Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Jaargang 8 Nr. 4 - Juni 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Jaargang 8 Nr. 4 - Juni 2011"

Transcriptie

1 Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers Jaargang 8 Nr. - Juni 2011 Kerkplein 5 09 GH Stramproy Postbus ZG Stramproy Tel Fax

2 Inhoudsopgave 1. BESTUURDER OPEN CABRIOLET MOET GEWOON PARKEERBELASTING BETALEN 2. NOTARIËLE AKTE VERHOOGDE SCHENKINGSVRIJSTELLING GELDT NIET VOOR GEEN KREDIET ONDERNEMERS DOOR SLECHTE VOOR- BEREIDING. ONDERNEMERS HEBBEN WEER VOLOP VERTROUWEN IN DE ECONOMIE 5. WAT IS CROWDFUNDING. BESCHEIDEN OMZETGROEI DETAILHANDEL 7. INVORDEREN BELASTINGSCHULD BINNEN EUROPA WORDT MAKKELIJKER 8. ALLEEN KINDEROPVANGTOESLAG VOOR GEWERKTE UREN 9. PENSIOENLEEFTIJD NAAR JAAR IN HOE ZIT HET MET DOORWERKEN NADAT IEMAND 5 JAAR IS GEWORDEN 11. GEEN KORTERE LOONDOORBETALINGSPLICHT BIJ ZIEKTE 12. FISCUS BINDT STRIJD AAN MET AFROOMKNOP 1. SUBSIDIE VOOR SCHONE BEDRIJFSAUTO

3 1. BESTUURDER OPEN CABRIOLET MOET GEWOON PARKEERBELASTING BETALEN De bestuurder van een cabriolet parkeert zijn auto in de gemeente Winschoten op een plaats voor betaald parkeren. Omdat de kap van zijn auto open is, doet hij het parkeerkaartje naar eigen zeggen in zijn portemonnee. Het gevolg is een naheffingsaanslag parkeerbelasting. Hof Leeuwarden is niet van plan de naheffingsaanslag te vernietigen. De bestuurder had namelijk ook gewoon de kap van de auto kunnen sluiten. Het hof beslist dat de naheffing terecht is omdat de bestuurder niet aannemelijk heeft gemaakt dat de belasting is betaald. Er lag namelijk geen kaartje in de auto en de bestuurder heeft naderhand het kaartje ook niet kunnen tonen. Bovendien is hij zelf verantwoordelijk voor het al dan niet sluiten van de kap van de auto. De bestuurder stelt dus vergeefs dat een open cabriolet niet geschikt is om een kaartje in achter te laten. Het maakt ook niet uit dat voor het parkeren van een motorfiets geen belasting betaald hoeft te worden, zoals de bestuurder stelt. Hij beroept zich, volgens het hof, hier onterecht op het gelijkheidsbeginsel. De bestuurder kan namelijk helemaal niet aannemelijk maken dat cabriolets en motorfietsen in zodanige mate met elkaar vergelijkbaar zijn dat zij op gelijke wijze behandeld dienen te worden. Aan de bestuurder is terecht een naheffingsaanslag parkeerbelasting opgelegd. 2. NOTARIËLE AKTE VERHOOGDE SCHENKINGSVRIJSTELLINGGELDT NIET VOOR 2010 De voorwaarde dat van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor kinderen een notariële akte moet worden opgemaakt, geldt niet voor Door een minder gelukkig wetgevingsproces kan de Belastingdienst in 2010 de eis van de notariële akte niet stellen. In de Fiscale Verzamelwet 2010 is de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling van voor kinderen aangepast, zodat deze ook mag worden gebruikt voor schenkingen ter dekking van kosten voor verbetering of onderhoud van een eigen woning, afkoop van een recht van erfpacht, opstal of beklemming en een aflossing van de eigenwoningschuld. Vooruitlopend op de wetswijziging werd in een besluit van 15 september 2010 goedgekeurd dat de verruiming onder voorwaarden per 1 januari 2010 kon worden toegepast. Daarvoor golden de volgende regels: 1. de schenking is gedaan onder de opschortende voorwaarde dat de begunstigde de schenking besteedt aan kosten van onderhoud of verbetering van de woning of afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming van die woning, dan wel voor de aflossing van een eigenwoningschuld; 2. van de schenking is een notariële akte opgemaakt, waarin is opgenomen dat het geschonken bedrag is bestemd voor de hiervoor genoemde kosten;. er moet met schriftelijke bescheiden kunnen worden aangetoond dat het bedrag van de schenking daadwerkelijk door het kind is betaald en aangewend voor betaling van de kosten of aflossing van de eigenwoningschuld;. de woning is voor de begunstigde die de schenking ontvangt, een eigen woning in de zin van de Wet IB De tweede voorwaarde geldt dus niet voor GEEN KREDIET ONDERNEMERS DOOR SLECHTE VOORBEREIDING 0% van de ondernemers krijgt geen krediet bij de bank. Dit komt omdat ze onvoldoende voorbereid bij de bank voor geld aankloppen, zo blijkt uit een inventarisatie van kredietbemiddelaar Credion over tien jaar kredietaanvragen. Credion voorspelt dat banken spoedig zullen stoppen met het verlenen van gespecialiseerd financieel advies. Advies komt meer te liggen bij externe adviseurs, zoals accountants. Het afgelopen decennium bemiddelde Credion voor ruim ondernemers de kredietvaanvraag, met een totale waarde van zo n,5 miljard euro. Uit deze tien jaar blijkt dat 0% van de ondernemers hun kredietaanvraag uitbesteden omdat ze bij de bank nul op het rekest krijgen. Volgens Carlo van der Weg van Credion bereiden ondernemers zich onvoldoende voor op een verzoek tot financiering, waardoor ze hun kansen op succes al minimaliseren: Veel ondernemers investeren vanuit emotie, zien een mooi pand en denken er niet over na een goed doordacht plan bij de bank in te dienen met hierin de consequenties van de investering becijferd. Zonder gedegen voorbereiding en goede presentatie kom je er niet. Nieuwe kredietvormen Kredietverschaffing komt er de komende jaren anders uit te zien. De uitgifte van krediet komt steeds meer bij buitenlandse banken, institutionele beleggers en pensioenverstrekkers te liggen. Ook wordt er steeds vaker financiering verkregen op basis van de activa van de onderneming. Van der Weg: Voor meer werkkapitaal klop je straks aan bij een factoringmaatschappij waar je op basis van je debiteurenportefeuille krediet kunt krijgen. Dit kan ook met vaste activa. Op basis van je voorraden, inventaris of onroerend goed kun je aan

4 weer werkkapitaal komen. Voor kleinere bedragen tot zoeken bedrijven elkaar meer door middel van crowdfunding. Van der Weg: Via online platforms weten bedrijven en investeerders elkaar steeds vaker te vinden. Banken verliezen adviesfunctie Banken zullen binnen vijf jaar stoppen met het verlenen van gespecialiseerd financieel advies, zo voorspelt Van der Weg: Advies komt te liggen bij externe financieel adviseurs, zoals accountants en bemiddelaars. In Angelsaksische landen als Engeland zie je dit al sterk terugkomen, daar houden banken zich enkel bezig met hun core business: het leveren van producten en het innemen en uitgeven van geld. Tips voor ondernemers: Ga voorbereid naar de bank: zorg voor een gedegen plan; Dien de aanvraag in bij de juiste bank; Kijk ook eens naar alternatieve vormen van financiering; Maak gebruik van beschikbare regelingen, zoals het borgstellingskrediet; Onderhandel met je bank voor betere tarieven. [ Bron: Credion ]. ONDERNEMERS HEBBEN WEER VOLOP VERTROUWEN IN DE ECONOMIE Het vertrouwen in de Nederlandse economie is onder MKB-ondernemers flink toegenomen. In 2009 bereikte het vertrouwen een dieptepunt als gevolg van de kredietcrisis. Het aantal ondernemers dat zegt (enigszins) vertrouwen te hebben in de economie is dit jaar, in vergelijking met het voorjaar van 2010, gestegen van 72 procent naar 85 procent. Ook wat betreft de vooruitzichten voor de eigen onderneming is de ondernemer positiever. Ten opzichte van één jaar geleden verwachten meer ondernemers een omzet- en winstgroei. Dit blijkt uit peilingen van onderzoeksbureau EIM. Het verbeterde vertrouwen van de MKB-ondernemers in de ontwikkeling van de Nederlandse economie gaat gepaard met een aanzienlijke verbetering van het vertrouwen in het door de Nederlandse overheid gevoerde economische beleid. Waar in voorgaande jaren maar net iets meer dan de helft van de ondernemers vertrouwen of enigszins vertrouwen had in het economische beleid, heeft dit jaar driekwart van de ondernemers vertrouwen of enigszins vertrouwen. Over de gehele linie genomen, is het jaar 2010 voor de ondernemers achtergebleven bij de verwachtingen. Vergeleken met de verwachting in het voorjaar van 2010 was achteraf bezien bij meer ondernemers sprake van afname van de omzet, de winst en de werkgelegenheid. Wat betreft de verwachtingen omtrent de prestaties van het eigen bedrijf zijn de ondernemers nu positiever gestemd. De omzet zal vaker groeien en minder vaak afnemen, de winst zal minder vaak afnemen en de werkgelegenheid blijft naar verwachting vaker gelijk. Ondernemers in de groothandel, de financiële en zakelijke diensten en de zogeheten overige sectoren zijn het meest optimistisch. Het vertrouwen onder ondernemers in de industrie en de horeca komt ook uit boven het gemiddelde voor MKB-ondernemers in het algemeen. Met name in de bouw en de autosector blijft het vertrouwen achter. In de bouw wordt dit veroorzaakt door een sterk achterblijvende productie. In de autosector komt dit door sterke margedruk. 5. WAT IS CROWDFUNDING Crowdfunding is een nieuwe vorm van het financieren van projecten, waarbij een groep investeerders en entrepreneurs samenwerken en investeren in nieuwe projecten. Als groep brengen ze samen een grotere som geld bij elkaar om hun ideeën de financieren. Kleine investeerders investeren iedereen een relatief klein bedrag in een project waarbij de vele kleine bedragen samen het benodigde totale kapitaal vormen. Voor deze vorm van financieren zijn geen grote financiële instellingen of rijke prive investeerders nodig. Internet speelt bij deze vorm van investeren een belangrijke rol. Door de snelle en efficiënte manier van communiceren en het delen van informatie maakt het internet het mogelijk om snel groep investeerders bij elkaar te brengen. BESCHEIDEN OMZETGROEI DETAILHANDEL In het eerste kwartaal van 2011 heeft de detailhandel 1,7 procent meer omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. De omzetgroei was geheel toe te schrijven aan hogere prijzen. Het volume was iets kleiner dan het jaar ervoor. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Binnen de detailhandel boekten tankstations de grootste omzetgroei in het eerste kwartaal. De omzet was ruim 11 procent hoger dan in dezelfde periode van het jaar ervoor. Brandstoffen waren een stuk duurder. Het volume bij de tankstations was nagenoeg even groot. Ook de detailhandel via internet behaalde een forse omzetgroei, deze bedroeg bijna 8 procent. De omzet van winkels in non-foodartikelen was in het eerste kwartaal nagenoeg gelijk aan die in dezelfde periode van Daarmee is dus geen sprake van herstel in deze branche. Binnen de non-foodsector boekten doe-het-zelfwinkels en winkels in huishoudelijke artikelen meer omzet in het afgelopen kwartaal. Textielsupermarkten en winkels in woninginrichting behaalden juist minder omzet. Winkels in voedings- en genotmiddelen boekten ruim 0,5 procent omzetgroei in het eerste kwartaal. Het prijsniveau was ruim 1 procent hoger. Het volume kromp juist licht in vergelijking met een jaar eerder.

5 7. INVORDEREN BELASTINGSCHULD BINNEN EUROPA WORDT MAKKELIJKER De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Weekers van Financiën ingestemd met een wetsvoorstel om landen binnen de Europese Unie de mogelijkheid te bieden elkaar te ondersteunen bij de invordering van openstaande belastingschulden. Het wetsvoorstel is mede ingediend namens minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Lidstaten van de Europese Unie zijn bij de invordering van belastingschulden gebonden aan hun territoriale grenzen. Mensen en kapitaal worden steeds mobieler, waardoor de invordering van belastingschulden op nationaal niveau steeds moeilijker wordt. De schuldenaar gaat naar het buitenland of brengt zijn vermogen over naar het buitenland. Op die wijze kan men aan de invordering van de belastingschuld ontkomen. Ten opzichte van de huidige wetgeving is dit wetsvoorstel op een aantal punten versterkt en uitgebreid. Zo is het bereik verruimd. Het wordt nu ook voor bijvoorbeeld gemeenten mogelijk schuldvorderingen, zoals onbetaalde parkeerbelastingen in te vorderen van een schuldenaar die zich inmiddels in het buitenland bevindt of zijn vermogen naar het buitenland heeft overgebracht. Daarnaast worden de technische communicatiemiddelen en procedures aangepast om tegemoet te komen aan de huidige ontwikkelingen.de ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is een implementatie van een richtlijn van de Raad van de Europese Unie en wordt met ingang van 1 januari 2012 van kracht. 8. ALLEEN KINDEROPVANGTOESLAG VOOR GEWERKTE UREN De kinderopvangtoeslag wordt vanaf volgend jaar gekoppeld aan het aantal uren dat de ouders of verzorgers van het kind werken. Uitgangspunt hierbij is het aantal gewerkte uren van de minst werkende partner. Bij dagopvang (0- jarigen) hebben de ouders of verzorgers recht op kinderopvangtoeslag voor maximaal 10 procent van het aantal gewerkte uren. Zo worden ook de reistijd en (middag) pauzetijd van de ouders of verzorgers gecompenseerd.dit staat in een brief over de aanpak van fraude en oneigenlijk gebruik van kinderopvangtoeslag die minister Kamp (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en staatssecretaris Weekers (Financiën) afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer sturen. Voor de buitenschoolse opvang (-12 jarigen) geldt dat ouders of verzorgers maximaal 70 procent van hun gewerkte uren kunnen declareren als opvanguren. Dit omdat deze kinderen naar school gaan en dus minder uren opvang nodig hebben. Daarnaast krijgen kinderopvanginstellingen de plicht om ouders voor te lichten over voor welk aantal opvanguren men in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. Het doel van de kinderopvangtoeslag is om de arbeidsdeelname te ondersteunen. Daarom is het onwenselijk dat er toeslag wordt verleend voor opvanguren die niet gerelateerd kunnen worden aan gewerkte uren van de ouders of verzorgers, aldus minister Kamp. In de brief staat verder dat de controles op fraude zullen worden aangescherpt en dat de boetes bij overtredingen kunnen oplopen tot 100 procent van het fraudebedrag. Ook krijgen in de toekomst ouders die bijvoorbeeld een verlaging van het aantal opvanguren niet tijdig doorgeven een boete. Verder worden de mogelijkheden om kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht te ontvangen beperkt. Staatssecretaris Weekers: met dit maatregelenpakket kan fraude worden teruggedrongen. Dat zorgt ervoor dat deze regeling houdbaar kan blijven. Tot slot wordt er een aantal andere maatregelen aangekondigd. Zo kunnen ouders in de toekomst maximaal 20 uur per kind per maand declareren voor alle soorten opvang samen. Ook is het in de toekomst niet meer mogelijk voor mensen zonder werk om elkaars gastouder te worden en daarvoor dan ook kinderopvangtoeslag te krijgen. 5

6 9. PENSIOENLEEFTIJD NAAR JAAR IN 2020 De AOW-leeftijd wordt in 2020 verhoogd van 5 naar jaar. Mensen krijgen langer de tijd om pensioen op te bouwen en zo kunnen de opbouwpercentages van de pensioenpremies omlaag. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Kamp (SZW). Het kabinet verhoogt de AOW-leeftijd in 2020 om werkgevers en werknemers voldoende tijd te geven om zich voor te bereiden op langer doorwerken. Nieuw uitgangspunt is dat in 0 in plaats van 5 jaar een volledig pensioen kan worden opgebouwd. Langer doorwerken zorgt ervoor dat mensen meer tijd hebben om pensioen op te bouwen waardoor de opbouwpercentages omlaag kunnen. Vanaf 201 bouwen mensen voor hun uiteindelijke pensioen jaarlijks 1,75% in plaats van 2% op voor eindloonregeling; voor middelloonregeling wordt dat 2 in plaats van 2,25%. Beide leveren in totaal structureel 700 miljoen euro op aan belastingvoordeel en dragen zo bij aan de overheidsfinanciën. Tot 201 blijft de pensioenopbouw ongewijzigd. De reeds opgebouwde pensioenrechten blijven intact. De teruglopende beroepsbevolking en de toename van het aantal 5-plussers maken langer doorwerken noodzakelijk. De vergrijzing zorgt voor steeds minder werkenden om AOW-premie op te brengen. Nu staan er nog werkenden tegenover 1 gepensioneerde. In 200 is dat gehalveerd tot nog maar 2 werkenden. 10. HOE ZIT HET MET DOORWER- KEN NADAT IEMAND 5 JAAR IS GEWORDEN? Het is mogelijk werknemers na het bereiken van de 5-jarige leeftijd door te laten werken. De wet maakt geen onderscheid in de rechten en plichten van de 5-plusser ten opzichte van jongere werknemers. Dat betekent onder meer dat ook de 5-plusser bij ziekte recht heeft op loon en het ontslagrecht op dezelfde wijze van toepassing is. Na het bereiken van de 5-jarige leeftijd is een werknemer echter niet meer verzekerd voor de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA en ZW. Dit kan voor de werkgever lagere loonkosten opleveren. Het is van belang alert te zijn dat, als niet contractueel is vastgelegd (in de arbeidsovereenkomst of toepasselijke CAO) dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij het bereiken van de 5-jarige leeftijd, het uitgangspunt is dat alle - op het moment van het bereiken van het 5e levensjaar van toepassing zijnde - arbeidsvoorwaarden na het passeren van de leeftijd van 5 jaar van toepassing blijven en dat het contract dus na het 5e levensjaar voor onbepaalde tijd doorloopt. Een werkgever moet tijdig actie ondernemen als hij deze arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wenst te beëindigen. Op zichzelf is dit geen probleem. Het bereiken van de AOWgerechtigde leeftijd, op dit moment nog 5 jaar, wordt namelijk in het algemeen beschouwd als een gerechtvaardigde reden voor de werkgever om het dienstverband te beëindigen (zonder toekenning van een vergoeding). Recentelijk is dit nog bevestigd in een uitspraak van het Hof van Justitie. 11. GEEN KORTERE LOONDOOR- BETALINGSPLICHT BIJ ZIEKTE De loondoorbetalingsplicht bij ziekte blijft ook voor kleine werkgevers op een termijn van twee jaar. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is niet van plan die termijn te verkorten tot een jaar, zoals de SP in februari voorstelde. Dat schrijft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer, mede namens zijn collega Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. SP-Kamerlid Paulus Jansen stelde in een debat met Verhagen voor de termijn te verkorten tot een jaar, omdat de lange termijn voor de loondoorbetalingsplicht bij ziekte werkgevers zou afschrikken nieuw personeel in dienst te nemen. Het tweede jaar wordt in het SP-plan betaald uit een algemene heffing voor werkgevers, na de twee jaar komt arbeidsongeschikt personeel in de Wia terecht. Kamp is geen voorstander van het plan, omdat de loondoorbetalingsplicht er nu juist voor zorgt dat werkgevers hun best doen ziek personeel zo snel mogelijk te laten re-integreren. Sinds in 200 de Wet Verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (Vlz), waarin de termijn juist van één naar twee jaar werd opgerekt, in werking is getreden is het ziekteverzuim gedaald. De wet Vlz werkt dus positief uit op ziekteverzuim en re-integratie, schrijft de VVD er aan de Kamer. Daarnaast kunnen werkgevers zich goed privaat verzekeren tegen ziekte-uitval van werknemers, aldus de minister..

7 12. FISCUS BINDT STRIJD AAN MET AFROOMKNOP Ondernemers moeten van de fiscus onmiddellijk ophouden met het gebruik van de zogenoemde afroomknop, waarmee ze delen van hun omzet op de kassa aanslaan zonder dat de Belastingdienst het kan zien. De dienst dreigt sinds kort met boetes van honderd procent bovenop de belastingaanslag.de FIOD spoorde al eens een leverancier op van kassa s met zo n afroommodule. Uit een steekproef van de Belastingdienst onder gebruikers van deze kassa s bleek dat 15 procent van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf de omzet inderdaad manipuleert, zo maakte het ministerie van Financiën recentelijk bekend. Bij coffeeshopeigenaren bleek zelfs een op de drie ondernemers een deel van de omzet te verzwijgen.,,eén coffeeshop verzweeg jaarlijks bijna een miljoen euro aan inkomsten. Wanneer ondernemers vrijwillig aangeven dat ze op die manier omzet hebben verzwegen, blijft de boete beperkt tot maximaal dertig procent. Bovendien kunnen 2009 en 2010 boetevrij worden afgewikkeld, aldus het ministerie. Ondernemers die gebruik willen maken van,,deze tijdelijke kans om alsnog eerlijk belastingaangifte te doen kunnen zich melden via het internet. 1. SUBSIDIE VOOR SCHONE BEDRIJFSAUTO Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) reserveert 2, miljoen euro subsidie voor de aanschaf van nieuwe bedrijfsauto s die rijden op groen gas, biogas en hogere blends biobrandstoffen. Met het subsidieprogramma dat op 1 juli van start gaat, wil het ministerie het gebruik van schone brandstoffen stimuleren en tevens de CO2-uitstoot en het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen. Het subsidieprogramma proeftuinen duurzame mobiliteit: rijden op biogas en hogere blends biobrandstoffen loopt van 1 juli tot en met 0 december Bedrijven, waterschappen en onderzoeksinstellingen moeten de subsidie vooraf aanvragen. Dit kan vanaf 1 juli. Er geldt een minimum van drie nieuwe bedrijfswagens (personenauto s of bestelauto s) per aanvraag. De subsidie bedraagt 000 euro per auto en maximaal euro per project. De auto s moeten in de fabriek of direct bij aflevering geschikt worden gemaakt voor het gebruik van genoemde schone brandstoffen. Het gebruik van alternatieve brandstoffen zoals groen gas, biogas en hogere blends biobrandstoffen is beter voor het milieu en het klimaat en maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Veel bedrijven zien echter nog af van de aankoop van een auto die rijdt op biogas of een hogere blend biobrandstof omdat de voordelen en gebruiksmogelijkheden nog onvoldoende duidelijk zijn. Het subsidieprogramma, dat wordt uitgevoerd door Agentschap NL, moet dit veranderen. Kerkplein 5 09 GH Stramproy Postbus ZG Stramproy Tel Fax Jaargang 8 Nr Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemer Disclaimer: Bij samenstellen van deze nieuwsbrief is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De juiste en volledigheid van de nieuwsbrief kan echter niet worden gegarandeerd. Wij accepteren dan ook geen aansprakelijkheid van schade, van welke aard ook die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en beslissingen die gebaseerd zijn op deze nieuwsbrief. 7

Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Jaargang 8 Nr. 5-juli 2011

Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Jaargang 8 Nr. 5-juli 2011 Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers Jaargang 8 Nr. 5-juli 2011 Kerkplein 5 6039 GH Stramproy Postbus 3116 6039 ZG Stramproy Tel. 0495 56 43 42 Fax.

Nadere informatie

2/13. Fors aantal ingrepen op de arbeidsmarkt. Beberkte schade bij uitvoering. Hogere kosten bij zieke flexwerkers

2/13. Fors aantal ingrepen op de arbeidsmarkt. Beberkte schade bij uitvoering. Hogere kosten bij zieke flexwerkers 2/13 Infobulletin van Flantua accountants en adviseurs - 25e jaargang nummer 2 juli 2013 Fors aantal ingrepen op de arbeidsmarkt Op 11 april 2013 heeft het kabinet nieuwe afspraken over de arbeidsmarkt

Nadere informatie

HET ECONOMISCH HERSTEL VERLOOPT MAAR TRAAG

HET ECONOMISCH HERSTEL VERLOOPT MAAR TRAAG Jaargang 10 Nr. 6-2013 Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers HET ECONOMISCH HERSTEL VERLOOPT MAAR TRAAG Kerkplein 5 6039 GH Stramproy Postbus 3116 6039 ZG Stramproy Tel. 0495 56 43 42 Fax. 0495

Nadere informatie

Westpark Highlights - 3 e kwartaal 2011

Westpark Highlights - 3 e kwartaal 2011 1/ 19 Westpark Highlights - 3 e kwartaal 2011 1. Hoeveel is uw woning waard in box 3? Wanneer u een woning heeft die u geheel of gedeeltelijk verhuurt, moet u de waarde van die woning opgeven in box 3.

Nadere informatie

Overheid verruimt borgstelling MKB Kredieten

Overheid verruimt borgstelling MKB Kredieten februari 2009 Geachte lezer, Met deze eerste nieuwsbrief in 2009 willen wij u informeren over de nieuwe ontwikkelingen die voor u van belang zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander onderwerp

Nadere informatie

Nieuwsflits 2 e kwartaal 2011

Nieuwsflits 2 e kwartaal 2011 Nieuwsflits Kwartaal 3 2011 Nieuwsflits 2 e kwartaal 2011 Alle belastingplichtigen 1. Hoeveel is uw woning waard in box 3? Wanneer u een woning heeft die u geheel of gedeeltelijk verhuurt, moet u de waarde

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Alex Middelburg van Beerepoot Automatisering over processen, wolken en garanties op pagina 9.

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Alex Middelburg van Beerepoot Automatisering over processen, wolken en garanties op pagina 9. NIEUWSBRIEF Augustus 2013 Jaargang 17 Nr. 56 In gesprek met Alex Middelburg van Beerepoot Automatisering over processen, wolken en garanties op pagina 9. Inhoud Voorwoord Voorwoord 2 Help, mijn bedrijfspand

Nadere informatie

Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers

Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers Jaargang 10 Nr. 8-2013 Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers Kerkplein 5 6039 GH Stramproy Postbus 3116 6039 ZG Stramproy Tel. 0495 56 43 42 Fax. 0495 56 49 56 Inhoudsopgave 1. FISCUS LEGT STAMRECHT

Nadere informatie

Coulance bij boetebeleid Eerstedagsmelding

Coulance bij boetebeleid Eerstedagsmelding Jaargang 10 september 2006 Geachte lezer, Hierbij ontvangt u de derde uitgave van ons nieuwsbulletin in 2006. Ook deze uitgave staat weer vol met Coulance bij boetebeleid Eerstedagsmelding Sinds dinsdag

Nadere informatie

Economie en conjunctuur

Economie en conjunctuur Randstad Marktbrief augustus 2011 Economische groei Consumentenvertrouwen Producentenvertrouwen industrie Cijfer Periode Cijfer Voorgaande periode 2,8% kwartaal 1, 2011 2,3% kwartaal 4, 2010-11 juli 2011-11

Nadere informatie

Nieuwsflits 2014. Handige eindejaartips op de valreep van 2014!

Nieuwsflits 2014. Handige eindejaartips op de valreep van 2014! Nieuwsflits 2014 Handige eindejaartips op de valreep van 2014! Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Het is Exact wat u wilt

Het is Exact wat u wilt AKTUELE INFORMATIE HLB Nannen is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Nr. 71 September 2014 U vindt het up-to-date fiscale nieuws 24/7

Nadere informatie

Nieuws voor ondernemende ondernemers Jaargang 23 nr. 5-2013 19 NIEUW REGIME ELEKTRISCHE AUTO S EN ZEER ZUINIGE AUTO S IN 2014 EINDEJAARSTIPS 2013

Nieuws voor ondernemende ondernemers Jaargang 23 nr. 5-2013 19 NIEUW REGIME ELEKTRISCHE AUTO S EN ZEER ZUINIGE AUTO S IN 2014 EINDEJAARSTIPS 2013 In dit nummer Jaargang 23 nr. 5-2013 7 LAATSTE KEUZEJAAR VOOR HET AL DAN NIET TOEPASSEN VAN DE WERKKOSTENREGELING 15 HOUD REKENING MET BEPERKING HYPO- THEEKRENTEAFTREK VANAF 2014 19 NIEUW REGIME ELEKTRISCHE

Nadere informatie

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2013

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2013 Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2013 In deze uitgave geven wij - op hoofdlijnen - een overzicht van de meest belangwekkende en interessante wijzigingen per 1 januari 2014, alsmede een aantal fiscale en

Nadere informatie

Special Lonen 2014. Inhoudsopgave

Special Lonen 2014. Inhoudsopgave Special Lonen 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Werkkostenregeling: de stand van zaken... 3 3. Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen!... 4 4. Verval stamrechtvrijstelling... 7 5. Invoering

Nadere informatie

Verhoging borgstelling voor mkb

Verhoging borgstelling voor mkb Geachte Lezers, Verhoging borgstelling voor mkb Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de nieuwe ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander

Nadere informatie

Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers

Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers Jaargang 10 Nr. 5-201 Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers Kerkplein 5 609 GH Stramproy Postbus 116 609 ZG Stramproy Tel. 0495 56 4 42 Fax. 0495 56 49 56 Inhoudsopgave 1. CONTROLEER EN CORRIGEER

Nadere informatie

Voorkom risico door onderaannemers. Regels rondom vakantiewerk. Nederland past zelfstandigenaftrek. Geen grens aan sociale zekerheden

Voorkom risico door onderaannemers. Regels rondom vakantiewerk. Nederland past zelfstandigenaftrek. Geen grens aan sociale zekerheden In deze uitgave o.a.: Voorkom risico door onderaannemers Regels rondom vakantiewerk Nederland past zelfstandigenaftrek niet goed toe Geen grens aan sociale zekerheden Voorkom risico door onderaannemers

Nadere informatie

Horlings. Belastingdienst blijft controleren op afdrachtvermindering onderwijs. Van de redactie Wat gaat 2014 u brengen op fiscaal gebied?

Horlings. Belastingdienst blijft controleren op afdrachtvermindering onderwijs. Van de redactie Wat gaat 2014 u brengen op fiscaal gebied? Horlings nieuwsbrief nr.1-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie Belastingdienst blijft controleren op afdracht- vermindering onderwijs Ruim baan voor jonge ondernemers Bedrijfsopvolgingsfaciliteit onder de

Nadere informatie

Einderjaarstips 2014 AHEAD Accountants en Belastingadviseurs Tips voor alle belastingplichtigen

Einderjaarstips 2014 AHEAD Accountants en Belastingadviseurs Tips voor alle belastingplichtigen Tips voor alle belastingplichtigen Interessante tips voor iedereen die belastingplichtig is. Ze gaan over lijfrente, zorgtoeslag en vermogen, beleggingen, schenken, AOW en de levensloopregeling. Tips voor

Nadere informatie

AKTUELE INFORMATIE. Belastingplan 2015. Dit is de laatste editie van de. Aktuele Informatie. In dit nummer

AKTUELE INFORMATIE. Belastingplan 2015. Dit is de laatste editie van de. Aktuele Informatie. In dit nummer AKTUELE INFORMATIE HLB Den Hartog is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. DOWNLOAD DE HLB APP Zie pag.3 U vindt het up-to-date fiscale

Nadere informatie

SRA-Nieuwsbrief 4e kwartaal 2010

SRA-Nieuwsbrief 4e kwartaal 2010 SRA-Nieuwsbrief 4e kwartaal 2010 1. Ondernemen blijft ook in 2011 leuk! Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor het komende jaar bekend gemaakt. Ondanks het demissionaire kabinet is er voor u als

Nadere informatie

Eindejaarstips 2013. De tips zijn onderverdeeld in vier categorieën: Tips voor iedereen

Eindejaarstips 2013. De tips zijn onderverdeeld in vier categorieën: Tips voor iedereen Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Inmiddels heeft de Tweede Kamer

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privégeldzaken 1 e druk, maart 2003 2 e druk, juli 2005 3 e druk, maart 2006 4 e druk, april 2007 IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf Postbus

Nadere informatie

De Miljoenennota voor u samengevat.

De Miljoenennota voor u samengevat. De Miljoenennota voor u samengevat. Samenvatting Miljoenennota 2013 1 Prinsjesdag 2012: Weinig nieuws onder de zon? Ieder jaar is Prinsjesdag bijzonder. De rijtoer door Den Haag, de hoedjes, de koetsen

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Pensioenen in Nederland

Pensioenen in Nederland Pensioenen in Nederland Samen aan de slag voor een duurzaam stelsel Het Nederlandse pensioenstelsel staat al jaren te boek als één van de beste pensioenstelsels ter wereld. In het buitenland is men vol

Nadere informatie

Profiteer optimaal van de nieuwe RDA!

Profiteer optimaal van de nieuwe RDA! Wijziging btwregels auto Wat betekent dit voor u? Beleggingsverzekering omzetten of niet? Bezuiniging kinderopvangtoeslag meer zelf betalen Collectief ontslag Loop geen risico s pagina 2 pagina 5 pagina

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Martin van der Veen en Hans Tervoort over dienstverlening van formaat - Lees verder op pagina 9.

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Martin van der Veen en Hans Tervoort over dienstverlening van formaat - Lees verder op pagina 9. NIEUWSBRIEF Maart 2013 Jaargang 17 Nr. 54 In gesprek met Martin van der Veen en Hans Tervoort over dienstverlening van formaat - Lees verder op pagina 9. Inhoud Voorwoord 2 Hoe nu verder met de levensloopregeling?

Nadere informatie