in een fotoshoot de ene na de andere leuke foto gemaakt. Binnen het team van de KWS zijn ook enkele karaktertrekjes van de Daltons terug te vinden: ze experimenteren, komen met ideeën, werken nauw samen en houden ook van zoete traktaties zoals chocolade, koekjes en popcorn. In tegenstelling tot de gebroeders zijn zij allen kleurrijk qua persoonlijkheid en totaal niet boosaardig. Het Daltononderwijs gaat uit van 6 kernwaarden: vrijheid (in gebondenheid), zelfstandigheid, reflectie, effectiviteit, borging en samenwerken. Voor dit artikel staan we enkel stil bij de pijler Vrijheid. In het Daltononderwijs is vrijheid belangrijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te kunnen vinden. Vrijheid in het Daltononderwijs is de gelegenheid krijgen om het taakwerk zelf te organiseren. De opgegeven lesstof, leerstof, de eisen die aan het werk gesteld worden, de tijdslimiet, de werkafspraken en de schoolafspraken vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren gebruiken. Een leerling leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn omgeving hem daarvoor de ruimte en de mogelijkheden biedt. Vrijheid betekent echter niet dat alles zomaar kan en mag. Het is de taak van de leerkracht om iedere leerling structuur te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. Niet voor niets is op de KWS het motto: loslaten waar kan en begeleiden waar nodig! Je lachen inhouden tijdens de fotoshoot Tijdens een gesprek in een groep waar gesproken werd over de fotoshoot, de Daltonbroertjes en ons Daltononderwijs stak een van de kinderen zijn vinger op en zei heel wijs: Juf, er is wel zeker een overeenkomst tussen de Daltonbroertjes en het Daltononderwijs. De Daltonbroertjes zijn ook telkens op zoek naar de vrijheid. 19

20 NUMMER 30 ZOMER 2015 OPEN-DEUR-BELEID HEEFT GEEN ZIN ALS JE ZELF GESLOTEN BLIJFT In het onderwijs zijn we allemaal leiders. Leider van een team of van een groep kinderen. Ans Themmen onderzocht welke stijlen daarin zijn en welke eigenschappen je nodig hebt om succesvol te wezen. Tot slot een top 25 van uitspraken over leiderschap. Sommige zijn om te grinniken, andere bevatten een waarheid als een koe. Covey combineert de eigenschappen in een model om de onderlinge relatie duidelijk te maken. Eigenschappen 1 tot en met 3 hebben te maken met bereiken van onafhankelijkheid. Om effectief te kunnen zijn, is het noodzakelijk dat men zich niet afhankelijk opstelt, maar daadwerkelijk onafhankelijk durft te denken en handelen. Eigenschappen 4, 5 en 6 hebben te maken met de erkenning van wederzijdse afhankelijkheid. Het besef dat men andere mensen nodig heeft om zelf succesvol te zijn en dat men zelf weer bij kan dragen aan het succes van anderen. De wederzijdse erkenning kan leiden tot betere samenwerking. De zevende eigenschap heeft te maken met het vermogen om te inspireren. Het vermogen om te inspireren completeert het model. De wilde eenden uit China Tekst: Ans Themmen Foto s: Rechtenvrije stockfoto s LEIDERSCHAPSTIJLEN Leiders en hun (gewenste) eigenschappen. Boeken vol zijn er over geschreven. Aan succesvolle leidinggevenden worden allerlei eigenschappen toegeschreven. Stephen Covey heeft het over 7 eigenschappen. Volgens Covey bestaat een eigenschap uit de volgende aspecten: Kennis, weten wat er gebeuren moet Vaardigheden, het uit kunnen voeren Motivatie, de wil om iets te bereiken en de bereidheid om daar energie in te stoppen. Hij beargumenteert dat blijvend succes alleen langdurig mogelijk is als je leeft volgens principes. Principes die hij samenvat in de 7 eigenschappen van effectief leiderschap. Habit 1: Be Proactive Wees pro-actief, wacht niet tot anderen zeggen wat u moet doen, maar ga zelf aan de slag. Neem initiatief. Maak je niet druk om wat je niet kunt beïnvloeden, maar houd je vooral bezig met zaken waar je wel invloed op hebt. Habit 2: Begin with the end in mind Weet wat u wilt bereiken en werk voortdurend aan het bereiken van uw bestemming. Bepaal welke principes u daarbij wilt hanteren. Habit 3: Put first things first Probeer uw bestemming stap voor stap te bereiken. Doe niet alles tegelijkertijd en stel prioriteiten. Habit 4: Think Win-Win Denk niet vanuit schaarste, gun ook anderen hun succes. Uw succes hoeft niet ten koste van anderen te gaan. Habit 5: Seek first to understand then be understood Verplaats uzelf in anderen en probeer hen te begrijpen. Luister naar anderen. Alleen dan zult u zelf begrepen worden. Habit 6: Synergize Erken dat mensen verschillend zijn en zoek vanuit synergie naar alternatieve oplossingen om onnodige conflicten te voorkomen. Habit 7 : Sharpen the saw Streef naar continue verbetering. Verslap niet en wees niet te snel tevreden. Houd focus. Leidinggevenden hebben ook een eigen stijl. Soms een die zij van nature hebben, soms omdat zij zich een bepaalde stijl hebben aangemeten. Binnen het begrip Situationeel leidinggeven wordt gesproken over 4 stijlen. Situationeel leidinggeven is een vorm van aansturen waarbij je de eigenschappen van de medewerker, zijn competenties en de taken als uitgangspunt neemt. Sommige medewerkers kunnen alles al, anderen moeten wat bijleren. Sommigen hebben een grote mond, anderen hoor je nooit. Sommigen leren niets van fouten, anderen moeten leren fouten te maken. Je eerste opdracht als je met een nieuw team gaat werken is dus om zo snel mogelijk je mensen in kaart te brengen. Bij situationeel leidinggeven kijk je doorlopend naar aparte taken van de medewerker. Je probeert de taakvolwassenheid van de medewerker, dus zowel het kunnen als het willen, op een hoger plan te krijgen. Dat is wat je noemt leidinggeven het is meer dan roepen wie 20

21 Nelson Mandela: Het is beter om als leider op de achtergrond te blijven wat moet doen. Het is ook je personeel ontwikkelen, eruit halen wat er in zit. En vergeet niet: mensen vinden het leuk om te leren. Wat zijn de 4 stijlen van leidinggeven bij situationeel leiderschap? S1 of Instrueren ( Ik wil graag, maar kan het niet. ) Deze stijl gebruik je als het teamlid nieuw is in de functie of de taak voor het eerst gaat doen. In alle gevallen kan er sprake zijn van onzekerheid. Die kan toenemen, wanneer er tijdsdruk is of onduidelijkheid over de verwachtingen die jij als leidinggevende hebt. De medewerker is nog niet bekwaam, maar wel sterk betrokken of bereid. Wil graag, maar kan (nog) niet. In deze situatie geef je veel gedetailleerde instructies. Daarbij kan het gaan om alle taken in een nieuwe functie of nieuwe taken in een al bekende functie. Het is slim om van tevoren de taken door te spreken en afspraken te maken over de mate van ondersteuning. Eigenlijk vraag je aan je teamlid: Wat kun je wel en niet, hoe wil je dat ik je begeleid? S2 of Stimuleren/overtuigen: Ik kan het nog niet goed en ik weet ook niet of ik het wel leuk vind. Het teamlid kent de basisvaardigheden nog niet voldoende én is nog niet erg betrokken of enthousiast. Je moet als leidinggevende in dit geval zowel sturing en instructie geven op de taak als aandacht geven aan de relatie om hem ervan te overtuigen dat hij met de taak aan de slag moet. Bij deze stijl van leidinggeven besteed je meer aandacht aan de motivatie van het teamlid. Waarom moet hij iets doen? Je kunt inzicht geven in de taak door te laten zien welke andere taken ermee samenhangen. Daarnaast loop je nog eens door hoe de taak uitgevoerd moet worden. Hierbij komen vanzelf onzekerheden bij het teamlid aan het licht. Hij is bang om fouten te maken of heeft problemen in de samenwerking met collega s, waar zijn eigen werk onder lijdt. Je noemt dit ook wel de coachende stijl. Omdat jij als leidinggevende zo intensief aandacht geeft aan de medewerker, is het een valkuil dat je het teamlid gaat betuttelen. S3 of Overleggen bij zelfstandige medewerkers: Ik kan het prima, maar heb niet altijd even veel zin. Dit is een mensgerichte stijl van leidinggeven. Het teamlid weet precies hoe de taak moet worden uitgevoerd, maar is niet altijd gemotiveerd. Je hoeft dit teamlid niet meer uit te leggen hoe iets gedaan moet worden. Hij kan het wel, maar wil of durft niet altijd. Je blijft instructies geven, maar je maakt de bijdrage van het teamlid aan de taak ook wat belangrijker door hem tegelijkertijd te vragen naar het hoe en waarom van zijn beslissingen. Tactvolle communicatie is bij deze stijl van groot belang: je hebt de gelegenheid om complimenten uit te delen. Je kunt gerichte vragen stellen over de werkwijze van het teamlid: Waarom kies je nu voor deze benadering? Het leren neemt een belangrijke rol in. Eigenlijk ben je met deze stijl niet meer gericht op het aanleren van een taak, maar bezig om het teamlid zelfstandig zijn eigen werk te laten verbeteren. Er is aandacht voor discussie en afstemming. Dat vergroot het inzicht in de taak en daarmee het werkplezier. Concreet doe je het volgende: het teamlid betrekken bij beslissingen die jij wil nemen. Hoe zou jij dit aanpakken? Geen taken opleggen, maar voorstellen. Taken niet nauw omschrijven, maar globaal. Vragen om afstemming en initiatief. Een valkuil is dat je overkomt als therapeut. Je kunt dit vermijden door concreet te blijven. S4 of Delegeren bij de echte professionals: Daar hoef je niet naar om te kijken. Dit teamlid heeft plezier in zijn werk en maakt weinig tot geen fouten. Iemand die je zelfstandig kunt laten functioneren. Je kunt de verantwoordelijkheid voor deze taak overdragen aan de medewerker: je delegeert de taak. Een valkuil is dat je bij dit teamlid ook bij andere taken dezelfde stijl hanteert (laisser faire-houding, laat maar waaien ). Andere taken kun je misschien nog niet delegeren. Het risico is dat het teamlid dan alsnog bij die taken faalt. Omgekeerd is de taak die gedelegeerd wordt wel het vertreksein voor een hogere taakvolwassenheid. Je kunt als leidinggevende de aandacht verleggen naar taken die nog met een S1-, S2- of S3-stijl worden begeleid. Voor de gedelegeerde taak geef je weinig sturing en bied je weinig ondersteuning. Dat kan ertoe leiden dat de communicatie over die taak afneemt. Geen nieuws is goed nieuws is een tweede valkuil. Bij delegeren hoort ook een zekere mate van opvolging, zoals voortgang controleren. 21

