INHOUDSOPGAVE. Informatieboekje 2015 Nr. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE. Informatieboekje 2015 Nr. 3"

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE Informatieboekje 2015 Nr. 3 Blad 02 Wandeltocht 28 april 201 Blad 03 Themamiddag Ouderen en het verkeer Blad 04 Themamiddag (vervolg) Blad 05 Jaarlijkse busreis Blad 06 Jaarlijkse busreis (vervolg) Blad 07 Jaarlijkse busreis (vervolg) Blad 08 Zorg en huurtoeslag 2015 Blad 09 Vrijstellingsgrens Spaargeld Blad 10 Inschrijfformulier Dagtocht 2 juni 2015 Blad 11 Inschrijfformulier Dagtocht 10 juni 2015 Blad 12 Wandeltocht 26 mei 2015 Blad 13 Meldpunt ouderenzorg Blad 14 Foto s Paasstukjes Blad 15 Meldpunt ouderenzorg (vervolg) Blad 16 Meldpunt ouderenzorg (vervolg) Blad 17 Meldpunt ouderenzorg (vervolg) Blad 18 Agenda Blad 19 Wie doet wat? KBO Waalwijk 2015 Nr. 3 Pag. 01

2 KBO Waalwijk 2015 nr. 3 Pag. 02

3 THEMAMIDDAG OUDEREN EN HET VERKEER en DE ELECTRISCHE FIETS Op woensdagmiddag 29 april a.s. zal een themamiddag worden gehouden over de twee hierboven genoemde onderwerpen. De entree is gratis en de koffie staat klaar. Veilig Verkeer Nederland zal zeker aan de orde stellen de vele veranderingen die de laatste jaren, met betrekking tot het verkeer, zijn ingevoerd. Denk hier bij aan: Wat betekenen die strepen op de weg? Wat betekent dat nieuwe verkeersbord? Heb je zelf vragen over het verkeer, dan kun je deze daar ook neerleggen. Dit onderwerp zal ongeveer een uur duren en na een korte pauze zal het volgende thema onderwerp De elektrische fiets aan de orde komen. Waar moet ik in het verkeer als gebruiker van een elektrische fiets vooral op letten? Ryan Post van Post Fietsen zal samen met Veilig Verkeer Nederland enkele fietsen presenteren waarbij u de mogelijkheid krijgt om deze ook uit te proberen. KBO afdeling Waalwijk nodigt u van harte uit op deze zeer interessante themamiddag. U bent van harte welkom in t Bourgondisch Hof, Eerste Zeine 92 te Waalwijk. Deze themamiddag begint om uur en zal duren tot ongeveer uur. Hebt u interesse, vul dan het inschrijfformulier in (zie volgende bladzijde) en lever dit formulier dan vóór maandag 20 april in bij een de bestuursleden of stuur een naar: Na afloop biedt Veilig Verkeer Nederland een boekje aan tegen een zeer sterk gereduceerde prijs, met daarin de nieuwste regels m.b.t. het verkeer. Dit mag je niet missen!! KBO Waalwijk 2015 nr. 3 Pag. 03

4 Inschrijfformulier Themamiddag 29 april Dhr.. Mevr Adres.. Postcode..Plaats Tel.nr.. adres:.. Bezwaar terecht, maar nog steeds geen huishoudelijke hulp Pasnummers.. Alle bezwaren tegen korting huishoudelijke hulp in Waalwijk gegrond zo viel op 17 maart te lezen in het Brabants Dagblad. Dat leek een genereus gebaar van de wethouder, die tegen zoveel bezwaren toch echt niet op kon. Maar de werkelijkheid is anders. Waalwijkers die hun bezwaar gehonoreerd zagen, kregen vervolgens een brief van de gemeente met een ware klaagzang. De gemeente meldt daarin dat zij van het rijk minder geld krijgt voor het vergoeden van huishoudelijke hulp. En daarom moet het beleid waarin iedereen de eerste drie uur huishoudelijke hulp zelf betaalt wel gehandhaafd blijven. Met andere woorden: uw bezwaar is gegrond, maar de kosten van huishoudelijke hulp blijven voor uw rekening Het aangekondigde onderzoek (keukentafelgesprek) zal daaraan niets afdoen. De gemeente legt welbewust het advies van de commissie van bezwaar naast zich neer. Om mogelijk toch de eerste uren hulp vergoed te krijgen is het voor iedereen noodzakelijk om in beroep te gaan. Senioren kunnen daarvoor de hulp inroepen van een cliëntondersteuner. Met een gezamenlijke actie, liefst ondersteund door een juridisch deskundige, wordt geprobeerd alsnog het beleid te wijzigen. Dat zal niet geheel gratis kunnen, maar de cliëntondersteuners zoeken naar een manier om het beroep voor iedereen betaalbaar te houden. Financiële ondersteuning van anderen die hulpvragende senioren een warm hart toedragen is daarbij ook welkom. Als u meer informatie wil, of u wilt aanmelden voor een gezamenlijke beroepsprocedure, kunt u contact opnemen met Harry Beauvois, cliëntondersteuner, via.. Gezamenlijk hopen we zo de huishoudelijke hulp voor iedereen betaalbaar te houden. KBO Waalwijk 2015 nr. 3 Pag. 04

5 JAARLIJKSE BUSREIS Waar gaat de reis dit jaar naar toe? Dit jaar vertrekken we al om uur en zoals we tot nu toe altijd al gedaan hebben, weer vanaf Antoniushof aan het Vredesplein. Het belooft weer een mooie reis te worden. Nadat we uit Waalwijk zijn vertrokken gaan we allereerst naar Epe, waar in restaurant De Lorelei een lekker bakske koffie met gebak voor ons klaar staat. Daarna vervolgen we onze reis en gaan we naar Luttelgeest. Daar worden we ontvangen in de orchideeënhoeve. We krijgen hier eerst een uitleg, waarna we de mogelijkheid krijgen om de kassen zelfstandig te gaan bezoeken. De planning is dan dat we om uur uit Luttelgeest vertrekken en op weg gaan naar het prachtige natuurgebied de Weerribben in Ossenzijl. Restaurant de Kluft KBO Waalwijk 2015 nr. 3 Pag. 05

6 Restaurant de Ruggestee in Hoenderloo KBO Waalwijk 2015 nr. 3 Pag. 06

7 Voordat we de Weerribben zelf gaan bezoeken krijgen we eerst een lunch aangeboden in restaurant de Kluft. Na de lunch gaan we het gezelschap per bus splitsen. De eerste groep vertrekt na de lunch voor de rondvaart van een uur door de Weerribben terwijl de andere groep een bezoek brengt aan het kleine maar zeer interessante bezoekerscentrum. Bezoekerscentrum de Weerribben Na ongeveer een uur draaien we het programma om, de tweede groep gaat dan de rondvaart maken en de eerste groep bezoekt dan het bezoekerscentrum. Zo rond de klok van kwart voor vijf vertrekken we richting Hoenderloo waar we na een goed uurtje rijden een drie gangenmenu gaan gebruiken in restaurant de Ruggestee. Tegen acht uur beginnen we dan weer aan de terugreis naar Waalwijk waar we om ongeveer half tien verwachten te arriveren. We gaan deze reis twee keer maken en wel op dinsdag 2 juni en woensdag 10 juni a.s. Per reis kunnen er maximaal 120 personen mee. De inschrijfformulieren hiervoor vind je op bladzijde 12 of 13. De prijs voor deze busreis bedraagt 45,00 per persoon. KBO Waalwijk 2015 nr. 3 Pag. 07

8 Zorg- en huurtoeslag in 2015 Zorgtoeslag De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering. Om voor zorgtoeslag in aanmerking te komen, mag uw inkomen niet te hoog zijn en heeft u niet te veel spaargeld. Het gaat om de volgende bedragen. Inkomensgrens zorgtoeslag 2015 Om voor zorgtoeslag in aanmerking te komen mag het verzamelinkomen (dit is het totaal van al uw inkomsten over 2015 verminderd met uw aftrekposten) voor een alleenstaande niet hoger zijn dan Bent u gehuwd, of woont u samen? In dat geval komt u alleen voor zorgtoeslag in aanmerking als uw verzamelinkomen niet hoger is dan Verder wordt rekening gehouden met uw spaargeld. Inkomensgrens huurtoeslag 2015 Om voor huurtoeslag in aanmerking te komen, moet u een zelfstandige woonruimte huren (dus niet op kamers) en bij de gemeente ingeschreven staan op dat adres. De huur is minimaal 229,64 en maximaal 710,68 per maand. Bovendien wordt rekening gehouden met het inkomen van u en van uw partner of medebewoner. Het inkomen van een alleenstaande is maximaal ,--. Woont u samen met uw partner of een medebewoner dan mag het gezamenlijk inkomen niet hoger zijn dan ,-- Verder wordt rekening gehouden met uw spaargeld. Dit mag niet hoger zijn dan de vrijstellingsgrens. KBO Waalwijk 2015 nr. 3 Pag. 08

9 Vrijstellingsgrens spaargeld U mag niet te veel spaargeld hebben. Dit is geld dat u op uw betaalrekening en/of spaarrekening heeft staan en/of bijvoorbeeld belegd heeft in aandelen of obligaties. Mensen met AOW en een laag inkomen mogen meer spaargeld bezitten dan mensen zonder AOW of een hoger inkomen. Per persoon is de vrijstelling als volgt: Personen die de AOW leeftijd hebben bereikt en een inkomen hebben van niet meer dan ,-- mogen maximaal ,-- aan spaargeld bezitten. Personen die de AOW leeftijd hebben bereikt en een inkomen van meer dan maar niet meer dan ,-- mogen maximaal ,-- aan spaargeld bezitten. Alle overige personen die ouder zijn dan 18 jaar mogen maximaal ,-- aan spaargeld bezitten. Alleen voor de zorgtoeslag geldt dat u en uw partner bovenop het vrijstellingsbedrag gezamenlijk ,-- extra spaargeld bezitten. Deze vrijstellingsgrenzen gelden alleen nog in In 2016 geldt voor iedereen hetzelfde maximaal vrijgestelde bedrag aan spaargeld. Dit is dus ,-- per persoon. KBO Waalwijk 2015 nr. 3 Pag. 09

10 Dagtocht dinsdag 2 juni 2015 Inschrijven in t Bourgondisch Hof Woensdag 6 mei 2015 van tot uur Vriendelijk verzoek uw KBO fotopas en bijbehorende jaarpas 2015 te tonen Ik/wij ga(an) mee met.personen voor de reis van Dinsdag 2 juni 2015 Heer... Mevrouw... Adres Telefoonnummer... Postcode. adres... Pasnummer(s) De kosten voor deze busreis bedragen 45,00 per persoon. KBO Waalwijk 2014 Nr. 3 Pag. 10

11 Dagtocht woensdag 10 juni 2015 Inschrijven in t Bourgondisch Hof Woensdag 6 mei 2015 van tot uur Vriendelijk verzoek uw KBO fotopas en bijbehorende jaarpas 2015 te tonen Ik/wij ga(an) mee met.personen voor de reis van Woensdag 10 juni 2015 De kosten voor deze busreis bedragen 45,00 per persoon. KBO Waalwijk 2014 Nr. 3 Pag. 11

12 KBO Waalwijk 2015 nr. 3 Pag. 12

13 KBO opende samen met Omroep MAX Nationaal Meldpunt Ouderenzorg In de ouderenzorg verandert er met ingang van 2015 veel, heel veel. Uw gemeente is voortaan verantwoordelijk voor de organisatie, uitvoering en financiering van de zorg. Dat alles, zoals de overheid ons vertelt: om ouderenzorg goed, betaalbaar en passend te maken. De voorbereidingen voor al deze hervormingen zijn in volle gang. U krijgt hier nu al mee te maken, uw gemeente gaat met u in gesprek. Grote hervormingen vragen om goede begeleiding. Wat gaat er goed, wat gaat er mis en wat kan beter? Bij het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg kunt u als oudere, familielid, mantelzorger of zorgverlener uw signaal doorgeven. Of bel met (Elke werkdag bereikbaar tussen en uur) (zie vervolg op bladzijde 20) KBO Waalwijk 2015 nr. 3 Pag. 13

14 Paastukjes maken op de laatste dag in maart KBO Waalwijk 2015 nr. 3 Pag. 14

15 Waarom dit meldpunt? Gemeenten zijn met ingang van 2015 onder andere verantwoordelijk voor zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hebben zij nu ook al, een deel nemen zij over van de Rijksoverheid. Dit heet ook wel decentralisatie. Delen van de ouderenzorg worden anders georganiseerd, anders gefinancierd en anders uitgevoerd. Grote hervormingen vragen om een goede begeleiding. Wat gaat er goed, wat gaat er mis? Waar moet er bijgestuurd worden? En dat is precies waarom Omroep MAX, de PCOB en de Unie KBO een Nationaal Meldpunt Ouderenzorg starten. Om van u te weten hoe de hervormingen in de praktijk uitpakken. En met u bedoelen we ouderen zelf, maar ook hun kinderen en andere familieleden, de mantelzorgers, vrijwilligers in de ouderenzorg én natuurlijk ook de zorgverleners zelf. Wat kan ik melden? Via het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg willen we graag van u weten hoe de hervormingen in de praktijk uitpakken. Wat gaat er goed, wat kan er beter en wat gaat er mis? U kunt bij ons uw signaal melden over uw eigen situatie, als oudere zelf, maar ook als familielid, mantelzorger, vrijwilliger of zorgverlener. Het meldpunt is geen advieslijn, persoonlijke hulpvragen kunnen wij niet voor u beantwoorden. Hoe kan ik mijn melding doen? U doet uw melding bij voorkeur door het invulformulier op de eerdergenoemde website in te vullen. Indien u problemen ondervindt bij het invullen, hebben wij ook elke werkdag tussen en uur een telefonisch spreekuur. Het nummer van dit spreekuur is KBO Waalwijk 2015 nr. 3 Pag. 15

16 Welke partijen hebben dit meldpunt opgezet? Het meldpunt is opgezet door Omroep MAX, PCOB en Unie KBO. Wat gebeurt er met mijn melding? Uw melding wordt gedurende de looptijd van dit meldpunt opgeslagen in de database. Op basis van de meldingen die wij binnenkrijgen, zullen wij de politiek regelmatig informeren over het verloop van de decentralisatie van de zorg. Ook zullen de drie oprichters van het meldpunt de informatie gebruiken in publicaties en programma s op televisie en radio. Dit gebeurt uiteraard anoniem, tenzij u zelf actief mee wilt werken aan bijvoorbeeld een programma. Deze vraag wordt u gesteld tijdens het invullen van de melding. Wat gebeurt er met mijn gegevens? Uw gegevens worden gedurende de looptijd van dit meldpunt opgeslagen in de database en zullen worden verwijderd zodra de analyse van alle meldingen is voltooid. Dit zal uiterlijk drie maanden na sluiting van het meldpunt zijn. De meldingen worden anoniem verwerkt. Indien u aangeeft mee te willen werken publicaties of programma s en voor dat doel uw persoonsgegevens achterlaat, worden deze ook alleen voor dat doel gebruikt. Kan ik ook voor iemand anders melden? Ja, dat kan. Na het doen van de melding vragen wij wie de melding doet, of dat voor uzelf is of voor een ander. Wij vragen u dan tevens om enkele gegevens in te vullen over uzelf en over degene voor wie u meldt. Voor een goede analyse is het voor ons relevant om te weten wie er meldt en vanuit welke relatie. De meldingen worden anoniem verwerkt. KBO Waalwijk 2015 nr. 3 Pag. 16

17 Kan ik meerdere meldingen doen? Ja, dat kan. U dient deze meldingen dan afzonderlijk van elkaar in te vullen. Nadat u een melding heeft ingevoerd, krijgt u onder andere de optie om nog een melding te doen. Waar vind ik meer informatie over de veranderingen in de zorg? Omdat uw gemeente straks verantwoordelijk is, kunt u voor specifieke vragen het beste tot uw gemeente richten. Voor algemene informatie kunt u ook terecht op een door de overheid opgezette informatiewebsite: KBO Waalwijk 2015 nr. 3 Pag. 17

18 Rijbewijskeuringen buurthuis Zanddonk afspraak: of via voor keuringen worden de zittingsdagen niet meer vooraf vastgesteld. U kunt via de website of telefonisch een afspraak maken. Nuttige websites: Lentefeest / Algemene Ledenvergadering woensdag 15 april 2015 Wandeltocht dinsdag 28 april 2015 Themamiddag/ Veilig Verkeer E Bike woensdag 29 april 2015 Inschrijven busreizen woensdag 6 mei 2015 Wandeltocht dinsdag 26 mei 2015 Zomerbusreis 1 e groep dinsdag 2 juni 2015 Zomerbusreis 2 e groep woensdag 10 juni 2015 Inschrijven Midzomerfeest woensdag 24 juni 2015 Midzomerfeest donderdag 2 juli 2015 Kerstviering donderdag 17 december 2015 Noteert u dit alvast in uw agenda. 5 KBO Waalwijk 2015 nr.3 Pag. 18

19 KBO Bestuur afdeling Waalwijk Rabobank: NL74 RABO Voorzitter: Gert-Jan Popelier Mr. Troelstrapark 67 tel Secretaris: Will Donders Dr. Schaepmanln 47 tel Penn.m: vacature Bestuurslid: Diel Zijlmans Kastanjestraat 9 tel Bestuurslid Elly Zijlmans Kastanjestraat 9 tel Bestuurslid: Piet Dobbe p/a Permekestraat 3 tel mobiel Bestuurslid: Ger Damen Bremstraat 4 tel Bestuurslid: Ton Verhulst Verdistraat 74 tel Financiële administrateur: Ad van Hamond Ledenadministratie/kortingspasjes Will Donders (secretariaat) tel adres: Activiteitencommissie Elly Zijlmans tel Ton Verhulst tel Diel Zijlmans tel Bezorging ONS/informatieboekje KBO Waalwijk Diel Zijlmans tel Voor uw vragen en/of klachten over de bezorging Belastinginvullers Mr. Hans van Tuyl tel Jos Baars tel Marie-Louise Mol-Coret tel Jac Niederer tel Hans Niehien tel Ad van Oirschot tel Harry Beauvois tel mobiel Vrijwillige Ouderenadviseur Harry Beauvois tel mobiel Redactie informatieboekje Will Donders tel Diel Zijlmans (tevens webmaster) tel KBO Waalwijk 2015 nr. 3 Pag. 19

INHOUDSOPGAVE. Informatieboekje 2015 Nr. 2

INHOUDSOPGAVE. Informatieboekje 2015 Nr. 2 INHOUDSOPGAVE Informatieboekje 2015 Nr. 2 Blad 02 Ons Paasfeest (gedicht) Blad 03 Belastingaangifte over het jaar 2014 Blad 04 Mededelingen en Wist u dat? Blad 05 Foto s Carnaval 2015 Blad 06 Paasstukjes

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Informatieboekje 2016 Nr. 5

INHOUDSOPGAVE. Informatieboekje 2016 Nr. 5 INHOUDSOPGAVE Informatieboekje 2016 Nr. 5 Blad 02 De straat van toen Blad 03 Themabijeenkomst Wijs met medicijnen Blad 04 Vervolg themabijeenkomst Blad 05 Wist u dat.? Blad 06 ANWB introduceert unieke

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Informatieboekje 2015 Nr. 1

INHOUDSOPGAVE. Informatieboekje 2015 Nr. 1 INHOUDSOPGAVE Informatieboekje 2015 Nr. 1 Blad 02 Woordjes van de voorzitter Blad 03 Woordjes van de voorzitter (vervolg) Blad 04 Nieuwjaarswandeling 12 januari 2015 Blad 05 Mededelingen en Wist u dat?

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Informatieboekje 2015 Nr. 5

INHOUDSOPGAVE. Informatieboekje 2015 Nr. 5 INHOUDSOPGAVE Informatieboekje 2015 Nr. 5 Blad 02 Een nieuwe vrijwillige ouderen adviseur Blad 03 Noodoproep Word wijs en. Blad 04 Fietstocht Blad 05 KBO een dagje uit Blad 06 Foto s Busreis Juni 2015

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Informatieboekje 2015 Nr. 6

INHOUDSOPGAVE Informatieboekje 2015 Nr. 6 INHOUDSOPGAVE Informatieboekje 2015 Nr. 6 Blad 02 Berichtje van Louis Hofmann Blad 03 Wandeltocht Blad 04 Bericht van de penningmeester Blad 05 Bezoek Kerstmarkt Duisburg Blad 06 Foto Kerstmarkt Duisburg

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Informatieboekje 2016 Nr. 3

INHOUDSOPGAVE. Informatieboekje 2016 Nr. 3 INHOUDSOPGAVE Informatieboekje 2016 Nr. 3 Blad 02 Blad 03 Blad 04 Blad 05 Blad 06 Blad 07 Blad 08 Blad 09 Blad 10 Blad 11 Blad 12 Blad 13 Blad 14 Blad 15 Blad 16 Blad 17 Blad 18 Even voorstellen Wist u

Nadere informatie

LENTEFEEST. Korte pauze

LENTEFEEST. Korte pauze Op donderdag 30 maart gaan we in t Bourgondisch Hof het Lentefeest vieren. Aanvang 13.30 uur Kosten 10,00 per persoon De zaal gaat open om 13.00 uur. Deze bijeenkomst is alleen geldig voor de leden die

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Informatieboekje 2016 Nr. 2

INHOUDSOPGAVE. Informatieboekje 2016 Nr. 2 INHOUDSOPGAVE Informatieboekje 2016 Nr. 2 Blad 02 Koffieconcert ERF Festijn op 24 april 2016 Blad 03 Wist u dat? Blad 04 Uitnodiging fietstocht 12 april 2016 Blad 05 Paasstukjes maken Blad 06 Lentefeest

Nadere informatie

Nummer 2 maart, Uitnodiging

Nummer 2 maart, Uitnodiging Infonummer PCOB Afd.Lemelerveld Nummer 2 maart, 2015 Uitnodiging U wordt van harte uitgenodigd voor de contactmiddag die gehouden wordt op dinsdag 24 maart a.s. in het Kulturhus, aanvang 14.00 uur. Deze

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Informatieboekje 2016 Nr. 4

INHOUDSOPGAVE. Informatieboekje 2016 Nr. 4 INHOUDSOPGAVE Informatieboekje 2016 Nr. 4 Blad 02 Blad 03 Blad 04 Blad 05 Blad 06 Blad 07 Blad 08 Blad 09 Blad 10 Blad 11 Blad 12 Blad 13 Blad 14 Blad 15 Blad 16 Blad 17 Blad 18 Blad 19 Kandidaten gezocht

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Informatieboekje 2015 Nr. 4

INHOUDSOPGAVE. Informatieboekje 2015 Nr. 4 INHOUDSOPGAVE Informatieboekje 2015 Nr. 4 Blad 02 Blad 03 Blad 04 Blad 05 Blad 06 Blad 07 Blad 08 Blad 09 Blad 10 Blad 11 Blad 12 Blad 13 Blad 14 Blad 15 Blad 16 Blad 17 Blad 18 Blad 19 Toen en NU Wandeltocht

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Nieuws- en informatieblad. Leidschendam-Voorburg Nummer 17 31 januari tot 15 mei 2015 u mmer 15. Apr. 1 inloopochtend 10 uur - 12.

