INHOUDSOPGAVE. Informatieboekje 2015 Nr. 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE. Informatieboekje 2015 Nr. 3"

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE Informatieboekje 2015 Nr. 3 Blad 02 Wandeltocht 28 april 201 Blad 03 Themamiddag Ouderen en het verkeer Blad 04 Themamiddag (vervolg) Blad 05 Jaarlijkse busreis Blad 06 Jaarlijkse busreis (vervolg) Blad 07 Jaarlijkse busreis (vervolg) Blad 08 Zorg en huurtoeslag 2015 Blad 09 Vrijstellingsgrens Spaargeld Blad 10 Inschrijfformulier Dagtocht 2 juni 2015 Blad 11 Inschrijfformulier Dagtocht 10 juni 2015 Blad 12 Wandeltocht 26 mei 2015 Blad 13 Meldpunt ouderenzorg Blad 14 Foto s Paasstukjes Blad 15 Meldpunt ouderenzorg (vervolg) Blad 16 Meldpunt ouderenzorg (vervolg) Blad 17 Meldpunt ouderenzorg (vervolg) Blad 18 Agenda Blad 19 Wie doet wat? KBO Waalwijk 2015 Nr. 3 Pag. 01

2 KBO Waalwijk 2015 nr. 3 Pag. 02

3 THEMAMIDDAG OUDEREN EN HET VERKEER en DE ELECTRISCHE FIETS Op woensdagmiddag 29 april a.s. zal een themamiddag worden gehouden over de twee hierboven genoemde onderwerpen. De entree is gratis en de koffie staat klaar. Veilig Verkeer Nederland zal zeker aan de orde stellen de vele veranderingen die de laatste jaren, met betrekking tot het verkeer, zijn ingevoerd. Denk hier bij aan: Wat betekenen die strepen op de weg? Wat betekent dat nieuwe verkeersbord? Heb je zelf vragen over het verkeer, dan kun je deze daar ook neerleggen. Dit onderwerp zal ongeveer een uur duren en na een korte pauze zal het volgende thema onderwerp De elektrische fiets aan de orde komen. Waar moet ik in het verkeer als gebruiker van een elektrische fiets vooral op letten? Ryan Post van Post Fietsen zal samen met Veilig Verkeer Nederland enkele fietsen presenteren waarbij u de mogelijkheid krijgt om deze ook uit te proberen. KBO afdeling Waalwijk nodigt u van harte uit op deze zeer interessante themamiddag. U bent van harte welkom in t Bourgondisch Hof, Eerste Zeine 92 te Waalwijk. Deze themamiddag begint om uur en zal duren tot ongeveer uur. Hebt u interesse, vul dan het inschrijfformulier in (zie volgende bladzijde) en lever dit formulier dan vóór maandag 20 april in bij een de bestuursleden of stuur een naar: Na afloop biedt Veilig Verkeer Nederland een boekje aan tegen een zeer sterk gereduceerde prijs, met daarin de nieuwste regels m.b.t. het verkeer. Dit mag je niet missen!! KBO Waalwijk 2015 nr. 3 Pag. 03

4 Inschrijfformulier Themamiddag 29 april Dhr.. Mevr Adres.. Postcode..Plaats Tel.nr.. adres:.. Bezwaar terecht, maar nog steeds geen huishoudelijke hulp Pasnummers.. Alle bezwaren tegen korting huishoudelijke hulp in Waalwijk gegrond zo viel op 17 maart te lezen in het Brabants Dagblad. Dat leek een genereus gebaar van de wethouder, die tegen zoveel bezwaren toch echt niet op kon. Maar de werkelijkheid is anders. Waalwijkers die hun bezwaar gehonoreerd zagen, kregen vervolgens een brief van de gemeente met een ware klaagzang. De gemeente meldt daarin dat zij van het rijk minder geld krijgt voor het vergoeden van huishoudelijke hulp. En daarom moet het beleid waarin iedereen de eerste drie uur huishoudelijke hulp zelf betaalt wel gehandhaafd blijven. Met andere woorden: uw bezwaar is gegrond, maar de kosten van huishoudelijke hulp blijven voor uw rekening Het aangekondigde onderzoek (keukentafelgesprek) zal daaraan niets afdoen. De gemeente legt welbewust het advies van de commissie van bezwaar naast zich neer. Om mogelijk toch de eerste uren hulp vergoed te krijgen is het voor iedereen noodzakelijk om in beroep te gaan. Senioren kunnen daarvoor de hulp inroepen van een cliëntondersteuner. Met een gezamenlijke actie, liefst ondersteund door een juridisch deskundige, wordt geprobeerd alsnog het beleid te wijzigen. Dat zal niet geheel gratis kunnen, maar de cliëntondersteuners zoeken naar een manier om het beroep voor iedereen betaalbaar te houden. Financiële ondersteuning van anderen die hulpvragende senioren een warm hart toedragen is daarbij ook welkom. Als u meer informatie wil, of u wilt aanmelden voor een gezamenlijke beroepsprocedure, kunt u contact opnemen met Harry Beauvois, cliëntondersteuner, via.. Gezamenlijk hopen we zo de huishoudelijke hulp voor iedereen betaalbaar te houden. KBO Waalwijk 2015 nr. 3 Pag. 04

5 JAARLIJKSE BUSREIS Waar gaat de reis dit jaar naar toe? Dit jaar vertrekken we al om uur en zoals we tot nu toe altijd al gedaan hebben, weer vanaf Antoniushof aan het Vredesplein. Het belooft weer een mooie reis te worden. Nadat we uit Waalwijk zijn vertrokken gaan we allereerst naar Epe, waar in restaurant De Lorelei een lekker bakske koffie met gebak voor ons klaar staat. Daarna vervolgen we onze reis en gaan we naar Luttelgeest. Daar worden we ontvangen in de orchideeënhoeve. We krijgen hier eerst een uitleg, waarna we de mogelijkheid krijgen om de kassen zelfstandig te gaan bezoeken. De planning is dan dat we om uur uit Luttelgeest vertrekken en op weg gaan naar het prachtige natuurgebied de Weerribben in Ossenzijl. Restaurant de Kluft KBO Waalwijk 2015 nr. 3 Pag. 05

6 Restaurant de Ruggestee in Hoenderloo KBO Waalwijk 2015 nr. 3 Pag. 06

7 Voordat we de Weerribben zelf gaan bezoeken krijgen we eerst een lunch aangeboden in restaurant de Kluft. Na de lunch gaan we het gezelschap per bus splitsen. De eerste groep vertrekt na de lunch voor de rondvaart van een uur door de Weerribben terwijl de andere groep een bezoek brengt aan het kleine maar zeer interessante bezoekerscentrum. Bezoekerscentrum de Weerribben Na ongeveer een uur draaien we het programma om, de tweede groep gaat dan de rondvaart maken en de eerste groep bezoekt dan het bezoekerscentrum. Zo rond de klok van kwart voor vijf vertrekken we richting Hoenderloo waar we na een goed uurtje rijden een drie gangenmenu gaan gebruiken in restaurant de Ruggestee. Tegen acht uur beginnen we dan weer aan de terugreis naar Waalwijk waar we om ongeveer half tien verwachten te arriveren. We gaan deze reis twee keer maken en wel op dinsdag 2 juni en woensdag 10 juni a.s. Per reis kunnen er maximaal 120 personen mee. De inschrijfformulieren hiervoor vind je op bladzijde 12 of 13. De prijs voor deze busreis bedraagt 45,00 per persoon. KBO Waalwijk 2015 nr. 3 Pag. 07

8 Zorg- en huurtoeslag in 2015 Zorgtoeslag De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering. Om voor zorgtoeslag in aanmerking te komen, mag uw inkomen niet te hoog zijn en heeft u niet te veel spaargeld. Het gaat om de volgende bedragen. Inkomensgrens zorgtoeslag 2015 Om voor zorgtoeslag in aanmerking te komen mag het verzamelinkomen (dit is het totaal van al uw inkomsten over 2015 verminderd met uw aftrekposten) voor een alleenstaande niet hoger zijn dan Bent u gehuwd, of woont u samen? In dat geval komt u alleen voor zorgtoeslag in aanmerking als uw verzamelinkomen niet hoger is dan Verder wordt rekening gehouden met uw spaargeld. Inkomensgrens huurtoeslag 2015 Om voor huurtoeslag in aanmerking te komen, moet u een zelfstandige woonruimte huren (dus niet op kamers) en bij de gemeente ingeschreven staan op dat adres. De huur is minimaal 229,64 en maximaal 710,68 per maand. Bovendien wordt rekening gehouden met het inkomen van u en van uw partner of medebewoner. Het inkomen van een alleenstaande is maximaal ,--. Woont u samen met uw partner of een medebewoner dan mag het gezamenlijk inkomen niet hoger zijn dan ,-- Verder wordt rekening gehouden met uw spaargeld. Dit mag niet hoger zijn dan de vrijstellingsgrens. KBO Waalwijk 2015 nr. 3 Pag. 08

9 Vrijstellingsgrens spaargeld U mag niet te veel spaargeld hebben. Dit is geld dat u op uw betaalrekening en/of spaarrekening heeft staan en/of bijvoorbeeld belegd heeft in aandelen of obligaties. Mensen met AOW en een laag inkomen mogen meer spaargeld bezitten dan mensen zonder AOW of een hoger inkomen. Per persoon is de vrijstelling als volgt: Personen die de AOW leeftijd hebben bereikt en een inkomen hebben van niet meer dan ,-- mogen maximaal ,-- aan spaargeld bezitten. Personen die de AOW leeftijd hebben bereikt en een inkomen van meer dan maar niet meer dan ,-- mogen maximaal ,-- aan spaargeld bezitten. Alle overige personen die ouder zijn dan 18 jaar mogen maximaal ,-- aan spaargeld bezitten. Alleen voor de zorgtoeslag geldt dat u en uw partner bovenop het vrijstellingsbedrag gezamenlijk ,-- extra spaargeld bezitten. Deze vrijstellingsgrenzen gelden alleen nog in In 2016 geldt voor iedereen hetzelfde maximaal vrijgestelde bedrag aan spaargeld. Dit is dus ,-- per persoon. KBO Waalwijk 2015 nr. 3 Pag. 09

10 Dagtocht dinsdag 2 juni 2015 Inschrijven in t Bourgondisch Hof Woensdag 6 mei 2015 van tot uur Vriendelijk verzoek uw KBO fotopas en bijbehorende jaarpas 2015 te tonen Ik/wij ga(an) mee met.personen voor de reis van Dinsdag 2 juni 2015 Heer... Mevrouw... Adres Telefoonnummer... Postcode. adres... Pasnummer(s) De kosten voor deze busreis bedragen 45,00 per persoon. KBO Waalwijk 2014 Nr. 3 Pag. 10

11 Dagtocht woensdag 10 juni 2015 Inschrijven in t Bourgondisch Hof Woensdag 6 mei 2015 van tot uur Vriendelijk verzoek uw KBO fotopas en bijbehorende jaarpas 2015 te tonen Ik/wij ga(an) mee met.personen voor de reis van Woensdag 10 juni 2015 De kosten voor deze busreis bedragen 45,00 per persoon. KBO Waalwijk 2014 Nr. 3 Pag. 11

12 KBO Waalwijk 2015 nr. 3 Pag. 12

13 KBO opende samen met Omroep MAX Nationaal Meldpunt Ouderenzorg In de ouderenzorg verandert er met ingang van 2015 veel, heel veel. Uw gemeente is voortaan verantwoordelijk voor de organisatie, uitvoering en financiering van de zorg. Dat alles, zoals de overheid ons vertelt: om ouderenzorg goed, betaalbaar en passend te maken. De voorbereidingen voor al deze hervormingen zijn in volle gang. U krijgt hier nu al mee te maken, uw gemeente gaat met u in gesprek. Grote hervormingen vragen om goede begeleiding. Wat gaat er goed, wat gaat er mis en wat kan beter? Bij het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg kunt u als oudere, familielid, mantelzorger of zorgverlener uw signaal doorgeven. Of bel met (Elke werkdag bereikbaar tussen en uur) (zie vervolg op bladzijde 20) KBO Waalwijk 2015 nr. 3 Pag. 13

14 Paastukjes maken op de laatste dag in maart KBO Waalwijk 2015 nr. 3 Pag. 14

15 Waarom dit meldpunt? Gemeenten zijn met ingang van 2015 onder andere verantwoordelijk voor zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hebben zij nu ook al, een deel nemen zij over van de Rijksoverheid. Dit heet ook wel decentralisatie. Delen van de ouderenzorg worden anders georganiseerd, anders gefinancierd en anders uitgevoerd. Grote hervormingen vragen om een goede begeleiding. Wat gaat er goed, wat gaat er mis? Waar moet er bijgestuurd worden? En dat is precies waarom Omroep MAX, de PCOB en de Unie KBO een Nationaal Meldpunt Ouderenzorg starten. Om van u te weten hoe de hervormingen in de praktijk uitpakken. En met u bedoelen we ouderen zelf, maar ook hun kinderen en andere familieleden, de mantelzorgers, vrijwilligers in de ouderenzorg én natuurlijk ook de zorgverleners zelf. Wat kan ik melden? Via het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg willen we graag van u weten hoe de hervormingen in de praktijk uitpakken. Wat gaat er goed, wat kan er beter en wat gaat er mis? U kunt bij ons uw signaal melden over uw eigen situatie, als oudere zelf, maar ook als familielid, mantelzorger, vrijwilliger of zorgverlener. Het meldpunt is geen advieslijn, persoonlijke hulpvragen kunnen wij niet voor u beantwoorden. Hoe kan ik mijn melding doen? U doet uw melding bij voorkeur door het invulformulier op de eerdergenoemde website in te vullen. Indien u problemen ondervindt bij het invullen, hebben wij ook elke werkdag tussen en uur een telefonisch spreekuur. Het nummer van dit spreekuur is KBO Waalwijk 2015 nr. 3 Pag. 15

16 Welke partijen hebben dit meldpunt opgezet? Het meldpunt is opgezet door Omroep MAX, PCOB en Unie KBO. Wat gebeurt er met mijn melding? Uw melding wordt gedurende de looptijd van dit meldpunt opgeslagen in de database. Op basis van de meldingen die wij binnenkrijgen, zullen wij de politiek regelmatig informeren over het verloop van de decentralisatie van de zorg. Ook zullen de drie oprichters van het meldpunt de informatie gebruiken in publicaties en programma s op televisie en radio. Dit gebeurt uiteraard anoniem, tenzij u zelf actief mee wilt werken aan bijvoorbeeld een programma. Deze vraag wordt u gesteld tijdens het invullen van de melding. Wat gebeurt er met mijn gegevens? Uw gegevens worden gedurende de looptijd van dit meldpunt opgeslagen in de database en zullen worden verwijderd zodra de analyse van alle meldingen is voltooid. Dit zal uiterlijk drie maanden na sluiting van het meldpunt zijn. De meldingen worden anoniem verwerkt. Indien u aangeeft mee te willen werken publicaties of programma s en voor dat doel uw persoonsgegevens achterlaat, worden deze ook alleen voor dat doel gebruikt. Kan ik ook voor iemand anders melden? Ja, dat kan. Na het doen van de melding vragen wij wie de melding doet, of dat voor uzelf is of voor een ander. Wij vragen u dan tevens om enkele gegevens in te vullen over uzelf en over degene voor wie u meldt. Voor een goede analyse is het voor ons relevant om te weten wie er meldt en vanuit welke relatie. De meldingen worden anoniem verwerkt. KBO Waalwijk 2015 nr. 3 Pag. 16

17 Kan ik meerdere meldingen doen? Ja, dat kan. U dient deze meldingen dan afzonderlijk van elkaar in te vullen. Nadat u een melding heeft ingevoerd, krijgt u onder andere de optie om nog een melding te doen. Waar vind ik meer informatie over de veranderingen in de zorg? Omdat uw gemeente straks verantwoordelijk is, kunt u voor specifieke vragen het beste tot uw gemeente richten. Voor algemene informatie kunt u ook terecht op een door de overheid opgezette informatiewebsite: KBO Waalwijk 2015 nr. 3 Pag. 17

18 Rijbewijskeuringen buurthuis Zanddonk afspraak: of via voor keuringen worden de zittingsdagen niet meer vooraf vastgesteld. U kunt via de website of telefonisch een afspraak maken. Nuttige websites: Lentefeest / Algemene Ledenvergadering woensdag 15 april 2015 Wandeltocht dinsdag 28 april 2015 Themamiddag/ Veilig Verkeer E Bike woensdag 29 april 2015 Inschrijven busreizen woensdag 6 mei 2015 Wandeltocht dinsdag 26 mei 2015 Zomerbusreis 1 e groep dinsdag 2 juni 2015 Zomerbusreis 2 e groep woensdag 10 juni 2015 Inschrijven Midzomerfeest woensdag 24 juni 2015 Midzomerfeest donderdag 2 juli 2015 Kerstviering donderdag 17 december 2015 Noteert u dit alvast in uw agenda. 5 KBO Waalwijk 2015 nr.3 Pag. 18

19 KBO Bestuur afdeling Waalwijk Rabobank: NL74 RABO Voorzitter: Gert-Jan Popelier Mr. Troelstrapark 67 tel Secretaris: Will Donders Dr. Schaepmanln 47 tel Penn.m: vacature Bestuurslid: Diel Zijlmans Kastanjestraat 9 tel Bestuurslid Elly Zijlmans Kastanjestraat 9 tel Bestuurslid: Piet Dobbe p/a Permekestraat 3 tel mobiel Bestuurslid: Ger Damen Bremstraat 4 tel Bestuurslid: Ton Verhulst Verdistraat 74 tel Financiële administrateur: Ad van Hamond Ledenadministratie/kortingspasjes Will Donders (secretariaat) tel adres: Activiteitencommissie Elly Zijlmans tel Ton Verhulst tel Diel Zijlmans tel Bezorging ONS/informatieboekje KBO Waalwijk Diel Zijlmans tel Voor uw vragen en/of klachten over de bezorging Belastinginvullers Mr. Hans van Tuyl tel Jos Baars tel Marie-Louise Mol-Coret tel Jac Niederer tel Hans Niehien tel Ad van Oirschot tel Harry Beauvois tel mobiel Vrijwillige Ouderenadviseur Harry Beauvois tel mobiel Redactie informatieboekje Will Donders tel Diel Zijlmans (tevens webmaster) tel KBO Waalwijk 2015 nr. 3 Pag. 19

KBO INFO AFD. HEESCH. 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4

KBO INFO AFD. HEESCH. 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4 KBO INFO AFD. HEESCH 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4 INHOUD Van achter de bestuurstafel... 3 Afscheidswoord van Wil de Jong... 4 Jubilarissen proficiat!... 5 Toneelclub... 13 Tuinhulp aangeboden... 14 Eten

Nadere informatie

Inhoud. maart 2014 maart 2014

Inhoud. maart 2014 maart 2014 ANBO Servicelijn Algemeen 0348 46 66 66 ANBO (Leden) Servicecenter (algemene vragen) 0348 46 66 90 ANBO Advieslijn vragen over pensioen, inkomen, werk en wonen. 0348 46 66 88 ANBO/SUCZES Zorgadvieslijn

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café februari 2012 nr.1 Jaarvergadering De OV-chipkaart Gezocht: secretaris V/M Agenda Activiteiten in: De Kortfoort De kleine zaal Overige activiteiten Activiteiten lange termijn Personalia Activiteiten Computercursus

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Kinderopvang. Amersfoort. De opleiding tot gastouder. ondersteunt. Er is heel veel mogelijk. Stad met een hart. jaargang 2 nr.

Kinderopvang. Amersfoort. De opleiding tot gastouder. ondersteunt. Er is heel veel mogelijk. Stad met een hart. jaargang 2 nr. is een uitgave van Sociale Zekerheid Amersfoort jaargang 2 nr. 1 > februari 2010 Er is heel veel mogelijk Kinderopvang De opleiding tot gastouder Amersfoort ondersteunt Stad met een hart Amersfoort ondersteunt

Nadere informatie

Katholieke Bond van en voor Ouderen

Katholieke Bond van en voor Ouderen Katholieke Bond van en voor Ouderen INFO-BULLETIN Maart 2013, nummer 3 Leidsche Rijn Bestuur INFO-BULLETIN uitgave van de KBO Leidsche Rijn Frans Brinkman Voorzitter tel. 030-6567739 Magda Spermon Vice-voorzitter

Nadere informatie

Welkom bij Vidomes. Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: huur betalen. inwonen, medehuurderschap en deelopzegging.

Welkom bij Vidomes. Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: huur betalen. inwonen, medehuurderschap en deelopzegging. INFORMATIE OVER: Informatie voor huurders van Vidomes huur betalen inwonen, medehuurderschap en deelopzegging klachten melden huur opzeggen contact met Vidomes Welkom bij Vidomes WELKOM Welkom bij Vidomes!

Nadere informatie

BUDGETBEHEER & -COAC HING. Budgetbeheer & Budgetcoaching. Wat is het? Hoe werkt het? Hoe vraag ik het aan?

BUDGETBEHEER & -COAC HING. Budgetbeheer & Budgetcoaching. Wat is het? Hoe werkt het? Hoe vraag ik het aan? BUDGETBEHEER & -COAC HING Budgetbeheer & Budgetcoaching Wat is het? Hoe werkt het? Hoe vraag ik het aan? Wat staat er in dit informatieboekje? >> Dit boekje is gemaakt door Senturra Bewindvoering B.V.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Werk. Nr. 2 Jaargang 9, oktober 2011. 1Zorg. Inkomen. Wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) Inhoud. 2 Waarschuwing informatiemap

Nieuwsbrief. Werk. Nr. 2 Jaargang 9, oktober 2011. 1Zorg. Inkomen. Wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) Inhoud. 2 Waarschuwing informatiemap Nr. 2 Jaargang 9, oktober 2011 Informatie voor cliënten van Werk, Inkomen en Zorg Wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) Misschien verandert er ook iets voor u! U heeft het vast al gehoord. De kranten

Nadere informatie

Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken?

Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken? Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken? Informatiemap voor huurders van Vidomes en De Goede Woning die wonen in een flat in Palenstein die gesloopt gaat worden. Ik kom graag bij u langs. Geachte bewoner

Nadere informatie

Een uitkering: wat moet u weten?

Een uitkering: wat moet u weten? Een uitkering: wat moet u weten? U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiemap leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat er van u verwacht wordt.

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor bestuursleden. ANBO Informatief BRENG UW LEDEN OP DE HOOGTE VAN HET ANBO ENERGIECOLLECTIEF

Nieuwsbrief voor bestuursleden. ANBO Informatief BRENG UW LEDEN OP DE HOOGTE VAN HET ANBO ENERGIECOLLECTIEF Nieuwsbrief voor bestuursleden Coördinatie en eindredactie: Sonja Brouwer E-mail: informatief@anbo.nl Volg ANBO op Facebook Volg ANBO directeur Liane den Haan op Twitter Postadres Postbus 18003 3501 CA

Nadere informatie

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering Werk boven uitkering 1 2 Inhoud Waarom deze brochure? 5 Werk boven uitkering 6 Werk zoeken is een verplichting 6 School boven werk (voor personen tot 27 jaar) 7 Startkwalificatie 7 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Nadere informatie

info zaken Verhuizing archief Sociale Zaken Sociale oktober 2011 - nummer 3 emmen Maakt Meer Mogelijk

info zaken Verhuizing archief Sociale Zaken Sociale oktober 2011 - nummer 3 emmen Maakt Meer Mogelijk Sociale zaken info oktober 2011 - nummer 3 Verhuizing archief Sociale Zaken Foto: Jan Anninga De gemeente Emmen wil iedereen die een beroep doet op een uitkering weer zo snel mogelijk naar werk begeleiden.

Nadere informatie

Inkomen Nieuwe wet kan gevolgen voor u hebben! 4 Collectieve zorgverzekering 4 Bijstandsuitkering en beslaglegging 5

Inkomen Nieuwe wet kan gevolgen voor u hebben! 4 Collectieve zorgverzekering 4 Bijstandsuitkering en beslaglegging 5 November 2011 Naam Adres Woonplaats In deze nieuwsbrief hebben we u weer veel te melden. Sinds kort is er bijvoorbeeld een nieuwe ontmoetingsruimte, speciaal voor u. We bieden u daar trainingen, zoals

Nadere informatie

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud. fors in netto inkomen op achteruit.

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud. fors in netto inkomen op achteruit. FNV Bondgenoten Neem gratis mee! Ouderenwijzer Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud 2 Gelukkig mankeer ik niks > Column Willem Banning 2 Aftrekpost specifieke zorgkosten

Nadere informatie

Een bijdrage voor uw huur

Een bijdrage voor uw huur 12345toe 2010 Aanvragen Toelichting Huurtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur de ingevulde formulierbladen met het voorblad terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Toeslagpartner

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Online trainingen over solliciteren en social media 2 Hoe stelt u een goed cv op? 2

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Online trainingen over solliciteren en social media 2 Hoe stelt u een goed cv op? 2 Oktober 2014 Voorwoord Solliciteren is een baan. Deze stelling horen we binnen de gemeente regelmatig terug van klanten en daar kunnen we ons zeker bij aansluiten. Effectief solliciteren kost tijd en vergt

Nadere informatie

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie.

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie. Inhoud Algemeen Deze informatiemap ontvangen alle klanten van de gemeenten waarvoor de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Helmond de gemeentelijke uitkerings- en re-integratieregelingen uitvoert:

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig?

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Veelgestelde vragen De veilingmethode Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Het is voor u heel erg weinig moeite om tot een besparing op uw kosten te komen. 1. U schrijft

Nadere informatie

A N B O d e. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 7. Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39

A N B O d e. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 7. Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39 A N B O d e Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 7 17e Jaargang NOVEMBER 2013 Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39 Colofon ANBOde is een uitgave van de ANBO afdeling Zoetermeer/Benthuizen

Nadere informatie

INHOUD BIJSTAND EN VAKANTIE VERGOEDING VOOR SCHOOL- EN VRIJETIJDSACTIVITEIT VAN UW KIND MEER DAN ALLEEN EEN HERINDICATIE KOEPEL WMO: VERANDERINGEN.

INHOUD BIJSTAND EN VAKANTIE VERGOEDING VOOR SCHOOL- EN VRIJETIJDSACTIVITEIT VAN UW KIND MEER DAN ALLEEN EEN HERINDICATIE KOEPEL WMO: VERANDERINGEN. juni 2015 Jaargang 10 nummer 2 Nieuwsflits INHOUD BIJSTAND EN VAKANTIE VERGOEDING VOOR SCHOOL- EN VRIJETIJDSACTIVITEIT VAN UW KIND MEER DAN ALLEEN EEN HERINDICATIE KOEPEL WMO: VERANDERINGEN... CLIËNTENRAAD:

Nadere informatie

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering VOORWAARDEN REAAL EENJARIGE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering leest u: n Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. n

Nadere informatie

blad Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl UITNODIGING gratis uitleg over je pensioen 7 WAT VINDEN WE VAN ONS PENSIOENFONDS 4

blad Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl UITNODIGING gratis uitleg over je pensioen 7 WAT VINDEN WE VAN ONS PENSIOENFONDS 4 Pensioen blad voor werknemers maart 2015 Meer inzicht in je pensioen: MET UPO & DE PENSIOENPLANNER 2 WAT VINDEN WE VAN ONS PENSIOENFONDS 4 Premie in 2015: PENSIOENPREMIE BLIJFT GELIJK 5 UITNODIGING gratis

Nadere informatie

WWB (Wet werk en bijstand)

WWB (Wet werk en bijstand) WWB (Wet werk en bijstand) www.utrecht.nl/bijstandsuitkering Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Inhoud Liever werk dan bijstand 3 Uw rechten en uw plichten 4 Als u een uitkering aanvraagt 5

Nadere informatie