VEERTIG VVD-PUNTEN VOOR ONDERNEMERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEERTIG VVD-PUNTEN VOOR ONDERNEMERS"

Transcriptie

1 VEERTIG VVD-PUNTEN VOOR ONDERNEMERS De VVD is de enige partij die echt voor ondernemers opkomt en hen begrijpt. Dat is geen grootspraak. De VVD wil tal van zaken bereiken die het ondernemers makkelijker maakt om te ondernemen. Niet om hen naar de ogen te kijken. Wel omdat we het van de échte ondernemers in Nederland moeten hebben en meestal zitten die bij het MKB. Van hun bereidheid om te investeren in nieuwe ideeën, in creativiteit en in nieuwe mogelijkheden, waardoor vaak nieuwe werkgelegenheid ontstaat. Ook jonge, beginnende ondernemers kunnen rekenen op onze steun. Het enthousiasme van nieuwe generaties ondernemende mensen mag niet stuklopen op politiek onbegrip voor wat ondernemen is. Teveel politici in Den Haag lijken te denken dat er geldbomen bestaan. Ze realiseren zich amper dat de grootste bulk van het belastinggeld dat de politiek uitgeeft aan bijvoorbeeld zorg of onderwijs, afkomstig is uit het bedrijfsleven. En dat je ondernemers en bedrijven weleens wat meer tegemoet zou mogen komen. Dit kabinet, waarin de PvdA en de ChristenUnie het CDA overvleugelen als het om onderwerpen gaat die voor ondernemers van groot belang zijn, doet simpelweg te weinig voor ondernemers. Als het om ondernemersbelangen gaat stemt de PVV vrijwel altijd met de SP mee, vóór linkse plannen waarbij niet de ondernemer, maar Vadertje Staat de touwtjes in handen heeft. Het ontslagrecht wordt niet versoepeld, hoe nodig dat ook is. Een miljoenenverslindende verpakkingsbelasting wordt niet afgeschaft. Geen souplesse voor extra mogelijkheden om jongeren onder de 27 jaar vaker en langer tijdelijk in dienst te kunnen nemen. En ga zo maar door.

2 De grondgedachte onder het denken van onze politieke concurrenten is dat het heil van de Staat komt. De VVD ziet dat volstrekt anders. Wij geloven in een veel kleinere compacte Staat, maar wel één die wat deze doen moet, ook góed doet. Onze geloofsbrief luidt dat de VVD streeft naar een krachtige, kleine staat met gezonde overheidsfinanciën. Alleen taken die de samenleving van belang vindt en die niet of niet zelfstandig door individuen of groepen kunnen worden vervuld, behoort de staat te stimuleren dan wel op zich te nemen. En in ons Beginselprogramma staat verder niet voor niets in nota bene ons eerste uitgangspunt: De VVD gaat in het offensief tegen de terreur van de middelmaat. Vóór de hardwerkende Nederlander die vorm en inhoud geeft aan de eigen toekomst. Vóór vakmensen, leraren, politieagenten en wie werkt in de verzorging. Vóór wie het lef heeft een eigen bedrijf te beginnen. Hieronder staat een lijst met concrete punten die de VVD de komende jaren voor ondernemers, voor bedrijven en voor de economie wil bereiken. Ze zijn niet allemaal nieuw, al zitten er een paar fikse keuzes bij. Wel zijn al deze onderwerpen nog steeds van groot belang voor een beter ondernemingsklimaat in Nederland. Hoe sterker onze partij staat, hoe meer we voor elkaar krijgen. Want de VVD zal het voortouw moeten nemen. Andere partijen zien het belang van goed ondernemerschap immers amper en ze omarmen dat belang dan ook maar zelden. De VVD weet hoe een ondernemer denkt. Daarom treft u in het onderstaande vooral praktische punten aan, die bij realisatie vaak onmiddellijk een positief effect hebben. Dus van onze kant geen theoretische beschouwingen en ingewikkelde in- en uitpraterij. Kortom: de taal en het denken van de ondernemer!

3 1. Meer cash (1): overheid moet sneller betalen Dankzij de VVD is de betalingstermijn bij het Rijk teruggebracht van 45 naar 30 dagen en kan een ondernemer 11% wettelijke rente in rekening brengen voor iedere dag dat er te laat betaald wordt. Gemeenten en provincies moeten dat ook doen. Lokale VVD-wethouders en fractievoorzitters nemen daarvoor het initiatief. 2. Kredietregeling MKB op gang brengen Op papier is er voor de ondernemer een mooie regeling voor hulp van de overheid om een krediet te krijgen. Als de bank het niet aandurft, staat de overheid garant voor een deel van het krediet. Deze garantie kan oplopen tot zestig procent. Dit staat (op z n Haags!) bekend als de BBMKB-regeling: het Besluit Borgstelling MKB-kredieten. In de praktijk werkt deze regeling niet goed. Banken stellen regelmatig te hoge eisen en zij vormen de eerste trechter waar een ondernemer doorheen moet. Dankzij de VVD is de politiek met de banken in gesprek om concrete verbeteringen in deze regeling aan te brengen. 3. Spooknota s harder aanpakken Het lijkt een beetje een lacherig onderwerp, maar het dure woord ervoor is acquisitiefraude en het draait inmiddels om een harde tak van internationale criminaliteit, die Nederlandse ondernemers voor naar schatting 400 miljoen euro per jaar dupeert. Voor namaakfacturen, ook wel spooknota s genoemd, worden bijvoorbeeld al glanzende nep-magazines gedrukt, die als bewijsmateriaal worden gebruikt om niet bestaande advertenties te verkopen. De VVD wil meer aandacht voor dit probleem. Brusselse richtlijnen worden nu vertaald in Nederlandse wetten. Daarin moet wetgeving tegen spooknota s worden opgenomen voor het MKB. Het Openbaar Ministerie moet vervolgens aan de hand van informatie van het Fraudemeldpunt vaker en harder vervolgen.

4 4. Idioterie uit het auteursrecht slopen Geen ondernemer wil broodroof plegen op een collega-ondernemer. Als cd s in een discotheek worden gebruikt moet daar auteursrecht voor worden betaald. Maar waarom moet dat ook voor een gedraaid cd tje bij een crematie? Als een chauffeur een muziekje draait in z n vrachtwagen (= werkruimte) en hij doet z n deur open, stelt hij anderen in de gelegenheid naar de muziek te luisteren en moeten er dus Buma/Stemra-rechten betaald worden. De VVD heeft het initiatief genomen om met dit soort onzin te stoppen. En voor die rechten waarvan het wel reëel is om ervoor te betalen, moet er één factuur komen in plaats van twintig. 5. Géén stijging van lokale lasten De lokale lasten, OZB, Afvalstoffenheffing en noem alle lokale belastingen maar op, mogen niet stijgen. Dat betekent dus ook dat ze niet mee mogen groeien met eventuele inflatie. De totale lokale lasten mogen simpelweg de komende vier jaar geen euro duurder worden. De enige uitzondering op deze regel (de VVD blijft altijd realistisch) kan worden gevormd door zeer dringend noodzakelijke werkzaamheden aan het lokale riool. 6. Één factuur voor alle lokale lasten Voor alle lokale belastingen moet een ondernemer slechts één factuur ontvangen. En met een duidelijke toelichting: wat moet waarvoor worden betaald en waarom. 7. Criminaliteitsbestrijding blijft keihard noodzakelijk Ondernemers zijn te vaak doelwit van overvallen, diefstal, afpersing en geweld. Meer blauw op straat en de politie sneller aanwezig in de winkel als er ellende is, zijn voor de VVD al jarenlang geen loze kreten en we blijven er op hameren. De VVD wil een digitale zwarte lijst voor onbetrouwbaar personeel en wil dat bewakers zonder uniform mogen surveilleren. Verder willen we meer mogelijkheden voor zelfverdediging door de ondernemer.

5 De VVD werkt aan een wet die meer mogelijkheden biedt om jezelf in de eigen woning of het eigen bedrijf te verdedigen tegen inbrekers en overvallers. Vervolgen van degene die zich verdedigt blijft nog wel mogelijk, maar alleen bij hoge uitzondering. En de politie moet meer doen om de dader te pakken in plaats van te beginnen met het slachtoffer in de boeien te slaan als hij zich verdedigd heeft. Ook de mogelijkheden voor het opstellen van camera s en het gebruik van camerabeelden in rechtszaken moeten volgens de VVD worden vergroot. Wie niets te verbergen heeft, heeft immers niets te vrezen. 8. Concrete actie tegen administratieve kosten voor ondernemers De administratieve lastendruk voor bedrijven bedroeg in het voorjaar van 2007 maar liefst 8810 miljoen euro en was eind december 2008 met 812 miljoen gedaald, Dat is dus met 9,2%, terwijl het kabinet gedurende deze kabinetsperiode tenminste 25% verlichting van lastendruk voor bedrijven gedurende deze kabinetsperiode had beloofd. Dat gaat dus allemaal veel te langzaam. De VVD vindt dat hier veel harder achteraan gezeten moet worden en ontplooit hiervoor initiatieven. 9. Meer cash (2): verruiming afschrijving en makkelijker verlies verrekenen De VVD wil dat de mogelijkheden voor zogeheten 'willekeurige afschrijvingen' in 2009 tijdelijk worden verruimd. Door extra afschrijving op bedrijfsmiddelen toe te staan kunnen bedrijven er voor kiezen om hun belastingafdracht te verlagen. Daardoor houden ze meer geld in kas. Deze maatregel moet ook van toepassing zijn op bestaande bedrijfsmiddelen. Hierdoor gaan de kosten ten minste niet voor de baten uit. Bedrijven die nu geen ruimte hebben voor nieuwe investeringen kunnen zo dus ook beschikken over meer cash. Bovendien wil de VVD de verliesverrekening binnen de vennootschapsbelasting (de zogeheten 'carry back') in 2008 en 2009 tijdelijk verruimen van 1 naar 3 jaar. Hierdoor kunnen bedrijven verliezen uit die jaren verrekenen met winsten uit de drie jaar ervoor, waardoor belasting over die winst kan worden teruggevraagd.

6 De verruiming van de verliesverrekening heeft hierdoor dan ook een versterkend effect op de verruiming van de willekeurige afschrijving. Door te kiezen voor extra afschrijvingen, zodat er een fiscaal verlies ontstaat, kan nog beter gebruik worden gemaakt van de verruiming van de verliesverrekening. Bedrijven zijn zo in staat om hun liquiditeit beter te sturen. Ook dit vergroot de overlevingskans van bedrijven in moeilijke tijden en stimuleert bedrijven om hun investeringen op peil te houden. Producenten van bedrijfsmiddelen krijgen minder met inzakkende vraag te maken. Ook voor de bouw is er goed nieuws, want de VVD wil de afschrijvingsmogelijkheden voor gebouwen blijvend verruimen. De afschrijvingsbeperking tot 50% van de WOZ-waarde voor kleine ondernemers die onder de inkomstenbelasting vallen, wordt namelijk teruggedraaid. Vooral ondernemers in de recreatie- en landbouwsector hebben onbedoeld veel last van deze beperking. Dit lijken misschien vooral technische maatregelen, maar ze bezorgen ondernemers cash en dat is goed voor hen, voor de economie en voor de werkgelegenheid. 10. Verlaag de vennootschapsbelasting De VVD wil een fikse verlaging van de vennootschapsbelasting. Wij streven naar een fikse daling met meerdere procenten, een daling in de richting van een maximale vennootschapsbelasting van 20%. Dat moet worden gefinancierd door een belangrijke aftrekmogelijkheid voor grote bedrijven af te schaffen. In belastingvaktaal: het defiscaliseren van de groepsrente. In gewoon Nederlands: voor grote ondernemingen worden de mogelijkheden voor fiscaal trapezewerk via buitenlandconstructies onmogelijk gemaakt. Van ons voorstel zal vooral het MKB profiteren. 11. Zelfstandigenaftrek voor alle ondernemers en zonder leeftijdsgrens De zelfstandigenaftrek moet volledig worden geïndexeerd, dat wil zeggen dat de aftrek met hetzelfde percentage moet worden verhoogd als de inflatie. Het kabinet Balkenende-Bos wil deze aftrek volgens de VVD ten onrechte bevriezen. Wij vinden bovendien dat de zelfstandigenaftrek moet gelden voor alle ondernemers, ook voor hen die na hun 65 e willen doorwerken. En bij toekomstige wijzigingen in het fiscaal systeem mag geen enkele verslechtering voor ondernemers worden aangebracht.

7 12. Ondernemer beslist zelf over koopzondag De VVD is eerlijk en maakt keuzes. Een deel van de ondernemers zit niet te wachten op de koopzondag, dat realiseren we ons terdege. De kleine winkelier kan tegen zijn zin worden meegezogen. Toch is de VVD is er principieel voorstander van om ondernemers en consumenten vrij te laten in hun keuze. Voor veel consumenten is het winkelen op die dag een vorm van zondagsrust (!): gezellig met familie en vrienden wat slenteren en shoppen. De VVD vindt dat een winkelier zelf moet kunnen bepalen wanneer hij open is. Er is geen kledingzaak in Spakenburg die zondagmorgen open wil; daar hebben we de overheid dus niet bij nodig. Doordat gemeenten op dit moment zelf het koopzondagbeleid bepalen, kan oneerlijke concurrentie ontstaan: de ene winkel open, de andere in een gemeente twee kilometer verderop, dicht. Juist nu geldt het argument van de werkgelegenheid: de Vereniging Detailhandel schat dat met de koopzondag zo n 15 á banen gemoeid zijn. De VVD wil de mogelijkheid voor koopzondagen verruimen ten opzichte van de huidige situatie. 13. Overheid mag niet concurreren met MKB Dit voorjaar heeft de VVD als enige tegen een wet gestemd die valse concurrentie van de overheid met het bedrijfsleven zou hebben moeten tegengaan, maar die door druk van de PvdA zo erg is uitgekleed dat het niks meer voorstelt. De gemeente Hengelo (zomaar een voorbeeld) zou volgens die wet niet meer voor een matsprijsje (want zonder vaste kosten!) ook de receptie en catering voor een bruidspaar mogen organiseren, omdat de ondernemer om de hoek, die wél vaste lasten moet doorberekenen, dan valse concurrentie wordt aangedaan. Maar de Partij van de Arbeid heeft, met steun van het CDA, de wet zo gewijzigd, dat een gemeenteraad hier nu zelf over mag beslissen. In alle gemeenten waar de VVD wat voor het zeggen heeft zullen we proberen ervoor te zorgen dat de lokale overheid zich niet als vijand van de plaatselijke ondernemers opstelt.

8 De wet had er in deze vorm nooit mogen komen en als de VVD weer regeringsverantwoordelijkheid mag dragen, zullen we hem aanpassen in die zin dat de lokale ondernemer niet door de gemeente of provincie gepakt wordt. 14. Geef kleine ondernemers meer kans bij aanbestedingen Eind 2009 verschijnt er een nieuw voorstel voor de aanbestedingswet. De VVD is voor een erkenning voor meerdere jaren wanneer een bedrijf met succes een aanbestedingsprocedure heeft doorstaan. Verder moeten ook kleine bedrijven (de plaatselijke hovenier bijvoorbeeld) een reële kans maken op een opdracht. Om die reden moeten onrealistisch hoge jaaromzeteisen die aan inschrijvers gesteld worden, vervallen. Verder moet de aanbestedingsgrens zo hoog mogelijk worden gelegd. Het is belachelijk dat vijf leveranciers voor een order voor nieuwe stoelen in de Raadszaal van het gemeentehuis van , een document van 40 pagina s moeten schrijven. De totale tijd die door het bedrijfsleven aan de aanbesteding besteed wordt, is kostbaarder dan de hele opdracht. De dolmakende en geldverslindende papierwinkel die nu met het aanbestedingsprocedures gemoeid is, moet zo snel en zoveel mogelijk gestript worden. Want een dwaas kan meer vragen dan tien wijzen kunnen beantwoorden. 15. Maak ontslag een stuk makkelijker Nog steeds is het van groot belang dat het ontslagrecht wordt versoepeld. Een ondernemer neemt sneller iemand aan als hij weet dat, wanneer het tegenvalt, hij ook weer van die persoon af kan. Het handhaven van het huidige, strenge ontslagrecht lijkt sociaal, maar het is dat niet. Actieve, enthousiaste mensen staan voor de poort, omdat slecht functionerenden overdreven beschermd worden. Ondernemers moeten hun personeelbestand mee kunnen laten ademen met de stand van de economie. De VVD is al lang van mening dat het ontslagrecht versoepeld moet worden. De preventieve toets bij het CWI moet worden opgeheven. Als je als ondernemer iemand aanneemt, kijkt er toch ook geen ambtenaar over je schouder mee? Waarom dan wel bij ontslag?

9 Kantonrechterformules die ontslag erg duur maken moeten worden afgeschaft. Neem in de wet een forfaitaire ontslagvergoeding op van maximaal twee weken per gewerkt jaar met een maximum van één jaarsalaris. Het is werkelijk zo dat easy to fire leidt tot easy to hire. Juist in de huidige omstandigheden leidt een soepeler ontslagregeling tot meer kansen voor kleinere, wendbare bedrijven. Als sprake is van aantoonbaar slechte bedrijfseconomische omstandigheden moet een ondernemer zelfs zonder kosten afscheid kunnen nemen van personeel. En zolang de preventieve toets bij het CWI nog wel bestaat, moeten ondernemers zélf kunnen uitmaken met welk team ze verder willen en moet niet een ambtenaar beslissen wie weg moet en wie mag blijven. De ondernemer bepaalt zelf wat er in zijn of haar bedrijf gebeurt. 16. Hef het UWV Werkbedrijf volledig op Arbeidsbemiddeling door de overheid werkt al dertig jaar niet. Wat wij in Nederland moeten leren is uit zoiets conclusies te trekken. In dit geval betekent dat: het UWV Werkbedrijf (het vroegere arbeidsbureau) volledig opheffen. Werkgevers kunnen arbeidsongeschiktheidsverzekeringen op de privé-markt sluiten en de WAJONG-regeling (arbeidsongeschiktheid jongeren) kan door de gemeente worden uitgevoerd. Arbeidsbemiddeling en dure reïntegratietrajecten kunnen worden opgeheven, met uitzondering van trajecten voor mensen met een handicap. Mensen moeten zelf een baan zoeken. Door te solliciteren, via een uitzendbureau of via kennissen en vrienden. Maar niet via geldverslindende ambtelijke loketten, die niet werken. 17. Maak het nalaten van een bedrijf aan je kinderen aantrekkelijker Een bedrijf overdragen, bijvoorbeeld aan je kinderen, moet fiscaal gunstiger worden. De VVD heeft reeds concrete voorstellen gedaan om het successierecht te halveren en wil op termijn helemaal van het successierecht af. Er moet in elk geval geen beslag worden gelegd op de liquiditeit van een onderneming.

10 18. Weg met de voorkeurspositie voor de belastingdienst bij faillissement Bij een faillissement moet de fiscus gewoon als concurrent-schuldeiser optreden. De VVD heeft dat enkele jaren geleden al voorgesteld. De faillissementswetgeving wordt dit jaar herzien en de VVD zal zijn uiterste best doen dit te regelen. 19. Meer cash (3): BTW later afdragen Veel bedrijven (zeker dienstverleners) komen onnodig in de problemen doordat ze BTW verschuldigd zijn op het moment dat ze een factuur versturen naar een klant. De belastingbetaling vindt hierdoor vaak plaats voordat het geld van de klant op de rekening van de ondernemer staat. In de huidige zware financiële tijden worden facturen bovendien vaker in het geheel niet voldaan vanwege faillissementen, wat dit probleem nog verergert. De BTW staat immers al bij de Belastingdienst op de rekening als blijkt dat de betaling niet meer zal plaatsvinden. Dit valt allemaal wel weer terug te vorderen, maar dat is een tijdrovend proces. Bedrijven krijgen veel meer ruimte in kas wanneer zij hun BTW-afdracht tijdelijk pas aan de belastingdienst hoeven te verrichten nadat een klant zijn factuur heeft voldaan. De VVD heeft het initiatief genomen om dit mogelijk te maken. 20. Schaf de ondernemingsraad voor kleinere bedrijven af Officieel kan de ondernemingsraad niet worden afgeschaft, omdat het Europees recht vereist dat ondernemingen een personeelsvertegenwoordiging met zekere rechten moeten hebben. Niettemin vindt de VVD dat we de zaak in Nederland met de Wet op de ondernemingsraden veel te veel dichtgeregeld hebben. Daarom moet de grens van 50 werknemers worden verhoogd naar 100, waardoor voor zeer veel ondernemers de verplichte ondernemersraad verdwijnt. Hiervoor in de plaats kan een personeelsvertegenwoordiging worden ingesteld, wanneer personeel en/of directie daar behoefte aan hebben. Dit is iets geheel anders dan een opgetuigde vergader- en papiermachine als de verplichte ondernemingsraad.

11 21. De ambachtsschool moet terug Ondernemers zitten vaak te springen om praktisch geschoold en goed personeel. De VVD ijvert al jaren voor meer praktijkgericht beroepsonderwijs - het woord zou het eigenlijk al moeten zeggen. De oude ambachtschool moet terug. We noemen dat vakwerkscholen. Niet een paar experimenten met dit soort praktijkgericht onderwijs, maar gewoon veel meer van deze vakwerkscholen. En meer leerlingen in een bedrijf. 22. Beroepsonderwijs moet kennis van ondernemerschap bijbrengen Een leerling uit het beroepsonderwijs moet aan het eind van zijn of haar opleiding weten hoe je een eigen bedrijf kunt starten en wat er bij ondernemerschap komt kijken. Er bestaat al lesmateriaal waarmee leerlingen tijdelijk een fictief bedrijf runnen. Ook steunt de VVD projecten waarbij succesvolle mensen uit het bedrijfsleven hun verhaal voor de klas komen vertellen. Zo n inspirerend voorbeeld opent de jonge generatie de ogen voor de mogelijkheden van het ondernemerschap. Wat de VVD betreft: meer jongeren van school die het ondernemerschap als een serieuze mogelijkheid beschouwen. 23. Ondernemers voor de klas Er moeten meer ondernemers voor de klas. De VVD pleit voor de flexibele docent. Ook moeten ondernemers zitting kunnen krijgen in de examencommissies van het beroepsonderwijs. Verder wil de VVD ondernemerschap als verplicht vak in het MBO. Nederland heeft volstrekt onvoldoende de cultuur om op school te spreken over ondernemerschap. 24. Natuur is prima, maar ondernemen ook Uiteraard vindt ook de VVD natuur belangrijk. Maar we moeten wel keuzes maken. Om natuur te ontwikkelen worden landbouwgronden en ook wel industrieterreinen aangekocht voor de zogeheten Ecologische Hoofdstructuur. Te vaak slaat men daarin door en wordt het ondernemersbelang over het hoofd gezien.

12 Er wordt geen rekening gehouden met de uitwerking van nieuwe natuur op bedrijven. Soms komt de economische ontwikkeling zelfs in gevaar als de bouw van een weg of industrieterrein wordt gestopt wanneer ergens een bijzondere slak of muis wordt ontdekt. Het kabinet zet geen stap verder in sommige gebieden, maar handhaaft wel de oorspronkelijke natuurdoelstellingen voor de toekomst. Dat kan natuurlijk niet: of we stoppen in zo'n gebied echt met verdere natuur aanleggen of we gaan ermee door. Maar we kunnen ondernemers niet in onzekerheid laten of ze hun bedrijf nou wel of niet op die plek kunnen laten voortbestaan. Het kabinetsplan Natura 2000 mag voor ondernemers geen horrorscenario opleveren. 25. Innovatiesubsidie ja, ambtenarij nee Een woud aan (milieu-)subsidies wordt geacht ondernemers innovatief te maken. Vaak echter met een averechts effect. De subsidieregelingen werken bureaucratie in de hand en blokkeren in al hun ingewikkeldheid juist goede ideeën van ondernemers. De VVD wil daarom een eenvoudig en stimulerend subsidiebeleid. Zodat de overheid zich niet overal mee bemoeit, maar zelf ook haar steentje bijdraagt. De VVD wil drie dingen: Ten eerste moeten de subsidieloketten Syntens en SenterNovem dringend worden aangepakt. Wij willen ze zodanig strippen en opschudden dat het servicegerichte organisaties worden, waar mensen werken met gevoel voor ondernemerschap. Een ondernemer die zich bij deze subsidieverstrekkers meldt moet van deze organisaties één deskundig partner toegewezen krijgen, die hem langs alle relevante loketten in het subsidiewoud loodst. En als die deskundigheid er niet is, zoals bij het op het MKB gerichte Syntens vaak het geval is, dan moet de makelaarsfunctie worden versterkt. Breng de ondernemer op kosten van het subsidieloket in contact met een partij die hem wél op weg kan helpen. En beslis binnen maximaal vier weken op een aanvraag in plaats van indieners maanden te laten wachten.

13 Ten tweede moet het aantal ambtenaren bij SenterNovem van 1600 naar 400 worden teruggebracht. Er moet een maatstaf worden ingebouwd dat de kosten van subsidieverstrekking nooit meer dan X % mogen zijn van het bedrag dat je uitkeert. X mag niet meer dan een paar % zijn ( subsidie uitkeren zou aan handlingskosten niet duurder moeten zijn dan euro uitlenen door een bank). Consequentie: kleine bedragen krijgen dan automatisch een gemakkelijkere procedure en grote bedragen krijgen dan automatisch de zorgvuldigheid die noodzakelijk is bij het besteden van gemeenschapsgeld. Als laatste zal binnen SenterNovem een pot moeten komen waar echte ondernemers over mogen meebeslissen. Zij kijken namelijk totaal anders tegen een jonge, enthousiaste ondernemer aan die een plan wil realiseren, dan ambtenaren dat doen. Uiteraard moeten objectieve criteria worden gehanteerd en moet er een waarnemer van de overheid bij zitten, om in de gaten te houden dat geen vriendjespolitiek wordt bedreven. 26. Overheid als (eerste) klant geeft product een zetje De overheid moet zelf klant worden van duurzame innovatieve producten, vaak ook de eerste nieuwe klant van een product ( launching customer ). De VVD heeft er in 2006 al een politieke meerderheid voor gevonden dat in 2010 alle aankopen en investeringen van het Rijk duurzaam moeten zijn. Hiermee kan een nieuw idee net dat duwtje in de rug krijgen dat het nodig heeft om op de markt te kunnen slagen. Verder moet de overheid zijn subsidiereflex bedwingen, door niet altijd een zak met geld klaar te zetten, maar soms zelf garant te staan of als partij te investeren bij innovatieve toepassingen. 27. Winst op uitvindingen minder belast Dankzij een initiatief van de VVD is niet zo lang geleden binnen de vennootschapsbelasting een zogeheten octrooibox tot stand gekomen. Bij de loon- en inkomstenbelasting bestond zo n voorziening al. Door de octrooibox zijn de winsten uit innovaties van grote bedrijven in plaats van 25,5%, nog maar met 10% belast.

14 Het ondernemers- en vestigingsklimaat in Nederland heeft hierdoor een impuls gekregen, omdat het lef om te innoveren wordt beloond met een verlaagd tarief. Het is jammer dat deze mogelijkheid nog niet echt lijkt te zijn ontdekt. 28. Één loket voor ondernemers en één contrôle- en inspectiedienst Ondernemers moeten niet langer te maken hebben met de Voedsel- en Warenautoriteit, de Arbeidsinspectie, gemeentelijk bouw- en woningtoezicht, de milieudienst etc etc. De landelijke diensten moeten opgaan in één algemene inspectie- en controledienst. Wanneer deze samen optrekt met gemeentelijke instanties krijgen ondernemers één loket, één contactpersoon en één controlebezoek. Stapeling van regels en tegenstrijdige regels zijn dan uitgesloten. De VVD heeft voor dit voorstel (motie Aptroot, 22 juni 2006) steun gekregen van de hele Tweede Kamer. Concreet is er echter te weinig gebeurd. Zo zouden controlebezoeken aan het MKB tot maximaal twee keer per jaar worden beperkt, wat nog steeds niet het geval blijkt te zijn. De VVD zit de minister van Economische Zaken op de huid om te zorgen dat ook daadwerkelijk gebeurt wat eerder is afgesproken. 29. Kortere loondoorbetaling bij ziekte Werknemers zouden zelf verantwoordelijk moeten zijn als zij bijvoorbeeld een been breken tijdens het skiën. Daar willen andere politieke partijen echter niks van weten. Op dit moment wordt de werkgever verplicht het loon twee jaar na zo n ongeval door te betalen. De VVD wil deze verplichting in ieder geval voor het MKB (=minder dan 35 mensen in dienst) inkorten tot één jaar. Dat betekent in de praktijk dat ook de ontslagbescherming met een jaar wordt ingekort. Verder staat de wet toe het loon bij ziekte slechts tot 70% door te betalen. In de meeste CAO s is echter geregeld dat dit 100% is. Werkgeversorganisaties moeten volgens de VVD zelf niet meer regelen en vastleggen dan strikt noodzakelijk is. Zeker niet omdat die CAO s vervolgens voor hele branches en sectoren algemeen verbindend worden verklaard.

15 De VVD is overigens tegenstander van het algemeen verbindend verklaren van CAO s. Ondernemers moeten niet in het poldermodel worden geperst. Wij zullen voor al deze punten blijven vechten, omdat ze beter zijn voor ondernemers, voor de economie en voor de werkgelegenheid. 30. Makkelijker een tijdelijk contract De VVD wil meer souplesse voor werkgevers om jong personeel vaker en langer tijdelijk in dienst te kunnen nemen. Daarvoor is een tijdelijke ontheffing op het arbeidsrecht nodig. De crisis rechtvaardigt zo n maatregel ten volle. Werkgevers zullen zo n jongere dan nu nét nog een verlenging gunnen, die ze anders niet aandurven. Ook al vanwege de overmatige ontslagbescherming. 31. Belastingvakantie voor de starter De VVD wil een belastingvakantie voor startende bedrijven. Want ondernemerslef moet lonen. Nieuwe ondernemingen worden daarom drie jaar vrijgesteld van belasting op winst. Verliezen blijven verrekenbaar. 32. Tante aan de keukentafel profiteert mee Wie als particulier investeert in een startend bedrijf, moet met dezelfde voordelen worden beloond. Risicodragers betalen de eerste drie jaar geen belasting over het ingelegde vermogen (tot ) en verliezen zijn verrekenbaar. Wie als starter zijn tante aan de keukentafel overtuigt om bijvoorbeeld mee te investeren, kan erbij vertellen dat tante ook drie jaar meeprofiteert als er winst wordt gemaakt. 33. Afschaffen kopieerheffing Sinds 2003 bestaat er ook voor bedrijven een heffing op het maken van kopieën uit boeken en tijdschriften. In de periode van 2003 tot 2008 heeft deze nutteloze heffing het bedrijfsleven al ruim 40 miljoen gekost.

16 De opbrengst van de heffing wordt door het heffingsbureau Stichting Reprorecht doorgesluisd naar uitgeverijen, die op hun beurt weer minimaal 50% moeten verdelen onder de auteurs. Dit resulteert in een fooi voor auteurs en sponsoring van uitgeverijen op kosten van de rest van het bedrijfsleven. De VVD wil dat er een einde wordt gemaakt aan deze absurditeit. 34. Helder Nederlands graag! De VVD wil (het stond ook in ons verkiezingsprogramma) dat de overheid in gewoon en helder Nederlands met ondernemers en burgers communiceert. Dat is een heel normale eis. Maar dat gebeurt veel en veel te weinig. Als ijkpunt voor helder en duidelijk taalgebruik kan eenvoudig een bepaald Schrijfwijzer -model worden gehanteerd. Het kabinet wil dat niet en de rest van de Tweede Kamer ook niet. Wij snappen niet waarom niet: de overheid is er immers voor de burger en niet andersom! We blijven op dit punt hameren. En ook op het gegeven dat wie een brief of een mailtje naar de overheid stuurt, binnen tien werkdagen (dat is twee weken immers!) een concreet en inhoudelijk antwoord moet krijgen en dus niet in een doolhof van verwijzingenterecht komt. 35. Trage reactie, dan automatisch vergunning De VVD wil dat een vergunning automatisch wordt verstrekt wanneer de overheid niet op tijd (binnen de gestelde termijn dus) op de aanvraag heeft gereageerd. Dat werkt in tal van andere landen prima en hier dus ook. Geen tijdige overheidsreactie? Dan automatisch de vergunning! Nuttig bij-effect is dat veel onnodige vergunningen worden geschrapt, omdat er nog eens goed naar overbodige regels gekeken wordt. Én ambtenaren moeten zich houden aan de termijnen. Dat is goed voor de burger en voor de ondernemer. Waarom mag de overheid straffeloos te laat reageren en krijgt de burger een boete als hij of zij ook maar één dag te laat reageert? Dat is niet eerlijk in de ogen van de VVD.

17 36. Beter marktevenwicht tussen groot en klein De VVD heeft, om kleine bedrijven te steunen, als initiatiefnemer meegewerkt aan een wet, die het kleine bedrijven mogelijk maakt een vuist te maken tegen de (inkoop-)macht van het grootwinkelbedrijf. Door die wet, die inmiddels dit voorjaar in de Tweede Kamer is aangenomen, wordt oneerlijke concurrentie uitgebannen. Tot 10% van de markt mag worden samengewerkt; dat was 5%. Daarmee wordt de positie van kleine leveranciers wat versterkt, terwijl voor anderen een marktaandeel van tenminste 90% resteert. Dat laat voldoende concurrentie-kracht over. Al met al dus beter voor het marktevenwicht tussen kleine leveranciers en grote ondernemingen. Des te opvallender dat CDA-minister Van der Hoeven van Economische Zaken tegenstander is van deze wet. 37. Duurzaam, maatschappelijk verantwoord tóch zakelijk en commercieel Ondernemers kijken vaak raar op bij de term Groen Rechts. Toch is er alle reden om een economisch gezond milieubeleid te willen nastreven. De natuurlijke hulpbronnen zijn eindig en de tijd dat alleen geitenwollen sokkendragers zich hierom bekommerden ligt achter ons. Het aantal enthousiaste ondernemers dat een markt ziet voor economisch rendabele en toch duurzame producten en diensten, groeit. Zij beschouwen het fenomeen maatschappelijk verantwoord ondernemen als een krachtige commerciële kans. Als een manier om de moderne consument te raken. Wanneer ze hun plannen, vaak gericht op duurzaam ondernemen, echter ontwikkelen, stuiten ze te vaak op onbegrip en belemmeringen bij de overheid. Een overheid die z n oren teveel laat hangen naar grote en gevestigde partijen. 38. Geen keurslijf Tegelijkertijd is de VVD er principieel op tegen om ondernemers in een keurslijf van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) te dwingen, zoals de linkse partijen en het CDA willen. Bedrijven en instellingen moeten zich volgens de VVD in de markt onderscheiden door maatschappelijk verantwoord te ondernemen en alleen als ze dat zelf willen. Het is onjuist dat de overheid aan bedrijven voorschriften rondom MVO oplegt.

18 Wat heeft het voor zin om bedrijven te dwingen te rapporteren over de resultaten van hun MVO-beleid? De VVD vindt dat wanneer direct betrokkenen (aandeelhouders, consumenten en investeerders) behoefte hebben aan inzicht in de maatschappelijke aspecten van een onderneming en de inspanningen die deze op dit terrein verricht, zij hun wensen kunnen afdwingen. Consumenten stemmen immers met hun voeten een effectiever instrument dan alle overheidsbeleidsprogramma s bij elkaar. Daarom: geen voorschriften en al helemaal geen transparantiebenchmark (sorry, de woordkeuze is niet van ons), waarin precies is aangegeven welke maatschappelijke keuzes een bedrijf maakt. 39. Ontgin kennis Er is in Nederland teveel kennis om de kennis. De VVD vindt dat kennis ook moet worden omgezet in waarde voor de samenleving. Er wordt per jaar meer dan een miljard euro uitgegeven aan het Nederlandse onderzoeksstelsel, terwijl dit geld maar in beperkte gevallen leidt tot toepassingen waar men ook buiten de wetenschappelijke wereld wat aan heeft. Dat is dood- en doodzonde. De VVD wil universiteiten en bedrijfsleven beter laten samenwerken en hun onderzoeks- en ontwikkelingsinvesteringen meer op elkaar afstemmen. De universitaire wereld moet er maar aan wennen dat wetenschappelijk onderzoek ook ten dienste van het bedrijfsleven moet staan. Het bedrijfsleven kan de mogelijkheden tot vermarkting van onderzoeken oppakken en daarmee economisch zeer goed haalbare én duurzame toepassingen realiseren. Dat is ook wat de VVD bedoelt met Groen Rechts: langs nieuwe wegen nieuwe producten ontwikkelingen, vaak voor nieuwe doelgroepen consumenten. 40. Statistiekstop Voer een statistiekstop in. Er is niks mis met het bijhouden van statistieken. Maar waarom moet een ondernemer iedere keer opnieuw alles zelf invullen? Vraag hem eenmaal per twee jaar om gegevens en zorg dat het CBS zelf op andere wijze aan de gegevens komt: via de KvK, de Belastingdienst en andere kanalen van de overheid.

19 In z n algemeenheid: er zijn teveel regels, teveel formulieren, teveel controles en er is teveel bureaucratie in Nederland. Voor ondernemers, voor bedrijven, voor professionals en voor burgers. De VVD heeft concrete plannen ontwikkeld om hierin verandering aan te brengen. ========== ========== ==========

VEERTIG -PUNTEN VOOR ONDERNEMERS

VEERTIG -PUNTEN VOOR ONDERNEMERS VEERTIG -PUNTEN VOOR ONDERNEMERS VEERTIG VVD-PUNTEN VOOR ONDERNEMERS De VVD is de enige partij die echt voor ondernemers opkomt en hen begrijpt. Dat is geen grootspraak. De VVD wil tal van zaken bereiken

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

Ondernemingsplan Marja Ruigrok. Aanvalsplan ondernemerszin VVD Amsterdam. Voor ons Amsterdam

Ondernemingsplan Marja Ruigrok. Aanvalsplan ondernemerszin VVD Amsterdam. Voor ons Amsterdam Ondernemingsplan Marja Ruigrok Aanvalsplan ondernemerszin VVD Amsterdam Inleiding 2 Amsterdam, 11 februari 2010 Ik ben bijna 20 jaar ondernemer in Amsterdam. Van nature heb ik mijn bedrijf opgebouwd met

Nadere informatie

Dhr. G. Zalm Postbus EA Den Haag

Dhr. G. Zalm Postbus EA Den Haag Dhr. G. Zalm Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum: 17 juli 2017 Nummer: OSB.BRI.9082 Bijlage: geen Onderwerp: input OSB formatie Contact: Evelyne Simons 06-51149187 Geachte mijnheer Zalm, Samen met VVD,

Nadere informatie

Fiscaal Plan Een welvaartsrevolutie - Nederland als Monaco aan de Noordzee

Fiscaal Plan Een welvaartsrevolutie - Nederland als Monaco aan de Noordzee Fiscaal Plan 2015 Een welvaartsrevolutie - Nederland als Monaco aan de Noordzee Indiener: Bontes/Van Klaveren September 2014 Voorwoord De eenentwintigste eeuw vraagt Nederland om zichzelf opnieuw uit te

Nadere informatie

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Inleiding Er is veel in beweging rond de bijstand. Sommige gemeenten experimenteren met een andere uitvoeringspraktijk, met minder

Nadere informatie

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer Regelingen en voorzieningen CODE 2.1.1.61 verwachte wijzigingen Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer bronnen Nieuwsbericht ministerie van SZW d.d. 18.02.2014 TRA 2014, afl. 3

Nadere informatie

Advieswijzer. Verdien geld met innovatie. 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Verdien geld met innovatie. 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Verdien geld met innovatie 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. U denkt na over hoe

Nadere informatie

Raadsbrief social return en verdringing

Raadsbrief social return en verdringing Collegevoorstel Openbaar Onderwerp en verdringing Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 februari j.l. heeft de raad de motie Houd social return on investment ook echt

Nadere informatie

Verdien geld met innovatie. Welke mogelijkheden heeft u? whitepaper

Verdien geld met innovatie. Welke mogelijkheden heeft u? whitepaper 26.01.16 Verdien geld met innovatie Welke mogelijkheden heeft u? whitepaper In dit whitepaper: Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. U denkt

Nadere informatie

Regeerakkoord INretail 1

Regeerakkoord INretail 1 Op welke manier gaat kabinet Rutte III de positie van de retail non-food versterken op basis van de15 kernpunten van INretail die meer, minder, beter moeten Regeerakkoord INretail 1 Voorwoord: Rutte III

Nadere informatie

29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Fractievoorzitters en leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Datum Onderwerp 29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 1. Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Er is nog geen besluit genomen over de problemen met het pensioen in eigen beheer van 140.000 directeuren-grootaandeelhouders

Nadere informatie

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Als je moet kiezen welk plaatje je op je cijferlijst zou willen hebben,

Nadere informatie

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst Inleiding regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst Inleiding Mensen in Nederland hebben veel vrijheid. Nederlanders vormen een sterke groep. Iedereen kan proberen om verder te komen in zijn leven.

Nadere informatie

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen met betrekking tot ouderen van 55 + en de arbeidsmarkt?...2 2 Oudere werknemers moeten goedkoper

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. November 2006

NIEUWSBRIEF. November 2006 NIEUWSBRIEF November 2006 BTW voor privé- gebruik bestelauto s Een bestelauto die doorlopend wisselend wordt gebruikt door twee of meer van uw werknemers, dan hoeft u voor de BTW-correctie wegens privé-gebruik

Nadere informatie

Inleiding Michaël van Straalen, voorzitter MKB-Nederland ter gelegenheid van het jaarcongres MKB-Nederland d.d. 11 oktober 2016

Inleiding Michaël van Straalen, voorzitter MKB-Nederland ter gelegenheid van het jaarcongres MKB-Nederland d.d. 11 oktober 2016 EMBARGO TOT DI 11 OKTOBER 18.00 uur Het gesproken woord geldt Inleiding Michaël van Straalen, voorzitter MKB-Nederland ter gelegenheid van het jaarcongres MKB-Nederland d.d. Dames en heren, Ik ben blij

Nadere informatie

Gaan we nog belasting betalen in 2009 en 2010??

Gaan we nog belasting betalen in 2009 en 2010?? Nieuwsbrief van d.d. 05-02-2009 Nummer: 03 2009 Gaan we nog belasting betalen in 2009 en 2010?? Dankzij Wouter Bos is er een prachtige regeling gekomen om eventueel uw inkomen 2009 en 2010 fors te verlagen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

Inkomenszekerheid van de AIOSpolis bij arbeidsongeschiktheid

Inkomenszekerheid van de AIOSpolis bij arbeidsongeschiktheid Inkomenszekerheid van de AIOSpolis bij arbeidsongeschiktheid MedFinD Koestraat 1 8051 GT Hattem T: 038-4433305 F: 038-4448360 E: info@medfind.nl WWW: www.medfind.nl Korte historie Halverwege 2005 werd

Nadere informatie

WIA Opvang Polis Collectief. Extra zekerheid dankzij uw arbeidsongeschiktheidspensioen.

WIA Opvang Polis Collectief. Extra zekerheid dankzij uw arbeidsongeschiktheidspensioen. WIA Opvang Polis Collectief Extra zekerheid dankzij uw arbeidsongeschiktheidspensioen. Inleiding Extra zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Hopelijk krijgt u er nooit mee te maken. Maar het is natuurlijk

Nadere informatie

Onderzoek uitwerking Lenteakkoord

Onderzoek uitwerking Lenteakkoord Onderzoek uitwerking Lenteakkoord Over het onderzoek Aan het onderzoek deden ruim 15.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 16 tot en met 17 mei 2012. Over het EenVandaag

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken datum 25 november 2009 Betreffende wetsvoorstel: 31728 Wijziging

Nadere informatie

ZZP Netwerk Nederland

ZZP Netwerk Nederland ZZP Netwerk Nederland sinds 11 juni 2009 voor, door en met ondernemende ZZP ers Postbus 9706 1006 GE AMSTERDAM www.zzpnetwerknederland.nl info@zzpnetwerknederland.nl rapportage n.a.v. onderzoek 15 januari

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

het lid Bashir (SP) over een heffingsvrije voet van 50 woningen (TK nr. 23).

het lid Bashir (SP) over een heffingsvrije voet van 50 woningen (TK nr. 23). > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 544 Arbeidsmarkbeleid Nr. 339 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert

Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert Nieuwsbrief eindejaarstips 2009 Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert Voor de investeringsaftrek een percentage van het totaal aan bedrijfsmiddelen bestede bedrag is het bestelmoment bepalend.

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group

Conclusies enquête The Future Group Prof. dr. Henk W. Volberda Politieke Ronde Tafel Alliander 27 Conclusies enquête Flexibilisering van arbeid is een niet te stuiten trend. Het zou goed zijn om hier passend en toekomstgericht beleid op

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group. November 2015

Conclusies enquête The Future Group. November 2015 November 2015 Conclusies enquête Een zzp er kiest voor zelfstandigheid, vrijheid en ondernemerschap. Daar moet je hem/haar de ruimte voor geven. Verplichte collectieve zaken staan in tegenstelling tot

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

Tegenprestatie naar Vermogen

Tegenprestatie naar Vermogen Tegenprestatie naar Vermogen Beleidsplan Tegenprestatie in het kader van de Participatiewet 2015 Hof van Twente, oktober 2014-1 - De Tegenprestatie naar Vermogen Inleiding Al vanaf 1 januari 2012 kunnen

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

"Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt."

Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt. "Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt." (Pieter Klaas Jagersma) Belastingen voor veel starters iets waar ze liever niet over nadenken omdat het niet leuker te maken is en zo ingewikkeld

Nadere informatie

Met recht een ander ontslagrecht?

Met recht een ander ontslagrecht? Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Social & Polling Rapport Met recht een ander ontslagrecht? Peter

Nadere informatie

Succesvol innoveren met fiscaal voordeel

Succesvol innoveren met fiscaal voordeel Succesvol innoveren met fiscaal voordeel Inhoudsopgave Pagina Inleiding stimuleringsregelingen in het kort 3 1 Afdrachtvermindering loonbelasting voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) 4 2 De Innovatiebox

Nadere informatie

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW). De hoogte

Nadere informatie

Belasting besparen met Deelstra Jansen

Belasting besparen met Deelstra Jansen Belasting besparen met Deelstra Jansen Onderneming Voor jezelf beginnen, een onderneming starten, is een keuze. Als je die keuze maakt, moet je een reden hebben, een doel en de middelen. En je moet weten

Nadere informatie

In dit artikel leest u over de belangrijkste elementen uit het sociaal akkoord voor de detailhandel.

In dit artikel leest u over de belangrijkste elementen uit het sociaal akkoord voor de detailhandel. Sociale partners en kabinet hebben voor het eerst sinds heel lange tijd een veelomvattend sociaal akkoord gesloten. "Een sociaal akkoord is belangrijk, omdat het een gemeenschappelijke opvatting tot uitdrukking

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen aan de Minister van Economische Zaken voorgelegd over de brief d.d.

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel SP & PvdA. Van groot belang voor de kleine ondernemer. Voorstellen ter ondersteuning van ZZP ers en kleine ondernemers

Initiatiefvoorstel SP & PvdA. Van groot belang voor de kleine ondernemer. Voorstellen ter ondersteuning van ZZP ers en kleine ondernemers Initiatiefvoorstel SP & PvdA Van groot belang voor de kleine ondernemer Voorstellen ter ondersteuning van ZZP ers en kleine ondernemers Inleiding Vandaag de dag komen er steeds meer ZZP ers (zelfstandige

Nadere informatie

Zondag openstelling voor kleine ondernemers. CDA Schiedam. Andreas Lepidis

Zondag openstelling voor kleine ondernemers. CDA Schiedam. Andreas Lepidis 2015 Zondag openstelling voor kleine ondernemers CDA Schiedam Andreas Lepidis Aanleiding In 2011 besloot de gemeenteraad dat de zondag openstelling voor de winkels in Schiedam verruimd werd van 12 zondagen

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

No show in de zorg. Voorstel om verspilling in de gezondheidszorg aan te pakken. Pia Dijkstra Tweede Kamerlid D66.

No show in de zorg. Voorstel om verspilling in de gezondheidszorg aan te pakken. Pia Dijkstra Tweede Kamerlid D66. No show in de zorg Voorstel om verspilling in de gezondheidszorg aan te pakken. Notitie Juli 2012 Pia Dijkstra Tweede Kamerlid D66 Inleiding De kosten van de gezondheidzorg stijgen hard. Dat komt voornamelijk

Nadere informatie

Slagvaardig met geld!

Slagvaardig met geld! Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Slagvaardig met geld! 1 maximumscore 2 voorbeelden van juiste voordelen: Hij kan het drumstel direct kopen (en gebruiken). Hij

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

JA: DE KRACHT VAN HET MKB! DE KRÊFT FAN IT MKB PVDA FRYSLÂN MKB-PLAN

JA: DE KRACHT VAN HET MKB! DE KRÊFT FAN IT MKB PVDA FRYSLÂN MKB-PLAN JA: DE KRACHT VAN HET MKB! DE KRÊFT FAN IT MKB PVDA FRYSLÂN MKB-PLAN Foto: Pixabay, Creative Commons MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF: BANENMOTOR VAN DE SAMENLEVING Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is dé banenmotor

Nadere informatie

Laatste afrondend onderzoek maakt beeld onder opdrachtgevers over de werking wet DBA en de positie van zelfstandig kenniswerkers compleet.

Laatste afrondend onderzoek maakt beeld onder opdrachtgevers over de werking wet DBA en de positie van zelfstandig kenniswerkers compleet. Wet DBA dé maat in ondernemen Belastingdienst Zelfstandig kenniswerker Flexmarkt Opdrachtgever ZZP-er Laatste afrondend onderzoek maakt beeld onder opdrachtgevers over de werking wet DBA en de positie

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012

DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012 DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012 Per 1 januari 2012 zijn verschillende belastingregels voor culturele instellingen veranderd, sommige verbeterd, andere verslechterd. De meeste veranderingen

Nadere informatie

Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013

Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013 Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013 Tekstrapport Peil.nl/Maurice de Hond 1 Doelstelling en opzet van het onderzoek Het wetenschappelijk instituut van 50PLUS heeft ons de opdracht gegeven

Nadere informatie

De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen):

De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen): Uitvoeringsinstructie UWV De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen): Sinds enige tijd komt het voor dat werkgevers

Nadere informatie

Eindejaarstips

Eindejaarstips Eindejaarstips 2016 In dit document vindt u de belangrijkste eindejaarstips voor de BV/IB ondernemer. Indien u vragen heeft, kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Lenssen ondersteunt ondernemers

Nadere informatie

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit 7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit ChristenUnie [NAAM GEMEENTE] Ruimte voor eigen tekst Foto Lijsttrekker Contactgegevens fractie Website datum Veilig Winkels 7 speerpunten voor aanpak van

Nadere informatie

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013 Oktober 2012 Nieuws hypotheekrenteaftrek Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf 2013 alleen aftrek worden genoten voor hypotheekrente bij minimaal een annuïtaire aflossing. Op dit moment mag je nog de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 548 Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Eindexamen economie vwo I

Eindexamen economie vwo I Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave maximumscore 2 Door de vermindering van

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat 'werken naar vermogen' centraal. De nadruk ligt op wat mensen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 955 Uitbreiding van de mogelijkheid om voorzieningen te verstrekken bij arbeid als zelfstandige Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. Inleiding

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 ONDERNEMERS, LAAT ZIEN DAT FLEXWERKERS WAARDEVOL ZIJN 4 OMZET FREELANCERS EN FLEXWERKERS DAALT DOOR TOENEMENDE

Nadere informatie

CHECKLIST RVU-RISICO 52%

CHECKLIST RVU-RISICO 52% CHECKLIST RVU-RISICO 52% Voorkomen is goedkoper dan genezen CHECKLIST 52%-risico bij vervroegd uittreden 1. Inhoud en bedoeling van deze checklist Deze checklist is een praktische handleiding om vast te

Nadere informatie

Onderzoek verkiezingsthema Woningmarkt

Onderzoek verkiezingsthema Woningmarkt Onderzoek verkiezingsthema Woningmarkt Over het onderzoek Aan het onderzoek deden 27.953 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 22 tot en met 28 augustus 2012. Over het

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Opgave koppeling ambtenaren particuliere sector

Opgave koppeling ambtenaren particuliere sector Opgave koppeling ambtenaren particuliere sector In 1990 werden ambtenarensalarissen gekoppeld aan de gemiddelde stijging van de lonen in het bedrijfsleven. Een argument voor deze koppeling houdt verband

Nadere informatie

5 augustus Onderzoek: Werknemers over verhoging AOW-leeftijd

5 augustus Onderzoek: Werknemers over verhoging AOW-leeftijd 5 augustus 2017 Onderzoek: Werknemers over verhoging AOW-leeftijd Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van

Nadere informatie

ONDERZOEK JONGEREN EN FLEX FNV JONG

ONDERZOEK JONGEREN EN FLEX FNV JONG ONDERZOEK JONGEREN EN FLEX FNV JONG Streekproef Geslacht Leeftijd Heb je momenteel een baan in loondienst? n % man 138 45,7 vrouw 164 54,3 Total 302 100,0 n % 18-25 jaar 124 41,1 26-35 jaar 178 58,9 Total

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Hij die niet kan lachen, moet geen winkel beginnen Inhoudsopgave 3 Een goede start is het halve werk Wie

Nadere informatie

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken.

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken. Geacht college, raad en toehoorders, Ik wil graag beginnen met een compliment voor deze begroting, die naar het schijnt in een bijzonder korte tijd is opgesteld. En daarnaast voor de uiterst overzichtelijke

Nadere informatie

A M E N D E M E N T. De Raad van de gemeente Heerhugowaard, in vergadering bijeen op 27 augustus 2013,

A M E N D E M E N T. De Raad van de gemeente Heerhugowaard, in vergadering bijeen op 27 augustus 2013, Agendapunt: 6 Datum ingekomen: 27-08-2013 Volgnummer: B Registratienummer: RB2013156 Status: Voorstel nr.: RB2013114 Onderwerp: Wijziging in de Winkeltijdenwet (per 1 juli 2013) A M E N D E M E N T De

Nadere informatie

Inventarisatie. ten behoeve van uw. Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Inventarisatie. ten behoeve van uw. Arbeidsongeschiktheidsverzekering Inventarisatie ten behoeve van uw Arbeidsongeschiktheidsverzekering Wft AFM 12018846 Postbus 336 1800 AH Alkmaar KvK Alkmaar 37093327 t 072 564 26 69 f 072 564 29 31 BTW NL8095.51.925.B01 info@honigenhonig.nl

Nadere informatie

Aanvulling Management en organisatie in Balans vwo in verband met de expliciteringen van de examencommissie

Aanvulling Management en organisatie in Balans vwo in verband met de expliciteringen van de examencommissie Aanvulling Management en organisatie in Balans vwo in verband met de expliciteringen van de examencommissie Eindterm: het noemen van de relevante belastingen bij de diverse rechtsvormen Je kunt - de relevante

Nadere informatie

Financiële bijlage D66-verkiezingsprogramma

Financiële bijlage D66-verkiezingsprogramma Financiële bijlage D66-verkiezingsprogramma D66 staat garant voor een solide financieel beleid, dat ruimte biedt voor investeringen in de kwaliteit van de samenleving en economische dynamiek. Het verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Winkelopenstelling op zondag Resultaten en conclusies

Winkelopenstelling op zondag Resultaten en conclusies Onderzoek Winkelopenstelling op zondag Resultaten en conclusies Uitgevoerd door CDA-fractie Huizen Juni 2012 2 Inhoudsopgave Conclusies 5 Vergelijking winkelcentrum Oude Dorp en Oostermeent 6 Winkelcentrum

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2011

Nieuwsbrief september 2011 Nieuwsbrief september 2011 In dit nummer: Vast bedrag voor zelfstandigenaftrek vanaf 2012 Wetsvoorstel personenvennootschappen wordt ingetrokken Onroerende zaken en privégebruik na 2011 Afschaffing levensloopregeling

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen

Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen Een analyse van het gevoerde parkeerbeleid in de gemeente Woerden, een aantal conclusies over de gevolgen van dit beleid en een beschrijving

Nadere informatie

Werken voor loon of voor winst? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 4 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 1.9 en 1.

Werken voor loon of voor winst? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 4 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 1.9 en 1. Werken voor loon of voor winst? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 4 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 1.9 en 1.10 Als jij een baan hebt naast je schoolwerk, ben je waarschijnlijk

Nadere informatie

De VAR is dood, lang leve modelovereenkomsten!

De VAR is dood, lang leve modelovereenkomsten! WHITEPAPER 2016 De VAR is dood, lang leve modelovereenkomsten! Wat zijn de gevolgen en risico s voor zzp ers en hun opdrachtgevers? De manier waarop zzp ers ingehuurd worden door opdrachtgevers is volledig

Nadere informatie

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in!

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Wilt u weg bij uw werkgever? Wilt u weten wat er in uw situatie mogelijk is? Wilt u uw vaststellingsovereenkomst zelf opstellen of laten checken?

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 570 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Nadere informatie

Stappenplan. l1z. Hoe start u een community? Social Trade Circuit

Stappenplan. l1z. Hoe start u een community? Social Trade Circuit l1z Stappenplan Social Trade Circuit Hoe start u een community? U bent een netwerk van bedrijven, een aantal individuen, of een groep die wil samenwerken met anderen om een @nder soort geld te bouwen.

Nadere informatie

Wie bestuurt het land?

Wie bestuurt het land? Wie bestuurt het land? Nederland is een democratie. Een belangrijk kenmerk van een democratie is een parlement. In zo n parlement zitten mensen die door de bevolking zijn gekozen. Zij zitten namens een

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Onderwerp : Voorstel inzake Winkeltijdenverordening Loon op Zand 2013 Programma : 4. Economische

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over veranderingen in de WW. WW Duur. WW in de oude situatie WW in de nieuwe situatie. Aantal gewerkte jaren

Vragen en antwoorden over veranderingen in de WW. WW Duur. WW in de oude situatie WW in de nieuwe situatie. Aantal gewerkte jaren Maanden WW Vragen en antwoorden over veranderingen in de WW Hoe was de WW geregeld? Tot 1 januari 2016 kreeg je, afhankelijk van je arbeidsverleden maximaal 38 maanden WW. Per gewerkt jaar bouwde je een

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn

Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn Januari 2013 Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn Indien een werknemer wordt ontslagen (via een ontbinding bij de kantonrechter of met wederzijds goedvinden) en vervolgens aanspraak

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

1. Nieuwe reserve siert voortaan de deelnemingsvrijstelling

1. Nieuwe reserve siert voortaan de deelnemingsvrijstelling 1. Nieuwe reserve siert voortaan de deelnemingsvrijstelling Heeft uw B.V. aandelen in een of meerdere dochtervennootschappen, dan is waarschijnlijk de deelnemingsvrijstelling hierop van toepassing. Aan

Nadere informatie

De heer Öztürk (PvdA): Voorzitter. Bij de stemmingen onder punt 3, over de begroting van Economische Zaken, houd ik onze motie op stuk nr. 27 aan.

De heer Öztürk (PvdA): Voorzitter. Bij de stemmingen onder punt 3, over de begroting van Economische Zaken, houd ik onze motie op stuk nr. 27 aan. Mededelingen stemmingen Ik verzoek de leden, hun plaatsen in te nemen. Voor wij gaan stemmen, geef ik als eerste het woord aan de heer Öztürk van de Partij van de Arbeid, die een wijziging wil doorgeven

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie