Informatiemap Sociale Zaken gemeente Maastricht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiemap Sociale Zaken gemeente Maastricht"

Transcriptie

1 Informatiemap Sociale Zaken gemeente Maastricht Informatiemap 2014

2 Inhoud 0. INLEIDING Nuttige informatie over Sociale Zaken U vraagt een bijstandsuitkering aan en dan? Wat is het Transferium Werk en Bijstand? RECHTEN EN PLICHTEN Uw uitkering geeft u rechten, maar óók plichten! Onderzoeken tijdens de uitkering Arbeidsverplichting en algemeen geaccepteerde arbeid Vakantieregels Fraude en fraudebestrijding Boete Maatregel WERK Werk boven uitkering Scholing en studie Kinderopvang INKOMEN Voorlopige teruggave belastingen Huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Statusformulier, wijzigingsformulier en periodieke verklaring Wat is inkomstenkorting? Welke inkomsten worden in mindering gebracht? Wanneer ontvangt u een uitkeringsspecificatie? Verplicht verzekeren tegen ziektekosten ZORG (INKOMENS) ONDERSTEUNING Bieden van (inkomens) ondersteuning; zorg Middelen Bijzondere Bijstand Langdurigheidstoeslag Declaratieregelingen Schuldhulpverlening Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) ALGEMEEN Klachten, bezwaar, beroep en voorlopige voorzieningen Belangrijke, nuttige adressen Opbergen van informatie Meer informatie... 42

3 0. INLEIDING Deze informatiemap gaat over de dienstverlening van Sociale Zaken, gemeente Maastricht. We gaan voor duidelijkheid, openheid en samenwerking met ú. Om zo het maximale voor u te bereiken. U kunt rekenen op Sociale Zaken voor hulp om weer aan het werk te komen of eventueel een uitkering. Wij rekenen daarbij ook op uw medewerking! Want behalve rechten heeft u ook plichten. In deze informatiemap vindt u alles hierover. En over de hulp die u van ons kunt verwachten. Ook vindt u adressen van anderen die u verder kunnen helpen.

4 0.1. Nuttige informatie over Sociale Zaken Sinds 2 september 2008 werken Sociale Zaken en het UWV Werkbedrijf samen in het Werkplein Maastricht. Waar vind ik de Sociale Zaken? Sociale Zaken zit gevestigd in het Werkplein Maastricht aan de Randwycksingel 22, 6229 EE Maastricht Algemeen telefoonnummer Werkplein Maastricht is bereikbaar tussen en uur via het algemeen telefoonnummer (043) Sociale Zaken is tussen en uur bereikbaar via telefoonnummer Als u een uitkering ontvangt, krijgt u een vaste contactpersoon toegewezen. U kunt uw vaste contactpersoon tijdens werkdagen telefonisch bereiken. Uw contactpersoon zal u hierover nader informeren. Faxnummer Het faxnummer van Sociale Zaken is (043) Post Post stuurt u naar: Werkplein Maastricht Sociale Zaken t.a.v. uw vaste contactpersoon Postbus 4902, 6202 TC Maastricht Openingstijden U kunt bij Werkplein terecht van maandag tot en met vrijdag terecht tot uur. Het aanvragen van een bijstandsuitkering kan alleen digitaal via Vervolgens dient u zich binnen twee werkdagen persoonlijk te melden bij het Werkplein. Dit kan van maandag tot en met vrijdagochtend van 08:30 tot 11:30 uur. Ontvangt u al een bijstandsuitkering? Dan kunt u telefonisch terecht bij uw vaste contactpersoon. Heeft u nog geen vaste contactpersoon, dan ontvangt u hierover nog een brief. Wilt u een persoonlijk gesprek met uw contactpersoon, maak dan van tevoren telefonisch een afspraak. Hoe kom ik bij het Werkplein met de bus? Er is een bushalte aan de Randwycksingel tegenover het VGZ gebouw. Vanuit de haltes bij het Forum Mecc en AZM loopt u binnen tien minuten naar de Randwycksingel. Actuele buslijndiensten kunt u opvragen via of telefonisch via (70 cpm). Waar parkeer ik mijn auto? In de directe omgeving van Werkplein Maastricht zijn beperkte (betaalde) parkeermogelijkheden. Buurtcentra/wijkhuizen De gemeente Maastricht heeft verspreid over de stad buurtcentra en wijkhuizen waar u terecht kunt voor informatie en persoonlijk advies. Zie hoofdstuk 5.2 voor de volledige lijst van deze centra. Betaaldata uitkeringen Periodieke uitkeringen worden achteraf iedere maand rond de 20 e van de maand op uw bank- of gironummer bijgeschreven.

5 Nog vragen? Als u na het lezen van deze informatiemap nog vragen heeft, neem dan contact op met uw vaste contactpersoon van Sociale Zaken. Of kijk op Hier vindt u ook ons online vragenboek U vraagt een bijstandsuitkering aan en dan? U bent als werkzoekende ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf. U heeft daar aangegeven dat u een uitkering wilt aanvragen om de periode naar een betaalde baan te overbruggen. Deze uitkering vraagt u digitaal aan bij Sociale Zaken op basis van de Wet werk en bijstand (Wwb), Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) of de Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Het kan zijn dat u al een uitkering ontvangt van Sociale Zaken. Houd u er rekening mee dat u een aantal verplichtingen heeft. Zo bent u verplicht er alles aan te doen om zo snel mogelijk (weer) werk te vinden. Sociale Zaken biedt u daarbij de noodzakelijke ondersteuning. Deze ondersteuning is altijd gericht op het vinden van een vorm van werk: regulier werk, gesubsidieerd werk of werken met behoud van uitkering. Daarbij bent u verplicht om mee te werken aan alle vormen van ondersteuning die de Sociale Dienst u biedt. Doet u niet mee, dan kan dit leiden tot verlaging van uw uitkering. Intake Wanneer u een uitkering aanvraagt, vindt er altijd eerst een intake plaats. Dit gesprek heeft u met een consulent van Sociale Zaken. Die bespreekt met u uw opleidingniveau, uw werkervaring, uw eigen ideeën over de toekomst en de beschikbare vacatures. Daarbij staat het vinden van algemeen geaccepteerde arbeid voorop. Sociale Zaken bekijkt op welke manier u zo snel mogelijk kunt reintegreren. Dit kan onder andere via het Transferium Werk en Bijstand (zie punt 0.3), een arbeidsbemiddelingtraject of een groeibaan. Heeft u lichamelijke of psychische klachten die u belemmeren in uw werk? Breng dan alle informatie over uw gezondheid (bijvoorbeeld medische keuringen, medicijngebruik, naam behandelend arts) mee naar de intake. Het kan zijn dat u door Sociale Zaken wordt doorgestuurd naar een bedrijfsarts. Ik ben jonger dan 27 jaar. Heb ik recht op een uitkering? Via moet u zich inschrijven als werkzoekende.u dient zich vervolgens persoonlijk te melden bij het Werkplein. U krijgt vervolgens meteen een gesprek met een consulent van de gemeente Maastricht waarin u onder andere krijgt uitgelegd dat er voor jongeren een zoekperiode geldt van vier weken waarin u ook geen uitkering krijgt. Ontvangt u een WW-uitkering? Dan gelden de laatste vier weken van de WW-uitkering als de zoekperiode. U dient zich wel persoonlijk uiterlijk vier weken voor het aflopen van de WW-uitkering te melden bij het Werkplein. Let op! Controleer eerst of u recht heeft op een uitkering Woont u samen met uw partner? Dan bepaalt ook het inkomen of vermogen van uw partner of u recht heeft op bijstand. Kijk voor meer informatie ook in onze digitale informatie map op U kunt een uitkering krijgen als u zelf onvoldoende inkomen of vermogen heeft. Een uitkering is altijd bedoeld als een tijdelijke oplossing. Het is de bedoeling dat u zo snel mogelijk betaald werk vindt. Wij verwachten van u dat u zich hiervoor actief inzet. Wij kunnen u hierbij mogelijk helpen.

6 0.3. Wat is het Transferium Werk en Bijstand? Wanneer u een uitkering aanvraagt bij Sociale Zaken, dan is de kans groot dat u tijdelijk dient te gaan werken binnen het Transferium; dit is een werkomgeving om u voor te bereiden op de arbeidsmarkt alsmede om een diagnose over u te verkrijgen over de mogelijkheden richting arbeidsmarkt. Door het verrichten van werkzaamheden, kunt u (weer) wennen aan een arbeidsritme, het samenwerken met collega s, gezagsverhoudingen en andere vaardigheden. Dit kan u helpen bij uw re-integratie. Onderzoek U zult hier maximaal dertien weken lang voor twintig uur per week aan de slag gaan. Tijdens deze periode wordt onderzocht welke mogelijkheden u heeft om zo snel mogelijk uit te stromen naar (duurzaam) regulier werk of een andere vorm van werk. Daarnaast wordt bekeken wat er nodig is om u hierop voor te bereiden. U bent verplicht om aan dit traject mee te werken. Diagnose Gedurende de hele periode waarin u werkzaam bent bij het Transferium Werk en Bijstand, wordt u begeleid door de consulent van Annex BV. Die onderzoekt hoe groot uw afstand is tot de arbeidsmarkt en stelt een diagnose. De consulent kijkt tevens wat er nodig is om u voor te bereiden op de reguliere arbeidsmarkt en om niet terug te vallen in de uitkering. Met andere woorden: welke voorziening moet worden ingezet om er uiteindelijk voor te zorgen dat u duurzaam (weer) aan het werk gaat. De voorzieningen zijn altijd gekoppeld aan een vorm van werk: reguliere arbeid, gesubsidieerde arbeid of werken met behoud van uitkering. Werken met behoud van uitkering is pas aan de orde als blijkt dat de afstand tot de arbeidsmarkt nog te groot is voor u of (nog) niet haalbaar. Trajectplan De afspraken die met u worden gemaakt over werk worden vastgelegd in een trajectplan. In dit trajectplan staan onder andere de startdatum, het aantal arbeidsuren, het soort werkplek, uw rechten en plichten en aanvullende activiteiten vermeld. Samen met de consulent van Annex BV en Sociale Zaken ondertekent u dit trajectplan. U ontvangt een kopie van dit trajectplan. Verplichtingen In het trajectplan zijn de gemaakte afspraken vastgelegd tussen u en Sociale Zaken. Dat betekent dat u een aantal rechten heeft, maar ook een aantal plichten. Deze verplichtingen gelden als u werkzaam bent binnen het Transferium Werk en Bijstand. Zo bent u verplicht om mee te werken aan werkzaamheden en activiteiten in het Transferium. Daarnaast heeft u zich ook te houden aan werktijden en gelden er regels rondom (ziekte)verzuim. 4 Afhandeling aanvraag Sociale Zaken neemt ook uw aanvraag voor een uitkering in behandeling. U wordt uitgenodigd voor een intake. Als u niet naar de intake komt zonder geldige afmelding, dan zult u opnieuw een elektronische aanvraag moeten indienen om een afspraak te maken voor een nieuwe intake. Werk gaat immers boven een uitkering! Binnen acht weken wordt er een besluit genomen op uw aanvraag voor een uitkering.

7 Contactpersonen Met de volgende vragen kunt u terecht bij uw consulent: Kansen op werk Ander vragen over werk Re-integratie Uitkering wijzigingen in uw omstandigheden Bijzondere bijstand Vragen over uw inkomen 1. RECHTEN EN PLICHTEN 1.1. Uw uitkering geeft u rechten, maar óók plichten! Sociale Zaken voert onder andere de Wet werk en bijstand (Wwb) uit. Als u onvoldoende inkomsten hebt, worden die aangevuld tot het bestaansminimum. Dat is een recht. Maar daar tegenover staan ook plichten. Uw rechten en plichten staan hieronder op hoofdlijnen beschreven. Wat mag u van Sociale Zaken verwachten? Sociale Zaken zal u met respect behandelen bij onze mondelinge en/of schriftelijke contacten; Al uw argumenten om bijstand aan te vragen nemen wij serieus en beoordelen wij rechtvaardig; Wij houden ons aan de afspraken die wij met u maken; Wij gaan zeer zorgvuldig en discreet om met uw gegevens; Wij zullen u alle informatie verstrekken die u nodig heeft; Wij doen onze uiterste best om uw recht op uitkering zuiver te beoordelen en daarbij te kijken of u ook nog recht heeft op andere uitkeringen of tegemoetkomingen in kosten; Wij zullen uw aanvraag zo snel mogelijk verwerken, dit betekent dat wij uw aanvraag afhandelen binnen de wettelijke acht weken; Wij zullen alle regels naleven die gelden voor de behandeling van uw aanvraag, voor onderzoeken tijdens de uitkeringsperiode en voor eventueel het beëindigingonderzoek; Wij geven u alle mogelijke ondersteuning om weer werk te vinden; Wij bekijken regelmatig samen met u of uw uitkering nog wel klopt en of er misschien een aanpassing nodig is; Zolang u een uitkering krijgt, houden wij u op de hoogte van eventuele nieuwe regels en ontwikkelingen die voor u van belang zijn. Wat verwacht Sociale Zaken van u? Dat u ons alle gegevens verstrekt die wij nodig hebben om uw recht op een uitkering te kunnen beoordelen;

8 Dat u ons ongevraagd alle gegevens doorgeeft die van invloed kunnen zijn op uw uitkering (bijvoorbeeld: de hoogte van uw inkomen of wijzigingen in de gezinssamenstelling); Dat u zich houdt aan de afspraken die wij met u maken; Dat u reageert wanneer wij u een uitnodiging sturen voor een gesprek; Dat u een huisbezoek door medewerker(s) van Sociale Zaken toestaat; Dat u onze schriftelijke vragen, die wij u tussentijds regelmatig toesturen, correct invult en op tijd naar ons terugstuurt; Dat u actief probeert in uw eigen levensonderhoud te voorzien; Dat u de medewerkers van Sociale Zaken met respect behandelt; Dat u zich houdt aan de gedragsregels van Sociale Zaken. Als u arbeidsplichtig bent, verwacht Sociale Zaken van u: Dat u naar uw beste vermogen probeert om werk te vinden en te houden; Dat u volledig meewerkt aan alle voorwaarden en verplichtingen die Sociale Zaken u oplegt om weer aan het werk te komen en in uw eigen levensonderhoud te kunnen voorzien; Dat u niets doet dat het vinden van werk bemoeilijkt; Dat u meewerkt aan het onderzoek waarin bepaald wordt of u meer kans op werk maakt als u een opleiding, scholing of cursus gaat volgen; Dat u gemotiveerd meewerkt aan een opleiding, scholing of cursus die uw kansen op werk vergroot; Dat u gehoor geeft aan oproepen voor werkgelegenheid. Huis en gedragsregels Volg aanwijzingen van ons personeel, de beveiligingsdiensten of de directie altijd op. Agressie (ook mondeling), bedreiging en vernieling van goederen zijn verboden; Gebruik van verdovende, hallucinerende en opwekkende middelen is verboden, evenals handel hierin. Dit geldt ook voor alcohol; Het bezit van slag-, steek- en vuurwapens is verboden; Discriminatie en ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan; De publieksruimte en toiletten mag u enkel gebruiken voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Houdt u zich niet aan de regels? Dan kan dat voor u vervelende gevolgen hebben. Afhankelijk van uw gedrag zijn verschillende maatregelen mogelijk. Het kan zijn dat wij u de toegang ontzeggen tot ons gebouw. Ook kunt u gekort worden op uw uitkering. Sociale Zaken kan aangifte doen bij de politie. Duidelijk is in ieder geval dat u er nooit beter van wordt.

9 1.2. Onderzoeken tijdens de uitkering Sociale Zaken controleert regelmatig uw gegevens via de maandelijkse periodieke verklaring, het halfjaarlijks statusformulier, de ingekomen wijzigingsformulieren en het Inlichtingenbureau. Het Inlichtingenbureau ontvangt en onderzoekt signalen van andere overheids- en uitkeringsinstanties. Als u een uitkering heeft, dan heeft u bericht ontvangen op welke wijze u informatie aan ons moet doorgeven. U krijgt namelijk maandelijks een periodieke verklaring of een wijzigingsformulier toegezonden. Heeft u een wijzigingsformulier gekregen dan ontvangt u tevens twee keer per jaar een statusformulier. Informatie over een wijziging of andere controlemomenten kunnen voor Sociale Zaken aanleiding zijn u te vragen naar aanvullende gegevens. Het kan zijn dat u wordt verzocht een formulier in te vullen, een kopie van bewijsstukken op te sturen of u wordt uitgenodigd voor een gesprek. Van tijd tot tijd roepen wij u op voor een controle. Deze controle kan gaan over uw re-integratie, werk of een andere thema. Controle rond re-integratie en/of werk Bij dit onderzoek controleren wij strikt of u hebt voldaan aan de arbeidsverplichtingen. Ook wordt gekeken hoe uw re-integratietraject vordert. Volgt u nog geen re-integratietraject? Dan maakt uw vaste contactpersoon samen met u een plan dat uiteindelijk moet leiden tot werk. Als u de afspraken uit dit plan of uit een re-integratietraject niet nakomt, dan kan uw uitkering worden gekort. Op tijd gegevens verstrekken Als u gegevens niet op tijd verstrekt, dan blokkeert Sociale Zaken uw uitkering. Sociale Zaken geeft aan tot wanneer u nog uiterlijk de tijd heeft om de ontbrekende bewijsstukken in te leveren. Hebt u de stukken ook dan nog niet ingeleverd, dan wordt de uitkering beëindigd vanaf de eerste dag dat de informatie is gevraagd. Dat gebeurt ook als blijkt dat u onjuiste gegevens verstrekt. U ontvangt een beschikking U krijgt schriftelijk bericht of er wel of niet iets wijzigt aan uw uitkering. Dit noemen we een beschikking. Bent u het niet eens met deze beschikking? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. In de beschikking staat hoe u dit kunt doen.

10 1.3. Arbeidsverplichting en algemeen geaccepteerde arbeid In eigen onderhoud voorzien Als u een uitkering ontvangt, dan moet u zo snel mogelijk weer aan het werk zodat u weer kunt voorzien in uw eigen onderhoud. U krijgt daarom arbeidsverplichtingen opgelegd door Sociale Zaken. Hebt u een gezinsuitkering? Dan gelden deze verplichtingen niet alleen voor u, maar ook voor uw partner en/of kinderen. Wat zijn die arbeidsverplichtingen? U moet voldoen aan de volgende voorwaarden: U moet alle afspraken nakomen die met u zijn gemaakt om uw kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren; U moet actief solliciteren naar een baan; U moet ingeschreven staan bij het UWV Werkbedrijf; U moet algemeen geaccepteerde arbeid aanvaarden. Hiermee bedoelen we werk dat algemeen maatschappelijk aanvaard is. Tijdelijk werk, uitzendwerk en deeltijdwerk zijn ook algemeen geaccepteerde arbeid; U moet meewerken aan een door de gemeente aangeboden voorziening, gericht op arbeidsinschakeling; U moet meewerken aan onderzoeken naar uw mogelijkheden om (weer) aan het werk te gaan. (Tijdelijke) ontheffing van de arbeidsverplichting In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld als daar medische redenen voor zijn, hoeft u (tijdelijk) niet aan de arbeidsverplichting te voldoen. Is er volgens u sprake van medische redenen, bespreek die dan met uw vaste contactpersoon. Sociale Zaken bepaalt uiteindelijk aan welke verplichtingen u moet voldoen. Soms vraagt uw contactpersoon daar een advies over aan derden. Bijvoorbeeld een medisch advies. Wie onvoldoende moeite doet om aan werk te komen en zich niet houdt aan de gemaakte afspraken, wordt daarvoor gestraft. Sociale Zaken legt dan een maatregel op. Uw vaste contactpersoon zal de spelregels duidelijk met u bespreken. Het is verstandig om het niet zover te laten komen. Trek daarom tijdig aan de bel als iets niet loopt zoals dat met u is besproken.

11 1.4. Vakantieregels Hoe lang mag u op vakantie? Per kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december) mag u vier weken op vakantie, oftewel 28 dagen inclusief weekenden. Tijdens uw vakantie betalen wij de uitkering gewoon door. U kunt deze dagen al dan niet aaneengesloten opnemen. Het is niet toegestaan om vakantiedagen van meerdere kalenderjaren op te sparen en/of aansluitend op te nemen. Wat moet u doen voordat u op vakantie gaat? U moet Sociale Zaken ten minste vier weken vóóraf laten weten wanneer en hoelang u op vakantie gaat. Hiervoor gebruikt u de periodieke verklaring. Als u geen periodieke verklaring heeft, gebruikt u het Wijzigingsformulier (zie hoofdstuk 3.3). Hierop geeft u de eerste en de laatste vakantiedag aan. Als u langer dan de toegestane periode op vakantie gaat Als u langer dan de toegestane periode op vakantie gaat naar het buitenland, dan wordt uw uitkering ná deze periode beëindigd. Voor sommige mensen gelden andere regels. Als uw uitkering is beëindigd Als uw uitkering is beëindigd omdat u langer dan de toegestane periode op vakantie bent geweest, dan moet u meteen bij terugkomst een nieuwe uitkering aanvragen bij Werkplein Maastricht. U komt pas weer in aanmerking voor een uitkering vanaf de datum van de nieuwe aanvraag. De periodieke verklaring of uw statusformulier Als de inleverdatum van uw periodieke verklaring (of uw statusformulier) in de vakantieperiode valt, dan moet u deze vóór of meteen ná uw vakantie inleveren. Ook als uw uitkering al is beëindigd. Let op: hierdoor wordt uw uitkering niet gecorrigeerd. Ziektekostenverzekering De ziektekostenverzekering geldt voor EU-landen, landen rond de Middellandse Zee en verdragslanden. Vaak vergoedt de zorgverzekeraar maar een deel van de ziektekosten. Het is verstandig om bij uw zorgverzekeraar te informeren of eventuele ziektekosten worden vergoed vóórdat u op vakantie gaat.

12 1.5. Fraude en fraudebestrijding Fraudebestrijding Met uitkeringen wordt soms gefraudeerd. Sociale Zaken wil dit voorkomen en bestrijden. Dit doen we op de volgende manier: 1. Het vroegtijdig informeren van burgers. Dit voorkomt dat burgers uit onwetendheid frauderen; 2. Het wegnemen van drempels in de dienstverlening. Een goed contact tussen burger en zijn vaste contactpersoon leidt tot een betere acceptatie en naleving van de regels; 3. Controle op maat: er wordt actief gecontroleerd en fraude wordt opgespoord! 4. Daadwerkelijk sanctioneren: wie fraudeert, zal daar de gevolgen van ondervinden. Wanneer pleegt u fraude? Vanaf het eerste gesprek met iemand van Sociale Zaken worden er allerlei gegevens aan u gevraagd. U bent verplicht de gevraagde gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken. Als u dit niet doet, heeft dit gevolgen voor uw uitkering. Hoe komt Sociale Zaken fraude op het spoor? Sociale Zaken kan fraude op verschillende manieren opsporen. Dit doen we onder andere door het (laten) controleren van uw gegevens, het voeren van vervolggesprekken en (anonieme) tips van derden. We besteden ook aandacht aan doelgroepen zoals Partieel werkenden of burgers met hoge inhoudingen op hun uitkeringen. Gegevens te vergelijken Uw gegevens staan niet alleen bij Sociale Zaken geregistreerd, maar ook bij vele andere maatschappelijke organisaties. Bijvoorbeeld de belastingdienst, uw zorgverzekeraar, het UWV Werkbedrijf, de Rijksdienst wegverkeer, DUO enzovoorts. Met het Burger Service Nummer (BSN) kan Sociale Zaken veel gegevens controleren bij andere instellingen zoals bijvoorbeeld uw financiële situatie, uw gezinssituatie en uw inkomen. Al deze gegevens heeft Sociale Zaken zelf ook aan u gevraagd via de Periodieke Verklaring en/of andere formulieren. Door deze gegevens daarna te vergelijken met die van andere instanties kunnen wij zien of u recht heeft op een uitkering. Zitten er verschillen in? Dan gaan wij nader onderzoeken hoe dit kan. Vervolggesprekken Heeft u een uitkering? Dan voeren wij regelmatig gesprekken met u. Daarbij controleren we ook. Als uw vaste contactpersoon bij controle een signaal krijgt dat er iets niet (meer) klopt zal hij/zij dit verder gaan uitzoeken. Tips Andere instanties kunnen Sociale Zaken tippen als ze twijfelen aan de juistheid van uw gegevens. Maar ook particulieren kunnen tips aan ons doorgeven. Dit kan ook anoniem. Eerst een eigen fraudeonderzoek De vaste contactpersoon zal bij vermoeden van fraude dit eerst zelf onderzoeken door middel van administratieve controle. Er kan ook een huisbezoek plaatsvinden door één of meerdere personen. U bent verplicht om mee te werken aan dit huisbezoek! Geeft u geen toestemming, dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Het is zelfs mogelijk dat uw uitkering wordt beëindigd.

13 Onderzoek door het bureau Sociale Recherche De medewerkers zijn specialisten in fraudezaken. Voorbeelden zijn hennepteelt, drugshandel, zwartwerken, een 2 e huis in het buitenland, onderzoek naar postadressen en samenwonen. Zij gebruiken naast administratief onderzoek ook andere onderzoeksmethoden zonder dat u hiervan op de hoogte wordt gesteld. Deze opsporingsmethoden lijken veel op die van de Politie. Het kan voorkomen dat zij met getuigen spreken, waarnemingen doen en onaangekondigde huisbezoeken afleggen. Ook kunnen zij informatie inwinnen bij onder meer banken, verzekeringsmaatschappijen, de belastingdienst en uw werkgever(s). Wat gebeurt er als u hebt gefraudeerd? Om te beginnen moet u dan de teveel ontvangen uitkering terugbetalen. Bovendien wordt aan u een boete opgelegd en/of uw uitkering wordt beëindigd. Bij zeer ernstige fraude komt de zaak zelfs voor bij de strafrechter. Verlaging of beëindiging Als u minder dan netto ,- hebt gefraudeerd, krijgt u een boete opgelegd en/of wordt uw uitkering beëindigd en doen wij géén aangifte bij het openbaar ministerie. Is het fraudebedrag hoger dan netto ,- dan doen wij wel aangifte. U wordt dan strafrechtelijk vervolgd en bij veroordeling krijgt u een strafblad. Vertel hoe het zit! Sociale Zaken baseert uw recht op uitkering op uw persoonlijke gegevens. Die gegevens kunnen tussentijds nogal eens veranderen. Daarom stelt Sociale Zaken regelmatig vragen over uw gezins- en woonsituatie, uw inkomsten, uw spaargeld, enzovoorts. Bijvoorbeeld door middel van de periodieke verklaringen, het statusformulier of het wijzigingsformulier, in persoonlijke gesprekken en via controles. Geef elke keer weer eerlijk antwoord! Hoe voorkomt u zelf uitkeringsfraude? Het is voor u misschien niet altijd even duidelijk wanneer u regels overtreedt: (onbetaald) werken of studeren, mag dat mét behoud van uw uitkering? Heeft samenwonen meteen gevolgen voor de uitkering? Over deze en andere vragen kunt u het beste direct contact opnemen met uw vaste contactpersoon. Daarmee voorkomt u problemen. Het voorkomen van fraude is immers niet alleen een zaak van Sociale Zaken. Het is ook in uw belang. Als u niet zeker weet of bepaalde veranderingen in uw situatie gevolgen hebben voor uw uitkering, overleg deze dan met uw vaste contactpersoon. Geef veranderde gegevens direct door aan Sociale Zaken! Geef iedere wijziging die invloed heeft op uw uitkering zo snel mogelijk door aan uw vaste contactpersoon. Geef door als u met iemand gaat samenwonen. Gaat u betaald of onbetaald werk doen? Laat ons dat weten. Gaat u verhuizen of verandert er iets aan uw adres? Meld dit bij uw vaste contactpersoon. Bij de eerstvolgende periodieke verklaring moet u diezelfde wijzigingen nog eens doorgeven als u (wisselende) inkomsten heeft of als u dak- en/of thuisloos bent. Hoort u niet tot deze doelgroepen, dan moet u het wijzigingsformulier binnen vijf werkdagen inleveren (zie hoofdstuk 3.3). Vermoedt u dat iemand anders fraudeert? Het kan zijn dat u informatie heeft over medeburgers die frauderen. Wij vragen u om dit te melden. Dit kan: - telefonisch (043) (tijdens kantooruren) - schriftelijk Postbus 4902, 6202 TC Maastricht t.a.v. de Sociale Recherche - per - of via de website van Meld Misdaad Anoniem (www.meldmisdaadanoniem.nl).

14 Fraude Vanaf 1 januari 2013 worden overtredingen van de uitkeringsregels strenger bestraft. Voorkom problemen en geef veranderingen in uw situatie direct door aan Sociale Zaken. In welke situaties moet u extra alert zijn? Een bijstandsuitkering is een uitkering die uw eigen inkomsten aanvult tot het normbedrag dat in uw persoonlijke situatie geldt om rond te kunnen komen. Het is dus heel belangrijk om wijzigingen in uw situatie direct door te geven. Het kan gebeuren dat mensen onbewust de uitkeringsregels overtreden, dus wees alert op de volgende situaties. Zo voorkomt u een hoop problemen. Veranderingen in uw leefsituatie De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van uw leefsituatie. Bent u alleenstaand, of woont u samen? Als u samenwoont kan uw uitkering namelijk lager uitvallen. Soms heeft u zelfs helemaal geen recht meer op een uitkering. Dus als er iets verandert in uw leefsituatie moet u dat melden. Het verrichten van betaald werk Klust u zo nu en dan bij? Werkt u af en toe een dagje voor een uitzendbureau? Past u regelmatig op de kinderen van uw buurvrouw? Als u daar geld voor krijgt dan bent u aan het bijverdienen. U bent verplicht al uw inkomsten te melden. Het hebben van eigen vermogen Als u een bijstandsuitkering ontvangt mag de waarde van uw bezittingen niet boven een bepaald bedrag uitkomen. Denk hierbij aan spaargeld, aandelen maar ook zaken als dure apparatuur, een auto, sieraden of een huis of grond in het buitenland. Voor het bezit van een eigen (koop)woning gelden aparte regels. Controle Wij controleren regelmatig of u zich aan uw plichten houdt. Zo zijn wij aangesloten op een digitaal informatiebestand waarin gegevens van UWV, Belastingdienst, RDW, de SVB en andere publieke organisaties zitten. Verder zal Maastricht intensiever gaan samenwerken met Belgische overheidsinstanties in het grensgebied. Door de koppeling van verschillende bestanden, beschikken we over veel gegevens van u. Als deze gegevens anders zijn dan de gegevens die u heeft opgegeven is dat vaak een reden voor de start van een onderzoek. Soms door de Sociale Recherche. Wat houden de strengere straffen in? Bij het overtreden van de uitkeringsregels moet u het teveel ontvangen geld volledig terugbetalen. Daar bovenop krijgt u hetzelfde bedrag als boete. Als u opnieuw in de fout gaat wordt de boete nog hoger, namelijk 150%. Daarnaast kan na de tweede overtreding uw uitkering maximaal drie maanden worden stopgezet. Een voorbeeld Mevrouw A. ontvangt een bijstandsuitkering. Zij verdient al zes maanden bij met het oppassen op haar buurmeisje. Zij heeft daarmee in totaal 500,- verdiend. Dit heeft ze niet gemeld bij haar gemeente. Mevrouw A. heeft dus de regels overtreden. Zij moet het teveel ontvangen bedrag aan bijstanduitkering terugbetalen aan de gemeente. Daarnaast moet zij hetzelfde bedrag als boete betalen. Dus in totaal: 500, ,- = 1.000,-

15 Overgangsregeling Bij de invoering van de nieuwe regels wordt een overgangsperiode gehanteerd. Dit houdt het volgende in: Overtredingen en strafbare feiten begaan vóór 1 januari 2013 vallen onder de regels van het oude recht. Overtredingen die begaan zijn voor 1 januari 2013 maar die doorgaan na 31 januari 2013, vallen onder de nieuwe regels. In januari 2013 heeft u de gelegenheid om overtredingen uit 2012 of eerder te melden zonder dat u met de nieuwe, strengere regels te maken krijgt. Geen recht op schuldhulpverlening De terugvordering en de boete die u moet betalen als u de regels heeft overtreden hebben grote financiële gevolgen. U heeft een schuld bij de gemeente. Deze schuld moet u helemaal terugbetalen. Schulden die door het overtreden van de regels zijn ontstaan worden in principe uitgesloten van schuldhulpverlening. Kijk voor meer informatie op de site van de WSNP. Zo voorkomt u problemen Het is dus belangrijk om wijzigingen in uw situatie direct door te geven. Neem bij twijfel altijd contact met uw consultent van Sociale Zaken op. Wij informeren u graag over uw situatie. Of kijk voor meer informatie op

16 1.6. Boete Wanneer krijgt u een boete opgelegd? Sociale Zaken is verplicht om een boete op te leggen als u de informatie die nodig is om uw recht op een uitkering vast te stellen niet of niet op tijd overlegd. Enkele voorbeelden: U levert uw periodieke verklaring, uw statusformulier of het wijzigingsformulier niet op tijd in; U bent langer dan toegestaan op vakantie gegaan; U hebt gefraudeerd. Hoogte van de boete De boete is maximaal 100% van het netto fraudebedrag, maar kan afhangen van verschillende omstandigheden (bijvoorbeeld de mate waarin u iets valt te verwijten en de ernst van de gedraging). Minimum boete De minimum boete is 150,-- indien: Er geen sprake is van een fraudebedrag (0-fraude) en Indien het bedrag van de berekende boete lager is dan dit bedrag Waarschuwing Een schriftelijke waarschuwing is mogelijk indien er geen sprake is van een fraudebedrag (0-fraude) tenzij binnen een periode van twee jaar eerder een zodanige waarschuwing is gegeven. Bezwaar en beroep Krijgt u een boete opgelegd, dan wordt dat in een beschikking bevestigd. U kunt hiertegen binnen zes weken in bezwaar gaan. In de beschikking staat hoe u dit kunt doen.

17 1.7. Maatregel Wanneer vindt verlaging van uw uitkering plaats? Sociale Zaken is verplicht om uw uitkering te verlagen als u de voorwaarden die verbonden zijn aan een uitkering niet of niet op tijd nakomt. Meestal is dat als u niet voldoende doet om aan werk te komen. Enkele voorbeelden: U hebt (tijdelijk) niet ingeschreven gestaan bij het UWV Werkbedrijf; U hebt niet (voldoende) actief gesolliciteerd; U hebt niet meegewerkt aan scholing/opleiding die uw kansen op werk verbetert; U hebt algemeen geaccepteerd werk geweigerd; Hoogte en duur van een maatregel De hoogte en duur van de verlaging hangt af van verschillende omstandigheden (bijvoorbeeld de mate waarin u iets valt te verwijten en de ernst van de gedraging) en kan variëren van 10 tot 100 procent van de voor u geldende bijstandsnorm. In een plaatselijke verordening (afstemmingsverordening) staan de verlagingpercentages en termijnen aangegeven. Bezwaar en beroep Krijgt u een maatregel opgelegd, dan wordt dat in een beschikking bevestigd. U kunt hiertegen binnen zes weken in bezwaar gaan. In de beschikking staat hoe u dit kunt doen.

18 2. WERK 2.1. Werk boven uitkering Sociale Zaken helpt u op weg naar werk. Werk gaat boven uitkering, is het geldende motto. Vanaf het moment dat u zich inschrijft als werkzoekende bij het UWV Werkbedrijf, zijn alle procedures dan ook gericht op het (opnieuw) vinden van werk, zodat u zelf in uw eigen levensonderhoud kunt voorzien. Via de kortste weg moeten werklozen algemeen geaccepteerde arbeid aanvaarden. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de belemmeringen die u mogelijk heeft. Uw vaste contactpersoon helpt u bij het vinden van algemeen geaccepteerde arbeid. Als het nodig is kan een voorziening worden ingezet. Zoals bijvoorbeeld bemiddeling, begeleiding, sollicitatietraining of scholing. Deze voorziening wordt altijd gecombineerd met een vorm van werken. In veel gevallen is dat werken met behoud van uw uitkering. Uw consulent bepaalt uiteindelijk welke voorziening noodzakelijk is om uw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De hulp die uw consulent u biedt én de inzet van een noodzakelijke voorziening wordt vormgegeven in een zogenaamd re-integratietraject. De gemeente betaalt de kosten van dit re-integratietraject. U bent verplicht aan het re-integratietraject deel te nemen. Doet u dit niet, dan kan Sociale Zaken een maatregel opleggen. Uw consulent zal de spelregels duidelijk aan u uitleggen. Ze staan ook in deze informatiemap vermeld. Het is verstandig het niet tot een maatregel te laten komen. Trek daarom tijdig aan de bel als iets niet verloopt zoals u dat heeft afgesproken.

19 2.2 Scholing en studie Noodzakelijke studie of scholing Samen met u probeert Sociale Zaken uw kansen op werk te vergroten. Soms moet u daarvoor een opleiding of scholing volgen. Als Sociale Zaken met u die afspraak maakt, kunt u die scholing volgen met behoud van uw uitkering. De kosten kunnen dan worden vergoed. Scholing op eigen initiatief Als u zelf, op eigen initiatief dus, een opleiding of studie wilt gaan volgen, en u heeft een bijstandsuitkering, dan moet u dit altijd van te voren vragen bij Sociale Zaken. Uw vaste contactpersoon moet namelijk toestemming verlenen om, met behoud van uitkering, deze opleiding te volgen. Dit geldt ook als u een avondopleiding volgt, waarvoor u tijdens daguren een stage moet volgen. Wilt u een opleiding volgen die langer duurt dan één jaar, dan komt u meestal in aanmerking voor een studiebeurs. Deze kunt u aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (zie onderaan deze pagina voor contactgegevens). Wanneer u aanspraak kunt maken op een studiebeurs zal Sociale Zaken uw uitkering beëindigen. In sommige gevallen is het mogelijk een vergoeding te krijgen voor de studiekosten. U kunt dit navragen bij de school, Werkplein Maastricht of bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. U heeft geen recht op een uitkering als: U onderwijs of een beroepsopleiding volgt waarvoor het recht kan bestaan op studiefinanciering volgens de Wet studiefinanciering (Wsf). Uitzondering: Als het een scholing/studie betreft die Sociale Zaken voor u nodig acht om werk te vinden. Nuttige adressen Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Postbus GC Groningen T: (050) (van 9.00 tot uur) I:

20 2.3. Kinderopvang Sociale Zaken kan een deel van de kosten van kinderopvang betalen, wanneer u (door wettelijke verplichting) parttime werkzaamheden aanvaardt of gaat deelnemen aan een scholings- of werkervaringtraject om meer kans te maken op werk. Ook als u een inburgeringstraject volgt, kan dit betekenen dat Sociale Zaken een deel van de kosten voor kinderopvang voor u betaalt. Er gelden een aantal voorwaarden om voor deze financiële steun in aanmerking te komen: Sociale Zaken betaalt niet meer aan kinderopvang dan noodzakelijk is voor het volgen van het reintegratietraject of de scholing; Als u een partner heeft, wordt verondersteld dat deze zorgt voor de opvang van uw kind(eren). U krijgt alleen financiële steun in kinderopvang als u zelf geen mogelijkheid heeft om opvang te regelen; De kinderen mogen niet ouder zijn dan twaalf jaar. Sociaal-medisch geïndiceerden komen niet in aanmerking, maar kunnen wel een gemeentelijke vergoeding aanvragen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Loket Kinderopvang van de gemeente Maastricht. Het loket is op werkdagen tussen 8.30 uur en uur telefonisch bereikbaar via (043) Waar moet u op letten? Kinderopvang is erg duur. Dit betekent dat we van u verwachten dat u ons op de hoogte houdt wanneer de duur van de opvang aangepast of stopgezet moet worden. Wij hebben namelijk een opzegtermijn van twee maanden bij de instelling die de kinderopvang regelt. Als u ons dus niet op tijd doorgeeft dat de opvang aangepast of stopgezet moet worden, dan moeten wij nog twee maanden opvang betalen zonder dat uw kind nog gebruik maakt van deze opvang. Welke opvang is mogelijk? Er zijn verschillende erkende kinderopvangcentra in Maastricht. Uw vaste contactpersoon kan u vertellen welke dit zijn. De lijst met erkende kinderopvangcentra staat ook op de internetsite Moet u zelf nog iets betalen voor de kinderopvang? Wanneer kinderopvang noodzakelijk is in verband met het volgen van een re-integratietraject dan hoeft u niets zelf te betalen. Enerzijds betaalt namelijk Sociale Zaken een deel van de kosten, anderzijds betaalt de belastingdienst het grootste gedeelte van de kinderopvang. Dit moet u wel zelf aanvragen bij de belastingdienst. Voor hulp bij het invullen van de belastingformulieren kunt u terecht bij het kinderopvangcentrum.. Andere belangrijke punten Er zijn uitzonderingen dat ook niet-alleenstaande ouders, bijvoorbeeld gezinnen of echtparen/samenwonenden, gebruikmaken van de regeling voor kinderopvang wanneer dit nodig is om een traject of opleiding te volgen. Als u denkt dat dit ook voor u geldt, dan kunt u dit bespreken met uw vaste contactpersoon. Wanneer u een re-integratietraject heeft afgerond en u bent actief op zoek naar werk, dan kan Sociale Zaken de tegemoetkoming voortzetten voor maximaal drie maanden. Als dat voor u van toepassing is, neem dan contact op met uw vaste contactpersoon. Alle wijzigingen in kinderopvang moet u doorgeven via het mutatieformulier dat u bij de toekenningbeschikking ontvangt.

21 3. INKOMEN 3.1. Voorlopige teruggave belastingen Uw uitkering en het (minder) betalen van belasting Iedereen in Nederland heeft te maken met het belastingstelsel, dus ook mensen met een uitkering. Wellicht komt u in aanmerking voor korting op die belasting (heffingskorting). Als blijkt dat u korting kunt krijgen, dan moet u zelf het aanvraagformulier Voorlopige Teruggaaf bij de Belastingdienst opvragen en ingevuld terugsturen naar de Belastingdienst. Welke heffingskortingen zijn voor u van toepassing? Welke heffingskorting u kunt krijgen, is afhankelijk van uw leef- en woonomstandigheden, of u wel of geen kinderen hebt en of u of uw partner naast uw uitkering inkomsten heeft uit arbeid. Als u aanspraak kunt maken op bepaalde heffingskortingen van de Belastingdienst, bent u verplicht om deze aan te vragen. Heffingskorting aanvragen Enkele nuttige tips bij het aanvragen van heffingskorting bij de Belastingdienst: Lees eerst zorgvuldig het formulier Voorlopige Teruggaaf door; Vul het daarna in en vergeet uw handtekening niet; Maak een kopie en stuur het ingevulde formulier zo snel mogelijk terug naar de Belastingdienst; Van de Belastingdienst ontvangt u vervolgens een beschikking; Stuur daarvan een kopie (van voorkant én achterkant) naar uw contactpersoon van Sociale Zaken; Bewaar alle papieren over uw inkomen, uitkering en belasting zorgvuldig om voor het volgende belastingjaar weer heffingskorting te kunnen aanvragen (zoals bijvoorbeeld loonstrookjes en berekeningsformulieren van uw uitkering); Als u dit jaar 65 jaar wordt, kijk dan op bij het kopje Werk en Inkomen wat er specifiek voor u wijzigt vanaf deze leeftijd. Wanneer ontvangt u geld van de Belastingdienst? Het bedrag aan heffingskortingen wordt maandelijks rond de 15e van iedere maand door de Belastingdienst op uw rekening bijgeschreven. Uw heffingskorting wordt gezien als inkomsten Sociale Zaken beschouwt de heffingskorting die u van de Belastingdienst ontvangt als inkomsten. Dit bedrag wordt dan ook in mindering gebracht op uw uitkering (behalve de kinderkortingen). Daarom bent u verplicht dit bedrag maandelijks te vermelden op uw periodieke verklaring of op het wijzigingsformulier. Nog vragen? Hebt u hierover nog vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon of bel de belastingtelefoon:

22 3.2. Huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Het is mogelijk een tegemoetkoming aan te vragen bij de belastingdienst voor de kosten van huur en zorg. De hoogte van deze tegemoetkoming is onder meer afhankelijk van uw inkomen. Huurtoeslag De huurtoeslag wordt uitbetaald door de belastingdienst. het voorschot van de huurtoeslag wordt gebaseerd op het verwachte inkomen in het betreffende jaar. De aanvrager moet dit inkomen schatten; huurtoeslag wordt uitbetaald in maandelijkse voorschotten. Na afloop van het jaar vindt een eindafrekening plaats; het subsidietijdvak is van 1 januari tot en met 31 december Zorgtoeslag Iedereen in Nederland is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. De premie moet wel voor iedereen betaalbaar blijven. Daarom is er een tegemoetkoming van de overheid: de zorgtoeslag. De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van het inkomen. Mensen die recht hebben op huurtoeslag komen vaak ook in aanmerking voor zorgtoeslag. Daarnaast is er een grote groep mensen die alleen recht heeft op zorgtoeslag. Meer informatie vindt u onder hoofdstuk 3.7. Zorgverzekeringswet. Kinderopvangtoeslag In de Wet kinderopvang is geregeld dat overheid, ouders en werkgevers ieder een deel van de kosten van kinderopvang betalen. Het deel dat de overheid betaalt, de kinderopvangtoeslag, wordt uitbetaald door de Belastingdienst. Meer informatie over de kinderopvang vindt u ook terug onder hoofdstuk 2.4. Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Als u kinderen heeft onder de 18 jaar, kunt u misschien kindgebonden budget krijgen. Vanaf dit jaar telt behalve het inkomen ook het aantal kinderen jonger dan 18 jaar mee. Hoe meer kinderen u heeft, hoe hoger uw kindgebonden budget kan zijn. Nog vragen Heeft u hierover nog vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon of bel de belastingtelefoon: of kijk op Op deze website kunt u ook eenvoudig een proefberekening maken, zodat u snel kunt zien of u in aanmerking komt voor een van de toeslagen.

23 3.3. Statusformulier, wijzigingsformulier en periodieke verklaring Als u een uitkering krijgt, dan moet u ieder half jaar het statusformulier invullen. Bij elke tussentijdse wijziging moet u een wijzigingsformulier invullen. Beide formulieren ontvangt u van Sociale Zaken. Als u (wisselende) inkomsten heeft of als u dak- en/of thuisloos bent, dan ontvangt u maandelijks een periodieke verklaring, die u telkens iedere maand moet invullen en inleveren. In dat geval ontvangt u geen statusformulier en ook geen wijzigingsformulier. Wijzigingen in uw situatie moet u in dat geval op uw periodieke verklaring invullen. Hoe vul ik mijn periodieke verklaring of statusformulier goed in? Lees eerst de vragen goed door. Bedenk dan wat u moet invullen. Vul daarna pas de periodieke verklaring of het statusformulier in. Doe dat met een balpen of viltstift die zwart of blauw schrijft (geen potlood), de machine die uw periodieke verklaring of het statusformulier moet lezen, herkent namelijk alleen deze kleuren. Zonder die ingevulde en ondertekende periodieke verklaring of het statusformulier krijgt u niets uitbetaald. Heeft u de periodieke verklaring of het statusformulier verkeerd ingevuld of te laat ingeleverd dan ontvangt u de uitkering mogelijk later. Lees de informatie op deze pagina daarom goed door. Belangrijke tips voor het invullen van uw periodieke verklaring of statusformulier: Achter alle vragen staan vierkante invulhokjes. U moet altijd één van de hokjes inkleuren, ook al vindt u dat de vraag niet (helemaal) van toepassing is voor u; Heeft u ja ingevuld, dan moet u ook de vervolgregels bij de vraag invullen. Dat is de nadere informatie ; Vergeet nooit uw handtekening onder uw periodieke verklaring of het statusformulier te zetten. Heeft u een partner en/of ander gezinslid (bijvoorbeeld meerderjarige kinderen, ouders) dan moeten die ook een handtekening onder het formulier zetten; Geef alle inkomsten op, van u en/of uw partner en/of uw overige gezinsleden. Stuur altijd bewijsstukken mee met het formulier. Dat kan (een kopie van) uw loonstrook zijn of uw uitkering van andere instanties zoals het UWV of SVB; Van uw uitkering van Sociale Zaken hoeft u geen kopie mee te sturen; Als u gewerkt heeft moet u de gewerkte uren per dag en tijdstip te specificeren.

24 Wanneer moet ik mijn periodieke verklaring inleveren? Zoals gezegd ontvangt u maandelijks een periodieke verklaring wanneer u wisselende inkomsten heeft of als u dak- en/of thuisloos bent. Op uw periodieke verklaring staat de uiterste inleverdatum afgedrukt (dit is de eerste dag van de volgende maand). Op die dag moet uw periodieke verklaring bij ons binnen zijn. Levert u de periodieke verklaring in vóór de datum zoals vermeld op dit formulier, dan volgt de betaling van de uitkering rond de 20e van de maand. Levert u hem later in, dan kan uw uitkering die maand niet uitbetaald worden. Kunt u niet eerder inleveren omdat u nog niet alle bewijsstukken heeft, neem dan contact op met uw contactpersoon. Baan gevonden? Toch uw periodieke verklaring inleveren! Gaat u werken dan krijgt u uitkering tot de dag dat u begint aan uw nieuwe baan. Daarom blijft het belangrijk om die laatste periodieke verklaring goed in te vullen. De gegevens worden dan tot aan de start van uw nieuwe baan verwerkt. Wanneer ontvang ik een nieuwe periodieke verklaring? Zolang u wisselende inkomsten heeft of dak- en/of thuisloos bent, krijgt u aan het einde van de maand de periodieke verklaring opgestuurd. Heeft u geen nieuw formulier ontvangen? Neem dan contact op met uw contactpersoon. Waar moet ik mijn periodieke verklaring inleveren? U moet dit formulier persoonlijk in de brievenbus van Sociale Zaken doen. Deze brievenbus vindt u aan de Randwycksingel 22. Korte samenvatting: Beantwoord elke vraag op het formulier; Vergeet niet uw handtekening (en eventueel die van uw partner of overige gezinsleden); Geef wijzigingen door op de periodieke verklaring; Stuur bewijsstukken mee; Lever uw formulier altijd vóór de uiterste inleverdatum in.

25 Wanneer moet ik mijn statusformulier inleveren? Wanneer u geen wisselende inkomsten hebt en ook niet dak- en/of thuisloos bent dan krijgt u twee keer per jaar een statusformulier thuisgestuurd. Op dit statusformulier staan uw gegevens vermeld zoals deze bij Sociale Zaken bekend zijn. Controleer of deze gegevens nog steeds kloppen en stuur het formulier ondertekend voor akkoord terug voor de uiterste inleverdatum. Deze datum vindt u op het formulier. U kunt op dit formulier ook eventuele wijzigingen doorgeven als die zich voordoen op het moment dat u het statusformulier ontvangt. Wanneer zich wijzigingen op een ander moment van het jaar voordoen dan geeft u dit door met behulp van een wijzigingsformulier. Wanneer moet ik mijn wijzigingsformulier inleveren? Tussentijdse wijzigingen in uw situatie moet u binnen vijf dagen via dit wijzigingsformulier doorgeven. Nadat u het formulier heeft ingeleverd (vergeet niet de ondertekening) ontvangt u een nieuw wijizgingsformulier. De wijzigingen kunnen betrekking hebben op: Woon- en verblijfplaats (zoals verhuizing binnen of buiten de gemeente Maastricht); Leefsituatie (trouwen, samenwonen, echtscheiding of het voeren van een gezamenlijke huishouding); Bank/gironummer; Inwonende kinderen (vertrek of komst van inwonende kinderen); Medebewoner(s); Onderhuurder(s); Vakantiemelding; Inkomsten (het gaat om andere inkomsten dan de uitkering van Sociale Zaken); Werkaanvaarding (betaald of onbetaald); Studie; Vermogen; Overige mededelingen die van invloed kunnen zijn voor het bepalen van het recht op uitkering (zoals detentie, verlenging of wijziging verblijfsvergunning). Waar moet ik het statusformulier of het wijzigingsformulier inleveren? U moet dit formulier persoonlijk in de brievenbus van Sociale Zaken doen. Deze brievenbus vindt u aan de Randwycksingel 22. Korte samenvatting: Beantwoord elke vraag op het formulier; Vergeet niet uw handtekening (en eventueel die van uw partner of overige gezinsleden); Zorg dat u wijzigingen binnen vijf dagen doorgeeft via het wijzigingsformulier; Lever uw formulier altijd vóór de uiterste inleverdatum in. Nog vragen? Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Uw contactpersoon kan ze beantwoorden.

26 3.4. Wat is inkomstenkorting? Als u naast de bijstandsuitkering nog andere inkomsten ontvangt, dan brengen wij die inkomsten in mindering op uw uitkering. Het is daarom van belang dat u deze ontvangen inkomsten vermeldt op uw periodieke verklaring van de betreffende maand, of indien van toepassing, op het wijzigingsformulier. De inkomstenkorting kan dan gelijktijdig lopen met uw uitkering. Bij beëindiging van de inkomsten of beëindiging van de uitkering zijn alle inkomsten in mindering gebracht op uw uitkering en hoeft er geen correctie van de betaalde uitkering te volgen. Voorbeeld: U gaat per 1 mei parttime werken. De inkomsten die u ontvangt over de maand mei vermeldt u op uw periodieke verklaring of wijzigingsformulier over de maand mei. U voegt een kopie van uw salarisspecificatie toe. De inkomsten van de maand mei worden dan in mindering gebracht op de uitkering van de maand mei.

27 3.5. Welke inkomsten worden in mindering gebracht? Inkomsten uit arbeid Als u en uw partner (indien van toepassing) naast uw uitkering werkt, worden deze inkomsten op uw uitkering in mindering gebracht. In bijzondere gevallen is het mogelijk dat 25 procent van deze inkomsten niet in mindering worden gebracht voor een periode van maximaal zes maanden. We noemen dit een inkomstenvrijlating. Uw contactpersoon kan u hier verder over informeren. Daarnaast is het voor alleenstaande ouders mogelijk dat 12,5 procent van de inkomsten niet in mindering worden gebracht voor de duur van dertig maanden. Ook hierover kan uw contactpersoon u verder informeren. Dit geldt overigens niet voor jongeren. Gevolgen van inkomstenvrijlating Een vrijlating van inkomsten heeft gevolgen voor andere regelingen. Door deze vrijlating stijgt namelijk uw inkomen. De regelingen gaan uit van dit hoger inkomen. Daardoor kunt u de kwijtschelding van gemeentelijk heffingen (gedeeltelijk) kwijtraken. Ook kan het gevolgen hebben voor de hoogte van de huurtoeslag en/of andere inkomensafhankelijke regelingen. Inkomsten uit kamerverhuur (of kostganger) Heeft u een kostganger of verhuurt u een kamer? Dan wordt u 10 procent op uw uitkering gekort. Bij een IOAW- of IOAZ-uitkering heeft kamerverhuur (of kostganger) geen invloed op uw uitkering. Overige inkomsten Andere inkomsten worden volledig op uw uitkering in mindering gebracht (bijvoorbeeld WAO/WIA, WW, AOW, alimentatie). Inkomsten inwonende kinderen van 21 jaar en ouder Indien sprake is van een inwonend kind van 21 jaar en ouder met inkomsten die hoger zijn dan het normbedrag voor de kosten van levensonderhoud voor hoger onderwijs, genoemd in artikel 3.18 van de Wet studiefinanciering dan heeft u geen recht op de maximale toeslag van 20% maar op een toeslag van 10%. Dit geldt niet wanneer uw kinderen een studiebeurs ontvangen op grond van de Wet studiefinanciering of Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos).

28 3.6. Wanneer ontvangt u een uitkeringsspecificatie? Iedere maand ontvangt u een uitkeringsspecificatie. Deze ontvangt u vlak voor de uitbetaaldatum van de uitkering, rond de 20e van iedere maand. Wanneer u incidenteel bijzonder bijstand ontvangt, dan krijgt u een aparte specificatie. Verder kan het voorkomen dat eerder berekende maanden moeten worden herberekend. Ook hierover krijgt u dan een specificatie. Het is dus mogelijk dat u in één maand meerdere specificaties ontvangt. Heeft u vragen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met uw contactpersoon. De naam en het telefoonnummer van uw contactpersoon staan vermeld op de specificatie Verplicht verzekeren tegen ziektekosten U bent wettelijk verplicht om een basisverzekering af te sluiten voor uw ziektekosten op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Als u nog geen basisverzekering heeft afgesloten, krijgt u mogelijk een boete. De vergoedingen die u krijgt op basis van de basisverzekering zijn bij iedere verzekeraar hetzelfde. Als u verwacht dat u meer ziektekosten gaat maken, dan kunt u het beste een aanvullende verzekering afsluiten. De vergoedingen die u krijgt op basis van een aanvullende verzekering verschillen per verzekeraar en per pakket. Vergelijk daarom zelf welke aanvullende verzekering het beste bij uw individuele situatie en/of wensen past. Als u gedurende het jaar bepaalde kosten niet krijgt vergoed, kunt u gebruik maken van fiscale aftrekmogelijkheden. De belastingdienst kan u hierover informeren. Betalen van de basispremie Voor uw basisverzekering betaalt u maandelijks een basispremie. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen hoeveel u moet betalen. Daarnaast wordt van uw uitkering een inkomensafhankelijke bijdrage ingehouden voor deze basisverzekering. Ook als u zelf nog geen basisverzekering heeft afgesloten wordt deze bijdrage ingehouden. Alle leden van een gezin ouder dan 18 jaar moeten zichzelf verzekeren. Voor kinderen onder de 18 jaar (zonder eigen inkomen) moet een van de ouders een zorgverzekering afsluiten, maar voor hen hoeft geen basispremie te worden betaald. Bijstand voor medische kosten Op basis van de Wet werk en bijstand mogen wij geen bijzondere bijstand verlenen voor medische kosten. Alleen in zeer individuele bijzondere omstandigheden, heeft u mogelijk recht op bijstand vanuit Sociale Zaken. Wanneer u verwacht dat u hoge medische kosten krijgt, dan kunt u het beste van te voren (dus voordat u behandeld wordt) informeren bij uw zorgverzekeraar welke kosten worden vergoed. Worden de kosten niet (volledig) vergoed door uw zorgverzekeraar, dan kunt u advies vragen aan Sociale Zaken over de mogelijkheden van bijzondere bijstand. Tegemoetkoming premie aanvullende verzekering U bent niet verplicht een aanvullende verzekering af te sluiten. Voor veel mensen is het echter verstandig om dit wel te doen. U kunt een tegemoetkoming krijgen voor de kosten van de premie van de aanvullende verzekering. De tegemoetkoming bedraagt, afhankelijk van de premie die u betaalt, maximaal 100,- per jaar. U kunt de tegemoetkoming aanvragen via het aanvraagformulier dat u kunt downloaden op of telefonisch aanvragen via

29 Wijzigingen doorgeven aan de zorgverzekeraar U bent verplicht om zelf elke verandering in uw verzekering of gezinssituatie aan de zorgverzekeraar door te geven. Bijvoorbeeld als u weer gaat werken. De collectieve zorgverzekering Wanneer u een uitkering van Sociale Zaken ontvangt, dan kunt u ook een via Sociale Zaken een zorgverzekering afsluiten bij zorgverzekeraar Iza Cura / VGZ Zuid Limburg. Zolang u een uitkering van Sociale Zaken ontvangt of een inkomen heeft dat lager is dan 110 procent van de voor u geldende bijstandsnorm, kunnen wij u dit verzekeringspakket tegen een lage premie aanbieden met goede voorwaarden. Voordelen van deze verzekering: - U hebt recht op veel vergoedingen, vaak zonder eigen bijdrage. - De maandelijkse premie is aantrekkelijk, bestaande uit een basispremie en aanvullende premie. - Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. - Er is geen medische selectie. Indien u momenteel verzekerd bent bij een andere zorgverzekeraar, kunt u per 1 januari overstappen naar de zorgverzekering Iza Cura / VGZ Zuid-Limburg. U kunt dit aangeven bij uw contactpersoon van Sociale Zaken. Uw huidige zorgverzekering moet u zelf vóór 1 februari opzeggen. U ontvangt dan een aanmeldingsset. Deze formulieren vult u in en stuurt u terug naar Iza Cura / VGZ Zuid-Limburg. U ontvangt daarna een bewijs van inschrijving. Zorgtoeslag Veel mensen hebben recht op de zorgtoeslag. Voor de zorgtoeslag moet u voldoen aan de volgende voorwaarden: u bent 18 jaar of ouder; u bent verzekerd voor uw ziektekosten; uw inkomen is niet te hoog*. ( * voor actuele bedragen verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst of uw vaste contactpersoon) Nog vragen? Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of uw contactpersoon van Sociale Zaken. U kunt voor vragen ook terecht op ons online vragenboek.

30 4. ZORG (INKOMENS) ONDERSTEUNING 4.1. Bieden van (inkomens) ondersteuning; zorg Sociale Zaken richt zich behalve op langdurig werklozen ook op andere kwetsbare groepen. Mensen met een minimuminkomen, met financiële problemen of (verborgen) zorgvragen zoals ouderen en WAO-ers. Het doel van dit beleid is om de vitaliteit en zelfredzaamheid van de burgers te vergroten. Actieve aanpak Op voorhand is het niet gemakkelijk om aan te geven wanneer u precies in aanmerking komt voor zorg. Uw vaste contactpersoon kijkt samen met u wat er gedaan moeten worden om u er weer bovenop te helpen. Dit kan op allerlei manieren. Van schuldhulpverlening tot medische voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) tot Bijzondere Bijstand Middelen Om te bepalen of wij u kunnen helpen, kijken we naar uw middelen. Uw middelen zijn de optelsom van al uw inkomsten plus uw eigen vermogen. Uw inkomen Uw inkomen kan bestaan uit salaris of andere betalingen vanuit uw werk. Maar ook uw geld uit uitkeringen, pensioenen, lijfrenten, alimentatie enzovoorts, plus de voorlopige teruggaaf van de belastingen (heffingskortingen zoals bijvoorbeeld de alleenstaande ouderkorting, de kinderkortingen en dergelijke). Uw vermogen Wat u bezit aan geld en goederen heeft een waarde. Dit is uw vermogen. Hebt u alleen inkomsten uit bijstand? Dan hoeft er voor de bijzondere bijstand geen middelentoets meer plaats te vinden. Maar als u inkomsten hebt die hoger zijn dan de bijstandsnorm, dan wordt er bekeken welk deel van de bijzondere bijstand u zelf kunt betalen. Het bedrag dat boven de bijstandsuitkering uitkomt, noemen wij uw méérinkomsten. Hoe hoger de méérinkomsten, hoe lager de bijzondere bijstand is.

31 4.3. Bijzondere Bijstand Wanneer komt u in aanmerking voor Bijzondere Bijstand? Als u niet (helemaal) in uw levensonderhoud kunt voorzien, kunt u in aanmerking komen voor een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Deze uitkering is bedoeld om uw noodzakelijke algemene levenskosten te betalen. Dit zijn uw wekelijkse boodschappen zoals levensmiddelen. Maar ook uw vaste lasten zoals huur, energie, water, telefoon, zakgeld en kleding. Soms moet u echter extra uitgaven doen. U hebt de verplichting om van uw bijstandsuitkering geld te reserveren om de extra uitgaven te betalen. Toch kan uw bijstandsuitkering niet altijd op deze extra uitgaven berekend zijn. U kunt dan in aanmerking komen voor een extra tegemoetkoming: Bijzondere Bijstand. Alleen om die speciale noodzakelijke extra kosten te kunnen betalen. Voor medische kosten wordt in het algemeen geen bijzondere bijstand verstrekt. U bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een zorgverzekering die het beste past bij uw situatie. Houdt hier rekening mee als u medische kosten moet maken. De vier voorwaarden om recht te hebben op Bijzondere Bijstand 1 Het moet duidelijk om bijzondere omstandigheden gaan. 2 Het moeten ook noodzakelijke kosten zijn. 3 De kosten worden niet (volledig) door een andere voorziening betaald. 4 Onze middelentoets moet uitwijzen dat u het inderdaad niet zelf kunt betalen. Voorwaarde 1: bijzondere omstandigheden Uw individuele bijzondere omstandigheden kunnen algemeen gebruikelijke kosten bijzonder maken. Denk aan verhuis- en inrichtingskosten na een scheiding, extra huurlasten bij een noodzakelijke verhuizing, extra energiekosten, extra kledingslijtage- of bewassingskosten. Voorwaarde 2: noodzakelijke kosten Het moet wel persé nodig zijn dat u bijzondere kosten maakt. Bijvoorbeeld kosten die gemaakt moeten worden om gezondheidsredenen, tenminste als ze niet worden betaald door een andere instantie. Voorwaarde 3: kosten waarvoor geen andere voorzieningen bestaan Er zijn kosten die u via andere voorzieningen (regelingen, instanties) vergoed krijgt. Bijvoorbeeld tegemoetkoming in studiekosten, de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), huur- en zorgtoeslag. Ook de mogelijkheid om een lening (voor algemene aanschaffingen) af te sluiten bij de Kredietbank Limburg. Kunnen dergelijke voorliggende voorzieningen uw kosten niet volledig dekken, dan kunt u alsnog een beroep doen op de Bijzondere Bijstand. Denk aan bijdragen psychotherapie, eigen bijdragen thuiszorghulp, dienstverleningskosten aanleunwoning, sociale alarmering, medische kosten en extra kledingslijtage- en bewassingkosten. Voorwaarde 4: voor u onbetaalbare kosten Sommige kosten kunt u niet betalen van uw inkomen. Om dat probleem op te lossen kan Sociale Zaken haar zogenaamde middelentoets inzetten. Daarmee bepalen wij of u de kosten helemaal, deels of helemaal niet zelf kunt opbrengen. Bewaar uw rekeningen. Vraag bijzondere bijstand vooral aan vóórdat u de kosten maakt. Dat voorkomt teleurstellingen. Sociale Zaken moet namelijk vooraf de noodzaak van de bijzondere kosten kunnen vaststellen.

32 4.4. Langdurigheidstoeslag Heeft u al meer dan zesendertig maanden (drie jaar) een bijstandsuitkering of een andere uitkering op bijstandsniveau? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag. U krijgt de toeslag één keer per jaar. U moet dus ieder jaar opnieuw een aanvraag indienen. Wanneer heeft u recht op de langdurigheidstoeslag? Als u een partner heeft dan krijgt u de toeslag alleen als u al uw en uw partner beiden aan de onderstaande voorwaarden voldoen. (De voorwaarden zijn niet volledig, iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld op grond van artikel 8 Wwb jo artikel 36 Wwb jo Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand gemeente Maastricht.) U ontvangt een bijstandsuitkering. U bent 21 jaar of ouder, maar jonger dan 65 jaar. U heeft drie jaar of langer een uitkering. U heeft een minimuminkomen U bent 21 jaar of ouder, maar jonger dan 65 jaar. U heeft drie jaar of langer een uitkering. U w vermogen is niet hoger dan de vermogensgrens genoemd in artikel 34 WWB. U heeft geen recht op langdurigheidstoeslag als u een opleiding volgt zoals bedoeld in de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos) of een studie volgt op grond van de Wet studiefinanciering. Hoe komt u aan een aanvraagformulier? Het aanvraagformulier voor de langdurigheidstoeslag kunt u krijgen bij Sociale Zaken of via Meer informatie Hebt u nog vragen over de langdurigheidstoeslag? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon of raadpleeg ons vragenboek online.

33 4.5. Declaratieregelingen Voor veel mensen met een minimuminkomen is het moeilijk om rond te komen. Daarom kunt u op basis van declaratieregelingen een aanvraag doen voor een tegemoetkoming in de kosten voor: - sociaal culturele activiteiten (bijvoorbeeld een vergoeding in de kosten van het telefoonabonnement, internet en krant); - schoolgaande kinderen (bijvoorbeeld indirecte schoolkosten zoals ouderbijdrage, schooltas, schoolmaterialen, kosten werkweek). Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkomingen zijn er bepaalde voorwaarden: Zo moet u bijvoorbeeld minimaal zes maanden staan ingeschreven in het Maastrichtse bevolkingsregister en ook in Maastricht wonen. Het inkomen van u en uw partner (indien van toepassing) niet hoger zijn dan 110 procent van het bijstandsniveau. U mag geen studie volgen waarop de Wet Studiefinanciering van toepassing is. Hoe vraagt u de declaratieregelingen aan? In de folder Declaratieregelingen treft u aanvraagformulieren aan. U kunt de folder Declaratieregelingen aanvragen via Sociale Zaken. Het aanvraagformulier haalt u uit de folder en vult u in en voorziet u van de gevraagde betalingsbewijzen. Daarna stuurt u het formulier op naar Sociale Zaken. De folder inclusief de aanvraagformulieren vindt u ook op onze internetpagina Andere vragen? Raadpleeg ons vragenboek online.

34 4.6. Schuldhulpverlening Hebt u schulden en moet u elke maand een flink bedrag aan aflossingen betalen? Of gaat uw financiële situatie op korte termijn drastisch veranderen waardoor u zich nu al zorgen maakt over de toekomst? Wellicht kan de Kredietbank Limburg u dan helpen. De aanpak en uw wilskracht Samen met u probeert de Kredietbank Limburg uw schuldengroei te stoppen en beheersbaar te maken. Daarvoor gaat de Kredietbank met u uw situatie bekijken; uw inkomsten, uw uitgaven en waarom u schulden bent gaan maken. Samen wordt naar een oplossing gezocht voor uw schulden. Voorop staat dat ú het werk moet doen. U leert om uw uitgaven af te stemmen op uw inkomsten. Vast staat dat van u en uw eventuele huisgenoten een flinke portie wilskracht wordt verwacht. De Kredietbank helpt u met professionele adviezen en begeleiding. Of ook daadwerkelijk een oplossing wordt gevonden, is mede afhankelijk van uw omstandigheden en zeker ook van uw eigen inzet! Gratis dienstverlening De Kredietbank Limburg helpt u gratis. Er zijn dus geen kosten verbonden aan de hulp. De Kredietbank vraagt wel uw inzet om aan uw probleem te werken. Hoe meldt u zich aan? Via een aanmeldingsformulier schuldhulpverlening. Het aanmeldingsformulier kunt u telefonisch aanvragen bij de Kredietbank tussen en uur via (043) Vul dit volledig in en stuur kopieën van alle gevraagde bijlagen mee. Onvolledig ingevulde formulieren vertragen de voortgang van het proces omdat de Kredietbank u om aanvullende informatie moet vragen. Zorg er daarom voor dat u alles volledig invult en compleet met bijlagen inlevert. Waar kunt u de Kredietbank Limburg vinden? De Kredietbank Limburg heeft een vestiging in het Werkplein Maastricht aan de Randwyck 22. Spreekuur betalingsachterstanden Vaste Lasten Werkplein Maastricht: Woensdagmiddag: open inloop van uur. Spreekuur betalingsachterstanden Vaste Lasten Buurtloket Malberg: Donderdagmiddag: open inloop van uur. In de diverse wijken zitten ook medewerkers van de Kredietbank Limburg waar u op vaste spreekuren terecht kunt. Deze spreekuren zijn alleen bedoeld voor mensen die nog geen klant zijn bij Kredietbank Limburg. Wijkservicepunt Wyckerpoort-Wittevrouwenveld: Dinsdagochtend: Spreekuur Schuldhulpverlening van tot uur. Buurtloket Mariaberg: Donderdagmiddag: Spreekuur Schuldhulpverlening van tot uur. Buurtloket Malberg: Donderdagmorgen: Spreekuur Schuldhulpverlening, van tot uur.

35 4.7. Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Gemeenten voeren de Wmo uit en iedere gemeente legt andere accenten. De gemeente bekijkt of u in aanmerking kan komen voor individuele voorzieningen uit de Wmo, denk aan hulp in de huishouding, aanpassingen in en om uw woning of vervoer op maat. Meer informatie Wilt u meer informatie over de Wmo of wilt u weten of u in aanmerking komt voor een individuele voorziening kijk dan op of neem contact op met het Servicebureau Zorg van de gemeente Maastricht via

36 5. ALGEMEEN 5.1. Klachten, bezwaar, beroep en voorlopige voorzieningen Het verschil tussen een klacht en een bezwaar Ze lijken veel op elkaar maar er bestaat een duidelijk verschil tussen beide. Een klacht gaat vooral over de manier waarop mensen van Sociale Zaken met u omgaan. Een bezwaar gaat om de beschikking (brief over het besluit) die de gemeente neemt. Bezwaren Bent u het niet eens bent met een beschikking die Sociale Zaken over uw uitkering heeft genomen? Dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Dit doet u binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking. Bij wie, wanneer en hoe maakt u dan bezwaar? U moet uw bezwaar per brief indienen: een zogenaamd bezwaarschrift. Stuur uw brief naar het college van burgemeester en wethouders. In de beschikking staat het adres. Uw bezwaarschrift moet binnen zes weken na het versturen van de beschikking bij het college zijn. Wat schrijft u in uw bezwaarschrift? Uw volledige naam en adres. De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft. Het besluit waartegen u bezwaar maakt. De redenen waarom u bezwaar maakt. Een vertaling in de Nederlandse taal als u het bezwaar in een andere taal geschreven heeft. Een kopie van de beschikking, waartegen u bezwaar maakt. Uw handtekening (en die van uw partner). Wat gebeurt er nadat u uw bezwaarschrift hebt gestuurd? De juridische afdeling van Sociale Zaken behandelt uw bezwaarschrift en zal u, indien nodig, uitnodigen voor een gesprek. Dit noemen we een hoorzitting. U krijgt daarbij de stukken, die over uw bezwaar gaan, toegestuurd. Bereidt u goed voor op dat gesprek. Zodat u alles duidelijk kunt maken wat u wilt zeggen. U kunt een vertegenwoordiger of gemachtigde meenemen. Binnen twaalf weken, vanaf de verzenddatum van de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt, krijgt u een schriftelijk antwoord (een besluit) op uw bezwaar van het college van burgemeester en wethouders. En als u het niet eens bent met de uitspraak? Als u geen gelijk krijgt (uw bezwaar wordt ongegrond verklaard) en u bent het daar niet mee eens, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank, sector bestuursrecht. Als u het met de uitspraak van de rechtbank ook niet eens bent, dan kunt u ten slotte nog in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht. Het adres van de rechtbank staat in het besluit dat genomen is op uw bezwaarschrift. Het adres van de Centrale Raad van Beroep staat in de uitspraak van de rechtbank.

37 Voorlopige voorziening Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Met andere woorden dat wat in de beschikking staat wordt uitgevoerd ook al dient u een bezwaarschrift in. Wanneer echter sprake is van onverwijlde spoed (een situatie waarbij niet gewacht kan worden op de afhandeling van het bezwaarschrift, omdat u anders bijvoorbeeld in ernstige financiële problemen komt) dan kunt u tegelijkertijd bij de rechtbank een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. De rechter zal dan beoordelen of er sprake is van onverwijlde spoed en kan dan de betreffende beschikking waartegen u bezwaar maakt schorsen (met andere woorden; de beslissing in die beschikking wordt dan nog niet in de praktijk uitgevoerd). De uitspraak van de rechter is een voorlopig oordeel. Het college van burgemeester en wethouders zullen altijd nog een besluit op uw bezwaarschrift nemen. Ook tegelijkertijd met het in beroep gaan bij de rechtbank (tegen het besluit op het bezwaarschrift) of bij de Centrale Raad van Beroep (tegen de uitspraak van de rechtbank) kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de rechtbank respectievelijk bij de Centrale Raad van Beroep worden ingediend. Ook dan dient er sprake te zijn van onverwijlde spoed. Tijdig beslissen De gemeente moet tijdig beslissen op een aanvraag, meestal is dit binnen acht weken. Wanneer u vindt dat u te lang moet wachten op uw besluit dan kunt u het beste met uw contactpersoon contact opnemen. U wordt dan geïnformeerd over de stand van zaken. In het uiterste geval kunt u Sociale Zaken schriftelijk in gebreke stellen. Klachten Bent u ontevreden over de manier waarop Sociale Zaken uw zaak afhandelt of over hoe u behandeld wordt? Dan kunt u daarover een klacht indienen. Sociale Zaken is verplicht uw klacht te behandelen. Hoe dient u een klacht in? U kunt een klachtenformulier afhalen bij de receptie van Sociale Zaken of zelf een brief schrijven. Stuur het klachtenformulier of de brief op naar: Klachtencommissie Sociale Zaken, Postbus 4902, 6202 TC Maastricht. Als u behoefte hebt aan informatie of overleg, kunt u de klachtencoördinator bellen, telefoonnummer (043) Wat gebeurt er met uw klacht? De klachtencoördinator zal de ontvangst van uw klacht binnen één week bevestigen en aan de klachtencommissie voorleggen. De klachtencommissie In de klachtencommissie zitten een onafhankelijke voorzitter, een secretaris en twee commissieleden. U ontvangt een uitnodiging voor een hoorzitting. Zodra de commissie advies heeft uitgebracht aan de directie, ontvangt u van de directeur van Sociale Zaken een antwoord op uw klacht. Bureau Nationale Ombudsman Als u zich niet kunt verenigen met een uitspraak op een klacht, kunt u zich wenden tot de onafhankelijke Nationale Ombudsman. In dat geval is het aan te raden dit zo spoedig mogelijk te doen. De Nationale Ombudsman is namelijk niet verplicht de klacht te behandelen indien deze later dan een jaar na verzending van deze uitspraak wordt ingediend. U kunt uw brief sturen naar: De Nationale Ombudsman, Postbus 93122, 2509 AC Den Haag. Zie ook

38 5.2. Belangrijke, nuttige adressen Sociale zaken heeft voor u een overzicht gemaakt van instanties waar u terecht kunt voor begeleiding en activering. Klik hier om dit overzicht te raadplegen. Begeleiding naar werk Podium24 Randwycksingel EE Maastricht Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website: Uitzendbureaus Tempo-Team uitzendbureau Boschstraat 21A 6211 AS Maastricht T: (043) Start People Van Hasseltkade CD Maastricht T: (043) Randstad uitzendbureau Wycker brugstraat ED Maastricht T: (043) Tence uitzendbureau Boschstraat AX Maastricht T: (043) Manpower uitzendbureau Wycker Brugstraat EA Maastricht T: (043)

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie.

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie. Inhoud Algemeen Deze informatiemap ontvangen alle klanten van de gemeenten waarvoor de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Helmond de gemeentelijke uitkerings- en re-integratieregelingen uitvoert:

Nadere informatie

Een uitkering: wat moet u weten?

Een uitkering: wat moet u weten? Een uitkering: wat moet u weten? U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiemap leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat er van u verwacht wordt.

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering Werk boven uitkering 1 2 Inhoud Waarom deze brochure? 5 Werk boven uitkering 6 Werk zoeken is een verplichting 6 School boven werk (voor personen tot 27 jaar) 7 Startkwalificatie 7 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Nadere informatie

WWB (Wet werk en bijstand)

WWB (Wet werk en bijstand) WWB (Wet werk en bijstand) www.utrecht.nl/bijstandsuitkering Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Inhoud Liever werk dan bijstand 3 Uw rechten en uw plichten 4 Als u een uitkering aanvraagt 5

Nadere informatie

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden.

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden. De meest gestelde vragen van werkzoekenden WW-uitkering 1. Hoe vraag ik een uitkering aan? Om een uikering te krijgen moet u zich inschrijven bij het UWV WERKbedrijf. Vanaf het moment dat u weet dat u

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering zelfstandigen Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Hoe zit het met de aanvraag?

Hoe zit het met de aanvraag? Hoe zit het met de aanvraag? Deze brochure geeft belangrijke informatie met betrekking tot het aanvragen en het recht op bijstand. Inhoud Recht op bijstand Aanvraag bijstand Bijstand en werk 3 7 10 Recht

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Heb je een vraag of een casus? Neem dan contact op met: ADVIES & CONSULT bij Stadsgeldbeheer Zowel medewerkers als cliënten in de Maatschappelijke

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 januari 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 juli 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen of

Nadere informatie

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen 2 Inleiding De overheid draagt in bepaalde gevallen bij in de kosten van uw zorgverzekering, huurhuis of kinderen. Zo n bijdrage heet een toeslag. Belastingdienst/Toeslagen

Nadere informatie

Wat doet het Inlichtingenbureau?

Wat doet het Inlichtingenbureau? Wat doet het Inlichtingenbureau? Deze brochure geeft belangrijke informatie met betrekking tot de controle van uw gegevens. Wanneer u bijstand krijgt, worden uw gegevens gecontroleerd door verschillende

Nadere informatie

Zorg, werk en inkomen

Zorg, werk en inkomen voorzieningengids Zorg, werk en inkomen OKTOBER 2010 voorzieningengids Zorg, werk en inkomen VOORWOORD Iedereen doet mee! Het beleid in onze gemeente is erop gericht dat iedereen meedoet in onze lokale

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Wet afschaffing huishoudinkomenstoets

Wet afschaffing huishoudinkomenstoets Wet afschaffing huishoudinkomenstoets Modelteksten Juni 2012 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank

Nadere informatie

Een Wajong-uitkering. Wat betekent dat?

Een Wajong-uitkering. Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Een Wajong-uitkering. Wat betekent dat? Over Wajong aangevraagd vóór 1 januari 2010 Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op

Nadere informatie

Stand van zaken van de sociale zekerheid

Stand van zaken van de sociale zekerheid Stand van zaken van de sociale zekerheid Overzicht 1 januari 2011 2 Stand van zaken van de sociale zekerheid Inhoudsopgave Inleiding 4 Premieoverzicht 5 Algemene ouderdomswet (AOW) 7 Aanvullende inkomensvoorziening

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Ede - Wageningen Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Informatie voor klanten met een WWB-uitkering Jaargang 12, nummer 2 Gemeente Ede, september 2014 2 Wijzigingen WWB 2015 5 Vraag uw vergoedingen digitaal

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede

Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede Huishoudinkomenstoets afgeschaft Studie in plaats van uitkering voor jongeren Huishoudinkomenstoets afgeschaft Per 1 januari 2012 is de gewijzigde Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie