Brussel stopt een turbo in uw business.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brussel stopt een turbo in uw business."

Transcriptie

1 Weet u het al? Brussel stopt een turbo in uw business. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geeft zelfstandigen en en graag een financieel duwtje in de rug. De Gewestelijke steunmaatregelen voor Brusselse en Volledige brochure

2 Inhoud U bent bedrijfsleider of zelfstandige? U wil uw eigen zaak opstarten? Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan u financieel steunen! Investeren, aanwerven, opleidingen volgen, een stagiair in dienst nemen, een beroep doen op externe consulenten of opvangplaatsen voorbehouden voor de kinderen van uw personeel In al deze gevallen kunt u rekenen op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op de volgende pagina s ontdekt u de steunmaatregelen waarop u een beroep kan doen indien u een activiteit uitoefent in het Gewest. De financiële hulp die het Gewest voorstelt, heeft tot doel de groei van uw te ondersteunen. Vereenvoudigde procedures, geharmoniseerde wetgeving, innovatiesteun: meer dan ooit is Brussel the place te be voor uw. U zult vaststellen dat het bedrag van de steun die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest u voorstelt, varieert naargelang de grootte van uw. Om na te gaan of uw behoort tot de micro-, de kleine, de middelgrote of de grote en, kijkt u op pagina 3. Sommige maatregelen zijn niet voor elke sector bestemd. Op de pagina s 32 tot 33 vindt u een tabel waarop u kunt zien of uw tot de toegelaten sectoren behoort. pagina 4 Algemene investeringssteun pagina 0 Steun voor milieugerelateerde investeringen pagina 6 Steun voor aanpassingen aan niet-milieugerelateerde normen pagina 8 Steun inzake pre-activiteit en steun voor studies en diensten van externe consultants pagina 2 Steun voor omkadering en kennisoverdracht pagina 25 Steun bij aanwerving pagina 28 Steun voor kinderopvang pagina 3 Micro, klein, middelgroot of groot: hoe bepaalt u de omvang van uw? pagina 32 Controleer of uw bedrijfsactiviteit opgenomen is in de toegelaten sectoren De teksten in deze informatiebrochure zijn niet exhaustief en louter indicatief. Enkel de wettelijke teksten (organieke ordonnantie van 3 december 2007 betreffende de steun ter bevordering van de economische expansie en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten) hebben rechtskracht.. Preactiviteitssteun is bestemd voor personen die een willen oprichten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. pagina 34 Wat u moet weten vooraleer u steun aanvraagt pagina 36 Praktische modaliteiten

3 . ALGEMENE INVESTERINGSSTEUN.2 VOOR WELKE TYPES VAN INVESTERINGEN KAN U STEUN AANVRAGEN? U kan steun aanvragen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor volgende investeringen: Investeringen in onroerend goed Investeringen in materiaal Immateriële investeringen Opgelet, uw investering dient verplicht verbonden te zijn met: de oprichting van een nieuwe vestiging of de uitbreiding van een bestaande vestiging; het diversifiëren van uw productie naar nieuwe productmarkten; een fundamentele verandering in uw productieproces. De investering dient ingeschreven te worden in de balans (bedrijven) of in de afschrijvingstabel (zelfstandigen) en conform zijn met de regelgeving voor stedenbouw, ruimtelijke ordening en leefmilieu.. U wil investeren in de ontwikkeling van uw bedrijf? Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt premies tot 35 % voor nieuwe investeringen. WIE KAN AANSPRAAK MAKEN OP STEUN VOOR ALGEMENE INVESTERINGEN? De steun voor algemene investeringen richt zich tot zelfstandigen en tot micro-, kleine en middelgrote en. Uw investering dient gerealiseerd te worden binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (9 gemeenten) en noodzakelijk zijn voor uw beroepsactiviteit Welke onroerende investeringen komen in aanmerking? Ateliers, opslagplaatsen, terreinen, kantoren, commerciële ruimten, notariskosten Het merendeel van uw investeringen in onroerend goed komen in aanmerking voor steun, bijvoorbeeld investeringen voor de verwerving 2, de bouw, de transformatie en de renovatie van gebouwen. Opmerking Noteer dat als uw investering betrekking heeft op een gebouw met gemengd gebruik, het deel dat voor beroepsdoeleinden dient duidelijk identificeerbaar moet ingeschreven zijn in de koopakte, net als de waarde ervan. Als het om woongelegenheid gaat, dient de investering gerechtvaardigd te zijn door de activiteiten van uw. Welke investeringen in materiaal zijn toegelaten? U wilt een vestiging oprichten of uitbreiden? U wilt uw productie diversifiëren of wijzigen? Daartoe moet u een nieuwe wagen kopen of nieuw materiaal aanschaffen? U kan een aanvraag tot investeringssteun doen indien het gaat om de aankoop, de leasing of een andere vorm van investering in: uitrusting of machines; bestelwagens of minibussen 3 ; voertuigen of speciaal aangepaste motoren in functie van de bedrijfsactiviteit Uitgesloten zijn de verwerving van een vruchtgebruik, erfpacht of opstal. Voor bepaalde sectoren zijn de in aanmerking komende investeringen geplafonneerd op E (zie pagina 32: Controleer of uw bedrijfsactiviteit opgenomen is in de toegelaten sectoren ) Indien uw bedrijf deel uitmaakt van de wegtransportsector voor goederen (Codes NACE BEL en 52.20), kan u geen aanspraak 5. Controleer op de pagina s 32 tot 33 of uw bedrijfsactiviteit is opgenomen in de toegelaten sectoren. maken op steun voor rollend materiaal.

4 .2.3 Merken en octrooien: welke immateriële investeringen zijn toegestaan? U wil een merknaam laten registreren of een brevet neerleggen voor een nieuw product? Dan kan u een steunaanvraag indienen voor de kosten die gepaard gaan met de neerlegging of de aankoop van brevetten, merken of modellen. Deze moeten in de activa van de voorkomen en gedurende minstens vijf jaar in uw blijven..5 VAN WELKE TUSSENKOMST KAN U GENIETEN 6? De steun waarvan u kan genieten, hangt af van de grootte van uw (micro, klein of middelgroot). Ze omvat een basissteun, eventueel verhoogd met aanvullende steun als uw bedrijf aan bepaalde criteria inzake economie en werkgelegenheid voldoet. De steun ligt hoger indien uw gelegen is in de ontwikkelingszone (zie pagina 9)..3.4 WELKE INVESTERINGEN KOMEN NIET IN AANMERKING? Bij het indienen van een steunaanvraag zal de administratie nagaan of u aan alle criteria voldoet. Uw investering wordt afgewezen indien: - ze dient om een normale, terugkerende of vervangende uitgave te bekostigen, te moderniseren of voortkomend uit de loutere aanpassing aan nieuwe normen of standaarden; - ze aangegaan wordt met het oog op verhuur; - ze de verwerving mogelijk maakt door een rechtspersoon (vennootschap) van goederen die eigendom zijn van een aandeelhouder of van een uit dezelfde groep; - ze dient om een handelsfonds, of aandelen in een vennootschap, over te nemen; - ze dient om de verwerving van een gebouw mogelijk te maken door een aandeelhouder of door een vennoot, die het gebouw in huur geeft aan de vennootschap; - ze dient om luxe-uitgaven te bekostigen; - 4 WAT IS HET MINIMALE INVESTERINGSBEDRAG? Het minimumbedrag 5 van uw investering moet oplopen tot: E voor zelfstandigen en micro-en E voor kleine en E voor middelgrote en U mag steun cumuleren zonder evenwel de aangeduide maxima te overschrijden. Basissteun Micro Kleine Basissteun (buiten ontwikkelingszone) 5 % 5 % 2,5 % Basissteun (binnen ontwikkelingszone) 5 % 0 % 0 % Aanvullende steun voor Tewerkstelling U heeft een startende en de creatie ervan levert werkgelegenheid op Uw stelt laaggeschoold personeel te werk Uw geniet van verminderde sociale bijdragen (geen structurele vermindering) Uw is in uitbreiding (de personeelsbezetting is met 30 % verhoogd gedurende de laatste 3 jaar) Uw doet een beroep op de diensten van Actiris 2,5 % - - 7,5 % (minstens één voltijdse betrekking) 7,5% (minstens één voltijdse betrekking) 5 % (bij meer dan 20% van het personeel) 5% (bij meer dan 20% van het personeel) 7,5 % 5 % 3,5 % 7,5 % 5 % 3,5 % Middelgrote 3,5 % (bij meer dan 30% van het personeel) 3,5 % (bij meer dan 30% van het personeel) Maximum totaal van de aanvullende steun voor Tewerkstelling 7,5 % 5 % 3,5 % 4. Dit is een indicatieve lijst: ook andere investeringen worden uitgesloten van steun (bijvoorbeeld luchtvaarttuigen). Voor de volledige lijst kan u zich beroepen op het besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake algemene investeringen. Deze is beschikbaar op de internetsite: rubriek documentatie Deze bedragen zijn zonder BTW en belastingen van eender welke aard. De bewijsstukken moeten verplicht gefactureerd zijn aan een 7 minimumbedrag van 500 e. 6. De vermelde bedragen worden geïndexeerd (updates op de website

5 Micro Kleine Middelgrote Ontwikkelingszone Buiten de ontwikkelingszone Aanvullende steun Economisch Beleid U heeft een startende 7,5 % - - Uw maakt deel uit van een prioritaire sector 7,5 % 5 % 3,5 % Uw heeft hoogstens 2 jaar geleden 3,5 % 3,5 % 3,5 % een bedrijfsvervoerplan gerealiseerd 5 jette Uw investering betreft de creatie van een nieuwe vestiging buiten de ontwikkelingszone 7,5 % 5 % 3,5 % Ganshoren Evere Uw investering betreft de creatie van een nieuwe vestiging binnen de ontwikkelingszone 2,5 % 2,5 % 2,5 % Berchem-Ste-Agathe St-Agatha-Berchem Koekelberg Schaerbeek Schaarbeek Maximum totaal van de aanvullende steun Economisch Beleid buiten ontwikkelingszone Maximum totaal van de aanvullende steun Economisch Beleid binnen ontwikkelingszone 7,5 % 5 % 3,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Molenbeek-Saint-Jean Sint-Jans-Molenbeek Bruxelles Brussel St-Josse-ten-Noode St-Joost-ten-Node Woluwe-Saint-Lambert Sint-Lambrechts-Woluwe Maximum totaal van de te verkrijgen steun Maximum totaal van het steunbedrag buiten ontwikkelingszone 5 % 5 % 7,5 % Anderlecht Forest Vorst Saint-Gilles Sint-Gillis Ixelles Elsene Etterbeek Auderghem Oudergem Woluwe-Saint-Pierre Sint-Pieters-Woluwe Maximum totaal van het steunbedrag binnen de ontwikkelingszone 35 % 25 % 25 % Plafond van de steun E per en per burgerlijk jaar 6 Ukkel Uccle Watermael-Boitsfort Watermaal-Bosvoorde Starter Uw wordt als starter beschouwd indien ze minder dan 4 jaar ingeschreven is bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Laaggeschoolde Elke persoon die geen diploma van hoger secundair onderwijs heeft. Onderneming in expansie Uw is in expansie indien haar personeelsbezetting in de 3 jaren die voorafgaan aan het indienen van een dossier met minstens 30% gestegen is. Gebruik maken van de diensten van Actiris Om van deze aanvullende steun te kunnen genieten, dient uw personeel aangeworven te hebben via Actiris in het voorgaande boekhoudkundig jaar of een samenwerkingsakkoord met Actiris hebben gesloten binnen de 2 jaar voorafgaand aan de steunaanvraag. Sectoren met voorrang Volgende sectoren worden als voorrangssectoren beschouwd: de industrie en de ambachten; horeca en toerisme; de detailhandel; renovatie van gebouwen, met inbegrip van installatie- en afwerkingswerken; informatie- en communicatietechnologie; research and development; milieubeheer. Ontwikkelingszone Een zone die door het Gewest en Europa als prioritair bestempeld wordt. Ze beslaat een deel van het Brusselse grondgebied (zie kaart). Om na te gaan of uw vestiging binnen de ontwikkelingszone ligt, kijkt u op de volgende website: rubriek Investeren. De formulieren voor de voorafgaandelijke toelatingsaanvraag en voor het volledige steunaanvraagdossier kan u vinden op de site Op deze website vindt u ook informatie over de aanvraagprocedure, de betalingsmodaliteiten en de eventuele uitsluitingscriteria die betrekking hebben op de steunmaatregelen. Voor meer uitgebreide informatie, contacteer ons op T of -35 of Conform de wetgeving van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Arrest van 5 februari 2004 en uitvoering van de ordonnantie van 25 maart 999) Buiten de afwijkingen van de Regering als uw project binnen de ontwikkelingszone ligt.

6 2. STEUN VOOR MILIEU-INVESTERINGEN 2.2 VOOR WELKE TYPES VAN INVESTERINGEN KAN U STEUN ONTVANGEN? U kunt steun aanvragen bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de volgende projecten: energiebesparing, productie van hernieuwbare energie en invoeren van duurzame vervoerswijzen; het integreren van uw in het stedelijk weefsel; het produceren van ecoproducten; het aanpassen en verbeteren van uw installaties om tegemoet te komen aan de Europese normen, of betere prestaties op het vlak van milieu te behalen bij gebrek aan normen. Maakt uw zich op om investeringen te doen die de kwaliteit van ons milieu ten goede komen? Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt steunmaatregelen tot E voor ten behoeve van uw groene projecten De steun voor energiebesparing, productie van hernieuwbare energie en invoeren van duurzame vervoerswijzen Uw wenst te investeren in energiebesparende maatregelen of de productie van hernieuwbare energie? U kunt voor dergelijke projecten aanspraak maken op steun indien ze verband houden met de volgende domeinen : thermische isolatie van uw gebouwen, indien ze ouder zijn dan 5 jaar; vernieuwing van uw verlichting door een meer spaarzame installatie; energieproductie uit hernieuwbare, niet-fossiele bronnen; de gecombineerde productie van warmte en elektriciteit (co- en trigeneratie); het vervangen van uw verwarmingsketel door een gelabelde condensatieketel of het vervangen van uw klassieke brander door een modulerende of een tweetraps brander; de installatie van passieve koelsystemen; het toevoegen of vervangen van meetapparatuur als die een verhoging van het energetisch rendement van uw installaties met zich meebrengt; 2 De steun voor energiebesparing en voor de productie van hernieuwbare energie is voorbehouden voor zeer specifieke activiteitssectoren (zie pagina 33, nota : Controleer of uw bedrijfsactiviteit opgenomen is in de toegelaten sectoren ). U wilt milieuvriendelijke vervoerswijzen gebruiken? U wilt investeren om de energieprestatie van uw productieprocessen te verbeteren? Voor volgende projecten kunt u steun ontvangen: 2. TOT WIE RICHT DE STEUN VOOR MILIEU-INVESTERINGEN ZICH? Zowel zelfstandigen als andere en (micro-, kleine, middelgrote en grote en) kunnen genieten van steun voor investeringen die het leefmilieu ten goede komen. Grote en kunnen steun ontvangen voor het produceren van ecoproducten. Uw investering dient gerealiseerd te worden binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (9 gemeenten) en moet verband houden met uw professionele activiteiten. het recupereren of recycleren van de warmte die vrijkomt uit uw productieinstallaties; het installeren van apparaten die u toestaan verliezen te beperken of het energieverbruik van uw productieproces te reduceren; het verwerven van fietsen en elektrische of hybride voertuigen, of voertuigen die op brandstofcellen werken, alsook de aanpassingen die daaruit voortvloeien; 2 2. Dit is een indicatieve lijst. De volledige lijst vindt u in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun bij 0 energiebesparing en de productie van energie uit hernieuwbare bronnen. Dit besluit is beschikbaar op de website Controleer op de pagina s 32 tot 33 of uw bedrijfsactiviteit is opgenomen in de toegelaten sectoren. rubriek documentatie.

7 Steun bij de integratie van uw in het stedelijk weefsel Uw bereidt zich voor op investeringen om zich beter te integreren in het stedelijk weefsel? Voor volgende projecten kunt u een steunaanvraag indienen: de door een administratieve of gerechtelijke beslissing opgelegde verhuizing om milieuredenen van uw naar elders in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 3 ; het plaatsen van apparatuur met als doel de overslag van uw goederen meer in overeenstemming te brengen met de stedelijke omgeving; het saneren van vervuilde sites 4 ; bij een nieuwbouw: het installeren van watertanks, stormbekkens en aanverwante uitrustingen voorzien van een gekalibreerd systeem met dubbele overloop 5 ; het aanleggen van groene daken; beplantingen of architecturale of stedelijke aanpassingen opgelegd door een stedenbouwkundige of milieuvergunning 6 ; het verminderen van burenhinder (problemen met het uitzicht, belemmering van het daglicht, overdreven verlichting ) indien de investering volgt op een klacht of het resultaat is van een administratieve of gerechtelijke beslissing; 7 Steun voor de productie van ecoproducten U wenst een ecologisch product te lanceren of te verbeteren? Dient u daarvoor te investeren in de aanpassing, het vervolledigen of het implementeren van een productieproces? U kunt van een premie genieten indien uw product een reële milieuvooruitgang betekent ten opzichte van bestaande gelijkaardige producten, en indien: het product de geldende milieunormen respecteert; het concept geoptimaliseerd is om een zo gering mogelijk impact te hebben op het leefmilieu; informatie voor de consument is voorzien; het gehele productieproces een voorbeeld van kwaliteit stelt (nevenproducten, afval, energieverbruik, levensduur); het transport, de opslag en de bewaring optimaal geregeld zijn; het product mogelijkheden biedt tot hergebruik, recyclage of energetische herwaardering na het gebruik ervan; 7 Vooraleer u de steunaanvraag indient, moet u door een gespecialiseerde externe consultant laten vaststellen dat uw project voldoet aan de criteria. De consultant dient zich tevens uit te spreken over het verwachte rendement van de investering 8. De consultant mag geen banden hebben met uw en moet zijn activiteit al tenminste twee jaar uitoefenen Grote en kunnen niet van deze steun genieten. 4. Met uitzondering voor de kosten van voorafgaandelijke onderzoeken. Steun om uw installaties in overeenstemming te brengen met de Europese milieunormen of nog beter te doen dan deze normen, of om betere milieuprestaties te realiseren in gevallen waar geen normen bestaan U dient zich aan te passen aan een Europese milieunorm, die sinds minder dan drie jaar verplicht is? U wenst te investeren om nog beter te doen dan de geldende normen? U kunt een steunaanvraag indienen wanneer uw investering milieuwinst oplevert op één van de volgende domeinen 0 : water (zuivering, hergebruik en recyclage van proceswater, herverdelen van gerecycleerd of hergebruikt water tussen naburige bedrijven onderling, aankoop van niet-vervuilend materiaal voor het onderhoud van halfdoorlatende oppervlakken, ); lucht (luchtzuivering, overdracht tussen naburige en van vervuilde lucht die bruikbaar is in een bedrijfsproces of als primaire lucht voor een verbrandingsinstallatie); afval (hergebruik, recyclage en heropwaardering van nevenproducten of afval); bodem en water (investeringen die verontreiniging van bodem en grondwater voorkomen); grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen (voorzieningen die toelaten besparingen te verrichten inzake grondstoffen of natuurlijke hulpbronnen en van water in het bijzonder); geluid en trillingen (beperken van hinder); brandveiligheid (investeringen in een bestaande installatie wanneer er risico s op verspreiding van brand en/of van explosies buiten de zijn); alle andere ingrepen die bijdragen tot een betere bescherming van het milieu, mits ze door een specifiek dossier gerechtvaardigd zijn Indien opgelegd door het gewestelijk stedebouwkundig reglement.. Deze bedragen zijn zonder BTW en belastingen van eender welke aard. De bewijsstukken moeten verplicht gefactureerd zijn aan een 3 6. Behalve indien het gaat om stedebouwkundige verplichtingen Grote en kunnen deze steun enkel ontvangen indien ze door hun investeringen nog beter kunnen doen dan de verplichte Europese normen. Ze kunnen ook steun aanvragen als hun investeringen, bij ontstentenis van verplichte Europese normen, een gunstige impact zullen hebben op de bescherming van het leefmilieu. WAT MOET HET MINIMUMBEDRAG VAN UW INVESTERING ZIJN? Uw investering dient minimum E te bedragen. 7. Dit is een indicatieve lijst. Voor de volledige lijst verwijzen we u naar het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun voor stedelijke integratie en voor de productie van ecoproducten. Deze zijn beschikbaar op de website rubriek documentatie. 8. Het verslag van de consultant dient te omvatten: beschrijving van de investeringen, verband met de verhoopte resultaten, analyse van de levenscyclus van het eco-product; tevens een evaluatie, uitgedrukt in procenten, van de mate waarin het project voldoet aan de vereisten inzake eco-ontwerp, eco-productie, eco-gebruik en eco-afval. Gedetailleerde informatie vindt u in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering inzake eco-producten, zie de rubriek documentatie op 9. Onder bepaalde voorwaarden kan uw steun voor advies van een externe consultant genieten. Zie p Dit is een indicatieve lijst. Voor de volledige lijst verwijzen we u naar het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering betreffende de bescherming van het milieu. Dit besluit is beschikbaar op de website www. premieskmo.be, rubriek documentatie. minimumbedrag van 500 e.

8 WELKE INVESTERINGEN ZIJN UITGESLOTEN VAN STEUN? Bij het indienen van uw steunaanvraag zal de administratie nagaan of u wel degelijk aan alle criteria voldoet. Uw investering is uitgesloten van steun indien: - ze bedoeld is voor verhuur; - ze het verwerven van gebouwen en of terreinen inhoudt. Steun is in dit geval wel mogelijk indien de verwerving van gebouwen of gronden absoluut noodzakelijk is om tegemoet te komen aan de milieunormen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; de verwerving dient dan wel in volle eigendom te gebeuren; - het gaat om de aankoop van tweedehands meubilair of materieel, uitgezonderd de investering verkocht door een professional uit de sector en met een garantie van minimum 6 maanden; - 2 VAN WELKE TUSSENKOMST KUNT U GENIETEN? De toegekende steun is afhankelijk van de grootte van uw (micro, klein, middelgroot of groot). Ze omvat een basissteun, eventueel verhoogd met een aanvullende steun van 5% indien uw het Emas, ISO certificaat of het label van ecodynamische van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest draagt. Ondernemingen die tot de prioritaire sectoren behoren, kunnen bovendien een aanvullende steun van 0% ontvangen voor investeringen die gericht zijn op het tegemoetkomen aan (of beter doen dan) de Europese milieunormen, of het behalen van betere milieuprestaties in gevallen waar geen normen bestaan. Aanvullende steun Certificering Micro en kleine Middelgrote Grote Alle steunmaatregelen 5 % 5 % 5% (behalve voor ecoproducten) Aanvullende steun voor prioritaire sectoren *** Aanpassing aan of overtreffen van de Europese milieunormen of prestatieverhoging voor het milieu bij gebrek aan normen Plafond voor al deze steunmaatregelen 0 % 0 % 0 % E per en per burgerlijk jaar * Voor gemotoriseerde wegvoertuigen, hybride voertuigen en voertuigen op brandstofcellen wordt de steun geplafonneerd op e voor bedrijfswagens en tot 20% van de toegestane investering, geplafonneerd op e voor andere voertuigen. ** Grote en kunnen deze steun genieten indien hun investeringen hen in staat stellen verplichte Europese normen te overtreffen. Ook wanneer er geen verplichte Europese normen van toepassing zijn, kunnen zij steun aanvragen indien hun investeringen bijdragen tot de bescherming van het milieu. *** Volgende sectoren worden als prioritair beschouwd: - metaalbewerking en -bedekking; - kranten- en andere drukkerijen; - activiteiten rond het onderhoud en de herstelling van voertuigen; - de activiteiten van wasserijen en wassalons voor particulieren. Micro en kleine Middelgrote Grote Basissteun Energiebesparing, productie van hernieuwbare energie en invoeren van duurzame vervoerswijzen* 45 % 35 % 25 % Stedelijke integratie 45 % 45 % 25 % Ecoproducten 35 % 35 % uitgesloten Aanpassing aan of overtreffen van de Europese milieunormen of prestatieverhoging voor het milieu bij gebrek aan normen 30 % 25 % 5 %** De formulieren voor de voorafgaandelijke toelatingsaanvraag en voor het volledige steunaanvraagdossier kan u vinden op de site Op deze website vindt u ook informatie over de aanvraagprocedure, de betalingsmodaliteiten en de eventuele uitsluitingscriteria die betrekking hebben op de steunmaatregelen. Voor meer uitgebreide informatie, contacteer ons op T Dit is een indicatieve lijst: ook andere investeringen worden uitgesloten van steun (bijvoorbeeld luchtvaarttuigen). Voor de volledige lijst kan 4 u zich beroepen op de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering over het milieu, de eco-producten, de integratie in het stedelijk 5 weefsel en de energiebesparingen en energie-opwekking uit hernieuwbare bronnen. Zie de rubriek documentatie op

9 3. STEUN VOOR AANPASSINGEN AAN NIET-MILIEUGERELATEERDE NORMEN 3.2 VOOR WELKE TYPES VAN INVESTERINGEN KAN U STEUN AANVRAGEN? Dwingen de Europese normen betreffende de fabricage van producten u ertoe uw installaties aan te passen, in het bijzonder op het vlak van veiligheid, kwaliteit of hygiëne? Dan kan u steun genieten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zowel bij materiële investeringen als investeringen in gebouwen. Voor het indienen van een steunaanvraag dient u een rapport te hebben verkregen waarin de noodzakelijke investeringen om zich aan de normen aan te passen geïdentificeerd worden. Dit rapport dient opgesteld te zijn door een expert of een zelfstandig organisme, gespecialiseerd in het betreffende vakgebied, met een minimumervaring van twee jaar U dient uw installaties aan te passen aan de Europese normen? Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteunt uw investeringen en stelt u tot E aan premies voor! TOT WIE RICHTEN DE STEUNMAATREGELEN OM ZICH AAN DE NIET- MILIEUGERELATEERDE NORMEN AAN TE PASSEN? Deze steun richt zich tot zelfstandigen en alle andere en (micro-, kleine, middelgrote en grote en). Uw investering dient gerealiseerd te worden binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (9 gemeenten) en moet verband houden met uw professionele activiteit WELKE INVESTERINGEN ZIJN UITGESLOTEN? Bij het indienen van uw steunaanvraag zal de administratie nagaan of u wel degelijk aan alle criteria voldoet. Uw investering is uitgesloten van steun indien 3 : - ze bedoeld is voor verhuur; - ze het verwerven van gebouwen en of terreinen inhoudt. Steun is in dit geval wel mogelijk indien de verwerving van gebouwen of gronden absoluut noodzakelijk is om tegemoet te komen aan de milieunormen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; de verwerving dient dan wel in volle eigendom te gebeuren; - het gaat om de aankoop van tweedehands meubilair of materieel; - de aanpassing aan de normen gebeurt in het kader van een verandering van de implantatie van uw. WAT DIENT HET MINIMUMBEDRAG VAN UW INVESTERING TE ZIJN 4? Het bedrag van uw investeringen dient minstens E te bedragen. Enkel het gedeelte van de investeringen tot E komt in aanmerking voor de berekening van de steun. VAN WELKE TUSSENKOMST KAN U GENIETEN? Steun voor de aanpassingen aan niet-milieugerelateerde normen Percentage van de steun Maximumbedrag voor de aanvaardbare investeringen Plafond voor de steun 50% voor de schijf van de investeringskosten lager dan E en 30% van de schijf voor de investeringskosten hoger dan E E E per en per burgerlijk jaar. Controleer op de pagina s 32 tot 33 of uw bedrijfsactiviteit opgenomen is in de toegelaten sectoren. De formulieren voor de voorafgaandelijke toelatingsaanvraag en voor het volledige 2. Onder bepaalde voorwaarden kan uw steun voor advies van een externe consultant genieten. Zie p. 8. steunaanvraagdossier kan u vinden op de site 3. Dit is een indicatieve lijst: ook andere investeringen worden uitgesloten van steun (bijvoorbeeld luchtvaarttuigen). Voor de volledige lijst kan u zich beroepen op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun voor een aanpassing aan de Op deze website vindt u ook informatie over de aanvraagprocedure, de betalingsmodaliteiten normen in niet-milieugebonden aangelegenheid. Zie de rubriek documentatie op en de eventuele uitsluitingscriteria die betrekking hebben op de steunmaatregelen. Voor 6 4. Deze bedragen zijn zonder BTW en belastingen van eender welke aard. De bewijsstukken moeten verplicht gefactureerd zijn aan een uitgebreide informatie contacteert u T minimumbedrag van 500 e.

10 4. STEUN INZAKE PRE-ACTIVITEIT EN STEUN VOOR STUDIES EN DIENSTEN VAN EXTERNE CONSULTANTS 4.2 VOOR WELKE EXTERNE ADVIEZEN KAN U STEUN ONTVANGEN? U kan steun aanvragen bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de volgende opdrachten: Extern advies Haalbaarheidsstudies Pre-activiteitsadvies en -studies 4.2. Op welke soorten advies kan u een beroep doen? Businessplan, marktonderzoek, herstructureringsplan, het instellen van kwaliteitscontrolesystemen of beheersinstrumenten U mag een steunaanvraag indienen als het onderzoek van uw consultant het oplossen van een concreet beheersprobleem of de verbetering van de werking of competitiviteit van uw tot doel heeft. In geen geval kan het gaan om steun voor normaal fiscaal of juridisch advies, of om advies inzake publiciteit. Nood aan het advies van een externe consultant? U kan een subsidie krijgen die tot 50 % van de kosten van zijn interventie dekt! Voor welke haalbaarheidsstudies kan u steun krijgen? Het dient te gaan om studies met een technisch, economisch of financieel karakter. De missie van de consultant moet u in de mogelijkheid stellen u te oriënteren of een beslissing tot investeren te nemen: de aankoop van een nieuwe machine, de verbetering of ontwikkeling van een nieuw product, controle van het vervuilingsniveau of van geluidshinder Pre-activiteit: onder welke omstandigheden kan u gesteund worden? U denkt eraan een KMO in Brussel op te starten of over te nemen? U zou graag vooraf advies inwinnen of een studie laten uitvoeren? Dan kan u beroep doen op een externe consultant en steun krijgen voor de kosten die hieraan verbonden zijn. De missie van de consultant moet uitzonderlijk zijn en een doorslaggevende rol spelen voor de opstart van uw activiteit. 4. WIE KAN BEROEP DOEN OP STEUN VOOR ADVIES EN HAALBAARHEIDSSTUDIES? Zelfstandigen, micro-, kleine en middelgrote en kunnen genieten van steun voor advies en haalbaarheidsstudies. Ook indien u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bent gedomicilieerd en u een Brusselse KMO wil opstarten of overnemen, kan u aanspraak maken op deze steunmaatregel OP WELKE CONSULTANTS MAG U EEN BEROEP DOEN? U mag vrijelijk een consultant of organisme kiezen waarmee u wil werken, zolang die gespecialiseerd is in de betrokken activiteit en minimum twee jaar professionele ervaring heeft 3. Hij dient onafhankelijk te zijn en geen enkele band met uw bedrijf te hebben. Opgelet: voor pre-activiteit studies moet de keuze voor een consultant of gespecialiseerd organisme gebaseerd zijn op het advies van een erkende vereniging Personen die ingeschreven zijn in een door de Franse of Vlaamse Gemeenschap erkende onderwijsinstelling kunnen niet van deze steun genieten. 3. De ervaring van de consultant is ten persoonlijke titel De lijst van erkende verenigingen is beschikbaar op de website rubriek Op 9. Kijk op de pagina s 32 tot 33 of uw activiteit tot de toegelaten sectoren behoort. welke consultants mag u een beroep doen?.

11 4.4 IN WELKE GEVALLEN WORDT DE STEUN NIET TOEGEKEND? U kan geen steun ontvangen indien 5 : - de consultancy-opdracht in verband staat met de normale werkingskosten of met het normale, terugkerende beheer van uw ; - als uw intern al beschikt over de expertise voor de missie van de consultant. 5. STEUN VOOR OMKADERING EN KENNISOVERDRACHT Opmerking Noteer dat de taken die kunnen voortvloeien uit de aanbevelingen van de consultant (prospectie, commerciële opvolging, opvragen van informatie ) niet subsidieerbaar zijn. Evenmin kan u steun aanvragen voor het beroep doen op personeel dat op zelfstandige basis aangenomen werd en die regelmatige of langetermijnmissies uitvoeren. Algemeen zijn de kosten voor verblijf, verplaatsingen en maaltijden uitgesloten. 4.5 VAN WELKE TUSSENKOMSTEN KAN U GENIETEN 6? De steun waarvan u kan genieten kan oplopen tot 50% van de kostprijs van de missie van de consultant. De bedragen alsook het aantal missies zijn geplafonneerd. Percentage van de steun Minimumbedrag van de steun Advies 50 % van de kosten voor studie/extern advies 50 % van de kosten voor studies/extern advies 500 E 500 E 500 E Maximumbedrag E E E van de steun 7 Maximum aantal steuntoekenningen Haalbaarheidsstudies Pre-activiteitsadvies en -studies 50 % van de kosten voor studies/extern advies 2 per burgerlijk jaar per burgerlijk jaar per burgerlijk jaar U kan de aanvraagformulieren vinden op de internetsite Op deze website vindt u ook informatie over de aanvraagprocedure, de betalingsmodaliteiten en de eventuele uitsluitingscriteria die betrekking hebben op de steunmaatregelen. Voor uitgebreide informatie contacteert u T U wenst de prestaties van uw te verhogen? U kan genieten van steun voor opleidingen, voor het begeleiden van een stagiair of voor kennisoverdracht. TOT WIE RICHT DE STEUN VOOR OMKADERING EN KENNISOVERDRACHT ZICH? De steun voor omkadering en kennisoverdracht richt zich tot zelfstandigen, micro-, kleine en middelgrote en. Grote en die installaties of werkmiddelen ter beschikking stellen van een onderwijsinstelling kunnen eveneens van deze steun genieten. 5. Dit is een indicatieve lijst. Voor de volledige lijst verwijzen we u naar het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de Steun inzake Pre-aciviteit en de Steun voor Studies en Diensten van Externe Consultants. Dit besluit is beschikbaar op de website rubriek Documentatie. 6. De vermelde bedragen worden geïndexeerd (updates op de website Per burgerlijk jaar mag de kost voor studies en externe adviezen niet hoger zijn dan de eigen middelen van de, verhoogd 2 met de schulden op meer dan één jaar.. Controleer op de pagina s 32 tot 33 of uw bedrijfsactiviteit opgenomen is in de toegelaten sectoren.

12 5.2 VOOR WELKE PROJECTEN KAN U STEUN ONTVANGEN? U kan steun aanvragen bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de volgende projecten: Vorming van uw personeel Peterschap van een stagiair Peterschap bij de vorming van een kandidaat-overnemer Het ter beschikking stellen van installaties of werkmiddelen voor onderwijsinstellingen Steun voor peterschap bij de overdracht van uw U wenst uw over te dragen in de beste omstandigheden? Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt u een specifieke steun voor peterschap voor: een maandelijkse premie voor het aanwerven en de opleiding van de persoon die de activiteiten van uw zal verderzetten. Deze persoon zal opgeleid moeten worden door de bedrijfsleider, die ook zijn peter zal zijn. Deze laatste dient minimum 58 jaar oud te zijn, en mag geen familieverwantschap met de kandidaat hebben 4. Het peterschap moet minstens 6 maanden duren Steun voor externe opleiding van uw personeel Zal het volgen van een opleiding de werking of de competitiviteit van uw verhogen? Of het nu voor uzelf of uw personeel is, u kan een steunaanvraag doen als die opleiding een uitzonderlijk of dringend karakter heeft en indien deze opleiding minstens.000 E kost. Dit betekent dat u in volgende gevallen geen beroep kan doen op deze steun: de opleiding heeft betrekking op de normale dagelijkse werking van uw 2 ; de opleiding is verbonden met de basiskennis van de activiteiten van uw Steun voor het ter beschikking stellen van installaties of werktuigen Uw is actief in de verwerkende nijverheid 5? Ze heeft de intentie installaties of werkmiddelen ter beschikking te stellen aan een onderwijsinstelling? Dan kan u een subsidie per dag krijgen, die overeenkomt met de werkelijke directe kosten van de ter beschikkingstelling. VAN WELKE TUSSENKOMST KAN U GENIETEN 6? Opmerking Noteer dat u evenmin van deze steun kan genieten indien de vorming voortvloeit uit een investering (bijvoorbeeld de aankoop van een machine). Algemeen komen kosten voor verblijf, verplaatsingen en maaltijden evenmin in aanmerking. U mag vrijelijk de opleidingsinstelling kiezen. De voorwaarden zijn: de instelling moet onafhankelijk van uw zijn, gespecialiseerd zijn in de betrokken materie en over minimum twee jaar ervaring beschikken 3. Steun voor peterschap voor een stagiair U wil een stagiair jonger dan dertig opleiden en in dienst nemen? Dan kan u steun aanvragen indien de stagiair begeleid wordt door een interne medewerker en de stage minstens twee maanden duurt. Het aanwerven van de stagiair dient te gebeuren in het kader van een Contract voor Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming (IBO) via Actiris of Bruxelles Formation. De peter, dit is de persoon die de stagiair zal vormen en zijn kennis overbrengen aan de nieuwe medewerker, dient ouder te zijn dan 50 jaar. Steun voor externe opleidingen Steunpercentage Minimumbedrag van de steun Maximumbedrag van de steun Maximaal aantal tussenkomsten waarvoor u steun ontvangt 50% van de opleidingskost 500 E / opleiding E / opleiding Steun voor peterschap bij de vorming van een stagiair Bedrag van de steun Minimale duur van de steun Maximale duur van de steun Limiet van het aantal gelijktijdige subsidies Maximum bedrag van gelijktijdige steun 3 opleidingen / burgerlijk jaar.000 E / maand 2 maanden 6 maanden Eén stagiair per peter E / jaar 2. De notie van de dagelijkse, normale of regelmatige werking wordt bekeken in functie van uw bedrijfsactiviteit en de uitvoerende taken 4. De peter mag geen bloedverwant, of aanverwant in de eerste graad, zijn van de kandidaat-overnemer. 22 van het te vormen personeel. 5. Codes NACE BEL 0.0 tot De ervaring van de consultant is ten persoonlijke titel. 6. De vermelde bedragen worden geïndexeerd (updates op de website

13 Steun bij peterschap voor de overdracht van de 6. STEUN BIJ AANWERVING Bedrag van de steun Minimale duur van de basis steun Maximale duur van de basis steun.000 E / maand Indien de daadwerkelijk overgedragen wordt aan de kandidaat binnen 2 maanden na het einde van het peterschap ontvangt u aanvullende steun van.000 E / maand voor dezelfde duur als het peterschap. 6 maanden 2 maanden Steun voor het ter beschikking stellen van installaties en werktuigen Bedrag van de steun Maximale subsidie per dag Maximumbedrag van de steun Dagelijkse subsidie die overeenkomt met de werkelijke kost van het ter beschikking stellen 500 E / dag E / jaar U kan de aanvraagformulieren vinden op de internetsite Op deze website vindt u ook informatie over de aanvraagprocedure, de betalingsmodaliteiten en de eventuele uitsluitingscriteria die betrekking hebben op de steunmaatregelen. Voor uitgebreide informatie contacteert u T U wenst personeel in dienst te nemen? U kan tot E steun ontvangen voor het dekken van loonkosten en sociale bijdragen! 6. VOOR WIE IS DE AANWERVINGSSTEUN BEDOELD? Zelfstandigen, micro- en kleine en kunnen van aanwervingssteun genieten, indien de in dienst genomen medewerker een bij Actiris ingeschreven werkzoekende was Controleer op de pagina s 32 tot 33 of uw bedrijfsactiviteit opgenomen is in de toegelaten sectoren.

14 BINNEN WELK KADER KAN U AANWERVINGSSTEUN AANVRAGEN? U kan een aanvraag indienen bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest indien: de aanwerving betrekking heeft op een specifiek project; de aanwerving de overname van uw als doel heeft. In dit geval kunnen enkel niet-startende microbedrijven 2 aanspraak maken op deze steun. Aanwerven voor een specifiek project: in welke gevallen kan u steun aanvragen? U kan van deze steun genieten indien de aangeworven persoon voltijds aan het project werkt. Het dient te gaan om één van de volgende domeinen: studie, research of oppuntstelling van een nieuw product of ingrijpende technologische verbetering van een product; de promotie en ontwikkeling van uw activiteiten buiten de Europese Unie; grondstoffenbesparingen; het beheer van de energieprestatie van uw ; het verwerven van milieulabels of - certificaten; de invoering van een systeem voor kwaliteitswaarborg; de verbetering van het welzijn op het werk; in dit geval dient uw meer dan 20 werknemers te tellen en actief te zijn in de bouwsector, transport of opslag, verwerkende industrie of de behandeling van afval. De aangestelde werknemer dient te beschikken over een diploma van preventie-adviseur of zich engageren dit diploma te behalen. Opgelet: voor het indienen van uw steunaanvraag dient u het advies van een erkende vereniging 3 over de conformiteit van uw project in te winnen. Aanwerven om uw bedrijf over te dragen: welke gevallen zijn toegestaan om steun aan te vragen? De aangeworven persoon dient de toekomstige overnemer te zijn, ofwel een persoon die belast wordt met het beheer van de firma tijdens de overdracht. U dient te bewijzen dat uw concrete stappen heeft ondernomen om haar waarde te laten bepalen en over te dragen aan een derde. De operatie dient tot doel te hebben de conventionele overdracht van uw weergeven (door fusie, splitsing, overdracht ) teneinde haar exploitatie te kunnen verderzetten, met behoud van haar identiteit. Opmerking Enkel niet-startende micro-en 3 die nog geen voorwerp van overname waren gedurende de laatste 5 jaren kunnen genieten van deze steunmaatregel WIE MAG U AANWERVEN? De persoon die u aanwerft dient op het ogenblik van de aanwerving ingeschreven te zijn als werkzoekende bij Actiris. Indien nodig, om welke reden ook, kan u deze persoon tot zes maanden volgend op het sluiten van dat contract vervangen door een bij Actiris ingeschreven werkzoekende. U kan deze mogelijkheid slechts eenmaal benutten. Opgelet: in het kader van de steun bij overdracht mag de aangeworven persoon geen familieband hebben met de bedrijfsleider of gedomicilieerd zijn op het adres van een bedrijfsleider. VAN WELKE TUSSENKOMST KAN U GENIETEN 5? Zowel bij de aanwerving voor een specifiek project als in het kader van de overdracht van uw bedraagt de maximale forfaitaire steun E gespreid over twee jaar. Steun bij aanwervingen voor specifieke projecten of de overdracht van uw ondernemening Maximum bedrag van de steun Maximum aantal steuntoekenningen E / jaar verspreid over twee jaar indien het bruto maandloon van de aangeworven medewerker meer dan E bedraagt E / jaar verspreid over twee jaar indien het bruto maandloon van de aangeworven medewerker minder dan of gelijk is aan E Specifiek project: per burgerlijk jaar Bedrijfsoverdracht: een kan deze steun slechts één keer ontvangen U kan de aanvraagformulieren vinden op de internetsite Op deze website vindt u ook informatie over de aanvraagprocedure, de betalingsmodaliteiten en de eventuele uitsluitingscriteria die betrekking hebben op de steunmaatregelen. Voor uitgebreide informatie contacteert u T Uw wordt als starter beschouwd indien ze sinds minder dan vier jaar ingeschreven is bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen De lijst van erkende verenigingen is beschikbaar op de website /-Aanwerven-voor-een-specifiek-.html, rubriek 27 Binnen welk kader kan u steun aanvragen?. 5. De vermelde bedragen worden geïndexeerd (updates op de website

15 7. STEUN VOOR KINDEROPVANG 7.2 WAT IS HET DOEL VAN DEZE STEUN? Een beter evenwicht tussen werk en gezin biedt vele voordelen: grotere motivatie, meer flexibiliteit en beschikbaarheid, vermindering van stress en afstanden, daling van absenteïsme en te laat komen, versterkt de band met medewerkers Met als eindresultaat betere economische prestaties van uw. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft beslist steun te verlenen aan alle en die plaatsen voor kinderopvang voor kinderen tussen 0 en 3 jaar reserveren in het voordeel van hun personeel. Hebt u personeel met kleine kinderen? Wil u hen een oplossing aanreiken? U kan E steun ontvangen indien uw een nieuwe plaats reserveert in een kinderdagverblijf! WELKE ZIJN DE VOORWAARDEN OM DEZE STEUN TE ONTVANGEN? Om van deze steun te kunnen genieten dient u aan volgende voorwaarden te voldoen: uw dient een overeenkomst voor samenwerking met het kinderdagverblijf te hebben gesloten; het kinderdagverblijf moet erkend zijn door ONE of Kind en Gezin en in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest gesitueerd zijn; de gereserveerde plaats dient een capaciteitsverhoging voor de kinderopvang als effect te hebben. VAN WELKE STEUN KAN U GENIETEN 2? U kan steun genieten voor elke kinderopvangplaats die u reserveert of creëert. De steun wordt voor maximum 5 jaar toegekend. Steun aan de kinderopvang Bedragen E / plaats / burgerlijk jaar Aanvullende steun indien uw zeer laag geschoolde of laaggeschoold personeel tewerkstelt naar rato van: minstens één voltijdse werknemer voor de micro-en meer dan 20 % van het voltijds personeel voor de kleine en meer dan 30 % van het voltijds personeel voor de middelgrote en grote en De aanvullende steun stemt overeen met het bedrag dat de begunstigde geïnvesteerd heeft naast de basissteun voor de reservering van een opvangplaats en is beperkt tot E / plaats / jaar. 7. TOT WIE RICHT DE STEUN VOOR KINDEROPVANG ZICH? Deze steun is beschikbaar voor alle zelfstandigen en en (micro, klein, middelgroot en grote en). Maximumbedrag van de steun Maximale duur van de steun E / plaats / burgerlijk jaar Maximum 5 jaar U kan de aanvraagformulieren vinden op de internetsite Op deze website vindt u ook informatie over de aanvraagprocedure, de betalingsmodaliteiten en de eventuele uitsluitingscriteria die betrekking hebben op de steunmaatregelen. Voor uitgebreide informatie contacteert u T Controleer op de pagina s 32 tot 33 of uw bedrijfsactiviteit opgenomen is in de toegelaten sectoren De vermelde bedragen worden geïndexeerd (updates op de website

16 Micro, klein, middelgroot of groot: hoe bepaalt u de omvang van uw? Om de omvang van uw te bepalen dient u met volgende factoren rekening te houden: - het aantal voltijdse equivalente werknemers (VTE); - het zakencijfer of het balanstotaal; - de eventuele banden van uw met andere bedrijven. Categorie* Voltijdse equivalente werknemers (VTE) Omzet of balanstotaal** OMZET BALANSTOTAAL Micro- < 0 2 miljoen E 2 miljoen E Kleine < 50 0 miljoen E 0 miljoen E Middelgrote < miljoen E 43 miljoen E Grote 250 > 50 miljoen E > 43 miljoen E * Om van de ene categorie naar een andere over te gaan, dient één van de drempels overschreden te zijn gedurende twee boekjaren. ** De mag zelf bepalen welke drempel in aanmerking wordt genomen (omzet of balanstotaal). Opgelet: indien uw, zelfs gedeeltelijk (25% of meer) tot een groep behoort, zal daar rekening mee gehouden worden om de reële omvang te bepalen. Hetzelfde geldt indien uw aandelen van een andere firma in handen heeft of stemrecht in andere bedrijven heeft. 3

17 Controleer of uw bedrijfsactiviteit opgenomen is in de toegelaten sectoren Toegelaten ( ) en uitgesloten (-) sectoren NACE codes Sectoren Investerings- Andere steunmaatregelen pp. 4-7 steunmaatregelen pp A (0 tot 03) LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ - - Met uitzondering van ondersteunende activiteiten ( ) B (05 tot 09) WINNING VAN DELFSTOFFEN - - C (0 tot 33) D (35) E (36 tot 39) F (4 tot 43) G (45 tot 47) H (49 tot 53) I (55 tot 56) J (58 tot 63) INDUSTRIE Met uitzondering van de volgende sectoren : cokesovenproducten (9.00), synthetische en kunstmatige vezels (20.600), ijzer, staal en ferrolegeringen (24.00), bouw van schepen ( ) PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT, GAS, STOOM EN GEKOELDE LUCHT PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN WATER; AFVAL- EN AFVAL-WATERBEHEER EN SANERING Met uitzondering van winning, behandeling en distributie van water (36.000) - BOUWNIJVERHEID Met uitzondering van bouwprojecten (4.0 en 4.02) - 3 GROOT- EN DETAILHANDEL; REPARATIE VAN AUTO S EN MOTORFIETSEN Met uitzondering van handelsbemiddeling (46.0 tot 46.90) en van apotheken (47.730) - - VERVOER EN OPSLAG Met uitzondering van parkings (52. 20) - VERSCHAFFEN VAN ACCOMMODATIE EN MAALTIJDEN INFORMATIE EN COMMUNICATIE K (64 tot 66) FINANCIËLE ACTIVITEITEN EN VERZEKERINGEN - Met uitzondering van micro-starters L (68) EXPLOITATIE VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED - 3 M (69 à 75) N (77 tot 82) VRIJE BEROEPEN EN WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE ACTIVITEITEN Met uitzondering van activiteiten van notarissen (69.02) en deurwaarders (69.03) Met uitzondering: Activiteiten van advocaten (69.0) en overige rechtskundige dienstverlening (69.09), Activiteiten van hoofdkantoren (70.00), Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie (70.20), Technische controle van motorvoertuigen (7.20), Veterinaire diensten (75.000) ADMINISTRATIEVE EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN NACE codes Sectoren Investerings- Andere steunmaatregelen pp. 4-7 steunmaatregelen pp O (84) OPENBAAR BESTUUR EN DEFENSIE; VERPLICHTE SOCIALE VERZEKERINGEN - - P (85) ONDERWIJS - - Q (86 tot 88) MENSELIJKE GEZONDHEIDSZORG EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING - - Met uitzondering van kinderdagverblijven en crèches ( ) en de beschutte en sociale werkplaatsen ( ) R (90 tot 93) S (94 tot 96) KUNST, AMUSEMENT EN RECREATIE (in zoverre het hoofddoel van commerciële aard is) OVERIGE DIENSTEN Met uitzondering van verenigingen (94) - - T (97 tot 98) HUISHOUDENS ALS WERKGEVER; NIET-GEDIFFE-RENTIEERDE PRODUCTIE VAN - - GOEDEREN EN DIENSTEN DOOR HUISHOUDENS VOOR EIGEN GEBRUIK U (99) EXTRATERRITORIALE ORGANISATIES EN LICHAMEN - - Voor preactiviteitssteun komen alle activiteitssectoren in aanmerking voor steun.. Voor energiebesparing, productie van hernieuwbare energie of rationele productie van energie komen enkel bepaalde sectoren in aanmerking voor steun. Het gaat om volgende sectoren: - INDUSTRIE (C): de codes 0 tot 9, met uitzondering van de code 9.0; de codes 20 tot 29, met uitzondering van de codes en 24.0; de codes tot 33, met uitzondering van code 33.5; - PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT, GAS, STOOM EN GEKOELDE LUCHT (D): KMO s die behoren tot de NACE-code 35 kunnen steun genieten indien zij investeren in de productie van hernieuwbare energie of kwalitatieve co- of trigeneratie; - PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN WATER; AFVAL- EN AFVAL-WATERBEHEER EN SANERING (E): de codes 36 tot 39; - GROOT- EN DETAILHANDEL; REPARATIE VAN AUTO S EN MOTORFIETSEN (G): de code 45.20; de code 47 met uitzondering van apotheken (47.730); - VERSCHAFFEN VAN ACCOMMODATIE EN MAALTIJDEN (I): de codes 55 en 56; - OVERIGE DIENSTEN (S): de code KMO s die behoren tot de NACE-code 35.0 kunnen evenwel steun genieten indien zij investeren in de productie van hernieuwbare energie of kwalitatieve co- of trigeneratie. 3. Starters (d.i. en die minder dan 4 jaar ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank Ondernemingen) komen evenwel in aanmerking. 4. Uitzonderingen zijn er voor volgende steunmaatregelen: - Peterschapssteun wordt enkel toegekend voor volgende sectoren: Industrie (0.0 tot ), Milieubeheer ( tot ), Installatiewerken en afwerking (43.2 tot ), Kleinhandel (47. tot behalve apotheken ), Informatica en informatietechnologieën (60.00 tot 63.20). - Steun voor het ter beschikking stellen van lokalen en materiaal wordt enkel aan de industriële en ambachtelijke sectoren (0.0 tot ) toegekend. - Steun bij aanwerving voor een project die het welzijn op het werk bevordert wordt enkel aan de volgende sectoren toegekend: Industrie (0.0 tot ), Milieubeheer ( tot ), Bouwwerk (4.0 tot ), Vervoer en opslag (49.00 tot )

18 Wat u moet weten vooraleer u steun aanvraagt... WELKE ZIJN DE BASISVOORWAARDEN VOOR EEN STEUNAANVRAAG? Als u een natuurlijke persoon bent die een economische activiteit uitoefent (zelfstandige) of een rechtspersoon (vennootschap), dan wordt u als een beschouwd. In dit geval kan u steun aanvragen bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder volgende voorwaarden: u dient gevestigd te zijn in een van de 9 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ; u dient te beschikken over mankracht en materiële middelen, specifiek verbonden aan uw ; u dient te voldoen aan de voorwaarden voor de aangevraagde steun. MET WELKE FACTOREN DIENT U REKENING TE HOUDEN? Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt diverse steunmaatregelen voor. Om te weten of uw ervan kan genieten, dient u met verschillende factoren rekening te houden. Onder andere: de omvang van uw : micro, klein, middelgroot of groot (zie pagina 3: Hoe bepaalt u de omvang van uw ); de sector waarin u actief bent (zie pagina 32 : Controleer of uw bedrijfsactiviteit opgenomen is in de toegelaten sectoren ). De factoren kunnen invloed hebben op de uitgekeerde steunbedragen, alsook op de duur ervan. Het is niet toegestaan meerdere steunmaatregelen voor een zelfde uitgave te cumuleren. Enkel de administratie is bevoegd om te bepalen of uw van steun kan genieten. U zal de steun pas ontvangen nadat uw project wordt gerealiseerd. WELKE ONDERNEMINGEN KOMEN NIET IN AANMERKING VOOR STEUN? U kan in geen geval van steun genieten indien: uw behoort tot een sector die uitgesloten is van de steunmaatregel (zie pagina 32 : Controleer of uw bedrijfsactiviteit opgenomen is in de toegelaten sectoren ); uw behoort tot de non-profit sector of indien ze een opdracht van algemeen nut vervult; uw erkend is als bedrijf in moeilijkheden ; uw niet voldoet aan de voorwaarden voor de aangevraagde steun. Overheidsbedrijven zijn eveneens uitgesloten. HEBBEN STEUNMAATREGELEN, TOEGEKEND DOOR ANDERE ORGANISMEN AAN UW ONDERNEMING, INVLOED OP DEZE STEUNMAATREGELEN? Behoudens voor de algemene investeringssteun, dient u rekening te houden met het geheel aan de minimissteun die uw verkregen heeft gedurende het lopende belastingsjaar, evenals dat van de twee voorgaande jaren 2. De totale som van de de minimissteun die in drie opeenvolgende belastingperiodes aan een toegekend wordt, mag E niet overschrijden (dit bedrag wordt geplafonneerd tot E voor bedrijven die actief zijn in het wegtransport). Deze plafonds gelden voor elke vorm (premies, recupereerbare voorschotten, garanties, ) en elk doel (aanwervingen, opleidingen, garanties, ) van steun, ongeacht de subsidiërende overheid (gemeente, Gewest, Gemeenschap, ). WAARTOE VERBINDT U ZICH BIJ HET VERKRIJGEN VAN STEUN? Indien u steun ontvangt, verbindt uw er zich toe: haar vacatures aan Actiris voor te stellen (Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling) 3 ; wat betreft steun voor investeringen: de investering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te behouden gedurende minstens 5 jaar na het einde van de investering (laatste factuur); wat betreft de andere steun: haar activiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te behouden gedurende minstens 5 jaar na de toekenningsbeslissing; de voorwaarden voor de steunaanvraag te respecteren. WAT GEBEURT ER INDIEN U DE VOORWAARDEN NIET RESPECTEERT? Indien u van steun geniet, verbindt uw zich ertoe een aantal voorwaarden te eerbiedigen (zie hierboven). Het Bestuur Economie en Werkgelegenheid mag controles en inspecties uitvoeren tot de 3 e december van het jaar na het vervallen van uw plichten. Indien u de voorwaarden niet respecteert, zal geëist worden dat u de ontvangen steun terugbetaald. 2. Het Europees reglement CE nr 998/2006 van de Europese Commissie van 5 december 2006 staat het toekennen van kleine steunbedragen toe - de zgn. de minimis -steun - enkel indien deze voorwaarden vervuld zijn. 34. Anderlecht, Brussel Stad, Elsene, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Oudergem, Schaarbeek, Sint-Agatha-Berchem, Sint- 3. Ondernemingen die in het kader van algemene investeringssteun genieten van een bijkomende steun voor tewerkstelling, dienen zich 35 Gillis, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Joost-ten-Node, Ukkel, Vorst, Watermaal-Bosvoorde. prioritair tot Actiris te wenden.

19 Praktische modaliteiten WANNEER DIENT U UW AANVRAAG IN TE DIENEN? In het merendeel van de gevallen dient de aanvraag te gebeuren alvorens het project, waarvoor u steun wil, aan te vatten. Bij investeringssteun dient u een voorafgaande toelating te bekomen van de directie Steun aan Ondernemingen, nog voor u enig engagement aangaat of de investering opstart. Verzeker er u van dat uw aanvraag compleet is alvorens ze in te dienen. Dat levert u tijdswinst op en voorkomt dat uw aanvraag verworpen wordt: indien uw aanvraag onvolledig is krijgt u nog maar één kans om ze te vervolledigen. Aarzel niet om raad te vragen aan de bevoegde dienst (contactgegevens hieronder). WANNEER WORDEN DE PREMIES UITBETAALD? De termijnen hangen af van het soort steun dat u aanvraagt: de betalingsmodaliteiten zijn bijvoorbeeld niet noodzakelijk dezelfde voor een investeringsprogramma van twee jaar dan voor een externe opleiding. In het merendeel moet u eerst betalingsbewijzen en facturen kunnen voorleggen. WAAR VINDT U DE AANVRAAGFORMULIEREN EN WIE KAN U CONTACTEREN? U vindt de aanvraagformulieren op Voor uitgebreide informatie contacteert u: TELEFONISCH: of -35 of -37 (algemene investeringen) (milieuvriendelijke investeringen of investeringen om zich aan normen aan te passen) (andere steunmaatregelen) PER (investeringen) (andere steunmaatregelen) MET DE POST Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bestuur Economie en Werkgelegenheid Directie Steun aan Ondernemingen Kruidtuinlaan Brussel De teksten in deze brochure zijn niet exhaustief en louter indicatief. Enkel de wettelijke teksten (organieke ordonnantie van 3 december 2007 betreffende de steun ter bevordering van de economische expansie en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten) hebben rechtskracht. Verantwoordelijke uitgever: N. De Cooman, Ministerie van het Brussels Hoofstedelijk Gewest, Kruidtuinlaan 20, 035 Brussel. Editie: april 2009 Concept, copywriting & design: Coördinatie en revisie: Ministerie van het Brussels Hoofstedelijk Gewest.

WEET U HET AL? Brussel stopt een turbo in uw business. GEWESTELIJKE STEUNMAATREGELEN VOOR BRUSSELSE ONDERNEMINGEN EN ZELFSTANDIGEN

WEET U HET AL? Brussel stopt een turbo in uw business. GEWESTELIJKE STEUNMAATREGELEN VOOR BRUSSELSE ONDERNEMINGEN EN ZELFSTANDIGEN WEET U HET AL? Brussel stopt een turbo in uw business. GEWESTELIJKE STEUNMAATREGELEN VOOR BRUSSELSE ONDERNEMINGEN EN ZELFSTANDIGEN U bent bedrijfsleider of zelfstandige? U wilt uw eigen zaak opstarten?

Nadere informatie

Gegevens over het jaar 2013

Gegevens over het jaar 2013 Jaarverslag over de toepassing van de organieke ordonnantie van 13 december 2007 betreffende de steun voor de bevordering van de economische expansie (BS van 10/01/2008) Gegevens over het jaar 2013 betreffende

Nadere informatie

WEET U HET AL? Brussel stopt een turbo in uw business. GEWESTELIJKE STEUNMAATREGELEN VOOR BRUSSELSE ONDERNEMINGEN EN ZELFSTANDIGEN

WEET U HET AL? Brussel stopt een turbo in uw business. GEWESTELIJKE STEUNMAATREGELEN VOOR BRUSSELSE ONDERNEMINGEN EN ZELFSTANDIGEN WEET U HET AL? Brussel stopt een turbo in uw business. GEWESTELIJKE STEUNMAATREGELEN VOOR BRUSSELSE ONDERNEMINGEN EN ZELFSTANDIGEN U bent bedrijfsleider of zelfstandige? U wilt uw eigen zaak opstarten?

Nadere informatie

BerOeP doen OP SUBSidieS

BerOeP doen OP SUBSidieS 05 Beroep doen op subsidies Startersgids 53 Het is belangrijk te weten dat er reeks van stimuli bestaan waarop u beroep kan doen bij de opstart van uw zaak. Deze stimuli kunnen u helpen de financiële last

Nadere informatie

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief)

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) BIJLAGE 1 BIJ HET KB TARIFERING - INDELING WERKGEVERS IN 5 TARIEFGROEPEN VOLGENS HOOFDACTIVITEIT tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) 1 Uitgeverijen 58 1 Ontwerpen en programmeren

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 2010 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

Is uw onderneming actief in de bouwsector?

Is uw onderneming actief in de bouwsector? Is uw onderneming actief in de bouwsector? Het Gewest biedt steun! Gewestelijke steunmaatregelen voor Brusselse ondernemingen Projecten onder de loep Bent u als zelfstandige of onderneming gevestigd in

Nadere informatie

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet. Ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen HOOFDSTUK I. Algemene

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2009 1617 [C 2009/31233] 2 APRIL 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun tot bescherming van het leefmilieu De

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2014

Sectoranalyse Horeca 2014 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2014 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen Omzet en investeringen 2014 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Reglement Oproep van mei 2013 A) Ondernemingen die in aanmerking komen Elke onderneming die aan volgende voorwaarden voldoet, kan zich, met oog op de toepassing

Nadere informatie

1. Aangiften : FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

1. Aangiften : FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Statistisch verslag van de arbeidsongevallen van 2015 - privésector 1. Aangiften : In 2015 werden 157.242 aangiften genoteerd. Het betreft een verdere daling (-6,5% t.o.v.

Nadere informatie

1819 B EL ONS. Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! ALLE INFO OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL

1819 B EL ONS. Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! ALLE INFO OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! U hebt beslist een onderneming op te starten. Gefeliciteerd! Voor u ligt een gids in de vorm van een interactieve «checklist». Hierin worden een reeks

Nadere informatie

Korting bedrijfsvoorheffing in steunzone (ontwrichte zone)

Korting bedrijfsvoorheffing in steunzone (ontwrichte zone) Korting bedrijfsvoorheffing in steunzone (ontwrichte zone) Steunzones Waarom? Bedrijfssluitingen met grote impact op regio Fiscaal voordeel voor werkgelegenheidscreatie Momenteel afbakening van 2 regio

Nadere informatie

IMPULSEO I. Gert Merckx Kennisdomeinverantwoordelijke huisartsenkringen Leuven - 8 november 2016

IMPULSEO I. Gert Merckx Kennisdomeinverantwoordelijke huisartsenkringen Leuven - 8 november 2016 IMPULSEO Als steunpunt voor Impulseo helpt Domus Medica u met uw aanvraag. Voor meer informatie: mail naar annemie.verwilt@domusmedica.be of surf naar http://www.domusmedica.be/impulseo IMPULSEO I Gert

Nadere informatie

Nieuwe Energiepremies 2007. «Om onze energierekening te verlichten en het klimaat te beschermen!»

Nieuwe Energiepremies 2007. «Om onze energierekening te verlichten en het klimaat te beschermen!» PERSCONFERENTIE 17 JANUARI 2007 Evelyne Huytebroeck Brusselse Minister van Leefmilieu en Energie Nieuwe Energiepremies 2007 «Om onze energierekening te verlichten en het klimaat te beschermen!» 1 Context

Nadere informatie

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013 Studie Betaalgedrag 2 e kwartaal 2013 Over de studie betaalgedrag Graydon Belgium nv verzamelt systematisch en dagelijks aging listings. Vele duizenden bedrijven geven door op welke wijze (correct volgens

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Sociale Groene Lening 12 oktober 2010

Sociale Groene Lening 12 oktober 2010 Persconferentie Sociale Groene Lening 12 oktober 2010 Bijlage 1. Geografische spreiding van de aanvragen Sinds het begin van de activiteit (september 2008) zijn er 160 leningen toegekend die als volgt

Nadere informatie

EXPORT. Financiële steunmaatregelen. een hefboom voor de KMO s

EXPORT. Financiële steunmaatregelen. een hefboom voor de KMO s BRUssel EXPORT Financiële steunmaatregelen voor de export, een hefboom voor de KMO s Brussel Export geeft uw export een boost Gesubsidieerde projecten Brussel Export kent KMO s financiële steunmaatregelen

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 59bis van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie van

Nadere informatie

Projectvoorstelling. Brussels Greenfields. Leefmilieu Brussel (BIM) Brussels Greenfields 1

Projectvoorstelling. Brussels Greenfields. Leefmilieu Brussel (BIM) Brussels Greenfields 1 Projectvoorstelling Brussels Greenfields Leefmilieu Brussel (BIM) Brussels Greenfields 1 Agenda Algemeen deel : context van het project Gedetailleerd deel : werking van het project Leefmilieu Brussel (BIM)

Nadere informatie

Kerncijfers voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Kerncijfers voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Kerncijfers voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest I. Algemeen Uw gewest beslaat 161 km² en telt 1.018.804 inwoners. Dat komt overeen met een bevolkingsdichtheid van 6.312 inwoners/km². In de ranglijst

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 Dit formulier dient in 5 exemplaren op papier + 1 elektronische versie te worden bezorgd

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur. HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur. HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen BIJLAGE Bijlage nr. 1 Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen Artikel 1.- Dit besluit wordt genomen in uitvoering van de verordening nr. 11-02 van 20

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014 Werkgelegenheid in Twente Jaarbericht 214 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling werkzame personen en vestigingen (groei / afname) Ontwikkeling naar sectoren 2. Ontwikkeling naar sectoren Ontwikkeling naar branches

Nadere informatie

Via diverse kanalen steun voor energiebesparende investeringen: via netbeheerders, overheidsinstanties, en via de federale belastingsaftrek.

Via diverse kanalen steun voor energiebesparende investeringen: via netbeheerders, overheidsinstanties, en via de federale belastingsaftrek. 1 Overzicht energiepremies voor bedrijven, zoals ze momenteel bestaan. Natuurlijk worden heel wat wijzigingen verwacht met de nieuw geïnstalleerde regionale regeringen (aangezien premiebeleid geregionaliseerd

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2012

Sectoranalyse Horeca 2012 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2012 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen 2013 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie

Nadere informatie

INHOUD. mindmap. 1 Omschrijving? 2 Doel? 3 Welke werkgevers? 4 Welke werknemers? 5 Wat is het voordeel? 6 Combinatie andere maatregelen

INHOUD. mindmap. 1 Omschrijving? 2 Doel? 3 Welke werkgevers? 4 Welke werknemers? 5 Wat is het voordeel? 6 Combinatie andere maatregelen Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) De Vlaamse Ondersteuningspremie is een bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregel voor personen met een arbeidshandicap.

Nadere informatie

WELZIJN OP HET WERK IDPB - Wijziging categorie A. In de praktijk... update 2015

WELZIJN OP HET WERK IDPB - Wijziging categorie A. In de praktijk... update 2015 26.02.15 WELZIJN OP HET WERK IDPB - Wijziging categorie A. In de praktijk... update 2015 Op 23 mei is een reeds lang aangekondigd KB verschenen. Het gaat over het KB van 24/04/2014 dat diverse bepalingen

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract 1 Reglement Starterscontract Artikel 1 - Situering De Stad Geraardsbergen, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een ondersteuning toekennen

Nadere informatie

INLICHTINGENBLAD (voor de werkgevers behalve de administraties)

INLICHTINGENBLAD (voor de werkgevers behalve de administraties) ACTIRIS Terug te sturen naar : ACTIRIS Dienst GECO Anspachlaan 65 1000 BRUSSEL AANVRAAGFORMULIER VOOR GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (GECO) PROGRAMMAWET VAN 30.12.1988 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

De drie belangrijkste verbeteringen worden op de website van VLAIO als volgt omschreven:

De drie belangrijkste verbeteringen worden op de website van VLAIO als volgt omschreven: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 103 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 25 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Kmo-portefeuille - Stand van zaken subsidiëring De kmo-portefeuille

Nadere informatie

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN FAQ Algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in sociaal profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

Nadere informatie

Leefmilieu Brussel - BIM. Hernieuwbare energie

Leefmilieu Brussel - BIM. Hernieuwbare energie Hernieuwbare energie 1 1 Leefmilieu Brussel - BIM Gesticht in 1989, Leefmilieu Brussel - BIM is de administratie voor energie en leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is de gesprekspartner

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract Reglement Starterscontract Artikel 1 Situering De Stad Gent, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een toelage toekennen aan startende ondernemers,

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2014-01-31 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie 2011-2012: Economische terugval in 2012 verschilt per gewest Het Instituut voor de nationale rekeningen

Nadere informatie

MIJN ZAAK UITBOUWEN Gids over de overheidssteun voor handelaars in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

MIJN ZAAK UITBOUWEN Gids over de overheidssteun voor handelaars in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7. En voor informatie in uw buurt... Sint-Lambrechts-Woluwe Dienst Middenstand : Paul Hymanslaan 2 1200 Brussel. T 02 761 27 12 Sint-Pieters-Woluwe Middenstand : Charles Thielemanslaan 193 1150 Brussel.

Nadere informatie

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Dossier steunpunt handicap & arbeid: Aanvraag Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) INHOUD 1 VOP in het kort 2 De aanvraagprocedure 3 Verlenging/verhoging

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER TOT ERKENNING EN/OF FINANCIERING

AANVRAAGDOSSIER TOT ERKENNING EN/OF FINANCIERING MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST B.E.W. Directie Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie AANVRAAGDOSSIER TOT ERKENNING EN/OF FINANCIERING in het kader van de ordonnantie van 18 maart

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2007/35895] 1 JUNI 2007. Ministerieel besluit inzake de rapportering van de elektriciteitsdistributienetbeheerders betreffende de uitvoering van hun REG-actieplannen

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

Diversiteit in de horecasector 2011

Diversiteit in de horecasector 2011 Diversiteit in de horecasector 2011 2011 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea, het Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw

Nadere informatie

Artikel 1.- Artikel 2.-

Artikel 1.- Artikel 2.- ontwerp subsidiereglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur HOOFDSTUK : : Algemene A bepalingen Artikel.- Dit besluit wordt genomen in uitvoering van de verordening nr. -02 van 20 januari

Nadere informatie

PARTICIPATIEFONDS VLAANDEREN AGENTSCHAP ONDERNEMEN STARTLENING+ FORUM ONDERNEMEND HOGER ONDERWIJS. Wilfried Vermariën, Manager Front Office

PARTICIPATIEFONDS VLAANDEREN AGENTSCHAP ONDERNEMEN STARTLENING+ FORUM ONDERNEMEND HOGER ONDERWIJS. Wilfried Vermariën, Manager Front Office PARTICIPATIEFONDS VLAANDEREN AGENTSCHAP ONDERNEMEN STARTLENING+ FORUM ONDERNEMEND HOGER ONDERWIJS Wilfried Vermariën, Manager Front Office STARTLENING+ : DOELPUBLIEK (1) - bestemd voor alle natuurlijke

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1 : Het geïntegreerd impulsreglement voor het nemen van handelskernversterkende maatregelen wordt goedgekeurd. Het reglement luidt als volgt : HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 : Doelstelling

Nadere informatie

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)...

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)... Identiteit: Ondernemingsnr. of nationaal nr.:........ INVESTERINGSAFTREK van toepassing voor NATUURLIJKE PERSONEN AANSLAGJAAR 0 I. Berekening van de investeringsaftrek A. Eenmalige aftrek Percen- Afschrijfbare

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Ste tedelijk reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Art. 1: Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten in de stadsbegroting en overeenkomstig

Nadere informatie

1 van 7. Externe FAQ voor de waarborghouders

1 van 7. Externe FAQ voor de waarborghouders Externe FAQ voor de waarborghouders 1 van 7 Wat is een onderneming in het kader van de Waarborgregeling?... 2 Zijn vzw s toegelaten?... 2 Wat is een onderneming in moeilijkheden in het kader van de generieke

Nadere informatie

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Mei 2016 Onderwerp: Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Tot

Nadere informatie

Opleidings- en begeleidingscheques

Opleidings- en begeleidingscheques Opleidings- en begeleidingscheques De Maatregel Om werknemers ertoe aan te zetten een leven lang te leren, draagt de Vlaamse overheid financieel een steentje bij. Sinds september 2003 1 kunnen werknemers

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/118 BERAADSLAGING NR 10/076 VAN 9 NOVEMBER 2010, GEWIJZIGD OP 4 OKTOBER 2011, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

B. Werkende beroepsbevolking en interne werkgelegenheid

B. Werkende beroepsbevolking en interne werkgelegenheid B. Werkende beroepsbevolking en interne werkgelegenheid Deze gegevens zijn afkomstig van de Federale Overheidsdienst Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI), meer bepaald

Nadere informatie

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 september 2007 Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming Vormingsinspanningen van Belgische ondernemingen in 2005 62,5%

Nadere informatie

PROJECTOPROEP GERICHT OP NGO S

PROJECTOPROEP GERICHT OP NGO S Bijlage 3 Brussels International Leefmilieu Brussel PROJECTOPROEP GERICHT OP NGO S 2016 TOELAATBARE UITGAVEN Financiële principes 1. Het grootste deel van de uitgaven is voor het Zuiden bestemd, rechtstreeks

Nadere informatie

PIM: diagnoses (CAS-code) per economische sectie na 9 maanden

PIM: diagnoses (CAS-code) per economische sectie na 9 maanden PIM: diagnoses (CAS-code) per economische sectie na 9 maanden deelnemers: 187 Totaal aantal meldingen: 1159 Economische sectie A: landbouw, bosbouw en visserij N613 Carpale-tunnelsyndroom 2 E601 Diabetes

Nadere informatie

Vlaamse Arbeidsrekening. Conversie Nace Rev. 1 naar Nace Rev. 2

Vlaamse Arbeidsrekening. Conversie Nace Rev. 1 naar Nace Rev. 2 Vlaamse Arbeidsrekening. Conversie Nace Rev. 1 naar Nace Rev. 2 Nulmeting 2006-2007 Dave Boussé Wim Herremans Steunpunt Werk en Sociale Economie In samenwerking met het Departement Werk en Sociale Economie

Nadere informatie

Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) Vop Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) De Vlaamse Ondersteuningspremie is een bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregel voor personen met een arbeidshandicap.

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN

DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN 1. CONTEXT Infofiche Energie DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de productie van groene stroom afkomstig van hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Rechtsbijstand bij bemiddeling

Rechtsbijstand bij bemiddeling Rechtsbijstand bij bemiddeling De wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling heeft de mogelijkheid geopend rechtsbijstand toe te kennen in elke procedure van vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling

Nadere informatie

W O O R D V O O R A F

W O O R D V O O R A F W O O R D V O O R A F De kleine en middelgrote ondernemingen hebben ruim de overhand in het Brusselse landschap. 95% van de circa 30.000 privébedrijven met bezoldigd personeel in het Brussels Gewest heeft

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 1. Inleiding Dit verslag bevat de informatie zoals bepaald in artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aangepast

Nadere informatie

ZA5447. Flash Eurobarometer 304 (Employers Perception of Graduate Employability) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5447. Flash Eurobarometer 304 (Employers Perception of Graduate Employability) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) ZA5447 Flash Eurobarometer 304 (Employers Perception of Graduate Employability) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) FLASH 304 EUROBAROMETER SURVEY "EMPLOYERS' PERCEPTION OF GRADUATE EMPLOYABILITY"

Nadere informatie

De Belgische arbeidsmarkt in 2012

De Belgische arbeidsmarkt in 2012 1 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 1. Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder Iets minder dan de helft van de bevolking van 15 jaar en ouder is aan het

Nadere informatie

Nieuwe tarifering voor Externe Diensten. Wat betekent dit voor u?

Nieuwe tarifering voor Externe Diensten. Wat betekent dit voor u? Nieuwe tarifering voor Externe Diensten Sinds 1 januari 2016 is er een nieuw Koninklijk Besluit voor Externe Diensten in werking. Dit KB verandert de financiering van de Externe Diensten voor preventie

Nadere informatie

AANVRAAG EFMZV- EN FIVA-TEGEMOETKOMING VOOR INVESTERINGEN IN OF AAN BOORD VAN EEN VISSERSVAARTUIG

AANVRAAG EFMZV- EN FIVA-TEGEMOETKOMING VOOR INVESTERINGEN IN OF AAN BOORD VAN EEN VISSERSVAARTUIG AANVRAAG EFMZV- EN FIVA-TEGEMOETKOMING VOOR INVESTERINGEN IN OF AAN BOORD VAN EEN VISSERSVAARTUIG afdelingscode-01-20160115 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

18 november 2016 ABS vergaderzaal G.Koornaar

18 november 2016 ABS vergaderzaal G.Koornaar 18 november 2016 ABS vergaderzaal G.Koornaar Opzet van de presentatie De resultaten over de districten Nickerie, Coronie, Saramacca, Commewijne, Marowijne, Para, Brokopondo en Sipaliwini. Bedrijfsvestigingen/Bedrijven:

Nadere informatie

voor energie- en milieu-investeringen Katrien De Maeyer

voor energie- en milieu-investeringen Katrien De Maeyer Steunmaatregelen voor energie- en milieu-investeringen 31 maart 2011 Katrien De Maeyer Ik wil besparen op mijn energiefactuur! Ik wil milieuvriendelijker produceren! Hoegaikditfinancieren? 1. Advies nodig

Nadere informatie

a) Mijn inkomsten overschrijden het grensbedrag niet en zijn niet verbonden met mijn beroepsactiviteit als zelfstandige of bedrijfsleider

a) Mijn inkomsten overschrijden het grensbedrag niet en zijn niet verbonden met mijn beroepsactiviteit als zelfstandige of bedrijfsleider Home > Recente wijzigingen > FAQ Btw Deeleconomie FAQ Btw Deeleconomie Betreft de mogelijkheid tot het ruilen en het delen van ruimtes, goederen of werktuigen tussen particulieren via een elektronisch

Nadere informatie

19548 BELGISCH STAATSBLAD 07.04.2006 MONITEUR BELGE

19548 BELGISCH STAATSBLAD 07.04.2006 MONITEUR BELGE 19548 BELGISCH STAATSBLAD 07.04.2006 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Onderwijs [C 2006/35506] VSKO-model voor het voeren van een vereenvoudigde boekhouding in het katholiek

Nadere informatie

Kortrijk. 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 4/11/77)

Kortrijk. 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 4/11/77) Kortrijk 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 4/11/77) 1082 De gebieden die als "reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding" zijn aangeduid, kunnen op initiatief van

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Structurele steun voor verenigingen die in België strijden tegen uitsluiting

Structurele steun voor verenigingen die in België strijden tegen uitsluiting Fonds Vinci Structurele steun voor verenigingen die in België strijden tegen uitsluiting Enkele vragen over uw initiatief Geef een titel aan uw initiatief. * Deze titel wordt gebruikt in onze communicatie

Nadere informatie

De vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing bij investeringen in steunzones

De vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing bij investeringen in steunzones De vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing bij investeringen in steunzones 2 Door middel van de Wet houdende uitvoering van het Pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance werd begin

Nadere informatie

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 28 februari 2015 Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 1. Wettelijk kader boekhoudkundige Kleine verenigingen Grote en zeer grote verenigingen 2. Dubbel boekhouden versus vereenvoudigd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016) Nr. 121 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan

Nadere informatie

mevr. Voornaam : Naam :... Adres :... Mail :. ...

mevr. Voornaam : Naam :... Adres :... Mail :. ... Kader 1 : Identificatie van de candidaat «EPB-Adviseur» De heer mevr. Voornaam : Naam :...... Nationaliteit : Adres :... Tel. :.. Fax :... Mail :. Naam van het studiebureau of van de firma waarvoor U werkt

Nadere informatie

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006?

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDER- WIJS EN VORMING Vraag nr. 95 van 7 februari 2007 van HILDE CREVITS

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: Duurzaam werfbeheer in de praktijk Leefmilieu Brussel De kostprijs van duurzaam werfbeheer Marc Vanderick Ondernemingen Louis De Waele De kostprijs van duurzaam werfbeheer Integratie

Nadere informatie

Er gelden geen voorwaarden aangaande het nieuwe of gerenoveerde karakter van de woning waarvoor het nieuwe elektrische huishoudapparaat bestemd is

Er gelden geen voorwaarden aangaande het nieuwe of gerenoveerde karakter van de woning waarvoor het nieuwe elektrische huishoudapparaat bestemd is ENERGIEPREMIE F KOELKAST/DIEPVRIEZER A++ (inclusief combinatie met diepvriesvak) of ELEKTRISCHE DROOGKAST A Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 november 2012 houdende goedkeuring van

Nadere informatie

Europese best practices Inspirerende modellen voor Brussel. Christophe BARBIEUX

Europese best practices Inspirerende modellen voor Brussel. Christophe BARBIEUX Duurzame renovatie Problematiek van het verdelen van de winst onder eigenaar en huurder Europese best practices Inspirerende modellen voor Brussel Christophe BARBIEUX AFDELING Energie 25 maart 2014 Chronologie

Nadere informatie

Ontwikkeling van een instrument voor arbeidsmarkt- en competentieprognoses

Ontwikkeling van een instrument voor arbeidsmarkt- en competentieprognoses Ontwikkeling van een instrument voor arbeidsmarkt- en competentieprognoses VIONA-onderzoeksprogramma WSE Arbeidsmarktcongres 16 december 2010 Daphné Valsamis Ingrid Vanhoren Inhoudstafel Deel 1: Ontwikkeling

Nadere informatie

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de regeling van de dienstencheques

Nadere informatie

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden. 16 juni 2015

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden. 16 juni 2015 ADVIES Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden 16 juni 2015 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000 Brussel Tel : 02 205

Nadere informatie

TITEL I DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE DEFINITIE VAN MIDDELGROTE, KLEINE EN MICRO-ONDERNEMINGEN

TITEL I DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE DEFINITIE VAN MIDDELGROTE, KLEINE EN MICRO-ONDERNEMINGEN BIJLAGE 1 MKB-definitie AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1422) (2003/361/EG)

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

ONTWERP VAN REGLEMENTAIR BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT REGELING VAN DE STEUN AAN PROJECTEN VAN TECHNOLOGISCH

ONTWERP VAN REGLEMENTAIR BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT REGELING VAN DE STEUN AAN PROJECTEN VAN TECHNOLOGISCH V l a a m s e R a a d v o o r W e t e n s c h a p s b e l e i d ONTWERP VAN REGLEMENTAIR BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT REGELING VAN DE STEUN AAN PROJECTEN VAN TECHNOLOGISCH ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

Nadere informatie

Deel I. Burgerlijk recht

Deel I. Burgerlijk recht Deel I. Burgerlijk recht 1. Zakenrecht................ 3 Eigendom...................... 3 Burgerlijk Wetboek (Uittreksel)........ 3 Huur.......................... 5 Burgerlijk Wetboek (Uittreksel)........

Nadere informatie

Vlaamse Arbeidsrekening.

Vlaamse Arbeidsrekening. Vlaamse Arbeidsrekening. Conversie NACE Rev. 1 naar NACE Rev. 2 Jobs 2007 Boie Neefs Steunpunt Werk en Sociale Economie in samenwerking met het Departement WSE Juni 2011 Methodologisch Rapport Steunpunt

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Wat bepaalt het loon?

Hoofdstuk 2: Wat bepaalt het loon? Hoofdstuk 2: Wat bepaalt het loon? (www.statbel.fgov.be) 2.1. en 2.2.: Weinig mensen verdienen hetzelfde loon / Zoveel deelmarkten op de arbeidsmarkt (p. 81 e.v.) Netto belastbare inkomens, bedragen in

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 0,7 procent gekrompen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 0,7 procent gekrompen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-009 15 februari 2012 9.30 uur Economie 0,7 procent gekrompen In vierde kwartaal 0,7 procent krimp t.o.v. een jaar eerder Consumptie 1,8 procent lager

Nadere informatie

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE. Artikel 1 De gemeente Meulebeke verleent, met ingang van 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie