Academy. Leren doe je een leven lang. Gedetailleerd aanbod opleidingen BTV Academy Pagina 1/24

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Academy. Leren doe je een leven lang. Gedetailleerd aanbod opleidingen BTV Academy 2010. Pagina 1/24"

Transcriptie

1 Academy Leren doe je een leven lang Gedetailleerd aanbod opleidingen BTV Academy 2010 Pagina 1/24

2 Pagina 2/24

3 Academy Opleidingen. Een must. Opleidingen zijn een must voor de bewuste vakman. BTV ACADEMY realiseert een aantal opleidingen in het kader van veiligheid en aanverwante. Deze brochure biedt u een uitgebreid overzicht van onze opleidingen. Voor meer informatie of opleidingen op maat van uw bedrijf contacteer ons telefonisch op of mail naar: Wij hopen alvast u binnenkort te mogen ontmoeten! Met vriendelijke groeten, Het BTV-ACADEMY team Herman Vanhee Zaakvoerder Jos Nuytens Opleidingsmanager Isabel Peltyn Administratie Pagina 3/24

4 Academy Inhoud. Veiligheidsopleidingen...p. 6 1 BA4 VOOR NIET ELEKTRICIENS... CODE VEL01 p. 8 2 BA4 VOOR ELEKTRICIENS...CODE VEL02 p. 8 3 BA5 VOOR ELEKTRICIENS...CODE VEL03 p. 9 4 VEILIG SCHAKELEN OP HOOGSPANNING (MIDDENSPANNING)... CODE VEL04 p VEILIG WERKEN AAN EN IN OMGEVING VAN HOOGSPANNINGSINSTALLATIES... CODE VEL05 p VEILIGHEIDSVERLICHTING NOODVERLICHTING. CODE VEL06 p BIJZONDERE UITWENDIGE INVLOEDSFACTOREN...CODE VEL07 p BASISELEKTRICITEIT VOOR BEGINNERS... CODE VEL08 p BASISOPLEIDING ELEKTRONICA... CODE VEL09 p SCHAARLIFT - BESTUURDER...CODE VHH01 p HOOGWERKER - BESTUURDER... CODE VHH02 p HEFTRUCKBESTUURDER... CODE VHH03 p LADINGZEKERING...CODE VHH04 p VEILIG WERKEN OP HOOGTE VALBEVEILIGING.. CODE VHH05 p AANSLAAN VAN LASTEN...CODE VHH06 p TORENKRAANBESTUURDER... CODE VHH07 p EHBO NIJVERHEIDSHELPER... CODE VM01 p NOOD- EN RAMPENPLANNING... CODE CA01 p EVACUATIEPLANNING & OPVOLGING...CODE CA02 p VEILIGHEIDSDOSSIER EVENEMENTEN...CODE CA03 p. 18 Pagina 4/24

5 Mijn werknemers? Helemaal bij de tijd dankzij enkele sessies van BTV Academy bij ons op bedrijf. Verkoopsopleidingen...p BASIS VERKOOPSOPLEIDING... CODE VT01 p VERKOOPSOPLEIDING VOOR TECHNIEKERS EN PROJECTLEIDERS...CODE VT02 p FIELD COACHING VOOR VERKOOPSLEIDERS...CODE VT03 p CONSULTATIEVE VERKOOP...CODE VT04 p. 22 Pagina 5/24

6 Academy Veiligheidsopleidingen. Arbeidsveiligheid handelt ondermeer over hoe je een opdracht (job) op een veilige manier kan uitvoeren. Niet alleen preventie maar ook opleiding is van cruciaal belang om risico s op arbeidsongevallen te vermijden zo niet tot een minimum te beperken. Talrijke voorbeelden op de werkvloer stemmen tot nadenken zoals gebruik van PBM, gevaren te wijten aan elektrische installaties, heftruckbestuurder enz. Mocht er toch iets gebeuren, is EHBO een must. Het permanent bijsturen is een onderdeel van een gedegen preventiebeleid en dynamisch risicobeheerssysteem. TOELICHTING BA4/BA5 OMSCHRIJVING BA4/BA5. In april 2004 werden enkele artikelen in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) gewijzigd. Sinds juni 2004 gelden bijgevolg andere regels aangaande het toekennen van bevoegdheden in het kader van veilig werken aan elektrische installaties. Tot dan was de wetgeving zeer vaag over de verantwoordelijkheid van de werkgever die de personen tewerkstelt in het onderhoud of de uitbating van elektrische installaties. In de nieuwe wet staat echter duidelijk omschreven wat de verplichtingen zijn met betrekking tot de opleiding van het personeel, de inventarisatie waaraan gewerkt moet worden en de omschrijving van de uit te voeren werken. Het bedrijf, de werkgever, is er toe gehouden zijn personeel op te leiden en hun bevoegdheidsniveau te bepalen en vast te leggen. Het bedrijf bepaalt zodoende zelf welk bekwaamheidsniveau een bepaalde werknemer haalt en bijgevolg aan welke installaties hij al dan niet mag werken. Dit bekwaamheidsniveau wordt onderverdeeld in de codificatie BA1 tot BA5. CODIFICATIES BA4 EN BA5 Personen die gebruik maken of werken aan of in de omgeving van elektrische installaties zijn onderverdeeld in vijf groepen: BA1 zijn de gewone gebruikers van elektrische installaties BA2 zijn kinderen BA3 zijn gehandicapten; gebruikers waarvoor speciale veiligheidsvoorzieningen moeten aangewend worden BA4 zijn de gewaarschuwden : personen die:»» ofwel voldoende onderricht werden aangaande de elektrische risico s verbonden aan de hen toevertrouwde werkzaamheden»» ofwel permanent worden bewaakt door een vakbekwaam persoon tijdens de hen toevertrouwde werkzaamheden teneinde de aan elektriciteit verbonden risico s tot een minimum te herleiden BA5 zijn de vakbekwamen : personen die:»» via kennis, verkregen door opleiding of ervaring, de gevaren verbonden aan de uit te voeren werkzaamheden zelf kunnen inschatten en de maatregelen kunnen bepalen om de daaruit voortvloeiende specifieke risico s te elimineren of tot een minimum te beperken Het bedrijf, de werkgever, moet de beoordeling van deze bekwaamheid kunnen aantonen, met inbegrip van de omschrijving van de installaties en van de werkzaamheden waarvoor de beoordeling geldt (in de praktijk gebeurt dit best door een test en/of praktische proef). Pagina 6/24

7 Een veilige werkomgeving voor werknemers is geen overbodige luxe, maar een prioriteit. WAT DIENT DE WERKGEVER TE DOEN? Het toekennen van deze verplichte codificatie BA4 of BA5 aan een werknemer moet worden vastgelegd in een document dat duidelijk bepaalt welke werkzaamheden en voor welke elektrische installaties de bekwaamheid geldt. Samengevat moet dergelijk document volgende zaken bevatten: Naam van de werknemer Bepalingen voor welke werkzaamheden de bekwaamheid geldt Bepalingen voor welke installaties de bekwaamheid geldt Geldigheidsduur van de bekwaamheid Voorwaarden voor het behoud van de bekwaamheid Vooraf dient de werkgever te beschikken over een document waarin volgende zaken terug te vinden zijn: Inventarisatie van de elektrische installaties in het bedrijf waaraan werken worden uitgevoerd Inventarisatie van de uit te voeren werken Opmaken van risicoanalyses, uitwerken van werkprocedures en veiligheidsprocedures Inventarisatie van beschikbare bekwaamheden van werknemers Toekennen van codificatie van bekwaamheid, BA4 of BA5 Op basis van dit document kan de werkgever zijn personeelsleden screenen en testen op hun bekwaamheid voor het werken aan elektrische installaties. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om zich te vergewissen of alle personen die aan of in de omgeving van een elektrische installatie werkzaamheden uitvoeren, voldoende bekwaam zijn, beschikken over de juiste arbeidsmiddelen, beschermingsmiddelen en de gepaste instructies hebben gekregen. Pagina 7/24

8 1 BA4 VOOR NIET ELEKTRICIENS CODE VEL01 Werken aan of nabij elektrische installaties die al dan niet onder spanning staan, is niet zonder gevaren. In deze opleiding leert men welke risico s hieraan verbonden zijn en welke veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden om veilig te werken aan elektrische installaties. Doel van de opleiding Beschermingsmiddelen Regelgeving EHBO info Algemene risico s Brandgevaar Hoofdregels Ontploffingsgevaar Bekwaamheid personen Rechtstreekse aanraking Waarden wisselspanning Onrechtstreekse aanraking IP beschermingsgraad Werken aan elektrische installaties Risico s voor de mens Elektrisering - elektrocutie Bepalingen en pictogrammen Kortsluiting Brandwonden Keuze & gebruik van elektrische installaties Veilig werken met elektrische installaties Praktische wenken Iedere deelnemer ontvangt na gunstige evaluatie een attest. 1 dag, 2 sessies van 3 uur. Voor een optimaal resultaat werken wij met groepen van maximaal 12 deelnemers. 2 BA4 VOOR ELEKTRICIENS CODE VEL02 Werken aan of nabij elektrische installaties die al dan niet onder spanning staan, is niet zonder gevaren. In deze opleiding leert men welke risico s hieraan verbonden zijn en welke veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden om veilig te werken aan elektrische installaties. Doel van de opleiding Regelgeving Algemene risico s Hoofdregels Bekwaamheid personen Ongevallen met elektriciteit Veilig werken. Spanningsgebieden Elektrisering - elektrocutie Brandwonden Weerstand menselijk lichaam Grensspanningen EHBO info Brandgevaar Ontploffingsgevaar Ex kenmerken Rechtstreekse aanraking Soorten transformatoren Uitwendige invloeden IP beschermingsgraad Iedere deelnemer ontvangt na gunstige evaluatie een attest. 1 dag, 2 sessies van 3 uur. Voor een optimaal resultaat werken wij met groepen van maximaal 12 deelnemers. Pagina 8/24

9 3 BA5 VOOR ELEKTRICIENS CODE VEL03 Werken aan of nabij elektrische installaties die al dan niet onder spanning staan, is niet zonder gevaren. In deze opleiding leert men welke risico s hieraan verbonden zijn en welke veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden om veilig te werken aan elektrische installaties. DEEL 1 Doel van de opleiding Regelgeving Algemene risico s Hoofdregels Bekwaamheid personen Ongevallen met elektriciteit Soorten transformatoren Spanningsgebieden Elektrisering - elektrocutie Bescherming tegen rechtstreekse aanraking Veilig werken met elektrische installaties Weerstand menselijk lichaam Grensspanningen EHBO info Brandgevaar Ontploffingsgevaar Ex kenmerken Uitwendige invloeden IP beschermingsgraad Brandwonden DEEL 2 Doel van de opleiding Bescherming tegen R.A. Uitschakelcurven Tijd / stroomkarakteristieken Elektrisch materiaal Veiligheidstransformatoren TT net TN net IT net Werkzaamheden onder spanning IP beschermingsgraad Werken aan elektrische installaties Overstroombeveiliging Kabellengte i.f.v. beveiliging tegen O.A. Kortsluitstroombeveiliging Bepalingen overstroombeveiliging Kortsluitstromen Onderbrekingsvermogen beveiligingen Maximale stroom in leidingen Veiligheidsafstanden Vitale Pictogrammen Iedere deelnemer ontvangt na gunstige evaluatie een attest. 2 dagen, 4 sessies van 3 uur. Voor een optimaal resultaat werken wij met groepen van maximaal 12 deelnemers. Pagina 9/24

