PAKKETGEBRUIKERS IN BEELD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PAKKETGEBRUIKERS IN BEELD"

Transcriptie

1 6 e rapport cijfers voedselbank G&O nov nov Voedselbank Gooi & Omstreken Postbus 1125; 1270 BC ; / PAKKETGEBRUIKERS IN BEELD Verslagjaar: 5 november november 2011 & Uitgegeven pakketten Up0 Up1 H'sum Up2 H'sum Up3 Up4 Up5 totaal nov nov' e rapport cijfers Voedselbank G & O per november 2011*, februari 2012

2 6 e rapport cijfers voedselbank G&O nov nov * Bijlage Tabellen 6e rapport cijfers Voedselbank G&O is op verzoek verkrijgbaar. Henca Hasper m.m.v. werkgroep Intake Voedselbank G&O

3 6 e rapport cijfers voedselbank G&O nov nov figuur 1 Aantal verwijzingen aantal jaar Hilvers um Wees p Soes t Inleiding Geleidelijk aan groeit er een duidelijker beeld van de groep mensen die gebruik maakt van de Voedselbank. Het beeld verandert echter ook in de loop der jaren, met name als gevolg van de sociaal -economische ontwikkelingen in de samenleving. Tegelijkertijd blijft het beeld ook onvolledig: van degenen die qua inkomenscriteria in aanmerking zouden kunnen komen voor een voedselpakket, komt slechts een klein deel daadwerkelijk naar onze voedselbank. En tenslotte komen ook verschillen tussen de diverse gemeenten naar voren. Deels is dat het gevolg van de samenstelling van de bevolking en deels het gevolg van het gemeentelijke sociale beleid. Het aantal mensen dat moet leven van een inkomen dat op of onder het bestaansminimum ligt, groeit gestaag. Landelijke cijfers spreken nu van 12% van de bevolking terwijl dat aandeel 10 jaar geleden nog rond de 5% werd geschat. De verwachting is dat dit aandeel verder zal groeien als gevolg van de economische crisis en de aangekondigde verdere bezuinigingen. De gegevens van de aanvraagformulieren die de verwijzers invullen, vormen de grondslag voor de cijfers in dit rapport. Een aantal gegevens is niet direct nodig voor de aanvraag van het pakket. Deze worden echter wel gevraagd op verzoek van de Sociale Dienst HBEL, die in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de oprichting van de Voedselbank G&O. De sociale dienst heeft behoefte aan inzichten zoals die van de Voedselbank, om te weten welke groepen (nog) niet bereikt worden met het minimabeleid, maar die wel gebruik zouden kunnen maken van de minima-regelingen. De anonieme gegevensbestanden kunnen door geïnteresseerden worden ingezien of opgevraagd. Het tabellenoverzicht met meer gedetailleerde cijfers vanaf 2006, uitgesplitst naar de gemeenten waar een uitgiftepunt is ingericht, is te uitgebreid geworden om als bijlage bij te voegen. *) Met dit rapport hoopt de Voedselbank Gooi & Omstreken een bijdrage te leveren aan de gevraagde inzichten. In het Jaarverslag 2011 van het bestuur wordt een verkorte versie van dit rapport opgenomen. Dit rapport betreft de periode van 5 november november 2011 hierna aangeduid als verslagjaar - en geeft waar mogelijk ook een beeld van het gemiddelde van het totale aantal huishoudens (1058) die sinds juni 2006 zijn verwezen. Het rapport is als volgt ingedeeld: Algemene Samenvatting en Conclusies - blz. 3 Conclusies per uitgiftepunt blz Verwijzingen (blz. 5) 2 Samenstelling huishoudens (blz. 6) 3 Reden van uitschrijving (blz. 8) 4 Gebruik van bijzondere (gemeentelijke) regelingen (blz. 9) 5 Bron van inkomsten (blz. 10) 6 Hoogte van net netto inkomen (blz. 11) 7 Groei aantal uitgegeven pakketten (blz. 12) 8 Leeftijdsopbouw cliënten (blz. 12)

4 6 e rapport cijfers voedselbank G&O nov nov *) Uitgiftepunten zijn er in,,, en. Mensen uit omliggende gemeenten kunnen een pakket ophalen bij het dichtstbijzijnde uitgiftepunt. Algemene samenvatting en conclusies Met 13% steeg het aantal nieuwe cliënten in het verslagjaar (van 222 naar 250) ten opzichte van het vorige verslagjaar. De groei vond met name plaats in de 10 weken tussen eind augustus (week 34) en begin november (week 44). Sinds de start in 2006 werden 1058 cliënten verwezen. In het verslagjaar werden pakketten samengesteld, gemiddeld 219 per week, bestemd voor zowel doorlopende cliënten uit het vorige jaar als voor nieuw ingeschreven cliënten. Rond de feestdagen in december is er steeds een grotere toeloop. In januari zwakt de toename meestal af, zij het in dit verslagjaar minder sterk dan in vorige jaren. De snelle groei tussen augustus en november 2011 zette zich ná de verslagperiode voort in november en december Met Kerst waren er 300 cliënten. Deze snelle stijging en de verslechterde economische omstandigheden leiden tot de verwachting dat het aantal nieuwe cliënten in het volgende verslagjaar (nov 2011 tot nov. 2012) fors zal toenemen. Cijfers van Sociale Zaken HBEL over 2011 laten o.a. het volgende zien voor de HBEL gemeenten (, Blaricum, Eemnes en Laren) (bron: persberichten dd 3 januari en 6 februari 2012). Het aantal niet werkende- werkzoekenden in de HBEL is gedaald met 1 (van 1500 naar 1347). Landelijk daalde het aantal werkzoekenden met 12%. In deze periode steeg bij de Voedselbank het aantal cliënten uit met 29% (van 38 naar 49) en met het gelijk gebleven aantal uit de BEL-gemeenten (9) is de toename in de HBEL-gemeenten 23% (van 47 naar 58). In, Blaricum, Eemnes en Laren (HBEL) werden in % meer aanvragen om ondersteunende maatregelen behandeld (3000 in 2010 tegen 4000 in 2011). Deze stijging is deels het gevolg van de crisis en deels van een meer actieve benadering van de gemeente. De stijging van het aantal cliënten uit de HBEL bij de voedselbank is hiermee vergelijkbaar. Het aantal mensen dat volgens de Wet Werk en Bijstand een uitkering van de gemeente ontvangt is in 2011 stabiel gebleven. Het beroep op de bijstand en gerelateerde uitkeringen is in de gemeente met 6% gestegen t.o.v Bij de Voedselbank G&O daalde in de HBEL-gemeenten het aantal mensen met een uitkering van de gemeente met 12% t.o.v. 2010; het aantal cliënten met een uitkering van de UWV is echter gestegen met 5% t.o.v Verwijzingen In het aantal verwijzende maatschappelijke organisaties en hun aandeel in de verwijzingen, zijn geen grote veranderingen meer te vinden. De meeste hulpverleners weten nu de voedselbank te vinden om hun cliënten te ondersteunen. 21% van de nieuw ingeschreven cliënten heeft zelf om hulp van de Voedselbank G&O gevraagd en is, na ontvangst van een eenmalig pakket, alsnog verwezen door een van de verwijzers. Dit percentage blijft over de jaren nagenoeg gelijk. Van de cliënten die zelf om hulp vragen, werd 26% na het eenmalige pakket afgewezen wegens een (iets) te hoog inkomen een daling van 14%. 2 Samenstelling huishoudens Hoewel de percentages alleenstaande vrouwen (47%), alleenstaande mannen (29%) en echtparen (21%) over het totaal sinds 2006 nauwelijks zijn veranderd, zijn er in het verslagjaar wel verschuivingen opgetreden tussen huishoudens zonder kinderen (64%; was 5) en met kinderen (35%; was 46%). Het aantal alleenstaanden zonder kinderen in het verslagjaar is met 11% toegenomen naar 56% (vrouwen 28%, mannen 28%); het aantal met kinderen nam met 6% af tot 2 (vrouwen 17% en mannen 3%). Het aantal echtparen zonder kinderen is iets toegenomen (van 5% naar 8%) en met kinderen is met 5% afgenomen (van 2 naar 15%). De 35% huishoudens met kinderen, 11% minder dan vorig jaar, hebben in totaal 185 kinderen. Van de voedselpakketten van de nieuw ingeschreven cliënten waren 492 personen afhankelijk, waarvan 185 kinderen. Gemiddeld maakten 2 personen deel uit van een huishouden (was 2,1). 3. Reden van uitschrijving 33% van de nieuw ingeschreven cliënten werd binnen het verslagjaar weer uitgeschreven; 12% minder dan vorig jaar. Van deze uitgeschreven cliënten is 7 (was 58%) zonder opgave van redenen weggebleven. 2 (was 14%) werd uitgeschreven omdat niet meer aan de financiële criteria werd voldaan een teken van verbeterde omstandigheden.

5 6 e rapport cijfers voedselbank G&O nov nov Van de 82 uitgeschreven cliënten kreeg 68% een pakket gedurende één periode (3 maanden), een stijging van 13%, en 23% voor twéé perioden (gelijk gebleven) % van de langlopende cliënten ontvangt een pakket langer dan een jaar en circa 2% langer dan 3 jaar. 4. Gebruik van bijzondere regelingen Van bijna alle gemeentelijke en andere regelingen wordt minder gebruik gemaakt dan in vorige jaren. Het gebruik van de regeling deelname maatschappelijk verkeer voor kinderen is slechts met 1% gegroeid: van 1% naar 2%. 5 Bron van inkomsten Van de nieuwe cliënten heeft 16% inkomen uit arbeid 1% meer dan vorig jaar. Minder mensen ontvangen een uitkering van de gemeente: 28% - 6% minder dan vorig jaar. Meer mensen kregen een uitkering van de UWV: 24%, een stijging van 5% t.o.v. vorig jaar. Van 19% is de inkomstenbron onbekend (was vorig jaar 24%); veel verwijzers geven dat niet aan. 6 Hoogte Netto inkomen 58% van het aantal nieuwe cliënten heeft een netto inkomen dat onder of op het ligt 7% meer dan vorig jaar. Van 7% is het inkomensniveau onbekend. 7 Groei aantal pakketten De groei van het aantal pakketten dat wekelijks wordt uitgereikt loopt niet helemaal synchroon met de inschrijving van nieuwe cliënten - als gevolg van uitschrijvingen, het uitreiken van eenmalige pakketten, afzeggingen wegens ziekte en het niet uitreiken van een pakket als iemand zich niet tijdig heeft afgemeld. 8 Leeftijdsopbouw cliënten 54% van de cliënten is tussen de 35 en 55 jaar oud 7% minder dan vorig jaar. Het aantal jongeren (1) tussen 17 en 25 jaar is met 5% gegroeid

6 6 e rapport cijfers voedselbank G&O nov nov Conclusies per uitgiftepunt 1 Verwijzingen 1.1 Aantal verwijzingen Sinds juni 2006 werden in totaal 1058 cliënten naar de voedselbank G&O verwezen. In het verslagjaar werden 250 nieuwe cliënten verwezen: een stijging van 13% t.o.v. het vorige jaar (van 222 naar 250). /BEL 23% in het laatste jaar (van 47 naar 58). 8% in het laatste jaar (van 98 naar 107). 19% in het laatste jaar (van 26 naar 31). 6 in het laatste jaar (van 10 naar 16). -7% in het laatste jaar (van 41 naar 38). Het aantal verwijzingen uit omliggende gemeenten neemt toe t.o.v. vorig jaar, behalve in. : 9 (16 %) uit de BEL-gemeenten (was 2) : 13 (12 %) uit omliggende gemeenten zoals Loosdrecht, s Graveland, Kortenhoef (was 3%) : 7 (23 %) uit omliggende gemeenten zoals Muiden, Muiderberg, Vreeland (was 3%) : 1 ( 6 %) uit Eemnes (was ) : 5 (13 %) uit erberg (was ) Tabel 0 Aantal verwijzingen Figuur 1 Trend aantal verwijzingen Jaar *) 5 uit 06 verwerkt in rapport 07 (N=73) per nov > H'sum (*5) figuur 1 Aantal verwijzingen aantal jaar De gevolgen van de crisis voor de sociale uitkeringen beginnen ook bij de voedselbank(en) zichtbaar te worden. De verwachting is dat in het aantal cliënten verder zal stijgen. 1.2 Verwijzende organisaties De organisaties die de cliënten naar de Voedselbank Gooi & Omstreken verwijzen, zijn in de apart verkrijgbare bijlage gedetailleerder opgenomen. In is 28% van de verwijzingen afkomstig van het Christelijk Maatschappelijk werk, 24% van Versa Welzijn en 7% van de GGZ. Het aandeel verwijzingen door de Kredietbank is afgenomen van 11 naar 3%. In is 23% van de verwijzingen afkomstig van de Kredietbank een stijging van 8% - en ca 5% van bewindvoerders. Versa verwees 12% (5% minder dan in 2010). Het 'intakeloket ', dat door de Voedselbank G&O wordt ingeschakeld als cliënten geen verwijzer kunnen vinden, verwees 11% (23% minder dan in 2010). In blijft Versa de grootste verwijzer met 59% van de verwijzingen, naast de kredietbank met 13%. In is 63% verwezen door het maatschappelijk werk en Wegwijs. De kredietbank verwees 25%.

7 6 e rapport cijfers voedselbank G&O nov nov In is het aantal verwijzingen door het Algemeen Maatschappelijk Werk (Beweging 3.0) vrijwel gelijk gebleven (53%) evenals het aantal verwijzingen door de Kredietbank (21%; was in %).

8 6 e rapport cijfers voedselbank G&O nov nov Verwijzing na eenmalige pakketten Mensen die zelf aankloppen bij de voedselbank, krijgen een eenmalig pakket plus een gesprek om uit te zoeken bij welke verwijzende instantie zij het beste terecht kunnen voor zowel het invullen van het aanvraagformulier als het zoeken naar mogelijkheden om de inkomenspositie te versterken. Van de 70 cliënten die in zelf om een pakket hebben gevraagd, werden er 52 (74%) vervolgens daadwerkelijk verwezen; 18 (26%) kregen geen verwijzing. 21% van de 250 cliënten heeft in via deze route dus een verwijzing gekregen. Voor het totaal sinds 2006 ligt dit op 2. De percentages schommelen wat over de jaren, zoals te zien is in figuur 2a voor, waar het aantal in 2011 het sterkst is gestegen. Van het totaal aantal verwezen cliënten (1058) sinds 2006 kreeg gemiddeld 6 een verwijzing na het eenmalige pakket. Het percentage voor de diverse gemeenten varieert zie figuur 2b. Figuur 2 Inschrijving na eenmalig pakket figuur 2a Eenm alig pakket /HBEL a b totaal alle UP s figuur 2b Inschrijving totale periode alle UP's na eenm alig pakket wel ingeschreven geen inschrijving wel ingeschreven geen inschrijving Met name In en is het aantal cliënten dat zelf een pakket heeft gevraagd in toegenomen met resp. 41% en 21%. 2 Samenstelling huishoudens; aantal perioden pakket 2.1 Samenstelling huishoudens De percentages alleenstaande vrouwen, alleenstaande mannen en echtparen schommelen wat in de loop der jaren en hun aandeel is ook niet gelijk in de gemeenten waar een uitgiftepunt is gevestigd. Het gemiddelde totaal blijft echter nagenoeg gelijk (resp. 47%, 29% en 21%). In het verslagjaar is er t.o.v. het vorige jaar echter wel een verschuiving opgetreden binnen die groepen tussen cliënten met en zonder kinderen. Het aantal huishoudens zonder kinderen is gestegen met 14% (van 5 naar 64%). Het aantal huishoudens met kinderen is gedaald met 11% (van 46% naar 35%). Alleenstaande vrouwen blijven de grootste groep van de voedselbank: in het verslagjaar 45%. Het aantal zonder kinderen bedraagt 28% (met 6% gestegen t.o.v. het vorige verslagjaar) en met kinderen 17% (een daling van 3%). Alleenstaande mannen vormen in het verslagjaar 31% van de cliënten. Het aantal zonder kinderen bedraagt 28% (met 5% gestegen t.o.v. het vorige verslagjaar) en met kinderen 3% (een daling van 3%). Echtparen maken 23% uit van de cliënten in het verslagjaar. Het aantal zonder kinderen bedraagt 8% (een stijging van 3% t.o.v. het vorige verslagjaar) en met kinderen 15% (een daling van 5%). Mensen ouder dan 65 vormen nog geen 3% van het totaal; in zelfs minder dan 1%. De 35% huishoudens met kinderen, gedaald met 11% t.o.v. vorig jaar, hebben in totaal 185 kinderen. Van de voedselpakketten van de nieuw ingeschreven cliënten waren 492 personen afhankelijk, waarvan 185 kinderen. Gemiddeld maakten 2 personen deel uit van een huishouden (was 2,1). Figuur 3a (voor /HBEL) en 3b (totaal voor alle gemeenten) geven de details per gemeente per jaar. Het percentage alleenstaande vrouwen zonder kinderen nam in toe in met 19% en met 8%. In de andere gemeenten nam het aantal licht af. Het percentage alleenstaande mannen zonder kinderen nam toe in met 5%, met 21% en met 19%. Het percentage alleenstaande vrouwen met kinderen nam af, met name in met 8% en met 9%. Het percentage alleenstaande mannen met kinderen blijft laag en is iets afgenomen het meeste in en.

9 6 e rapport cijfers voedselbank G&O nov nov Het percentage echtparen met kinderen nam af in met 9%, in met 11%; zag een toename van 11%. Figuur 3a Samenstelling huishoudens figuur 3a Huishoudens / HBEL % 3 25% 2 15% 1 5% Al.st.vrouw<65 Al.Vrouw<65 m kind Al.st.man < 65 Al.Man< 65 m kind Echtpaar <65 Echtpaar m kind 65+ Vrouw 65+ Man 65+ Echtpaar In had 35% (87 van de 250) huishoudens een of meer kinderen (in totaal 185) - een daling van 11% ten opzicht van het vorige jaar (46%). Het gemiddelde van het totaal aantal huishoudens met kinderen sinds 2006 (1058) is 41%. Het aantal huishoudens met kinderen is in deze periode afgenomen: in met 22% (39%; was 57%); met 14% (31%; was 45%); met 2 (5; was 7) en in met 17% (18%; was 35%). In (39%) is het percentage gelijk gebleven. In waren 492 personen van de 250 huishoudens afhankelijk van een voedselpakket: gemiddeld 2 personen. Voor het eerst is dit iets minder dan het gemiddelde van 2,1 in voorgaande jaren. Figuur 3b Samenstelling totaal huishoudens alle uitgiftepunten gemiddelden tussen 2006 en 2011 figuur 3b Samenstelling totaal huishoudens totaal in alle UP's 35% 3 25% 2 15% 1 5% Al.st.vrouw<65 Al.Vrouw<65 m kind Al.st.man < 65 Al.Man< 65 m kind Echtpaar <65 Echtpaar m kind 65+ Vrouw 65+ Man 65+ Echtpaar 2. 2 Uitschrijvingen Van de nieuwe cliënten was 33% binnen het jaar weer uitgeschreven (82); dat is 12% minder dan vorig jaar. In ligt dit percentage lager (25%); in de overige uitgiftepunten schommelt het aantal uitschrijvingen tussen de 32% en 34%. 2.3 Aantal perioden pakket Figuur 4 toont hoeveel perioden (van 3 maanden) cliënten een pakket hebben gekregen. Verlenging van de verstrekking is mogelijk als cliënten wel pogingen doen maar nog niet in staat zijn hun financiële situatie te verbeteren, of als de toekenning van aangevraagde regelingen erg lang duurt. Mensen die een traject voor schuldsanering doorlopen zullen gedurende gemiddeld drie jaar hun

10 6 e rapport cijfers voedselbank G&O nov nov leefgeld niet kunnen verhogen. Degenen die hun situatie wel zouden kunnen verbeteren maar dat niet willen, komen niet in aanmerking voor een verlenging. 63% van de uitgeschreven cliënten in heeft één periode een pakket ontvangen. 24% van hen heeft twee perioden een pakket ontvangen en 13% drie perioden. Per gemeente verschillen de percentages. Van het totaal aantal cliënten sinds 2006 (1058) ontving 57% één periode een pakket. Gemiddeld ontvangt 10-12% van de (oude) cliënten langer dan een jaar een pakket en circa 2% was langer dan drie jaar van de Voedselbank afhankelijk. Figuur 4 Aantal perioden ontvangen pakket 8 figuur 4 Aantal perioden pakket ontvangen door uitgeschreven cliënten huishoudens periode 2 perioden 3 perioden 4 perioden De percentages verschillen per gemeente. Een daling van snelle uitschrijvingen leidt tot een langer durende verstrekking. In /HBEL daalde het aantal snelle uitschrijvers na één periode van 76% naar 53%. In steeg daarentegen het aantal uitschrijvingen na één pakketperiode van 54% naar 75%. In daalde het aantal uitschrijvingen na één periode met 4 en na twee periodes ook met 40^%. In bleef het aantal uitschrijvingen na één of twee pakketperioden gelijk. In steeg het aantal uitschrijvingen na één periode met 12% naar 77%. Van niet alle cliënten is al bekend hoeveel perioden zij een pakket zullen ontvangen: zij werden pas later in het jaar ingeschreven. Het is de verwijzer die, na een herbeoordeling van de situatie van de cliënt, het verzoek doet tot verlenging. De werkgroep Intake van de Voedselbank neemt zo nodig contact op met de verwijzer. Van één pakket, genoeg voor enkele dagen, waren in gemiddeld 2 personen afhankelijk (250 huishoudens met in totaal 492 personen, waarvan 185 kinderen). Van de in totaal 1058 inschrijvingen tussen 2006 en 2011 waren 2044 personen afhankelijk van een pakket, waarvan 753 kinderen: gemiddeld 2,1 personen. De daling van 2,1 naar 2 is het gevolg van het toegenomen aantal huishoudens zonder kinderen. Een minderheid vraagt om een pakket zonder vleesproducten i.v.m. dieetwensen of halal geslacht vlees. 18% van de cliënten (was 14%) krijgt een pakket zonder vleesproducten een toename van 4%. Op basis van de beschikbare gegevens is er géén duidelijke samenhang te vinden tussen een lange duur van de verstrekking, de samenstelling van het huishouden en/of het hebben van schulden. 3 Reden van uitschrijving De meeste mensen blijven na afloop van de verstrekking meestal weg zonder nadere toelichting. Figuur 5 Reden van uitschrijving figuur 5 Reden van uitschrijving totaal nov nov weggebleven zonder contact pakket voldoet niet (dieet) cl. voldoet niet meer aan criteria niet terug na afloop periode omstandigheden verbeterd

11 6 e rapport cijfers voedselbank G&O nov nov (was 58% gemiddeld) van het totaal aantal uitgeschreven cliënten blijft weg zonder opgave van redenen. In is dit percentage hoger in (79%) en lager in (4). 6% (was 5%) keert niet terug na afloop van de verstrekking, meestal na overleg met de verwijzer. 2 voldoet niet meer aan de criteria, meestal door verbetering van de inkomenssituatie. In ligt dit percentage op 5. In en ligt het percentage iets lager. Bij de verwijzing zijn diverse inkomensondersteunende regelingen meestal aangevraagd maar nog niet toegekend. Vooralsnog wordt aangenomen dat cliënten wegblijven zodra de ondersteuning geregeld is. 2-3% van de mensen is niet tevreden met de inhoud van het pakket; soms om dieet redenen. Dit percentage is in alle jaren gelijk gebleven. 4 Gebruik van Bijzondere (gemeentelijke) regelingen Figuur 6 geeft aan hoeveel huishoudens gebruik maken van de bijzondere regelingen waarvoor de mensen uit de doelgroep van de Voedselbank G&O in aanmerking zouden kunnen komen. Deze kunnen per gemeente verschillen. Andere bijzondere regelingen worden deels door de belastingdienst geregeld - zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kindertoeslag en ouderentoeslag - en deels door particuliere instellingen zoals financiële ondersteuning door kerken en andere organisaties. Het beleid voor mensen die een bijstandsuitkering hebben, is in de afgelopen jaren gewijzigd en er wordt strenger toegezien op het juiste gebruik daarvan. Gemeenten zijn voorts verplicht alle mensen met een bijstandsuitkering te begeleiden naar werk middels een re-integratie traject of, als dat niet kan, tot maatschappelijke participatie. In is voor de laatste groep in 2010 het project Meedoen gestart. In 2011 startte het project Meewerken voor de eerste groep. Sommige regelingen hebben een andere naam gekregen, zoals de Regeling Maatschappelijk Verkeer. Die omvat nu ook de voorheen aparte regeling Deelname Maatschappelijk verkeer kinderen. In de registratie is steeds gevraagd naar het gebruik van die regeling t.b.v. de kinderen. Een probleem is dat niet op alle aanvraagformulieren de gevraagde gegevens worden ingevuld. Soms komt dat door het feit dat er van die regelingen helemaal geen gebruik gemaakt wordt of omdat deze nog moeten worden aangevraagd op het moment van de verwijzing. In is van 22% (54 cliënten) onbekend of - en van welke- regelingen zij gebruik maken. In (28%) en (32%) zijn de percentages niet gebruik/onbekend het hoogst. Figuur 6 Gebruik bijzondere regelingen figuur 6 gebruik bijzondere regelingen bijzondere bijstand 2 langdurigh.toeslag 3 kwijtschelding gem.belast. 4 bijdrage maats.activering 5 regeling regeling chr.zieken&gehan. 7 deeln.maats.verkeer kinderen 8 collect. Ziektekostenverz. 9 andere gemeen.regelingen 10 schuldhulpverlening overige regelingen 11 huurtoeslag 12 kindertoeslag kindopvang kinderkorting 13 zorgtoeslag 14 ouderentoeslag 15 andere part.ondersteuning A Gebruik van Gemeentelijke regelingen

12 6 e rapport cijfers voedselbank G&O nov nov Voor 22% van de nieuw ingeschreven cliënten is niét aangegeven van welke regelingen zij gebruik maken of welke regelingen voor hen zijn aangevraagd vooral voor cliënten uit, en. Vorig jaar was dat 13%. Het is onduidelijk of de cliënt geen gebruik van maakt van de beschikbare regelingen, dan wel dat dit wellicht niet relevant is zoals bij een schuldsaneringstraject. Sommige cliënten maken gebruik van meerdere regelingen. Bijzondere bijstand: 14% (was in % en 19% in 2009). In was dit gebruik in met 15% en met 13% lager dan in vorige jaren. Langdurigheidstoeslag: 7% (was in en in %). In schommelen de percentages tussen () en 1 (). Kwijtschelding Gemeentelijke belastingen: 3 (was in % en 39% in 2009). In is dit gebruik vrijwel gelijk gebleven, behalve in met 1 afname. Bijdrage Maatschappelijke Activering/ Deelname maatschappelijk verkeer: 5% (was 6% in vorig jaren). In in is dit gebruik met 5% toegenomen; in met 7% afgenomen. Regeling 65+: evenals vorige jaren: bijna 0 %. Regeling Chronisch Zieken/gehandicapten: gemiddeld 3%. Het gebruik schommelt tussen 0 en 5%. Collectieve ziektekostenverzekering: hierover geven verwijzers geen informatie; alle gemeenten bieden zo n regeling aan en/of verplichten deze. Andere gemeentelijke regelingen: 4%. Dit schommelt tussen 0 en 5% voor bijv. de aanschaf van een computer. Deelname maatschappelijk verkeer kinderen: 1-2%; 1% meer dan in voorgaande jaren. 35% van de huishoudens betreft gezinnen met kinderen. Over de oorzaken van de discrepantie tussen het lage gebruik van deze regeling en het aantal gezinnen met kinderen, bestaat nog steeds geen duidelijkheid. Op basis van de beschikbare gegevens, is géén duidelijk verband te vinden tussen schuldsanering, hoogte inkomen en het niet-gebruik van deze regeling. Schuldhulpverlening: 3, circa 8% minder dan vorig jaar. In is het percentage in alle gemeenten gedaald, behalve in (6% gestegen) Het aantal dat is verwezen door de Kredietbank is alleen gestegen in en. B Gebruik van Overige regelingen: Huurtoeslag 52% - is gedaald (was 57% in 2010 en 59% in 2009). Zorgtoeslag 68% - is licht gedaald (was 71% in voorafgaande jaren). Kindertoeslag voor kinderopvang 1 (was in 12% in 2010 en 2009); een kleine daling in alle gemeenten. In had 25% van de huishoudens kinderen jonger dan 13 jaar; in was dat 35%. Kinderkorting 7% - is licht gestegen (was gemiddeld 3% in voorgaande jaren) Ouderen toeslag: nog geen 1%, evenals in voorgaande jaren. Andere particuliere ondersteuning: 4%, 1% meer dan in voorgaande jaren. 5 Bron van inkomsten Figuur 7 geeft de bronnen van inkomsten in het verslagjaar aan. Deze gegevens zijn niet volledig, omdat het aantal onbekend vooral in en nogal hoog is. Met name kredietbanken en enkele andere verwijzers geven dit niet aan. Figuur 7 Bron van inkomsten

13 6 e rapport cijfers voedselbank G&O nov nov figuur 7 inkomstenbron percentage huishoudens 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% werk in loondienst zelfstandige of freelancer uitkering van de gemeente uitkering van UWV AOW pensioen géén inkomen/ anders/asiel onbekend 15% heeft in het verslagjaar inkomsten uit loondienst; het gemiddelde van vorige jaren was ca 13%. Een enkeling (1%) verwerft inkomen als zelfstandige (was 2%). In /HBEL en is het aantal mensen met inkomen uit arbeid toegenomen met resp. 4% en 1; In met 34% en met 8% is dit aantal gedaald. Gemiddeld 28% (was 34%) heeft een uitkering van de gemeente een daling van gemiddeld 6%. In /HBEL is dit gedaald met 12%, evenals in en met resp. 9% en 4% gedaald; in was er een stijging met 16%. 24% kreeg een uitkering van de UWV (was 19%) - een stijging van 5%. In /HBEL was er een afname met 5%; evenals in met 8%; in was er een toename van 12%; evenals in (met 5%) en (met 7%). 16% heeft géén inkomsten ten tijde van de verwijzing een toename van gemiddeld 8%. Vaak valt men op het moment van de hulpvraag tussen alle regelingen in en moet men leven van spaargeld, giften of leningen waardoor weer meer schulden ontstaan. In /HBEL, en is het aantal mensen zonder inkomen toegenomen met resp. 13%, 5% en 15%. Van 19% (was vorig jaar gemiddeld 24%) is niet bekend wat de inkomstenbron is. Over de totale periode ligt dit nu gemiddeld op 23%. In en is het aantal mensen met inkomen onbekend afgenomen met resp. 23% en 13%; In en is dit aantal gestegen met resp. 28 en 9%. 6 Hoogte van het netto inkomen Figuur 8a geeft de netto inkomensniveau s in Het maandelijkse inkomen, inclusief alimentatie en kinderbijslag maar zonder huur- en zorgtoeslagen, wordt vergeleken met de hoogte van de bijstand. In is het percentage op of onder 58%, een stijging van bijna 7% ten opzichte van het gemiddelde over de totale periode tot De gemiddelde percentages voor de diverse gemeenten over de totale periode ( ) zijn weergegeven in figuur 8b. Figuur 8a Netto inkomen

14 6 e rapport cijfers voedselbank G&O nov nov figuur 8a netto inkomensniveau nov 2010-nov A: onder B: 10 C: D: > 12 o: onbekend / anders Figuur 8b Netto inkomen figuur 8b netto inkomensniveau totaal: 2006-nov A: onder B: 10 C: D: > 12 o: onbekend / anders Bijna 49% van de cliënten heeft een netto inkomen onder (vorig jaar ruim 44%). Ruim 9% heeft een inkomen op 10 van het (vorig jaar ruim 7%). Daarmee heeft 58% (was ruim 51%) van de cliënten een inkomen op of onder het. 15,6 % (was 15,2%) heeft een inkomen op ,2% (was 19,9%) heeft een inkomen dat (vaak een fractie) boven 12 van het ligt. 7,2% (was 7,9%) is het inkomensniveau niet bekend. 7 Groei aantal uitgegeven pakketten Het aantal wekelijks verstrekte pakketten wordt sinds november 2008 bijgehouden, zodat eventuele trends zichtbaar worden. In december 2009 groeide het aantal aanvragen fors. Daarna nam de groei weer wat af. In zet de stijging weer door. In figuur 9 is de ontwikkeling tot en met december 2011 opgenomen, hoewel november en december 2011 buiten dit verslagjaar vallen. Deze is echter van belang voor de verwachting voor komend jaar, waarin een verdere stijging van het aantal nieuwe verwijzingen wordt verwacht. Het verloop is wat grillig en loopt niet helemaal synchroon met de inschrijving van nieuwe cliënten. Dat is het gevolg van het moment van inschrijven, uitschrijvingen, het uitreiken van eenmalige pakketten, afzeggingen wegens ziekte en het niet uitreiken van een pakket als iemand zich niet tijdig heeft afgemeld. Voor het globale beeld echter biedt onderstaande figuur voldoende inzicht. Figuur 9 ontwikkeling wekelijks aantal uitgegeven pakketten

15 6 e rapport cijfers voedselbank G&O nov nov Uitgegeven pakketten Up0 Up1 H'sum Up2 H'sum Up3 Up4 Up5 totaal nov nov' Leeftijdsverdeling cliënten Voor de tweede maal is de leeftijdsverdeling van de cliënten opgenomen. Conclusies over trends zijn daar nog niet aan te verbinden. Wel is het aantal jongeren (tot 25 jaar) iets toegenomen. De meeste cliënten zijn tussen de 35 en 55 jaar oud: 54%, 7% minder dan vorig jaar. 1 tussen 17 en 25 jaar, een toename van 5%. 21% tussen 25 en 35 jaar, een toename van 5%. 26% tussen 35 en 45 jaar, 4% minder dan vorig jaar. 28% tussen 45 en 55 jaar, 3% minder dan vorig jaar. 11% tussen 55 en 65 jaar, een afname van 3%. Het aantal ouderen (65+) blijft laag met 1% (was 3%). Figuur 10 leeftijdsverdeling cliënten Figuur 10a: leeftijd cliënten Figuur 10b: leeftijd cliënten onbekend onbekend

Voedselbank Gooi & Omstreken Postbus 1125; 1270 BC Huizen; / ;

Voedselbank Gooi & Omstreken Postbus 1125; 1270 BC Huizen; / ; 5 e rapport cijfers voedselbank G&O per 5 nov. 2010 / februari 2011 1 Voedselbank Gooi & Omstreken Postbus 1125; 1270 BC ; 035-5338836/5339775; secretariaat@voedselbankgooi.nl 5e rapport cijfers Voedselbank

Nadere informatie

8e rapport cijfers Voedselbank G & O per november 2013*

8e rapport cijfers Voedselbank G & O per november 2013* 8 e rapport cijfers voedselbank G&O nov.2012- nov. - 1 Voedselbank Gooi & Omstreken Postbus 1125; 1270 BC ; 035-5338836/5339775 secretariaat@voedselbankgooi.nl 8e rapport cijfers Voedselbank G & O per

Nadere informatie

9e rapport cijfers Voedselbank G & O per november 2014*

9e rapport cijfers Voedselbank G & O per november 2014* aantal 9 e rapport cijfers voedselbank G&O nov.2013- nov.2014-1 Voedselbank Gooi & Omstreken Postbus 1125; 1270 BC Huizen; 035-5338836/5339775 secretariaat@voedselbankgooi.nl 9e rapport cijfers Voedselbank

Nadere informatie

11e rapport cijfers Voedselbank G & O

11e rapport cijfers Voedselbank G & O aantal 11 e rapport cijfers 2016 Voedselbank G&O - juni 2017 1 Voedselbank Gooi & Omstreken Postbus 1125; 1270 BC Huizen; 035-5338836/5339775 secretariaat@voedselbankgooi.nl 11e rapport cijfers Voedselbank

Nadere informatie

10e rapport cijfers Voedselbank G & O

10e rapport cijfers Voedselbank G & O aantal 10 e rapport cijfers 2015 Voedselbank G&O - 1 Voedselbank Gooi & Omstreken Postbus 1125; 1270 BC Huizen; 035-5338836/5339775 secretariaat@voedselbankgooi.nl 10e rapport cijfers Voedselbank G & O

Nadere informatie

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties In dit overzicht (matrix) van inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Onderzoek naar de maatschappelijke effecten van de bezuinigingen vanaf 2012 op het minimabeleid

Onderzoek naar de maatschappelijke effecten van de bezuinigingen vanaf 2012 op het minimabeleid Onderzoek naar de maatschappelijke effecten van de bezuinigingen vanaf op het minimabeleid Onderzoeker: Paul Tuntelder, stagiaire HBO/SJD 1 Inleiding In de raadsvergadering van 26 januari is unaniem de

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013 Factsheet stedelijke economie 4 e kwartaal 213 O&S Februari 214 2 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie Vanwege de huidige economische situatie blijft er behoefte aan inzicht hoe s-hertogenbosch

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Daling bijstand en WW neemt af. Ruim 300 duizend bijstandsuitkeringen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Daling bijstand en WW neemt af. Ruim 300 duizend bijstandsuitkeringen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-075 17 april 2002 9.30 uur Daling bijstand en WW neemt af Het aantal bijstands- en WW-uitkeringen is in de tweede helft van 2001 verder afgenomen. Dit

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen van

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

MEMO. Lokaal. Geachte raad,

MEMO. Lokaal. Geachte raad, MEMO Aan: De gemeenteraad Van: Het college van B&W Onderwerp: Overzicht van minimaregelingen 3 november 2015 Bijlage: bijstandsnormen hoogbijstand Afschrift aan: snor Geachte raad, Op uw verzoek, gedaan

Nadere informatie

Afhankelijk van een uitkering in Nederland

Afhankelijk van een uitkering in Nederland Afhankelijk van een uitkering in Nederland Harry Bierings en Wim Bos In waren 1,6 miljoen huishoudens voor hun inkomen afhankelijk van een uitkering. Dit is ruim een vijfde van alle huishoudens in Nederland.

Nadere informatie

Toelichting en werkwijze van het aanvraagformulier voor een voedselpakket.

Toelichting en werkwijze van het aanvraagformulier voor een voedselpakket. Versie: mei 2014 Toelichting en werkwijze van het aanvraagformulier voor een voedselpakket. Algemene informatie Dit is een toelichting bij het aanvraagformulier voor een voedselpakket bij de Voedselbank

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting In hoofdstuk 9 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit hoofdstuk is uitgebreider

Nadere informatie

Sociale index: Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober 2014

Sociale index: Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober 2014 Sociale index: Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober 2014 Inleiding De sociale index is ontwikkeld voor de inzet van gebiedsteams in het kader van de decentralisatie van taken betreffende Participatie, AWBZ(en

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

Toekenningscriteria voor de. aanvraag van een voedselpakket

Toekenningscriteria voor de. aanvraag van een voedselpakket Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket per 1 juli 2015 Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken op 25 april 2015. 1. INLEIDING/ALGEMEEN

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Toekenningscriteria voor een aanvraag voor deelname aan Stichting De Vakantiebank

Toekenningscriteria voor een aanvraag voor deelname aan Stichting De Vakantiebank Toekenningscriteria voor een aanvraag voor deelname aan Stichting De Vakantiebank 1. Inleiding/Algemeen Kom ik in aanmerking voor een vakantie? Misschien heeft u net als veel andere inwoners van Nederland

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2014

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2014 Met dit aanvraagformulier kunt u meerdere minimaregelingen tegelijk aanvragen. Als u niet vertrouwd bent met dit aanvraagformulier, neem dan gerust contact op met de afdeling Sociale Zaken. Ook de minimagids

Nadere informatie

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren

Nadere informatie

U hebt kinderen in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs van 4-18 jaar

U hebt kinderen in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs van 4-18 jaar Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties In dit overzicht (matrix) van inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

Armoedemonitor Leidschendam-Voorburg 2012

Armoedemonitor Leidschendam-Voorburg 2012 Armoedemonitor Leidschendam-Voorburg 2012 Februari 2014 Opgesteld door te Groningen Databewerking: Wim Zijlema Redactie: Anne-Wil Hak en Tessa Schoot Uiterkamp In opdracht van de gemeente Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

indien van toepassing, ook indien overleden M/V Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden

indien van toepassing, ook indien overleden M/V Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden Intakeformulier Persoonsgegevens Naam & voornamen Geboortedatum/plaats BSN Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres M/V Partner Naam & voornamen Geboortedatum/plaats BSN Postcode/woonplaats

Nadere informatie

Rondkomen van huishoudinkomen naar doelgroep

Rondkomen van huishoudinkomen naar doelgroep Hoofdstuk 16. Financiële situatie Samenvatting 16. FINANCIËLE SITUATIE In hoofdstuk 5 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit

Nadere informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Aantal huishoudens met een bijstandsuitkering verder afgenomen Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering is in 2009 met 3,1% gedaald, tot

Nadere informatie

Starters zien door de wolken toch de zon

Starters zien door de wolken toch de zon M201206 Starters zien door de wolken toch de zon drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Starters zien door de wolken toch de zon Enkele jaren nadat zij met een bedrijf zijn begonnen, en met enkele jaren financieel-economische

Nadere informatie

Sociale index Gebiedsteam Sneek Zuid 1 oktober 2014

Sociale index Gebiedsteam Sneek Zuid 1 oktober 2014 Sociale index Gebiedsteam Sneek Zuid 1 oktober 2014 Inleiding De sociale index is ontwikkeld voor de inzet van gebiedsteams in het kader van de decentralisatie van taken betreffende Participatie, AWBZ(en

Nadere informatie

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen JANUARI, 2010 In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: de individuele bijzondere bijstand; de categoriale bijzondere bijstand;

Nadere informatie

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen In Beek doet iedereen mee Regelingen voor mensen met een laag inkomen De gemeente Beek heeft een aantal regelingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Dit doen wij omdat wij het belangrijk

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 212 O&S December 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Samenvatting In dit hoofdstuk wordt allereerst gekeken naar de bekendheid en het gebruik van vijf inkomensondersteunende regelingen, te weten: Kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Werken er nu meer of minder huisartsen dan 10 jaar geleden en werken zij nu meer of minder FTE? LF.J. van der Velden & R.S. Batenburg,

Nadere informatie

Voorstel voor de Algemene Ledenvergadering van 30 november 2013

Voorstel voor de Algemene Ledenvergadering van 30 november 2013 Bijlage 9 Toekenningscriteria voedselpakket 2014 Voorstel voor de Algemene Ledenvergadering van 30 november 2013 Inleiding In de afgelopen periode heeft het bestuurslid Klanten en Vrijwilligers zich samen

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

Tabellen uit de positionpaper, opgesteld in opdracht min OCW, januari 2014

Tabellen uit de positionpaper, opgesteld in opdracht min OCW, januari 2014 1 Tabellen uit de positionpaper, opgesteld in opdracht min OCW, januari 2014 De meeste relevante tabellen met betrekking tot partneralimentatie zijn uit de positionpaper 1. Persoonlijk bruto inkomen Tabel

Nadere informatie

Sociale index Gebiedsteam Bolsward, Platteland Bolsward en Witmarsum-Arum 1 oktober 2014

Sociale index Gebiedsteam Bolsward, Platteland Bolsward en Witmarsum-Arum 1 oktober 2014 Sociale index, en 1 oktober 2014 Inleiding De sociale index is ontwikkeld voor de inzet van gebiedsteams in het kader van de decentralisatie van taken betreffende Participatie, AWBZ (en Wmo) en Jeugdzorg.

Nadere informatie

Inkomens in Helmond RIO 2013

Inkomens in Helmond RIO 2013 FACT sheet Inkomens in Helmond RIO 2013 Informatie van Onderzoek en Statistiek Jaarlijks levert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfermatige informatie over de inkomens van en huishoudens

Nadere informatie

Overzicht uitgeschreven huisartsen NIVEL Lud van der Velden Daniël van Hassel Ronald Batenburg

Overzicht uitgeschreven huisartsen NIVEL Lud van der Velden Daniël van Hassel Ronald Batenburg Overzicht uitgeschreven huisartsen 1990-2015 NIVEL Lud van der Velden Daniël van Hassel Ronald Batenburg ISBN 978-94-6122-424-8 http://www.nivel.nl nivel@nivel.nl Telefoon 030 2 729 700 Fax 030 2 729 729

Nadere informatie

maatschappelijke zorg

maatschappelijke zorg 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Stijging huishoudens met een bijstandsuitkering in 2004, met 12% De dalende trend in huishoudens met een bijstandsuitkering is op 1 januari 2004 omgeslagen

Nadere informatie

Beleid minimaregelingen Datum indiening vragen: 10 maart Vragen:

Beleid minimaregelingen Datum indiening vragen: 10 maart Vragen: Fractie: PvdA-GL Naam: K. Gerritsen Onderwerp: Beleid minimaregelingen Datum indiening vragen: 10 maart 2016 Vragen: De fractie van de PvdA-GL heeft hierover de volgende vragen: NB. Toelichting op vragen

Nadere informatie

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0%

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% Horizontale as: % +/- t.o.v. jaar eerder Bijstandsuitkeringen Ontwikkeling bijstandsuitkeringen 24 en 25 - -7,5% - 2% 5% % 5% 25-2,5% % -5% -% -5% -2% 24 2,5% 7,5% Verticale as: afwijking t.o.v. landelijk

Nadere informatie

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Categoriale bijzondere bijstand 3. Doelgroep 4. Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 2012

Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 2012 Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 212 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (57) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 INHOUD Highlights uit de economische

Nadere informatie

Toeslagenonderzoek. Hoe gaan Nederlanders om met de nieuwe Toeslagensystematiek?

Toeslagenonderzoek. Hoe gaan Nederlanders om met de nieuwe Toeslagensystematiek? Toeslagenonderzoek Hoe gaan ederlanders om met de nieuwe Toeslagensystematiek? Utrecht, maart 2006 Inleiding Begin 2006 is er van alles veranderd in het huishoudboekje van veel ederlanders. Huursubsidie

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016

Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Berekeningen Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Berekeningen Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 In opdracht

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Beroerte. Aantal nieuwe patiënten met een beroerte. Definitie. Uitgave van de Nederlandse Hartstichting.

Feiten en cijfers. Beroerte. Aantal nieuwe patiënten met een beroerte. Definitie. Uitgave van de Nederlandse Hartstichting. Feiten en cijfers Uitgave van de Nederlandse Hartstichting November 211 Beroerte Definitie Beroerte (in het Engels Stroke ), ook wel aangeduid met cerebrovasculaire aandoeningen/accidenten/ziekte (CVA),

Nadere informatie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie INHOUD 1 Samenvatting... 3 2 De Statistische gegevens... 5 2.1. De Bevolkingsontwikkeling en -opbouw... 5 2.1.1. De bevolkingsontwikkeling... 5 2.1.2. De migratie... 5 2.1.3.

Nadere informatie

Minimuminkomens in Leiden

Minimuminkomens in Leiden Juli 2012 ugu Minimuminkomens in Leiden Het CBS voert periodiek regionale inkomensonderzoeken uit, gebaseerd op gegevens van de belastingdienst. Momenteel zijn de meest actuele cijfers die van 2009. Uit

Nadere informatie

Uitgewerkte voorbeelden koopkracht 2012-2013. Prinsjesdag 2012

Uitgewerkte voorbeelden koopkracht 2012-2013. Prinsjesdag 2012 Uitgewerkte voorbeelden koopkracht 2012-2013 Prinsjesdag 2012 Koopkrachtontwikkelingen 2012-2013 Voorbeeldberekeningen Prinsjesdag 2012 2012-2013 koopkrachtontwikkeling (bedragen netto per maand) Alle

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2003. inkomen

Statistisch Jaarboek 2003. inkomen 99 9 100 Inkomen Individuen: stijging, minder personen met WW en bijstand Het gemiddeld besteedbaar van personen met 52 weken bedroeg 15.600 euro in 2000. Het gaat hier om individuen die het gehele jaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 21 O&S November 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Minimuminkomens in Leiden

Minimuminkomens in Leiden September 2013 ugu Minimuminkomens in Leiden Samenvatting De armoede in Leiden is na 2009, net als in heel Nederland, toegenomen. Dat blijkt uit cijfers uit het regionaal inkomensonderzoek van het Centraal

Nadere informatie

J A N U A R i 2 0 1 1

J A N U A R i 2 0 1 1 MONITOR KREDIETCRISIS J A N U A R i 2 0 1 1 Colofon In opdracht van: De directie Coördinatie en samenstellen rapportage: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Bert Mentink Inhoud rapportage: Diverse

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Ruim zeven op de tien Leidenaren

Nadere informatie

balanz Aanmeldformulier Balanz Bewind Bewindvoering / Curatele / Mentorschap

balanz Aanmeldformulier Balanz Bewind Bewindvoering / Curatele / Mentorschap 1. WAT IS UW KEUZE OOR BEWINDOERING? rijwillig beheer Beschermingsmaatregel UW GEGEENS 2. Persoonsgegevens 4. Identificatie oornaam oorletters Achternaam Geslacht Man rouw Geboortedatum Geboorteplaats

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

FORMULIER AANVRAAG SCHULDHULPVERLENING/BUDGETBEHEER

FORMULIER AANVRAAG SCHULDHULPVERLENING/BUDGETBEHEER FORMULIER AANVRAAG SCHULDHULPVERLENING/BUDGETBEHEER Hebt u vragen over schuldhulpverlening of budgetbeheer? Met vragen kunt u dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur telefonisch contact opnemen met de schuldhulpverleners

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Nibud minimumvoorbeeldbegrotingen

Nibud minimumvoorbeeldbegrotingen Nibud minimumvoorbeeldbegrotingen 2017 Het Nibud stelt elk jaar begrotingen op voor huishoudens met een minimum inkomen. We gaan uit van een inkomen op het niveau van het sociaal minimum. Dit is de bijstandsuitkering.

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Hoofdstuk 11. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 11. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 11. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016. Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015

Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016. Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016 Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016 Prinsjesdag 2015 Nibud, september

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nadere informatie

Aanvraag om kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Aanvraag om kwijtschelding gemeentelijke belastingen Aanvraag om kwijtschelding gemeentelijke belastingen Toelichting Met dit formulier kunt u kwijtschelding vragen van aanslagen GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. Kwijtschelding is mogelijk voor (een deel van):

Nadere informatie

M E M O. Onderwerp: technische vragen brief van het college over tijdelijke aanvullende inkomensondersteuning

M E M O. Onderwerp: technische vragen brief van het college over tijdelijke aanvullende inkomensondersteuning M E M O Aan: de Griffie Onderwerp: technische vragen brief van het college over tijdelijke aanvullende inkomensondersteuning Datum: 12-11-2014 Van: John Bannenberg D66 (Vic van Dijk) Daartoe vraagt hij

Nadere informatie

Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe

Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe, G. Waverijn

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER INKOMEN/FINANCIELE VERPLICHTINGEN

AANMELDINGSFORMULIER INKOMEN/FINANCIELE VERPLICHTINGEN 1 Datum aanmelding Naam aanvrager :... Geb. datum BSN (= sofinummer) Rekeningnummer E-mail adres Werkgever Adres Postcode/plaats Telefoonnummer Uitkeringsinstantie Soort uitkering Adres Postcode/plaats

Nadere informatie

Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket

Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket per 1 januari 2017 Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken op 19 november 2016. 1. INLEIDING

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u dit jaar misschien

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag. Datum 28 augustus 2014 Jaarverslag Wet op de huurtoeslag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag. Datum 28 augustus 2014 Jaarverslag Wet op de huurtoeslag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Turfmarkt

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 2 e kwartaal 212 O&S Oktober 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de gevolgen

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de NVOG Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal WW-uitkeringen blijft stijgen. Aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen stabiel

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal WW-uitkeringen blijft stijgen. Aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen stabiel Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-255 12 december 2002 9.30 uur Aantal WW-uitkeringen blijft stijgen Eind derde kwartaal 2002 werden 184 duizend WW-uitkeringen verstrekt. Dat zijn er

Nadere informatie

Veilig opgroeien in Leeuwarden Factsheet Haulerwijk. bijlage

Veilig opgroeien in Leeuwarden Factsheet Haulerwijk. bijlage Veilig opgroeien in Leeuwarden 2015 bijlage Factsheet Haulerwijk Deze bijlage bevat cijfers op zowel buurtniveau als gemeentelijk- en provinciaal niveau. De cijfers geven inzicht in trends op het gebied

Nadere informatie

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne Evaluatie Minimabeleid 2006 gemeente De Marne Inleiding De gemeente De Marne heeft haar minimabeleid in april 2006 geëvalueerd en besloten aanvullend op het reeds bestaande beleid een aantal regelingen

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Samenvatting verslechterd. Dit wordt bevestigd door het aandeel Leidenaren dat aangeeft rond te kunnen komen met hun inkomen. Dit jaar geeft bijna tweederde van de Leidenaren

Nadere informatie

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Versie 2013-2014 Tekstrapport Peil.nl/Maurice de Hond 1 Doelstelling en opzet van het onderzoek Het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS heeft ons in december

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Veel uitkeringsgerechtigden alleenstaand In 2006 is het aantal huishoudens met een periodieke uitkering licht gestegen (+1,3%), tot 2.087 huishoudens

Nadere informatie

Jaarrapportage totaal 2015

Jaarrapportage totaal 2015 Jaarrapportage totaal 2015 Inhoud Jaarrapportage Noordermaat 2015 totaal... 2 Hoofdproblematiek bij aanmelding... 3 Hoofdproblematiek bij intake... 5 Samenlevingsverband... 6 Bron van inkomsten... 7 Leeftijdsverdeling...

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB05-081 8 juli 2005 9.30 uur De in dit persbericht genoemde cijfers over de bijstandsuitkeringen zijn aangepast. Zie hiervoor de persmededeling van 11 augustus

Nadere informatie

Bestuursrapportage e kwartaal. Algemene gegevens IJsselgemeenten

Bestuursrapportage e kwartaal. Algemene gegevens IJsselgemeenten Bestuursrapportage 2016 1 e kwartaal Algemene gegevens IJsselgemeenten Schets van de situatie op de regionale arbeidsmarkt Aanbodzijde WW-uitkeringen-stand Eind februari waren er 38.075 WW-uitkeringen

Nadere informatie