VEERTIG VVD-PUNTEN VOOR ONDERNEMERS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEERTIG VVD-PUNTEN VOOR ONDERNEMERS"

Transcriptie

1 VEERTIG VVD-PUNTEN VOOR ONDERNEMERS De VVD is de enige partij die echt voor ondernemers opkomt en hen begrijpt. Dat is geen grootspraak. De VVD wil tal van zaken bereiken die het ondernemers makkelijker maakt om te ondernemen. Niet om hen naar de ogen te kijken. Wel omdat we het van de échte ondernemers in Nederland moeten hebben en meestal zitten die bij het MKB. Van hun bereidheid om te investeren in nieuwe ideeën, in creativiteit en in nieuwe mogelijkheden, waardoor vaak nieuwe werkgelegenheid ontstaat. Ook jonge, beginnende ondernemers kunnen rekenen op onze steun. Het enthousiasme van nieuwe generaties ondernemende mensen mag niet stuklopen op politiek onbegrip voor wat ondernemen is. Teveel politici in Den Haag lijken te denken dat er geldbomen bestaan. Ze realiseren zich amper dat de grootste bulk van het belastinggeld dat de politiek uitgeeft aan bijvoorbeeld zorg of onderwijs, afkomstig is uit het bedrijfsleven. En dat je ondernemers en bedrijven weleens wat meer tegemoet zou mogen komen. Dit kabinet, waarin de PvdA en de ChristenUnie het CDA overvleugelen als het om onderwerpen gaat die voor ondernemers van groot belang zijn, doet simpelweg te weinig voor ondernemers. Als het om ondernemersbelangen gaat stemt de PVV vrijwel altijd met de SP mee, vóór linkse plannen waarbij niet de ondernemer, maar Vadertje Staat de touwtjes in handen heeft. Het ontslagrecht wordt niet versoepeld, hoe nodig dat ook is. Een miljoenenverslindende verpakkingsbelasting wordt niet afgeschaft. Geen souplesse voor extra mogelijkheden om jongeren onder de 27 jaar vaker en langer tijdelijk in dienst te kunnen nemen. En ga zo maar door.

2 De grondgedachte onder het denken van onze politieke concurrenten is dat het heil van de Staat komt. De VVD ziet dat volstrekt anders. Wij geloven in een veel kleinere compacte Staat, maar wel één die wat deze doen moet, ook góed doet. Onze geloofsbrief luidt dat de VVD streeft naar een krachtige, kleine staat met gezonde overheidsfinanciën. Alleen taken die de samenleving van belang vindt en die niet of niet zelfstandig door individuen of groepen kunnen worden vervuld, behoort de staat te stimuleren dan wel op zich te nemen. En in ons Beginselprogramma staat verder niet voor niets in nota bene ons eerste uitgangspunt: De VVD gaat in het offensief tegen de terreur van de middelmaat. Vóór de hardwerkende Nederlander die vorm en inhoud geeft aan de eigen toekomst. Vóór vakmensen, leraren, politieagenten en wie werkt in de verzorging. Vóór wie het lef heeft een eigen bedrijf te beginnen. Hieronder staat een lijst met concrete punten die de VVD de komende jaren voor ondernemers, voor bedrijven en voor de economie wil bereiken. Ze zijn niet allemaal nieuw, al zitten er een paar fikse keuzes bij. Wel zijn al deze onderwerpen nog steeds van groot belang voor een beter ondernemingsklimaat in Nederland. Hoe sterker onze partij staat, hoe meer we voor elkaar krijgen. Want de VVD zal het voortouw moeten nemen. Andere partijen zien het belang van goed ondernemerschap immers amper en ze omarmen dat belang dan ook maar zelden. De VVD weet hoe een ondernemer denkt. Daarom treft u in het onderstaande vooral praktische punten aan, die bij realisatie vaak onmiddellijk een positief effect hebben. Dus van onze kant geen theoretische beschouwingen en ingewikkelde in- en uitpraterij. Kortom: de taal en het denken van de ondernemer!

3 1. Meer cash (1): overheid moet sneller betalen Dankzij de VVD is de betalingstermijn bij het Rijk teruggebracht van 45 naar 30 dagen en kan een ondernemer 11% wettelijke rente in rekening brengen voor iedere dag dat er te laat betaald wordt. Gemeenten en provincies moeten dat ook doen. Lokale VVD-wethouders en fractievoorzitters nemen daarvoor het initiatief. 2. Kredietregeling MKB op gang brengen Op papier is er voor de ondernemer een mooie regeling voor hulp van de overheid om een krediet te krijgen. Als de bank het niet aandurft, staat de overheid garant voor een deel van het krediet. Deze garantie kan oplopen tot zestig procent. Dit staat (op z n Haags!) bekend als de BBMKB-regeling: het Besluit Borgstelling MKB-kredieten. In de praktijk werkt deze regeling niet goed. Banken stellen regelmatig te hoge eisen en zij vormen de eerste trechter waar een ondernemer doorheen moet. Dankzij de VVD is de politiek met de banken in gesprek om concrete verbeteringen in deze regeling aan te brengen. 3. Spooknota s harder aanpakken Het lijkt een beetje een lacherig onderwerp, maar het dure woord ervoor is acquisitiefraude en het draait inmiddels om een harde tak van internationale criminaliteit, die Nederlandse ondernemers voor naar schatting 400 miljoen euro per jaar dupeert. Voor namaakfacturen, ook wel spooknota s genoemd, worden bijvoorbeeld al glanzende nep-magazines gedrukt, die als bewijsmateriaal worden gebruikt om niet bestaande advertenties te verkopen. De VVD wil meer aandacht voor dit probleem. Brusselse richtlijnen worden nu vertaald in Nederlandse wetten. Daarin moet wetgeving tegen spooknota s worden opgenomen voor het MKB. Het Openbaar Ministerie moet vervolgens aan de hand van informatie van het Fraudemeldpunt vaker en harder vervolgen.

4 4. Idioterie uit het auteursrecht slopen Geen ondernemer wil broodroof plegen op een collega-ondernemer. Als cd s in een discotheek worden gebruikt moet daar auteursrecht voor worden betaald. Maar waarom moet dat ook voor een gedraaid cd tje bij een crematie? Als een chauffeur een muziekje draait in z n vrachtwagen (= werkruimte) en hij doet z n deur open, stelt hij anderen in de gelegenheid naar de muziek te luisteren en moeten er dus Buma/Stemra-rechten betaald worden. De VVD heeft het initiatief genomen om met dit soort onzin te stoppen. En voor die rechten waarvan het wel reëel is om ervoor te betalen, moet er één factuur komen in plaats van twintig. 5. Géén stijging van lokale lasten De lokale lasten, OZB, Afvalstoffenheffing en noem alle lokale belastingen maar op, mogen niet stijgen. Dat betekent dus ook dat ze niet mee mogen groeien met eventuele inflatie. De totale lokale lasten mogen simpelweg de komende vier jaar geen euro duurder worden. De enige uitzondering op deze regel (de VVD blijft altijd realistisch) kan worden gevormd door zeer dringend noodzakelijke werkzaamheden aan het lokale riool. 6. Één factuur voor alle lokale lasten Voor alle lokale belastingen moet een ondernemer slechts één factuur ontvangen. En met een duidelijke toelichting: wat moet waarvoor worden betaald en waarom. 7. Criminaliteitsbestrijding blijft keihard noodzakelijk Ondernemers zijn te vaak doelwit van overvallen, diefstal, afpersing en geweld. Meer blauw op straat en de politie sneller aanwezig in de winkel als er ellende is, zijn voor de VVD al jarenlang geen loze kreten en we blijven er op hameren. De VVD wil een digitale zwarte lijst voor onbetrouwbaar personeel en wil dat bewakers zonder uniform mogen surveilleren. Verder willen we meer mogelijkheden voor zelfverdediging door de ondernemer.

5 De VVD werkt aan een wet die meer mogelijkheden biedt om jezelf in de eigen woning of het eigen bedrijf te verdedigen tegen inbrekers en overvallers. Vervolgen van degene die zich verdedigt blijft nog wel mogelijk, maar alleen bij hoge uitzondering. En de politie moet meer doen om de dader te pakken in plaats van te beginnen met het slachtoffer in de boeien te slaan als hij zich verdedigd heeft. Ook de mogelijkheden voor het opstellen van camera s en het gebruik van camerabeelden in rechtszaken moeten volgens de VVD worden vergroot. Wie niets te verbergen heeft, heeft immers niets te vrezen. 8. Concrete actie tegen administratieve kosten voor ondernemers De administratieve lastendruk voor bedrijven bedroeg in het voorjaar van 2007 maar liefst 8810 miljoen euro en was eind december 2008 met 812 miljoen gedaald, Dat is dus met 9,2%, terwijl het kabinet gedurende deze kabinetsperiode tenminste 25% verlichting van lastendruk voor bedrijven gedurende deze kabinetsperiode had beloofd. Dat gaat dus allemaal veel te langzaam. De VVD vindt dat hier veel harder achteraan gezeten moet worden en ontplooit hiervoor initiatieven. 9. Meer cash (2): verruiming afschrijving en makkelijker verlies verrekenen De VVD wil dat de mogelijkheden voor zogeheten 'willekeurige afschrijvingen' in 2009 tijdelijk worden verruimd. Door extra afschrijving op bedrijfsmiddelen toe te staan kunnen bedrijven er voor kiezen om hun belastingafdracht te verlagen. Daardoor houden ze meer geld in kas. Deze maatregel moet ook van toepassing zijn op bestaande bedrijfsmiddelen. Hierdoor gaan de kosten ten minste niet voor de baten uit. Bedrijven die nu geen ruimte hebben voor nieuwe investeringen kunnen zo dus ook beschikken over meer cash. Bovendien wil de VVD de verliesverrekening binnen de vennootschapsbelasting (de zogeheten 'carry back') in 2008 en 2009 tijdelijk verruimen van 1 naar 3 jaar. Hierdoor kunnen bedrijven verliezen uit die jaren verrekenen met winsten uit de drie jaar ervoor, waardoor belasting over die winst kan worden teruggevraagd.

6 De verruiming van de verliesverrekening heeft hierdoor dan ook een versterkend effect op de verruiming van de willekeurige afschrijving. Door te kiezen voor extra afschrijvingen, zodat er een fiscaal verlies ontstaat, kan nog beter gebruik worden gemaakt van de verruiming van de verliesverrekening. Bedrijven zijn zo in staat om hun liquiditeit beter te sturen. Ook dit vergroot de overlevingskans van bedrijven in moeilijke tijden en stimuleert bedrijven om hun investeringen op peil te houden. Producenten van bedrijfsmiddelen krijgen minder met inzakkende vraag te maken. Ook voor de bouw is er goed nieuws, want de VVD wil de afschrijvingsmogelijkheden voor gebouwen blijvend verruimen. De afschrijvingsbeperking tot 50% van de WOZ-waarde voor kleine ondernemers die onder de inkomstenbelasting vallen, wordt namelijk teruggedraaid. Vooral ondernemers in de recreatie- en landbouwsector hebben onbedoeld veel last van deze beperking. Dit lijken misschien vooral technische maatregelen, maar ze bezorgen ondernemers cash en dat is goed voor hen, voor de economie en voor de werkgelegenheid. 10. Verlaag de vennootschapsbelasting De VVD wil een fikse verlaging van de vennootschapsbelasting. Wij streven naar een fikse daling met meerdere procenten, een daling in de richting van een maximale vennootschapsbelasting van 20%. Dat moet worden gefinancierd door een belangrijke aftrekmogelijkheid voor grote bedrijven af te schaffen. In belastingvaktaal: het defiscaliseren van de groepsrente. In gewoon Nederlands: voor grote ondernemingen worden de mogelijkheden voor fiscaal trapezewerk via buitenlandconstructies onmogelijk gemaakt. Van ons voorstel zal vooral het MKB profiteren. 11. Zelfstandigenaftrek voor alle ondernemers en zonder leeftijdsgrens De zelfstandigenaftrek moet volledig worden geïndexeerd, dat wil zeggen dat de aftrek met hetzelfde percentage moet worden verhoogd als de inflatie. Het kabinet Balkenende-Bos wil deze aftrek volgens de VVD ten onrechte bevriezen. Wij vinden bovendien dat de zelfstandigenaftrek moet gelden voor alle ondernemers, ook voor hen die na hun 65 e willen doorwerken. En bij toekomstige wijzigingen in het fiscaal systeem mag geen enkele verslechtering voor ondernemers worden aangebracht.

7 12. Ondernemer beslist zelf over koopzondag De VVD is eerlijk en maakt keuzes. Een deel van de ondernemers zit niet te wachten op de koopzondag, dat realiseren we ons terdege. De kleine winkelier kan tegen zijn zin worden meegezogen. Toch is de VVD is er principieel voorstander van om ondernemers en consumenten vrij te laten in hun keuze. Voor veel consumenten is het winkelen op die dag een vorm van zondagsrust (!): gezellig met familie en vrienden wat slenteren en shoppen. De VVD vindt dat een winkelier zelf moet kunnen bepalen wanneer hij open is. Er is geen kledingzaak in Spakenburg die zondagmorgen open wil; daar hebben we de overheid dus niet bij nodig. Doordat gemeenten op dit moment zelf het koopzondagbeleid bepalen, kan oneerlijke concurrentie ontstaan: de ene winkel open, de andere in een gemeente twee kilometer verderop, dicht. Juist nu geldt het argument van de werkgelegenheid: de Vereniging Detailhandel schat dat met de koopzondag zo n 15 á banen gemoeid zijn. De VVD wil de mogelijkheid voor koopzondagen verruimen ten opzichte van de huidige situatie. 13. Overheid mag niet concurreren met MKB Dit voorjaar heeft de VVD als enige tegen een wet gestemd die valse concurrentie van de overheid met het bedrijfsleven zou hebben moeten tegengaan, maar die door druk van de PvdA zo erg is uitgekleed dat het niks meer voorstelt. De gemeente Hengelo (zomaar een voorbeeld) zou volgens die wet niet meer voor een matsprijsje (want zonder vaste kosten!) ook de receptie en catering voor een bruidspaar mogen organiseren, omdat de ondernemer om de hoek, die wél vaste lasten moet doorberekenen, dan valse concurrentie wordt aangedaan. Maar de Partij van de Arbeid heeft, met steun van het CDA, de wet zo gewijzigd, dat een gemeenteraad hier nu zelf over mag beslissen. In alle gemeenten waar de VVD wat voor het zeggen heeft zullen we proberen ervoor te zorgen dat de lokale overheid zich niet als vijand van de plaatselijke ondernemers opstelt.

8 De wet had er in deze vorm nooit mogen komen en als de VVD weer regeringsverantwoordelijkheid mag dragen, zullen we hem aanpassen in die zin dat de lokale ondernemer niet door de gemeente of provincie gepakt wordt. 14. Geef kleine ondernemers meer kans bij aanbestedingen Eind 2009 verschijnt er een nieuw voorstel voor de aanbestedingswet. De VVD is voor een erkenning voor meerdere jaren wanneer een bedrijf met succes een aanbestedingsprocedure heeft doorstaan. Verder moeten ook kleine bedrijven (de plaatselijke hovenier bijvoorbeeld) een reële kans maken op een opdracht. Om die reden moeten onrealistisch hoge jaaromzeteisen die aan inschrijvers gesteld worden, vervallen. Verder moet de aanbestedingsgrens zo hoog mogelijk worden gelegd. Het is belachelijk dat vijf leveranciers voor een order voor nieuwe stoelen in de Raadszaal van het gemeentehuis van , een document van 40 pagina s moeten schrijven. De totale tijd die door het bedrijfsleven aan de aanbesteding besteed wordt, is kostbaarder dan de hele opdracht. De dolmakende en geldverslindende papierwinkel die nu met het aanbestedingsprocedures gemoeid is, moet zo snel en zoveel mogelijk gestript worden. Want een dwaas kan meer vragen dan tien wijzen kunnen beantwoorden. 15. Maak ontslag een stuk makkelijker Nog steeds is het van groot belang dat het ontslagrecht wordt versoepeld. Een ondernemer neemt sneller iemand aan als hij weet dat, wanneer het tegenvalt, hij ook weer van die persoon af kan. Het handhaven van het huidige, strenge ontslagrecht lijkt sociaal, maar het is dat niet. Actieve, enthousiaste mensen staan voor de poort, omdat slecht functionerenden overdreven beschermd worden. Ondernemers moeten hun personeelbestand mee kunnen laten ademen met de stand van de economie. De VVD is al lang van mening dat het ontslagrecht versoepeld moet worden. De preventieve toets bij het CWI moet worden opgeheven. Als je als ondernemer iemand aanneemt, kijkt er toch ook geen ambtenaar over je schouder mee? Waarom dan wel bij ontslag?

9 Kantonrechterformules die ontslag erg duur maken moeten worden afgeschaft. Neem in de wet een forfaitaire ontslagvergoeding op van maximaal twee weken per gewerkt jaar met een maximum van één jaarsalaris. Het is werkelijk zo dat easy to fire leidt tot easy to hire. Juist in de huidige omstandigheden leidt een soepeler ontslagregeling tot meer kansen voor kleinere, wendbare bedrijven. Als sprake is van aantoonbaar slechte bedrijfseconomische omstandigheden moet een ondernemer zelfs zonder kosten afscheid kunnen nemen van personeel. En zolang de preventieve toets bij het CWI nog wel bestaat, moeten ondernemers zélf kunnen uitmaken met welk team ze verder willen en moet niet een ambtenaar beslissen wie weg moet en wie mag blijven. De ondernemer bepaalt zelf wat er in zijn of haar bedrijf gebeurt. 16. Hef het UWV Werkbedrijf volledig op Arbeidsbemiddeling door de overheid werkt al dertig jaar niet. Wat wij in Nederland moeten leren is uit zoiets conclusies te trekken. In dit geval betekent dat: het UWV Werkbedrijf (het vroegere arbeidsbureau) volledig opheffen. Werkgevers kunnen arbeidsongeschiktheidsverzekeringen op de privé-markt sluiten en de WAJONG-regeling (arbeidsongeschiktheid jongeren) kan door de gemeente worden uitgevoerd. Arbeidsbemiddeling en dure reïntegratietrajecten kunnen worden opgeheven, met uitzondering van trajecten voor mensen met een handicap. Mensen moeten zelf een baan zoeken. Door te solliciteren, via een uitzendbureau of via kennissen en vrienden. Maar niet via geldverslindende ambtelijke loketten, die niet werken. 17. Maak het nalaten van een bedrijf aan je kinderen aantrekkelijker Een bedrijf overdragen, bijvoorbeeld aan je kinderen, moet fiscaal gunstiger worden. De VVD heeft reeds concrete voorstellen gedaan om het successierecht te halveren en wil op termijn helemaal van het successierecht af. Er moet in elk geval geen beslag worden gelegd op de liquiditeit van een onderneming.

10 18. Weg met de voorkeurspositie voor de belastingdienst bij faillissement Bij een faillissement moet de fiscus gewoon als concurrent-schuldeiser optreden. De VVD heeft dat enkele jaren geleden al voorgesteld. De faillissementswetgeving wordt dit jaar herzien en de VVD zal zijn uiterste best doen dit te regelen. 19. Meer cash (3): BTW later afdragen Veel bedrijven (zeker dienstverleners) komen onnodig in de problemen doordat ze BTW verschuldigd zijn op het moment dat ze een factuur versturen naar een klant. De belastingbetaling vindt hierdoor vaak plaats voordat het geld van de klant op de rekening van de ondernemer staat. In de huidige zware financiële tijden worden facturen bovendien vaker in het geheel niet voldaan vanwege faillissementen, wat dit probleem nog verergert. De BTW staat immers al bij de Belastingdienst op de rekening als blijkt dat de betaling niet meer zal plaatsvinden. Dit valt allemaal wel weer terug te vorderen, maar dat is een tijdrovend proces. Bedrijven krijgen veel meer ruimte in kas wanneer zij hun BTW-afdracht tijdelijk pas aan de belastingdienst hoeven te verrichten nadat een klant zijn factuur heeft voldaan. De VVD heeft het initiatief genomen om dit mogelijk te maken. 20. Schaf de ondernemingsraad voor kleinere bedrijven af Officieel kan de ondernemingsraad niet worden afgeschaft, omdat het Europees recht vereist dat ondernemingen een personeelsvertegenwoordiging met zekere rechten moeten hebben. Niettemin vindt de VVD dat we de zaak in Nederland met de Wet op de ondernemingsraden veel te veel dichtgeregeld hebben. Daarom moet de grens van 50 werknemers worden verhoogd naar 100, waardoor voor zeer veel ondernemers de verplichte ondernemersraad verdwijnt. Hiervoor in de plaats kan een personeelsvertegenwoordiging worden ingesteld, wanneer personeel en/of directie daar behoefte aan hebben. Dit is iets geheel anders dan een opgetuigde vergader- en papiermachine als de verplichte ondernemingsraad.

11 21. De ambachtsschool moet terug Ondernemers zitten vaak te springen om praktisch geschoold en goed personeel. De VVD ijvert al jaren voor meer praktijkgericht beroepsonderwijs - het woord zou het eigenlijk al moeten zeggen. De oude ambachtschool moet terug. We noemen dat vakwerkscholen. Niet een paar experimenten met dit soort praktijkgericht onderwijs, maar gewoon veel meer van deze vakwerkscholen. En meer leerlingen in een bedrijf. 22. Beroepsonderwijs moet kennis van ondernemerschap bijbrengen Een leerling uit het beroepsonderwijs moet aan het eind van zijn of haar opleiding weten hoe je een eigen bedrijf kunt starten en wat er bij ondernemerschap komt kijken. Er bestaat al lesmateriaal waarmee leerlingen tijdelijk een fictief bedrijf runnen. Ook steunt de VVD projecten waarbij succesvolle mensen uit het bedrijfsleven hun verhaal voor de klas komen vertellen. Zo n inspirerend voorbeeld opent de jonge generatie de ogen voor de mogelijkheden van het ondernemerschap. Wat de VVD betreft: meer jongeren van school die het ondernemerschap als een serieuze mogelijkheid beschouwen. 23. Ondernemers voor de klas Er moeten meer ondernemers voor de klas. De VVD pleit voor de flexibele docent. Ook moeten ondernemers zitting kunnen krijgen in de examencommissies van het beroepsonderwijs. Verder wil de VVD ondernemerschap als verplicht vak in het MBO. Nederland heeft volstrekt onvoldoende de cultuur om op school te spreken over ondernemerschap. 24. Natuur is prima, maar ondernemen ook Uiteraard vindt ook de VVD natuur belangrijk. Maar we moeten wel keuzes maken. Om natuur te ontwikkelen worden landbouwgronden en ook wel industrieterreinen aangekocht voor de zogeheten Ecologische Hoofdstructuur. Te vaak slaat men daarin door en wordt het ondernemersbelang over het hoofd gezien.

12 Er wordt geen rekening gehouden met de uitwerking van nieuwe natuur op bedrijven. Soms komt de economische ontwikkeling zelfs in gevaar als de bouw van een weg of industrieterrein wordt gestopt wanneer ergens een bijzondere slak of muis wordt ontdekt. Het kabinet zet geen stap verder in sommige gebieden, maar handhaaft wel de oorspronkelijke natuurdoelstellingen voor de toekomst. Dat kan natuurlijk niet: of we stoppen in zo'n gebied echt met verdere natuur aanleggen of we gaan ermee door. Maar we kunnen ondernemers niet in onzekerheid laten of ze hun bedrijf nou wel of niet op die plek kunnen laten voortbestaan. Het kabinetsplan Natura 2000 mag voor ondernemers geen horrorscenario opleveren. 25. Innovatiesubsidie ja, ambtenarij nee Een woud aan (milieu-)subsidies wordt geacht ondernemers innovatief te maken. Vaak echter met een averechts effect. De subsidieregelingen werken bureaucratie in de hand en blokkeren in al hun ingewikkeldheid juist goede ideeën van ondernemers. De VVD wil daarom een eenvoudig en stimulerend subsidiebeleid. Zodat de overheid zich niet overal mee bemoeit, maar zelf ook haar steentje bijdraagt. De VVD wil drie dingen: Ten eerste moeten de subsidieloketten Syntens en SenterNovem dringend worden aangepakt. Wij willen ze zodanig strippen en opschudden dat het servicegerichte organisaties worden, waar mensen werken met gevoel voor ondernemerschap. Een ondernemer die zich bij deze subsidieverstrekkers meldt moet van deze organisaties één deskundig partner toegewezen krijgen, die hem langs alle relevante loketten in het subsidiewoud loodst. En als die deskundigheid er niet is, zoals bij het op het MKB gerichte Syntens vaak het geval is, dan moet de makelaarsfunctie worden versterkt. Breng de ondernemer op kosten van het subsidieloket in contact met een partij die hem wél op weg kan helpen. En beslis binnen maximaal vier weken op een aanvraag in plaats van indieners maanden te laten wachten.

13 Ten tweede moet het aantal ambtenaren bij SenterNovem van 1600 naar 400 worden teruggebracht. Er moet een maatstaf worden ingebouwd dat de kosten van subsidieverstrekking nooit meer dan X % mogen zijn van het bedrag dat je uitkeert. X mag niet meer dan een paar % zijn ( subsidie uitkeren zou aan handlingskosten niet duurder moeten zijn dan euro uitlenen door een bank). Consequentie: kleine bedragen krijgen dan automatisch een gemakkelijkere procedure en grote bedragen krijgen dan automatisch de zorgvuldigheid die noodzakelijk is bij het besteden van gemeenschapsgeld. Als laatste zal binnen SenterNovem een pot moeten komen waar echte ondernemers over mogen meebeslissen. Zij kijken namelijk totaal anders tegen een jonge, enthousiaste ondernemer aan die een plan wil realiseren, dan ambtenaren dat doen. Uiteraard moeten objectieve criteria worden gehanteerd en moet er een waarnemer van de overheid bij zitten, om in de gaten te houden dat geen vriendjespolitiek wordt bedreven. 26. Overheid als (eerste) klant geeft product een zetje De overheid moet zelf klant worden van duurzame innovatieve producten, vaak ook de eerste nieuwe klant van een product ( launching customer ). De VVD heeft er in 2006 al een politieke meerderheid voor gevonden dat in 2010 alle aankopen en investeringen van het Rijk duurzaam moeten zijn. Hiermee kan een nieuw idee net dat duwtje in de rug krijgen dat het nodig heeft om op de markt te kunnen slagen. Verder moet de overheid zijn subsidiereflex bedwingen, door niet altijd een zak met geld klaar te zetten, maar soms zelf garant te staan of als partij te investeren bij innovatieve toepassingen. 27. Winst op uitvindingen minder belast Dankzij een initiatief van de VVD is niet zo lang geleden binnen de vennootschapsbelasting een zogeheten octrooibox tot stand gekomen. Bij de loon- en inkomstenbelasting bestond zo n voorziening al. Door de octrooibox zijn de winsten uit innovaties van grote bedrijven in plaats van 25,5%, nog maar met 10% belast.

14 Het ondernemers- en vestigingsklimaat in Nederland heeft hierdoor een impuls gekregen, omdat het lef om te innoveren wordt beloond met een verlaagd tarief. Het is jammer dat deze mogelijkheid nog niet echt lijkt te zijn ontdekt. 28. Één loket voor ondernemers en één contrôle- en inspectiedienst Ondernemers moeten niet langer te maken hebben met de Voedsel- en Warenautoriteit, de Arbeidsinspectie, gemeentelijk bouw- en woningtoezicht, de milieudienst etc etc. De landelijke diensten moeten opgaan in één algemene inspectie- en controledienst. Wanneer deze samen optrekt met gemeentelijke instanties krijgen ondernemers één loket, één contactpersoon en één controlebezoek. Stapeling van regels en tegenstrijdige regels zijn dan uitgesloten. De VVD heeft voor dit voorstel (motie Aptroot, 22 juni 2006) steun gekregen van de hele Tweede Kamer. Concreet is er echter te weinig gebeurd. Zo zouden controlebezoeken aan het MKB tot maximaal twee keer per jaar worden beperkt, wat nog steeds niet het geval blijkt te zijn. De VVD zit de minister van Economische Zaken op de huid om te zorgen dat ook daadwerkelijk gebeurt wat eerder is afgesproken. 29. Kortere loondoorbetaling bij ziekte Werknemers zouden zelf verantwoordelijk moeten zijn als zij bijvoorbeeld een been breken tijdens het skiën. Daar willen andere politieke partijen echter niks van weten. Op dit moment wordt de werkgever verplicht het loon twee jaar na zo n ongeval door te betalen. De VVD wil deze verplichting in ieder geval voor het MKB (=minder dan 35 mensen in dienst) inkorten tot één jaar. Dat betekent in de praktijk dat ook de ontslagbescherming met een jaar wordt ingekort. Verder staat de wet toe het loon bij ziekte slechts tot 70% door te betalen. In de meeste CAO s is echter geregeld dat dit 100% is. Werkgeversorganisaties moeten volgens de VVD zelf niet meer regelen en vastleggen dan strikt noodzakelijk is. Zeker niet omdat die CAO s vervolgens voor hele branches en sectoren algemeen verbindend worden verklaard.

15 De VVD is overigens tegenstander van het algemeen verbindend verklaren van CAO s. Ondernemers moeten niet in het poldermodel worden geperst. Wij zullen voor al deze punten blijven vechten, omdat ze beter zijn voor ondernemers, voor de economie en voor de werkgelegenheid. 30. Makkelijker een tijdelijk contract De VVD wil meer souplesse voor werkgevers om jong personeel vaker en langer tijdelijk in dienst te kunnen nemen. Daarvoor is een tijdelijke ontheffing op het arbeidsrecht nodig. De crisis rechtvaardigt zo n maatregel ten volle. Werkgevers zullen zo n jongere dan nu nét nog een verlenging gunnen, die ze anders niet aandurven. Ook al vanwege de overmatige ontslagbescherming. 31. Belastingvakantie voor de starter De VVD wil een belastingvakantie voor startende bedrijven. Want ondernemerslef moet lonen. Nieuwe ondernemingen worden daarom drie jaar vrijgesteld van belasting op winst. Verliezen blijven verrekenbaar. 32. Tante aan de keukentafel profiteert mee Wie als particulier investeert in een startend bedrijf, moet met dezelfde voordelen worden beloond. Risicodragers betalen de eerste drie jaar geen belasting over het ingelegde vermogen (tot ) en verliezen zijn verrekenbaar. Wie als starter zijn tante aan de keukentafel overtuigt om bijvoorbeeld mee te investeren, kan erbij vertellen dat tante ook drie jaar meeprofiteert als er winst wordt gemaakt. 33. Afschaffen kopieerheffing Sinds 2003 bestaat er ook voor bedrijven een heffing op het maken van kopieën uit boeken en tijdschriften. In de periode van 2003 tot 2008 heeft deze nutteloze heffing het bedrijfsleven al ruim 40 miljoen gekost.

16 De opbrengst van de heffing wordt door het heffingsbureau Stichting Reprorecht doorgesluisd naar uitgeverijen, die op hun beurt weer minimaal 50% moeten verdelen onder de auteurs. Dit resulteert in een fooi voor auteurs en sponsoring van uitgeverijen op kosten van de rest van het bedrijfsleven. De VVD wil dat er een einde wordt gemaakt aan deze absurditeit. 34. Helder Nederlands graag! De VVD wil (het stond ook in ons verkiezingsprogramma) dat de overheid in gewoon en helder Nederlands met ondernemers en burgers communiceert. Dat is een heel normale eis. Maar dat gebeurt veel en veel te weinig. Als ijkpunt voor helder en duidelijk taalgebruik kan eenvoudig een bepaald Schrijfwijzer -model worden gehanteerd. Het kabinet wil dat niet en de rest van de Tweede Kamer ook niet. Wij snappen niet waarom niet: de overheid is er immers voor de burger en niet andersom! We blijven op dit punt hameren. En ook op het gegeven dat wie een brief of een mailtje naar de overheid stuurt, binnen tien werkdagen (dat is twee weken immers!) een concreet en inhoudelijk antwoord moet krijgen en dus niet in een doolhof van verwijzingenterecht komt. 35. Trage reactie, dan automatisch vergunning De VVD wil dat een vergunning automatisch wordt verstrekt wanneer de overheid niet op tijd (binnen de gestelde termijn dus) op de aanvraag heeft gereageerd. Dat werkt in tal van andere landen prima en hier dus ook. Geen tijdige overheidsreactie? Dan automatisch de vergunning! Nuttig bij-effect is dat veel onnodige vergunningen worden geschrapt, omdat er nog eens goed naar overbodige regels gekeken wordt. Én ambtenaren moeten zich houden aan de termijnen. Dat is goed voor de burger en voor de ondernemer. Waarom mag de overheid straffeloos te laat reageren en krijgt de burger een boete als hij of zij ook maar één dag te laat reageert? Dat is niet eerlijk in de ogen van de VVD.

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede

Nadere informatie

11 Begroting Economische Zaken

11 Begroting Economische Zaken 11 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 593 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 31 maart 2015 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Nederland kán winnen. 93 adviezen van ondernemend Nederland voor 2007-2011. VNO-NCW en MKB-Nederland

Nederland kán winnen. 93 adviezen van ondernemend Nederland voor 2007-2011. VNO-NCW en MKB-Nederland 93 adviezen van ondernemend Nederland voor 2007-2011 VNO-NCW en MKB-Nederland Op 22 november 2006 kiest Nederland een nieuwe Tweede Kamer. Daarna volgt de kabinetsformatie, doorgaans hét moment voor fundamentele

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER:

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: blz. 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: Verzamel algemeen overleg Energie De vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft op 19 juni 2012 overleg gevoerd met viceminister-president,

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF!

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! 7 mei 2010. Voorlopige versie: Opmaak en voorblad worden nog binnen 48 uur onder handen genomen. 2 3 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Inleiding

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

6 Regels hergebruik overheidsinformatie

6 Regels hergebruik overheidsinformatie 6 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Regels over het hergebruik van overheidsinformatie (Wet hergebruik van overheidsinformatie) ( 34123 ). Ik heet alle aanwezigen in de zaal van harte

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Tweede Kamer, 91e vergadering, woensdag 3 juni 2015

Tweede Kamer, 91e vergadering, woensdag 3 juni 2015 Tweede Kamer, 91e vergadering, woensdag 3 juni 2015 Regels hergebruik overheidsinformatie o Termijn inbreng De heer Schouw (D66) Mevrouw Voortman (GroenLinks) Mevrouw Keijzer (CDA) De heer Veldman (VVD)

Nadere informatie

Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit.

Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. 31 239 Stimulering duurzame energieproductie Nr. 120 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 juni 2011 De vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft op 19 mei 2011 overleg

Nadere informatie

Concept-D66 verkiezingsprogramma 2010-2014 t.b.v. amendering

Concept-D66 verkiezingsprogramma 2010-2014 t.b.v. amendering Concept-D66 verkiezingsprogramma 2010-2014 t.b.v. amendering Dit document is het concept-verkiezingsprogramma van D66, dat gebruikt kan worden voor amendering. De delen die geamendeerd kunnen worden, zijn

Nadere informatie

jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie

jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie ABGP magazine APRIL/MEI 2011 C O L O F O N Bondskantoor Langsom 3a 1066 EW Amsterdam Tel. 020-6672555 Fax 020-6194643 K.v.K. V 532048 ABN-AMRO: 49.47.70.791

Nadere informatie

PvdA Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006. Inleiding. 0.1 Het Nederland van morgen

PvdA Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006. Inleiding. 0.1 Het Nederland van morgen PvdA Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006 Inleiding 0.1 Het Nederland van morgen Gaat het nu goed of slecht met Nederland? Dat hangt er van af waar je naar kijkt. Ons land heeft al zestig jaar op eigen

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER DE bijstandsgerechtigde AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER De BIJSTANDSGERECHTIGDE AAN HET WOORD Sadet Karabulut, SP-Tweede Kamerlid Tjitske Siderius, Fractiemedewerker Sociale Zaken dr. Ineke Palm, Wetenschappelijk

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 Voorzitter: Griffier: Griffie: Aanwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld de heer G.H. Kocken mevrouw

Nadere informatie

8 Sociaal Leenstelsel

8 Sociaal Leenstelsel 8 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs 9 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering

Nadere informatie

Aan de orde is de het. Verantwoordingsdebat. jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100).

Aan de orde is de het. Verantwoordingsdebat. jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100). Aan de orde is de het over de jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100). De beraadslaging wordt geopend. De voorzitter: Bij deze uitzonderlijke

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

26485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 oktober 2013

26485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 oktober 2013 26485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Nr. 168 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 oktober 2013 De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de vaste

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie