Life Sciences voor werkenden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Life Sciences voor werkenden"

Transcriptie

1 Life Sciences voor werkenden HBO-opleidingen in deeltijd Chemie MASTER IN DEELTIJD Molecular Life Sciences (POST-) HBO-CURSUSSEN Medisch Chemisch Biologisch Management Statistiek Bioprocestechnologie Mastermodules Molecular Life Sciences

2 Wilt u uw kennis en inzicht in chemische processen vergroten? Alles te weten komen over de organische en analytische chemie en polymeerkunde? Dan is de Wilt deeltijdopleiding u uw kennis en Chemie inzicht iets in voor chemische u. De opleiding processen start vergroten? tweemaal per Alles jaar: te weten in september komen en over in de februari. organische en analytische chemie en polymeerkunde? Dan is de deeltijdopleiding Chemie iets voor u. De opleiding start tweemaal per jaar: in september en in februari. Als chemicus bent u iedere dag bezig met onderzoek van maatschappelijke betekenis. In uw laboratorium doet u belangrijke ontdekkingen voor de wereld daarbuiten. U kunt werken in de chemische of farmaceutische industrie, in laboratoria van bedrijven, bij universiteiten en bij researchcentra als TNO en de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). Studieduur en begeleiding Met MLO-chemie als vooropleiding en een baan in een laboratorium doet u ongeveer vijf jaar over de opleiding. U dient wel uw basiskennis chemie op te halen voordat u aan de opleiding begint. De deeltijdopleiding Chemie doet u voor een belangrijk deel met zelfstudie (E-learning). U maakt gebruik van het elektronische leeromgeving Scholar, waar u alle benodigde studiematerialen vindt en u in contact kunt komen met docenten. Naast de zelfstudie is er een aantal bijeenkomsten in Nijmegen van, in totaal, 18 dagen per schooljaar: 2 keer per maand op dinsdag komt u naar de opleidingslocatie in Nijmegen voor 8 uur praktijkonderwijs. Tijdens deze dagen op school is er ook de mogelijkheid om docenten persoonlijk te spreken. Programma De opleiding Chemie kent één afstudeerrichting: Analytische Chemie. Daarnaast is er aandacht voor organische chemie en polymeerchemie. Tijdens de opleiding komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: Polymeerkunde Chromatografie Spectroscopie Chemometrie Reactiemechanismen in organische chemie Er is geen propedeuse bij de deeltijdopleiding chemie. Als u als MLO-er instroomt krijgt u vrijstelling voor de propedeuse maar moet u wel een aantal vakken basischemie uit de propedeuse van de dagopleiding volgen: Labrekenen Foutenleer Wiskunde Veiligheid Organische chemie Chemie Bachelor deeltijd Deze vakken worden aangeboden als een instap van ca 2,5 maanden. Na het behalen van deze kunt u als student starten met de deeltijd opleiding chemie. De hoofdfase van de deeltijdopleiding Chemie bestaat in totaal uit vier onderwijseenheden. U gaat aan de slag met: Analyse van reactiemengsels; organische chemie gecombineerd met analytische chemie Meer bio in de Analyse; nadruk op analytische chemie Natural Product Synthesis; pheromones; nadruk op organische chemie Biobased Polymers: nadruk op polymeerchemie In de afstudeerfase volgt u twee onderwijseenheden, waarmee u uw competenties versterkt in de voorbereiding van onderzoek, toegepast onderzoek en fundamenteel onderzoek. Vervolgens gaat u tijdens de afstudeerstage zelf een onderzoek doen. Naast de hoofdfase en de afstudeerfase is een deel van het onderwijsprogramma vrij in te vullen, de minor. Hierin kunt u werken aan het ontwikkelen van andere competenties zoals leidinggeven of begeleiden. Maar u kunt ook een extra onderzoek gaan doen. Toelatingseisen MLO-chemie, niveau 4, na behalen van de instap Of VWO met het profiel Natuur en Techniek of Natuur en Gezondheid Of een gelijkwaardig buitenlands diploma, aangevuld met het staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2, programma 2) Een relevante werkplek is verplicht Voldoet u niet aan de eisen maar hebt u wel interesse in de opleiding dan kunt u contact opnemen met de deeltijdcoördinator, Maria Baltussen; Intakegesprek Voordat u start houden we een intakegesprek. Daarin bespreken we de formele toelating tot de opleiding en bekijken we of de opleiding kan worden verkort. Wilt u hierover meer weten? Neem dan contact op met de deeltijdcoördinator. Dit kan via het HAN VoorlichtingsCentrum. Studiekosten Gezien de recente wetswijzigingen op het gebied van collegegeld adviseren wij u te bezoeken. Hierop kunt u eenvoudig de studiekosten voor de komende jaren berekenen. 2

3 (Post-) hbo-sen MEDISCH Bloedtransfusie opleiding Deze opleiding is een aanvulling op de basisopleidingen van medewerkers van bloedbanken en bloedtransfusiediensten, zodat een gedegen theoretische opleiding in immunologie, immuunhematologie en bloedbankkunde wordt verkregen. De opleiding Bloedtransfusie is opgezet in samenwerking met Stichting Sanquin Bloedvoorziening. De opleiding bestaat uit de 3 opeenvolgende sen: Immunologie Immuunhematologie Bloedbankkunde Deze sen zijn ook afzonderlijk te volgen Immunologie In deze verwerft u kennis over de volgende onderwerpen: aangeboren immuunsysteem, ontstekingen, verworven immuunsysteem (APCfunctie, MHCsysteem, bouw en functie van B- en T-cellen, immunologisch geheugen en tolerantie), antilichamen, zwangerschapsimmunisatie, immunologische problematiek bij transplantatie, auto-immuniteit van de hematologie, immuunhematologische diagnostiek. Laboratoriummedewerkers 5 dinsdagavonden / Amsterdam Immuunhematologie In deze verdiept u uw kennis van laboratoriumtechnische en klinische aspecten van bloedgroepenproblematiek. U leert over de fysiologie van de bloedcellen, genetica, antigeen-antistofinteracties, gebruik van bloedgroepreagentia, immuunhematologische technieken, bloedgroepsystemen, FY, Lu, MNSs Kell, Kidd, MNSs-systeem, hoog/laag frequent antigenen, HTLA, hemolytische ziekte van de pasgeborene, HLA-systeem, trombocyten / leukocytenserologie / neonatale trombocytopenie / neutropenie, auto-immuun hemolytische anemie. Personen die werkzaam zijn in het vakgebied van de bloedgroepenserologie, met name laboratoriummedewerkers in de klinische chemie en medische microbiologie. Laboratoriumartsen en klinisch chemici. 16 dinsdagavonden / Amsterdam Bloedbankkunde In deze leert u meer over het verkrijgen en bewerken van bloed en bloedproducten. Daarnaast komt u alles te weten over de indicatiestelling voor bloed en bloedproducten, transfusiereacties en de problematiek van de patiënt met multipele bloedgroepantistoffen. De vereist een hbo- of hoger werk- en denkniveau. Er is geen specifieke voorkennis noodzakelijk, maar enige kennis van de bloedtransfusieketen is aanbevolen. 11 dinsdagavonden / Amsterdam Research Immunologie Deze is een voortzetting van de Immunologie. U krijgt een overzicht van een aantal onderzoeksvraagstukken en technieken in het kader van de aangeboren immuniteit, de B- en T-celontwikkeling, antigeen-presentatie, auto-immuniteit en cellulaire therapieën. Tevens worden de allernieuwste researchontwikkelingen en nieuwe vormen van behandeling besproken. Laboratoriummedewerkers (hbo-niveau) die hun kennis van de immunologie willen uitbreiden en farmaceuten, biochemici of biologen, werkzaam in een klinische of medische research setting. 6 dinsdagavonden / Amsterdam U heeft behoefte aan een update van uw (praktische) kennis? Wij bieden een breed scala aan bij- en nascholingssen op het gebied van Life Sciences. Kijk voor het volledige aanbod op Onze docenten hebben hun expertise in het werkveld opgebouwd en zijn specialisten van o.a. Stichting Sanquin Bloedvoorziening, RadboudUMC, CWZ Nijmegen, NKI, Ziekenhuis Rijnstate en HAN BioCentre. GMP voor Bloedbanken De wet geeft aan dat een bloedbank de kwaliteit in het traject van donorselectie, bloedafname, bloedbewerking, bewaren en leveren van bloedproducten dient te waarborgen door middel van een kwaliteitssysteem dat is gebaseerd op de beginselen van Goede Manieren van Produceren (GMP). Deze geeft u een leidraad voor het implementeren van GMP-principes in de dagelijkse praktijk van de bloedbank. Aan de orde komen onder andere de regelgeving, hygiëne, documentatie, automatisering, kwaliteitsbewaking. Leidinggevenden aan processen waarop de GMP-richtlijnen zich richten. Nietleidinggevenden, betrokken bij het inrichten, verbeteren, controleren en uitvoeren van de GMP-processen. 7 dagen / Nijmegen 3

4 (Post-) hbo-sen Klinische Cytologie In deze leert u onder begeleiding van deskundige (cyto)pathologen en cytodiagnostische analisten alles over de diagnostiek van zowel normale als afwijkende celbeelden. De theorie past u elke lesdag direct toe in één of meerdere microscopie-workshops. Door de lesdagen te spreiden over een half jaar krijgt u de gelegenheid de leerstof in de tussenliggende periode eigen te maken. Artsen (pathologen) in opleiding, laboratoriummedewerkers met ervaring in de cytologie. 10 dagen / Nijmegen Laboratoriumdiagnostiek Malaria Tijdens deze komen naast de theoretische achtergrondinformatie over de verschillende Plasmodia spp. het maken en kleuren van bloedpreparaten, de verschillende sneltesten (Rapid Diagnostic Tests) en de Standard Operating procedures (SOP s) aan de orde. De nadruk van deze ligt op het zelfstandig microscopisch leren beoordelen van malariapreparaten. Laboratoriummedewerkers werkzaam in de (medische) microbiologie, klinische chemie of biologie. 3 dagen / Nijmegen Morfologie van het Urinesediment studiedag Aan onderzoek van het urinesediment worden in opleidingen over het algemeen maar enkele lessen besteed. De techniek lijkt zo eenvoudig en zo gemakkelijk aan te leren dat het vaak ontbreekt aan een uitgebreidere scholing. Tijdens deze studiedag krijgt u veel praktische tips. Het moeilijkste onderdeel van het sedimentsonderzoek, de diagnostiek van de hematurie, komt ruim aan bod. Daarna oefent u met levensechte video-opnamen en aan de hand van representatieve urine-sedimenten die u zelf onder de microscoop beoordeelt. 4 Laboratoriummedewerkers, artsen in opleiding, doktersassistenten. Eén dag / Nijmegen LABORATORIUMDIAGNOSTIEK MALARIA studiedag Deze studiedag is primair een praktische oefendag voor gevorderden. Aan de hand van een aantal cases gaat u in op de malariadiagnostiek in het laboratorium, morfologie, profylaxe en geneesmiddelenresistentie. Onder deskundige begeleiding bestudeert u een groot aantal praktijkcases. Daarnaast leert u meer over recente ontwikkelingen in de malariadiagnostiek. Medewerkers die een basis laboratoriumdiagnostiek malaria gevolgd hebben of anderszins ervaring hebben opgedaan met de microscopische laboratoriumdiagnostiek van malaria. Eén dag / Nijmegen Hematomorfologie studiedag Door het gebruik van automatische celtellers en microscopie neemt de expertise van het beoordelen van bloedcellen af. Tijdens deze studiemiddag leert u meer van de moderne kijk op de beoordeling van bloedcellen en gaat u interactief in op de beelden van normale en abnormale bloedcellen en bloedbeelden. Naast basiskennis van de hematomorfologie worden nieuwe inzichten op het gebied van interpretatie van uitslagen besproken. Flowcytometrische uitslagen en het microscopische beeld komen niet altijd met elkaar overeen. Tijdens deze studiemiddag krijgt u voldoende handvatten om in een dergelijk geval een juiste beslissing te nemen. Laboratoriummedewerkers die bloedcellen beoordelen en/of interpreteren, artsen of artsen in opleiding. Eén middag / Nijmegen STATISTIEK Statistiek voor laboratoriummedewerkers (basis) Deze geeft u een overzicht van de spreiding, verdelingen van meetresultaten en statistische toetsen die u kunt inzetten voor het nemen van beslissingen. U gaat aan de slag met onderwerpen zoals datarepresentatie, kengetallen en verdelingen. Zowel de theorie als de praktijk komen volop aan de orde. U leert zelf met Excel basishandelingen uitvoeren. U leert wat statistische basisbegrippen betekenen en kansen berekenen. Verder leert u hoe u gegevens op de meest passende wijze presenteert. Analisten, farmaceuten, biochemici, klinisch en medisch biologen. 6 avonden / Amsterdam (najaar) en Nijmegen (voorjaar) Statistiek voor laboratoriummedewerkers (gevorderd) In deze in deze wordt voortgebouwd op de basis, en worden enkele belangrijke onderwerpen verder uitgediept, waaronder statische power, ANOVA, multiple regressie en comparisons, confounding variabelen. Er is veel ruimte voor praktische toepasbaarheid van het geleerde. Het is niet verplicht om de basis gevolgd te hebben, wie twijfelt over zijn of haar niveau kan een korte intaketoets doen. Analisten, farmaceuten, biochemici, artsonderzoekers, docenten. 6 avonden / Nijmegen

5 BIOPROCES- TECHNOLOGIE Down Stream Processing (DSP) Spring in de behoefte van biotechnologische bedrijven en onderzoeksinstituten op zoek naar mensen met DSP-kennis. Tijdens de DSP zullen onderwerpen aan de orde komen als DSP procesflow, solid/liquid separatie en zuiveringstechnieken. De is uitgebreid met een tweetal practica. Hierin leert u een aantal technieken die direct terug te koppelen zijn naar de theorie en de eigen werksituatie. De wordt verzorgd in samenwerking met docenten/onderzoekers van het HAN Bio Centre en Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Iedereen die meer theoretische en praktische kennis wil opdoen van de verschillende facetten van DSP. 6 dagdelen van 3 uur en 2 praktijkavonden (eind middag begin avond) Nijmegen MANAGEMENT Laboratoriummanagement De labmanagement beoogt het vakmanschap van een analist te verrijken met kennis en het zich eigen maken van praktische vaardigheden in 3 modules op het gebied van Communicatie, Organisatie en Kwaliteit. In de module Communicatie ligt de nadruk op gespreksvaardigheden en inzicht in bewustwording en gedrag. In de module Organisatie komen diverse aspecten van management en organisatie en de relatie met het laboratorium. Hierbij gaat het om het verkrijgen van inzicht in financiële en logistieke vraagstukken. In de module Kwaliteit wordt o.a. aandacht besteed aan het werken aan de hand van de CCKL praktijkrichtlijn. Laboratoriummedewerkers die coördinerende taken (willen) gaan verrichten. 16 dagen / Nijmegen BIOLOGISCH Advanced imaging technieken met CLSM In de Advanced imaging technieken met CLSM leert u alles over deze techniek, waarmee het mogelijk is om celstructuren op nano-niveau te analyseren en daarvan haarscherpe beelden te maken. Er worden cellen gekleurd met verschillende specifieke antibodies, die zichtbaar gemaakt zullen worden met tweede antibodies waaraan zich fluorescente groepen bevinden. Bovendien wordt geoefend met de CLSM om de aangekleurde structuren zichtbaar te maken. Laboratoriummedewerkers met ervaring met microscopische technieken. 2 dagen / Nijmegen Celkweek Deze praktische over standaard celkweektechnieken biedt een essentiële handreiking voor succesvolle celkweek. Tijdens de wordt ingegaan op de benodigde apparatuur en media en de routinemethoden in celkweek om cellen te behandelen en op te slaan. U leert steriel te werken met verschillende celtypen. Laboratoriummedewerkers die voor het eerst celkweekmethoden moeten gaan toepassen. 1 dag / Nijmegen CURSUS OP MAAT Een in-company op maat voor uw medewerkers? De voordelen daarvan zijn: Afstemming van de inhoud op uw organisatie Planning gebeurt in onderling overleg Besparing reistijd en -kosten van de deelnemers Scherpe prijs per deelnemer Onderlinge betrokkenheid en teamspirit nemen toe Het hele team in één keer op hetzelfde kennisniveau Onlangs ontwikkelde maatwerksen zijn o.a.: In vitro celkweek (Veterinaire) Microbiologie Realtime PCR Worskhop Validatie van Realtime PCR Chemisch rekenen Hematomorfologie Immunologie Virologie Van elke in deze brochure is een leaflet beschikbaar. Bent u na het lezen van de folder benieuwd naar een specifieke opleiding of bezoek dan onze website: 5

6 Master Molecular Life Sciences Aan het eind van de opleiding voert u een afstudeerproject in de beroepspraktijk uit. Daarin laat u uw competenties op masterniveau zien. Bent u werkzaam als HLO-bachelor en toe aan een volgende stap? Wilt u meer verantwoordelijkheid voor uw projecten nemen en als schakel fungeren tussen analisten en ervaren projectleiders? De masteropleiding Molecular Life Sciences bereidt u op deze taken voor. Deze deeltijdopleiding combineert u met uw huidige werk. Stapsgewijs leert u meer sturing te geven aan eigen projecten. Hiervoor werkt u gedurende de opleiding aan beroepsrelevante casussen. Zo zet u strategieën ter verbetering van vaccins en diagnostische tests uit en maakt u een ontwerp voor een nieuw medicijn tegen kanker. U leert doelgericht en projectmatig denken. Hiervoor verbreedt en verdiept u uw kennis in de celbiologie, moleculaire biologie, biochemie, immunologie en genetica en op de gebieden van upstream processing, downstream processing, procesoptimalisatie, kwaliteitscontrole, bioinformatica en statistiek. Hiernaast ontwikkelt u in de opleiding projectmanagementvaardigheden. Door deze brede vakinhoudelijke oriëntatie van het programma ontwikkelt u een helikopterview en bent u breder inzetbaar. U vergroot uw kansen op de arbeidsmarkt. De opleidingsinhoud wordt continu afgestemd met biotechnologische bedrijven en toepassingsgerichte onderzoeksinstellingen. Gastdocenten uit het bedrijfsleven of academische onderzoeksinstellingen verzorgen colleges in het programma. Naast de beroepsgerichtheid en actualiteit van het programma waarderen studenten vooral de persoonlijke sfeer. Indien u niet de hele masteropleiding wilt volgen, maar in bepaalde onderdelen geïnteresseerd bent, kunt u ook een of meerdere van de theoriemodules apart volgen. Dit zijn: Introduction (Introductie in de moleculaire wetenschappen: moleculaire biologie, biochemie, celbiologie, statistiek) Production of Biomolecules (metabole routes, heterologe genexpressie, fermentatie, downstream processing, GMP, Quality by Design, Experimental Design) Vaccines and Diagnostics (Immunologie, Vaccine ontwikkeling, wetenschappelijk schrijven, moleculaire diagnostiek, validatie van diagnostische tests) Drug Development (Drug Discovery, Drug development, Kankerontwikkeling, High throughput data analyse, patentrecht, business development) Project Management (Projectopzet, risicomanagement, workbreakdown, persoonlijke efficientie, situationeel leidinggeven, vergadertechnieken) Afgestudeerde Bachelors (of Applied Science) of HLO-ingenieurs op het gebied van life sciences, biochemie, biotechnologie of een vergelijkbaar vakgebied, met minstens één jaar werkervaring. Indien u nog geen werkervaring heeft, kunt u op basis van studieresultaten en motivatie toegelaten worden. Omvang Deeltijd: 2,5 jaar (gehele masteropleiding), 3-5 maanden per module. 6

7 HAN BioCentre Centre of expertise in biotechnology and analysis Bedrijven en instellingen zijn belangrijke partners voor het HAN BioCentre. Samen werken we aan de ontwikkeling van de BioBased Economy; een economie waarin het gebruik van fossiele brandstoffen wordt geminimaliseerd en waarin gebruik gemaakt worden van hernieuwbare bronnen. Het bedrijfsleven is continu bezig met innovatie. Het HAN BioCentre wil graag een partner zijn om u bij dit innovatieproces van dienst te zijn. Samen komen we tot oplossingen die tot concrete toepassingen kunnen leiden. Ons centrale onderzoeksthema is Biodiscovery: de ontdekking, analyse, productie en toepassingen van nieuwe componenten met nieuwe functionaliteiten. Hierbij valt te denken aan nieuwe enzymen maar ook aan selectie van micro-organismen of het ontdekken van kleine moleculen die een positieve invloed hebben op de gezondheid. Om dit onderzoek goed uit te kunnen voeren bestaat het BioCentre uit een team van mensen met uiteenlopende expertises: van moleculaire biologie en fermentatie technologie, naar downstream processing, chemische analyse tot bio-informatica. Voor al deze expertises kan het HAN BioCentre een goede partner voor u zijn. Het HAN BioCentre voert onderzoek uit in opdacht van en in samenwerking met het bedrijfsleven. Daarnaast bieden we de mogelijkheid van lab-sharing. In onderstaande figuur zijn de belangrijkste faciliteiten van het HAN BioCentre weergegeven. Wilt u meer weten over ons onderzoek, de mogelijkheden voor onderzoek, onze faciliteiten of de opleidingen die wij aanbieden, neem dan contact met ons op via of kijk op de website BIODISCOVERY (in de biobased economie) Ontdekken. van nieuwe enzymen, bioactieve componenten, of extracten met een specifieke activiteit. Analyse. m.b.v. biologische screeningssystemen, analytische chemie en gebruik makend van de bio-informatica. Productie. door fermentatie en downstream processing. Productie van recombinante stammen. Toepassen. in samenwerking met en direct toepasbaar voor het bedrijfsleven. Inhibitie assays Gen expressie studies Bio-informatica Plant biologie Extractie methodes C. elegans PCR qprc SDS-PAGE HPLC GC Bio-informatica Fermentatie (van 1 tot 20 liter) Downstream processing IEX GPC Microfiltratie Ultrafiltratie Stam selectie Constructie van expressie vectoren In samenwerking met bedrijven in de Biobased economie: Voedingsmiddelenindustrie Agro Gezondheid Duurzame energie 7

8 OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN Life Sciences Contact Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen neem dan contact op met een van onze coördinatoren. Deeltijd Chemie Maria Baltussen, Msc, Lecturer Analytical Chemistry, Coördinator deeltijd chemie/e-learning chemistry Locatie HAN Life Sciences Bezoekadres Laan van Scheut 2, 6525 EM Nijmegen Postadres Postbus 6960, 6503 GL Nijmegen T (024) / (026) E Economie, Management en Recht Techniek en Life Sciences Informatica, Media en Communicatie Onderwijs en Opleiden Gedrag en Maatschappij Gezondheid Sport en Bewegen opleidingen en sen Master Molecular Sciences Andrea Thiele, PhD, Lecturer/Programme director Master Molecular Life Sciences Corina van den Bergh, Coördinator Master Molecular Life Sciences Cursussen Corina van den Bergh, Coördinator sen Life Sciences Maatwerk Elly van der Zwart, Coördinator maatwerktrajecten Life Sciences HAN Biocentre Christien Lokman, PhD, director and lector HAN BioCentre Voor overige vragen kunt u terecht bij het HAN VoorlichtingsCentrum. Het HAN VoorlichtingsCentrum is alle werkdagen bereikbaar. Openingstijden: uur HAN VoorlichtingsCentrum Postbus 6960, 6503 GL Nijmegen T (024) E realisatie HAN Marketing Communicatie en Voorlichting vormgeving Bureau Ketel fotografie Rob Gieling en anderen uitgave januari 2014 / Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden.

(POST-) HBO-CURSUSSEN

(POST-) HBO-CURSUSSEN Life Sciences HBO-opleidingen in deeltijd Biochemie Chemie MASTER IN DEELTIJD Molecular Life Sciences (POST-) HBO-CURSUSSEN Medisch Bioprocestechnologie Life Sciences Biochemie Bachelor deeltijd Programma

Nadere informatie

Legenda KG Kennisgestuurde leerlijn PG Praktijkgestuurde leerlijn SG Studentgestuurde leerlijn

Legenda KG Kennisgestuurde leerlijn PG Praktijkgestuurde leerlijn SG Studentgestuurde leerlijn Legenda Kennisgestuurde leerlijn Praktijkgestuurde leerlijn Studentgestuurde leerlijn Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek 1e jaar regulier BML1/BML2 Propedeutisch jaar 2011/2012, cohort 2011 Studieloopbaancoaching

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

creating tomorrow BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek

creating tomorrow BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek HVA TECHNIEK BEDRIJFSWISKUNDE 2013-2014 Bedrijfswiskunde: jij wordt degene die de feiten kent. Bij Bedrijfswiskunde draait het om het oplossen

Nadere informatie

Hoe verbreed ik mijn carrièreperspectief? Met VAPRO D, de schakel van MBO naar HBO!

Hoe verbreed ik mijn carrièreperspectief? Met VAPRO D, de schakel van MBO naar HBO! Hoe verbreed ik mijn carrièreperspectief? Met VAPRO D, de schakel van MBO naar HBO! TIL JEZELF NAAR EEN HOGER NIVEAU MET VAPRO D EMPOWERING PEOPLE AND INDUSTRIES Brancheopleiding VAPRO D Waarom VAPRO D?

Nadere informatie

Specialisatie Microbiologie (Mi) in het nieuwe curriculum. Master Moleculaire Diagnostiek

Specialisatie Microbiologie (Mi) in het nieuwe curriculum. Master Moleculaire Diagnostiek hogeschool Leiden Specialisatie Microbiologie (Mi) in het nieuwe curriculum Master Moleculaire Diagnostiek Hogeschool Leiden Nieuw curriculum Bachelor of Applied Science Major - Biologie en medisch laboratoriuminderzoek

Nadere informatie

Chemisch-fysisch analist

Chemisch-fysisch analist leerjaar. Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25046 4 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Laan van Scheut, Nijmegen; Zijpendaalseweg, Arnhem Instroom in het tweede leerjaar is

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2010-2011

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2010-2011 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Graduaat Chemie optie Biochemie modulenaam Toegepaste biotechnologie code module Cc13 goedkeuring door aantal lestijden 120 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

MBO HBO. Maritieme techniek. Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL

MBO HBO. Maritieme techniek. Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL MBO HBO Maritieme techniek Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL DEELTIJD MBO- EN HBO-OPLEIDINGEN Nederlandse scheeps- en jachtwerven horen tot de absolute wereldtop. De voorsprong op

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

Chemie. Bachelor of Science - Voltijd

Chemie. Bachelor of Science - Voltijd 2018 2019 Chemie Bachelor of Science - Voltijd In het kort Vind jij het leuk om stoffen helemaal uit te pluizen? Ben je nieuwsgierig naar wat er nodig is om van slootwater drinkwater te maken? Wil jij

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Biologisch-medisch analist

Biologisch-medisch analist Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25045 4 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Laan van Scheut, Nijmegen; Zijpendaalseweg, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Als biologisch-medisch

Nadere informatie

Biologisch-medisch analist

Biologisch-medisch analist Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25045 4 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Laan van Scheut, Nijmegen; Zijpendaalseweg, Arnhem Wegens overweldigende belangstelling voor de

Nadere informatie

Werkend Leren in de opleiding Werktuigbouw studiejaar 2013-2014

Werkend Leren in de opleiding Werktuigbouw studiejaar 2013-2014 Werkend Leren in de opleiding Werktuigbouw studiejaar 2013-2014 Opleiding Werktuigbouwkunde HAN Auteur: Richard Kaandorp Datum: 23 1-2013 Versie: 1 - - 0 Vooraf De opleiding Werktuigbouw maakt deel uit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek. Bachelor of Science - Voltijd

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek. Bachelor of Science - Voltijd 2018 2019 Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek Bachelor of Science - Voltijd In het kort Onderzoek doen om ziekteverwekkers goed en snel op te sporen, zoeken naar oorzaken en oplossingen voor ernstige

Nadere informatie

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek. Bachelor of Science - Voltijd

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek. Bachelor of Science - Voltijd 2018 2019 Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek Bachelor of Science - Voltijd In het kort Onderzoek doen om ziekteverwekkers goed en snel op te sporen, zoeken naar oorzaken en oplossingen voor ernstige

Nadere informatie

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN TOELATINGSEISEN Sales Leadership maakt deel uit van het programma Leadership in Marketing & Sales. Deelname aan het programma is aan een aantal voorwaarden verbonden. U kunt de opleiding Accountmanager

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Specialist. De chemie van geneeskunde. demedisch. Federatiepartner NVKC in beeld. TAAKHERSCHIKKING Vertrouwen speelt een sleutelrol

Specialist. De chemie van geneeskunde. demedisch. Federatiepartner NVKC in beeld. TAAKHERSCHIKKING Vertrouwen speelt een sleutelrol TAAKHERSCHIKKING Vertrouwen speelt een sleutelrol MSB EN VMSD Hoe samenwerking meer oplevert 3 OPLEIDEN IS VOORUITZIEN Investeren in de toekomst demedisch Specialist OKTOBER 2015 UITGAVE VAN DE FEDERATIE

Nadere informatie

Voorlichting psychologie 21 mei 2015. Welkom!

Voorlichting psychologie 21 mei 2015. Welkom! Voorlichting psychologie 21 mei 2015 Welkom! Voorlichting psychologie 21 mei 2015 Sprekers: Stefanie Kwikkel, MSc Francis Voorn studieadviseur student psychologie Psychologie studeren aan de Radboud Universiteit

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van:

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van: Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden en Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Science De bètabrede opleiding van de Radboud Universiteit

Science De bètabrede opleiding van de Radboud Universiteit Science De bètabrede opleiding van de Radboud Universiteit 7 november 2015 Bètabreed - waarom zou ik bètabreed gaan? Multidisciplinair combineer vakgebieden: Behoefte bij bedrijfsleven en in onderzoek:

Nadere informatie

Oriëntatiejaar Life Sciences

Oriëntatiejaar Life Sciences Oriëntatiejaar Life Sciences Oriëntatiejaar Life Sciences Joan Wellink (studieadviseur) Voor wie is het oriëntatiejaar? Wat is het oriëntatiejaar? Wat heb je nodig? Hoe en wat studeer je? Wat kun je er

Nadere informatie

laboratoriumtechnologie

laboratoriumtechnologie Academiejaar 2015/2016 jobzekerheid bachelor biomedische laboratoriumtechnologie Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor biomedische laboratoriumtechnologie

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Science. De nieuwe bètabrede bacheloropleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen

Science. De nieuwe bètabrede bacheloropleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen Science De nieuwe bètabrede bacheloropleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen Waarom een brede natuurwetenschappelijke opleiding? Je krijgt een brede natuurwetenschappelijke basis met vakken uit de

Nadere informatie

Chemie. Bachelor of Science - Voltijd

Chemie. Bachelor of Science - Voltijd 2018 2019 Chemie Bachelor of Science - Voltijd In het kort Vind jij het leuk om stoffen helemaal uit te pluizen? Ben je nieuwsgierig naar wat er nodig is om van slootwater drinkwater te maken? Wil jij

Nadere informatie

C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g

C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g 1 1. Algemeen 2 2. Indeling van de modules Jaar 1 Modules Indeling in vakken Credits Osteopathische principes Osteopathische Medische en principes,

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Beste PXL-student, Je hebt nu een professioneel bachelordiploma op zak. Al gedacht aan het behalen van een academische master? Dat kan! Via een schakelprogramma kan

Nadere informatie

Hbo-minor bedrijfswetenschappen

Hbo-minor bedrijfswetenschappen Hbo-minor bedrijfswetenschappen tijdens het hbo kwalificeren voor de universitaire master bedrijfswetenschappen! 2007-2008 Te bespreken onderwerpen: welke doelen dient de hbo-minor BW? voor wie is de hbo-minor

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Studeren in Nijmegen Biomedische wetenschappen

Studeren in Nijmegen Biomedische wetenschappen Studeren in Nijmegen Biomedische wetenschappen Is biomedische wetenschappen studeren in Nijmegen misschien iets voor jou? Ik wil relevant zijn: bijdragen aan de gezondheid van mensen Gezondheidszorg heeft

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie

Master in de biomedische wetenschappen

Master in de biomedische wetenschappen LEUVEN t Master in de biomedische wetenschappen Afstudeerrichting biomedisch basis- en translationeel onderzoek Afstudeerrichting management en communicatie in de biomedische wetenschappen Minor management

Nadere informatie

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK CREaTINg TOmORROw 2013 2014 TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE Hva TECHNIEK HVA TECHNIEK TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 2013-2014 Technische Bedrijfskunde: méér dan bedrijfskunde, méér dan techniek Bij de opleiding Technische

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van detechnische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling behorend bij de Onderwijs- en

Nadere informatie

Bijlage 1 behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling:

Bijlage 1 behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling: Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden en Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Bijlage 1 behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling:

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

BSc programma Biologie en Medische biologie. de differentiatiefase

BSc programma Biologie en Medische biologie. de differentiatiefase BSc programma Biologie en Medische biologie de differentiatiefase Even voorstellen Sarian Kosten Universitair docent Aquatische Ecologie Onderwijs: BSc Biologie: Systeem ecologie, Applied Ecology MSc Biology:

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste kapitaal

Nadere informatie

Welkom bij LAB & RESEARCH

Welkom bij LAB & RESEARCH 2018-2019 Welkom bij LAB & RESEARCH Een samenwerkingsschool van Albeda en Zadkine Welkom in jouw toekomst! Techniek College Rotterdam biedt jou een toonaangevende technische of technologische opleiding.

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. M.Y.J. Berfelo. Adres: Sintjorisstraat 21

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. M.Y.J. Berfelo. Adres: Sintjorisstraat 21 Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam: M.Y.J. Berfelo Roepnaam: Monique Adres: Sintjorisstraat 21 Postcode: 3811 DG Woonplaats: Amersfoort Telefoon nr.: 033-8795481 Mobiel nr.: 0640055773 Geboortedatum:

Nadere informatie

Bijlage 1 behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling:

Bijlage 1 behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling: Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden en Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Bijlage 1 behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling:

Nadere informatie

Voor het programma van de opleiding gelden geen aanvullende toelatingsvoorwaarden.

Voor het programma van de opleiding gelden geen aanvullende toelatingsvoorwaarden. Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Keuze voorlichting. mavo-3. decaanles 1

Keuze voorlichting. mavo-3. decaanles 1 Keuze voorlichting mavo-3 2017 decaanles 1 Welke vragen proberen we vandaag te beantwoorden? Hoe lees ik mijn interessentest? Wat ga je na de mavo doen? Hoe zit het MBO in elkaar, wat zijn de toelatingseisen,

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van detechnische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling behorend bij de Onderwijs- en

Nadere informatie

Hbo Farmaceutisch Consulent Deeltijd. www.saxionnext.nl

Hbo Farmaceutisch Consulent Deeltijd. www.saxionnext.nl Hbo Farmaceutisch Consulent Deeltijd www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding De farmaceutische patiëntenzorg (FPZ) behoort tot de Daarnaast ben jij bij het toepassen van geneesmiddelen Ontwikkelen en

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

laboratoriumtechnologie

laboratoriumtechnologie Academiejaar 2014/2015 jobzekerheid bachelor biomedische laboratoriumtechnologie Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor biomedische laboratoriumtechnologie

Nadere informatie

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Logistiek en economie Hva techniek HVA TECHNIEK Logistiek en Economie 2013-2014 Het muziekfestival staat op de kalender, de artiesten zijn geboekt. Maar hoe komen al die onderdelen

Nadere informatie

// IK DROOM VAN EEN INNOVATIEF, EFFECTIEF MIDDEL TEGEN KANKER //

// IK DROOM VAN EEN INNOVATIEF, EFFECTIEF MIDDEL TEGEN KANKER // TU/e Bachelor College Instroom 2014-2015 // IK DROOM VAN EEN INNOVATIEF, EFFECTIEF MIDDEL TEGEN KANKER // Bachelor College MEDISCHE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE* * Deze major is formeel onderdeel van de

Nadere informatie

ACADEMIEJAAR 2015-2016. Bijlagen onderwijs-en examenreglement TECHNOLOGIECAMPUS GENT. www.odisee.be

ACADEMIEJAAR 2015-2016. Bijlagen onderwijs-en examenreglement TECHNOLOGIECAMPUS GENT. www.odisee.be ACADEMIEJAAR Bijlagen onderwijs-en examenreglement TECHNOLOGIECAMPUS GE www.odisee.be IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (GE) Biomedische laboratoriumtechnologie (dagonderwijs) Afstandsonderwijs is in afbouw;

Nadere informatie

HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN. Voorlichtingsfolder Pré-master BW Instromen in Master Biomedical Sciences na de HBO bachelor Fysiotherapie

HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN. Voorlichtingsfolder Pré-master BW Instromen in Master Biomedical Sciences na de HBO bachelor Fysiotherapie HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN Voorlichtingsfolder Pré-master BW Instromen in Master Biomedical Sciences na de HBO bachelor Fysiotherapie Inhoud Inleiding... 3 Leerroute... 4 Toelatingseisen... 5 Inschrijving...

Nadere informatie

Onderwijs en Kennisoverdracht

Onderwijs en Kennisoverdracht Onderwijs en Kennisoverdracht Ontwikkelingen in de duurzame landbouw in Suriname Prof. Tiny van Boekel, Decaan voor Onderwijs/Vice-rector, Wageningen University & Research Centre, NL Inhoud lezing Ontwikkelingen

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR 2011-2012 Studiegebied Wetenschappen Master in de Wiskunde (120 SP) Bachelor in de Wiskunde Master in de Fysica en de Sterrenkunde

Nadere informatie

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Bouwkunde hva techniek HVA TECHNIEK bouwkunde 2013-2014 Bouwkunde: studeren in dé bouwplaats van Nederland Bouwkunde studeren in Amsterdam biedt veel uitdagingen. Want als er

Nadere informatie

EEN WERELD VAN BINNEN

EEN WERELD VAN BINNEN EEN WERELD Sanquin verzorgt op not-for-profitbasis de bloedvoorziening in Nederland. Hierbij voldoet de organisatie aan de hoogste eisen van kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid. Sanquin is een kenniscentrum

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017 Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience Leiden, 17 januari 2017 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen

Nadere informatie

BSc programma Biologie en Medische biologie. de differentiatiefase

BSc programma Biologie en Medische biologie. de differentiatiefase BSc programma Biologie en Medische biologie de differentiatiefase Even voorstellen Eric Visser Universitair docent Experimentele Plantenecologie Opleidingscoördinator master Biology Onderwijs: BSc Biologie:

Nadere informatie

Keuze voorlichting. mavo januari 2016

Keuze voorlichting. mavo januari 2016 Keuze voorlichting mavo-3 12 januari 2016 Welke vragen proberen we vanavond te beantwoorden? Wat ga je na de mavo doen? Hoe zit het MBO in elkaar, wat zijn de toelatingseisen, enzovoort? Wat voor pakketten

Nadere informatie

Programma. Module 1. Kennismaking. De voorbereiding: Klaar voor de start? Vorming voor beginnende stagemeesters. Introductie

Programma. Module 1. Kennismaking. De voorbereiding: Klaar voor de start? Vorming voor beginnende stagemeesters. Introductie Faculteit Wetenschappen Programma Vorming voor beginnende meesters Introductie Kortrijk: 3 en 9 juni 2009 Leuven: 6 juni 2009 WELKOM Module 1: De voorbereiding: Klaar voor de start? Module 2: Van start

Nadere informatie

Premaster Managementwetenschappen

Premaster Managementwetenschappen Premaster Managementwetenschappen Studeren om hogerop te komen Zelfstandig naar een masteropleiding toe werken, maar toch ook weer niet alleen. Studeren in modulen, op momenten dat het je zelf uitkomt,

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Technische Bedrijfskunde

Technische Bedrijfskunde Format samenvatting aanvraag macrodoelmatigheidstoets Associate Degree Technische Bedrijfskunde Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Bio-exact Studiejaar 2009-2010 Preambule In de onderwijs- en

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Proef! Chemie. De opleiding en het werkveld

Proef! Chemie. De opleiding en het werkveld Proef! Chemie De opleiding en het werkveld De hbo-studie Chemie leidt op tot experimenteel laboratoriummedewerker. Centraal staat het chemische vakgebied. Hierin zijn grofweg drie belangrijke onderdelen

Nadere informatie

Stand van zaken subcommissie Biologie VC3EEE. Op weg naar een joint degree bachelor biologische wetenschappen

Stand van zaken subcommissie Biologie VC3EEE. Op weg naar een joint degree bachelor biologische wetenschappen Stand van zaken subcommissie Biologie VC3EEE Op weg naar een joint degree bachelor biologische wetenschappen Opdracht TDO (mei 2015) Maak een voorstel voor een gezamenlijke UvA-VU bachelor biologie opleiding

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Instituut Applied Sciences

Instituut Applied Sciences Instituut Applied Sciences VO-diner Dinsdag 30 oktober 2012 Presentatie Instituut Applied Sciences: Ruben Piek (commissie Instroom & Aansluiting) Campus Nijmegen (Kapittelweg) Welkom bij Techniek De wereld

Nadere informatie

AviAtion Logistics 2011-2012

AviAtion Logistics 2011-2012 AviAtion Logistics 2011-2012 T TECHNIEK Aviation Logistics 2011-2012 Aviation Logistics: Slimme organisatie op de grond en in de lucht. De luchtvaart is een dynamische wereld. Het op vluchtschema laten

Nadere informatie

BASISGEGEVENS. Naam. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie

BASISGEGEVENS. Naam. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie 1 BASISGEGEVENS Soort aanvraag: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business: Medewerker Marketing & Communicatie Medewerker Evenementenorganisatie Nijmegen 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff

Nadere informatie

Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen

Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Opleidingspresentatie 16 November 2013 Welkom Linda Hoffmans (rondt haar master thesis af) Jay van Lunteren (net gestart met zijn bachelor thesis, en wil in februari

Nadere informatie

Chemici die in researchlaboratoria bij overheidsinstellingen

Chemici die in researchlaboratoria bij overheidsinstellingen De hbo-studie Chemie leidt op tot experimenteel laboratoriummedewerker. Centraal staat het chemische vakgebied. Hierin zijn grofweg drie belangrijke onderdelen te onderscheiden: analytische chemie, onderzoek

Nadere informatie

MEDISCHE LABORATORIUM- TECHNOLOGIE BACHELOR BIOMEDISCHE LABORATORIUM- TECHNOLOGIE JOBZEKERHEID ACADEMIEJAAR 2017/2018

MEDISCHE LABORATORIUM- TECHNOLOGIE BACHELOR BIOMEDISCHE LABORATORIUM- TECHNOLOGIE JOBZEKERHEID ACADEMIEJAAR 2017/2018 ACADEMIEJAAR 2017/2018 JOBZEKERHEID BACHELOR BIOMEDISCHE LABORATORIUM- TECHNOLOGIE MEDISCHE LABORATORIUM- TECHNOLOGIE ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR BIOMEDISCHE LABORATORIUMTECHNOLOGIE

Nadere informatie

Welkom bij Biologie in Wageningen. Opleidingsdirecteur bachelor biologie 2 e jaars bachelorstudent biologie

Welkom bij Biologie in Wageningen. Opleidingsdirecteur bachelor biologie 2 e jaars bachelorstudent biologie Welkom bij Biologie in Wageningen Opleidingsdirecteur bachelor biologie 2 e jaars bachelorstudent biologie Opbouw opleidingspresentatie Wat is biologie in Wageningen? Opbouw van de bachelor biologie Studentenverhaal

Nadere informatie

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING EN SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DEELTIJD NAAST JE WERK LEG JE MET EEN

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Chemie 1e jaar regulier CHM1/CHM2 Propedeutisch jaar Studiejaar 2012-2013, cohort 2012 Legenda Bij de kolom 'Toets' kiezen uit:

Chemie 1e jaar regulier CHM1/CHM2 Propedeutisch jaar Studiejaar 2012-2013, cohort 2012 Legenda Bij de kolom 'Toets' kiezen uit: Chemie 1e jaar regulier CHM1/CHM2 Propedeutisch jaar Studiejaar 2012-2013, cohort 2012 SG Studieloopbaancoaching 1e jaar CHMSLC11 2 O;V;AS Keuzeonderwijs SG Keuzeonderwijs/bijspijkeronderwijs 2 KG Algemene

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie