ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer"

Transcriptie

1 ImPuls Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer Versie 1 Horizon Training & Ontwikkeling Leusden, Datum: 15 maart 2012

2

3 Inhoudsopgave 1. PostNL: dichtbij, gedreven en vindingrijk Onze visie op uw vraag Onze aansluiting op de vier traineedoelgroepen Pulse: de hartslag als metafoor De leercurve als een hartslag Uitgangspunten voor beide traineeprogramma s Pulseprogramma voor algemeen management Pulse Leiderschap Pulse Innovatie & Ondernemerschap Pulse Persoonlijke Ontwikkeling Pulse Strategie & Richting Pulse Integratie Pulsprogramma voor specialisten Pulse Communicatie en Samenwerking Pulse Business Case Pulse Persoonlijke Ontwikkeling Pulse Business Case Pulse Integratie Onderbouwing interventies Uw investering Bijlagen... 39

4 1. PostNL: dichtbij, gedreven en vindingrijk PostNL is een organisatie in voortdurend in beweging. Dit hebben wij in de samenwerking van de afgelopen jaren vanaf de zijlijn mee mogen maken. Ondanks het feit dat de dreiging van de liberalisering van de postmarkt verdwenen is, blijft het reageren op de dalende postvolumes de grootste uitdaging. Door een groot aantal efficiencyslagen geeft PostNL hierop antwoord. De post wordt slimmer gecollecteerd, efficiënter gesorteerd en goedkoper bezorgd. Efficiency en krimp zijn niet de enige focus. PostNL heeft ook geïnvesteerd in groei- en nieuwe markten, zoals Pakketten en E-commerce. Ook het creëren van winstgroei in de internationale activiteiten, zoals in Groot Brittannië en Italië, is meer van belang geworden. Het creatieve en innovatieve vermogen van de organisatie is aangesproken. Het kwalitatief goede zend- en bezorgnetwerk van PostNL is gecombineerd met digitale oplossingen. Zo is E-commerce de afgelopen jaren gegroeid. PostNL organiseert al een aantal jaren een management development programma voor startende ambitieuze jonge academici die zich willen profileren en ontwikkelen als waardevolle generalisten en operationeel managers. Door de jaren heen is PostNL veranderd. Dit betekent dat er behoefte is aan een ander en nieuw programma. In deze cultuur van vandaag vraagt u van uw medewerkers nieuwe vaardigheden, die te vatten zijn onder de thema s: betrokkenheid, creativiteit en doorzettingsvermogen. U formuleert het mooi in uw kernwaarden: dichtbij, gedreven en vindingrijk. In het huidige traineeprogramma, het Young Executive Program, neemt PostNL voornamelijk generalisten aan. Deze jonge academici kiezen voor PostNL vanwege de brede oriëntatie binnen het bedrijf in diverse functies. Door de veranderingen in de organisatie is er minder behoefte aan generalisten als voorheen. Daarnaast wil PostNL ook aantrekkelijk zijn voor jonge ambitieuze starters die een goede specialist willen zijn/worden binnen bijvoorbeeld IT en E-commerce of logistiek. Deze mensen zijn een goede aanvulling voor het bedrijf. Zij brengen nieuwe eigenschappen en vaardigheden in die passen bij de huidige uitdagingen waar PostNL voor staat. PostNL wil dit jaar een werkgever zijn voor twee soorten traineegroepen: de specialisten, gericht op E-commerce, Projectmanagement in de Logistiek en IT, en de generalisten, gericht op algemene managementfuncties. Voor de totale groep vraagt u een passend programma. Dit betekent een programma dat aansluit op de ontwikkelingen in de organisatie, zowel nu als in de toekomst èn aansluit op de leerstijl van de generatie die nu binnenkomt. Daardoor moet er meer effect en rendement merkbaar zijn bij zowel de trainees als in de organisatie. Pagina 1 Opmerking vooraf: waar hij, zijn of medewerker staat, dient ook zij, haar of medewerkster gelezen te worden

