Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Jaargang 8 Nr. 4 - Juni 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Jaargang 8 Nr. 4 - Juni 2011"

Transcriptie

1 Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers Jaargang 8 Nr. - Juni 2011 Kerkplein 5 09 GH Stramproy Postbus ZG Stramproy Tel Fax

2 Inhoudsopgave 1. BESTUURDER OPEN CABRIOLET MOET GEWOON PARKEERBELASTING BETALEN 2. NOTARIËLE AKTE VERHOOGDE SCHENKINGSVRIJSTELLING GELDT NIET VOOR GEEN KREDIET ONDERNEMERS DOOR SLECHTE VOOR- BEREIDING. ONDERNEMERS HEBBEN WEER VOLOP VERTROUWEN IN DE ECONOMIE 5. WAT IS CROWDFUNDING. BESCHEIDEN OMZETGROEI DETAILHANDEL 7. INVORDEREN BELASTINGSCHULD BINNEN EUROPA WORDT MAKKELIJKER 8. ALLEEN KINDEROPVANGTOESLAG VOOR GEWERKTE UREN 9. PENSIOENLEEFTIJD NAAR JAAR IN HOE ZIT HET MET DOORWERKEN NADAT IEMAND 5 JAAR IS GEWORDEN 11. GEEN KORTERE LOONDOORBETALINGSPLICHT BIJ ZIEKTE 12. FISCUS BINDT STRIJD AAN MET AFROOMKNOP 1. SUBSIDIE VOOR SCHONE BEDRIJFSAUTO

3 1. BESTUURDER OPEN CABRIOLET MOET GEWOON PARKEERBELASTING BETALEN De bestuurder van een cabriolet parkeert zijn auto in de gemeente Winschoten op een plaats voor betaald parkeren. Omdat de kap van zijn auto open is, doet hij het parkeerkaartje naar eigen zeggen in zijn portemonnee. Het gevolg is een naheffingsaanslag parkeerbelasting. Hof Leeuwarden is niet van plan de naheffingsaanslag te vernietigen. De bestuurder had namelijk ook gewoon de kap van de auto kunnen sluiten. Het hof beslist dat de naheffing terecht is omdat de bestuurder niet aannemelijk heeft gemaakt dat de belasting is betaald. Er lag namelijk geen kaartje in de auto en de bestuurder heeft naderhand het kaartje ook niet kunnen tonen. Bovendien is hij zelf verantwoordelijk voor het al dan niet sluiten van de kap van de auto. De bestuurder stelt dus vergeefs dat een open cabriolet niet geschikt is om een kaartje in achter te laten. Het maakt ook niet uit dat voor het parkeren van een motorfiets geen belasting betaald hoeft te worden, zoals de bestuurder stelt. Hij beroept zich, volgens het hof, hier onterecht op het gelijkheidsbeginsel. De bestuurder kan namelijk helemaal niet aannemelijk maken dat cabriolets en motorfietsen in zodanige mate met elkaar vergelijkbaar zijn dat zij op gelijke wijze behandeld dienen te worden. Aan de bestuurder is terecht een naheffingsaanslag parkeerbelasting opgelegd. 2. NOTARIËLE AKTE VERHOOGDE SCHENKINGSVRIJSTELLINGGELDT NIET VOOR 2010 De voorwaarde dat van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor kinderen een notariële akte moet worden opgemaakt, geldt niet voor Door een minder gelukkig wetgevingsproces kan de Belastingdienst in 2010 de eis van de notariële akte niet stellen. In de Fiscale Verzamelwet 2010 is de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling van voor kinderen aangepast, zodat deze ook mag worden gebruikt voor schenkingen ter dekking van kosten voor verbetering of onderhoud van een eigen woning, afkoop van een recht van erfpacht, opstal of beklemming en een aflossing van de eigenwoningschuld. Vooruitlopend op de wetswijziging werd in een besluit van 15 september 2010 goedgekeurd dat de verruiming onder voorwaarden per 1 januari 2010 kon worden toegepast. Daarvoor golden de volgende regels: 1. de schenking is gedaan onder de opschortende voorwaarde dat de begunstigde de schenking besteedt aan kosten van onderhoud of verbetering van de woning of afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming van die woning, dan wel voor de aflossing van een eigenwoningschuld; 2. van de schenking is een notariële akte opgemaakt, waarin is opgenomen dat het geschonken bedrag is bestemd voor de hiervoor genoemde kosten;. er moet met schriftelijke bescheiden kunnen worden aangetoond dat het bedrag van de schenking daadwerkelijk door het kind is betaald en aangewend voor betaling van de kosten of aflossing van de eigenwoningschuld;. de woning is voor de begunstigde die de schenking ontvangt, een eigen woning in de zin van de Wet IB De tweede voorwaarde geldt dus niet voor GEEN KREDIET ONDERNEMERS DOOR SLECHTE VOORBEREIDING 0% van de ondernemers krijgt geen krediet bij de bank. Dit komt omdat ze onvoldoende voorbereid bij de bank voor geld aankloppen, zo blijkt uit een inventarisatie van kredietbemiddelaar Credion over tien jaar kredietaanvragen. Credion voorspelt dat banken spoedig zullen stoppen met het verlenen van gespecialiseerd financieel advies. Advies komt meer te liggen bij externe adviseurs, zoals accountants. Het afgelopen decennium bemiddelde Credion voor ruim ondernemers de kredietvaanvraag, met een totale waarde van zo n,5 miljard euro. Uit deze tien jaar blijkt dat 0% van de ondernemers hun kredietaanvraag uitbesteden omdat ze bij de bank nul op het rekest krijgen. Volgens Carlo van der Weg van Credion bereiden ondernemers zich onvoldoende voor op een verzoek tot financiering, waardoor ze hun kansen op succes al minimaliseren: Veel ondernemers investeren vanuit emotie, zien een mooi pand en denken er niet over na een goed doordacht plan bij de bank in te dienen met hierin de consequenties van de investering becijferd. Zonder gedegen voorbereiding en goede presentatie kom je er niet. Nieuwe kredietvormen Kredietverschaffing komt er de komende jaren anders uit te zien. De uitgifte van krediet komt steeds meer bij buitenlandse banken, institutionele beleggers en pensioenverstrekkers te liggen. Ook wordt er steeds vaker financiering verkregen op basis van de activa van de onderneming. Van der Weg: Voor meer werkkapitaal klop je straks aan bij een factoringmaatschappij waar je op basis van je debiteurenportefeuille krediet kunt krijgen. Dit kan ook met vaste activa. Op basis van je voorraden, inventaris of onroerend goed kun je aan

4 weer werkkapitaal komen. Voor kleinere bedragen tot zoeken bedrijven elkaar meer door middel van crowdfunding. Van der Weg: Via online platforms weten bedrijven en investeerders elkaar steeds vaker te vinden. Banken verliezen adviesfunctie Banken zullen binnen vijf jaar stoppen met het verlenen van gespecialiseerd financieel advies, zo voorspelt Van der Weg: Advies komt te liggen bij externe financieel adviseurs, zoals accountants en bemiddelaars. In Angelsaksische landen als Engeland zie je dit al sterk terugkomen, daar houden banken zich enkel bezig met hun core business: het leveren van producten en het innemen en uitgeven van geld. Tips voor ondernemers: Ga voorbereid naar de bank: zorg voor een gedegen plan; Dien de aanvraag in bij de juiste bank; Kijk ook eens naar alternatieve vormen van financiering; Maak gebruik van beschikbare regelingen, zoals het borgstellingskrediet; Onderhandel met je bank voor betere tarieven. [ Bron: Credion ]. ONDERNEMERS HEBBEN WEER VOLOP VERTROUWEN IN DE ECONOMIE Het vertrouwen in de Nederlandse economie is onder MKB-ondernemers flink toegenomen. In 2009 bereikte het vertrouwen een dieptepunt als gevolg van de kredietcrisis. Het aantal ondernemers dat zegt (enigszins) vertrouwen te hebben in de economie is dit jaar, in vergelijking met het voorjaar van 2010, gestegen van 72 procent naar 85 procent. Ook wat betreft de vooruitzichten voor de eigen onderneming is de ondernemer positiever. Ten opzichte van één jaar geleden verwachten meer ondernemers een omzet- en winstgroei. Dit blijkt uit peilingen van onderzoeksbureau EIM. Het verbeterde vertrouwen van de MKB-ondernemers in de ontwikkeling van de Nederlandse economie gaat gepaard met een aanzienlijke verbetering van het vertrouwen in het door de Nederlandse overheid gevoerde economische beleid. Waar in voorgaande jaren maar net iets meer dan de helft van de ondernemers vertrouwen of enigszins vertrouwen had in het economische beleid, heeft dit jaar driekwart van de ondernemers vertrouwen of enigszins vertrouwen. Over de gehele linie genomen, is het jaar 2010 voor de ondernemers achtergebleven bij de verwachtingen. Vergeleken met de verwachting in het voorjaar van 2010 was achteraf bezien bij meer ondernemers sprake van afname van de omzet, de winst en de werkgelegenheid. Wat betreft de verwachtingen omtrent de prestaties van het eigen bedrijf zijn de ondernemers nu positiever gestemd. De omzet zal vaker groeien en minder vaak afnemen, de winst zal minder vaak afnemen en de werkgelegenheid blijft naar verwachting vaker gelijk. Ondernemers in de groothandel, de financiële en zakelijke diensten en de zogeheten overige sectoren zijn het meest optimistisch. Het vertrouwen onder ondernemers in de industrie en de horeca komt ook uit boven het gemiddelde voor MKB-ondernemers in het algemeen. Met name in de bouw en de autosector blijft het vertrouwen achter. In de bouw wordt dit veroorzaakt door een sterk achterblijvende productie. In de autosector komt dit door sterke margedruk. 5. WAT IS CROWDFUNDING Crowdfunding is een nieuwe vorm van het financieren van projecten, waarbij een groep investeerders en entrepreneurs samenwerken en investeren in nieuwe projecten. Als groep brengen ze samen een grotere som geld bij elkaar om hun ideeën de financieren. Kleine investeerders investeren iedereen een relatief klein bedrag in een project waarbij de vele kleine bedragen samen het benodigde totale kapitaal vormen. Voor deze vorm van financieren zijn geen grote financiële instellingen of rijke prive investeerders nodig. Internet speelt bij deze vorm van investeren een belangrijke rol. Door de snelle en efficiënte manier van communiceren en het delen van informatie maakt het internet het mogelijk om snel groep investeerders bij elkaar te brengen. BESCHEIDEN OMZETGROEI DETAILHANDEL In het eerste kwartaal van 2011 heeft de detailhandel 1,7 procent meer omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. De omzetgroei was geheel toe te schrijven aan hogere prijzen. Het volume was iets kleiner dan het jaar ervoor. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Binnen de detailhandel boekten tankstations de grootste omzetgroei in het eerste kwartaal. De omzet was ruim 11 procent hoger dan in dezelfde periode van het jaar ervoor. Brandstoffen waren een stuk duurder. Het volume bij de tankstations was nagenoeg even groot. Ook de detailhandel via internet behaalde een forse omzetgroei, deze bedroeg bijna 8 procent. De omzet van winkels in non-foodartikelen was in het eerste kwartaal nagenoeg gelijk aan die in dezelfde periode van Daarmee is dus geen sprake van herstel in deze branche. Binnen de non-foodsector boekten doe-het-zelfwinkels en winkels in huishoudelijke artikelen meer omzet in het afgelopen kwartaal. Textielsupermarkten en winkels in woninginrichting behaalden juist minder omzet. Winkels in voedings- en genotmiddelen boekten ruim 0,5 procent omzetgroei in het eerste kwartaal. Het prijsniveau was ruim 1 procent hoger. Het volume kromp juist licht in vergelijking met een jaar eerder.

5 7. INVORDEREN BELASTINGSCHULD BINNEN EUROPA WORDT MAKKELIJKER De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Weekers van Financiën ingestemd met een wetsvoorstel om landen binnen de Europese Unie de mogelijkheid te bieden elkaar te ondersteunen bij de invordering van openstaande belastingschulden. Het wetsvoorstel is mede ingediend namens minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Lidstaten van de Europese Unie zijn bij de invordering van belastingschulden gebonden aan hun territoriale grenzen. Mensen en kapitaal worden steeds mobieler, waardoor de invordering van belastingschulden op nationaal niveau steeds moeilijker wordt. De schuldenaar gaat naar het buitenland of brengt zijn vermogen over naar het buitenland. Op die wijze kan men aan de invordering van de belastingschuld ontkomen. Ten opzichte van de huidige wetgeving is dit wetsvoorstel op een aantal punten versterkt en uitgebreid. Zo is het bereik verruimd. Het wordt nu ook voor bijvoorbeeld gemeenten mogelijk schuldvorderingen, zoals onbetaalde parkeerbelastingen in te vorderen van een schuldenaar die zich inmiddels in het buitenland bevindt of zijn vermogen naar het buitenland heeft overgebracht. Daarnaast worden de technische communicatiemiddelen en procedures aangepast om tegemoet te komen aan de huidige ontwikkelingen.de ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is een implementatie van een richtlijn van de Raad van de Europese Unie en wordt met ingang van 1 januari 2012 van kracht. 8. ALLEEN KINDEROPVANGTOESLAG VOOR GEWERKTE UREN De kinderopvangtoeslag wordt vanaf volgend jaar gekoppeld aan het aantal uren dat de ouders of verzorgers van het kind werken. Uitgangspunt hierbij is het aantal gewerkte uren van de minst werkende partner. Bij dagopvang (0- jarigen) hebben de ouders of verzorgers recht op kinderopvangtoeslag voor maximaal 10 procent van het aantal gewerkte uren. Zo worden ook de reistijd en (middag) pauzetijd van de ouders of verzorgers gecompenseerd.dit staat in een brief over de aanpak van fraude en oneigenlijk gebruik van kinderopvangtoeslag die minister Kamp (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en staatssecretaris Weekers (Financiën) afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer sturen. Voor de buitenschoolse opvang (-12 jarigen) geldt dat ouders of verzorgers maximaal 70 procent van hun gewerkte uren kunnen declareren als opvanguren. Dit omdat deze kinderen naar school gaan en dus minder uren opvang nodig hebben. Daarnaast krijgen kinderopvanginstellingen de plicht om ouders voor te lichten over voor welk aantal opvanguren men in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. Het doel van de kinderopvangtoeslag is om de arbeidsdeelname te ondersteunen. Daarom is het onwenselijk dat er toeslag wordt verleend voor opvanguren die niet gerelateerd kunnen worden aan gewerkte uren van de ouders of verzorgers, aldus minister Kamp. In de brief staat verder dat de controles op fraude zullen worden aangescherpt en dat de boetes bij overtredingen kunnen oplopen tot 100 procent van het fraudebedrag. Ook krijgen in de toekomst ouders die bijvoorbeeld een verlaging van het aantal opvanguren niet tijdig doorgeven een boete. Verder worden de mogelijkheden om kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht te ontvangen beperkt. Staatssecretaris Weekers: met dit maatregelenpakket kan fraude worden teruggedrongen. Dat zorgt ervoor dat deze regeling houdbaar kan blijven. Tot slot wordt er een aantal andere maatregelen aangekondigd. Zo kunnen ouders in de toekomst maximaal 20 uur per kind per maand declareren voor alle soorten opvang samen. Ook is het in de toekomst niet meer mogelijk voor mensen zonder werk om elkaars gastouder te worden en daarvoor dan ook kinderopvangtoeslag te krijgen. 5

6 9. PENSIOENLEEFTIJD NAAR JAAR IN 2020 De AOW-leeftijd wordt in 2020 verhoogd van 5 naar jaar. Mensen krijgen langer de tijd om pensioen op te bouwen en zo kunnen de opbouwpercentages van de pensioenpremies omlaag. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Kamp (SZW). Het kabinet verhoogt de AOW-leeftijd in 2020 om werkgevers en werknemers voldoende tijd te geven om zich voor te bereiden op langer doorwerken. Nieuw uitgangspunt is dat in 0 in plaats van 5 jaar een volledig pensioen kan worden opgebouwd. Langer doorwerken zorgt ervoor dat mensen meer tijd hebben om pensioen op te bouwen waardoor de opbouwpercentages omlaag kunnen. Vanaf 201 bouwen mensen voor hun uiteindelijke pensioen jaarlijks 1,75% in plaats van 2% op voor eindloonregeling; voor middelloonregeling wordt dat 2 in plaats van 2,25%. Beide leveren in totaal structureel 700 miljoen euro op aan belastingvoordeel en dragen zo bij aan de overheidsfinanciën. Tot 201 blijft de pensioenopbouw ongewijzigd. De reeds opgebouwde pensioenrechten blijven intact. De teruglopende beroepsbevolking en de toename van het aantal 5-plussers maken langer doorwerken noodzakelijk. De vergrijzing zorgt voor steeds minder werkenden om AOW-premie op te brengen. Nu staan er nog werkenden tegenover 1 gepensioneerde. In 200 is dat gehalveerd tot nog maar 2 werkenden. 10. HOE ZIT HET MET DOORWER- KEN NADAT IEMAND 5 JAAR IS GEWORDEN? Het is mogelijk werknemers na het bereiken van de 5-jarige leeftijd door te laten werken. De wet maakt geen onderscheid in de rechten en plichten van de 5-plusser ten opzichte van jongere werknemers. Dat betekent onder meer dat ook de 5-plusser bij ziekte recht heeft op loon en het ontslagrecht op dezelfde wijze van toepassing is. Na het bereiken van de 5-jarige leeftijd is een werknemer echter niet meer verzekerd voor de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA en ZW. Dit kan voor de werkgever lagere loonkosten opleveren. Het is van belang alert te zijn dat, als niet contractueel is vastgelegd (in de arbeidsovereenkomst of toepasselijke CAO) dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij het bereiken van de 5-jarige leeftijd, het uitgangspunt is dat alle - op het moment van het bereiken van het 5e levensjaar van toepassing zijnde - arbeidsvoorwaarden na het passeren van de leeftijd van 5 jaar van toepassing blijven en dat het contract dus na het 5e levensjaar voor onbepaalde tijd doorloopt. Een werkgever moet tijdig actie ondernemen als hij deze arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wenst te beëindigen. Op zichzelf is dit geen probleem. Het bereiken van de AOWgerechtigde leeftijd, op dit moment nog 5 jaar, wordt namelijk in het algemeen beschouwd als een gerechtvaardigde reden voor de werkgever om het dienstverband te beëindigen (zonder toekenning van een vergoeding). Recentelijk is dit nog bevestigd in een uitspraak van het Hof van Justitie. 11. GEEN KORTERE LOONDOOR- BETALINGSPLICHT BIJ ZIEKTE De loondoorbetalingsplicht bij ziekte blijft ook voor kleine werkgevers op een termijn van twee jaar. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is niet van plan die termijn te verkorten tot een jaar, zoals de SP in februari voorstelde. Dat schrijft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer, mede namens zijn collega Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. SP-Kamerlid Paulus Jansen stelde in een debat met Verhagen voor de termijn te verkorten tot een jaar, omdat de lange termijn voor de loondoorbetalingsplicht bij ziekte werkgevers zou afschrikken nieuw personeel in dienst te nemen. Het tweede jaar wordt in het SP-plan betaald uit een algemene heffing voor werkgevers, na de twee jaar komt arbeidsongeschikt personeel in de Wia terecht. Kamp is geen voorstander van het plan, omdat de loondoorbetalingsplicht er nu juist voor zorgt dat werkgevers hun best doen ziek personeel zo snel mogelijk te laten re-integreren. Sinds in 200 de Wet Verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (Vlz), waarin de termijn juist van één naar twee jaar werd opgerekt, in werking is getreden is het ziekteverzuim gedaald. De wet Vlz werkt dus positief uit op ziekteverzuim en re-integratie, schrijft de VVD er aan de Kamer. Daarnaast kunnen werkgevers zich goed privaat verzekeren tegen ziekte-uitval van werknemers, aldus de minister..

7 12. FISCUS BINDT STRIJD AAN MET AFROOMKNOP Ondernemers moeten van de fiscus onmiddellijk ophouden met het gebruik van de zogenoemde afroomknop, waarmee ze delen van hun omzet op de kassa aanslaan zonder dat de Belastingdienst het kan zien. De dienst dreigt sinds kort met boetes van honderd procent bovenop de belastingaanslag.de FIOD spoorde al eens een leverancier op van kassa s met zo n afroommodule. Uit een steekproef van de Belastingdienst onder gebruikers van deze kassa s bleek dat 15 procent van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf de omzet inderdaad manipuleert, zo maakte het ministerie van Financiën recentelijk bekend. Bij coffeeshopeigenaren bleek zelfs een op de drie ondernemers een deel van de omzet te verzwijgen.,,eén coffeeshop verzweeg jaarlijks bijna een miljoen euro aan inkomsten. Wanneer ondernemers vrijwillig aangeven dat ze op die manier omzet hebben verzwegen, blijft de boete beperkt tot maximaal dertig procent. Bovendien kunnen 2009 en 2010 boetevrij worden afgewikkeld, aldus het ministerie. Ondernemers die gebruik willen maken van,,deze tijdelijke kans om alsnog eerlijk belastingaangifte te doen kunnen zich melden via het internet. 1. SUBSIDIE VOOR SCHONE BEDRIJFSAUTO Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) reserveert 2, miljoen euro subsidie voor de aanschaf van nieuwe bedrijfsauto s die rijden op groen gas, biogas en hogere blends biobrandstoffen. Met het subsidieprogramma dat op 1 juli van start gaat, wil het ministerie het gebruik van schone brandstoffen stimuleren en tevens de CO2-uitstoot en het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen. Het subsidieprogramma proeftuinen duurzame mobiliteit: rijden op biogas en hogere blends biobrandstoffen loopt van 1 juli tot en met 0 december Bedrijven, waterschappen en onderzoeksinstellingen moeten de subsidie vooraf aanvragen. Dit kan vanaf 1 juli. Er geldt een minimum van drie nieuwe bedrijfswagens (personenauto s of bestelauto s) per aanvraag. De subsidie bedraagt 000 euro per auto en maximaal euro per project. De auto s moeten in de fabriek of direct bij aflevering geschikt worden gemaakt voor het gebruik van genoemde schone brandstoffen. Het gebruik van alternatieve brandstoffen zoals groen gas, biogas en hogere blends biobrandstoffen is beter voor het milieu en het klimaat en maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Veel bedrijven zien echter nog af van de aankoop van een auto die rijdt op biogas of een hogere blend biobrandstof omdat de voordelen en gebruiksmogelijkheden nog onvoldoende duidelijk zijn. Het subsidieprogramma, dat wordt uitgevoerd door Agentschap NL, moet dit veranderen. Kerkplein 5 09 GH Stramproy Postbus ZG Stramproy Tel Fax Jaargang 8 Nr Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemer Disclaimer: Bij samenstellen van deze nieuwsbrief is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De juiste en volledigheid van de nieuwsbrief kan echter niet worden gegarandeerd. Wij accepteren dan ook geen aansprakelijkheid van schade, van welke aard ook die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en beslissingen die gebaseerd zijn op deze nieuwsbrief. 7

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Nieuwsbrief mei 2011. In dit nummer: - 1 - Nieuwsitem Administratiekantoor Van der Aa. Nieuwsitem Administratiekantoor van der Aa

Nieuwsbrief mei 2011. In dit nummer: - 1 - Nieuwsitem Administratiekantoor Van der Aa. Nieuwsitem Administratiekantoor van der Aa Nieuwsbrief mei 2011 In dit nummer: Nieuwsitem Administratiekantoor van der Aa Hoog btw-tarief voor theatervoorstellingen per 1 juli 2011 Btw-tarief verbouwingen wordt per 1 juli 2011 weer aangepast ZZP

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar CvA-notitie februari 2008 Doorwerken na 65 jaar De levensverwachting en het gemiddelde aantal gezonde jaren na het bereiken van de 65-jarige leeftijd is toegenomen. Een groeiende groep ouderen heeft behoefte

Nadere informatie

FACTSHEET Arbeid & Recht

FACTSHEET Arbeid & Recht Laatst update: 17 maart 2016 Factsheet: Waarmee moet u als WENb/WWb-werkgever rekening houden bij het in dienst houden of nemen van een AOW-gerechtigde? (Door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd Vanaf

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

De gevolgen van doorwerken na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd

De gevolgen van doorwerken na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd De gevolgen van doorwerken na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd In deze notitie wordt informatie verstrekt in het geval de werknemer van 65 jaar en ouder wil blijven doorwerken bij zijn

Nadere informatie

Wanneer ga jij met pensioen?

Wanneer ga jij met pensioen? Wanneer ga jij met pensioen? Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 AOW-gerechtigde leeftijd... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Verhoging van 65 naar 67... 4 1.3 Verdere verhoging op basis van de levensverwachting...

Nadere informatie

1 Inleiding. Wanneer ga jij met pensioen Versie: 4 17-07-2015 Pagina: 3 van 7

1 Inleiding. Wanneer ga jij met pensioen Versie: 4 17-07-2015 Pagina: 3 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 AOW-gerechtigde leeftijd... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Verhoging van 65 naar 67... 4 2.3 Verdere verhoging op basis van de levensverwachting... 4 3 Pensioenleeftijd... 6 3.1

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

68 De Pensioenwereld in 2014

68 De Pensioenwereld in 2014 09 68 De Pensioenwereld in 2014 Pensioenregeling 69 Aanpassingen van het fiscale (Witteveen-)kader Auteurs: Ivar Sintemaartensdijk en Jan Stigter Pensioenen mogen zich nog altijd verheugen in de warme

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015 NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015 Prinsjesdag 2015: belastingen gaan eindelijk omlaag! Het belastingplan 2016 staat in het "teken" van belastingverlaging. Deze verlaging komt vooral werknemers en werkgevers ten

Nadere informatie

VAR verdwijnt: wat betekent dit voor u?

VAR verdwijnt: wat betekent dit voor u? VAR verdwijnt: wat betekent dit voor u? De afgelopen maanden is er veel te doen geweest over de afschaffing van de VAR. Inmiddels is duidelijk dat de VAR per 1 mei 2016 verdwijnt. De overeenkomsten tussen

Nadere informatie

Uitzenden van 65-plussers Wat zijn de specifieke regelingen?

Uitzenden van 65-plussers Wat zijn de specifieke regelingen? Uitzenden van 65-plussers Wat zijn de specifieke regelingen? Het CBS voorspelt dat binnen vijf jaar de groep 65-plussers zal stijgen met 400.000 personen, de groep 65-70-jarigen zal met 210.000 personen

Nadere informatie

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg ONTSLAGRECHT VERNIEUWD 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg Wijzigingen Wetgeving 1-1-2014: - Verhoging AOW-leeftijd: 65 jaar en 2 maanden - Afschaffing stamrechtvrijstelling: ontslagvergoeding

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de AOW-gerechtigde werknemer. Arbeidsgerechtelijke gevolgen van doorwerken

Veelgestelde vragen over de AOW-gerechtigde werknemer. Arbeidsgerechtelijke gevolgen van doorwerken Veelgestelde vragen over de Arbeidsgerechtelijke gevolgen van doorwerken Doorwerken Een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt kan besluiten om te stoppen met werken, maar u mag hem ook in dienst

Nadere informatie

Doorwerken na je AOW, ja graag

Doorwerken na je AOW, ja graag Doorwerken na je AOW, ja graag De Algemene Ouderdomswet Eerste volksverzekering Een basispensioen Ingevoerd in 1957 AOW uitgaven: In 1957: 2,4% van het BBP In 2014: 5,6% van het BBP Totale uitgaven in

Nadere informatie

Geen discriminatoir ontslag van een zwangere werkneemster tijdens de proeftijd

Geen discriminatoir ontslag van een zwangere werkneemster tijdens de proeftijd Geen discriminatoir ontslag van een zwangere werkneemster tijdens de proeftijd Recent heeft de voorzieningenrechter s-hertogenbosch een uitspraak gedaan waarin een ontslag tijdens proeftijd centraal stond,

Nadere informatie

Schenkbelasting. Tijdelijke verruiming van de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning

Schenkbelasting. Tijdelijke verruiming van de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning 03-10-13 Schenld:lelasting I tijdelijke varruiming van de lofijstelling 1.00r de schenl

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid NIEUWSBRIEF over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid Via deze speciale Prinsjesdag-nieuwsbrief brengen wij u volledig op de hoogte van Prinsjesdag 2015 die relevant zijn voor werkgevers.

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d. 01-06-2010. Geen aansprakelijkheid van ene echtgenoot voor belastingschulden van andere echtgenoot

Nieuwsbrief van d.d. 01-06-2010. Geen aansprakelijkheid van ene echtgenoot voor belastingschulden van andere echtgenoot Nieuwsbrief van d.d. 01-06-2010 Nummer: 10 2010 Geen aansprakelijkheid van ene echtgenoot voor belastingschulden van andere echtgenoot Volgens het Burgerlijk Wetboek is de ene echtgenoot naast de andere

Nadere informatie

Actualiteitenbulletin 1/6

Actualiteitenbulletin 1/6 Actualiteitenbulletin 1/6 Titel: Handboek personeelswerk, 3 e druk Datum: 27 februari 2014 Par. Blz. Art. Wijziging 1.1 15 Beroepsbevolking 559 duizend mensen hebben twee banen, dat zijn voornamelijk zelfstandigen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2011

Nieuwsbrief November 2011 Nieuwsbrief November 2011 In deze nieuwsbrief willen wij u informeren omtrent een aantal wijzigingen die worden doorgevoerd in de Wet Kinderopvang per 1 januari 2012 en (naar verwachting) per 1 januari

Nadere informatie

Het akkoord van de Kunduz-coalitie

Het akkoord van de Kunduz-coalitie April 2012 Het akkoord van de Kunduz-coalitie In het op 26 april jl. gesloten akkoord van de zogenaamde Kunduz-coalitie zijn ook een aantal maatregelen opgenomen die betrekking hebben op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2011

Nieuwsbrief juli 2011 Nieuwsbrief juli 2011 In dit nummer: Overgangsmaatregel verlaagd btw-tarief op verbouwingen Zelfstandigenaftrek wordt vervangen door 1 vaste aftrek Nieuwe btw-regels privégebruik zakelijke auto per juli

Nadere informatie

Sociaal akkoord aow en Witteveenkader Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociaal akkoord aow en Witteveenkader Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CPB Notitie 10 juni 2011 Sociaal akkoord aow en Witteveenkader Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. CPB Notitie Aan: Ministerie van SZW Centraal Planbureau Van Stolkweg

Nadere informatie

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van:

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Werken na Werken na het bereiken het bereiken van de van de pensioenpensioengerechtigde gerechtigde leeftijd leeftijd Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Inleiding Werken na het bereiken van

Nadere informatie

april 2012 NIEUWSBRIEF APRIL

april 2012 NIEUWSBRIEF APRIL april 2012 NIEUWSBRIEF APRIL B.V. Denk aan gebruikelijk loon Denkt u, dga, er aan dat u voor iedere B.V. waarvoor u werkzaamheden verricht rekening moet houden met het gebruikelijke loon? Als u denkt voor

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 1. Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Er is nog geen besluit genomen over de problemen met het pensioen in eigen beheer van 140.000 directeuren-grootaandeelhouders

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

Doorwerken na AOW. Doorwerken na AOW

Doorwerken na AOW. Doorwerken na AOW Doorwerken na AOW Doorwerken na AOW Vanaf volgend jaar wordt het voor AOW ers makkelijker om door te werken op basis van een arbeidsovereenkomst, bij de eigen of bij een andere werkgever. Op dit moment

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 322 Kinderopvang Nr. 137 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Kabinetsplannen: informatie voor werkende ouders

Kabinetsplannen: informatie voor werkende ouders Kabinetsplannen: informatie voor werkende ouders Let op: Het voorstel over de vaste toeslag van de overheid is opgenomen in het Belastingplan 2007. De Eerste Kamer moet hier nog mee akkoord gaan. De percentages

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1 Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 11 Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1 3-5-11 :36 Economisch herstel zet door Horeca en detailhandel haken aan Na een lichte afzwakking in het eerste kwartaal

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

Datum 10 juni 2014 Betreft Behandeling WWZ, schriftelijke reactie op voorstel VAAN d.d. 2 juni 2014

Datum 10 juni 2014 Betreft Behandeling WWZ, schriftelijke reactie op voorstel VAAN d.d. 2 juni 2014 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

nieuwsplus Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 Inhoud 1. Wijzigingen in 2014

nieuwsplus Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 Inhoud 1. Wijzigingen in 2014 s-gravenhage, 21 mei 2013 Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA zijn groot voor de AOW en de opbouw van pensioen in de tweede pijler. In deze tweede editie van

Nadere informatie

Bijlage(n): Notitie maximering ziekengeldlasten uitzendsector

Bijlage(n): Notitie maximering ziekengeldlasten uitzendsector De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

De nieuwe vakantiewetgeving per 1 januari 2012.

De nieuwe vakantiewetgeving per 1 januari 2012. De nieuwe vakantiewetgeving per 1 januari 2012. 1 Waarom een nieuwe vakantiewetgeving? Europese richtlijn 2003/88/EG Europese jurisprudentie (20-01-2009) Schultz-Hoff Stringer 2 Artikel 7 van de Europese

Nadere informatie

Een goede oudedagsvoorziening? Werknemers zijn aan zet

Een goede oudedagsvoorziening? Werknemers zijn aan zet 28 november 2014 Een goede oudedagsvoorziening? Werknemers zijn aan zet Jarenlang was pensioen géén actueel onderwerp. Je kreeg AOW als je 65 was en daarnaast een gegarandeerd pensioen dat via een werkgever

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4 UPDATE Pensioenspecial september 2014 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de pensioenwijzigingen die voor u en

Nadere informatie

Verhoging AOW-leeftijd

Verhoging AOW-leeftijd Verhoging AOW-leeftijd Naam Citeertitel Verhoging AOW-leeftijd Verhoging AOW-leeftijd Kamerstuk 32163 Datum indiening 02-10-2009 November 2016 Pagina 1 van 10 November 2016 Wetsvoorstel met relevante ontwikkelingen

Nadere informatie

Overheid schuift OAP-gat af op werkgevers. Afspraken uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst

Overheid schuift OAP-gat af op werkgevers. Afspraken uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst Overheid schuift OAP-gat af op werkgevers Afspraken uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst Hoe het was Als je met pensioen ging op leeftijd 65 jaar, dan kreeg je een AOW-uitkering kreeg je

Nadere informatie

- Daarnaast is in 2012 de bijdrage van werkgevers verhoogd van ruim 700 miljoen naar ruim 1 miljard.

- Daarnaast is in 2012 de bijdrage van werkgevers verhoogd van ruim 700 miljoen naar ruim 1 miljard. Terugdraaien bezuinigingen 2013 mogelijk, effect voor 2013 al gehaald omdat bezuinigingen uit 2011 en 2012 meer opbrengen dan eerder geraamd Brancheorganisatie Kinderopvang, september 2012 De bezuinigingen

Nadere informatie

Factsheet kinderopvang januari 2013

Factsheet kinderopvang januari 2013 Factsheet kinderopvang januari 2013 Inleiding Het kabinet Rutte/Ascher heeft onlangs besloten ook voor 2013 verdere bezuinigingen op de kinderopvang door te voeren. Er wordt vanaf 2010 elk jaar fors bezuinigd

Nadere informatie

Veranderingen in de Pensioenwereld

Veranderingen in de Pensioenwereld Veranderingen in de Pensioenwereld Veranderingen in de Pensioenwereld staan voor de deur U hebt er vast al van gehoord, de pensioenwereld gaat de komende tijd drastische veranderingen doormaken. Zowel

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Inleiding Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws op social media, in de krant of op televisie over de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de gevolgen van

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 3-2015

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 3-2015 INHOUD 2 3 4 5 Einde voordeel personeelslening eigen woning Betere bescherming voor erfgenamen AOW-leeftijd definitief versneld omhoog Lagere transitievergoeding voor kleine werkgever 6 & 7 KORT NIEUWS

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar Maatregel 2 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 7-3-2014) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

FISCAAL NIEUWS EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015. Afschaffen bijdrage in kosten kinderen

FISCAAL NIEUWS EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015. Afschaffen bijdrage in kosten kinderen EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015 FISCAAL NIEUWS Afschaffen bijdrage in kosten kinderen Vanaf 2015 zijn de volgende bijdragen in de kosten van kinderen afgeschaft: de aftrek voor levensonderhoud

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2014, 3 e jaargang, 7 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2014, 3 e jaargang, 7 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2014, 3 e jaargang, 7 e editie Inhoud 1. Erfenis: overtreffen de schulden de bezittingen? 2. Schenken: de huidige situatie en mogelijkheden 3. Ondernemer

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet de werkgever betaalt De wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters is een feit. Door deze wet wordt u als werkgever (tot maximaal 12 jaar) financieel verantwoordelijk

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 4-2015

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 4-2015 INHOUD 2 3 4 5 Prinsjesdag 2015: belastingen gaan eindelijk omlaag Bestaande auto ook in 2017 onder 25%-bijtelling Nieuwe verplichtingen voor werkgevers Kabinet scherpt werkkostenregeling aan 6 & 7 KORT

Nadere informatie

ZiekteLadderTotaal- Polis (ZLTP) ZiekteLadderTotaal- PolisExtra (ZLTPE)

ZiekteLadderTotaal- Polis (ZLTP) ZiekteLadderTotaal- PolisExtra (ZLTPE) ZiekteLadderTotaal- Polis (ZLTP) ZiekteLadderTotaal- PolisExtra (ZLTPE) Overzicht belangrijkste wijzigingen Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf

Nadere informatie

Verslagperiode : 28 augustus 2012 t/m 30 oktober 2012 Bestede uren in verslagperiode : zie bijlage Bestede uren Totaal : zie bijlage

Verslagperiode : 28 augustus 2012 t/m 30 oktober 2012 Bestede uren in verslagperiode : zie bijlage Bestede uren Totaal : zie bijlage Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 01 Datum: 30 oktober 2012 Gegevens onderneming : Stichting Dino Detacheringen Faillissementsnummer : 12/814 F Datum uitspraak : 28 augustus

Nadere informatie

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF Algemeen Verzekeringscontrole Het was een ramp in Zuid-Oost Brabant na de storm die hier gewoed heeft. Er waren mensen niet goed of helemaal niet verzekerd voor deze schade.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 06-2015. 1. Einde voordeel personeelslening eigen woning

NIEUWSBRIEF 06-2015. 1. Einde voordeel personeelslening eigen woning NIEUWSBRIEF 06-2015 De media staan er vol van: uitgelekte plannen voor de belastinghervormingen waaronder een btw-verhoging voor honderden producten en diensten. De hoofdlijnen van de belastingherziening

Nadere informatie

de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Algemene Fiscale Politiek De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S GRAVENHAGE Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 8 april 2008 AFP 2008-266 Onderwerp Kamervragen

Nadere informatie

Let op! Het is pas per 1 januari 2017 mogelijk om gebruik te maken van deze uitgebreide schenkingsvrijstelling.

Let op! Het is pas per 1 januari 2017 mogelijk om gebruik te maken van deze uitgebreide schenkingsvrijstelling. NIEUWSBRIEF 07 2015 1. Prinsjesdag 2015: belastingen gaan eindelijk omlaag Het belastingplan 2016 staat in het teken van belastingverlaging. Deze verlaging komt vooral werknemers en werkgevers ten goede.

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid datum 18 maart 2015 Betreffende wetsvoorstel: 34073

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d. 03-11-2005

Nieuwsbrief van d.d. 03-11-2005 Nieuwsbrief van d.d. 03-11-2005 Nummer: 31-2005 1) Ontslag wegens weigering bedrijfskleding te dragen Uitspraak kantonrechter te Den Haag: werkneemster weigert het dragen van de bedrijfskleding van een

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen pensioen en lijfrente Werkkostenregeling

Nadere informatie

CPB Notitie. Samenvatting. Aan: Ministerie van SZW

CPB Notitie. Samenvatting. Aan: Ministerie van SZW CPB Notitie Aan: Ministerie van SZW Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070) 3383 380 I www.cpb.nl Contactpersoon M.H.C. Lever Datum: 10 juni 2011 Betreft: Sociaal akkoord

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) 1. Inleiding De overheid heeft besloten de Ziektewet (ZW) per 1 januari 2013 aan te

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 327 Wijziging van verschillende wetten in verband met de vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Fietsregeling gemeente Oldambt 2010

Fietsregeling gemeente Oldambt 2010 Fietsregeling gemeente Oldambt 2010 Doel:deze regeling heeft als doel duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden tot verstrekking van een fiets. Datum en nummer ingetrokken collegebesluiten - Reiderland:

Nadere informatie

DOORWERKEN NA AOW-LEEFTIJD. Mr. Eveline Buyink 11 september 2014

DOORWERKEN NA AOW-LEEFTIJD. Mr. Eveline Buyink 11 september 2014 DOORWERKEN NA AOW-LEEFTIJD Mr. Eveline Buyink 11 september 2014 ONDERWERPEN: 1. WWZ en pensioenontslag 2. Pensioen: van 65 naar 67 3. Pensioenontslagbeding 4. Ragetlie 5. WGBL 6. Tips voor doorwerken na

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2009Z02723/2080913600. Kamervragen van het lid Omtzigt

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2009Z02723/2080913600. Kamervragen van het lid Omtzigt De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

O N B E TA A L D V E R L O F E N U W I N KO M E N M A A RT

O N B E TA A L D V E R L O F E N U W I N KO M E N M A A RT Erratum Onderaan bladzij 12 ontbreekt de zin: Als de verlofperiode korter is dan 18 maanden, dan heeft het onbetaald verlof geen invloed op de hoogte en duur van uw WW-uitkering. ONBETAALD VERLOF EN UW

Nadere informatie

De werkgeverslasten stijgen door hogere premies. Vooral de premies zijn WW hoger, zowel de sectorpremie als de Awf-premie.

De werkgeverslasten stijgen door hogere premies. Vooral de premies zijn WW hoger, zowel de sectorpremie als de Awf-premie. 21 januari 2014, update verhaal gedifferentieerde premies WGA vast-flex en ZW-flex Eenmalige premieteruggaaf over 2013 Belastingen en premies over 2014 De belastingplannen en premies sociale verzekeringen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 30 januari 2015 Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Taft-Oscar B.V. (hierna:

Nadere informatie

1 Waarom de AA-Accountant?

1 Waarom de AA-Accountant? Bedrijfsovername Inleiding Wilt u een onderneming starten? Overweeg dan eens het kopen van een bedrijf. Een bedrijfsovername biedt veel voordelen. U hebt al een goede startpositie, een basis waar u op

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Einde in zicht voor de VUT

Einde in zicht voor de VUT Einde in zicht voor de VUT 11 0 Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Pfaff Publicatiedatum CBS-website: 1 september 2011 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** =

Nadere informatie

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar Maatregel 4 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 1-1-2015) Inhoudsopgave Artikel 1

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Waarom langer doorwerken? De levensverwachting stijgt Elke generatie leeft langer dan de vorige. Dat is al langer bekend, maar de stijging van de levensverwachting

Nadere informatie

De wijzigingen voor pensioen in 2014 en 2015 Wat kunt u doen? Rolina von Hebel. Rachel van den Braak. Accountmanager en trainer. Senior pensioenjurist

De wijzigingen voor pensioen in 2014 en 2015 Wat kunt u doen? Rolina von Hebel. Rachel van den Braak. Accountmanager en trainer. Senior pensioenjurist De wijzigingen voor pensioen in 2014 en 2015 Wat kunt u doen? Rolina von Hebel Accountmanager en trainer Rachel van den Braak Senior pensioenjurist De wijzigingen voor pensioen in 2014 en 2015 Wat kunt

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

INKOMENSZEKERHEID VOOR NU EN LATER

INKOMENSZEKERHEID VOOR NU EN LATER INKOMENSZEKERHEID VOOR NU EN LATER Wij zijn pas tevreden als u het bent! WIJ ZIJN PAS TEVREDEN ALS U HET BENT Als jong en dynamisch kantoor is QBENEFITS gespecialiseerd in het geven van inkomensadviezen

Nadere informatie

7 Management Beslissingen Die Leiden Tot Een Efficiënt Wagenpark

7 Management Beslissingen Die Leiden Tot Een Efficiënt Wagenpark Met checklist 7 Management Beslissingen Die Leiden Tot Een Efficiënt Wagenpark De snelste weg naar direct besparen op uw autoregeling. Inleiding Ondernemers zoals u rijden en vergoeden heel wat zakelijke

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

INFORMATIE WIJZIGING WETGEVING ZZP

INFORMATIE WIJZIGING WETGEVING ZZP INFORMATIE WIJZIGING WETGEVING ZZP De ZZP-er Een ZZP-er is iemand die in opdracht van een opdrachtgever werkt, zonder dat er sprake is van een dienstverband. Dit geldt automatisch voor ZZP-ers die voor

Nadere informatie

Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen - DEEL 2

Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen - DEEL 2 #5 Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen - DEEL 2 In deze specials treft u de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2017 aan, zodat u weer helemaal op de hoogte

Nadere informatie

Actualiteiten arbeidsrecht

Actualiteiten arbeidsrecht Actualiteiten arbeidsrecht Rob Brouwer Andries Houtakkers Roermond, 19 juni 2013 1 Ontslagrecht in sociaal akkoord BBA vervalt. Ontslagrecht in BW. Bij bedrijfseconomisch ontslag en ontslag wegens langdurige

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 29 maart 2016

Nieuwsbrief van 29 maart 2016 Nieuwsbrief van 29 maart 2016 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: Extra aandacht bij aangifte inkomstenbelasting 2015 WOZ-beschikking 2016 Wetsvoorstel flexibele AOW Wet Deregulering Beoordeling

Nadere informatie