CENTRUM VOOR LEIDERSCHAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CENTRUM VOOR LEIDERSCHAP"

Transcriptie

1 CENTRUM VOOR LEIDERSCHAP Leiderschapontwikkeling Inspiratie & wijsheid Dialoog Kennis & expertise onderzoek advies training aandacht - verbindng - vertrouwen

2 De globalisering en de ontwikkelingen in de postmoderne kennismaatschappij vragen niet alleen meer om kennis en vaardigheden, maar steeds meer om wijsheid. De vraag naar zingeving dringt door tot organisaties en opleidingen. Het is opmerkelijk dat het thema leiderschap steeds meer centraal staat in gesprekken en congressen. Binnen Stenden hogeschool zijn twee lectoraten in het bijzonder bezig met het thema leiderschap. Het Centrum voor Leiderschap wil de vertaalslag maken van het praten over leiderschap naar het stimuleren van handelen vanuit leiderschap door impulsen te geven aan de groeiende vraag naar zingeving binnen opleidingen en organisaties. Het geven van impulsen zal gebeuren door het houden van bijeenkomsten waarbij inspirerende leiders hun ervaringen meenemen en ingaan op de vragen van geïnteresseerden in leiderschap, zoals: Wat is leiderschap en welke rol speelt zingeving daarbij? Ben ik een leider? Hoe ontwikkel ik mijn leiderschapskwaliteiten? Om de vertaalslag te maken van de kennis over leiderschap naar de praktijk kan het organisaties en opleidingen ondersteunen en met hen meedenken. Dat gebeurt door het uitwisselen van eigen succesvolle en confronterende ervaringen en die van andere leiders. Ook worden in het centrum leiderschapsvraagstukken onderzocht door het samenbrengen van het werkveld, studenten en de bestaande expertise vanuit verschillende disciplines binnen Stenden hogeschool. Het Instituut Service Management (ISM) en de lectoren Adriaan Bekman (lectoraat Mens en Organisatie) en Gabriel Anthonio (lectoraat Leadership and Change Management) van Stenden hogeschool hebben aan de basis gestaan van het nieuwe. Het Instituut Service Management is het kennis- en expertisecentrum van Stenden hogeschool dat maatwerk biedt op het gebied van mens en organisatie.

3 Gedachtegoed Leiderschap begint altijd bij de betrokkene zelf. Al in de oude klassieke tijd hebben mensen als Socrates, Plato en Aristoteles gewezen op de persoonlijke vorming van het individu. Hierbij stelden zij de volgende levensvraag centraal: Stel ik mijn leven vooral ten dienste van goed leven of richt ik mij vooral op het goede, betekenisvolle en nastrevenswaardige leven? Het goede leven is het leven dat een hoger doel nastreeft en dus meer is dan het leven van de individuele mens en zijn behoeften alleen. Wijsheid begint volgens Socrates met kritische vragen te stellen aan het individu over het leven. De bekende Amerikaanse filosoof, jurist en onderwijsdeskundige Martha Nussbaum, bepleit een vorm van hoger en academisch onderwijs dat gericht is op (zelf-)reflectie en dialoog, waarbij studenten steeds meer zicht krijgen op wat hen in essentie in het leven bezig houdt en waar ze het verschil in willen maken. Persoonlijk leiderschap, zoals we dat hierboven hebben beschreven, staat primair niet ten dienste van het individuele ego en zaken als de persoonlijke materiële carrière van medewerkers en studenten of louter marktaandeel en winst, maar staat ten dienste van het goede leven van de betrokkene zelf én de anderen. Verbinding Leiderschap ontwikkeling Aandacht Vertrouwen

4 De volgende mensen zijn binnen Stenden hogeschool betrokken bij het. Ze vertellen in het kort wat hun visie op leiderschap is. Gabriël Anthonio Humane waarden Lector bij het lectoraat Leadership and Change Management van Stenden hogeschool. Daarnaast voorzitter van Raad van Bestuur van Jeugdhulp Friesland. (058) Hoewel de vraag naar het ontwikkelen van een organisatie belangrijk is, is die vraag tegelijk in veel opzichten beperkt, want ze is voornamelijk gericht op Hoe krijg ik het goed voor elkaar? Deze zelfgerichte houding richt uiteindelijk de samenleving als geheel te gronde omdat het individu centraal staat en niet het leven zelf. Het gaat in het leven niet om economische waarden maar om waarden die ons leven zin geven. Meer materiële goederen is lang niet altijd een garantie voor een kwalitatief beter leven. Gericht zijn op de kwantiteit put uiteindelijk de mens en de omgeving uit. Leiderschap kijkt verder dan de vraag: Wat zijn mijn persoonlijke belangen en wat zijn de belangen van de organisatie? Leiderschap gaat over de vragen: Hoe dien ik anderen / de organisatie / de omgeving / de wereld / God? en trekt de vraag Hoe onderhoud ik mezelf? in een bredere context. Jarig Komrij Bewegen Senior consultant ISM, lid kenniskring Mens & Organisatie en ontwerper / docent van de master Learning & Innovation (058) Voor mij is leiderschap het beste in de ander naar boven brengen, waardoor je zelf ook het beste terug krijgt. Dit betekent voor mij dat ik in mijn woorden en daden een appel probeer te doen op persoonlijk leiderschap. Op die manier kan ik de ander in beweging brengen en zelf in beweging komen. Voor mijn leiderschap houdt dit in dat ik aandachtig moet luisteren en kijken naar de ander en aansluiten op een manier die voor hem / haar passend en dus zinvol is. Door impulsen te geven kan ik beweging bewerkstelligen. Die beweging levert de meerwaarde op, in (persoonlijke) groei, geld of ontwikkeling. De meerwaarde gaat niet ten koste van de ander (of de omgeving), de onderlinge verbinding moet beide wat opleveren. Leiderschap is voor mij meer dan management. Leiderschap heeft management nodig om de ruimte te verdelen en structureren of organiseren, echter gaat leiderschap verder dan dat. Leiderschap speelt zich af tussen de mens(en) zelf. Niet de vraag naar meer, zoals de kredietcrisis ons leert, maar de vraag naar beter, bewuster en of dieper is van belang. Pieter Oosterhof Dromen en samenwerken Senior consultant ISM en contactpersoon Schoolleidersopleiding joint venture Stenden Windesheim Ik ben er van overtuigd dat de 21e eeuw behoefte heeft aan leiders. Echte leiders zijn mensen met een droom, een visie, een verhaal, een overtuiging die zij delen en vervolgens willen realiseren met anderen. Dat betekent dat ieder niet voor zichzelf bezig is, maar dat juist door samenwerking dat doel of die visie eerder wordt bereikt, op een kwalitatief betere manier en met een duurzaam resultaat. Of dat nu in een grote of kleine organisatie is, profit of non-profit, dat maakt geen verschil. Managers zijn ook nodig, maar zij moeten het in een organisatie niet voor het zeggen hebben. De belangrijkste eigenschap van een leider is zelfkennis. Hoe wil men anderen leiden, als men zichzelf niet kan leiden? En dat begint met het fundamenteel kennen van jezelf. Niet als een statisch, maar als een dynamisch proces. Dat betekent feedback vragen en je kwetsbaar durven opstellen. Andere belangrijke eigenschappen zijn mensenkennis, creativiteit, durf en fantasie

5 Roy Meulman Stil staan Teamleider schoolleidersopleidingen Leiderschap is weten wie je bent en welk effect je op mensen en organisaties hebt. Om verder te kunnen groeien is het noodzakelijk dat leiders met regelmaat stilstaan en zich richten op de ontwikkelpunten, maar ook de verdieping zoeken in hun leiderschapskwaliteiten. Leiders in de 21e eeuw zullen zich gaan richten op verdergaande samenwerking op alle niveaus, waarbij de kracht van de dialoog als belangrijk instrument wordt gebruikt. Respect voor een ander is hierbij een basishouding. Meindert Meesters Ziel en zakelijkheid Kerndocent Master in Leadership in Education (038) Voor de komende jaren zal het voor de leidinggevende steeds belangrijker worden om een balans te vinden tussen ziel en zakelijkheid. Dat wil zeggen, zakelijk kunnen zijn zonder het plezier in en passie voor het werk weg te cijferen. We hebben erg de behoefte aan leidinggevenden met een goede ruggengraat, die af en toe doof kunnen zijn voor de eisen van de wereld en die beargumenteerd nee kunnen zeggen, maar die ook hun dromen waar kunnen maken. Die doelgerichtheid en duidelijkheid moet samengaan met bescheidenheid, een groot vermogen tot vergeven en tot het maken van plezier. Hardus Brunt Eigen verantwoordelijkheid HRM Consultant Stenden Internationaal Situationeel leiderschap heeft me altijd geïnspireerd. In elke situatie moet je anders reageren, authentiek kunnen inspelen, zodat het een kunst en geen kunde meer is. Als je met schoolleiders praat, hoor je veel over het proces. Dat kun je niet alleen maar vanuit de technische kant, taakgericht benaderen, dan mis je de mens die de taak moet uitvoeren. Je moet mensen kunnen raken op hun kwaliteiten, dan zijn ze gemotiveerd om hun taak goed uit te voeren. Ik probeer mensen uit te dagen om mentaal flexibel te worden. Ik vind dat mensen zelf structuur aan moeten brengen in hun leerproces. Als iemand dat niet kan, dan kan zo iemand ook geen oplossingen vinden en toepassen in de eigen werksituatie. Dominicus Kamsma Richting en vertrouwen Directeur Educational Support Office en gastdocent directeurenopleiding primair onderwijs, vanaf 1 november directeur voortgezet onderwijs Vrije Universiteit Amsterdam Leiderschap betekent voor mij richting geven en vertrouwen organiseren. Vertrouwen ontkrampt, maakt krachten los en verandert de mens, maar dit hangt samen met barmhartigheid. Als je mensen vertrouwt, geef je jezelf en de anderen kansen. Dit maakt dat je anderen veel minder snel gaat veroordelen en barmhartiger staat tegenover hen. Het vertrouwen dat je als leidinggevende aan mensen geeft, is niet alleen op de individuele mens gericht maar is ook gericht op de verzoening in de wereld. Als mensen barmhartig staan tegenover elkaar, groeit de eenheid en verzoening vanzelf. Een goede leider is vooral zichzelf, is authentiek, weet wat zijn/haar drijfveren zijn, weet anderen te inspireren, weet waartoe hij leiding geeft: een bijdrage leveren aan een goede samenleving, lokaal en wereldwijd, aan het vreedzaam en liefdevol samen leven van mensen.

6 Hanny van Schijndel Wie is de leider? Senior consultant, kerndocent Schoolleiders Opleidingen, trainer management-ontwikkeltrajecten Wie is de leider? Iedereen werkt geconcentreerd vanuit dezelfde focus aan hetzelfde doel. Samen bereik je, met veel plezier, een mooi resultaat. Er is een leider, maar je ziet als buitenstaander niet wie dat is. Door te kijken, te luisteren, te voelen en samen te werken komt je erachter wie de leider is. De rol van de leider kan ook overgenomen of overgedragen worden en anders worden ingevuld, afhankelijk van het doel en de opdracht. Dat is de kunst. Het is een voortdurend proces van reflectie, loslaten van vaste patronen, ontwikkeling, uitwisseling en groei. Voor mij betekent leidinggeven die zoektocht naar dat gedeelde leiderschap, dat willen en durven doen! Tim Gunkel Leiderschap moet je doen Trainer persoonlijk leiderschap en Schoolleiders opleidingen / Coördinator managementontwikkeltrajecten (058) Leiderschap begint voor mij met het afvragen: Wat wil ik? Wat vind ik relevant en belangrijk? Waar liggen mijn kracht en motivatie? en het accepteren van de consequenties die daarbij horen. Vanuit die authentieke basis kan ik keuzes maken en overeenstemming vinden met de mensen met wie ik samen iets wil bereiken. Ik hoef niet iedereen tevreden stellen, maar ik wil zelf doen wat zinvol is en waar ik in mijn kracht zit, zodat ik anderen kan helpen te functioneren vanuit hun kracht. Op die manier breng ik mezelf in het proces, met mijn kwaliteiten en beperkingen. Ik probeer me constant bewust te zijn van deze vragen en daarnaar te handelen. Vanuit dit bewustzijn wil ik ook kijken naar de persoonlijke ontwikkeling van degenen die bijdragen aan het grotere geheel. Uiteindelijk gaat het erom dat alle betrokkenen er beter van worden. Openheid en jezelf in de spiegel aan durven kijken zijn de principes die ik daarbij hanteer. Het praktisch maken van een dergelijk concept doe je vooral door het te doen, zo goed en zo kwaad als het gaat. Jan Kuipers Vrijwilligheid zonder vrijblijvendheid directeur FranklinCovey (033) Voor iedere manager is de leiderschapsuitdaging: mensen zover krijgen dat zij hun talent en passie inzetten voor het realiseren van de doelen van het project, de afdeling en de organisatie. Dat vraagt dat leiders in staat zijn richting te geven aan hun team zodat medewerkers daarbinnen het beste kunnen geven op basis van hun talent en passie. Vertrouwen geven en het kunnen vergroten van het vertrouwen is daarbij de verborgen factor die alles sneller en makkelijker laat verlopen. Het vertrekpunt voor iedere leider is betrouwbaarheid. Dit wordt gevoed door congruentie, transparantie over de agenda, vakmanschap en geleverde resultaten. Vier factoren die de geloofwaardigheid van de leider vorm en inhoud geven. Leiders in de 21ste eeuw moeten zich realiseren dat medewerkers hun hart, hun verstand en hun ziel geven aan de organisatie op basis van vrijwilligheid. Het verkrijgen van die vrijwilligheid, zonder te vervallen in vrijblijvendheid, zal in de 21ste eeuw de grootste bijdrage zijn die leiders kunnen leveren.

7 Saskia Havinga-Strengholt Mannelijk en vrouwelijk leiderschap Kerndocent NES schoolleidersopleiding Er zijn de laatste jaren talloze boeken verschenen over leiderschap. Over grote charismatische leiders als Mandela, Clinton, Obama, maar ook opvallende vrouwen zoals zeer recent Suu Kyi in Birma. Wat zij gemeenschappelijk hebben is dat zij ergens voor gaan. Zij zijn authentiek en daarmee geloofwaardig in hun opvattingen. Een kernwaarde voor goed leiderschap! Maar er zijn ook veel titels verschenen voor de dagelijkse praktijk over het verschil tussen een organisatie managen en leiderschap tonen. Over het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk leiderschap, waarbij vrouwen eigenschappen worden toegedicht als empathie, intuïtie, vertrouwen en dienstbaarheid, terwijl mannen meer geassocieerd worden met termen als hiërarchie, controle en macht. In mijn optiek zijn goede leiders mensen die weten wie ze zijn, wat ze willen en hoe ze dat met hun omgeving voor elkaar kunnen krijgen. Zij geven mensen de vrijheid om hun passie en talent tot bloei te brengen binnen duidelijk aangegeven kaders. Goede leiders zijn in staat op het juiste moment die eigenschappen te tonen (zowel feminien als masculien) die in de specifieke situatie vereist zijn. En daarmee is leiderschap tonen een mooie maar complexe bezigheid waarin je nooit bent uitgeleerd. Herman Hoedemaker Aandacht, verbinding en vertrouwen Senior Consultant en MT-lid Instituut Service management, actief binnen de schoolleidersopleiding en verschillende leiderschapstrajecten (058) In mijn visie moet leiderschap gericht zijn op het in beweging brengen van mensen en organisaties. Daarbij maakt een leider niet het verschil, hij is het. Het is dus van belang dat een leider zichzelf goed kent, dat hij weet wat het leven zin geeft en dat hij weet vanuit welke waarden hij leeft en leiding geeft. Voor mij staat dienend leiderschap centraal. Aandacht, verbinding en vertrouwen zijn daarin belangrijke kernwoorden. Adriaan Bekman Veranderprocessen Lector bij het lectoraat Mens en Organisatie van Stenden hogeschool en directeur Instituut voor mens en organisatieontwikkeling (058) In ons onderzoek naar leiderschap vonden wij uit dat er geen algemeen leiderschapconcept is wat mensen toepassen. Ze werken met geheel persoonlijk ontwikkelde inzichten als het gaat om leidinggeven aan mensen. Leiderschap is vooral belangrijk bij processen van veranderen, vernieuwen en ontwikkelen. We zouden in de toekomst wat minder bezig moeten zijn met management en het besturen van systemen en wat meer met leiderschap dat gericht is op de ontwikkeling van mens en organisatie. Effectieve leiderschapskwaliteiten zijn: het inrichten van processen waarin anderen hun stappen kunnen zetten, het coachen van het leerproces dat daarbij hoort, het inspireren van visie die zingeving versterkt en het instellen van nieuwe kaders die vorm geven aan de werkorganisatie. Deze leiderschapskwaliteiten ondersteunen het persoonlijke leiderschapsconcept dat ieder die van goede wil is, zelf kan ontwikkelen.

8 E Instituut Service Management Postbus CG Leeuwarden T (058) E I MISSIE De missie van het centrum voor leiderschap is het vrijmaken van leiderschapspotentieel, voor de toekomst van jezelf en de ander.

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

Resultaat vanuit zingeving

Resultaat vanuit zingeving Resultaat vanuit zingeving WIE ZIJN WE? WAT DOEN WE? Berry de Boer en Edwin Luijendijk 2 training-nu Training-NU We leven in een tijd waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. Eén gouden idee

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN INLEIDING Voorwoord Commandant der Strijdkrachten CONTEXT De complexe omgeving waarin bij Defensie leiding wordt gegeven

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander Inhoud 1 Inleiding 2 Ondernemen in een veranderende wereld 1 Veranderende tijden 3 2 Waarom zingeving in werk steeds belangrijker wordt! 3 3 Mens en wereld als energetisch geheel van nature in beweging

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

Werken vanuit Essentie

Werken vanuit Essentie Werken vanuit Essentie (midden- en hoger management) - van leidinggeven naar LEIDERSCHAP Leergang Werken vanuit Essentie - van leidinggeven naar leiderschap - Angelique Schueler & Inez Dirkzwager Juni

Nadere informatie

Werken vanuit Essentie

Werken vanuit Essentie Leergang Werken vanuit Essentie (midden- en hoger management) - van leidinggeven naar LEIDERSCHAP - Leergang Werken vanuit Essentie - van leidinggeven naar leiderschap - Er is veel meer dan voorheen het

Nadere informatie

CONCEPT.. ( datum) Versie:. ( nummer )

CONCEPT.. ( datum) Versie:. ( nummer ) Persoonlijke Balanced Scorecard van.( naam ) Pagina 1 2. Inhoud Titel Pagina 1. Voorblad 1 2. Inhoud 2 3. Aanleiding 3 4. Missie 4 5. Doelstellingen 5 6. Kritieke succesfactoren 6 7. Overzicht prestatie-indicatoren

Nadere informatie

VISIE OP LEIDERSCHAP VAN DE HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN

VISIE OP LEIDERSCHAP VAN DE HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN VISIE OP LEIDERSCHAP VAN DE HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN BETREFT: VISIE OP LEIDERSCHAP VAN DE HG Waarom een HG visie op leiderschap? Binnen de HG ontbreekt tot nu toe een expliciete visie op leiderschap terwijl

Nadere informatie

REALTIME LEIDERSCHAP ONTWIKKELING

REALTIME LEIDERSCHAP ONTWIKKELING REALTIME LEIDERSCHAP ONTWIKKELING ERNST JAN REITSMA 27 NOVEMBER 2014 REALTIME LEADERSHIP DEVELOPMENT 1. Iets over theorieën 2. Belang van Live Event 3. Ervaringen 4. Feedback organiseren 5. Voorbeelden

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Coöperatie verbindend leiden

Coöperatie verbindend leiden Coöperatie verbindend leiden Document ter oprichting Versie 01-01-2016 Visie De verhouding van burgers tot de overheid, van werknemers tot hun werkgevers en van het individu ten opzichte van het collectief

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan

Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan Inleiding Interim-managers worden gevraagd bij multidisciplinaire organisatievraagstukken

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Wie is Jan Jacobs? Wie ik ben in enkele woorden?

Wie is Jan Jacobs? Wie ik ben in enkele woorden? Wie is? Wie ik ben in enkele woorden? coach, trainer, docent, getrouwde man met Leen, kersverse papa van Marie, prille dertiger, Mechelaar met West-Vlaamse roots, psychotherapeut i.o., goede eter, droge

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Les 1. Inleiding effectief leiderschap

Les 1. Inleiding effectief leiderschap Inleiding Leiderschap is de goede dingen doen, management is de dingen goed doen. P. Drucker Hartelijk welkom bij het 1op1 programma Effectief Leiderschap. Zoals de titel van het programma al suggereert,

Nadere informatie

Koersplan - Geloof in de toekomst

Koersplan - Geloof in de toekomst Koersplan - Geloof in de toekomst Storytelling als innerlijk kompas De s8ch8ng hanteert het verhaal van Springmuis voor draagvlak en gemeenschappelijke taal. Springmuis gaat op reis naar het onbekende.

Nadere informatie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de zorg Professioneel communiceren met 2013 Training Professioneel communiceren met Voor wie? De training is bedoeld voor mensen in de zorg die hun communicatie

Nadere informatie

Waardengedreven. elja Kalisvaart. Jos Zoer. Interview: Interview: leiderschap in het Oberlandesgericht in München. centrum voor leiderschap

Waardengedreven. elja Kalisvaart. Jos Zoer. Interview: Interview: leiderschap in het Oberlandesgericht in München. centrum voor leiderschap nummer 2 - jaargang 3 2011 Interview: elja Kalisvaart Interview: Jos Zoer Waardengedreven leiderschap in het Oberlandesgericht in München centrum voor leiderschap Vooraankondiging Leiderschapsdag 2011

Nadere informatie

Hoe word ik een succesvolle schoolleider van morgen?

Hoe word ik een succesvolle schoolleider van morgen? Hoe word ik een succesvolle schoolleider van morgen? Workshop AVS-congres 14 maart 2014 Carine Hulscher-Slot Leeuwendaal Onderwijs BV 11 maart 2014 INDEX 1 Leiderschap 4 2 Transformatie 8 3 Persoonlijke

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Impact door inzicht. Persoonlijk Leiderschap Programma ADVIES COACHING MEDIATION TRAINING. Kleine groepen. Persoonlijke aandacht.

Impact door inzicht. Persoonlijk Leiderschap Programma ADVIES COACHING MEDIATION TRAINING. Kleine groepen. Persoonlijke aandacht. Impact door inzicht Persoonlijk Leiderschap Programma Kleine groepen Persoonlijke aandacht Inspirerend Ervaren en deskundige trainers Driedaagse leiderschapsretraite Twee coachingsgesprekken ADVIES COACHING

Nadere informatie

de plek van de leider

de plek van de leider Wat komt er kijken bij succesvol leiderschap? Deze en andere vragen stellen wij tijdens de Leergang Leiderschap. We gaan samen op zoek naar de essentie van leiderschap. Zo ontwikkel je een geoefend oog

Nadere informatie

Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN

Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN g Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN onze waarden: vernieuwend plezier stoer inzicht leiderschap beweging verbinding vertrouwen

Nadere informatie

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt Stel dat iedere medewerker het naar zijn of haar zin heeft op het werk, het gevoel heeft zijn of haar talenten te kunnen inzetten, de sfeer in het team klopt, collega

Nadere informatie

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken Finext Finext is een club van hondertachtig mensen die diensten verlenen aan financiële afdelingen binnen profit en non-profit organisaties. Eén van de echte kenmerken van Finext is dat er geen regels

Nadere informatie

De evolutie-sprong van management naar leiderschap

De evolutie-sprong van management naar leiderschap De evolutie-sprong van management naar leiderschap What got you here, won't get you there - Marshall Goldsmith Als ervaren manager heb je het allemaal al eerder gehoord Als effectief manager gebruik je

Nadere informatie

De POSITIEVE organisatie

De POSITIEVE organisatie De POSITIEVE organisatie Uitwerking van de workshops: Hoe krijg je meer energie in je team? Onze omgeving verandert steeds sneller en ingrijpender. Positieve organisaties spelen hier beter op in en creëren

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Jouw ervaring Neem iets in gedachten dat je nu goed kunt en waarvan je veel plezier hebt in je werk: Vertel waartoe je in staat bent. Beschrijf

Nadere informatie

In 3 maanden regie op je leven

In 3 maanden regie op je leven In 3 maanden regie op je leven In 3 maanden regie op je leven? Ons leven verandert voortdurend. Soms door onszelf ingegeven, in andere gevallen door keuzes van anderen of door onvoorziene omstandigheden.

Nadere informatie

Hoe maakt een onderneming optimaal gebruik van het menselijk kapitaal?

Hoe maakt een onderneming optimaal gebruik van het menselijk kapitaal? White paper Hoe maakt een onderneming optimaal gebruik van het menselijk kapitaal? Deze white paper wordt u gratis aangeboden door De Valk Leadership Company Datum: 1 januari 2013 Versie: 2.0 Auteur: Guido

Nadere informatie

Gemeente in co-creatie

Gemeente in co-creatie Gemeente in co-creatie Regievoeren vanuit dienend leiderschap Co-creëren is samenwerken Samenwerking betekent verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en de anderen. Verantwoordelijkheid nemen betekent dat

Nadere informatie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie Trainingen Wij bieden diverse trainingsmogelijkheden op organisatieniveau, directieniveau (M-T s), hoger en middenkader en op teamniveau. Alle trainingen worden zowel op basis van open inschrijving als

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

VERNIEUWEND SAMENWERKEN

VERNIEUWEND SAMENWERKEN VERNIEUWEND SAMENWERKEN Samen vernieuwen we de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden 12 PUNTEN VOOR VERNIEUWEND SAMENWERKEN Beter samenwerken betekent veranderen. Maar hoe doe je dat? In deze

Nadere informatie

Openhartig Managen volgens de. Montalto methode

Openhartig Managen volgens de. Montalto methode Openhartig Managen volgens de Montalto methode Managen van verbinding Leiders en managers kunnen veel meer bereiken dan ze voor mogelijk houden. Veel potentieel van medewerkers blijft onbenut, omdat hun

Nadere informatie

Groeien vanuit de innerlijke grondhouding

Groeien vanuit de innerlijke grondhouding Groeien vanuit de innerlijke grondhouding Succesvolle ondernemers maken bewust of onbewust gebruik van eeuwenoude universele spirituele wetmatigheden. Hierdoor beschikken ze over een transformationele

Nadere informatie

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma Op weg naar een integraal kindcentrum Janny Reitsma Programma: Verkenning van het integraal kindcentrum Leiderschap: mensen in beweging zetten Leiderschap: planmatig organiseren Leren als strategie voor

Nadere informatie

Leiderschap vragenlijst

Leiderschap vragenlijst Leiderschap vragenlijst Hieronder vindt u twee vragenlijsten: - leiderschap vragenlijst voor uzelf - leiderschap vragenlijst voor medewerkers/collegae/chef De eerste vragenlijst vult u zelf in. De tweede

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. "Van reactief naar creatief"

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. Van reactief naar creatief Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs "Van reactief naar creatief" In veel scholen is het klassiek hiërarchisch leiderschap niet langer toereikend. De veranderingen in de maatschappij en daarmee ook

Nadere informatie

EEN VRIJ MENS IS IN STAAT HET GOEDE TE DOEN VOOR DE ANDER

EEN VRIJ MENS IS IN STAAT HET GOEDE TE DOEN VOOR DE ANDER EEN VRIJ MENS IS IN STAAT HET GOEDE TE DOEN VOOR DE ANDER instituut voor mens- & organisatie ontwikkeling Wij werken graag met u aan het succesvol realiseren van lastige veranderingen Opzetten en begeleiden

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

VERLICHT LEIDERSCHAP IN WEERBARSTIGE ORGANISATIES

VERLICHT LEIDERSCHAP IN WEERBARSTIGE ORGANISATIES VERLICHT LEIDERSCHAP IN WEERBARSTIGE ORGANISATIES EEN DRIELUIK OVER LEIDERSCHAP SUCCESVOL TOEPASSEN Leiderschap is actueel en leidinggevenden worden overstelpt met nieuwe scholen in leiderschap zoals:

Nadere informatie

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS ÉÉN VAN ONZE EXPERTS Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste uit

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Master Leiderschap wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Durf uzelf (verder) te ontwikkelen tot de inspirerende leider met

Nadere informatie

Persoonlijk leiderschaps programma

Persoonlijk leiderschaps programma Persoonlijk leiderschaps programma Zet binnen acht weken grote stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Ben jij een druk bezette (young) professional en

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Wat is het voordeel van personal coaching?

Wat is het voordeel van personal coaching? Wat is het voordeel van personal coaching? Wat is het voordeel van personal coaching? Heeft u ook wel eens de volgende vragen: Waar sta ik nu in het leven? Wie ben ik? Hoe kan ik mijn talenten beter gebruiken?

Nadere informatie

4D organisatieontwikkeling & opleiding presenteert. Alumnidagen 2014. datum thema leiding

4D organisatieontwikkeling & opleiding presenteert. Alumnidagen 2014. datum thema leiding 4D organisatieontwikkeling & opleiding presenteert Alumnidagen 2014 TGI-verdieping aan de hand van vijf thema s De alumnidagen zijn bedoeld voor iedereen die in de afgelopen jaren een TGI-basisopleiding

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

SECURE BASE LEADERSHIP UNIEKE TOP EXECUTIVE COURSE MET GROTE IMPACT. Creëer als leider een cultuur voor continue innovatie en exponentiële groei!

SECURE BASE LEADERSHIP UNIEKE TOP EXECUTIVE COURSE MET GROTE IMPACT. Creëer als leider een cultuur voor continue innovatie en exponentiële groei! SECURE BASE LEADERSHIP UNIEKE TOP EXECUTIVE COURSE MET GROTE IMPACT Creëer als leider een cultuur voor continue innovatie en exponentiële groei! WIJ STARTEN HET TRAJECT MET EEN PERSONAL DIALOGUE (BEWUSTWORDING)

Nadere informatie

Bevlogenheid het resultaat van leiderschap

Bevlogenheid het resultaat van leiderschap Bevlogenheid het resultaat van leiderschap Hans Aerts Werken is leuk, het is zinvol. Het leidt tot enthousiasme en geluk. Ook hoor je vaak dat werken structuur en houvast biedt in je leven. Werken is niet

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Zaltbommel 30 mei 2016 Leadership Connected! Where Business meets Science 1 Inleiding Onderzoeksrapport Leadership Connected In tijden waarin ontwikkelingen

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

NLP Business Practitioner Training

NLP Business Practitioner Training NLP Business Practitioner Training Sturen met Emotionele Intelligentie Bent u toe aan een doorbraak? Wat levert NLP u op? Inspiratie en focus Persoonlijke effectiviteit Communicatieve kracht Persoonlijke

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

de Belangrijkste Tekening ter Wereld

de Belangrijkste Tekening ter Wereld de Belangrijkste Tekening ter Wereld Karl Mor+er Crea+ef Expert ThinkBuzan Licensed Instructor Accredited Gebaseerd op : The Most Important Graph in the World Tony Buzan # de Belangrijkste Tekening ter

Nadere informatie

Kernachtige Loopbaan Ont-wikkeling

Kernachtige Loopbaan Ont-wikkeling Kernachtige Loopbaan Ont-wikkeling Training gebaseerd op het FIRO Framework GEORGANISEERD DOOR ALWAYS A CHOICE TRAINING KERNACHTIGE LOOPBAAN ONT-WIKKELING 2 Kernachtige Loopbaan Ont-wikkeling - Wanneer

Nadere informatie

Haal meer uit hoogbegaafde medewerkers

Haal meer uit hoogbegaafde medewerkers Haal meer uit hoogbegaafde medewerkers Onopvallend leiderschap werkt Veel HR-afdelingen hebben een talentmanagementsysteem maar weten niet welke medewerkers extra slim zijn. Driekwart van de hoogbegaafde

Nadere informatie

PLE SCH BV Coaching, Consultancy en Conflictoplossing

PLE SCH BV Coaching, Consultancy en Conflictoplossing PLE SCH BV Coaching, Consultancy en Conflictoplossing In company Workshop Inspirerend Leiderschap Een workshop voor leidinggevenden die authentiek contact willen met de bronnen van persoonlijk leiderschap

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

1. De methodiek Management Drives

1. De methodiek Management Drives 1. De methodiek Management Drives Management Drives is een unieke methodiek die u concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie. De methodiek kent een

Nadere informatie

Ontdekken hoe je je tijd goed kunt beheren, bestaat voor. Jezelf voorbereiden op succes. Hoofdstuk 1. Leer jezelf kennen.

Ontdekken hoe je je tijd goed kunt beheren, bestaat voor. Jezelf voorbereiden op succes. Hoofdstuk 1. Leer jezelf kennen. Hoofdstuk 1 Jezelf voorbereiden op succes In dit hoofdstuk: Een solide timemanagementsysteem opbouwen De grootste uitdagingen van timemanagement het hoofd bieden Het verband zien tussen doelen stellen

Nadere informatie

Inhoud. Vechten voor wie je bent! Illustratie van een docent 11

Inhoud. Vechten voor wie je bent! Illustratie van een docent 11 Inhoud Vechten voor wie je bent! Illustratie van een docent 11 Leidinggevende wie ben je? Inleiding op het centrale thema 13 Dolf van den Berg, namens alle auteurs en andere betrokkenen Wie is het die

Nadere informatie

WEDERZIJDS WAARDEREN

WEDERZIJDS WAARDEREN WEDERZIJDS WAARDEREN Een kwestie van uiten! 2012. Een e-paper over het belang van wederzijds waarderen als HR aandachtspunt in de veranderende wereld van werk. Met inzichten en tips om waarderen bespreekbaar

Nadere informatie

Leergang. Inspirerend Leiderschap

Leergang. Inspirerend Leiderschap Leergang Inspirerend Leiderschap Algemene informatie Doelgroep Leergang opzet Groepsgrootte Begeleiders en docenten hoger en midden management 8 modules van 2 dagen, incl.1 overnachting per module maximaal

Nadere informatie

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management White Paper - Ervaringsgericht leren de praktijk als leermeester Leren is belangrijk. Voor individuen én voor organisaties en het één is voorwaarde voor het ander. Geen wonder dus dat leren en de effectiviteit

Nadere informatie

Personal Branding voor Ingenieurs

Personal Branding voor Ingenieurs Personal Branding voor Ingenieurs 8 juni 2012 Lustrumsymposium Jullie doelen - succesvolle loopbaan - een baan vinden - de allerbeste zijn? - Saskia Slotboom 2012 2 Personal Branding Tools en praktische

Nadere informatie

Competenties Schoolleider. Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit

Competenties Schoolleider. Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit Competenties Schoolleider Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit SOPOH Competenties schoolleiding 1 Inleiding: Voor het benoemen van de competenties voor de functionerings-/

Nadere informatie

Denkt u dat mensen gedreven worden door hun managers? Ik niet!

Denkt u dat mensen gedreven worden door hun managers? Ik niet! Denkt u dat mensen gedreven worden door hun managers? Ik niet! Webseminar Ritsen vanaf hier 27 oktober 2009 Janny den Bakker Organisatie & Change Consultant ING Janny den Bakker-Knottnerus Organisatie

Nadere informatie

Natuurlijk leiderschap!

Natuurlijk leiderschap! Leiderschap Jaarprogramma Natuurlijk leiderschap! Een compleet leiderschapstraject Duurzaam en verantwoordelijk omgaan met jouw mensen Ervaring opdoen met Servant Leadership visie van Robert Greenleaf

Nadere informatie

Boeien en Binden, bezielende leiders doen het

Boeien en Binden, bezielende leiders doen het Boeien en Binden, bezielende leiders doen het Verslag van de Workshop tijdens de Noorderlinkdagen 2006 Door Maurits Bruel en Stef Driessen De Noorderlinkdagen zijn weer voorbij. Het was een groot succes,

Nadere informatie

adviseren vanuit je kern

adviseren vanuit je kern adviseren vanuit je kern De wereld wordt er niet beter van, de werkomgeving wordt er niet ideaal van, maar je leert te roeien met de riemen die je hebt, te accepteren wat de kwaliteiten zijn waar je mee

Nadere informatie

Persoonlijke coaching. 19 maart 2009. Welkom!

Persoonlijke coaching. 19 maart 2009. Welkom! Persoonlijke coaching als leervorm 19 maart 2009 Welkom! Ik wil, ik weet, ik kan... en toch doe ik het niet! 19 maart 2009 Welkom! Prestaties bekeken Prestatie = Potentieel - interferentie Ik als coach:

Nadere informatie

DE PERFECTE MATCH EEN NIEUWE KIJK OP HET VINDEN EN HERKENNEN VAN TALENT

DE PERFECTE MATCH EEN NIEUWE KIJK OP HET VINDEN EN HERKENNEN VAN TALENT DE PERFECTE MATCH EEN NIEUWE KIJK OP HET VINDEN EN HERKENNEN VAN TALENT WELKOM PROGRAMMA Welkom Introductie ORMIT Aan de slag! - Myrte Ferwerda - Ingrid van Tienen - Alla Liberova Deel 1: Je kan pas iets

Nadere informatie

HOE LAAT IK MEDEWERKERS

HOE LAAT IK MEDEWERKERS MANAGEMENT Een zelfstandige medewerker is een tevreden medewerker HOE LAAT IK MEDEWERKERS ZELFSTANDIG FUNCTIONEREN? De ene mens is de andere niet. Sommigen zijn blij met een chef die aan hen geducht leiding

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TLC-Q Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport

Nadere informatie

In het oog van de orkaan. Programma in hoofdlijnen

In het oog van de orkaan. Programma in hoofdlijnen In het oog van de orkaan Programma in hoofdlijnen Programma in hoofdlijnen In het oog van de orkaan Bijeenkomst 1: Ken uzelf: biografie, kernwaarden en levensvragen Nut en noodzaak van rust stilte leegte.

Nadere informatie

Wat gebeurt er Martien Plasmeijer en Robert Portielje 27 mei 2010

Wat gebeurt er Martien Plasmeijer en Robert Portielje 27 mei 2010 Wat gebeurt er Martien Plasmeijer en Robert Portielje 27 mei 2010 De Oak Group - Intentie: Mensen in organisaties vanuit de context echt verantwoordelijkheid te zien nemen. Zodat ze nog betekenisvoller

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

Verbindende Communicatie

Verbindende Communicatie in samenwerking met VakantieInZICHT Verbindende Communicatie Inspiratie voor impact, dialoog en samenwerking Verbindende Communicatie (VC) is een eenvoudig en krachtig concept voor iedereen die op een

Nadere informatie

KONING ARTHUR visie en organisatieprincipes

KONING ARTHUR visie en organisatieprincipes KONING ARTHUR visie en organisatieprincipes Ed Knies Koning Arthur; visie en organisatieprincipes Welkom Dit boek is een moreel boek voor professionals. Met moreel bedoelen we dat er binnen organisaties

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

COMPETENTIEMIX VAN DE SUCCESVOLLE PROJECTMANAGER Instrumentalist of ook een beetje psycholoog?

COMPETENTIEMIX VAN DE SUCCESVOLLE PROJECTMANAGER Instrumentalist of ook een beetje psycholoog? In projectmanagement trainingen wordt ruimschoots aandacht besteed aan plannen, controleren, managen van verwachtingen etc. Maar kun je het dan ook toepassen? Zolang het over het projectmanagement instrumentarium

Nadere informatie

Integraal management en Sturen

Integraal management en Sturen Integraal management en Sturen Inleiding InterimProf werkt continu aan de ontwikkeling van haar interimmers. Daartoe heeft zij een Ontwikkelprogramma opgesteld. In dat kader is op 27 en 28 maart 2013 een

Nadere informatie

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap 2014 Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Je bent hoger opgeleid, zit aan het begin van je carrière en hebt de ambitie

Nadere informatie