5 2. Onze visie op uw vraag Dit hoofdstuk omschrijft onze visie op uw vraag. Wij belichten achtereenvolgens de thema s: kenmerken van de nieuwe trainees, de match met de organisatieontwikkeling van PostNL en de daaruit volgende visie van Horizon T&O. De nieuwe trainees: Generatie Y PostNL heeft veel ervaring met het nieuwe type jonge medewerker in de organisatie. Ze zijn slim, snel en vinden andere oplossingen. Ze zijn creatief en multidisciplinair. Ze weten zich staande te houden in zeer complexe omgevingen. Je moet ze prikkelen anders haken ze af. Ze kennen de scheiding werk en privé wel, maar kiezen er voor om beide levens te mengen. Zoals door u onderkend, is het een groep die op een andere wijze met werk omgaat dan de vorige generaties. Zij vragen het volgende van een organisatie en dus van PostNL: leren staat centraal, fouten maken mag, ze zeggen waar het op staat er is echte samenwerking, over afdelingen heen, met iedereen in hun netwerk waarbij juist de eigenheid van een ieder voorop staat een heldere visie waarin iedereen op een beeldende en pakkende wijze is meegenomen inspirerende leiders aan het roer die hun medewerkers op hun persoonlijke ontwikkeling coachen mogelijkheid om hun eigen loopbaan en elkaar aan te sturen Door de ervaringen met deze doelgroep heeft Horizon T&O behalve bovenstaande punten ook de achterkant van deze generatie ontmoet: het is een grenzeloze generatie. Ze willen alles en moeten alles kunnen oververmoeide jonge mensen, die nog geen jaar aan het werk zijn, is geen zeldzaamheid. Ze kennen in de loyaliteit naar het werk, collega s, en hun aangenomen taak of opdracht geen begrenzing kiezen kunnen zij als lastig ervaren. Keuzevrijheid geeft keuzestress. Een van de oplossingen die zij daarvoor hebben is om zoveel mogelijk te kiezen door hun snelheid ontmoeten ze ook hun ongeduld. Vertraging in een (traditionele) training kan lastig zijn. Het idee te moeten wachten, geeft al onrust. Laat staan het wachten zelf, dat strookt met hun waarde dat alles leuk moet zijn alles moet leuk zijn. Deze jonge mensen lijken weinig vermogen te hebben om een tijdje het niet leuk te hebben. Als het niet leuk is of ongemakkelijk is, dan willen ze dat dit zo snel mogelijk opgelost is De bijzondere combinatie van deze eigenschappen stelt hoge eisen aan de organisatie en aan een traineeprogramma. Ook PostNL stelt, terecht, hoge eisen aan de trainee. Pagina 2

6 Wat vraagt PostNL van deze jonge mensen in de huidige organisatieontwikkeling? PostNL bevindt zich als organisatie voortdurend in een spanningsveld. Aan de ene kant beheersing en controle op kosten en efficiency, aan de andere kant ruimte voor ontwikkeling en vernieuwing door middel van nieuwe diensten en producten. Het is gericht op groei en het is het speelveld en krachtenveld waar het huidige management van PostNL dagelijks mee te maken heeft. De beweging tussen die zeer diverse stijlen vraagt veel van mensen. Niet alleen van het management, maar ook van alle overige werknemers, zowel inhoudelijk als persoonlijk. Visie van Horizon T&O Als jonge medewerker beweeg je je in dit speelveld dat door het management wordt vastgesteld. Het vraagt om begrip van en deelname in dit speelveld. Hoe hou je je als jonge ambitieuze starter hierin staande? Volgens Horizon T&O is het daarom voor de startende trainees van belang de balans te vinden in dit dynamische veld, en zich hierin verder te ontwikkelen. De traineeprogramma s zijn een ondersteuning om in het speelveld overeind te blijven en te excelleren. Dit betekent dat zij hun kracht en talent kennen en weten te versterken. Hierdoor zijn zij flexibeler in staat om hun doel en bijdrage in de organisatie te leveren. Door het aannemen van zowel specialisten als generalisten ontstaat een zeer divers netwerk. Learning bij Doing De huidige jonge generatie, maar ook bedrijven, vragen steeds vaker dat de investering die gedaan wordt om nieuwe vaardigheden en gedrag te leren direct merkbaar is op de werkplek. Deze vraag zien wij ook door u gesteld. Horizon T&O heeft hier veel ervaring mee, we noemen dit het 'nieuwe leren'. Het nieuwe leren is een combinatie van werken en leren tegelijk, vergeleken met de oude situatie waarin werken en leren los van elkaar liepen. Beide processen vinden nu synchroon naast elkaar plaats. Om het effect van leren te vergroten, is het schakelen tussen werk- en leerproces van groot belang: leren door te doen en doen om te leren. Het wordt onderdeel van alledag. Het gaat om de vervlechting of verknoping van het leerproces in de dagelijkse praktijk. We maken daarom de keuze om zoveel mogelijk leerinterventies op de werkplek te laten plaatsvinden. Wanneer we de keuze maken om extern te leren, zullen we hoofdzakelijk werken met PostNL casuïstiek. Digitale leeromgeving Digitalisering helpt om discipline en herhaling aan te brengen in leerprocessen. E-learning is inmiddels gemeengoed geworden. Een digitale leeromgeving vormt de basis van de integratie van werken en ontwikkelen. Tevens ondersteunt zij het leggen van (snel en frequent) contact. Wij willen zowel de trainees als de managers leren hoe je het werk- en leerproces met elkaar kan integreren met E-learning. Pagina 3

7 Dit betekent voor het nieuwe traineeprogramma een grote diversiteit aan leerinterventies. Deze zijn allen gericht op directe toepasbaarheid in de praktijk en verankering in denken, voelen en doen bij de trainee. Het is niet droog vaardigheden in trainen en kennis vergaren, maar zoals Horizon T&O steeds doet, verbinden met de persoonlijke stijl, waarbij doorlopende reflectie aan de orde is. We verhogen het rendement van leren door vooraf aandacht te hebben voor de leerwensen en na afloop van de training zorg te dragen voor de inbedding en continuering van het leren. Wij sluiten daarbij aan op het principe dat PostNL hanteert dat 40% van de aandacht voorafgaand en na afloop van een training plaatsvindt om meer effect te realiseren. Hierdoor worden werken en leren geïntegreerd. Trainee Leidinggevende Trainer Het behalen van het beoogde resultaat van het traineeprogramma staat of valt bij de integratie en verbinding van de ontwikkeling van de trainee met de organisatie. Naast de intensieve leerrelatie die een trainee aangaat met de trainer is het van groot belang dat de organisatie betrokken is bij het ontwikkelingstraject. De optimale ontwikkeling van de trainee kan slechts gewaarborgd worden als leerdoelen en ontwikkelaspecten in overeenstemming met de leidinggevende vastgesteld worden. De leidinggevende wordt betrokken bij opdrachten rondom de training of als opdrachtgever voor de uit te voeren trainingstrajecten. Het betrekken van het management is een voorwaarde. Immers, op deze manier wordt het leer- en werkklimaat gecombineerd gestimuleerd. Zo is de organisatie voortdurend aangesloten bij het leerpad van de trainee. De leading trainer heeft als functie om de rode draad van de trainee tijdens het ontwikkelproces in de gaten te houden in training en supervisie. Hij is bovendien beheerder en begeleider van het leerproces in de digitale leeromgeving. Pagina 4

8 3. Onze aansluiting op de vier traineedoelgroepen In het programma zullen naast generalisten ook specialisten uit IT, E-commerce en Projectmanagement binnen de logistiek deelnemen. We verwachten dat de vier doelgroepen enig overlap vertonen in profiel, zoals ambitie, snelheid en hands on-mentaliteit. Allen worden natuurlijk geselecteerd op de zes managementcompetenties van PostNL. Het programma voor de specialistische en de algemeen managementtrainees heeft dezelfde opbouw. De invulling is echter aangepast aan de gewenste kennis en competenties van de betreffende groep. In hoofdstuk 4 gaan we specifieker in op het programma voor de specialisten en op het programma voor de algemeen trainees. We beschrijven hieronder onze visie per doelgroep en de gevolgen voor hun programma. IT-Trainees, E-commerce trainees en Projectmanagement binnen de logistiek trainees De specialistische trainees werken allen in een essentiële functionele omgeving binnen PostNL. Enerzijds krijgen zij te maken met zich snel ontwikkelende, dynamische inhoudelijke vraagstukken in een bedrijf dat vaak op de cutting edge opereert. Theoretische kaders, maar ook inhoudelijke ervaring op de werkvloer zijn voor goed functioneren onontbeerlijk. Daarnaast worden van hen steeds meer algemeen managementtaken geëist. Integratie van inhoudelijke verdieping en persoonlijke ontwikkeling vraagt een bijzondere, gerichte aanpak in het traineeprogramma. Zoals PostNL reeds heeft mogen ervaren, heeft Horizon T&O ruime ervaring op de persoonlijke ontwikkeling van jonge professionals uit verschillende gebieden. Wij hebben hierin bewezen een excellente partner te zijn. De specifieke kenmerken van de inhoudelijke verdieping van het specialisten traineeprogramma zijn een welkome uitdaging voor Horizon T&O. Om het best haalbare resultaat van het traineeprogramma te waarborgen, kiezen wij ervoor onze expertise uit te breiden met vakinhoudelijke specialisten binnen de gebieden IT, E-commerce en Projectmanagement binnen de logistiek. Horizon T&O heeft daarom de best mogelijke partners gekozen vanuit ons netwerk. Zo neemt Horizon T&O voor het vakgebied IT, docenten en specialisten van onze zusteronderneming IBO en Intermediair in de arm. Kennisspecialisten die naar behoefte van de actuele casuïstiek van het traineeprogramma ingezet kunnen worden. Voor het vakgebied E-commerce is Horizon T&O een partnerschap aangegaan met Efocus. Bij Efocus draait alles om het behalen van online effect. Hier werken specialisten met bijzonder grote affiniteit met de doelgroep van PostNL trainees. Onze partners van Efocus begrijpen de business en het vak als geen ander en zijn in staat de ontwikkeling van de trainees te stimuleren en te ondersteunen. Ze zijn op de hoogte van de nieuwste technologieën en hebben deze reeds toegepast bij grote spelers binnen de Nederlandse economie. In het IPMA heeft Horizon T&O een geduchte en door de wol geverfde partner op het vakgebied projectmanagement in de logistiek gevonden. Daarnaast biedt de holding van Horizon T&O, Freia, een netwerk van experts die een bijdrage zullen leveren aan het programma. Hieronder geven we per specialisme enkele relevante thema s aan: Thema s die voor specialisten in de IT van belang zijn: Pagina 5

9 Research en development awareness - welke technologische ontwikkeling is nodig? - klantgerichtheid Knowledge sharing Risicomanagement Organisatiesensitiviteit Thema s die voor specialisten in de E-commerce van belang zijn: Ondernemerschap (Online) marketing E-commerce strategie: - welke keuzes zijn er? - kennis van business modellen - leadgeneratie - retentie en loyaliteit Fullfillment Communicatie in de digitale wereld Omgang met bureaus/ leveranciers Thema s die voor specialisten in projecmanagement van belang zijn: Balans in tijd, planning en middelen - projectbeheersing - prioritering Communicatie binnen projecten Uitvoeringsdisciplines Risico analyse Invloed nemen in het krachtenveld van een project Organisatiesensitiviteit Algemeen Management trainees Het speelveld van de jonge manager is de afgelopen jaren veranderd. De organisatie wordt complexer en dynamischer, interne netwerken nemen in belang toe. Processen worden efficiënter uitgevoerd, mensen moeten zich continue ontwikkelen, toekomstmogelijkheden zijn divers maar nog onduidelijk. In deze dynamiek speelt de algemeen manager een centrale rol, waarin hij diverse belangen moet behartigen. Kennis van het politieke spel is belangrijk, net als het kunnen sturen zonder feitelijke macht. Pagina 6

10 Hieronder worden voor de managementtrainees verschillende thema s aangegeven, passend bij de competenties: Leiderschap - persoonlijk leiderschap - situationeel leidinggeven - samenwerken en omgaan met diversiteit - motiveren en overtuigen Innovatie - new business development - out of the box technieken - netwerken Realisatiekracht - stresstolerantie - zelfbewustzijn en zelfwaardering - discipline Richting geven - kiezen en beslissen - loopbaanplanning - focus Ondernemerschap: - klantcontact en klantrelatie - verkooplandschap - kansen signaleren en benutten Strategisch denken: - omgevingssensitiviteit - projectplanning - krachtenveldanalyse - actoranalyse U leest de opzet van het traineeprogramma in het volgende hoofdstuk. Pagina 7

11 4. Pulse: de hartslag als metafoor Aanbod Horizon T&O Horizon T&O heeft voor PostNL een uitdagende, innovatieve leergang ontwikkeld voor zowel de groep specialisten als generalisten Met een combinatie van doen, ervaren/voelen en reflectie, waarbij sprake is van talenten competentieontwikkeling Ondersteund met moderne digitale middelen en E-learning ondersteuning Ondersteund met externe en interne inhoudelijk deskundigen Gericht op de behoeftes van generatie Y en de volgende generatie (Z) Met de inzet en betrokkenheid van managers en anderen binnen PostNL Waarbij het resultaat zowel gericht is op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de trainees als de organisatieontwikkeling van PostNL U kent Horizon T&O als een trainingsbureau dat staat voor een versnelling in de ontwikkeling van jullie jonge medewerkers. Ontwikkeling die leidt tot optimaal functioneren. Wij doen dit door hen in onze trainingen écht te raken in de essentie. Zo komen wij tot de kern. Wij bereiken hiermee diepgang, zodat de gewenste verandering ook echt beklijft. Diepgang betekent voor ons dat wij de unieke kenmerken van iedere organisatie en ieder individu herkennen en erkennen. Daar sluiten wij onze werkwijze op aan. De ontwikkeling bij PostNL en het nieuwe leren van Generatie Y vraagt om een uitdagend programma. Snelle leercurves die ontstaan door daadwerkelijk binnen de PostNL-praktijk verantwoordelijk te zijn voor een vooropgesteld resultaat. Daar heeft PostNL iets aan, en de trainees nog meer. Dat betekent dat we naast de trainees, ook hun managers en andere sponsoren en opdrachtgevers bij dit traineeprogramma zullen betrekken. Daardoor wordt het programma breed gedragen en goed geïntegreerd in de rest van de organisatie. Elke vier tot vijf maanden krijgen de trainees een opdracht. Het leren doet er echt toe. Geen vrijblijvendheid. Pagina 8

12 4.1 De leercurve als een hartslag Een hartslag is een optelsom van verschillende ritmes, het hart is de motor van het lichaam. Het hart van PostNL vraagt voortdurend om vers bloed. Met een nieuwe groep trainees stroomt vers bloed de organisatie binnen. Om vers bloed optimaal te gebruiken zijn er Pulsen nodig. Het ritme van de hartslag, de PULS, is de basis van ons programma. Door de opdrachten en leerinterventies die de trainees aangeboden krijgen, ontstaat een versnelling in het leren. Eerst de focus, de aanloop, op datgene wat gedaan en geleerd moet worden door het aanbieden van de opdracht. Daarna ondersteuning met focusopdrachten, theorie en youtube filmpjes via de digitale leeromgeving. Er ontstaat een kleine ronde piek. Daarna volgt het echte werk. Onder druk worden bij de talenten de krachten en de belemmeringen zichtbaar. Dit is een sterke piek in het leren. Ze wagen de sprong, zoals een ambitieuze jonge Y-er dat doet. Om alles op zijn plaats te laten vallen, bieden we tijdens deze piek supervisie aan zodat vragen rondom het leren beantwoord kunnen worden. Wij helpen hierin reflecteren op het eigen werkproces. De deelnemers krijgen de theorie digitaal aangereikt. Pagina 9

13 Wij zijn er van overtuigd dat mensen het beste leren wanneer ze worden aangesproken op het niveau van gedrag, vaardigheden, overtuigingen en identiteit. Onze trainingen zijn er op gericht om een consistente lijn aan te brengen in deze niveaus, zodat stevig verankerd gedrag ontstaat. Na de sprong het rust- of reflectiemoment. Horizon T&O helpt met een regelmatige, gebalanceerde afwisseling van versnelling en vertraging van de hartslag. Naast de snelle leercurves, wordt vertraging door reflectie op zeer diverse manieren aangeboden. Op geplande momenten ziet de trainer de trainees om terug te kijken op de ervaringen tijdens het project. Hij biedt hen zeer diverse oefeningen aan om het geleerde uit te breiden en belemmeringen weg te nemen. Ook de manager wordt op gepaste momenten gevraagd te ondersteunen in de reflectie. Door deze combinatie kunnen de trainees met meer focus, flexibiliteit en vertrouwen het project volbrengen. Het effect is daardoor direct merkbaar voor de trainee. Maar ook voor de manager en zijn collega s, omdat het geleerde direct verder is toe te passen in hun eigen functie. Het hart klopt door en werkt door. Een PULSE voor leren en werken, voor persoonlijke en professionele ontwikkeling, voor trainee en PostNL. 4.2 Uitgangspunten voor beide traineeprogramma s De programma s voor algemeen managementtrainee en specialisten staan beschreven in hoofdstuk 5 en 6. Hieronder vindt u eerst de uitgangspunten die voor beide programma s gelden. Pagina 10

14 Startmoment We kiezen voor twee startmomenten per jaar. Per groep kunnen dan minimaal 6 en maximaal 14 deelnemers starten. Dit betekent dat de trainees niet langer dan een half jaar hoeven te wachten voordat zij aan het traineeprogramma kunnen starten. Indeling traineeprogramma Het traineeprogramma beslaat 30 maanden. Deze periode hebben we verdeeld over 5 x 6 maanden. 1 Pulse beslaat 6 maanden, dit betekent totaal vijf keer een Pulse. Elke Pulse start er een groep gezamenlijk. In het kader van het breinleren is herhalen een middel tot verankering. Daarom plannen we ongeveer elke 4 tot 5 weken een leerinterventie. Kick-off 4 dagdelen Elke groep van ongeveer 10 trainees start met een kick-off. Aangezien we goede ervaringen hebben met de huidige kick-off willen we deze zo behouden. Doel is kennismaken met elkaar managen van verwachtingen: inzicht in programma, rechten en plichten van de trainee bewustwording van generaties in de organisatie vorming van intervisiegroepen Het eerste dagdeel zal de MD-verantwoordelijke van PostNL samen met de leading trainer uitleg geven over het programma. Daarnaast zal samen met een fotograaf verbeeld worden wat de eerste indruk is van iedere trainee en hoe hij zichzelf ziet over 30 maanden, na afronding van het traineeprogramma. Voor het tweede dagdeel nodigen we ook de managers uit. Samen met de trainees doen zij een game waarin het verschil in werken bij diverse generaties zichtbaar wordt. Doel hiervan is dat de deelnemers zich bewust zijn van andere werkstijlen en dat de oudere generatie zich bewust wordt van begeleiding passend bij de trainee. Tijdens de kick-off worden ook al intervisiegroepen gevormd. Dit doen we op basis van postcode. De tweede dag staat in het teken van nadere kennismaking. We nemen de trainees mee naar de zeilacademie van Team Heiner. Met een inspirerende korte lezing over topsport en teamwork bereiden wij de trainees voor op de rol die zij als trainees binnen de organisatie innemen. Daarna stappen de trainees op een wedstrijdjacht, worden in korte tijd geacht het zeilen in de basis onder de knie te krijgen en in wedstrijd vorm tot uiting te brengen. In een team onder druk presteren is het thema. Je eigen rol en verantwoordelijkheden zien, kwaliteiten ontdekken en gezamenlijk een prestatie neer zetten. Deze dag zal een voorproef zijn voor wat de trainees in het programma te wachten staat. Pagina 11

15 Intakegesprekken bij 10 deelnemers 4 dagdelen De leading trainer heeft tijdens de kick-off kennisgemaakt met de trainees. In de intakegesprekken zal hij een verdiepingsslag maken op de leerdoelen. In een persoonlijk gesprek wordt gezamenlijk afgesproken wat de precieze focus wordt voor de komende twee Pulsen. 3 gesprek tussen trainee, manager en trainer 2 x 2 dd Aan het eind van elke jaar vindt er een gesprek plaats tussen de trainee, de manager en de leading trainer. De ervaring bij het vorige traineeprogramma is dat dit gesprek veel inzicht geeft in de wijze waarop de trainee zich zowel inhoudelijk als op het vlak van vaardigheden kan ontwikkelen. Deze gesprekken leiden tot nieuwe afspraken en focus op de ontwikkeling van de competenties. Een gesprek duurt ongeveer 1,5 uur. Bij 10 deelnemers komen we uit op 4 dagdelen per keer. Coaching 5 gesprekken à 2 dagdelen Na ongeveer een jaar heeft de trainee een coachgesprek met de leading trainer. De trainee brengt een (werkgerelateerd) probleem in. Op deze manier krijgt hij de gelegenheid om dieper op zijn leerdoelen in te gaan. Het doel is dat de trainee leert om steeds meer zelfsturend te worden en eigen verantwoordelijkheid te nemen voor zijn gedrag. Hierdoor leert hij zijn werk zodanig uit te voeren dat hij op een gewenste wijze bijdraagt aan de organisatie. Gezamenlijke Extra Pulsen Eenmaal per jaar organiseren wij voor alle lopende groepen (zowel algemeen management als specialisten traineeprogramma) een gezamenlijke bijeenkomst. Hiermee willen we het contact en het netwerk tussen alle trainees faciliteren en versterken. De eerstejaars krijgen een workshop van een gevechtskunstenaar. Omdat deze doelgroep veelal geneigd is om conflicten te vermijden en de harmonie te bewaren, biedt deze werkvorm hen de mogelijkheid om te ervaren wat het positieve effect is van een gerichte en gedoseerde tik, hoe ze daarin zelf stevig kunnen blijven staan en kunnen incasseren. Voor de tweedejaars organiseren we een competentiecarrousel. Hier kunnen maximaal 40 trainees aan meedoen. Voorafgaand aan dit onderdeel inventariseert de leading trainer waar de trainees behoefte aan hebben. Wat willen ze in de herhaling? Welke expertise willen ze nog? Met deze input richten wij een carrousel in. Met de inzet van drie trainers, en tijdens de carrousel vaak ook nog met drie trainingacteurs, en mogelijk gastsprekers ontstaat een rijk leerklimaat. In dit klimaat kunnen de deelnemers heel gericht werken aan de competentie die centraal staat in het Pulsprogramma en bovendien in een vorm die bij hun persoonlijke vraagstuk past. Daarmee voorkomen we dat trainees verplicht mee moeten doen aan (onderdelen van) een traditionele groepstraining, die ze niet nodig hebben. Aan de andere kant spreekt het model hen scherp aan op het nemen van verantwoordelijkheid voor hun eigen leertraject. Ze staan zelf aan de knoppen van hun persoonlijke ontwikkeling. Pagina 12

16 Hiermee is de competentiecarrousel als vorm al een leerinterventie op zich: het stimuleert de ontwikkeling naar het nemen van eigen verantwoordelijkheid, het innemen van een eigen positie en het pro-actief omgaan met mogelijkheden. Workshop voor managers 1 dagdeel per jaar Zoals we al beschreven bij onze uitgangspunten, speelt de manager een belangrijke rol in de ontwikkeling van een trainee. Wij stellen voor om de managers in een aparte bijeenkomst te informeren over het traject. En hoe werk en leerproces geïntegreerd kunnen worden. Zo zijn ze vanaf het begin betrokken bij het programma en kunnen zij hun rol als begeleider van de trainees effectiever vormgeven. Wij organiseren deze bijeenkomst 1 keer per jaar: voor managers die een startende trainee onder hun hoede hebben en voor managers die later in het programma een trainee managen. Pagina 13

17 5. Pulseprogramma voor algemeen management Zoals eerder beschreven, bestaat een traineeprogramma uit Vijf Pulsen. Wij beschrijven in dit hoofdstuk één Pulse volledig en de andere vier kort in doelstelling en inhoud. Voor een precieze beschrijving verwijzen we u naar de bijlage. Doelstelling is dat de deelnemers na dit Pulseprogramma: inzicht hebben in hun eigen talent en bewust kiezen voor een managementfunctie of functie als professional; weten welke sterktes en zwaktes zij hebben; in staat zijn om deze effectief in te zetten en te gebruiken; in staat zijn om te excelleren in hun huidige functie (s) door kennis-, vaardigheden en competentieontwikkeling; in staat zijn hun invloed uit te oefenen in de organisatie; hun persoonlijk leiderschap hebben ontwikkeld. Pagina 14

18 Het programma ziet er als volgt uit. Pagina 15

19 Hieronder vindt u de uitwerking van de eerste Pulse. In de bijlage vindt u informatie over de andere Pulsen Pulse Leiderschap Bij de start van deze Pulse geeft een interne opdrachtgever de eerste opdracht aan de traineegroep. Bijvoorbeeld: het formuleren van twee implementeerbare adviezen voor de aanscherping van Het Nieuwe Werken (HNW). PostNL heeft haar eerste ervaringen opgedaan met HNW. PostNL wil weten waar en hoe goed het werkt bij medewerkers en managers. Er dient een onderzoek gedaan te worden, waaruit werkbare, goedkope adviezen voortkomen zodat HNW nog beter werkt. De opdrachtgever kiest een van de adviezen die de trainees vervolgens uitvoeren. Totale duur van dit project 5 maanden. Horizon T&O wordt op de hoogte gebracht van de opdracht. Wij zullen kennis en vaardigheden passend bij het project extra aanbieden op de digitale leeromgeving. De thema s van deze periode zijn: fasering en rollen bij projectmatig werken; communicatievaardigheden en technieken; samenwerken en omgaan met diversiteit: - motiveren van collega s - situationeel leidinggeven Het Nieuwe Werken (afhankelijk van het project) Doelstelling is dat de trainees na deze Pulse in staat zijn gebruik te maken van het basisprincipe van projectmatig werken, waaronder: gebruik maken van de verschillende rollen in een project in staat zijn niveaus in communicatie goed toe te passen feedback geven en ontvangen de taakvolwassenheid van een collega weten in te schatten en hun managementstijl daarop aan te passen Digitale leeromgeving Nadat de trainees met elkaar aan de slag zijn gegaan met hun project wijzen we ze op de digitale module Projectbeheer. Hierin worden de projectfases en rollen uitgelegd die er binnen een project plaatsvinden. Zij krijgen daarbij een aantal vragen over hun eigen wijze van projectvoering. De antwoorden op deze vragen nemen ze mee naar de projectbegeleiding. Via deze omgeving wordt de trainees gevraagd wat hun wens is aan kennis over de betreffende projectopdracht. Horizon nodigt een (externe) expert uit bij de volgende supervisiebijeenkomst over het betreffende onderwerp, bijvoorbeeld valkuilen van Het Nieuwe Werken, de eerste ervaringen bij bedrijven. Pagina 16

20 Supervisie (De sprong) 1 dagdeel trainer en 1 dagdeel expert De leading trainer zal samen met de groep het proces van het project bespreken. Hij haalt onduidelijkheden uit de lucht en biedt een kader voor verdere samenwerking en behalen van het resultaat. Tevens geeft de gastspreker/expert inhoudelijke feedback. Digitale leeromgeving De trainees wordt gevraagd om ter voorbereiding op de volgende intervisie en training kennis op te halen over communicatietechnieken. Er staat een filmpje klaar met uitleg over diverse stijlen van leidinggeven. De trainees hebben binnen deze omgeving de ruimte om ervaringen rondom de uitvoering van dit project te delen. Focus met manager De manager wordt betrokken bij datgene wat zijn jonge medewerker aan het doen is, door een update op de digitale leeromgeving. De trainee krijgt de uitnodiging om zijn leerervaringen van de afgelopen periode te vertellen aan zijn manager en om een ontwikkelings- of leerdoel vast te stellen voor de komende maanden. Intervisiegroep Ter voorbereiding op de training krijgen de intervisiegroepen de opdracht met elkaar een focusopdracht te maken. Hiervoor bespreken zij met elkaar de leerdoelen die ieder individueel heeft. Wanneer de afstand tussen de trainees te groot is, kunnen wij ook een videoconference call/webinar of skype-overleg georganiseren. De trainees geven elkaar feedback. Elke deelnemer t zijn aangescherpte leerdoelen naar zijn leading trainer. Training Leidinggeven (reflectiemoment) 5 dagdelen De ervaringen in het project krijgen nog meer kader door deze training. Het gebruik van communicatieniveaus, het geven en ontvangen van feedback zijn de basiscommunicatietechnieken die wij aanreiken. Ook zal er stevig geoefend worden met het model van situationeel leidinggeven. De competentie Leiderschap staat centraal. Zoals reeds eerder beschreven, krijgen de trainees de ruimte om hun spreker te kiezen en hem uit te nodigen voor een nader te bepalen moment. Aangezien het ook van belang is dat de groep zich op een andere manier met elkaar verbindt, kiezen we een externe locatie. Het is van belang dat de zich deelnemers met elkaar verbinden. Daarom geven wij de voorkeur aan een locatie waar zij op elkaar zijn aangewezen. Acteur in huis 2 dagdelen (2 uur per 2 of 3 dnrs) Om elementen uit de training nog eens te herhalen, komt er een acteur bij PostNL op bezoek. De trainees hebben zich hiervoor vooraf ingeschreven. Met actuele casuïstiek krijgen ze extra handvatten en kunnen zij oefenen. Pagina 17

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis

Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis Karin Derksen, José Geerdink en Mariël Rondeel In deze bijdrage illustreren we aan de hand van een case hoe lerend

Nadere informatie

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Een selectie uit de Open Trainingen 2003-2004 Management en Leiderschap Voorwoord Transformat is het bureau voor Persoonlijkheidsvorming

Nadere informatie

Een eigenzinnig leiderschapstraject van Politieacademie, korpsen en partnerorganisaties

Een eigenzinnig leiderschapstraject van Politieacademie, korpsen en partnerorganisaties De nieuwe eeuw luidde een omvangrijk vernieuwingsproces in van het politieonderwijs. Onder de noemer Politieonderwijs 2002 werden de klassieke, functiegerichte bedrijfsen beroepsopleidingen die tot dan

Nadere informatie

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen PROFILERING KSH Extern winnen is intern beginnen 1. Inleiding In het schoolplan 2011-2014 van de KSH staat de missie van de school beschreven, vanuit de twee kernwoorden Kennis en Karakter. Deze woorden

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Het nieuwe leren. nieuwe rol, nieuwe tools de leerregisseur mixt oude Én nieuwe ingrediënten. GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK

Het nieuwe leren. nieuwe rol, nieuwe tools de leerregisseur mixt oude Én nieuwe ingrediënten. GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK magazine over organisatieontwikkeling door schouten & nelissen Het nieuwe leren. praktijkcases rabobank: Samen leren joulz leert in de praktijk GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK Formeel en informeel

Nadere informatie

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL 1 2 3 Implementatiewijzer Flexibel Werken de mens centraal Voor HR professionals en projectleiders Deze implementatiewijzer Flexibel Werken is ontwikkeld door Qidos - Versterk mens en werk. 2012 - Qidos.

Nadere informatie

Eindrapportage De Praktijk

Eindrapportage De Praktijk Eindrapportage De Praktijk Leren Werken aan Publieke Waarden Maike Popma, Batian Nieuwerth, Lex Mellink en Yvonne Geerdink DE ZOEKTOCHT NAAR HET HANDWERK VAN DE OVERHEIDSMANAGER Eindrapportage De Praktijk;

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Modern Werkgeverschap

Modern Werkgeverschap Whitepaper Modern Werkgeverschap Praktische tips voor toepassing in uw organisatie Inhoud Op de payroll bij Driessen? Modern Werkgeverschap Als werkgever wilt u aantrekkelijk zijn. Aantrekkelijk voor uw

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Time for Organic Leadership

Time for Organic Leadership Time for Organic Leadership Productfolder Opleidingsgids www.corecommit.com info@corecommit.com +31 050-5269713 PRODUCTEN & ACADEMIE De nieuwe productfolder, tevens opleidingsgids van Core Commit biedt

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID Stappenplan 2011-2012 ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-fonds Waterschappen Emma van Vliet Secretaris/projectmanager A&O-fonds Waterschappen November 2010 Uitgangspunten van het Activerend Personeelsbeleid

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future InCompany workshops 2015 Empower your talents and Fuel your future TOON LEF, MAAK HET VERSCHIL EN FUEL YOUR FUTURE Werk is tegenwoordig te vergelijken met topsport. Goede kwaliteit leveren, je best doen

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan?

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? werken in NOORDOOST BRABANT.NL Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? Inleiding Voor je ligt de productenwijzer van Werken in Noordoost Brabant, de gezamenlijke site voor

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ Financieel ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het programma

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Inzetten op eigen kracht

Inzetten op eigen kracht Inzetten op eigen kracht Empowermentmethodieken binnen de SW Arbeidsontwikkeling Inzetten op eigen kracht Empowermentmethodieken binnen de SW Arbeidsontwikkeling 1 Colofon Postbus 556 2501 CN Den Haag

Nadere informatie