10 4 VEILIG SCHAKELEN OP HOOGSPANNING (MIDDENSPANNING) CODE VEL04 In elk bedrijf aangesloten op het hoogspanningsnet staan één of meerdere hoogspanningscabines. Onderhoudstechnici zijn meestal de eerst aangesprokenen om bij defecten of bij werken deze hoogspanning uit te schakelen of terug aan te schakelen. Het inschakelen van hoogspanning is echter een zeer gevaarlijke taak en men dient de procedures die hiervoor bestaan nauwgezet te volgen. Doel van de opleiding Bekwaamheid personeel Wettelijke verbodsbepalingen Installatiemateriaal Beveiligingstechnieken Vitale Schakelprocedures Foutscenario s Beschermingsmiddelen Opleiding en vorming Bezoek aan hoogspanningsinstallatie Praktische proef (facultatief) Iedere deelnemer ontvangt na gunstige evaluatie een attest. 1 dag, 2 sessies van 3 uur. Voor een optimaal resultaat werken wij met groepen van maximaal 12 personen. 5 VEILIG WERKEN AAN EN IN OMGEVING VAN HOOGSPANNINGSINSTALLATIES CODE VEL05 Werken aan of nabij elektrische installaties die al dan niet onder spanning staan, is niet zonder gevaren. In deze opleiding leert men welke risico s hieraan verbonden zijn en welke veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden om veilig te werken aan elektrische installaties.. Doel van de opleiding Risico s Procedures Collectieve beschermingsmiddelen Persoonlijke beschermingsmiddelen Vitale Meettoestellen Exploitatie Iedere deelnemer ontvangt na gunstige evaluatie een attest. 1/2 dag, 1 sessie van 3 uur. Voor een optimaal resultaat werken wij met groepen van maximaal 12 deelnemers. Pagina 10/24

11 6 VEILIGHEIDSVERLICHTING NOODVERLICHTING CODE VEL06 Over veiligheidsverlichting noodverlichting is nog steeds heel wat onduidelijkheid, zowel op vlak van concept als lichtsterkte. Een aantal recente regelgevingen (K.B. basisnormen 1994 en volgende) brengen echter meer duidelijkheid. Elke deelnemer krijgt nadien een attest toegestuurd. ARAB Koninklijke besluiten NBN normen EN normen Wetenschappelijke definities Verklaring woorden Waar zijn de toestellen aanwezig? IP beschermingsgraad De benodigde lichtsterkte Plaats van opstelling Bijzondere gevallen Vluchtroute Omgevingen met verhoogd risico Veiligheidssignalering Bijkomende voorschriften 1 dag, 1 theoretische sessie en 1 praktische sessie van 3 uur. Voor een optimaal resultaat werken wij met groepen van maximaal 12 deelnemers. 7 BIJZONDERE UITWENDIGE INVLOEDSFACTOREN CODE VEL07 Niettegenstaande de wettelijke verplichting sinds mei 2000, is er nog steeds heel wat onduidelijkheid over het wie, wat, wanneer & hoe. Moet mijn materiaal beschermd zijn tegen stof, water, gassen, trillingen, corrosieve stoffen en nog veel meer. In deze opleiding wordt u op een duidelijke en gestructureerde wijze uitgelegd welke stappen ondernomen moeten worden. Inleiding Historiek Classificatie Europees harmonisatiedocument Uitwendige invloeden in België IP beschermingswaarde Specifieke gevallen Voorbeeld schema plan Praktijkoefening Elke deelnemer krijgt nadien een attest toegestuurd. 1 dag, 1 theoretische sessie en 1 praktische sessie van 3 uur. Voor een optimaal resultaat werken wij met groepen van maximaal 12 deelnemers. Pagina 11/24

12 8 BASISELEKTRICITEIT VOOR BEGINNERS CODE VEL08 Techniek staat niet stil, op een gezonde en veilige manier klussen is tegenwoordig een must. Wat weten wij over Volt, weerstand, Ohm, enz...? Onderwerpen zoals wisselschakeling, meervoudige kringen, parallelschakeling, komen in deze opleiding uitgebreid aan bod. Deze opleiding dient wel aangevuld te worden met de opleiding BA4. Definities Elektrische spanning Elektrische stroom Wisselspanning en stroom Elektrische weerstand Wet van Ohm Basisschakelingen Serieschakeling Parallelschakeling Condensatoren Arbeid & vermogen Magnetisme en inductie Arbeidsfactor (cos phi.) 3 fazige spanningen Huishoudelijke installaties Automaten en smeltveiligheden Elke deelnemer krijgt nadien een attest van deelname toegestuurd. 5 dagen, 10 sessies van 3 uur. Voor een optimaal resultaat werken wij met groepen van maximaal 12 deelnemers. 9 BASISOPLEIDING ELEKTRONICA CODE VEL09 Elektronische sturingen, - technologie kennen geen grenzen, zowel op de werkvloer of thuis. Deze opleiding geeft u een inzicht van gebruik bij elektronica voor diverse toepassingen. Condensatoren Transistoren Weerstanden Dioden Geschakelde voeding Gestabiliseerde voeding Gelijkrichting Principe van versterker Elke deelnemer krijgt nadien een attest van deelname toegestuurd. 5 dagen, 10 sessies van 3 uur. Voor een optimaal resultaat werken wij met groepen van maximaal 12 deelnemers. Pagina 12/24

13 10 SCHAARLIFT - BESTUURDER CODE VHH01 Jaarlijkse ongevallen met schaarliften liggen aan de basis van veel menselijk leed en schade aan gebouwen en goederen. Een grondige opleiding is uiteraard de aangewezen methode om schade en ongevallen te beperken, zo niet te vermijden. Overeenkomstig de Welzijnswet (CODEX) dient de werkgever zijn personeel op te leiden en gepaste maatregelen te nemen om de veiligheid van zijn personeel te garanderen. Wist u dat het bedienen van schaarliften als veiligheidsfunctie (zie welzijnswet) wordt omschreven? Deze opleiding helpt uw werknemers niet enkel een beter veiligheidsinzicht te krijgen maar ook om het rendement te optimaliseren. Ongevallenstatistiek Types hoogwerkers Regelgeving & voorschriften Veiligheidsvoorschriften PBM (Persoonlijke Beschermings Middelen) Individuele valbeveiliging Praktijkoefening Do s and don ts Theoretische evaluatie Praktische evaluatie Na gunstige evaluatie krijgt iedere deelnemer een attest met geldigheidsduur van 10 jaar mits tussentijdse evaluatie na 5 jaar. Voor personen met ervaring: 1 dag, 2 sessies van 3 uur. Voor personen zonder ervaring: 2 dagen, 4 sessies van 3 uur. Voor een optimaal resultaat werken wij met groepen van maximaal 6 deelnemers. VOORWAARDEN De deelnemer moet minimum 18 jaar zijn. Attest van medische geschiktheid kunnen voorleggen. 11 HOOGWERKER - BESTUURDER CODE VHH02 Jaarlijkse ongevallen met hoogwerkers liggen aan de basis van veel menselijk leed en schade aan gebouwen en goederen. Een grondige opleiding is uiteraard de aangewezen methode om schade en ongevallen te beperken, zo niet te vermijden. Overeenkomstig de Welzijnswet (CODEX) dient de werkgever zijn personeel op te leiden en gepaste maatregelen te nemen om de veiligheid van zijn personeel te garanderen. Wist u dat het bedienen van hoogwerkers als VEILIGHEIDSFUNCTIE (zie welzijnswet) wordt omschreven? Deze opleiding helpt uw werknemers niet enkel een beter veiligheidsinzicht te krijgen maar ook om het rendement te optimaliseren. Statistiek ongevallen Types hoogwerkers Regelgeving & voorschriften Veiligheidsvoorschriften PBM (Persoonlijke Beschermings Middelen) Individuele valbeveiliging Praktijkoefening Do s and don ts Theoretische evaluatie Praktische evaluatie Na gunstige evaluatie krijgt iedere deelnemer een attest met geldigheidsduur van 10 jaar mits tussentijdse evaluatie na 5 jaar. Voor personen met ervaring: 1 dag, 2 sessies van 3 uur. Voor personen zonder ervaring: 2 dagen, 4 sessies van 3 uur. Voor een optimaal resultaat werken wij met groepen van maximaal 6 deelnemers. VOORWAARDEN De deelnemer moet minimum 18 jaar zijn. Attest van medische geschiktheid kunnen voorleggen. Pagina 13/24

14 12 HEFTRUCKBESTUURDER CODE VHH03 Een autorijbewijs maakt van een chauffeur niet automatisch een goede heftruckbestuurder. Veilig rijgedrag vereist een aangepaste opleiding en training. Zo liggen de balans en het zwaartepunt van een heftruck volkomen anders dan bij een auto. Stoppen gaat niet onmiddellijk, een heftruck is zwaarder en heeft veel kleinere remmen. Er liggen heel wat andere gevaren op de loer: te lage bandenspanning, gladde vloeren, hellingen, lawaai op de werkplaats, om hierop voorbereid te zijn is een grondige opleiding onontbeerlijk. Doel van de opleiding Relevante wetgeving en normen Ongevallen Soorten heftrucks en inzetbaarheid Diverse voorzettoebehoren en gebruik Veiligheidsvoorschriften Bedrijfsintern transport Eindbeschouwing Praktijk op de werkvloer Evaluatie (theoretisch en praktisch) Na gunstige evaluatie krijgt iedere deelnemer een attest met geldigheidsduur van 10 jaar mits tussentijdse evaluatie na 5 jaar. Voor personen met ervaring: 1 dag, 2 sessies van 3 uur. Voor personen zonder ervaring: 2 dagen, 4 sessies van 3 uur. Voor een optimaal resultaat werken wij met groepen van maximaal 6 deelnemers. VOORWAARDEN De deelnemer moet minimum 18 jaar zijn. Attest van medische geschiktheid kunnen voorleggen. 13 LADINGZEKERING CODE VHH04 Op 10 september 2009 voerde België nieuwe regels in op het vlak van ladingzekering (het vastmaken en verdelen van de lading op vrachtvoertuigen). In april 2007 verscheen al een Koninklijk Besluit ter zake, maar na een overgangsperiode van twee jaar wordt dat KB nu volledig van kracht. Basisprincipe: In Artikel 45.1 van hetzelfde besluit wordt bepaald dat voortaan de lading van een voertuig zodanig moet geschikt zijn dat ze bij normale wegomstandigheden: de zichtbaarheid van de bestuurder niet kan hinderen geen gevaar kan vormen voor de bestuurder, vervoerde personen en andere weggebruikers geen schade kan veroorzaken aan de openbare weg, zijn aanhorigheden, aan de erin liggende kunstwerken of aan de openbare of privé-eigendommen niet op de openbare weg kan slepen of vallen de stabiliteit van het voertuig niet in het gedrang kan brengen de lichten, de reflectoren en het inschrijvingsnummer niet onzichtbaar kan maken Doel van de opleiding Vaststellingen door politiediensten Basisregels Logistiek Regelgeving & voorschriften Overbelasting Middelen & technieken Verantwoordelijkheden De TIEN GEBODEN Na gunstige evaluatie krijgt iedere deelnemer een attest met geldigheidsduur van 5 jaar. 1 dag, 2 sessies van 3 uur. Voor een optimaal resultaat werken wij met groepen van maximaal 6 deelnemers. Voor grote groepen kunnen wij de theoretische sessie (1/2 dag) geven voor maximaal 20 deelnemers en een praktische sessie voor maximaal 10 deelnemers. VOORWAARDEN De deelnemer moet minimum 18 jaar zijn Pagina 14/24

15 14 VEILIG WERKEN OP HOOGTE VALBEVEILIGING CODE VHH05 Het koninklijk besluit (KB) van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte, bepaalt de spelregels bij gebruik van ladders en stellingen. Ten gevolge van een risicoanalyse is men verplicht om aangepaste arbeidsmiddelen en relevante beschermingsmiddelen te gebruiken. Deze laatsten moeten voldoen aan diverse voorschriften. De personen die op een stelling werken uitvoeren, de hiërarchische lijn en ook de stellingbouwers dienen een opleiding te volgen. Doelstellingen Wanneer gebruik maken van PBM? Welk PBM gebruiken? Definitie, classificatie en herkenbaarheid van PBM Relevante normen en wetgeving Vallen en de gevolgen voor de mens Valbeveiligingsinstallatie Ongevallen De 2 hoofdregels in de bescherming Het gebruik, risico s en aandachtspunten Na gunstige evaluatie krijgt iedere deelnemer een attest met geldigheidsduur van 5 jaar. 1 dag, 2 sessies van 3 uur. Voor een optimaal resultaat werken wij met groepen van maximaal 6 deelnemers. VOORWAARDEN De deelnemer moet minimum 18 jaar zijn. Attest van medische geschiktheid kunnen voorleggen. 15 AANSLAAN VAN LASTEN CODE VHH06 Bij het aanslaan van lasten kan men gebruik maken van diverse hulpmiddelen zoals o.a. hijsbanden, staalstroppen, kettingen, haken, ogen en sluitingen. Om ongevallen te voorkomen, dient men vooraf de hijsprocedure te bepalen en te evalueren. Vergeet niet: een ketting is maar zo sterk als de zwakste schakel! Inleiding Wat is aanslagmateriaal? Belangrijke begrippen Bespreken van situaties en keuzes Wettelijk verplichte keuringen Doelstelling van de opleiding Definitie Soorten aanslagmateriaal Periodiciteit, wie,... Sensibilisering Veilige- en toegelaten werkbelasting,... Voorstellingen van de soorten en hun specifiek gebruik + duiding van de risico s en aandachtspunten. Correcte keuze van aanslagmateriaal Afspraken met de bedienaar van het hijstoestel Korte herhaling belangrijkste punten en theoretische test Praktijkoefeningen gerelateerd aan het gebruik en met de beschikbare middelen en situaties binnen het bedrijf Praktijktest ter afronding Na gunstige evaluatie krijgt iedere deelnemer een attest met geldigheidsduur van 5 jaar. 1/2 dag, 1 sessie van 3 uur. Voor een optimaal resultaat werken wij met groepen van maximaal 6 deelnemers. VOORWAARDEN De deelnemer moet minimum 18 jaar zijn. Attest van medische geschiktheid kunnen voorleggen. Pagina 15/24

16 16 TORENKRAANBESTUURDER CODE VHH07 Een torenkraanbestuurder bedient op een werf, vanop de grond of vanuit de stuurhut de torenkraan om diverse lasten te verplaatsen, zowel in het verticale- als horizontale vlak. Hij of zij dient ook de veiligheden van het toestel te kennen en na te zien op hun goede werking: hoe is het gesteld met de ondergrond, de windsterkte, enz...? De aandrijf- en bewegingsmechanismen Gebruik van PBM Functionele bediening van de kraan Berichtgeving via seincodes en/of radiofonisch Lastbegrenzing lastmomentbegrenzing Aanslaan, behandeling en verplaatsen van lasten Manipulatie met rechtstreeks visueel zicht Manipulatie met onrechtstreeks visueel zicht Opstelling van de torenkraan (ondergrond, afstanden, enz ) Praktische proeven Bouwplaatsorganisatie Bedieningsinstructies fabrikant Onderhoudsinstructies fabrikant Algemene veiligheidsvoorschriften fabrikant (keuringen, werkvloer en milieu) Theoretische evaluatie van de deelnemers Praktische evaluatie van de deelnemers Afleveren van attest na gunstige beoordeling (geldigheidsduur 5 jaar) Na gunstige evaluatie krijgt iedere deelnemer een attest met geldigheidsduur van 5 jaar. Voor personen met ervaring: 1 dag, 2 sessies van 3 uur. Voor personen zonder ervaring: 2 dagen, 4 sessies van 3 uur. VOORWAARDEN Voor een optimaal resultaat werken wij met groepen van maximaal 6 deelnemers. De deelnemer moet minimum 18 jaar zijn. Attest van medische geschiktheid kunnen voorleggen. 17 EHBO NIJVERHEIDSHELPER CODE VM01 De eerste minuten na een ongeval zijn steeds belangrijk, hoe best reageren, shock, bloedingen, gebroken ledematen, enz... In deze opleiding komen zowel theorie als praktijk ruimschoots aan bod. Benadering van het slachtoffer Bewustzijnstoornissen Ademhalingsstoornissen Hartstilstand Shock en Syncope Niet traumatische aandoeningen Toxicologie Elektrocutie Thermoregulatie Bloedingen Infecties Brandwonden Wondverzorging Verbandleer Breuken, kneuzingen, ontwrichtingen Houdingen, hef- en tiltechnieken Evacuatieprincipes Juridische benadering hulpverlener Theoretische en praktische proef Na gunstige evaluatie krijgt iedere deelnemer een attest toegestuurd. 2,5 dagen, 5 sessies van 4 uur. Voor een optimaal resultaat werken wij met groepen van maximaal 6 deelnemers. VOORWAARDEN De deelnemer moet minimum 18 jaar zijn. Pagina 16/24

17 18 NOOD- EN RAMPENPLANNING CODE CA01 Bij het ontstaan van calamiteiten, dient op een adequate manier te worden opgetreden om de veiligheid van personen te vrijwaren en de werking van de hulpdiensten te vergemakkelijken. Intern noodplan Evacuatieplannen Interventiemiddelen Contactlijsten Detectiemiddelen Incidentenbeheersing Actiefiches Crisiscomité Metatechnische evaluatie Na gunstige evaluatie krijgt iedere deelnemer een attest toegestuurd. Afhankelijk van de grootte of omvang van het bedrijf. 19 EVACUATIEPLANNING & OPVOLGING CODE CA02 Deze studie richt zich voornamelijk tot het opmaken van een volledig evacuatieplan met blijvende faciliteit. Komen onder andere aan bod tijdens de studie: Algemene inlichtingen Evacuatieplannen Interventiemiddelen Detectiemiddelen Actiefiches Evaluatie Na gunstige evaluatie krijgt iedere deelnemer een attest toegestuurd. Afhankelijk van de grootte of omvang van de manifestatie of het evenement. Pagina 17/24

18 20 VEILIGHEIDSDOSSIER EVENEMENTEN CODE CA03 Deze studie richt zich voornamelijk naar organisatoren van tijdelijke evenementen. Diverse gemeenten en steden eisen een dergelijk dossier in het kader van een dynamisch risicobeheerssysteem ten behoeve van hulpverlening en interventie bij rampen of calamiteiten. Komen onder andere aan bod: Wettelijke bepalingen Verantwoordelijken Programma en randactiviteiten Coördinatievergaderingen Risicoanalyse Ongevallenscenario s Interventieprocedures Interventiemiddelen Coördinatie tijdens evenement Organisatie in geval van incident Noodplanningszone Opvang geïmpliceerde / geëvacueerde Evacuatieplan Zonering interventieterrein Na gunstige evaluatie krijgt iedere deelnemer een attest toegestuurd. Afhankelijk van de grootte of omvang van de manifestatie of het evenement. 21 BASIS VERKOOPSOPLEIDING CODE VT01 Dit is een basisverkoopstraining die zich richt naar startende verkopers en opgebouwd is rond de 3 basispijlers van professionele verkoop met name: 1. Communicatieprincipes in verkoop 2. Verkoopstechnieken 3. Taakorganisatie Dit 3-daagse seminarie bestaat uit 2 aaneensluitende dagen waarin theorie en vooral veel praktische oefeningen op interactieve wijze met elkaar afgewisseld worden, gevolgd door een derde terugkomdag. Alle oefeningen en rollenspellen zijn zo ontwikkeld dat de deelnemer kan leren in een voor hem vertrouwde en veilige omgeving. Er wordt een halve dag uitgetrokken voor rollenspellen met een professioneel acteur wat de deelnemers toelaat om het geleerde sneller te assimileren en te vertalen naar hun dagelijkse realiteit. Het werken met een professionele acteur heeft volgende voordelen: er kan meer geoefend worden de trainer kan beter observeren wat resulteert in neutrale en meer kwalitatieve feedback de rollenspellen krijgen een zeker fun-gehalte waardoor de leercurve veel steiler wordt de retentietijd van de opgedane kennis wordt beduidend hoger Na de tweede dag heeft iedere deelnemer een persoonlijk actieplan (PAP) waarmee hij of zij aan de slag kan in zijn dagelijks werk. Tussen de 2de en 3de opleidingsdag is de trainer beschikbaar (telefonisch of via ) om eventuele hindernissen bij het implementeren van de kennis en vaardigheden in de eigen werkomgeving weg te werken zodat in deze tussenperiode het leerproces niet onderbroken wordt. (... vervolg op de volgende pagina) Pagina 18/24

19 (...vervolg vorige pagina) Ongeveer 3 maanden na dag 2 heeft de laatste trainingsdag plaats. Hier geeft iedere deelnemer feedback over zijn specifieke ervaringen en worden de gemeenschappelijke probleemgebieden opnieuw toegelicht door de trainer en intensief ingeoefend met de deelnemers. DAG 1 I. Communicatieprincipes in verkoop Verbaal Waarom communicatie werkt of niet Basismodel communicatie Slagbomen en metacommunicatie Aandachtspunten Non-verbaal SOFTEN mode Karakteristieken en eigenschappen van non-verbale communicatie Aandachtspunten II. Verkoopstechnieken Behoeftegerichte verkoop SPANCOF model Opbouw verkoopsverhaal Het verkoopsgesprek Scheppen koopklimaat Peilen behoeften IJsbergmodel McClelland Kenmerken koppelen aan voordelen Afsluiten (deelafsluiting) Omgaan met verschillende houdingen: onverschilligheid, twijfel en bezwaren DAG 2 III. Taakorganisatie Timemanagement Basismodel timemanagement Klassiek vs modern timemanagement (efficiëntie en beleving) Belangrijkste oorzaken slecht tijdsbeheer Tips & tricks Voorbereiding verkoopsgesprekken Classificatie klanten (mbti, hbdi, ) Plannen Organiseren Evalueren & bijsturen DAG 3 Terugkomdag Na deze opleiding zullen de verkopers beter in staat zijn om: behoeften van klanten te exploreren en hier op gepaste wijze op in te spelen zich te onderscheiden van concurrenten zonder deze in diskrediet te brengen de technische onmogelijkheid te verkopen een langetermijnrelatie op te bouwen met klanten en deze als USP te benutten Kortom, de deelnemer zal in staat zijn om het verschil te maken in de toch wel erg competitieve markt van vandaag. 3 dagen, 6 sessies van 3 uur. Voorwaarden Geen voorkennis vereist. TYPE TRAINING Open seminarie / in-company. Pagina 19/24

20 22 VERKOOPSOPLEIDING VOOR TECHNIEKERS EN PROJECTLEIDERS CODE VT02 Deze verkoopsopleiding richt zich naar de medewerkers van wie de primaire taak NIET de verkoop is, maar die vanuit hun functie een belangrijke rol kunnen spelen in het commercieel proces zoals bv. techniekers, projectleiders enz. In vele gevallen zijn deze niet-commerciële medewerkers goed geplaatst om, mits het toepassen van upselling en cross-selling, bijkomende omzet te realiseren met vaak een hoge marge en relatief kleine inspanningen. Een goed inzicht in het verkoopsproces geeft hen een beter houvast bij de mechanismen die zowel hun collega-verkopers als de klanten zelf tot samenwerking bewegen. Dit seminar is opgebouwd uit 2 aaneensluitende dagen waarin theorie en vooral veel praktische oefeningen op interactieve wijze met elkaar afgewisseld worden en de belangrijkste basispijlers van professionele verkoop versneld worden toegelicht met name: inzicht in de communicatieprincipes in verkoop verkoopstechnieken De deelnemers worden vertrouwd gemaakt met verkoopssituaties en leren spelenderwijze hun (belangrijke) rol opnemen in het verkoopsproces. Dit moet hen toelaten om het geleerde sneller te assimileren en te vertalen naar hun dagelijkse realiteit. Na de tweede dag heeft iedere deelnemer een persoonlijk actieplan (PAP) waarmee hij of zij aan de slag kan. DAG 1 I. Communicatieprincipes in verkoop Waarom communicatie werkt of niet Basismodel communicatie SOFTEN model Karakteristieken en eigenschappen van non-verbale communicatie Aandachtspunten II. Verkoopstechnieken Behoeftegerichte verkoop SPANCOF model Het verkoopsgesprek Scheppen koopklimaat Peilen behoeften IJsbergmodel McClelland Kenmerken koppelen aan voordelen Afsluiten (deelafsluiting) Omgaan met verschillende houdingen Onverschilligheid Twijfel Bezwaren DAG 2 III. De 6 principes van upseling & cross-selling Productkennis Associaties Prijsstructuur Upselling techniek Cross-selling techniek Houding Na deze opleiding zullen de niet-commerciële medewerkers beter in staat zijn om: behoeften van klanten te exploreren en hier op gepaste wijze op in te spelen de technische onmogelijkheid te verkopen meerverkoop te realiseren een lange termijn relatie op te bouwen met klanten en deze als USP te benutten 2 dagen, 4 sessies van 3 uur Voorwaarden Geen voorkennis vereist TYPE TRAINING Open seminarie / in-company Pagina 20/24

Opleidingskalender 2014

Opleidingskalender 2014 health & safety ergonomie Mobbing Vertrouwenspersoon Wetgeving Veiligheid Gezondheid Welzijn verzuimbeleid Preventie burn-out Risicoanalyse EHBO Opleidingskalender 2014 www.securex.be/opleiding Introductie

Nadere informatie

Opleidingsaanbod. Bouwacademie. Veiligheid en welzijn. Mobiele werktuigen. Duurzaam bouwen. Bouwtechnische opleidingen. Vaardigheden bouwchauffeurs

Opleidingsaanbod. Bouwacademie. Veiligheid en welzijn. Mobiele werktuigen. Duurzaam bouwen. Bouwtechnische opleidingen. Vaardigheden bouwchauffeurs Veiligheid en welzijn Mobiele werktuigen Duurzaam bouwen Bouwtechnische opleidingen Vaardigheden bouwchauffeurs Juridische opleidingen Management Socio-communicatieve vaardigheden Computervaardigheden

Nadere informatie

Opleidingen en clubformules Veiligheid & milieu Najaar 2015

Opleidingen en clubformules Veiligheid & milieu Najaar 2015 TRAINING COACHING ADVIES Opleidingen en clubformules Veiligheid & milieu Najaar 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft

Nadere informatie

SPeCIAL. Carrosserie. Nieuwe opleidingen > Reparatietechnieken voor aluminium > Werkplaatsmanagement voor de carrosserie

SPeCIAL. Carrosserie. Nieuwe opleidingen > Reparatietechnieken voor aluminium > Werkplaatsmanagement voor de carrosserie Carrosserie SPeCIAL Opleidingscatalogus Editie 2013 www.educam.be Nieuwe opleidingen > Reparatietechnieken voor aluminium > Werkplaatsmanagement voor de carrosserie EDUCAM Service helpt u uw doelstellingen

Nadere informatie

uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN

uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN Veilig uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN Supported

Nadere informatie

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Psychosociale aspecten op het werk Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Inhoudstafel 1. Inleiding 3 2. Interventiemethodologie 5 2.1. Analyse van de aanvraag 6 2.2. Risicoanalyse

Nadere informatie

OPERATIONELE HUUR VAN EEN DIGITALE

OPERATIONELE HUUR VAN EEN DIGITALE OPERATIONELE HUUR VAN EEN DIGITALE ONBEMANDE VERKEERSCAMERA : DE SEMI-VASTE SNELHEIDSCAMERA V E I L I G H E I D S - E N G E Z O N D H E I D S P LAN - O N T W E R P Definitief Agentschap Wegen en Verkeer

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid Opleidingen

Duurzame inzetbaarheid Opleidingen HEALTH & SAFETY Duurzame inzetbaarheid Opleidingen Opleidingskalender 2015 Welzijn www.securex.be/opleidingwelzijn Maatschappelijke fenomenen als stress en vergrijzing zorgen voor meer langdurige afwezigheden.

Nadere informatie

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte)

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Commission européenne Niet-bindende handleiding voor de uitvoering van Richtlijn 2001/45/EG van

Nadere informatie

edu+ Opleidingen voor werknemers uit de groene sectoren

edu+ Opleidingen voor werknemers uit de groene sectoren edu+ Opleidingen voor werknemers uit de groene sectoren Aanbod 2013-2014 Inhoudstabel P. 3 Voorwoord P. 5 Wegwijzer opleidingsvormen EDUplus P. 8 A. ALGEMENE OPLEIDINGEN P. 8 Gezondheid P. 10 Transport

Nadere informatie

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage n 49 1: Voorbeelden van boetebedragen bij overtredingen arbowetgeving Overtreding Boetebedrag Onvoldoende voorlichting / onderricht 540 Medewerkers onvoldoende informeren over wijze waarop arbodeskundigheid

Nadere informatie

OPLEIDINGSBROCHURE 2014

OPLEIDINGSBROCHURE 2014 Elke wijze uil begon als uilskuiken (Bond Zonder Naam) OPLEIDINGSBROCHURE 2014 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met het Vormingsfonds van de Beschutte Werkplaatsen 1 OPLEIDINGEN MET RESULTAAT Hoe

Nadere informatie

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event Opleidingsprogramma 2014 2015 September 2012 ESAP NV FORUM Event Kaatsspellaan 13 B 1150 Brussel Tel 32/2/771.43.13 Fax 32/2/771.31.70 GSM 32/479/53.66.43 E mail : forum@esap.be URL : http://www.esap.be/

Nadere informatie

Opleidingen Voorjaar 2014

Opleidingen Voorjaar 2014 Opleidingen Voorjaar 2014 Geef vorm aan je toekomst! Een nieuw voorjaar, een nieuwe kalender met opleidingen. www.dontspoiltheparty.org Jaarlijks gaan miljoenen euro s verloren wanneer mensen een tafel

Nadere informatie

Inhoudstabel. www.eduplus.be

Inhoudstabel. www.eduplus.be Aanbod 2014-2015 Inhoudstabel P. 3 Voorwoord P. 5 Wegwijzer opleidingsvormen EDUplus P. 8 A. ALGEMENE OPLEIDINGEN P. 8 Gezondheid P. 10 Transport P. 19 Veiligheid P. 21 Technische vaardigheden P. 23 Algemene

Nadere informatie

BOUW AFTRAP 05.01.15 UITNODIGING VIP-DRINK 2 OM 19U00 TRAININGSDAG NIEUWJAARSRECEPTIE. Confederatie Bouw Limburg gaat de uitdaging in 2015 aan.

BOUW AFTRAP 05.01.15 UITNODIGING VIP-DRINK 2 OM 19U00 TRAININGSDAG NIEUWJAARSRECEPTIE. Confederatie Bouw Limburg gaat de uitdaging in 2015 aan. UITNODIGING AFTRAP BOUW TRAININGSDAG 05.01.15 Confederatie Bouw Limburg gaat de uitdaging in 2015 aan. 2015. Het jaar van de geit. Inderdaad, vooruit met de geit! De bouw is een sector die voortdurend

Nadere informatie

Securitas Training. Opleidingsaanbod Security & Safety

Securitas Training. Opleidingsaanbod Security & Safety Securitas Training Opleidingsaanbod Security & Safety Securitas Training. Uw partner in professionalisme. 1 ste officiële trainingsschool voor bewaking, erkend door de FOD Binnenlandse Zaken Trainingsschool

Nadere informatie

Securitas Safety-trainingen

Securitas Safety-trainingen Securitas Safety-trainingen Eerst luisteren, dan beveiligen 1. Algemene veiligheid 1.1 Bedrijfshulpverlening 7 1.2 Herhaling Bedrijfshulpverlening 7 1.3 Bedrijfshulpverlening -Brand en Ontruiming- 7 1.4

Nadere informatie

Samenwerking tussen het Opleidingscentrum van Solidariteit voor het Gezin en het Opleidingscentrum van Alpheios. Opleidingen

Samenwerking tussen het Opleidingscentrum van Solidariteit voor het Gezin en het Opleidingscentrum van Alpheios. Opleidingen Samenwerking tussen het Opleidingscentrum van Solidariteit voor het Gezin en het Opleidingscentrum van Alpheios Opleidingen Wat is Metis competentiecentrum? Metis competentiecentrum is een gespecialiseerde

Nadere informatie

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Een selectie uit de Open Trainingen 2003-2004 Management en Leiderschap Voorwoord Transformat is het bureau voor Persoonlijkheidsvorming

Nadere informatie

Opleidingsbrochure Najaar 2014

Opleidingsbrochure Najaar 2014 Najaar 2014 Inhoud Een opleiding voor iedere werkplaats... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 3 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 4 Verdiepingsmodules in

Nadere informatie

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen STUDIEGIDS ARTRA Arbeidsmarkttrainingen Inhoudsopgave Welkom! 3 Algemeen 4 Kennistrainingen 5 n Basisopleiding Intercedent 6 n Basisopleiding Intercedent (E-learning incl. examentraining) 7 n Examentraining

Nadere informatie

Opleidingsprogramma in het bedrijfsleven

Opleidingsprogramma in het bedrijfsleven Opleidingsprogramma in het bedrijfsleven 2012 2013 September 2012 ESAP NV FORUM Event Kaatsspellaan 13 B 1150 Brussels Tel 32/2/771.43.13 Fax 32/2/771.31.70 GSM 32/479/53.66.43 E mail : forum@esap.be URL

Nadere informatie

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector Brussel, oktober 2004 Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector De infobank over beroepenstructuren en beroepsprofielen kan

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij volgende uitgangspunten. Welke objectieven

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Voorwoord. Beste, Het opleidingscentrum voor dringende geneeskundige hulpverlening (DGH) van het PIVO is hierin jouw partner.

Voorwoord. Beste, Het opleidingscentrum voor dringende geneeskundige hulpverlening (DGH) van het PIVO is hierin jouw partner. G Voorwoord Beste, De eerstelijns hulpverlening blijft een zeer belangrijke pijler in onze gezondheidszorg. Dikwijls bepalen de eerste handelingen die gesteld worden bij een ongeval of ziektetoestand het

Nadere informatie

Erkend bij: Meer informatie: Cursusduur: Prijs: NHTV, Breda www.nhtv.nl 12 weken (4 lesdagen) 32 uur 1.135,-

Erkend bij: Meer informatie: Cursusduur: Prijs: NHTV, Breda www.nhtv.nl 12 weken (4 lesdagen) 32 uur 1.135,- Management en Leidinggeven Wie succesvol wil zijn in de recreatiebranche zorgt voor een stevige basis. Hierbij is professioneel management nodig om alle gasten optimale kwaliteit te kunnen bieden op elk

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie