Nieuwsbrief u aangeboden door Raad en Daad ZZP/ZP/MKB/non-profit Utrecht (www.raadendaadutrecht.nl)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief u aangeboden door Raad en Daad ZZP/ZP/MKB/non-profit Utrecht (www.raadendaadutrecht.nl)"

Transcriptie

1 Najaar 2012, met alle toestanden rondom de formatie van een nieuw kabinet, de belastingplannen en wijzigingen in ZVW etc. zou je het bijna vergeten.. Er is het een en ander gewijzigd in de wetgeving rondom de Besloten Vennootschap (B.V.)! Hieronder wat relevante en algemene informatie uit diverse bronnen. Uiteraard ben ik graag bereid om toegespitst op individuele vragen te adviseren. Leendert Westerneng, consulent Raad & Daad Actualiteiten. (bron: KvK.nl): Eenvoudiger en flexibeler Per 1 oktober 2012 kunt u gemakkelijker een bv oprichten. Ook heeft u meer mogelijkheden om een bv naar eigen wens in te richten. Onder andere de volgende zaken veranderen: U hebt geen minimum(start)kapitaal van meer nodig. Eén eurocent volstaat. De verplichte bankverklaring en de verplichte accountantsverklaring vervallen. U kunt stemrecht loze of winstrecht loze aandelen uitgeven. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn bij uitgifte van aandelen aan werknemers, familieleden of financiers. U mag besluiten nemen buiten de algemene vergadering om. Op die manier kan de bv sneller handelen. U mag buiten Nederland vergaderen. U kunt zelf kiezen om de overdracht van aandelen wel of niet te beperken. Een notariële akte van oprichting, met onder meer de statuten van de bv, is nog wel nodig. (Leendert Westerneng, R&D: Er is een wetsvoorstel om ook de notariële akte te laten vervallen, maar dat is er nog niet door. De kosten lopen fors uiteen: vanaf ongeveer 350, oplopend tot > 1.000; het Googelen op kosten oprichting BV levert leuke resultaten op). Onderstaand enkele highlights uit een goed artikel van de KvK. (het complete artikel kun je downloaden via: Op 1 oktober wordt het een stuk aantrekkelijker om een bv op te richten. Dan treedt de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht in werking. De teugels van de flex-bv worden behoorlijk gevierd. De statuten kunnen veel meer naar eigen inzicht worden vormgegeven en het verplichte startkapitaal is dan verleden tijd. tekst Jan van Deursen. De strekking van de wet is om meer vrijheid in het BV-recht te brengen en dat beter af te stemmen op Europese regelgeving, zegt Wilbert Jan Zeelenberg, jurist bij de KvK. Daarom wordt het verplichte startkapitaal van euro (of een vergelijkbare inbreng in natura) voor de oprichting van een bv afgeschaft. Daarmee verdwijnt een financiële drempel en kun je, óók als je bij wijze van spreken alleen een laptop hebt, een bv beginnen. Het startkapitaal bij de oprichting van een bv is ooit bedacht om crediteuren te beschermen. Zeelenberg: Die zouden er dan van uit kunnen gaan dat de rekening keurig betaald kan worden. Maar in de praktijk kan een ondernemer dat geld één dag na het passeren van de notariële oprichtingsakte gebruiken om er handel mee te drijven. Dan is de financiële buffer alweer verdwenen.

2 Scheiding zakelijk en privé. Scheiding zakelijk en privé. De aantrekkingskracht van de bv zit voor veel ondernemers in de scheiding tussen zakelijk en privé. Zeelenberg plaatst daar kanttekeningen bij. De bv kent inderdaad een beperkte aansprakelijkheid, maar die geldt voor de aandeelhouder. De aandeelhouder kan niet meer kwijtraken dan zijn inleg. Wanbeleid van een bestuurder kan die bestuurder ook privé raken. (Leendert Westerneng, R&D: in JiP en Janneke-taal betekent dit dat de DGA in de praktijk vaak ook persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden. Immers, hij is niet alleen aandeelhouder maar ook bestuurder directeur- en bovendien zal bij leningen etc. vaak van de DGA geëist worden dat hij/zij en een eventuele partner op persoonlijke titel mee ondertekend, waardoor de persoonlijke aansprakelijkheid dus via een omweg wordt meegenomen). De nieuwe wet kent meer mogelijkheden om de bestuurder, maar ook de aandeelhouder privé aan te spreken. Bijvoorbeeld wanneer dividend wordt uitgekeerd terwijl er niet voldoende geld is om de lopende schulden te betalen. Op dit punt is deze wetswijziging dus gunstig voor de schuldeiser. Eenmanszaak omzetten naar bv Het nieuwe BV-recht maakt het voor bestaande ondernemers met bijvoorbeeld een eenmanszaak of vof misschien wel interessant om die rechtsvorm om te zetten in een bv. Naast beperking van de aansprakelijkheid kan belastingvoordeel een belangrijke overweging zijn. Wanneer wordt het omslagpunt, waarop dat zin heeft, bereikt? Daarover zijn de meningen verdeeld. De ene adviseur legt dat bij euro, de andere bij euro winst per aandeelhouder, constateert Zeelenberg. Volgens Laurent Knoops, fiscalist bij Rokade Advies in Rotterdam, ben je er eerder dan je denkt. Een ondernemer met een eenmanszaak moet over de winst, minus de zelfstandigenaftrek, inkomstenbelasting betalen. Iemand met een bv kan deels kiezen over welk bedrag hij inkomstenbelasting betaalt. Stel, de bv maakt een winst van euro en de directeur geeft zichzelf een salaris van euro. Dan betaalt hij over dat salaris inkomstenbelasting. Over de resterende euro betaalt de bv vennootschapsbelasting. Bij de eerste paar ton winst is dat het veel lagere tarief van twintig procent. In al onze berekeningen zien we een omslagpunt bij een winst van ongeveer euro. Dan wordt een bv ook rekening houdend met de bijtelling auto, eigen woning, hypotheekrenteaftrek en dergelijke belasting- technisch aantrekkelijk. Waarom komen accountants vaak uit op een hoger omslagpunt? Die gaan ervan uit dat er ook nog dividenden uitgekeerd moeten worden waarover nog eens 25 procent geheven wordt. Maar waarom zou je dat doen? Een ondernemer die nadenkt, investeert dat geld liever. (Leendert Westerneng, R&D: Het is niet verplicht om dividend uit te keren. Men mag het geld ook in de BV laten zitten, zodat er bijv. investeringen mee gedaan kunnen worden, een pensioenvoorziening mee betaald kan worden, etc. Wordt er wel uitgekeerd dan levert dat voor de DGA een belastingdruk op van 25% via box 2 van de inkomstenbelasting. Dat is over het algemeen nog altijd een stuk minder dan verschuldigd zou zijn aan inkomstenbelasting als hij geen DGA zou zijn maar zelfstandig ondernemer. Zo bezien lijkt het al snel voordelig om een BV te beginnen. Het probleem in bovenstaande voorbeelden zit hem in het salaris van de DGA. Het salaris van de DGA moet bijvoorbeeld minimaal op bruto per jaar zijn het zogenaamde gebruikelijk loon- tenzij men aannemelijk kan maken dat iemand met een vergelijkbare functie in loondienst beduidend minder verdient. Je kunt dus niet zomaar jezelf als DGA het minimumloon toekennen en de rest onder het voordeligere vennootschapsbelasting en aanmerkelijk belang tarief laten vallen. Het is bovendien zelfs zo dat als een vergelijkbare functie in loondienst een beduidend hoger salaris dan oplevert, een hoger salaris voor de DGA verplicht gesteld kan worden. Dan wordt het kantelpunt ja/nee een BV fiscaal gezien pas bereikt bij een hogere winst. Vandaar de praktijkvoorbeelden die uiteenlopen van een kantelpunt bij tot > winst). Voor de liefhebber nog wat meer details: toelichting op het begrip dividendbelasting zoals te vinden op nl.: Aandeelhouders storten kapitaal van een naamloze

3 vennootschap (nv) of besloten vennootschap (bv). In ruil daarvoor ontvangen zij aandelen. Als de nv of bv winst maakt, kan zij een deel van die winst uitkeren aan de aandeelhouders. Dit gebeurt meestal in de vorm van dividend. De vennootschap die dividend uitkeert, moet daarop dividendbelasting inhouden en betalen aan de Belastingdienst. toelichting op de dividendbelasting zoals te vinden op Dividendbelasting is verschuldigd als winst van, doorgaans, een B.V. wordt uitgekeerd. Degene die de dividendbelasting moet betalen, is degene die de dividenduitkering krijgt. In het algemeen dus de aandeelhouder. Het tarief bedraagt 15%. Wordt dus een bruto-dividend uitgekeerd van , dan ontvangt de aandeelhouder en draagt de B.V. de dividendbelasting ad af aan de fiscus. De aandeelhouder- DGA moet de bruto-opbrengst van in zijn aangifte inkomstenbelasting verantwoorden en is daarover dan het normale aanmerkelijk-belangtarief van 25% verschuldigd ofwel Daarop mag hij dan de al ingehouden dividendbelasting in mindering brengen als voorheffing, zodat hij per saldo nog (= 10%) moet bijbetalen.) Op de volgende pagina s vind je algemene informatie over de BV.

4 (bron: KvK.nl) Algemene informatie over oprichting, aansprakelijkheid, etc. De besloten vennootschap (bv) Als u een bedrijf opricht, dan kunt u kiezen voor de bv als rechtsvorm. Voordeel van de bv is dat het een rechtspersoon is. Dit betekent dat niet u, maar de bv in de meeste gevallen aansprakelijk is voor eventuele schulden. U bent als bestuurder in dienst van de bv en u handelt uit haar naam. U kunt een bv alleen oprichten, of samen met anderen. Hoe zit de organisatie van een bv in elkaar? Het kapitaal van een bv is verdeeld in aandelen, die in bezit zijn van de aandeelhouder(s). De hoogste macht ligt bij deze aandeelhouders. De bestuurders geven de dagelijkse leiding aan het bedrijf. Een bv kan ook een raad van commissarissen hebben, die toezicht houdt op het bestuur. Bij kleine bv's is de bestuurder vaak de enige aandeelhouder. (Leendert Westerneng, R&D: dat is in de volksmond de DGA). Hoe richt ik een bv op? De belangrijkste eisen bij oprichting van een bv: U hebt een notariële akte nodig. Hierin staan de statuten. De notaris controleert de juridische kant hiervan. U moet minstens 1 eurocent in de vennootschap storten. Dit kan met geld, maar ook in natura. De notaris verzorgt de inschrijving van uw bv in het Handelsregister. Totdat dit gebeurd is, bent u ook persoonlijk aansprakelijk. Bv in oprichting Al vóórdat u een bv opricht, kunt u een onderneming hebben. Bijvoorbeeld omdat u uw bedrijfsactiviteiten al bent gestart. Treedt u namens deze 'bv in oprichting' naar buiten? Dan bent u persoonlijk aansprakelijk voor de rechtshandelingen. meer over de bv in oprichting: Maak uw zakenpartners duidelijk dat u contracten sluit namens de bv in oprichting. Soms zet een eenmanszaak 'bv i.o.' achter de naam, omdat deze in een toekomstige bv wordt ondergebracht. De contracten in deze fase zijn namens de eenmanszaak. De bv kan een contract later alleen overnemen als de andere partij hiermee akkoord gaat. Is de bv in oprichting als onderneming actief? Dan is inschrijving in het Handelsregister verplicht. Een notaris moet hierbij verklaren de oprichting te verzorgen.

5 Aansprakelijkheid Met een bv bent u in principe niet persoonlijk aansprakelijk voor schulden van uw bedrijf. Maar als u directeur-grootaandeelhouder (DGA) bent, laten de banken u vaak ook privé meetekenen voor leningen. Hierdoor wordt u alsnog persoonlijk aansprakelijk voor de terugbetaling van die leningen. Ook kunt u persoonlijk aansprakelijk zijn als: u te zware contracten bent aangegaan en wist (of kon voorzien) dat de bv hieraan niet kon voldoen. u de Belastingdienst niet op tijd meldt dat u de belastingen en premies niet kunt betalen. u de belastingen en premies niet kunt betalen door onbehoorlijk bestuur in de 3 jaar voor de melding aan de Belastingdienst. de bv failliet gaat door onbehoorlijk bestuur in de 3 voorgaande jaren. Onbehoorlijk bestuur is bijvoorbeeld het niet deponeren van jaarstukken. Als u alleen aandeelhouder bent, dan is uw aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarmee u deelneemt in de bv. Uitkeringstoets bij onttrekken van geld aan bv Sinds 1 oktober 2012 moeten bestuurders een uitkeringstoets doen als zij geld aan de bv onttrekken. Bijvoorbeeld als het bestuur dividend wil uitkeren aan aandeelhouders. Dat kan alleen als er voldoende geld in de bv aanwezig is. Het voortbestaan van de onderneming mag niet in gevaar komen en de schuldeisers moeten betaald kunnen krijgen. Om de belangen van schuldeisers veilig te stellen, moet het bestuur toetsen of de bv tot ongeveer een jaar na de uitkering de opeisbare schulden kan betalen. Kan dat, dan moet het bestuur goedkeuring verlenen voor het onttrekken van geld aan de bv. Kan de bv dat niet, dan mag het bestuur geen goedkeuring verlenen. Een bestuurder die uitkeert terwijl dat achteraf niet verantwoord bleek, kan hoofdelijk aansprakelijk zijn. Jaarrekening deponeren Uw bv moet elk jaar jaarstukken opstellen en deponeren bij de KvK. Welke gegevens u moet deponeren, hangt af van de omvang van uw bedrijf. Belastingen bij de bv Bezit u als bestuurder minstens 5% van de aandelen? Dan hebt u een 'aanmerkelijk belang' en bent u DGA. Als DGA betaalt u inkomstenbelasting over uw loon en eventueel dividendbelasting. Het is relatief duur om salaris op te nemen uit een bv, een dividenduitkering is belastingtechnisch goedkoper. De Belastingdienst staat echter niet toe dat u geen of heel weinig salaris krijgt. Uw loon moet marktconform zijn, met een minimumjaarsalaris van (gebruikelijk-loonregeling).

6 Sociale zekerheid Als directeur-grootaandeelhouder bent u als werknemer in dienst van de bv en werknemer voor de sociale verzekeringen. Behalve als: u 50% of meer van de stemmen op de aandeelhoudersvergadering heeft (eventueel samen met uw echtgenoot); u en uw directe familieleden tweederde of meer van de aandelen bezitten; u niet tegen uw wil ontslagen kan worden. In dit geval valt u niet onder de werknemersverzekeringen en kunt u zich vrijwillig verzekeren. (Leendert Westerneng, R&D: kort door de bocht betekent dit dat bij de meeste Bv s waarin de eigenaar ook grootaandeelhouder is (de DGA dus), de directeur niet verzekerd is voor de sociale c.q. werknemersverzekeringen!) Uw bedrijf verkopen Als u uw bedrijf wilt verkopen, dan verkoopt uw aandelen, of u verkoopt de onderneming (machines, inventaris etc.) uit de bv. Bij aandelenverkoop betaalt de DGA inkomstenbelasting. Als u de onderneming uit de bv verkoopt, dan betaalt de bv vennootschapsbelasting over de (boek)winst. Als de aandeelhouder van de verkopende bv zelf een bv is, dan betaalt deze holding in principe geen belasting over de opbrengst. Holding en stamrecht-bv Een holding is een bv die de aandelen van een andere bv bezit. U kunt deze constructie gebruiken om kapitaal (zoals winst of uw pensioenvoorziening) te scheiden van uw ondernemersrisico. In een stamrecht-bv wordt een ontslagvergoeding ondergebracht.

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm Rechtsvormen Kiezen voor de juiste rechtsvorm Eenmanszaak Besloten vennootschap (bv) Naamloze vennootschap (nv) Vennootschap onder firma (vof) Maatschap Commanditaire vennootschap (cv) Vereniging Coöperatie

Nadere informatie

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm Rechtsvormen Kiezen voor de juiste rechtsvorm Eenmanszaak Besloten vennootschap (bv) Naamloze vennootschap (nv) Vennootschap onder firma (vof) Maatschap Commanditaire vennootschap (cv) Vereniging Coöperatie

Nadere informatie

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm Rechtsvormen Kiezen voor de juiste rechtsvorm Eenmanszaak Besloten vennootschap (bv) Naamloze vennootschap (nv) Vennootschap onder firma (vof) Maatschap Commanditaire vennootschap (cv) Vereniging Coöperatie

Nadere informatie

Juridische zaken voor je bedrijf

Juridische zaken voor je bedrijf ondernemen Juridische zaken voor je bedrijf 2 netwerk notarissen 3 Juridische zaken voor je bedrijf Het juridisch goed vormgeven van bedrijf en privé is in alle fasen belangrijk. 5 Bedrijfsvormen De keuzes

Nadere informatie

Rechtsvormen. Eenmanszaak. Besloten ven nootschap (B.V.) Naamloze ven- nootschap (N.V.) Vennootschap onder firma (V.O.F.)

Rechtsvormen. Eenmanszaak. Besloten ven nootschap (B.V.) Naamloze ven- nootschap (N.V.) Vennootschap onder firma (V.O.F.) Eenmanszaak Besloten ven nootschap (B.V.) Naamloze ven- nootschap (N.V.) Vennootschap onder firma (V.O.F.) Maatschap Commanditaire vennootschap (C.V.) Vereniging Coöperatie Stichting Rechtsvormen KIEZEN

Nadere informatie

In grote lijnen bestaan er twee soorten rechtsvormen: organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen.

In grote lijnen bestaan er twee soorten rechtsvormen: organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen. ONDERNEMINGSRECHT INLEIDING Dit gedeelte van de site gaat over belangrijke zaken waarmee een ondernemer te maken krijgt. Een ondernemer is de (rechts-)persoon die voor eigen rekening en op eigen naam een

Nadere informatie

Rechtspersonen De B.V. De rechtsvorm en de fiscus Overdracht en overname van een ondernemeing. de NOTARIS en. Onder nemings. recht

Rechtspersonen De B.V. De rechtsvorm en de fiscus Overdracht en overname van een ondernemeing. de NOTARIS en. Onder nemings. recht Rechtspersonen De B.V. De rechtsvorm en de fiscus Overdracht en overname van een ondernemeing de NOTARIS en Onder nemings recht Inhoud Inleiding Rechtsvormen Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

WWW.UWNOTARIS.NL DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Algemene informatie

WWW.UWNOTARIS.NL DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Algemene informatie 1 WWW.UWNOTARIS.NL Van Ee & De Jonge notariaat, estate planning, mediation Willemsplantsoen 12, 3511 LB Utrecht Postbus 19200, 3501 DE Utrecht T 030-2314133 F 030-2334271 vraaghet@uwnotaris.nl www.uwnotaris.nl

Nadere informatie

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten het zaken. zak boekje

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten het zaken. zak boekje Naheffing tsvorm Jaarreken Vergunningen Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten volledig herziene versie het zaken zak boekje ing Kredietaanvragen Maatschap Fusie De accountant in uw achterzak Wat

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant:

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant: STARTERSKRANT Markt 102 4875 CH Etten-Leur T: (076) 88 92 722 E: info@bd-accountancy.nl W: www.bd-accountancy.nl KvK-nummer: 20145506 Oktober 2013 Beste starter, Met de beslissing om voor uzelf te beginnen,

Nadere informatie

Betalingsproblemen? Krijg uitstel van de fiscus

Betalingsproblemen? Krijg uitstel van de fiscus Vaste kostenvergoeding De eisen zijn wel aangescherpt Beleggen in durfkaptitaal Aantrekkelijk of niet? Auto van de zaak BTW-correctie voor privégebruik Snel een bv oprichten Aantrekkelijk voor ondernemers

Nadere informatie

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Kennisdocument DGA in de Pocket Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014 voor ondernemers met een BV

Eindejaarstips 2014 voor ondernemers met een BV Eindejaarstips 2014 voor ondernemers met een BV Dividend of winst bij verkoop AB-aandelen: 3% korting Het aanmerkelijkbelang-tarief in box 2 is voor het jaar 2014 met 3% omlaag gegaan, van 25% naar 22%.

Nadere informatie

DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V.

DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V. DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V. mei 2013 v.01-2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM

Nadere informatie

De 10 belangrijkste aandachtpunten:

De 10 belangrijkste aandachtpunten: Per 1 oktober 2012 wordt de wetgeving voor BV s ingrijpend vernieuwd. In deze brief informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen uit de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (de zogenaamde

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 7

1. DGA en Start B.V... 7 1. DGA en Start B.V.... 7 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 7 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht:... 8 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 8 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

Startersgids voor Internetondernemers

Startersgids voor Internetondernemers Startersgids voor Internetondernemers Regels bij het Ondernemen Financiële en juridische aspecten van het ondernemen inleiding Ben je ondernemer of van plan dat te worden dan komt er veel op je af. Je

Nadere informatie

De accountant in uw achterzak

De accountant in uw achterzak De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv kiezen? Moet ik mij als zzp er ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel? En hoe

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 6

1. DGA en Start B.V... 6 1. DGA en Start B.V.... 6 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 6 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht... 7 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 7 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Maart 2011 Jaargang 14 Nr. 46. Bloembollenveld - Breezand

NIEUWSBRIEF. Maart 2011 Jaargang 14 Nr. 46. Bloembollenveld - Breezand NIEUWSBRIEF Maart 2011 Jaargang 14 Nr. 46 Bloembollenveld - Breezand Inhoud Voorwoord Voorwoord 2 Betalingsproblemen? Krijg uitstel van de fiscus 3 Tips 4 Hoe werkt de (onbelaste) vaste kostenvergoeding

Nadere informatie

Ondernemen. 2012 Handboek

Ondernemen. 2012 Handboek 2012 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan de administratie?

Nadere informatie

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Flex-BV Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Uw reactie is welkom De invoering van de flex-bv heeft grote gevolgen voor de praktijk van de accountant en zijn klanten. Waar nodig zullen wij dit document met enige

Nadere informatie

Praktisch Bedrijfsrecht

Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Mr. J.W.J. Fiers Tweede druk Praktisch Bedrijfsrecht In de serie Praktisch Recht zijn inmiddels verschenen Praktisch Arbeidsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bestuursprocesrecht

Nadere informatie

Eindejaarstips 2012. www.hlb.nl

Eindejaarstips 2012. www.hlb.nl Eindejaarstips 2012 www.hlb.nl Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden

Nadere informatie