Academy. Leren doe je een leven lang. Gedetailleerd aanbod opleidingen BTV Academy Pagina 1/24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Academy. Leren doe je een leven lang. Gedetailleerd aanbod opleidingen BTV Academy 2010. Pagina 1/24"

Transcriptie

1 Academy Leren doe je een leven lang Gedetailleerd aanbod opleidingen BTV Academy 2010 Pagina 1/24

2 Pagina 2/24

3 Academy Opleidingen. Een must. Opleidingen zijn een must voor de bewuste vakman. BTV ACADEMY realiseert een aantal opleidingen in het kader van veiligheid en aanverwante. Deze brochure biedt u een uitgebreid overzicht van onze opleidingen. Voor meer informatie of opleidingen op maat van uw bedrijf contacteer ons telefonisch op of mail naar: Wij hopen alvast u binnenkort te mogen ontmoeten! Met vriendelijke groeten, Het BTV-ACADEMY team Herman Vanhee Zaakvoerder Jos Nuytens Opleidingsmanager Isabel Peltyn Administratie Pagina 3/24

4 Academy Inhoud. Veiligheidsopleidingen...p. 6 1 BA4 VOOR NIET ELEKTRICIENS... CODE VEL01 p. 8 2 BA4 VOOR ELEKTRICIENS...CODE VEL02 p. 8 3 BA5 VOOR ELEKTRICIENS...CODE VEL03 p. 9 4 VEILIG SCHAKELEN OP HOOGSPANNING (MIDDENSPANNING)... CODE VEL04 p VEILIG WERKEN AAN EN IN OMGEVING VAN HOOGSPANNINGSINSTALLATIES... CODE VEL05 p VEILIGHEIDSVERLICHTING NOODVERLICHTING. CODE VEL06 p BIJZONDERE UITWENDIGE INVLOEDSFACTOREN...CODE VEL07 p BASISELEKTRICITEIT VOOR BEGINNERS... CODE VEL08 p BASISOPLEIDING ELEKTRONICA... CODE VEL09 p SCHAARLIFT - BESTUURDER...CODE VHH01 p HOOGWERKER - BESTUURDER... CODE VHH02 p HEFTRUCKBESTUURDER... CODE VHH03 p LADINGZEKERING...CODE VHH04 p VEILIG WERKEN OP HOOGTE VALBEVEILIGING.. CODE VHH05 p AANSLAAN VAN LASTEN...CODE VHH06 p TORENKRAANBESTUURDER... CODE VHH07 p EHBO NIJVERHEIDSHELPER... CODE VM01 p NOOD- EN RAMPENPLANNING... CODE CA01 p EVACUATIEPLANNING & OPVOLGING...CODE CA02 p VEILIGHEIDSDOSSIER EVENEMENTEN...CODE CA03 p. 18 Pagina 4/24

5 Mijn werknemers? Helemaal bij de tijd dankzij enkele sessies van BTV Academy bij ons op bedrijf. Verkoopsopleidingen...p BASIS VERKOOPSOPLEIDING... CODE VT01 p VERKOOPSOPLEIDING VOOR TECHNIEKERS EN PROJECTLEIDERS...CODE VT02 p FIELD COACHING VOOR VERKOOPSLEIDERS...CODE VT03 p CONSULTATIEVE VERKOOP...CODE VT04 p. 22 Pagina 5/24

6 Academy Veiligheidsopleidingen. Arbeidsveiligheid handelt ondermeer over hoe je een opdracht (job) op een veilige manier kan uitvoeren. Niet alleen preventie maar ook opleiding is van cruciaal belang om risico s op arbeidsongevallen te vermijden zo niet tot een minimum te beperken. Talrijke voorbeelden op de werkvloer stemmen tot nadenken zoals gebruik van PBM, gevaren te wijten aan elektrische installaties, heftruckbestuurder enz. Mocht er toch iets gebeuren, is EHBO een must. Het permanent bijsturen is een onderdeel van een gedegen preventiebeleid en dynamisch risicobeheerssysteem. TOELICHTING BA4/BA5 OMSCHRIJVING BA4/BA5. In april 2004 werden enkele artikelen in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) gewijzigd. Sinds juni 2004 gelden bijgevolg andere regels aangaande het toekennen van bevoegdheden in het kader van veilig werken aan elektrische installaties. Tot dan was de wetgeving zeer vaag over de verantwoordelijkheid van de werkgever die de personen tewerkstelt in het onderhoud of de uitbating van elektrische installaties. In de nieuwe wet staat echter duidelijk omschreven wat de verplichtingen zijn met betrekking tot de opleiding van het personeel, de inventarisatie waaraan gewerkt moet worden en de omschrijving van de uit te voeren werken. Het bedrijf, de werkgever, is er toe gehouden zijn personeel op te leiden en hun bevoegdheidsniveau te bepalen en vast te leggen. Het bedrijf bepaalt zodoende zelf welk bekwaamheidsniveau een bepaalde werknemer haalt en bijgevolg aan welke installaties hij al dan niet mag werken. Dit bekwaamheidsniveau wordt onderverdeeld in de codificatie BA1 tot BA5. CODIFICATIES BA4 EN BA5 Personen die gebruik maken of werken aan of in de omgeving van elektrische installaties zijn onderverdeeld in vijf groepen: BA1 zijn de gewone gebruikers van elektrische installaties BA2 zijn kinderen BA3 zijn gehandicapten; gebruikers waarvoor speciale veiligheidsvoorzieningen moeten aangewend worden BA4 zijn de gewaarschuwden : personen die:»» ofwel voldoende onderricht werden aangaande de elektrische risico s verbonden aan de hen toevertrouwde werkzaamheden»» ofwel permanent worden bewaakt door een vakbekwaam persoon tijdens de hen toevertrouwde werkzaamheden teneinde de aan elektriciteit verbonden risico s tot een minimum te herleiden BA5 zijn de vakbekwamen : personen die:»» via kennis, verkregen door opleiding of ervaring, de gevaren verbonden aan de uit te voeren werkzaamheden zelf kunnen inschatten en de maatregelen kunnen bepalen om de daaruit voortvloeiende specifieke risico s te elimineren of tot een minimum te beperken Het bedrijf, de werkgever, moet de beoordeling van deze bekwaamheid kunnen aantonen, met inbegrip van de omschrijving van de installaties en van de werkzaamheden waarvoor de beoordeling geldt (in de praktijk gebeurt dit best door een test en/of praktische proef). Pagina 6/24

7 Een veilige werkomgeving voor werknemers is geen overbodige luxe, maar een prioriteit. WAT DIENT DE WERKGEVER TE DOEN? Het toekennen van deze verplichte codificatie BA4 of BA5 aan een werknemer moet worden vastgelegd in een document dat duidelijk bepaalt welke werkzaamheden en voor welke elektrische installaties de bekwaamheid geldt. Samengevat moet dergelijk document volgende zaken bevatten: Naam van de werknemer Bepalingen voor welke werkzaamheden de bekwaamheid geldt Bepalingen voor welke installaties de bekwaamheid geldt Geldigheidsduur van de bekwaamheid Voorwaarden voor het behoud van de bekwaamheid Vooraf dient de werkgever te beschikken over een document waarin volgende zaken terug te vinden zijn: Inventarisatie van de elektrische installaties in het bedrijf waaraan werken worden uitgevoerd Inventarisatie van de uit te voeren werken Opmaken van risicoanalyses, uitwerken van werkprocedures en veiligheidsprocedures Inventarisatie van beschikbare bekwaamheden van werknemers Toekennen van codificatie van bekwaamheid, BA4 of BA5 Op basis van dit document kan de werkgever zijn personeelsleden screenen en testen op hun bekwaamheid voor het werken aan elektrische installaties. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om zich te vergewissen of alle personen die aan of in de omgeving van een elektrische installatie werkzaamheden uitvoeren, voldoende bekwaam zijn, beschikken over de juiste arbeidsmiddelen, beschermingsmiddelen en de gepaste instructies hebben gekregen. Pagina 7/24

8 1 BA4 VOOR NIET ELEKTRICIENS CODE VEL01 Werken aan of nabij elektrische installaties die al dan niet onder spanning staan, is niet zonder gevaren. In deze opleiding leert men welke risico s hieraan verbonden zijn en welke veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden om veilig te werken aan elektrische installaties. Doel van de opleiding Beschermingsmiddelen Regelgeving EHBO info Algemene risico s Brandgevaar Hoofdregels Ontploffingsgevaar Bekwaamheid personen Rechtstreekse aanraking Waarden wisselspanning Onrechtstreekse aanraking IP beschermingsgraad Werken aan elektrische installaties Risico s voor de mens Elektrisering - elektrocutie Bepalingen en pictogrammen Kortsluiting Brandwonden Keuze & gebruik van elektrische installaties Veilig werken met elektrische installaties Praktische wenken Iedere deelnemer ontvangt na gunstige evaluatie een attest. 1 dag, 2 sessies van 3 uur. Voor een optimaal resultaat werken wij met groepen van maximaal 12 deelnemers. 2 BA4 VOOR ELEKTRICIENS CODE VEL02 Werken aan of nabij elektrische installaties die al dan niet onder spanning staan, is niet zonder gevaren. In deze opleiding leert men welke risico s hieraan verbonden zijn en welke veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden om veilig te werken aan elektrische installaties. Doel van de opleiding Regelgeving Algemene risico s Hoofdregels Bekwaamheid personen Ongevallen met elektriciteit Veilig werken. Spanningsgebieden Elektrisering - elektrocutie Brandwonden Weerstand menselijk lichaam Grensspanningen EHBO info Brandgevaar Ontploffingsgevaar Ex kenmerken Rechtstreekse aanraking Soorten transformatoren Uitwendige invloeden IP beschermingsgraad Iedere deelnemer ontvangt na gunstige evaluatie een attest. 1 dag, 2 sessies van 3 uur. Voor een optimaal resultaat werken wij met groepen van maximaal 12 deelnemers. Pagina 8/24

9 3 BA5 VOOR ELEKTRICIENS CODE VEL03 Werken aan of nabij elektrische installaties die al dan niet onder spanning staan, is niet zonder gevaren. In deze opleiding leert men welke risico s hieraan verbonden zijn en welke veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden om veilig te werken aan elektrische installaties. DEEL 1 Doel van de opleiding Regelgeving Algemene risico s Hoofdregels Bekwaamheid personen Ongevallen met elektriciteit Soorten transformatoren Spanningsgebieden Elektrisering - elektrocutie Bescherming tegen rechtstreekse aanraking Veilig werken met elektrische installaties Weerstand menselijk lichaam Grensspanningen EHBO info Brandgevaar Ontploffingsgevaar Ex kenmerken Uitwendige invloeden IP beschermingsgraad Brandwonden DEEL 2 Doel van de opleiding Bescherming tegen R.A. Uitschakelcurven Tijd / stroomkarakteristieken Elektrisch materiaal Veiligheidstransformatoren TT net TN net IT net Werkzaamheden onder spanning IP beschermingsgraad Werken aan elektrische installaties Overstroombeveiliging Kabellengte i.f.v. beveiliging tegen O.A. Kortsluitstroombeveiliging Bepalingen overstroombeveiliging Kortsluitstromen Onderbrekingsvermogen beveiligingen Maximale stroom in leidingen Veiligheidsafstanden Vitale Pictogrammen Iedere deelnemer ontvangt na gunstige evaluatie een attest. 2 dagen, 4 sessies van 3 uur. Voor een optimaal resultaat werken wij met groepen van maximaal 12 deelnemers. Pagina 9/24

10 4 VEILIG SCHAKELEN OP HOOGSPANNING (MIDDENSPANNING) CODE VEL04 In elk bedrijf aangesloten op het hoogspanningsnet staan één of meerdere hoogspanningscabines. Onderhoudstechnici zijn meestal de eerst aangesprokenen om bij defecten of bij werken deze hoogspanning uit te schakelen of terug aan te schakelen. Het inschakelen van hoogspanning is echter een zeer gevaarlijke taak en men dient de procedures die hiervoor bestaan nauwgezet te volgen. Doel van de opleiding Bekwaamheid personeel Wettelijke verbodsbepalingen Installatiemateriaal Beveiligingstechnieken Vitale Schakelprocedures Foutscenario s Beschermingsmiddelen Opleiding en vorming Bezoek aan hoogspanningsinstallatie Praktische proef (facultatief) Iedere deelnemer ontvangt na gunstige evaluatie een attest. 1 dag, 2 sessies van 3 uur. Voor een optimaal resultaat werken wij met groepen van maximaal 12 personen. 5 VEILIG WERKEN AAN EN IN OMGEVING VAN HOOGSPANNINGSINSTALLATIES CODE VEL05 Werken aan of nabij elektrische installaties die al dan niet onder spanning staan, is niet zonder gevaren. In deze opleiding leert men welke risico s hieraan verbonden zijn en welke veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden om veilig te werken aan elektrische installaties.. Doel van de opleiding Risico s Procedures Collectieve beschermingsmiddelen Persoonlijke beschermingsmiddelen Vitale Meettoestellen Exploitatie Iedere deelnemer ontvangt na gunstige evaluatie een attest. 1/2 dag, 1 sessie van 3 uur. Voor een optimaal resultaat werken wij met groepen van maximaal 12 deelnemers. Pagina 10/24

11 6 VEILIGHEIDSVERLICHTING NOODVERLICHTING CODE VEL06 Over veiligheidsverlichting noodverlichting is nog steeds heel wat onduidelijkheid, zowel op vlak van concept als lichtsterkte. Een aantal recente regelgevingen (K.B. basisnormen 1994 en volgende) brengen echter meer duidelijkheid. Elke deelnemer krijgt nadien een attest toegestuurd. ARAB Koninklijke besluiten NBN normen EN normen Wetenschappelijke definities Verklaring woorden Waar zijn de toestellen aanwezig? IP beschermingsgraad De benodigde lichtsterkte Plaats van opstelling Bijzondere gevallen Vluchtroute Omgevingen met verhoogd risico Veiligheidssignalering Bijkomende voorschriften 1 dag, 1 theoretische sessie en 1 praktische sessie van 3 uur. Voor een optimaal resultaat werken wij met groepen van maximaal 12 deelnemers. 7 BIJZONDERE UITWENDIGE INVLOEDSFACTOREN CODE VEL07 Niettegenstaande de wettelijke verplichting sinds mei 2000, is er nog steeds heel wat onduidelijkheid over het wie, wat, wanneer & hoe. Moet mijn materiaal beschermd zijn tegen stof, water, gassen, trillingen, corrosieve stoffen en nog veel meer. In deze opleiding wordt u op een duidelijke en gestructureerde wijze uitgelegd welke stappen ondernomen moeten worden. Inleiding Historiek Classificatie Europees harmonisatiedocument Uitwendige invloeden in België IP beschermingswaarde Specifieke gevallen Voorbeeld schema plan Praktijkoefening Elke deelnemer krijgt nadien een attest toegestuurd. 1 dag, 1 theoretische sessie en 1 praktische sessie van 3 uur. Voor een optimaal resultaat werken wij met groepen van maximaal 12 deelnemers. Pagina 11/24

12 8 BASISELEKTRICITEIT VOOR BEGINNERS CODE VEL08 Techniek staat niet stil, op een gezonde en veilige manier klussen is tegenwoordig een must. Wat weten wij over Volt, weerstand, Ohm, enz...? Onderwerpen zoals wisselschakeling, meervoudige kringen, parallelschakeling, komen in deze opleiding uitgebreid aan bod. Deze opleiding dient wel aangevuld te worden met de opleiding BA4. Definities Elektrische spanning Elektrische stroom Wisselspanning en stroom Elektrische weerstand Wet van Ohm Basisschakelingen Serieschakeling Parallelschakeling Condensatoren Arbeid & vermogen Magnetisme en inductie Arbeidsfactor (cos phi.) 3 fazige spanningen Huishoudelijke installaties Automaten en smeltveiligheden Elke deelnemer krijgt nadien een attest van deelname toegestuurd. 5 dagen, 10 sessies van 3 uur. Voor een optimaal resultaat werken wij met groepen van maximaal 12 deelnemers. 9 BASISOPLEIDING ELEKTRONICA CODE VEL09 Elektronische sturingen, - technologie kennen geen grenzen, zowel op de werkvloer of thuis. Deze opleiding geeft u een inzicht van gebruik bij elektronica voor diverse toepassingen. Condensatoren Transistoren Weerstanden Dioden Geschakelde voeding Gestabiliseerde voeding Gelijkrichting Principe van versterker Elke deelnemer krijgt nadien een attest van deelname toegestuurd. 5 dagen, 10 sessies van 3 uur. Voor een optimaal resultaat werken wij met groepen van maximaal 12 deelnemers. Pagina 12/24

13 10 SCHAARLIFT - BESTUURDER CODE VHH01 Jaarlijkse ongevallen met schaarliften liggen aan de basis van veel menselijk leed en schade aan gebouwen en goederen. Een grondige opleiding is uiteraard de aangewezen methode om schade en ongevallen te beperken, zo niet te vermijden. Overeenkomstig de Welzijnswet (CODEX) dient de werkgever zijn personeel op te leiden en gepaste maatregelen te nemen om de veiligheid van zijn personeel te garanderen. Wist u dat het bedienen van schaarliften als veiligheidsfunctie (zie welzijnswet) wordt omschreven? Deze opleiding helpt uw werknemers niet enkel een beter veiligheidsinzicht te krijgen maar ook om het rendement te optimaliseren. Ongevallenstatistiek Types hoogwerkers Regelgeving & voorschriften Veiligheidsvoorschriften PBM (Persoonlijke Beschermings Middelen) Individuele valbeveiliging Praktijkoefening Do s and don ts Theoretische evaluatie Praktische evaluatie Na gunstige evaluatie krijgt iedere deelnemer een attest met geldigheidsduur van 10 jaar mits tussentijdse evaluatie na 5 jaar. Voor personen met ervaring: 1 dag, 2 sessies van 3 uur. Voor personen zonder ervaring: 2 dagen, 4 sessies van 3 uur. Voor een optimaal resultaat werken wij met groepen van maximaal 6 deelnemers. VOORWAARDEN De deelnemer moet minimum 18 jaar zijn. Attest van medische geschiktheid kunnen voorleggen. 11 HOOGWERKER - BESTUURDER CODE VHH02 Jaarlijkse ongevallen met hoogwerkers liggen aan de basis van veel menselijk leed en schade aan gebouwen en goederen. Een grondige opleiding is uiteraard de aangewezen methode om schade en ongevallen te beperken, zo niet te vermijden. Overeenkomstig de Welzijnswet (CODEX) dient de werkgever zijn personeel op te leiden en gepaste maatregelen te nemen om de veiligheid van zijn personeel te garanderen. Wist u dat het bedienen van hoogwerkers als VEILIGHEIDSFUNCTIE (zie welzijnswet) wordt omschreven? Deze opleiding helpt uw werknemers niet enkel een beter veiligheidsinzicht te krijgen maar ook om het rendement te optimaliseren. Statistiek ongevallen Types hoogwerkers Regelgeving & voorschriften Veiligheidsvoorschriften PBM (Persoonlijke Beschermings Middelen) Individuele valbeveiliging Praktijkoefening Do s and don ts Theoretische evaluatie Praktische evaluatie Na gunstige evaluatie krijgt iedere deelnemer een attest met geldigheidsduur van 10 jaar mits tussentijdse evaluatie na 5 jaar. Voor personen met ervaring: 1 dag, 2 sessies van 3 uur. Voor personen zonder ervaring: 2 dagen, 4 sessies van 3 uur. Voor een optimaal resultaat werken wij met groepen van maximaal 6 deelnemers. VOORWAARDEN De deelnemer moet minimum 18 jaar zijn. Attest van medische geschiktheid kunnen voorleggen. Pagina 13/24

14 12 HEFTRUCKBESTUURDER CODE VHH03 Een autorijbewijs maakt van een chauffeur niet automatisch een goede heftruckbestuurder. Veilig rijgedrag vereist een aangepaste opleiding en training. Zo liggen de balans en het zwaartepunt van een heftruck volkomen anders dan bij een auto. Stoppen gaat niet onmiddellijk, een heftruck is zwaarder en heeft veel kleinere remmen. Er liggen heel wat andere gevaren op de loer: te lage bandenspanning, gladde vloeren, hellingen, lawaai op de werkplaats, om hierop voorbereid te zijn is een grondige opleiding onontbeerlijk. Doel van de opleiding Relevante wetgeving en normen Ongevallen Soorten heftrucks en inzetbaarheid Diverse voorzettoebehoren en gebruik Veiligheidsvoorschriften Bedrijfsintern transport Eindbeschouwing Praktijk op de werkvloer Evaluatie (theoretisch en praktisch) Na gunstige evaluatie krijgt iedere deelnemer een attest met geldigheidsduur van 10 jaar mits tussentijdse evaluatie na 5 jaar. Voor personen met ervaring: 1 dag, 2 sessies van 3 uur. Voor personen zonder ervaring: 2 dagen, 4 sessies van 3 uur. Voor een optimaal resultaat werken wij met groepen van maximaal 6 deelnemers. VOORWAARDEN De deelnemer moet minimum 18 jaar zijn. Attest van medische geschiktheid kunnen voorleggen. 13 LADINGZEKERING CODE VHH04 Op 10 september 2009 voerde België nieuwe regels in op het vlak van ladingzekering (het vastmaken en verdelen van de lading op vrachtvoertuigen). In april 2007 verscheen al een Koninklijk Besluit ter zake, maar na een overgangsperiode van twee jaar wordt dat KB nu volledig van kracht. Basisprincipe: In Artikel 45.1 van hetzelfde besluit wordt bepaald dat voortaan de lading van een voertuig zodanig moet geschikt zijn dat ze bij normale wegomstandigheden: de zichtbaarheid van de bestuurder niet kan hinderen geen gevaar kan vormen voor de bestuurder, vervoerde personen en andere weggebruikers geen schade kan veroorzaken aan de openbare weg, zijn aanhorigheden, aan de erin liggende kunstwerken of aan de openbare of privé-eigendommen niet op de openbare weg kan slepen of vallen de stabiliteit van het voertuig niet in het gedrang kan brengen de lichten, de reflectoren en het inschrijvingsnummer niet onzichtbaar kan maken Doel van de opleiding Vaststellingen door politiediensten Basisregels Logistiek Regelgeving & voorschriften Overbelasting Middelen & technieken Verantwoordelijkheden De TIEN GEBODEN Na gunstige evaluatie krijgt iedere deelnemer een attest met geldigheidsduur van 5 jaar. 1 dag, 2 sessies van 3 uur. Voor een optimaal resultaat werken wij met groepen van maximaal 6 deelnemers. Voor grote groepen kunnen wij de theoretische sessie (1/2 dag) geven voor maximaal 20 deelnemers en een praktische sessie voor maximaal 10 deelnemers. VOORWAARDEN De deelnemer moet minimum 18 jaar zijn Pagina 14/24

15 14 VEILIG WERKEN OP HOOGTE VALBEVEILIGING CODE VHH05 Het koninklijk besluit (KB) van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte, bepaalt de spelregels bij gebruik van ladders en stellingen. Ten gevolge van een risicoanalyse is men verplicht om aangepaste arbeidsmiddelen en relevante beschermingsmiddelen te gebruiken. Deze laatsten moeten voldoen aan diverse voorschriften. De personen die op een stelling werken uitvoeren, de hiërarchische lijn en ook de stellingbouwers dienen een opleiding te volgen. Doelstellingen Wanneer gebruik maken van PBM? Welk PBM gebruiken? Definitie, classificatie en herkenbaarheid van PBM Relevante normen en wetgeving Vallen en de gevolgen voor de mens Valbeveiligingsinstallatie Ongevallen De 2 hoofdregels in de bescherming Het gebruik, risico s en aandachtspunten Na gunstige evaluatie krijgt iedere deelnemer een attest met geldigheidsduur van 5 jaar. 1 dag, 2 sessies van 3 uur. Voor een optimaal resultaat werken wij met groepen van maximaal 6 deelnemers. VOORWAARDEN De deelnemer moet minimum 18 jaar zijn. Attest van medische geschiktheid kunnen voorleggen. 15 AANSLAAN VAN LASTEN CODE VHH06 Bij het aanslaan van lasten kan men gebruik maken van diverse hulpmiddelen zoals o.a. hijsbanden, staalstroppen, kettingen, haken, ogen en sluitingen. Om ongevallen te voorkomen, dient men vooraf de hijsprocedure te bepalen en te evalueren. Vergeet niet: een ketting is maar zo sterk als de zwakste schakel! Inleiding Wat is aanslagmateriaal? Belangrijke begrippen Bespreken van situaties en keuzes Wettelijk verplichte keuringen Doelstelling van de opleiding Definitie Soorten aanslagmateriaal Periodiciteit, wie,... Sensibilisering Veilige- en toegelaten werkbelasting,... Voorstellingen van de soorten en hun specifiek gebruik + duiding van de risico s en aandachtspunten. Correcte keuze van aanslagmateriaal Afspraken met de bedienaar van het hijstoestel Korte herhaling belangrijkste punten en theoretische test Praktijkoefeningen gerelateerd aan het gebruik en met de beschikbare middelen en situaties binnen het bedrijf Praktijktest ter afronding Na gunstige evaluatie krijgt iedere deelnemer een attest met geldigheidsduur van 5 jaar. 1/2 dag, 1 sessie van 3 uur. Voor een optimaal resultaat werken wij met groepen van maximaal 6 deelnemers. VOORWAARDEN De deelnemer moet minimum 18 jaar zijn. Attest van medische geschiktheid kunnen voorleggen. Pagina 15/24

16 16 TORENKRAANBESTUURDER CODE VHH07 Een torenkraanbestuurder bedient op een werf, vanop de grond of vanuit de stuurhut de torenkraan om diverse lasten te verplaatsen, zowel in het verticale- als horizontale vlak. Hij of zij dient ook de veiligheden van het toestel te kennen en na te zien op hun goede werking: hoe is het gesteld met de ondergrond, de windsterkte, enz...? De aandrijf- en bewegingsmechanismen Gebruik van PBM Functionele bediening van de kraan Berichtgeving via seincodes en/of radiofonisch Lastbegrenzing lastmomentbegrenzing Aanslaan, behandeling en verplaatsen van lasten Manipulatie met rechtstreeks visueel zicht Manipulatie met onrechtstreeks visueel zicht Opstelling van de torenkraan (ondergrond, afstanden, enz ) Praktische proeven Bouwplaatsorganisatie Bedieningsinstructies fabrikant Onderhoudsinstructies fabrikant Algemene veiligheidsvoorschriften fabrikant (keuringen, werkvloer en milieu) Theoretische evaluatie van de deelnemers Praktische evaluatie van de deelnemers Afleveren van attest na gunstige beoordeling (geldigheidsduur 5 jaar) Na gunstige evaluatie krijgt iedere deelnemer een attest met geldigheidsduur van 5 jaar. Voor personen met ervaring: 1 dag, 2 sessies van 3 uur. Voor personen zonder ervaring: 2 dagen, 4 sessies van 3 uur. VOORWAARDEN Voor een optimaal resultaat werken wij met groepen van maximaal 6 deelnemers. De deelnemer moet minimum 18 jaar zijn. Attest van medische geschiktheid kunnen voorleggen. 17 EHBO NIJVERHEIDSHELPER CODE VM01 De eerste minuten na een ongeval zijn steeds belangrijk, hoe best reageren, shock, bloedingen, gebroken ledematen, enz... In deze opleiding komen zowel theorie als praktijk ruimschoots aan bod. Benadering van het slachtoffer Bewustzijnstoornissen Ademhalingsstoornissen Hartstilstand Shock en Syncope Niet traumatische aandoeningen Toxicologie Elektrocutie Thermoregulatie Bloedingen Infecties Brandwonden Wondverzorging Verbandleer Breuken, kneuzingen, ontwrichtingen Houdingen, hef- en tiltechnieken Evacuatieprincipes Juridische benadering hulpverlener Theoretische en praktische proef Na gunstige evaluatie krijgt iedere deelnemer een attest toegestuurd. 2,5 dagen, 5 sessies van 4 uur. Voor een optimaal resultaat werken wij met groepen van maximaal 6 deelnemers. VOORWAARDEN De deelnemer moet minimum 18 jaar zijn. Pagina 16/24

17 18 NOOD- EN RAMPENPLANNING CODE CA01 Bij het ontstaan van calamiteiten, dient op een adequate manier te worden opgetreden om de veiligheid van personen te vrijwaren en de werking van de hulpdiensten te vergemakkelijken. Intern noodplan Evacuatieplannen Interventiemiddelen Contactlijsten Detectiemiddelen Incidentenbeheersing Actiefiches Crisiscomité Metatechnische evaluatie Na gunstige evaluatie krijgt iedere deelnemer een attest toegestuurd. Afhankelijk van de grootte of omvang van het bedrijf. 19 EVACUATIEPLANNING & OPVOLGING CODE CA02 Deze studie richt zich voornamelijk tot het opmaken van een volledig evacuatieplan met blijvende faciliteit. Komen onder andere aan bod tijdens de studie: Algemene inlichtingen Evacuatieplannen Interventiemiddelen Detectiemiddelen Actiefiches Evaluatie Na gunstige evaluatie krijgt iedere deelnemer een attest toegestuurd. Afhankelijk van de grootte of omvang van de manifestatie of het evenement. Pagina 17/24

18 20 VEILIGHEIDSDOSSIER EVENEMENTEN CODE CA03 Deze studie richt zich voornamelijk naar organisatoren van tijdelijke evenementen. Diverse gemeenten en steden eisen een dergelijk dossier in het kader van een dynamisch risicobeheerssysteem ten behoeve van hulpverlening en interventie bij rampen of calamiteiten. Komen onder andere aan bod: Wettelijke bepalingen Verantwoordelijken Programma en randactiviteiten Coördinatievergaderingen Risicoanalyse Ongevallenscenario s Interventieprocedures Interventiemiddelen Coördinatie tijdens evenement Organisatie in geval van incident Noodplanningszone Opvang geïmpliceerde / geëvacueerde Evacuatieplan Zonering interventieterrein Na gunstige evaluatie krijgt iedere deelnemer een attest toegestuurd. Afhankelijk van de grootte of omvang van de manifestatie of het evenement. 21 BASIS VERKOOPSOPLEIDING CODE VT01 Dit is een basisverkoopstraining die zich richt naar startende verkopers en opgebouwd is rond de 3 basispijlers van professionele verkoop met name: 1. Communicatieprincipes in verkoop 2. Verkoopstechnieken 3. Taakorganisatie Dit 3-daagse seminarie bestaat uit 2 aaneensluitende dagen waarin theorie en vooral veel praktische oefeningen op interactieve wijze met elkaar afgewisseld worden, gevolgd door een derde terugkomdag. Alle oefeningen en rollenspellen zijn zo ontwikkeld dat de deelnemer kan leren in een voor hem vertrouwde en veilige omgeving. Er wordt een halve dag uitgetrokken voor rollenspellen met een professioneel acteur wat de deelnemers toelaat om het geleerde sneller te assimileren en te vertalen naar hun dagelijkse realiteit. Het werken met een professionele acteur heeft volgende voordelen: er kan meer geoefend worden de trainer kan beter observeren wat resulteert in neutrale en meer kwalitatieve feedback de rollenspellen krijgen een zeker fun-gehalte waardoor de leercurve veel steiler wordt de retentietijd van de opgedane kennis wordt beduidend hoger Na de tweede dag heeft iedere deelnemer een persoonlijk actieplan (PAP) waarmee hij of zij aan de slag kan in zijn dagelijks werk. Tussen de 2de en 3de opleidingsdag is de trainer beschikbaar (telefonisch of via ) om eventuele hindernissen bij het implementeren van de kennis en vaardigheden in de eigen werkomgeving weg te werken zodat in deze tussenperiode het leerproces niet onderbroken wordt. (... vervolg op de volgende pagina) Pagina 18/24

19 (...vervolg vorige pagina) Ongeveer 3 maanden na dag 2 heeft de laatste trainingsdag plaats. Hier geeft iedere deelnemer feedback over zijn specifieke ervaringen en worden de gemeenschappelijke probleemgebieden opnieuw toegelicht door de trainer en intensief ingeoefend met de deelnemers. DAG 1 I. Communicatieprincipes in verkoop Verbaal Waarom communicatie werkt of niet Basismodel communicatie Slagbomen en metacommunicatie Aandachtspunten Non-verbaal SOFTEN mode Karakteristieken en eigenschappen van non-verbale communicatie Aandachtspunten II. Verkoopstechnieken Behoeftegerichte verkoop SPANCOF model Opbouw verkoopsverhaal Het verkoopsgesprek Scheppen koopklimaat Peilen behoeften IJsbergmodel McClelland Kenmerken koppelen aan voordelen Afsluiten (deelafsluiting) Omgaan met verschillende houdingen: onverschilligheid, twijfel en bezwaren DAG 2 III. Taakorganisatie Timemanagement Basismodel timemanagement Klassiek vs modern timemanagement (efficiëntie en beleving) Belangrijkste oorzaken slecht tijdsbeheer Tips & tricks Voorbereiding verkoopsgesprekken Classificatie klanten (mbti, hbdi, ) Plannen Organiseren Evalueren & bijsturen DAG 3 Terugkomdag Na deze opleiding zullen de verkopers beter in staat zijn om: behoeften van klanten te exploreren en hier op gepaste wijze op in te spelen zich te onderscheiden van concurrenten zonder deze in diskrediet te brengen de technische onmogelijkheid te verkopen een langetermijnrelatie op te bouwen met klanten en deze als USP te benutten Kortom, de deelnemer zal in staat zijn om het verschil te maken in de toch wel erg competitieve markt van vandaag. 3 dagen, 6 sessies van 3 uur. Voorwaarden Geen voorkennis vereist. TYPE TRAINING Open seminarie / in-company. Pagina 19/24

20 22 VERKOOPSOPLEIDING VOOR TECHNIEKERS EN PROJECTLEIDERS CODE VT02 Deze verkoopsopleiding richt zich naar de medewerkers van wie de primaire taak NIET de verkoop is, maar die vanuit hun functie een belangrijke rol kunnen spelen in het commercieel proces zoals bv. techniekers, projectleiders enz. In vele gevallen zijn deze niet-commerciële medewerkers goed geplaatst om, mits het toepassen van upselling en cross-selling, bijkomende omzet te realiseren met vaak een hoge marge en relatief kleine inspanningen. Een goed inzicht in het verkoopsproces geeft hen een beter houvast bij de mechanismen die zowel hun collega-verkopers als de klanten zelf tot samenwerking bewegen. Dit seminar is opgebouwd uit 2 aaneensluitende dagen waarin theorie en vooral veel praktische oefeningen op interactieve wijze met elkaar afgewisseld worden en de belangrijkste basispijlers van professionele verkoop versneld worden toegelicht met name: inzicht in de communicatieprincipes in verkoop verkoopstechnieken De deelnemers worden vertrouwd gemaakt met verkoopssituaties en leren spelenderwijze hun (belangrijke) rol opnemen in het verkoopsproces. Dit moet hen toelaten om het geleerde sneller te assimileren en te vertalen naar hun dagelijkse realiteit. Na de tweede dag heeft iedere deelnemer een persoonlijk actieplan (PAP) waarmee hij of zij aan de slag kan. DAG 1 I. Communicatieprincipes in verkoop Waarom communicatie werkt of niet Basismodel communicatie SOFTEN model Karakteristieken en eigenschappen van non-verbale communicatie Aandachtspunten II. Verkoopstechnieken Behoeftegerichte verkoop SPANCOF model Het verkoopsgesprek Scheppen koopklimaat Peilen behoeften IJsbergmodel McClelland Kenmerken koppelen aan voordelen Afsluiten (deelafsluiting) Omgaan met verschillende houdingen Onverschilligheid Twijfel Bezwaren DAG 2 III. De 6 principes van upseling & cross-selling Productkennis Associaties Prijsstructuur Upselling techniek Cross-selling techniek Houding Na deze opleiding zullen de niet-commerciële medewerkers beter in staat zijn om: behoeften van klanten te exploreren en hier op gepaste wijze op in te spelen de technische onmogelijkheid te verkopen meerverkoop te realiseren een lange termijn relatie op te bouwen met klanten en deze als USP te benutten 2 dagen, 4 sessies van 3 uur Voorwaarden Geen voorkennis vereist TYPE TRAINING Open seminarie / in-company Pagina 20/24

Veiligheid bij werken aan elektrische installaties

Veiligheid bij werken aan elektrische installaties Veiligheid bij werken aan elektrische installaties 1 BA4 BA5 Wettelijke voorschriften betreffende elektrische installaties Implementatie Art. 47 van het AREI 2 Situering Mag een onderwijzer of kleuterjuf

Nadere informatie

Academy. Leren doe je een leven lang. Overzicht opleidingen BTV Academy. Pagina 1/24

Academy. Leren doe je een leven lang. Overzicht opleidingen BTV Academy. Pagina 1/24 Academy Leren doe je een leven lang Overzicht opleidingen BTV Academy Pagina 1/24 ELEKTRO Het AREI, art. 47 en 266, stellen onder meer : dat de beoordeling van de bekwaamheid, met in begrip van de omschrijving

Nadere informatie

Voorstelling UZ Leuven

Voorstelling UZ Leuven Elektrische bevoegdheden BA4-BA5: Hoe implementeren in uw organisatie? 10/10/2017 Dirk Wynants Preventieadviseur UZ Leuven Provinciaal bestuurslid Prebes Vlaams Brabant Brussel Voorstelling UZ Leuven UZ

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

Leidraad voor werken aan elektrische installaties: BA4-BA5 - Code van goede praktijk. Dirk Wynants HSEQ Manager Cegelec

Leidraad voor werken aan elektrische installaties: BA4-BA5 - Code van goede praktijk. Dirk Wynants HSEQ Manager Cegelec Leidraad voor werken aan elektrische installaties: BA4-BA5 - Code van goede praktijk Dirk Wynants HSEQ Manager Cegelec BA4-BA5 BA5 personeel Bekwaam voor het werken aan de elektrische installaties van

Nadere informatie

Wettelijke minimale voorschriften inzake veiligheid van oude elektrische installaties op arbeidsplaatsen (K.B. 2/6/2008)

Wettelijke minimale voorschriften inzake veiligheid van oude elektrische installaties op arbeidsplaatsen (K.B. 2/6/2008) Wettelijke minimale voorschriften inzake veiligheid van oude elektrische installaties op arbeidsplaatsen (K.B. 2/6/2008) Dhr. M. Smekens, technisch directeur BTV 2012 Wie is BTV? BTV, afkorting van Technisch

Nadere informatie

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen (B.S. 21.12.2012) Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek III.- Arbeidsplaatsen. Titel 2. Elektrische installaties

Codex over het welzijn op het werk. Boek III.- Arbeidsplaatsen. Titel 2. Elektrische installaties Codex over het welzijn op het werk Boek III.- Arbeidsplaatsen Titel 2. Elektrische installaties Hoofdstuk I.- Toepassingsgebied en definities Art. III.2-1.- Deze titel is van toepassing op de elektrische

Nadere informatie

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE Brandpreventie op de arbeidsplaatsen PRINCIPE De nieuwe wetgeving betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (KB van 28 maart 2014) legt duidelijk uit welke maatregelen de werkgevers moeten nemen

Nadere informatie

Het Intern Noodplan. BrandPreventie-Dossier.be. Een praktische toelichting. Weet wat te doen bij brand!!

Het Intern Noodplan. BrandPreventie-Dossier.be. Een praktische toelichting. Weet wat te doen bij brand!! Het Intern Noodplan Een praktische toelichting BrandPreventie-Dossier.be Weet wat te doen bij brand!! KB28/03/2014 Inleiding tot het intern noodplan - Een praktische gids Er bestaat vaak nogal verwarring

Nadere informatie

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen. Infodocument

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen. Infodocument Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen Infodocument Arbeidsplaatsen - Elektrische installaties - Algemeen Voor bepaalde oude elektrische installaties op de arbeidsplaatsen werden in 2008 minimum

Nadere informatie

Arbeidsveiligheid. Arbeidsveiligheid

Arbeidsveiligheid. Arbeidsveiligheid voor werknemers 66 Sirk Sekuur incompany: focus op veilig gedrag 67 Veilig omgaan met chemische producten 68 Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen 69 Veilig werken in besloten ruimten en opleiding

Nadere informatie

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties Minimale voorschriften voor de oude installaties. Infodocument

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties Minimale voorschriften voor de oude installaties. Infodocument Arbeidsplaatsen Elektrische installaties Minimale voorschriften voor de oude installaties Infodocument Arbeidsplaatsen - Elektrische installaties - Minimale voorschriften voor de oude installaties Sinds

Nadere informatie

Wat is de rol van een Externe Dienst voor Technische Controles/Erkend Organisme binnen het kader van het Koninklijk Besluit van 04.12.

Wat is de rol van een Externe Dienst voor Technische Controles/Erkend Organisme binnen het kader van het Koninklijk Besluit van 04.12. Wat is de rol van een Externe Dienst voor Technische Controles/Erkend Organisme binnen het kader van het Koninklijk Besluit van 04.12.2012 G.Laridaen PAC Zuid Gent 28.03.2014 1 Elektrische installaties

Nadere informatie

FVV 4.9.: Datum : 25.11.11 VOORZORGEN TEGEN ELEKTROKUTIE- EN Revisie : 4 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. : 1 van 7

FVV 4.9.: Datum : 25.11.11 VOORZORGEN TEGEN ELEKTROKUTIE- EN Revisie : 4 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. : 1 van 7 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. : 1 van 7 1 ONDERWERP Voorzorgen tegen elektrocutiegevaar en tegen verbrandingsgevaar door elektriciteit. Voorzorgen te nemen bij het betreden van besloten ruimten.

Nadere informatie

Nieuwigheden in verband met elektriciteit en veiligheid. G.Laridaen PAC Zuid Gent 23.01.2015

Nieuwigheden in verband met elektriciteit en veiligheid. G.Laridaen PAC Zuid Gent 23.01.2015 Nieuwigheden in verband met elektriciteit en veiligheid G.Laridaen PAC Zuid Gent 23.01.2015 1 Nieuwigheden in verband met elektriciteit en veiligheid Doelstelling Overzicht status/nieuwigheden omtrent

Nadere informatie

VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL. Jan Goos

VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL. Jan Goos VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL Jan Goos VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL Bij het uitvoeren van werken op hoogte moet men steeds rekening houden met het valgevaar. Geïntegreerde veiligheid,

Nadere informatie

Hoe keuringsverslagen elektrische installaties interpreteren meest voorkomende inbreuken

Hoe keuringsverslagen elektrische installaties interpreteren meest voorkomende inbreuken Hoe keuringsverslagen elektrische installaties interpreteren meest voorkomende inbreuken Isabelle Hofman 10/10/2017 Topics A. Hoe elektrische keuringsverslagen interpreteren B. Top 3 meest voorkomende

Nadere informatie

Presentatie: Peter Coninckx / Rik Hofmans

Presentatie: Peter Coninckx / Rik Hofmans PROVIKMO Externe Dienst Preventie en Bescherming op het Werk Afdeling Risicobeheersing Team Veiligheid Dirk Martensstraat 26/1 8200 Brugge Tel. 050/47.47.47 Fax. 050/47.47.98 Presentatie: Peter Coninckx

Nadere informatie

MEDEDELING 2013-04. Voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op de arbeidsplaatsen

MEDEDELING 2013-04. Voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op de arbeidsplaatsen MEDEDELING 2013-04 10/07/2013 Voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op de arbeidsplaatsen Deze Mededeling vervangt Mededeling 2009-04 over oude elektrische installaties Nieuwe elektrische

Nadere informatie

VEILIGE ELEKTRISCHE INSTALLATIES Een mythe of werkelijkheid

VEILIGE ELEKTRISCHE INSTALLATIES Een mythe of werkelijkheid VEILIGE ELEKTRISCHE INSTALLATIES Een mythe of werkelijkheid 1 BA4 BA5 DOCUMENTATIE RISICOANALYSE bevoegdheid van mensen Uw dossier As built Risico s zien Acties nemen 1 SPIE Belgium 2 Het K.B. K.B. 4/12/2012

Nadere informatie

Inhoud van de presentatie

Inhoud van de presentatie KB 4 december 2012 Minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties arbeidsplaatsen Risicoanalyse oude elektrische installatie 18/06/2013 Dirk Wynants Preventieadviseur UZ Leuven Voorzitter

Nadere informatie

Elektrische installaties - Vragen

Elektrische installaties - Vragen PROVIKMO Externe Dienst Preventie en Bescherming op het Werk Afdeling Risicobeheersing Team Veiligheid Dirk Martensstraat 26/1 8200 Brugge Tel. 050/47.47.47 Fax. 050/47.47.98 Presentatie: Peter Coninckx

Nadere informatie

Wilfried Mariën Demowerkplaatsen voor Veilig Werken Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wilfried Mariën Demowerkplaatsen voor Veilig Werken Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Stappenplan (her)keuring van (oude) elektrische installaties KB van 2 juni 2008 Minimale voorschriften inzake veiligheid van bepaalde oude elektrische installaties Wilfried Mariën Demowerkplaatsen voor

Nadere informatie

Plan van aanpak. Elektrisch materieel / installaties in kaart brengen Plan uitwendige invloeden opmaken

Plan van aanpak. Elektrisch materieel / installaties in kaart brengen Plan uitwendige invloeden opmaken Plan van aanpak KB 2012-12-04 Afdeling VIII Art. 23 Elektrisch materieel / installaties in kaart brengen Plan uitwendige invloeden opmaken Installaties < 1981/1983 Installaties > 1981/1983 Controle volgens

Nadere informatie

FVV 4.9.: Datum : 01.05.08 VOORZORGEN TEGEN ELEKTROKUTIEGEVAAR EN TEGEN Revisie : 3 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz.

FVV 4.9.: Datum : 01.05.08 VOORZORGEN TEGEN ELEKTROKUTIEGEVAAR EN TEGEN Revisie : 3 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. : 1 van 9 1. ONDERWERP - Voorzorgen tegen electrocutiegevaar en tegen verbrandingsgevaar door electriciteit. - Voorzorgen te nemen bij het betreden van besloten

Nadere informatie

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen Situering Het koninklijk besluit (KB) van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen vervangt en verruimt artikel 52 van

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Codex over het welzijn op het werk Boek I.- Algemene beginselen Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 89/391/EEG van de Raad

Nadere informatie

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN VADEMECUM ELEKTRICITEIT RUIMTEN VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES Artikel A.R.E.I

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN VADEMECUM ELEKTRICITEIT RUIMTEN VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES Artikel A.R.E.I 47.01 Codificatie 47.01.a Bekwaamheid van personen: Om de bekwaamheid van personen te bepalen wordt een code gebruikt die samengesteld is uit de letters BA gevolgd door een cijfer van 1 tot 5, zoals in

Nadere informatie

Eerste hulp op het werk

Eerste hulp op het werk Eerste hulp op het werk De regelgeving in de praktijk IDEWE 1 Vragen: Is/wordt de eerste hulp in uw (aangesloten) onderneming goed geregeld/uitgevoerd/opgevolgd? IDEWE 2 Vragen: Is/wordt de eerste hulp

Nadere informatie

NIEUW Invoering vakbekwaamheid voor de categorie D vanaf 10 september 2008

NIEUW Invoering vakbekwaamheid voor de categorie D vanaf 10 september 2008 NIEUW Invoering vakbekwaamheid voor de categorie D vanaf 10 september 2008 Vanaf 10 september 2008 moeten alle bestuurders van een voertuig behorende tot de categorie D en die in beroepsverband rijden,

Nadere informatie

1 Beschrijving. 3 Regelgeving. 3.1 KB Eerste hulp Definities Eerste hulp

1 Beschrijving. 3 Regelgeving. 3.1 KB Eerste hulp Definities Eerste hulp Preventiefiche O003 05/2016 Organisatie van EHBO 1 Beschrijving De organisatie van de eerste hulp in de bouwonderneming is niet enkel verplicht, maar ook van cruciaal belang, want in deze sector zijn de

Nadere informatie

OVERZICHT ACTIVITEITEN

OVERZICHT ACTIVITEITEN OVERZICHT ACTIVITEITEN NL WIE IS ELECTROTEST? ELECTROTEST is een dynamisch bedrijf dat een activiteitenprogramma heeft in de domeinen veiligheid en energie. De knowhow werd gedurende meer dan 25 jaar opgebouwd

Nadere informatie

Voorbeeld (niet limitatief) van de omzetting van het K.B. 04.12.2012 -elektrische installaties in een GLOBAAL PREVENTIEPLAN

Voorbeeld (niet limitatief) van de omzetting van het K.B. 04.12.2012 -elektrische installaties in een GLOBAAL PREVENTIEPLAN Voorbeeld (niet limitatief) van de omzetting van het K.B. 04.12.2012 -elektrische installaties in een GLOBAAL PREVENTIEPLAN Versie goedgekeurd op Comité PBW dd. 1 GLOBAAL PREVENTIEPLAN - 2017 JAARLIJKS

Nadere informatie

Prebes Kring Zuid 12/04/2012 EHBO

Prebes Kring Zuid 12/04/2012 EHBO Prebes Kring Zuid 12/04/2012 EHBO 1 Inhoudstafel Evolutie van de wetgeving m.b.t. EHBO KB 15/12/2010 : voornaamste wijzigingen - Procedures - Uitrusting - Vorming - Risicoanalyse Vragen 2 Evolutie van

Nadere informatie

Veiligheid en welzijn

Veiligheid en welzijn Veiligheid en welzijn Veilig werken op hoogte module 1 en 2 (Nederlands, Pools, Roemeens) Het KB van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte

Nadere informatie

ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP ARBEIDSPLAATEN K.B. van 4 /12 / 2012 (B.S. 21 / 12 / 2012) TOELICHTING

ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP ARBEIDSPLAATEN K.B. van 4 /12 / 2012 (B.S. 21 / 12 / 2012) TOELICHTING 1. SCOPE ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP ARBEIDSPLAATEN K.B. van 4 /12 / 2012 (B.S. 21 / 12 / 2012) TOELICHTING Dit besluit bevat regels met betrekking tot: * het technisch dossier dat de elektrische installatie

Nadere informatie

Opleidingsaanbod heftruckbestuurder hoogwerker reachtruck verreiker

Opleidingsaanbod heftruckbestuurder hoogwerker reachtruck verreiker Opleidingsaanbod heftruckbestuurder hoogwerker reachtruck verreiker TVH - Group thermote & vanhalst Brabantstraat 15 8790 Waregem tel +32 56 43 42 11 fax +32 56 43 44 88 e-mail info@tvh.com web www.tvh.com

Nadere informatie

Houston, we have a problem

Houston, we have a problem INITIELE INFO VEILIGHEID WERKZAAMHEDEN AAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES 1 Houston, we have a problem 2 EHBO 3 4 WETGEVING HET AREI HET ARAB WELZIJN OP HET WERK DIVERSE K.B. DIVERSE M.B DIVERSE DECRETEN DIVERSE

Nadere informatie

Rol van de preventieadviseur bij onderhoud. 07 oktober 2010 Provinciaal Comité Vlaams Brabant ir Werner Vancayseele, QSE manager

Rol van de preventieadviseur bij onderhoud. 07 oktober 2010 Provinciaal Comité Vlaams Brabant ir Werner Vancayseele, QSE manager Rol van de preventieadviseur bij onderhoud 07 oktober 2010 Provinciaal Comité Vlaams Brabant ir Werner Vancayseele, QSE manager Voorstelling SPIE Belgium: activiteiten en markten Integrator van multitechnische

Nadere informatie

OPLEIDING VOOR DEALERS VAN TUINMATERIEEL

OPLEIDING VOOR DEALERS VAN TUINMATERIEEL 2 OPLEIDING VOOR DEALERS VAN TUINMATERIEEL Fedagrim, de Belgische federatie van leveranciers van machines, gebouwen en uitrusting voor landbouw en groene zones vzw, heeft een reeks verdelers van tuinmaterieel

Nadere informatie

V.C.A. belang voor de industrie. Koen Bollaerts Nationaal Adviseur Preventie & Kwaliteit Antwerpen 27 oktober 2009

V.C.A. belang voor de industrie. Koen Bollaerts Nationaal Adviseur Preventie & Kwaliteit Antwerpen 27 oktober 2009 V.C.A. belang voor de industrie Koen Bollaerts Nationaal Adviseur Preventie & Kwaliteit Antwerpen 27 oktober 2009 Koen Bollaerts Veiligheidskundige niveau 1 15 jaar ervaring met veiligheid en kwaliteit

Nadere informatie

Een opgeleide werknemer is een troef

Een opgeleide werknemer is een troef Een opgeleide werknemer is een troef dk rental is sedert jaar en dag een toonaangevend verhuurbedrijf van hoogwerkers, heftrucks, verreikers en rolsteigers. Welzijn op het werk en meer bepaald arbeidsveiligheid

Nadere informatie

OVERZICHT ACTIVITEITEN

OVERZICHT ACTIVITEITEN OVERZICHT ACTIVITEITEN NL WIE IS ELECTROTEST? ELECTROTEST is een dynamisch bedrijf dat een activiteitenprogramma heeft in de domeinen veiligheid en energie. De knowhow werd gedurende meer dan 25 jaar opgebouwd

Nadere informatie

Richtlijnen elektriciteit (keuring, signalisatie, documenten en andere verplichtingen, werken aan en in de nabijheid van elektrische installaties,...

Richtlijnen elektriciteit (keuring, signalisatie, documenten en andere verplichtingen, werken aan en in de nabijheid van elektrische installaties,... Richtlijnen elektriciteit (keuring, signalisatie, documenten en andere verplichtingen, werken aan en in de nabijheid van elektrische installaties,...) (datum laatste wijziging: 3 januari 2012) Verklaring

Nadere informatie

Praktische aanpak: KB elektrische installaties. Borging door middel van een managementsysteem

Praktische aanpak: KB elektrische installaties. Borging door middel van een managementsysteem Praktische aanpak: KB elektrische installaties Borging door middel van een managementsysteem Jan Van Ocken coördinerend preventieadviseur scholengroep Ekeren-Merksem Wetgeving 21-12-2012 Op 21 december

Nadere informatie

INLEIDING. Veel succes

INLEIDING. Veel succes INLEIDING In de eerste hoofdstukken van de cursus meettechnieken verklaren we de oorsprong van elektrische verschijnselen vanuit de bouw van de stof. Zo leer je o.a. wat elektrische stroom en spanning

Nadere informatie

Veiligheid op elektrische installaties in een onderwijsomgeving

Veiligheid op elektrische installaties in een onderwijsomgeving Veiligheid op elektrische installaties in een onderwijsomgeving Algemene inzichten veiligheid op elektrische installaties De bevoegdheidsverklaring BA4 en BA5 Wilfried Mariën Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid,

Nadere informatie

HR & Well-being opleidingen

HR & Well-being opleidingen HR & Well-being opleidingen Een breed aanbod en een pragmatische aanpak, specifiek afgestemd op de noden van uw job. Attentia Academy biedt opleidingen en trainingen binnen HR- & Well-being voor managers,

Nadere informatie

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding... pagina 1 Presentatie NEN 3140... pagina 2 Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Installatieverantwoordelijke... pagina 3 Werkverantwoordelijke... pagina

Nadere informatie

Welzijn en opleidingen

Welzijn en opleidingen Welzijn en opleidingen De wetgeving over het welzijn op het werk verplicht werkgevers de nodige maatregelen te nemen om het welzijn van de werknemers te bevorderen tijdens de uitvoering van hun werk. Een

Nadere informatie

Opleiding niveau Brandweerman. Hoofdstuk 3 Arbeidsveiligheid. Kapt. Jean-Paul Heyens

Opleiding niveau Brandweerman. Hoofdstuk 3 Arbeidsveiligheid. Kapt. Jean-Paul Heyens Opleiding niveau Brandweerman Hoofdstuk 3 Arbeidsveiligheid Kapt. Jean-Paul Heyens Inleiding en duiding Beschrijving van het Vakgebied Welzijn - Welzijn en welzijnswetgeving sinds 4 augustus 1996 - Kaderwet

Nadere informatie

GLOBAAL PREVENTIEPLAN WELZIJN OP HET WERK

GLOBAAL PREVENTIEPLAN WELZIJN OP HET WERK GLOBAAL PREVENTIEPLAN 2016-2020 WELZIJN OP HET WERK Globaal Preventieplan Welzijn op het Werk 2016-2020 1 Globaal Preventieplan Welzijn op het Werk 2016-2020 Inhoud 1. Referentie en doelstelling... 2 2.

Nadere informatie

Opleiding: BESTUURDER REACHTRUCK

Opleiding: BESTUURDER REACHTRUCK Opleiding: BESTUURDER REACHTRUCK De bestuurder reachtruck verplaatst en stapelt goederen over korte afstanden, vooral in smalle gangpaden van een magazijn. Hij gebruikt de reachtruck om goederen te stapelen

Nadere informatie

Hoogspanning. NEN 3840. Geef positieve lading aan je werk!

Hoogspanning. NEN 3840. Geef positieve lading aan je werk! Hoogspanning NEN 3840. Geef positieve lading aan je werk! 1 Hoogspanning NEN 3840 Een veilige werkomgeving levert veel op voor mens en organisatie; geen of minder ongelukken, lagere kosten en continuiteit

Nadere informatie

TUSSEN... (kring) met zetel te... (adres) vertegenwoordigd door... (naam)

TUSSEN... (kring) met zetel te... (adres) vertegenwoordigd door... (naam) LOKO CENTRAAL CONTRACT BESTELWAGEN KU LEUVEN 's Meiersstraat 5-3000 Leuven tel.: 016/22 31 09 loko@loko.be http://www.loko.be CONTRACT TUSSEN... (kring) met zetel te......... (adres) vertegenwoordigd door...

Nadere informatie

Steigercontroleur (AV-022) Versie TC-K 2010-12-15

Steigercontroleur (AV-022) Versie TC-K 2010-12-15 Steigercontroleur (AV-0) Versie TC-K 00--5 Doelgroep Medewerkers, die steigers (vaste steigers, rolsteigers, hangsteigers, ) op een doeltreffende manier op veiligheid kunnen controleren. De steigercontroleur

Nadere informatie

Hierna volgt een beknopt overzicht van de nieuwe regelgeving.

Hierna volgt een beknopt overzicht van de nieuwe regelgeving. Eerste hulp Met de publicatie van het KB van 15.12.10 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan de werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden, in het BS van 28.12.10,

Nadere informatie

INSTALLATIES 12 ONAFHANKELIJKHEID VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE TEN OVERSTAAN VAN ANDERE INSTALLATIES

INSTALLATIES 12 ONAFHANKELIJKHEID VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE TEN OVERSTAAN VAN ANDERE INSTALLATIES 9 9.01 ELEKTRISCHE Nominale spanning Elektrische installaties moeten in al hun onderdelen onderworpen en uitgevoerd worden in functie van hun nominale spanning 9.02 Regels van goed vakmanschap gelijkvormigheid

Nadere informatie

De elektrische installatie risicoanalyse & dossier Boek III Titel 2 van de Codex over het Welzijn op het Werk

De elektrische installatie risicoanalyse & dossier Boek III Titel 2 van de Codex over het Welzijn op het Werk De elektrische installatie risicoanalyse & dossier Boek III Titel 2 van de Codex over het Welzijn op het Werk TWW RD Limburg-Vlaams-Brabant Koning Albertstraat 16B 3290 Diest http://www.werk.belgie.be

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL Opleiding chauffeur prioritair rijden

PROJECTVOORSTEL Opleiding chauffeur prioritair rijden Oostjachtpark 13 9100 Sint-Niklaas tel: +32 (0) 3/780.30.30 fax: +32 (0) 3/780.30.26 Uw contactpersoon : Filip Van Alboom Email: f.vanalboom@vabrijschool.be PROJECTVOORSTEL Opleiding chauffeur prioritair

Nadere informatie

Risicoanalyse brandpreventie Aanpak Mensura EDPB. Stijn Tielemans Preventieadviseur niveau I stijn.tielemans@mensura.be

Risicoanalyse brandpreventie Aanpak Mensura EDPB. Stijn Tielemans Preventieadviseur niveau I stijn.tielemans@mensura.be Risicoanalyse brandpreventie Aanpak Mensura EDPB Stijn Tielemans Preventieadviseur niveau I stijn.tielemans@mensura.be Mensura 1 groep, 3 activiteiten 2 3/06/15 Mensura Preventie & Bescherming In cijfers

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

KB Ladingvervoer LP/ NAVB-CNAC 2

KB Ladingvervoer LP/ NAVB-CNAC 2 27 APRIL 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en van

Nadere informatie

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Pagina 1 van 10 Certificatieschema Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM

Nadere informatie

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader In enkele stappen naar een talentvol havenkader. 1 Talent opsporen 2 Talent ontwikkelen 3 Talent opvolgen De mini-selectietest Het assessment Verplichte

Nadere informatie

Opleidingscatalogus NEN 3140 / NEN 3840 / NEN 1010 / NEN-EN-IEC 60204 V15.1

Opleidingscatalogus NEN 3140 / NEN 3840 / NEN 1010 / NEN-EN-IEC 60204 V15.1 Opleidingscatalogus NEN 3140 / NEN 3840 / NEN 1010 / NEN-EN-IEC 60204 V15.1 NEN 1010 Basis Training Elektrotechnici die belast zijn met de aanleg van installaties, en voor medewerkers die belast worden

Nadere informatie

N Beroepsregl - AREI - ARAB A Brussel, 15 december 2015 MH/EDJ/AS 737-2015 ADVIES. over

N Beroepsregl - AREI - ARAB A Brussel, 15 december 2015 MH/EDJ/AS 737-2015 ADVIES. over N Beroepsregl - AREI - ARAB A Brussel, 15 december 2015 MH/EDJ/AS 737-2015 ADVIES over DE PROBLEMEN M.B.T. HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN HET CONTROLEBEZOEK VAN LAAGSPANNINGSINSTALLATIES (ARTIKEL 270

Nadere informatie

CURSUS VEILIG WERKEN MET DE HEFTRUCK OF REACHTRUCK

CURSUS VEILIG WERKEN MET DE HEFTRUCK OF REACHTRUCK CURSUS VEILIG WERKEN MET DE HEFTRUCK OF REACHTRUCK HEFTRUCK- EN REACHTRUCK OPLEIDINGEN Moderne heftrucks en reachtrucks zijn, mits deskundig bediend en behandeld, een machtig stuk gereedschap. Deskundig

Nadere informatie

WAAROM KIEZEN VOOR ELECTROTEST?

WAAROM KIEZEN VOOR ELECTROTEST? RISICOANALYSE KB 04/12/2012 NL WIE IS ELECTROTEST? ELECTROTEST is een dynamisch bedrijf dat een activiteitenprogramma heeft in de domeinen veiligheid en energie. De knowhow werd gedurende meer dan 25 jaar

Nadere informatie

Risicoanalyse van de elektrische installatie. Praktische werkwijze

Risicoanalyse van de elektrische installatie. Praktische werkwijze Risicoanalyse van de elektrische installatie Praktische werkwijze 1. Wetgeving Wet Welzijn AREI Koninklijk besluit van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN 25 NOVEMBER 1998. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 79, 80, 85, 96, 104, 126 en 131 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties ALBERT II,

Nadere informatie

Achtergrondinformatie de Gouden Acht veiligheidsprocedure om werken uit te voeren aan een installatie buiten spanning

Achtergrondinformatie de Gouden Acht veiligheidsprocedure om werken uit te voeren aan een installatie buiten spanning Achtergrondinformatie de Gouden Acht veiligheidsprocedure om werken uit te voeren aan een installatie buiten spanning De gouden acht Het verschil tussen Vitale Vijf en Gouden Acht. Gouden Acht = Vitale

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

ONTHAAL EN BEGELEIDING VAN BEGINNENDE WERKNEMERS

ONTHAAL EN BEGELEIDING VAN BEGINNENDE WERKNEMERS ONTHAAL EN BEGELEIDING VAN BEGINNENDE WERKNEMERS Nadine Gilis juriste FOD werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Directie humanisering van de arbeid Afdeling normen Doelstelling De mogelijkheden van

Nadere informatie

Opleiding: BESTUURDER HEFTRUCK

Opleiding: BESTUURDER HEFTRUCK Opleiding: BESTUURDER HEFTRUCK De bestuurder heftruck verplaatst en stapelt goederen over korte afstanden, zowel binnen als buiten. Hij laadt en lost externe transportmiddelen. Hij voorziet de heftruck

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen.

De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen. De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen. - Voor buschauffeurs en conducteurs, waar verbale, mentale en fysieke agressie stelselmatig voor komt. - Voor de controleurs in het openbaar

Nadere informatie

PTC Praktijk Trainings Centrum

PTC Praktijk Trainings Centrum PTC Praktijk Trainings Centrum Veiligheid en productiviteit op een hoger niveau www.ptcopleidingen.nl Het begint met kennis Het spreekt voor zich dat het opleiden van uw medewerkers in veel gevallen wettelijk

Nadere informatie

SENSIBILISERING M.B.T. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN WAT ZOU ER ALLEMAAL KUNNEN VERKEERD (AF)LOPEN?

SENSIBILISERING M.B.T. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN WAT ZOU ER ALLEMAAL KUNNEN VERKEERD (AF)LOPEN? SENSIBILISERING M.B.T. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN WAT ZOU ER ALLEMAAL KUNNEN VERKEERD (AF)LOPEN? Franky De Witte, Senior consultant veiligheid. Officiële versie 30 september 2010 INLEIDING

Nadere informatie

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn?

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Noem enkele gevaren op het werk. -2- Noem werkzaamheden of omstandigheden

Nadere informatie

dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014

dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014 dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014 DPM groep DPM groep is al 15 jaar actief partner voor bedrijven en instellingen, met name binnen de culturele sector. Wij

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

WAAROM KIEZEN VOOR ELECTROTEST?

WAAROM KIEZEN VOOR ELECTROTEST? RISICOANALYSE BRAND KB 28/03/2014 NL WIE IS ELECTROTEST? ELECTROTEST is een dynamisch bedrijf dat een activiteitenprogramma heeft in de domeinen veiligheid en energie. De knowhow werd gedurende meer dan

Nadere informatie

ATRIUM aanbod vakbekwaamheid

ATRIUM aanbod vakbekwaamheid CODE 95 De nascholingsplicht voor chauffeurs C/CE en D/DE is van kracht sedert 1 september 2009. Elke bus- of vrachtwagenchauffeur die na deze datum zijn vakbekwaamheid behaald heeft, moet per 5 jaar 35

Nadere informatie

KB van 4 december 2012 - Minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen

KB van 4 december 2012 - Minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen PROVIKMO Externe Dienst Preventie en Bescherming op het Werk Afdeling Risicobeheersing Team Veiligheid Dirk Martensstraat 26/1 8200 Brugge Tel. 050/47.47.47 Fax. 050/47.47.98 Presentatie: Peter Coninckx

Nadere informatie

GLOBAAL PREVENTIEPLAN 2016-2020 WELZIJN OP HET WERK

GLOBAAL PREVENTIEPLAN 2016-2020 WELZIJN OP HET WERK GLOBAAL PREVENTIEPLAN 2016-2020 WELZIJN OP HET WERK Globaal Preventieplan Welzijn op het Werk 2016-2020 Inhoud 1. Referentie en doelstelling... 2 2. Psychosociaal Welzijn... 3 3. Brandpreventie, interne

Nadere informatie

Basisopleiding. Diensten aan particulieren I f

Basisopleiding. Diensten aan particulieren I f Basisopleiding Diensten aan particulieren I f 2013 Informatiefolder najaar 2015 Beste opleidingsverantwoordelijke, In een dynamische sector als de onze, waar alles draait om mensen, is het een must om

Nadere informatie

De risicoanalyse van de elektrische installatie

De risicoanalyse van de elektrische installatie De risicoanalyse van de elektrische installatie KB + AREI zijn de leidraad: Risico s: 1. onrechtstreekse aanraking; 2. rechtstreekse aanraking; 3. oververhitting/brand/ontploffing; 4. overstromen; 5. ophoping

Nadere informatie

keuring van (oude) elektrische installaties

keuring van (oude) elektrische installaties keuring van (oude) elektrische installaties KB van 4 december 2012 Minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen Hoe aanpakken: RA, stappenplan Wilfried Mariën

Nadere informatie

Brandpreventie- dossier. Caroline Deleu. Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability

Brandpreventie- dossier. Caroline Deleu. Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability Brandpreventie- dossier Caroline Deleu Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability KB 28/03/14 Verplichtingen Werkgever Minimale preventiemaatregelen Brandbestrijdingsdienst Maatregelen

Nadere informatie

Pijn aan mijn lijf! Praktische tools ter voorkoming van overbelastingsletsels in de bouwsector

Pijn aan mijn lijf! Praktische tools ter voorkoming van overbelastingsletsels in de bouwsector Pijn aan mijn lijf! Praktische tools ter voorkoming van overbelastingsletsels in de bouwsector Wettelijk kader Musculoskeletale Aandoeningen Yves De Groeve FOD WASO RD TWW Oost-Vlaanderen Kennisdirectie

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

Evacuatieoefeningen houden, een praktische aanpak. September / oktober 2016 Eddy CODDENS

Evacuatieoefeningen houden, een praktische aanpak. September / oktober 2016 Eddy CODDENS Evacuatieoefeningen houden, een praktische aanpak September / oktober 2016 Eddy CODDENS Inhoud Inleiding Doelstelling van een evacuatieoefening Praktische aanpak Evalueren en bijsturen 2 Inleiding KB Brandpreventie

Nadere informatie

Training Advies - Rekrutering

Training Advies - Rekrutering Training Gobbelsrode 42, 3220 HOLSBEEK. Tel: 016/62.35.22 www.amvr.be info@amvr.be Training Advies - Rekrutering Uitgangpunten: Het eerste doel dat wij ons stellen is bij te dragen tot het succes van uw

Nadere informatie

ADR erkende 6 daagse Mediationopleiding. Inhoudelijke toelichting op de 6-daagse basisopleiding Mediation

ADR erkende 6 daagse Mediationopleiding. Inhoudelijke toelichting op de 6-daagse basisopleiding Mediation ADR erkende 6 daagse Mediationopleiding Inhoudelijke toelichting op de 6-daagse basisopleiding Mediation Inclusief: Literatuur, opleidingsmap, lunch, individuele begeleiding, kennistoets Doel van de training:

Nadere informatie

Een uitgebreide personalia kunt u opvragen bij info@lots-of-hospitality.nl

Een uitgebreide personalia kunt u opvragen bij info@lots-of-hospitality.nl Charlotte Parrée heeft ruim 20 jaar verkoopervaring in de hotellerie. Haar werkervaring heeft ze opgedaan in binnen- en buitenland bij vier en vijf sterren hotels, waaronder de Hotels van Oranje te Noordwijk.

Nadere informatie

Elektriciteit ELEKTRICITEIT

Elektriciteit ELEKTRICITEIT Elektriciteit ELEKTRICITEIT 1 Elektriciteit Wet van Ohm : I = U/R - I = stroomsterkte in Ampère (A) - U = spanning in Volt (V) 2 - R = weerstand in Ohm (Ω) Als U groter wordt, dan wordt I groter Als R

Nadere informatie

WETTELIJK KADER BELGIË ONDERHOUD VAN NOODVERLICHTING

WETTELIJK KADER BELGIË ONDERHOUD VAN NOODVERLICHTING WETTELIJK KADER BELGIË WHITE PAPER SAMENVATTING De Belgische wetten en normen die de inspectie en het onderhoud van noodverlichting beschrijven, zijn duidelijk: de beheerder van het gebouw is verantwoordelijk

Nadere informatie