GroenLinks Bellingwedde. groen, sociaal en leefbaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GroenLinks Bellingwedde. groen, sociaal en leefbaar"

Transcriptie

1 1 Bellingwedde kiest voor een groen, sociaal en leefbaar Bellingwedde Kandidaten 2014: Aswin Geerdes (Bellingwolde), Marja Bos (Wedde), Frank Ploeg (Bellingwolde) en Nico Falke (Oudeschans).

2 Bellingwedde: groen, sociaal en leefbaar Bellingwedde kijkt positief naar de toekomst, met vertrouwen in de eigen kracht van onze gemeente en onze inwoners. We zien die kracht in onze dorpen en buurten. In de wil om samen te werken, samen de schouders ergens onder te zetten en in het omzien naar elkaar, het noaberschap. En we zijn trots op onze gemeente, want we hebben veel moois en unieks te bieden. Bellingwedde zal zich daarom blijven inzetten om onze gemeente, ons gebied, groen, schoon en leefbaar te houden. Een gebied waar het goed toeven is voor jong en oud, waar werk is, voldoende woningen voor alle leeftijden, en in alle kernen verschillende activiteiten en voorzieningen. Waar mensen voor zichzelf kunnen zorgen en voor elkaar zorgen, zoals ze dat hier van oudsher doen. En een gebied, waar toeristen zich welkom voelen en graag langer verblijven. Het verkiezingsprogramma van Bellingwedde voor staat dan ook in het teken van vier belangrijke thema s: leefbaarheid, zorg, werk en groen. De gemeenteraad van Bellingwedde zal de komende jaren op deze thema s keuzes moeten maken, die van grote invloed zijn op de inwoners en de leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan de jeugdzorg, die vanaf 2015 door de gemeente uitgevoerd moet worden. De gemeenteraad moet straks bepalen wie hulp en zorg krijgt. Of de bezuinigingen op de werkvoorzieningschappen. De gemeenteraad zal er voor moeten zorgen dat er werk is voor alle mensen die niet meer bij het werkvoorzieningschap kunnen werken. ziet mogelijkheden om banen te realiseren, om de zorg betaalbaar te houden, om groene energie te stimuleren en natuur en landschap te behouden. En wil investeren in het behoud en het verbeteren van de voorzieningen in onze gemeente. In dit verkiezingsprogramma geven we per thema aan waar we ons voor in zullen zetten en wat we willen bereiken. En dat we resultaten kunnen boeken, dat hebben we de afgelopen vier jaar laten zien! Toen in 2011, nog geen jaar na de verkiezingen, de coalitie van PBB, PvdA en VVD uiteen viel, hebben we als kleinste partij onze verantwoordelijkheid genomen. Wij waren van mening dat we als gemeente niet de handdoek in de ring konden gooien en tegen de Commissaris van de Koningin konden zeggen: Wij komen er niet uit, besluit u maar wat er moet gebeuren. We hebben ons actief ingezet om een nieuwe coalitie voor elkaar te krijgen en we hebben een wethouder uit onze eigen gemeente geleverd. Marja Bos, Nico Falke, Frank Ploeg en Aswin Geerdes gaan ook de komende vier jaar weer graag voor Bellingwedde aan de slag! Aan de slag voor een sociaal, groen en leefbaar Bellingwedde. Een samenleving die sociaal, groen, en leefbaar is, vraagt om duidelijke keuzes. Bellingwedde durft die keuzes te maken! Kies daarom voor! Bellingwedde, februari 2014 Marja Bos, Nico Falke, Frank Ploeg en Aswin Geerdes Leeswijzer Inleiding blz. 2 Terugblik periode blz. 3 Thema leefbaarheid blz. 4 Thema zorg blz. 7 Thema werk blz. 8 Thema groen blz. 9 Financiën blz. 10 Communicatie blz. 11 Tot slot blz. 11 Contactgegevens blz. 11 2

3 : een terugblik De gemeenteraadsverkiezingen in 2010 leverden één raadszetel op. Na amper een jaar viel de PvdA-VVD-PBB coalitie. Als kleinste partij hebben we onze verantwoordelijkheid genomen. We hebben ons actief ingezet om een nieuwe coalitie voor elkaar te krijgen en we hebben een wethouder uit onze eigen gemeente geleverd. Ons raadslid Nico Falke en onze wethouder Marja Bos hebben zich de afgelopen vier jaar ingezet voor veel zaken. We willen er een paar noemen: Geen boringen naar schaliegas in Bellingwedde. Een motie van Nico Falke hierover is aangenomen. De financiën van de gemeente weer op orde krijgen. In 2010 was er nog een tekort van 2 miljoen. Eind 2013 was er een kleine plus van ,- Binnenhalen van subsidies (meer dan 2 miljoen euro door inzet van wethouder Marja Bos). Met deze subsidiegelden konden o.a. het Hoefijzerproject, de bouw van het zorgcentrum in Bellingwolde en de verbouw van het dorpshuis Wedde plaatsvinden. Een nieuwe invulling vinden voor de leegstaande schoolgebouwen in Veelerveen en Vriescheloo. In februari heeft PUK haar intrek genomen in de voormalige school in Veelerveen. In 2012 is voor het eerst geld apart gezet voor de verbouw of nieuwbouw van scholen. Hier was niets voor gereserveerd. Gesprekken met organisaties en inwoners van Bellingwolde om te kijken of De Meet opgeknapt kan worden en weer kan bruisen van de activiteiten. En heeft zich ook ingezet voor specifieke onderwerpen. Toen we in de coalitie met PBB, CDA en fractie Remmers zijn gestapt, hebben we direct aangegeven wat onze standpunten waren op het gebied van natuur, landschap, landbouw en intensieve veehouderij. We hebben aangegeven dat we voor behoud en uitbreiding van natuur en landschap zijn en tegen intensieve veehouderij en megastallen. Een paar voorbeelden van onze inzet: heeft tegen de uitbreiding of nieuwbouw van megastallen gestemd. We hebben ook actie gevoerd in Duitsland (Rhede en Meppen) tegen uitbreidingen of nieuwbouw daar. voert actie tegen de megastal, die in mogelijk in Vlagtwedde aan de Buiskoolweg gebouwd gaat worden. heeft het college gevraagd energiebesparende maatregelen voor de straatverlichting in onze gemeente te realiseren. heeft het college gevraagd bij verbouw of nieuwbouw duurzame materialen te gebruiken en energiebesparend/energieneutraal te bouwen. Tot slot nog twee onderwerpen waar zich de afgelopen periode ook hard voor heeft gemaakt: leefbaarheid en een open communicatie. Tijdens een aantal bijeenkomsten met de dorpsraden, inwoners en organisaties over leefbaarheid, kwamen allerlei ideeën naar voren hoe we onze gemeente, onze kernen leefbaar kunnen houden. Wel moet er de bereidheid zijn om er gezamenlijk de schouders onder te zetten. En hiervoor is het ook nodig dat de gemeente een stapje terug kan doen, niet alleen leidend of sturend is, maar ook ondersteunt en faciliteert. En een open houding, een open communicatie hoort hier ook bij. Met elkaar in gesprek, open de mogelijkheden en kansen bespreken. Geen achterkamertjespolitiek, of verborgen agenda s. De afgelopen vier jaar waren voor Bellingwedde geen gemakkelijke jaren, maar we zijn tevreden over de behaalde resultaten en we kijken met vertrouwen uit naar de komende vier jaar! We hebben de mouwen opgestroopt, wij willen graag aan de slag! 3

4 1. Leefbaarheid Bellingwedde zet zich in voor de leefbaarheid van alle kernen in onze gemeente. Elk dorp heeft eigen wensen en ideeën, en wil een eigen aanpak. wil zich inzetten om samen met de inwoners, met de dorpsraden, met de verenigingen en organisaties onze voorzieningen te behouden en te verbeteren. Maar leefbaarheid is ook een prettige en veilige leefomgeving, met voldoende huurwoningen voor jong en oud, maar ook woningen die berekend zijn op bewoners die zorg nodig hebben. Ouderen, die zorg nodig hebben, moeten immers zo lang mogelijk thuis blijven wonen en worden niet meer zo snel opgenomen in een verzorging of verpleeghuis. Leefbaarheid is ook een bloeiend verenigingsleven: sport, cultuur en allerlei andere mogelijkheden om zelf actief te kunnen zijn, of om deel te kunnen nemen aan verschillende activiteiten. Noaberschap, een beetje omzien naar elkaar, speelt ook een belangrijke rol bij leefbaarheid. Ook mensen met een beperking, mensen die ziek zijn, moeten op hun eigen manier en naar eigen vermogen mee kunnen doen. Voor de komende vier jaar heeft verschillende speerpunten op het gebied van leefbaarheid. We noemen eerst een aantal belangrijke speerpunten per kern. Speerpunten Bellingwolde Opknapbeurt voor De Meet. Een eigen plek voor de jongere (onder de 18 jaar) en oudere jeugd in De Meet. De huidige keuze voor de kruising Hoofdweg-Rhederweg in Bellingwolde wijzigen, als blijkt dat dit geen verkeersveilige oplossing is. De huidige keuze voor het parkeren en lossen van de vrachtwagens bij de nieuwe winkel in Bellingwolde wijzigen, als dit geen veilige oplossing is. Realiseren van een breng/haal-service voor de (oudere) inwoners naar de nieuwe winkel. Behoud natuur en zwemmogelijkheid Kemperpark. Speerpunten Blijham Behoud en versterken centrum (dorpsplein) Blijham. Behoud en versterken beheer en gebruik Multifunctionele Accommodatie De Koningsspil, die niet ten koste gaat van Het Oude Wapen. Behoud bibliotheek en speel-o-theek. Onderhoud en energiebesparende maatregelen sporthal De Stelling. Met de woningcorporaties afspraken maken om te investeren in de aanleunwoningen en seniorenwoningen bij De Blanckenborg en er zorgwoningen van te maken. Speerpunten Klein Ulsda Aanpak verkeersoverlast. Verbeteren entree en aanpak brug Klein Ulsda Duidelijke afspraken tussen eventuele opvolger Bik en omwonenden. Speerpunten Oudeschans Versterken functies museum. Onderhoud entree, brug en wegen. Versterken karakter beschermd dorpsgezicht. Speerpunten Rhederbrug Behoud en versterken functies buurthuis De Brug. Veilige oversteekplaatsen en oprijplekken van de parallelle weg op de Rhederweg. Speerpunten Veelerveen Behoud en versterken functies Multifunctionele Accomodatie Ons Noaberhoes. Verbeteren veiligheid Veelerveensterweg. Bij aanpak Noabersbadde mogelijkheid realiseren over/opstapplaats meenemen. Versterken en faciliteren vaarrecreatie. Onderzoeken of aardappelmeelgeschiedenis van Veelerveen (meer) toeristisch te benutten is. 4

5 Speerpunten Vriescheloo Behoud en versterken functies buurthuis Ganzenust. In overleg met Acantus terrein afgebroken woningen (o.a.bij de molen) een nieuwe invulling geven. Speerpunten Wedde en Wedderveer Aanpak rotte kiezen en oude Rabobank aan de Hoofdweg in Wedde en behoud winkel. Verbeteren entree en inrichting Hoofdweg. Behoud en versterken natuur en landschap in de Wedderbergen. Versterken en uitbreiden Ecologische Hoofdstructuur, die langs de Westerwoldse Aa loopt en langs het Veendiep. 1.1 Leefbaarheid is nog veel meer Bij de speerpunten per kern gaat het vooral om verschillende voorzieningen die voor de betreffende kern van belang zijn. Er zijn echter ook voorzieningen die van belang zijn voor de hele gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld om wonen en de woonomgeving (verderop bij het thema groen komen we hier ook nog op terug), en ook voorzieningen op het gebied van onderwijs, cultuur en sport 1.2 Wonen en woonomgeving Voor de leefbaarheid in onze gemeente is het van belang dat er een goede spreiding van huurwoningen is voor zowel jong, als oud. Het aantal oudere inwoners in onze gemeente stijgt. Ouderen moeten langer thuis blijven wonen, krijgen niet meer zo snel een plek in een verzorging of verpleeghuis. Dit betekent dat er zorgwoningen nodig zijn. Dit kunnen nieuwe woningen zijn, maar ook bestaande woningen die verbouwd worden. Ook bereikbaarheid is een belangrijk onderwerp. Kun je gemakkelijk met de rollator of scootmobiel over stoep en straat. Zijn er vervoersmogelijkheden als je nog geen rijbewijs hebt, of niet meer zelf kunt of mag rijden. En de woonomgeving speelt ook een belangrijke rol. Is er ruimte om te spelen, bewegen, een plek om bijvoorbeeld de hond uit te laten? Kun je nog je eigen tuin onderhouden, kun je als het gesneeuwd heeft zelf nog je paadje en stoep schoonwegen? In heel veel buurten en straten in onze gemeente helpen buren elkaar. Dat stukje noaberschap is van groot belang voor de leefbaarheid in onze gemeente. Dat moeten we zien vast te houden. heeft voor het onderwerp wonen en woonomgeving ook een aantal speerpunten. Speerpunten wonen en woonomgeving Voldoende en goede spreiding van betaalbare huurwoningen, starterswoningen en zorgwoningen voor jong en oud over de hele gemeente Verbeteren van de huurwoningen door ook de bewoner de mogelijkheid te bieden te investeren in de woning en dit met bijvoorbeeld een lagere huur of energiekosten terug te verdienen. Behoud huidige (bel)buslijnen. Behoud huidige speeltuinen. Schone en veilige trapveldjes en speelplekken voor de (jongere) jeugd. Geen jeugdsoos Veendiep in Bellingwolde, maar een plek voor de jongere en oudere jeugd in De Meet. Versterken en faciliteren vrijwilligerswerk en het actief werven van vrijwilligers. Jaarlijks een leefbaarheidsbudget voor elk dorp, dat de dorpen zelf in kunnen zetten voor het versterken en verbeteren van de leefbaarheid. Behoud van het huidige aantal (buurt)agenten in onze gemeente. Behoud van het huidige aantal uren van de jongerenwerkers. Deze uren worden ingezet voor preventie, begeleiding en het organiseren van activiteiten voor de jongeren in onze gemeente. 5

6 Speerpunten wonen en woonomgeving Verminderen van overlast, zwerfvuil, vernielingen, dealen van drugs etc. door controle en handhaving. De BOA (Buitengwone Opsporings Ambtenaar) waar de gemeente nu over beschikt, hier gericht voor inzetten. Aanvragen voor activiteiten of evenementen, die overlast kunnen veroorzaken tijdig bij de omwonenden bekend maken. Scherpe controle en handhaving, als regels en afspraken overtreden worden. 1.3 Onderwijs, cultuur en sport We hebben heel wat te bieden in onze gemeente als het om onderwijs, sport en cultuur gaat. Maar veel verenigingen hebben het niet gemakkelijk: het aantal leden daalt, het is lastig om kader te vinden en met minder inkomsten valt het niet mee om alle activiteiten te bekostigen. Cultuur is vaak het ondergeschoven kindje. Cultuur wordt al snel als overbodig of luxe gezien. vindt het belangrijk dat elk kind op de basisschool de kans krijgt om aan cultuur te snuffelen. De kans krijgt om iets te leren over muziek, kunst en cultuur, en een muziekinstrumenten uit te proberen. Wat we aan kunst en cultuur hebben in onze gemeente is ook belangrijk voor het trekken van toeristen. Dit moeten we optimaal gebruiken en daarbij is een belangrijk rol weggelegd voor ons eigen gemeentelijke museum De Oude Wolden. De spilfunctie van De Oude Wolden moet de komende periode echte stevig neergezet worden en ook moet er ingezet worden op het trekken van meer betalende bezoekers. Helaas zijn er de afgelopen jaren minder kinderen geboren in onze gemeente en dat betekent minder kinderen en leerlingen voor de peuterspeelzalen en de basisscholen en straks ook het voortgezet onderwijs. Voor de leefbaarheid in onze gemeente vindt het belangrijk dat je in je eigen omgeving kunt sporten, naar school kunt en aan activiteiten deel kunt nemen. Maar dat betekent ook dat er keuzes gemaakt moeten worden. Met een half team kun je niet sporten, maar door als clubs samen te werken lukt het misschien wel om het team compleet te maken. Kunnen we door samenwerking, door slimme oplossingen te bedenken een vereniging, of een voorziening in stand houden? Daar zullen we de komende periode stevig op in moeten zetten. Voor onderwijs, cultuur en sport heeft de volgende speerpunten. Speerpunten onderwijs, cultuur, sport Behoud van een peuterspeelzaal en een breed aanbod van kwalitatief goed basisonderwijs in Blijham, Bellingwolde en de vierhoek Veelerveen-Vriescheloo- Wedde en Vlagtwedde. Behoud van het voortgezet onderwijs in Bellingwolde. Niet (ver)bouwen voor leegstand. Slim omgaan met bestaande gebouwen/accommodaties door functies/organisaties/verenigingen te koppelen en optimaal gebruik te maken van de bestaande gebouwen. (Sport)verenigingen stimuleren en faciliteren om samen te werken en krachten te bundelen. Alle kinderen op de basisscholen krijgen een aantal lessen kunst en cultuur en AMV (Algemene Muzikale Vorming) aangeboden, vanuit Museum De Oude Wolden en de Muziekschool. De spilfunctie van Museum De Oude Wolden op het gebied van cultuur en cultuureducatie moet snel (verder) ontwikkeld worden, het museum moet actief inzetten op het trekken van meer betalende bezoekers en de samenwerking met het Vestingmuseum Oudeschans moet versterkt worden. Culturele organisaties en kunstenaars (muziekschool, bezienswaardigheden) stimuleren tot meer samenwerking en gezamenlijke activiteiten. Elkaars kennis en menskracht benutten. 6

7 Speerpunten onderwijs, cultuur, sport Geld beschikbaar blijven stellen voor kinderen uit gezinnen met een uitkering, of laag inkomen, zodat zij ook kunnen sporten, een instrument leren bespelen, of deel kunnen nemen aan andere activiteiten. 2. Zorg wil betaalbare zorg voor iedereen. Maar dat kan alleen als de zorg anders georganiseerd wordt. De huidige zorg blijven uitvoeren met de forse bezuinigen die het kabinet doorvoert, dat lukt niet. En alleen klagen helpt ook niet, zoekt liever naar oplossingen. We willen zorg en hulp dichtbij de inwoners organiseren. De wijkverpleegkundige terug, die goed ziet en weet wat er in de wijk, in het dorp gebeurd. Geen dure managers en dure gebouwen. En voor de sterke schouders zijn de lasten wat zwaarder: mensen met een goed inkomen betalen meer voor zorg en hulp. We willen het noaberschap versterken. Omkijken naar elkaar, een oogje in het zeil houden en even kijken bij de buurman of buurvrouw als je het niet vertouwt. In onze gemeente wordt dat gelukkig door veel inwoners gedaan, of zelfs als vanzelfsprekend beschouwd. Met op tijd signaleren en hulp bieden, kun je al heel wat dure zorg voorkomen. En als er zorg of hulp nodig is, dan vindt op dorpsniveau overleg plaats tussen de wijkverpleegkundige en de huisarts, maar bijvoorbeeld ook met andere organisaties die iets kunnen of moeten doen, zoals de scholen, peuterspeelzalen, de Stichting Welzijn, gemeente of de woningcorporaties, zodat snel de goede hulp en zorg geregeld kan worden. Preventie, informeren en het goede voorbeeld geven, vindt belangrijk als het om kinderen en jongeren gaat. Vroegtijdig signaleren of het kind zich goed ontwikkelt, ouders en kinderen informeren over de effecten van roken, drank, drugs etc., maar ook waar je hulp en ondersteuning kunt krijgen, want opgroeien en opvoeden is niet altijd even gemakkelijk. Al jong een gezonde leefstijl aanleren, vergroot de kans dat je ook op latere leeftijd langer fit en gezond bent. Als het om zorg gaat heeft de volgende speerpunten. Speerpunten zorg Zorg moet dicht bij de inwoners georganiseerd worden. De wijkverpleegkundige terug in de wijk. Huisarts, wijkverpleegkundige en andere organisaties werken nauw samen op wijk/dorpsniveau en overleggen met elkaar welke zorg/hulp geboden moet worden. Versterken van de signaleringsfunctie in buurten en wijken in overleg met de huisartsen, wijkverpleegkundige, dorpsraden, steunstees, zorgaanbieders en andere organisaties. Vanuit het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin), Huis voor de Sport en andere organisaties worden informatiebijeenkomsten georganiseerd voor jong en oud over onderwerpen als roken, drank, leefstijl. Het huidige aanbod van preventieve activiteiten wordt (jaarlijks) geëvalueerd en er worden samen met de zorgaanbieders jaarplannen opgesteld. Het huidige aanbod van ondersteuningsactiviteiten voor mantelzorgers en vrijwilligers wordt (jaarlijks) geëvalueerd en op basis van de evaluaties worden jaarplannen opgesteld. Inwoners kunnen bij de gemeente gemakkelijk informatie vinden, of krijgen over verschillende voorzieningen, waarbij ook duidelijk is of er een eigen bijdrage gevraagd wordt. In Bellingwolde, Blijham en de vierhoek Veelerveen, Vriescheloo, Wedde en Vlagtwedde behoud van een peuterspeelzaal, die voldoet aan de eisen van de Wet OKE en duidelijke afspraken heeft met o.a. de GGD en de basisscholen over signalering, ondersteuning en hulp, warme overdracht en doorgaande leerlijn. 7

8 Speerpunten zorg Peuters met een achterstand wordt minimaal een extra dagdeel in de peuterspeelzaal aangeboden. De gemeente Bellingwedde financiert deze dagdelen. De (nog) beschikbare onderwijsachterstandsmiddelen worden in overleg met de peuterspeelzalen, scholen en het CJG ingezet. Er wordt een actieplan/activiteitenplan opgesteld. Jeugdzorg en passend onderwijs moeten goed op elkaar aansluiten en regionaal door gemeenten en onderwijs ingevuld worden. Of je hoogbegaafd bent, of juist moeilijk leert, onderwijs, zorg en hulp zo thuisnabij mogelijk. De gemeente krijgt nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg en Wmo/AWBZ, bijvoorbeeld dagopvang voor ouderen. Met bestaande organisaties binnen onze gemeente wordt gekeken of zij (een deel van) deze taken kunnen verzorgen. 3. Werk Grote en kleine bedrijven in onze regio vallen om, banen verdwijnen, het aantal mensen zonder werk stijgt alleen maar. Er is veel onduidelijkheid als het gaat om de financiering van Synergon en Wedeka. En er mogen geen nieuwe werknemers meer instromen. Het is de taak van de gemeente om voor deze mensen iets anders te vinden. ziet mogelijkheden om met besparen banen in onze regio te realiseren. Investeer in (groene) energie en energiebesparende maatregelen. Woningen isoleren, of voorzien van zonnepanelen of andere energiebesparende maatregelen. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld scholen en sporthallen. Het levert werk op en scheelt ook nog eens in de portemonnee. Nu vliegen bijvoorbeeld in De Meet energie en warmte letterlijk het dak uit. Investeren in isolatie en zonnepanelen levert een forse besparing op. wil zich ook inzetten voor betere en snellere verbindingen (digitaal, openbaar vervoer) binnen onze regio en tussen onze regio en de rest van Nederland. Hiermee willen we de mogelijkheden om bijvoorbeeld thuis te kunnen werken verbeteren. We zien dat grote ICT-bedrijven zich in onze regio vestigen. Daar moeten we meer en beter gebruik van maken. Juist in onze provincie hebben we nu bijvoorbeeld kansen om voorop te gaan lopen als het gaat om groene, duurzame en innovatieve vormen van energie. Maar dan moeten rijk, provincie en gemeenten ook durven investeren. Onze speerpunten bij het thema werk zijn: Speerpunten werk Als gemeente investeren in energiebesparende maatregelen, zoals het plaatsen van zonnepanelen op openbare gebouwen. Bij aanbestedingen of opdrachten rekening houden met lokale ondernemers en MBK (bij bijvoorbeeld de gunningcriteria, door werk op te delen etc.) Kleinschalige bedrijvigheid die past binnen onze gemeente (toerisme, recreatie, kunst, cultuur) willen we stimuleren. We geven voorrang aan duurzame, innovatieve en creatieve ondernemers. Samen met de andere gemeenten, provincie,bedrijven, organisaties in Oost-Groningen realiseren van werk in onze regio door o.a. energiebesparende maatregelen en snelle verbindingen. De gemeente geeft het goede voorbeeld en zorgt voor voldoende stageplaatsen en leer-werktrajecten bij de verschillende gemeentelijke afdelingen. Inwoners en bedrijven die een innovatief, duurzaam project willen starten, worden door de gemeente ondersteund bij het ontwikkelen van de plannen en het zoeken naar financiering. 8

9 Speerpunten werk Vanuit de Sociale Dienst wordt actief contact gezocht en onderhouden met alle ondernemers in onze gemeente. Alle mogelijkheden voor leerwerktrajecten, stage en werk worden benut. De werkzaamheden zijn nuttig, zinvol, worden goede begeleid en zijn gericht op het vinden van regulier werk. Er wordt ook intensief contact onderhouden en samen gewerkt met onze Duitse buurgemeenten in het vinden en realiseren van banen. Synergon moet een stevige organisatie worden, die op termijn zelf de broek op kan houden. De gemeenten moeten hiervoor op korte termijn een actieplan opstellen. De gemeente moet actief anticiperen op nieuwe wetgeving, zoals de nieuwe Participatiewet en actief op zoek gaan naar werk/activiteiten voor bijvoorbeeld de werknemers, die niet meer in mogen stromen in de werkvoorzieningschappen. 4. Groen Bij de onderwerpen leefbaar, werk en zorg speelt groen een belangrijke rol. wil investeren in groene oplossingen en groenen banen. Op al heel wat daken in onze gemeente zien we zonnepanelen en we zien inwoners energiebesparende maatregelen nemen. Dat juichen wij natuurlijk toe! Maar groen is voor ook behoud van onze natuur, onze landschappen, onze rust en ruimte. We zijn dan ook voor een verdere versterking van de Ecologische Hoofdstructuur. Met het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied kan scherp aangegeven worden wat wel en niet kan en mag. wil die grenzen scherp aangeven. Geen megastallen, geen bouwblokken bundelen. We willen duurzame en innovatieve ontwikkelingen in de landbouw en veeteelt stimuleren. Ontwikkelingen die positief zijn voor de gezondheid, diervriendelijkheid en het milieu. En voor het gas dat uit de grond gehaald is, willen we geen CO2 of kernafval terug! Onze groene speerpunten zijn: Speerpunten groen Zuinig op de natuur en het landschap in onze gemeente. We willen dat in het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied de natuurgebieden duidelijk vastgelegd worden en dat helder is wat in deze gebieden wel en niet toegestaan is. We willen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) versterken. In de EHS mogen alleen onder strikte voorwaarden activiteiten plaatsvinden, die passen binnen de doelstellingen van de EHS. Geen megastallen. Bouwblokken niet groter dan 1,5 ha. en dieren moeten naar buiten kunnen en vrij kunnen bewegen. Innovatieve en duurzame ontwikkelingen in de landbouw en veeteelt stimuleren. Landbouw/veeteeltbedrijven in de woonkernen de mogelijkheid bieden om naar het buitengebied te verplaatsen. Deze gebieden vastleggen in het Bestemmingsplan Buitengebied. De gemeente geeft het goede voorbeeld en gebruikt duurzame en milieuvriendelijke producten. Ook bij officiële gelegenheden gebruikt de gemeente zoveel mogelijk, gezonde, biologische en/of streekproducten. Het scheiden van afval nog meer stimuleren en faciliteren en het verminderen van afval belonen. Minder afval is ook minder betalen. Dit kan door naast bladkorven in de herfst, graskorven in de zomer plaatsen en/of een aantal gratis groendagen organiseren voor het inleveren van het groenafval. Realiseren van oplaadpunten voor elektrische auto s en fietsen door de hele gemeente. Beschermen van dieren(rechten) en geen plezierjacht in onze gemeente. 9

10 Speerpunten groen We willen toeristen trekken die natuur, landschap, rust en ruimte waarderen en koesteren. Voor deze toeristen, maar vooral ook voor onze eigen inwoners willen we goed onderhouden wandelpaden, fietspaden en vaarwegen en voldoende zitplaatsen om uit te rusten. We stimuleren de wandelaars en fietsers om, als er geen afvalbak is, het afval mee te nemen. 5. Financiën wil investeren in een groene economie. In het slimmer en efficiënter organiseren van de zorg. In het behoud en verbeteren van voorzieningen. Daar is geld voor nodig. Terecht dat aan gevraagd wordt: Hoe willen jullie dat allemaal financieren? We hebben hier een aantal oplossingen voor. Subsidies binnenhalen is een snelle oplossing voor de korte termijn. Maar het aantal subsidiemogelijkheden is beperkt, het gaat vaak om kleine bedragen en dus moet er gezocht worden naar aanvullende financiële middelen om de begroting rond te krijgen. Voor deze middelen zijn lange termijn oplossingen nodig. We noemen er een aantal: 1. Efficiënter werken Met het efficiënter inrichten van gemeentelijke processen, het optimaliseren van de bedrijfsvoering, kun je besparen. Uit onderzoek blijkt dat gemeenten die inzetten op permanente verbetering van de bedrijfsvoering structureel veel kunnen besparen met behoud (zelfs verbetering) van de kwaliteit van de dienstverlening. 2. Scherp begroten en kritisch op de uitgaven Door reëel te begroten en scherp op de kosten en uitgaven te letten, kan ook bespaard worden. Teveel begroten en aan het eind van het jaar een flink bedrag over houden is zonde, als dat geld ook ergens anders voor ingezet had kunnen worden. 3. Energiebesparende maatregelen Zoals we ook al bij het thema groen aangaven, leveren energiebesparende maatregelen bij gemeentelijke gebouwen (isolatie, of bijvoorbeeld zonnepanelen) op termijn besparingen op. Er moet wel eerst geïnvesteerd worden, maar het isoleren, of plaatsen van de zonnepanelen levert ook werk op en dat scheelt weer uitkeringen. En de energiekosten worden lager. Naast isolatie en zonnepanelen kun je bijvoorbeeld ook besparen door: De openbare verlichting waar dat kan (niet ongewenst is) een deel van de tijd uitzetten of dimmen; nog beter is de openbare verlichting te verduurzamen door gebruik van LED. Het papiergebruik verminderen door bijvoorbeeld selectiever en dubbelzijdig printen, of door (meer) digitaal te werken. 4. Natuurlijk groenbeheer Bloemrijke bermen in plaats van gazons zijn goedkoper en wel zo mooi. Natuurlijk (openbaar) groenbeheer is geen 'niets doen beheer'. Er is wel degelijk sprake van beheer. Wel worden er kostenbesparingen mogelijk door bijvoorbeeld: beperkt maaien, langzaam groeiende heesters, natuurlijke oevers en zelfbeheer. 5. Voorzieningen combineren Er zijn voordelen te behalen bij samenvoeging van voorzieningen: beperking van het ruimtegebruik, vermindering leegstand, optimale bezetting, eenmalige bouwkosten. Er kan gekeken worden of ruimte in (dure) voorzieningen gedeeld kan worden en welke activiteiten allemaal in het gebouw plaats zouden kunnen vinden, bijvoorbeeld een combinatie van: wijkgebouw-gymzaalpodium-oefenruimte-tentoonstellingsruimte -kerkgebouw-vergaderruimtenkinderopvang. 6. Samenwerken Samenwerken met andere gemeenten kan ook een flinke besparing opleveren. Er kan bijvoorbeeld één ambtenaar een beleidsnotitie voor meerdere gemeenten 10

11 schrijven. En bij ziekte hoef je niet direct een dure externe in te huren, maar kan een ambtenaar van een andere gemeente tijdelijk bijspringen. 6. Communicatie wil werken aan een open en respectvolle samenleving. In een open samenleving, een open gemeente, kun je zijn wie je bent en zeggen wat je vindt. Dit recht op verschil kan alleen als de democratie goed functioneert, grenzen worden bewaakt en rechten beschermd. Dat krijgen we niet cadeau: het vraagt inzet en een open debat. Een open gemeente is er voor haar inwoners. De betrokkenheid bij de publieke zaak is meer dan eens in de vier jaar stemmen. Inwoners moeten tijdig kunnen meepraten over beslissingen over hun woonomgeving en dan ook daadwerkelijk invloed hebben. En er moet ook regelmatig terug gekeken worden (evaluatie), zodat beleid bijgesteld kan worden als dat nodig is. Samen met onze inwoners, dorpsraden, verenigingen zoeken we naar de meest geschikte en gemakkelijkste vorm. Daarbij moet altijd helder zijn wie waarvoor verantwoordelijk is. De gemeente wordt steeds meer een faciliterende gemeente in plaats van een alles zelf bedenkende gemeente. De inwoners horen tevreden te zijn over de gemeentelijke dienstverlening. We zetten in op gemak door meer digitaal te doen, maar mensen moeten ook terecht kunnen bij het loket. Daar worden ze op een persoonlijke manier benaderd en geholpen bij het oplossen van hun vragen. De gemeente staat de komende jaren voor zware opgaven: meer taken uitvoeren, met minder geld. Om te kunnen blijven zorgen voor een goede dienstverlening aan de bewoners, zal samenwerking met andere gemeenten nodig zijn. De inwoners van onze gemeente moeten daar zelf zo weinig mogelijk van merken. We willen alles zo dicht mogelijk bij bewoners organiseren: voor staat de menselijke maat voorop. Tot slot Marja Bos, Nico Falke, Frank Ploeg en Aswin Geerdes zullen zich de komende vier jaar inzetten voor een groen, sociaal en leefbaar Bellingwedde. Wij gaan graag voor u aan de slag! Als u informatie wilt, of vragen voor heeft, neem dan gerust contact met ons op! Contactgegevens: Website: bellingwedde.groenlinks.nl sociaal, groen en leefbaar 11

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN Secretariaat: De Korenaar 21 5688 TS Oirschot Telefoon: 0499 479060 E mail: secretaris@vvdoirschot.nl Internet: www.vvdoirschot.nl Economisch herstel Verkiezingsprogramma 2014

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

Begroting 2014 Meerjarenbegroting

Begroting 2014 Meerjarenbegroting Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 Het is de kunst om het geld dat je beschikbaar hebt optimaal in te zetten! GBWP wil als grootste coalitiepartij de burger niet extra laten betalen voor de Haagse

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG Kom op bezoek bij Kinder- & Jeugdburgemeester YoZyAsz en zijn gevolg en word even raadslid van Den Haag. Maak, met jouw partij, jullie eigen plan voor

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg Kernwoorden programma Aalburg ChristenUnie Aalburg 2014-2018 Hier vind u het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie in Aalburg in een notendop. De hoofdlijnen waar we de komende 4 jaar voor willen gaan.

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Leefbaar Grashoek Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Kerngesprekken, met wie? November 2013: verenigingen: sport en spel December 2013: verenigingen

Nadere informatie

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voorzitter, Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voordat ik kom tot de bijdrage van de CDA-fractie wil ik graag een groot compliment maken. Zoals u misschien wél verwacht had, gaat dat compliment

Nadere informatie

TJUCHEM. Dorp met een visie

TJUCHEM. Dorp met een visie TJUCHEM Dorp met een visie 2017-2027 Inhoud. Inleiding. Blz. 1 Plan van aanpak dorpsvisie 2017 2027. Blz. 2 Zwakke en sterke punten van Tjuchem. Blz.3 Kansen en bedreigingen voor Tjuchem. Blz.4 Visie verkeer.

Nadere informatie

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN Foto: Jeroen Mul/Flickr, Creative Commons JA: STEVIG INZETTEN OP BETAALBAAR EN GOED WONEN VOOR IEDEREEN! De afgelopen jaren is er dankzij

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een

Nadere informatie

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel.

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel. Classificatienummer : Registratienummer : Onderwerp : Gesprekken perspectiefwissel Verenigingen Bespreking d.d. : 16-05-2011 Plaats : Gemeentehuis Slochteren Opgesteld door : E. Sander Datum : 6 juli 2011

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent.

Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent. Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent. 1. Zelfstandig Westvoorne Als heel veel dorpen bij elkaar

Nadere informatie

KADERNOTA Venlo: Effe geen cent te makken!

KADERNOTA Venlo: Effe geen cent te makken! KADERNOTA 2016 Venlo: Effe geen cent te makken! FINANCIEEL RAADSDEBAT Concept 7 1 Inleiding Voor ons ligt de Kadernota 2016, waarin de budgettaire en beleidsmatige kaders voor het komende jaar worden vastgelegd.

Nadere informatie

Heel Rhenen duurzaam!

Heel Rhenen duurzaam! Zaterdag 21 mei 2016 Heel Rhenen duurzaam! Op zaterdag 21 mei houden wij samen de tweede duurzame dag in de gemeente Rhenen. In en om het Huis van de gemeente is dan weer de duurzame markt. Hier vindt

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Slochteren: niet aan grenzen gebonden. Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen

Slochteren: niet aan grenzen gebonden. Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen Slochteren: niet aan grenzen gebonden Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen Afdeling PvdA Slochteren Slochteren, oktober 2013 Slochteren: niet aan grenzen gebonden Voor u ligt waarschijnlijk het

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Het Sociaal Buurtteam Stand-By in uw buurt

Het Sociaal Buurtteam Stand-By in uw buurt Het Sociaal Buurtteam Stand-By in uw buurt Op 1 januari 2015 hebben alle gemeenten nieuwe taken gekregen op het gebied van werk, participatie, begeleiding, zorg en jeugdzorg. Tegelijk is er minder geld

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Leefbare en vitale dorpen in Berkelland 5 Doelenboom Wat speelt er? 6 Bewust worden? Veranderingen in Berkelland en de regio Achterhoek door de krimp lijken

Nadere informatie

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Stap voor stap op weg naar een nieuwe samenleving 1 Gemeenten krijgen de komende jaren steeds meer taken in de ondersteuning van inwoners

Nadere informatie

Waar het CDA in De Marne voor staat:

Waar het CDA in De Marne voor staat: Waar het CDA in De Marne voor staat: 1 Samen leven: Mensen maken hun samenleving: Het CDA wil initiatieven uit dorpen steunen. Het is uw woonomgeving. 2 Verkeer: Aandacht voor verkeersveiligheid. Goede

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK SCHAIJK IN ÉÉN WOORD 3 EVEN OPWARMEN AAN TAFEL! 7 8 9 ANALYSE VAN DE OPBRENGST Trots Samenwerking Werelddorp Verbreden Normen En Waarden Zorg

Nadere informatie

2014, peiling 4b november 2014

2014, peiling 4b november 2014 resultaten 2014, peiling 4b november 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

WELKOM bij het verkiezingsdebat over het ouderenbeleid in Zwijndrecht

WELKOM bij het verkiezingsdebat over het ouderenbeleid in Zwijndrecht WELKOM bij het verkiezingsdebat over het ouderenbeleid in Zwijndrecht Zijn de ouderen van Zwijndrecht in de komende raadsperiode in betrouwbare handen? Philip Guns Martin de Bruin Uw gastheren voor vanavond:

Nadere informatie

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden Belangrijk nieuws voor alle inwoners van Leiden ONDERSTEUNING - ZORG - JEUGDHULP - WERK IN 2015 Meedoen en zelf aan zet Nieuwe taken voor de gemeente Iedereen doet mee Mensen gaan naar school, zijn aan

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor op de Programmabegroting Raadsvoorstel Een beter Venlo voor hetzelfde geld

Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor op de Programmabegroting Raadsvoorstel Een beter Venlo voor hetzelfde geld Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor 2015-2018 op de Programmabegroting Raadsvoorstel 2014-63 Een beter Venlo voor hetzelfde geld Voor u ligt de tegenbegroting van de SP- Venlo voor

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

Voor een gezond Smallingerland!

Voor een gezond Smallingerland! Voor een gezond Smallingerland! CDA verkiezingsprogramma 2010 2014 Op dinsdag 3 maart 2010 wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Het CDA wil met dit verkiezingsprogramma laten zien wat het de komende

Nadere informatie

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018 1 De VVD Oostzaan is trots op haar inwoners en op het dorp. Een dorp met vele mogelijkheden. Oostzaan is een groene buffer tussen Zaanstad, Purmerend en Amsterdam. Oostzaan heeft een rijk verenigingsleven

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

Inkomstenpost Onderwerp maatregel Omschrijving maatregel Bedrag Onroerendezaakbelasting

Inkomstenpost Onderwerp maatregel Omschrijving maatregel Bedrag Onroerendezaakbelasting Inkomsten Inkomstenpost Onderwerp maatregel Omschrijving maatregel Bedrag Onroerendezaakbelasting te Verhoging OZB 3 opties, weten: De onroerendezaakbelasting (OZB) voor woningen kan omhoog, waardoor huiseigenaren

Nadere informatie

Midden-Limburg Transitieatlas Voorzieningen. Masterclass 2 april 2015

Midden-Limburg Transitieatlas Voorzieningen. Masterclass 2 april 2015 Midden-Limburg Transitieatlas Voorzieningen Masterclass 2 april 2015 Bevolking Midden-Limburg Trends DEMOGRAFIE Ontgroening BEZUINIGINGEN PARTICIPATIE- MAATSCHAPPIJ Vergrijzing Bevolkingsdaling Urbanisatie

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma BEtrokken Noord-Beveland

Verkiezingsprogramma BEtrokken Noord-Beveland Verkiezingsprogramma BEtrokken Noord-Beveland BEN is een lokale politieke beweging, onafhankelijk van landelijke partijen, die toegankelijk wil zijn voor alle lagen van de bevolking van alle politieke

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Toelichting op project Waarom Doelstellingen: Daadwerkelijke

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij?

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Culturele paragrafen in de verkiezingsprogramma s CDA Soest Het is van belang het vrijwilligerswerk in het algemeen -en dus ook bij sportverenigingen- te stimuleren

Nadere informatie

Voorliggend stuk is een verkorte versie van het op 7 januari 2010 vastgesteld dorpsplan Nieuwveen 1april 2016 Initiatiefgroep Dorpsraad Nieuwveen

Voorliggend stuk is een verkorte versie van het op 7 januari 2010 vastgesteld dorpsplan Nieuwveen 1april 2016 Initiatiefgroep Dorpsraad Nieuwveen Inleiding Op 7 januari 2010 is het Dorpsplan Nieuwveen door de gemeente vastgesteld. Nieuwveen was het eerste dorp in de gemeente Nieuwkoop waar de gemeente dorpsgericht wilde werken met een dorpsraad.

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een werkstad waar mensen van vele

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV 28-08-2017 - Voorburg Leidschendam-Voorburg, 22 september 2017 Aan de werksessie op 28 augustus 2017 deden ongeveer 20 inwoners mee. De bijeenkomst vond

Nadere informatie

Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen

Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Visie Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Een visie die van u is; die het (toekomst)beeld van inwoners

Nadere informatie

Hoe groen zijn de partijprogramma s

Hoe groen zijn de partijprogramma s Hoe groen zijn de partijprogramma s Een onderzoek over wat er door de verschillende partijen is opgeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Werkwijze Alle 8 partijprogramma s zijn

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Voorzitter 1. Zorg voor iedereen

Voorzitter 1. Zorg voor iedereen Voorzitter, Wat de ChristenUnie betreft maken we deze Algemene Beschouwingen zo concreet mogelijk. Ik begin daarom meteen met een belangrijke conclusie: met het voorliggende collegewerkprogramma en de

Nadere informatie

Alternatieve begroting 2014

Alternatieve begroting 2014 Alternatieve begroting 2014 GroenLinks Rotterdam kiest ervoor om in economisch lastige tijden te blijven investeren in de stad. Dat doen we door meer geld uit te trekken voor bijvoorbeeld onderwijs, het

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA

VERKIEZINGSPROGRAMMA CDA VIANEN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 Vianen zelfstandig, sociaal en leefbaar Uitgangspunten. Uitgangspunten voor ons verkiezingsprogramma zijn de CDA - kernwaarden: gerechtigheid, solidariteit, gespreide

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

Projectplan. Verenigingsgebouw Barsingerhorn.

Projectplan. Verenigingsgebouw Barsingerhorn. Projectplan Verenigingsgebouw Barsingerhorn. Van overbodig schoolgebouw naar een modern en bruisend verenigingsgebouw voor Barsingerhorn. Het nieuwe verenigingsgebouw. Inleiding: Barsingerhorn is een klein,

Nadere informatie

Om te beginnen is een korte schets van het dorp gegeven zodat iedereen van gelijke informatie is voorzien, samengevat:

Om te beginnen is een korte schets van het dorp gegeven zodat iedereen van gelijke informatie is voorzien, samengevat: DORPSONTWIKKELING HOOGE ZWALUWE 1. Inleiding Dinsdag 15 februari is een groep actieve bewoners bij elkaar geweest om in kaart te brengen wat hun zorgen en dromen zijn ten aanzien van het leven in Hooge

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger)

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger) Resultaten per thema Woon en leefomgeving Relatie burgergemeente Gemeentelijke dienstverlening Zorg en Welzijn burgerparticipatie *tevredenheid eigen buurt scoort 7,9 (90% score 7 of * tevredenheid leefbaarheid

Nadere informatie

Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor

Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor Trots Een prettig leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad. Dat is waar Spaarnelanden voor staat. En met dat

Nadere informatie

INFORMATIE AVOND. Herziening Accommodatiebeleid

INFORMATIE AVOND. Herziening Accommodatiebeleid Herziening Accommodatiebeleid Agenda voor vanavond Aanleiding herziening Totstandkomen huidig accommodatiebeleid Constateringen huidige tijdgeest Onderbouwing toekomst bestendige kaders voor beleid Insteek

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013

Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013 Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013 Hoe zien wij de stand van zaken in Alblasserdam in het jaar 2013? Het gaat goed. Het beleid wordt uitgevoerd:

Nadere informatie

Toen wij als CDA samen met onze coalitiepartners aan de afgelopen periode begonnen, stonden er voor ons twee zaken voorop:

Toen wij als CDA samen met onze coalitiepartners aan de afgelopen periode begonnen, stonden er voor ons twee zaken voorop: Ruben Mink: Rotterdam staat er na 4 jaar beter voor! De fundamentele vraag die wat betreft het CDA centraal staat is of Rotterdam er BETER voorstaat dan vier jaar geleden. En of het stadsbestuur daaraan

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Overzicht onderwerpen Algemene beschouwingen 2016

Overzicht onderwerpen Algemene beschouwingen 2016 Overzicht onderwerpen Algemene beschouwingen 2016 1 Programma Begroting Fractie Opmerking Wanneer bespreken in raad Programma 1 Bestuur Advies RO Samenwerking Regio Achterhoek; keuzes maken welke terreinen

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? 1 Wie bestuurt de gemeente? 2 De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat

Nadere informatie

Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor.

Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor. Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor. Gemeente Belangen Korendijk Gemeente Belangen Korendijk

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Toeliching ProTIel op bezuinigingsvoorstellen 2015 2017 pagina 1/7

Toeliching ProTIel op bezuinigingsvoorstellen 2015 2017 pagina 1/7 Voorstel Toelichting ProTiel 2015 2016 2017 2018 e.v. 1. Voorstellen die vormgegeven aan de kanteling: als gemeente verantwoordelijkheid loslaten en meer samenwerken met de inwoners van Tiel om voorzieningen

Nadere informatie

Kinderraad 2014 Leerlingenboek

Kinderraad 2014 Leerlingenboek Kinderraad 2014 Leerlingenboek Leerlingenboek 1 Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden 2 Voorwoord Jongens en meisjes, Als burgemeester van Leeuwarden vind ik het heel leuk dat jullie meedoen aan de Kinderraad.

Nadere informatie

Resultaten bewonersenquête m.b.t. begroting 2015

Resultaten bewonersenquête m.b.t. begroting 2015 Resultaten bewonersenquête m.b.t. begroting 2015 Oud-Beijerland, 24 en 25 oktober 2015 D66, PvdA & GroenLinks Aanleiding Op 4 november wordt de Begroting 2015 in de gemeenteraad van Oud-Beijerland behandeld.

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie