Management Buy-Out. 10 mythes rondom de Management Buy-Out ontkracht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Management Buy-Out. 10 mythes rondom de Management Buy-Out ontkracht"

Transcriptie

1 Management Buy-Out 10 mythes rondom de Management Buy-Out ontkracht

2 Inhoudsopgave Introductie 3 Mythe 1: Ik kan het bedrijf waar ik nu manager ben niet betalen 4 Mythe 2: Mijn werkgever vraagt de hoofdprijs voor het bedrijf 4 Mythe 3: Zodra mijn baas hoort dat ik het bedrijf wil kopen, krijg ik ontslag 5 Mythe 4: De investeerder met wie ik samenwerk, trekt aan alle touwtjes 5 Mythe 5: Investeringsmaatschappijen zijn roekeloos 6 Mythe 6: Hoge externe financiering verzwakt het bedrijf 6 Mythe 7: Banken willen niet meer financieren 6 Mythe 8: Als trage groeier ziet niemand mij staan 7 Mythe 9: De risico s zijn veel te groot 7 Mythe 10: Ik sta er helemaal alleen voor 8 Business case TMS 8 De volgende stap 9 Contactgegevens 9 2-9

3 Introductie Hoewel in Nederland jaarlijks rond de driehonderd overnames plaatsvinden, blijft het aantal management buy-outs met enkele tientallen relatief beperkt. Het is echter een volwaardige vorm voor een bedrijfsovername, die niet onder doet voor andere vormen. Bij een management buy-out kopen één of meer managers het bedrijf waar ze voor werken. Elke onderneming met gekwalificeerd management en goed voorspelbare cashflows komt hiervoor in principe in aanmerking. Niet alleen kleine bedrijven waarbij het om relatief bescheiden bedragen gaat, maar ook grote ondernemingen. Er zijn zelfs management buyouts van miljarden euro s. De management buy-out is een goed antwoord op een aantal knelpunten in het bedrijfsleven. Zo worstelen veel ondernemers met opvolgingsproblematiek. Dit vraagstuk is prangend nu de vergrijzing onder de bevolking zich steeds nadrukkelijker aandient. Een groot aantal ondernemers gaat de komende jaren met pensioen. Het kapitaal in hun onderneming vormt een belangrijk deel van hun pensioenvoorziening, maar zonder verkoop van hun bedrijf kunnen zij die niet besteden voor hun oudedag. Tegenover het aanbod van bedrijven, staat een betrekkelijk gering aantal strategische kopers. Als daar onzekere economische vooruitzichten bij komen, worden potentiële strategische kopers nog selectiever. Vaak duurt het lang voordat een koper wordt gevonden en soms ziet een ondernemer zich zelfs genoodzaakt om de onderneming te sluiten of tegen een laag bedrag van de hand te doen. De management buy-out biedt in zulke omstandigheden een oplossing en een goede kans op continuïteit van de onderneming. Menig manager koestert de wens om eigenaar te worden van het bedrijf waar hij of zij al jaren een prominente positie inneemt. Meestal voelt het inmiddels ook als zijn bedrijf. Managers kennen het bedrijf waar ze werken doorgaans goed. Zij hebben er zelf mede vorm aan gegeven. Ook kennen zij de omstandigheden waarin de onderneming opereert en van krachten en zwakten zijn ze goed op de hoogte. Last but not least, zij hebben al een relatie met de bedrijfseigenaren. Al met al kunnen managers daarom vaak een logische en succesvolle koper zijn. Dat deze vorm van overname betrekkelijk weinig gerealiseerd wordt, komt onder andere door een aantal misverstanden. Zo denken veel managers dat ze niet genoeg geld hebben om de onderneming van de huidige eigenaar over te nemen. Ook vrezen zij dat hun positie onder druk komt te staan zodra zij zich als koper melden. De eigenaren denken op hun beurt vaak dat ze een flinke korting moeten geven op de verkoopprijs, om een management buyout mogelijk te maken. Tevens vertrouwen ze er niet altijd op dat hun (financiële) betrokkenheid daadwerkelijk kan worden beëindigd. In werkelijkheid is een management buy-out technisch en financieel vaak haalbaar, vooropgesteld dat het bedrijf gezond en het businessplan haalbaar zijn en de verkoper zich redelijk opstelt. De financiering ervan is meestal goed mogelijk, ook als de manager zelf weinig middelen heeft. Hoog tijd om een aantal mythes over de management buy-out te ontkrachten. 3-9

4 Mythe 1: Ik kan het bedrijf waar ik nu manager ben niet betalen Bedrijven kosten al gauw tonnen tot miljoenen euro s. Dat geld hoeft u echter niet allemaal op zak te hebben als u een management buy-out overweegt. Sterker nog, in bepaalde situaties zelfs liever niet. Er zijn verschillende manieren voor het financieren van een management buy-out. De eerste is dat u een deel van de prijs zelf financiert en dit aanvult met een financiering van de bank. Een variant hierop is dat verkoper een achtergestelde lening verstrekt, in combinatie met een financiering door de bank. Kiest u hiervoor, dan bent u doorgaans 100% eigenaar van de onderneming maar uiteraard wel afhankelijk van de bank en de huidige eigenaar. Let dan ook goed op de voorwaarden die de huidige eigenaar en de bank daaraan verbinden. Mogelijk wil de huidige eigenaar een stem houden in het bedrijf via de raad van commissarissen. Dit soort eisen zijn niet vreemd, maar moeten voor u uiteraard wel acceptabel zijn. De andere mogelijkheid voor financiering van de management buy-out is dat u naast bankfinanciering een investeerder zoekt voor extra eigen vermogen. De investeerder vraagt uiteraard als mede-aandeelhouder wel rendement op het door hem geïnvesteerde vermogen. En dat rendement moet komen uit dividend en/of uiteindelijk uit verkoop van de onderneming. Professionele investeerders zien liever dat het management relatief weinig eigen middelen heeft. Dat maakt het belang van een succesvolle transactie voor de managers namelijk veel groter. En als u goed onderhandelt, kunt u voor een klein bedrag een relatief groot percentage van het eigendom verwerven. Dat wordt ook wel een envy ratio genoemd. Als vuistregel geldt dat bij een management buy-out de gemiddelde inbreng door het management zo n één tot twee keer het jaarsalaris is. Ook als het een koopprijs van meerdere miljoenen betreft. Mythe 2: Mijn werkgever vraagt de hoofdprijs voor het bedrijf Uiteraard wil de eigenaar een goede prijs voor zijn bedrijf. Maar zolang de prijsverwachtingen van de verkoper marktconform zijn, is een management buy-out mogelijk. De waarde van een bedrijf hangt van veel factoren af en kan alleen worden vastgesteld na een professionele waardebepaling. Die hoeft niet duur te zijn, zeker niet als alle belangrijke informatie zoals financiële gegevens, marktcijfers en klantgegevens, beschikbaar zijn. In enkele dagdelen kan worden beoordeeld wat een redelijke waarde is. Laat dit vooraf bepalen door een onafhankelijke partij, zodat duidelijk wordt of de eigenaar inderdaad de hoofdprijs in gedachten heeft. 4-9

5 Uiteraard dient u zich te realiseren dat de uiteindelijk koopprijs een kwestie is van onderhandelen. Hierbij gaat het overigens niet alleen over de prijs van het bedrijf, maar ook over de voorwaarden. Mythe 3: Zodra mijn baas hoort dat ik het bedrijf wil kopen, krijg ik ontslag Veel managers die interesse hebben in het bedrijf waar zij werken, vrezen dat de relatie met hun werkgever ernstig onder druk komt te staan, op het moment dat zij zich als koper kenbaar maken. Een veranderende relatie leidt echter niet vanzelfsprekend tot een ontslagprocedure. Veel eigenaren zijn juist opgelucht als ze horen dat het bedrijf in vertrouwde handen komt en ze niet de markt op hoeven. Toch zijn managers onzeker over de periode die volgt als bekend is geworden dat zij de zaak willen overnemen en deels ook terecht. Vast staat dat in zo n situatie de belangen van de managers veranderen, dat ziet ook de eigenaar/werkgever. Het is dan ook logisch dat hij elk voorstel en elke beslissing van de manager extra kritisch zal bekijken. Als de management buy-out uiteindelijk niet doorgaat, is de verhouding tussen de manager en de eigenaar veranderd, en dat kan nare gevolgen hebben als het proces niet goed is aangepakt. Een manager die het bedrijf wil kopen, doet er daarom verstandig aan om zich terdege voor te bereiden en zich heel goed te laten informeren door mensen met ervaring met management buy-outs, voordat hij zijn wensen aan de eigenaar meldt. Dan is de kans veel kleiner dat de relatie met de eigenaar onnodig onder druk komt te staan. Mythe 4: De investeerder met wie ik samenwerk, trekt aan alle touwtjes Er zijn weinig investeerders die zelf de operationele taken willen en kunnen uitvoeren. Daarom werken ze graag samen met een of meer managers van het overgenomen bedrijf. Zij hebben u nodig om uw kennis, ervaring en klantrelaties. Hun kernactiviteit is het doen van investeringen en het laten renderen daarvan. Zij kijken dan ook vooral door een financiële bril naar de onderneming. De dagelijkse gang van zaken laten ze graag aan u over. Onafhankelijk van het feit of de investeringsmaatschappij nu een meerderheid of een minderheidsbelang zal verwerven is het verstandig om goede afspraken te maken over ieders rol en verantwoordelijkheid na de transactie. Belangrijk daarbij zijn exit afspraken, voor het geval dat de investeerder zijn belang in de onderneming wil verkopen. Zorg ervoor dat deze afspraken vroeg en vooraf op papier zijn geregeld, zodat er nooit misverstanden over bestaan. En praat ook altijd met meerdere investeerders, dat verbetert uw onderhandelingspositie. U moet er uiteraard altijd op rekenen dat de investeerder u en de onderneming nauwlettend zal volgen, bijvoorbeeld via een raad van commissarissen en periodieke informatieverschaffing. Het is immers vooral zijn geld waarmee u zaken doet. 5-9

6 Mythe 5: Investeringsmaatschappijen zijn roekeloos In de media komt dat beeld het laatste jaar inderdaad naar voren. Maar de meeste investeerders zijn zeker niet roekeloos. Een investeringsmaatschappij streeft uiteraard naar rendement door waardevermeerdering, maar doet dat ervoor te zorgen dat de voorwaarden voor succes gecreëerd worden en blijven bestaan. Zij verbindt zich voor jaren aan het bedrijf waar zij instapt. Afhankelijk van structuur en doelstelling wordt geïnvesteerd voor een periode van gemiddeld 3 tot 5 jaar, maar er zijn ook investeerders die in veel langere termijnen denken. Vaak beschikt een investeringsmaatschappij over een uitgebreid netwerk van adviseurs en specialisten, expertise die men graag ter beschikking stelt. Maak daar gebruik van. En het laatste dat een investeerder wil, is een faillissement. Bij het selecteren van de juiste investeringsmaatschappij, is het zaak om goed te kijken met welke bedoelingen de samenwerking wordt gezocht. Een juiste partij kenmerkt zich onder andere doordat er goede afspraken te maken zijn over de ruimte die het management krijgt en de rol van de investeringsmaatschappij. Het is belangrijk om te bepalen welke investeringsmaatschappij u benadert voor samenwerking. Ze verschillen onderling sterk. Zo zijn er die zich richten op grote participaties, terwijl anderen juist op kleine ondernemingen zijn gericht. Weer anderen zijn uitsluitend actief binnen bepaalde marktsectoren. De juiste keuze vergroot de kans op een succesvolle management buy-out aanzienlijk. Mythe 6: Hoge externe financiering verzwakt het bedrijf Tal van economen voorspellen dat de komende tijd veel bedrijven in moeilijkheden zullen komen, omdat ze te veel zijn gefinancierd met vreemd vermogen. De financieringslasten zijn dan te groot in verhouding tot de resultaten. Uiteraard kunnen financieringslasten zwaar drukken op de resultaten van een bedrijf. Toch betekent dit niet dat veel bankfinanciering problematisch hoeft te zijn. Een voorwaarde voor een gezonde financieringsstructuur, is dat die gebaseerd is op realistische veronderstellingen. Als manager van de onderneming, weet u beter dan vele anderen wat realistisch is in dit verband. Belangrijk is om bij de prognoses niet alleen rekening te houden met goede, maar vooral ook met slechte scenario s. U moet daarbij reserves inbouwen, gebaseerd op cash flow prognoses. Mythe 7: Banken willen niet meer financieren De klacht uit de markt op dit moment, is dat banken nauwelijks bereid zijn om ondernemingen te financieren. Banken zelf ontkennen dit. Feit is dat er nog steeds veel wordt gefinancierd, dus zijn er voldoende mogelijkheden voor u. Dat betekent niet dat financiering weer net zo gemakkelijk wordt als de laatste jaren het geval was. En dat is in een aantal gevallen maar goed ook, want de situatie met extreem hoge financiering tegen bijzonder lage rente was uitzonderlijk en soms gevaarlijk. Banken zullen daarom stevigere 6-9

7 voorwaarden en garanties vragen, tegen een hogere rente dan we in het recente verleden gewend waren. Maar als de case goed is, zijn er zeker banken te vinden voor financiering van een management buy-out. Vooral als daar een professionele investeringsmaatschappij achter staat. Praat altijd met meerdere banken tegelijk, zorg voor goede informatie en voor professionele ondersteuning, dan is er meer mogelijk dan u wellicht in eerste instantie denkt. Mythe 8: Als trage groeier ziet niemand mij staan Het is een misverstand dat banken en investeringsmaatschappijen alleen uit zijn op snel groeiende bedrijven. Een trage, maar solide groeier geldt vaak als een geliefd(er) object voor financiers. Dat komt omdat degelijke bedrijven meestal een stabiele cashflow hebben. De risico s met dit soort bedrijven gelden als beperkter. Snelle groeiers daarentegen worden als riskanter gezien. Dat komt doordat hun kapitaalbehoefte doorgaans groter is. De rendementen op korte termijn zijn vaak goed, maar door de grotere kapitaalbehoefte zijn snelle groeiers kwetsbaarder voor veranderingen en schommelingen op de markt. Investeerders die zijn gespecialiseerd in management buy-outs zijn wars van grote risico s. Als uw bedrijf er eentje is uit de categorie degelijk, dan bent u voor een investeringsmaatschappij allerminst een muurbloempje. Mythe 9: De risico s zijn veel te groot Risico s zijn er zeker als u een bedrijf overneemt, dat hoort bij het ondernemerschap. Maar dat ze te groot zijn is niet vanzelfsprekend. Wel is het belangrijk om ze goed in kaart te brengen voordat de koop wordt gesloten. De manager is straks ondernemer en mist de zekerheden van een arbeidsovereenkomst. Risico s worden beter beheersbaar als ze vooraf bekend zijn. De risico s die samenhangen met de financiering zijn heel belangrijk voor de nieuwe ondernemer. Tegenover deze risico s vraagt een kapitaalverschaffer om zekerheden. Is er een investeringsmaatschappij die meedoet, dan wil die toekomstig rendement. De manager moet beloften doen, die hij of zij na de overname moet kunnen nakomen. Door van tevoren duidelijk te maken aan welke eisen de manager moet voldoen, ontstaat er ook duidelijkheid over de gevolgen van de overname. Als meerdere managers samen de onderneming overnemen, kan de samenwerking een risico zijn. Verschillende eigenaren zetten zich vaak op verschillende manieren in. Dit kan tot fricties leiden. Het is goed om hier voor de aankoop al goede afspraken over te maken en deze schriftelijk vast te leggen. 7-9

8 Mythe 10: Ik sta er helemaal alleen voor De positie waarin u als manager verbonden bent aan een onderneming, is wezenlijk anders dan wanneer u de eigenaar bent van het bedrijf waar u werkt. Als manager zonder eigendom ondergaat u niet zelf alle (financiële) consequenties van uw beslissingen. Maar als eigenaar neemt u elke beslissing in de wetenschap dat u de gevolgen voelt. Zodra u besluit tot het kopen van het bedrijf waar u werkt, wordt u met dit verschil in beleving geconfronteerd. Dit betekent niet dat u er alleen voor staat, maar een management buy-out is niet te realiseren zonder deskundige hulp van buiten. De selectie van bank en participant, hulp bij financieringsmodellen, het in kaart brengen van sterkten en zwakten, juridische aangelegenheden, het doorrekenen van scenario s en het onderhandelen met de verkoper, daar moet u anderen bij betrekken die aantoonbaar ervaring hebben met management buy-outs. Daarmee hebt u de handen vrij om zich te concentreren op uw taak als manager. Want terwijl u de koop voorbereidt en uitvoert, draait uw toekomstige eigendom gewoon door. Business case TMS Management buy-out TMS In november 2008 nam het gehele management van Troost Mechanical Services (TMS) de aandelen van het bedrijf over. TMS telde toen circa vierhonderd medewerkers en was een business unit van de Troost Groep, tot voor kort de Troost Pernis Groep. TMS is gespecialiseerd in mechanisch onderhoud aan procesinstallaties, nieuwbouw en revisie, met als klanten grote chemische industrieën. Onderdeel van het bedrijf vormden Troost Akkermans Moerdijk, Troost SKS Middelburg en Troost Mechacon Terneuzen. Deze onderdelen zijn vooral actief in Zuidwest Nederland en Antwerpen. De leiding van de Troost Pernis Groep zocht naar de beste manier om TMS een zo goed mogelijke toekomst te geven. De holdingdirectie kwam tot de conclusie dat een management buyout ondersteund door een sterke financiële partner de beste mogelijkheid gaf. Het management van de bedrijfsonderdelen stond voor de opgave om de management buy-out te realiseren en tegelijk het bedrijf draaiend te houden. Samen met Lingedael werden diverse investeringsmaatschappijen uitgenodigd om zich te presenteren voor deelname. De keuze viel op Friesland Bank Investments. Vanaf dat moment hebben het management team van TMS en haar adviseur samen met Friesland Bank Investments de onderhandelingen gevoerd met de verkoper. Beide partners hebben ook samen een aantal banken uitgenodigd een offerte voor financiering uit te brengen. Na selectie viel de keuze op de Rabobank, die een mooie financiering bood. Het doorzettingsvermogen van het management en de nauwe samenwerking daarbij met de adviseurs, was een sleutelfactor bij het succes van deze management buy-out. 8-9

9 De volgende stap Wilt u zich verder oriënteren over de mogelijkheden van een management buy-out en zoekt u daarbij begeleiding, dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met Lingedael Corporate Finance, een bureau van onafhankelijke fusie- en overname adviseurs en schrijver van dit whitepaper. De partners van Lingedael Corporate Finance hebben ruime ervaring in het fusie- en overnamevak en hebben al menige management buy-out tot een succes gemaakt. Hieronder staan hun contactgegevens. Contactgegevens 9-9

Verkoop van uw bedrijf

Verkoop van uw bedrijf Verkoop van uw bedrijf Langzamerhand begint het te kriebelen. Wellicht wilt uw bedrijf verkopen, of zou een fusie toch een betere optie zijn? Die overwegingen zijn er omdat u wat ouder wordt, of gewoon

Nadere informatie

Gevolgen voor de werkgelegenheid

Gevolgen voor de werkgelegenheid KRACHTIG ADVISEREN BIJ FUSIES EN OVERNAMES Met een divers team van organisatieadviseurs ondersteunen we ondernemingsraden bij het beoordelen van voorgenomen verkoop, fusies en overnames van bedrijven.

Nadere informatie

UW BEDRIJF FINANCIEREN

UW BEDRIJF FINANCIEREN UW BEDRIJF FINANCIEREN BEDRIJFSFINANCIERING Zonder financiering kan een onderneming niet bestaan. Of het nu gaat om de omvang van het eigen vermogen of de ontwikkeling van uw werkkapitaal: de wijze waarop

Nadere informatie

Projectfinanciering Projectfase: Verdieping

Projectfinanciering Projectfase: Verdieping Print dit instrument 43 Projectfinanciering Projectfase: Verdieping Financiering is een ambigu begrip. In dit geval verstaan we onder financiering: het vermogen dat verschaffers van vreemd vermogen ter

Nadere informatie

EEN BEDRIJF KOPEN. Management Buy Out. Management Buy In. Strategische overname

EEN BEDRIJF KOPEN. Management Buy Out. Management Buy In. Strategische overname EEN BEDRIJF KOPEN? EEN BEDRIJF KOPEN Management Buy Out Het overnemen van een bedrijf is zeker geen eenvoudig proces. Een bedrijfsovername kan op verschillende manieren worden ingezet. De meeste bedrijfsovernames

Nadere informatie

Specialisten. bedrijfsovernames. Company Brokers, Bedrijfsopvolging, altijd maatwerk. Specialist. Serieus en betrouwbaar. Resultaat georiënteerd

Specialisten. bedrijfsovernames. Company Brokers, Bedrijfsopvolging, altijd maatwerk. Specialist. Serieus en betrouwbaar. Resultaat georiënteerd Specialisten bedrijfsovernames Company Brokers, Bedrijfsopvolging, altijd maatwerk Al meer dan 15 jaar ondersteunt Company Brokers ondernemers bij de overdracht of aankoop van de onderneming en richt zich

Nadere informatie

Fusies en overnames in tijden van crisis. 27 mei 2013 Wilbert van Gerwen

Fusies en overnames in tijden van crisis. 27 mei 2013 Wilbert van Gerwen Fusies en overnames in tijden van crisis 27 mei 2013 Wilbert van Gerwen Inhoud Brabant Finance Event Introductie Rembrandt Fusies & Overnames Fusies en Overnames: markt trends Kansen in een roerige markt

Nadere informatie

Najaarsseminar VAB Geld als Water

Najaarsseminar VAB Geld als Water Najaarsseminar VAB Geld als Water 7 november 2013 Lodewijk Kolfschoten Stelling 1 Mijn klanten willen alleen maar bankfinanciering Page 2 Crowdfunding Page 3 Wat is crowdfunding? Een alternatieve wijze

Nadere informatie

Het realiseren van een MBO - 10 veel gestelde vragen en antwoorden 1

Het realiseren van een MBO - 10 veel gestelde vragen en antwoorden 1 Het realiseren van een MBO - 10 veel gestelde vragen en antwoorden PricewaterhouseCoopers Corporate Finance heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van teams bij het succesvol realiseren van management

Nadere informatie

Tijdig Starten met Stoppen

Tijdig Starten met Stoppen NJU/VGZ Themadag Tijdig Starten met Stoppen Paul Overwater Manager MKB Adviseurs & Henri Brom Senior adviseur Overname & Opvolging Programma Inleiding Fasen in proces Waardebepaling Fiscale aspecten Mogelijkheden

Nadere informatie

Marktlink Fusies & Overnames

Marktlink Fusies & Overnames Marktlink Fusies & Overnames Workshop Zoeken en vinden van een koper / verkoper Jeroen Oldengarm j.oldengarm@marktlink.nl 06 30 39 42 11 Mei 2013 Inhoud Doel Introductie Marktlink Marktontwikkelingen en

Nadere informatie

Growth Capital Fund BV

Growth Capital Fund BV Growth Capital Fund BV Groei en ondernemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Groeibedrijven vormen een belangrijke aanjager van de economie. Sommige bedrijven groeien spectaculair, anderen laten

Nadere informatie

Overwegingen voor verkoop

Overwegingen voor verkoop VERTROUWELIJK VOOR DISCUSSIE Overwegingen voor verkoop Presentatie Navius Corporate Finance & Strategy Utrecht, februari 2006 AGENDA Introductie Navius Rationale van verkoop Het verkoopproces Enkele suggesties

Nadere informatie

UW BEDRIJF VERKOPEN?

UW BEDRIJF VERKOPEN? UW BEDRIJF VERKOPEN? BEDRIJFSVERKOOP Begeleiding bij bedrijfsverkoop Elke zelfstandig ondernemer krijgt er vroeg of laat mee te maken: bedrijfsverkoop. Het verkopen van uw bedrijf is geen sinecure. Het

Nadere informatie

Instrument: Projectfinanciering bij een warmte-uitwisselingsproject

Instrument: Projectfinanciering bij een warmte-uitwisselingsproject Instrument: Projectfinanciering bij een warmte-uitwisselingsproject 1. WAT IS PROJECTFINANCIERING?...1 2. HET DOEL VAN PROJECTFINANCIERING...1 3. EISEN VAN FINANCIERS...2 4. PROJECTFINANCIERING BIJ WARMTE-UITWISSELINGSPROJECTEN...3

Nadere informatie

Bedrijfsfinanciering. hoe kijkt een bank naar uw onderneming?

Bedrijfsfinanciering. hoe kijkt een bank naar uw onderneming? Bedrijfsfinanciering hoe kijkt een bank naar uw onderneming? Inhoudsopgave Introductie... 3 Communicatie met de bank... 4 Kredietaanvraag... 6 Soorten financiering... 7 Afdelingen bij banken... 8 Contactgegevens...

Nadere informatie

MEMO Crowdfunding Algemeen

MEMO Crowdfunding Algemeen MEMO Crowdfunding Algemeen Introductie Door middel van deze memo willen wij u graag nader informeren over (de mogelijkheden van) crowdfunding. Crowdfunding heeft zich de afgelopen jaren in Nederland ontwikkeld

Nadere informatie

Uw bedrijf verkopen? 10 tips voor een succesvol verkoopproces

Uw bedrijf verkopen? 10 tips voor een succesvol verkoopproces Uw bedrijf verkopen? 10 tips voor een succesvol verkoopproces Inhoudsopgave Introductie... 3 Tip 1: Probeer de verkoop van uw onderneming goed te timen... 4 Tip 2: Bepaal de waarde van de onderneming op

Nadere informatie

MKBi-Groeifonds Obligaties

MKBi-Groeifonds Obligaties MKBi-Groeifonds Obligaties Brede kennis en ervaring in zowel de financiële wereld als het ondernemerschap is de basis van het MKBi Groeifonds Geef het mkb de juiste impuls met het MKBi Groeifonds! Meer

Nadere informatie

Bespaar tijd en geld

Bespaar tijd en geld Bespaar tijd en geld Brengt financiële mogelijkheden en risico s in kaart Da Vinci Finance voor financiering en financiële vraagstukken. Het is bijna onmogelijk om op alle gebieden de actuele kennis bij

Nadere informatie

Eenmaal, andermaal: verkocht?

Eenmaal, andermaal: verkocht? CB VERKOOP Wanneer doet een ondernemer er goed aan zijn bedrijf te verkopen of een bedrijf over te nemen? In dit tweeluik aandacht voor zowel de verkoop- als de koopkant van het verhaal. Eenmaal, andermaal:

Nadere informatie

De Hooge Waerder Corporate Finance

De Hooge Waerder Corporate Finance De Hooge Waerder Corporate Finance Aankoop van een bedrijf Of u nu een bedrijf wilt overnemen, omdat het een minder risicovolle manier is om een bedrijf te starten of omdat u uitbreidingsmogelijkheden

Nadere informatie

Goed voorbereid een overnametraject in. Financiële en juridische aspecten bij overnames Joy van der Veer Guido Goorts

Goed voorbereid een overnametraject in. Financiële en juridische aspecten bij overnames Joy van der Veer Guido Goorts Goed voorbereid een overnametraject in Financiële en juridische aspecten bij overnames Joy van der Veer Guido Goorts Inleiding Het overnametraject in Financiële en juridische aspecten bij overnames Joy

Nadere informatie

In opdracht van: Majka van Doorn Consultant

In opdracht van: Majka van Doorn Consultant Rapport Marktlink Marktmonitor 2016 3 oktober 2016 In opdracht van: Majka van Doorn Consultant 033 330 3321 06 23 77 85 14 Management summary Management summary Driekwart ondernemers denkt na over verkoop

Nadere informatie

Plan van aanpak bij het kopen van bedrijven:

Plan van aanpak bij het kopen van bedrijven: Plan van aanpak bij het kopen van bedrijven: I. Analyse fase: 1. Vaststelling ondernemings-strategie en missie 2. Vaststelling van de financierings-structuur II. Search fase: 3. Search van overname-kandidaten

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht De cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een

Nadere informatie

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Rapport Marktmonitor 2015 18 September 2015 Colofon In opdracht van: Majka van Doorn Research Consultant 033 330 33

Nadere informatie

Financiering van maatschappelijk vastgoed

Financiering van maatschappelijk vastgoed van maatschappelijk vastgoed Naar nieuwe vormen van financiering? Arie van Oord KMVG Congres, 19 april 2011 BNG en maatschappelijk vastgoed Klantgroepen Gemeenten Woningcorporaties Zorginstellingen Onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Financierbaarheid Overname

Financierbaarheid Overname Financierbaarheid Overname Bas Gommers Financieringsspecialist Commercial Clients Regio Zuid Panheel, 15 september 2016 Onderwerpen Wat maakt een bedrijfsovername zo bijzonder Waarde / Prijs / Financierbaarheid

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Due diligence. Overnamecontract

Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Due diligence. Overnamecontract Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Een bedrijf wordt om verschillende redenen overgedragen. Dit kan zijn om organisatorische redenen, verschuivingen binnen een concern of met het oog op het pensioen van

Nadere informatie

Uw bedrijf verkopen? U staat er niet alleen voor

Uw bedrijf verkopen? U staat er niet alleen voor Uw bedrijf verkopen? U staat er niet alleen voor INTRODUCTIE Uw bedrijf verkopen? U staat er niet alleen voor U hebt een mooi bedrijf opgebouwd. Maar er komt een moment dat u de teugels uit handen wilt

Nadere informatie

De Uitkeringstoets en financieringsaspecten voor de onderneming

De Uitkeringstoets en financieringsaspecten voor de onderneming De Uitkeringstoets en financieringsaspecten voor de onderneming 22 mei 2013 Edgar Janssens NASH Consul9ng B.V. Aandelen- transac9e SamenvaCng Vragen? Inhoudsopgave Aanleiding Aandelentransac9e SamenvaCng

Nadere informatie

Financieren anno 2015 BDO M&A - Debt Advisory Strategisch financieringsadvies

Financieren anno 2015 BDO M&A - Debt Advisory Strategisch financieringsadvies Financieren anno 2015 BDO M&A - Debt Advisory Strategisch financieringsadvies drs. Roel van der Sar RC RV Manager Corporate Finance Debt Advisory Introductie drs. Roel van der Sar RC RV Senior Manager

Nadere informatie

FINANCIERING IN HET MKB

FINANCIERING IN HET MKB FSV CORPORATE FINANCE FINANCIERING IN HET MKB N.T.O.C. 2.0 Geurt Hogenbirk Melvin Rademaker FSV CORPORATE FINANCE 2 Programma 1. Inleiding door Geurt Hogenbirk AA RV 2. Wat doet FSV Corporate Finance?

Nadere informatie

Financieren van grote windprojecten Juni 2013. Vertrouwelijk NWEA Winddag

Financieren van grote windprojecten Juni 2013. Vertrouwelijk NWEA Winddag Financieren van grote windprojecten Juni 2013 Green Giraffe Energy Bankers gespecialiseerd in duurzame energie financieringen Focus op de duurzame energie: Green Giraffe Energy Bankers is opgericht door

Nadere informatie

Wat is Waar(de)? & De P van People

Wat is Waar(de)? & De P van People Wat is Waar(de)? & De P van People Door: Tamme de Vries AA RV Register Valuator Blauwzaam Workshop 08 oktober 2015 Mijn winkel; Tamme B.V. Waardering bestaat uit twee componenten: EN Wat is kasstroom?

Nadere informatie

Verschillende vormen van financiering. dr. Lex van Teeffelen lector Financiële en Economische Advisering

Verschillende vormen van financiering. dr. Lex van Teeffelen lector Financiële en Economische Advisering Verschillende vormen van financiering dr. Lex van Teeffelen lector Financiële en Economische Advisering lex.vanteeffelen@hu.nl Vooraf De beste financiering is geen financiering! Kijk eerst eens goed naar

Nadere informatie

ING, partner van familiale ondernemers

ING, partner van familiale ondernemers ING, partner van familiale ondernemers Familiebedrijven, de motor van de economie Leidt u een familiebedrijf? Familiebedrijven professionaliseren In België vertegenwoordigen familiebedrijven maar liefst

Nadere informatie

Financieren van overnames met Crowdfunding

Financieren van overnames met Crowdfunding Themabijeenkomst 2 oktober Acquisition Finance Financieren van overnames met Crowdfunding Sandra van der Westen en Hans Minnaar Hans Minnaar Marketing/MKB/BB Marketing Corporte banking Acquisition finance

Nadere informatie

Offerte mei 2009. el Ninjo: onze manier van werken

Offerte mei 2009. el Ninjo: onze manier van werken el Ninjo: onze manier van werken Ondernemen dient vooral met plezier te gebeuren. De ondernemer moet kunnen doen waar hij goed in is. Daarom investeert el Ninjo niet alleen met geld, maar ook met actieve

Nadere informatie

Verschillende vormen van financiering. dr. Lex van Teeffelen lector Financiële en Economische Advisering lex.vanteeffelen@hu.nl

Verschillende vormen van financiering. dr. Lex van Teeffelen lector Financiële en Economische Advisering lex.vanteeffelen@hu.nl Verschillende vormen van financiering dr. Lex van Teeffelen lector Financiële en Economische Advisering lex.vanteeffelen@hu.nl Vooraf De beste financiering is geen financiering! Kijk eerst eens goed naar

Nadere informatie

Bedrijfsovername. Arnhem De Liemers Doetinchem e.o.

Bedrijfsovername. Arnhem De Liemers Doetinchem e.o. Bedrijfsovername 16 met gecontroleerde risico s Er is een fusie- en overnamegolf aanstaande in Nederland. Investeerders kunnen goedkoop financiering ophalen en het investeringssentiment is positief, schreef

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen

Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen Onderzoek over de planning van de bedrijfsoverdracht uitgevoerd met de steun van Agentschap Ondernemen: Executive summary Prof. dr. Tensie Steijvers drs. Ine Umans Universiteit

Nadere informatie

Waardering van bedrijven Financiering van bedrijfsovernames

Waardering van bedrijven Financiering van bedrijfsovernames MKB Duiven Max Miltenburg Workshop Bedrijfsovernames Agenda Agenda: Inleiding Proces van bedrijfsovernames Pauze x Waardering van bedrijven Financiering van bedrijfsovernames 1 Introductie MFS Onafhankelijk

Nadere informatie

Agenda. Wie is De Hooge Waerder?

Agenda. Wie is De Hooge Waerder? 1 Agenda 1. Wie is De Hooge Waerder? 2. Wat is mijn bedrijf waard? 3. Is uw bedrijf verkoopklaar? Vestigingen Wie is De Hooge Waerder? 2 Wie is De Hooge Waerder? Divisies: op alle vestigingen zijn alle

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst. Overwegingen. Herstructurering

Informatiebijeenkomst. Overwegingen. Herstructurering 19 januari 2016 Informatiebijeenkomst Overwegingen Herstructurering Opdelen van de onderneming in onderdelen is onvermijdelijk Centrales & Trade Levering Retail Multimedia Zelfstandig levensvatbaar Verlieslatend

Nadere informatie

Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht. Henri Brom T: 06-54200497 E: hgtbrom@mkbadviseurs.nl Senior Adviseur Opvolging en Overdracht

Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht. Henri Brom T: 06-54200497 E: hgtbrom@mkbadviseurs.nl Senior Adviseur Opvolging en Overdracht Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht Henri Brom T: 06-54200497 E: hgtbrom@mkbadviseurs.nl Senior Adviseur Opvolging en Overdracht Workshop overdracht KNGF Programma Inleiding Fasen in proces Waardebepaling

Nadere informatie

1-11-2012. Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht. Workshop overdracht KNGF. Overnames. Booming business?? Programma

1-11-2012. Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht. Workshop overdracht KNGF. Overnames. Booming business?? Programma Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht 30 oktober 2012 Henri Brom T: 06-54200497 E: hgtbrom@mkbadviseurs.nl Senior Adviseur Opvolging en Overdracht Workshop overdracht KNGF Programma Inleiding Fasen

Nadere informatie

In vijf dagdelen bent u optimaal voorbereid op de overname van een onderneming LEERGANG BEDRIJF KOPEN

In vijf dagdelen bent u optimaal voorbereid op de overname van een onderneming LEERGANG BEDRIJF KOPEN In vijf dagdelen bent u optimaal voorbereid op de overname van een onderneming LEERGANG BEDRIJF KOPEN Leergang Bedrijf Kopen U bent van plan een bedrijf over te nemen. Er komt veel inhoudelijke en financiële

Nadere informatie

DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders

DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Amsterdam, 23 april 2015 Disclaimer Bepaalde uitspraken in deze presentatie betreffen prognoses aangaande de toekomstige financiële conditie en resultaten

Nadere informatie

ICP Corporate Finance

ICP Corporate Finance ICP Corporate Finance Corporate Finance Adviseurs Bedrijfsprofiel Januari 2013 Profiel ICP Corporate Finance Corporate Finance Adviseur van management en aandeelhouders bij complexe Corporate Finance vraagstukken

Nadere informatie

Ideeën Plannen. Het is tijd voor de NOM! Ambities

Ideeën Plannen. Het is tijd voor de NOM! Ambities I N V E S T E R E N I N O N T W I K K E L I N G Ideeën Plannen Het is tijd voor de NOM! Ambities Missie De NOM is de permanente katalysator van economische ontwikkeling in Noord-Nederland. Dit is niet

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

Masterclass Bedrijfsoverdracht Wout van der Goot ING Bank. 0 ING Bank

Masterclass Bedrijfsoverdracht Wout van der Goot ING Bank. 0 ING Bank Masterclass Bedrijfsoverdracht Wout van der Goot ING Bank 0 ING Bank Bedrijfsoverdracht Een zaak van gevoel en verstand 1 ING Bank Vormen van bedrijfsoverdracht Familie Persoon MBO Verkoop/ opvolging MBI

Nadere informatie

19 mei 2008. Wat is de waarde van een bedrijf?

19 mei 2008. Wat is de waarde van een bedrijf? 19 mei 2008 Wat is de waarde van een bedrijf? Wat is de waarde van een bedrijf? P.P.C. Buijsrogge RV Register Valuator Makelaar in bedrijfsbelangen www.corporatesearch.nl buijsrogge@corporatesearch.nl

Nadere informatie

Business Valuation : groeiend belang

Business Valuation : groeiend belang Business Valuation : groeiend belang Inleiding Vandaag de dag worden we steeds vaker geconfronteerd met de vraag hoeveel een onderneming waard is en of ze gelet op de huidige crisis financieel gezond is.

Nadere informatie

Onze relatie met u! Een goed gesprek over

Onze relatie met u! Een goed gesprek over Een goed gesprek over Onze relatie met u! Wij houden van ons vak. Ons vak is u te helpen bij het organiseren van uw financiële zekerheid. Daar praten we veel en graag met u over. In die gesprekken stellen

Nadere informatie

Hoe verkoop ik mijn onderneming: het verkoopproces. Whitepaper van de Jong & Laan corporate finance. Bel 038-7779807 of kijk op www.jonglaan.

Hoe verkoop ik mijn onderneming: het verkoopproces. Whitepaper van de Jong & Laan corporate finance. Bel 038-7779807 of kijk op www.jonglaan. Hoe verkoop ik mijn onderneming: het verkoopproces Whitepaper van de Jong & Laan corporate finance Inhoudsopgave Inleiding 3 Verkooptraject 4 Waardebepaling 5 Over de Jong & Laan corporate finance 6 1.

Nadere informatie

Samenwerken is vermenigvuldigen. Fusie & Overname Jaarcongres Houten, 3 december 2015

Samenwerken is vermenigvuldigen. Fusie & Overname Jaarcongres Houten, 3 december 2015 Samenwerken is vermenigvuldigen Fusie & Overname Jaarcongres Houten, 3 december 2015 0 Introductie DCFA Wie? Investeerder -> Jurgen van Olphen TransEquity NetWork Advocaat -> Els in t Veld DVAN Advocatuur

Nadere informatie

Hét middellange krediet voor uw bedrijfsinvesteringen.

Hét middellange krediet voor uw bedrijfsinvesteringen. Hét middellange krediet voor uw bedrijfsinvesteringen. Brede kennis en ervaring in zowel de financiële wereld als het ondernemerschap is de basis van het MKBi Groeifonds Geef het mkb de juiste impuls met

Nadere informatie

Wat kost een drukkerij? En hoe reken je af?

Wat kost een drukkerij? En hoe reken je af? En hoe reken je af? 3 modellen om de prijs van een drukkerij te bepalen Inhoud 1. SAMEN VERDER... - 3-1.1. INPAKKEN EN WEGWEZEN... - 4-1.2. SAMEN WAARDE CREËREN...- 6-1.3. HET ZAKELIJK HUWELIJK...- 8-2.

Nadere informatie

Overnemen apotheek Nu of in 2010? Marc Feys, GroepNBA www.groepnba.com

Overnemen apotheek Nu of in 2010? Marc Feys, GroepNBA www.groepnba.com Overnemen apotheek Nu of in 2010? Marc Feys, GroepNBA www.groepnba.com Wie koopt, wie verkoopt? 1830 1972 1982 1992 2003 2013 www.groepnba.com 2 Verkopers Pensioengerechtigde (55-65j) Burnout (45-55j)

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen AANLEIDING De creatieve industrie is een sector die de economische en culturele waarde van betekenis centraal stelt en exploiteert. Deze

Nadere informatie

Uw bedrijf verkopen? Taxatie. Overnameprijs UW BEDRIJF VERKOPEN? DAAROM EEN ACCOUNTANT

Uw bedrijf verkopen? Taxatie. Overnameprijs UW BEDRIJF VERKOPEN? DAAROM EEN ACCOUNTANT Uw bedrijf verkopen? risatie Taxatie Overnameprijs UW BEDRIJF VERKOPEN? DAAROM EEN ACCOUNTANT mei 2013 UW BEDRIJF VERKOPEN? DAAROM EEN ACCOUNTANT Deze brochure is speciaal bedoeld voor ondernemers die

Nadere informatie

Investeren in de zorg

Investeren in de zorg strikt persoonlijk / vertrouwelijk Investeren in de zorg Zorgobligaties 6 november 2012 JBR Corporate Finance bv Dit rapport is auteursrechtelijk beschermd door JBR Corporate Finance bv en gepubliceerd

Nadere informatie

Titel presentatie. Inhoud. 1. Even voorstellen 2. Bedrijfsovernames het proces 3. Inzoomen: de waardering 4. Tips & Tricks bijovernames

Titel presentatie. Inhoud. 1. Even voorstellen 2. Bedrijfsovernames het proces 3. Inzoomen: de waardering 4. Tips & Tricks bijovernames Titel presentatie Juni 2015 Door NAAM Inhoud 1. Even voorstellen 2. Bedrijfsovernames het proces 3. Inzoomen: de waardering 4. Tips & Tricks bijovernames 1 Bedrijfsovername in de praktijk 15 September

Nadere informatie

NOVEMBER 2012 LEERGANG BEDRIJF KOPEN

NOVEMBER 2012 LEERGANG BEDRIJF KOPEN In vijf dagdelen bent u optimaal voorbereid op de overname van een onderneming NOVEMBER 2012 LEERGANG BEDRIJF KOPEN Leergang Bedrijf Kopen U bent van plan een bedrijf over te nemen. Er komt veel inhoudelijke

Nadere informatie

De ondernemer. De onderneming PROJECT INFORMATIE

De ondernemer. De onderneming PROJECT INFORMATIE Projectnummer PF0019 Totale financiering 168.000,00 Omschrijving MTU Maritiem Transport Urk Zekerheid, o.a. 2 e hypotheek Financiering Annuïtaire lening Looptijd 7 jaar Object Aankoop Mvs Douwe Hendrik

Nadere informatie

Doelbedrag campagne EUR Streefbedrag campagne EUR Rente 7%

Doelbedrag campagne EUR Streefbedrag campagne EUR Rente 7% Crowdfundingproject Oneplanetcrowd Bedrijfsnaam Website Oneplanetcrowd B.V. www.oneplanetcrowd.com Doelbedrag campagne EUR 250.000 Streefbedrag campagne EUR 1.000.000 Financieringsvorm Achtergestelde converteerbare

Nadere informatie

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL VanSoestDolmans & Associates VanSoestDolmans is een onafhankelijke business management organisatie die pragmatische en sterk oplossingsgerichte ondersteuning biedt aan

Nadere informatie

U wilt een woning kopen

U wilt een woning kopen U wilt een woning kopen Beter Wonen verkoopt regelmatig verschillende type woningen in meerdere wijken van Almelo. De ruime koopwoningen zijn goed onderhouden, betaalbaar en naar eigen wensen in te richten.

Nadere informatie

Verder in Fusie & Overnames

Verder in Fusie & Overnames Verder in Fusie & Overnames (Mid size en familiebedrijven) Datum: december 2009 Plaats: Zeewolde Door: Triple Play Keynote speaker: Mr. Pieter J.H. Mensink MBA Verbonden door vertrouwen; groeien door samenhang

Nadere informatie

Fondsreglement Fryslân Development Fonds

Fondsreglement Fryslân Development Fonds Fondsreglement Fryslân Development Fonds Artikel 1 Inleiding Het Fryslân Development Fonds is een revolverend investeringsfonds welke risicodragend kapitaal verstrekt aan kansrijke en sterk groeiende innovatieve

Nadere informatie

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen?

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen? DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen? 1 Met de vraag 'Een huis kopen of een huis huren?' kunt u op verschillende momenten in uw leven te maken krijgen. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Voordracht 50. Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst

Voordracht 50. Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst Voordracht 50 Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst Inleiding Bij besluit van 10 september 1990, nummer 45 hebben uw Staten besloten

Nadere informatie

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE delen gevoel vertrouwen gevonden avontuur genieten ONDERLINGE S-GRAVENHAGE Momenten vrienden verhuizen afscheid leven huwelijk samen 2 blijdschap verrassing Verzekerde groeikracht Iedereen hoopt op een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bedrijfsfilosofie... 3. Liberforte Pensioen... 4. Liberforte Hypotheek... 5. Liberforte Werkgeversdiensten... 6

Inhoudsopgave. Bedrijfsfilosofie... 3. Liberforte Pensioen... 4. Liberforte Hypotheek... 5. Liberforte Werkgeversdiensten... 6 2 Inhoudsopgave Bedrijfsfilosofie...................... 3 Liberforte Pensioen...................... 4 Liberforte Hypotheek...................... 5 Liberforte Werkgeversdiensten..................... 6 3

Nadere informatie

Het bedrijfsplan door de bril van een financier

Het bedrijfsplan door de bril van een financier Het bedrijfsplan door de bril van een financier Greentech week hoe financiert u uw innovatieve product of bedrijf Freek Welling investment manager 8 oktober 2015 Inhoud 1. Introductie 2. Belang van een

Nadere informatie

VOORSTEL. college van burgemeester en wethouders

VOORSTEL. college van burgemeester en wethouders VOORSTEL Datum: 8 juni 2015 college van burgemeester en wethouders Registratienummer: BWV-15001487 Auteur: Roger Vleugels Afdeling: 27.00.3 Treasury Telefoonnummer: 5604218 Mede-auteur: Rob Bosma Onderwerp:

Nadere informatie

Succesvol financieren

Succesvol financieren Informatieblad 06-07-14 Succesvol financieren Het is voor bedrijven nog steeds lastig om geld te lenen bij een bank. Maar u bent tegenwoordig voor een financiering niet meer alleen afhankelijk van de bank.

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen met de Rabobank.

Duurzaam ondernemen met de Rabobank. Duurzaam ondernemen met de Rabobank. Ron Droste, commercieel directeur. Rabobank Den Haag en omgeving Rabobank en duurzaamheid Coöperatieve organisatievorm Klant- en maatschappelijk belang als uitgangspunt

Nadere informatie

KOOPGARANT EEN WONING KOPEN MET FLINKE KORTING!

KOOPGARANT EEN WONING KOPEN MET FLINKE KORTING! KOOPGARANT EEN WONING KOPEN MET FLINKE KORTING! KOOPGARANT Voordelig kopen, gegarandeerd verkopen In de huidige woningmarkt is de stap naar een koopwoning als starter of middeninkomer vaak onoverbrugbaar.

Nadere informatie

Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en. Rabobank met betrekking tot het Revolverend

Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en. Rabobank met betrekking tot het Revolverend Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Rabobank met betrekking tot het Revolverend Fonds Energiebesparing 11 Juli 2013 Betrokken partijen Initiatiefnemer:

Nadere informatie

Welkom. RB Studiekring Lezing ondernemingswaardering. ValuePro - RB Studiekring 1

Welkom. RB Studiekring Lezing ondernemingswaardering. ValuePro - RB Studiekring 1 Welkom RB Studiekring Lezing ondernemingswaardering 1 Voorstellen drs. Chris Denneboom RV RAB cdenneboom@valuepro.nl Master in Business Valuation Register Valuator Register adviseur bedrijfsopvolging Gerechtelijk

Nadere informatie

HET ONDERNEMINGSPLAN: handleiding voor een overtuigend plan

HET ONDERNEMINGSPLAN: handleiding voor een overtuigend plan HET ONDERNEMINGSPLAN: handleiding voor een overtuigend plan Indeling Woord vooraf De functie van het business plan; aandachtspunten Het business plan als visitekaartje van de ondernemer De communicatie

Nadere informatie

VAN SEED NAAR START-UP EN VERVOLGENS NAAR DE GROEIFASE. Welke financiering past hierbij? Omdat mensen tellen.

VAN SEED NAAR START-UP EN VERVOLGENS NAAR DE GROEIFASE. Welke financiering past hierbij? Omdat mensen tellen. VAN SEED NAAR START-UP EN VERVOLGENS NAAR DE GROEIFASE. Welke financiering past hierbij? Omdat mensen tellen. Van seed naar start-up en vervolgens naar de groeifase. Welke financiering past hierbij? 1

Nadere informatie

Q&A voor participanten

Q&A voor participanten Q&A voor participanten 1. Q: Wat is de juridische vorm van het participatiefonds? A: Het is een beleggingsfonds voor gemene rekening. 2. Q: Wat is een beleggingsfonds voor gemene rekening? A: Het beleggingsfonds

Nadere informatie

Van groei- of financieringsvraagstuk naar warme zakelijke en persoonlijke relaties en toekomstbestendige groei

Van groei- of financieringsvraagstuk naar warme zakelijke en persoonlijke relaties en toekomstbestendige groei Van groei- of financieringsvraagstuk naar warme zakelijke en persoonlijke relaties en toekomstbestendige groei 7 Vragen om jezelf te stellen als je je balans in het financieren van toekomstbestendige groei

Nadere informatie

NIBE-SVV 2013 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT

NIBE-SVV 2013 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT NIBE-SVV 2013 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT 1. In 2012 voldoet mevrouw Klappers NIET aan het urencriterium. Mevrouw Klappers kan in 2012... (1)... doteren aan de oudedagsreserve en... (2)... gebruik

Nadere informatie

Wanneer gaat het fout met de financieringshefboom?

Wanneer gaat het fout met de financieringshefboom? Wanneer gaat het fout met de financieringshefboom? In tijden dat de verwachtingen voor toekomstige vrije geldstromen ieder jaar uitkomen werkt de financieringshefboom in het voordeel van de eigen vermogen

Nadere informatie

Woning Verkoop Garant geeft zekerheid

Woning Verkoop Garant geeft zekerheid Woning Verkoop Garant geeft zekerheid Woning Verkoop Garant geeft zekerheid Naar een nieuw appartement? Het kan zonder zorgen. Woning Verkoop Garant neemt alle risico s uit handen. U heeft misschien al

Nadere informatie

VOORBELD ONDERNEMINGSPLAN. Metdit voorbeeld ondernemingsplan kunjegelijkaan deslag! www.voorbeeld-ondernemingsplan.nl

VOORBELD ONDERNEMINGSPLAN. Metdit voorbeeld ondernemingsplan kunjegelijkaan deslag! www.voorbeeld-ondernemingsplan.nl VOORSTARTENDEONDERNEMERS VOORBELD ONDERNEMINGSPLAN Metdit voorbeeld ondernemingsplan kunjegelijkaan deslag! www.voorbeeld-ondernemingsplan.nl VOORSTARTENDEONDERNEMERS Hetpakketvoordestartendeondernemer

Nadere informatie

Kredietverlening aan Nederlandse bedrijven loopt terug

Kredietverlening aan Nederlandse bedrijven loopt terug Het Nederlandse bedrijfsleven is in sterke mate afhankelijk van bancaire kredietverlening. De groei van de zakelijke kredietverlening is in de tweede helft van 28 vertraagd. Dit hangt grotendeels samen

Nadere informatie

Welke DGA heeft straks pensioen?

Welke DGA heeft straks pensioen? Welke DGA heeft straks pensioen? WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 Pensioen: een serieuze aangelegenheid De directeur grootaandeelhouder is geen werknemer in de

Nadere informatie

SPECIAL BEDRIJFSVERKOOP. Peter Rikhof Koos Jager Rolf Metz. 44 brookz maart 2012 tekst XXXXXXXX / fotografie XXXXXXXXXX

SPECIAL BEDRIJFSVERKOOP. Peter Rikhof Koos Jager Rolf Metz. 44 brookz maart 2012 tekst XXXXXXXX / fotografie XXXXXXXXXX Peter Rikhof Koos Jager Rolf Metz 44 brookz maart 2012 tekst XXXXXXXX / fotografie XXXXXXXXXX Er zijn meer kopers dan een verkoper verwacht HOE STAAT DE OVERNAMEMARKT er op dit moment voor? Wat zijn de

Nadere informatie

2. Introductie initiatief

2. Introductie initiatief 8 november 2012 1. Opening 1. Opening 2. Introductie initiatief 3. Profiel van de belegging 4. Financieel-juridische aspecten van het fonds 5. Juridische structuur van het fonds 6. Eerste aankoop: winkelcentrum

Nadere informatie

Uw vragen? Betrokken bij ver-/nieuwbouw initiatief (of wens) Bank/corporatie no-go Project tot (voorlopige) stilstand. Geen (bouw)productie

Uw vragen? Betrokken bij ver-/nieuwbouw initiatief (of wens) Bank/corporatie no-go Project tot (voorlopige) stilstand. Geen (bouw)productie Uw vragen? Betrokken bij ver-/nieuwbouw initiatief (of wens) Bank/corporatie no-go Project tot (voorlopige) stilstand Geen (bouw)productie Positieve invloed in de keten t.o.v. beslisser zorg? Wij geloven

Nadere informatie

in een Vrije verkoopwoning

in een Vrije verkoopwoning in een Vrije verkoopwoning Inhoud 1 U koopt een vrije verkoopwoning bij thuis: wat betekent dit? Wie kan een vrije verkoopwoning kopen? Vraagprijs Bieden in onderhandeling Hoe komt de koop tot stand Vooraf

Nadere informatie

Dienstenwijzer Mediair Roosendaal tevens handelend onder de naam HypotheekCompany Roosendaal

Dienstenwijzer Mediair Roosendaal tevens handelend onder de naam HypotheekCompany Roosendaal Dienstenwijzer Mediair Roosendaal B.V. Financiële dienstverlening is een kwestie van vertrouwen! Dienstenwijzer Mediair Roosendaal tevens handelend onder de naam HypotheekCompany Roosendaal U bent van

Nadere informatie