22 NUMMER 30 ZOMER 2015 Tony Blair: De kunst van leiderschap is nee zeggen Om maar aan te geven hoeveel er over leiderschap gezegd en geschreven wordt, ook nog het volgende. Uit de studie van Harvard Business School blijkt dat het grootste geheim van de beste leiderschapsstijl ligt in het combineren van leiderschapsstijlen. De beste leiders hebben iets van de ondersteuner, de intimiderende leider, de democraat, de verbinder, de autoritaire leider en de coach. Elke stijl heeft zowel positieve als negatieve invloeden, afhankelijk van de situatie waarin de stijl wordt toegepast. Daarom is het handig per situatie een leiderschapsstijl te kiezen. Mij bekroop het gevoel bij het werken aan dit artikel dat leidinggeven wel heel veel lijkt op opvoeden. En daar zijn ongetwijfeld ook weer honderden artikelen over geschreven. Daarom tot slot de top-25 uitspraken rond leiderschap; 1. Als je de juiste mensen uitkiest en je geeft ze de mogelijkheid hun vleugels uit te slaan, dan hoef je ze nauwelijks te managen. -Jack Welch 2. Een spreekwoord zegt dat er geen slechte leerlingen, maar alleen slechte leraren zijn. Volgens mij is dit ook van toepassing op een bedrijf. Er zijn geen slechte werknemers, alleen slechte managers. -T.S. Lin 3. Leidinggevenden zullen meer en meer moeten investeren in dingen zoals cultuur, waarden, ethiek en andere immateriële zaken. In plaats van managers, moeten zij kwekers en verhalenvertellers zijn, om mensen te inspireren. -Leif Edvinsson 4. Managers zijn zo druk met hun , dat ze nooit opkijken van hun scherm om te zien wat er in de echte wereld gebeurt. -Mihaly Csikszentmihalyi 5. Management is de dingen goed doen; leiderschap is de goede dingen doen. -Peter F. Drucker 6. Leiderschap is niet een magnetische persoonlijkheid dat kan net zo goed een gladde tong zijn. Het is niet vrienden maken en het beïnvloeden van mensen dat is vleierij. Leiderschap is de visie van een persoon brengen naar hogere niveaus, iemands prestaties naar een hogere standaard brengen, het bouwen van een persoonlijkheid voorbij zijn normale beperkingen. -Peter Drucker 7. Een leider is het meest effectief als mensen ternauwernood weten van zijn bestaan. Als zijn werk erop zit en zijn doel is bereikt, zullen zijn troepen denken dat zij het zelf hebben gedaan. -Lao Tzu 8. Persoonlijk leiderschap is het proces van het je voor ogen houden van je visie en waarden en je leven daarop aan te passen teneinde er congruent mee te zijn. -Stephen Covey 9. Visie zonder actie is hallucinatie. -Manfred Kets de Vries 10. Ken uzelf. -Plato 11. Leiderschap wordt niet zozeer in woorden als wel in houding en daden gepraktiseerd. -Harold S. Geneen 12. Je managet dingen, je leidt mensen. -Grace Murray Hopper 13. Goede zakelijke leiders creëren een visie, verwoorden de visie, bezitten de visie gepassioneerd en zijn vol ijver de visie te realiseren. -Jack Welch 14. Niet het gekwaak, maar het vliegen van de wilde eend, doet een kudde eenden vliegen en volgen. -Chinees gezegde 15. De motivatie van een medewerker is het directe resultaat van de kwaliteit van de interactie met de manager. -Bob Nelson 22

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8 Nieuwsbrief maart 2015: Nieuws vanuit: De directie Bijgaand treft u weer onze nieuwe maandbrief aan. Het is alweer de maandbrief van de maand maart. In deze maand start straks de lente weer. Deze maand

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA:

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA: LOCATIE PARKWIJK JAARGANG 14, NR. 5 31 OKTOBER 2014 SchOuderCom De komende nieuwsbrief willen we gaan verspreiden via SchOuderCom. Daarbij zullen we een splitsing maken tussen berichten die van belang

Nadere informatie

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen Informatieblad speciaal voor kinderen Datum; Aalsmeer, jaar 2011 Gemaakt door; Bianca Wegbrands daar, Wat leuk dat je dit informatieblad speciaal voor kinderen wilt lezen. Ik zal me eerst even aan jou

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 In deze nieuwsbrief: MR informatieavond Nieuws uit het schoolteam Koningsspelen De Oase rekent er op los! Schoonmaakavond Zomerfeest Vakanties en studiedagen 2016/2017 Oproep

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen.

Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen. Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen. Leerstijlentest van David Kolb Mensen, scholieren dus ook, verschillen nogal in de wijze waarop ze leren. Voor

Nadere informatie

KINDCENTRUM VROONDAAL SMOELENBOEK

KINDCENTRUM VROONDAAL SMOELENBOEK KINDCENTRUM VROONDAAL SMOELENBOEK je d r o w r a a d! n a v r e z j i w Judy Menger Directeur Kindcentrum Vroondaal Meester Jelle Ik ben meester Jelle en werk als adjunct-directeur op deze school. Ik ben

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 22-01-2015

Het Berichtje Donderdag 22-01-2015 Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 22-01-2015 Kalender: 22-01

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

KIJK IN JE BREIN LESMODULE BASISSCHOOL LEERLING

KIJK IN JE BREIN LESMODULE BASISSCHOOL LEERLING LESMODULE BASISSCHOOL LEERLING 1. DE HERSENEN 1.1 HOE ZIEN HERSENEN ERUIT? VRAAG WIE KAN VERTELLEN WAT HERSENEN ZIJN? VRAAG HEBBEN KINDEREN KLEINERE HERSENEN DAN GROTE MENSEN? 1.2 WANNEER GEBRUIK JE ZE?

Nadere informatie

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 Irenesirene maandag 6 juni 2016 nr. 15 Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 -groep 1-2 a Saskia van Wijnen -groep 1-2 b Carla Markensteijn -groep 1-2 c Marieke de Jong (ma,di) en Marjolein Minderhoud (wo,do,vrij)

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Welkom op de Pionier

Welkom op de Pionier Welkom op de Pionier Wat lees je allemaal in dit boekje? 1. Wat is de Pionier voor een school? 2. Op school zijn verschillende klassen. 3. Zo gaat het op de Pionier. 4. Hoe ziet een schooldag er op onze

Nadere informatie

Wat speelt er op dit moment op De Blauwe Ster

Wat speelt er op dit moment op De Blauwe Ster Wat speelt er op dit moment op De Blauwe Ster 18e nieuwsbrief 2016-2017 Het zijn actieve dagen! Deze week zijn de kinderen van groep 7/8 op kamp naar Egmond geweest. Ze hebben natuurlijk erg mooi weer

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

U I T D E S C H O O L GEKLAPT Februari 2015

U I T D E S C H O O L GEKLAPT Februari 2015 U I T D E S C H O O L GEKLAPT Februari 2015 Geachte ouder(s), Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van februari. Enquête Binnenkort zijn in de meeste groepen de 10 - minutengesprekken. Tijdens deze gesprekken

Nadere informatie

De Olympische SKOS Spelen

De Olympische SKOS Spelen Activiteit groep 1 t/m 4 alle SKOS-locaties Zomervakantie week 1: 7 t/m 11 juli De Olympische SKOS Spelen De eerste week van de zomervakantie staat helemaal in het teken van sport en spel. Alle kinderen

Nadere informatie

Inhoud. 1 Wil je wel leren? 2 Kun je wel leren? 3 Gebruik je hersenen! 4 Maak een plan! 5 Gebruik trucjes! 6 Maak fouten en stel vragen!

Inhoud. 1 Wil je wel leren? 2 Kun je wel leren? 3 Gebruik je hersenen! 4 Maak een plan! 5 Gebruik trucjes! 6 Maak fouten en stel vragen! 1 Wil je wel leren? Opdracht 1a Wat heb jij vanzelf geleerd? 7 Opdracht 1b Van externe naar interne motivatie 7 Opdracht 1c Wat willen jullie graag leren? 8 2 Kun je wel leren? Opdracht 2a Op wie lijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Van de directie. Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: Beste ouders,

Nieuwsbrief. Van de directie. Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: Beste ouders, Nieuwsbrief 21 juli 2017 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Al weer een schooljaar voorbij. Wat gaat het toch snel. We willen nog een aantal mensen bedanken:

Nadere informatie

16-9 t/m 18-9-2015 Middenbouw Kamp 28-9 t/m 30-9-2015 Bovenbouw Kamp. Dinsdag 6-10-2015 Ouderavond informatie groep 8: 20.00-21.

16-9 t/m 18-9-2015 Middenbouw Kamp 28-9 t/m 30-9-2015 Bovenbouw Kamp. Dinsdag 6-10-2015 Ouderavond informatie groep 8: 20.00-21. Met deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gebracht van alle wetenswaardigheden binnen onze school. 09-09-2015 Agenda Donderdag 10-9-2015 Kennismakingsdag onderbouw tot 11-9-2015 Kind/ouder gesprekken Maandag

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Schalmei

Nieuwsbrief CBS De Schalmei Nieuwsbrief CBS De Schalmei Je mag zijn wie je bent en gebruik maken van je talent! Schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 18 vrijdag 12 juni 2015 Beste ouders, Het doet mij goed om te zien hoe actief vele mensen

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 21. De Fairytale Fair

Nieuwsbrief nr. 21. De Fairytale Fair Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 21 12 e jaargang Vrijdag 17 juli 2015 De Fairytale

Nadere informatie

31 augustus 2015 (nr 1)

31 augustus 2015 (nr 1) 31 augustus 2015 (nr 1) 7km van Martenshoek De 11e editie van de 7km van Martenshoek zit er weer aan te komen. De datum is zondag 27 september 2015. De inschrijving is on-line. Er is ook een Ouder-Kindloop.

Nadere informatie

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl 1 6 j u n i 2 0 1 4 Sportdag Hartenaas 1 Sportdag Hartenaas Op vrijdag 20 juni 2014 vindt de jaarlijkse sportdag van Hartenaas plaats (mocht het deze dag erg slecht weer zijn, dan wordt de sportdag verplaatst

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Welkom! Via deze nieuwsbrief ook een warm welkom aan alle ouders/verzorgers van de locatie Van der Muydenstraat. Vanaf heden zullen namelijk beide locaties van ons Kindcentrum;

Nadere informatie

Klassennieuws. Beste ouders/ verzorgers, Hierbij het klassennieuws van de afgelopen weken.

Klassennieuws. Beste ouders/ verzorgers, Hierbij het klassennieuws van de afgelopen weken. Klassennieuws Beste ouders/ verzorgers, Hierbij het klassennieuws van de afgelopen weken. Thema post Na de voorjaarsvakantie zijn we bezig geweest met het thema post. Regelmatig komt de postbode langs

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 16. Herhaling thema.

Thema Op het werk. Lesbrief 16. Herhaling thema. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 16. Herhaling thema. Wat leert u in deze les? De woorden van les 12, 13, 14 en 15. Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente Den Haag

Nadere informatie

september 2014 Uit de directiekamer

september 2014 Uit de directiekamer september 2014 Uit de directiekamer De eerste nieuwsbrief van dit jaar en ook de eerste nieuwsbrief van mijn hand. Allereerst wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor het ontzettend warme welkom!

Nadere informatie

Weeknieuws week 41. Peutercollege weetjes

Weeknieuws week 41. Peutercollege weetjes Weeknieuws week 41 Peutercollege weetjes o De locaties hebben weer nieuwe ouder- kindkisten ontvangen. Zo heeft t Kasteeltje de kist van het thema regen en het Kwetternest heeft nu de kist van Wat heb

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 7 26-11-2013 In dit nummer: Voortgangsgesprekken Personele zaken

Nadere informatie

De op de jaarkalender vermelde onderhoudsmiddag groene pleinen van vrijdag 9 oktober komt te vervallen.

De op de jaarkalender vermelde onderhoudsmiddag groene pleinen van vrijdag 9 oktober komt te vervallen. 1 0 5 Wekelijkse nieuwsbrief van de openbare daltonbasisschool de Tandem voor ouders/verzorgers en leerlingen. De informatieavond (middag) van vorige week donderdag is met groot enthousiasme ontvangen.

Nadere informatie

ASJEMENOU. Foto s. Kinderboekenweek

ASJEMENOU. Foto s. Kinderboekenweek ASJEMENOU Foto s U kunt foto s van de opening van de Kinderboekenweek, het voorlezen door groep 8 bij de kleuters en de 1e opa en oma middag, vinden op onze website in het album Kinderboekenweek. Kinderboekenweek

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Samen geloven in samen groeien Nieuwsbrief 6

Samen geloven in samen groeien Nieuwsbrief 6 Samen geloven in samen groeien Nieuwsbrief 6 Samen geloven in samen groeien volop in praktijk Aan het begin van deze nieuwsbrief maken we u graag deelgenoot van drie gave voorbeelden van Samen geloven

Nadere informatie

Koppel kort nummer 5 3 november 2016

Koppel kort nummer 5 3 november 2016 Belangrijke data: maandag 7 t/m vrijdag 11 november: 10 minutengesprekken groep 1 t/m 7 op uitnodiging van de leerkracht maandag 7 en dinsdag 8 november: Drempelonderzoek leerlingen groep 8. woensdag 9

Nadere informatie

Kinderboekenweek 2012

Kinderboekenweek 2012 www.dekloostertuin.nl De Kloostertuinier Informatiebulletin van: CBS De Kloostertuin te Assen 8 e Jrg. nr. 2 27 september 2012 Kinderboekenweek 2012 Hallo wereld in tachtig dagen Mooi project, mooi project

Nadere informatie

April 2013. Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek

April 2013. Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek April 2013 Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek Wat een geweldige feestweek! De hele week heeft in het teken gestaan van de kroning van prins Willem Alexander tot Koning van ons land. Maandagmorgen

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 3 Kinderen

Spreekopdrachten thema 3 Kinderen Spreekopdrachten thema 3 Kinderen Opdracht 1 bij 3.2 Jullie zijn bij het consultatiebureau. Cursist A: je bent arts bij het consultatiebureau. Cursist B: je bent met je baby van twee maanden bij het consultatiebureau.

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

Je eigen nieuwjaarsbrief

Je eigen nieuwjaarsbrief Je eigen nieuwjaarsbrief Doelgroep Eerste, tweede, derde graad Aard van de activiteit De leerlingen schrijven zelf een nieuwjaarsbrief voor hun ouders. Vooraf Verzamel allerhande nieuwjaarsbrieven: tekstjes

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag 02 juli 2015 Jaargang 7- nummer 28 kalender Donderdag 2 juli Rapportage groepen 3 t/m 7 Vrijdag 3 juli Waterspektakel groepen 1 t/m 5 Vrijdag.Waterdag Morgen, vrijdag 3 juli, worden er voor de kinderen

Nadere informatie

Zonne(blad)wijzer Nieuws uit de groepen

Zonne(blad)wijzer Nieuws uit de groepen 08/04 T/M 15/4 2014 WEEKNUMMER 15/16 Kalender 17/4 Paasviering in de klassen 18/4-21/4 Zijn de leerlingen vrij(goede Vrijdag en tweede Paasdag) 25/4 Oranjedag(alle leerlingen zijn na de rommelmarkt vrij)

Nadere informatie

Donderdag 18 september 2014

Donderdag 18 september 2014 Donderdag 18 september 2014 Informatieavonden op de Vroonhoeve Beste ouders en verzorgers, de leden van de MR en de AC nodigen u bij deze van harte uit voor de informatieavonden van a.s. maandag (onderbouw)

Nadere informatie

3. Wat betekent dat voor de manier waarop lesgegeven zou moeten worden in de - voor jou - moeilijke vakken?

3. Wat betekent dat voor de manier waarop lesgegeven zou moeten worden in de - voor jou - moeilijke vakken? Werkblad: 1. Wat is je leerstijl? Om uit te vinden welke van de vier leerstijlen het meest lijkt op jouw leerstijl, kun je dit simpele testje doen. Stel je eens voor dat je zojuist een nieuwe apparaat

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 juni Vanuit de MR

Nieuwsbrief 17 juni Vanuit de MR Openbare Basisschool Est Dorpsstraat 3 4185 NA EST www.obsest.nl directie@obsest.nl Nieuwsbrief 17 juni 2016 Vanuit de MR Nu het schooljaar bijna voorbij is kan de MR terugkijken op een bewogen jaar. Vorig

Nadere informatie

Infopunt 13 9 juni 2014

Infopunt 13 9 juni 2014 Infopunt 13 9 juni 2014 Heeft iedereen genoten van dit prachtige Pinksterweekend? Was het een gezellige kermis in ons mooie dorp Aartswoud? Wij zijn bezig met de laatste loodjes wat school betreft. Nog

Nadere informatie

De school die snapt wat jij kunt en wilt GROU

De school die snapt wat jij kunt en wilt GROU De school die snapt wat jij kunt en wilt GROU Je doet ertoe! DE SCHOOL DIE SNAPT WAT JIJ KUNT EN WILT Nog even en dan ga je van groep 8 naar de middelbare school. Bye bye basisschool! Hoe vind je dat eigenlijk?

Nadere informatie

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje vrijdag 2 oktober 2015 jaargang 13 nr. 4 agenda: 5 oktober Opening Kinderboekenweek 6 oktober Ouderraad boekenruilmarkt

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Wegwijzer

Nieuwsbrief De Wegwijzer JAARG ANG 4 NUMMER 3 Nieuwsbrief De Wegwijzer medewerkers 3 november 2015 De kracht van de leraar In dit nummer: 1 De kracht van de leraar 2 Nieuws van de school 2 Schoolregels. Helpt u mee! 3 Nieuws uit

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal.

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal. Nieuwsbrief nr. 4 December, 2015 KALENDER 4 december 1 Sint op school Surprise bovenbouw 10 december Afscheid juf Sanne en juf Marjo 12 december Oud papier (10:00 12:00 uur) 18 december Kerstviering (continurooster)

Nadere informatie

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks Jeroen Bessems INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Samenwerken Specialist Ondernemend Generalist Methodisch & gestructureerd Originaliteit & creativiteit Informatievaardig Onderbouwing & verantwoording Kritische

Nadere informatie

Ik ben ook heel benieuwd hoe onze/jouw leerlingen de toekomst zien. Wat

Ik ben ook heel benieuwd hoe onze/jouw leerlingen de toekomst zien. Wat Bestuur Postbus 98 2215 ZH Voorhout Beste collega, Wat moet onze koers zijn voor de komende jaren? Daarover denken wij nu volop na. Op allerlei manieren kunnen jij en je collega s meedenken en meebouwen

Nadere informatie

De Schoolkrant. De Schoolkrant

De Schoolkrant. De Schoolkrant De Schoolkrant De Schoolkrant December 2014 SO Alphons Laudy Van de redactie Dit is de tweede schoolkrant van dit schooljaar Deze keer zijn de volgende thema s aan bod geweest: Herfst, Sint en Kerst. Deze

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar..

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Dit is alweer de laatste donderdagbrief van het jaar 2015. Wat is het allemaal snel gegaan. Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan. Iedereen kan

Nadere informatie

De herfstvakantie is van 19 tot 23 oktober 2015

De herfstvakantie is van 19 tot 23 oktober 2015 Oktober 2015 Welkom op onze school. Nieuwe leerlingen in de maand oktober zijn: Stijn Zaaijer Lynn Bonvanie Jaylinn Meijering Luca Wildschut We wensen jullie allemaal een fijne tijd op onze school. De

Nadere informatie

Nijsbrief Jaargang 15, Nummer 3, november 2014 Website: Belangrijke data Brandoefening. Kijkavond

Nijsbrief  Jaargang 15, Nummer 3, november 2014 Website: Belangrijke data Brandoefening. Kijkavond Nijsbrief Jaargang 15, Nummer 3, november 2014 E-mail: gielguorde@gearhing.net Website: www.gielguordemantgum.nl Hierbij de derde nijsbrief van het nieuwe schooljaar die natuurlijk ook weer op de website

Nadere informatie

Leerstijlentest van David Kolb Davy Jacobs, GDD1B

Leerstijlentest van David Kolb Davy Jacobs, GDD1B Leerstijlentest van David Kolb Davy Jacobs, GDD1B Inleiding Mensen, studenten dus ook, verschillen nogal in de wijze waarop ze leren. Als je dat weet, begrijp je beter waarom een student iets aanpakt,

Nadere informatie

Wingerdbericht. Agenda. Open dag: 30 april. Nummer 15: 17-04-2015. Jaargang 2014-2015

Wingerdbericht. Agenda. Open dag: 30 april. Nummer 15: 17-04-2015. Jaargang 2014-2015 Wingerdbericht Nummer 15: 17-04-2015 Jaargang 2014-2015 Agenda 19 april Schoolkerkdienst 21 t/m 23 april Eindtoets groep 8 (de ochtenden) 22 april Werkoverleg groep 1 t/m 3, deze lln. vrij 24 april Koningsdag

Nadere informatie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie NIEUWSBRIEF nummer 4, Januari-februari 2015 Kalender December Ma 2 & di 3 feb Activiteiten De kinderen uit groep 1 t/m 8 zijn vrij. De leerkrachten hebben twee studiedagen. De kinderen uit de Cobogroepen

Nadere informatie

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster obs De Phoenix Week 21-2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), Na twee weken vakantie gaan we er volop tegenaan tot het einde van dit schooljaar. De komende drie weken staan in het teken van CITO toetsen en

Nadere informatie

BESTE OUDERS EN VERZORGERS,

BESTE OUDERS EN VERZORGERS, Nieuwsbrief 15 BESTE OUDERS EN VERZORGERS, Het is zover: de zomervakantie staat voor de deur! Een moment om terug te kijken en te denken aan alle mooie herinneringen van het afgelopen jaar. Voor mijzelf

Nadere informatie

Jaargang 2013-2014, nr. 2 September & oktober 2013 Start project S Groene Voetstappen

Jaargang 2013-2014, nr. 2 September & oktober 2013 Start project S Groene Voetstappen de Oehoe Het om-de-week-bericht van openbare basisschool de Tamboerijn Conradpark 18 2441 AG Nieuwveen 0172 539502 schoolleider@obsdetamboerijn.nl www.obsdetamboerijn.nl Jaargang 2013-2014, nr. 2 September

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 februari 2015

Nieuwsbrief 9 februari 2015 Nieuwsbrief 9 februari 2015 Algemeen Vier keer wijzer Mensen leren op verschillende manieren. De een leert door doen, de ander moet het voor zich zien en een derde persoon moet de informatie eerst voor

Nadere informatie

De nieuwe zorgmedewerker

De nieuwe zorgmedewerker Werkblad De nieuwe zorgmedewerker De zorg verandert in snel tempo. Ook jouw rol als verzorgende of helpende verandert: meer aandacht voor individuele cliënten en hun netwerk. Werken met een zorg-leefplan

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015 NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015 OVERZICHT Algemeen Middenbouw (3-5) Bovenbouw (6-8) Algemeen / Persoonlijke noot In de afgelopen maand hebben we 2 ouderavonden georganiseerd die druk bezocht zijn en daar zijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief Twa yn Ien

Nieuwsbrief Twa yn Ien Uit de jaarkalender 27 april Koningsdag vrij 4 t/m 8 mei mei vakantie 11 mei luizencontrole 11 mei schoolreisje groep 1,2 en 3 12 mei schoolreisje groep 4, 5 en 6 13 mei marge dag kinderen vrij 14 en 15

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015 NR. 16 vrijdag 18 december 2015 Kerstfeest! Kerst is een tijd voor familie. Tijd voor gezelligheid, fijne kaarsjes in het donker, liefst even geen geruzie, tijd voor lekker uitgebreid eten. Het is mooi

Nadere informatie

P e p p e l p r a a t

P e p p e l p r a a t P e p p e l p r a a t Inhoud: Pasen Schoolfruit Slotfeest Leesvirus Tikotaria Voorleeswedstrijd Bouwen met kleine blokjes Playbackshow Afwezigheid juf Kariann Zwangerschap juf Dieuwerke Kapstokregels Uren

Nadere informatie

25-02-2016. Pasen. We zullen er met z n allen van smullen!

25-02-2016. Pasen. We zullen er met z n allen van smullen! 25-02-2016 Afgelopen 2 weken zijn de rapporten mee naar huis gegaan en hebben wij met alle ouders 10 minuten gesprekken gevoerd. Ook met de kinderen in de bovenbouwgroepen zijn de behaalde resultaten van

Nadere informatie

BRANDINGNIEUWS Samen doelgericht de wereld ontdekken

BRANDINGNIEUWS Samen doelgericht de wereld ontdekken BRANDINGNIEUWS Samen doelgericht de wereld ontdekken Nieuwsbrief nr. 6 1 oktober 2015 Inhoud: De inspecteur was op bezoek. Hoera! Afsluiting van Goghproject Kinderboekenweek Raar maar waar! Nieuw thema

Nadere informatie

September 2015. Iedere woensdag is het bij ons op school fruitdag!

September 2015. Iedere woensdag is het bij ons op school fruitdag! Nieuwsbrief September 2015 Rembrandt van Rijnschool: Jozef Isräelslaan 31 3443 CR Woerden Tel: 0348-483150 / e-mail: directie@rembrandtvanrijnschool.nl / www.rembrandtvanrijnschool.nl Belangrijke data

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

Groep 8 Verdiepingsles: Lagerhuis (dubbele les) Groep 8 Verdiepingsles: Lagerhuis voorbereiding. Leerkrachtinformatie

Groep 8 Verdiepingsles: Lagerhuis (dubbele les) Groep 8 Verdiepingsles: Lagerhuis voorbereiding. Leerkrachtinformatie Leerkrachtinformatie (dubbele les) Lesduur: 2 x 50 minuten (klassikaal) Introductie van de activiteit 1. Deze klassikale les bestaat uit twee delen: Voorbereiding Uitvoering voorbereiding Lesduur: 50 minuten

Nadere informatie

We leren met en van elkaar! Agenda: Ik speel, ik deel en ik werk, samen staan we sterk!

We leren met en van elkaar! Agenda: Ik speel, ik deel en ik werk, samen staan we sterk! Schooljaar 2014-2015 Nr. 02 Het schooljaar is begonnen! Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar de eerste schoolweek zit er schooljaar al weer op. 2010-2011 Best een spannende week met veel nieuwe

Nadere informatie

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 7; schooljaar 2012/2013

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 7; schooljaar 2012/2013 VANUIT DE SCHOOLLEIDING Proeftuintjes in de school In eerdere nieuwsbrieven hebben wij u bericht over de proeftuintjes die wij in de school aan het uitvoeren zijn. De leerkrachten zijn aan het kijken of

Nadere informatie

en zelfbeeld Lichamelijke ontwikkeling Lesdoelen: Werkvormen: Benodigdheden: Kinderboeken: Les 1: Wie ben ik Lesoverzicht

en zelfbeeld Lichamelijke ontwikkeling Lesdoelen: Werkvormen: Benodigdheden: Kinderboeken: Les 1: Wie ben ik Lesoverzicht I Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld Les 1: Wie ben ik Lesoverzicht Lesdoelen: Kinderen worden zich meer bewust van eigen talenten en eigenschappen en ontwikkelen een positief zelfbeeld. Kinderen kunnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Agenda. Jaargang 2015-2016 21 augustus 2015 nummer 1

Nieuwsbrief. Agenda. Jaargang 2015-2016 21 augustus 2015 nummer 1 Jaargang 2015-2016 21 augustus 2015 nummer 1 Nieuwsbrief Nieuw schooljaar Het nieuwe schooljaar gaat maandag a.s. weer van start! Na zes weken vakantie gaan de schooldeuren weer open. We hopen dat u en

Nadere informatie

PAULUSPRAAT 3. Januari 2017

PAULUSPRAAT 3. Januari 2017 PAULUSPRAAT 3 Januari 2017 Inhoudsopgave - Van de directie - Even voorstellen Nieuwe leerkrachten in groep 3 - Even voorstellen Nieuwe leerkracht in de taalklas - Even voorstellen Jeugdteam IJsselstein

Nadere informatie

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk?

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Verantwoordelijkheid. Ja, ook heel belangrijk voor school!!! Het lijkt veel op zelfstandigheid, maar toch is het net iets anders. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 6 november Verantwoordelijkheid. Samenwerken en Reflectie. Zelfstandigheid en Effectiviteit. 15 januari 2016

Nieuwsbrief. 6 november Verantwoordelijkheid. Samenwerken en Reflectie. Zelfstandigheid en Effectiviteit. 15 januari 2016 Verantwoordelijkheid Samenwerken en Reflectie Zelfstandigheid en Effectiviteit Nieuwsbrief 15 januari 2016 6 november 2015 Daltonschool de Touwladder Schoolstraat 27 7642 AS Wierden Postbus 266 7640 AG

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2016

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2016 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2016 OVERZICHT Algemeen Personeel Onderbouw (1-2) Middenbouw (3-5) Sport Algemeen / Persoonlijke noot Heel wat jaren geleden hadden we op school de zogeheten creamiddagen. Middagen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Oktober 2015

NIEUWSBRIEF Oktober 2015 NIEUWSBRIEF Oktober 2015 INHOUD: Agenda Op tijd komen Schooltijden Nieuwe leerkrachten Even voorstellen Kleuterkijkdag Jump-in Artis Zomerfeest Ouderactiviteiten Vakantie- en studiedagen Wintertijd Welkom

Nadere informatie

Beste ouders/verzorgers,

Beste ouders/verzorgers, Beste ouders/verzorgers, Dit is de eerste nieuwsbrief van De Blauwe ster. Graag willen wij u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen m.b.t. De Blauwe Ster. Er is veel gebeurd in de afgelopen

Nadere informatie

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis.

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis. Weer naar school Kim en Pieter lopen het schoolplein op. Het is de eerste schooldag na de zomervakantie. Ik ben benieuwd wie onze mentor * is, zegt Pieter. Kim knikt. Ik hoop een man, zegt ze. Pieter kijkt

Nadere informatie

september 2015 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

september 2015 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag september 2015 Start schooljaar 2015- Het nieuwe schooljaar start op maandag 31 augustus. Na een welverdiende vakantie heet ons team de kinderen weer enthousiast welkom. Het kernteam drinkt een bakje koffie

Nadere informatie

Thema Kinderen en school

Thema Kinderen en school http://www.edusom.nl Thema Kinderen en school Lesbrief 18. Het 10-minutengesprek. Wat leert u in deze les? Vergelijkingen maken. Zeggen hoe vaak iets gebeurt. Verkleinwoordjes. Veel succes! Deze les is

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F IJsseldijk 59 8196 KB Welsum Telefoon: 0570-561821 Website: www.obsdijkzicht.nl E-mail: obsdijkzicht@de-mare-scholen.nl DIJKoverZICHT 2015/2016 Nummer 07: 01 april 2016 Wat staat

Nadere informatie

2 Nieuwe leerlingen De volgende nieuwe leerlingen zijn de afgelopen periode bij ons gestart.

2 Nieuwe leerlingen De volgende nieuwe leerlingen zijn de afgelopen periode bij ons gestart. 18 Pagina 1 Inleiding Nieuwe leerlingen Website Pagina 2 Nieuwe groepsverdeling Wel en wee Vanuit VVT Pagina 3 Open ochtend Avondvierdaagse Pagina 4 Laatste schooldag Belangrijke data Geachte ouders/verzorgers

Nadere informatie