Nieuws- en informatieblad. Leidschendam-Voorburg Nummer 17 31 januari tot 15 mei 2015 u mmer 15. Apr. 1 inloopochtend 10 uur - 12. Nieuws- en informatieblad Leidschendam-Voorburg Nummer 17 31 januari tot 15 mei 2015 u mmer 15 e-mail : anboleidschendamvoorburg@gmail.comgmail.com website : www.anbo.nl/leidschendamvoorburgleidschendamvoorburg

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Eigen bijdrage 2016 Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Informatieboekje 2016 Nr. 6

INHOUDSOPGAVE. Informatieboekje 2016 Nr. 6 INHOUDSOPGAVE Informatieboekje 2016 Nr. 6 Blad 02 Blad 03 Blad 04 Blad 05 Blad 06 Blad 07 Blad 08 Blad 09 Blad 10 Blad 11 Blad 12 Blad 13 Blad 14 Blad 15 Blad 16 Blad 17 Blad 18 Woordje van de voorzitter

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Huurtoeslag 2014. Kunt u huurtoeslag krijgen? Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Toeslagen Belastingdienst

Huurtoeslag 2014. Kunt u huurtoeslag krijgen? Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Toeslagen Belastingdienst Toeslagen Belastingdienst Informatieblad Maart 2014 Huurtoeslag 2014 TG 720-1Z42PL Huurtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw huur. Wilt u weten of u deze toeslag kunt krijgen en wat u dan moet doen?

Nadere informatie

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Toeslagen 2013 Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Inhoud Inleiding 3 Zorgtoeslag 4 Huurtoeslag 5 Kinderopvangtoeslag 7 Kindgebonden budget 8 Toeslag aanvragen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag WELKOM CNV Senioren Agenda ODP voorlichtingsmiddag 1. Opening door dagvoorzitter 2. Toelichting belasting aangifte 2014 3. Over pensioenen, wat er zoal speelt op dit moment 4. De Zorg Verandert 5. Sluiting

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2012-2013

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2012-2013 Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2012-2013 Een niet getekend, onvolledig of onjuist ingevuld formulier kan niet in behandeling worden genomen en wordt ter verbetering teruggezonden. Dit geldt eveneens

Nadere informatie

Inschrijfformulier voor een aanleunwoning SHBO via het Client Service Bureau Volckaert

Inschrijfformulier voor een aanleunwoning SHBO via het Client Service Bureau Volckaert Inschrijfformulier voor een aanleunwoning SHBO via het Client Service Bureau Volckaert Waarvoor dit formulier? Met dit formulier kunt u zich inschrijven voor het huren van een aanleunwoning in Oosterhout.

Nadere informatie

Aanvraag voor vergoeding sociale, culturele of sportieve activiteiten

Aanvraag voor vergoeding sociale, culturele of sportieve activiteiten Aanvraag voor vergoeding sociale, culturele of sportieve activiteiten Waarom dit formulier? Mogelijk hebt u recht op een vergoeding voor de kosten van sociale, culturele of sportieve activiteiten in 2016.

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Het bestuur van K.B.O.- Stokhasselt wenst alle leden een Vredig, Gezond en Gelukkig 2015

Het bestuur van K.B.O.- Stokhasselt wenst alle leden een Vredig, Gezond en Gelukkig 2015 Secretariaat Gluckstraat 49 tel.06 4755.09.12 Rek.nr.: IBAN NL88 INGB 0000 66 17 22 Januari 2015 Het bestuur van K.B.O.- Stokhasselt wenst alle leden een Vredig, Gezond en Gelukkig 2015 We beginnen 2015

Nadere informatie

Leidraad Wel of geen ongehuwden AOW?

Leidraad Wel of geen ongehuwden AOW? Leidraad Wel of geen ongehuwden AOW? De gevolgen voor het AOW-pensioen en de eigen bijdrage AWBZ als uw partner in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijft. Deze leidraad is bedoeld voor echtparen waarvan

Nadere informatie

KBO Afdeling Waalwijk

KBO Afdeling Waalwijk Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de KBO afd.waalwijk van 11 april 2013. Aanwezig zijn: 86 leden. 1. Opening en mededelingen door de voorzitter Na de koffie met gebak, opent de heer Van Tuyl

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

15 Klushuizen Oude Noorden Lokatie: Bloklandstraat Louwerslootstraat

15 Klushuizen Oude Noorden Lokatie: Bloklandstraat Louwerslootstraat INSCHRIJFFORMULIER 15 Klushuizen Oude Noorden Lokatie: Bloklandstraat Louwerslootstraat Inschrijven Lees eerst de toelichting voordat u dit formulier in- Inschrijftermijn vult. U kunt zich inschrijven

Nadere informatie

Van bezichtigen tot verhuizen

Van bezichtigen tot verhuizen Een nieuw thuis Van bezichtigen tot verhuizen Van bezichtigen tot verhuizen Stappenplan Stap 1: woning bezichtigen Het is belangrijk de aangeboden woning eerst te bezichtigen. Dat kunt u doen door een

Nadere informatie

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG Datum: oktober 2016 Geachte heer, mevrouw, Middels deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over nieuws en activiteiten voor mantelzorgers. Bij sommige activiteiten

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2014-2015

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2014-2015 Heeft u het aanvraagformulier onvolledig of onjuist ingevuld? Of heeft u het aanvraagformulier niet ondertekend? Of heeft u de gevraagde verklaring(en) niet meegestuurd? Dan kunnen wij uw aanvraag niet

Nadere informatie

Aanvraag om kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Aanvraag om kwijtschelding gemeentelijke belastingen Aanvraag om kwijtschelding gemeentelijke belastingen Toelichting Met dit formulier kunt u kwijtschelding vragen van aanslagen GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. Kwijtschelding is mogelijk voor (een deel van):

Nadere informatie

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek.

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek. Adres Klant Onderwerp: Toezending aanvraagformulier schuldhulpverlening Geachte mevrouw, meneer, Hierbij ontvangt u op uw verzoek : 1. Aanvraagformulier voor schuldhulpverlening 2. Voorwaarden voor schuldhulpverlening

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3. In deze nieuwsbrief

Nieuwsbrief 3. In deze nieuwsbrief Nieuwsbrief 3 Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode december 2014 jaargang 2 In deze nieuwsbrief Tips om je huis veilig achter te laten Als je je eenzaam voelt Vacatures redactielid en penningmeester

Nadere informatie

Intakeformulier bewind, mentor en/of curatele versie 1.2

Intakeformulier bewind, mentor en/of curatele versie 1.2 Intake formulier Vaneveld Bewindvoering TOELICHTING BIJ HET INTAKEFORMULIER Lees alvorens u het formulier invult aandachtig deze toelichting. Een aanmelding bij Vaneveld bewindvoering wordt alleen dan

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer gemeente Goirle Formulier zo volledig mogelijk invullen en aankruisen wat van toepassing is.

Aanvraagformulier leerlingenvervoer gemeente Goirle Formulier zo volledig mogelijk invullen en aankruisen wat van toepassing is. Aanvraagformulier leerlingenvervoer gemeente Goirle 2016-2017 Formulier zo volledig mogelijk invullen en aankruisen wat van toepassing is. 1. Gegevens leerling Naam: M/V Voornamen: BSN-nummer Geboortedatum:

Nadere informatie

LEDENWERF SPECIAL JAARGANG 1 LEDENWERFSPECIAL

LEDENWERF SPECIAL JAARGANG 1 LEDENWERFSPECIAL LEDENWERF SPECIAL Mogen wij ons even voorstellen? Seniorenbelang Nissewaard is eind vorig jaar opgericht na het opheffen van de afdeling Spijkenisse van de ANBO, om de belangen van de senioren in de gemeente

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET AANVRAAG-/INLICHTINGENFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND

TOELICHTING BIJ HET AANVRAAG-/INLICHTINGENFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND CLUSTER KLANT CONTACT CENTRUM Harmen Visserplein 1 Postbus 155 8300 AD Emmeloord Tel.: (0527) 63 39 11 TOELICHTING BIJ HET AANVRAAG-/INLICHTINGENFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND Algemeen U vraagt bijzondere

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF IGSD. September 2014. In dit nummer. Westerveld

NIEUWSBRIEF IGSD. September 2014. In dit nummer. Westerveld NIEUWSBRIEF IGSD September 2014 In dit nummer In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde: 1. Veranderingen in Wet werk en bijstand, IOAW en IOAZ 2. Kostendelersnorm Participatiewet 3.

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Eigen bijdrage Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2015 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Januari 2015 Mensen die weinig te besteden hebben, zoals veel mensen met een (bijstands)uitkering of alleen AOW,

Nadere informatie

meestgestelde vragen huurverhoging

meestgestelde vragen huurverhoging HOE HOOG MAG DE HUURVERHOGING ZIJN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING VAN MERCATUS AFHANKELIJK VAN HET INKOMEN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING NIET VOOR IEDEREEN GELIJK? HOE KAN HET DAT DE HUURPRIJS VOOR DEZELFDE

Nadere informatie

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) ook in 2016

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) ook in 2016 Deze nieuwsbrief bevat informatie over de Jeugdwet, de Wmo 2015 en de Participatiewet in de gemeente Dongen zoals die sinds 1 januari 2015 gelden. In deze tijd van verandering wil de gemeente Dongen inwoners,

Nadere informatie

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 . Maandelijks convocaat voor de leden van het Katholiek Vrouwengilde van Tegelen en omstreken Jaargang 51 Nr. 1 januari 2015 Redactie: Tiny Testroote Contactadres voor

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2015 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Juli 2015 Als u weinig te besteden heeft, bijvoorbeeld omdat u een uitkering ontvangt of alleen AOW, dan krijgt

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie voor mensen met facioscapulohumerale spierdystrofie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie voor mensen met facioscapulohumerale spierdystrofie 18+ jr Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie voor mensen met facioscapulohumerale spierdystrofie Geachte mevrouw, meneer, Wij willen u vragen deel te nemen aan de landelijke, een unieke

Nadere informatie

Agenda Het Korennieuws Juli Zaterdag 26 Augustus Vossenjacht Dinsdag 29 Augustus Vergadering Spooktocht

Agenda Het Korennieuws Juli Zaterdag 26 Augustus Vossenjacht Dinsdag 29 Augustus Vergadering Spooktocht Agenda 2017 Het Korennieuws Juli 2017 Zaterdag 26 Augustus 14.00 Vossenjacht Dinsdag 29 Augustus 20.30 Vergadering Spooktocht Zondag 03 September 07.30 Vissen Zondag 17 September 13.30 Fietstocht BBQ Zaterdag

Nadere informatie

Opgeven kan bij Riny de Ruijter 06-40322843

Opgeven kan bij Riny de Ruijter 06-40322843 April 2015 Nieuwsbrief 2 Koninklijke onderscheiding Wijnu leden Namens het bestuur en leden van Wijnu feliciteren wij: Mevr. Annie Waals-van Goch Dhr. Theo Bloemen Dhr. Dries Prak Onze felicitaties hebben

Nadere informatie

Belangenorganisatie senioren. Kring s-hertogenbosch Afdeling Binnenstad. Jaarkalender 2013 eerste jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR

Belangenorganisatie senioren. Kring s-hertogenbosch Afdeling Binnenstad. Jaarkalender 2013 eerste jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR Belangenorganisatie senioren Kring s-hertogenbosch Afdeling Binnenstad Jaarkalender 2013 eerste jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR 1 Welke voordelen biedt uw KBO lidmaatschap bij uw afdeling? HUL P NODIG - bij

Nadere informatie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor jongeren van 12-17 jaar

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor jongeren van 12-17 jaar Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor jongeren van 12-17 jaar Beste lezer, Wij willen je vragen deel te nemen aan de landelijke FSHD registratie,

Nadere informatie

Twee bezoeken: wat u kunt verwachten. Uw huur opzeggen

Twee bezoeken: wat u kunt verwachten. Uw huur opzeggen Ik ga verhuizen. Hoe zeg ik mijn huur op? Ik ga verhuizen. Hoe zeg ik mijn huur op? U huurt een woning* bij Woonpalet en wil deze opzeggen. In deze brochure leest u wat daar bij komt kijken. Wij vertellen

Nadere informatie

Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur

Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur Zondag 28 apr. Oranje Bingo Vrijdag 10 mei Spreekuur wijkagent en

Nadere informatie

WIJZINGSFORMULIER BBZ

WIJZINGSFORMULIER BBZ WIJZINGSFORMULIER BBZ Naam: BSN: Naam partner: BSN: U ontvangt een uitkering van de afdeling Werk Inkomen en Zorgverlening (WIZ). Gebruik dit formulier voor het doorgeven van wijzigingen. Dit formulier

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet langdurige zorg Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen (Wmo) www.hetcak.nl

Nadere informatie

Informatiebrochure Thuiszorg

Informatiebrochure Thuiszorg Informatiebrochure Thuiszorg Voor informatie of aanmelding belt u: 0166-65 26 05. Geachte lezer, Namens de Stichting Hulpverlening in Gezinnen (SHG) bieden wij u onze informatiebrochure Thuiszorg aan.

Nadere informatie

Intake formulier ProAdminCare Bewindvoering.

Intake formulier ProAdminCare Bewindvoering. Intake formulier ProAdminCare Bewindvoering. TOELICHTING BIJ HET INTAKEFORMULIER Lees alvorens u het formulier invult aandachtig deze toelichting. Een aanmelding bij ProAdminCare Bewindvoering wordt alleen

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden Kost het u vanwege beperkingen door ziekte, handicap of ouderdom steeds meer moeite om uw woning schoon te maken? Dan kunt u bij de gemeente via de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF APRIL 2016 VAN DE VOORZITTER BELASTINGAANGIFTE 2015 CAPELSE ZOMERSCHOOL 2016

NIEUWSBRIEF APRIL 2016 VAN DE VOORZITTER BELASTINGAANGIFTE 2015 CAPELSE ZOMERSCHOOL 2016 NIEUWSBRIEF APRIL 2016 VAN DE VOORZITTER Het is weer voorjaar! Er breekt weer een fijne tijd aan voor velen van ons. Ons eerste busreisje van dit jaar naar het van Gogh museum was erg gezellig en smaakt

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet langdurige zorg Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen (Wmo) www.hetcak.nl

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 5 De Zorgcirkel vestigingen Meer informatie Inschrijfformulier

Nadere informatie

Sociale Dienst Drechtsteden Klantenservice

Sociale Dienst Drechtsteden Klantenservice Sociale Dienst Drechtsteden Klantenservice Postbus 619 3300 AP Dordrecht - Bezoekadres Spuiboulevard 298 3311 GR Dordrecht Telefoon (078) 770 89 10 Fax (078) 639 80 80 Website www.socialedienstdrechtsteden.nl

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

ANDERS OUDER WORDEN. Anders Ouder Worden wordt financieel ondersteund door WOP Schollevaar

ANDERS OUDER WORDEN. Anders Ouder Worden wordt financieel ondersteund door WOP Schollevaar ANDERS OUDER WORDEN Anders Ouder Worden wordt financieel ondersteund door WOP Schollevaar A C T I V I T E I T E N SEPTEMBER DECEMBER 2017 HET BESTUUR VAN ANDERS OUDER WORDEN IS OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

Bent u tevreden? Of juist niet?

Bent u tevreden? Of juist niet? Bent u tevreden? Of juist niet? Trivire zet zich in voor goede dienstverlening aan iedere klant. Wij horen graag wat u van ons vindt. Als we een compliment verdienen, maar óók als er iets misgaat. Want

Nadere informatie

Afdeling VeluwerandMeer

Afdeling VeluwerandMeer Afdeling VeluwerandMeer Nieuwsbrief Nr. 3 2015 Van de bestuurstafel Deze keer een wat ander voorwoord dan u van mij gewend bent. Omdat er belangrijke zaken te melden zijn, praat het bestuur u graag bij

Nadere informatie

Informatieblad en aanvraagformulier. Recht op Individuele inkomenstoeslag (Verkorte aanvraag voor cliënten)

Informatieblad en aanvraagformulier. Recht op Individuele inkomenstoeslag (Verkorte aanvraag voor cliënten) Informatieblad en aanvraagformulier Recht op Individuele inkomenstoeslag (Verkorte aanvraag voor cliënten) Heeft u meer dan 5 jaar een laag inkomen en geen geld om nieuwe spullen aan te schaffen? Dan heeft

Nadere informatie

Melding van verandering in mijn situatie

Melding van verandering in mijn situatie Melding van verandering in mijn situatie Wat willen we graag tijdig van u weten? Een verandering in uw situatie kan van belang zijn voor uw uitkering. Voorbeelden: - U krijgt werk; - Er komt iemand bij

Nadere informatie

Aanvraag vrijwillige verzekering AOW/Anw

Aanvraag vrijwillige verzekering AOW/Anw Vrijwillige Verzekering Aanvraag vrijwillige verzekering AOW/Anw Met dit formulier vraagt u een vrijwillige verzekering aan voor de AOW en/of de Anw. U kunt een vrijwillige verzekering tot een ar na het

Nadere informatie

Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk

Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk Hulp op weg naar inkomen Soms gebeuren er dingen in het leven die u liever anders had gezien. U wordt werkloos of mag minder uren werken, uw relatie strandt.

Nadere informatie

Alles over je belastingtoeslagen

Alles over je belastingtoeslagen Alles over je belastingtoeslagen in 2015 Alles over je belastingtoeslagen op een rij Wist jij dat we met elkaar jaarlijks miljoenen euro s aan toeslagen laten liggen? Benut jij alle belastingtoeslagen

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Olivijn Nieuwsbrief 1

Olivijn Nieuwsbrief 1 Olivijn Nieuwsbrief 1 Jaargang 4 30-8-2013 www.olivijn.almere-speciaal.nl De tweede editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: Donderdag 26 september 10 minuten gesprekken Woensdag

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

We zijn inmiddels weer een aantal weken verder sinds de vorige uitgave van het ABO- Nieuws. Hieronder vindt u het actuele nieuws van ABO.

We zijn inmiddels weer een aantal weken verder sinds de vorige uitgave van het ABO- Nieuws. Hieronder vindt u het actuele nieuws van ABO. We zijn inmiddels weer een aantal weken verder sinds de vorige uitgave van het ABO- Nieuws. Hieronder vindt u het actuele nieuws van ABO. Officiële start ABO Op 15 april 2016 is tijdens een receptie in

Nadere informatie

Uitnodiging. Voor niet actieve leden van de V.G.P.P. Op donderdag 25 juni 2015 vindt onze jaarlijkse dagtocht plaats en wel naar De Zaanse Schans.

Uitnodiging. Voor niet actieve leden van de V.G.P.P. Op donderdag 25 juni 2015 vindt onze jaarlijkse dagtocht plaats en wel naar De Zaanse Schans. VOOR INFORMATIE Yvonne van Brink T (026) 359 9007 Uitnodiging Voor niet actieve leden van de V.G.P.P. Peter Evers T (026) 359 9802 E vgpp@gelderland.nl W www.vgpp.nl Op donderdag 25 juni 2015 vindt onze

Nadere informatie

Als u uw belasting niet kunt betalen

Als u uw belasting niet kunt betalen Als u uw belasting niet kunt betalen U heeft een belastingaanslag ontvangen en u kunt deze niet betalen. U komt dan mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding van uw belastingen of premie. U hoeft dan

Nadere informatie

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over

Nadere informatie

Melding nieuwe informatie

Melding nieuwe informatie Melding nieuwe informatie Wat willen we graag tijdig van u weten? Een verandering in uw situatie, kan van belang zijn voor uw uitkering. U krijgt bijvoorbeeld werk. Er komt iemand bij u in huis wonen,

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Zorgvoorzieningen vallen deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorgverzekering. Dit maakt het lastig

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

Facts and figures naar aanleiding van sluiting zwembad. Communicatie Verenigingen/ zwemklanten m.b.t. sluiting zwembad

Facts and figures naar aanleiding van sluiting zwembad. Communicatie Verenigingen/ zwemklanten m.b.t. sluiting zwembad Facts and figures naar aanleiding van sluiting zwembad Doelgroep Gennep Boxmeer Gestopt Zwemles 108 20 43 (waarvan 17 afzwemmers ) Doelgroepen 1 groep MBVH 3 groepen MBVO 1 Aqua rug in behandeling Aantal

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 2 maart 2015

Nieuwsbrief nummer 2 maart 2015 Nieuwsbrief nummer 2 maart 2015 Redactie: B. Muntinga, Vanghout 19, 9422 MG Smilde tel. 413688 e-mailadres: b.muntinga@planet.nl Het bestuur ziet er als het volgt uit: Voorzitter: A. Hendriks Zonnedauw

Nadere informatie

TEGEMOETKOMING LEERLINGENVERVOER AANVRAGEN SCHOOLJAAR 2015-2016

TEGEMOETKOMING LEERLINGENVERVOER AANVRAGEN SCHOOLJAAR 2015-2016 Gemeente Veghel Afdeling KlantContactCentrum Antwoordnummer 52 5460 VB Veghel TEGEMOETKOMING LEERLINGENVERVOER AANVRAGEN SCHOOLJAAR 2015-2016 Om uw aanvraag zo goed mogelijk te kunnen behandelen is dit

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Informatieboekje 2016 Nr. 1

INHOUDSOPGAVE. Informatieboekje 2016 Nr. 1 INHOUDSOPGAVE Informatieboekje 2016 Nr. 1 Blad 02 Berichtje van het bestuur Blad 03 Het verhaal van een oudje Blad 04 Wist u dat? Blad 05 Bericht van uit de bestuursvergadering Blad 06 2016 goed beginnen

Nadere informatie

Voor u ligt het programma van de Zomerschool voor Senioren 2014. We bestaan dit jaar 5 jaar en daarom hebben we een mooi programma samengesteld.

Voor u ligt het programma van de Zomerschool voor Senioren 2014. We bestaan dit jaar 5 jaar en daarom hebben we een mooi programma samengesteld. VIJF JAAR ZOMERSCHOOL VOOR SENIOREN Voor u ligt het programma van de Zomerschool voor Senioren 2014. We bestaan dit jaar 5 jaar en daarom hebben we een mooi programma samengesteld. Inschrijven Op 25 juni

Nadere informatie

Mantelzorgcompliment 2015

Mantelzorgcompliment 2015 Mantelzorgcompliment 2015 Dit formulier opsturen naar: Gemeente Heerlen Afdeling WS / 39121 Postbus 1 6400 AA Heerlen 14 045 +31(0)45 560 50 40 www.heerlen.nl Ondergetekende zorgvrager verzoekt door middel

Nadere informatie

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2 September 2011 Naam Adres Woonplaats Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van Sociale Zaken van dit jaar. In elke nieuwsbrief behandelen we onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn. Hieronder vindt u

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar:

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Onderwerp: Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Gemeente Wijdemeren Afdeling Sociaal Domein

Nadere informatie

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD 7 Als u gaat trouwen Als u gaat trouwen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw echtgenoot betalen. Trouwen kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor uw inkomsten en aftrekposten en uw heffingskortingen.

Nadere informatie

Informatie over de eigen bijdrage

Informatie over de eigen bijdrage 2008 Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) CAK-BZ CAK-BZ is de afkorting van Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten. Het CAK-BZ is

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie