Brussel stopt een turbo in uw business.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brussel stopt een turbo in uw business."

Transcriptie

1 Weet u het al? Brussel stopt een turbo in uw business. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geeft zelfstandigen en en graag een financieel duwtje in de rug. De Gewestelijke steunmaatregelen voor Brusselse en Volledige brochure

2 Inhoud U bent bedrijfsleider of zelfstandige? U wil uw eigen zaak opstarten? Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan u financieel steunen! Investeren, aanwerven, opleidingen volgen, een stagiair in dienst nemen, een beroep doen op externe consulenten of opvangplaatsen voorbehouden voor de kinderen van uw personeel In al deze gevallen kunt u rekenen op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op de volgende pagina s ontdekt u de steunmaatregelen waarop u een beroep kan doen indien u een activiteit uitoefent in het Gewest. De financiële hulp die het Gewest voorstelt, heeft tot doel de groei van uw te ondersteunen. Vereenvoudigde procedures, geharmoniseerde wetgeving, innovatiesteun: meer dan ooit is Brussel the place te be voor uw. U zult vaststellen dat het bedrag van de steun die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest u voorstelt, varieert naargelang de grootte van uw. Om na te gaan of uw behoort tot de micro-, de kleine, de middelgrote of de grote en, kijkt u op pagina 3. Sommige maatregelen zijn niet voor elke sector bestemd. Op de pagina s 32 tot 33 vindt u een tabel waarop u kunt zien of uw tot de toegelaten sectoren behoort. pagina 4 Algemene investeringssteun pagina 0 Steun voor milieugerelateerde investeringen pagina 6 Steun voor aanpassingen aan niet-milieugerelateerde normen pagina 8 Steun inzake pre-activiteit en steun voor studies en diensten van externe consultants pagina 2 Steun voor omkadering en kennisoverdracht pagina 25 Steun bij aanwerving pagina 28 Steun voor kinderopvang pagina 3 Micro, klein, middelgroot of groot: hoe bepaalt u de omvang van uw? pagina 32 Controleer of uw bedrijfsactiviteit opgenomen is in de toegelaten sectoren De teksten in deze informatiebrochure zijn niet exhaustief en louter indicatief. Enkel de wettelijke teksten (organieke ordonnantie van 3 december 2007 betreffende de steun ter bevordering van de economische expansie en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten) hebben rechtskracht.. Preactiviteitssteun is bestemd voor personen die een willen oprichten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. pagina 34 Wat u moet weten vooraleer u steun aanvraagt pagina 36 Praktische modaliteiten

3 . ALGEMENE INVESTERINGSSTEUN.2 VOOR WELKE TYPES VAN INVESTERINGEN KAN U STEUN AANVRAGEN? U kan steun aanvragen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor volgende investeringen: Investeringen in onroerend goed Investeringen in materiaal Immateriële investeringen Opgelet, uw investering dient verplicht verbonden te zijn met: de oprichting van een nieuwe vestiging of de uitbreiding van een bestaande vestiging; het diversifiëren van uw productie naar nieuwe productmarkten; een fundamentele verandering in uw productieproces. De investering dient ingeschreven te worden in de balans (bedrijven) of in de afschrijvingstabel (zelfstandigen) en conform zijn met de regelgeving voor stedenbouw, ruimtelijke ordening en leefmilieu.. U wil investeren in de ontwikkeling van uw bedrijf? Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt premies tot 35 % voor nieuwe investeringen. WIE KAN AANSPRAAK MAKEN OP STEUN VOOR ALGEMENE INVESTERINGEN? De steun voor algemene investeringen richt zich tot zelfstandigen en tot micro-, kleine en middelgrote en. Uw investering dient gerealiseerd te worden binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (9 gemeenten) en noodzakelijk zijn voor uw beroepsactiviteit Welke onroerende investeringen komen in aanmerking? Ateliers, opslagplaatsen, terreinen, kantoren, commerciële ruimten, notariskosten Het merendeel van uw investeringen in onroerend goed komen in aanmerking voor steun, bijvoorbeeld investeringen voor de verwerving 2, de bouw, de transformatie en de renovatie van gebouwen. Opmerking Noteer dat als uw investering betrekking heeft op een gebouw met gemengd gebruik, het deel dat voor beroepsdoeleinden dient duidelijk identificeerbaar moet ingeschreven zijn in de koopakte, net als de waarde ervan. Als het om woongelegenheid gaat, dient de investering gerechtvaardigd te zijn door de activiteiten van uw. Welke investeringen in materiaal zijn toegelaten? U wilt een vestiging oprichten of uitbreiden? U wilt uw productie diversifiëren of wijzigen? Daartoe moet u een nieuwe wagen kopen of nieuw materiaal aanschaffen? U kan een aanvraag tot investeringssteun doen indien het gaat om de aankoop, de leasing of een andere vorm van investering in: uitrusting of machines; bestelwagens of minibussen 3 ; voertuigen of speciaal aangepaste motoren in functie van de bedrijfsactiviteit Uitgesloten zijn de verwerving van een vruchtgebruik, erfpacht of opstal. Voor bepaalde sectoren zijn de in aanmerking komende investeringen geplafonneerd op E (zie pagina 32: Controleer of uw bedrijfsactiviteit opgenomen is in de toegelaten sectoren ) Indien uw bedrijf deel uitmaakt van de wegtransportsector voor goederen (Codes NACE BEL en 52.20), kan u geen aanspraak 5. Controleer op de pagina s 32 tot 33 of uw bedrijfsactiviteit is opgenomen in de toegelaten sectoren. maken op steun voor rollend materiaal.

4 .2.3 Merken en octrooien: welke immateriële investeringen zijn toegestaan? U wil een merknaam laten registreren of een brevet neerleggen voor een nieuw product? Dan kan u een steunaanvraag indienen voor de kosten die gepaard gaan met de neerlegging of de aankoop van brevetten, merken of modellen. Deze moeten in de activa van de voorkomen en gedurende minstens vijf jaar in uw blijven..5 VAN WELKE TUSSENKOMST KAN U GENIETEN 6? De steun waarvan u kan genieten, hangt af van de grootte van uw (micro, klein of middelgroot). Ze omvat een basissteun, eventueel verhoogd met aanvullende steun als uw bedrijf aan bepaalde criteria inzake economie en werkgelegenheid voldoet. De steun ligt hoger indien uw gelegen is in de ontwikkelingszone (zie pagina 9)..3.4 WELKE INVESTERINGEN KOMEN NIET IN AANMERKING? Bij het indienen van een steunaanvraag zal de administratie nagaan of u aan alle criteria voldoet. Uw investering wordt afgewezen indien: - ze dient om een normale, terugkerende of vervangende uitgave te bekostigen, te moderniseren of voortkomend uit de loutere aanpassing aan nieuwe normen of standaarden; - ze aangegaan wordt met het oog op verhuur; - ze de verwerving mogelijk maakt door een rechtspersoon (vennootschap) van goederen die eigendom zijn van een aandeelhouder of van een uit dezelfde groep; - ze dient om een handelsfonds, of aandelen in een vennootschap, over te nemen; - ze dient om de verwerving van een gebouw mogelijk te maken door een aandeelhouder of door een vennoot, die het gebouw in huur geeft aan de vennootschap; - ze dient om luxe-uitgaven te bekostigen; - 4 WAT IS HET MINIMALE INVESTERINGSBEDRAG? Het minimumbedrag 5 van uw investering moet oplopen tot: E voor zelfstandigen en micro-en E voor kleine en E voor middelgrote en U mag steun cumuleren zonder evenwel de aangeduide maxima te overschrijden. Basissteun Micro Kleine Basissteun (buiten ontwikkelingszone) 5 % 5 % 2,5 % Basissteun (binnen ontwikkelingszone) 5 % 0 % 0 % Aanvullende steun voor Tewerkstelling U heeft een startende en de creatie ervan levert werkgelegenheid op Uw stelt laaggeschoold personeel te werk Uw geniet van verminderde sociale bijdragen (geen structurele vermindering) Uw is in uitbreiding (de personeelsbezetting is met 30 % verhoogd gedurende de laatste 3 jaar) Uw doet een beroep op de diensten van Actiris 2,5 % - - 7,5 % (minstens één voltijdse betrekking) 7,5% (minstens één voltijdse betrekking) 5 % (bij meer dan 20% van het personeel) 5% (bij meer dan 20% van het personeel) 7,5 % 5 % 3,5 % 7,5 % 5 % 3,5 % Middelgrote 3,5 % (bij meer dan 30% van het personeel) 3,5 % (bij meer dan 30% van het personeel) Maximum totaal van de aanvullende steun voor Tewerkstelling 7,5 % 5 % 3,5 % 4. Dit is een indicatieve lijst: ook andere investeringen worden uitgesloten van steun (bijvoorbeeld luchtvaarttuigen). Voor de volledige lijst kan u zich beroepen op het besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake algemene investeringen. Deze is beschikbaar op de internetsite: rubriek documentatie Deze bedragen zijn zonder BTW en belastingen van eender welke aard. De bewijsstukken moeten verplicht gefactureerd zijn aan een 7 minimumbedrag van 500 e. 6. De vermelde bedragen worden geïndexeerd (updates op de website

5 Micro Kleine Middelgrote Ontwikkelingszone Buiten de ontwikkelingszone Aanvullende steun Economisch Beleid U heeft een startende 7,5 % - - Uw maakt deel uit van een prioritaire sector 7,5 % 5 % 3,5 % Uw heeft hoogstens 2 jaar geleden 3,5 % 3,5 % 3,5 % een bedrijfsvervoerplan gerealiseerd 5 jette Uw investering betreft de creatie van een nieuwe vestiging buiten de ontwikkelingszone 7,5 % 5 % 3,5 % Ganshoren Evere Uw investering betreft de creatie van een nieuwe vestiging binnen de ontwikkelingszone 2,5 % 2,5 % 2,5 % Berchem-Ste-Agathe St-Agatha-Berchem Koekelberg Schaerbeek Schaarbeek Maximum totaal van de aanvullende steun Economisch Beleid buiten ontwikkelingszone Maximum totaal van de aanvullende steun Economisch Beleid binnen ontwikkelingszone 7,5 % 5 % 3,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Molenbeek-Saint-Jean Sint-Jans-Molenbeek Bruxelles Brussel St-Josse-ten-Noode St-Joost-ten-Node Woluwe-Saint-Lambert Sint-Lambrechts-Woluwe Maximum totaal van de te verkrijgen steun Maximum totaal van het steunbedrag buiten ontwikkelingszone 5 % 5 % 7,5 % Anderlecht Forest Vorst Saint-Gilles Sint-Gillis Ixelles Elsene Etterbeek Auderghem Oudergem Woluwe-Saint-Pierre Sint-Pieters-Woluwe Maximum totaal van het steunbedrag binnen de ontwikkelingszone 35 % 25 % 25 % Plafond van de steun E per en per burgerlijk jaar 6 Ukkel Uccle Watermael-Boitsfort Watermaal-Bosvoorde Starter Uw wordt als starter beschouwd indien ze minder dan 4 jaar ingeschreven is bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Laaggeschoolde Elke persoon die geen diploma van hoger secundair onderwijs heeft. Onderneming in expansie Uw is in expansie indien haar personeelsbezetting in de 3 jaren die voorafgaan aan het indienen van een dossier met minstens 30% gestegen is. Gebruik maken van de diensten van Actiris Om van deze aanvullende steun te kunnen genieten, dient uw personeel aangeworven te hebben via Actiris in het voorgaande boekhoudkundig jaar of een samenwerkingsakkoord met Actiris hebben gesloten binnen de 2 jaar voorafgaand aan de steunaanvraag. Sectoren met voorrang Volgende sectoren worden als voorrangssectoren beschouwd: de industrie en de ambachten; horeca en toerisme; de detailhandel; renovatie van gebouwen, met inbegrip van installatie- en afwerkingswerken; informatie- en communicatietechnologie; research and development; milieubeheer. Ontwikkelingszone Een zone die door het Gewest en Europa als prioritair bestempeld wordt. Ze beslaat een deel van het Brusselse grondgebied (zie kaart). Om na te gaan of uw vestiging binnen de ontwikkelingszone ligt, kijkt u op de volgende website: rubriek Investeren. De formulieren voor de voorafgaandelijke toelatingsaanvraag en voor het volledige steunaanvraagdossier kan u vinden op de site Op deze website vindt u ook informatie over de aanvraagprocedure, de betalingsmodaliteiten en de eventuele uitsluitingscriteria die betrekking hebben op de steunmaatregelen. Voor meer uitgebreide informatie, contacteer ons op T of -35 of Conform de wetgeving van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Arrest van 5 februari 2004 en uitvoering van de ordonnantie van 25 maart 999) Buiten de afwijkingen van de Regering als uw project binnen de ontwikkelingszone ligt.

6 2. STEUN VOOR MILIEU-INVESTERINGEN 2.2 VOOR WELKE TYPES VAN INVESTERINGEN KAN U STEUN ONTVANGEN? U kunt steun aanvragen bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de volgende projecten: energiebesparing, productie van hernieuwbare energie en invoeren van duurzame vervoerswijzen; het integreren van uw in het stedelijk weefsel; het produceren van ecoproducten; het aanpassen en verbeteren van uw installaties om tegemoet te komen aan de Europese normen, of betere prestaties op het vlak van milieu te behalen bij gebrek aan normen. Maakt uw zich op om investeringen te doen die de kwaliteit van ons milieu ten goede komen? Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt steunmaatregelen tot E voor ten behoeve van uw groene projecten De steun voor energiebesparing, productie van hernieuwbare energie en invoeren van duurzame vervoerswijzen Uw wenst te investeren in energiebesparende maatregelen of de productie van hernieuwbare energie? U kunt voor dergelijke projecten aanspraak maken op steun indien ze verband houden met de volgende domeinen : thermische isolatie van uw gebouwen, indien ze ouder zijn dan 5 jaar; vernieuwing van uw verlichting door een meer spaarzame installatie; energieproductie uit hernieuwbare, niet-fossiele bronnen; de gecombineerde productie van warmte en elektriciteit (co- en trigeneratie); het vervangen van uw verwarmingsketel door een gelabelde condensatieketel of het vervangen van uw klassieke brander door een modulerende of een tweetraps brander; de installatie van passieve koelsystemen; het toevoegen of vervangen van meetapparatuur als die een verhoging van het energetisch rendement van uw installaties met zich meebrengt; 2 De steun voor energiebesparing en voor de productie van hernieuwbare energie is voorbehouden voor zeer specifieke activiteitssectoren (zie pagina 33, nota : Controleer of uw bedrijfsactiviteit opgenomen is in de toegelaten sectoren ). U wilt milieuvriendelijke vervoerswijzen gebruiken? U wilt investeren om de energieprestatie van uw productieprocessen te verbeteren? Voor volgende projecten kunt u steun ontvangen: 2. TOT WIE RICHT DE STEUN VOOR MILIEU-INVESTERINGEN ZICH? Zowel zelfstandigen als andere en (micro-, kleine, middelgrote en grote en) kunnen genieten van steun voor investeringen die het leefmilieu ten goede komen. Grote en kunnen steun ontvangen voor het produceren van ecoproducten. Uw investering dient gerealiseerd te worden binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (9 gemeenten) en moet verband houden met uw professionele activiteiten. het recupereren of recycleren van de warmte die vrijkomt uit uw productieinstallaties; het installeren van apparaten die u toestaan verliezen te beperken of het energieverbruik van uw productieproces te reduceren; het verwerven van fietsen en elektrische of hybride voertuigen, of voertuigen die op brandstofcellen werken, alsook de aanpassingen die daaruit voortvloeien; 2 2. Dit is een indicatieve lijst. De volledige lijst vindt u in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun bij 0 energiebesparing en de productie van energie uit hernieuwbare bronnen. Dit besluit is beschikbaar op de website Controleer op de pagina s 32 tot 33 of uw bedrijfsactiviteit is opgenomen in de toegelaten sectoren. rubriek documentatie.

7 Steun bij de integratie van uw in het stedelijk weefsel Uw bereidt zich voor op investeringen om zich beter te integreren in het stedelijk weefsel? Voor volgende projecten kunt u een steunaanvraag indienen: de door een administratieve of gerechtelijke beslissing opgelegde verhuizing om milieuredenen van uw naar elders in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 3 ; het plaatsen van apparatuur met als doel de overslag van uw goederen meer in overeenstemming te brengen met de stedelijke omgeving; het saneren van vervuilde sites 4 ; bij een nieuwbouw: het installeren van watertanks, stormbekkens en aanverwante uitrustingen voorzien van een gekalibreerd systeem met dubbele overloop 5 ; het aanleggen van groene daken; beplantingen of architecturale of stedelijke aanpassingen opgelegd door een stedenbouwkundige of milieuvergunning 6 ; het verminderen van burenhinder (problemen met het uitzicht, belemmering van het daglicht, overdreven verlichting ) indien de investering volgt op een klacht of het resultaat is van een administratieve of gerechtelijke beslissing; 7 Steun voor de productie van ecoproducten U wenst een ecologisch product te lanceren of te verbeteren? Dient u daarvoor te investeren in de aanpassing, het vervolledigen of het implementeren van een productieproces? U kunt van een premie genieten indien uw product een reële milieuvooruitgang betekent ten opzichte van bestaande gelijkaardige producten, en indien: het product de geldende milieunormen respecteert; het concept geoptimaliseerd is om een zo gering mogelijk impact te hebben op het leefmilieu; informatie voor de consument is voorzien; het gehele productieproces een voorbeeld van kwaliteit stelt (nevenproducten, afval, energieverbruik, levensduur); het transport, de opslag en de bewaring optimaal geregeld zijn; het product mogelijkheden biedt tot hergebruik, recyclage of energetische herwaardering na het gebruik ervan; 7 Vooraleer u de steunaanvraag indient, moet u door een gespecialiseerde externe consultant laten vaststellen dat uw project voldoet aan de criteria. De consultant dient zich tevens uit te spreken over het verwachte rendement van de investering 8. De consultant mag geen banden hebben met uw en moet zijn activiteit al tenminste twee jaar uitoefenen Grote en kunnen niet van deze steun genieten. 4. Met uitzondering voor de kosten van voorafgaandelijke onderzoeken. Steun om uw installaties in overeenstemming te brengen met de Europese milieunormen of nog beter te doen dan deze normen, of om betere milieuprestaties te realiseren in gevallen waar geen normen bestaan U dient zich aan te passen aan een Europese milieunorm, die sinds minder dan drie jaar verplicht is? U wenst te investeren om nog beter te doen dan de geldende normen? U kunt een steunaanvraag indienen wanneer uw investering milieuwinst oplevert op één van de volgende domeinen 0 : water (zuivering, hergebruik en recyclage van proceswater, herverdelen van gerecycleerd of hergebruikt water tussen naburige bedrijven onderling, aankoop van niet-vervuilend materiaal voor het onderhoud van halfdoorlatende oppervlakken, ); lucht (luchtzuivering, overdracht tussen naburige en van vervuilde lucht die bruikbaar is in een bedrijfsproces of als primaire lucht voor een verbrandingsinstallatie); afval (hergebruik, recyclage en heropwaardering van nevenproducten of afval); bodem en water (investeringen die verontreiniging van bodem en grondwater voorkomen); grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen (voorzieningen die toelaten besparingen te verrichten inzake grondstoffen of natuurlijke hulpbronnen en van water in het bijzonder); geluid en trillingen (beperken van hinder); brandveiligheid (investeringen in een bestaande installatie wanneer er risico s op verspreiding van brand en/of van explosies buiten de zijn); alle andere ingrepen die bijdragen tot een betere bescherming van het milieu, mits ze door een specifiek dossier gerechtvaardigd zijn Indien opgelegd door het gewestelijk stedebouwkundig reglement.. Deze bedragen zijn zonder BTW en belastingen van eender welke aard. De bewijsstukken moeten verplicht gefactureerd zijn aan een 3 6. Behalve indien het gaat om stedebouwkundige verplichtingen Grote en kunnen deze steun enkel ontvangen indien ze door hun investeringen nog beter kunnen doen dan de verplichte Europese normen. Ze kunnen ook steun aanvragen als hun investeringen, bij ontstentenis van verplichte Europese normen, een gunstige impact zullen hebben op de bescherming van het leefmilieu. WAT MOET HET MINIMUMBEDRAG VAN UW INVESTERING ZIJN? Uw investering dient minimum E te bedragen. 7. Dit is een indicatieve lijst. Voor de volledige lijst verwijzen we u naar het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun voor stedelijke integratie en voor de productie van ecoproducten. Deze zijn beschikbaar op de website rubriek documentatie. 8. Het verslag van de consultant dient te omvatten: beschrijving van de investeringen, verband met de verhoopte resultaten, analyse van de levenscyclus van het eco-product; tevens een evaluatie, uitgedrukt in procenten, van de mate waarin het project voldoet aan de vereisten inzake eco-ontwerp, eco-productie, eco-gebruik en eco-afval. Gedetailleerde informatie vindt u in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering inzake eco-producten, zie de rubriek documentatie op 9. Onder bepaalde voorwaarden kan uw steun voor advies van een externe consultant genieten. Zie p Dit is een indicatieve lijst. Voor de volledige lijst verwijzen we u naar het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering betreffende de bescherming van het milieu. Dit besluit is beschikbaar op de website www. premieskmo.be, rubriek documentatie. minimumbedrag van 500 e.

8 WELKE INVESTERINGEN ZIJN UITGESLOTEN VAN STEUN? Bij het indienen van uw steunaanvraag zal de administratie nagaan of u wel degelijk aan alle criteria voldoet. Uw investering is uitgesloten van steun indien: - ze bedoeld is voor verhuur; - ze het verwerven van gebouwen en of terreinen inhoudt. Steun is in dit geval wel mogelijk indien de verwerving van gebouwen of gronden absoluut noodzakelijk is om tegemoet te komen aan de milieunormen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; de verwerving dient dan wel in volle eigendom te gebeuren; - het gaat om de aankoop van tweedehands meubilair of materieel, uitgezonderd de investering verkocht door een professional uit de sector en met een garantie van minimum 6 maanden; - 2 VAN WELKE TUSSENKOMST KUNT U GENIETEN? De toegekende steun is afhankelijk van de grootte van uw (micro, klein, middelgroot of groot). Ze omvat een basissteun, eventueel verhoogd met een aanvullende steun van 5% indien uw het Emas, ISO certificaat of het label van ecodynamische van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest draagt. Ondernemingen die tot de prioritaire sectoren behoren, kunnen bovendien een aanvullende steun van 0% ontvangen voor investeringen die gericht zijn op het tegemoetkomen aan (of beter doen dan) de Europese milieunormen, of het behalen van betere milieuprestaties in gevallen waar geen normen bestaan. Aanvullende steun Certificering Micro en kleine Middelgrote Grote Alle steunmaatregelen 5 % 5 % 5% (behalve voor ecoproducten) Aanvullende steun voor prioritaire sectoren *** Aanpassing aan of overtreffen van de Europese milieunormen of prestatieverhoging voor het milieu bij gebrek aan normen Plafond voor al deze steunmaatregelen 0 % 0 % 0 % E per en per burgerlijk jaar * Voor gemotoriseerde wegvoertuigen, hybride voertuigen en voertuigen op brandstofcellen wordt de steun geplafonneerd op e voor bedrijfswagens en tot 20% van de toegestane investering, geplafonneerd op e voor andere voertuigen. ** Grote en kunnen deze steun genieten indien hun investeringen hen in staat stellen verplichte Europese normen te overtreffen. Ook wanneer er geen verplichte Europese normen van toepassing zijn, kunnen zij steun aanvragen indien hun investeringen bijdragen tot de bescherming van het milieu. *** Volgende sectoren worden als prioritair beschouwd: - metaalbewerking en -bedekking; - kranten- en andere drukkerijen; - activiteiten rond het onderhoud en de herstelling van voertuigen; - de activiteiten van wasserijen en wassalons voor particulieren. Micro en kleine Middelgrote Grote Basissteun Energiebesparing, productie van hernieuwbare energie en invoeren van duurzame vervoerswijzen* 45 % 35 % 25 % Stedelijke integratie 45 % 45 % 25 % Ecoproducten 35 % 35 % uitgesloten Aanpassing aan of overtreffen van de Europese milieunormen of prestatieverhoging voor het milieu bij gebrek aan normen 30 % 25 % 5 %** De formulieren voor de voorafgaandelijke toelatingsaanvraag en voor het volledige steunaanvraagdossier kan u vinden op de site Op deze website vindt u ook informatie over de aanvraagprocedure, de betalingsmodaliteiten en de eventuele uitsluitingscriteria die betrekking hebben op de steunmaatregelen. Voor meer uitgebreide informatie, contacteer ons op T Dit is een indicatieve lijst: ook andere investeringen worden uitgesloten van steun (bijvoorbeeld luchtvaarttuigen). Voor de volledige lijst kan 4 u zich beroepen op de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering over het milieu, de eco-producten, de integratie in het stedelijk 5 weefsel en de energiebesparingen en energie-opwekking uit hernieuwbare bronnen. Zie de rubriek documentatie op

9 3. STEUN VOOR AANPASSINGEN AAN NIET-MILIEUGERELATEERDE NORMEN 3.2 VOOR WELKE TYPES VAN INVESTERINGEN KAN U STEUN AANVRAGEN? Dwingen de Europese normen betreffende de fabricage van producten u ertoe uw installaties aan te passen, in het bijzonder op het vlak van veiligheid, kwaliteit of hygiëne? Dan kan u steun genieten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zowel bij materiële investeringen als investeringen in gebouwen. Voor het indienen van een steunaanvraag dient u een rapport te hebben verkregen waarin de noodzakelijke investeringen om zich aan de normen aan te passen geïdentificeerd worden. Dit rapport dient opgesteld te zijn door een expert of een zelfstandig organisme, gespecialiseerd in het betreffende vakgebied, met een minimumervaring van twee jaar U dient uw installaties aan te passen aan de Europese normen? Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteunt uw investeringen en stelt u tot E aan premies voor! TOT WIE RICHTEN DE STEUNMAATREGELEN OM ZICH AAN DE NIET- MILIEUGERELATEERDE NORMEN AAN TE PASSEN? Deze steun richt zich tot zelfstandigen en alle andere en (micro-, kleine, middelgrote en grote en). Uw investering dient gerealiseerd te worden binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (9 gemeenten) en moet verband houden met uw professionele activiteit WELKE INVESTERINGEN ZIJN UITGESLOTEN? Bij het indienen van uw steunaanvraag zal de administratie nagaan of u wel degelijk aan alle criteria voldoet. Uw investering is uitgesloten van steun indien 3 : - ze bedoeld is voor verhuur; - ze het verwerven van gebouwen en of terreinen inhoudt. Steun is in dit geval wel mogelijk indien de verwerving van gebouwen of gronden absoluut noodzakelijk is om tegemoet te komen aan de milieunormen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; de verwerving dient dan wel in volle eigendom te gebeuren; - het gaat om de aankoop van tweedehands meubilair of materieel; - de aanpassing aan de normen gebeurt in het kader van een verandering van de implantatie van uw. WAT DIENT HET MINIMUMBEDRAG VAN UW INVESTERING TE ZIJN 4? Het bedrag van uw investeringen dient minstens E te bedragen. Enkel het gedeelte van de investeringen tot E komt in aanmerking voor de berekening van de steun. VAN WELKE TUSSENKOMST KAN U GENIETEN? Steun voor de aanpassingen aan niet-milieugerelateerde normen Percentage van de steun Maximumbedrag voor de aanvaardbare investeringen Plafond voor de steun 50% voor de schijf van de investeringskosten lager dan E en 30% van de schijf voor de investeringskosten hoger dan E E E per en per burgerlijk jaar. Controleer op de pagina s 32 tot 33 of uw bedrijfsactiviteit opgenomen is in de toegelaten sectoren. De formulieren voor de voorafgaandelijke toelatingsaanvraag en voor het volledige 2. Onder bepaalde voorwaarden kan uw steun voor advies van een externe consultant genieten. Zie p. 8. steunaanvraagdossier kan u vinden op de site 3. Dit is een indicatieve lijst: ook andere investeringen worden uitgesloten van steun (bijvoorbeeld luchtvaarttuigen). Voor de volledige lijst kan u zich beroepen op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun voor een aanpassing aan de Op deze website vindt u ook informatie over de aanvraagprocedure, de betalingsmodaliteiten normen in niet-milieugebonden aangelegenheid. Zie de rubriek documentatie op en de eventuele uitsluitingscriteria die betrekking hebben op de steunmaatregelen. Voor 6 4. Deze bedragen zijn zonder BTW en belastingen van eender welke aard. De bewijsstukken moeten verplicht gefactureerd zijn aan een uitgebreide informatie contacteert u T minimumbedrag van 500 e.

10 4. STEUN INZAKE PRE-ACTIVITEIT EN STEUN VOOR STUDIES EN DIENSTEN VAN EXTERNE CONSULTANTS 4.2 VOOR WELKE EXTERNE ADVIEZEN KAN U STEUN ONTVANGEN? U kan steun aanvragen bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de volgende opdrachten: Extern advies Haalbaarheidsstudies Pre-activiteitsadvies en -studies 4.2. Op welke soorten advies kan u een beroep doen? Businessplan, marktonderzoek, herstructureringsplan, het instellen van kwaliteitscontrolesystemen of beheersinstrumenten U mag een steunaanvraag indienen als het onderzoek van uw consultant het oplossen van een concreet beheersprobleem of de verbetering van de werking of competitiviteit van uw tot doel heeft. In geen geval kan het gaan om steun voor normaal fiscaal of juridisch advies, of om advies inzake publiciteit. Nood aan het advies van een externe consultant? U kan een subsidie krijgen die tot 50 % van de kosten van zijn interventie dekt! Voor welke haalbaarheidsstudies kan u steun krijgen? Het dient te gaan om studies met een technisch, economisch of financieel karakter. De missie van de consultant moet u in de mogelijkheid stellen u te oriënteren of een beslissing tot investeren te nemen: de aankoop van een nieuwe machine, de verbetering of ontwikkeling van een nieuw product, controle van het vervuilingsniveau of van geluidshinder Pre-activiteit: onder welke omstandigheden kan u gesteund worden? U denkt eraan een KMO in Brussel op te starten of over te nemen? U zou graag vooraf advies inwinnen of een studie laten uitvoeren? Dan kan u beroep doen op een externe consultant en steun krijgen voor de kosten die hieraan verbonden zijn. De missie van de consultant moet uitzonderlijk zijn en een doorslaggevende rol spelen voor de opstart van uw activiteit. 4. WIE KAN BEROEP DOEN OP STEUN VOOR ADVIES EN HAALBAARHEIDSSTUDIES? Zelfstandigen, micro-, kleine en middelgrote en kunnen genieten van steun voor advies en haalbaarheidsstudies. Ook indien u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bent gedomicilieerd en u een Brusselse KMO wil opstarten of overnemen, kan u aanspraak maken op deze steunmaatregel OP WELKE CONSULTANTS MAG U EEN BEROEP DOEN? U mag vrijelijk een consultant of organisme kiezen waarmee u wil werken, zolang die gespecialiseerd is in de betrokken activiteit en minimum twee jaar professionele ervaring heeft 3. Hij dient onafhankelijk te zijn en geen enkele band met uw bedrijf te hebben. Opgelet: voor pre-activiteit studies moet de keuze voor een consultant of gespecialiseerd organisme gebaseerd zijn op het advies van een erkende vereniging Personen die ingeschreven zijn in een door de Franse of Vlaamse Gemeenschap erkende onderwijsinstelling kunnen niet van deze steun genieten. 3. De ervaring van de consultant is ten persoonlijke titel De lijst van erkende verenigingen is beschikbaar op de website rubriek Op 9. Kijk op de pagina s 32 tot 33 of uw activiteit tot de toegelaten sectoren behoort. welke consultants mag u een beroep doen?.

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 2010 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING VAN HET NATIONAAL

Nadere informatie

U werkt energie- en milieubewust

U werkt energie- en milieubewust informeert - adviseert - stimuleert Subsidieleidraad voor het bedrijfsleven Agentschap Ondernemen U werkt energie- en milieubewust informeert - adviseert - stimuleert Versie april 2010 informeert - adviseert

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 ENIAC / Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 Augustus 2008 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING

Nadere informatie

Ecologiepremie. Algemene informatie. Algemene informatie Ecologiepremie 12 december 2005 1

Ecologiepremie. Algemene informatie. Algemene informatie Ecologiepremie 12 december 2005 1 Ecologiepremie Algemene informatie Algemene informatie Ecologiepremie 12 december 2005 1 Wat is een ecologiepremie en hoe wordt deze toegekend?... 3 Het wettelijk kader?... 3 Europees kader... 3 Vlaams

Nadere informatie

De nodige. middelen vinden. Startersgids 39

De nodige. middelen vinden. Startersgids 39 04 De nodige financiële middelen vinden Startersgids 39 Het opstarten van een onderneming gaat vanzelfsprekend gepaard met een nood aan financiële middelen. Zowel financieringen op lange termijn als financieringen

Nadere informatie

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Starten voor eigen rekening Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Inhoud 6 WOORD VOORAF 8 EERST EN VOORAL DE DEGELIJKHEID VAN UW PROJECT TESTEN 8 Het ING Business Plan 9 Eerste fase: vul uw

Nadere informatie

Bevoegde minister: B. Cerexhe. Databank Brussels actieplan armoedebestrijding 2008

Bevoegde minister: B. Cerexhe. Databank Brussels actieplan armoedebestrijding 2008 Bevoegde minister: Pagina 1 Subsidies aan initiatieven op het vlak van gezondheid 70 COCOF Santé De COCOF ondersteunt met dit budget eenmalige projecten. De projecten hebben tot doel de impact te verminderen

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2008 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER Syllabus ter voorbereiding op het examen bij de Centrale Examencommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Brussel Economie en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN?

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET UW EIGEN JOB CREEREN? Deze gids is een publicatie van de dienst 1819, de informatiedienst voor Brusselse ondernemers,

Nadere informatie

STAPPENPLAN VOOR GROTE FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIES

STAPPENPLAN VOOR GROTE FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIES Energie Technische of energie-verantwoordelijke STAPPENPLAN VOOR GROTE FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIES Tertiaire en industriële sector en collectieve huisvesting Brussels Hoofdstedelijk Gewest Versie maart

Nadere informatie

LINTER SAMEN DUURZAAM CVBA INFORMATIEMEMORANDUM

LINTER SAMEN DUURZAAM CVBA INFORMATIEMEMORANDUM LINTER SAMEN DUURZAAM CVBA INFORMATIEMEMORANDUM Datum: 21/08/2014 1 1. Inleiding... 4 2. Bedrijfsprofiel LINTER SAMEN DUURZAAM: aandeelhouder van Green Energy Dynamics 2 (GED 2) Bvba... 5 2.1 LINTER SAMEN

Nadere informatie

DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN. In samenwerking met

DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN. In samenwerking met DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN In samenwerking met KBC-Employee Benefits Soms wou u dat u met KBC over het motiveren van uw medewerkers had gepraat. DE GROTE OVERNAMEGIDS

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE 2 Augustus 2003 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11

Nadere informatie

Ondernemen. in land- en tuinbouw

Ondernemen. in land- en tuinbouw Ondernemen in land- en tuinbouw Inhoudstafel Voorwoord 7 Starten in de agrarische sector 8 1. Overname van een bestaand bedrijf of de oprichting van een nieuw bedrijf 9 1.1 Voorbereiding 9 1.1.1 Zoektocht

Nadere informatie

Doelstelling 2013 samen investeren in stedelijke ontwikkeling

Doelstelling 2013 samen investeren in stedelijke ontwikkeling Doelstelling 2013 samen investeren in stedelijke ontwikkeling Ontwerp van operationeel programma voorgesteld door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als Doelstelling concurrentievermogen en werkgelegenheid

Nadere informatie

Een zeer geslaagde SDZ-conferentie! fiscale hervorming. Dossier. Politiek. Vraag-Antwoord

Een zeer geslaagde SDZ-conferentie! fiscale hervorming. Dossier. Politiek. Vraag-Antwoord Het tijdschrift van het Syndicaat der Zelfstandigen en KMO fiscale hervorming Een zeer geslaagde SDZ-conferentie! mei - juni 2015 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be Politiek Actieplan 2015 tegen

Nadere informatie

INLEIDING TOT WARMTEKRACHTKOPPELING

INLEIDING TOT WARMTEKRACHTKOPPELING Warmtekrachtkoppeling - WKK > voor professionelen INLEIDING TOT WARMTEKRACHTKOPPELING Voorstudie van een warmtekrachtkoppeling April 29 Informatie : www.leefmilieubrussel.be rubriek : Professionelen >

Nadere informatie

Ondernemen in land- en tuinbouw

Ondernemen in land- en tuinbouw Ondernemen in land- en tuinbouw Inhoudstafel Voorwoord 7 Starten in de agrarische sector 8 1. Overname van een bestaand bedrijf of de oprichting van een nieuw bedrijf 9 1.1 Voorbereiding 9 1.1.1 Zoektocht

Nadere informatie

Interreg Eco2Profit Inventaris van ondersteuningsmaatregelen inzake duurzame energie in Vlaanderen en Nederland Alex Polfliet Zero Emission Solutions

Interreg Eco2Profit Inventaris van ondersteuningsmaatregelen inzake duurzame energie in Vlaanderen en Nederland Alex Polfliet Zero Emission Solutions Interreg Eco2Profit Inventaris van ondersteuningsmaatregelen inzake duurzame energie in Vlaanderen en Nederland Alex Polfliet Zero Emission Solutions Interreg Eco2Profit Kritische analyse van ondersteuningsmaatregelen

Nadere informatie

Informatiebrochure en modelverklaring Zelfstandige ondernemingen

Informatiebrochure en modelverklaring Zelfstandige ondernemingen 956780_CV_NL_ 18-05-2006 15:02 ongeveer 23 miljoen KMO s, die 99 % van alle ondernemingen in de EU vertegenwoordigen en circa 75 miljoen mensen werk verschaffen. KMO-drempels Microonderneming NL NB-60-04-773-NL-C

Nadere informatie

Koolzaadolie verkopen als brandstof hoe begin ik eraan?

Koolzaadolie verkopen als brandstof hoe begin ik eraan? Koolzaadolie verkopen als brandstof hoe begin ik eraan? 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Steunmogelijkheden 7 2.1 Europese inkomenssteun voor de teelt van gewassen, bestemd voor biobrandstoffen 7 2.1.1

Nadere informatie

T I P S V O O R B E G I N N E N D E B E E L D E N D E K U N S T E N A A R S O M K A D E R I N G VA N D E K U N S T P R A K T I J K

T I P S V O O R B E G I N N E N D E B E E L D E N D E K U N S T E N A A R S O M K A D E R I N G VA N D E K U N S T P R A K T I J K T I P S V O O R B E G I N N E N D E B E E L D E N D E K U N S T E N A A R S O M K A D E R I N G VA N D E K U N S T P R A K T I J K BAM, Instituut voor beeldende, audiovisuele en mediakunst I N H O U D

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Inleiding CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten Advies van 16 december 2009 Aan de Commissie werd om advies

Nadere informatie

Basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer Basiskennis bedrijfsbeheer Syllabus ter voorbereiding op het examen bij de Centrale Examencommissie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Basiskennis bedrijfsbeheer

Nadere informatie

ENERGIE. Verslag over de staat van het leefmilieu in Brussel 2006 : Energie

ENERGIE. Verslag over de staat van het leefmilieu in Brussel 2006 : Energie ENERGIE 1. Inleiding...2 2. Balans van het eindverbruik van energie...3 2.1. Het gewestelijk eindverbruik...4 3. Acties gericht op een vermindering van het gewestelijk energieverbruik...9 3.1. Reglementaire

Nadere informatie

Werk met vakbekwame partners

Werk met vakbekwame partners INLEIDING Werk met vakbekwame partners Bouwen is en blijft voor velen de eerste optie. Groot voordeel is dat je een moderne woning hebt, op maat van je persoonlijke wensen, maar meestal moet je wel enige

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2012 voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 30 mei 2013 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie