DE TYPOLOGIEËN VAN HET WITWASSEN VAN GELD EN VAN DE FINANCIERING VAN TERRORISME. Nathalie Laukens Criminologe CFI-CTIF IBR -17 oktober2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE TYPOLOGIEËN VAN HET WITWASSEN VAN GELD EN VAN DE FINANCIERING VAN TERRORISME. Nathalie Laukens Criminologe CFI-CTIF IBR -17 oktober2008"

Transcriptie

1 DE TYPOLOGIEËN VAN HET WITWASSEN VAN GELD EN VAN DE FINANCIERING VAN TERRORISME Nathalie Laukens Criminologe CFI-CTIF IBR -17 oktober2008 CFI? eenheid van financiële informatieverwerking; opgericht bij wet van 11 januari 1993; samengesteld uit financiële deskundigen en uit een gedetacheerde hoofdofficier van de federale politie; staat onder het toezicht van de Ministers van Justitie en van Financiën en onder leiding van een magistraat; rol van filter tussen de melders en de gerechtelijke overheden;

2 Opdrachten? wet van 11 januari 1993; link en filter tussen de financiële en de gerechtelijke wereld. Opdrachten: ontvangst van de meldingen van verdachte verrichtingen; identificatie van ernstige aanwijzingen van witwassen van geld of financiering van terrorisme; doormelding van de dossiers aan de gerechtelijke overheden. Onderzoek: De CFI onderzoekt de meldingen door de inlichtingen te groeperen die zij kan verkrijgen van: de in de wet bedoelde ondernemingen en personen; de gerechtelijke overheden; de politiediensten; de administratieve diensten van de Staat; het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF); de buitenlandse eenheden die inlichtingen verstrekken op basis van samenwerkingsakkoorden.

3 Doormelding van de dossiers : De CFI moet het dossier doormelden aan de gerechtelijke overheden van zodra zij ernstige aanwijzingen van witwassen van geld of financiering van terrorisme vaststelt Meldingen Résultats Aantal nieuwe dossiers Aantal dossiers doorgemeld aan de parketten Bedragen m.b.t. de aan de parketten doorgemelde dossiers (in miljoen EUR) Resultaten ,7

4 Dossiers die betrekking hebben op VZW s: 1.dossiers inzake witwassen van geld; 2.dossiers inzake financiering van terrorisme. Geval 1 van witwassen: gebruik van een vereniging als dekmantel voor witwasverrichtingen die verband houden met handel in clandestiene arbeidskrachten Melding van bank A: -aanzienlijke overdrachten afkomstig van verschillende vennootschappen in Azië; -ten gunste van meerdere rekeningen op naam van de vereniging STICHTING; -het geld werd contact afgehaald of overgedragen ten gunste van de persoonlijke rekening van de heer SMO, werknemer van de vereniging. Melding van bank B: - meerdere contante stortingen op de rekening van de heer SMO; - het geld werd contant afgehaald of uitgegeven in luxeboetieken.

5 Onderzoek van de CFI: totaalbedrag: EUR; de aard en het volume van de verrichtingen leken geen verband te houden met de normale werkzaamheden van een vereniging; het niveau van de privé-uitgaven van de heer SMO kwam niet overeen met zijn socio-economisch profiel; politie-informatie gaf aan dat de vereniging STICHTING werd gebruikt door de heer RICH om Chinese onderdanen op het Belgische grondgebied toe te laten en hen vervolgens in de EU aan het werk te zetten; de heer RICH stond aan het hoofd van de handel; de heer SMO gaf advies aan de heer RICH; de humanitaire activiteiten van de vereniging leken dienst te doen als dekmantel voor financiële verrichtingen die in verband kunnen worden gebracht met witwassen van geld verbonden aan de handel in clandestiene werkkrachten. Geval 2 van witwassen: gebruik van een vereniging voor het verrichten van een investering in onroerende goederen Melding van de bank: -de rekening van de vereniging SAINT werd in vijf dagen tijd gecrediteerd door contante stortingen voor een aanzienlijk bedrag; -het geld werd gebruikt voor de aankoop van een onroerend goed. Onderzoek van de CFI: de heer BONI, volmachthebber van de rekening, was gekend voor oplichting en misbruik van vertrouwen; politie-informatie gaf aan dat hij religieuse praktijken beoefende en op zijn aanhangers een kracht uitoefende die met deze van goeroes van sektebewegingen kan worden vergeleken; zijn activiteiten leverden een aanzienlijke geldstroom op; het contante geld gestort op de rekening van SAINT zou afkomstig kunnen zijn van misbruik van vertrouwen en oplichting van zijn volgelingen; het geld werd witgewassen dank zij de investering in onroerende goederen.

6 Geval 1 van terrorisme: gebruik van een vereniging voor de financiering van terrorisme Melding van de bank: - er werden verdachte verrichtingen uitgevoerd door de heer LOOK, een Belgische onderdaan die volmachthebber is van de rekening van de in Belgiëgevestigde vereniging BLUE; - de heer LOOK wou een aanzienlijk contant bedrag storten op de rekening van BLUE; - het geld was bestemd om te worden overgedragen op de rekening van een notaris bij wijze van voorschot voor de aankoop van een onroerend goed; - de heer LOOK had de oorsprong van het geld onvoldoende verantwoord door te verwijzen naar giften; -de heer LOOK had zich niet gericht tot het agentschap waar de rekening van BLUE was gedomicilieerd; - het bankagentschap had de storting geweigerd en de heer LOOK aangeraden om zich wenden tot het agentschap BLUE. Onderzoek van de CFI: het onderzoek van de historiek van de rekening van BLUE gaf op de creditzijde talrijke contante stortingen aan die waarschijnlijk overeenkwamen met giften; onder de debetverrichtingen viel de uitgifte van een cheque een aantal maanden voordien op naam van een notaris voor de aankoop van een onroerend goed; de dekking van deze cheque bestond enerzijds uit giften en anderzijds uit een overschrijving in opdracht van de heer LOOK; het onderzoek van de persoonlijke rekening van de heer LOOK gaf de uitvoering aan van meerdere contante stortingen die overeenkwamen met giften van particulieren; de debetverrichtingen bestonden enerzijds uit overschrijvingen ten gunste van BLUE en anderzijds uit internationale overschrijvingen ten gunste van de heer NAM.

7 de heer LOOK had connecties met personen gekend voor hun terroristische activiteiten, waaronder de heer NAM; na de weigering van het bankagentschap om de verrichting uit te voeren heeft de heer LOOK zich nooit begeven naar het agentschap waarbij de rekening van BLUE was gedomicilieerd; de heer LOOK leek gebruik te maken van BLUE om onder deze dekmandel geld in te zamelen op zijn persoonlijke rekening, waarvan een deel niet voor liefdadigheidsdoeleinden werd gebruikt maar naar het buitenland werd overgedragen ten gunste van de heer NAM waarschijnlijk voor het financieren van terrorisme. Geval 2 van terrorisme: gebruik van de rekeningen van verschillende verenigingen als transitrekeningen Melding van de bank: -de rekeningen van verschillende verenigingen werden gecrediteerd door talrijke overschrijvingen en stortingen; -de bedragen waren betrekkelijk klein en kwamen overeen met giften van particulieren; -het geld werd overgedragen ten gunste van de persoonlijke rekening van een manager van één van de verenigingen. Onderzoek van de CFI: uit politiebronnen was één van de verenigingen gekend om zijn banden met een terroristenorganisatie; de rekening van deze vereniging, evenals deze van twee andere verenigingen, waren gecrediteerd met kleine bedragen die overeenkwamen met giften van particulieren; de mededelingen verwezen naar humanitaire hulp ten gunste van het Midden-Oosten.

8 het merendeel van de ontvangen gelden was overgedragen naar de persoonlijke rekening van een manager van één van de verenigingen; deze manager had uiteindelijk het totale bedrag contant afgehaald; een financiële structuur leek te zijn opgezet om de verzamelde giften in omloop te brengen: deze giften werden na doorvoering via diverse rekeningen geopend op naam van de verenigingen, contant afgehaald; de humanitaire acties van de verenigingen leken dienst te doen als dekmandel voor financiële verrichtingen die met terroristenactiviteiten in verband dienen te worden gebracht. Besluit Verschuiving van verschijnselen Gebruik van VZW s Belang van de waakzaamheid van de melders Kennis van de huidige tendenzen Rol van de typologieën +

NOTARISSEN EN DE STRIJD TEGEN HET WITWASSEN VAN GELD EN DE FINANCIERING VAN TERRORISME

NOTARISSEN EN DE STRIJD TEGEN HET WITWASSEN VAN GELD EN DE FINANCIERING VAN TERRORISME Cel voor Financiële Informatieverwerking Gulden Vlieslaan 55 bus 1 1060 Brussel Tel. : +32 2 533 72 11 Fax : +32 2 533 72 00 E-mail : info@ctif-cfi.be NL1237dl januari 2012 NOTARISSEN EN DE STRIJD TEGEN

Nadere informatie

THEMATISCHE TYPOLOGISCHE ANALYSE VAN INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN

THEMATISCHE TYPOLOGISCHE ANALYSE VAN INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN Cel voor Financiële Informatieverwerking Gulden Vlieslaan 55 bus 1 1060 Brussel Tel. : +32 2 533 72 11 Fax : +32 2 533 72 00 E-mail : info@ctif-cfi.be INLEIDING THEMATISCHE TYPOLOGISCHE ANALYSE VAN INVESTERINGEN

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA MET BETREKKING TOT DE OPSPORING VAN WITWASVERRICHTINGEN DOOR HET BANKPERSONEEL

TOELICHTINGSNOTA MET BETREKKING TOT DE OPSPORING VAN WITWASVERRICHTINGEN DOOR HET BANKPERSONEEL CEL VOOR FINANCIELE INFORMATIEVERWERKING Gulden Vlieslaan 55 bus 1-1060 BRUSSEL Tel.: 02/533 72 11 Fax: 02/533 72 00 E-mail: info@ctif-cfi.be NL1057enl TOELICHTINGSNOTA MET BETREKKING TOT DE OPSPORING

Nadere informatie

19 de ACTIVITEITENVERSLAG. Cel voor Financiële Informatieverwerking

19 de ACTIVITEITENVERSLAG. Cel voor Financiële Informatieverwerking 19 de ACTIVITEITENVERSLAG Cel voor Financiële Informatieverwerking 2012 Cel voor Financiële Informatieverwerking 19de Activiteitenverslag 2012 I. VOORWOORD... 5 II. STATISTIEKEN... 8 1. KERNCIJFERS...

Nadere informatie

WITWASINDICATOREN. 1. Indicatoren waar financiële beroepen bijzondere aandacht aan zouden moeten besteden

WITWASINDICATOREN. 1. Indicatoren waar financiële beroepen bijzondere aandacht aan zouden moeten besteden Cel voor Financiële Informatieverwerking Gulden Vlieslaan 55 bus 1 1060 Brussel Tel. : +32 2 533 72 11 Fax : +32 2 533 72 00 E-mail : info@ctif-cfi.be NL1175f-NL januari 2012 WITWASINDICATOREN De CFI heeft

Nadere informatie

Richtsnoeren voor ondernemingen en personen bedoeld in artikelen 2, 1, 3 en 4 van de wet van 11 januari 1993. december 2013

Richtsnoeren voor ondernemingen en personen bedoeld in artikelen 2, 1, 3 en 4 van de wet van 11 januari 1993. december 2013 Cel voor Financiële Informatieverwerking Gulden Vlieslaan 55 bus 1 1060 Brussel tel. : +32 2 533 72 11 fax : +32 2 533 72 00 e-mail: info@ctif-cfi.be webstek: http://www.ctif-cfi.be Richtsnoeren voor ondernemingen

Nadere informatie

De preventieve witwaswet voor accountants en belastingconsulenten. Dave van Moppes. Tuerlinckx Fiscale Advocaten www.tuerlinckx.eu

De preventieve witwaswet voor accountants en belastingconsulenten. Dave van Moppes. Tuerlinckx Fiscale Advocaten www.tuerlinckx.eu De preventieve witwaswet voor accountants en belastingconsulenten Dave van Moppes Tuerlinckx Fiscale Advocaten www.tuerlinckx.eu Inleiding De organisatie van de strijd tegen het witwassen van geld en terrorisme

Nadere informatie

Circulaire. Toepassingsveld. Samenvatting/Doelstelling. Brussel, 18 december 2013. Recente ontwikkelingen op het vlak van witwaspreventie

Circulaire. Toepassingsveld. Samenvatting/Doelstelling. Brussel, 18 december 2013. Recente ontwikkelingen op het vlak van witwaspreventie Circulaire Nationale Bank van België n.v. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be FSMA Congresstraat 12-14

Nadere informatie

Bemiddelingsdienst. Banken - Krediet - Beleggingen. jaarverslag 2004-05

Bemiddelingsdienst. Banken - Krediet - Beleggingen. jaarverslag 2004-05 Bemiddelingsdienst Banken - Krediet - Beleggingen jaarverslag 2004-05 3 4 7 12 13 Woord vooraf Historische achtergrond van de Bemiddelingsdienst Minder ontvankelijke klachten De door het Bemiddelingscollege

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. De Voorzitter en de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wensen u een uitstekend en succesvol 2004.

IAB-Info. Inhoud. De Voorzitter en de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wensen u een uitstekend en succesvol 2004. Nummer 23 15 28 december 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang De Voorzitter en de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wensen u een uitstekend en succesvol 2004. I.A.B.-mededelingen

Nadere informatie

WITBOEK OVER ZWART GELD

WITBOEK OVER ZWART GELD WITBOEK OVER ZWART GELD 20 jaar bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) WITBOEK OVER ZWART GELD 20 jaar bestrijding van witwassen en financiering

Nadere informatie

Quick scan Non-profitorganisaties en terrorismefinanciering

Quick scan Non-profitorganisaties en terrorismefinanciering Quick scan Non-profitorganisaties en terrorismefinanciering FEC-reeks: 10 21 januari 2004 2 Quick scan Non-profitorganisaties en terrorismefinanciering Quick scan Ten geleide Voor u ligt de quick scan

Nadere informatie

Witwassen. Verslag van een onderzoek voor het Nationaal dreigingsbeeld 2008. KLPD - Dienst IPOL

Witwassen. Verslag van een onderzoek voor het Nationaal dreigingsbeeld 2008. KLPD - Dienst IPOL Witwassen Verslag van een onderzoek voor het Nationaal dreigingsbeeld 2008 KLPD - Dienst IPOL Witwassen Verslag van een onderzoek voor het Nationaal dreigingsbeeld criminaliteit met een georganiseerd karakter

Nadere informatie

Cliëntenreglement. Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies.

Cliëntenreglement. Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies. Cliëntenreglement Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies. Société Générale Private Banking heeft de Gedragscode van Febelfin onderschreven, die op de website van Febelfin

Nadere informatie

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld PPB-2007-4-CPB-2 BIJLAGE II : OVERZICHT VAN DE REGLEMENTERING INZAKE HET BIJHOUDEN VAN GEDEMATERIALISEERDE EFFECTEN A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld 1 Erkenning voor het bijhouden

Nadere informatie

BETALINGSFRAUDE : HOE KUNNEN ONDERNEMINGEN ZICH WAPENEN? Log in Password

BETALINGSFRAUDE : HOE KUNNEN ONDERNEMINGEN ZICH WAPENEN? Log in Password BETALINGSFRAUDE : HOE KUNNEN ONDERNEMINGEN ZICH WAPENEN?? Log in Password Meer en meer ondernemingen worden vandaag geconfronteerd met diverse vormen van betalingsfraude. Deze fraudevorm is vaak gestructureerd

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening:

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening: Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 2015 1. Werkingsfeer Het Reglement en de Algemene Informatie inzake Bewaardiensten hebben kracht van overeenkomst tussen Rekeninghouder, SGG-Trust en Beleggersgiro.

Nadere informatie

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied. Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon

Nadere informatie

De magistraat als plukker. Kaalplukwet in de praktijk. Colloquium Follow the Money The Sequel Brussel - 22 oktober 2013

De magistraat als plukker. Kaalplukwet in de praktijk. Colloquium Follow the Money The Sequel Brussel - 22 oktober 2013 De magistraat als plukker. Kaalplukwet in de praktijk. Colloquium Follow the Money The Sequel Brussel - 22 oktober 2013 Kaalplukwet in de praktijk Sensu lato: berekenen, opsporen en ontnemen van criminele

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

HET REGLEMENT VAN PLICHTENLEER BEROEPINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS (B.I.V.)

HET REGLEMENT VAN PLICHTENLEER BEROEPINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS (B.I.V.) WAARSCHUWING De wettelijke teksten en reglementen die voorkomen op deze site zijn in geconsolideerde versie ten titel van inlichting. In geen enkel geval vormen zij een officiële publicatie (zie www.staatsblad.be)

Nadere informatie

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van

Nadere informatie

6.2. Identificatie van de lasthebbers (Artikel 7 2)... 17. 6. Afdeling I: het klantenonderzoek ten aanzien van cliënten en uiteindelijke

6.2. Identificatie van de lasthebbers (Artikel 7 2)... 17. 6. Afdeling I: het klantenonderzoek ten aanzien van cliënten en uiteindelijke Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader DEEL 1 Algemene beginselen 41 HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader De term vennootschapsboekhouden omhelst twee bestanddelen: vennootschappen en boekhouden. Beide hebben een

Nadere informatie

Goede redenen om met uw vermogen in Luxemburg te blijven

Goede redenen om met uw vermogen in Luxemburg te blijven _ NL DE FISCALE REGULARISATIE IN BELGIË Goede redenen om met uw vermogen in Luxemburg te blijven U en u alleen De fiscale regularisatie in België De economische, wettelijke en fiscale situatie is grondig

Nadere informatie

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Bijlage bij nr. 9 Weekblad van 8 maart 2012 Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade

Nadere informatie

Synthese van OLAF-resultaten in 2011 en praktijkvoorbeelden. Synthese van OLAF-resultaten in 2011

Synthese van OLAF-resultaten in 2011 en praktijkvoorbeelden. Synthese van OLAF-resultaten in 2011 Synthese van OLAF-resultaten in 2011 Synthese van OLAF-resultaten in 2011 en praktijkvoorbeelden EUROPESE COMMISSIE EUROPEES BUREAU VOOR FRAUDEBESTRIJDING 1 Eenieder die informatie heeft over vermoedelijke

Nadere informatie

Date de réception : 03/02/2012

Date de réception : 03/02/2012 Date de réception : 03/02/2012 Resumé C-653/11-1 Zaak C-653/11 Resumé van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 104, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof

Nadere informatie

DEALING CODE. (Laatste update : 21 maart 2013)

DEALING CODE. (Laatste update : 21 maart 2013) DEALING CODE 1. INLEIDING... 2 2. DEFINITIES... 2 3. VERBOD OP MISBRUIK VAN VOORKENNIS... 4 4. TRANSACTIES DIE WERDEN GEREALISEERD DOOR BESTUURDERS EN AANGEDUIDE PERSONEN... 5 5. SLOTBEPALINGEN... 8 (Laatste

Nadere informatie