Life Sciences voor werkenden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Life Sciences voor werkenden"

Transcriptie

1 Life Sciences voor werkenden HBO-opleidingen in deeltijd Chemie MASTER IN DEELTIJD Molecular Life Sciences (POST-) HBO-CURSUSSEN Medisch Chemisch Biologisch Management Statistiek Bioprocestechnologie Mastermodules Molecular Life Sciences

2 Wilt u uw kennis en inzicht in chemische processen vergroten? Alles te weten komen over de organische en analytische chemie en polymeerkunde? Dan is de Wilt deeltijdopleiding u uw kennis en Chemie inzicht iets in voor chemische u. De opleiding processen start vergroten? tweemaal per Alles jaar: te weten in september komen en over in de februari. organische en analytische chemie en polymeerkunde? Dan is de deeltijdopleiding Chemie iets voor u. De opleiding start tweemaal per jaar: in september en in februari. Als chemicus bent u iedere dag bezig met onderzoek van maatschappelijke betekenis. In uw laboratorium doet u belangrijke ontdekkingen voor de wereld daarbuiten. U kunt werken in de chemische of farmaceutische industrie, in laboratoria van bedrijven, bij universiteiten en bij researchcentra als TNO en de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). Studieduur en begeleiding Met MLO-chemie als vooropleiding en een baan in een laboratorium doet u ongeveer vijf jaar over de opleiding. U dient wel uw basiskennis chemie op te halen voordat u aan de opleiding begint. De deeltijdopleiding Chemie doet u voor een belangrijk deel met zelfstudie (E-learning). U maakt gebruik van het elektronische leeromgeving Scholar, waar u alle benodigde studiematerialen vindt en u in contact kunt komen met docenten. Naast de zelfstudie is er een aantal bijeenkomsten in Nijmegen van, in totaal, 18 dagen per schooljaar: 2 keer per maand op dinsdag komt u naar de opleidingslocatie in Nijmegen voor 8 uur praktijkonderwijs. Tijdens deze dagen op school is er ook de mogelijkheid om docenten persoonlijk te spreken. Programma De opleiding Chemie kent één afstudeerrichting: Analytische Chemie. Daarnaast is er aandacht voor organische chemie en polymeerchemie. Tijdens de opleiding komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: Polymeerkunde Chromatografie Spectroscopie Chemometrie Reactiemechanismen in organische chemie Er is geen propedeuse bij de deeltijdopleiding chemie. Als u als MLO-er instroomt krijgt u vrijstelling voor de propedeuse maar moet u wel een aantal vakken basischemie uit de propedeuse van de dagopleiding volgen: Labrekenen Foutenleer Wiskunde Veiligheid Organische chemie Chemie Bachelor deeltijd Deze vakken worden aangeboden als een instap van ca 2,5 maanden. Na het behalen van deze kunt u als student starten met de deeltijd opleiding chemie. De hoofdfase van de deeltijdopleiding Chemie bestaat in totaal uit vier onderwijseenheden. U gaat aan de slag met: Analyse van reactiemengsels; organische chemie gecombineerd met analytische chemie Meer bio in de Analyse; nadruk op analytische chemie Natural Product Synthesis; pheromones; nadruk op organische chemie Biobased Polymers: nadruk op polymeerchemie In de afstudeerfase volgt u twee onderwijseenheden, waarmee u uw competenties versterkt in de voorbereiding van onderzoek, toegepast onderzoek en fundamenteel onderzoek. Vervolgens gaat u tijdens de afstudeerstage zelf een onderzoek doen. Naast de hoofdfase en de afstudeerfase is een deel van het onderwijsprogramma vrij in te vullen, de minor. Hierin kunt u werken aan het ontwikkelen van andere competenties zoals leidinggeven of begeleiden. Maar u kunt ook een extra onderzoek gaan doen. Toelatingseisen MLO-chemie, niveau 4, na behalen van de instap Of VWO met het profiel Natuur en Techniek of Natuur en Gezondheid Of een gelijkwaardig buitenlands diploma, aangevuld met het staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2, programma 2) Een relevante werkplek is verplicht Voldoet u niet aan de eisen maar hebt u wel interesse in de opleiding dan kunt u contact opnemen met de deeltijdcoördinator, Maria Baltussen; Intakegesprek Voordat u start houden we een intakegesprek. Daarin bespreken we de formele toelating tot de opleiding en bekijken we of de opleiding kan worden verkort. Wilt u hierover meer weten? Neem dan contact op met de deeltijdcoördinator. Dit kan via het HAN VoorlichtingsCentrum. Studiekosten Gezien de recente wetswijzigingen op het gebied van collegegeld adviseren wij u te bezoeken. Hierop kunt u eenvoudig de studiekosten voor de komende jaren berekenen. 2

3 (Post-) hbo-sen MEDISCH Bloedtransfusie opleiding Deze opleiding is een aanvulling op de basisopleidingen van medewerkers van bloedbanken en bloedtransfusiediensten, zodat een gedegen theoretische opleiding in immunologie, immuunhematologie en bloedbankkunde wordt verkregen. De opleiding Bloedtransfusie is opgezet in samenwerking met Stichting Sanquin Bloedvoorziening. De opleiding bestaat uit de 3 opeenvolgende sen: Immunologie Immuunhematologie Bloedbankkunde Deze sen zijn ook afzonderlijk te volgen Immunologie In deze verwerft u kennis over de volgende onderwerpen: aangeboren immuunsysteem, ontstekingen, verworven immuunsysteem (APCfunctie, MHCsysteem, bouw en functie van B- en T-cellen, immunologisch geheugen en tolerantie), antilichamen, zwangerschapsimmunisatie, immunologische problematiek bij transplantatie, auto-immuniteit van de hematologie, immuunhematologische diagnostiek. Laboratoriummedewerkers 5 dinsdagavonden / Amsterdam Immuunhematologie In deze verdiept u uw kennis van laboratoriumtechnische en klinische aspecten van bloedgroepenproblematiek. U leert over de fysiologie van de bloedcellen, genetica, antigeen-antistofinteracties, gebruik van bloedgroepreagentia, immuunhematologische technieken, bloedgroepsystemen, FY, Lu, MNSs Kell, Kidd, MNSs-systeem, hoog/laag frequent antigenen, HTLA, hemolytische ziekte van de pasgeborene, HLA-systeem, trombocyten / leukocytenserologie / neonatale trombocytopenie / neutropenie, auto-immuun hemolytische anemie. Personen die werkzaam zijn in het vakgebied van de bloedgroepenserologie, met name laboratoriummedewerkers in de klinische chemie en medische microbiologie. Laboratoriumartsen en klinisch chemici. 16 dinsdagavonden / Amsterdam Bloedbankkunde In deze leert u meer over het verkrijgen en bewerken van bloed en bloedproducten. Daarnaast komt u alles te weten over de indicatiestelling voor bloed en bloedproducten, transfusiereacties en de problematiek van de patiënt met multipele bloedgroepantistoffen. De vereist een hbo- of hoger werk- en denkniveau. Er is geen specifieke voorkennis noodzakelijk, maar enige kennis van de bloedtransfusieketen is aanbevolen. 11 dinsdagavonden / Amsterdam Research Immunologie Deze is een voortzetting van de Immunologie. U krijgt een overzicht van een aantal onderzoeksvraagstukken en technieken in het kader van de aangeboren immuniteit, de B- en T-celontwikkeling, antigeen-presentatie, auto-immuniteit en cellulaire therapieën. Tevens worden de allernieuwste researchontwikkelingen en nieuwe vormen van behandeling besproken. Laboratoriummedewerkers (hbo-niveau) die hun kennis van de immunologie willen uitbreiden en farmaceuten, biochemici of biologen, werkzaam in een klinische of medische research setting. 6 dinsdagavonden / Amsterdam U heeft behoefte aan een update van uw (praktische) kennis? Wij bieden een breed scala aan bij- en nascholingssen op het gebied van Life Sciences. Kijk voor het volledige aanbod op Onze docenten hebben hun expertise in het werkveld opgebouwd en zijn specialisten van o.a. Stichting Sanquin Bloedvoorziening, RadboudUMC, CWZ Nijmegen, NKI, Ziekenhuis Rijnstate en HAN BioCentre. GMP voor Bloedbanken De wet geeft aan dat een bloedbank de kwaliteit in het traject van donorselectie, bloedafname, bloedbewerking, bewaren en leveren van bloedproducten dient te waarborgen door middel van een kwaliteitssysteem dat is gebaseerd op de beginselen van Goede Manieren van Produceren (GMP). Deze geeft u een leidraad voor het implementeren van GMP-principes in de dagelijkse praktijk van de bloedbank. Aan de orde komen onder andere de regelgeving, hygiëne, documentatie, automatisering, kwaliteitsbewaking. Leidinggevenden aan processen waarop de GMP-richtlijnen zich richten. Nietleidinggevenden, betrokken bij het inrichten, verbeteren, controleren en uitvoeren van de GMP-processen. 7 dagen / Nijmegen 3

4 (Post-) hbo-sen Klinische Cytologie In deze leert u onder begeleiding van deskundige (cyto)pathologen en cytodiagnostische analisten alles over de diagnostiek van zowel normale als afwijkende celbeelden. De theorie past u elke lesdag direct toe in één of meerdere microscopie-workshops. Door de lesdagen te spreiden over een half jaar krijgt u de gelegenheid de leerstof in de tussenliggende periode eigen te maken. Artsen (pathologen) in opleiding, laboratoriummedewerkers met ervaring in de cytologie. 10 dagen / Nijmegen Laboratoriumdiagnostiek Malaria Tijdens deze komen naast de theoretische achtergrondinformatie over de verschillende Plasmodia spp. het maken en kleuren van bloedpreparaten, de verschillende sneltesten (Rapid Diagnostic Tests) en de Standard Operating procedures (SOP s) aan de orde. De nadruk van deze ligt op het zelfstandig microscopisch leren beoordelen van malariapreparaten. Laboratoriummedewerkers werkzaam in de (medische) microbiologie, klinische chemie of biologie. 3 dagen / Nijmegen Morfologie van het Urinesediment studiedag Aan onderzoek van het urinesediment worden in opleidingen over het algemeen maar enkele lessen besteed. De techniek lijkt zo eenvoudig en zo gemakkelijk aan te leren dat het vaak ontbreekt aan een uitgebreidere scholing. Tijdens deze studiedag krijgt u veel praktische tips. Het moeilijkste onderdeel van het sedimentsonderzoek, de diagnostiek van de hematurie, komt ruim aan bod. Daarna oefent u met levensechte video-opnamen en aan de hand van representatieve urine-sedimenten die u zelf onder de microscoop beoordeelt. 4 Laboratoriummedewerkers, artsen in opleiding, doktersassistenten. Eén dag / Nijmegen LABORATORIUMDIAGNOSTIEK MALARIA studiedag Deze studiedag is primair een praktische oefendag voor gevorderden. Aan de hand van een aantal cases gaat u in op de malariadiagnostiek in het laboratorium, morfologie, profylaxe en geneesmiddelenresistentie. Onder deskundige begeleiding bestudeert u een groot aantal praktijkcases. Daarnaast leert u meer over recente ontwikkelingen in de malariadiagnostiek. Medewerkers die een basis laboratoriumdiagnostiek malaria gevolgd hebben of anderszins ervaring hebben opgedaan met de microscopische laboratoriumdiagnostiek van malaria. Eén dag / Nijmegen Hematomorfologie studiedag Door het gebruik van automatische celtellers en microscopie neemt de expertise van het beoordelen van bloedcellen af. Tijdens deze studiemiddag leert u meer van de moderne kijk op de beoordeling van bloedcellen en gaat u interactief in op de beelden van normale en abnormale bloedcellen en bloedbeelden. Naast basiskennis van de hematomorfologie worden nieuwe inzichten op het gebied van interpretatie van uitslagen besproken. Flowcytometrische uitslagen en het microscopische beeld komen niet altijd met elkaar overeen. Tijdens deze studiemiddag krijgt u voldoende handvatten om in een dergelijk geval een juiste beslissing te nemen. Laboratoriummedewerkers die bloedcellen beoordelen en/of interpreteren, artsen of artsen in opleiding. Eén middag / Nijmegen STATISTIEK Statistiek voor laboratoriummedewerkers (basis) Deze geeft u een overzicht van de spreiding, verdelingen van meetresultaten en statistische toetsen die u kunt inzetten voor het nemen van beslissingen. U gaat aan de slag met onderwerpen zoals datarepresentatie, kengetallen en verdelingen. Zowel de theorie als de praktijk komen volop aan de orde. U leert zelf met Excel basishandelingen uitvoeren. U leert wat statistische basisbegrippen betekenen en kansen berekenen. Verder leert u hoe u gegevens op de meest passende wijze presenteert. Analisten, farmaceuten, biochemici, klinisch en medisch biologen. 6 avonden / Amsterdam (najaar) en Nijmegen (voorjaar) Statistiek voor laboratoriummedewerkers (gevorderd) In deze in deze wordt voortgebouwd op de basis, en worden enkele belangrijke onderwerpen verder uitgediept, waaronder statische power, ANOVA, multiple regressie en comparisons, confounding variabelen. Er is veel ruimte voor praktische toepasbaarheid van het geleerde. Het is niet verplicht om de basis gevolgd te hebben, wie twijfelt over zijn of haar niveau kan een korte intaketoets doen. Analisten, farmaceuten, biochemici, artsonderzoekers, docenten. 6 avonden / Nijmegen

5 BIOPROCES- TECHNOLOGIE Down Stream Processing (DSP) Spring in de behoefte van biotechnologische bedrijven en onderzoeksinstituten op zoek naar mensen met DSP-kennis. Tijdens de DSP zullen onderwerpen aan de orde komen als DSP procesflow, solid/liquid separatie en zuiveringstechnieken. De is uitgebreid met een tweetal practica. Hierin leert u een aantal technieken die direct terug te koppelen zijn naar de theorie en de eigen werksituatie. De wordt verzorgd in samenwerking met docenten/onderzoekers van het HAN Bio Centre en Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Iedereen die meer theoretische en praktische kennis wil opdoen van de verschillende facetten van DSP. 6 dagdelen van 3 uur en 2 praktijkavonden (eind middag begin avond) Nijmegen MANAGEMENT Laboratoriummanagement De labmanagement beoogt het vakmanschap van een analist te verrijken met kennis en het zich eigen maken van praktische vaardigheden in 3 modules op het gebied van Communicatie, Organisatie en Kwaliteit. In de module Communicatie ligt de nadruk op gespreksvaardigheden en inzicht in bewustwording en gedrag. In de module Organisatie komen diverse aspecten van management en organisatie en de relatie met het laboratorium. Hierbij gaat het om het verkrijgen van inzicht in financiële en logistieke vraagstukken. In de module Kwaliteit wordt o.a. aandacht besteed aan het werken aan de hand van de CCKL praktijkrichtlijn. Laboratoriummedewerkers die coördinerende taken (willen) gaan verrichten. 16 dagen / Nijmegen BIOLOGISCH Advanced imaging technieken met CLSM In de Advanced imaging technieken met CLSM leert u alles over deze techniek, waarmee het mogelijk is om celstructuren op nano-niveau te analyseren en daarvan haarscherpe beelden te maken. Er worden cellen gekleurd met verschillende specifieke antibodies, die zichtbaar gemaakt zullen worden met tweede antibodies waaraan zich fluorescente groepen bevinden. Bovendien wordt geoefend met de CLSM om de aangekleurde structuren zichtbaar te maken. Laboratoriummedewerkers met ervaring met microscopische technieken. 2 dagen / Nijmegen Celkweek Deze praktische over standaard celkweektechnieken biedt een essentiële handreiking voor succesvolle celkweek. Tijdens de wordt ingegaan op de benodigde apparatuur en media en de routinemethoden in celkweek om cellen te behandelen en op te slaan. U leert steriel te werken met verschillende celtypen. Laboratoriummedewerkers die voor het eerst celkweekmethoden moeten gaan toepassen. 1 dag / Nijmegen CURSUS OP MAAT Een in-company op maat voor uw medewerkers? De voordelen daarvan zijn: Afstemming van de inhoud op uw organisatie Planning gebeurt in onderling overleg Besparing reistijd en -kosten van de deelnemers Scherpe prijs per deelnemer Onderlinge betrokkenheid en teamspirit nemen toe Het hele team in één keer op hetzelfde kennisniveau Onlangs ontwikkelde maatwerksen zijn o.a.: In vitro celkweek (Veterinaire) Microbiologie Realtime PCR Worskhop Validatie van Realtime PCR Chemisch rekenen Hematomorfologie Immunologie Virologie Van elke in deze brochure is een leaflet beschikbaar. Bent u na het lezen van de folder benieuwd naar een specifieke opleiding of bezoek dan onze website: 5

6 Master Molecular Life Sciences Aan het eind van de opleiding voert u een afstudeerproject in de beroepspraktijk uit. Daarin laat u uw competenties op masterniveau zien. Bent u werkzaam als HLO-bachelor en toe aan een volgende stap? Wilt u meer verantwoordelijkheid voor uw projecten nemen en als schakel fungeren tussen analisten en ervaren projectleiders? De masteropleiding Molecular Life Sciences bereidt u op deze taken voor. Deze deeltijdopleiding combineert u met uw huidige werk. Stapsgewijs leert u meer sturing te geven aan eigen projecten. Hiervoor werkt u gedurende de opleiding aan beroepsrelevante casussen. Zo zet u strategieën ter verbetering van vaccins en diagnostische tests uit en maakt u een ontwerp voor een nieuw medicijn tegen kanker. U leert doelgericht en projectmatig denken. Hiervoor verbreedt en verdiept u uw kennis in de celbiologie, moleculaire biologie, biochemie, immunologie en genetica en op de gebieden van upstream processing, downstream processing, procesoptimalisatie, kwaliteitscontrole, bioinformatica en statistiek. Hiernaast ontwikkelt u in de opleiding projectmanagementvaardigheden. Door deze brede vakinhoudelijke oriëntatie van het programma ontwikkelt u een helikopterview en bent u breder inzetbaar. U vergroot uw kansen op de arbeidsmarkt. De opleidingsinhoud wordt continu afgestemd met biotechnologische bedrijven en toepassingsgerichte onderzoeksinstellingen. Gastdocenten uit het bedrijfsleven of academische onderzoeksinstellingen verzorgen colleges in het programma. Naast de beroepsgerichtheid en actualiteit van het programma waarderen studenten vooral de persoonlijke sfeer. Indien u niet de hele masteropleiding wilt volgen, maar in bepaalde onderdelen geïnteresseerd bent, kunt u ook een of meerdere van de theoriemodules apart volgen. Dit zijn: Introduction (Introductie in de moleculaire wetenschappen: moleculaire biologie, biochemie, celbiologie, statistiek) Production of Biomolecules (metabole routes, heterologe genexpressie, fermentatie, downstream processing, GMP, Quality by Design, Experimental Design) Vaccines and Diagnostics (Immunologie, Vaccine ontwikkeling, wetenschappelijk schrijven, moleculaire diagnostiek, validatie van diagnostische tests) Drug Development (Drug Discovery, Drug development, Kankerontwikkeling, High throughput data analyse, patentrecht, business development) Project Management (Projectopzet, risicomanagement, workbreakdown, persoonlijke efficientie, situationeel leidinggeven, vergadertechnieken) Afgestudeerde Bachelors (of Applied Science) of HLO-ingenieurs op het gebied van life sciences, biochemie, biotechnologie of een vergelijkbaar vakgebied, met minstens één jaar werkervaring. Indien u nog geen werkervaring heeft, kunt u op basis van studieresultaten en motivatie toegelaten worden. Omvang Deeltijd: 2,5 jaar (gehele masteropleiding), 3-5 maanden per module. 6

7 HAN BioCentre Centre of expertise in biotechnology and analysis Bedrijven en instellingen zijn belangrijke partners voor het HAN BioCentre. Samen werken we aan de ontwikkeling van de BioBased Economy; een economie waarin het gebruik van fossiele brandstoffen wordt geminimaliseerd en waarin gebruik gemaakt worden van hernieuwbare bronnen. Het bedrijfsleven is continu bezig met innovatie. Het HAN BioCentre wil graag een partner zijn om u bij dit innovatieproces van dienst te zijn. Samen komen we tot oplossingen die tot concrete toepassingen kunnen leiden. Ons centrale onderzoeksthema is Biodiscovery: de ontdekking, analyse, productie en toepassingen van nieuwe componenten met nieuwe functionaliteiten. Hierbij valt te denken aan nieuwe enzymen maar ook aan selectie van micro-organismen of het ontdekken van kleine moleculen die een positieve invloed hebben op de gezondheid. Om dit onderzoek goed uit te kunnen voeren bestaat het BioCentre uit een team van mensen met uiteenlopende expertises: van moleculaire biologie en fermentatie technologie, naar downstream processing, chemische analyse tot bio-informatica. Voor al deze expertises kan het HAN BioCentre een goede partner voor u zijn. Het HAN BioCentre voert onderzoek uit in opdacht van en in samenwerking met het bedrijfsleven. Daarnaast bieden we de mogelijkheid van lab-sharing. In onderstaande figuur zijn de belangrijkste faciliteiten van het HAN BioCentre weergegeven. Wilt u meer weten over ons onderzoek, de mogelijkheden voor onderzoek, onze faciliteiten of de opleidingen die wij aanbieden, neem dan contact met ons op via of kijk op de website BIODISCOVERY (in de biobased economie) Ontdekken. van nieuwe enzymen, bioactieve componenten, of extracten met een specifieke activiteit. Analyse. m.b.v. biologische screeningssystemen, analytische chemie en gebruik makend van de bio-informatica. Productie. door fermentatie en downstream processing. Productie van recombinante stammen. Toepassen. in samenwerking met en direct toepasbaar voor het bedrijfsleven. Inhibitie assays Gen expressie studies Bio-informatica Plant biologie Extractie methodes C. elegans PCR qprc SDS-PAGE HPLC GC Bio-informatica Fermentatie (van 1 tot 20 liter) Downstream processing IEX GPC Microfiltratie Ultrafiltratie Stam selectie Constructie van expressie vectoren In samenwerking met bedrijven in de Biobased economie: Voedingsmiddelenindustrie Agro Gezondheid Duurzame energie 7

8 OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN Life Sciences Contact Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen neem dan contact op met een van onze coördinatoren. Deeltijd Chemie Maria Baltussen, Msc, Lecturer Analytical Chemistry, Coördinator deeltijd chemie/e-learning chemistry Locatie HAN Life Sciences Bezoekadres Laan van Scheut 2, 6525 EM Nijmegen Postadres Postbus 6960, 6503 GL Nijmegen T (024) / (026) E Economie, Management en Recht Techniek en Life Sciences Informatica, Media en Communicatie Onderwijs en Opleiden Gedrag en Maatschappij Gezondheid Sport en Bewegen opleidingen en sen Master Molecular Sciences Andrea Thiele, PhD, Lecturer/Programme director Master Molecular Life Sciences Corina van den Bergh, Coördinator Master Molecular Life Sciences Cursussen Corina van den Bergh, Coördinator sen Life Sciences Maatwerk Elly van der Zwart, Coördinator maatwerktrajecten Life Sciences HAN Biocentre Christien Lokman, PhD, director and lector HAN BioCentre Voor overige vragen kunt u terecht bij het HAN VoorlichtingsCentrum. Het HAN VoorlichtingsCentrum is alle werkdagen bereikbaar. Openingstijden: uur HAN VoorlichtingsCentrum Postbus 6960, 6503 GL Nijmegen T (024) E realisatie HAN Marketing Communicatie en Voorlichting vormgeving Bureau Ketel fotografie Rob Gieling en anderen uitgave januari 2014 / Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden.

BACHELOR OPLEIDINGEN DEELTIJD 2010-2011. Bouwkunde Civiele Techniek. Built Environment

BACHELOR OPLEIDINGEN DEELTIJD 2010-2011. Bouwkunde Civiele Techniek. Built Environment BACHELOR OPLEIDINGEN DEELTIJD 2010-2011 Bouwkunde Civiele Techniek Built Environment Inhoudsopgave Techniek studeer je bij de HAN! 3 Deeltijdopleidingen 4 Academie voor Bouw en Infra 4 Scholar: het virtuele

Nadere informatie

Cursussen kwaliteitsmanagement voor laboratoria 2013

Cursussen kwaliteitsmanagement voor laboratoria 2013 Cursussen kwaliteitsmanagement voor laboratoria 2013 Zet de standaard Voor het hele spectrum aan scholing in kwaliteitsmanagement Avans + & Lab-QAcademy: Samen voor UW kwaliteit 1. Praktisch omgaan met

Nadere informatie

4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN

4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN 4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN voor hbo- en wo-bachelors 2013 2014 hbo-bacheloropleiding - associate

Nadere informatie

Opleidingsprofielen. Hoofdstuk 5

Opleidingsprofielen. Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 5 Opleidingsprofielen Het Domein Applied Science omvat elf opleidingen waarvan in domeinsamenwerking een vijftal opleidingsprofielen landelijk zijn vastgesteld. In dit hoofdstuk worden de landelijke

Nadere informatie

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating...

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating... Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7 4 Inschrijving, intake en toelating... 10 5 Visie op onderwijs... 11 6 Opleidingsstructuur...

Nadere informatie

Bachelor of Applied Science. Een competentiegerichte profielbeschrijving

Bachelor of Applied Science. Een competentiegerichte profielbeschrijving AS Een competentiegerichte profielbeschrijving Een competentiegerichte profielbeschrijving Colofon Auteurs Drs. Arnoud Bootsma Ir. Martijn van Dongen Dr. Ellen Hilhorst Dr. Marthie Meester Dr. Ko Roelfsema

Nadere informatie

www.studietry-outs.nl

www.studietry-outs.nl www.studietry-outs.nl 2013-2014 Studie try-outs - Een Lob activiteit - Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Winnaar Hoger Onderwijsprijs 2000 Uitgave augustus 2013 Hoe gaat het nu echt op zo n vervolgopleiding?

Nadere informatie

STUDIEGIDS informatica en informatiekunde. bachelor - master 2014 2015. Beste bachelor Informatica in NSE 2014. Open Universiteit www.ou.

STUDIEGIDS informatica en informatiekunde. bachelor - master 2014 2015. Beste bachelor Informatica in NSE 2014. Open Universiteit www.ou. STUDIEGIDS informatica en informatiekunde bachelor - master 2014 2015 Beste bachelor Informatica in NSE 2014 Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 03 Voorwoord 04 Overzicht wijzigingen cursusaanbod 05 Studeren

Nadere informatie

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014 S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING Natuurwetenschap & Innovatiemanagement van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN voor het studiejaar 2013/2014 Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80.115 3508

Nadere informatie

studiegids bachelor master informatica

studiegids bachelor master informatica studiegids bachelor master informatica 2012 2013 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit 06 Studiemogelijkheden Losse cursussen Startpakket Propedeuse, postpropedeuse, bachelor en master

Nadere informatie

informatica Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010

informatica Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 informatica Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit Nederland 06 Studiemogelijkheden Voorbereidingscursussen Losse cursussen Focusopleidingen

Nadere informatie

BACHELOR OPLEIDINGEN VOLTIJD 2010-2011. Training & Human Development. Opleidingskunde

BACHELOR OPLEIDINGEN VOLTIJD 2010-2011. Training & Human Development. Opleidingskunde Wil je mensen iets leren, maar niet voor de klas? BACHELOR OPLEIDINGEN VOLTIJD 2010-2011 Training & Human Development Opleidingskunde Inhoudsopgave Opleidingskunde, een vak met toekomst Opleidingskunde,

Nadere informatie

www.studietry-outs.nl 201-201

www.studietry-outs.nl 201-201 www.studietry-outs.nl 201-201 Studie try-outs - Een Lob activiteit - Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Winnaar Hoger Onderwijsprijs 2000 Uitgave augustus 2014 Hoe gaat het nu echt op zo n vervolgopleiding?

Nadere informatie

People for Business - Business for People

People for Business - Business for People HOGESCHOOL ZUYD People & Business Management Sittard WERKEND LEREN People for Business - Business for People Hogeschool Zuyd Jouw partner in een succesvolle loopbaan Met ruim 13.500 studenten en 40 (brede)

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Accountancy voltijd en duaal 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Leraar technisch beroepsonderwijs

Leraar technisch beroepsonderwijs Leraar technisch beroepsonderwijs 2013 2014 hbo-bacheloropleiding - Voltijd Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek Uit eigen ervaring Ik heb de lerarenopleiding Bouwkunde [nu een van de studieroutes

Nadere informatie

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Inhoud Welkom bij Hogeschool HBO Nederland Wat onderscheidt Hogeschool HBO Nederland van andere opleidingen: in drie of vier jaar je hbo-bachelordiploma halen kleinschalig,

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 1/212 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde

Nadere informatie

Studie Keuze Informatie Avonden (SKIA) Gids voor studie en opleiding na HAVO en VWO 2013-2014

Studie Keuze Informatie Avonden (SKIA) Gids voor studie en opleiding na HAVO en VWO 2013-2014 Informatiegids Haarlem Studie Keuze Informatie Avonden (SKIA) Gids voor studie en opleiding na HAVO en VWO 2013-2014 Een uitgave van Aob Compaz in opdracht van de kringen van schoondecanen in Kennemerland

Nadere informatie

Master Business Process Management and IT

Master Business Process Management and IT Master Business Process Management and IT wo master begeleid 2014 2015 Open Universiteit www.ou.nl Over de opleiding De wo-masteropleiding Business Process Management and IT begeleid kijkt naar de inrichting

Nadere informatie

Bedrijfskundig Management

Bedrijfskundig Management Transfergroep Post-hbo-opleidingen & masters Bedrijfskundig Management Bedrijfskunde Register Bedrijfskunde veranderend ondernemen: kennis - inzicht - toepassen Bedrijfskundig Management Ondernemen in

Nadere informatie

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management.

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Beeckestijn Business School opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Postdoctorale opleidingen Post-HBO opleidingen

Nadere informatie

studiegids bachelor master informatica

studiegids bachelor master informatica studiegids bachelor master informatica 2013 2014 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit, faculteit Informatica 07 Studiemogelijkheden 09 Opleidingsmogelijkheden voor bedrijven en instellingen

Nadere informatie

PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen. Brochure 2015

PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen. Brochure 2015 PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen Brochure 2015 PlanMen is exclusief specialist op het gebied van personeelsplanning / Workforce Management (WFM). Met de jarenlange kennis en ervaring van onze gecertificeerde

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Informatica 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Informatica 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Informatica 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 8

Nadere informatie

Studentenstatuut Engineering & Design 2014-2015

Studentenstatuut Engineering & Design 2014-2015 Studentenstatuut Engineering & Design 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Elektrotechniek CROHO-nummer:34267 CROHO-nummer AD:80017 Voltijd, duaal, AD voltijd en AD duaal Industrieel Product Ontwerpen

Nadere informatie

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management.

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Beeckestijn Business School opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Postdoctorale opleidingen Post-HBO opleidingen

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Inhoud Het bedrijfseconomisch geweten van de organisatie 5 : iets voor u? 7 Groningse accenten: een waardevolle voorsprong

Nadere informatie