CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement"

Transcriptie

1 CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER 2015 team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Cijferopbrengst woondebat 1

2 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2 2. Inleiding 5 3. Ontwikkeling bevolking en woningvoorraad 6 4. Woningvoorraad 9 5. Huishoudens Huishoudens in woningen Verhuizingen Verhuiswensen Woonruimteverdeling Koopwoningmarkt Samenvatting Ten behoeve van het woondebat dat in 2015 in de gemeente Purmerend is gehouden zijn gegevens uit diverse onderzoeken en registraties op een rij gezet. In de loop van het jaar kwamen vier verschillende factsheets uit. Dit is een bundeling hiervan. Lichte toename aantal woningen Purmerend had per 1 januari woningen waarin mensen woonden. Als alle huidige plancapaciteit wordt benut kunnen er tot 2030 nog ongeveer woningen bij komen. Dit leidt slechts tot een geringe groei van de bevolking. Sterke groei aantal 65+ers Het aantal 65+ers groeit snel. De andere leeftijdsgroepen dalen licht in aantal. Nu zijn er ers in Purmerend. Het stijgt naar in Ofwel van bijna een vijfde naar ruim een kwart van de bevolking. Deze ers vormen huishoudens. Dat stijgt naar in Ofwel van bijna 30% naar bijna 40% van de huishoudens. Ruim de helft (5.700) van de 65+ huishoudens is een eenpersoonshuishouden. Er zijn nu veel 75+ers in Centrum, Overwhere en Wheermolen. In deze wijken en ook in de Gors wonen veel 65 tot 75 jarigen. In alle wijken wonen veel 55 tot 65 jarigen. In alle wijken behalve de Gors zijn er concentraties (minstens 25%) van 75+ers te vinden. In de Purmer Noord is dat er slechts een. In de andere wijken twee of meer. Naar verhouding veel koop en sociale huur, weinig particuliere huur. 60% van de woningvoorraad in Purmerend is een koopwoning. Dit is ten opzichte van het Amsterdamse percentage heel hoog, maar even hoog als het percentage in de rest van de metropoolregio zonder Amsterdam. Purmerend heeft een iets hoger percentage sociale huurwoningen dan in de metropoolregio zonder Amsterdam, maar een lager percentage particuliere huurwoningen.ten opzichte van Amsterdam is het percentage sociale en particuliere huur in Purmerend lager. Het aantal sociale huurwoningen ligt rond de en is de laatste 10 jaar niet sterk veranderd. Het hoogste percentage sociale huur treffen we aan in Wheermolen, het laagste in Purmer Zuid en Weidevenne. Cijferopbrengst woondebat 2

3 Twee derde van woningvoorraad is eengezinswoning 68% van de woningvoorraad in Purmerend bestaat uit eengezinswoningen. Dat is een veel hoger percentage dan in Amsterdam, maar vergelijkbaar met het percentage in de rest van de metropoolregio. Woningwaarde en huurprijzen gemiddeld laag De gemiddelde woningwaarde is in Purmerend lager dan gemiddeld in Nederland. 82% van de woningvoorraad van corporaties heeft een kale huurprijs beneden de 600,-- Een derde heeft inkomen beneden Van de Purmerendse huishoudens is een derde alleenstaand. In Amsterdam is dat ruim de helft. Een derde van de Purmerendse huishoudens heeft een inkomen beneden de ,-- (EUgrens voor het in aanmerking komen voor een sociale huurwoning). In Amsterdam is dat de helft Van de Purmerendse huishoudens behoort 44% tot de 55+ huishoudens. In Amsterdam is dat minder namelijk 31%. In de metropoolregio zonder Amsterdam is het vergelijkbaar met Purmerend. Ruim de helft van de 65+ huishoudens heeft een inkomen beneden ,--. Voor eenpersoonshuishoudens is dat 80%, voor twee- of meerpersoonshuishoudens is dat 30%. Kwart huishoudens in sociale huur verdient meer dan Een kwart van de huishoudens in sociale huurwoningen verdient meer dan 1980 netto per maand (= ,-- bruto per jaar). Elders in de metropoolregio is dit ook het geval. Van de huishoudens met een middeninkomen ( tot ) woont 60% in een koopwoning en 40% in een huurwoning. 19% van de huishoudens in koopwoningen verdient minder dan 1980,-- netto per maand (= ,-- bruto per jaar). De groep lage inkomens met koopwoning bestaat voor 26% uit huishoudens met een oudste bewoner tot 35 jaar, 32% is 35 tot 55 jaar, 33% 55 tot 75 jaar en 8% 75+. Ouderen wonen meer dan gemiddeld in een sociale huurwoning Van de 65+ huishoudens woont iets meer dan de helft in een sociale huurwoning. Van de andere leeftijdsgroepen woont ongeveer 30% in een sociale huurwoning. Als ouderen in een koopwoning wonen is dat in de meeste gevallen een eengezinswoning, als zij in een huurwoning wonen is dat in de meeste gevallen een appartement. Jongeren gaan later het huis uit Van de 18 t/m 29 jarigen woont 58% nog bij de ouders. De gemiddelde leeftijd waarop kinderen het huis uit gaan wordt hoger. Op 24 jarige leeftijd is in % het huis uit. In 2008 was dit nog 60%. Van de jongerenhuishoudens woont ruim de helft in een koopwoning en ruim een derde in een sociale huurwoning. Dit komt overeen met de inkomenssituatie. De helft heeft een bovenmodaal inkomen en een derde een beneden modaal inkomen. In sociale huur meer alleenstaanden dan in koop De helft van de huishoudens die in een sociale huurwoning woont is een eenpersoonshuishouden Een op de vijf huishoudens die in een koopwoning woont is een eenpersoonshuishouden. Daling aantal verhuizingen Het percentage van de Purmerenders dat was verhuisd in 2011/2012 was lager dan in 2007/2008. De daling was het sterkst onder de binnen Purmerend verhuisden. Ook in Amsterdam en de rest van de metropoolregio was sprake van een daling, maar het percentage verhuisde huishoudens ligt daar op een hoger niveau. Cijferopbrengst woondebat 3

4 Purmerend valt op door het naar verhouding hoge percentage 75+ers dat in de periode 2011/2012 van Amsterdam naar Purmerend verhuisde. Van de Amsterdammers die naar Purmerend verhuisden was 15% 75 jaar of ouder. Van de Amsterdammers die naar de rest van de metropoolregio verhuisden was slechts 3% 75 jaar en ouder. Van de in 2011/2012 verhuisde huishoudens komt ruim de helft uit Purmerend zelf, van de huurders is dat twee derde. Van de vestigers in Purmerend komt in % uit Amsterdam en omstreken. Van de doorstromers wil 62% bij voorkeur in Purmerend blijven Ongeveer de helft van de Purmerenders heeft verhuiswensen.mooier/beter wonen is de belangrijkste verhuisreden, voor 65+ ers is de belangrijkste verhuisreden het niet gelijkvloers wonen. Van de verhuisgeneigde Purmerendse doorstromers wenst 33% een vrijstaande woning of twee onder een kap en 43% een appartement. 56% laat een rijtjeswoning achter. Vestigers willen vaker een rijtjeswoning. De meerderheid van de Purmerendse verhuisgeneigden wil (liever) kopen, de meerderheid vestigers wil (liever) huren Zowel vrijstaande woningen als appartementen met lift maken rijtjeswoningen vrij Meer dan de helft wil kopen. De meeste kopers willen blijven kopen, de meeste huurders willen blijven huren Drie kwart van de huurders wil huren beneden 675,--, Drie kwart van de kopers wil kopen beneden % wil bij voorkeur in Purmerend blijven; meer huurders dan kopers willen liever in Purmerend blijven 41% van degenen bij wie de gewenste gemeente Purmerend is heeft interesse in zelfbouw Voorkeur jongeren: twee-of driekamerhuurappartement met huurprijs tussen 300 en 500. Ruim 40% van de bij hun ouders wonende jongeren wil beslist verhuizen. Een appartement is het meest genoemde type woning dat men wenst. Een jongerenwoning komt op de tweede plaats. De meesten willen huren (let op: dit is in tegenspraak met het feit dat meer dan de helft uiteindelijk koopt). De voorkeur gaat veelal uit naar een twee of driekamerwoning met een huurprijs tussen de 300 en 500,-- Als men wil kopen wil de helft dat voor een koopprijs beneden de Van de jongeren wil 61% in Purmerend wonen De helft zou in een leegstaand kantoor willen wonen en willen meewerken om het bewoonbaar te maken om zo de huur betaalbaar te maken. Het aantal verhuringen is nog steeds veel lager dan voor 2008 In 2014 werden 652 woningen via Woningnet verhuurd. Dat is nog steeds flink lager dan we voor 2008 gewend waren. De mutatiegraad was in ,5 Twee derde van de verhuringen in Purmerend gebeurde aan Purmerenders, maar ook 112 Purmerendse huishoudens huurden in de rest van de stadsregio. Er werd iets meer verhuurd aan starters dan aan doorstromers. De inschrijfduur van starters was iets langer dan gemiddeld. Vanaf hun eerste reactie duurde het voor starters 3,9 jaar voordat zij een woning konden huren. Voor doorstromers was dit 1,9 jaar. Weinig appartementen te koop op Funda Op funda stonden op 2 juni in Purmerend veel meer eengezinswoningen te koop dan appartementenvan de appartementen is de verkoopprijs grotendeels beneden de Van de eengezinswoningen is 60% boven de Cijferopbrengst woondebat 4

5 2. Inleiding Er is heel veel informatie over wonen beschikbaar. Deze is beschikbaar gesteld bij het woondebat dat in 2015 is gehouden. In dit document worden de vier factsheets die tot nu toe zijn verschenen gebundeld. De vier factsheets waren: Resultaten woononderzoek Purmerend, update maart 2015 Factsheet ouderen en wonen, april 2015 Factsheet betaalbaarheid en wonen, juni 2015 Factsheet jongeren en wonen, augustus 2015 De tabellen komen uit de volgende bronnen: Purmerend in Cijfers digitaal Analyses op basis van koppeling BAG, WOZ en BRP (voorheen GBA) CBS gegevens over verhuizingen bewerkt door O&S Amsterdam CBS Statline, Metropoolregio Amsterdam in Cijfers 2014 Enquêteresultaten uit het regionaal woononderzoek 2013 (metropoolregio Amsterdam). 1 Rapportage woonruimteverdeling 2013 en 2014, Stadsregio Amsterdam Monitor betaalbare voorraad, Stadsregio Amsterdam Weging heeft plaatsgevonden naar koop/huur, opleiding, leeftijd en huishoudenssamenstelling Cijferopbrengst woondebat 5

6 3. Ontwikkeling bevolking en woningvoorraad Algemeen Het aantal woningen in Purmerend neemt de komende 15 jaar nog licht toe, maar het aantal inwoners groeit nauwelijks. Het aantal 65+ers groeit snel. De andere leeftijdsgroepen dalen licht in aantal. Figuur 1: Purmerend in Cijfers 2015 Figuur 2: Purmerend in Cijfers 2015 Cijferopbrengst woondebat 6

7 Ouderen Nu zijn er ers in Purmerend. Het stijgt naar in Ofwel van bijna een vijfde naar ruim een kwart van de bevolking. Er zijn nu huishoudens in Purmerend. Dat stijgt naar in Ofwel van bijna 30% naar bijna 40% van de huishoudens. Ruim de helft (5.700) van de 65+ huishoudens is een eenpersoonshuishouden. Er zijn nu veel 75+ers in Centrum, Overwhere en Wheermolen. In deze wijken en ook in de Gors wonen veel 65 tot 75 jarigen. In alle wijken wonen veel 55 tot 65 jarigen. In alle wijken behalve de Gors zijn er concentraties (minstens 25%) van 75+ers te vinden. In de Purmer Noord is dat er slechts een. In de andere wijken twee of meer. Figuur 3: Purmerend in Cijfers 2015 Cijferopbrengst woondebat 7

8 Cijferopbrengst woondebat 8

9 4. Woningvoorraad Koop/huur 60% van de woningvoorraad in Purmerend is een koopwoning. Dit is ten opzichte van het Amsterdamse percentage heel hoog, maar even hoog als het percentage in de rest van de metropoolregio zonder Amsterdam. Purmerend heeft een iets hoger percentage sociale huurwoningen dan in de metropoolregio zonder Amsterdam, maar een lager percentage particuliere huurwoningen. Ten opzichte van Amsterdam is het percentage sociale en particuliere huur in Purmerend lager. Het aantal sociale huurwoningen ligt rond de en is de laatste 10 jaar niet sterk veranderd. Het hoogste percentage sociale huur treffen we aan in Wheermolen, het laagste in Purmer Zuid en Weidevenne. Figuur 4 Purmerend in Cijfers 2015 en Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2013 Cijferopbrengst woondebat 9

10 Figuur 5 Purmerend in cijfers 2015 Eengezins/meergezins 68% van de woningvoorraad in Purmerend bestaat uit eengezinswoningen. Dat is een veel hoger percentage dan in Amsterdam, maar vergelijkbaar met het percentage in de rest van de metropoolregio. Figuur 6 WOZbestand 2014 Cijferopbrengst woondebat 10

11 Woningwaarde en huurprijs De gemiddelde woningwaarde is in Purmerend lager dan gemiddeld in Nederland. 82% van de woningvoorraad van corporaties heeft een kale huurprijs beneden de 600,-- Figuur 7: CBS, statline Figuur 8 Monitor betaalbare voorraad 2014 Cijferopbrengst woondebat 11

12 5. Huishoudens Algemeen Van de Purmerendse huishoudens is een derde alleenstaand. In Amsterdam is ruim de helft.alleenstaand. Van de Purmerendse huishoudens heeft een derde een inkomen op grond waarvan men in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. In Amsterdam is dat de helft Van de Purmerendse huishoudens behoort 44% tot de 55+ huishoudens. In Amsterdam is dat minder namelijk 31%. In de metropoolregio zonder Amsterdam is het vergelijkbaar met Purmerend. Figuur 9 Brp2014 Figuur 10 Cijferopbrengst woondebat 12

13 Figuur 11 BRP2014 Ouderen Ruim de helft van de 65+ huishoudens heeft een beneden modaal inkomen. Voor eenpersoonshuishoudens is dat 80%, voor twee- of meerpersoonshuishoudens is dat 30%. Figuur 12 Cijferopbrengst woondebat 13

14 Figuur 13 Cijferopbrengst woondebat 14

15 6. Huishoudens in woningen Inkomen en woonlasten naar huur/koop Een kwart van de huishoudens in sociale huurwoningen verdient meer dan 1980 netto per maand (= ,-- bruto per jaar). Elders in de metropoolregio is dit ook het geval. Van de huishoudens met een middeninkomen ( tot ) woont 60% in een koopwoning en 40% in een huurwoning. 19% van de huishoudens in koopwoningen verdient minder dan 1980,-- netto per maand (= ,-- bruto per jaar). De groep lage inkomens met koopwoning bestaat voor 26% uit huishoudens met een oudste bewoner tot 35 jaar, 32% is 35 tot 55 jaar, 33% 55 tot 75 jaar en 8% 75+. Figuur 14 Dit zijn zelf opgegeven inkomens Figuur 15 Cijferopbrengst woondebat 15

16 Figuur 16 Figuur 17 Cijferopbrengst woondebat 16

17 Figuur 18: woonlasten van kopers en huurders Purmerend Amsterdam regio zonder Amsterdam Lage hypotheek (< 665) Midden hypotheek ( 665 tot 1.077) Hoge hypotheek (> 1.077) Hypotheek onbekend Lage huur (< 665) Midden huur ( 665 tot 1.077) Hoge huur (> 1.077) Huur onbekend Totaal Leeftijd naar koop/huur Van de 65+ huishoudens woont iets meer dan de helft in een sociale huurwoning. Van de andere leeftijdsgroepen woont ongeveer 30% in een sociale huurwoning. Sociale huurwoningen worden voor 42% gehuurd door 65+ huishoudens. Als ouderen in een koopwoning wonen is dat in de meeste gevallen een eengezinswoning, als zij in een huurwoning wonen is dat in de meeste gevallen een appartement Van de 18 t/m 29 jarigen woont 58% nog bij de ouders. De gemiddelde leeftijd waarop kinderen het huis uit gaan wordt hoger. Op 24 jarige leeftijd is in % het huis uit. In 2008 was dit nog 60%. Van de jongerenhuishoudens woont ruim de helft in een koopwoning en ruim een derde in een sociale huurwoning. Dit komt overeen met de inkomenssituatie. De helft heeft een bovenmodaal inkomen en een derde een beneden modaal inkomen. Figuur 19 Cijferopbrengst woondebat 17

18 Figuur 20 Figuur 21: 65+: eengezins/meergezins naar koop/huur januari 2014 Aantal % Eengezins koop Meergezins koop Eengezins corporatie huur Meergezins corporatie huur Eengezins overige huur Meergezins overige huur 71 1 Totaal % Koppeling WOZ BRP 2014 Figuur 22 Koppeling WOZ BRP 2014 Cijferopbrengst woondebat 18

19 Figuur 23 Koppeling WOZ BRP 2014 Cijferopbrengst woondebat 19

20 Huishoudensgrootte en koop/huur De helft van de huishoudens die in een sociale huurwoning woont is een eenpersoonshuishouden. Een op de vijf huishoudens die in een koopwoning woont is een eenpersoonshuishouden. Figuur 24: Koppeling WOZ BRP 2014 Cijferopbrengst woondebat 20

21 7. Verhuizingen Huishoudens Het percentage van de Purmerenders dat was verhuisd in 2011/2012 was lager dan in 2007/2008. De daling was het sterkst onder de binnen Purmerend verhuisden. Ook in Amsterdam en de rest van de metropoolregio was sprake van een daling, maar het percentage verhuisde huishoudens ligt daar op een hoger niveau. Purmerend valt op door het naar verhouding hoge percentage 75+ers dat in de periode 2011/2012 van Amsterdam naar Purmerend verhuisde. Van de Amsterdammers die naar Purmerend verhuisden was 15% 75 jaar of ouder. Van de Amsterdammers die naar de rest van de metropoolregio verhuisden was slechts 3% 75 jaar en ouder. Van de in 2011/2012 verhuisde huishoudens komt ruim de helft uit Purmerend zelf, van de huurders is dat twee derde. Figuur 25: percentage verhuisde huishoudens in Purmerend, Amsterdam en Metropoolregio 2007/ /2012 Purmerend 17,6 13,1 Amsterdam 27,6 24,9 Totaal metropool 22,6 19,6 Figuur 26: percentage verhuisde huishoudens binnen Purmerend en binnen Amsterdam 2007/ /2012 Binnen Purmerend 10,9 7,7 Binnen Amsterdam 16,6 14,2 Figuur 27: percentage huishoudens dat zich vestigt in Purmerend 2007/ /2012 Binnen Purmerend 6,7 5,4 Binnen Amsterdam 11,0 10,7 Cijferopbrengst woondebat 21

22 Figuur 28: Groepen die in periode 2011/2012 vanuit Amsterdam naar Purmerend kwamen in percentages (6% van alle Amsterdamse huishoudens die verhuisden naar een gemeente in de regio verhuisde naar Purmerend) % van Amsterdam naar Purmerend % van Amsterdam naar gemeenten in metropoolregio Bovenmodale gezinnen met kinderen Jongeren beneden de 27 jaar ers 12 3 Benedenmodale 55 t/m 74 jarigen 11 6 Beneden modale gezinnen met kinderen 11 8 Bovenmodale 35 t/m 54 jarigen zonder kinderen 8 9 Benedenmodale 35 t/m 54 jarigen zonder kinderen 7 7 Hoogopgeleide jarigen 5 9 Bovenmodale 55 t/m 74 jarigen 5 4 Lager opgeleide jarigen 4 5 Modale gezinnen met kinderen 4 3 Modale 35 t/m 54 jarigen zonder kinderen 2 2 Modale 55 t/m 74 jarigen 2 1 Percentages van (verhuisde huishoudens vanuit Amsterdam) Totaal aantal woningen in Purmerend/Metropoolregio Figuur 29 Cijferopbrengst woondebat 22

23 Figuur 30 Figuur 31 Cijferopbrengst woondebat 23

24 Personen Van de vestigers in Purmerend komt in % uit Amsterdam en omstreken. Van de jongeren wil 61% in Purmerend wonen Figuur 32 BRP Purmerend2014 bewerking B&I figuur 33 Toegankelijk woningmarkt voor jongeren in Purmerend 2013 Cijferopbrengst woondebat 24

25 Figuur 34 BRP Purmerend diverse jaren bewerking B&I Cijferopbrengst woondebat 25

26 8. Verhuiswensen doorstromers Ongeveer de helft van de Purmerendse huishoudens heeft verhuiswensen. Mooier/beter wonen is de belangrijkste verhuisreden, voor 65+ ers is de belangrijkste verhuisreden dat zij nu niet gelijkvloers wonen. Van verhuisgeneigde Purmerenders wenst 33% eenvrijstaande woning of twee onder een kap en 43% een appartement, 56% laat een rijtjeswoning achter. Vestigers willen vaker een rijtjeswoning De meerderheid van de Purmerendse verhuisgeneigden wil (liever) kopen, de meerderheid van de vestigers wil (liever) huren Zowel vrijstaande woningen als appartementen met lift maken rijtjeswoningen vrij Meer dan de helft wil kopen. De meeste kopers willen blijven kopen, de meeste huurders willen blijven huren Drie kwart van de huurders wil huren beneden 675,--, Drie kwart van de kopers wil kopen beneden % wil bij voorkeur in Purmerend blijven; meer huurders dan kopers willen liever in Purmerend blijven 41% van degenen bij wie de gewenste gemeente Purmerend is heeft interesse in zelfbouw Figuur 35: Verhuiswensen alle Purmerenders en Purmerendse 65+ers Wilt u binnen twee jaar verhuizen? Alle Purmerenders Purmerendse 65+ ers Beslist niet Eventueel wel, misschien Zou wel willen, kan niets vinden 8 4 Beslist wel 9 6 Heb al andere huisvesting gevonden 1 4 Weet niet 3 1 Totaal % Figuur 36:Verhuisredenen Als u zou verhuizen waarmee heeft dat dan te maken? (meer dan één antwoord mogelijk) Purmerenders die willen verhuizen Mensen uit de metropoolregio die naar Purmerend willen verhuizen Purmerendse 65+ers Mooier/beter wonen Groter wonen Omstandigheden in huis Woning niet gelijkvloers Financiële situatie Heb geen of te kleine tuin/balkon Wil kleiner wonen Buurt bevalt niet Wil dichter bij vrienden/familie wonen Omstandigheden werk/studie Kopen i.p.v. huren, huren i.p.v. kopen Totaal Overige antwoorden worden door 1% of minder genoemd Wonen in de regio 2013 Stadsregio Amsterdam, bewerking B&I Cijferopbrengst woondebat 26

27 Figuur 37: Gewenste woning Gewenst Purmerenders Gewenst vestigers uit metropoolregio Gewenst Purmerendse 65+ers Achter te laten door Purmerenders Achter te laten Purmerendse 65+ Vrijstaand * 2 2 Twee onder een kap 6 4 * 5 5 Rijtjeswoning * Benedenwoning Appartement zonder lift Appartement met lift Anders - - * - 5 Totaal % Figuur 38 Cijferopbrengst woondebat 27

28 Figuur 39 Figuur 40: kopen of huren door vestigers uit de metropoolregio Gewenst vestigers uit metropoolregio Uitsluitend kopen 12 Uitsluitend huren 43 Liever kopen, evt. huren 25 Liever huren, evt. kopen 14 Geen voorkeur 6 Totaal 100 Figuur 41: gewenste woning naar huidige woning Gewenste woning Huidige woning Vrijstaand 2 onder 1 kap rijtjes beneden Apparte ment zonder lift Apparte ment met lift Totaal Vrijstaand Twee onder een kap Rijtjeswoning Benedenwoning Appartement zonder lift Appartement met lift Totaal Cijferopbrengst woondebat 28

29 Figuur 42: koop of huur naar huidige woning Uitsluitend kopen Uitsluitend huren Liever kopen, eventueel huren Liever huren eventueel kopen Geen voorkeur Totaal Koopwoning Huurwoning Totaal Koopwoning Huurwoning Totaal Koopwoning Huurwoning Totaal NB Purmerendse 65+ers die willen verhuizen wonen nu voor 60% in een huurwoning en 40% in een koopwoning Figuur 43 Cijferopbrengst woondebat 29

30 Figuur 44 Figuur 45 Cijferopbrengst woondebat 30

31 Figuur 46: huurders en kopers naar gebied waar men wil gaan wonen bij voorkeur in huidige gemeente blijven bij voorkeur elders in Nederland gaan wonen bij voorkeur naar het buitenland heb geen voorkeur weet niet Totaal Uitsluitend kopen Uitsluitend huren Liever kopen, evt. huren Liever huren, evt. kopen Geen voorkeur Totaal Figuur 47: redenen waarom men naar Purmerend wil verhuizen % van verhuisgeneigde respondenten Dichter bij kinderen/ouders/familie/vrienden 34 Goede prijs/kwaliteit verhouding van woningen daar 32 Wil graag groter wonen 26 Vanwege de historie/sfeer, aantrekkelijke woningen, woonomgeving 24 Goede plek voor mijn kinderen om op te groeien 18 Ik ben daar opgegroeid 12 Ik wil graag in een kleinere plaats wonen 10 Ik wil graag in een grotere plaats wonen 4 Mijn partner woont daar 4 Dichter bij mijn (partners) werk 3 NB van de 65+ers die willen verhuizen heeft 53% een inkomen beneden modaal (34.000), 22% een modaal inkomen ( ) en 25% een bovenmodaal inkomen. Figuur 48: Interesse in zelfbouw? % Ja, zeker 14 Ja, misschien 27 Soort interesse (meer dan een antwoord mogelijk) Renovatie /kluswoning 12 Gebruikelijke nieuwbouw met beperkt inspraak 8 Gebruikelijke nieuwbouw met veel inspraak 16 Zelfbouw met een bestaand ontwerp 6 Zelfbouw met een eigen ontwerp 10 Cijferopbrengst woondebat 31

32 Starters Ruim 40% van de bij hun ouders wonende jongeren wil beslist verhuizen. Een appartement is het meest genoemde type woning dat men wenst. Een jongerenwoning komt op de tweede plaats. De meesten willen huren (let op: dit is in tegenspraak met het feit dat meer dan de helft uiteindelijk koopt). De voorkeur gaat veelal uit naar een twee of driekamerwoning met een huurprijs tussen de 300 en 500,--. Als men wil kopen wil de helft dat voor een koopprijs beneden de De helft zou in een leegstaand kantoor willen wonen en willen meewerken om het bewoonbaar te maken om zo de huur betaalbaar te maken. Figuur 49 Toegankelijk woningmarkt voor jongeren in Purmerend 2013 Cijferopbrengst woondebat 32

33 Figuur 50 Koppeling WOZ BRP 2014 Figuur 51 Toegankelijk woningmarkt voor jongeren in Purmerend 2013 Cijferopbrengst woondebat 33

34 Figuur 52 Toegankelijk woningmarkt voor jongeren in Purmerend 2013 Figuur 53 Toegankelijk woningmarkt voor jongeren in Purmerend 2013 Cijferopbrengst woondebat 34

35 Figuur 54 Toegankelijk woningmarkt voor jongeren in Purmerend 2013 Cijferopbrengst woondebat 35

36 9. Woonruimteverdeling Het aantal verhuringen is nog steeds veel lager dan in De mutatiegraad is in ,5. Twee derde van de vrijkomende sociale huurwoningen in Purmerend ging naar Purmerenders. 112 Purmerendse huishoudens huren in de rest van de stadsregio Er werd in 2014 iets meer verhuurd aan starters dan aan doorstromers De inschrijfduur van starters is langer dan gemiddeld een vijfde deel van de verhuur ging in 2014 door directe bemiddeling (statushouders, sociaalmedisch, stadsvernieuwingskandidaten) Figuur Aantal verhuringen in Purmerend Rapportage woonruimteverdeling 2014, Stadsregio Amsterdam Figuur 56 Rapportage woonruimteverdeling 2012, 2013 en 2014, Stadsregio Amsterdam Cijferopbrengst woondebat 36

37 Figuur 57: verhuringen in Purmerend naar herkomst 2013 abs 2013 % 2014 abs 2014 % Aan Purmerenders Aan Amsterdammers Aan mensen uit stadsregio Noord Aan mensen uit stadsregio Zuid Elders Totaal Rapportage woonruimteverdeling 2013 en 2014, Stadsregio Amsterdam Figuur 58: bestemming Purmerendse huurders 2013 Purmerend % Purmerenders die in Purmerend huren Purmerenders die in Amsterdam huren 48 8 Purmerenders die in Zaanstr/Waterland huren Purmerenders die in de stadsregio Zuid huren 7 2 Naar elders onbekend onbekend Totaal Rapportage woonruimteverdeling 2014, Stadsregio Amsterdam Figuur 59: verhuringen in Purmerend Rapportage woonruimteverdeling 2014, Stadsregio Amsterdam Cijferopbrengst woondebat 37

38 Figuur 60 Rapportage woonruimteverdeling 2014, Stadsregio Amsterdam Cijferopbrengst woondebat 38

39 Figuur 61 Rapportage woonruimteverdeling 2014, Stadsregio Amsterdam Figuur 62 Rapportage woonruimteverdeling 2014, Stadsregio Amsterdam Cijferopbrengst woondebat 39

40 Figuur 63: een vijfde deel verhuur gaat door directe bemiddeling Verhuringen via woningnet Verhuringen via directe bemiddeling Directe bemiddeling als % van het totaal Purmerend Purmerend Beemster Zaanstad Amsterdam Stadsregio totaal Rapportage woonruimteverdeling 2013 en 2014, Stadsregio Amsterdam Cijferopbrengst woondebat 40

41 10. Koopwoningmarkt Op funda staan meer eengezinswoningen te koop dan appartementen. Van de appartementen is de verkoopprijs grotendeels beneden de Van 60% van de eengezinswoningen is de verkoopprijs boven de Figuur 65 Figuur 66 Cijferopbrengst woondebat 41

42 Figuur 67 Team B&I, A.A. Mentink, November Voor meer informatie kunt u contact opnemen met gemeente Purmerend, team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement (beleidsonderzoek@purmerend.nl of ). Cijferopbrengst woondebat 42

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 Kaartje concentraties 75+ 1 team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Inleiding Op 23 maart 2015 startte het Woondebat met een open bijeenkomst. Doel

Nadere informatie

FACTSHEET JONGEREN EN WONEN PURMEREND AUGUSTUS 2015

FACTSHEET JONGEREN EN WONEN PURMEREND AUGUSTUS 2015 FACTSHEET JONGEREN EN WONEN PURMEREND AUGUSTUS 2015 en Informatiemanagement Inhoud 1 Inleiding 2 Ontwikkeling aantal jongeren in Purmerend 3 Toewijzingen aan starters 4 Woonwensen 5 Vestiging en vertrek

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Zaanstad 2017

Fact sheet Wonen in Zaanstad 2017 Fact sheet Wonen in 07 in het kort telt 69.000 huishoudens in 07. Er wonen veel gezinnen (9 stellen met kinderen, eenoudergezinnen), net als gemiddeld in Zaanstreek/Waterland. De leeftijdssamenstelling

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Wormerland 2017

Fact sheet Wonen in Wormerland 2017 Fact sheet Wonen in 07 in het kort telt bijna 7000 huishoudens in 07. Er wonen veel stellen zonder kinderen (33 versus gemiddeld in de ) en stellen met kinderen ( versus gemiddeld). Huishoudens in zijn

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Purmerend 2017

Fact sheet Wonen in Purmerend 2017 Fact sheet Wonen in Purmerend 0 Purmerend in het kort Purmerend telt.000 huishoudens in 0. Er wonen veel gezinnen ( stellen met kinderen, eenoudergezinnen), net als gemiddeld in Zaanstreek/Waterland. Ook

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Blaricum 2017

Fact sheet Wonen in Blaricum 2017 Fact sheet Wonen in 7 in het kort In wonen 4. huishoudens. is alleenwonend, stel zonder kinderen en stel met kinderen. Vergeleken met de MRA (6) en de regio () heeft relatief veel stellen zonder kinderen.

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Beemster 2017

Fact sheet Wonen in Beemster 2017 Fact sheet Wonen in Beemster 07 Beemster in het kort Er wonen.800 huishoudens in Beemster. In Beemster wonen iets meer gezinnen met kinderen dan gemiddeld, namelijk van de huishoudens is een stel met kinderen.

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Oostzaan 2017

Fact sheet Wonen in Oostzaan 2017 Fact sheet Wonen in Oostzaan Oostzaan in het kort Oostzaan telt ongeveer 000 huishoudens in. Er wonen veel stellen met kinderen ( versus gemiddeld in de ) en stellen zonder kinderen ( versus gemiddeld).

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Laren 2017

Fact sheet Wonen in Laren 2017 Fact sheet Wonen in Laren 207 Laren in het kort Er wonen bijna 000 huishoudens in Laren. Ongeveer een derde (33) van de huishoudens is een stel zonder kinderen, in de metropoolregio Amsterdam (MRA) bedraagt

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Landsmeer 2017

Fact sheet Wonen in Landsmeer 2017 Fact sheet Wonen in Landsmeer 0 Landsmeer in het kort Er wonen.00 huishoudens in Landsmeer. Hier wonen iets meer gezinnen met kinderen (33) dan gemiddeld ( regio en 6 MRA) en ook meer stellen zonder kinderen

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers Fact sheet Wonen in Kerncijfers SRA- Noord SRA-Zuid Amsterdam* huishoudens (abs. bron: CBS/OIS) 8.79 43.2 4.9.8 Woningvoorraad (abs. bron: CBS/OIS) 78.33 42.93 4.347 47.9 Aantal respondenten enquête..73.77

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Weesp 2017

Fact sheet Wonen in Weesp 2017 Fact sheet Wonen in 01 in het kort Er wonen ruim 8.00 huishoudens in. De huishoudenssamenstelling wijkt nauwelijks af van die van Gooi en Vechtstreek. In is het aandeel alleenwonenden net wat hoger dan

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Huizen 2017

Fact sheet Wonen in Huizen 2017 Fact sheet Wonen in 7 in het kort In wonen 8. huishoudens. is alleenwonend, stel zonder kinderen en stel met kinderen. Vergeleken met de MRA () en de regio () heeft relatief veel stellen zonder kinderen.

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Zandvoort 2017

Fact sheet Wonen in Zandvoort 2017 Fact sheet Wonen in 01 in het kort Er wonen.000 huishoudens in. Vier op de tien huishoudens (0)is een alleenwonende, gelijk aan het gemiddelde in de MRA. Bijna de helft van de huishoudens in is tussen

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Bloemendaal 2017

Fact sheet Wonen in Bloemendaal 2017 Fact sheet Wonen in 0 in het kort Er wonen.000 huishoudens in. telt relatief veel stellen met en zonder kinderen in vergelijking met de. Zo is in een stel zonder kinderen en 8 alleenwonend. Vaak gaat het

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017

Fact sheet Wonen in Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017 Fact sheet Wonen in Haarlemmerliede en Spaarnwoude 07 Haarlemmerliede en Spaarnwoude in het kort Er wonen 00 huishoudens in Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Haarlemmerliede en Spaarnwoude telt relatief

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Gooise Meren 2017

Fact sheet Wonen in Gooise Meren 2017 Fact sheet Wonen in Gooise Meren 0 Gooise Meren in het kort In Gooise Meren wonen 6.000 huishoudens. De meeste () zijn alleenwonend, in Gooi en Vechtstreek is dat, in de is dat. De grootste groep is tussen

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Edam-Volendam 2017

Fact sheet Wonen in Edam-Volendam 2017 Fact sheet Wonen in Edam-Volendam 0 Edam-Volendam in het kort Er wonen.600 huishoudens in Edam- Volendam. Hier wonen meer gezinnen met kinderen (6) dan gemiddeld (0 regio en 6 MRA) en ook meer stellen

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Haarlem 2017

Fact sheet Wonen in Haarlem 2017 Fact sheet Wonen in 0 in het kort Er wonen.000 huishoudens in. Vier op de tien huishoudens is een alleenwonende, gelijk aan het gemiddelde in de MRA. Wat betreft de leeftijdsopbouw lijkt sterk op Zuid-

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Amsterdam 2017

Fact sheet Wonen in Amsterdam 2017 Fact sheet Wonen in Amsterdam 2017 Amsterdam in het kort Er wonen 462.000 huishoudens in Amsterdam. Amsterdam telt relatief veel alleenwonenden, 49% van de huishoudens woont alleen. Gemiddeld ligt dit

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Waterland 2017

Fact sheet Wonen in Waterland 2017 Fact sheet Wonen in 0 in het kort telt ruim 000 huishoudens in 0. Er wonen veel stellen met kinderen (3 versus gemiddeld in de ) en stellen zonder kinderen (3 versus gemiddeld). Dit is ook meer dan gemiddeld

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Aalsmeer 2017

Fact sheet Wonen in Aalsmeer 2017 Fact sheet Wonen in Aalsmeer 0 Aalsmeer in het kort Er wonen 3.000 huishoudens in Aalsmeer. Aalsmeer telt relatief veel gezinnen met kinderen, 3 van de huishoudens is een stel met kinderen. Gemiddeld ligt

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Wijdemeren 2017

Fact sheet Wonen in Wijdemeren 2017 Fact sheet Wonen in 21 in het kort In wonen ruim 1. huishoudens. Er wonen relatief veel stellen zonder kinderen (). In Gooi en Vechtstreek is gemiddeld 2 van de huishoudens een stel zonder kinderen en

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Heemstede 2017

Fact sheet Wonen in Heemstede 2017 Fact sheet Wonen in 7 in het kort Er wonen.000 huishoudens in. telt zowel relatief veel stellen met kinderen (0) en stellen zonder kinderen (0). In Zuid-Kennemerland ligt dit op 8 voor beide gevallen en

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Haarlemmermeer 2017

Fact sheet Wonen in Haarlemmermeer 2017 Fact sheet Wonen in Haarlemmermeer 2017 Haarlemmermeer in het kort Er wonen ruim 61.000 huishoudens in Haarlemmermeer. Haarlemmermeer telt relatief veel gezinnen met kinderen: 35%, tegenover 32% in Amstelland-Meerlanden

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Ouder-Amstel. Kerncijfers

Fact sheet Wonen in Ouder-Amstel. Kerncijfers Fact sheet Wonen in Ouder-Amstel Kerncijfers Ouder- Amstel SRA-Zuid SRA- Noord Amsterdam* totaal huishoudens (abs. bron: CBS/OIS).87 16.19 1.6 9.1 Woningvoorraad (abs. bron: CBS/OIS).781 16.7 1.9 17.9

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Diemen 2017

Fact sheet Wonen in Diemen 2017 Fact sheet Wonen in Diemen 2017 Diemen in het kort Er wonen 14.000 huishoudens in Diemen. Diemen telt relatief veel alleenwonenden: 41%, vergeleken met 31% in Amstel- Meerlanden en 39% in de Metropoolregio

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Amstelveen. Kerncijfers

Fact sheet Wonen in Amstelveen. Kerncijfers Fact sheet Wonen in Amstelveen Kerncijfers Amstelveen SRA- Noord SRA-Zuid Amsterdam* totaal huishoudens (abs. bron: CBS/OIS) 42.33 43.2 4. 3.8 Woningvoorraad (abs. bron: CBS/OIS) 42.73 42.3 4.347 4. Aantal

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Velsen 2017

Fact sheet Wonen in Velsen 2017 Fact sheet Wonen in Velsen 2017 Velsen in het kort Er wonen 30.400 huishoudens in Velsen. Velsen telt relatief weinig alleenwonenden, 31% van de huishoudens woont alleen. Gemiddeld ligt dit op 33% in IJmond,

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Uithoorn 2017

Fact sheet Wonen in Uithoorn 2017 Fact sheet Wonen in Uithoorn 2017 Uithoorn in het kort Er wonen 13.000 huishoudens in Uithoorn. Stellen met kinderen vormen de grootste groep, en hun aandeel ligt met 32% hoger dan gemiddeld in de Metropoolregio

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Hilversum 2017

Fact sheet Wonen in Hilversum 2017 Fact sheet Wonen in 07 in het kort In wonen.000 huishoudens. De meesten (7) zijn alleenwonend. Gemiddeld is het aandeel alleenwonenden in Gooi en Vechtstreek en 9 in de Metropoolregio Amsterdam (). De

Nadere informatie

WoON 2015 Zuid-Holland. Berry Blijie

WoON 2015 Zuid-Holland. Berry Blijie WoON 2015 Zuid-Holland Berry Blijie 15233-WON Inhoud 1. Inleiding 2. Contouren van de woningmarkt 3. De woningvoorraad 4. Huishoudens in woningen 5. Inkomens en woonuitgaven 6. Verhuizingen en verhuisplannen

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Ouder-Amstel 2017

Fact sheet Wonen in Ouder-Amstel 2017 Fact sheet Wonen in Ouder-Amstel 2017 Ouder-Amstel in het kort Er wonen 5.900 huishoudens in Ouder- Amstel. De grootste groep is alleenwonend, al ligt hun aandeel (32%) lager dan gemiddeld in de Metropoolregio

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Heemskerk 2017

Fact sheet Wonen in Heemskerk 2017 Fact sheet Wonen in Heemskerk 2017 Heemskerk in het kort Er wonen 17.300 huishoudens in Heemskerk. Heemskerk telt relatief veel stellen zonder kinderen, 31% van de huishoudens is een stel zonder kinderen.

Nadere informatie

Monitor Woningvoorraad Purmerend 2018

Monitor Woningvoorraad Purmerend 2018 Monitor Woningvoorraad Purmerend 2018 Wat gebeurde er in 2017 In 2017 zijn er 163 woningen toegevoegd en 41 woningen onttrokken voor verbouw of nieuwbouw Mutaties woningvoorraad 2017 (BAG) opleveringen

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Zaanstad (2015) Kerncijfers

Fact sheet Wonen in Zaanstad (2015) Kerncijfers Fact sheet Wonen in (5) Kerncijfers SRA- Noord SRA-Zuid Amsterdam* huishoudens (abs. bron: CBS/OIS)) 67.56.62 6.59 9.8 Woningvoorraad (abs. bron: CBS/OIS) 66.59 2.9 6.7 7.9 Aantal respondenten enquête.58

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Beverwijk 2017

Fact sheet Wonen in Beverwijk 2017 Fact sheet Wonen in Beverwijk 2017 Beverwijk in het kort Er wonen 18.800 huishoudens in Beverwijk. Beverwijk telt vergeleken met de Metropoolregio Amsterdam (MRA) iets meer gezinnen met kinderen. Het aandeel

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Lelystad 2017

Fact sheet Wonen in Lelystad 2017 Fact sheet Wonen in Lelystad 2017 Lelystad in het kort Er wonen 33.400 huishoudens in Lelystad. Lelystad telt relatief veel stellen zonder kinderen (29%). Gemiddeld ligt dit op 26% in zowel Almere/Lelystad

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Almere 2017

Fact sheet Wonen in Almere 2017 Fact sheet Wonen in Almere 2017 Almere in het kort Er wonen 84.000 huishoudens in Almere. Almere telt relatief veel gezinnen met kinderen, 33% van de huishoudens is een stel met kinderen. Gemiddeld ligt

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Amstelveen 2017

Fact sheet Wonen in Amstelveen 2017 Fact sheet Wonen in Amstelveen 2017 Amstelveen in het kort Er wonen 4.000 huishoudens in Amstelveen. De grootste groep is alleenwonend, al ligt hun aandeel (%) lager dan gemiddeld in de Metropoolregio

Nadere informatie

Factsheet wonen Harderwijk

Factsheet wonen Harderwijk Factsheet wonen Harderwijk Mei 2015 Domein Ruimte INHOUDSOPGAVE 1. Woningbehoefte 2 2. Woningvoorraad 4 3. Aandachtsgroepen 5 4. Woonlasten 7 5. Wonen en zorg 9 6. Leefbaarheid 11 7. Gerealiseerde verhuizingen

Nadere informatie

Naar een woonvisie voor Waterland

Naar een woonvisie voor Waterland Naar een woonvisie voor Waterland Informatieavond Raad 29 oktober 2015 de ruyterkade 112 1011ab amsterdam www.rigo.nl OPZET 1. Welkom en opening door de wethouder 2. Naar een woonvisie voor Waterland 3.

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Diemen 2017

Fact sheet Wonen in Diemen 2017 Fact sheet Wonen in Diemen 17 Diemen in het kort Diemense huishoudens en hun inkomen Afgelopen jaren zijn het aantal huishoudens in Diemen toegenomen. Dit kan onder andere verklaard worden door een toename

Nadere informatie

JONGERENPEILING WONEN IN EDE

JONGERENPEILING WONEN IN EDE JONGERENPEILING WONEN IN EDE ACHTERGROND EN OPZET Eind 2015 is de Woonvisie Ede 2030 vastgesteld. Sindsdien heeft de gemeente Ede gewerkt aan de vertaling van de Woonvisie naar het woningbouwprogramma

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

WONINGBEHOEFTEONDERZOEK WIERINGEN

WONINGBEHOEFTEONDERZOEK WIERINGEN WONINGBEHOEFTEONDERZOEK WIERINGEN 14 december 2017 Publieksversie Joost Wegstapel Dave Havermans Australiëlaan 5, 3526 AB Utrecht 030 693 60 00 info@atrive.nl www.atrive.nl KvK: 17106411 Aanleiding van

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer januari 2016

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer januari 2016 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 28 januari 2016 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod

Nadere informatie

Kerncijfers Woningvoorraad 10.2 Woningmarkt 10.3 Huisvesting 10.4 Vastgoed. Amsterdam in cijfers 2014

Kerncijfers Woningvoorraad 10.2 Woningmarkt 10.3 Huisvesting 10.4 Vastgoed. Amsterdam in cijfers 2014 Kerncijfers 307 Stedelijke ontwikkeling en wonen. Woningvoorraad.2 Woningmarkt.3 Huisvesting.4 Vastgoed Amsterdam in cijfers 204 308 Stedelijke ontwikkeling Nieuwbouwproductie blijft hoog De Amsterdamse

Nadere informatie

ONDERZOEK DOORSTROMING HUURDERS

ONDERZOEK DOORSTROMING HUURDERS 94178501 ONDERZOEK DOORSTROMING HUURDERS - Samenvatting belangrijkste uitkomsten - Uitgevoerd in opdracht van VOORWOORD Het doel van het onderzoek is om een beeld te krijgen van de bewoners van huurwoningen

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling 2010 Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2010 Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2010 Stadsregio Amsterdam 2 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies... 5 1 Kengetallen 2008-2010... 7 2 Voorraad en verhuringen in de sociale huursector... 8 2.1 Verhuringen

Nadere informatie

Rapportage WoON Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland Utrecht.nl/onderzoek

Rapportage WoON Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland Utrecht.nl/onderzoek Rapportage WoON 2015 Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030-286

Nadere informatie

Stadsregio Amsterdam

Stadsregio Amsterdam Monitor betaalbare voorraad Stadsregio Amsterdam 2014 Stadsregio Amsterdam Interactief schermdocument PAGINA 5 Inleiding 6 1 De woningvoorraad 7 7 7 1.1 Corporatiebezit 1.2 Woningen naar woningtype 1.3

Nadere informatie

3.4 Liever in de eigen gemeente blijven

3.4 Liever in de eigen gemeente blijven Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek Figuur 3.8 Redenen om wel te verhuizen, naar roltrapgroep (procenten, meerdere antwoorden mogelijk, vervolg) 35-54 jaar zonder kinderen huurcontract loopt

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2011 Stadsregio Amsterdam 2 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies... 4 1 Kengetallen 2009-2011... 7 2 Voorraad en verhuringen in de sociale huursector... 8 2.1 Verhuringen

Nadere informatie

HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017

HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 1 HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 Contact Platform Amsterdam Middenhuur

Nadere informatie

Rijen (inclusief Hulten) - SAMENVATTING TEVREDENHEID WOONOMGEVING TEVREDENHEID WOONOMGEVING AANBEVELING OM TE WONEN

Rijen (inclusief Hulten) - SAMENVATTING TEVREDENHEID WOONOMGEVING TEVREDENHEID WOONOMGEVING AANBEVELING OM TE WONEN Rijen (inclusief Hulten) - SAMENVATTING DEELGEBIED VAN: LEEFSTIJL 13% 5% 4% 1 TEVREDENHEID WOONOMGEVING 11% Zeer tevreden 19% TEVREDENHEID WOONOMGEVING 7.8 Zeer ontevreden GEMIDDELD CIJFER VERHUISGENEIGDHEID

Nadere informatie

7.6. Waspik - SAMENVATTING TEVREDENHEID WOONOMGEVING TEVREDENHEID WOONOMGEVING AANBEVELING OM TE WONEN

7.6. Waspik - SAMENVATTING TEVREDENHEID WOONOMGEVING TEVREDENHEID WOONOMGEVING AANBEVELING OM TE WONEN Waspik - SAMENVATTING DEELGEBIED VAN: LEEFSTIJL 1 1 TEVREDENHEID WOONOMGEVING 17% 1 Zeer tevreden 2 19% TEVREDENHEID WOONOMGEVING 8 Zeer ontevreden GEMIDDELD CIJFER VERHUISGENEIGDHEID ASSOCIATIES % BESLIST

Nadere informatie

Waalwijk- centrum buitenpolders + Besoyen - SAMENVATTING TEVREDENHEID WOONOMGEVING TEVREDENHEID WOONOMGEVING AANBEVELING OM TE WONEN

Waalwijk- centrum buitenpolders + Besoyen - SAMENVATTING TEVREDENHEID WOONOMGEVING TEVREDENHEID WOONOMGEVING AANBEVELING OM TE WONEN - centrum buitenpolders + Besoyen - SAMENVATTING DEELGEBIED VAN: LEEFSTIJL 14% 9% 5% 12% TEVREDENHEID WOONOMGEVING Zeer tevreden 20% 18% 14% TEVREDENHEID WOONOMGEVING 7.7 Zeer ontevreden GEMIDDELD CIJFER

Nadere informatie

Baardwijk + Laageinde + De Hoef - SAMENVATTING TEVREDENHEID WOONOMGEVING TEVREDENHEID WOONOMGEVING AANBEVELING OM TE WONEN

Baardwijk + Laageinde + De Hoef - SAMENVATTING TEVREDENHEID WOONOMGEVING TEVREDENHEID WOONOMGEVING AANBEVELING OM TE WONEN Baardwijk + Laageinde + De Hoef - SAMENVATTING DEELGEBIED VAN: LEEFSTIJL 5% 5% 1 TEVREDENHEID WOONOMGEVING 19% 14% Zeer tevreden 18% 1 TEVREDENHEID WOONOMGEVING 7.5 Zeer ontevreden GEMIDDELD CIJFER VERHUISGENEIGDHEID

Nadere informatie

7.6 10% 7.3. Antoniusparochie + Bloemenoord + Groenewoud - SAMENVATTING TEVREDENHEID WOONOMGEVING TEVREDENHEID WOONOMGEVING AANBEVELING OM TE WONEN

7.6 10% 7.3. Antoniusparochie + Bloemenoord + Groenewoud - SAMENVATTING TEVREDENHEID WOONOMGEVING TEVREDENHEID WOONOMGEVING AANBEVELING OM TE WONEN Antoniusparochie + Bloemenoord + Groenewoud - SAMENVATTING DEELGEBIED VAN: LEEFSTIJL 1 4% 4% 1 TEVREDENHEID WOONOMGEVING 17% Zeer tevreden 19% 2 TEVREDENHEID WOONOMGEVING 7.6 Zeer ontevreden GEMIDDELD

Nadere informatie

Tabellen en figuren Woningmarkt algemeen. Jaarbericht Jaarbericht 2016 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

Tabellen en figuren Woningmarkt algemeen. Jaarbericht Jaarbericht 2016 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Tabellen en figuren Jaarbericht 201 1 Jaarbericht 201 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Amsterdam in cijfers 201 Deze tabellen en figuren horen bij het Jaarbericht 201 van de Federatie. De

Nadere informatie

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 RAPPORTAGE WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008 2009 Uitgevoerd in opdracht van Parkstad Limburg Door: Datum: Ikwileenanderewoning.nl, 13 09 2009 Woonplein

Nadere informatie

Westerkoog. bevolking woonkwaliteit woningmarkt nieuwbouw wonen en zorg KANSENVERKENNER WONEN

Westerkoog. bevolking woonkwaliteit woningmarkt nieuwbouw wonen en zorg KANSENVERKENNER WONEN 11 KANSENVERKENNER WONEN bevolking woonkwaliteit woningmarkt nieuwbouw wonen en zorg Inhoudsopgave Introductie Bevolking Tabel: bevolkingsprognose, 2011-2040 Kaart: concentraties 65 plus, 2009 Kaart: concentraties

Nadere informatie

Woningmarktanalyse Gooise Meren

Woningmarktanalyse Gooise Meren Woningmarktanalyse Gooise Meren Op basis van WOZ en BAG gegevens Versie Kerngegevens Woningmarktanalyse Gooise Meren De in dit rapport gepresenteerde analyses zijn gemaakt met behulp van gemeentelijke

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 11 12 www.utrecht.nl /twitter @PaulusJansenSP Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door B.J. Brijder Datum 4 oktober 2016 Doorkiesnummer

Nadere informatie

Dieteren - gemeente Echt-Susteren

Dieteren - gemeente Echt-Susteren - gemeente Echt-Susteren Woningvoorraad Doelgroepen: Totaal Doelgroepen: Sociale doelgroep Kwantitatieve behoefte: Totaal Kwantitatieve behoefte: Sociale doelgroep Woonwensen: Totaal Woonwensen: Sociale

Nadere informatie

Voorwoord. Bleskensgraaf Februari 2016. Jan de Wit Klankbordgroep

Voorwoord. Bleskensgraaf Februari 2016. Jan de Wit Klankbordgroep Voorwoord De inwoners van Bleskensgraaf hebben in de dorpsagenda wonen benoemd als één van de belangrijkste speerpunten. Om erachter te komen hoe de inwoners het wonen in hun dorp nu ervaren en hoe ze

Nadere informatie

Maria Hoop - gemeente Echt-Susteren

Maria Hoop - gemeente Echt-Susteren - gemeente Echt-Susteren Woningvoorraad Doelgroepen: Totaal Doelgroepen: Sociale doelgroep Kwantitatieve behoefte: Totaal Kwantitatieve behoefte: Sociale doelgroep Woonwensen: Totaal Woonwensen: Sociale

Nadere informatie

Onderzoek kleine kernen

Onderzoek kleine kernen Gemeente Kampen Onderzoek kleine kernen 1 maart 2012 Projectnr. 166.106/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

Tabellen en figuren 2018 Amsterdam in cijfers

Tabellen en figuren 2018 Amsterdam in cijfers Tabellen en figuren 2018 Amsterdam in cijfers Jaarbericht 2018 18 Jaarbericht 2018 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Amsterdam in cijfers 2018 Deze tabellen en figuren horen bij het Jaarbericht

Nadere informatie

Tungelroy - gemeente Weert

Tungelroy - gemeente Weert - gemeente Weert Woningvoorraad Doelgroepen: Totaal Doelgroepen: Sociale doelgroep Kwantitatieve behoefte: Totaal Kwantitatieve behoefte: Sociale doelgroep Woonwensen: Totaal Woonwensen: Sociale doelgroep

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5.

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5. Gelderse regio Stadsregio Arnhem/Nijmegen, 2015 Inhoudsopgave 1. Kerncijfers over wonen 1.1 Huisvestingssituatie 1.2 Samenstelling huishoudens 1.3 Kenmerken woningvoorraad 1.4 Woonsituatie huishoudens

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2012 Stadsregio Amsterdam 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusie... 5 Kengetallen 2010-2012... 7 1 Voorraad en verhuringen in de sociale huursector... 8 1.1 Media en

Nadere informatie

Rapportage Woonruimtebemiddeling 2009 Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimtebemiddeling 2009 Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimtebemiddeling 2009 Stadsregio Amsterdam 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies... 5 1 Kengetallen 2007-2009... 7 2 Voorraad en verhuringen in de sociale huursector... 8 2.1 Verhuringen

Nadere informatie

Koningsbosch - gemeente Echt-Susteren

Koningsbosch - gemeente Echt-Susteren - gemeente Echt-Susteren Woningvoorraad Doelgroepen: Totaal Doelgroepen: Sociale doelgroep Kwantitatieve behoefte: Totaal Kwantitatieve behoefte: Sociale doelgroep Woonwensen: Totaal Woonwensen: Sociale

Nadere informatie

Gemeentes vergeleken

Gemeentes vergeleken Gemeentes vergeleken De cijfers uit het Woningmarktonderzoek Zuidoost-Brabant 2014 nader bezien. 1. Inleiding Naast het algemene regionale woningmarktonderzoek zijn er gemeentelijke rapportages beschikbaar.

Nadere informatie

Ospel - gemeente Nederweert

Ospel - gemeente Nederweert - gemeente Nederweert Woningvoorraad Doelgroepen: Totaal Doelgroepen: Sociale doelgroep Kwantitatieve behoefte: Totaal Kwantitatieve behoefte: Sociale doelgroep Woonwensen: Totaal Woonwensen: Sociale doelgroep

Nadere informatie

Sint Joost - gemeente Echt-Susteren

Sint Joost - gemeente Echt-Susteren - gemeente Echt-Susteren Woningvoorraad Doelgroepen: Totaal Doelgroepen: Sociale doelgroep Kwantitatieve behoefte: Totaal Kwantitatieve behoefte: Sociale doelgroep Woonwensen: Totaal Woonwensen: Sociale

Nadere informatie

Tabellen en figuren 2018 Nieuwe wooncontracten, aanbiedingsafspraken en kwetsbare groepen

Tabellen en figuren 2018 Nieuwe wooncontracten, aanbiedingsafspraken en kwetsbare groepen Tabellen en figuren 2018 Nieuwe wooncontracten, aanbiedingsafspraken en kwetsbare groepen Jaarbericht 2018 18 Jaarbericht 2018 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Amsterdam in cijfers 2018 Deze

Nadere informatie

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Jaarbericht 2015 15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Amsterdam in cijfers 2015 Deze tabellen horen bij het Jaarbericht 2015 van de Federatie. De tabellen in dit jaarbericht

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Eindverslag April 2015 1. Inleiding In april 2014 hebben gemeente Uden, gemeente Veghel en wooncorporatie Area een woonwensenonderzoek uitgevoerd. Om

Nadere informatie

16 Jaarbericht 2016 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

16 Jaarbericht 2016 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Jaarbericht 2016 16 Jaarbericht 2016 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Amsterdam in cijfers 2016 Deze tabellen horen bij het Jaarbericht 2016 van de Federatie. De tabellen in dit jaarbericht

Nadere informatie

MK2015. Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam

MK2015. Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam MK2015 Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Samenvatting en conclusies pagina 4 1 Verhuringen in de sociale huursector pagina 5

Nadere informatie

Tabellen in categorie 'Bevolking': In dit document staan de cijfers van

Tabellen in categorie 'Bevolking': In dit document staan de cijfers van Tabellen in categorie 'Bevolking': In dit document staan de cijfers van 1-1-2017 Ontwikkeling bevolking peildatum 1.1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Alblasserdam 18356

Nadere informatie

Wonen in Hof van Twente

Wonen in Hof van Twente Zeven deelgebieden De gemeente bestaat uit zes kernen en een groot buitengebied. Goor is met 5.26 huishoudens de grootste kern, gevolgd door Delden met 3.2 huishoudens. Het buitengebied (2.37) en Markelo

Nadere informatie

7.5. Gilze en Rijen - SAMENVATTING LEEFSTIJL 12% TEVREDENHEID WOONOMGEVING TEVREDENHEID MEEST TEVREDEN/ MEEST ONTEVREDEN AANBEVELING OM TE WONEN

7.5. Gilze en Rijen - SAMENVATTING LEEFSTIJL 12% TEVREDENHEID WOONOMGEVING TEVREDENHEID MEEST TEVREDEN/ MEEST ONTEVREDEN AANBEVELING OM TE WONEN - SAMENVATTING LEEFSTIJL 12% 4% 12% TEVREDENHEID WOONOMGEVING 1 Zeer tevreden 19% 17% TEVREDENHEID MEEST TEVREDEN/ MEEST ONTEVREDEN Woningen Voorzieningen Zeer ontevreden VERHUISGENEIGDHEID BESLIST WEL

Nadere informatie

Informatie Woonvisie Sliedrecht

Informatie Woonvisie Sliedrecht Informatie Woonvisie Sliedrecht In 2008 heeft de gemeente Sliedrecht de Woonvisie uitgebracht: Wonen in Sliedrecht 2007-2015, doorkijk tot 2025. Deze factsheet geeft een overzicht van de geactualiseerde

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5.

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5. Provincie Gelderland, 2015 Inhoudsopgave 1. Kerncijfers over wonen 1.1 Huisvestingssituatie 1.2 Samenstelling huishoudens 1.3 Kenmerken woningvoorraad 1.4 Woonsituatie huishoudens 2. Betaalbaarheid 2.1

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt

Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt DATUM 7 maart 2017 PROJECTNUMMER 3000.110/G OPDRACHTGEVER Provincie Gelderland Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt Inleiding In 2015 heeft de provincie Gelderland

Nadere informatie

Regio Midden-Limburg. Woningvoorraad. Doelgroepen: Totaal Doelgroepen: Sociale doelgroep

Regio Midden-Limburg. Woningvoorraad. Doelgroepen: Totaal Doelgroepen: Sociale doelgroep Woningvoorraad Doelgroepen: Totaal Doelgroepen: Sociale doelgroep Kwantitatieve behoefte: Totaal Kwantitatieve behoefte: Sociale doelgroep Woonwensen: Totaal Woonwensen: Sociale doelgroep Woonwensen: Jongeren

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Lichte toename jaar en kinderen 0-14

Lichte toename jaar en kinderen 0-14 Tabel 1 Bevolking naar leeftijd 1.1.2013 leeftijd Sliedrecht 2010 Sliedrecht 2013 % 0-14 4424 4526 18,6 15-24 2937 2951 12,1 25-44 6369 6330 26,0 45-64 6174 6137 25,2 65-74 2162 2368 9,7 75 jaar e.o. 1987

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5.

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5. Gemeente Steenbergen, 2015 Inhoudsopgave 1. Kerncijfers over wonen 1.1 Huisvestingssituatie 1.2 Samenstelling huishoudens 1.3 Kenmerken woningvoorraad 1.4 Woonsituatie huishoudens 2. Betaalbaarheid 2.1

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Pagina 4 Samenvatting en conclusie Pagina 7 Inleiding Rapportage woonruimteverdeling

Nadere informatie

Woningmonitor Purmerend

Woningmonitor Purmerend M E M O Aan : Commissie SOB Van : Wethouder Thijs Kroese Tel. nr : 0299-452637 Datum : 8 maart 2019 Onderwerp : Opzet Inrichting monitor woningvoorraad Bijlagen : Opzet van de monitor woningvoorraad Registratienummer

Nadere informatie