Nieuwsbrief van d.d

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief van d.d. 23-06-2005"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief van d.d Nummer: Wist u dat...?? minister Dekker haar plannen voor een verplichte keuring van oude vooroorlogse huurwoningen op gebreken aan elektra- en gasvoorzieningen, voorlopig intrekt;?? het voor werkgevers aantrekkelijker wordt een Wsw-er (werknemer op basis van de Wet sociale werkvoorziening) in dienst te nemen. Als zij een begeleide werkplek aanbieden lopen zij geen financieel risico bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Deze zogenoemde no-riskpolis wordt uitgebreid en geldt straks permanent in plaats van vijf jaar;?? minister Hoogervorst van Volksgezondheid niet van plan is nieuwe plannen te maken om de accijns op jenever en andere sterke drank te verlagen;?? de minister van justitie overweegt de regels voor huizenveilingen aan te scherpen of een andere manier van veilen te introduceren, bijvoorbeeld via internet. Ook wil de bewindsman kijken wat er gedaan kan worden aan de toename van hypotheekfraude in georganiseerd verband. Verder wil hij de problemen oplossen rond de bezichtiging van een woning voor aanvang van de veiling. 2) Rechten van vliegtuigpassagiers bij overboeking en annulering Binnenkort komt de grote vakantievlucht weer op gang. Wellicht goed om even stil te staan bij de nieuwe rechten die Europese vliegtuigpassagiers per 17 februari 2005 hebben gekregen. De rechten zijn van toepassing voor vluchten met een EU-luchtvaartmaatschappij van of naar een EU-luchthaven en bij tijdig inchecken. De nieuwe rechten hebben betrekking op:?? Overboeking,Annulering,langdurige vertragingen,zoekgeraakte bagage, ongevallen. Deze week komen de eerste twee onderwerpen aan de orde, volgende week de overige drie. Overboeking In geval een vlucht overboekt is moet de luchtvaartmaatschappij eerst vragen of er passagiers bereid zijn vrijwillig afstand te doen van hun plaats in ruil voor bepaalde voordelen. Doet u vrijwillig afstand van uw plaats, dan moet de luchtvaartmaatschappij ofwel uw ticket terugbetalen (eventueel aangevuld met een gratis vlucht naar uw oorspronkelijk vertrekpunt), ofwel alternatief vervoer aanbieden naar uw eindbestemming. Doet u niet vrijwillig afstand van uw plaats en de luchtvaartmaatschappij weigert u in te laten stappen (instapweigering), dan is de luchtvaartmaatschappij de volgende vergoedingen verschuldigd:

2 ?? 250 euro voor vluchten van minder dan km;?? 400 euro voor langere vluchten binnen de EU en voor alle overige vluchten tussen 1500 en 3500 km;?? 600 euro voor vluchten van meer dan km buiten de EU. Deze vergoedingen worden gehalveerd indien uw vertraging niet meer dan respectievelijk 2, 3 of 4 uur bedraagt. Bovendien moet de luchtvaartmaatschappij:?? ofwel uw ticket terugbetalen (eventueel aangevuld met een gratis vlucht naar uw oorspronkelijk vertrekpunt), ofwel alternatief vervoer aanbieden naar uw eindbestemming;?? zorgen voor maaltijden, drank, eventueel een hotelkamer (inclusief transfers) en communicatiefaciliteiten. Annulering Als uw vlucht wordt geannuleerd, moet de luchtvaartmaatschappij:?? ofwel uw ticket terugbetalen (eventueel aangevuld met een gratis vlucht naar uw oorspronkelijk vertrekpunt), ofwel alternatief vervoer aanbieden naar uw eindbestemming;?? zorgen voor maaltijden, drank, eventueel een hotelkamer (inclusief transfers) en communicatiefaciliteiten. In geval van annulering moet de luchtvaartmaatschappij u dezelfde vergoedingen betalen als bij instapweigering, tenzij ze u voldoende lang van tevoren op de hoogte brengt en alternatief vervoer aanbiedt dat de oorspronkelijke vertrektijd dicht benadert. Deze vergoedingen moeten binnen de 7 dagen worden betaald in contanten, per bankoverschrijving of cheque of, indien u hier schriftelijk mee instemt, met reiswaardebonnen. Indien deze rechten u worden geweigerd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de luchtvaartmaatschappij in kwestie. Pakketreizen Naast de bovenvermelde rechten kunt u ook een schadevergoeding van uw touroperator eisen wanneer deze niet de diensten levert die u in de EU heeft geboekt, ongeacht uw bestemming. U kunt een beroep doen op deze rechten wanneer de touroperator één van de vluchten in uw pakketreis niet levert. Wanneer de touroperator nalaat een aanzienlijk deel van de door u geboekte pakketreis te leveren, moet hij u bijstand verlenen en alternatieve voorzieningen treffen, inclusief reizen, zonder daarvoor extra kosten in rekening te brengen. Bron: Europese Commissie 3) Brandbrief MKB over nieuwe regeling lease-auto Uitgegeven: 20 juni :39 DELFT - Werkgeversorganisatie MKB-Nederland heeft in een brandbrief aan het kabinet haar onvrede geuit over de nieuwe regeling voor het privé-gebruik van een lease-auto. Volgens MKB verzwaart die regeling de administratieve lasten aanzienlijk en leidt ze er bovendien toe dat een werkgever zich actief met het privé-leven van een werknemer zal moeten bemoeien. Vanaf volgend jaar valt het privé-gebruik van de auto van de zaak niet langer onder de inkomstenbelasting maar onder de loonbelasting. De werkgever krijgt op die manier de bewijslast op zijn bordje, aldus MKB maandag. Als een werknemer meer dan vijfhonderd kilometer privé met de lease-auto rijdt en dat niet meldt, kan de werkgever een boete krijgen. Volgens vervoersorganisatie EVO betekent het besluit om de (bestel-)auto van de zaak in 2006 onder de loonbelasting te brengen, een lastenverzwaring van 250 miljoen euro per jaar. Algemeen directeur Dick van den Broek Humphreij: 'We hebben het hier over een probleem van grote omvang. Voor bijna 1,3 miljoen (bestel)-auto's verschuift de last voor de bijtelling naar de werkgever. Een kostenpost en administratieve last voor een groot aantal ondernemers. En dit ook nog eens in een tijd waarin het kabinet vol trots heeft aangekondigd zich in te zetten voor lastenvermindering voor het bedrijfsleven. EVO vraagt de Tweede Kamer daarom met klem dit besluit terug te draaien.' EVO roept de Tweede Kamer dan ook op deze lastenverzwaring tegen te houden en de regeling terug te draaien.

3 P.S. Deze plannen zijn al ruim één jaar geleden bekend gemaakt en nu wordt ook MKB Nederland en EVO wakker. Helaas worden zij altijd te laat wakker. 4) Herbeoordelingen voor de WAO aan de gang Meer werken; regel het samen! Eind vorig jaar is UWV gestart met de herbeoordeling van de mate van arbeids(on)geschiktheid van uitkeringsgerechtigden voor WAO, WAZ en Wajong. Het resultaat na een halfjaar: zo n 50 procent van de tot nu toe herbeoordeelde WAO- en WAZgerechtigden is meer arbeidsgeschikt bevonden en zo n 10 procent van de Wajonggerechtigden. De herbeoordeling, die plaatsvindt aan de hand van een aangescherpt Schattingsbesluit, loopt door tot in P.S. Bent u in het bezit van een ontslagvergunning van alle oude werknemers die in de W.A.O. zijn gegaan.?????????????? Zo nee alsnog aanvragen. 5) Hof Amsterdam: ook anoniementarief als de loonbelastingverklaring ontbreekt Hof Amsterdam 7 april 2005, 03/02372, MK V 6) Eerste Kamer stemt in met Zorgverzekeringswet en Wet op de Zorgtoeslag De Eerste Kamer heeft op 14 juni jl. ingestemd met de Zorgverzekeringswet en met de Wet op de Zorgtoeslag. Beide wetten treden op 1 januari 2006 in werking. De Zorgverzekeringswet maakt een eind aan het verschil tussen de ziekenfondswet en particuliere verzekeringen. De Ziekenfondswet vervalt. Iedereen wordt verplicht om een basisverzekering af te sluiten, waarvoor de premie uit twee delen bestaat: een nominaal deel en een inkomensafhankelijk deel. De nominale premie wordt betaald aan de zorgverzekeraar. Voor de heffing en inning van het inkomensafhankelijke deel is de Belastingdienst verantwoordelijk. De nominale premie Vanaf januari betaalt de verzekeringsplichtige van 18 jaar en ouder voor de nieuwe zorgverzekering een nominale premie van tot per jaar. Hierbij is het niet van belang of hij eigen inkomsten uit werk heeft of niet. Ook studenten van 18 jaar of ouder moeten zelf een nominale premie betalen. Kinderen onder de 18 vallen wel onder de verzekeringsplicht, maar betalen geen nominale premie. De verzekeringsplichtige ontvangt, als deze daar gelet op zijn inkomen en gezinssituatie voor in aanmerking komt, een zorgtoeslag. De nominale premie wordt hoger dan in de bestaande situatie, maar wordt fiscaal en via de zorgtoeslag gecompenseerd. De zorgtoeslag wordt maandelijks uitgekeerd door de Belastingdienst/Toeslagen. De fiscale maatregelen moeten voor 2006 nog verder worden uitgewerkt. De inkomensafhankelijke bijdrage Naast de nominale premie moet iedere verzekeringsplichtige een inkomensafhankelijke bijdrage betalen. Deze bijdrage wordt berekend over het zogenoemde bijdrage-inkomen. Het bijdrage-inkomen wordt gevormd door het gezamenlijke bedrag dat een verzekeringsplichtige ontvangt aan belastbaar loon, belastbare winst uit onderneming, belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden en belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen. Naar verwachting zal het tarief van de bijdrage rond de 6% bedragen. Het maximumbedrag

4 waarover de bijdrage berekend wordt zal rond de liggen, zodat de maximale inkomensafhankelijke bijdrage ongeveer 1860 per jaar zal bedragen. Zie voor meer informatie over deze wetten o.a. het nieuws van 14 juni 2005 op 7) Geconsolideerd jaarrapport 2004 A.H. supermarkten Vorig jaar hadden wij deze klaar op 18 juni en nu op ± 30 juni Dit komt overeen met onze achterstand op ons schema van nu nog slechts 9 dagen. Het rapport wordt z.s.m. aan alle A.H. cliënten van ons kantoor verzonden, en blijft in principe een intern rapport. Ook uw bank zal veel interesse hebben in deze marktcijfers en het is aan u of u deze cijfers ook aan de bank zal verstrekken. p.s. Wij hebben (na eerst positief overleg te hebben gehad) géén reactie meer ontvangen n.a.v. onze brandbrief aan A.H. en zullen t.z.t. zelf maar weer contact opnemen met Reinier van Elk. 8) Wees voorbereid op chaos Diverse grote salarisverwerkers en softwareleveranciers hebben in een brandbrief aan staatssecretaris Wijn van Financiën ernstige zorgen geuit over de Loonaangifte Zij verwachten een grote administratieve rompslomp voor het bedrijfsleven omdat de Belastingdienst met vertragingen kampt rondom de nieuwe elektronische aangifte voor zowel de loonbelasting als de sociale premies. De verwachting is dat de doelstelling van Walvis - administratieve lastenverlichting - niet zal worden gehaald. Dit onderschrijven de diverse salarisverwerkers die Walvis op dit moment aan het testen zijn. De fiscus erkent de vertragingen wel maar stelt dat deze slechts betrekking hebben op het afhandelen van foutmeldingen. Ze hebben geen invloed op de start van de nieuwe loonaangifte in Overigens zou uitstel niet meer mogelijk zijn omdat het UWV inmiddels niet meer in staat is de inning van de premies af te handelen. Volgens Peter Bloem van salarisverwerker Raet moet het bedrijfsleven zich voorbereiden op een uitgebreide correspondentie met de fiscus over fouten in de aangifte. Hij pleit dan ook voor een overgangsfase van één à twee jaar waarin de fiscus alleen pro-forma boetes voor verkeerde aangiftes. De fiscus stelt dat het allemaal wel mee zal vallen en dat er geen sprake zal zijn van lastenverzwaring en hogere kosten voor het bedrijfsleven. Helemaal niet als de salarisverwerkers hun gegevens straks gewoon goed aanleveren. P.S. Janneke en ik gaan in september op cursus, om goed voorbereid te zijn op de wet Walvis en de gehele adm. afhandeling ervan. 9) Investeringsaftrek Gaat u investeren let dan vooral op dat u eventueel recht heeft op extra investeringsaftrek.?? Energie-investeringsaftrek van 44% (helpdesk )?? Milieu-investeringsaftrek tussen de 15% en 40% (helpdesk ) Boekje aan te vragen bij de belastingdienst voor de vraag over welke investering men recht heeft op bovengenoemde extra aftrekpost. ( ) Let op: Bovengenoemde investeringsaftrek moet worden aangevraagd binnen 3 maanden na aangaan van de verplichting(en) en eerst aan ons worden verzonden voor meezenden van de accountantsverklaring. Vraag ook informatie bij uw leverancier.

5 10) Reisgeldvergoeding en maaltijdvergoeding via menu 2 uit ons programma. Maakt u gebruik van onze lijsten reisgeldvergoeding en of maaltijdvergoeding uit ons programma, dan toch letten of het nog wel zo verstandig is om ook via de loonstrook reisgeldvergoeding c.q. maaltijdvergoeding te blijven betalen. Waarom de ene w.n. via de loonstrook en de andere w.n. per kas vergoeden? Hierin zit natuurlijk wel een bepaalde discrepantie, die wel uit te leggen is maar liever niet. Dus of alles via de loonstrook of alles via de kas betalen blijft ons advies in deze. 11) Indienen jaarrapport ( voor b.v.) Kamer van Koophandel Het jaarrapport moet binnen 5 maanden na afloop boekjaar worden ingeleverd bij de Kamer van Koophandel. Uitstel van max. 6 maanden is alléén mogelijk in zeer bijzondere gevallen. Dit is vooral van belang bij een eventueel faillissement. Is de jaarrekening niet binnen 5 maanden ingediend dan zal de curator de directeur persoonlijk aansprakelijk stellen voor de schulden. U moet (indien van toepassing) in ieder geval voor afloop van deze 5 maanden tijdig notulen opmaken, voor toestemming uitstel met 6 maanden, echter of dit het risico van bestuurders aansprakelijkheid opheft is nog zeer onzeker. p.s. gezien bovenstaande hebben we weer een groot probleem erbij gekregen. 12) Onderwerp: Evaluatie Belastingherziening 2001 De vaste commissie voor Financiën heeft mij verzocht om de evaluatie van de belastingherziening 2001 voor aanvang van het zomerreces aan de Kamer toe te sturen. Tot mijn spijt moet ik u meedelen dat het niet mogelijk is om aan dit verzoek tegemoet te komen. De werkzaamheden aan de evaluatie bevinden zich in een gevorderd stadium, maar het zal niet mogelijk zijn om deze voor het zomerreces af te ronden. Conform de in artikel IA.1 van de Invoeringswet Wet Inkomstenbelasting 2001 opgenomen termijn, zal ik u de evaluatie nog dit jaar doen toekomen. de Staatssecretaris van Financiën, drs. J.G. Wijn Hoogachtend, R.A.M. van der Velden Hoewel aan de inhoud van deze nieuwsbrief de uiterste zorg wordt besteed, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onverhoopte onjuistheden. Aanmelden nieuwsbrief, c.q. afmelden en adres wijzigen:

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Nieuwegein, 15 november 2005 Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Geachte heer/mevrouw, Het zal u vast niet ontgaan zijn. Per 1 januari 2006 staat

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Starten als ondernemer

Starten als ondernemer Starten als ondernemer vanuit een (arbeidsongeschiktheids) uitkering www.bpv.nl Y regelingen Y tips Y ondernemingsplan Y financiering Y verzekeringen bpv&w starten als ondernemer 1 Inhoud Inleiding 3 1.

Nadere informatie

DE NIEUWE ZORGVERZEKERINGSWET 2006. Naturapolis. 1. Hoofdlijnen. Restitutiepolis. Basisverzekering. Aanvullende verzekering

DE NIEUWE ZORGVERZEKERINGSWET 2006. Naturapolis. 1. Hoofdlijnen. Restitutiepolis. Basisverzekering. Aanvullende verzekering kantooradres : Sportlaan 56 postadres : Postbus 3 1870 AA Schoorl telefoon : (072) 509 15 42 telefax : (072) 509 40 04 e-mail : info@schokkeraccountants.nl website : www.schokkeraccountants.nl DE NIEUWE

Nadere informatie

Overheid verruimt borgstelling MKB Kredieten

Overheid verruimt borgstelling MKB Kredieten februari 2009 Geachte lezer, Met deze eerste nieuwsbrief in 2009 willen wij u informeren over de nieuwe ontwikkelingen die voor u van belang zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander onderwerp

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 4e kwartaal 2014

Nieuwsbrief. 4e kwartaal 2014 Nieuwsbrief 4e kwartaal 2014 In dit nummer: De belangrijkste veranderingen in het ontslagrecht pag. 2 Vereenvoudigingen werkkostenregeling pag. 4 Aanpassingen gebruikelijk loon per 2015 pag. 5 Einde VAR

Nadere informatie

Coulance bij boetebeleid Eerstedagsmelding

Coulance bij boetebeleid Eerstedagsmelding Jaargang 10 september 2006 Geachte lezer, Hierbij ontvangt u de derde uitgave van ons nieuwsbulletin in 2006. Ook deze uitgave staat weer vol met Coulance bij boetebeleid Eerstedagsmelding Sinds dinsdag

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privégeldzaken 1 e druk, maart 2003 2 e druk, juli 2005 3 e druk, maart 2006 4 e druk, april 2007 IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf Postbus

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering zelfstandigen Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d. 03-11-2005

Nieuwsbrief van d.d. 03-11-2005 Nieuwsbrief van d.d. 03-11-2005 Nummer: 31-2005 1) Ontslag wegens weigering bedrijfskleding te dragen Uitspraak kantonrechter te Den Haag: werkneemster weigert het dragen van de bedrijfskleding van een

Nadere informatie

De bv blijvend onder de loep

De bv blijvend onder de loep Checklist Administratie Onafhankelijk nieuwsmagazine Jaargang 8 8 maart 2011 De bv blijvend onder de loep De overheid gaat strenger controleren op misbruik van bv s. Niet alleen bij de oprichting van een

Nadere informatie

FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2009

FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2009 2 FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2009 INHOUD o.a. Vaste onkostenvergoeding vooraf specificeren 2 Voorkom aansprakelijkheid bij inlenen personeel 4 Btw-correctie privégebruik auto van de zaak 5 Lijfrentegift

Nadere informatie

FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2009

FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2009 2 FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2009 Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl INHOUD o.a. Vaste onkostenvergoeding vooraf specificeren 2 Voorkom aansprakelijkheid

Nadere informatie

De werkkostenregeling blijft vragen oproepen!

De werkkostenregeling blijft vragen oproepen! Horlings nieuwsbrief nr.2-2015 IN DIT NUMMER Van de redactie Aandachtspunten in de werkkostenregeling Gaat u goed om met de btw-wetgeving bij afstandsverkopen? Wijziging regels korten langdurend zorgverlof

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 1. De werkkostenregeling wordt per 2015 aangepast en vereenvoudigd Hierbij sturen wij u onze MKB Nieuwsbrief. In deze uitgave besteden wij aandacht aan: 1. De werkkostenregeling

Nadere informatie

Aftrekbaarheid levensverzekeringen Lijfrenten

Aftrekbaarheid levensverzekeringen Lijfrenten Actueel nr 11 / september 2001 Een uitgave van Der Kinderen, Aalbekerweg 16, 6336 AD Hulsberg. Tel.: (045) 405 8888. Fax: (045) 405 8890. Internet: www.derkinderen.com Lambert s Perikelen... Bent u ook

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2015

Nieuwsbrief maart 2015 Nieuwsbrief maart 2015 Voor u ligt de Lentink De Jonge nieuwsbrief van maart 2015. Met nieuws en feitjes over o.a. de auto, personeel en belastingwijzigingen. Onderstaande berichten zullen nader toegelicht

Nadere informatie

Geachte Lezers, Met deze nieuwsbrief informeren. wij u over actualiteiten en ontwikkelingen

Geachte Lezers, Met deze nieuwsbrief informeren. wij u over actualiteiten en ontwikkelingen Geachte Lezers, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander onderwerp bespreken, neem

Nadere informatie

negentig NIEUWS In dit nummer: Vereenvoudigingen werkkosten regeling in detail Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015

negentig NIEUWS In dit nummer: Vereenvoudigingen werkkosten regeling in detail Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015 Nieuwsnegentig is een uitgave van noord negentig en komt 8 keer per jaar uit zeventiende jaargang november 2014 NIEUWS 4 negentig In dit nummer: Vereenvoudigingen werkkosten regeling in detail Ingrijpende

Nadere informatie

Uw betrokken adviseur

Uw betrokken adviseur Driemaandelijkse nieuwsbrief van York Accountants Uitgave april 2013 Uw betrokken adviseur Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht!

Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht! Blad 1 van 8 Het einde van het jaar nadert alweer met rasse schreden en alle bijzonderheden van Prinsjesdag worden doorgevoerd in de wetgeving en daar ziet u een deel van terug in deze nieuwsbrief. Zo

Nadere informatie

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2014

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2014 MKB-NIEUWSBRIEF 08/2014 In deze nieuwsbrief staan de volgende onderwerpen beschreven: + Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail + Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015 + Kosten verlaging

Nadere informatie

ACCOUNTANTS. Let op! Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht!

ACCOUNTANTS. Let op! Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht! MKB-NIEUWSBRIEF (08/2014) WERKGEVER 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014 NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail WERKGEVER De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

Vigilate Accountants Nieuwsbrief voor ondernemers

Vigilate Accountants Nieuwsbrief voor ondernemers WERKGEVER 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium, de concernregeling

Nadere informatie

JUNI 2009 TAK NIEUWSBRIEF. De economische crisis is een probleem voor diverse ondernemers. Wat kunt u doen:

JUNI 2009 TAK NIEUWSBRIEF. De economische crisis is een probleem voor diverse ondernemers. Wat kunt u doen: 1 JUNI 2009 TAK NIEUWSBRIEF Algemeen Zwaar weer voor ondernemers De economische crisis is een probleem voor diverse ondernemers. Wat kunt u doen: zorg voor goede controle op uitstaande facturen: werk met

Nadere informatie