Een symbiose tussen cultuurmakers en cultuurgebruikers Marlies Amelynck

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een symbiose tussen cultuurmakers en cultuurgebruikers Marlies Amelynck"

Transcriptie

1 CROWDFUNDING Een symbiose tussen cultuurmakers en cultuurgebruikers Marlies Amelynck (Figuur 1: Explosions of Powder Echo Dancers Powerful Movements, Gosmer K., 2012)

2

3 Crowdfunding, een symbiose tussen cultuurmakers en cultuurgebruikers BACHELORPROEF HOE WORDT EEN EFFECTIEVE CROWDFUNDINGSCAMPAGNE BINNEN DE CULTURELE SECTOR GECREËERD? Onderzoek naar een efficiënt communicatieplan voor een crowdfundingscampagne binnen de culturele sector in samenwerking met Publiek Centraal. MARLIES AMELYNCK Opleiding:Communicatiemanagement Afstudeerrichting: Reclame Academiejaar: Promotor:Evelien Martens Howest campus Renaat de Rudderlaan Kortrijk

4 ENGELSTALIG ABSTRACT Crowdfunding is a booming businesss. It is a financial instrument which comes together with a lot of communication tools. Crowdfunding is not just about the financial perspective. Crowdfunding is also about storytelling, customer relations and image building. This fascinated me immediately. In this thesis I concentrated on the cultural sector in Flanders. Crowdfunding in the cultural sector creates not only financial support, it also generates bonding and support of the crowd. The importance of this thesis is based on finding depth responses to questions such as: What are the do s and don ts of a crowdfundingcampaign for the cultural sector?, How can one reach the crowd and persuade them to support the project?, What kind of crowdfundingplatforms can be used to start a crowdfundingcampaign within the cultural sector?, What is the ideal length of a crowdfundingcampaign? ect. Both to gain more insight on the status of the cultural sector and the realization of the final product of this thesis, I started a collaboration with Publiek Centraal. Consequently Publiek Centraal asked to incorporate some elements in this thesis. Casestudyresearch supplemented with in-depth interviews were conducted to have a thorough knowledge of the prevailing factors of a crowdfundingcampaign. At the same time the crowdfundingplatforms were scrutinized. The main concerns were identified. Subsequently the results of this research were compared to the theoretical basis. This led to the creation of a workshop about crowdfunding for the cultural sector, under the leadership of Publiek Centraal. This thesis is devided into several chapters, but in general we say it consists of 3 parts. First of all you can read more about the theoretical basis of the cultural sector, Publiek Centraal and crowdfunding. Secondly you find more information about the research and the results. Finally the cohesion of the theory and practice results in a workshop about crowdfunding for the cultural sector: How culture finds crowd. The final product of this thesis was created in consequence of the test session of the workshop which will take place in September The test session will be organized by myself under the direction of Publiek Centraal. Afterwards the tools (presentation, brochure, script...) can be used by the coaches of Publiek Centraal to continue the workshop about crowdfunding for the cultural sector. Future project owners can participate in the workshop and can immediately after the workshop accomplish their own crowdfunding project.

5 FRANSTALIG ABSTRACT Crowdfunding est en plein essor. C est un instrument financier engendré par beaucoup d instruments de communication. Il implique non seulement l aspect financier, mais aussi l art de conter, la relation avec des clients et le renforcement de l image. C était cela qui me fascinait immédiatement. Dans ce mémoire, je me concentre sur le secteur culturel en Flandre. Crowdfunding pour ce secteur crée en plus des resources financières, mais aussi le collage et le soutien de la masse. L importance de ce mémoire est de trouver des réponses fondées à des questions telles que: Quels sont le faire et ne pas faire de campagne de crowdfunding dans le secteur culturel?, Comment est-ce qu on peut atteindre la masse et les convaincre pour vraiment soutenir le projet?, Quelles platformes peut être utilisée pour lancer une campagne de crowdfunding pour ce secteur?, Quelle est la longueur idéale d une campagne de crowdfunding? etc. Pour gagner plus de perspicacité sur l état du secteur culturel et de crowdfunding comme un autre moyen de financement, ainsi que pour la réalisation du produit final de ce mémoir, j ai collaboré avec Publiek Centraal. Par conséquent Publiek Centraal me demandait d intégrer certains éléments dans ce mémoire. Des études de cas avec des interviews ont été menées pour avoir une connaissance approfondie des facteurs dominants d une campagne de crowdfunding. J ai aussi étudié minutieusement les plateformes de crowdfunding. Ainsi les préoccupations ont été identifiés. Ensuite les résultats de cette étude ont été comparés au cadre théorique. Cela résultait à la création d un séminaire au sujet de crowdfunding pour le secteur culturel, dirigé par Publiek Centraal. Ce mémoire comprend plusieurs chapitres, mais en général, on peut dire qu il se compose de 3 parties. La première partie est un cadrage théorique. Une deuxième partie contient la recherche et les résultats. Enfin, la cohésion de la théorie et de la pratique résulte dans un produit de communication. Ce produit de communication est un séminaire à propos de crowdfunding dans le secteur culturel: How culture finds crowd. Le produit final de ce mémoire a été créé à la suite de la séance d essais du séminaire qui se tiendra en Septembre La session de test sera organisé par moi-même sous la direction de Publiek Centraal. Ensuite, les instruments (présentation, brochure, scénario...) peuvent être utilisé par les entraîneurs de Publiek Centraal pour continuer le séminaire concernant crowdfunding dans le secteur culturel. Futurs propriétaires de projets peuvent participer au séminaire. Après le séminaire ils seront en mesure d accomplir leur propre projet de crowdfunding.

6 VOORWOORD Voor u ligt mijn eindwerk over Crowdfunding. Dit eindwerk werd geschreven in het kader van mijn afstuderen aan de opleiding communicatie aan de Howest te Kortrijk. Vanaf september 2014 tot en met juni 2015 heb ik mij verder verdiept in het onderzoeken van de mogelijkheden van Crowdfunding binnen de culturele sector. Zoals bij elk eindwerk begint ook mijn eindwerk met een voorwoord. In dit voorwoord blik ik even terug op mijn studententijd en het onderzoeksproces omtrent Crowdfunding in Vlaanderen. Drie jaar geleden startte ik mijn opleiding Communicatiemanagement aan de Howest te Kortrijk. Een opleiding die verschillende toekomstperspectieven biedt. Het afgelopen jaar is voor mij zeer leerrijk geweest. Dankzij mijn Erasmusavontuur in Toulouse en mijn stage bij AB Creations kreeg ik de kans om kennis en ervaring op te doen. Ook door het schrijven van deze bachelorproef leerde ik doelgericht te werk te gaan. Na wikken en wegen kwam ook mijn onderzoeksvraag tot stand. Deze luidt als volgt: Hoe wordt een effectieve crowdfundingscampagne binnen de culturele sector gecreëerd?. Publiek Centraal stond mij bij om, passend bij deze onderzoeksvraag, een geschikt communicatieproduct te ontwerpen. Dit korte voorwoord wil ik gebruiken om enkele mensen te bedanken die mij informatie en/ of advies gegeven hebben tijdens het onderzoek en het schrijven van deze bachelorproef over Crowdfunding. Mijn eindwerk was er natuurlijk nooit gekomen zonder de hulp van mijn promotor, Evelien Martens. Maar ook Rudy Pieters (Publiek Centraal) wil ik bedanken voor de ondersteuning tijdens mijn onderzoek. Hun kennis, coördinatie en motivatie zijn een grote meerwaarde geweest gedurende de realisatie van dit project. De personen en organisaties die deelnamen aan mijn interviews bedank ik voor het verstrekken van extra relevante informatie. Niet te vergeten zijn natuurlijk mijn familie en vrienden die mij hebben bijgestaan bij het schrijven van dit eindwerk. Ik hoop dat jullie even trots mogen zijn op het resultaat van dit eindwerk als ik. Veel leesplezier toegewenst!

7 FIGURENLIJST Figuur 1 Explosions of Powder Echo Dancers Powerful Movement Cover Figuur 2 The Absence Of Ideas 4 Figuur 3 Share. Vote. Discuss. See. My Starbucks idea 25 Figuur 4 Innovatiecurve 29 Figuur 5 Verklaringsmodel geefgedrag 35 Figuur 6 Analyseer en activeer je netwerk 39 Figuur 7 Success rate per month 43 Figuur 8 Success rate per day of the week 44 Figuur 9 Success rater vs. online visits per day of the week 44 Figuur 10 Project duration vs. success rate 45 Figuur 11 Succes rate per duration (in days) 46 Figuur 12 Plan de campagne 48 Figuur 13 Nieto Sebajo Arquitectos 51 Figuur 14 Voordekunst 59 Figuur 15 CroFun 63 Figuur 16 Voor elke projectaanbieder de juiste crowdfunding oplossing 64 Figuur 17 Boekensteun 68 Figuur 18 World Of Crowdfunding 72 Figuur 19 SoCrowd 75 Figuur 20 Kickstarter 78 Figuur 21 Indiegogo 82 Figuur 22 MO* - LuxLeaks affaire 89 Figuur 23 MIAT - Restauratie schilderij Joseph Cornelis (1910) 93 Figuur 24 Damiaan Vandaag - Restauratie Hawaiiaans muziekhandschrift 97 Figuur 25 Joni Sheila 102 Figuur 26 Justin Samgar - sprookjesbundel De absolute waarheid 105 Figuur 27 Amsterdammuseum - schilderij Mathieu van Bree (1813) 108 Figuur 28 RASA - Ik, Jij, Wij 112 Figuur 29 Florian Waerzeggers - Weg van Beth 115 Figuur 30 Creation 124

8 BEGRIPPENLIJST Projecteigenaar Flankerend Pro-sociale netwerken Backers Exponentiële groei Bazel III-akkoord Prospectus Early adopters Innovators Altruïsme Filantropische factoren Peer-effect Een persoon die een crowdfundingsproject opstart en leidt. Synoniem: crowdfunder, projecthouder Ondersteunend Netwerken die gericht zijn op het bevorderen op het welzijn van de anderen. Mensen die het project steunen Synoniem: donateurs We spreken van een exponentiële groei wanneer het aantal per tijdseenheid met een vast percentage toeneemt. (Wikipedia, 2015). Het Bazel III-akkoord bevat striktere voorschriften en regels over het eigen kapitaal en liquiditeit. De kern van dit akkoord is dat banken veel meer geld zullen moeten aanhouden tegenover hun uitstaande beleggingen dan nu het geval is. De kapitaalratio s die de banken moeten aanhouden zullen sterk stijgen. Dit zal tot gevolg hebben dat er minder leningen zullen worden verstrekt, dat ze duurder zullen zijn en er meer waarborgen zullen worden gevraagd. (Agentschap Ondernemen, 2015). Publicatie of aankondiging waarin de onderneming de kenmerken en de voorwaarden van de nieuwe emissie precies omschrijft. (Financiële begrippen, 2015). Iemand die een bepaald product of dienst gebruikt alvorens het grote publiek er gebruik van maakt. Synoniem: pioniers Iemand die als eerste iets nieuws wil uitproberen. Hij/zij is op zoek naar het nieuwste van het nieuwste. De gerichtheid op het welzijn van de ander. Hierbij kan men het eigen belang of eigen welzijn opofferen. (Cultureel Woordenboek, 2015). Antoniem: egoïsme Factoren gebaseerd op liefdadigheid of menslievendheid (Van Dale, 2015). Het beïnvloed worden door het gedrag van anderen.

9 Alles-of-niets strategie Keep-it-all strategie Solvabiliteitsratio Liquiditeitsratio Real-time traffic naar de webpagina De projecteigenaar ontvangt enkel en alleen het binnengehaalde bedrag wanneer het project voor 100% of meer slaagde. De projecteigenaar ontvangt sowieso het geld ook wanneer het project niet voor 100% slaagde. De solvabiliteitsratio is de verhouding tussen de verschillende vermogenscomponenten van de organisatie of onderneming. Dankzij het solvabiliteitsratio kan men inzicht krijgen in de mate waarin de onderneming in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Het laat ook zien in hoeverre je afhankelijk bent van schuldeisers. (Wikipedia, 2015). Het liquiditeitsratio geeft aan in hoeverre een onderneming of organisatie op korte termijn aan alle betalingsverplichtingen kan voldoen. De ratio laat zien hoe de kasstromen zijn van de onderneming of organisatie en toont de verhouding tussen het geld dat de onderneming bezit door vlottende activa en de betalingsverplichtingen van de vlottende passiva. (Annfinance, 2015). Het aantal mensen dat zich op dat moment op de desbetreffende webpagina bevinden en wat ze daar doen.

10 INLEIDING Crowdfunding is een fenomeen dat meteen enkele vragen bij mij deed opborrelen. Het is een financieel instrument waar heel wat communicatie mee gepaard gaat. Het gaat niet enkel en alleen om het financiële aspect, maar ook om storytelling, klantenbinding en imagebuilding. Dit is wat me meteen fascineerde. Crowdfunding, het is een booming business. Het is internationaal een hot item. België hinkt echter achterop. Volgens adviesbureau Douw & Koren werd er in 2014 slechts 4,35 miljoen euro opgehaald via crowdfunding in België. Dit is al heel wat beter dan in 2013 (1,10 miljoen euro), maar de exponentiële groei voor crowdfunding is in België veel kleiner in vergelijking met onze buurlanden. (Douw & Koren, 2014). In 2013 investeerden de Belgen gemiddeld 0,11 euro per capita in crowdfunding. Dit is een relatief klein bedrag in tegenstelling tot de Fransen, Nederlanders en Britten die respectievelijk 1,20 euro, 1,58 euro en 1,78 euro per persoon besteden aan deze financieringsvorm. (KPMG, Brussel, 27 november 2014). Niettegenstaande biedt crowdfunding wel opportuniteiten voor België. Uit een onderzoek van KPMG blijkt dat crowdfunding in België nog sterk zal stijgen euro in 2015 en euro in 2016, dit zijn de cijfers voor de toekomst op vlak van crowdfunding in België. (KPMG, Brussel, 27 november 2014). In deze bachelorproef concentreer ik mij op de culturele sector in Vlaanderen. Naast het gekende succes van crowdfunding voor ondernemers, maken ook heel wat culturele instellingen gebruik van deze vorm van financieren. Crowdfunding voor de culturele sector creëert op die manier niet enkel financiering voor middelen binnen deze sector, maar ook binding en draagvlak van de massa. Het past bij een beweging waarbij de overheid burgers de ruimte wil geven voor eigen initiatief. Maar het fenomeen mag absoluut geen excuus worden voor krimpende overheidsbudgetten. De overheid blijft steeds een betrokken partij en moet dus ook een activerende houding aannemen. Crowdfunding is een flankerend financieringsmiddel en kan dus niet als vervangend aanzien worden. Deze manier van financiering moet bekeken worden als een middel om verankering en innovatie te stimuleren. Dit eindwerk heeft als doel een duidelijk inzicht te verwerven op de communicatie wat crowdfunding betreft binnen de culturele sector in Vlaanderen. Veelal is het gebrek aan financiële steun de reden waarom culturele instanties hun plannen niet doorvoeren en

11 projecten niet gerealiseerd worden. Ook creëren we bij deze manier van financieren maatschappelijk draagvlak wat resulteert in een duurzame werking. Als crowdfunding op een correcte wijze wordt ingezet, biedt het dus heel wat mogelijkheden voor deze sector. Het belang van dit eindwerk ligt in het zoeken naar gefundeerde antwoorden op vragen zoals: Wat zijn de do s en don ts van een crowdfundingscampagne binnen de culturele sector?, Hoe kan men de crowd het best bereiken en overtuigen om effectief het project in kwestie te steunen?, Welke platforms kunnen er gebruikt worden om een crowdfundingscampagne op te starten voor deze sector?, Wat is de ideale campagneduur van een crowdfundingscampagne?, enz. Om meer inzicht te krijgen op de stand van zaken betreffende de culturele sector en crowdfunding als alternatief financieringsmiddel werd een samenwerking aangegaan met Publiek Centraal. Publiek Centraal is een netwerkvereniging. Ze werken samen met organisaties uit verschillende sectoren. De doelstelling van Publiek Centraal is organisaties te helpen om hun publiek centraal te stellen. Men kan terecht bij de organisatie om meer te weten te komen over de manier waarop men het publiek kan bereiken. Publiek Centraal begeleidt de organisaties hierin a.d.h.v. workshops, trainingen en coaching in communicatie en marketing. Daarnaast zorgt de organisatie ook voor de verspreiding van tips op vlak van communicatie. (Publiek Centraal, 2014). Publiek Centraal vroeg bijgevolg enkele elementen op te nemen in deze bachelorproef. Casestudy research met diepte-interviews zal worden uitgevoerd om een grondige kennis te hebben over de algemeen geldende factoren van een crowdfundingscampagne. Verder werden deze resultaten gecombineerd met literatuurstudie. Dit leidt vervolgens tot een workshop over crowdfunding binnen de culturele sector: How culture finds crowd. Deze bachelorproef telt verschillende hoofdstukken, maar algemeen kunnen we zeggen dat ze uit 3 luiken bestaat. Het eerste luik vormt een theoretische kadrering voor het onderzoek. Dit segment is voornamelijk gewijd aan het beschrijven van het begrip crowdfunding, de culturele sector, Publiek Centraal en verdere theoretische toelichtingen. Een tweede luik bevat de onderzoekscontext en de gehanteerde werkmethoden. Ten slotte resulteert de cohesie van de theorie en de praktijk in een communicatieproduct zijnde een workshop over crowdfunding binnen de culturele sector. Alle materialen voor de workshop werden ontwikkeld naar aanleiding van de testsessie in september Daarna kunnen deze tools verder gebruikt worden door de trainers en coaches van Publiek Centraal om het geven van dergelijke workshops verder te zetten. Toekomstige projecteigenaars kunnen deelnemen aan de workshop om daarna meteen zelf aan de slag te gaan met hun crowdfundingsproject.

12 // INHOUDSOPGAVE

13 Engelstalig abstract Franstalig abstract Voorwoord Figurenlijst Begrippenlijst Inleiding Inhoudsopgave Introductie I Probleemstelling 1 II Maatschappelijke relevantie 3 DEEL I THEORETISCHE KADRERING 1 De culturele sector 5 1. Wat is cultuur? Een definitie Aangeleerd gedrag De culturele sector in Vlaanderen 6 2. Financiering subsidies Participatiedecreet Kunstendecreet Cultureel-erfgoeddecreet Andere subsidies Cultureel ondernemerschap Artistiek onderscheidend vermogen Netwerking Verdienmodel Besturen Inkomstenmodel culturele organisatie Crowdfunding in de culturele sector Zelfontplooiing binnen de maatschappij 12 2 Publiek Centraal Inleiding Training en coaching Screening Intensieve training sessie Coaching Intensieve training sessie Crowdfunding Wat is crowdfunding? Een definitie Ontwikkeling 19

14 1.2.1 Charitatief crowdfunden Creatief crowdfunden Start-up crowdfunden De verschillende crowdfundingsmodellen Donaties Beloningen (Incentive/reward based crowdfunding) Voorfinanciering Lening Investering (equity based crowdfunding) Voor- en nadelen Voor- en nadelen voor projecteigenaars Voor- en nadelen voor donateurs (the crowd) Crowdsourcing Mass customization & open innovation Crowdsourcing versus crowdfunding Wetgeving Wet van 6 april Wet van Wet van 21 december ICB-wet Toekomstperspectief Motivatie van de crowd Intrinsieke en extrinsieke motivatie Het geefgedrag in Vlaanderen Project Platform Persoonlijkheid Acht motieven voor geefgedrag Urgentie Verzoek Kosten/baten Altruïsme Reputatie Psychologische beloning Waarden Effectiviteit Verklaringsmodel voor geefgedrag De impact van een beloning Crowdfundingsplatforms Crowdfundingscampagne Netwerk Eerste-graad netwerk Tweede-graad netwerk Derde-graad netwerk Verhaal De kern van de crowdfundingcampagne Storytelling Timing Lancering Campagneduur 45

15 4.4 Communicatieplan Doelgroep Doelstellingen Boodschap Middelen Budget Planning Evaluatie 50 DEEL II ONDERZOEK 1 Onderzoeksvraag Centrale onderzoeksvraag Deelvragen 53 2 Methodiek Casestudy research 55 3 Onderzoeksresultaten Vergelijkend onderzoek crowdfundingsplatforms Voordekunst CroFun Boekensteun World Of Crowdfunding SoCrowd Kickstarter Indiegogo Samenvattend schema Conclusie Vergelijkend onderzoek crowdfundingscampagnes MO* MIAT Damiaan Vandaag Joni Sheila Justin Samgar Amsterdammuseum RASA Florian Waerzeggers Samenvattend schema Conclusie Algemene conclusies Crowdfundingsplatforms Crowdfundingscampagnes 121

16 DEEL III WORKSHOP 1. Inleiding 123 How culture finds crowd 124 Sprekers en coaches Train the trainer Doel van de workshop Wie zijn de deelnemers? USP Draaiboek Benodigdheden Test Evaluatie 127 Draaiboek 128 Presentatie 131 Deelnemers 147 Stappenplan 148 Checklist 154 Tips & tricks 156 Folder 159 Algemeen besluit 162 Toelating publicatie Referentielijst Bijlagen

17 // INTRODUCTIE

18 INTRODUCTIE I PROBLEEMSTELLING Het gat in de Vlaamse begroting, het is een actueel thema in Vlaanderen. De Vlaamse regering moet steeds meer gaan besparen om de begroting in evenwicht te krijgen. Ook deze besparingen merken we nadrukkelijk in de culturele sector. Binnen de wereld van kunst en cultuur is de betrokkenheid van de overheid van groot belang. De overheid beschouwt zichzelf echter niet als verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van het culturele landschap. Het perspectief van de nieuwe regering is om nog forser te besparen in de culturele sector dan men had verwacht. De subsidies voor culturele instanties zullen sterk verminderd worden. Het subsidiebedrag voor kunstenorganisaties zal volgend jaar dalen tot 7,5 procent. (De redactie, 24 september 2014). Hierbij spreken we van een besparing van zo n 12 miljoen euro op 215 miljoen euro op de begroting voor Kunsten en Erfgoed en een besparing van zo n 9,6 miljoen euro op 190 miljoen euro op de begroting voor sociaalcultureel werk. (Kunsten en Erfgoed, 26 september 2014). Als gevolg van de besparingen zijn er een groeiend aantal organisaties die problemen ondervinden. De culturele sector kan crowdfunding inzetten als onderdeel van hun fondsenwervingstrategie. (Vlaams Parlement, 2012). Gebruik makend van het publiek zal de cultuursector dus zelf instaan voor een deel van de financiering van hun projecten. Daarbij zien we de evolutie van cultuursector naar cultureel ondernemerschap. Crowdfunding is een logisch vervolg op deze ontwikkelingen in de maatschappij. Het past binnen het concept van onze ondernemende samenleving. (K.Van Vliet, 2012). Crowdfunding is niet enkel een manier om financiële ondersteuning te krijgen, ook wordt hierdoor het maatschappelijk draagvlak voor kunst en cultuur versterkt. (A. Schramme, 2013). Alleen zo kan je een duurzame werking uitbouwen. Kunstliefhebbers kunnen dan zelf meebepalen wat er gerealiseerd wordt. Op dit moment kunnen we zeggen dat de culturele sector zelf bepaalt wat kunst is. De commissies die over de subsidies voor deze sector beslissen, bestaan hoofdzakelijk uit professionals. Deze professionals vergaderen achter gesloten deuren en het publiek wordt hierbij niet betrokken. Dat wordt helemaal anders als ze beroep gaan doen op crowdfunding voor de financiering van hun projecten. (K. Van Vliet, 2012). Deze factoren omsluiten het basisargument voor het onderzoeken van het funden door de crowd in de culturele sector in Vlaanderen. Crowdfunding wordt ook hier in de culturele sector in België een mainstream begrip. Er is een interne vraag en externe verwachting om alternatieve financiering te zoeken. (Vlaamse Erfgoedbibliotheek, 2013). Maar wordt het op een correcte manier ingezet? 1

19 INTRODUCTIE De projecteigenaar van een crowdfundingscampagne binnen deze sector wordt verplicht zijn project af te stemmen op de wensen van de markt. Crowdfunding voor culturele instellingen kan een succes worden als deze instellingen hun publiek erbij willen betrekken. Daar moet nog aan gesleuteld worden. Volgens Erwin Blom is er nog wat werk aan de winkel: Er is afstand tussen schepper en publiek. Als kunstenaars willen profiteren van crowdfunding, moeten ze een andere rol aannemen. Dan dienen ze die afstand te verkleinen. (E. Blom, 2012). Aan de hand van deze factoren zal ik in dit eindwerk enkele Vlaamse en internationale crowdfundingscampagnes en crowdfundingsplatforms analyseren. Ik wil hierbij meer te weten komen over de elementen die de slaagkansen van een crowdfundingscampagne kunnen beïnvloeden. Ik richt me op Vlaamse organisaties daar mijn opdrachtgever, Publiek Centraal, in Vlaanderen gevestigd is. 2

20 INTRODUCTIE II MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE Zoals eerder vermeld moet Vlaanderen in de toekomst steeds meer besparen. Alleen zo zal het gat in de begroting gedicht kunnen worden. De culturele sector is hier ook de dupe van. Er is een behoefte om alternatieve financiering te zoeken. Crowdfunding biedt hier dus oplossingen. De vraag is of crowdfunding wel op een efficiënte manier gebruikt wordt binnen de cultuursector. Ondernemen binnen de culturele sector kan grote uitdagingen betekenen. Er heerst enorm veel concurrentie. Bovendien kent de sector een beperkte instroom van nieuwe ondernemingen, maar een hoge omloop van talenten en ideeën. Vele organisaties zijn erg fragiel en kennen een lage groei. (A. Schramme, 2013). Binnen de culturele sector hebben de organisaties het soms moeilijk om zichzelf te presenteren. Het draagvlak van cultuur staat hierdoor onder druk. Crowdfunding is een goede manier om draagvlaak in de maatschappij te creëren. Men moet er wel rekening mee houden dat als men beroep gaat doen op crowdfunding als alternatief financieringsmiddel, dat dan ook de verantwoordelijkheden voor het bepalen wat cultuur is, verschoven worden naar het publiek. Donateurs kunnen vanaf dan mee gaan bepalen wat er gerealiseerd zal worden en wat niet. (A. Schramme, 2013). Dit kan verder ook wel zorgen voor een versterking van het maatschappelijk draagvlak voor kunst en cultuur. Culturele organisaties hebben anderen nodig om hun projecten te verwezenlijken. Ze moeten het publiek betrekken bij hun verhaal. Cultuur kan niet zomaar als een begrip omschreven worden. Cultuur is een gesprek. (A. Schramme, 2013). Crowdfunding is een logisch vervolg op de veranderingen in onze maatschappij. We zien een evolutie van cultuur naar cultureel ondernemerschap. We leven in een ondernemende maatschappij. Culturele organisaties worden dus min of meer ondernemers en de fans worden medeverantwoordelijken. Daar moet rekening mee gehouden worden. Er moet op een correcte manier gecommuniceerd worden tussen beide partijen. (K. Van Vliet, 2012). 3

21 DEEL I THEORETISCHE KADRERING Vooraleer we van start gaan met het onderzoek gevolgd door het creeëren van een communicatieproduct zullen we de onderzoeksvraag theoretisch gaan kaderen. In het eerste deel van deze bachelorproef komen we wat meer te weten over de culturele sector, over de organisatie Publiek Centraal en over crowdfunding. We gaan op zoek naar een correcte definitie voor cultuur en crowdfunding. (Figuur 2: The Absence Of Ideas, Chuch D., 2015)

22 THEORETISCHE KADRERING 1 // DE CULTURELE SECTOR

23 THEORETISCHE KADRERING 1. Wat is cultuur? 1.1 Een definitie Het woord cultuur wordt al heel lang gebruikt en komt van het woord cultura (Latijn). Cultura komt van colere, wat dan op zijn beurt gelijk is aan bouwen of bebouwen, verzorgen, vereren. In de breedste zin van het woord betekent cultuur dus alles wat de mens voortbrengt, verbouwt, verzorgt en vereert. Kunst is hier een onderdeel van. (Hofstede G., 2012). Geert Hofstede definieert cultuur als volgt: De collectieve programmering van de geest waardoor leden van een bepaalde groep of categorie zich onderscheiden van leden van een andere groep of categorie. (Hofstede G., 2012). Cultuur is een woord dat veel mensen in de mond nemen zonder eigenlijk goed te weten wat het betekent of waar het vandaan komt. Een definitie geven van het woord cultuur is dan ook niet eenvoudig. Het begrip kan in 3 verschillende betekenissen gebruikt worden. In dit eindwerk concentreren we ons op de definitie van cultuur met betrekking tot het maatschappelijk leven; cultuur met een grote C. Voorbeelden van deze betekenis van cultuur zijn dans, theater, musea, kunst en literatuur. (Hofstede G., 2012). 1.2 Aangeleerd gedrag Cultuur is niet aangeboren. Cultuur wordt aan de mens aangeleerd door de sociale omgeving waarin hij/zij opgroeit. Het is een mentale programmering volgens Hofstede. Zo kennen we allemaal emoties maar is de manier waarop we ze uiten verschillend. We geven betekenis aan de wereld om ons heen en dat doen we elk op onze manier. Het spreekt dan ook voor zich dat cultuur onderhevig is aan verandering (Hofstede G., 2012). 1.3 De culturele sector in Vlaanderen De culturele sector in Vlaanderen bevat alle activiteiten die tot stand komen dankzij de input van menselijke creativiteit als bouwsteen voor de creatie van economische, symbolische en maatschappelijke meerwaarde. Binnen de culturele sector in Vlaanderen onderscheiden we 12 subsectoren namelijk: mode, muziek, design, architectuur, communicatie, pr & reclame, gedrukte media, beeldende kunst, gaming, nieuwe media, podiumkunsten, cultureel erfgoed & patrimonium en de audiovisuele sector. (Samama L., 2011). Volgens de regering Bourgeois I staat Vlaanderen wereldwijd bekend voor zijn kunst en kunstenaars. 6

24 THEORETISCHE KADRERING Daarnaast vermeldt men hierbij ook dat Vlaanderen zijn cultuur koestert als een keurmerk voor kwaliteit. (Hillaert W., 2014). Dankzij de culturele sector blijft Vlaanderen een innoverende regio. (Agentschap Ondernemen, 2015). De cultuursector is dus belangrijk voor Vlaanderen. Ook op economisch vlak zijn de culturele en creatieve sector van enige importantie. 4,3% van de totale werkgelegenheid kan toegeschreven worden aan deze sectoren. De cultuursector in Vlaanderen kent een omzet van 23,9 miljard euro. Dit is goed voor een toegevoegde waarde van zo n 7 miljard euro. (Peeters K., 2013). 7

Masterthesis Kunstbeleid en Management Universiteit Utrecht. Crowdfunding & het betrekken van bedrijven bij cultuur

Masterthesis Kunstbeleid en Management Universiteit Utrecht. Crowdfunding & het betrekken van bedrijven bij cultuur Masterthesis Kunstbeleid en Management Universiteit Utrecht Crowdfunding & het betrekken van bedrijven bij cultuur Naam: Marit Franssen- Oosterom Studentnummer: 0361313 Scriptiebegeleider: Dr. Frank de

Nadere informatie

AUTEUR: H.B. VAN DER PEET AFSUDEERCOMMISIE: DR. J.J.A.M. SMEETS IR. S.J.E. MAUSSEN MRE DRS. IR. M.I.K. LEUSSINK TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN

AUTEUR: H.B. VAN DER PEET AFSUDEERCOMMISIE: DR. J.J.A.M. SMEETS IR. S.J.E. MAUSSEN MRE DRS. IR. M.I.K. LEUSSINK TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 2 AUTEUR: H.B. VAN DER PEET AFSUDEERCOMMISIE: DR. J.J.A.M. SMEETS IR. S.J.E. MAUSSEN MRE DRS. IR. M.I.K. LEUSSINK TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN MASTERSCRIPTIE: REAL ESTATE MANAGEMENT & DEVELOPMENT

Nadere informatie

ALTERNATIEVE FINANCIERINGSMETHODEN VOOR COMMERCIEEL VASTGOED VANUIT DE PARTICULIERE KAPITAALMARKT

ALTERNATIEVE FINANCIERINGSMETHODEN VOOR COMMERCIEEL VASTGOED VANUIT DE PARTICULIERE KAPITAALMARKT ALTERNATIEVE FINANCIERINGSMETHODEN VOOR COMMERCIEEL VASTGOED VANUIT DE PARTICULIERE KAPITAALMARKT Auteur: ing. R.W.B. Meeuwssen Amsterdam School of Real Estate I would say raising capital is one of the

Nadere informatie

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ROUNDTABLES.NL ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN Dit is een uitgave van Roundtables.nl Copyright 2011 E. Baidjnath Misier en G.W. Koren

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

Bachelorproef CONTENT MARKETING. Hanne Vanbecelaere

Bachelorproef CONTENT MARKETING. Hanne Vanbecelaere Bachelorproef CONTENT MARKETING Hanne Vanbecelaere Hoe kunnen bedrijven contentmarketing inzetten als wapen voor hun online communicatie? Het opstellen van een online contentplan voor Coiffure.org by UBK/UCB

Nadere informatie

3/7/2014 CROWDFUNDING: EEN ALTERNATIEVE AFSTUDEERSCRIPTIE FINANCIERINGSVORM VOOR VASTGOEDONTWIKKELINGEN. C.J. Bekers Atelier Gebiedsontwikkeling

3/7/2014 CROWDFUNDING: EEN ALTERNATIEVE AFSTUDEERSCRIPTIE FINANCIERINGSVORM VOOR VASTGOEDONTWIKKELINGEN. C.J. Bekers Atelier Gebiedsontwikkeling 3/7/2014 AFSTUDEERSCRIPTIE CROWDFUNDING: EEN ALTERNATIEVE FINANCIERINGSVORM VOOR VASTGOEDONTWIKKELINGEN. C.J. Bekers Atelier Gebiedsontwikkeling Contactgegevens Gegevens student Achternaam: Voorletters

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 1 Managementsamenvatting Dit onderzoek draait om de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen voor het Nederlandse theaterveld. Door diverse oorzaken zijn theaters sinds enige tijd genoodzaakt meer eigen inkomsten

Nadere informatie

AMBTENAAR 2.0: EEN KWALITATIEF ONDERZOEK NAAR DE ROL VAN WEB 2.0 VOOR DE OVERHEID. Masterproef. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

AMBTENAAR 2.0: EEN KWALITATIEF ONDERZOEK NAAR DE ROL VAN WEB 2.0 VOOR DE OVERHEID. Masterproef. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Sara Jane Deputter Vakgroep Communicatiewetenschappen Rolnummer: 91763 Master Communicatiewetenschappen AMBTENAAR 2.0: EEN KWALITATIEF ONDERZOEK NAAR DE ROL VAN WEB 2.0

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK SOCIAL MEDIA ONDERZOEK Gemaakt door : Koen Scholte Lubberink Studentnr. : 136521 16-10-2011 Small Business & Retail Management Voorwoord In deze rapportage wordt behandeld wat de behoefte in de markt aan

Nadere informatie

Kansen zien in crisistijden:

Kansen zien in crisistijden: Kansen zien in crisistijden: Een onderzoek naar de manier waarop de P60 businessclub het beste opgezet kan worden. Afstudeerscriptie HBO Bachelor Vrijetijdsmanagement Naam: Danielle Alkema Studentnummer:

Nadere informatie

L.H. Antonides J.A. Stoop Management en Organisatie Economie en Maatschappij Mevrouw van der Meché V6.ml1 C.S.G. De Goudse Waarden

L.H. Antonides J.A. Stoop Management en Organisatie Economie en Maatschappij Mevrouw van der Meché V6.ml1 C.S.G. De Goudse Waarden NO ONE IN THIS WORLD HAS EVER LOST MONEY BY UNDERESTIMATING THE INTELLIGENCE OF THE GREAT MASSES OF THE PLAIN PEOPLE L.H. Antonides J.A. Stoop Management en Organisatie Economie en Maatschappij Mevrouw

Nadere informatie

WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID?

WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID? WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID? Thesis MBA-Health, april 2014 Erasmus CMDZ Rotterdam Anja Winkelaar & Annet van Ginkel Begeleider Prof.dr. Aad de Roo INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave

Nadere informatie

N EU - Crowdfunding A1 Brussel, 18 december 2013 MH/EDJ/AS ADVIES. over

N EU - Crowdfunding A1 Brussel, 18 december 2013 MH/EDJ/AS ADVIES. over N EU - Crowdfunding A1 Brussel, 18 december 2013 MH/EDJ/AS ADVIES over EEN RAADPLEGING VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER CROWDFUNDING IN DE EU MOGELIJKE TOEGEVOEGDE WAARDE VOOR DE EU EN DE BELGISCHE BELEIDSMAATREGELEN

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Enschede, december 2009 Rob van Dijk Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Afstudeercommissie: Dr. J.M. Gutteling, faculteit Gedragswetenschappen Prof. Dr. G.J. Hospers, faculteit

Nadere informatie

Resultaat Project Cursus Leiderschap

Resultaat Project Cursus Leiderschap 2011 Resultaat Project Cursus Leiderschap Earth Goals: een doelgerichte applicatie voor Facebook In opdracht van: Wereld Natuur Fonds Nederland Uitgevoerd door: Jenny de Nobel ~ 3353249 Marieke Dekker

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Investeren in cultuur en creativiteit Ministerie OCW

Investeren in cultuur en creativiteit Ministerie OCW Keizersgracht 174 Postbus 2960 1000 CZ Amsterdam t +31 (0)20 575 67 20 f +31 (0)20 575 67 21 www.kennisland.nl Investeren in cultuur en creativiteit Ministerie OCW Eindrapport 20 februari 2008 Auteurs:

Nadere informatie

De evolutie van de Vlaamse mode blogosfeer

De evolutie van de Vlaamse mode blogosfeer Bachelorproef Opleiding Communicatiemanagement De evolutie van de Vlaamse mode blogosfeer Hogeschool West-Vlaanderen (Howest) Campus Renaat De Rudderlaan 6 8500 Kortrijk Student: Sibylle Cauwelier Promotor:

Nadere informatie

Engagement. tussen donateur en voordekunst. Hoe kan voordekunst de engagement tussen de donateurs en het platform vergroten?

Engagement. tussen donateur en voordekunst. Hoe kan voordekunst de engagement tussen de donateurs en het platform vergroten? Engagement tussen donateur en voordekunst Hoe kan voordekunst de engagement tussen de donateurs en het platform vergroten? Bonny Ruijter bonny.ruyter@gmail.com 500546093 Begeleiders: Sanne t Hooft CMD

Nadere informatie

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten.

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. Afstudeeropdracht BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten Naam: Studentennummer:

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

CULTUREEL ONDER NEMEN, NIEUWE RENDEMENT VOOR GEMEENTEN EN INSTELLINGEN

CULTUREEL ONDER NEMEN, NIEUWE RENDEMENT VOOR GEMEENTEN EN INSTELLINGEN CULTUREEL ONDER NEMEN, NIEUWE RENDEMENT VOOR GEMEENTEN EN INSTELLINGEN Vereniging van Nederlandse Gemeenten Postadres Postbus 30435 2500 GK Den Haag Bezoekadres Nassaulaan 12 2514 JS Den Haag Cultuur-Ondernemen

Nadere informatie

COÖPERATIEF HANDELEN

COÖPERATIEF HANDELEN COÖPERATIEF HANDELEN Een blauwdruk van een coöperatief model om pop-up initiatieven in handelskernen mogelijk te maken Het project Coöperatief handelen is een initiatief van Stebo vzw in samenwerking met

Nadere informatie

Het gebruik van sociale media in de toeristische sector

Het gebruik van sociale media in de toeristische sector HOWEST Renaat de Rudderlaan Opleiding Communicatiemanagement Public Relations Events - semester 6 Bachelorproef voorgelegd voor het behalen van het diploma van professionele Bachelor in het Communicatiemanagement.

Nadere informatie

Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling

Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling Whitepaper op basis van case onderzoek Hogeschool Utrecht, juli 2011 Inhoudsopgave Ei van Columbus of doorn in het oog?... 2 Sociale media in gebiedsontwikkeling...

Nadere informatie

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Marketingplan Klas Datum ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Auteurs en Studentennummers Ilse van den Bighelaar 2042201 Serge Don 2042523 Jos Kleinloog 2042020 Lieke Koolen 2043341 Sam Renders 2041872 Begeleider

Nadere informatie

Verandermanagement voor het management

Verandermanagement voor het management Verander voor het Innovatieve Interventie Opdracht Nathalie Keyzer 2188963 Fontys Hogeschool HRM, Eindhoven Afstudeerbegeleider: Stage organisatie: Stagebegeleiders: Elles Velter UWV Werkbedrijf s-hertogenbosch

Nadere informatie